Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården"

Transkript

1 Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: Ilona Hansson Bremensgade 29, 3, th. Tlf.: Lars Ulriksen Bremensgade 43, 1. tv. Tlf.: Ole Klitland Bremensgade 17. st. th. Tlf.: Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Suppleant Suppleant Anders Nielsen Bremensgade Tv. Tlf Jeanette Gade Olesen Bremensgade tv. Tlf.: Årgang 2011

2 EJERFORENINGEN BREMERGÅRDEN Bremensgade 7 kld København S. TLF.: / FA: / / BEBOERHÆFTE Advokatfirmaet Hupfeld A/S Viemosevej Rødovre Att. Ejendomsadministrationen Orientering om Bremergården Forord Beboerhæftet har mange gode oplysninger og relevante svar på mange spørgsmål Bestyrelsen orienterer Det er vigtigt at du læser og gemmer den information, som bestyrelsen sender ud i ny og næ. Der er ikke fastlagt et årligt antal af nyhedsbreve. De nyhedsbreve samt spørgsmål og svar der kommer, vil blive sat op på opslagstavlerne i opgange, i vaskeriet og ved kontoret. Nyhedsbreve, spørgsmål og svar bliver ligeså lagt ud på ejendommens hjemmeside. Alle indslag bliver behandlet anonymt. EJERSKIFTE Det meddeles herved, at... pr... har købt lejligheden Bremensgade nr.... af... Jeg er bekendt med, at fællesudgifter m.m. på lejligheden udgør kr... pr. måned. Beløbet indbetales på giro/pbs til ejendommens administrator Advokatfirmaet Hupfeld A/S, Viemosevej 62, 2610 Rødovre. Med venlig hilsen Referater fra bestyrelsesmøder vil blive lagt ud på hjemmesiden og sat op på opslagstavlerne i vaskeriet og ved kontoret. Ønskes kopier af disse, så kan de fås på kontoret i kontortiden. Bestyrelsen Ejerforeningen Bremergården 2011 Afsender: Underskrift 2 39

3 Til ny ejer eller lejer. Vi er glade for at byde dig velkommen til vores bebyggelse her i Bremergården. Vi håber du bliver glad for at bo her, falder godt til og kommer til at trives. Vi er en bebyggelse, der har et godt naboskab, naboer der tager hensyn til hinanden og værdsætter at bo her. Vi glæder os over at alle efterlever husordenen, for på den måde bliver Bremergården et dejligt sted at bo. Formålet med hæftet. Hæftet er ment som en hjælp til beboerne, hvis man vil benytte alle de fælles tilbud eller søge praktiske anvisninger. Hæftet indeholder både husorden og ejerforeningens vedtægter. Vi har en forventning om at du gennemlæser dette hæfte der omhandler de regler der gælder i bebyggelsen. Vi håber at kunne dele et nyt beboerhæfte ud en gang om året, så du hvert år har de sidste nye informationer. 38 3

4 Indholdsfortegnelse Side Affaldssorteringen 5 Aviser El/elektronik Farligt affald Glas/flasker Køkkenaffald Pap/karton Storskrald Bestyrelsen 40 Bremergårdens fællesrum 6 Beboerrum Fitnessrum (Vedtægter) Solarium Værksted Vaskeri Bredbånd 9 Ejerskifte blanket 27 Skal indsendes til administrationen Forsikring 10 Glasskader Indbrud Andre bygningsskader (vand - stormskader m.v.) Haver og altaner 11 Husorden 12 Børn og leg. Cykler. Knallerter. MC. Biler. Flagning. Fodring. Grilning. Luftning af hunde og katte. Støj. Varme. Hvem betaler 17 Håndværkere 36 Kontakt 18 Ejerforeningens bestyrelse Varmemester Beboerrepræsentationen Administration, ejer - Administration lejer Kære ejer i Bremergården 26 Kælderrum 21 Lån af værktøj 21 Stikord 33 Vedligeholdelse 22 Vedtægter 24 4 El - Installationsfirmaet Erik L. Østerbye Tlf Døgnvagt elo-el.dk Lyngholm Aut. Kloakmester Kloak-Service Tlf Døgnservice lyngholm.dk Annoncer 37 Snedkermester Henrik Crillesen Tlf Alt snedker og tømrerarbejde crillesen.dk Design og tryk Amagerbrogade S. Tlf Kopiering. Sange. Tryksager

5 Annoncer Affaldssorteringen Køkkenaffald SKAL lægges i en plasticpose, som skal lukkes inden den smides i skakten. Bemærk, at aviser, ugeblade, pap, sovs, uindpakket køkkenaffald, glas og andre skarpe genstande ALDRIG må kommes i skakten. Husk at lukke lågen efter brug. Ved misbrug af skakter forbeholder bestyrelsen sig ret til at foranledige disse lukket. Lukning af skakt betyder, at en hel opgang ikke kan bruge skakten. Malermester Finn Ulvedal Sørensen Alt malerarbejde udføres Ring og få et tilbud Tlf Murerfirmaet BSA-BYG v/toni Bergenhammer Alt murerarbejde udføres Tlf Kenneth Christensen VVS Aut. VVS installatør Tlf Døgnvagt Amager låseservice Amagerbrogade S. Tlf Døgnservice Affaldsskaktene er kun til indpakket KØKKENAFFALD. Der udleveres 3 ruller affaldsposer pr. kvartal på ejendomskontoret i de faste kontortider. Affald må ikke henstilles i skaktrummene i kælderen. Affaldssorteringen skal altid bruges og opslag ved denne skal følges. El-skrot skal lægges på de 2 hylder. Køleskabe/vaskemaskiner stilles i storskraldsrummet. Aviser og ugeblade SKAL deponeres i de opstillede containere ved gavlen i Bremensgade 45. Pap og karton deponeres i containerne som findes i indhegnet areal ved MC/ knallertparkering. Husk at sprætte papkasser op inden de kommes i containerne. Pizzabakker skal i containeren med restaffald. Glas, flasker og lign. skal deponeres i de opstillede glascontainere som findes bag Rosenhaven og ved Super Brugsen. Dødsboer og byggeaffald må ikke smides eller sættes i storskraldsrummet, da R98 tager ekstra betaling for dette - dvs. regningen til ejerforeningen bliver større. Byggeaffald er murepuds, træ fra vægge og gulve m.v., nedtagne fliser og klinker m.v. Bestyrelsen henviser til genbrugsstationen, Herjedalsgade, 2300 Kbh. S. Åbningstider: mandag - fredag fra 14:00-18:00 samt lørdage, søndage, og helligdage fra 10:00-17:00. Storskrald. Større ting, så som møbler, tæpper, madrasser m.v. SKAL sættes ind i storskraldsrummet. Døren kan åbnes med kældernøglen. Er rummet fyldt, skal affaldet afleveres på genbrugsstationen. 36 5

6 Kattegrus SKAL lægges i en pose, som lukkes, hvorefter den smides i skraldebøtter i affaldssorteringen og ikke i skraldespandene til hundeposer. Farligt affald kan afleveres på ejendomskontoret i åbningstiderne, eller det kan stilles oven på stålskabet i affaldssorteringen. Brugte batterier skal smides i batteriboksen ved papircontainerne Ved tilstopning af affaldsskakter kontaktes varmemesteren. Det er ikke tilladt at færdes i skaktrummene i kælderen. Bremergårdens fællesrum Bremergården har en række fællesrum, som kan benyttes af gårdens beboere. I det følgende har vi samlet beskrivelser af benyttelsen af og reglerne for de forskellige beboerrum. Solarium Solariet ligger i kælderen mellem Bremensgade 41 og 43. Døren til solariet åbnes med et magnetkort Ved indmelding til solariet betales der et depositum på 50 kr. for kortet. Det koster 20 kr. for 25 minutters sol. Møntboksen tager kun mønt på 20 kr. Fitnessrum Fitnessrummet ligger i kælderen mellem Bremensgade 39 og 41. Adgang til fitness rummer sker med et magnetkort Fitnessmedlemskab betales forud over fællesudgifterne. 300 kr. halvårligt og 50 kr. for kortet. De 50 kr. er et depositum for selve kortet. Depositummet tilbagebetales i forbindelse med opsigelse af medlemskabet og aflevering af kortet. Der er rabat på flere medlemmer fra samme husstand. 1 medlem 300 kr., 2 medlemmer 510 kr., 3 medlemmer 720 kr. Priserne er ekskl. kort. Vedtægter for Fitnessrummet: 1. Fitnessrummet ejes af E/F Bremergården. 2. Der er 3 personer der står for den daglige drift. Disse 3 personer betaler ikke kontingent. 6 Stikord Side Stikords register Affaldssortering 5 Affaldsposer til skakten 5 Administration 20 Altaner 11 Aviser/papir 5 Beboerrum 7 Biler 13 Bredbånd 9 Beboerrepræsentationen 20 Børn. Leg og boldspil 15 Cykler 13 Deponering af nøgler til hoveddør 19 El/elektronik affald 5 Ejerskifte (blanket) 27 Ejerforeningens bestyrelse 20 Farligt affald 6 Fitnessrum 6 Flagning 16 Fodring af fugle/vilde katte 14 Forsikringsskader. (Glas/Indbrud/bygning) 10 Grilning 16 Glas/flasker 5 Haver/altaner 11 Hvem betaler 17 Husorden 12 Hækkeklipning 13 Indbrud 10 Knallerter 13 Kældernøgler 18 Ekstra kælderrum 21 Køkkenaffald 5 Luftning af hunde og katte 14 Lån af værktøj 21 MC 13 Navneskilte på postkasser/opgangen 19 Når de sælger 21 Paraboler 11 Pap/karton 5 Storskrald 5 Solarium 6 Vaskeri 8 Vedligeholdelse 22 Vedtægter 24 Værksted 8 35

7 3. Repræsentanterne oppebærer gratis medlemskab af fitnessklubben i valgperioden. 4. Kontingentet betales forud halvårligt den 1/1 og 1/7 og opkræves via ejendomsadministrationen. Tilmelding sker på ejendomskontoret. Ønske om udmeldelse eller meddelelse om fraflytning skal afgives før de to opkrævningsdage, for at reduktion i næste halvårsbeløb kan opnås. Kontingent og pris for gæstekort fastsættes af bestyrelsen i E/F Bremergården. 5. Medlemmerne er forpligtet til at overholde det i fitnessrummet opsatte ordensreglement. Ved grov overtrædelse af dette er repræsentanterne bemyndiget til at indstille et medlem til eksklusion. 6. Gulvvask af fitnessrummet og udstyr påhviler ejerforeningen. Det påhviler medlemmerne, at holde orden, rydde op efter sig, at rengøre rummet. Beboerrum Beboerrummet ligger i kælderen Bremensgade 17. Depositum er 1000 kr. når rummet skal bruges til fester og sammenkomster. Der betales maksimum 800 kr. retur. De 200 kr. dækker anvendelsen af rummet med faciliteter. Depositum tilbagebetales først når nøglerne er afleveret og beboerrummet er tjekket og godkendt. Fredag og lørdag skal der være ro kl. 24:00. Søndag til torsdag skal der være ro kl. 22:00. Der er ikke rygeforbud, men der skal foregå en effektiv udluftning, så efterfølgende brugere kan opholde sig der, uden at blive generet. Der er rygeforbud i kælderens gangareal. Der kan foretages reservation på foreningens hjemmeside eller hos varmemesteren 34 7

8 Nøglen afleveres i kontortiden til varmemesteren, der kontrollerer, om rummet er klar til en ny bruger. Værksted Værkstedet ligger i kælderen mellem Bremensgade 9 og 11. Der er ingen værktøj i rummet og opbevaring af værktøj m.m. er på eget ansvar. Udluftning via ventilation tændes og slukkes manuelt. Oprydning efter brug er påkrævet. Pas godt på de gamle redskaber. Værkstedsnøgle koster 50 kr. Vaskeri I Bremergården findes et fællesvaskeri, som ligger i kælderen ved nr. 43. Vaskekort kan bestilles/afhentes hos varmemesteren. Kortet koster 100 kr. som betales ved udlevering. Vaskekortet gælder også som "nøgle" til vaskeriet i åbningstiden. Der kan reservers 3 maskiner enten i vaskeriet eller på foreningens hjemmeside. Maskinerne skal startes inden 10 min. ellers slettes reservationen. Hvis du mangler brugernavn og password, kan det fås på Ejendomskontoret hvis du medbringer dit vaskekort. Forbruget trækkes automatisk via fællesudgifterne. Ved fraflytning/salg spærres kortet på fraflytningsdatoen. Kortet kan ikke overdrages til ny ejer. Vaskeriet er åbent fra kl. 07:00 til 22:00, hvilket betyder, at alle vaskerifunktioner skal være afsluttet kl. 22:00. Bemærk venligst, at kortlæseren er afbrudt uden for vaskeriets åbningstid, hvorfor det ikke er muligt at komme ind. Der er gratis centrifugering og ekstra skyl på alle vaskemaskiner. 1 vask koster 14 kr. Tørretumbler koster 3 kr. for 6 minutter. Strygerullen er gratis. Priserne er også opslået i vaskeriet. 8 33

9 Vaskeriet er overladt til brugernes varetægt. Vi forventer: At husstanden maksimalt anvendes 4 maskiner på samme tid At vaskeriet efterlades pæn og opryddet. At der ikke efterlades vasketøj i maskiner og vaskekurve over længere tid. At der ikke overdosseres med vaskepulver Følg fabrikantens anvisning nøje! For meget vaskepulver ødelægger miljø og maskinerne. At der ikke farves tøj i maskinerne At fnugfilteret på tumbleren renses efter brug At maskinerne aftørres hvis der spildes vaskepulver eller skyllemiddel At vinduerne lukkes når vaskeriet forlades At evt. fejl meddeles til Ejendomskontoret. OBS! Tobaksrygning og hunde er ikke tilladt i vaskeriet. Bredbånd Der er installeret bredbånd i ejendommen. Dvs. Internet, telefoni og tv. P.t. er det Comx der er vores udbyder. Tilmeldingsblanketter står i reklameholderen ved ejendomskontoret. Du kan også ringe på tlf eller maile på Vedr. telefon. Skal du have nødkaldeanlæg til Falck eller lignende, så skal du vælge TDC som udbyder. TDC tlf Comx kan ikke administrere dette system. 32 9

10 Forsikring Bremergården er forsikret mod de fleste skader på fællesgods. Nedenfor kan beboere se i hvilke tilfælde de kan henvende sig til bestyrelsen eller varmemester når der er opstået en skade. Glasskader Ejendommens police omfatter glasskader. Forsikringsselskabet dækker almindelig glas inkl. termoglas. Glarmester og skadesanmeldelse kan rekvireres hos varmemesteren. Indbrud Ejendommens police omfatter udbedring af hoveddøre med tilhørende karme. Låsetøj og midlertidig afdækning skal dækkes af Deres private indboforsikring. Såfremt indbruddet konstateres i dagtimerne kontaktes varmemesteren som via forsikringsselskabet foranlediger skaden udbedret. Skaden skal anmeldes til Politiet, rapport heraf fremsendes til administrator for ejerforeningen tillige med den udfyldte skadesanmeldelse. Andre bygningsskader (vand - stormskader m.v.) Kun ved uopsættelige reparationer f.eks. sprængt vandrør, rekvirerer skadelidte/skadesanmelder håndværker til udbedring af skaden. Eventuelle følgeskader må naturligvis ikke udbedres før taksator har besigtiget skaden. I andre tilfælde anmeldes skaden til varmemesteren. Forinden videre foretages afventes forsikringsselskabets besigtigelse af skaden. I alle tilfælde kontaktes varmemesteren straks og skadesanmeldelse rekvireres. Når skadesanmeldelse udfyldes, bedes De venligst oplyse korrekt navn, adresse samt evt. telefonnummer, således at forsikringsselskabets taksator kan kontakte dem hurtigst muligt. Det henstilles, at beboerne anvender Bremergårdens faste blikkenslager, hvis telefonnummer står på døren til ejendomskontoret. Det oplyses ligeså på varmemesterens telefonsvarer, hvor nummeret er

11 Haver og altaner Haver og altaner er fællesarealer, hvortil knytter sig følgende regler for brugerne i de tilliggende lejligheder: Haver og altaner må ikke benyttes som ekstra pulterrum, kosteskab eller affaldsdepot. Murene må, ifølge vedtægter og husorden, ikke bemales. Hvor dette allerede er sket, må malingen ikke friskes op. Altankasser og potteplanter skal være forsvarligt anbragt, så de ikke udgør en fare for andre beboere, f.eks. i kraftigt blæsevejr. Vanding skal foretages uden gene for underboere. Markiser må ikke opsættes. Udendørslamper er tilladt såfremt de diskrete, lovligt opsat og ikke generer de omkringboende. Opsætning af skæmmende ting, som f.eks. skabe o.l. er ikke tilladt. Parabolantenner må ikke opsættes på ejendommens altan og ydermur. Tørring af vasketøj er kun tilladt, når tørrestativ danner niveau med hækkens højde og altanens højde. Der må ikke luftes/tørres tøj på altanens rækværk. Hækken må ikke erstattes af hegn eller stakit. Ejerforeningen erstatter udgåede eller manglende planter. Gelænder må ikke nedtages. Duer og fugle. Af hensyn til de omkringboende er alle beboere forpligtet til at forhindre duer og andre fugle i at bygge rede samt fjerne disses efterladenskaber. Sker dette ikke forbeholder bestyrelsen sig ret til at lade de pågældende altaner overdække med net. Spiraler kan monteres på gelænder og disse kan købes på ejendomskontoret

12 Luftning af sengetøj. Det er ikke tilladt at lufte sengetøj og tæpper ud over altanen. Tæppebankestativ forefindes ved legepladsen. Husorden Overtrædelser af nærværende husorden sanktioneres over for ejerlejlighedsejerne efter bestemmelser i foreningens vedtægter. Beboerne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller mangel ved de i lejligheden værende indretninger til afløb og til forsyning med lys, gas, vand eller varme til ejendommens varmemester. På trapper eller kældergange må ikke anbringes fodtøj, spande, kasser, cykler, legevogne eller andre effekter. Det er forbudt at tegne eller male på ejendommens opgange og murværk eller i øvrigt beskadige ejendommen eller dens inventar. Den eller de der udøver denne form for hærværk vil blive pålagt at betale for afrensning, reparationer samt oprydning. Hærværk i form indbrud, graffiti m.m. skal meldes til Politiet på Station Amager, Kamillevej 3, 2770 Kastrup, personligt. Tlf Ejerforeningen kan være behjælpelig med foto. Ekstraordinær tilsmudsning af trapper eller opgange skal omgående afhjælpes af beboeren, der gør sig skyldig heri, idet rengøring i modsat fald vil blive foretaget for de pågældende beboers regning. Rengøring under og omkring dørmåtter ud for egen hoveddør påhviler den enkelte beboer

13 Undgå at ødsle med vandet. De enkelte beboere har pligt til at sørge for at dryppende vandhaner/cisterner bliver repareret. Sidstnævnte kan ske ved henvendelse til varmemester. Køretøjer må ikke vaskes med slange. Dørene til kældrene skal holdes aflåst, så uvedkommende ikke kan få adgang. Beboerne, som har lejlighed, hvortil der hører have, er forpligtet til selv at holde denne. Hækken skal klippes 2 gange årligt. Første gang inden Sankt Hans og anden gang inden 1. september. Opslag om dette vil blive opsat i alle opgange. Brug af el til andet end belysning er ikke tilladt i kælderrum & garager. Cykler, knallerter, MC og biler Cykler må kun henstilles de steder, hvor der er cykelstativer. Anbringelse andetsteds berettiger bestyrelsen til at foranledige cykler fjernet uden ansvar. Barnevogne, cykeltrailer og lignende må kun henstilles i kælder efter aftale med varmemester. Der er 2 årlige cykelindsamlinger. Indsamlingerne er pt. I ugerne 11 og 37. Er du væk fra lejligheden omkring disse uger, bedes du meddele dette til varmemesteren. Motorcykler og knallerter må kun henstilles på den dertil indrettede plads ved affaldspavillonen. Parkering af biler i gården er ikke tilladt. Vær opmærksom på, at det er en brandvej, hvorfor der til hver en tid skal være fri passage. Overtrædelse vil medføre politianmeldelse i medfør af mark- og vejfredsloven. Dog er af og pålæsning i max 10 minutter. Ved flytning kan der udstedes en midlertidig parkeringstilladelse som kan afhentes på ejendomskontoret i de faste kontortider 28 13

14 Luftning af hunde og katte Det er tilladt at holde husdyr i Bremergården, når dette sker uden gene for ejendommens øvrige beboer. Hunde og katte skal føres i line på ejendommens område og sker der et uheld på vejen ud til eller hjem fra luftturen er det hunde- og katteførerens pligt at fjerne dette straks. Der er opsat skraldespande og poseholder ved gavlene i Bremensgade 7 og 45. Poserne er gratis og brug venligst disse. Poserne kan også afhentes på ejendomskontoret i de faste kontortider. Vis hensyn og undgå at lufte hundene på ejendommens grønne områder, bede, stenbedet i Eliasgade og flisbedet på hjørnet af Bremensgade og Jenagade. Hunde skal også føres i line ved færden i kælderarealet. Katte må ikke færdes frit på ejendommens område. Efterladenskaber fra både hunde og katte er et stort problem, og her må bestyrelsen overveje rimeligheden af husdyrhold, såfremt det ikke forbedres. Forhaver og altaner må ikke benyttes til luftning af hunde. Fodring Udlægning af foder til f.eks. vildkatte og duer er strengt forbudt på hele ejendommens område. Fodring tiltrækker også rotter og ræve. Varme Der vil være lukket for centralvarmen i perioden 1/6 til 1/9. Der tages dog forbehold for omskiftninger i vejret. Aflæsning af varmemålere sker 1 gang om året. Med mindre måleren er defekt, forgår aflæsningen som elektronisk fjernaflæsning fra en opsamler, der er placeret i opgangen

15 Der er derfor ikke behov for adgang til lejligheden. Støj Tænk på dine naboer når du hører radio eller ser TV. Ved færdsel med motorkøretøjer i gården, skal dette ske uden unødvendig støj. Vis hensyn, vi skal være her alle sammen. Høj bas skaber rungende svingninger igennem ejendommen og er ikke tilladt. Det er især ved anvendelse af store højtalere og subwoofere, at beboerne skal være opmærksomme på dette. Fester skal annonceres over for de omkringboende. Husk både at ophænge opslag i din egen opgang og i den opgang du har væg op imod. Vinduer og døre mod gården skal holdes lukket, hvis der spilles høj musik. Dette gælder under hele festen. Der skal være ro i lejlighederne senest kl. 22:00 på hverdage, og i weekender skal musikken dæmpes kl. 24:00. Der skal minimum være 3 uger mellem fester, der afholdes i den enkelte lejlighed af hensyn til beboerne i nærheden. Hvis behovet for afholdelse af fester er hyppigere, må beboerrummet benyttes. Brug af boremaskiner og andet støjende materiel er tilladt i tidsrummet mellem kl. 07:00-20:00 på hverdage og mellem kl. 08:00-20:00 i weekender. Private vaskemaskiner og tørretumblere må benyttes i tidsrummet mellem kl. 07:00-22:00. Børn og leg Leg på legepladsen er ikke tilladt efter kl. 22:00. Al boldspil skal foregå på legepladsen, både af hensyn til de øvrige beboere og børnenes egen sikkerhed. Det er ikke tilladt at spille bold i Rosenhaven ved Bremensgade Forældrene drages til ansvar for børnenes færden på flg. områder: børnene må ikke klatre op på garagetagene, i træerne, på det lille skur i Rosenhaven, på affaldscontainerne og på affaldspavillonen. Endvidere er det ikke tilladt, at børn færdes alene i kældrene eller i affaldspavillonen. Oprydning, reparationer, rengøring vil blive udført på forældrenes regning

16 Grilning Grilning er kun tilladt på legepladsen. Grilningen skal være under opsyn af hensyn til børnenes sikkerhed. Der skal ryddes op efter brug af både mad, kul og engangsgrill. Det er ikke tilladt at grille på altaner og i forhaverne. Flagning Der flages på alle officielle flagdage. Har du brug for flagning på høje rundinger af fødselsdage eller andre mærkedage, det kan f.eks. være på sølvbryllupsdage eller guldbryllupsdage m.m: På nuværende tidspunkt skal du kontakte ejendomskontoret i de faste kontortider. Tætningslister Beboeren står selv for udskiftning af tætningslister på vinduer og altandøre. Ejendommen har indkøbt de rigtige tætningslister. Beboerne kan købe disse for 20 kr. pr. meter. Der ligger en aftale med ejendommens snedker om en fast pris. Kontakt varmemesteren

17 Arbejde / Hvem betaler Lejlighed Fællesudgift Vand og gashaner. pakninger Hvem betaler Vand og gashaner, udskiftning Nødvendig rep. af pakninger og topstykker på blandings batterier som løber. Rep. at toiletter der løber. Cisterner, udskiftning - toiletter med vakuum ventil må kun monteres Vandrette vandledninger fra sanitet til hovedvandledninger, inkl. stopventil. Rep./udskiftning/rens Lodrette vandledninger i lejlighederne, rep./udskiftning/rens Vinduer, rep./udskiftning Tætningslister udskiftning Vendebeslag til vinduer Grenrør fra vandlåse og afløb til hovedfaldstammen. Rep./udskiftning Bruseniche, afløb til hovedfaldstammen. Rep./udskiftning Faldstammer. Rep./udskiftning/rens Radiatorer, rep./udskiftning Radiatorventiler, rep./udskiftning 24 17

18 Ejerforeningens bestyrelse Navne og adresser på bestyrelsesmedlemmer i Ejerforeningen Bremergården vil være udlagt på foreningens hjemmeside, ophængt i alle opgange samt være opslået i garage udhængsskab. Der afholdes bestyrelsesmøder ca. 1 gang om måneden. Forslag eller spørgsmål kan lægges i ejendomskontorets postkasse att: bestyrelsen. Så vil bestyrelsen behandle henvendelsen på førstkommende møde. Referater fra bestyrelsesmøder opsættes på opslagstavlen ved ejendomskontoret, i vaskeriet og bliver lagt ud på hjemmesiden. Referater udleveres også efter ønske ved henvendelse til varmemesteren i kontortiden. Alle kan deltage ved bestyrelsesmøder, dog undtaget når der diskuteres personsager. Varmemester Ejendommen har 2 ansatte, en varmemester på fuld tid og en gårdmand på ½ tid (20 timer). Både varmemester og gårdmand er ansat på flextid. Arbejdsbeskrivelse for begge ansatte foreligger på ejendomskontoret. Varmemesterens kontortider er opslået på døren til ejendomskontoret (kælderen i nr. 7). Her kan der i kontortiden afhentes affaldsposer (3 rl. poser i kvartalet). Ligeledes administreres der vaskekort, kort til solarium, kort til fitness, værksteds-, kælder- og skaktnøgler. Kældernøglen koster 250 kr. pr stk. Skaktnøglen koster 35 kr. Priser for brug af fitness, værksted, beboerrum, solarium og vaskekort findes under afsnittet for de enkelte faciliteter. Postkasse nøglekoster 100 kr. Pr. stk. Angående almindelig vedligeholdelse og fejl, kontakt venligst varmemesteren i kontortiden eller indtal besked på telefonsvareren. Hjælp i tilfælde af akutte skader uden for alm. arbejdstid, så kontakt venligst et bestyrelsesmedlem. 18 Udskiftning af vandledninger i ejendommen. Der skiftes 1-2 Stigstrenge om året. Der er løbende sat penge af på drifts- og vedligeholdelsesplanen, til disse arbejder. Det er et lovkrav fra kommunen, at der bliver forberedt til vandmålere. Derfor monteres målerhus, så der på et senere tidspunkt kan monteres målere. Kommunen mener, at det sker inden for en årrække. Ved VVS - reparationer, der nødvendiggør lukning af vandet, vil dette fortrinsvis ske om torsdagen mellem kl. 9:00 og kl. 15:30, dog ved nærmere opslag i opgangene. Ved vandlukning af under 2 timers varighed vil dette ske mellem kl.10:00 og 12:00 uden opslag. VVS & EL Alle reparationer på ejendommens installationer skal foretages af ejendommens faste håndværkere eller af autoriserede håndværkere. Arbejdet skal efterfølgende godkendes af en repræsentant for ejendommen, hvis ikke de faste håndværkere bruges. Ved større arbejder Som nyt bad eller ændring i bærende vægge skal der søges om tilladelse hos bestyrelsen. Der skal foreligge en arbejdsbeskrivelse med alle faser i arbejdet samt oplysning om håndværker/firma navn og telefonnummer. Bestyrelsen skal kunne vurdere om arbejdet bliver lovligt udført. Dette kan dog undlades ved brug af ejendommens faste håndværkere. Håndværkerliste over ejendommens faste håndværkere hænger på opslagstavlen ved ejendomskontoret. 23

19 Undlad at give den nye ejer Deres girokort vedrørende fællesudgifter. Arkiver det i papirkurven. Den nye ejer får et nyt ejernummer og nye girokort/ PBS. Giv os meddelelse så hurtigt som muligt af hensyn til registreringen. Vedligeholdelse I det følgende afsnit har vi samlet generelle beskrivelser omkring hvilke dele af vedligeholdelsen, som beboeren forestår, og hvilke af vedligeholdelsen som Ejerforeningen forestår. Vedligeholdelse i de udlejede lejligheder sker efter gældende kontrakt med udlejer. Vedligeholdelse og andre regler i lejligheder. Her henvises til ejerforeningens vedtægter 16, 1. afsnit. Vedr. udskiftning af sanitet, armaturer m.v. Nedenstående skal søge at belyse forholdene omkring betalingsspørgsmålene ved diverse reparationer i lejlighederne samt skema side 17. Ønske om ændring af navnetavler i opgangene fremsættes over for varmemesteren i den alm. kontortid. Nyt navn på postkassen. Hvis der ønskes nyt navn på postkassen, så kontakt ejendomskontoret. Der findes en ny navneskilt seddel som sidder i holderen uden for kontoret. Sedlen kan blot udfyldes og smides i postkassen. I tilfælde af, at uheldet er ude, ville det være en god ide, at hver enkelt beboer lagde sit telefonnummer ned på kontoret. Telefonnumrene vil så blive lagt ind i beboerdatabasen. Ejendomskontoret Bremensgade 7, kælderen Tlf Fax Mail: Web: Kontortider: Mandag kl. 10:00-10:30 Tirsdag kl. 10:00-10:30 Onsdag kl. 07:30-08:00 Torsdag kl. 10:00-10:30 Et godt sted at bo 22 19

20 Beboerrepræsentationen Navne og adresser på beboerrepræsentationens medlemmer vil være opslået i udhængsskabet for enden af den lange garagebygning. Samt på opslagstavlen ved ejendomskontoret. Administration, ejerforening Advokatfirmaet Hupfeld A/S Viemosevej Rødovre Kontakt: Marianne Christoffersen Tlf. tid: dagligt mellem kl. 10.:0-12:00 Tlf.: Fax: Mail: Administration, lejere Ole Klitland Købmagergade 56, København K. Kontakt: Christina Wetterstein Tlf.: Fax: Mail: Henvendelse til administrationen kan også ske skriftligt. Kælderrum Til hver lejlighed findes et lille kælderrum (samme nummer som lejlighedsnummer). Beboerne kan lade sig skrive på ventelisten til et stort kælderrum. Kontakt ejendomskontoret. Lejemål af kælderrum ophører ved salg af ejerlejligheder eller fraflytning af udlejede lejligheder. Udlejede kælderrum skal opsiges med 3 måneders varsel. Ejendomskontoret skal altid have en nøgle til de udlejede kælderrum. Der kan kun udlejes et rum pr. lejlighed. Lån af værktøj På Ejendomskontoret er der mulighed for at låne forskellige slags værktøj. Hækkesaks, elhækkeklipper samt diverse værktøj mod depositum og kvittering Når de sælger For at ejerskifte kan gå gnidningsløst gennem administrationen bør man foretage sig følgende: Bed ejendomsmægleren sende ejerforeningen en genpart af salgsdokumentet. Så kender vi: 1. Den nye ejer 2. Overtagelsesdagen 3. Aftaler om fællesudgifter og a/c varme 4. Aftaler om evt. betaling og særydelser 5. Særlige aftaler, som skal registreres 6. Oplys Deres nye adresse 7. Giv ejendomskontoret besked mht. at rekvirere varmemåleraflæsning 14 dage før fraflytning

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere