Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peak Consulting Group - førende i Best Practice"

Transkript

1 Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi

2 Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting Group er blandt Danmarks førende rådgivningsvirksomheder og arbejder på at blive den foretrukne samarbejdspartner i at omsætte strategi til værdi i Skandinavien. Vores mere end 50 talenter på tværs af Danmark og Norge skaber resultater for og med vores kunder ved at kombinere den højeste faglighed med fokus på forankring og værdirealisering. Professionalisme, troværdighed og kompetencer Med udgangspunkt i disse værdier har vi fokus på: At omsætte høj faglig ballast og erfaring til resultater i din organisation At vores erfarne rådgivere kobler teori med praktik sammen At skabe merværdi ved at realisere og implementere Best Practice Kompetencer, uddannelse og træning Netværk er et nøgleord Med et stærkt netværk har vi erfaringer fra mange brancher, hvilket kommer din virksomhed til gode. 50% af C20 virksomhederne benytter vores ydelser. Peak er en del af Asseco Group, en af Europas førende IT virksomheder med medarbejdere i 20 lande. omsættes til handlinger, forandringer og varig værdi. Best Practice kompetenceudvikling med fokus på praktisk anvendelse Peak Consulting Group tilbyder målrettede kompetenceforløb, der styrker dig og din projektorganisations kompetencer inden for: Governance og gevinstrealisering Ledelse af forretningstransformationer og porteføljer. Projektledelse Vi tilbyder Best Practice certificeringskurser, kompetenceforløb og skræddersyede workshops på dansk, svensk, norsk, tysk og engelsk. Vores målgrupper er direktioner, ledere, projektog porteføljechefer, projekt- og programledere samt projektdeltagere. I 2012 har Peak uddannet og certificeret mere end 1500 projektledere! Peak er i dag leverandør til mange private og offentlige virksomheder - læs om hvorfor bl.a. Nets, Lån og Spar Bank og Banedanmark har valgt Peak som samarbejdspartner. Konkurrencefordele igennem eksekvering Peak Consulting Group er den højest certificerede virksomhed i Skandinavien inden for projekt,- program- og porteføljeledelse og modenhedsmåling. Kombineret med vores aktive forskning giver dette os unik viden om hvordan strategien

3 Indhold PRINCE PRINCE2 - for ledelsen/styregruppen... 6 Styregruppe træning for ledere i Banedanmark... 7 IPMA - Projektledelse... 8 Indføring i den fællesstatslige it-projektmodel... 9 Projektarbejde - gør en forskel som projektdeltager Projektøkonomi Business case og gevinstrealisering MSP - Best Practice til programledelse P3M3 - Modenhedsmodel portefølje, program- og projektstyring P3O - Etablering af portefølje, program- og projektkontorer M_o_R - Management of Risk M_o_P - Porteføljestyring Aktiv porteføljestyring - Lån og Spar Bank MBT - Managing Business Transformation Benefint Management Stakeholder Engagement TOGAF Scrum ITIL V Best Practices træning på tværs af Norden - Nets Fra strategi til gevinst Projektkompasset Vi kobler teori med praktisk anvendelse Kompentencerådgivning... 24

4 PRINCE2 Projektledelse Best Pratice standarden til projektledelse PRINCE2 er en Best Practice projekt-ledelsesmetode, der omfatter organisation, ledelse, styring og kontrol af projekter. Peaks erfaring er, at vore kunder oplever PRIN- CE2 som løsningen på mange af organisationens udfordringer i forbindelse med projekter, herunder: En dokumenteret Business case Klart defineret omfang og ændringsstyring Klare roller og ansvarsområder Anvendelse af erfaringer PRINCE2 skaber fundamentet for vellykkede projekter ved: Anvendelse af en fælles terminologi og struktur Fleksibel anvendelse af ressourcer på tværs i organisationen Optimal anvendelse af organisationens ledelse med fokus på afvigelsesstyring og godkendelse hver projektfase Fokus på hurtig og kontrolleret opstart Klart overblik over projektstatus Styret og kontrolleret afslutning Inddeling i ledelsesfaser Klart definerede produkter Afvigelsesstyring Tilpasning til organisationen PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries The Swirl logo TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce 4

5 Kurser og uddannelse i PRINCE2 PRINCE2 Briefing gratis Få en gennemgang af PRINCE2 -metoden og de fordele, der er ved at anvende metoden, både ud fra en personlig og en organisatorisk synsvinkel. PRINCE2 Foundation Du får indgående kendskab til PRINCE2 -metoden og indblik i de fordele, den kan tilbyde. Kurset afsluttes med Foundation eksamen. PRINCE2 Practitioner Du får træning i den praktiske anvendelse af metoden på forskellige projektscenarier, så du efterfølgende er klar til at bruge metoden aktivt på dine egne projekter. Kurset afsluttes med Practioner eksamen. PRINCE2 for ledelsen Denne workshop introducerer PRINCE2 for ledere, der deltager i styregrupper for projekter med særligt fokus på de ledelsesmæssige behov og opgaver. Workshoppen fokuserer på organisering af projekter og styregruppens kontrolmuligheder. Herunder hvordan PRINCE2 kan anvendes til at skabe et godt grundlag for porteføljestyring. Workshoppen er for ledere, som ønsker kendskab til PRINCE2 med henblik på at undersøge, hvordan deres egen organisation kan drage nytte af metoden i nuværende og fremtidige projekter. Peak fleksible learnings portal 5

6 PRINCE2 for ledelsen/styregruppen Alle PRINCE2 projekter skal have en styregruppe Peak Consulting Group er førende i Danmark indenfor styregruppe uddannelser, som vi har afholdt siden 2006, med det formål at effektivisere samarbejdet imellem projektleder og styregruppe, og sikre fremdrift på projekter. Denne workshop introducerer PRINCE2 for ledere, der deltager i styregrupper for projekter med særligt fokus på de ledelsesmæssige behov og opgaver. PRINCE2 anvendes i stigende grad som Best Practice projektstyringsmetoden indenfor såvel den offentlige som den private sektor, da metoden kan anvendes til planlægning og styring af projekter af enhver type, størrelse og omfang. Målgruppen for workshoppen Beslutningstagere og ledere, der deltager i styregrupper, samt ledere, som ønsker en øget forståelse af principperne i PRINCE2. Workshoppen fokuserer på organisering af projekter og styregruppens kontrolmuligheder. Herunder hvordan PRINCE2 kan anvendes til at skabe et godt grundlag for porteføljestyring. Ledere som ønsker kendskab til PRINCE2 med henblik på at undersøge hvordan deres egen organisation kan drage nytte af metoden i nuværende og fremtidige projekter Formål med workshoppen Indblik i fordele ved og principper for en struktureret tilgang til projektstyring ved anvendelse af PRINCE2 Forståelse for de vigtigste ledelsesmæssige beslutninger, der skal træffes i løbet af et PRINCE2 projekt Lette kommunikationen med projektledere, som anvender PRINCE2 til planlægning og styring af projekter Forståelse for, hvordan PRINCE2 kan hjælpe ledelsen med at sammenligne projekter og udvælge de rigtige projekter for organisationen. Øge deltagernes mulighed for at bidrage til projekter og deres fremdrift gennem en forståelse af strukturen i PRINCE2 Workshoppen kan afholdes hos kunden eller i vore lokaler i Sølvgade. Vi har gode erfaringer med, at ledergrupper mødes i vore lokaler og sætter fokus på organisationens nuværende og fremtidige måder at køre projekter. 6

7 Styregruppe træning for ledere i Banedanmark Den professionelle tilgang til projektarbejde - igennem ledelsen og træning af ledere Banedanmark forestår drift og vedligeholdelse af spor- og signalanlæg, ligesom selskabet har visse opgaver på stationerne. Banedanmark er tilmed ansvarlig for styring af togtrafikken, overordnet køreplanlægning og for at tildele jernbanekapacitet (plads på jernbanenettet) til jernbanevirksomhederne. Banedanmark er ansvarlige for nogle af Danmarks største programmer og projekter bl.a. Signal programmet der skal være færdigt i 2021 og det nye Femern program der ligeledes forventes afsluttet i Som følge heraf, er det vigtigt at vedligeholde og modne den professionelle projektorganisation essentielt. Tiltag Peak er en foretrukken samarbejdspartner til Banedanmark indenfor ledelse af projekter samt tilrettede uddannelsesforløb der omhandler projekt-, program- og porteføljeledelse med udgangspunkt i Best Practice. Der vil i den kommende periode ske en øget vækst af programmer og projekter i Bane Danmark, som gør det vigtigt for dem at fokusere på rammerne omkring styringen af projekterne. Til dette har de valgt at benytte PRINCE2 og MSP rammen, som for dem giver et solidt og ensartet rammeværk til sikring af fælles retning for projekt- og programarbejdet. Banedanmark har valgt at fokusere på både projektledere og ledere for at styrke et effektivt samspil i projekterne. Og Peak har i den sammenhæng rådgivet og gennemført en række medarbejder- og ledelsesworkshops. Resultater Resultatet af uddannelsen og læringen af ny metode og tilgang til projektarbejdet har gjort at Banedanmark har fået skabt en øget bevidsthed om roller og ansvar for projektarbejdet, og har nu et fælles syn på de vigtigste projektelementer der er essentielt for at få en god og stabil fremdrift af projekterne. Banedanmark har i høj grad fået styrket ledelsesfundamentet og har i dag en endnu mere professionel tilgang til styregruppeog projektarbejdet og kan se gevinsten af mere effektive styregruppe møder. 7

8 IPMA - Projektledelse Projektledelse som karrierevej Intensiv uddannelse målrettet mod IPMA D certificering. Uddannelsen omfatter værktøjer, processer, teknikker og metoder til at beskrive, styre og lede projektet og dets fremdrift. Udbytte Efter succesfuldt at have gennemført uddannelsen vil du opnå dokumentation for viden, adfærd og erfaring kombineret med kompetencer til at lede projekter gennem bl.a. organisering og kvalitetssikring af projekter. Det sker gennem en øget forståelse for projektets rammer i forhold til den samlede organisation, dens strukturer, kulturer og processer fra projekt ide til levering af det færdige produkt. Indhold På uddannelsen med IPMA D certificering får du udviklet dine bløde og hårde kompetencer inden for projektledelse med fokus på bl.a.: Projektmodel/livscyklus Interessentanalyse Projektplan Risikoanalyse NCB Projektleder rolle og ledelse Team/gruppeudvikling Konflikthåndtering Undervisningsform Uddannelsen gennemføres som en kombination af undervisningsdage og selvstudie. Uddannelsesforløbet har i alt 6 undervisningsdage. Certificering Som afslutning på uddannelsen afholdes der en 3 timers skriftlig IPMA D certificeringseksamen hos Dansk Projektledelse. Bliv klar til fremtidens udfordringer som projektleder Opnå følgende ved deltagelse på uddannelsen: Viden og redskaber til selvstændigt at styre og fungere i projekter fra start til slut. Grundig indsigt i Best Practice Projektledelse. Plan for videre faglig og personlig udvikling gennem godt fundament, der kan benyttes til senere at starte en IPMA C certificering. 8

9 Indføring i den fællesstatslige it-projektmodel Dette kursus er baseret på Digitaliseringsstyrelsens kursusmateriale, koblet med Peak Consulting Groups erfaringer fra succesfuld gennemførelse af it-projekter i staten Kurset er et intensivt 2-dags kursus, der har til formål at give dig grundlæggende viden om Statens IT-projektmodel ift. at kunne anvende den som projektleder/-deltager i offentlige itprojekter. Statens IT-projektmodel baserer sig på PRINCE2, og kurset er derfor tæt koblet til PRINCE2 Foundation-forløbet og kan ses som en overbygning hertil. Kursusmål Opnå indsigt i og forståelse for Statens ITprojektmodel Udvikle en grundig forståelse af Best Practice for Statslig IT-projektledelse gennem brug af Statens IT-projektmodel og PRINCE2-metoden Opbygge et solidt vidensfundament, du senere kan udnytte til at gennemføre effektive it-projekter i Staten Erfaringsudveksle og netværksopbygge ift. andre projektledere fra staten Kursusudbytte Du opnår et indgående kendskab til metoden, samt viden om grundlæggende modeller, værktøjer og processer, der er centrale for at køre It-projekter i Staten, herunder de omfattende krav til udarbejdelse af businesscases. Kurset vil sætte dig i stand til at anvende den obligatoriske fase-model og værktøjer i Statens IT-projektmodel samt give forståelse for processerne ift. Statens IT-projektråd. Kursusindhold Introduktion til Statens IT-projektmodel Projektets livscyklus Projektets organisering Idefase Analysefase Anskaffelsesfase Gennemførselsfasen Realiseringsfase 9

10 Projektarbejde - gør en forskel som projektdeltager Som deltager i et projekt team så bidrager du til projektets succes mere end du aner På dette 2- dags kursus får du forståelse for og indsigt i projektarbejdsformen, så du bliver et værdsat medlem i projektteamet. Dermed bliver du også en større støtte og mere aktiv sparringspartner for projektlederen. Projekter kræver ikke kun dygtige projektledere, men også kompetente deltagere. For at kunne maksimere dit bidrag som projektdeltager i projektforløb, vil kurset give dig overblik over samt indsigt i projektledelse, de førende metoder, værktøjer og teknikker: primært PRINCE2 og IPMA. du har et solidt fundament for at kunne forstå din rolle og dit ansvar som projekt deltager. Kursusformål Du får forståelse for og indsigt i projektarbejdsformen med vægt på kommunikationsdelen, så du bliver et værdsat medlem i projektteamet. Dermed bliver du også en større støtte og mere aktiv sparringspartner for projektlederen. Projekter kræver ikke kun dygtige projektledere, men også kompetente deltagere. Kurset giver dig et grundigt praktisk kendskab til hvad der gør projekter succesfulde samt de grundlæggende principper i projektstyring, så Projektøkonomi Bliv bedre til at træffe beslutninger og foretage dispositioner der fremmer projektet Der er mange forhold der bidrager til usikkerheden i projekter. Det er derfor nødvendigt at træffe beslutninger og foretage økonomiske dispositioner for at fremme projektet. En væsentlig udfordring i projektøkonomien er at håndtere usikkerheden og den økonomiske risiko. Kursusformål Opnå indsigt i de grundlæggende økonomiske aspekter Håndtere væsentlige økonomiske forhold, herunder ændringer Udarbejde og kontrollere budgetter Foretage risikovurderinger og cost/benefitanalyser. Kursusindhold Udarbejdelse af projektbudgetter Estimeringsmetoder f.eks. tre punktsestimering og successiv kalkulation Risiko-vurderinger Cost/benefit ved projekter Simple investeringsberegninger Foretage en risikovurdering af projektet Benefits Realisation Management 10

11 Business case og gevistrealisering Lær at bygge en business case og realisere gevinsterne Opstil business cases med udgangspunkt i PRINCE2-dokumenter og -strukturer. Kurset præsenterer business casens væsen, formål, krav og udfordringer og giver en introduktion til de værktøjer, som anvendes til at opstille en konkret business case. Ydermere behandles rapportering af operationelle og finansielle KPI er, og en introduktion til de værktøjer, som afslutningsvis vil blive anvendt til realisere en konkret business case. Kursusmål Opnå indsigt i og forståelse for business casen som værktøj Opnå en bedre forretningsforståelse Få praktisk erfaring med PRINCE2 i forbindelse med business casen Værktøjer til rapportering og vedligehold af business casen Værktøjer til gevinstrealisering Kursusudbytte På kurset bliver du introduceret til de værk-tøjer, som en anvendelig business case kræver samtidig med, at du skriver på den business case, som du evt. har med hjemmefra. Kurset har fokus på procesorienteret projektledelse, og det er en forudsætninger, at du har kendskab til projektarbejde. Det er ligeledes en fordel, hvis man har praktiske erfaring med PRINCE2. Udarbejdelse en business case med udgangspunkt i egen problemstilling Læs mere om datoer og priser på peakconsulting.dk 11

12 MSP - Best Practice til programledelse Et program kontra et projekt MSP er en struktureret metode til styring af forandringsprocesser med programledelse som redskab. Et program er ikke blot et stort projekt, men et initiativ til målrettet forandring med fokus på resultater og udbytter. MSP giver en ramme til at lede et program med flere tilhørende projekter og aktiviteter på en logisk og organiseret måde. MSP er udformet som en række processer, der angiver de ledelsesbeslutninger, som skal træffes på vigtige tidspunkter i et programs livscyklus. MSP bidrager til kontrol og ejerskab i programmet. Metoden indeholder konkrete retningslinjer for blandt andet: Roller og ansvar Beslutninger som kræver godkendelse Relevant dokumentationation Programstyring handler om forandringsledelse Det er Peaks erfaring, at MSP giver gode værktøjer til blandt andet at sikre programmets lønsomhed, værdirealisering og styring af programmet efter virksomhedens strategiske mål. MSP is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries 12

13 Kurser og uddannelse i MSP MSP Briefing gratis Du får en gennemgang af de processer, temaer og værktøjer MSP bygger på, samt de fordele, der er ved at anvende metoden. MSP Foundation Kurset giver dig en forståelse for programstyring, forandringsledelse og hvordan projekter knyttes til programmer. Kurset afsluttes med Foundation eksamen. MSP Practitioner Du får træning i at anvende MSP i praksis. Kurset afsluttes med Practitioner eksamen. MSP Advanced Practitioner Du får træning i at demonstrere dine erfaringer som programleder samt din viden og forståelse for MSP på en omfattende og virkelighedstro case. Kurset afsluttes med Advanced Practitioner eksamen, der er den højeste certificering inden for denne Best Practice metode. MSP for ledelsen Denne workshop sætter fokus på hvordan visioner og strategiske mål omsættes til konkrete initiativer, projekter og resultater. På workshoppen arbejdes der med hvordan ledelsen skal forholde sig til deres roller og ansvarsområder i forandringsprocesser. Herunder hvordan de kan bevare kontrollen, når programmer f.eks. kan ændre ved processer, arbejdsgange, organisation, kompetencer, rapportering, informations-behov og IT? Workshoppen henvender sig til ledere, der ønsker forståelse for hvordan MSP kan understøtte organisationers strategiske mål. Metoden angiver retningslinjer og værktøjer, der sætter ledelsen i stand til at sætte retningen, styre vigtige forandringer og realisere strategiske mål. Læs mere om datoer og priser på peakconsulting.dk 13

14 P3M3 - Modenhedsmodel portefølje-, program- og projektstyring Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Når organisationer ønsker at øge deres konkurrenceevne ved at forbedre effektivitet og leveranceevne, kommer deres modenhed inden for projekt-, program- og porteføljeledelse i fokus. Modenheden af-spejler organisationens evne til at realisere sin strategi gennem porteføljer af projekter og programmer. Portfolio, Programme, and Project Management Maturity Model (P3M3) er en Best Practice standard, der giver en ramme, som organisationer kan anvende til at vurdere deres nuværende niveau. En modenhedsmåling iht. P3M3 modellen vil derudover kortlægge på hvilke områder, det bedst vil kunne betale sig at sætte ind med f.eks. forbedrede processer, værktøjer eller uddannelse. Anvendelse af ny viden vurderes Identificer eventuelle huller og nye behov Input til fremtidige planer og strategier Løbende forbedringer sikres Fastholdelse af medarbejdere Forløbet for en modenhedsmåling kan variere efter behov, men vil bestå af følgende: Planlægningsworkshop Opstartsmøde med deltagere Modenhedsvurdering foretages Modenhedsrapport udarbejdes og præsenteres Typisk udbytte ved at foretage en modenhedsmåling: Var den hidtidige investering pengene værd? P3M3 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries 14

15 P30 - Etablering af portefølje-, program- og projektkontorer Opnå ensartet gennemførsel af programmer og projekter på tværs af organisationen Formålet med Portfolio, Programme og Project Offices (P3O ) er at yde beslutningsstøtte for ledelsen, assistance til levering af projekter og programmer. Samtidig er de et kompetencecenter med ansvar for metoder, processer, værktøjer og kompetencer. Et projekt-, program og porteføljekontor oprettet iht. P3O metoden vil gøre det muligt at: Identificere og realisere ønskede forretningsresultater Levere projekter inden for tid, omkostninger og kvalitetsmål Levere programmer i.h.t. Vision og Blueprint Topledelsen kan tage informerede beslutninger om tilpasning af porteføljen P3O Briefing gratis Du får en gennemgang af P3O metoden samt de fordele, der er ved at anvende metoden. P3O Foundation Kurset giver dig viden om mulig organisering samt metoder og praktiske værktøjer til etablering af en effektiv funktion til leverancestøtte, kvalitetssikring, planlægning og ledelsessupport i en organisation. Kurset afsluttes med P3O Foundation eksamen. P3O Practitioner Du får træning i at anvende P3O i praksis. Kurset afsluttes med P3O Practitioner eksamen. P3O workshop - kom godt i gang Få sparring til at designe et projekt-, program,- og porteføljekontor, der passer til jeres organisation. Hvilke services vil I starte med? Hvilke services kommer til senere? Hvilken værdi vil det have for jeres organisation? P3O is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries 15

16 M_o_R - Management of Risk Succes gennem risikostyring Risikostyring: M_o_R Foundation er et kursus, der har til formål at give dig omfattende kendskab til denne Best Practice disciplin til risikostyring. Ved at deltage i dette kurses opnår du indgående kendskab til M_o_R -metodens principper, processer og teknikker til at identificere, evaluere, planlægge og styre risici. Kurset afsluttets Foundation eksamen. M_o_R is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries M_o_P - Porteføljestyring Styring af forandringsprojekter og -programmer fra et strategisk synspunkt M_o_P står for Management of Portofolios, og er en Best Practice fra OGC, Office og Government Commerce. For at være succesfulde, skal organisationerne udvikle sig, og det betyder at forbedre hvordan de kører deres forretning på en daglig basis (business as usual) og tilpasning til nye krav og forventninger. ændringer til business as usual; Disse forandringer leveres via projekter og programmer. I stedet for at introducere en ny disciplin, bygger M_o_P porteføljestyring videre på, og koordinerer de eksisterende processer såsom strategisk planlægning, investeringsvurderinger og projekt-og programledelse. Portfolio Management hjælper organisationer at træffe beslutninger om at gennemføre de rigtige M_o_P is a Trade Mark of the Office of Government Commerce M_o_P Foundation Kurset vil give dig en detaljeret viden om best practice principper og processer, der hjælper dig til at definere og levere en portefølje. Du lærer teknikker til at analysere og prioritere ændringsinitiativer samt rapporteringsværktøjer til at sikre fremdriftsrapportering til interessenter. Du vil også få en forståelse af, hvordan eksisterende processer til styring af risici, økonomi, ressourcer og kommunikation anvendes i porteføljestyringsregi. M_o_P manualen indeholder en række teknikker til at organisere og prioritere initiativer, og et rammeværk for at styre leverancerne, herunder gevinster, risici og ressourcestyringsprocesser. Ved beståelse af kurset opnår du en M_o_P Foundation certificering. 16

17 Aktiv porteføljestyring Lån & Spar Bank skærer 70% af it-projekterne bort Situationen Som en af landets mest veldrevne banker har Lån&Spar ikke mærket meget til den finansielle krise. Det til trods ønskede ledelsen at styrke dets evne til at prioritere de projekter der giver mest udbytte i forhold til bankens strategi.. Tage action Peak Consulting Group blev bedt om at komme med forslag til en Lean måde at foretage prioritering af alle bankens IT-projekter på tværs af afdelinger. Baseret førnævnte udarbejdedes en model til prioritering og gennemførelse af projekter. Resultater Klar og gennemsigtig projektprioritering baseret på én standard for projektindstilling med etablerede gates for evaluering. Prioriteringen har forøget mulighederne for at optimere effektiviteten af allokerede ressourcer finansielle såvel som menneskelige. For at sikre opbakning og ejerskab i alle forretningsenheder gennemførtes workshop med deltagelse af såvel forretning som IT. 17

18 MBT - Managing Business Transformation Managing Business Transformation, bygger bro imellem programledelse og forandringsledelse. Forretningstransformation kræver grundlæggende ændringer i en organisation. Uden en kontrolleret tilgang til disse ændringer, kan ændringerne medføre internt kaos og skade organisationens omdømme udadtil. Managing Business Transformation er en ny guide, der har koblinger til såvel programledelse som til de førende ledelses-, forandringsledelses- og motivationsteorier. Fastholde momentum fra implementering til en vellykket forankring af alle ændringer og realiseringen af deres gevinster. Benefit Management Styring af udbytte er et nøgleområde i projekt-, program- og porteføljeledelse. På workshoppen arbejdes der med Best Practice til identifikation af et programs eller projekts vigtigste udbytter samt afhængigheder mellem leverancer og udbytter. Herudover arbejdes der med teknikker til beskrivelse, opfølgning og realisering af ønskede udbytter. På workshoppen vil du lære at styre udbytte trin for trin gennem workshop-aktiviteter, der giver dig mulighed for at deltage i konkrete øvelser ud fra en case eller jeres eget projekt eller program. Stakeholder Engagement Et programs eller projekts succes hænger tæt sammen med en forståelse for interessenters rolle i forandringsprocesser samt bevidst og planlagt engagement af interessenterne. På workshoppen arbejdes der med best practice til at identificere interessenter, deres nuværende og ønskede status for et projekt eller et program. På baggrund af dette arbejdes der med interessentprofiler samt principperne for opbygning af en effektiv kommunikationsplan. På workshoppen får du mulighed for praktisk arbejde med en case eller jeres eget projekt/ program. 18

19 TOGAF TOGAF står for The Open Group Architecture Framework og er den global standard metode til Enterprise Architecture. TOGAF level 1, Foundation, version 9.1 TOGAF 9 level 1 (Foundation) er et 2-dages kursus, som dækker Foundation Level 1 pensum og som igennem hele kursusforløbet inddrager eksempler på arkitektur-leverancer og artefakter. Kurset giver deltagerne mulighed for at fuldføre den tilknyttede TOGAF level 1 eksamen, kendt som TOGAF 9 Foundation. grundlæggende viden og forståelse fra TOGAF 9 Foundation også er i stand til at analysere og anvende den erhvervede viden. Læringsmålene på dette niveau fokuserer derfor på anvendelse og analyse som supplement til viden og forståelse. Certificeringen dokumenterer, at kandidaten har kendskab til terminologien, strukturen og de grundlæggende begreber i TOGAF 9, samt forstår de centrale principper i Enterprise Arkitektur og TOGAF. TOGAF level 2, Certified, version 9.1 TOGAF 9 level 2 (Certified) er en 3-dages kursus, som fokuserer på den praktiske anvendelse af TOGAF 9, baseret på den grundlæggende viden og forståelse hentet fra level 1. Dette opnås ved at arbejde med begreberne ud fra cases og scenarier. Formålet med certificering på level 2 er dokumentere, at kandidaten - udover den This course is conducted and delivered by ITpreneurs who holds a TOGAF 9.1 Commercial License issued by The Open Group. Peak Consulting Group acts as a service provider to ITpreneurs and is not required to be licensed by The Open Group. Scrum Scrum er en Agil udviklingsmetode med meget fokus på projektledelse. Certified ScrumMaster (CSM) Dette kursus er rettet mod dig, der arbejder eller ønsker at arbejde i Agile Scrum Teams. Formålet med dette to-dages kursus er at erhverve de færdigheder og kundskaber, der er nødvendige for at arbejde effektivt i et Agile Scrum team i roller som Product Owner, Scrum Master eller Scrum Team-medlem. Du vil udover et kendskab til de grundlæggende rammer opnå en forståelse for de bagvedliggende principper og særlige teknikker, som gør det muligt at hjælpe dit team at opnå succes med projekter. 19

20 ITIL V3 ITIL er den mest udbredte tilgang til IT Service Management i verden ITIL V3 var et stort spring for ITSM, hvor der for alvor blev sat fokus på kunden og på forbindelsen og sammenhængen til forretningen. Med opdateringen til ITIL V3 i 2011 er de kundevendte elementer yderligere styrket, og der er sat fokus på, hvordan forretningens strategi afspejles i IT-understøttelsen, samt på at øge værdien for kunden gennem tættere relationer og kendskab til kundens forretning. Med introduktionen af nogle få nye processer giver ITIL en styrket ramme for at skabe en strategisk tilpasning mellem IT og kunderne, og der er gennemført en revision af hele livscyklus for at sikre konsistens og klarhed i processer, roller og ansvar. Resultatet er, at ITIL V3:2011 står som det bedste bud på, hvordan IT-driften succesfuldt organiseres for moderne virksomheder i en dynamisk verden. Kurset udbydes af Peak Consulting Group som kursusfacilitator for en ATO. ITIL V 3 Foundation Formålet med ITIL Foundation er at opnå en generel viden om ITIL Best Practice og IT Service Management livscyklussen. Foundation er kort sagt grundkurset, som dækker alle IT Service Management discipliner på tværs af IT-afdelingen. Således er ITIL i virkeligheden ikke noget nyt, men en international standard for sund fornuft inden for IT service management teori og processer. Efter afsluttet kursus vil deltagerne bl.a. kunne: Definere service og forstå og forklare Service Management konceptet Forstå Service Lifecycle og forklare mål og forretningsværdi for hver fase i livscyklen Definere og redegøre for Service Management konceptets nøglebegreber, hovedprincipper, modeller og diskutere nogle af de modsatrettede kræfter indenfor Service Management Redegøre for bl.a. mål, omfang og roller i de 5 hovedprocesser og mål, koncepter og roller i 15 af de resterende processer. Forklare Service Deskens rolle og mål m.m. og beskrive sammenfaldet med tre andre funktioner. Redegøre for og forstå nogle af Service Management rollernes ansvar, og at genkende resterende roller beskrevet andre steder. Beskrive nogle generiske krav til en integreret Service Management teknologi Ved beståelse opnår du ITIL Foundation Certificate in IT Service Management. ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries 20

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Mentorix certificeringskurser

Mentorix certificeringskurser Mentorix certificeringskurser giver dig: ü ü ü ü ü Kompetenceudviklende undervisning indenfor projekt-, program-, og porteføljeledelse E-learning lige ved hånden, når DU har tid Personlig coaching, sparring

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere www.mannaz.com Den professionelle projektleder er nøglen til succesfulde projekter

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for www.mannaz.com Projektledelse i den moderne projektkultur Projektarbejde bliver udført over alt

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Ledelsesintroduktion til programmodellen Januar 2014 Ledelsesintroduktion til programmodellen Formålet med den fællesstatslige programmodel er at

Læs mere

MSP Programme management

MSP Programme management MSP Programme management Managing Successful Programmes Deltag på et inspirerende og effektivt læringsforløb inden for programledelse. På forløbet får du et højt fagligt udbytte, og der er fokus på at

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 PROJEKTLEDERUDDANNELSE Projektledelse 1-4 Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 1 Udbytte Deltagerne får et komplet og dybdegående fundament for at levere resultater i deres projekter på alle niveauer.

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

PRINCE2 Foundation og Practitioner

PRINCE2 Foundation og Practitioner PRINCE2 Foundation og Practitioner Projektstyring både i teori og praksis Kurset giver dig et komplet indblik i og kendskab til PRINCE2 -metoden. Du gennemgår et intensivt forløb, der forbereder dig til

Læs mere

Introduktion til programmer - Vejledning. Januar 2014

Introduktion til programmer - Vejledning. Januar 2014 Introduktion til programmer - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 3 2. PROGRAMMER ER BLEVET MODERNE... 5 3. DEFINITION AF CENTRALE BEGREBER... 6 3.1 DEFINITIONER AF PROJEKT, PROGRAM OG

Læs mere

Reception for Metier Programs & Projects A/S. 29. november 2017

Reception for Metier Programs & Projects A/S. 29. november 2017 Reception for Metier Programs & Projects A/S 29. november 2017 AGENDA Metier i perspektiv på 5 minutter v/ Per Juel Christensen, Bestyrelsesformand i Metier Kort om Metier Scandinavia v/ Allan Jørgensen,

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Gevinstrealisering Hvordan skaber og vedligeholder du en retvisende og realiserbar business case, og samtidigt undgår fælder som dobbelttælling af gevinster og Matadorpenge. Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Damián Arguimbau. Forlaget Dyssen. Forlaget Dyssen CONSULT

Damián Arguimbau. Forlaget Dyssen. Forlaget Dyssen CONSULT Første del af bogen omhandler de væsentligste områder, der påvirker virk somhedens evne til at drive projekter. Anden del af bogen giver et forslag til, hvordan du i din virksomhed skaber de bedste rammer

Læs mere

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter.

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter. Erna Pedersen Telefon: +45 2830 7560 e-mail: erna.pedersen@projectcompany.dk Motivation Konsulenten kan med sin store erfaring på program- og projektledelses områderne være driver og lede programmer og

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Playbook om programledelse i den offentlige sektor. Version 2

Playbook om programledelse i den offentlige sektor. Version 2 Playbook om programledelse i den offentlige sektor Version 2 2016 Introduktion til playbooken AFGRÆNSNING: Playbooken beskæftiger sig med den professionelle disciplin det er at gennemføre et program. Et

Læs mere

Den systemiske projektleder

Den systemiske projektleder Den systemiske projektleder Giv din projektpraksis et løft Kan du navigere i de mange komplekse projektopgaver? Oplever du, at det er svært at nå i mål til tiden og inden for budgettet? Og er det vanskeligt

Læs mere

Kvantificeret effektivitet i projektporteføljen - for samme eller færre økonomiske midler

Kvantificeret effektivitet i projektporteføljen - for samme eller færre økonomiske midler Et whitepaper om porteføljekvantificering Af: & Jens Christensen Indholdsfortegnelse 1 HVORFOR KVANTIFICERE PROJEKTPORTEFØLJEN?... 3 2 TILGANGE TIL AT KVANTIFICERE PROJEKTPORTEFØLJEN... 3 2.1 DEN KLASSISKE

Læs mere

Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014

Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014 Senior Konsulent Lars Møller Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014 lm@lmcons.dk +45 42638881 Agenda Min baggrund og erfaringsområder Eks. på problemstillinger omkring

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen Det virtuelle projektkontor PMO as a service AF Damian Arguimbau & 1 Introduktion PMO kontorer i virksomhederne i dag har fået en anden værdi, og der er ved at komme en anden tilgang til brugen af PMO

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Velkommen. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

Velkommen. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Velkommen 1 - dit kompetence- og netværksforum indenfor projektledelse og -styring 2 Baggrund Service & Support Forum i 12 år: Service Desk og IT Service Management Kurser Erfagrupper Medlemskaber 3 Det

Læs mere

PRINCE2 Foundation Certificering

PRINCE2 Foundation Certificering PRINCE2 Foundation Certificering Boost dit CV med et internationalt anerkendt kompetencebevis Roskilde Handelsskole tilbyder en PRINCE2 Foundation Certificering i samarbejde med Global Business Development

Læs mere

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING TENDENSER OG BEDSTE PRAKSIS TORSDAG DEN 5. NOVEMBER 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR EJJ@RAMBOLL.COM +45 5161 7871 1 TEKNOLOGIEN

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

Succes med forandringer. Seminar d. 9. juni 2016

Succes med forandringer. Seminar d. 9. juni 2016 Succes med forandringer Seminar d. 9. juni 2016 Program 09:00 Velkommen 09:10 Få dine projekter til at skabe varige gevinster ved hjælp af forandringsledelse Hvad er de typiske udfordringer i forbindelse

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Velkommen til Introduktion til PRINCE2

Velkommen til Introduktion til PRINCE2 Velkommen til Introduktion til PRINCE2 1 Om Mannaz Mannaz er internationalt førende i kompetenceudvikling og en af de største udbydere af organisationsudvikling, ledelsesudvikling, talentudvikling og forandringsledelse.

Læs mere

Workshop om den fællesstatslige programmodel

Workshop om den fællesstatslige programmodel Workshop om den fællesstatslige programmodel 1 Agenda 10.45 10.50 Velkommen 10.50 11.15 Præsentation af den fællesstatslige programodel 11.15 11.30 Afklarende spørgsmål (Ultra kort) 11.30 12.00 Debat:

Læs mere

Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3

Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3 Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3 - Indholdsfortegnelse 1.0 HVAD ER MODENHED?... 5 2.0 HVORFOR ER MODENHED VIGTIGT?... 6 3.0 HVAD KAN EN MODENHEDSMODEL

Læs mere

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 PRINCE2 2009 Hvad er nyt? Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Baggrund for ny version Projekt & Program Forum - 21-05-2010 2 Baggrund Refresh Project startede i 2006 Mere end 170 organisationer og individer

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

For den ambitiøse lær alt om komplekse projekter og få de avancerede værktøjer, der tager dig skridtet videre i din projektledelse.

For den ambitiøse lær alt om komplekse projekter og få de avancerede værktøjer, der tager dig skridtet videre i din projektledelse. For den ambitiøse lær alt om komplekse projekter og få de avancerede værktøjer, der tager dig skridtet videre i din projektledelse. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig

Læs mere

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup PRINCE2 Posters 29. November 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter Prioritér projektporteføljen Værdi for: 1. Kunder 2. Medarbejdere

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Scrum Master certificeringskursus

Scrum Master certificeringskursus Scrum Master certificeringskursus Vil du være Scrum Master? Scrum er en anderledes måde at styre projekter på, hvilket bliver stadig mere udbredt. Men at arbejde agilt er ikke enkelt og intuitivt. Det

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Ledelse og styregruppe

Ledelse og styregruppe Ledelse og styregruppe It-projektlederdag 3. oktober 2013 niels.zachariassen@skat.dk Metodekontoret Styregrupper på fem kvarter Hvad er designprincipperne bag den professionelle styregruppe? -------------------------------------------------

Læs mere

Din organisation og dine mennesker skal være med!

Din organisation og dine mennesker skal være med! Din organisation og dine mennesker skal være med! ITIL V3 kompetenceplanlægning Johnny Jensen Service & Support Forum Service & Support Forum ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd / Stig Lundbech Direktør i Koncern IT og Rådsmedlem 24.08.2017 Hvad laver IT-projektrådet? Københavns Kommunes IT-projektråd blev etableret i 2014. Formålet

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

Det virtuelle projektkontor

Det virtuelle projektkontor WHITEPAPER mdp@ 1 DET VIRTUELLE PROJEKTKONTOR PMO AS A SERVICE Introduktion PMO kontorer i virksomhederne i dag har fået en anden værdi, og der er ved at komme en anden tilgang til brugen af PMO kontorets

Læs mere

Webinar: PRINCE2 - info og overblik

Webinar: PRINCE2 - info og overblik Velkommen til webinar hos Teknologisk Institut: PRINCE2 - info og overblik PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited Partner John A. Hunderup, EPM Group 1 Agenda Indblik i hvad PRINCE2 metoden

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

Få styr på din projektopgave

Få styr på din projektopgave KURSUS Projektleder modul 1: Få styr på din projektopgave Projektarbejdsformen er uhyre kreativ og effektiv, men det forudsætter at projektleder og projektdeltagere ved, hvordan man skal styre og agere

Læs mere

Rasmus Frey Forretningsleder

Rasmus Frey Forretningsleder Rasmus Frey Forretningsleder Struktur og Governance i OS2 Baggrund og Proces Organisering Spørgsmål Baggrund og Proces Generalforsamling 2015 Forslag til ændret organisering af OS2 fremlagt og vedtaget.

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

INTERNE PROCESSER. Kommende konsulent i Peak

INTERNE PROCESSER. Kommende konsulent i Peak INTERNE PROCESSER Kommende konsulent i Peak Du er en af Danmarks bedste og derfor er du blandt ligesindede i Peak Du har mindst 10 års relevant erfaring Du har mindst 2 faglige dybder indenfor Peaks ydelsesfokus

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

- og implementering af samme

- og implementering af samme Projekt-, program- og porteføljekontor - og implementering af samme P3O 13. oktober 2010 Helle Falholt Agenda Introduktion af Peak Hvorfor have et PMO? Hvad skal et PMO lave? Hvorfor mislykkes det? Hvad

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

Et must for alle projektledere alt det du simpelt hen SKAL vide om projektledelse, så dit projekt når i mål med succes.

Et must for alle projektledere alt det du simpelt hen SKAL vide om projektledelse, så dit projekt når i mål med succes. Et must for alle projektledere alt det du simpelt hen SKAL vide om projektledelse, så dit projekt når i mål med succes. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig ind i andre

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. Baggrund Vores

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. 1 Baggrund

Læs mere