Årsrapport 2011 PKO a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011 PKO a"

Transkript

1 Årsrapport 2011 PKO a

2 Indhold: Praksiskonsulentkoordinatorer... 3 Sygehus Nord... 5 Køge og Roskilde, Kirurgisk afdeling... 6 Køge Sygehus, Medicinsk afdeling... 7 Køge Sygehus, Ortopædkirurgisk afdeling... 8 Roskilde og Køge, Billeddiagnostisk afdeling... 9 Køge Sygehus, Reumatologisk afdeling Køge/Roskilde, Diagnostiske specialer (Klinisk Fysiologi, biokemi og patologi) Roskilde Sygehus, Gynækologisk/obstetrisk afdeling Roskilde Sygehus, Kardiologisk afdeling Roskilde Sygehus, Medicinsk afdeling Roskilde Sygehus, Neurologisk og geriatrisk afdeling Roskilde sygehus, Urologisk afdeling Roskilde Sygehus, Pædiatrisk afdeling Holbæk Sygehus, Akutafdelingen Holbæk Sygehus, Kirurgisk afdeling Holbæk Sygehus, Medicinsk afdeling Holbæk Sygehus, Klinisk fysiologisk afdeling Holbæk Sygehus, Ortopædkirurgisk afdeling Holbæk Sygehus, Gynækologisk afdeling Holbæk Sygehus, Pædiatrisk afdeling Sygehus Syd Diagnostiske specialer Slagelse Sygehus, Akutmedicinsk afdeling Slagelse Sygehus, Medicinsk afdeling Slagelse Sygehus, Geriatrisk afdeling Næstved Sygehus, Ortopædkirurgisk afdeling Næstved Sygehus, Neurologisk afdeling Næstved Sygehus, Medicinsk afdeling Næstved Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Næstved Sygehus, Børneafdelingen Næstved og Nykøbing Falster, Billeddiagnostiske afdelinger Næstved Sygehus, Patologi Næstved Sygehus, Nuclearmedicinsk afdeling Nykøbing Falster Sygehus, Gynækologisk afdeling Nykøbing Falster Sygehus, Akutafdelingen Årsrapport PKO Side 1

3 Nykøbing Falster Sygehus, Ortopædkirurgisk afdeling Nykøbing Falster Sygehus, Geriatri og reumatologi Psykiatri Holbæk/Odsherred, Børnepsykiatri Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Slagelse Psykiatrien Syd Årsrapport PKO Side 2

4 Praksiskonsulentkoordinatorer Konsulenter Connie Brunsgård, Sygehus Nord Johan Ludvig Reventlow, Sygehus Syd Organiseret i Primær Sundhed, Regionshuset under Christina Sjøberg Lundgren, Ansatte Ved årets udgang var der 15 praksiskonsulenter under Sygehus Nord og ubesatte stillinger på Akutafdelingen Køge samt Pædiatri Roskilde. I Sygehus Syd 17 konsulenter og ledige stillinger i Ortopædkirurgi Slagelse, Kirurgi i Nykøbing F og Pædiatri Nykøbing F., men afdelingsændringer gør, at alle funktioner ikke umiddelbart skal besættes. Psykiatrien har 6 konsulenter med 1 ubesat stilling i afdeling for Retspsykiatri- og Regionsfunktioner. Funktionsbeskrivelse Som koordinator har man tæt samarbejde til Regionshuset, Primær Sundhed, hvor der løbende arbejdes med nyhedsformidling, ligesom vejledninger redigeres og publiceres. Desuden samarbejde med sygehusledelser, psykiatriledelsen og praksiskonsulenter. Der er endvidere samarbejde på landsplan i koordinatorgruppen og samarbejde med DAK-E. Beskrivelse af koordinators arbejdsform Koordinatorer har 27,5 timer pr måned. Arbejdet har været med fremmøde i Regionshuset 1-2 x månedligt, meget arbejde hjemme med koordination og redigering af PraksisInfo og indlæg til Praksisinformation. Der har været deltagelse i arbejdsgrupper under sygehusene og møder med sygehus-/psykiatriledelser. Der afholdes 2-3 x årlig møde i konsulentgrupperne. Desuden på landsplan deltagelse i arbejdsgrupper under DAK-E (Praksisinformationsgruppen og Baggrundsgruppen for patientforløb og indikatorer). Arbejdet er præget af megen dialog/kommunikation med konsulenter og samarbejdspartnere i det hele taget. Som koordinator er man involveret i stort set alle vejledninger, notater fra afdelinger, ændrede rutiner. Der er endvidere hyppig kommunikation med forskellige praktiserende læger, som henvender sig med observationer og kommentarer, samt kontakt til Praksisudvalget, som forhører sig om faglige spørgsmål. Der har i løbet af året været en del samarbejde med sygehusledelser i forhold til at få afklaret arbejde og timer for praksiskonsulenter i forbindelse med den nye sygehusplan og ændrede afdelinger. Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Der har løbende været nye vejledninger til Praksisinformation fra flere specialer se under de enkelte konsulenter. Der arbejdes fortsat på at revidere og opdatere tidligere udsendte vejledninger. Specielt har der sidst på året været et stort arbejde med at revidere og rydde op i vejledninger i forbindelse med lancering af nyt Sundhed.dk. Der bruges en del tid på at sende oplæg fra afdelinger rundt til praksiskonsulenter dels for at høre, om en given vejledning kan være dækkende for hele regionen men også da flere afdelinger sender materiale direkte til PraksisInfo i stedet for at sende til deres praksiskonsulent, som så kan koordinere og sende videre. Generelt er det et ønske, at så mange vejledninger som muligt skal være dækkende for hele regionen og ikke kun et enkelt sygehus. Desværre er det ofte meget vanskeligt at koordinere, og i praksis for besværligt at få igennem. Årsrapport PKO Side 3

5 Flere møder i Regionshuset i forhold til ændrede visitationsretningslinier for specialer. Nyhedsbrev PraksisInfo udsendes løbende 1-2 x månedlig (efter behov). Her omtales korte nyheder og der linkes til større vejledninger, som lægges på Praksisinformation. Deltagelse i arbejdsgrupper/udvalg Deltaget i arbejdsgruppen omkring optimering af patientforløb og løbende i godt samarbejde med projektkoordinator Annette Palle Andersen. Deltaget i arbejdsgruppe under Sygehus Nord omkring Den gode henvisning i forbindelse med Den Danske Kvalitetsmodel. Deltagelse i Kommunalt Samarbejdsforum Somatik ved Køge sygehus, 3-4 x årlig, og i Slagelse samt deltagelse i Tværfaglig samarbejdsforum Somatik på regionsplan. Deltagelse i arbejdsgruppe omkring hjerterehabilitering i kommunerne, i samarbejde med læger, sygeplejersker og fysioterapeuter ved Køge og Roskilde sygehuse. Deltaget i flere ansættelsessamtaler i forhold til praksiskonsulenter. Deltagelse i arbejdsgruppe omkring Praksisinformation på landsplan specielt ift kræft- og hjertepakker. Været med i planlægning og afholdelse af møde i Sygehus Nord mellem konsulenter og afdelingsledelser/sygehusledelse: Et velbesøgt møde med fokus på Den Danske Kvalitetsmodel, specialeplanlægning og Akut Diagnostisk Enhed Holbæk samt ikke mindst samarbejde mellem praksiskonsulenter og afdelinger. Deltaget i baggrundsgruppen for projekt KOL i Almen Praksis. Undervisning gå-hjem møder Der har været afholdt mange velbesøgte fyraftensmøder/gå-hjem møder omkring i regionen (gynækologi, akutafdelinger, medicin, mammakirurgi, pædiatri, psykiatri interessegrupper) Deltagelse i møder Deltagelse i Teammøder i Sorø Deltagelse i enkelte praksisudvalgsmøder Fællesmøde for konsulenter og afdelingsledelser i Sygehus Syd Møder med psykiatriledelsen og konsulenter 2 x årlig Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Ønsker om fortsat udvikling af fælles vejledninger indenfor specialerne. Deltagelse og støtte til arbejdet med yderligere at sikre, at visitationen samles for de enkelte specialer til en samlet regional visitation. Arbejde videre med det nye sundhed.dk, som desværre kræver et stort arbejde for at blive en positiv fornyelse i forhold til det, som folk kendte. Der kræves også undervisning i, hvordan det bedst bruges. Håber på og ønsker, at der med det nye sundhed.dk bliver mulighed for bedre søgning på diverse vejledninger. Johan Reventlow og Connie Brunsgård, praksiskoordinator Årsrapport PKO Side 4

6 Sygehus Nord Årsrapport PKO Side 5

7 Køge og Roskilde, Kirurgisk afdeling Jeg har haft flere møder med Kirurgisk afdeling Køge og Roskilde - deltaget i morgenkonference. Afholdt åbent hus møde vedr. bariatrisk klinik. Sammen med afdelingen udarbejdet kliniske vejledninger og indlæg til PraksisInfo. Deltaget i fællesmøder med de øvrige konsulenter. Mit timetal er passende og der er aftalt første møde i nye år. Der har været (for) få henvendelser fra kolleger. Gitte Vincents, praksiskonsulent Årsrapport PKO Side 6

8 Køge Sygehus, Medicinsk afdeling Ledende overlæge: Niels Gadsbøll, Konsulent: Stig Bach Rahbek, Ansatte: ca. 270 Læger: 40 Kort beskrivelse af afdelingen Bred Medicinsk afdeling med 118 senge. Regionsfunktion i gastroenterologi-hepatologi og endokrinologi. Hovedfunktion i intern medicin og kardiologi. Beskrivelse af konsulentens arbejdsform 10 timer pr. måned. Fordelt på personligt fremmøde, dvs. primært ved kontakt med ledende overlæger. Dvs. ledende overlæge, dr. Med. Niels Gadsbøll samt ledende overlæge Henrik Anker Sørensen, Diabetes -/ Endokrinologisk ambulatoriet, planlagt ca. et møde/måned. Derudover kontakt via . Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Indlæg til PraksisInfo: Under udarbejdelse. Vejledninger til Praksisinformation: Under udarbejdelse. Arbejdet med henvisninger /epikriser Planlagt, men ikke gennemført. Undervisning gå-hjem møder Ingen afholdte. Deltagelse i møder Møder med konsulentkolleger, ca. 4 gange pr. år. 22. august: Møde for praksiskonsulenter og afdelingsledelsen - Roskilde. 7. november. Poly-farmaci - Sørup Herregaard. Henvendelser til/fra kolleger: Primært pr. mail / tlf. samt personlig kontakt i forbindelse med diverse møder, herunder Gå-Hjem møder. Synlighed i afdelingen Øvrige personales oplevelse af PKO ønsker til samarbejde Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Forløbsbeskrivelser Vejledninger til Praksisinformation Gå-hjem møde planlagt til primo oktober 1212 Særlige projekter: Epikrise- / henvisningsundersøgelse. Stig Bach Rahbek, praksiskonsulent Årsrapport PKO Side 7

9 Køge Sygehus, Ortopædkirurgisk afdeling Ledende overlæge: Kim Schantz, mail: Konsulent: Niels Bro Madsen, mail: Ansatte: Samlede antal ansatte i afdelingen: 167 Læger: Samlede antal læger: 38 Kort beskrivelse af afdelingen Afdelingen er en bred ortopædkirurgisk afdeling, der dækker hele specialet i både akut og elektiv ortopædkirurgi. Samlet produktion ligger på 360 mio. DRG-kroner. Afdelingen har 92 senge, et ambulatorium med ca besøg og udfører ca kirurgisk indgreb på 6 daglige operationslejer. Der er regionsfunktion i skulderkirurgi, rygkirurgi, knæ-alloplastik kirurgi, idrætskirurgi og fod/ankel kirurgi. Beskrivelse af konsulentens arbejdsform Konsulent ansat til 6 timer pr. måned. Besøger afdelingen jævnligt og deltager i morgenkonferencerne. Efterfølgende møde med den ledende overlæge og de specialeansvarlige overlæger. Løbende samtaler med ortopædkirurgisksekretariat. Møde med afdelingssygeplejersken i sengeafsnit. Følger lægerne i ambulatoriet og herunder samtaler med sekretærerne og sygeplejerskerne. Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Udarbejdet en enkelt instruks til PraksisInfo vedrørende antibiotika profylakse til alloplastik patienter i forbindelse med kirurgia minor. Her medvirkede konsulenten dog ikke. Arbejdet med henvisninger /epikriser Årlig gennemgang af epikriser og henvisninger. Sidstnævnte bortfalder med oprettelsen af den nye fælles ortopædkirurgiske visitation. Undervisning gå-hjem møder Ingen gå-hjem møder afholdt i Deltagelse i møder Deltager i de fælles møder der er mellem praksiskonsulenterne og sygehusets læger. Henvendelser til/fra kolleger Jævnlig mail kontakt vedrørende konkrete patientforløb. Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Vi planlægger gå-hjem møde i rygvisitation, mangler at få afsat en dato. Vi vil i 2012 forsøge at etablere en idrætsklinik på Køge Sygehus i samarbejde med Reumatologisk afdeling. I dette arbejde skal konsulenten inddrages. Niels Bro Madsen, praksiskonsulent Årsrapport PKO Side 8

10 Roskilde og Køge, Billeddiagnostisk afdeling Ledende overlæge: Karina Vinum, Ledende overradiograf: Anne Hintze, (Roskilde) Praksiskonsulent: Jan Baggers, Ansatte: Samlede antal ansatte i afdelingen ca. 70. Læger: Samlede antal læger 13. Kort beskrivelse af afdelingen (Roskilde) Billeddiagnostisk afdeling har i alt 14 undersøgelsesrum. Der er 4 rum til almindelige røntgenundersøgelser, 1 rum der anvendes til både UL og mammografi samt 2 gennemlysningsrum. Endvidere 3 UL rum, 2 CT-scannere og 2 MR-scannere. Afdelingen betjener sygehusets kliniske afdelinger/ambulatorier samt skadestue/modtagelse og modtager ambulante patienter fra såvel praktiserende læger som speciallæger. Der udføres alle former for konventionel radiologi med dertil hørende specialundersøgelser. Klinisk mammografi foretages dog kun på patienter i kontrolforløb fra Klinisk Onkologisk afdeling. Der er drop in ordning for røntgen af thorax og knogler fra primærsektor på alle hverdage kl Afdelingen udfører endvidere CT-scanning af alle regioner, inklusiv CT-KAG, MR scanning og ultralyd. I tilslutning til respektive modaliteter udføres interventionelle procedurer. Billeddiagnostisk afdeling er en tværfaglig afdeling, hvis aktiviteter overvejende styres af de henvisende instanser og følger dermed den faglige profil for Roskilde Sygehus. Afdelingen er døgndækkende bemandet med radiografer/sygeplejersker i vagt. Lægeligt er der tilkaldevagt fra bolig. Beskrivelse af konsulentens arbejdsform Deltager i faste møder, ca. hver 2. mdr. ved hver af afdelingerne. Desuden foregår meget kommunikation og arbejde via elektroniske platforme. Der bruges 6 t. mdr., fordelt mellem de 2 afdelinger. Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Der laves løbende aktuelle indlæg i PraksisInfo. I enkelte tilfælde arbejdes der med information på direkte mail til aktuelle aktører, f. eks. privatpraktiserende speciallæger. Endelig er der i år udarbejdet opdateret instrukser for afdelingerne til portalen sundhed.dk. Deltagelse i arbejdsgrupper/udvalg Det har ikke været aktuelt med disse aktiviteter i år. Arbejdet med henvisninger /epikriser Der arbejdes løbende med henvisninger, henvisningsprocedure, ligesom der laves test af henvisningernes gang gennem de elektroniske systemer. I særlige tilfælde tages enkelte henvisninger og epikriser op til nærmer diskussion. Undervisning gå-hjem møder Deltaget i præsentationsmøde med den ene afdelings personale. Der har ikke været afholdt gå-hjem møder. Deltagelse i møder Deltager fast i PKO fællesmøder for Sygehus Nord. Derudover enkelte tilfælde af elektronisk kommunikation mellem de forskellige praksiskonsulenter. Været tilmeldt Landsmødet, men da administrationen for Sygehus Nord ikke ville yde støtte til deltagelse, lod det sig ikke gøre. Årsrapport PKO Side 9

11 Henvendelser til/fra kolleger En del henvendelser pr. . Desuden deltages aktivt i det lokale lægelaugsmøde. Synlighed i afdelingen På ene afdelingen haft mulighed for at præsentere mig selv og herved skabte gode muligheder for, at personalet kan henvende sig direkte til mig. Dette har de i enkelte tilfælde benyttet sig af. Endelig deltager af og til enkelte dele af personalet i møderne med afdelingsledelsen. Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Fortsat information og arbejde med at bedre samarbejdet samt patientforløbene. Der har været tilløb til projektarbejde, men det blev dog aldrig aktuelt. Jan Baggers, praksiskonsulent Årsrapport PKO Side 10

12 Køge Sygehus, Reumatologisk afdeling Ledende overlæge: Mette Harreby, Konsulent: Peter Silbye, Arbejdsform Regelmæssige møder ca. hvert 6-8 uge med Mette Harreby, Michael Stoltenberg og Randi Pelck. Der er ikke den store interesse blandt de øvrige. Kontakten har også været pr. . Gå-hjemmøder En af de væsentlige opgaver, som også afdelingen prioriterer højt, er afholdelse af gå-hjem møder med undervisning af vore kollegaer i reumatologiske- og bevægeapparatsproblemer. I maj 2011 havde vi et gå-hjemmøde med undervisning i Polymyalgia rheumatica, forskellige årsager til skulderarmsmerter og gennemgang af forskellige cases, hvor Mette Harreby, Michael Stoltenberg og undertegnede underviste. Epikriser og henvisninger Vi har gennemgået flere henvisninger og epikriser og finder, at de generelt er gode. Der bliver også tilbagesendt færre henvisninger end tidligere. Forløbsbeskrivelse af rygsmerter Mette Harreby og undertegnede har brugt rigtig megen tid i Regionen med at lave en forløbsbeskrivelse af hele rygområdet i Region Sjælland. En forløbsbeskrivelse af en patients forløb gennem systemet set i et tidsperspektiv. Den skulle gerne udkomme i februar eller marts Planer 1. Vi vil gerne afholde et gå-hjemmøde i september for at implementere forløbsbeskrivelsen gerne i samarbejde med rygkirurgerne. 2. Vi vil arbejde for at praktiserende læge kan henvise rygpatienter til MR- scanninger det vil lette presset på Reumatologisk afdeling. 3. Michael Stoltenberg og undertegnede afholder et rygkursus i Regionen i april. Et kursus, hvor rygpatienten vurderes fra flere specialers side. Det er en reprise fra 2010, hvor det blev rigtig godt evalueret. 4. Vi har planer om at lægge kliniske vejledninger f.eks. artritopsporing i Praksisinformation. 5. Endelig vil jeg deltage i nogle af afdelingens konferencer med rygkirurger og arbejdsmedicinere. Peter Silbye, praksiskonsulent Årsrapport PKO Side 11

13 Køge/Roskilde, Diagnostiske specialer (Klinisk Fysiologi, biokemi og patologi) Praksiskonsulent: Lene Hartmann Jensen Klinisk fysiologisk afdeling i Køge: Ingen kontakter eller møder. Patologiafdelingen i Roskilde: Ingen møder, flere mail-korrespondancer. De klinisk biokemiske afdelinger i Roskilde og Køge Flere møder i Den Regionale Følgegruppe for klinisk biokemi og praksiskonsulenter i Region Sjælland. Emnerne på møderne, men især via mange mails, har bl.a. omhandlet: D-vitamin og Calcium. Overgang til nyt webreq - og problemerne med dette. LMV (laboratorium medicinsk vejledning for Region Sjælland) Problemer med laboratorieprøver sendt med post. Der er ofte problemer med prøver sendt med Post Danmark. Mange gange er prøverne nået så sent frem, at de er for gamle til at blive analyseret. Der er fortsat undersøgelser i gang og de praktiserende læger i regionen bedes informere os om, hvor og hvornår prøverne er postet, så vi overfor Post Danmark kan få klarlagt problemet. Vi har også taget kontakt til Praksisudvalget for endnu en gang at fremlægge ønsket om en transportordning for hele regionen. Vejledning i cøliaki Ændring i prøvetagning for Chlamydia Jeg har derudover besvaret mange henvendelser fra praktiserende læger, overlæger og laboranter. Flere af mailkorrespondancerne er blevet til meddelelser i PraksisInfo. Desuden har jeg deltaget i de planlagte møder med øvrige praksiskonsulenter og praksiskoordinator. Lene Hartmann Jensen, praksiskonsulent Årsrapport PKO Side 12

14 Roskilde Sygehus, Gynækologisk/obstetrisk afdeling Ledende overlæge: Lars Mikael Alling Møller, Konsulent: Kristine Nielsen, Ansatte: Samlede antal ansatte i afdelingen: 180 Læger: Samlede antal læger: 26 Kort beskrivelse af afdelingen Alle gynækologisk-obstetriske områder, cancergynækologi i samarbejde med Odense Universitetshospital. Beskrivelse af konsulentens arbejdsform 5 timer pr. måned 11 måneder om året. Møde med afdelingsledelsen hver 2. måned. Desuden /brev/telefonisk kontakt, dels med afdelingen, dels med kolleger Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Løbende ajourføring af vejledninger. Deltagelse i arbejdsgrupper/udvalg Der har ikke i 2011 været arbejdet i særlige grupper/udvalg. Arbejdet med henvisninger /epikriser Vi har ikke i år gennemført epikrise/henvisningsgennemgang. Undervisning gå-hjem møder I foråret afholdt vi gå-hjem-møde, hvor emnerne var afdelingens nye regionsfunktioner, opdatering af behandlingsmuligheder for gynækologisk cancer i samarbejde med Odense Universitetshospital og nye regler for fertilitetsbehandling. Desværre var fremmødet ikke imponerende. Deltagelse i møder Har deltaget i regionale praksiskonsulentmøder. Der har desværre ikke været noget landsmøde for praksiskonsulenter i år. Henvendelser til/fra kolleger Henvendelser fra kolleger sker mest pr mail, men også pr. brev. Besvares enten pr mail eller telefonisk. Synlighed i afdelingen Kontakten har hidtil mest været med afdelingsledelsen og sekretariatet. Fremover er planen, at praksiskonsulenten møder til fællesmøde onsdag morgen en gang hver 2.måned. Dette vil forhåbentlig bedre synligheden begge veje. Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Fortsætte den igangværende opdatering af forløbsbeskrivelserne. Deltage 1 gang årligt i perinatal audit. Arbejde på ny vejledning om bariatri/gynækologi/obstetrik. Kristine Nielsen, praksiskonsulent Årsrapport PKO Side 13

15 Roskilde Sygehus, Kardiologisk afdeling Ledende overlæge: Gunnar Jensen Konsulent: Susanne Rygner, Læger: Samlede antal læger 34 Beskrivelse af konsulentens arbejdsform Antal timer pr måned: ca. 8 Arbejdsform, fremmøde Fast mødetid torsdag morgen til morgenkonference med efterfølgende kortere møder med forskellige overlæger, hvor ad hoc emner drøftes. Aftalte møder med ledende overlæge Gunnar Jensen ca. hver 6. uge ofte med deltagelse af ledende oversygeplejerske Karin Johansen. Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Indlæg til PraksisInfo: Flere indlæg med orienterende meddelelser. Arbejdet med henvisninger /epikriser Gennemgang resultater, formidling, gennemgang af 20 henvisninger fremsendt til kardiologisk ambulatorium. Fremviste resultaterne ved morgenkonference med efterfølgende diskussion. Undervisning gå-hjem møder Undervisning i afdelingen: Se ovenfor + gennemgået egne patienter med atrieflimren og status omkring AK behandling via sentinel datafangst fremviste resultaterne ved morgenkonference med efterfølgende diskussion. Gå-hjem møder: har forberedt gå hjem møde marts Arbejdet med at få ekstern korrespondancemodul til at fungere. Deltagelse i møder Møder med konsulentkolleger: Deltager i møder med praksiskoordinator og øvrige praksiskonsulenter knyttet til Sygehus Nord: 2 møder om året af 2 timers varighed. Deltager i praksiskonsulentmøderne med de administrerende overlæger og cheflæge på Roskilde Sygehus ca. 1 gang årligt. Henvendelser til/fra kolleger Overordnede emner kontaktform, resultat af kontakt: Enkelte henvendelser. Synlighed i afdelingen Øvrige personales oplevelse af PKO ønsker til samarbejde: god dialog med sekretærer og sygeplejersker. Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Gå-hjem møder 05 marts Stiler mod et årligt gå-hjem møde inden for det kardiologiske fagområde. Susanne Rygner, praksiskonsulent Årsrapport PKO Side 14

16 Roskilde Sygehus, Medicinsk afdeling Susanne Rygner, praksiskonsulent på Medicinsk afdeling, Roskilde Sygehus Fast mødetid torsdag morgen til morgenkonference med efterfølgende kortere møder med forskellige overlæger, hvor ad hoc emner drøftes. Aftalte møder med ledende overlæge Lisbeth Brandi og overlæge Arne Kværneland ca. hver 6. uge. Antal timer/måned 6-8 timer. 2 vejledninger til Praksisinformation om se-creatininværdier og urin albumin/creatinin ratio. Undervisning ved morgenkonferencen 2 gange: - Den 3. februar 2011 omkring det gode tværsektorielle patientforløb. - December 2011 Fælles Medicin Kort. Har taget initiativ til at samle gruppen af medicinske praksiskonsulenter i Region Sjælland ved et møde i Sorø oktober Der er planlagt et nyt møde marts Vi blev enige om at fokusere på at lave fællesvejledninger for hele regionen til PraksisInfo eller i det mindste orientere hinanden om initiativer. Deltager i møder med praksiskoordinator og øvrige praksiskonsulenter knyttet til Sygehus Nord: 2 møder om året af 2 timers varighed. Deltager i praksiskonsulentmøderne med de administrerende overlæger og cheflæge på Roskilde Sygehus ca. 1 gang årligt. Planlægning af Gå hjem møde 5. februar Der har været enkelte henvendelser fra kolleger. Plan for det kommende år: 1. Optimering af den gode henvisning 2. Implementering af korrespondancemodul som kommunikationsredskab 3. Følge op på det regionale KOL forløbsprogram 4. Følge op på pakkeforløb 5. Samarbejde omkring etablering af subakut diagnostisk enhed i medicinsk regi 6. Deltage i arbejdet med at revidere 2 vejledninger fra Nefrologisk afdeling omkring egfr og albumin/creatininratio 7. m.m. Susanne Rygner, praksiskonsulent Årsrapport PKO Side 15

17 Roskilde Sygehus, Neurologisk og geriatrisk afdeling Ledende overlæge på Neurologisk afdeling: Jesper Gyllenborg, Ledende overlæge på Geriatrisk afdeling: Solvejg Gram Henneberg, Praksiskonsulent: Anna Marie Bak: Ansat 6 timer pr måned siden 1. september Jeg har deltaget i lægekonferencer på Neurologisk og Geriatrisk afdeling samt i visitationskonference. På Hukommelsesklinik samt i en arbejdsdag på Hukommelsesklinikken. Jeg har planlagt at deltage i arbejdsdag på Faldklinikken. Jeg har planer om at møde på morgenkonference på Neurologisk afdeling og på middagskonference 1 gang månedligt fremover der er endnu ikke nogen form på møder med afdelingsledelser/overlæger. Jeg har deltaget i tværfaglig workshop arrangeret af den tværfaglige demensstyregruppe og er tilknyttet styregruppen, næste møde er 2. februar, hvor handleplan skal vedtages. Den fælles postkasse for demensudredning bliver sat i værk omkring 1. marts 2012, så vidt jeg har forstået. I den forbindelse skal der informeres i PraksisInfo og praksisvejledning skal revideres. Der er planer om et møde mellem Jette Kallehauge fra styregruppen og praksiskonsulenterne fra neurologi, psykiatri og geriatri i Nord i forbindelsen med lancering af fælles postkasse til demensudredning samt demenssamarbejdet i øvrigt. Neurologisk afdeling har lige spillet ud med fælles postkasse til neurofysiologiske undersøgelser, der vil komme meddelelse til PraksisInfo og praksisvejledning herom snart. Der er ikke Gå-hjem møder eller anden undervisning under planlægning. Anna Marie Bak, praksiskonsulent Årsrapport PKO Side 16

18 Roskilde sygehus, Urologisk afdeling Ledende overlæge: Claus Dahl, Konsulent: Thomas Luggin, Ansatte: Samlede antal ansatte i afdelingen: 90 Læger: 21 Kort beskrivelse af afdelingen Basisurologi dækker Region Sjælland, Sygehus Nord. Regionsfunktion for nyretumorer, avanceret stenkirurgi. Varetager børnekirurgi. Vaskulær adgangskirurgi til hæmodialyse. Beskrivelse af konsulentens arbejdsform Møder med ledende overlæge. Fremmøde til morgenkonference. Rundvisning i afdelingen. Møder med henvisningsansvarlige overlæge. 5,5 timer/måned i 11 måneder. Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser 2 indlæg til PraksisInfo. Primært omkring sammenlægning af afdelingerne. Info om samarbejde med Privathospitalet Hamlet. I forbindelse med kræftpakker set de nye formuleringer igennem. Deltagelse i arbejdsgrupper/udvalg Har ikke deltaget i møder i afdelingen. Vi har drøftet, at jeg skulle være med til interne ledelsesmøder. Arbejdet med henvisninger /epikriser Ikke endnu. Planlagt til 22. februar Undervisning gå-hjem møder Ikke afholdt gå hjem møder. Deltagelse i møder I forbindelse med andet kursus mødtes med konsulent fra Urologisk afdeling Næstved. Vi har i fælleskab skrevet indlæg til PraksisInfo. Henvendelser til/fra kolleger Der er meget begrænset antal henvendelser fra kolleger. Synlighed i afdelingen Har været med til morgenkonference flere gange. Har planer om at møde op med 1-2 måneders interval. Med til interne møder hvis det er hensigtsmæssigt. Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Forløbsbeskrivelser: Der er ikke planlagt aktuelt, men gerne hvis det er muligt. Vejledninger til PraksisInfo: Der vil komme 1-2. Helst i samarbejde med Syd. Gå hjem møder: Ikke planlagt. Ikke noget stort ønske pga. den store geografi afdelingen dækker. Vi har i stedet drøftet, om man kunne lave en temadag. Dette i samarbejde med regionen i stil med den kardiologerne holdt på Holbæk Sygehus januar Vi har planlagt gennemgang af henvisninger den 22. februar Thomas Luggin, praksiskonsulent Årsrapport PKO Side 17

19 Roskilde Sygehus, Pædiatrisk afdeling Ledende overlæge: Lene Lavard Svendsen, Konsulent: ikke besat pr. 22. december 2011, størstedelen af året Randi Ellingsgaard Ansatte: Samlede antal ansatte i afdelingen: 130 Læger: Samlede antal læger er 23 læger Kort beskrivelse af afdelingen Pædiatrisk afdeling omfatter 3 sengeafsnit, i alt 48 pædiatriske heldøgns senge. Herudover har Kirurgisk afdeling, Plastikkirurgisk afdeling, Urologisk afdeling og Øjenafdelingen i alt 3 lånesenge i Pædiatrisk afdeling, således at driften omfatter 51 senge. De 3 sengeafsnit omfatter: Et neonatalafsnit for for tidligt fødte/syge nyfødte børn med mulighed for medindlæggelse af mødre. Afsnittet er naturligt beliggende i tæt tilknytning til fødeafdelingen. To almenpædiatriske sengeafsnit, C30 - hvorunder børnemodtagelsen er organiseret, og C10 - hvori er integreret et isolationsafsnit. De to almenpædiatriske sengeafsnit er beliggende på hver side af børnemodtagelsen. Børnemodtagelsen har lukket funktion og døgnfunktion alle ugens 7 dage. Her modtages såvel akut indlagte som elektivt indlagte børn. Alle børn som forventes udskrevet inden for 24 timer bliver indlagt i korttidsafsnittet, CM30. Herudover omfatter afdelingen et børneambulatorium, hvor der udover pædiatriske læger er tilknyttet børnekardiolog. Til afdelingen hører et stort hobby-/legerum på 4. sal. Pædiatrien vedrører den medicinske omsorg for barnet i hele den periode, hvor vækst, fysisk og psykisk udvikling foregår. Specialet er således ikke orienteret om et enkelt eller få organsystemer, men er et meget vidtrækkende speciale, som ud over diagnostik, patientbehandling og pleje omfatter sygdomsforebyggelse og varetagelse af børn med hensyn til miljø, sociale forhold, pædagogiske forhold med mere, idet man tager udgangspunkt i hele barnets/familiens situation og samarbejder tværfagligt på tværs af sektorerne. Pædiatrisk afdeling modtager uselekterede børn fra optageområdet, fortrinsvis til og med 15 år, dog modtages børn/unge med kroniske lidelser op til 18-års alderen. Ligeledes modtages patienter fra andre områder i henhold til gældende lovgivning. I afdelingen er der etableret specialambulatorier relateret til gastroenterologi, lungesygdomme, kardiologi, neonatologi, børneallergi/immunologi, endokrinologi, nefro-/urologi, neuropædiatri og rheumatologi. Afdelingen varetager endvidere regionsfunktioner i neonatologi, PICU, gastoenterologi, nefrologi, infektionssygdomme, benign hæmatologi og hepatologi. Beskrivelse af konsulentens arbejdsform 5 timer månedligt, fremmøde ved morgenkonference og efterfølgende møde med afdelingsledelsen. Herudover møder med øvrige praksiskonsulenter og deltagelse i møder ved fora som nedenfor beskrevet. Herudover mailkorrespondance ad hoc. Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Indlæg til PraksisInfo: Praksis ved blodprøvetagning på forældre som led i udredningsforløb af barn. Vejledninger til Praksisinformation: Skævt kranie. Årsrapport PKO Side 18

20 Deltagelse i arbejdsgrupper/udvalg Konsulenten er udvalgt til at deltage i det Overordnede Regionale Børneforum i Region Sjælland, hvor der på nuværende tidspunkt henstilles til at blive holdt 2 årlige møder, samt i det Kommunale-Regionale Børneforum for Sygehus Nord, hvor der holdes 3 årlige møder. Arbejdet med henvisninger /epikriser Gennemgang resultater, formidling: Der er løbende af praksiskonsulent og afdelingsledelse foretaget mini-audits på henvisninger og epikriser. Undervisning gå-hjem møder Undervisning i afdelingen eller i øvrig, gå-hjem møder: Ingen i Deltagelse i møder: Eftermiddags-møde med konsulentkolleger og afdelingsledelser, Sygehus Nord, 1 møde. Henvendelser til/fra kolleger Overordnede emner kontaktform, resultat af kontakt. Skriftlig drøftelse af praksis ved blodprøvetagning på forældre som led i udredningsforløb af barn. Synlighed i afdelingen Øvrige personales oplevelse af PKO ønsker til samarbejde. Det øvrige personale kan deltage i morgenkonferencen hver 2. måned. Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Forløbsbeskrivelser Vejledninger til Praksisinformation Gå-hjem møder Særlige projekter Ovenstående perspektiveres, når ny praksiskonsulent er ansat. Randi Ellingsgaard, praksiskonsulent Årsrapport PKO Side 19

21 Holbæk Sygehus, Akutafdelingen Der har været et godt samarbejde med Akutafdelingen med møder, tlf. og mail og et fyraftensmøde. Der har været fokus på henvisningerne fra almen praksis til Akutafdelingen, idet Akutafdelingen har oplevet et stigende antal henvisninger. Også antallet af selvhenvendere har været diskuteret. Derfor har anvendelsen af subakutte vurderinger dagen efter også været forsøgt øget, men det har ikke medført et større fald i antal henvisningerne. De mange henvisninger har også øget opmærksomheden på om pt. er færdigbehandlede, når de hjemsendes fra Akutafdelingen - om det går for hurtigt? Og endelig er der det etiske dilemma med de terminale patienter, hvoraf flere er blevet indlagt for at dø kort efter i Akutafdelingen - kan det gøres bedre - mere etisk? I oktober startede telefonvisitation af selvhenvendere, hvor sygeplejersker fra Akutafdelingen visiterer ca. 40% til noget andet end at komme på Akutafdelingen. Der er endnu for få erfaringer med, hvad det betyder for lægevagt og almen praksis, men bekymringen havde været en væsentlig ekstra byrde, og det ser der ikke ud til at blive. Ved årsskiftet 2012 starter den Akut Diagnostiske Enhed, som almen praksis ikke umiddelbart kan henvise direkte til, men mon ikke det vil indgå som en mulighed for bedre og hurtigere diagnostik som et supplement til filterpakken efterhånden? ADE opstarter også ifm. Kalundborg Sygehus lukker. Der blev i årets løb også talt om specialeplan og akkreditering. Fyraftensmødet den 3. november havde tiltrukket ca. 25 praktiserende læger, der gerne ville høre om og diskutere dels den nye ADE og dels telefonvisitationen. Der var en god stemning på mødet, som blev afholdt med fokus på samarbejdet mellem Akutafdelingen og almen praksis. En lille mulighed for forbedring af samarbejdet kom frem, idet det er vigtigt for den henvisende læge, der fremlægger pt. historie i telefonen, at han svares med: det vil vi gerne hjælpe med. Når vagthavende på Akutafdelingen i telefonen spørger til puls, BT og temp. er det ikke for at afvise henvisningen, som nogle praktiserende læger måske har troet, men for at lave triagering af pt.! Det blev besluttet at udsende farveskemaet, som Akutafdelingen bruger til triagering til de praktiserende læger. Poul Erik Holst, praksiskonsulent Årsrapport PKO Side 20

22 Holbæk Sygehus, Kirurgisk afdeling Ledende overlæge: Claus Juul, Konsulent: Tore Brandt, Ansatte: 85 Læger: 25 Kort beskrivelse af afdelingen Varetager akutte og elektive parenchymkirurgiske opgaver. Modtager børnekirurgiske patienter fra en stor del af regionen. Beskrivelse af konsulentens arbejdsform 5,5 månedlige timer, lejlighedsvis deltagelse i onsdagslægemøder, mailkorrespondance, arrangere gå-hjem møder, gennemlæsning af vejledninger på sundhed.dk, og naturligvis deltagelse i PKOmøder. Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Rettelser af pakkeforløbet for tarmkræft på sundhed.dk Indlæg i PraksisInfo vedrørende hhv. afdelingssammenlægning, gå-hjem-møder og tilbud i afdelingen. Deltagelse i arbejdsgrupper/udvalg Der har ikke været deltagelse i øvrige arbejdsgrupper i løbet af året. Arbejdet med henvisninger /epikriser Vi har ikke haft epikrise/henvisningsgennemgang i Undervisning gå-hjem møder Der var arrangeret gå-hjem-møde i august. Positivt møde, god dialog, rundvisning og sandwich. Deltagelse i møder Dialog med PKO Gitte Vincents, Kirurgisk afdeling Køge. Deltagelse i alle regionale PKO-møder. Henvendelser til/fra kolleger Henvendelse vedr. epikriser tider før svar. Henvendelser i efterforløbet af gå-hjem-møde med afklaringer af praktiske spørgsmål. Synlighed i afdelingen Deltagelse på lægemøder. Er blevet præsenteret for de andre faggrupper. Jeg kender flere af de ansatte fra tidligere. Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Forløbsbeskrivelser Evt. omskrivning af D4 vejledninger til Praksisinformation Evt. gentagelse af gå-hjem-møde Tore Brandt, praksiskonsulent Årsrapport PKO Side 21

23 Holbæk Sygehus, Medicinsk afdeling 2011 har lige som de foregående år været præget af ad hoc problemer, som der er stor vilje til at finde løsninger på. Derimod har arbejdet med akkreditering og inklusion af opgaver fra Kalundborg Sygehus ikke overladt megen tid eller overskud til faglige initiativer og nyskabelser. Som praksiskonsulent har jeg deltaget i månedlige ledermøder med udveksling af forslag til hensigtsmæssige overgange mellem afdeling og almen praksis. Af mere konkrete opgaver har der været: Implementering af vejledninger for almen praksis, herunder lokalt vedr. DC-konvertering ved atrieflimren og DVT, dyb venetrombose. Orientering i PraksisInfo om nye opgaver for Lungemedicinsk afdeling efter afgivelse af kræftudredning. Justering af og orientering om udredning af arthritis i tidlig fase på Rheumatologisk afdeling. Tilretning af vejledning fra Roskilde Sygehus om behandling af atrieflimren til lokale forhold. Gennemgang og sortering af gældende vejledninger på sundhed.dk. Derudover har de medicinske konsulenter i hele regionen etableret et mere struktureret samarbejde med det formål at medvirke til ens retningslinjer for vejledninger og behandling ud over regionen og en tættere idéudveksling og inspiration. Jørgen Nordgaard, praksiskonsulent Årsrapport PKO Side 22

24 Holbæk Sygehus, Klinisk fysiologisk afdeling Påbegyndt arbejdet som konsulent i slutningen af året. Vi har nået at se på eventuel udlægning på sundhed.dk af afdelingens vejledninger/beskrivelser af de undersøgelser, de foretager mhp. på et mere skarpt valg af rette undersøgelse ved den kliniske problemstilling. Desuden har vi set på henvisninger og svarudformning fra afdelingen. Jørgen Nordgaard, praksiskonsulent Årsrapport PKO Side 23

25 Holbæk Sygehus, Ortopædkirurgisk afdeling Ledende overlæge: Ole Maagaard Christensen, Konsulent: Lars Westerberg, Kort beskrivelse af afdelingen Ortopædkirurgisk afdeling med særlig interesse for skulderkirurgi. Beskrivelse af konsulentens arbejdsform Kontakten til afdelingen består af faste møder, ca. hver 2. måned. Det enkelte møde tager ml 1-2 timer. Her drøftes nye tiltag, indkomne forslag og ris/ros gennemgås. Udover ovenstående er kontakten via mail. Praksiskonsulent Hans Thomsen er afløst af Lars Westerberg. Lars Westerberg tiltrådte september Undervisning/Gå hjem møde Aktuelt ingen planer om kommende møder. Deltagelse i møder Har deltaget i regionalt PKO møde i Roskilde den 22. august Henvendelse til/fra kolleger Indtil videre i form af mails med ris el ros til afdelingen. Synlighed i afdelingen Besøgt afdelingen en hel arbejdsdag den 11. november 2011 og fulgt med forskellige læger på afdelingen. Ved hvert møde deltager praksiskonsulenten i morgenkonference. Plan/mål for fremtidigt arbejde Fortsat bygge bro mellem praksissektoren og afdelingen. Lars Westerberg, praksiskonsulent Årsrapport PKO Side 24

26 Holbæk Sygehus, Gynækologisk afdeling Ledende overlæge: Torben Larsen Konsulent: Mogens Lyhne, Beskrivelse af konsulentens arbejdsform 6 timer pr måned, 3-4 årlige møder af 1-2 timers varighed, 1 fællesmøde mellem praktiserende læger og afdelingen en gang årligt med ca. 2 timers undervisning og bagefter fælles spisning. Småting klares per mail. Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Indlæg til PraksisInfo: Anvendes og der har således i år f.eks. været oplyst om muligheden for henvisning til abortus imminens klinik. Deltagelse i møder Møder med konsulentkolleger, PKO landsmøde mm. Henvendelser til/fra kolleger Ca. 6 kontakter pr måned fra kolleger. Oftest klares dette af praksiskonsulenten, men ellers kontakt til afdelingen. Deltagelse i arbejdsgrupper/udvalg Regionale specialeudvalg, kræftpakkegrupper, diabetesudvalg: Praksiskonsulenten deltager i disse møder, men der har ikke været sådanne tiltag i år. Arbejdet med henvisninger /epikriser Der er på møderne mellem praksiskoordinator og afdelingen diskussion af epikriser, henvisninger, medicin status etc. Undervisning gå-hjem møder Der er normalt et fællesmøde mellem praktiserende læger og afdelingen årligt med ca. 2 timers undervisning og bagefter fælles spisning. Synlighed i afdelingen Det øvrige personale specielt sekretærgruppen er fuldt orienteret om ordningen og forsøger også at bruge den. Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Forløbsbeskrivelser Særlige projekter: Vi vil meget gerne bibeholde vores fælles møder med de praktiserende læger en gang årligt, som har været meget velbesøgte (fra deltagere). Et alternativ til disse møder kunne være, at man i regionsregi eller bedre i sygehusregi arrangerede hele undervisningsdage med deltagelse af flere afdelinger på samme dag, således at de enkelte afdelinger kunne mødes med større grupper af praktiserende læger. Man kunne også formode at nogle af problemerne, der er i samarbejdet/koordineringen primær og sekundær sektoren imellem er fælles for flere specialer. Mogens Lyhne, praksiskonsulent Årsrapport PKO Side 25

27 Holbæk Sygehus, Pædiatrisk afdeling Konsulent: Mogens Lyhne, Beskrivelse af konsulentens arbejdsform 4 timer pr. måned. Deltagelse i arbejdsgrupper/udvalg Børneforum med 2 årlige møder i Roskilde. Arbejdet med henvisninger /epikriser Gennemgang. Henvendelser til/fra kolleger Mange henvendelser fra kolleger, specielt i den tid, der ikke var nogen ledende overlæge på afdelingen. Synlighed i afdelingen 1 møde hver 3. måned. Mogens Lyhne, praksiskonsulent Årsrapport PKO Side 26

28 Sygehus Syd Årsrapport PKO Side 27

29 Diagnostiske specialer Klinisk biokemi Holbæk / Slagelse Gennem året deltaget i regelmæssigt i "Regionale følgegruppe for klinisk biokemi". Tværfaglige drøftelser vedr. information om nye laboratorieprøver. Informationsmøder i almen praksis i Slagelse vedr. laboratorieprøver og individuelt møde med rekvirent på initiativ fra Holbæk Klinisk kemisk afdeling. Mailkorrespondance med praktiserende almenmedicinere og speciallæger vedr. forskellige problemer. Klinisk Mikrobiologi Afholdt informationsmøde for praktiserende læger på Køge Sygehus med mikrobiologisk ledelse. Mailkorrespondancer med praktiserende læger og mikrobiologisk afdeling vedr. problemer og nye initiativer. Radiologisk afdeling Holbæk/Slagelse/Ringsted Mailkorrespondancer og møder omkring information. Patologi Slagelse Korrespondancer vedr. smear. Generelt har året været præget af mange spørgsmål og frustrationer fra rekvirenternes side pga. indskrænkninger i tilgængeligheden for forskellige billeddiagnostiske muligheder. Frustrationer over omlægning af mulige klinisk biokemiske og mikrobiologiske prøver. Mange føler sig ikke tilstrækkeligt orienterede om de store og pludselige omlægninger. Fortsat stor frustration blandt praktiserende læger pga. forliste eller kulde- eller varme ødelagte prøver i postgangen med Post Danmark. Det koster patienter og samfundet at skulle at tage prøver om. Man venter på en afklaring omkring afhentning af prøver i stedet for som nu, hvor mange vælger taxa eller anden privat transport af prøver. Fortsat frustrationer over manglende laboratoriekvalitetskonsulent, og de andre store forskelligheder indenfor samme region mht. selvbetalt henholdsvis gratis kuverterede forsendelser, selvbetalt hhv. gratis udlevering af utensilier. Og så centrifugetillæg som ikke erkendes de læger, der både må betale porto og utensilier. Jan Knabe, praksiskonsulent Årsrapport PKO Side 28

30 Slagelse Sygehus, Akutmedicinsk afdeling Ledende overlæge: Connie Lærkholm, Konsulent: Johan Ludvig Reventlow, Ansatte: Læger: 4 overlæger (inkl. den administrerende) og 9 KBU læger. Kort beskrivelse af afdelingen Akutafdeling med modtagelse af alle typer patienter til skadesbehandling og indlæggelse. Speciallæger fra de andre afdelinger arbejder i Akutafdelingen, og varetager behandlingen af egne patienter. Akutoverlæger koordinerer og visiterer, samt superviserer yngre læger og behandler også selv patienter, specielt ved spidsbelastninger. Beskrivelse af konsulentens arbejdsform 6 timer månedligt. Arbejdet det forgange år Det vigtigste og mest spændende har været sidst på året. Først i forbindelse med indførelsen af telefonvisitation af skadestuen, hvor jeg har deltaget i samtaler med sygeplejerskerne, om hvordan de kan gøres, superviseret i skadestuen, om hvilke patienter, der kan videre henvises til egen læge. Samt deltaget i undervisning for sygeplejersker fra alle skadestuerne i regionen. I forbindelse med at de akutte patienter skulle visiteres direkte til afdelingen, har der været meget arbejde. Først med at få vejledningen til at være entydig og siden med at opklare de misforståelser, der er kommet hen af vejen, specielt fordi mange har blandet de to systemer sammen. Det er ikke lykkedes at få lavet en generel instruks for regionen, om hvor patienter kan henvises. Der er blevet udsendt en instruks om behandling af DVT og om videreførelse af AK behandling i praksis. Den skal revideres snarligt. Afdelingen deltog i et samlet møde for alle specialer, der modtager patienter fra Slagelse området. Desuden været i kontakt med lægevagten enkelte gange ved problemer eller misforståelser. Undervist/været i kontakt med afdelingens kbu-læger. Forskellig mail-korrespondance ved problemer eller spørgsmål i kontakten mellem praksis/lægevagten og afdelingen. Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Udarbejdelse af anvisninger til telefonvisitation af skadestuen og instruks for henvisning elektronisk til akutafdelingen i stedet for de enkelte afdelinger. Udsendt vejledning via PraksisInfo om behandling af DVT. Deltaget i møder på afdelingen. Talt med sygeplejersker og sekretærer, om hvordan det gik. Arbejdet med henvisninger /epikriser Specielt set på henvisninger i forbindelse med ændringerne, hvor der har været nogle misforståelser. Undervisning gå-hjem møder Undervist en gang for KBU læger. Gå-hjem-møde som omtalt ovenfor. Deltagelse i møder Deltaget i møder med de andre praksiskonsulenter. Årsrapport PKO Side 29

31 Synlighed i afdelingen Jævnlig kontakt til sekretærer og sygeplejersker. Der har været mange henvendelser begge veje. Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde For det kommende år vil arbejdet med henvisninger dels til akut indlæggelse og i forbindelse med telefonvisitation nok fortsat være det vigtigste. Vi vil planlægge et møde med afdelingen for lokale læger. Der er fortsat vejledninger, der kan ses på, og der vil være andre forløb, som vi må se på, om de kan optimeres. Hvis det kan lade sig gøre gentage undervisning og kontakt til afdelingens kbu-læger. Flere møde med afdelingens overlæger. Johan Ludvig Reventlow, praksiskonsulent Connie Lærkholm, ledende overlæge Årsrapport PKO Side 30

32 Slagelse Sygehus, Medicinsk afdeling Ledende overlæge: Thor Brygge, Konsulent: Johan Ludvig Reventlow, Ansatte: Ca. 250 ansatte, inkl. ca. 40 læger. Kort beskrivelse af afdelingen Intern Medicinsk afdeling med 73 senge med hovedfunktion indenfor Kardiologi, endokrinologi, gastrologi og lunger. Stort akut indtag via Akutafdeling og Kardiologisk afdeling. Stor ambulatorie virksomhed inden for hovedområderne. Beskrivelse af konsulentens arbejdsform 8 timer per måned inkl. dækning af RSS-møderne. Fremmøde efter aftale, til morgen- eller middagskonferencer, og nogle gange i forbindelse med undervisning i afdelingen. Udarbejdelse af vejledninger/patientforløbsbeskrivelser Vejledning via PraksisInfo, primært med Akutafdelingen om behandling af DVT. Revideret henvisning til blodtransfusion på praksisinformation. Deltaget i møde med Kardiologisk afdeling på sygehuset for de praktiserende læger om hjertepakkerne. Deltaget i arbejde vedr. information om FUI projektet om opfølgende besøg. Deltagelse i arbejdsgrupper/udvalg Deltager i journalaudit projekt om diabetes som praksiskonsulent (og lokal praktiserende læge). Projektet er en del af kroniker puljeprojekterne. Deltaget i det afsluttende møde om projektet og diskuteret det, der blev fundet ved projektet med Endokrinologisk afdeling. Deltaget i det regionale diabetes NIP møde med øvrige afdelinger. Arbejdet med henvisninger /epikriser Ikke nogen systematisk gennemgang i det forløbne år, diskuteret enkeltsager, primært med den koordinerende sygeplejerske. Løbende opmærksomhed på epikriser, afdelingen har nu 85% inden for 3 dage. Undervisning gå-hjem møder Undervist på morgenkonferencer om situation i praksis og specielt om datafangst. Afdelingen har deltaget i et samlet møde med de praktiserende læger om muligheder for henvisning til sygehusvæsenet regionalt. Deltagelse i møder Har deltaget i KSS møder i løbet af året, og i den sammenhæng også holdt oplæg på mødet arrangeret af sygehuset/rss med patientforeningerne. Henvendelser til/fra kolleger Mest løbende informationer og individuelle kontakter. Mange kontakter i forbindelse med lokale organisatoriske møder og undervisning. Synlighed i afdelingen Som regel mange gode kontakter og spørgsmål fra de forskellige specialer i forbindelse med at jeg kommer til konferencerne og jævnligt kontakt per mail også. Plan/mål/ønsker for fremtidigt arbejde Der ligger en række vejledninger fra enkelt afdelinger. Det kunne være fint i første omgang at gå dem igennem med henblik på, om de kunne være fælles for flere afdelinger. Foreløbig aftalt undervisning en morgen på morgenkonference. Sikre at den kommende kræftpakke til afløsning af filterpakken kommer til at fungere bedst muligt. Opfølgning på FUI projektet. Årsrapport PKO Side 31

Årsrapport 2010 PKO a

Årsrapport 2010 PKO a Årsrapport 2010 PKO a Indholdsfortegnelse Om årsrapport praksiskonsulentordningen 2010... 2 Praksiskonsulentkoordinator... 3 Sygehus Nord... 5 Kalundborg Sygehus, Medicinsk afdeling... 6 Holbæk Sygehus,

Læs mere

Årsrapport PKO 2014 a

Årsrapport PKO 2014 a Årsrapport PKO 2014 a Indholdsfortegnelse Praksiskonsulentkoordinatorer... 2 Holbæk Sygehus, Akutafdelingen... 5 Holbæk Sygehus, Kirurgisk Afdeling... 6 Holbæk Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling... 7 Holbæk

Læs mere

Årsrapport 2012 PKO a

Årsrapport 2012 PKO a Årsrapport 2012 PKO a Indholdsfortegnelse Praksiskonsulentkoordinatorer... 2 Sygehus Nord... 4 Holbæk Sygehus, Akutafdelingen... 5 Holbæk Sygehus, Kirurgisk afdeling... 6 Holbæk Sygehus, Medicinsk afdeling...

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Årsrapport 2013 PKO a

Årsrapport 2013 PKO a Årsrapport 2013 PKO a Indholdsfortegnelse Praksiskonsulentkoordinatorer... 2 Holbæk Sygehus, Akutafdelingen... 4 Holbæk Sygehus, Kirurgisk Afdeling... 5 Holbæk Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling... 6 Holbæk

Læs mere

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 48807 Brevid. 2325896 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune 3. maj 2016 Aktuelle tiltag på Roskilde Sygehus Som

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F.

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. : RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. Scenarie 3 består af en sygehusstruktur med 3 akutsygehuse i Ringsted, Roskilde og Nykøbing F. - hvoraf Ringsted også er hovedsygehus - samt 4 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Kalundborg Sygehus.

Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Kalundborg Sygehus. 1 1) Medicinsk Afdeling Region Sjælland har et befolkningsunderlag på 806.000 borgere, der betjenes af 2 somatiske sygehusenheder: Sygehus Nord og Sygehus Syd. Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland. Indledning. Hovedopgaver. Specifikke opgaver

Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland. Indledning. Hovedopgaver. Specifikke opgaver Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland Indledning Koncerndirektionen i Region Sjælland har nedsat De Sundhedsfaglige Råd. Rådene skal varetage opgaver i forbindelse med den generelle

Læs mere

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.03.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit KKOM Oktober 2013 TSJ Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit Baggrund Det kan være en udfordring for patienter og pårørende at forstå sundhedsfaglige eller latinske navne og betegnelser

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.04.2012

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.04.2012 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.04.2012 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

Referat af møde i PKO-gruppen Mandag d. 19. juni 2017 kl

Referat af møde i PKO-gruppen Mandag d. 19. juni 2017 kl Institution: Sydvestjysk Sygehus Afdeling: Kvalitet og Forbedring Udarbejdet af: Sanne Fribo Møller Pedersen Sagsnr.: E-mail: sanne.fribo.moller.pedersen@rsyd.dk Dato: 21.03. 2017 Telefon: 29292650 Referat

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

05.01.2015. Bemærk! SKS-koden har punktum efter 6. karakter i OPUS/GS!åben. Ex: 3800A0.W. Ændringer siden sidst er markeret med gult

05.01.2015. Bemærk! SKS-koden har punktum efter 6. karakter i OPUS/GS!åben. Ex: 3800A0.W. Ændringer siden sidst er markeret med gult 05.01.2015 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.10.2011

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.10.2011 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.10.2011 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Onsdag den 1. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 6 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

01.11.2014. Bemærk! SKS-koden har punktum efter 6. karakter i OPUS/GS!åben. Ex: 3800A0.W. Ændringer siden sidst er markeret med gult

01.11.2014. Bemærk! SKS-koden har punktum efter 6. karakter i OPUS/GS!åben. Ex: 3800A0.W. Ændringer siden sidst er markeret med gult 01.11.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo 2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland ikkert atientflo Styregruppe : Maj-Britt Skovdal & Jane Lerke Susanne L Friis Jens Tingleff Poul Mossin Søren M Madsen Jesper

Læs mere

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Rapport Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Side 1/5 Baggrund Akutafdelingen har

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

04.01.2016. Bemærk! SKS-koden har punktum efter 6. karakter i OPUS/GS!åben. Ex: 3800A0.W. Ændringer siden sidst er markeret med gult

04.01.2016. Bemærk! SKS-koden har punktum efter 6. karakter i OPUS/GS!åben. Ex: 3800A0.W. Ændringer siden sidst er markeret med gult 04.01.2016 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital flow Storyboard LS4 9. 1. september 215 Hvem er vi? Kasper Larsen Afd. radiograf Ina Dyrdal Afd. Sygepl. Bjarne Myrup Overlæge Maibritt Vejrup Ledende overlæge Gry Rosenmai Afd.

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

01.12.2013. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.12.2013. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.12.2013 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand Almene spørgsmål 1.1 Hvad er dit køn? ( ) Kvinde ( ) Mand 1.2 Hvad er din alder? ( ) Under 20 år ( ) 20-29 år ( ) 30-39 år ( ) 40-49 år ( ) 50-59 år ( ) 60-69 år ( ) Ældre end 69 år 1.3 Hvilken region

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

Kort præsentationsrunde. Der orienteres om, at Tina Dalby ikke arbejder i Odsherred Kommune mere.

Kort præsentationsrunde. Der orienteres om, at Tina Dalby ikke arbejder i Odsherred Kommune mere. Referat af møde i det Kommunale Samarbejdsfora for Psykiatri D. 5. marts 2015, kl. 12.30-15.30, i Mødelokale 9, indgang 9, Ingemannsvej 18, 4200 Slagelse Deltagere: Christina Neergaard (PAM, Psykiatrien

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Center of Excellence Silkeborg

Center of Excellence Silkeborg Center of Excellence Silkeborg Fremtidens Diagnostik Diagnostisk Center i Silkeborg Ulrich Fredberg Lancet Neurol. 2009 Mar;8(3):235-43. Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

Klinisk Basisuddannelse

Klinisk Basisuddannelse Klinisk Basisuddannelse på Akutafdelingen Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Akutafdelingen Kære kommende KBU er I denne Kære folder kommende kan du læse KBU er om, hvad Akutafdelingen i

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

De nye vejledninger i Region Sjælland

De nye vejledninger i Region Sjælland De nye vejledninger i Region Sjælland Ved Praksiskonsulent Børne- Ungdomspsykiatrien Kitt Larsen De nye vejledninger Vejledningerne Den gode henvisning samarbejde ADHD kontrol i almen praksis - Gir det

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler?

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Sygeplejerske Anne Bie Nørum Specialsygeplejerske i onkologi TanjaWendicke

Læs mere

Lægelig visitation. biografi: thomas gjørups adresse:

Lægelig visitation. biografi: thomas gjørups adresse: Thomas Gjørup & Jan Værnet DEN GODE AFDELING 985 Lægelig visitation Tættere samarbejde imellem praktiserende læger og hospital om akutte medicinske patienter I Medicinsk Center, H:S Amager Hospital, er

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 11. marts 2010 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 10. december 2009 3. Tema: Forskningstræning projektdelen Forskningstræning

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 5. februar 2013 Torben Gaarskær 1 Kommunerne sætter dagsordenen 5. februar 2013 Torben Gaarskær 2 Det nære sundhedsvæsen Ambitiøst udviklingsprojekt

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011 Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft 6. juni 2011 Ved programledelsesmødet for hoved-halskræft den 13. maj 2011 blev en række opgaver uddelegeret. De kræftpakkeansvarlige overlæger

Læs mere

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Hospitalsenhed Midt Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Indsatsen for rygpatienter i hospitalsregi Specialeansvarlig overlæge i reumatologi Søren Erik Holst Jensen Diagnostisk

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Referat fra møde i PKO-gruppen Onsdag d. 26. april 2017 kl

Referat fra møde i PKO-gruppen Onsdag d. 26. april 2017 kl Institution: Sydvestjysk Sygehus Afdeling: Kvalitet og Forbedring Udarbejdet af: Okje Anna Koudenburg/Sanne Fribo Sagsnr.: E-mail: Okje.Anna.Koudenburg@rsyd.dk Dato: 21.03. 2017 Telefon: 5118 3670 Referat

Læs mere

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007.

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen. Ledende overlæge Akutafdelingen

Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen. Ledende overlæge Akutafdelingen Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Sygehusplanen Nyt koncept for modtagelse af akutte patienter Holbæk, Slagelse, Køge og Nykøbing Falster blev de 4 akutsygehuse

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 1 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Sammenfatning Fastsættelsen af aktivitetsmål for 2012 er anderledes end tidligere år. Målfastsættelsen sker på baggrund af de enkelte

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere