Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peak Consulting Group - førende i Best Practice"

Transkript

1 Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi

2 Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting Group er blandt Danmarks førende rådgivningsvirksomheder og arbejder på at blive den foretrukne samarbejdspartner i at omsætte strategi til værdi i Skandinavien. Vores mere end 50 talenter på tværs af Danmark og Norge skaber resultater for og med vores kunder ved at kombinere den højeste faglighed med fokus på forankring og værdirealisering. Professionalisme, troværdighed og kompetencer Med udgangspunkt i disse værdier har vi fokus på: At omsætte høj faglig ballast og erfaring til resultater i din organisation At vores erfarne rådgivere kobler teori med praktik sammen At skabe merværdi ved at realisere og implementere Best Practice Kompetencer, uddannelse og træning Netværk er et nøgleord Med et stærkt netværk har vi erfaringer fra mange brancher, hvilket kommer din virksomhed til gode. 50% af C20 virksomhederne benytter vores ydelser. Peak er en del af Asseco Group, en af Europas førende IT virksomheder med medarbejdere i 20 lande. omsættes til handlinger, forandringer og varig værdi. Best Practice kompetenceudvikling med fokus på praktisk anvendelse Peak Consulting Group tilbyder målrettede kompetenceforløb, der styrker dig og din projektorganisations kompetencer inden for: Governance og gevinstrealisering Ledelse af forretningstransformationer og porteføljer. Projektledelse Vi tilbyder Best Practice certificeringskurser, kompetenceforløb og skræddersyede workshops på dansk, svensk, norsk, tysk og engelsk. Vores målgrupper er direktioner, ledere, projektog porteføljechefer, projekt- og programledere samt projektdeltagere. I 2012 har Peak uddannet og certificeret mere end 1500 projektledere! Peak er i dag leverandør til mange private og offentlige virksomheder - læs om hvorfor bl.a. Nets, Lån og Spar Bank og Banedanmark har valgt Peak som samarbejdspartner. Konkurrencefordele igennem eksekvering Peak Consulting Group er den højest certificerede virksomhed i Skandinavien inden for projekt,- program- og porteføljeledelse og modenhedsmåling. Kombineret med vores aktive forskning giver dette os unik viden om hvordan strategien

3 Indhold PRINCE PRINCE2 - for ledelsen/styregruppen... 6 Styregruppe træning for ledere i Banedanmark... 7 IPMA - Projektledelse... 8 Indføring i den fællesstatslige it-projektmodel... 9 Projektarbejde - gør en forskel som projektdeltager Projektøkonomi Business case og gevinstrealisering MSP - Best Practice til programledelse P3M3 - Modenhedsmodel portefølje, program- og projektstyring P3O - Etablering af portefølje, program- og projektkontorer M_o_R - Management of Risk M_o_P - Porteføljestyring Aktiv porteføljestyring - Lån og Spar Bank MBT - Managing Business Transformation Benefint Management Stakeholder Engagement TOGAF Scrum ITIL V Best Practices træning på tværs af Norden - Nets Fra strategi til gevinst Projektkompasset Vi kobler teori med praktisk anvendelse Kompentencerådgivning... 24

4 PRINCE2 Projektledelse Best Pratice standarden til projektledelse PRINCE2 er en Best Practice projekt-ledelsesmetode, der omfatter organisation, ledelse, styring og kontrol af projekter. Peaks erfaring er, at vore kunder oplever PRIN- CE2 som løsningen på mange af organisationens udfordringer i forbindelse med projekter, herunder: En dokumenteret Business case Klart defineret omfang og ændringsstyring Klare roller og ansvarsområder Anvendelse af erfaringer PRINCE2 skaber fundamentet for vellykkede projekter ved: Anvendelse af en fælles terminologi og struktur Fleksibel anvendelse af ressourcer på tværs i organisationen Optimal anvendelse af organisationens ledelse med fokus på afvigelsesstyring og godkendelse hver projektfase Fokus på hurtig og kontrolleret opstart Klart overblik over projektstatus Styret og kontrolleret afslutning Inddeling i ledelsesfaser Klart definerede produkter Afvigelsesstyring Tilpasning til organisationen PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries The Swirl logo TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce 4

5 Kurser og uddannelse i PRINCE2 PRINCE2 Briefing gratis Få en gennemgang af PRINCE2 -metoden og de fordele, der er ved at anvende metoden, både ud fra en personlig og en organisatorisk synsvinkel. PRINCE2 Foundation Du får indgående kendskab til PRINCE2 -metoden og indblik i de fordele, den kan tilbyde. Kurset afsluttes med Foundation eksamen. PRINCE2 Practitioner Du får træning i den praktiske anvendelse af metoden på forskellige projektscenarier, så du efterfølgende er klar til at bruge metoden aktivt på dine egne projekter. Kurset afsluttes med Practioner eksamen. PRINCE2 for ledelsen Denne workshop introducerer PRINCE2 for ledere, der deltager i styregrupper for projekter med særligt fokus på de ledelsesmæssige behov og opgaver. Workshoppen fokuserer på organisering af projekter og styregruppens kontrolmuligheder. Herunder hvordan PRINCE2 kan anvendes til at skabe et godt grundlag for porteføljestyring. Workshoppen er for ledere, som ønsker kendskab til PRINCE2 med henblik på at undersøge, hvordan deres egen organisation kan drage nytte af metoden i nuværende og fremtidige projekter. Peak fleksible learnings portal 5

6 PRINCE2 for ledelsen/styregruppen Alle PRINCE2 projekter skal have en styregruppe Peak Consulting Group er førende i Danmark indenfor styregruppe uddannelser, som vi har afholdt siden 2006, med det formål at effektivisere samarbejdet imellem projektleder og styregruppe, og sikre fremdrift på projekter. Denne workshop introducerer PRINCE2 for ledere, der deltager i styregrupper for projekter med særligt fokus på de ledelsesmæssige behov og opgaver. PRINCE2 anvendes i stigende grad som Best Practice projektstyringsmetoden indenfor såvel den offentlige som den private sektor, da metoden kan anvendes til planlægning og styring af projekter af enhver type, størrelse og omfang. Målgruppen for workshoppen Beslutningstagere og ledere, der deltager i styregrupper, samt ledere, som ønsker en øget forståelse af principperne i PRINCE2. Workshoppen fokuserer på organisering af projekter og styregruppens kontrolmuligheder. Herunder hvordan PRINCE2 kan anvendes til at skabe et godt grundlag for porteføljestyring. Ledere som ønsker kendskab til PRINCE2 med henblik på at undersøge hvordan deres egen organisation kan drage nytte af metoden i nuværende og fremtidige projekter Formål med workshoppen Indblik i fordele ved og principper for en struktureret tilgang til projektstyring ved anvendelse af PRINCE2 Forståelse for de vigtigste ledelsesmæssige beslutninger, der skal træffes i løbet af et PRINCE2 projekt Lette kommunikationen med projektledere, som anvender PRINCE2 til planlægning og styring af projekter Forståelse for, hvordan PRINCE2 kan hjælpe ledelsen med at sammenligne projekter og udvælge de rigtige projekter for organisationen. Øge deltagernes mulighed for at bidrage til projekter og deres fremdrift gennem en forståelse af strukturen i PRINCE2 Workshoppen kan afholdes hos kunden eller i vore lokaler i Sølvgade. Vi har gode erfaringer med, at ledergrupper mødes i vore lokaler og sætter fokus på organisationens nuværende og fremtidige måder at køre projekter. 6

7 Styregruppe træning for ledere i Banedanmark Den professionelle tilgang til projektarbejde - igennem ledelsen og træning af ledere Banedanmark forestår drift og vedligeholdelse af spor- og signalanlæg, ligesom selskabet har visse opgaver på stationerne. Banedanmark er tilmed ansvarlig for styring af togtrafikken, overordnet køreplanlægning og for at tildele jernbanekapacitet (plads på jernbanenettet) til jernbanevirksomhederne. Banedanmark er ansvarlige for nogle af Danmarks største programmer og projekter bl.a. Signal programmet der skal være færdigt i 2021 og det nye Femern program der ligeledes forventes afsluttet i Som følge heraf, er det vigtigt at vedligeholde og modne den professionelle projektorganisation essentielt. Tiltag Peak er en foretrukken samarbejdspartner til Banedanmark indenfor ledelse af projekter samt tilrettede uddannelsesforløb der omhandler projekt-, program- og porteføljeledelse med udgangspunkt i Best Practice. Der vil i den kommende periode ske en øget vækst af programmer og projekter i Bane Danmark, som gør det vigtigt for dem at fokusere på rammerne omkring styringen af projekterne. Til dette har de valgt at benytte PRINCE2 og MSP rammen, som for dem giver et solidt og ensartet rammeværk til sikring af fælles retning for projekt- og programarbejdet. Banedanmark har valgt at fokusere på både projektledere og ledere for at styrke et effektivt samspil i projekterne. Og Peak har i den sammenhæng rådgivet og gennemført en række medarbejder- og ledelsesworkshops. Resultater Resultatet af uddannelsen og læringen af ny metode og tilgang til projektarbejdet har gjort at Banedanmark har fået skabt en øget bevidsthed om roller og ansvar for projektarbejdet, og har nu et fælles syn på de vigtigste projektelementer der er essentielt for at få en god og stabil fremdrift af projekterne. Banedanmark har i høj grad fået styrket ledelsesfundamentet og har i dag en endnu mere professionel tilgang til styregruppeog projektarbejdet og kan se gevinsten af mere effektive styregruppe møder. 7

8 IPMA - Projektledelse Projektledelse som karrierevej Intensiv uddannelse målrettet mod IPMA D certificering. Uddannelsen omfatter værktøjer, processer, teknikker og metoder til at beskrive, styre og lede projektet og dets fremdrift. Udbytte Efter succesfuldt at have gennemført uddannelsen vil du opnå dokumentation for viden, adfærd og erfaring kombineret med kompetencer til at lede projekter gennem bl.a. organisering og kvalitetssikring af projekter. Det sker gennem en øget forståelse for projektets rammer i forhold til den samlede organisation, dens strukturer, kulturer og processer fra projekt ide til levering af det færdige produkt. Indhold På uddannelsen med IPMA D certificering får du udviklet dine bløde og hårde kompetencer inden for projektledelse med fokus på bl.a.: Projektmodel/livscyklus Interessentanalyse Projektplan Risikoanalyse NCB Projektleder rolle og ledelse Team/gruppeudvikling Konflikthåndtering Undervisningsform Uddannelsen gennemføres som en kombination af undervisningsdage og selvstudie. Uddannelsesforløbet har i alt 6 undervisningsdage. Certificering Som afslutning på uddannelsen afholdes der en 3 timers skriftlig IPMA D certificeringseksamen hos Dansk Projektledelse. Bliv klar til fremtidens udfordringer som projektleder Opnå følgende ved deltagelse på uddannelsen: Viden og redskaber til selvstændigt at styre og fungere i projekter fra start til slut. Grundig indsigt i Best Practice Projektledelse. Plan for videre faglig og personlig udvikling gennem godt fundament, der kan benyttes til senere at starte en IPMA C certificering. 8

9 Indføring i den fællesstatslige it-projektmodel Dette kursus er baseret på Digitaliseringsstyrelsens kursusmateriale, koblet med Peak Consulting Groups erfaringer fra succesfuld gennemførelse af it-projekter i staten Kurset er et intensivt 2-dags kursus, der har til formål at give dig grundlæggende viden om Statens IT-projektmodel ift. at kunne anvende den som projektleder/-deltager i offentlige itprojekter. Statens IT-projektmodel baserer sig på PRINCE2, og kurset er derfor tæt koblet til PRINCE2 Foundation-forløbet og kan ses som en overbygning hertil. Kursusmål Opnå indsigt i og forståelse for Statens ITprojektmodel Udvikle en grundig forståelse af Best Practice for Statslig IT-projektledelse gennem brug af Statens IT-projektmodel og PRINCE2-metoden Opbygge et solidt vidensfundament, du senere kan udnytte til at gennemføre effektive it-projekter i Staten Erfaringsudveksle og netværksopbygge ift. andre projektledere fra staten Kursusudbytte Du opnår et indgående kendskab til metoden, samt viden om grundlæggende modeller, værktøjer og processer, der er centrale for at køre It-projekter i Staten, herunder de omfattende krav til udarbejdelse af businesscases. Kurset vil sætte dig i stand til at anvende den obligatoriske fase-model og værktøjer i Statens IT-projektmodel samt give forståelse for processerne ift. Statens IT-projektråd. Kursusindhold Introduktion til Statens IT-projektmodel Projektets livscyklus Projektets organisering Idefase Analysefase Anskaffelsesfase Gennemførselsfasen Realiseringsfase 9

10 Projektarbejde - gør en forskel som projektdeltager Som deltager i et projekt team så bidrager du til projektets succes mere end du aner På dette 2- dags kursus får du forståelse for og indsigt i projektarbejdsformen, så du bliver et værdsat medlem i projektteamet. Dermed bliver du også en større støtte og mere aktiv sparringspartner for projektlederen. Projekter kræver ikke kun dygtige projektledere, men også kompetente deltagere. For at kunne maksimere dit bidrag som projektdeltager i projektforløb, vil kurset give dig overblik over samt indsigt i projektledelse, de førende metoder, værktøjer og teknikker: primært PRINCE2 og IPMA. du har et solidt fundament for at kunne forstå din rolle og dit ansvar som projekt deltager. Kursusformål Du får forståelse for og indsigt i projektarbejdsformen med vægt på kommunikationsdelen, så du bliver et værdsat medlem i projektteamet. Dermed bliver du også en større støtte og mere aktiv sparringspartner for projektlederen. Projekter kræver ikke kun dygtige projektledere, men også kompetente deltagere. Kurset giver dig et grundigt praktisk kendskab til hvad der gør projekter succesfulde samt de grundlæggende principper i projektstyring, så Projektøkonomi Bliv bedre til at træffe beslutninger og foretage dispositioner der fremmer projektet Der er mange forhold der bidrager til usikkerheden i projekter. Det er derfor nødvendigt at træffe beslutninger og foretage økonomiske dispositioner for at fremme projektet. En væsentlig udfordring i projektøkonomien er at håndtere usikkerheden og den økonomiske risiko. Kursusformål Opnå indsigt i de grundlæggende økonomiske aspekter Håndtere væsentlige økonomiske forhold, herunder ændringer Udarbejde og kontrollere budgetter Foretage risikovurderinger og cost/benefitanalyser. Kursusindhold Udarbejdelse af projektbudgetter Estimeringsmetoder f.eks. tre punktsestimering og successiv kalkulation Risiko-vurderinger Cost/benefit ved projekter Simple investeringsberegninger Foretage en risikovurdering af projektet Benefits Realisation Management 10

11 Business case og gevistrealisering Lær at bygge en business case og realisere gevinsterne Opstil business cases med udgangspunkt i PRINCE2-dokumenter og -strukturer. Kurset præsenterer business casens væsen, formål, krav og udfordringer og giver en introduktion til de værktøjer, som anvendes til at opstille en konkret business case. Ydermere behandles rapportering af operationelle og finansielle KPI er, og en introduktion til de værktøjer, som afslutningsvis vil blive anvendt til realisere en konkret business case. Kursusmål Opnå indsigt i og forståelse for business casen som værktøj Opnå en bedre forretningsforståelse Få praktisk erfaring med PRINCE2 i forbindelse med business casen Værktøjer til rapportering og vedligehold af business casen Værktøjer til gevinstrealisering Kursusudbytte På kurset bliver du introduceret til de værk-tøjer, som en anvendelig business case kræver samtidig med, at du skriver på den business case, som du evt. har med hjemmefra. Kurset har fokus på procesorienteret projektledelse, og det er en forudsætninger, at du har kendskab til projektarbejde. Det er ligeledes en fordel, hvis man har praktiske erfaring med PRINCE2. Udarbejdelse en business case med udgangspunkt i egen problemstilling Læs mere om datoer og priser på peakconsulting.dk 11

12 MSP - Best Practice til programledelse Et program kontra et projekt MSP er en struktureret metode til styring af forandringsprocesser med programledelse som redskab. Et program er ikke blot et stort projekt, men et initiativ til målrettet forandring med fokus på resultater og udbytter. MSP giver en ramme til at lede et program med flere tilhørende projekter og aktiviteter på en logisk og organiseret måde. MSP er udformet som en række processer, der angiver de ledelsesbeslutninger, som skal træffes på vigtige tidspunkter i et programs livscyklus. MSP bidrager til kontrol og ejerskab i programmet. Metoden indeholder konkrete retningslinjer for blandt andet: Roller og ansvar Beslutninger som kræver godkendelse Relevant dokumentationation Programstyring handler om forandringsledelse Det er Peaks erfaring, at MSP giver gode værktøjer til blandt andet at sikre programmets lønsomhed, værdirealisering og styring af programmet efter virksomhedens strategiske mål. MSP is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries 12

13 Kurser og uddannelse i MSP MSP Briefing gratis Du får en gennemgang af de processer, temaer og værktøjer MSP bygger på, samt de fordele, der er ved at anvende metoden. MSP Foundation Kurset giver dig en forståelse for programstyring, forandringsledelse og hvordan projekter knyttes til programmer. Kurset afsluttes med Foundation eksamen. MSP Practitioner Du får træning i at anvende MSP i praksis. Kurset afsluttes med Practitioner eksamen. MSP Advanced Practitioner Du får træning i at demonstrere dine erfaringer som programleder samt din viden og forståelse for MSP på en omfattende og virkelighedstro case. Kurset afsluttes med Advanced Practitioner eksamen, der er den højeste certificering inden for denne Best Practice metode. MSP for ledelsen Denne workshop sætter fokus på hvordan visioner og strategiske mål omsættes til konkrete initiativer, projekter og resultater. På workshoppen arbejdes der med hvordan ledelsen skal forholde sig til deres roller og ansvarsområder i forandringsprocesser. Herunder hvordan de kan bevare kontrollen, når programmer f.eks. kan ændre ved processer, arbejdsgange, organisation, kompetencer, rapportering, informations-behov og IT? Workshoppen henvender sig til ledere, der ønsker forståelse for hvordan MSP kan understøtte organisationers strategiske mål. Metoden angiver retningslinjer og værktøjer, der sætter ledelsen i stand til at sætte retningen, styre vigtige forandringer og realisere strategiske mål. Læs mere om datoer og priser på peakconsulting.dk 13

14 P3M3 - Modenhedsmodel portefølje-, program- og projektstyring Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Når organisationer ønsker at øge deres konkurrenceevne ved at forbedre effektivitet og leveranceevne, kommer deres modenhed inden for projekt-, program- og porteføljeledelse i fokus. Modenheden af-spejler organisationens evne til at realisere sin strategi gennem porteføljer af projekter og programmer. Portfolio, Programme, and Project Management Maturity Model (P3M3) er en Best Practice standard, der giver en ramme, som organisationer kan anvende til at vurdere deres nuværende niveau. En modenhedsmåling iht. P3M3 modellen vil derudover kortlægge på hvilke områder, det bedst vil kunne betale sig at sætte ind med f.eks. forbedrede processer, værktøjer eller uddannelse. Anvendelse af ny viden vurderes Identificer eventuelle huller og nye behov Input til fremtidige planer og strategier Løbende forbedringer sikres Fastholdelse af medarbejdere Forløbet for en modenhedsmåling kan variere efter behov, men vil bestå af følgende: Planlægningsworkshop Opstartsmøde med deltagere Modenhedsvurdering foretages Modenhedsrapport udarbejdes og præsenteres Typisk udbytte ved at foretage en modenhedsmåling: Var den hidtidige investering pengene værd? P3M3 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries 14

15 P30 - Etablering af portefølje-, program- og projektkontorer Opnå ensartet gennemførsel af programmer og projekter på tværs af organisationen Formålet med Portfolio, Programme og Project Offices (P3O ) er at yde beslutningsstøtte for ledelsen, assistance til levering af projekter og programmer. Samtidig er de et kompetencecenter med ansvar for metoder, processer, værktøjer og kompetencer. Et projekt-, program og porteføljekontor oprettet iht. P3O metoden vil gøre det muligt at: Identificere og realisere ønskede forretningsresultater Levere projekter inden for tid, omkostninger og kvalitetsmål Levere programmer i.h.t. Vision og Blueprint Topledelsen kan tage informerede beslutninger om tilpasning af porteføljen P3O Briefing gratis Du får en gennemgang af P3O metoden samt de fordele, der er ved at anvende metoden. P3O Foundation Kurset giver dig viden om mulig organisering samt metoder og praktiske værktøjer til etablering af en effektiv funktion til leverancestøtte, kvalitetssikring, planlægning og ledelsessupport i en organisation. Kurset afsluttes med P3O Foundation eksamen. P3O Practitioner Du får træning i at anvende P3O i praksis. Kurset afsluttes med P3O Practitioner eksamen. P3O workshop - kom godt i gang Få sparring til at designe et projekt-, program,- og porteføljekontor, der passer til jeres organisation. Hvilke services vil I starte med? Hvilke services kommer til senere? Hvilken værdi vil det have for jeres organisation? P3O is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries 15

16 M_o_R - Management of Risk Succes gennem risikostyring Risikostyring: M_o_R Foundation er et kursus, der har til formål at give dig omfattende kendskab til denne Best Practice disciplin til risikostyring. Ved at deltage i dette kurses opnår du indgående kendskab til M_o_R -metodens principper, processer og teknikker til at identificere, evaluere, planlægge og styre risici. Kurset afsluttets Foundation eksamen. M_o_R is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries M_o_P - Porteføljestyring Styring af forandringsprojekter og -programmer fra et strategisk synspunkt M_o_P står for Management of Portofolios, og er en Best Practice fra OGC, Office og Government Commerce. For at være succesfulde, skal organisationerne udvikle sig, og det betyder at forbedre hvordan de kører deres forretning på en daglig basis (business as usual) og tilpasning til nye krav og forventninger. ændringer til business as usual; Disse forandringer leveres via projekter og programmer. I stedet for at introducere en ny disciplin, bygger M_o_P porteføljestyring videre på, og koordinerer de eksisterende processer såsom strategisk planlægning, investeringsvurderinger og projekt-og programledelse. Portfolio Management hjælper organisationer at træffe beslutninger om at gennemføre de rigtige M_o_P is a Trade Mark of the Office of Government Commerce M_o_P Foundation Kurset vil give dig en detaljeret viden om best practice principper og processer, der hjælper dig til at definere og levere en portefølje. Du lærer teknikker til at analysere og prioritere ændringsinitiativer samt rapporteringsværktøjer til at sikre fremdriftsrapportering til interessenter. Du vil også få en forståelse af, hvordan eksisterende processer til styring af risici, økonomi, ressourcer og kommunikation anvendes i porteføljestyringsregi. M_o_P manualen indeholder en række teknikker til at organisere og prioritere initiativer, og et rammeværk for at styre leverancerne, herunder gevinster, risici og ressourcestyringsprocesser. Ved beståelse af kurset opnår du en M_o_P Foundation certificering. 16

17 Aktiv porteføljestyring Lån & Spar Bank skærer 70% af it-projekterne bort Situationen Som en af landets mest veldrevne banker har Lån&Spar ikke mærket meget til den finansielle krise. Det til trods ønskede ledelsen at styrke dets evne til at prioritere de projekter der giver mest udbytte i forhold til bankens strategi.. Tage action Peak Consulting Group blev bedt om at komme med forslag til en Lean måde at foretage prioritering af alle bankens IT-projekter på tværs af afdelinger. Baseret førnævnte udarbejdedes en model til prioritering og gennemførelse af projekter. Resultater Klar og gennemsigtig projektprioritering baseret på én standard for projektindstilling med etablerede gates for evaluering. Prioriteringen har forøget mulighederne for at optimere effektiviteten af allokerede ressourcer finansielle såvel som menneskelige. For at sikre opbakning og ejerskab i alle forretningsenheder gennemførtes workshop med deltagelse af såvel forretning som IT. 17

18 MBT - Managing Business Transformation Managing Business Transformation, bygger bro imellem programledelse og forandringsledelse. Forretningstransformation kræver grundlæggende ændringer i en organisation. Uden en kontrolleret tilgang til disse ændringer, kan ændringerne medføre internt kaos og skade organisationens omdømme udadtil. Managing Business Transformation er en ny guide, der har koblinger til såvel programledelse som til de førende ledelses-, forandringsledelses- og motivationsteorier. Fastholde momentum fra implementering til en vellykket forankring af alle ændringer og realiseringen af deres gevinster. Benefit Management Styring af udbytte er et nøgleområde i projekt-, program- og porteføljeledelse. På workshoppen arbejdes der med Best Practice til identifikation af et programs eller projekts vigtigste udbytter samt afhængigheder mellem leverancer og udbytter. Herudover arbejdes der med teknikker til beskrivelse, opfølgning og realisering af ønskede udbytter. På workshoppen vil du lære at styre udbytte trin for trin gennem workshop-aktiviteter, der giver dig mulighed for at deltage i konkrete øvelser ud fra en case eller jeres eget projekt eller program. Stakeholder Engagement Et programs eller projekts succes hænger tæt sammen med en forståelse for interessenters rolle i forandringsprocesser samt bevidst og planlagt engagement af interessenterne. På workshoppen arbejdes der med best practice til at identificere interessenter, deres nuværende og ønskede status for et projekt eller et program. På baggrund af dette arbejdes der med interessentprofiler samt principperne for opbygning af en effektiv kommunikationsplan. På workshoppen får du mulighed for praktisk arbejde med en case eller jeres eget projekt/ program. 18

19 TOGAF TOGAF står for The Open Group Architecture Framework og er den global standard metode til Enterprise Architecture. TOGAF level 1, Foundation, version 9.1 TOGAF 9 level 1 (Foundation) er et 2-dages kursus, som dækker Foundation Level 1 pensum og som igennem hele kursusforløbet inddrager eksempler på arkitektur-leverancer og artefakter. Kurset giver deltagerne mulighed for at fuldføre den tilknyttede TOGAF level 1 eksamen, kendt som TOGAF 9 Foundation. grundlæggende viden og forståelse fra TOGAF 9 Foundation også er i stand til at analysere og anvende den erhvervede viden. Læringsmålene på dette niveau fokuserer derfor på anvendelse og analyse som supplement til viden og forståelse. Certificeringen dokumenterer, at kandidaten har kendskab til terminologien, strukturen og de grundlæggende begreber i TOGAF 9, samt forstår de centrale principper i Enterprise Arkitektur og TOGAF. TOGAF level 2, Certified, version 9.1 TOGAF 9 level 2 (Certified) er en 3-dages kursus, som fokuserer på den praktiske anvendelse af TOGAF 9, baseret på den grundlæggende viden og forståelse hentet fra level 1. Dette opnås ved at arbejde med begreberne ud fra cases og scenarier. Formålet med certificering på level 2 er dokumentere, at kandidaten - udover den This course is conducted and delivered by ITpreneurs who holds a TOGAF 9.1 Commercial License issued by The Open Group. Peak Consulting Group acts as a service provider to ITpreneurs and is not required to be licensed by The Open Group. Scrum Scrum er en Agil udviklingsmetode med meget fokus på projektledelse. Certified ScrumMaster (CSM) Dette kursus er rettet mod dig, der arbejder eller ønsker at arbejde i Agile Scrum Teams. Formålet med dette to-dages kursus er at erhverve de færdigheder og kundskaber, der er nødvendige for at arbejde effektivt i et Agile Scrum team i roller som Product Owner, Scrum Master eller Scrum Team-medlem. Du vil udover et kendskab til de grundlæggende rammer opnå en forståelse for de bagvedliggende principper og særlige teknikker, som gør det muligt at hjælpe dit team at opnå succes med projekter. 19

20 ITIL V3 ITIL er den mest udbredte tilgang til IT Service Management i verden ITIL V3 var et stort spring for ITSM, hvor der for alvor blev sat fokus på kunden og på forbindelsen og sammenhængen til forretningen. Med opdateringen til ITIL V3 i 2011 er de kundevendte elementer yderligere styrket, og der er sat fokus på, hvordan forretningens strategi afspejles i IT-understøttelsen, samt på at øge værdien for kunden gennem tættere relationer og kendskab til kundens forretning. Med introduktionen af nogle få nye processer giver ITIL en styrket ramme for at skabe en strategisk tilpasning mellem IT og kunderne, og der er gennemført en revision af hele livscyklus for at sikre konsistens og klarhed i processer, roller og ansvar. Resultatet er, at ITIL V3:2011 står som det bedste bud på, hvordan IT-driften succesfuldt organiseres for moderne virksomheder i en dynamisk verden. Kurset udbydes af Peak Consulting Group som kursusfacilitator for en ATO. ITIL V 3 Foundation Formålet med ITIL Foundation er at opnå en generel viden om ITIL Best Practice og IT Service Management livscyklussen. Foundation er kort sagt grundkurset, som dækker alle IT Service Management discipliner på tværs af IT-afdelingen. Således er ITIL i virkeligheden ikke noget nyt, men en international standard for sund fornuft inden for IT service management teori og processer. Efter afsluttet kursus vil deltagerne bl.a. kunne: Definere service og forstå og forklare Service Management konceptet Forstå Service Lifecycle og forklare mål og forretningsværdi for hver fase i livscyklen Definere og redegøre for Service Management konceptets nøglebegreber, hovedprincipper, modeller og diskutere nogle af de modsatrettede kræfter indenfor Service Management Redegøre for bl.a. mål, omfang og roller i de 5 hovedprocesser og mål, koncepter og roller i 15 af de resterende processer. Forklare Service Deskens rolle og mål m.m. og beskrive sammenfaldet med tre andre funktioner. Redegøre for og forstå nogle af Service Management rollernes ansvar, og at genkende resterende roller beskrevet andre steder. Beskrive nogle generiske krav til en integreret Service Management teknologi Ved beståelse opnår du ITIL Foundation Certificate in IT Service Management. ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries 20

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke:

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: - Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: Charlotte Gall, Digitaliseringsstyrelsen Dan Sten Rexen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur LEDE VIRKSOMHEDENS PROJEKTPROCESSER KAPITEL 16 KOMPETENCE 5.6 Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Projektledelse morten@fangel.dk Palle Buus Jensen,

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

- og implementering af samme

- og implementering af samme Projekt-, program- og porteføljekontor - og implementering af samme P3O 13. oktober 2010 Helle Falholt Agenda Introduktion af Peak Hvorfor have et PMO? Hvad skal et PMO lave? Hvorfor mislykkes det? Hvad

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

IBC kan udvikle og forandre hele din organisation

IBC kan udvikle og forandre hele din organisation IBC kan udvikle og forandre hele din organisation IBC har et holistisk perspektiv, når vi samarbejder med vores kunder om at udvikle deres organisation. IBC kan udvikle og forandre hele organisationen

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST BASICO CONTENT Vol. 3-2014 FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES SIDE 3 SIDE 10 CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX Krisestemningen er på retur, men er de danske virksomheder

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere