Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter"

Transkript

1 Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter Lis Madsen, projektleder Nordiske sprogpiloter, programchef for Læreruddannelsen i Professionshøjskolen UCC

2 Skolen og lærerne som løftestang for børn og unges nabosprogsforståelse Sprogpilotprojektet: efteruddannelse og netværk Lærernes betydning for undervisningen Nabosprog i skolen didaktiske pointer

3 Sprogpilotprojektet Nordiske sprogpiloter er et projekt, hvis formål er at efteruddanne nordiske modersmålslærere og undervisere i nordiske sprog som fremmedsprog til at undervise i de skandinaviske sprog og nordisk kultur. Projektet startede i 2007, og til dato er der uddannet 159 sprogpiloter, primært grundskolelærere. Fra 2014 udvides projektet til også at omfatte gymnasielærere

4 Kompetenceudvikling i forhold til undervisning i nordiske sprog og nordisk kultur Omdrejningspunktet er didaktik: Hvad, hvorfor og hvordan undervise i nabosprog/nordiske sprog Centrale spørgsmål i uddannelsen: Hvad er målet, hvad skal eleverne kunne, og hvordan kan undervisningen tilrettelægges, så det bliver relevant og interessant for eleverne og så de opdager, at de allerede kan?

5 Projektorganisering Projektet er forankret hos de nordiske perler (de nordiske kursgårde), Fondet for dansk-norsk samarbejde er projektforvalter Projektledelsen består af en projektleder og en faggruppe Faggruppen er sammensat af repræsentanter fra de nordiske lande. Fagpersonerne har særlig viden om og interesse for undervisning i nordisk, to af dem har selv gennemført sprogpilotkurset Faggruppen står for kursusplanlægning, rekruttering og evaluering

6 Hvem er sprogpiloterne? Lærere, der underviser i indskoling, mellemtrin eller udskoling Flest kvinder Stor spredning i alder også en del helt unge, nyuddannede lærere Et par lærerstuderende på hvert hold Mange har på forhånd en særlig interesse for eller tilknytning til Norden Engagerede, innovative og kreative lærere med lyst til samarbejde og udvikling

7 Sprogpiloternes funktion Inspirerer lærerstuderende til at arbejde med det nordiske i modersmålsfaget (og andre fag) Tilrettelægger kurser for lærere på egen skole eller naboskoler Tilrettelægger kontakt til klasser i nabolande, fx brevveksling, digitale møder og/eller besøg med elever Etablerer og vedligeholder velfungerende netværk Udvikler undervisningsmateriale og metoder med fokus på nordiske sprog og nordisk kultur Arrangerer nordiske uger på deres skoler Ambassadører for sprogpilotprojektet

8 Data om sprogpiloternes udbytte og arbejde Ekstern evaluering af pilotperioden, Skriftlige og mundtlige evalueringer af alle kursusforløb Skriftlig afrapportering fra deltagere i sprogpilotkonference, april 2013 fokus på netværk og aktiviteter på egen skole Masteropgave af Silje Jerpstad: Lærerkursing og nabospråksdidaktikk: Hva rapporterer lærere om når det gjelder praksisendringer etter kursing i nabospråksdidaktikk? Oslo 2014

9 Efteruddannelsens/kursets betydning Deltagere i sprogpilotkurserne oplyser, at kurset har ført til ændringer i deres praksis og til øget fokus på nabosprog Kurserne skaber større bevidsthed om betydningen af nabosprog og nabosprogsundervisning Kurset giver indblik i metoder og kendskab til læremidler, herunder digitale læremidler og netsider Lærerens interesse og kompetencer har stor betydning for undervisning i nabosprog Kontinuitet og opfølgning synes at have betydning for vedligeholdelse og fortsat udvikling af kompetencerne og for pleje af de nordiske kontakter Det sociale aspekt på kurserne vægtes højt at deltagerne Facebook-grupper understøtter netværkene Skolelederens opbakning er vigtig, både i forhold til at få lov til at tage af sted og i forhold til prioritering af det nordiske i undervisningen

10 Nabosprog i skolen Eleverne er bedre til nabosprog, end de selv tror! Det skal de erfare i undervisningen Læseforståelse klarer de bedst konsekvensen er at starte med lette tekster og fokusere på ligheder Lytteforståelse er udfordringen, men det går bedre i direkte kommunikation, rammesætte personlige eller virtuelle møder Attituden undervisningens indhold og metode må fremme en positiv attitude, eleverne skal opleve det nordiske som meningsfuldt

11 Hvad siger sprogpiloterne om nabosprog i skolen Nabosprog må inddrages løbende i små dryp, når det er relevant og også tværfagligt Elevernes sprogøre må vænnes til nabosprogene Elevernes nysgerrighed må vækkes gennem diskussion rundt om sprogene En sprogpilot fortæller, at hun er begyndt at arbejde mere systematisk med elevernes sprogholdninger

12 Tre vigtige undervisningsmål, både for elever og studerende: Elever og studerende har opdaget, at de allerede har nabosprogskompetence Eleverne har udviklet positiv attitude til nabosprog Eleverne kan forstå både talt og skrevet nabosprog

13 Didaktiske pointer omkring nabosprog er transparante en didaktisk genvej til metasproglig bevidsthed og fremmedsprog, komparativ sprogiagttagelse giver nye muligheder for at arbejde med sproglig opmærksomhed, fx i forbindelse med læseindlæring nabosprog og -kultur giver mulighed for gennem det fremmede at blive mere bevidst om eget sprog og egen kultur

14 Eksempel fra sprogpilotsamarbejde (Sverige og Danmark) i 1. klasse

15 Erfaringer fra klasserummet: Små elever er mere åbne og umiddelbare: gode resultater med nabosprogsarbejde ned i de helt små klasser Legende tilgang fremmer nysgerrighed og lyst Vigtigt at arbejde eksplicit med elevernes holdning til sprog Eleverne skal opleve, at de allerede kan Læseforståelse kan understøtte lytteforståelse, tekstede kortfilm er geniale Komparativt arbejde med sprogene skaber sprogforståelse Autentisk kommunikation med elever fra andre lande, enten via sociale medier eller ved direkte kontakt Kombination af sprogligt fokus og kulturfokus

16 Eksempel fra sprogpiloternes arbejde i 3. klasse

17 Så, hvad stiller vi op? Vi skal tale det nordiske op ikke ned Vi skal tage behovet for nordisk sprogforståelse alvorligt og prioritere det: i skolen (indgå i prøver og undervisningsmaterialer) i uddannelsessystemet (obligatorisk i læreruddannelserne) i forskningen (forskning i nabosprog og nabosprogsdidaktik) i det øvrige samfund (sprogforståelsen må tales op ikke ned)

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE

PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE Indledning: Den internationale dimension har siden 1993 ifølge folkeskoleloven været en del af forventningerne til undervisningen i den danske folkeskole. Det er

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Danmarks skolebiblio olebibliotek ekar arer Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Skolebiblioteket fra pædagogisk servicecenter til læringscenter Indhold På vej til at blive et læringscenter...

Læs mere