Jeg er god til at skabe resultater, gode relationer og team-spirit blandt medarbejderne og gode relationer med kollegaer og overordnede.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg er god til at skabe resultater, gode relationer og team-spirit blandt medarbejderne og gode relationer med kollegaer og overordnede."

Transkript

1 TINA NORDLUND JUHL Adresse: Kochsvej 15 st.th Frederiksberg C Nationalitet: Civilstand: Dansk Gift med Leif Juhl OVERORDNET KOMPETENCEPROFIL Min kernekompetence er ledelsessystemer og kvalitetsstyringssystemer (QHSE). Jeg arbejder med forandringsledelse, LEAN og procesoptimeringen både som kvalitets-, produktionschef og som projektleder. For at vedligeholde og forbedre mine kvalifikationer er jeg i gang med Diplom uddannelsen i ledelse på Niels Brock og har lige gennemført uddannelsen LEAN ledelse i praksis via. Lederne og Erhversakademiet. Min kompetence indenfor projektledelse er tekniske projekter i plast industri, specielt extrudering og plaststøbning har jeg arbejdet med i totalt 22 år. Personligt er jeg glad, udadvendt, imødekommende, energisk og pro-aktiv. Jeg er nysgerrig og forsøger hele tiden at vedligeholde mine faglige kvalifikationer indenfor ledelse og ledelses teorier. Jeg er god til at skabe resultater, gode relationer og team-spirit blandt medarbejderne og gode relationer med kollegaer og overordnede. Jeg har en god situationsfornemmelse og formår at håndtere kulturelle forskelligheder på en positiv og konstruktiv måde, herunder få skabt en samarbejdskultur omkring forbedringer, på tværs de enkelte produktionsafdelinger. ERHVERVSERFARING Ejer af Business Development v/tina Nordlund Juhl Business Development er et rådgivningsfirma som rådgiver virksomheder indenfor proces optimering, forandringsledelse, implementering og opbygning af ledelsessystemer og integreret QHSE ledelsessystemer. Vi arbejder med værktøjer fra LEAN, kvalitet, miljø, sundhed og sikkerheds ledelse. Vi anvender og repræsentere IT system IMPROVE Juni 2012 Freelance QHSE auditor for Germanische Lloyds SE. Juni-juli 2012: Deltog som juridisk HSE ekspert hos Vestas i Århus og Lem Juni 2012 Konsulent for TML Consult v/torben Møller-Larsen - Opgradering af HS til QHS system hos Primagaz Maj-august 2012 Konsulent for TML Consult v/torben Møller-Larsen - Sikre dokumentation er indsamlet og registreret til CE mærkning i henhold til MD 2006/42/EC - Identificering af farer ved anlægget (hazards) - Risiko vurdering

2 Maj 2012 Konsulent for HH-Consult A/S - Optimering og opdatering af QHSE system i IMPROVE for at sikre overholdelse af relevante standarder og kundekrav Oktober April 2012 Konsulent for ICOPAL S.A., Herstal, Belgien Udvikling af kvalitetsteamet Opbygning og udarbejdelse af kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001:2008 i IMPROVE. Systemet blev godkendt og certificeret af LPCB og BCCA Sikre lokale instruktioner og Movex (ERP system) instruktioner blev registreret i IMPROVE Udarbejdelse af forretningsgange og fælles proces beskrivelser som indeholdt henvisninger til ERP system Movex Quality Manager PBI-Dansensor A/S Ansvarlig for formulering, dokumentering, implementering af kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001:2008 Optimere behandling af afvigelser og reklamationer Indkøb og opbygning af moduler i IMPROVE til dokumentstyring, styring og dokumentering af audits, styring og registrering af afvigelser og reklamationer. Leder af Arbejds Miljø Organisationen (AMO) Projektdeltager i projekt workflow (optimering af forretningsgange i ERP system DynAX2009) Resultater / ansvar Reduceret reklamationer med ca. 20 % Reduceret behandlingstid for reklamationer med ca. 30 % Opbygget registrering system i SharePoint til Nær-ved-ulykker og forbedringsforslag til AMO QHSET Manager og Production manager - Monarflex c/o, Icopal a/s Ansvarlig for QHSET og produktion i DK, DE og SK. Budgetansvarlig og medlem af ledergruppen fra 2003 til Deltagelse i udarbejdelse, gennemførelse og implementering af strategiplan, baseret på firmaets værdier Månedsrapportering vedr. produktionsnøgletal, kvalitet og projekter Implementering, vedligeholdelse og opdatering af kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001 Start op, indkøring, produktion og nedlukning af fabrik i Tyskland APV og risk analyse Projektleder på diverse projekter, bl.a. reducering af spild i produktionen og proces optimeringer. Gennemførelse af LEAN events Projektleder og projektdeltager på projekt vedr. udflytning af produktion fra DK til Slovakiet. Projektleder på diverse maskin og proces optimerings projekter før de blev lukket ned i DK og flyttet til SK. Udarbejdelse af grønt regnskab Resultater/ansvar: Af resultater opnåede jeg i 2009: Forbedret (leverings evnen) SLF fra 94 % til 99 % MPP fra 96 m2/manhour til 163 m2/manhour, OEE fra 53 % til 77 % Reduceret produktionsspild fra 18 % til 8 % Leder for medarbejdere i de forskellige lande: SK: 6 white collar og 65 blue collar ( ) DE: 3 white collar og 10 blue collar ( )

3 DK: 6 white collar og 65 blue collar ( ) Kvalitetschef LK Engineering A/S Ansvarlig for ISO 9001:2000, implementering af ISO og OHSAS 18001, samt vedligeholdelse af produktgodkendelser. Medlem af ledergruppen og derved aktiv deltager i udarbejdelse af strategiplan og budget. Fastholde og videreudvikle ISO 9001:2000 kvalitetsstyringssystem Implementering af ISO og OHSAS Sikre overholdelse af gældende lovgivning indenfor miljø, sundhed og sikkerhed Implementering og opfølgning på SPC kontrol i produktionen Vedligeholdelse af produkt godkendelser Udarbejdelse af arbejdsinstruktioner i forhold til flytning af processer til Letland og Kina Udlånt til moderselskabet LK A/S til følgende opgaver: Rådgivning indenfor miljøledelse Sikre overholdelse af ISO Diverse registreringer vedr. miljø Projektleder på projekt kortlægning af PVC og halogener i LK s salgsvare Flytning og indkøring af manuel proces fra Ballerup, DK til Riga, Letland Fik skabt en ny og bedre samarbejdskultur i Riga og fik derved forbedret arbejdsprocesserne = produktionseffektivitet, forankret hos den enkelte medarbejder Flytning af manuel proces fra DK til Kina Senior Rådgiver Holstberg Management A/S Integreret ledelsessystem, Kvalitet (ISO 9001), Miljø (ISO 14001)og Sundhed og Sikkerhed (OHSAS 18001) Gennemføre "Total Sikkerhed" og Total Miljø" kurser Opgradering af ledelseshåndbog fra ISO 9001:1994 til ISO 9001:2000,samt udarbejdelse af integreret ledelsessystem (QHSE). Udarbejdelse af beredskabsplan Gennemførelse af APV Implementering af EQAF standard (Renault) Implementering af QS 9000 Intern kvalitets audit Lead auditor Malaysia, Belgien, Frankrig og Italien: Udarbejdelse og implementering af integreret ledelsessystem, Kvalitet (ISO 9001), Miljø (ISO 14001)og Sundhed og Sikkerhed (OHSAS 18001) Finland: Intern kvalitet, miljø, sundhed og sikkerheds audits Sverige og Tyskland: Intern auditor kursus, intern QHSE audits, udarbejdelse og implementering af integreret ledelsessystem (QHSE), Kvalitet (ISO 9001), Miljø (ISO 14001)og Sundhed og Sikkerhed (DNV OHSMS, BS 8800) Triplecertificering i Sverige og Tyskland (kvalitet, Miljø og sundhed/sikkerhed) = Besparelse på 1. Mio SKR Upgradet til House Consult for Akzo Nobel koncernen Godkendelse af Øresundsbroen fra den svenske side (miljøaudit) Kvalitets- og miljø leder NKT Metalgården A/S Overordnet ansvarlig for kvalitet både QA og QC.

4 Udarbejdelse, implementering, vedligeholdelse og certificering af kvalitetsstyringssystem i h.t. ISO 9001 Vedligeholdelse af produktcertifikater Kontakt med nationale og internationale kontrolmyndigheder (DEMKO, SEMKO, UL, BVQI, VDE, etc.) Vedligeholdelse af normer og standarder Vedligeholdelse af produktmålemetoder Gennemførelse af intern audits Vurdering af underleverandørers kvalitetssystem Evaluere, tilbageholde og tilbagekalde produkter i tilfælde af afvigelser fra specifikationer Evaluere afvigende produkter Ekstern auditor i perioden for: NKT Telcab A/S, Jyderup Henning Andersens Værktøjsfabrik A/S, Fårevejle Certificering af virksomheden i henhold til ISO Et af de første certificerede kvalitetsstyringssystemer som var proces orienteret Laboratorie leder NKT Telcom A/S Opbygning af nyt laboratorium. Opbygning af nyt laboratorium og indkøb af udstyr Vedligeholde nationale og internationale normer og standarder Ansvarlig for vedligeholdelse af produkt godkendelse og certifikater Vedligeholde produkt afprøvningssystem Produkt kontrol af kabler og ledninger Opbygning af funktionsdygtigt kontrol lab. til aftalt tid og indenfor budget. Var leder for 1 ansat blue collar Laborant NKT Installationskabler A/S Råvarekontrol (PVC, stabilisatorer, master batch, etc.) Proceskontrol inklusiv kemiske analyser Afprøvning af færdige kabler og ledninger Analyser og kontrol af prøver fra genbrugsafdelingen Involveret i test kørsler i produktionen Laboratorie eksperimenter Miljø målinger (luft og ventilation i produktion) UDDANNELSE Diplomuddannelse i Ledelse, CBS (Niels Brock) LM 1 og LM 2 (Ledelse af medarbejdere) Dynamiske relationer. Lærings- og kompetence relationer. (10 ECTS) PL 1 og PL 2 (Personlig ledelse) Lederskab og kommunikation. Professionelt lederskab. (10 ECTS) LO 1 og LO 2 (Ledelse og organisation) Ledelse og processer. Team- og netværksledelse Projektledelse Strategisk ledelse 2010 LEAN ledelse i praksis, Erhversakademi Sjælland (10 ECTS) Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, LO-FTF Center for Arbejdsmiljø

5 2007 BG Chemie. Alternativen ASiG-Betreung, Berufgenossenschaft Chemie, Berlin 2005 Coaching 2 Master (Lederen som Coach), Learning Company 2004 Projektlederudvikling, Implement A/S 1997 QS 9000 Intern auditor, Bureau Veritas (BVQI) 1997 EARA godkendt Miljørevisor, FORCE Instituttet Teknonom "Ledelsesteknisk linie", Holbæk Tekniske Skole Teknonom "Driftteknisk linie", Holbæk Tekniske Skole 1994 ISO 9001 auditor, ProMentor Teknonom: "Kvalitetsstyringslinien", Holbæk Tekniske Skole Biologi-, kemi- og fysiklaborant, Slagelse Tekniske Skole KURSER OG ANDRE KOMPETENCEGIVENDE AKTIVITETER 2009: ICI Lean management, intern Icopal kursus 2007: Det psykiske arbejdsmiljø 2006: CE mærkning og det ny maskindirektiv 2005: Arbejdstidsregler (DI) 2004: ICI (Icopal continuous improvement) baseret på Lean manufacturing 2002: Kompetenceudvikling for projektledere 2002: PEP projekt model 2002: Styr på miljøet, temamøder om miljøledelse. 2001: Hvad gør de bedste bedre, moderne værktøjer til forebyggelse af fejl og løbende forbedringer 2000: Psykisk arbejdsmiljø (Ledernes Uddannelsescenter) 1996: Miljø ledelses system introduktion (DNV/EMSI/DK) 1995: Udarbejdelse af grønt regnskab (DI) 1992: Udarbejdelse af laboratorie kvalitetshåndbog for akkrediterede laboratorier 1989: Epoxy certifikat 1988: Kvalitetskontrol og fejlanalyse 1983: Plast, materialelære II 1981: Plast, materialelære I IT KUNDSKABER OG SPROGFÆRDIGHEDER Kontorpakker (MS Office og Lotus Notes): superbruger IMPROVE: Superbruger Excel & PowerPoint Movex version 12,5 RPG Engelsk og tysk: flydende i skrift og tale FRITIDSINTERESSER Min fritid: Løber ca. 5 km min 4 gange om ugen Cykler Læser faglitteratur, historie og skønlitteratur Aktiv ferierejser med fokus på natur, kultur og historie

Jeg har stor erfaring med SU-arbejde, overenskomstforhold samt lønforhandlinger m.v.

Jeg har stor erfaring med SU-arbejde, overenskomstforhold samt lønforhandlinger m.v. Personlige data CV Navn: Svend Erik Christensen Adresse: Frejasvej 20, DK-6000 Kolding Telefon: +45 27 33 19 84 E-mail: svend.erik.christensen@newmail.dk Hjemmeside: www.sec-consult.dk Fødselsdato: 01-10-1950

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

Demanit ApS Louise Gewecke, lg@demanit.dk Tlf. 91 55 08 03 PROFILRESUME

Demanit ApS Louise Gewecke, lg@demanit.dk Tlf. 91 55 08 03 PROFILRESUME PROFILRESUME Ansvarlig innovativ it projektleder, som arbejder analytisk, systematisk og i en målbaseret retning (PRINCE2 partitioner), med bred erfaring indenfor it projekter med overdragelse til drift

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer Kurser 2015 Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 Lone Meng Kursusadministration/bogholderi lme@qmsconsult.dk

Læs mere

04/13. Side 16. den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg

04/13. Side 16. den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg 04/13 Side 16 DFK Konference: AUDIT SOM LEDELSESVÆRKTØJ den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg indhold 04/13 03 I 06 I 09 I 12 I 16 I 20 I 22 I 26 I 28 I 29 I 32 I Sådan skaber du performance og

Læs mere

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB?

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? HJÆLP TIL DIN JOBSØGNING Med denne kvikguide er du allerede godt på vej i jagten på dit nye job. Du får

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

CURRICULUM VITAE STEEN VIERØ PETERSEN. Konsulent profil

CURRICULUM VITAE STEEN VIERØ PETERSEN. Konsulent profil CURRICULUM VITAE STEEN VIERØ PETERSEN profil Som konsulent ligger Steens engagement inden for alle de brede områder: Forretnings-, organisations-, leder-/medarbejderudvikling og projektledelse. Steen har

Læs mere

Curriculum Vitae - Kristine Hammer Jacobsen

Curriculum Vitae - Kristine Hammer Jacobsen Curriculum Vitae - Kristine Hammer Jacobsen Personlige oplysninger: Navn: Adresse: Kristine Hammer Jacobsen Ibstrupvej 34A, 2820 Gentofte Mobil: +45 25303022 Email: h@mmer.dk Civilstand: Gift Født: 5.

Læs mere

News 1:2008. 180 år i sandhedens tjeneste. Bureau Veritas. Kurser og ERFA-grupper Kompetenceudvikling i højeste gear. Kurser.

News 1:2008. 180 år i sandhedens tjeneste. Bureau Veritas. Kurser og ERFA-grupper Kompetenceudvikling i højeste gear. Kurser. Bureau Veritas News 1:2008 Kurser og ERFA-grupper Kompetenceudvikling i højeste gear Vil du vide mere, end der står i avisen? Vil du søge ny inspiration? Nye veje og løsningsmuligheder? Få nye værktøjer

Læs mere

Ledelse og selvledelse på industriarbejdspladsen

Ledelse og selvledelse på industriarbejdspladsen Ledelse og selvledelse på industriarbejdspladsen 03»En daglig kamp for at få indflydelse«3 cases Flügger A/S Alfa Laval Kolding A/S Rose Poultry A/S, Skovsgård Tilrettelæggelse Margit Johansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S

Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Og Eurofins Danmark A/S November 2005 Eurofins Danmark A/S Indhold 1 Kontraktgrundlag 2 3 Underskrift, accept af kontrakt Forslag

Læs mere

Netværk. Inspiration, idéudveksling og faglig sparring

Netværk. Inspiration, idéudveksling og faglig sparring Netværk Inspiration, idéudveksling og faglig sparring 015 Forord Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas netværk. Her finder du ligesindede, der kan bringe dig på

Læs mere

# 18 nyhedsbrev april 2012. arbejdsmiljø

# 18 nyhedsbrev april 2012. arbejdsmiljø # 18 nyhedsbrev april 2012 APV i høj sø Hos Hess har en APV-proces givet et friskt og mere overordnet blik på et på produktionsplatformen Syd Arne. COWI har facili teret og struktureret APV-processen og

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet.

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet. Preben Josefsen Hasselvej 9 6705 Esbjerg Ø Telefon 7518 0380 Mobil 3031 8103 e-mail: preben@josefsen.net Generelt Født 1967 IT-erfaring Siden 1999 Personprofil Teknisk IT projektleder, Prince2 og Scrum

Læs mere

Opstillede kandidater til bestyrelsen

Opstillede kandidater til bestyrelsen EMCC Danmark Opstillede kandidater til bestyrelsen Bestyrelsesvalget 14 CA 01-10-2014 Opstilling som kandidat til bestyrelsen Navn Alice Juel Jacobsen Alder 60 Aalborg Universitet i København, Institut

Læs mere

PERSONLIGE EGENSKABER

PERSONLIGE EGENSKABER CURRICULUM VITAE Navn: Kim Wehrs Fødselsår: 1962 Nationalitet: Civilstand: Dansk Gift, 3 børn Relevant erhvervserfaring siden: 1986 Sprog: Fritid: Engelsk (flydende) Tysk på turistniveau Natur og sport

Læs mere

Curriculum Vitae for Randi Jensen

Curriculum Vitae for Randi Jensen Curriculum Vitae for Randi Jensen Navn: Randi Jensen Adresse: Løbjerg 11 Postnr og by 3460 Birkerød Telefon: Mobil: 22 17 00 82 Fastnet: 45 82 00 82 E-mail: randi3460@gmail.com Født: 16. april 1952 Civilstand:

Læs mere

Eva Smidt. Adresse: Lysefjordsgade 10, 2 lejl. 3 DK-2300 København S Telefon: +45 4068 1833 evasmidt@mail.dk

Eva Smidt. Adresse: Lysefjordsgade 10, 2 lejl. 3 DK-2300 København S Telefon: +45 4068 1833 evasmidt@mail.dk Eva Smidt Adresse: Lysefjordsgade 0, 2 lejl. 3 DK-2300 København S Telefon: +5 068 833 Email: evasmidt@mail.dk Profil Roller Brancher Projektkoordinator Porteføljestyringsmedarbejder Ressource Manager

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat.

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Forord Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt, som har

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) :

Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) : CV Ole D. Nielsen Ansættelser (uddybes efterfølgende) : 2007-2010 Underdirektør, med ansvar for IT. Bladkompagniet as. 2004-2007 IT-Chef. Bladkompagniet as. 2001-2004 Afdelingsleder for IT-infrastrukturgruppen.

Læs mere

fm3.dk ApS Preben Gramstrup CV Emmasvej 22 2820 Gentofte

fm3.dk ApS Preben Gramstrup CV Emmasvej 22 2820 Gentofte fm3.dk ApS Preben Gramstrup CV Emmasvej 22 2820 Gentofte Mobil: +45 23 20 27 45 E-mail: preben@fm3.dk Kernekompetencer Mine kernekompetencer er samlet omkring fire hovedområder: Omfattende ledelseserfaring

Læs mere