Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården"

Transkript

1 Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: Ilona Hansson Bremensgade 29, 3, th. Tlf.: Lars Ulriksen Bremensgade 43, 1. tv. Tlf.: Ole Klitland Bremensgade 17. st. th. Tlf.: Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Suppleant Suppleant Anders Nielsen Bremensgade Tv. Tlf Jeanette Gade Olesen Bremensgade tv. Tlf.: Årgang 2011

2 EJERFORENINGEN BREMERGÅRDEN Bremensgade 7 kld København S. TLF.: / FA: / / BEBOERHÆFTE Advokatfirmaet Hupfeld A/S Viemosevej Rødovre Att. Ejendomsadministrationen Orientering om Bremergården Forord Beboerhæftet har mange gode oplysninger og relevante svar på mange spørgsmål Bestyrelsen orienterer Det er vigtigt at du læser og gemmer den information, som bestyrelsen sender ud i ny og næ. Der er ikke fastlagt et årligt antal af nyhedsbreve. De nyhedsbreve samt spørgsmål og svar der kommer, vil blive sat op på opslagstavlerne i opgange, i vaskeriet og ved kontoret. Nyhedsbreve, spørgsmål og svar bliver ligeså lagt ud på ejendommens hjemmeside. Alle indslag bliver behandlet anonymt. EJERSKIFTE Det meddeles herved, at... pr... har købt lejligheden Bremensgade nr.... af... Jeg er bekendt med, at fællesudgifter m.m. på lejligheden udgør kr... pr. måned. Beløbet indbetales på giro/pbs til ejendommens administrator Advokatfirmaet Hupfeld A/S, Viemosevej 62, 2610 Rødovre. Med venlig hilsen Referater fra bestyrelsesmøder vil blive lagt ud på hjemmesiden og sat op på opslagstavlerne i vaskeriet og ved kontoret. Ønskes kopier af disse, så kan de fås på kontoret i kontortiden. Bestyrelsen Ejerforeningen Bremergården 2011 Afsender: Underskrift 2 39

3 Til ny ejer eller lejer. Vi er glade for at byde dig velkommen til vores bebyggelse her i Bremergården. Vi håber du bliver glad for at bo her, falder godt til og kommer til at trives. Vi er en bebyggelse, der har et godt naboskab, naboer der tager hensyn til hinanden og værdsætter at bo her. Vi glæder os over at alle efterlever husordenen, for på den måde bliver Bremergården et dejligt sted at bo. Formålet med hæftet. Hæftet er ment som en hjælp til beboerne, hvis man vil benytte alle de fælles tilbud eller søge praktiske anvisninger. Hæftet indeholder både husorden og ejerforeningens vedtægter. Vi har en forventning om at du gennemlæser dette hæfte der omhandler de regler der gælder i bebyggelsen. Vi håber at kunne dele et nyt beboerhæfte ud en gang om året, så du hvert år har de sidste nye informationer. 38 3

4 Indholdsfortegnelse Side Affaldssorteringen 5 Aviser El/elektronik Farligt affald Glas/flasker Køkkenaffald Pap/karton Storskrald Bestyrelsen 40 Bremergårdens fællesrum 6 Beboerrum Fitnessrum (Vedtægter) Solarium Værksted Vaskeri Bredbånd 9 Ejerskifte blanket 27 Skal indsendes til administrationen Forsikring 10 Glasskader Indbrud Andre bygningsskader (vand - stormskader m.v.) Haver og altaner 11 Husorden 12 Børn og leg. Cykler. Knallerter. MC. Biler. Flagning. Fodring. Grilning. Luftning af hunde og katte. Støj. Varme. Hvem betaler 17 Håndværkere 36 Kontakt 18 Ejerforeningens bestyrelse Varmemester Beboerrepræsentationen Administration, ejer - Administration lejer Kære ejer i Bremergården 26 Kælderrum 21 Lån af værktøj 21 Stikord 33 Vedligeholdelse 22 Vedtægter 24 4 El - Installationsfirmaet Erik L. Østerbye Tlf Døgnvagt elo-el.dk Lyngholm Aut. Kloakmester Kloak-Service Tlf Døgnservice lyngholm.dk Annoncer 37 Snedkermester Henrik Crillesen Tlf Alt snedker og tømrerarbejde crillesen.dk Design og tryk Amagerbrogade S. Tlf Kopiering. Sange. Tryksager

5 Annoncer Affaldssorteringen Køkkenaffald SKAL lægges i en plasticpose, som skal lukkes inden den smides i skakten. Bemærk, at aviser, ugeblade, pap, sovs, uindpakket køkkenaffald, glas og andre skarpe genstande ALDRIG må kommes i skakten. Husk at lukke lågen efter brug. Ved misbrug af skakter forbeholder bestyrelsen sig ret til at foranledige disse lukket. Lukning af skakt betyder, at en hel opgang ikke kan bruge skakten. Malermester Finn Ulvedal Sørensen Alt malerarbejde udføres Ring og få et tilbud Tlf Murerfirmaet BSA-BYG v/toni Bergenhammer Alt murerarbejde udføres Tlf Kenneth Christensen VVS Aut. VVS installatør Tlf Døgnvagt Amager låseservice Amagerbrogade S. Tlf Døgnservice Affaldsskaktene er kun til indpakket KØKKENAFFALD. Der udleveres 3 ruller affaldsposer pr. kvartal på ejendomskontoret i de faste kontortider. Affald må ikke henstilles i skaktrummene i kælderen. Affaldssorteringen skal altid bruges og opslag ved denne skal følges. El-skrot skal lægges på de 2 hylder. Køleskabe/vaskemaskiner stilles i storskraldsrummet. Aviser og ugeblade SKAL deponeres i de opstillede containere ved gavlen i Bremensgade 45. Pap og karton deponeres i containerne som findes i indhegnet areal ved MC/ knallertparkering. Husk at sprætte papkasser op inden de kommes i containerne. Pizzabakker skal i containeren med restaffald. Glas, flasker og lign. skal deponeres i de opstillede glascontainere som findes bag Rosenhaven og ved Super Brugsen. Dødsboer og byggeaffald må ikke smides eller sættes i storskraldsrummet, da R98 tager ekstra betaling for dette - dvs. regningen til ejerforeningen bliver større. Byggeaffald er murepuds, træ fra vægge og gulve m.v., nedtagne fliser og klinker m.v. Bestyrelsen henviser til genbrugsstationen, Herjedalsgade, 2300 Kbh. S. Åbningstider: mandag - fredag fra 14:00-18:00 samt lørdage, søndage, og helligdage fra 10:00-17:00. Storskrald. Større ting, så som møbler, tæpper, madrasser m.v. SKAL sættes ind i storskraldsrummet. Døren kan åbnes med kældernøglen. Er rummet fyldt, skal affaldet afleveres på genbrugsstationen. 36 5

6 Kattegrus SKAL lægges i en pose, som lukkes, hvorefter den smides i skraldebøtter i affaldssorteringen og ikke i skraldespandene til hundeposer. Farligt affald kan afleveres på ejendomskontoret i åbningstiderne, eller det kan stilles oven på stålskabet i affaldssorteringen. Brugte batterier skal smides i batteriboksen ved papircontainerne Ved tilstopning af affaldsskakter kontaktes varmemesteren. Det er ikke tilladt at færdes i skaktrummene i kælderen. Bremergårdens fællesrum Bremergården har en række fællesrum, som kan benyttes af gårdens beboere. I det følgende har vi samlet beskrivelser af benyttelsen af og reglerne for de forskellige beboerrum. Solarium Solariet ligger i kælderen mellem Bremensgade 41 og 43. Døren til solariet åbnes med et magnetkort Ved indmelding til solariet betales der et depositum på 50 kr. for kortet. Det koster 20 kr. for 25 minutters sol. Møntboksen tager kun mønt på 20 kr. Fitnessrum Fitnessrummet ligger i kælderen mellem Bremensgade 39 og 41. Adgang til fitness rummer sker med et magnetkort Fitnessmedlemskab betales forud over fællesudgifterne. 300 kr. halvårligt og 50 kr. for kortet. De 50 kr. er et depositum for selve kortet. Depositummet tilbagebetales i forbindelse med opsigelse af medlemskabet og aflevering af kortet. Der er rabat på flere medlemmer fra samme husstand. 1 medlem 300 kr., 2 medlemmer 510 kr., 3 medlemmer 720 kr. Priserne er ekskl. kort. Vedtægter for Fitnessrummet: 1. Fitnessrummet ejes af E/F Bremergården. 2. Der er 3 personer der står for den daglige drift. Disse 3 personer betaler ikke kontingent. 6 Stikord Side Stikords register Affaldssortering 5 Affaldsposer til skakten 5 Administration 20 Altaner 11 Aviser/papir 5 Beboerrum 7 Biler 13 Bredbånd 9 Beboerrepræsentationen 20 Børn. Leg og boldspil 15 Cykler 13 Deponering af nøgler til hoveddør 19 El/elektronik affald 5 Ejerskifte (blanket) 27 Ejerforeningens bestyrelse 20 Farligt affald 6 Fitnessrum 6 Flagning 16 Fodring af fugle/vilde katte 14 Forsikringsskader. (Glas/Indbrud/bygning) 10 Grilning 16 Glas/flasker 5 Haver/altaner 11 Hvem betaler 17 Husorden 12 Hækkeklipning 13 Indbrud 10 Knallerter 13 Kældernøgler 18 Ekstra kælderrum 21 Køkkenaffald 5 Luftning af hunde og katte 14 Lån af værktøj 21 MC 13 Navneskilte på postkasser/opgangen 19 Når de sælger 21 Paraboler 11 Pap/karton 5 Storskrald 5 Solarium 6 Vaskeri 8 Vedligeholdelse 22 Vedtægter 24 Værksted 8 35

7 3. Repræsentanterne oppebærer gratis medlemskab af fitnessklubben i valgperioden. 4. Kontingentet betales forud halvårligt den 1/1 og 1/7 og opkræves via ejendomsadministrationen. Tilmelding sker på ejendomskontoret. Ønske om udmeldelse eller meddelelse om fraflytning skal afgives før de to opkrævningsdage, for at reduktion i næste halvårsbeløb kan opnås. Kontingent og pris for gæstekort fastsættes af bestyrelsen i E/F Bremergården. 5. Medlemmerne er forpligtet til at overholde det i fitnessrummet opsatte ordensreglement. Ved grov overtrædelse af dette er repræsentanterne bemyndiget til at indstille et medlem til eksklusion. 6. Gulvvask af fitnessrummet og udstyr påhviler ejerforeningen. Det påhviler medlemmerne, at holde orden, rydde op efter sig, at rengøre rummet. Beboerrum Beboerrummet ligger i kælderen Bremensgade 17. Depositum er 1000 kr. når rummet skal bruges til fester og sammenkomster. Der betales maksimum 800 kr. retur. De 200 kr. dækker anvendelsen af rummet med faciliteter. Depositum tilbagebetales først når nøglerne er afleveret og beboerrummet er tjekket og godkendt. Fredag og lørdag skal der være ro kl. 24:00. Søndag til torsdag skal der være ro kl. 22:00. Der er ikke rygeforbud, men der skal foregå en effektiv udluftning, så efterfølgende brugere kan opholde sig der, uden at blive generet. Der er rygeforbud i kælderens gangareal. Der kan foretages reservation på foreningens hjemmeside eller hos varmemesteren 34 7

8 Nøglen afleveres i kontortiden til varmemesteren, der kontrollerer, om rummet er klar til en ny bruger. Værksted Værkstedet ligger i kælderen mellem Bremensgade 9 og 11. Der er ingen værktøj i rummet og opbevaring af værktøj m.m. er på eget ansvar. Udluftning via ventilation tændes og slukkes manuelt. Oprydning efter brug er påkrævet. Pas godt på de gamle redskaber. Værkstedsnøgle koster 50 kr. Vaskeri I Bremergården findes et fællesvaskeri, som ligger i kælderen ved nr. 43. Vaskekort kan bestilles/afhentes hos varmemesteren. Kortet koster 100 kr. som betales ved udlevering. Vaskekortet gælder også som "nøgle" til vaskeriet i åbningstiden. Der kan reservers 3 maskiner enten i vaskeriet eller på foreningens hjemmeside. Maskinerne skal startes inden 10 min. ellers slettes reservationen. Hvis du mangler brugernavn og password, kan det fås på Ejendomskontoret hvis du medbringer dit vaskekort. Forbruget trækkes automatisk via fællesudgifterne. Ved fraflytning/salg spærres kortet på fraflytningsdatoen. Kortet kan ikke overdrages til ny ejer. Vaskeriet er åbent fra kl. 07:00 til 22:00, hvilket betyder, at alle vaskerifunktioner skal være afsluttet kl. 22:00. Bemærk venligst, at kortlæseren er afbrudt uden for vaskeriets åbningstid, hvorfor det ikke er muligt at komme ind. Der er gratis centrifugering og ekstra skyl på alle vaskemaskiner. 1 vask koster 14 kr. Tørretumbler koster 3 kr. for 6 minutter. Strygerullen er gratis. Priserne er også opslået i vaskeriet. 8 33

9 Vaskeriet er overladt til brugernes varetægt. Vi forventer: At husstanden maksimalt anvendes 4 maskiner på samme tid At vaskeriet efterlades pæn og opryddet. At der ikke efterlades vasketøj i maskiner og vaskekurve over længere tid. At der ikke overdosseres med vaskepulver Følg fabrikantens anvisning nøje! For meget vaskepulver ødelægger miljø og maskinerne. At der ikke farves tøj i maskinerne At fnugfilteret på tumbleren renses efter brug At maskinerne aftørres hvis der spildes vaskepulver eller skyllemiddel At vinduerne lukkes når vaskeriet forlades At evt. fejl meddeles til Ejendomskontoret. OBS! Tobaksrygning og hunde er ikke tilladt i vaskeriet. Bredbånd Der er installeret bredbånd i ejendommen. Dvs. Internet, telefoni og tv. P.t. er det Comx der er vores udbyder. Tilmeldingsblanketter står i reklameholderen ved ejendomskontoret. Du kan også ringe på tlf eller maile på Vedr. telefon. Skal du have nødkaldeanlæg til Falck eller lignende, så skal du vælge TDC som udbyder. TDC tlf Comx kan ikke administrere dette system. 32 9

10 Forsikring Bremergården er forsikret mod de fleste skader på fællesgods. Nedenfor kan beboere se i hvilke tilfælde de kan henvende sig til bestyrelsen eller varmemester når der er opstået en skade. Glasskader Ejendommens police omfatter glasskader. Forsikringsselskabet dækker almindelig glas inkl. termoglas. Glarmester og skadesanmeldelse kan rekvireres hos varmemesteren. Indbrud Ejendommens police omfatter udbedring af hoveddøre med tilhørende karme. Låsetøj og midlertidig afdækning skal dækkes af Deres private indboforsikring. Såfremt indbruddet konstateres i dagtimerne kontaktes varmemesteren som via forsikringsselskabet foranlediger skaden udbedret. Skaden skal anmeldes til Politiet, rapport heraf fremsendes til administrator for ejerforeningen tillige med den udfyldte skadesanmeldelse. Andre bygningsskader (vand - stormskader m.v.) Kun ved uopsættelige reparationer f.eks. sprængt vandrør, rekvirerer skadelidte/skadesanmelder håndværker til udbedring af skaden. Eventuelle følgeskader må naturligvis ikke udbedres før taksator har besigtiget skaden. I andre tilfælde anmeldes skaden til varmemesteren. Forinden videre foretages afventes forsikringsselskabets besigtigelse af skaden. I alle tilfælde kontaktes varmemesteren straks og skadesanmeldelse rekvireres. Når skadesanmeldelse udfyldes, bedes De venligst oplyse korrekt navn, adresse samt evt. telefonnummer, således at forsikringsselskabets taksator kan kontakte dem hurtigst muligt. Det henstilles, at beboerne anvender Bremergårdens faste blikkenslager, hvis telefonnummer står på døren til ejendomskontoret. Det oplyses ligeså på varmemesterens telefonsvarer, hvor nummeret er

11 Haver og altaner Haver og altaner er fællesarealer, hvortil knytter sig følgende regler for brugerne i de tilliggende lejligheder: Haver og altaner må ikke benyttes som ekstra pulterrum, kosteskab eller affaldsdepot. Murene må, ifølge vedtægter og husorden, ikke bemales. Hvor dette allerede er sket, må malingen ikke friskes op. Altankasser og potteplanter skal være forsvarligt anbragt, så de ikke udgør en fare for andre beboere, f.eks. i kraftigt blæsevejr. Vanding skal foretages uden gene for underboere. Markiser må ikke opsættes. Udendørslamper er tilladt såfremt de diskrete, lovligt opsat og ikke generer de omkringboende. Opsætning af skæmmende ting, som f.eks. skabe o.l. er ikke tilladt. Parabolantenner må ikke opsættes på ejendommens altan og ydermur. Tørring af vasketøj er kun tilladt, når tørrestativ danner niveau med hækkens højde og altanens højde. Der må ikke luftes/tørres tøj på altanens rækværk. Hækken må ikke erstattes af hegn eller stakit. Ejerforeningen erstatter udgåede eller manglende planter. Gelænder må ikke nedtages. Duer og fugle. Af hensyn til de omkringboende er alle beboere forpligtet til at forhindre duer og andre fugle i at bygge rede samt fjerne disses efterladenskaber. Sker dette ikke forbeholder bestyrelsen sig ret til at lade de pågældende altaner overdække med net. Spiraler kan monteres på gelænder og disse kan købes på ejendomskontoret

12 Luftning af sengetøj. Det er ikke tilladt at lufte sengetøj og tæpper ud over altanen. Tæppebankestativ forefindes ved legepladsen. Husorden Overtrædelser af nærværende husorden sanktioneres over for ejerlejlighedsejerne efter bestemmelser i foreningens vedtægter. Beboerne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller mangel ved de i lejligheden værende indretninger til afløb og til forsyning med lys, gas, vand eller varme til ejendommens varmemester. På trapper eller kældergange må ikke anbringes fodtøj, spande, kasser, cykler, legevogne eller andre effekter. Det er forbudt at tegne eller male på ejendommens opgange og murværk eller i øvrigt beskadige ejendommen eller dens inventar. Den eller de der udøver denne form for hærværk vil blive pålagt at betale for afrensning, reparationer samt oprydning. Hærværk i form indbrud, graffiti m.m. skal meldes til Politiet på Station Amager, Kamillevej 3, 2770 Kastrup, personligt. Tlf Ejerforeningen kan være behjælpelig med foto. Ekstraordinær tilsmudsning af trapper eller opgange skal omgående afhjælpes af beboeren, der gør sig skyldig heri, idet rengøring i modsat fald vil blive foretaget for de pågældende beboers regning. Rengøring under og omkring dørmåtter ud for egen hoveddør påhviler den enkelte beboer

13 Undgå at ødsle med vandet. De enkelte beboere har pligt til at sørge for at dryppende vandhaner/cisterner bliver repareret. Sidstnævnte kan ske ved henvendelse til varmemester. Køretøjer må ikke vaskes med slange. Dørene til kældrene skal holdes aflåst, så uvedkommende ikke kan få adgang. Beboerne, som har lejlighed, hvortil der hører have, er forpligtet til selv at holde denne. Hækken skal klippes 2 gange årligt. Første gang inden Sankt Hans og anden gang inden 1. september. Opslag om dette vil blive opsat i alle opgange. Brug af el til andet end belysning er ikke tilladt i kælderrum & garager. Cykler, knallerter, MC og biler Cykler må kun henstilles de steder, hvor der er cykelstativer. Anbringelse andetsteds berettiger bestyrelsen til at foranledige cykler fjernet uden ansvar. Barnevogne, cykeltrailer og lignende må kun henstilles i kælder efter aftale med varmemester. Der er 2 årlige cykelindsamlinger. Indsamlingerne er pt. I ugerne 11 og 37. Er du væk fra lejligheden omkring disse uger, bedes du meddele dette til varmemesteren. Motorcykler og knallerter må kun henstilles på den dertil indrettede plads ved affaldspavillonen. Parkering af biler i gården er ikke tilladt. Vær opmærksom på, at det er en brandvej, hvorfor der til hver en tid skal være fri passage. Overtrædelse vil medføre politianmeldelse i medfør af mark- og vejfredsloven. Dog er af og pålæsning i max 10 minutter. Ved flytning kan der udstedes en midlertidig parkeringstilladelse som kan afhentes på ejendomskontoret i de faste kontortider 28 13

14 Luftning af hunde og katte Det er tilladt at holde husdyr i Bremergården, når dette sker uden gene for ejendommens øvrige beboer. Hunde og katte skal føres i line på ejendommens område og sker der et uheld på vejen ud til eller hjem fra luftturen er det hunde- og katteførerens pligt at fjerne dette straks. Der er opsat skraldespande og poseholder ved gavlene i Bremensgade 7 og 45. Poserne er gratis og brug venligst disse. Poserne kan også afhentes på ejendomskontoret i de faste kontortider. Vis hensyn og undgå at lufte hundene på ejendommens grønne områder, bede, stenbedet i Eliasgade og flisbedet på hjørnet af Bremensgade og Jenagade. Hunde skal også føres i line ved færden i kælderarealet. Katte må ikke færdes frit på ejendommens område. Efterladenskaber fra både hunde og katte er et stort problem, og her må bestyrelsen overveje rimeligheden af husdyrhold, såfremt det ikke forbedres. Forhaver og altaner må ikke benyttes til luftning af hunde. Fodring Udlægning af foder til f.eks. vildkatte og duer er strengt forbudt på hele ejendommens område. Fodring tiltrækker også rotter og ræve. Varme Der vil være lukket for centralvarmen i perioden 1/6 til 1/9. Der tages dog forbehold for omskiftninger i vejret. Aflæsning af varmemålere sker 1 gang om året. Med mindre måleren er defekt, forgår aflæsningen som elektronisk fjernaflæsning fra en opsamler, der er placeret i opgangen

15 Der er derfor ikke behov for adgang til lejligheden. Støj Tænk på dine naboer når du hører radio eller ser TV. Ved færdsel med motorkøretøjer i gården, skal dette ske uden unødvendig støj. Vis hensyn, vi skal være her alle sammen. Høj bas skaber rungende svingninger igennem ejendommen og er ikke tilladt. Det er især ved anvendelse af store højtalere og subwoofere, at beboerne skal være opmærksomme på dette. Fester skal annonceres over for de omkringboende. Husk både at ophænge opslag i din egen opgang og i den opgang du har væg op imod. Vinduer og døre mod gården skal holdes lukket, hvis der spilles høj musik. Dette gælder under hele festen. Der skal være ro i lejlighederne senest kl. 22:00 på hverdage, og i weekender skal musikken dæmpes kl. 24:00. Der skal minimum være 3 uger mellem fester, der afholdes i den enkelte lejlighed af hensyn til beboerne i nærheden. Hvis behovet for afholdelse af fester er hyppigere, må beboerrummet benyttes. Brug af boremaskiner og andet støjende materiel er tilladt i tidsrummet mellem kl. 07:00-20:00 på hverdage og mellem kl. 08:00-20:00 i weekender. Private vaskemaskiner og tørretumblere må benyttes i tidsrummet mellem kl. 07:00-22:00. Børn og leg Leg på legepladsen er ikke tilladt efter kl. 22:00. Al boldspil skal foregå på legepladsen, både af hensyn til de øvrige beboere og børnenes egen sikkerhed. Det er ikke tilladt at spille bold i Rosenhaven ved Bremensgade Forældrene drages til ansvar for børnenes færden på flg. områder: børnene må ikke klatre op på garagetagene, i træerne, på det lille skur i Rosenhaven, på affaldscontainerne og på affaldspavillonen. Endvidere er det ikke tilladt, at børn færdes alene i kældrene eller i affaldspavillonen. Oprydning, reparationer, rengøring vil blive udført på forældrenes regning

16 Grilning Grilning er kun tilladt på legepladsen. Grilningen skal være under opsyn af hensyn til børnenes sikkerhed. Der skal ryddes op efter brug af både mad, kul og engangsgrill. Det er ikke tilladt at grille på altaner og i forhaverne. Flagning Der flages på alle officielle flagdage. Har du brug for flagning på høje rundinger af fødselsdage eller andre mærkedage, det kan f.eks. være på sølvbryllupsdage eller guldbryllupsdage m.m: På nuværende tidspunkt skal du kontakte ejendomskontoret i de faste kontortider. Tætningslister Beboeren står selv for udskiftning af tætningslister på vinduer og altandøre. Ejendommen har indkøbt de rigtige tætningslister. Beboerne kan købe disse for 20 kr. pr. meter. Der ligger en aftale med ejendommens snedker om en fast pris. Kontakt varmemesteren

17 Arbejde / Hvem betaler Lejlighed Fællesudgift Vand og gashaner. pakninger Hvem betaler Vand og gashaner, udskiftning Nødvendig rep. af pakninger og topstykker på blandings batterier som løber. Rep. at toiletter der løber. Cisterner, udskiftning - toiletter med vakuum ventil må kun monteres Vandrette vandledninger fra sanitet til hovedvandledninger, inkl. stopventil. Rep./udskiftning/rens Lodrette vandledninger i lejlighederne, rep./udskiftning/rens Vinduer, rep./udskiftning Tætningslister udskiftning Vendebeslag til vinduer Grenrør fra vandlåse og afløb til hovedfaldstammen. Rep./udskiftning Bruseniche, afløb til hovedfaldstammen. Rep./udskiftning Faldstammer. Rep./udskiftning/rens Radiatorer, rep./udskiftning Radiatorventiler, rep./udskiftning 24 17

18 Ejerforeningens bestyrelse Navne og adresser på bestyrelsesmedlemmer i Ejerforeningen Bremergården vil være udlagt på foreningens hjemmeside, ophængt i alle opgange samt være opslået i garage udhængsskab. Der afholdes bestyrelsesmøder ca. 1 gang om måneden. Forslag eller spørgsmål kan lægges i ejendomskontorets postkasse att: bestyrelsen. Så vil bestyrelsen behandle henvendelsen på førstkommende møde. Referater fra bestyrelsesmøder opsættes på opslagstavlen ved ejendomskontoret, i vaskeriet og bliver lagt ud på hjemmesiden. Referater udleveres også efter ønske ved henvendelse til varmemesteren i kontortiden. Alle kan deltage ved bestyrelsesmøder, dog undtaget når der diskuteres personsager. Varmemester Ejendommen har 2 ansatte, en varmemester på fuld tid og en gårdmand på ½ tid (20 timer). Både varmemester og gårdmand er ansat på flextid. Arbejdsbeskrivelse for begge ansatte foreligger på ejendomskontoret. Varmemesterens kontortider er opslået på døren til ejendomskontoret (kælderen i nr. 7). Her kan der i kontortiden afhentes affaldsposer (3 rl. poser i kvartalet). Ligeledes administreres der vaskekort, kort til solarium, kort til fitness, værksteds-, kælder- og skaktnøgler. Kældernøglen koster 250 kr. pr stk. Skaktnøglen koster 35 kr. Priser for brug af fitness, værksted, beboerrum, solarium og vaskekort findes under afsnittet for de enkelte faciliteter. Postkasse nøglekoster 100 kr. Pr. stk. Angående almindelig vedligeholdelse og fejl, kontakt venligst varmemesteren i kontortiden eller indtal besked på telefonsvareren. Hjælp i tilfælde af akutte skader uden for alm. arbejdstid, så kontakt venligst et bestyrelsesmedlem. 18 Udskiftning af vandledninger i ejendommen. Der skiftes 1-2 Stigstrenge om året. Der er løbende sat penge af på drifts- og vedligeholdelsesplanen, til disse arbejder. Det er et lovkrav fra kommunen, at der bliver forberedt til vandmålere. Derfor monteres målerhus, så der på et senere tidspunkt kan monteres målere. Kommunen mener, at det sker inden for en årrække. Ved VVS - reparationer, der nødvendiggør lukning af vandet, vil dette fortrinsvis ske om torsdagen mellem kl. 9:00 og kl. 15:30, dog ved nærmere opslag i opgangene. Ved vandlukning af under 2 timers varighed vil dette ske mellem kl.10:00 og 12:00 uden opslag. VVS & EL Alle reparationer på ejendommens installationer skal foretages af ejendommens faste håndværkere eller af autoriserede håndværkere. Arbejdet skal efterfølgende godkendes af en repræsentant for ejendommen, hvis ikke de faste håndværkere bruges. Ved større arbejder Som nyt bad eller ændring i bærende vægge skal der søges om tilladelse hos bestyrelsen. Der skal foreligge en arbejdsbeskrivelse med alle faser i arbejdet samt oplysning om håndværker/firma navn og telefonnummer. Bestyrelsen skal kunne vurdere om arbejdet bliver lovligt udført. Dette kan dog undlades ved brug af ejendommens faste håndværkere. Håndværkerliste over ejendommens faste håndværkere hænger på opslagstavlen ved ejendomskontoret. 23

19 Undlad at give den nye ejer Deres girokort vedrørende fællesudgifter. Arkiver det i papirkurven. Den nye ejer får et nyt ejernummer og nye girokort/ PBS. Giv os meddelelse så hurtigt som muligt af hensyn til registreringen. Vedligeholdelse I det følgende afsnit har vi samlet generelle beskrivelser omkring hvilke dele af vedligeholdelsen, som beboeren forestår, og hvilke af vedligeholdelsen som Ejerforeningen forestår. Vedligeholdelse i de udlejede lejligheder sker efter gældende kontrakt med udlejer. Vedligeholdelse og andre regler i lejligheder. Her henvises til ejerforeningens vedtægter 16, 1. afsnit. Vedr. udskiftning af sanitet, armaturer m.v. Nedenstående skal søge at belyse forholdene omkring betalingsspørgsmålene ved diverse reparationer i lejlighederne samt skema side 17. Ønske om ændring af navnetavler i opgangene fremsættes over for varmemesteren i den alm. kontortid. Nyt navn på postkassen. Hvis der ønskes nyt navn på postkassen, så kontakt ejendomskontoret. Der findes en ny navneskilt seddel som sidder i holderen uden for kontoret. Sedlen kan blot udfyldes og smides i postkassen. I tilfælde af, at uheldet er ude, ville det være en god ide, at hver enkelt beboer lagde sit telefonnummer ned på kontoret. Telefonnumrene vil så blive lagt ind i beboerdatabasen. Ejendomskontoret Bremensgade 7, kælderen Tlf Fax Mail: Web: Kontortider: Mandag kl. 10:00-10:30 Tirsdag kl. 10:00-10:30 Onsdag kl. 07:30-08:00 Torsdag kl. 10:00-10:30 Et godt sted at bo 22 19

20 Beboerrepræsentationen Navne og adresser på beboerrepræsentationens medlemmer vil være opslået i udhængsskabet for enden af den lange garagebygning. Samt på opslagstavlen ved ejendomskontoret. Administration, ejerforening Advokatfirmaet Hupfeld A/S Viemosevej Rødovre Kontakt: Marianne Christoffersen Tlf. tid: dagligt mellem kl. 10.:0-12:00 Tlf.: Fax: Mail: Administration, lejere Ole Klitland Købmagergade 56, København K. Kontakt: Christina Wetterstein Tlf.: Fax: Mail: Henvendelse til administrationen kan også ske skriftligt. Kælderrum Til hver lejlighed findes et lille kælderrum (samme nummer som lejlighedsnummer). Beboerne kan lade sig skrive på ventelisten til et stort kælderrum. Kontakt ejendomskontoret. Lejemål af kælderrum ophører ved salg af ejerlejligheder eller fraflytning af udlejede lejligheder. Udlejede kælderrum skal opsiges med 3 måneders varsel. Ejendomskontoret skal altid have en nøgle til de udlejede kælderrum. Der kan kun udlejes et rum pr. lejlighed. Lån af værktøj På Ejendomskontoret er der mulighed for at låne forskellige slags værktøj. Hækkesaks, elhækkeklipper samt diverse værktøj mod depositum og kvittering Når de sælger For at ejerskifte kan gå gnidningsløst gennem administrationen bør man foretage sig følgende: Bed ejendomsmægleren sende ejerforeningen en genpart af salgsdokumentet. Så kender vi: 1. Den nye ejer 2. Overtagelsesdagen 3. Aftaler om fællesudgifter og a/c varme 4. Aftaler om evt. betaling og særydelser 5. Særlige aftaler, som skal registreres 6. Oplys Deres nye adresse 7. Giv ejendomskontoret besked mht. at rekvirere varmemåleraflæsning 14 dage før fraflytning

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10.

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. oktober 2012 Husorden For Stefansgård Samvirkende Boligselskaber Administration: KAB Vester Voldgade 17 1552 København V

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Husorden 1-3055 Dyvekevænget

Husorden 1-3055 Dyvekevænget Husorden 1-3055 Dyvekevænget Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 1. september 2014 Affald Til køkkenaffald skal altid anvendes de udleverede poser, tillukket omhyggeligt, før de anbringes i affaldsskakten.

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Sorgenfrivang II Side 4 af 32 Ordensreglement samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007 Husorden for A/B Postgården Revideret 11/2 2007 Indledning Når lejekontrakten er skrevet under eller andelsbeviset er udleveret, er lejeren/andelshaveren i andelsforeningen A/B Postgården sikret rettigheder,

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN HUSORDENSREGLEMENT FOR Ejerforeningen SKOTGÅRDEN Jensløvs Tværvej 1A 5B 2920 Charlottenlund Ejerforeningens bestyrelse og Qvortrup Administration A/S April 2010 Side 1 I Ejerforeningen Skotgården, med

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum 1 December 2012 Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen til Dalum Centrum. Som ny beboer kan der være nogle praktiske spørgsmål eller problemer,

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

GENERELLE ORDENSREGLER

GENERELLE ORDENSREGLER GENERELLE ORDENSREGLER INDHOLD Antenner... 1 Forsikringer... 1 Skiltning... 1 Maskiner... 1 Tekniske installationer... 1 Varmeanlæg... 2 Vandhaner og cisterner... 2 Bad og toilet... 2 Affald... 2 Udluftning

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Husorden 1-1018 Hjortegården

Husorden 1-1018 Hjortegården Husorden 1-1018 Hjortegården August 1995 Layout revideret november 2010 Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser herom, er enhver beboer pligtig til at iagttage god skik og orden i ejendommen,

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 September 2012 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 Kontortid: Mandag til fredag kl. 09.00-09.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Vejledning til lejerne

Vejledning til lejerne Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, 6-044 8310 Tranbjerg J e-mail: pensionejendom@tdc.dk telefon: 66 66 44 44 CVR-nr. 71967611 www.tdcpensionskasse.dk

Læs mere

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed!

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig over diverse småproblemer,

Læs mere

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014 Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Husorden for afdeling 1023

Husorden for afdeling 1023 Denne husorden er vedtaget af beboerne i afdeling 1023 Guldberg på beboermødet i maj 2009 og er gældende for alle i afdelingen. Den danner rammen, inden for hvilken beboeren kan bo under gensidig tillid

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Husorden 1-6076 Bryggergården

Husorden 1-6076 Bryggergården Husorden 1-6076 Bryggergården Husordenen er revideret på afdelingsmødet den 16. september 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

Husorden for afd. 16 Lupinvej 18-96

Husorden for afd. 16 Lupinvej 18-96 Husorden for afd. 16 Lupinvej 18-96 Almindelige regler: I et så stort byggeri må der, af hensyn til alle, være visse retningslinjer. For at alt kan gå så gnidningsløst som muligt, og alle kan føle sig

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk)

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk) HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III (www.ef-valbycenter3.dk) (Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen den 30. august 2004 og ændret på generalforsamlinger den

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Stationsvej Lindholm Nærbanevej Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

Husorden 5. Maj Plads

Husorden 5. Maj Plads Husorden 5. Maj Plads Vedtaget på afdelingsmødet den 13.1.1998 Senere rettelse den 28.1.2014 Senere rettelse den 19.02.2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere