BEBOERMAPPE PAB AFDELING 6 VINKELHUSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEBOERMAPPE PAB AFDELING 6 VINKELHUSE"

Transkript

1 BEBOER MAPPE PAB - AFDELING 6 VINKELHUSE

2 Indhold 1. Forord Et godt klima er meget værd Oversigt Vinkelhuse... 6 Lejlighedstyper Administration og hovedbestyrelse... 9 PAB s hovedkontor... 9 Hovedbestyrelse Afdelingsbestyrelse...10 Afdelingskontor...10 Afdelingsbestyrelse pr Varmemester, ejendomsfunktionærer og håndværkere...11 Varmemester...11 Ejendomsfunktionærer...11 Håndværkere Praktiske oplysninger...12 Vaskekort...12 Forsikringer...12 Tapet...12 Billardklub...12 Hobbyklub/voksenklub...12 Sangforening...12 Byttebibliotek...12 TV og radio...12 Infokanal...12 Telefon og bredbånd Husorden...13 Altaner...13 Auto- knallert- og cykelkørsel...13 Bad og toilet...13 Barnevogne, klapvogne, cykler og legeredskaber mv...13 Børns leg...13 Cykel, knallert og motorcykler...13 Elevatorer...13 Fodring af fugle...14 Fremleje/byttelejlighed...14 Fraflytning...14 Fællesantenneanlæg...14 Fællesarealer mm...14 Garager og carporte...14 Husdyr...14 Husleje...14 Hærværk...14 Klager...15 Kælderrum...15 Musik...15 Nedstyrtningsskakte...15 Omflytning...15 Parkering...15 Reparationer...15 Skiltning...15 Støj...15 Telte

3 Trappegange, døre, mellemgange og indgangpartier...16 Tæpper og lignende...16 Tørring af tøj...16 Vaskemaskiner...16 Vaskeriet...16 Vinduer...16 Ændring af lejligheden Regler for brug af vaskeriet Kanalnøgle ( ) Telefoni...19 Vejledning i brug af telefoncentralens funktioner Råderetsreglement Forretningsorden for afdelingsmøder i afdeling

4 1. Forord Kære beboere Det er nu et par år siden, at der sidst blev udsendt en beboermappe, og der er ikke i den mellemliggende periode udsendt rettelsesblade. Da der i perioden er sket en hel del, der kræver ændringer i mappen, har vi fundet det rigtigst at udsende en helt ny udgave, hvorfor I bedes smide den gamle væk. Vi har i afdelingsbestyrelsen den intention, at der skal udsendes rettelsesblade mindst én gang årligt, og så beder vi jer beboere om at være medvirkende til, at mappen altid er ført a jour. Hvis I mener, at der mangler oplysninger i mappen, så er I naturligvis velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen personligt eller på mail Beboermappen er en del af lejligheden, så den skal opbevares på betryggende vis, så den kan overdrages til en evt. ny lejer. Mappen vil kort tid efter denne udgivelse være tilgængelig som PDF-fil på vor hjemmeside (www.vinkelhuse.dk). Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen oktober

5 2. Et godt klima er meget værd En boligforening med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden - man bliver fælles om mange ting og derfor er det naturligt at opstille visse regler for at medvirke til at skabe et godt klima i bebyggelsen. Vi beder jer huske, at disse regler er fastsat for at beskytte både jer og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne skal samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe et godt miljø for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed vedligeholdelsesomkostningerne lavest mulig. I den forbindelse vil det være af stor betydning, at forældre husker at vejlede deres børn, samt at foregå dem med et godt eksempel. Det er beboerne selv, der, gennem huslejen, skal betale istandsættelsen af det, der ødelægges. 5

6 3. Oversigt Vinkelhuse PAB - Afdeling 6 Vinkelhuse Postfunktionærernes Andels-Boligforening, afdeling 6, Vinkelhuse er beliggende i Tårnby kommune ved Englandsvej 309 og har postadresse Vinkelhuse 1 53, 2770 Kastrup. Lejlighedsfordelingen er som følger: 55 lejligheder på 1 værelse. 36 lejligheder på 1 værelse med 1 kammer. 56 lejligheder på 2 værelser. 224 lejligheder på 2 værelser med 1 kammer. 9 lejligheder på 2 værelser med 2 kamre. 9 lejligheder på 3 værelser. Se lejlighedstyperne på følgende sider. Afdelingen er opført i gule håndstrøgne sten og taget er fladt med Built-up. Der er i entreer og soveværelser indbyggede skabe. I nogle af lejlighederne på 2 værelser og derover er der karbad, de øvrige har håndbruser. Alle køkkener er med el-komfur. Til alle lejligheder hører altaner (i nogle dog kun franske altaner) og i højhusene også elevatorer. I ejendommen er installeret moderne fællesvaskeri samt fælles antenneanlæg for TV og FM. Bolignet med telefon og internetforbindelse er installeret og taget i brug i 2005/2006. For bilisterne er der opført carportanlæg for 50 vogne samt 19 garager, desuden rigeligt med parkeringspladser. Øst for bebyggelsen er indrettet materialegård, containerplads og vaskeplads. I perioden blev tagene renoveret med en hældning mod altansiden. 6

7 Lejlighedstyper Type 01 Type 02 Type 03 Type 04 Type 05 Type 06 7

8 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10 Type 11 Type 12 Type 13 8

9 4. Administration og hovedbestyrelse PAB s hovedkontor Hovedkontoret forestår alt vedr. udlejning af boliger, carporte og garager i Vinkelhuse. Siestavej 7, 3. sal, 2600 Glostrup Telefon: Fa: Hjemmeside: Ekspeditionstid: Alle hverdage mellem og Direktør: Lone Lund-Rasmussen Hovedbestyrelse 8. juni 2006 Formand: Bestyrelsesmedl.: - Suppleanter Preben Bansemer Ole Larsen Nikolai Jørgensen Willy Larsen Tor Darre Børge Stendersø Kai Dinesen Sanne Larsen Helen Olsen 9

10 5. Afdelingsbestyrelse Afdelingskontor Adresse: Vinkelhuse 45, telefon og fa Kontortid: Sidste tirsdag i måneden kl Afdelingsbestyrelse pr Afdelingsformand: Allan Meyer Vinkelhuse 1, 1.th. Næstformand: Hanne Pedersen Vinkelhuse 21, 1.th. Sekretær: Katja Hansen Vinkelhuse 1, 5.th. Ole S. Pedersen Vinkelhuse 23, 3.th. Hilmar Haunstrup, Vinkelhuse 21, 1.tv. Suppleanter: Claus Brigsted Vinkelhuse 41, 1.tv. Mogens Madsen Vinkelhuse 9, 2.tv. Kontakt til legepladsudvalg: Kontakt vedr. TV, radio og bredbånd: Katja Hansen Ole S. Pedersen 10

11 6. Varmemester, ejendomsfunktionærer og håndværkere Varmemester Lennard Larsen Kontoradresse: Vinkelhuse 45, telefon og fa Kontortid: Mandag fredag kl (telefontid) Mandag fredag kl (personlig henvendelse) 1. mandag i måneden kl (resten af 2006). Henvendelse om reparationer og lignende skal ske i træffetiden. Uden for træffetiden kan henvendelse kun ske skriftligt. Uden for normal arbejdstid må al henvendelse til håndværkere kun ske i situationer, der kræver øjeblikkelig indgriben. Ejendomsfunktionærer Jimmy Jensen Johnny Jensen Ole Offersen Tom Hansen Tonny Bentzen praktikant Håndværkere Henvendelse må kun ske jf. ovenstående Elektriker: Elimar Petersen, tlf og Blikkenslager: Barslund VVS, tlf Elevator: OTIS, døgnservice tlf TV/Radio: Danatel, tlf (08:00-18:00) Internet: Aplus/Arrownet, tlf Telefoni (Aplus): Aplus/Arrownet, tlf

12 7. Praktiske oplysninger Vaskekort Vaskekortet er kodet med lejlighedsnummer og skal ved fraflytning afleveres til varmemesterkontoret. Tab af kortet skal straks meldes til varmemesterkontoret, så kontoen kan blive spærret. Pas derfor på kortet! Der må påregnes en vis leveringstid og en afgift ved en evt. fornyelse. Uden for funktionærernes arbejdstid kan der lægges en seddel om tab af kort i varmecentralens postkasse. Forsikringer Afdelingen har ikke glas og kummeforsikring. Ruder ituslået ved hærværk eller grov uagtsomhed vil blive krævet erstattet af skadevolder. Tapet Vinkelhuse har en rabat ordning til indkøb af tapet og maling. Rekvisition udleveres hos varmemesteren. Billardklub Billardklubben i Vinkelhuse, der er stiftet i 1969, har klublokale i nr. 45, kælder. Vedrørende indmeldelse i klubben, se opslag på døren til klublokalet. Hobbyklub/voksenklub Vinkelhuse s hobbyklub, der er stiftet i 1964, har klublokale i nr. 25, kælder. Vedrørende indmeldelse i klubben, se opslag på døren til klubben. Sangforening Sangforeningen holder til i lokalerne i nr. 29, kælderen. Der synges hver onsdag fra kl. 19 til ca. 21. Sæsonen starter i starten af oktober og slutter sidst i april. Byttebibliotek I nr. 25 kælderen har vi opstillet nogle reoler med bøger, vhs-bånd, cd'er mv. Tanken er, at man ved selvbetjening bytter sig til noget, man ikke har læst/hørt ved selv at tage noget med til samlingen. Der er åbent tirsdage kl til (oktober-marts) TV og radio Afdelingen har egen fællesantenneanlæg, hvor der kan modtages op til kanaler. Man kan vælge mellem 3 pakker: Grundpakke Mellempakke Stor pakke Tilmelding og ændring af pakkevalg sker gennem varmemesteren. Infokanal I tilslutning til vort fællesantenneanlæg har vi etableret en infokanal, der opdateres jævnligt med korte meddelelser. Telefon og bredbånd Afdelingen har i 2005 fået installeret telefon og bredbånd (beboernet). Nærmere oplysning og tilmelding sker gennem varmemesteren eller hos Aplus (www.aplus.dk) tlf

13 8. Husorden Altaner Ophængning af tøj samt tørring af vasketøj på altaner er forbudt over altankantens højde. Opsætning af genstande, der rækker udenfor altanerne er ikke tilladt. Tæpper og lignende må ikke rystes ud over altanen. Sengetøj må udluftes på altaner og i vinduer indtil kl Grillning er forbudt på altanerne. Altankasser skal anbringes indvendig på altankanten, Gælder også for franske altaner. Det er ikke tilladt at udbygge sin altan til et lukket rum. Auto- knallert- og cykelkørsel For al færdsel på boligvejen gælder færdselsloven regler, herunder hastighedsbegrænsningen. Unødig knallertkørsel er forbudt. Kun små børn på legecykler, tricykler og løbehjul må køre på brandvejen på legepladssiden. Med legecykler forstås de helt små cykler. Bad og toilet Der må ikke tages bad i tidsrummet kl For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir o.lign. må aldrig kastes i toiletkummen. Barnevogne, klapvogne, cykler og legeredskaber mv. Barnevogne, klapvogne, cykler og legeredskaber mv. må ikke efterlades på trappegange, i mellemgange eller i indgangspartier. Der henvises til barnevogns- og cykelrum. Børns leg Lad ikke børnene lege eller opholde sig på trapper og i indgangspartier samt andre steder, hvor det er til væsentlig gene for beboerne. Ophold og leg i cykelkældre og kældergange samt leg på parkeringspladser og boligvej er ikke tilladt. Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ og murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens haveanlæg. Reparationer efter hærværk fra børns leg skal betales af forældrene. Støjende leg skal ophøre ved mørkets frembrud, dog senest kl Leg med farligt legetøj f bue, pil, luftbøsser, større knive o.lign. er ikke tilladt på ejendommens område. Ejendommens funktionærer er bemyndiget til at fratage børn sådanne genstande. Cykel, knallert og motorcykler Cykler skal anbringes i de cykelstativer, der findes ved hver indgang eller i de dertil indrettede kælderrum. Knallerter skal anbringes, så de ikke er til gene for andre. Cykler og knallerter må ikke efterlades på trappegange, i mellemgange, kældergange eller i indgangspartier. Reparation af motorcykler og knallerter må ikke foretages i kælderrum og lignende steder. Elevatorer Elevatorerne skal benyttes under iagttagelse af de gældende sikkerbestemmelser (antal personer), der er opslået på elevatordørene. Elevatorerne må ikke benyttes til leg. Hvis elevatoren stopper i utide, tryk i mindst sekunder på HJÆLP knappen, hvorefter man i elevatoren kan samtale med OTIS Elevatorer. Eventuelle driftsforstyrrelser meddeles indenfor normal arbejdstid til funktionærerne. 13

14 Efter normal arbejdstid kan OTIS Elevator døgnservice kontaktes på tlf Tobaksrygning bedes undgået i elevatorerne. Fodring af fugle For at komme due/rotteplagen til livs er det strengt forbudt at fodre fugle på hele ejendommens område. Fremleje/byttelejlighed Fremleje af lejligheder sker i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser: Lejligheder kan fremlejes indtil 2 år, når lejerens fravær er midlertidig og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende. Anmodning om tilladelse til fremleje skal ske skriftligt til PAB s hovedkontor med begrundelse for ønsket om fremleje samt med oplysning om, til hvem fremleje vil finde sted og vilkårene herfor. Alle spørgsmål vedr. byttelejligheder skal rettes til PAB s hovedkontor. Fraflytning Ved opsigelse af boligoverenskomsten anvendes en særlig opsigelsesformular, som udleveres hos varmemesteren i denne træffetid. Ifølge lejeloven er opsigelsesfristen 3 måneder med mindre andet er aftalt, men en tidligere fraflytning kan accepteres, når forholdene i øvrigt taler herfor. Fraflytning kan ske til den 1. eller den 15. i en måned. Lejligheden skal være til disposition for istandsættelse de sidste 10 hverdage (lørdage ikke medregnet) før boligoverenskomstens ophørsdato. Lejligheden skal på fraflytningsdagen være til ejendommens disposition fra kl Fællesantenneanlæg I ejendommen er monteret fællesantenneanlæg for radio- og fjensynsmodtagelse. Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med originale stik. Der må ikke foretages ændringer i lejlighedens antennestik Reparationer efter ulovlige indgreb betales af lejeren. Opsætning af antenner udenfor lejlighedens område er forbudt uden tilladelse. Henvendelse herom skal ske skriftligt til afdelingskontoret. Eventuelle klager over anlægget rettes til varmemesteren i dennes træffetid. Fællesarealer mm. Enhver, der er skyld i forurening af fællesarealerne, herunder også opgange, trappegange, mellemgange og indgangpartier mv., er forpligtet til selv at rengøre efter sig. Garager og carporte Henvendelse om leje af garager og carporte skal rettes til PAB s hovedkontor. Anvendelse af garager og carporte sker i henhold til lejeaftalen. Husdyr Det er ikke tilladt at holde, passe eller pleje større husdyr som hunde og katte. Mindre dyr må kun holdes, hvis dette ikke er til gene for de omkringboende. Besøgende hunde skal altid føres i snor og må kun færdes på boligvejen. Politivedtægtens bestemmelser om hunde gælder også for Vinkelhuse. Husleje Husleje skal være indbetalt senest den tredje hverdag i måneden. Hærværk Bliver beboerne opmærksomme på udøvelse af hærværk bedes henvendelse omgående rettet til politiet. 14

15 Klager BEBOERMAPPE PAB AFDELING 6 VINKELHUSE Enhver klage over manglende overholdelse af husorden skal indgives skriftligt til afdelingskontoret. Klager over fejl og mangler vedrørende ejendommen eller dens installationer rettes til varmemesteren i dennes træffetid. Kælderrum Rummene skal selv om de ikke benyttes være aflåst og eventuelle vinduer skal holdes lukkede. Musik Benyttelse af radio, fjernsyn, grammofon, CD afspiller, båndoptager og musikinstrumenter osv. skal ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere. Om aftenen skal der vise særligt hensyn til naboerne. I øvrigt henvises til politivedtægten. Nedstyrtningsskakte Affald der kastes i skakten skal være forsvarligt indpakket i lukkede poser. Nedstyrtningsskaktene er kun beregnet til lettere husholdningsaffald. Glas og flasker skal lægges i de dertil opsatte (grønne) glas containere ud for boligblokkene. Aviser/reklamer skal lægges i de dertil opsatte avis/papir containere ud for boligblokkene. Storskrald skal sættes i rummet ved materialegården, hvor vaskekortet bruges til at åbne lågen. Malerrester skal henstilles i lukkede bøtter eller lignende således at der ikke spildes maling på ejendommens arealer. Enhver form for henstillen af affald i opgange, mellemgange, kældre og udenfor boligblokkene er strengt forbudt. Omflytning Andelshavere, der ønsker at komme i betragtning til ledigblivende lejlighed i ejendommen, skal rette skriftlig henvendelse til PAB s hovedkontor. Parkering Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de dertil indrettede parkeringspladser. Last- og varevogne over 3500 kg, campingvogne samt ikke indregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles på parkeringspladserne eller i carportene. Ved feriepakning af campingvogne rettes henvendelse til varmemesteren i dennes træffetid. Al parkering på boligvejen/brandvejen er i henhold til færdselslovens bestemmelser forbudt. Reparationer Beboerne har pligt til at anmelde enhver opstået fejl i alle installationer samt sanitære anlæg til varmemesteren i denne træffetid. Ejendommen dækker udgifter i forbindelse med reparation af toilet, håndvask og badekar, såfremt den opståede fejl skyldes almindelig slidtage og forhold, der falder ind under almindelig forsikringsregler. Vandskade på indbo som følge af rør eller radiatorsprængninger er ikke dækket af afdelingens forsikringer. Skiltning Skiltning må ikke finde sted uden Afdelingsbestyrelsens tilladelse. Støj Brug af støjende maskiner skal ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere. Al boring, bankning m.m. må kun finde sted i følgende tidsrum: Hverdage

16 Lørdage Søn- og helligdage og dette skal overholdes. Dette gælder også i garagerne. Brug af vaskemaskiner i lejligheder må kun finde sted i samme tidsrum som er gældende for ejendommens fælles vaskeri. Telte Telte må opstilles på græsarealerne, men skal nedtages ved solnedgang. Trappegange, døre, mellemgange og indgangpartier Opklæbning og reklamering på ejendommens døre er ikke tilladt. Der må intet henstilles i trappegange, mellemgange, indgangspartier, på etagerne eller i kældre. Det gælder også for fodtøj mm. ved lejlighedernes indgangsdøre. Tæpper og lignende Tæpper o.lign. må ikke rystes ud over altanen. Tørring af tøj Tørring af tøj må ikke finde sted i lejlighederne, da dette vil fremkalde fugtskader. Vaskemaskiner Se råderet. Vaskeriet Vaskeriet er beliggende mellem nr. 25 og 29. Vaskeriet må kun benyttes af ejendommens beboere over 16 år. Afdelingsmødet har vedtaget totalt rygeforbund i hele vaskeriet. Vinduer På vinduesrammerne samt deres inddækning må der ikke bores eller opklæbes. Ligeledes er maling af disse ikke tilladt. Ændring af lejligheden Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må ikke ske uden skriftlig tilladelse fra PAB s hovedkontor. 9. Regler for brug af vaskeriet Vaskeriet er opdelt i to afsnit: Et gruppevaskeri og et frivaskeri. Gruppevaskerierne B, C, D, E samt frivaskeriet holdes åbent alle hverdage mellem kl På lørdage samt søn- og helligdage lukker vaskeriet kl Grupperne B - C D og E kan forud reserveres indenfor følgende tider: kl kl kl kl. 16,00 17,00 kl Vasketur er reserveret til pågældende tur, hvis der er lys i tavlen. Er vasketuren ikke påbegyndt senest 30 minutter efter vasketurens begyndelse, kan vaskegruppen benyttes af enhver. 16

17 Fra mandag til fredag gælder dog, at den sidste vasketur først kan benyttes fra kl Reservation af vasketure sker ved markering på reservationstavlerne ved brug af vaskekortet, som er udleveret til samtlige lejere. HUSK: Sidste vasketur skal være påbegyndt så betids, at den kan afsluttes inden for ovennævnte tider. Brugen af tørretumblere er forbeholdt brugeren af den vaskegruppe, hvori de er opstillet. Al anden brug af disse maskiner er kun tilladt, såfremt den pågældende vaskegruppe ikke er i brug, eller efter aftale med brugeren. Efter endt vask rengøres maskinen af brugeren. Børns leg i vaskeriet er ikke tilladt. Opståede fejl i maskinerne skal øjeblikkelig meldes til en ejendomsfunktionær. Udenfor normal arbejdstid lægges besked i varmecentralen. Udendørs tørrerum er til fri afbenyttelse. Afdelingsmødet har vedtaget totalt rygeforbund i hele vaskeriet. 17

18 10. Kanalnøgle ( ) Station Kanal Mhz Grundpk. Mellempk. Fuldpk. BeboerTV S9 161,25 Kanal København S10 168,25 TV Danmark C5 175,25 NRK2 C6 182,25 TV2 C7 189,25 DR2 C9 203,25 DR1 C10 210,25 SV1 S13 245,25 SV2 S14 252,25 SV TV4 S15 259,25 NRK1 S16 266,25 TV3 S17 279,25 3+ S18 280,25 BBC Prime S19 287,25 TV2 Zulu S20 294,25 TV2 Charlie S21 303,25 Kanal 5 S22 311,25 Discovery S23 319,25 DK-4 S26 343,25 Animal Planet C22 479,25 Euosport C24 495,25 Hallmark/Jeti C25 503,25 National Geographic/ CNBC C26 511,25 Cartoon Network/TCM C27 519,25 CNN C28 527,25 ARD C29 535,25 ZDF C30 543,25 MTV C59 775,25 Viasat Sport C60 783,25 BBC World C61 791,25 NRD C62 799,25 Voice TV C63 807,25 E! Entertainment C64 815,25 RTL C65 823,25 VH1/Blue C66 831,25 TV5 Europe C67 839,25 TV2 Film C68 847,25 Radio programmer DR p1 90,8 DR p2 102,3 DR p3 93,9 DR p4 96,5 SR p1 87,9 SR p2 93,3 SR p3 98 Radio Amager 103,4 Voice 104,9 100 FM 100,0 NDR 91,7 18

19 11. Telefoni Vejledning i brug af telefoncentralens funktioner Internt kald: Giver mulighed for at ringe gratis til andre abonnenter indenfor foreningens netværk. Internt kald: Tast abonnentens 6-ciffert lokalnummer. Alle numre starter med 0.(Beboerne kan få deres lokalnummer udleveret hos varmemesteren) Vis nummer: Telefonnummer på den der ringer vises i nummerviser eller telefon med display. Banke på: Giver mulighed for at modtage andre opkald mens du er optaget af en anden samtale. Banke på høres ved et enkelt bip i røret med cirka 10 sek. interval. Svar opkald nr. 2: Tast R*60. Skift mellem samtalerne: Tast R2. Afslut igangværende samtale tast R1. 3 parts konference kald: Giver mulighed for telefonkonference mellem dig og 2 andre samtaler. Første opkald foretages på normal vis. Under samtale Tast R efterfulgt af nyt nummer. Sammenkobling af samtaler Tast R3. Afslut nuværende samtale Tast R1. Hold: Giver mulighed for at sætte et opkald på hold. Sæt på hold Tast R. Tag tilbage fra hold Tast R2. Forstyr ikke: Giver mulighed for at aktivere forstyr ikke hvis man ikke ønsker at telefonen ringer ved tilringning. Aktivering Tast *54. Deaktivering Tast *55 Omstilling: Giver mulighed for at omstille et opkald til et andet nummer. Tast R efterfulgt af det nummer der ønskes omstilling til. Herefter læg røret på og kaldet omstilles. Intern notering: Giver mulighed for automatisk genopkald når kaldte nummer ikke længere er optaget. Kan kun anvendes til interne kald med lokalnummer. Aktivering: Tast R5. Genkald: Giver mulighed for at gentage opkald til sidste kaldte nummer. Genkald: Tast *56. Slet sidste opkald fra hukommelse Tast *57 Vækning: Giver mulighed for bestille vækning via telefonen. Bestil vækning: Tast *95 efterfulgt af ønsket tidspunkt. Annuller vækning: Tast *96 efterfulgt af tidspunkt eller 9999 for at annuller alle vækninger. Personlige kortnumre: Giver mulighed for at gemme 10 personlige kortnumre. Opret kortnummer: Tast *92 Tast kortnummer(0-9) Tast det telefonnummer du vil gemme. Slet kortnummer: Tast *93 Tast kortnummer(0-9). Brug kortnummer Tast *4 efterfulgt af det kortnummer (0-9) du vil ringe til. Viderestilling straks: Giver mulighed for at lave fast viderestilling af indgående opkald. Aktivering: Tast *71 efterfulgt af nummer der ønskes viderestillet til. Deaktivering Tast *81. Viderestilling ved manglende svar - Giver mulighed for at lave viderestilling af indgående opkald ved manglende svar. Aktiverering: Tast *73 efterfulgt af det nummer der ønskes viderestillet til. Deaktivering: Tast *83 Viderestilling ved optaget: Giver mulighed for at lave viderestilling af indgående opkald ved optaget. Aktivering: Tast *72 efterfulgt af det nummer der ønskes viderestillet til. Deaktivering: Tast *82. Viderestilling til telefonsvarer straks: Giver mulighed at lave fast viderestilling til telefonsvarer. Aktivering: Tast *70 Viderestilling til telefonsvarer ved manglende svar: Giver mulighed at lave viderestilling til telefonsvarer ved manglende svar. Aktivering: Tast *2 Viderestilling til telefonsvarer ved optaget: Giver mulighed at lave viderestilling til telefonsvarer ved optaget. Aktivering: Tast *3 Ophæv alle viderestillinger: Tast *80 Telefonsvarer Der er mulighed for at benytte telefonsvarer i systemet. Adgang til telefonsvarer: Tast *1 En stemme vejleder dig i opsætning af telefonsvarer. Mailboksnummer er dit lokalnummer. Standard adgangskode er Ønsker du adgang til din telefonsvarer fra en ekstern telefon: Kald dit telefonnummer. Når du hører din velkomsthilsen Tast 9. Kræver at viderestilling til telefonsvarer er aktiveret. 19

20 12. Råderetsreglement Dette råderetsreglement er et reglement, der indeholder retningslinier for de ændringer m.m., der må foretages i og omkring lejlighederne, samt om der frit kan foretages ændringer eller om der skal ansøges om tilladelse. Dette råderetsreglement er vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 23. april Frit Ændringens art Beskrivelse Ansøges Anmeldes Retablering ved fraflytning Begrænsninger Bemærk-ninger Altaner franske Afskærmning Afskærm ning kun til gelenderhøjde Altanlukning Tårnby Kommune Antenne Amatørradio Lavtskylcisterne Telefonbruser Badeværelse Brusekabine Vådrumsregullativ følges Nedtagning af badekar Belægning på Linoleum, vinyl, køkkenbord formica i lyse farver, lamine ret massivt træ El 380V, hvor hovedkablet kan bære El-kontakter og Nye kontakter stik og stik Gulvbelægning i Terazzo, fliser, badeværelse stiftmosaik alt i lyse farver Gulvbelægning i Parket alle beboelsesrum træsorter behandlet med lak Gulvbelægning i køkken og entré Køkkener Parket alle træsorter behandlet med lak samt kork, vinyl, linoleum i lyse og neutrale farver Modernisering Tegning vedlægges Køle-/fryseskab Alle godkendte brandfri bræd- Loftsbeklædning der/plader, hvor de må anvendes BR for bygningsmyndighederne Markise Stof Retablering Kun opslåelige Må ikke Montering af sik- Opvaskemaskine tilsluttes kerhedsvand begrænsninger Fabrikat og type skal oplyses Retablering varmtvandsled VVS ning Strukturmaling Ikke tilladt 20

21 Tørreskab/tumbler Vaskemaskine Fabrikat og type skal oplyses Vask i køkkenet Stål Fliser og stift- Vægbeklædning i mosaik i lyse køkken og bad farver Vægplader Kun godkendte Vægbekædning i øvrige rum Ændring eller flytning af vægge og fast inventar brandfri isoleringsplader, hvor disse må anvendes for bygningsmyndighederne Ethvert indgreb i konstruktionerne Retablering Retablering Evt. retablering Må ikke tilsluttes varmtvandsled ning Montering af sikkerhedsvandbegrænsninger VVS Skal være håndværksmæssig korrekt udført Tegninger skal vedlægges ansøgningen 21

22 13. Forretningsorden for afdelingsmøder i afdeling 6 Godkendt på afdelingsmødet Afdelingsformanden åbner mødet. Under ledelse af afdelingsformanden vælges en dirigent, der herefter leder mødet. Dirigenten kan få valgt et stemmeudvalg til hjælp ved optælling af stemmer. Antallet af stemmeudvalgsmedlemmer fastsættes af dirigenten. Afdelingsmødet vælger blandt deltagerne en mødesekretær, der refererer de trufne beslutninger og det nøjagtige resultat af afstemningerne, samt udfærdiger et kort sammendrag af forhandlingerne. Referatet underskrives foruden af mødesekretæren, tillige af dirigenten og eventuelt af afdelingsformanden. Referatet udsendes til samtlige husstande i afdelingen og elektronisk til PAB. 2. Hvis der under mødet udtrykkes mistillid til dirigenten, skal denne mistillid umiddelbart sættes under afstemning. Afdelingsformanden leder mødet indtil afstemningen er afsluttet og en eventuel ny dirigent er valgt. 3. Ønsker dirigenten at deltage i debatten eller opstille til valg overgives ledelsen af mødet til afdelingsformanden, så længe handlingen pågår. 4. Talerne får ordet i den rækkefølge, de har anmodet herom. Dirigenten kan kræve, at talere indtegner sig skriftligt. Formanden kan få ordet til sidst til en afsluttende bemærkning. 5. Dirigenten kan foreslå sagen afsluttet med de indtegnede talere samt formandens eventuelle afsluttende bemærkning. Dirigenten kan foreslå begrænset taletid. Disse forslag kan ligeledes stilles af mødedeltagerne. 6. Anmodning om ordet vedrørende mødets afvikling i henhold til forretningsordenen går forud for den almindelige talerrække. 7. Fremlagte forslag til afstemning afgøres ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 8. Skriftlig afstemning kan kræves af et flertal af de fremmødte, eller hvis dirigenten skønner det nødvendigt/hensigtsmæssigt. 9. Ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten og være underskrevet af forslagsstilleren. Ved afstemning om et forslag, skal der først stemmes om ændringsforslaget. 10. Urafstemning blandt afdelingens beboere, om et fremlagt forslag, kan besluttes af afdelingsmødet med almindeligt stemmeflertal 11. Dirigenten kan stille forslag om afvisning, udsættelse, afslutning, eller genoptagelse om et fremlagt forslag. Der kan ikke stilles ændringsforslag til dette. 12. Ved personvalg, hvor der er flere kandidater end ledige poster, skal stemmesedlen påføres det antal forskellige kandidater, der er ledige poster til, jvf. foreningens vedtægter 20, stk. 2. I tilfælde af stemmelighed foretager dirigenten en lodtrækning. Inden valghandlingen påbegyndes, skal dirigenten sikre sig, at alle opstillede kandidater ønsker valg. Dette skal sikres mundtlig eller skriftligt. 22

23 13. Er der ikke opstillet flere kandidater, end der skal vælges, er de opstillede automatisk valgt. I tilfælde af, at der er tale om forskellige valgperioder, afholdes afstemning om hver enkelt post. I tilfælde af stemmelighed foretager dirigenten en lodtrækning. 14. Under valg af suppleanter, kan dirigenten med afdelingsmødets billigelse, afgøre at stemmetallene angiver hvem der skal være 1. suppleant og hvem der skal være 2. suppleant. I tilfælde af stemmelighed foretager dirigenten en lodtrækning. 23

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 13 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET For SEJLHUSET Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER.

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER. Husorden afdeling 20 vedtaget på afdelingsmøde d. 1.9.2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 9, Viborggaard ORDENSREGLEMENT

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 9, Viborggaard ORDENSREGLEMENT Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 9, Viborggaard ORDENSREGLEMENT AF 18. APRIL 2004 (Revideret adm. juli 2011) Ordensreglementet gælder som tillæg til lejekontrakten, og det anbefales, at man gennemlæser

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab For Thermologica Ballerup Ejendomsselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C BOLIGFORENINGEN Afdeling 1 Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen,

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 4

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

Husorden. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER. Samvirkende Boligselskaber 3056-6 Kastrupvej Ungdomsboliger Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER. Samvirkende Boligselskaber 3056-6 Kastrupvej Ungdomsboliger Godkendt på afdelingsmødet den 29. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden 1-1018 Hjortegården

Husorden 1-1018 Hjortegården Husorden 1-1018 Hjortegården August 1995 Layout revideret november 2010 Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser herom, er enhver beboer pligtig til at iagttage god skik og orden i ejendommen,

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Sorgenfrivang II Side 4 af 32 Ordensreglement samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

Husorden. for Kilometergården. i Herlev Boligselskab

Husorden. for Kilometergården. i Herlev Boligselskab for Kilometergården i Herlev Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 Et godt klima er meget værd En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Bærumhus

Husorden for Ejerforeningen Bærumhus Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Husorden for Ejerforeningen Bærumhus

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Husorden 1-6076 Bryggergården

Husorden 1-6076 Bryggergården Husorden 1-6076 Bryggergården Husordenen er revideret på afdelingsmødet den 16. september 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 414 Kastanie Alle Godkendt på afdelingsmødet den 04.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik...

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby Husorden Afdeling 31 Bendtsensvej 13, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 31 BENDTSENSVEJ 13. INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER/PARABOLER 3 BAD OG TOILET 3 DØRE/VINDUER

Læs mere

GENERELLE ORDENSREGLER

GENERELLE ORDENSREGLER GENERELLE ORDENSREGLER INDHOLD Antenner... 1 Forsikringer... 1 Skiltning... 1 Maskiner... 1 Tekniske installationer... 1 Varmeanlæg... 2 Vandhaner og cisterner... 2 Bad og toilet... 2 Affald... 2 Udluftning

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Nygårdsparken. Husordenskatalog. Administreret af

Nygårdsparken. Husordenskatalog. Administreret af Nygårdsparken Husordenskatalog Administreret af KÆRE BEBOER! Velkommen til Nygårdsparken. Når man bor i en lejlighed, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere som overhovedet

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden for afd. 16 Lupinvej 18-96

Husorden for afd. 16 Lupinvej 18-96 Husorden for afd. 16 Lupinvej 18-96 Almindelige regler: I et så stort byggeri må der, af hensyn til alle, være visse retningslinjer. For at alt kan gå så gnidningsløst som muligt, og alle kan føle sig

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Havremarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN PILEPARKEN 4

HUSORDEN PILEPARKEN 4 HUSORDEN PILEPARKEN 4 2 HUSORDEN FOR PILEPARKEN 4 VELKOMMEN TIL PILEPARKEN 4 Bebyggelsen, der blev opført i 1952, består af fire blokke i tre etager med i alt 120 lejligheder. Blok A Pilebro 2-8 Blok B

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 En boligafdeling er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Husorden for afdeling 1023

Husorden for afdeling 1023 Denne husorden er vedtaget af beboerne i afdeling 1023 Guldberg på beboermødet i maj 2009 og er gældende for alle i afdelingen. Den danner rammen, inden for hvilken beboeren kan bo under gensidig tillid

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10.

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. oktober 2012 Husorden For Stefansgård Samvirkende Boligselskaber Administration: KAB Vester Voldgade 17 1552 København V

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 September 2012 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 Kontortid: Mandag til fredag kl. 09.00-09.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Husorden. For ABILDGÅRDEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For ABILDGÅRDEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For ABILDGÅRDEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere