Kirkebladet Rønninge Sogn December 2015 Januar Februar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet Rønninge Sogn December 2015 Januar Februar 2016"

Transkript

1 Kirkebladet Rønninge Sogn December 2015 Januar Februar 2016

2 HUSK AT KIGGE PÅ HJEMMESIDEN ADRESSER Hvis du har mulighed for det, så tjek med mellemrum kirkens hjemmeside ( Hvis noget bliver ændret, som f.eks. aflysninger af arrangementer, så vil vi altid skrive det som en nyhed på forsiden. På den måde kan du undgå at møde op forgæves. Der kan også være ændrede kontaktoplysninger eller ferie. FORSIDENS FOTO Billedet er taget i Rønninge tilbage i 2013 (af redaktøren). MENIGHEDSRÅDSMØDER Rønninge Sogns menighedsråd afholder møde ca. en gang om måneden. Du kan altid selv se hvornår, ved at gå ind på vores hjemmeside og kigge i kalenderen i højre side på forsiden. Som udgangspunkt er der offentlig adgang til møderne, men der kan være personalemæssige sager, der naturligvis holdes for lukkede døre. Menighedsrådets formand Erik Jørgensen Grønvangen 74, 5550 Langeskov Tlf Kirkeværge Flemming Nielsen Valmuevænget 6, 5550 Langeskov Tlf Organist Camilla Sibani Palnatokesvej 35, 2. tv, 5000 Odense C Tlf Graver Anne Jensen, Gl. Skolevej 7, Rønninge, 5550 Langeskov Tlf Privat tlf (Mandag er fridag) Gravermedhjælper Jens Ove Kristensen Pilelunden Langeskov Kirkesanger Asbjørn Mach Femkanten 13, 1 th 5000 Odense C Tlf Kirkesanger Birgit Baagøe, Åløkkevej 40, 5800 Nyborg Tlf

3 SIDEN SIDST Døbte: 18. juli Marie Bakkelund Fløjborg Agnes Krarup Larsen 26. juli Olivia Zadrozna Leerberg 30. august Lærke Lindevang 12. september Magnus Valdemar Kofoed Nør 26. september Marvin Alexander Sørensen Wilhelmsen Milas Sebastian Sørensen Wilhelmsen Alma Inge Munksgaard Juelsbjerg Elias Heiden Nissen 27. september Elias Dalgaard Hansen Viede: 1. august Linette Boel Kaas Kjærulf og Thomas Kaas Kjærulf 8.august Marlene Sandholm Høyer og Claus Sandholm Høyer 12. september Marianne Kofoed Nør og Frank Michael Nør 19.september Anette Guldberg og Jørn Flemming Guldberg Kirkelig velsignelse: Ingen Begravede/bisatte: 15. juli Jørgen Spur Nilsson, 66 år 22. juli Finn Paul Vanman, 73 år 29. juli Vagn Ove Nielsen, 83 år 30. juli Vibeke Marianne Jensen, 61 år 4. september Jette Nielsen, 73 år 10. september Kaj Ove Fløjborg Pedersen, 60 år 15. september Poul Erik Ronald Frithjof Magnussen, 88 år 26. september Kirstine Amalie Rasmussen, 95 år 3

4 HÅNDARBEJDSCAFÉ Vi fortsætter håndarbejdscaféen i samme ånd som tidligere. Vi er stadig imponerede og beærede over den tilslutning der har været. Vi ser altid frem til den dag vi skal afsted, og håber I også synes der er dejligt. Vi har glædet os og været spændte på, hvordan det ville gå i den»nye«sæson, og glædet os til at komme i gang igen. Vi har som omtalt startet et»hækletema«op. Der er nogle, der er ved at lære at hækle og vi har også en gruppe der prøver tunesisk hækling, men man kan sagtens nå at være med. Vi har nu også fået mulighed for at vise internet, så i den nærmeste fremtid vil vi holde den annoncerede internet-aften, men det bliver nok ikke før efter jul. Samme»regler«som tidligere. Kom som du er, bring håndarbejde og godt humør. Der er ingen tilmelding eller aldersgrænse, og intet krav om at komme hver gang. Man kommer de gange man kan. Nybegyndere er overordentlig velkomne, vi lærer gladeligt fra os. Datoerne for den kommende tid er: Torsdag den 3. december 2015 Torsdag den 14. januar 2016 Torsdag den 11. februar 2016 Alle datoer kl i Grubehuset. Menighedsrådet giver kaffe og te. Man kan bruge kirkebil til arrangementet, læs bagest på kirkebladet, hvordan du gør brug af den. Menighedsrådet ved Rønninge Kirke 4

5 HØSTGUDSTJENESTE 5

6 VORES FØRSTE SOGNEUDFLUGT Forventningen var meget stor. Lidt større end de fleste tror. Ni tredive efter herrens ur. Stod alle klar til sognetur. Vi drog af sted med godt humør. Med Nielsen, præst og jysk chauffør. En dag hvor intet må gå galt Før afgang, blev vi alle talt. Velkommen. Alting har sin pris. Selv bussen startede præcis. Det hele gik jo som en leg. På Fyn er der skam motorvej. Her fik vi dagens kampprogram. En fryd når guiden han sit kram. Hans Tausens fodspor følger vi. Et eventyr med garanti. Fra Kammerslusens dige kan man se et pandekageland. Nu var der ebbe i vor krop. Så middagsmad var næste stop. Snart var vi tanket op på ny. Og var på vej til Ribe by. Hans Tausen står i denne stad. Men tog den dag sit brusebad. Hans kirke stod med lukket dør. Mens himlen skiftede kulør. Skønt en og anden blev lidt våd. Var hyggen dog den røde tråd. Vi så et andet kirkerum. En fryd i vores otium. Selv store spørgsmål har et svar. I Foldingbro, stod kaffen klar. Men intet kommer af sig selv. Betaling dagens bagatel. Nu gik det hjemad i en fart. Med ros fra guiden, det var rart. Arendse fik det sidste ord. Husk solen skinner hvis man tror. Farvel og tak, for det vi så. Vi nød den tur som vi var på. På gensyn alle sammen, afsendt med en kærlig hilsen. Til formand Erik Jørgensen, til præst og Flemming Nielsen, Anne-Grethe og Kaj Paaske 6

7 7

8 DET HISTORISKE HJØRNE 8 Af Jan Kristensen Da tidligere præst Lars Ole Jonssen for år tilbage holdt et aftenforedrag med kirkens historie som tema, var der mange besøgende. Interessen er tilsyneladende stor for både kirkens og områdets historie. Vi har før, her i bladet, bragt fotos fra Langeskov Lokalhistoriske Arkivs store samling, og vil nu starte et fast punkt op. Hvis du synes kirkens historie, og området ved Rønninge, er spændende læsning, så kan du roligt glæde dig. Nationalmuseet Det er også med spænding, at vi til næste år kan læse resultatet af Nationalmuseets omfattende undersøgelser, i forbindelse med udgivelsen af næste bind i serien med Danmarks Kirker (danmarkskirker.natmus.dk), hvor Rønninge Kirke er med. Jeg kan allerede nu afsløre resultatet af de undersøgelser der blev lavet af tagkonstruktionen, og du kan selv læse rapporten ved at gå ind på og søge efter Rønninge. Det er NNU rapport 53 fra august 2015, udarbejdet af Orla Hylleberg Eriksen. Det ældste træværk i tagkonstruktionen er i koret og i klokkestolen i tårnet, som dateres til at være fældet hhv og Det yngste træ er ligeledes i korets spær, og er fældet ca Tvevad I Langeskov Lokalhistoriske Arkiv ligger et efterladt manuskript fra tidligere provst J. L. Rohmann om Tvevad. Jørgen Lindgaard Rohmann var præst i Rønninge Kirke i 22 år, fra 1838 til 1860, og var meget historisk interesseret. Jeg bringer her første del af hans manuskript: Tvyvad, Tvivad, Tvevad er navnet paa et Sted, hvor to Aaer løbe sammen til een, paa Grændsen imellem Rolfsted Sogn i Aasum Herred og Ellinge Sogn i Vindinge Herred i Fyen. Dette Navn har rimeligviis sin Oprindelse deraf, at man lige fra de ældste tider indtil 1852, da der først blev anbragt Gangbroer over begge Aaløbene, maatte vade over dem for tilfods at komme fra det ene Sogn til det andet (Endnu 1877 maa de, som passere Vejen fra Rolfsted til Ellinge, kjøre i Vandet over begge Aaer, hvilket til visse Tider endog er forbundet med Fare eller umuligt). Suhm siger ogsaa derom (S.R.D. VII, p. 582) Twywath significat duplex vadum. Paa Deltaet imellem Vadestederne ligger en ved Uskiftningen fra Ferritslev By udflyttet Bondegaard, som kaldes Tvyvadgaard. Nordost for Aaernes Sammenløb hæver sig en for denne Egn temmelig høj Banke, som i Forening med det ligeledes højt stigende Jordsmon paa Aaens vestlige Bred danner Grændserne for to ikke ubetydelige Engstrækninger, der see ud til i ældre Tider at have været en Sø eller en under Vand staaende Flade, saaledes som det endnu viser sig, især naar Sneen smelter om Foraaret og Aaen gaaer over sine Bredder. Fra denne Eng slynger slynger Aaen sig i nordøstlig Retning med en Brede af Alen imellem de mod Øst og Vest værende Høider, som i en vid Strækning ere bevoxede med Skov; den vestlige i Rolfsted Sogn kaldes Kallehaveskoven, og den østlige i Rønninge Sogn Langeskov. Imellem disse Skove er Aaen og Engen noget sammentrykt, men denne udvider sig strax igjen norden for Højderne, saaledes at et betydeligt Areal imod Nord synes i Oldtiden at have udgjort ligesom en sammenhængende Sø med flere mindre og større Øer. Af denne ere ved Vandets Formindskelse og Afdæmning fremkommen Mølledammen ved Holts Mølle med dens Enge, Engen og Sletten imellem Møllen og Aalekisteskoven ved Rønningesøgaard, endeel af denne Skovs Areal, om ikke det hele, samt Vomesøen med dens afdæmmede Udstrækning mod Vest ind i den saakaldte Park ved Rønningesøgaard.

9 Igjennem dette flade Jordsmon har Aaen dannet sig et Leie langs med den høiere liggende vestlige Rand og løber imod Nord i Forskjellige mindre Krumninger til Rønninge By; derfra gaaer den imod Nordost og afsætter efter en Bugtning imod Øst den betydelige Rønninge- Mae samt de store Enge ved Hindemae, hvilke ligeledes synes at have staaet under Vand i ældre Tider. Derfra gaaer den videre imod Øst igjennem den lange Hjulby Sø til Byen Vindinge, og derfra ud i Beltet. Hele dette Vandstrøg udgjør den i Historien bekjendte Vindinge Aa. Der kan neppe være Tvivl om, at den jo i gamle Dage har været seilbar for Smaafartøier og Baade fra dens Udløb i Beltet og næsten lige op til Aasammenløbet, det nuværende Tvyvad; thi tør man antage, at den mindre Ørbæk Aa var seilbar op til Lykkesholm, hvilket Baden har gjort (i Afhandl. 1, 198), saa tør man vistnok med mere Rimelighed antage det samme om den større Vindinge Aa med dens Søer og omfattende Vanddrag næsten heelt op til Tvyvad en Strækning af omtrent 1½ Miil i en ret Linie, men over 2 til 2½ Miil efter dens mange Krumninger og Bugtninger, uden at man just behøver at antage det som et Beviis paa, at Havet selv i den historiske Tid er gaaet opad Aaen til Rønninge Mae, at man for 7-8 Aar siden i en Mergelgrav der i Nærheden fandt en meget stor Klump Rav. Et tydeligt Beviis paa Aamundingens overordentlige Dybde under det deriværende Dynd fik man imidlertid, da man for nogle Aar siden ved at slaae en Bro derover paa den nye Landevei havde den største Vanskelighed ved at erholde saa lange Pæle, som kunde drives fast i Bunden. (Læs mere i næste kirkeblad) 9

10 DEN LUKKEDE FEST, DER BLEV ÅBNET FOR ALLE! Kræmmere og andet godtfolk fik en fin start på søndagen ved den traditionelle gudstjeneste på årets kræmmermarked. Det er en særlig oplevelse at holde gudstjeneste på vores kræmmermarked, sagde sognepræst Arendse Wulff-Jørgensen som indledning til gudstjenesten i det store telt på årets kræmmermarked. Organist Stephan Kaa sad ved klaveret, og Peter Shik spillede på trommer, og Stephan Kaas kor Skellingekoret bidrog til den gode stemning og løftede salmesangen under teltdugen. Det er anderledes end at stå på prædikestolen i Rønninge Kirke, sagde Arendse Wulff- Jørgensen. Derfor har jeg også fundet en særlig tekst at prædike over i dag. Det er en særlig gudstjeneste, og det kræver selvfølgelig også en særlig evangelietekst fra Lukasevangeliet. Afbud og undskyldninger Arendse Wulff-Jørgensen sagde, at teksten handler om Jesus, der fortæller sine disciple om en mand, der skulle holde en stor fest, hvor værten havde valgt at holde en lukket fest for kun inviterede. Da festen skal begynde, sender han sin tjener ud for at sige, at festen kan begynde. Men hver og én havde de pludselig en rigtigt god undskyldning for ikke at kunne deltage. Den ene skulle ud at se til sin nye mark. En anden skulle ud og afprøve fem nye okser. En tredje var lige blevet gift og havde formentlig travlt med at være nyforelsket. Og sådan blev det ved. Ingen kom. Alle de indbudte havde hver en undskyldning for at blive væk. Og det gjorde de, de blev væk, de kom ikke til festen. Hvad skete der så? Værten fandt ud af, at der nok slet ingen særlige indbudte skulle være til festen. Alle skulle derimod være velkomne, og han mente virkelig ALLE. Tjeneren blev sendt ud igen, denne gang ud på byens gader og stræder. Han hentede de fattige, de blinde, de lamme ind, fik vi at vide. Alle han mødte, blev hentet ind, og ikke en eneste blev nægtet adgang til festen. 10

11 En fest for alle Teksten vil fortælle os flere ting. For det første, at et rigtigt festmåltid ikke er en lille intim middag kun for få indbudte. En rigtig fest er en fest for en flok så stor, at alle kan være med. Det er en fest, hvor der er plads til, at de, der knap tåler hinanden, kan befinde sig i samme rum. Det er det ene. Men teksten kan også være en lærestreg til os. Til os, der ofte har så travlt, at det at takke ja til en invitation kan virke helt uoverskueligt, og man undskylder over for værten, at man ikke har mulighed for at komme, ligesom de indbudte i teksten gjorde det. Det er en fortælling om, hvad der kendetegner en rigtig fest, men det er også en fortælling om den fest, som vi alle sammen bliver inviteret med til af Gud. Her er der ingen grænser, hver og én skal være med, og det er vi da også netop i dag, hvor vi har rykket gudstjenesten ud blandt folk. Ud af kirkerummet og derud, hvor folk denne søndag samles flest. I dag er det ikke i kirken, men her på Langeskov kræmmermarked. Ja, sådan er markedet. Det er en fest, som Jesus beskriver den, som en rigtig folkefest. Alle er inviteret, og alle kommer fra nær og fjern. En rigtig folkefest Langeskov kræmmermarked er en fest, hvor alle er inviteret, hvor vi alle kan være med. En rigtig folkefest. Det er en fest, hvor vi kommer fra gader og stræder for at være sammen. For at møde det genkendelige, få de sædvanlige øl, de sædvanlige hotdogs og pølser. Det er en fest, hvor børnene skal op og have en tur i pariserhjulet og bagefter spise en is og vinde en bamse. Det er en fest, hvor de unge kommer sent og fulde hjem om natten, og hvor forældrene nyder, at selv de for en gangs skyld skal ud og måske have en øl eller to for meget. Der er musik, og der er glade mennesker, glade kræmmere og glade kunder over det hele. Det er en fest, der kører derudad og snart på skinner. Leif Hansgaard, Journalist 11

12 FORKYNDELSE FOR ØJNENE Forløbet finder sted i en række af provstiets kirker frem til februar 2017 på givne søndage, hvor der indledes med fælles provstigudstjenester i den pågældende kirke og efterfølgende rundvisning og fortælling i kirken. Forløbet påbegyndes med gudstjenesten søndag den 17. januar 2016 kl i Kerteminde Kirke, Skt. Laurentius kirke. Kristendommen er fra først af, et nyt syn, et nyt perspektiv at se Gud, sig selv og sin næste igennem. Lad os derfor gå på opdagelse i hinandens kirker og få syn for sagen! Kirkerne i Kerteminde provsti rummer inventar og udsmykning, der forkynder kristendom og fortæller historie. Det kan være et kalkmaleri, en mosaikrude, en altertavle, et gravmæle, en mindetavle, et brudetæppe, det afspejler alt sammen forestillinger og værdier, der udgør vores fælles historie både lokalt og internationalt. Igennem forløbet»forkyndelse for øjnene«bliver vi præsenteret for et bredt udsnit af kirkekunsthistorien og de teologiske og kulturelle strømninger, der har sat sit præg på kirkerne og inventaret gennem århundreder her i Kerteminde provsti. Efterfølgende foredrag ved præst og salmedigter, Lisbeth Smedegaard Andersen, der giver et indblik i og introduktion til kirkekunst og kunst i kirken. 17. januar: Kerteminde Kirke kl.14 De følgende søndage er: 28. februar: Drigstrup kirke kl april: Dalby kirke kl

13 NYT FRA ORGANISTEN Disney-Julekoncert Lørdag d. 19. december kl. 15:00 slår kirken dørene op for en verden af eventyr- og julestemning. Sopranen Julie Meera Albertsen gæster Rønninge Kirke og akkompagneret af kirkens organist, Camilla Sibani, disker hun op med med et program af de allerbedste Disney-sange. Efter koncerten er der æbleskiver i Grubehuset. I anledning af koncerten inviteres alle børn til at hjælpe med at dekorere kirken ved at tegne eller male et billede af deres yndlings Disneyfigur. Billedet kan enten afleveres ved en gudstjeneste, lægges i graverens postkasse eller sendes på gammeldags maner til kirkens adresse. Fristen for at indlevere en tegning er mandag d. 14. december. Julie Meera Albertsen er uddannet sanger fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Hun har optrådt vidt og bredt som solist, og er nu i færd med at videreuddanne sig som operasanger på Operaakademiet ved Den Kongelige Opera. 13

14 PRÆSTENS KLUMME EFTERÅRET ER FARVERNES TID I skrivende stund sidder jeg og kigger ud ad vinduet på et tæppe bestående af blade, der har lagt sig hen over græsplænen. Vores store bøgetræ er efterhånden ved at være helt afpillet for blade, men jeg kan dog stadig få øje på nogle få grønne af slagsen men også brune, gule og røde. Foran mig på skrivebordet ligger en bog: Søren Kierkegaards Løse Papirer. I denne bog kan man læse nogle af de mange tekster, som Søren Kierkegaard aldrig nåede at udgive, da han døde i en forholdsvis ung alder. Han efterlod sig bl.a. nogle tekster, som omhandlede efteråret og som formentlig var påtænkt til senere at skulle udgøre en del af bogen: En Lovtale over Efteraaret. Jeg er faldet over en tekst, der hedder Efteraaret er Farvernes Tid. Først giver Kierkegaard her en beskrivelse af et efterår, som vi sikkert alle kan nikke genkendende til. Det er efteråret, som må bøje sig over tilintetgørelsen, idet kulden og skyerne kommer og dræber alt det, der stod så smukt om sommeren. Det kalder Kierkegaard det vemodige, og det får os til at længes efter sommeren. Det vemodige er også, at tiden er blevet knap dagene er blevet kortere, solen skinner på himlen i langt færre timer end tidligere. Derefter kommer Kierkegaard med en anden og for os sikkert anderledes måde at betragte efteråret på. Han viser, hvorledes farverne karakteriserer efteråret, og pludselig fremstilles efteråret som den lyse tid. Skyerne bevæger sig. Der er liv. Skyerne er ikke længere nogle, vi bander over og ønsker forsvinde, fordi de måske skygger for solen. Træerne står heller ikke stille, som om der ingen ånd og luft er i verden. De svajer derudad. Vi kan ligefrem høre dem. Og sidst men ikke mindst, så forsvinder træet heller ikke hen i dets utal af grønne blade. Nej, nu står træet med få grønne blade, der skriger med deres fine farve blandt de visne. Om sommeren er alt grønt, ja, selv det vi spiser, er grønt, siger Kierkegaard så humoristisk. Om efteråret lyser den grønne farve endnu stærkere. Det gør den i dens modsætning, slutter han af. I dens modsætning til de andre visne blade. Kierkegaard har fat i noget yderst interessant og vigtigt her, synes jeg: Det skønne, det lykkelige, det lyse, det er ikke ligeså skønt, lykkeligt og lyst, hvis ikke det ses mod sin modsætning. I efteråret er lyset stærkere, fordi det holdes oppe mod mørket. Der er mørkt om efteråret, og derfor virker lyset stærkere, når solen skinner. Vi kan med fordel forstå vores eget liv på samme måde. Hvordan ville dét se ud, hvis alt var godt, hvis alt var lykkeligt, hvis alt gik, som vi ønsker og drømmer om? Alt dette skønne ville flyde ud i hinanden, og det ville ikke på samme måde føles og opleves som glæde og lykke. For livet har også brug for sine modsætninger, kontraster. For at lykken skal mærkes som lykke, kræver det, at vi først har mødt ulykken. Medgangen føles ikke som medgang, hvis ikke vi kender til modgangen. Ting skal opleves i dets modsætning, siger Kierkegaard. Det gælder såvel lyset, som det gælder livet. Mon ikke han har ret? Arendse Wulff-Jørgensen 14

15 ARRANGEMENTER SYNG-SAMMEN EFTERMIDDAG Onsdag den 2. december kl ca Så er det blevet tid til en syng-sammen eftermiddag igen! Denne gang i december og vi skal derfor synge nogle af vores skønne julesange/salmer. Kom og vær med til denne hyggelige eftermiddag sammen med vores sognepræst og organist. Der vil blive tid til at sludre, og der serveres kaffe og kringle til alle sangstemmerne! Takkula. Efter gudstjenesten vil der blive serveret at glas i kirken. NYTÅRSGUDSTJENESTE Nytårsdag kl Den 1. januar vil vi traditionen tro holde nytårsgudstjeneste. Efter gudstjenesten vil der blive serveret portvin og kransekage i kirken, så vi alle kan ønske hinanden et godt nytår. Vi glæder os til at se jer! BØRNEJULEGUDSTJENESTE 2. søndag i advent den 6. december kl Denne søndag får vi besøg af vores pigespejdere, som vil gå luciaoptog i kirken. Gudstjenesten holdes som en børnegudstjeneste, så alle kan være med både store og små! Dem hemmelige kuffert bliver taget frem igen. Børnene skal selvfølgelig være med til at åbne den! Tag derfor dine børn med i kirke og oplev en anderledes og stemningsfuld julegudstjeneste i børnehøjde! DE NI LÆSNINGER Onsdag den 9. december kl Som optakt til julen vil vi samles i kirken til en gudstjeneste under navnet De ni læsninger. Det er en anderledes gudstjeneste, hvor medlemmer af menigheden vil læse bibeltekster op. Teksterne spænder fra skabelsen over syndefaldet til profetier om Jesus og slutter med juleevangeliernes beretning om Jesu fødsel. Undervejs vil vi synge nogle af vores smukke advents- og julesalmer. Der vil ud over kirkens organist blive akkompagneret af cellist, Heikki GÆSTEPRÆDIKANT Søndag den 10. januar kl Så er det blevet tid til at få besøg af en gæsteprædikant igen. Denne gang vil vi få besøg af Valgmenighedspræst i Odense, Inger Hjuler Bergeon. Gudstjenesten er en almindelig gudstjeneste dog med et nyt ansigt på prædikestolen, hvor vi bagefter vil spise frokost sammen i Grubehuset. Frokosten koster 50 kr. pr. person og kræver tilmelding. Du tilmelder dig ved sognepræst Arendse Wulff-Jørgensen på tlf.: eller på mail senest onsdag den 6. januar. FASTELAVNSGUDSTJENESTE Søndag den 7. februar kl Igen i år vil vi i fejre fastelavn i Rønninge Kirke. Vi mødes i kirken til en børnegudstjeneste (børn meget gerne udklædte). Efter gudstjenesten vil vi slå katten af tønden og spise fastelavnsboller i Grubehuset. Vi glæder os til at se jer igen, og vi behøver ingen tilmelding! 15

16 November December Januar Februar GUDSTJENESTER I RØNNINGE KIRKE Sønd. 22. november Sidste s. i kirkeåret kl Knud Erik Kristensen, kirkekaffe Sønd. 29. november 1. s. i advent kl Arendse Wulff-Jørgensen Sønd. 6.dec. 2.s i advent,børnegudst. kl Arendse Wulff-Jørgensen Onsd. 9.dec. De ni læsninger kl Arendse Wulff-Jørgensen Sønd. 13. dec. 3. s. i advent kl Arendse Wulff-Jørgensen Sønd. 20. dec. 4. s. i advent kl Knud Erik Kristensen Torsd 24. dec. Juleaften kl Arendse Wulff-Jørgensen kl Arendse Wulff-Jørgensen kl Arendse Wulff-Jørgensen Fred. 25. dec. Juledag kl Arendse Wulff-Jørgensen Lørd. 26. dec. Anden juledag kl Knud Erik Kristensen Sønd. 27. dec. Julesøndag Ingen Gudstjeneste Fred. 1. jan. Nytårsdag kl Arendse Wulff-Jørgensen Sønd. 3. jan. Helligtrekongers søndag kl Knud Erik Kristensen Sønd. 10. jan. 1. s. e. h. 3 k. kl Arendse Wulff-Jørgensen, m. gæsteprædikant. Sønd. 17. jan. Sidste s. e. h. 3 k. kl Arendse Wulff-Jørgensen, kirkekaffe Sønd. 24. jan Septuagesima kl Knud Erik Kristensen Sønd. 31. jan. Seksagesima kl N. N. Sønd. 7. feb. Fastelavn, børnegudst. kl N. N. Sønd. 14. feb. 1. s. i fasten kl N. N. Sønd. 21. feb. 2. s. i fasten kl N. N., kirkekaffe Torsd. 25. feb. Skumringsgudstjeneste kl N. N. Sønd. 28. feb. 3. s. i fasten kl Knud Erik Kristensen Sognepræst Arendse Wulff-Jørgensen træffes på tlf og på kontoret efter aftale. Har fridag mandag. INFO Kirkekontor Præstesekretær Lisbeth Hesselholt Andersen, træffes på kirkekontoret i Grubehuset Kirkestræde 1 A, 5550 Langeskov Tirsdag og torsdag fra kl , eller efter nærmere aftale. Tlf Mail: Kirkebilen Kirkebilen er gratis og kan benyttes til alle gudstjenester og arrangementer brug den endelig! Der ringes til Taxa Fyn, tlf , hvorefter Rønninge kirkes kontonr skal oplyses. Husk at bestille tid til både ud- og hjemtransport, da det ikke nødvendigvis er samme vogn, som kører begge veje. Ring gerne dagen før. Udgivet af Rønninge menighedsråd (ansv. Jan Kristensen) Mail: Næste nummer af Kirkebladet udkommer medio februar 2016

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Vær velkommen, Herrens år... 1. søndag i advent begynder det nye kirkeår, og årets epistelog evangelier vil blive læst fra 1. tekstrække.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Kirkebladet Rønninge Sogn Juni Juli August 2015

Kirkebladet Rønninge Sogn Juni Juli August 2015 Kirkebladet Rønninge Sogn Juni Juli August 2015 NY ADRESSE OG TELEFON- NUMMER FOR KIRKEKONTORET I forbindelse med udbygningen af Grubehuset, er kirkekontoret flyttet fra præstegården og ind i den nye tilbygning

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar IRKE nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr. 1 2015-2016 December Januar Februar »Hvad laver I egentlig til hverdag?«det spørgsmål fik vores præst af en dåbsgæst for nylig. Det enkle svar ville være:»følg

Læs mere

Kirkebladet Rønninge Sogn December 2016 Januar Februar 2017

Kirkebladet Rønninge Sogn December 2016 Januar Februar 2017 Kirkebladet Rønninge Sogn December 2016 Januar Februar 2017 NYT MENIGHEDSRÅD ADRESSER Som det formodentligt er de fleste bekendt, har der været valg til nyt menighedsråd for Rønninge sogn. Rådet vil foretage

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkebladet. irkebladet. for Rønninge Sogn

Kirkebladet. irkebladet. for Rønninge Sogn Kirkebladet irkebladet for Rønninge Sogn September oktober november 2013 1 Skiftedag I forbindelse med gudstjenesten søndag den 16. juni 2013 blev Lizette Harritsø indsat som fungerende sognepræst i Rønninge

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

nyt 39. årgang Nr December - Januar - Februar

nyt 39. årgang Nr December - Januar - Februar IRKE nyt 39. årgang Nr. 1 2012 December - Januar - Februar Kærlighed fra det høje Himlen et sted, hvor der er kærlighed nok til alle. Eller i hvert fald har vi en forestilling om, at himlen er det sted,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Kirkebladet Rønninge Sogn December 2014 Januar Februar 2015

Kirkebladet Rønninge Sogn December 2014 Januar Februar 2015 Kirkebladet Rønninge Sogn December 2014 Januar Februar 2015 HÅNDARBEJDSCAFÉ I GRUBEHUSET Kunne du tænke dig, at mødes med andre, der også synes at håndarbejde er sjovt og dejligt, eller kunne du måske

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI 2010 2. SETRIN VESTER AABY KIRKE KL. 10.15 Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 Lad dit ord med glæden springe I vor høje gæstehal. Lad

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 1. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 1. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang 733 Skyerne gråne 87 - Det første lys 84 Gør døren høj 83 - Glæd dig Zion, glæd dig jord 439 O, du Guds lam 81 v. 7 af Fryd dig du Kristi brud 74

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. September December 2014

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. September December 2014 Hér finder du os Organist ved alle pastoratets kirker: Mai Larsen, 28 11 92 09 Kirkesanger ved Lundforlund og Sludstrup kirker: Carsten Jørgensen, 58 54 54 00 / 23 74 61 54 Kirkesanger ved Gerlev og Slots

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

DURUP TØNDERING NAUTRUP

DURUP TØNDERING NAUTRUP www.yesterdaysfoto.dk DURUP TØNDERING NAUTRUP KIRKEBLAD www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk December 2012 Januar februar 2013. Nr. 1 72. årgang www.yesterdaysfoto.dk Julelegater

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske.

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske. 1 Prædiken til konfirmation 4. maj kl. 9.45 & 11.00 751 Gud ske tak og lov 557 Her vil ties udvalgte vers 17 Altmægtige og kære Gud udvalgte vers 439 O, du Gud lam 70 Du kom til vor runde jord 4. maj 11.00

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Fastelavn er mit navn boller vil jeg have hvis jeg ingen boller får så laver jeg ballade.

Fastelavn er mit navn boller vil jeg have hvis jeg ingen boller får så laver jeg ballade. Side 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad marts/ april 2012 er d. 1. februar. Fastelavn er mit navn boller vil jeg have hvis jeg ingen boller

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges September 2014 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges Forårets konfirmander For gavernes skyld? 44 nye konfirmander tjekkede sammen med deres forældre ind

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Kirke & Sogn. aunslev bovense

Kirke & Sogn. aunslev bovense Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014 Det kimer nu til julefest Synger vi juleaften i kirken så taget er nær ved at løfte sig. Juleaften skal vi synge de salmer vi kender.

Læs mere

Lanternefest Lys i mørket

Lanternefest Lys i mørket Lanternefest Lys i mørket Efterårets tiltagende mørke får os til at ønske at tænde lys. Børnene synger: Lanterne, lanterne, sol og måne og stjerne. Skinne højt mit lys, skinne højt mit lys, skinne højt

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

November 2017 januar 2018

November 2017 januar 2018 November 2017 januar 2018 Friluftsgudstjeneste i Vester Nebel september 2017 Babysalmesang Et nyt hold begynder den 10. januar 2018 kl. 10 i Bryndum Kirke og fortsætter til den 7. marts Vi danser, leger

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Oktober 2009 21. ÅRGANG

Oktober 2009 21. ÅRGANG Oktober 2009 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011 Nr. 5 oktober/november 2011 EFTERÅR I SALMER. Dybt hælder året i sin gang, synger vi i denne tid, og det er uomgængeligt, at sådan er det. Mørket trænger frem, og dagene bliver korte. Året går på hæld,

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 1 DECEMBER 2014 - MARTS 2015 Saml på livets stjernestunder! Der var engang en mand. Han boede i et lille hyggeligt hus. Rundt om hele huset var der et stakit.

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28 1 4.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 18. december 2016 kl. 10.00. Salmer: 90/gloria og 80/76,v.1-2/91//86/439/71/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /93. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl Adventskransens fire lys symboliserer de fire adventssøndage inden jul. Levende lys hører adventstiden til, fordi julen ifølge kristendommen handler om, at Jesus kom til jorden som verdens lys - at han

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere