Konference: Kompetencer versus dannelse i folkeskolen. oktober nr. 18 oktober Skolebestyrelser: Kompetencer i fokus side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konference: Kompetencer versus dannelse i folkeskolen. oktober 2014. nr. 18 oktober 2014. Skolebestyrelser: Kompetencer i fokus side 4"

Transkript

1 nr. 18 oktober 2014 BU nyt Skolebestyrelser: Kompetencer i fokus side 4 Sundhed: Røgfri skoledag røgfri uddannelse side 6 lønsystem: Slutbrugere med i udvikling side 9 Præsentation: Ny FU-chef Toke Agerschou side BU nyt oktober 2014 Konference: Kompetencer versus dannelse i folkeskolen Læs mere på side 2

2 Skoleleder- konference ssp konference Ledelse, Lego og læring Ledelse var på dagordenen, da dagtilbudslederne mødtes til konference på Hotel Legoland. Med fokus på fremtidig tendenser blev der drøftet ledelsespraksis, udfordringer og muligheder. Visionerne og kreativiteten blev sluppet løs, da flere tons Legoklodser satte form på fremtidens dagtilbud. Der blev blandt andet bygget helikopterperspektiv, forældrestyret dyrepark og lavt sygefravær. Rådmand Bünyamin Simsek indledte skoleledelseskonferencen. Senere debatterede et panel af dagens oplægsholdere dannelse versus uddannelse. Folkeskolereformen i et dannelsesperspektiv På de næste sider kan du læse om nogle af de input, som dagtilbudsledelsen fik med hjem. Du kan læse endnu mere på under Lederkonferencen De aarhusianske skoleledelser tog på deres årlige konference livtag med den altid aktuelle drøftelse af skolens opgave: Kompetencer versus dannelse. Er de hinandens modsætning eller forudsætning? Den årlige skoleledelseskonference på Bygholm i Horsens kredsede om folkeskolereformen i et dannelsesperspektiv. Med reformens overordnede mål om at alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan, er rammen sat. Men hvordan udfylder vi rammen? Med åbningstaler af rådmand Bünyamin Simsek og formand for skolelederforeningen Stefan Møller Christiansen blev temaet slået an med bud på, hvad fremtidens skole skal tilbyde eleverne: Skolen skal give kompetencer, men den skal også rodfæste og danne børn og unge, der kan indgå et fællesskab, hvor JEG bliver til VI, og hvor vi giver den enkelte mulighed for at blive noget andet, end den sociale arv foreskriver. Herefter overtog dagens oplægsholdere, der fra talerstolen leverede forskellige perspektiver på skolens rolle som både dannende og uddannende. Fortsættes Kolofon kolofon Download BUnyt App Download BUnyt App Ansvarshavende: Ansvarshavende: Henrik Vinther Olesen Henrik Vinther Olesen HR- og Kommunikationschef HR- og Kommunikationschef Redaktør: Redaktør: Birgitte Dalum Birgitte Dalum kommunikationsmedarbejder kommunikationsmedarbejder Kontakt: Kontakt: Næste nr.: Næste nr.: 5. december oktober 2014 Forsiden: Forsiden: Sine Louise Iversen tiltræder den De aarhusianske skoleledelser 1. december som chef for Sundhed og Trivsel diskuterede dannelse, da de mødtes til årets skoleledelseskonference i Horsens. 2 BU Nyt November 2013 BU Nyt Oktober 2014

3 Skolelederkonference Lad virkeligheden røre eleverne - Forskningschef på VIA University, Andres Rasch-Christensen: At blive dannet er at søge at gribe så meget som muligt af verdenen, og forbinde det så tæt som muligt med sig selv. Ikke at vi skal begribe hele verdenen, men vi skal kunne forbinde den ydre viden med det, som er betydningsfuldt for os. Derfor skal vi i overført betydning gøre skolens mure porøse lade virkeligheden røre eleverne og komme dem ved. Vi skal fokusere på kvalitet i mødet med eleven. Hvis vi med den nye reform og de flere timer får den ønskede variation og differentiering ind i undervisningen, er det rigtigt godt. Det handler ikke om kvantitet, men om den nødvendige kvalitet. Med eleven i centrum, skal vi skabe autentiske og virkelighedsnære læringsmiljøer. Dannelse er fælles kultur og viden - Uddannelses- og Kulturordfører fra Dansk Folkeparti, Alex Ahrendtsen: Dannelse gør, at vi kan indgå i dialog med andre. Når vi har en fælles kultur og viden, så har vi noget at tale om. Samtidig er dannelse afgørende for, at vi tør sige vores mening og danne selvstændige holdninger. Folkeskolen samler danskerne, og derfor skal dannelsen også være en del af skolen. Ud over at skolen skal give grundlæggende kundskaber og færdigheder, så skal den også lære eleverne at opføre sig ordentligt. I den henseende har skolelederen en vigtig rolle; de skal tage ansvar og sætte mål og retning. Det er skolelederens pligt at gå forrest i børnenes dannelse. At afkode virkeligheden - Radiovært og debattør, Knud Romer Jørgensen: Dannelse er grundlaget for at skabe oplyste, frie og kritisk tænkende mennesker. I den forstand er viden ikke vigtigt i sig selv, men det er vigtigt at vide, hvad viden er for noget hvordan vi producerer viden og hvilke motiver, vi lægger ned over den. Vi skal kende de forskellige strategier, der bliver lagt ned over den virkelighed, vi oplever: Om det er reklamebranchens lyststrategier eller ideologiske strategier i politiske budskaber. Den verden vi præsenteres for, er altid konstrueret. Den vil altid fabrikere en værdi, en moral. Derfor er dannelse afgørende. Den giver os mulighed for at afkode verdenen. Vi kan ikke reformere uden at investere. Det kræver en politisk helhedstænkning; at vi giver lærerne bedre uddannelse, mere løn og langt højere social anerkendelse. Samtidig skal vi opgive præmissen om, at alting umiddelbart skal kunne bruges til noget. Vi skal ikke lade denne instrumentelle tankegang styre et snævert fokus på, at folkeskolen blot skal give kompetencer, der kan måles og vejes. Skoleledelseskonferencen er en årlig tilbagevendende begivenhed med deltagelse af alle de aarhusianske skoleledelser. Konferencen er et samarbejde mellem Skolelederforeningen og Børn og Unge. Kontakt: Formand for Aarhus Skolelederforening, Stefan Møller Christiansen. Mail: BU Nyt Oktober

4 Kompetence- ssp udvikling Skolebestyrelsernes Dag: Inspirationsmøde med forældrene i fokus Rådmand Bünyamin Simsek havde i sin tale til de nye bestyrelsesmedlemmer fokus på forældrenes demokratiske magt og indflydelse. fakta Læs mere om skolebestyrelsesarbejdet på: da/borger/familie-boern-og-unge/skole/ Foraeldresamarbejde/ Skolebestyrelse-og-foraeldreraad-i-SFO.aspx Her finder du også link til hjemmesiden om temapakker. Den store hal i NRGI Arena summede af samtale og forventninger tirsdag aften, hvor nyvalgte bestyrelsesmedlemmer fra de aarhusianske folkeskoler var samlet til bydækkende inspirationsmøde. Dagen var startskuddet på en omfattende kompetenceudvikling af skolebestyrelserne, der i højere grad skal gøre forældrene til aktive medspillere på banen Rådmand for Børn og Unge Bünyamin Simsek åbnede Skolebestyrelsernes Dag med en tale til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Han opfordrede forældrerepræsentanterne til at bruge deres demokratiske magt og yde direkte indflydelse på den aarhusianske folkeskole. Forældrene er afgørende for at komme i mål med den hele opgave. Det er jer, der ved, hvad der er vigtigt for jeres skole og elever sagde han. Han opfordrede samtidig skolelederne til at bidrage til at udvikle bestyrelsesmedlemmernes kompetencer, så de kan gribe det lokale råderum, som folkeskolereformen lægger op til. Resten af aftenen forløb med inspirationsoplæg fra foreningen Skole og Forældre, konsulent Benedikte Ask Skotte og Professor ved Institut for Statskundskab Søren Serritzlew, der fra talerstolen var med til at danne en ramme om de næste års kompetenceudvikling af skolebestyrelserne. Samarbejde kræver viljen til at ville Søren Serritzlew havde i sit oplæg fokus på forældrenes betydning for børnenes trivsel, læring og udvikling. I sit oplæg trak Fortsættes 4 BU Nyt Oktober 2014

5 Kompetenceudvikling 150 skolebestyrelsesmedlemmer var samlet ved aftenens arrangement i NRGI Arena. Her blev bestyrelsesarbejdet drøftet på kryds og tværs af skoler og forældregrupper. Søren Serritzlew bl.a. på de resultater han har fra et forskningsprojekt om forældrenes betydning for barnets læring som er gennemført indenfor dagtilbudsområdet, i et samarbejde med Børn og Unge. Det såkaldte kuffertprojekt. Ifølge Søren Serritzlew er det næsten umuligt at opnå gode resultater uden at skole og forældre samarbejder. Han mener derfor, at forældrerepræsentanterne skal inspirere til en øget forældreinddragelse på de lokale skoler. Det er ikke nok at informere forældrene om deres betydning det handler om forældrenes egen vilje sagde han. Planlægning giver ro i arbejdet Finn Juel Larsen og Roar Hylleberg fra foreningen Skole og Forældre havde i højere grad fokus på praktiske redskaber og værktøjer til arbejdet i skolebestyrelserne - Hvordan holder man effektive møder? Hvordan skaber man overblik? Ifølge Finn Juel Larsen handler bestyrelsesarbejdet om at få det bedste ud af de mange menneskelige ressourcer. Han mener samtidig, at det er vigtigt med en god planlægning, der kan give bestyrelserne ro og overblik. 5 råd til det gode bestyrelsesarbejde: 1. Hav en klar rollefordeling og forventningsafstemning på forhånd 2. Accepter hinandens forskelligheder og lad alle blive hørt 3. Få styr på skal opgaver og prioriter jeres tid 4. Lad møderne danne rammen for mål og delmål 5. Læg vægt på at skabe et stærkt samarbejde mellem bestyrelse og ledelse Benedikte Ask Skotte perspektiverede dagens oplæg med humor og personlige erfaringer. Hun lagde op til at bruge hinandens forskelligheder i bestyrelsesarbejdet og mener, at forældrene har en vigtig opgave i at engagere sig i børnenes skole. Vi skal turde åbne os mod forældre, der ikke ligner os selv og bruge hinandens kompetencer sagde hun. Kompetenceudvikling af skolebestyrelserne For at give en lokal forankring af kompetenceudviklingsforløbet tilbydes en række kursusforløb (temapakker) for skolebestyrelserne i løbet af de næste år. Kurserne er tilgængelige fra starten af november og kan bruges enten lokalt eller i samarbejde med andre skoler i området. Formålet med temapakkerne er at bidrage til, at skolebestyrelserne kan varetage bestyrelsens opgaver indenfor rammerne af folkeskoleloven og byrådets beslutninger. Herudover er formålet, at medvirke til at kvalificere skolebestyrelsens arbejde med de strategiske opgaver som Børn og Unge står overfor de kommende år. Temapakkerne er opbygget som enkeltmoduler, der kan sammensættes efter behov og interesse. Nogle temapakker udbydes af Børn og Unge, andre i et samarbejde mellem Børn og Unge og foreningen Skole og Forældre. Temapakker, der udbydes af Skole og Forældre har fokus på en generel introduktion skolebestyrelsens arbejde. Temapakker, der udbydes af Børn og Unge har fokus på en specifik introduktion til skolebestyrelsens arbejde i Aarhus Kommune. I slutningen af oktober går en ny hjemmeside med tilbud om temapakker i luften. Kontakt: Jan Iburg, Pædagogik og Integration Mail: BU Nyt Oktober

6 Kompetenceudvikling Sundhed ssp Elev på Center-10, Nuur Ubah, er 16 år og får målt indholdet af kulilte i blodet, mens hun og hendes veninde tager en snak med rygestoprådgiveren. Røgfri skoledag skal hjælpe unge til røgfri uddannelse Center-10 vil sende klare signaler om, at skolen tager ansvar for at udvikle sunde kulturer og relationer uden røg. Derfor er alle skoledage nu røgfri. I august fik alle elever, forældre og personale på Center-10, Aarhus High School, information om at skoledagene fremover skal klares uden røg. Vores skole er et læringssted og en arbejdsplads ikke et sted, hvor man lærer at ryge for at blive del af fællesskabet. Det har været et naturligt valg for os at prioritere rygestop. Det er et led i vores generelle fokus på sundhed fordi vores unge forbereder sig til et liv med uddannelse og arbejde og lærer at bære ansvaret for at skabe sig et godt liv, siger skoleleder på Center-10 Poul Højmose. Som et af tilbuddene om hjælp til rygestop besøger rygestoprådgiver Gitte Vils fra Folkesundhed Aarhus flere gange skolens kantine med en stand. Denne dag i september kan eleverne opleve, hvordan rygning ændrer kroppen. For Fortsættes 6 BU Nyt Oktober 2014

7 Sundhed Tjæreflaske: Viser den mængde tjære, der kommer ned i lungerne, hvis man ryger 10 cigaretter dagligt i 10 år. Kroppen skiller sig af med meget af det, men undervejs skader det lungerne og øvrige organer i kroppen. eksempel Nuur Ubah, som er 16 år og får målt indholdet af kulilte i blodet: Jeg ryger ikke, men syntes at det var sjovt at se om jeg har inhaleret røg. I dag fik jeg 1 på skalaen, siger Nuur Ubah, som følges med flere kammerater og får brochurer samt en snak med rygestoprådgiveren. Unge skal kunne vælge de positive fællesskaber Center-10 deltog i 2012 i et forskningsprojekt om tidlig opsporing af og hjælp til trivselsproblemer hos unge, lige som skolen sidste år arbejdede med at blive røgfri matrikel. I den forbindelse er skolens ledelse blevet opmærksom på vigtigheden af, at børn og unge har gode rollemodeller og positive fællesskaber i deres hverdag. Derfor samarbejder skolen med Folkesundhed Aarhus om fremover at tilbyde eleverne en snak om deres rygning og hjælp til rygestop. Tilbuddet om hjælp til rygestop gælder også de unges forældre. Vi har haft en del rygestopforløb, hvor unge siger, at det er sværest at stoppe med at ryge på skolen. Der er så meget fællesskab i at ryge sammen. Og da mange unge er ikke fysisk afhængige, arbejder vi derfor med det psykiske, sociale og vanemæssige, fortæller rygestoprådgiver Gitte Vils. fakta Hjælp til rygestop betyder, at elever på Center-10 kan: Besøge en stand med rygestoprådgivere Få målt kulilte i blodet Se illustrationer af, hvad røg gør ved kroppen Få præsenteret netværk som Xhale.dk med bla. sms og test Mødes med en rygestoprådgiver Finde skilte med teksten Rygefri skoletid på skolen Rygning på skolen får konsekvenser Center-10 selv har valgt at arbejde både pædagogisk og konsekvent med at skabe en røgfri skoledag. Ud over at få information om rygestop, drøfter eleverne emnet på fællessamlinger og arbejder med det i faget medborgerskab. Ryger de alligevel, får de en påtale og kaldes til samtale. Hændelsen nævnes desuden i lærernes fælles vagtbog, lige som deres kontaktlærer sender et brev til forældrene. Gentager rygningen sig, indkaldes familien til samtale. Vi modtager unge fra 60 forskellige skoler, så vores skolebestyrelse har besluttet at fremme en ensartet tilgang til og håndhævelse af sundhed og bæredygtige fællesskaber. Unge kan jo have nok så mange skolemæssige ambitioner men hvis deres liv er i kaos, lykkes de ikke fagligt, fortæller skoleleder Poul Højmose. På sigt håber han derfor også, at indsatsen breder sig: Det her er et pilotprojekt men vi håber, at mange flere vil trække i samme retning på tværs af faggrænser og afdelinger, så vi sammen kan hjælpe de unge med at lykkes, siger han. Kontakt: Poul Højmose, skoleleder på Center-10, Aarhus. Mail: Marianne Viskum, tobakskoordinator, Folkesundhed Aarhus. Mail: Gitte Vils, rygestoprådgiver, Folkesundhed Aarhus. Mail: BU Nyt Oktober

8 Børn ssp og Unge-byråd Elsted Skole stemte på fremtidens Børn og Unge-byråd Der var valgstemning på Elsted Skole, da 7., 8. og 9. klasserne onsdag den 1. oktober stemte på kandidater til Børn og Unge-byrådet. Her kunne eleverne vælge mellem 14 kandidater, hvoraf de fem var sikret en plads i det kommende byråd. Alle 7., 8. og 9. klasserne fra Elsted Skole var samlet i gymnastiksalen for at deltage i åbningen af valget til Børn og Unge-byrådet. Det gav en super valgstemning - og en glad rådmand for Børn og Unge, Bünyamin Simsek: Det nytter noget at sidde i byrådet. Det foregående Børn og Unge-byråd indstillede til byrådet, at skøjtebanen skulle tilbage på budgettet. Det kom tilbage med et flertal på 30 ud af 31 stemmer, sagde han til de unge, da han åbnede valget officielt. Der blev vist valgvideoer med de 14 kandidater fra Grenåvej Vest, hvorefter eleverne gik ud i klasserne for at stemme elektronisk. Kandidater med projekter og sommerfugle i maven Signe Gissel går i 8. x på Elsted Skole og var en af kandidaterne til Børn og Unge-byrådet. Hun var meget spændt på udfaldet af valget, og håbede at hun blev valgt. Signe vil gerne gøre en forskel for de unge, der ikke trives i skolen og er ensomme. Og så mener hun, at flere unge burde have en samtale med en UU-vejleder, der kunne hjælpe dem med det rigtige valg af ungdomsuddannelse. Mange får at vide at de er uddannelsesparate, men kun 20 procent får en samtale med en UU-vejleder om, hvad de vil efter folkeskoleskolen. Man kan jo godt være i tvivl om hvad man vil, selv om man er parat til uddannelse, fortæller Signe Gissel. Ros til lærerne Tina Brammer Kristensen er projektkoordinator i Ungdomsskolen fra Ung i Aarhus/Grenåvej Vest. Hun giver lærerne i Grenåvej Vest stor ros: Jeg har oplevet, at eleverne har været godt forberedt af lærerne, når jeg har været på besøg for at rekruttere til byrådsvalget. Det er vigtigt, for jeg har ikke så lang tid i hver klasse, og det giver en bedre proces, fortalte hun. Signe Gissel blev valgt til 1. suppleant til Børn og Unge-byrådet Nicolai Bach fra 9. y stemmer på sin foretrukne kandidat til Børn og Unge-byrådet fakta Fredag den 3. oktober lå resultatet af valget klart med navne på de 31 nye medlemmer af Børn og Unge-byrådet. Stemmeprocenten var på 54%. Det betyder, at 5287 folkeskoleelever har stemt. Signe Gissel blev valgt som 1. suppelant. Se alle navne på: 8 BU Nyt Oktober 2014

9 IT Slutbrugere med til at udvikle lønsystem Når KMD s genfødte lønsystem RI-Lønservice ser dagens lys i oktober, har administrative medarbejdere og ledere fra Børn og Unge været aktive fødselshjælpere. To af dem er Bettina Stitz Berwald og Kirsten Egeriis. KMD sagde i starten af 2014 ja til Aarhus Kommune om i fællesskab og sammen med slutbrugerne at udvikle RI-Lønservice. Det var et svar på et stort ønske fra brugerne. Blandt dem to administrative medarbejdere, Bettina Stitz Berwald og Kirsten Egeriis. Jeg sagde ja til at deltage i projektet, da jeg her kunne få indflydelse og gøre systemet nemmere og bedre for alle, siger Bettina Stitz Berwald. Hun suppleres af Kirsten Egeriis: Vi ville tilrette systemet til brugerne, ud fra vores kendskab til hverdagen. Bettina Stitz Berwald og Kirsten Egeriis har begge en baggrund som lønsagsbehandlere i Aarhus Kommune. I dag er Bettina Stitz Berwald ansat som administrativ medarbejder i Holme-Rundhøj Dagtilbud, mens Kirsten Egeriis er skolesekretær på Mårslet Skole. I deres nye ansættelser har de, sammen med deres kolleger, oplevet det som svært at sende korrekte data igennem lønsystemet og har ofte haft behov for hjælp fra Børn og Unges personaleafdeling. Det vigtigste er at have præcise valgmuligheder. Hvis jeg skal indberette løn på en pædagog, skal jeg kun se funktionstrin, som er relevante for pædagoger. Det kan mindske antallet af fejl, siger Bettina Stitz Berwald om sin tilgang til udviklingsarbejdet. De to administrative medarbejdere deltog i starten af 2014 i en brainstorm sammen med systemudviklere og lønkonsulenter fra KMD samt tovholdere fra kommunens personaleafdelinger. De formulerede ønsker til fremtidens lønsystem. Siden har de deltaget i møder og sidder nu og tester resultatet. Efter første test er de enige om, at RI-Lønservice stadig kan udvikles og er et levende system, som konstant skal korrigeres: Men de har husket os, der har fingrene i bolledejen og det ser ud til, at vi er blevet hørt og at der er handlet på det. Til gengæld får KMD nu et nyt, fedt system, siger Kirsten Egeriis. fakta Krav til systemet fra de to slutbrugere: Tragtmodel: Der er præcise valgmuligheder Kun relevante informationer er synlige Overskuelighed og konsistens præger layoutet Indtastede data huskes af systemet Infomøder om RI Lønsystem: Hver uge fra 27. oktober og året ud er der infomøder for alle, der bruger RI Lønservice. Straks efter møderne får arbejdspladserne adgang til det nyudviklede system. Kontakt: Lone Udengaard, konsulent i Personale og tovholder på projektet i Børn og Unge. Mail: BU Nyt Oktober

10 kursus ssp Aktuelle kurser Kursusportalen har afløst Kursusbasen - Sådan finder du Kursusportalen Kursusportalen finder du præcis der, hvor du plejer at finde den gamle Kursusbase - dvs. på BUportalen, når du på forsiden klikker på Kurser - den grønne knap er nu omdøbt til Kursusportalen. Hvis du ikke har en AZ-ident, skal du anvende NemID for at logge ind på BUportalen. Alternativt kan du tilgå Kursusportalen på: Informationsmøder om RI Lønservice ELA Alle brugere, der i dag anvender RI-Lønservice og arbejder med lønadministration, inviteres til informationsmøde om den nyeste udvikling af RI-Lønservice kaldet ELA (Effektiv Løn Administration). Her vil I få vist de nye funktionaliteter samt få en gennemgang af ændrede arbejdsgange og procedurer ifm. lønadministration i Børn og Unge. Tilmelding i Kursusportalen Bemærk at holdene er målrettet bestemte områder i Børn og Unge. Find dit område og vælg det tidspunkt der passer dig Temamøde for nyvalgte dagtilbudsbestyrelser Kom og bliv klædt på til arbejdet i dagtilbudsbestyrelsen Formålet med temamøderne for dagtilbudsbestyrelser er at styrke bestyrelsernes arbejde og klæde såvel bestyrelser og dagtilbudsledere på til samarbejdet. Der afholdes 2 møder: Den 29. oktober, kl :30 på Viby Skole Den 20. november, kl. 21:30 på Vorrevangskolen Tilmelding i Kursusportalen Løft og Leg 2-dages kursus for ansatte i dagtilbud med børn fra 0-3 år, men der er også plads til 0-6 års ansatte. Dato og tidspunkt: Den 4. og 5. februar 2015, begge dage kl. 8:30-15:30. Tilmelding i Kursusportalen Den åbne skole LÆRING I BEVÆGELSE Konference for idrætsforeninger, skoleledere, det pædagogiske personale på skolerne og FU-området Vær med til at udfylde de nye rammer for bevægelse i folkeskolen. Formålet med konferencen er at bidrage til samskabelse og udvikling af nye synergier mellem skoler og foreninger. Dato: Konferencen afholdes den 25. november, kl. 16:30-21 i Rådhushallen. Tilmelding i Kursusportalen Børn og Unges Kursusadministration Tlf.: BU Nyt Oktober 2014

11 kort nyt Alle skoler, dagtilbud og FU-områder får egen digital postkasse Fra 1. november 2014 skal al post fra det offentlige sendes til borgernes digitale postkasse. Det betyder samtidig, at lokale afdelinger i Børn og Unge skal have mulighed for at modtage og sende sikker digital post. Den 1. november vil hver skole og hvert dagtilbud samt FU-område derfor have fået sin egen digitale postkasse. Den daglige kommunikation med medarbejdere og forældre kan fortsat foregå via blandt andet personale- og forældreintra, men som tommelfingerregel skal breve, som jeres afdeling før har sendt af sted med frimærke på, efter den 1. november sendes digitalt. I uge 43 får lederne med Ugepakken en teknisk vejledning til at sende og modtage digital post. Desuden får de en vejledning til retningslinjerne for, hvornår og i hvilke situationer man som afdeling skal sende posten digitalt og til håndtering af post til medarbejdere - som for eksempel ansættelsesforhold (ansættelsesbrev, opsigelser mv.) samt ansøgninger til job gennem eks. KMD e-rekruttering. Kurser: Følg et kompetenceudviklingskursus, som varer en til halvanden time Tid: Mandag d. 3/11 fra 8-16 Tirsdag d. 4/11 fra 8-12 Onsdag d. 5/11 fra 8-12 Torsdag d. 6/11 fra 8-12 Ungdommens Vårsalong Folkeskolerne indbydes sammen med privatskoler, friskoler, ungdomsskoler, gymnasier, produktionsskoler, efterskoler, specialklasser, fritidsklubber, ungdomsklubber m.fl. i Aarhus Kommune til at deltage i Ungdommens Vårsalong 2015 en censureret kunstudstilling for unge kunstnere fra 12 til 18 år. Ungdommens Vårsalong 2015 har temaet: DET BEVÆGER SIG. Det er 8. gang, at Ung i Aarhus afholder Ungdommens Vårsalong. De indleverede værker censureres først af en jury bestående af tre kunstnere fra Aarhus. De udvalgte værker vil blive udstillet på Aarhus Rådhus. Udvalgte værker kommer med til den samlede Ungdommens Vårsalong på Københavns Rådhus. Ungdommens Vårsalong 2015 foregår i samarbejde med Københavns Ungdomsskole, Ungdomsskolerne i Esbjerg, Odense, Aalborg og Syddjurs, samt Riga og Nordens Hus på Færøerne. Tid: Fredag d. 27. februar kl Sted: Indlevering af ophængningsklare kunstværker på Brobjergskolen, 8000 Aarhus C. (Gå efter skiltene inde i skolegården) Husk: Alle indleverede kunstværker skal forsynes med et nummer inden indlevering. Yderligere information: Facebook: Ungdommens Vårsalong Aarhus 2015 Kontakt: Kai Pedersen, mail: Eller Lone Møller, mail: Sted: Grøndalsvej 2, lokale 2124A. Tilmelding: Find mere om tilmelding i uge 43 Kontakt: Louise Dam Overballe, Fællessekretariatet. Mail: BU Nyt Oktober

12 kort nyt Aarhus største dagtilbud løber i samlet flok Når Børn- og Unge-rådmand Bünyamin Simsek skyder årets motionsløb i Holme-Rundhøj Dagtilbud i gang fredag før efterårsferien, er det ikke bare de mange hundrede børn, som sætter i en samlet bevægelse. Det er samtidig en markering af, at Aarhus nyeste og største - dagtilbud sætter i fælles bevægelse for alle børn mellem 0 og 6 år i hele Holme-Rundhøj-området. Vi er jo et stort dagtilbud med over 600 børn og omkring 140 medarbejdere nu. Med vores motionsdag oplever både børn og personale meget konkret, at de er en del af noget større. For børnene er det et lille skridt på vej til nye relationer på tværs i dagtilbuddet, så der er kendte ansigter, når de starter på overgangen til skolen. Og med motionsløbet hægter vi os jo netop på en god tradition, som de kommer til at møde i skolen, fortæller dagtilbudsleder Martin Hundrup. Fakta: Holme-Rundhøj Dagtilbud, som er en sammenlægning af de tidligere Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud, blev efter en byrådsrådsbeslutning i juni en realitet den 1. august i år. Løbet foregår fredag den 10. oktober ved Kometen, Urmagertoften Højbjerg. Opvarmning starter kl For yderligere oplysninger kontakt: Dagtilbudsleder Martin Hundrup Mail: aarhus.dk Pædagogisk leder Bente Reimer Mail: aarhus.dk Ledere til tre nye FU-områder fundet Med byrådets forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus reduceres antallet af FU-områder - og dermed FU-lederstillinger - til tre i stedet for otte. Lederne af de tre nye FU-områder er fundet blandt de nuværende ledere i FU. De tre FU-ledere er udpeget efter en proces, som LUÅ, Lederforeningen for Ung i Aarhus, og Børn og Unge har planlagt i fællesskab. I spidsen for processen er Børn- og Ungechef, Ole Kiil Jacobsen, og den nyudnævnte FU-chef, Toke Agerschou, der har gennemført samtaler med de nuværende FU-ledere. Udvælgelsen af de fremtidige FU-ledere er foretaget ud fra en samlet vurdering af de seks FU-lederes kvalifikationer og de krav og de forventninger, som Børn og Unge har til den kommende ledelse. Det gælder både som ledere af de tre nye FU-områder og som en del af det FU-ledelsesteam, der indenfor de kommende måneder skal gennemføre de organisatoriske ændringer, som følger af forliget. De tre nye FU-ledere er: FU-Syd: Johannes Starup Justensen FU-Nord: Ove Petersen FU-Vest: Jette Dahl Anders Glahn fortsætter i Toveshøj-Gellerup, der forbliver uberørt af de organisatoriske ændringer. De tre fremtidige FU-viceledere vil efter planen blive udpeget senere på måneden. Hermed er den nye ledelsesstruktur for FU-området på plads. BU Nyt: er et personalenyhedsbrev for de ansatte i Børn og Unge, Aarhus Kommune 12 BU Nyt Oktober 2014

13 kort nyt nyt om navne Verden vil kende exit-program fra Aarhus Aarhus er i øjeblikket centrum for en voldsom interesse fra internationale medier. Politikere og medier fra blandt andet USA, Australien, Japan, Frankrig, Holland, Finland og Schweiz efterspørger viden om, hvordan man i Aarhus hjælper radikaliserede unge ud af et radikaliseret miljø, og internationale medier som Washington Post, CNN, BBC, Al-Jazeera har meldt deres ankomst. Vi oplever en utrolig stor international interesse for vores exitprogram, som vi lige nu prøver at håndtere, siger Toke Agerschou, leder af SSP Aarhus til metroxpress. I samarbejde med Østjyllands Politi og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har Børn og Unge udviklet et exitprogram for unge, som er vendt hjem fra krigszoner som Syrien eller Irak. Indsatsen bygger oven på det forebyggende arbejde, myndighederne har samarbejdet om i en årrække. Her er udviklet en Aarhus-model mod radikalisering, som regeringen har inddraget i sit forslag til en national handleplan mod radikalisering og ekstremisme. Planen blev fremlagt i midten af september. Læs artikel på Al Jazeeras hjemmeside: Klik her - eller søg på Al Jazeera og Aarhus Tillykke med 25 års jubilæet Lærer Liselotte Møller Jensen, Mårslet Skole, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 1. oktober Tillykke med 40 års jubilæet 40 års jubilæum for pædagogisk leder Lone Broe, Søndervang Dagtilbud Vi glæder os til at fejre Lones 40 års jubilæum med reception den 21. oktober. Lone, dit pædagogiske virke er kendetegnet ved, at du alle årene har været en fantastisk ildsjæl både pædagogisk og ledelsesmæssigt. Du er en leder, der arbejder igennem relationer uden at sætte dig selv i centrum. Du er et hjerteligt og ligefremt menneske, som spreder glæde hvor du er. Børn og familier har igennem alle årene nydt godt af din lyst til at udvikle det pædagogiske miljø for børnene. Du har en særlig fornemmelse for og fokus på at udvikle og understøtte det pædagogiske arbejde og forældresamarbejdet til barnets bedste. Arbejdet med udsatte børn og familie har haft en særlig plads i dit arbejdsliv, du har deltaget i mange forskellige fora for at tale og skrive deres vilkår. For ikke så lang tiden siden skrev du Jeg tænker at det meste skal kunne lade sig gøre det er lige sådan du har mødt og møder hverdagen nu igennem 40 år, både til glæde for børn, forældre, medarbejder og kollegaer. Anerkendelse er et nøgleord for dig, og ikke kun fordi det er moderne, men det gennemsyrer hele din tilgang pædagogisk og menneskeligt, og det er som om du aldrig bliver færdig med at smage på ordet. Kære Lone - et hjertelig tillykke med jubilæumsdagen. Jubilæum - Nyt job - Tak for indsatsen Send dit indlæg til Børn og Nyt, Nyt om navne. Skriv navn, funktion, arbejdssted og antal år i Aarhus Kommune og gerne en kort tekst på et par linjer. Billeder er velkomne. Mail: BU Nyt Oktober

14 Profil ssp blå bog Toke Agerschou har haft lederfunktioner i SSP siden Han har ad flere omgange arbejdet med omorganisering af Fritids- og Ungdomsskoleområdet. Tidligere har han fungeret som fuldmægtig, konsulent og institutionsleder i Aarhus Kommune samt som pædagog på et fritidshjem. I 1977 blev han uddannet socialpædagog og har siden suppleret med flere ledermoduler. Toke Agerschou er 61 år og bor i Aarhus sammen med sin kone, med hvem han har syv sammenbragte børn i alderen år. Dertil kommer et plejebarn på 4 år. Indsatsen mod radikalisering følger Toke Agerschou ind i hans nye jobfunktion. Toke Agerschou fra 1. november FU-chef i Børn og Unge Hvad var din motivation for at søge? Det var en mulighed for at arbejde med et område, som altid har interesseret mig, som jeg har en baggrund i og hvor jeg kan bringe alt det i spil, som jeg kan indholdsmæssigt, organisatorisk og ledelsesmæssigt. Samtidig bliver det spændende at være med til at bygge en ny ledelsesstruktur op. Jeg ser det som min afgangsopgave i årene fremover. Hvordan har dine kommende medarbejdere taget imod dig? Jeg er blevet budt velkommen alle steder, lige fra ledere til gademedarbejdere. Vi har jo bund i samme fag. Jeg har selv stået der - og været leder på mange niveauer. Det tror jeg eller håber på at de er glade for. Hvilke opgaver tager du fat på nu og her? Der ligger en række opgaver, som skal løses for at få den nye organisation på plads. Det arbejder jeg og de nyudpegede FU ledere og mange andre i organisationen allerede på. Indholdsmæssigt skal vi have skærpet opmærksomheden endnu mere på, at de mest udsatte unge skal have en uddannelse. På FU området Ung i Aarhus - har vi et stærkt fundament, og området har udviklet sig fantastisk, kreativt og mangfoldigt. Nu skal vi lægge en mere strategisk ramme ned over vores arbejde og tænke forebyggelsesstrategien og sløjfemodellen ind i alle indsatser. Desuden ligger der ny forskning på området blandt andet om unges motivationsstruktur, der kan hjælpe os med at blive endnu mere fokuserede i priori- 14 BU Nyt Oktober 2014

15 Profil teringen af indsatsen. Så en øget opmærksomhed på de ældste vil klart blive centralt tema. En anden opgave er at skabe én indgang til Ung i Aarhus FU. Det udadvendte samarbejde vil især centrere sig om udsatte boligområder, som FU har en særlig opgave i. Til erhvervsuddannelserne, hvor vi i fællesskab skal pege på indgangsmuligheder for unge, der ikke får en tilstrækkelig god afgangsgangeksamen fra grundskolen. Og endelig en fortsat udvikling af det fastholdelsesarbejde, som vi har med Socialforvaltningen og Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU. Som organisationen er tegnet, skal FU-ledelsen være tæt ind under vores lokale fritidsledere, som får en helt centralt rolle sammen med medarbejderne. Fremover vil det blive det dem selvfølgelig med understøttelse - der skal lave mange af vores lokale aftaler med skoler og samarbejdspartnere - og det stiller nye krav. Generelt har vi en opgave i at fortsætte udviklingen af det tværgående samarbejde især i forhold til Ungdomscentret og Ungdommens Uddannelsesvejledning. En helt særlig og meget spændende opgave bliver at få den fælles gadeplansindsats mellem Ungdomscenteret og FU til at spille godt. Endelig har vi i fællesskab opgaven med at sikre det fortsatte 0-18 års perspektiv - organisatorisk og indholdsmæssigt selv om FU området får en ny organisering. Hvad vil der konkret ske, når du begynder den 1. november? Jeg er allerede i gang. En lang række organisatoriske og administrative forhold skal på plads. Men lige nu er de nyudpegede FU-ledere på vej rundt i deres nye områder med et par opgaver under armen og for at præsentere sig. Inden jul afholdes der arrangementer for ledere og medarbejdere, hvor jeg får lejlighed til at træde op. Der skal udarbejdes en ny FU plan, og den proces skal tegnes så snart som muligt. Ind i denne proces, vil der ske en aktiv medformende inddragelse proces på de rigtige stationer, indtil byrådet skal vedtage den medio I den proces bliver vi understøttet af Pædagogisk Afdeling. I forliget på FU området fra april 2014 ligger der en række forslag til mulige ændringer af de lokale tilbud. Der skal de lokale ledere og medarbejdere sammen med interessenter i de enkelte områder afklare og stille forslag til, hvilken profil FU-tilbuddene skal have - hvad efterspørger vores lokalområde og hvad kan vi honorere? Og det bliver fra lokalområde til lokalområde, denne proces skal forløbe. I din stilling vil du fungere på samme niveau som områdecheferne. Hvordan vil du sikre et fortsat fokus på 0-18 års perspektivet? Det er ikke afklaret endnu. Det er min tilgang, at FU-lederne fortsat skal deltage i områdeledermøderne i de 8 Børn og Unge for at bevare kontakten og indgå i den fælles indsats om for eksempel supplerende undervisning og fravær. Vores mål er jo, at børnene står sig så godt som muligt, når de når op i overbygningen. Så må vi løbende se på, om der tegner sig andre behov. Hvordan skal FU agere i forhold til byrådets fokus på forebyggelse og tidlig indsats? Vi skal fortsat være ledende på forebyggelsesindsatsen og på operationel anvendelse den forebyggelsesstrategi, byrådet har vedtaget. Byrådet har desuden besluttet at prioritere de udsatte boligområder med kr. til samarbejde især med de frivillige kræfter. I de områder ligger samtidigt en stor udfordring i endnu højere grad at understøtte de unge i at skabe sig et arbejdsliv, frem for et liv på kontanthjælp. Vi skal prøve at tage nye elementer i brug. Forskningen viser, at motivation er afgørende. Mange unge mænd drives af et konkurrenceelement. De skal have mulighed for at måle egne præstationer og følge resultaterne. Vi har en opgave i at lave et værktøj, der følger den enkelte unge og samtidig giver os data til at se deres vej. Sidst men ikke mindst bliver et særligt fokusområde forældresamarbejdet. Vi skal finde nye former for forældreengagement - og nogen inspiration kan vi hente i arbejdet med radikalisering og fra SSPs arbejde med for eksempel SMG - og komme i dialog om, at man som forælder til årige og stadig kan blande sig og være til stede understøttende uden at forhindre de unge i at leve et ungdomsliv. Endelig skal vi sammen med UU og Ungerådgivningen skabe et endnu stærkere fastholdelsesberedskab i forhold til ungdomsuddannelserne. De unge skal lære at begå sig socialt, aflæse sprog- og adfærdskoder og være vedholdende. Der skal vi blive skarpere på vores ydelser. For drengene kan sagtens blive dygtige. De gider bare ikke - endnu. BU Nyt Oktober

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE FRITIDSCENTER 1 JOB OG Ung i Aarhus SYD LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN TIL FRITIDSCENTER Er du en visionær og engageret leder? Har du lyst til at være med til at skabe et unikt ungdomsliv

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE Sundhed og Trivsel SUNDHEDSPLEJELEDER TIL

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Byrådet vedtog onsdag den 26. januar en samlet plan for at sikre Aarhus Kommunes økonomi. Beslutningen betyder samtidig en række ændringer i

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Rasmus Bak-Møller Anders Skov indtrådt i stedet for Marie Thodberg Ove Petersen indtrådt i stedet for Niels Bjørnø

Rasmus Bak-Møller Anders Skov indtrådt i stedet for Marie Thodberg Ove Petersen indtrådt i stedet for Niels Bjørnø Referat Møde i Aarhus Uddannelsesråd Mødedato: 23. maj 2014 Sted: Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J Afbud/Fravær: Rasmus Bak-Møller Anders Skov indtrådt i stedet for Marie Thodberg Ove Petersen indtrådt

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil Afdelingsleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Søndersøskolen

Læs mere

Tids- og procesplan. 15. januar Høring af byrådsindstilling (4 uger) maj. 1. byrådsbehandling 13. august. Evt. 2.

Tids- og procesplan. 15. januar Høring af byrådsindstilling (4 uger) maj. 1. byrådsbehandling 13. august. Evt. 2. FU-analyse 2014 Tids- og procesplan Aktivitet Tidspunkt Byrådet anmoder Børn og Unge om en Oktober 2013 analyse af den fremtidige organisering af FU-området Inddragende proces Oktober november 2013 Børn

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune

Læs mere

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Velkommen Kære SSP-kontakt Velkommen til dette skoleårs første Nyhedsbrev. I dette nummer kan du læse om:

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 3. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 3. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 3. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 3 MARTS 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Sidder her på en af årets forhåbentlige

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Vi skal I dette forår afholde valg til Skolebestyrelsen. Der skal vælges 3 nye medlemmer og gerne et antal suppleanter.

Vi skal I dette forår afholde valg til Skolebestyrelsen. Der skal vælges 3 nye medlemmer og gerne et antal suppleanter. Højvangskolen 2012 Valg til skolebestyrelsen Vi skal I dette forår afholde valg til Skolebestyrelsen. Der skal vælges 3 nye medlemmer og gerne et antal suppleanter. I dette materiale præsenterer kandidaterne

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Job- og personprofil Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ organisation...

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Høring af forslag til ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune

Høring af forslag til ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune Til høringsparterne Høring af forslag til ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune Baggrund En ny børne- og ungepolitik skal bidrage til at skabe et fælles fundament for Aarhus Kommunes arbejde med

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om at blive Ny Nordisk Skole-institution

Vejledning til ansøgningsskema om at blive Ny Nordisk Skole-institution Vejledning til ansøgningsskema om at blive Ny Nordisk Skole-institution Om Ny Nordisk Skole Ny Nordisk Skole er et forandringsprojekt for dagtilbud, grundskoler, ungdomsuddannelser og fritidstilbud. Ny

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I aarhus KOMMUNE UDGIVET AF: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og Udvikling UDGIVET: 2. udgave, juni 2017 COPYRIGHT: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Sproglaboratorium samler børn om leg med sprog

Sproglaboratorium samler børn om leg med sprog Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Tema: 95 procents målsætningen Kort Nyt RULL MINI: Vuggestue fik legeplads Digitale lønsedler på vej til alle Skolelederen sidder

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Referat. Dato for referat: 3. marts Mødedato: 21. februar Peter L. Moesgaard, Niels Bjørnø, Helle Hollmann. Aarhus Uddannelsesråd

Referat. Dato for referat: 3. marts Mødedato: 21. februar Peter L. Moesgaard, Niels Bjørnø, Helle Hollmann. Aarhus Uddannelsesråd Referat Aarhus Uddannelsesråd Dato for referat: 3. marts 2014 Mødedato: 21. februar 2014 Sted: Aarhus Kommune, Børn og Unge Afbud: Peter L. Moesgaard, Niels Bjørnø, Helle Hollmann Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde fredag den 25. maj 2012

Referat bestyrelsesmøde fredag den 25. maj 2012 Bestyrelsen i Århus Skolelederforening mødtes fredag d. 25 maj 2012 På mødet var følgende blandt andet på dagsordenen: I forhold til den ny skolestruktur er det vigtigt at der bliver tale om en åben, hurtig

Læs mere

Beslutningsforslag. Gentænkning af Børn og Unges tilbud i Gellerup, Tovshøj og Ellekær lokalområder MAJ 2016 VENSTRE I ÅRHUS KOMMUNE

Beslutningsforslag. Gentænkning af Børn og Unges tilbud i Gellerup, Tovshøj og Ellekær lokalområder MAJ 2016 VENSTRE I ÅRHUS KOMMUNE Beslutningsforslag Gentænkning af Børn og Unges tilbud i Gellerup, Tovshøj og MAJ 2016 VENSTRE I ÅRHUS KOMMUNE Baggrund Gentænkning af Børn og Unges tilbud i Gellerup, Tovshøj og Baggrund Byrådet har netop

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

INSPIRATIONSWORKSHOP Erfaringer og inspiration fra 13 projekter

INSPIRATIONSWORKSHOP Erfaringer og inspiration fra 13 projekter INSPIRATIONSWORKSHOP Erfaringer og inspiration fra 13 projekter Dagens program 10:00 10.10 Velkomst og introduktion til dagens program v/ Sundhedsstyrelsen 10:10-10:30 Forebyggelse af rygning hos udsatte

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start.

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start. ØSTERLARS FRISKOLE Oprindelse og start. Men før det kom så vidt, at man kunne starte i egne bygninger på Fredbo, gik mange bryderier, tanker og positive planer forud. Sindene er blusset op i skoleaffæren

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Pædagogisk medarbejder -, Sekretariatet ved Børn og Skole, medio 2017 side 1/5 1. Indledning

Læs mere

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Fra skoleåret 2014/15 træder den nye folkeskolereform i kraft. En reform, der lægger op til et ambitiøst løft af folkeskolen. Målet er at

Læs mere

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Notat Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Sidst redigeret 24.06.2010/ 20.08.2010 KOMMISSORIUM 1. Baggrund Styregruppen tager

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Valg til bestyrelser og råd ved fritids- og ungdomsskoletilbud, herunder Heltidsundervisningen

Valg til bestyrelser og råd ved fritids- og ungdomsskoletilbud, herunder Heltidsundervisningen Valg til bestyrelser og råd ved fritids- og ungdomsskoletilbud, herunder Heltidsundervisningen - en vejledning INDHOLD Forord.... 3 Formål... 4 Valg til fritids- og ungdomsskolebestyrelsen.... 6 Valg til

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil Viceskoleleder distrikt Kystskole Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Viceskoleleder

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Opsamling fra dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Skolebestyrelserne den. Ungdomsudvalget (BUU) og repræsentanter fra skolebestyrelserne.

Opsamling fra dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Skolebestyrelserne den. Ungdomsudvalget (BUU) og repræsentanter fra skolebestyrelserne. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningenn Pædagogisk Faglighed NOTAT Opsamling fra dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Skolebestyrelserne den 27. oktober 2015. Tirsdag den 27. oktober

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere