Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse Kastrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup"

Transkript

1 Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille visse regler for at medvirke til at skabe et godt fællesskab og klima i bebyggelsen. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse Kastrup

2 Indhold Forord... 3 Et godt klima er meget værd... 4 Oversigt Vinkelhuse... 5 Administration og hovedbestyrelse... 6 PAB s hovedkontor... 6 PAB s hovedbestyrelse... 6 Afdelingsbestyrelsen... 7 Afdelingskontor:... 7 Afdelingsbestyrelsens sammensætning... 7 Ejendomsmester og ejendomsfunktionærer... 7 Håndværkere... 8 Leverandører... 8 Praktiske oplysninger... 9 Forretningsorden Afdelingsbestyrelsen PAB Afd Forretningsorden for afdelingsmøder i afdeling Husorden Råderetsreglement Positivliste B-ordning Regler for brug af vaskeriet Telefoni Gode råd Side 2

3 Forord Kære beboere Det er en del år siden vi sidst har udsendt en beboermappe. Da der i perioden er sket en hel del, der kræver ændringer, synes vi det er på høje tid at udsende en ny beboermappe. I bedes derfor smide den gamle ud. Hvis I synes der mangler oplysninger i mappen, så er I naturligvis velkomne til at kontakte afdelingsbestyrelsen på mailadresse eller i vores kontortid. Beboermappen er en del af lejligheden, så den skal opbevares på forsvarlig vis og skal altid overdrages til den nye lejer ved fraflytning. Mappen er også være tilgængelig som PDF-fil på vores hjemmeside Vi håber, I vil passe godt på mappen. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen September 2014 Side 3

4 Et godt klima er meget værd En boligforening som Vinkelhuse er ligesom et miniaturesamfund. Vi er mange beboere og der skal være plads til os alle sammen. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden - man bliver fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at opstille visse regler for at medvirke til at skabe et godt klima i bebyggelsen. Vi beder jer huske, at disse regler er fastsat for at beskytte både jer og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis vi alle er med af at tage hensyn til hinanden. Reglerne er nødvendige som et led i bestræbelserne på at skabe et godt miljø for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og på denne måde holde vedligeholdelses-omkostningerne nede og dermed også huslejen. Det er beboerne selv, der gennem huslejen, skal betale istandsættelsen af det, der ødelægges. Beboerne er selv med til at skabe og præge vores miniaturesamfund. Vi bør derfor alle forestå som et godt eksempel Respekt Hensyntagen Åbenhed og Hjælpsomhed. Man kan godt blive uenige om mange ting. Derfor er det naturligt at opstille visse regler og retningslinjer for, hvordan vi alle kan være med til at skabe et godt klima og sammenhold i bebyggelsen. Vi beder jer huske, at reglerne er fastsat for at tage vare på både beboerne og bebyggelsen. Hvis vi hjælpes ad med dette, er vi sikre på, at Vinkelhuse altid vil være et rart og trygt sted at bo. Side 4

5 Oversigt Vinkelhuse PAB Afdeling 6 Vinkelhuse. Postfunktionærernes Andels-Boligforening, Afdeling 6, Vinkelhuse er beliggende i Tårnby kommune og har postadresse Vinkelhuse 1 53, 2770 Kastrup. Lejlighedsfordelingen er som følger: 55 lejligheder på 1 værelse. 36 lejligheder på 1 værelse med 1 kammer. 56 lejligheder på 2 værelser. 224 lejligheder på 2 værelser med 1 kammer. 9 lejligheder på 2 værelser med 2 kamre. 9 lejligheder på 3 værelser. Se lejlighedstyperne på hjemmesiden. Afdelingen er opført i gule håndstrøgne sten og taget er fladt med Built-up. Der er i entreer og soveværelser indbyggede skabe. Alle lejlighederne er udstyret med håndbruser. Alle køkkener har elkomfur. Til lejligheder hører altaner (i nogle dog kun franske altaner) og i de store blokke er der elevatorer til 6. sal. I nr. 25 er der installeret fællesvaskeri som kan benyttes af bebyggelsens beboere. Bolignet er etableret gennem Dansk Kabel TV, hvor beboerne kan tilmelde sig Internet og telefoni til favorable priser. TV og Radio gennem YouSee. For bilisterne er der opført 2 carportanlæg med plads til 50 biler samt 19 garager og derud over er der etableret parkeringspladser. For enden af bebyggelsen er 2 materialegårde med plads til containerplads samt cykelpumpestation. Side 5

6 Administration og hovedbestyrelse PAB s hovedkontor Hovedkontoret forestår alt vedr. udlejning af boliger, carporte og garager i Vinkelhuse. Adresse Stationsparken 24, 2.th Glostrup Telefon: Fax: Hjemmeside: Ekspeditionstid: Alle hverdage mellem og Direktør: Lone Lund Rasmussen PAB s hovedbestyrelse Hovedbestyrelsens sammensætning fremgår af PAB s hjemmeside. Driftschef for Vinkelhuse: Kjeld Skelmose Side 6

7 Afdelingsbestyrelsen Afdelingskontor: Adresse: Vinkelhuse 45 Telefon og fax: Kontortid: første mandag i måneden kl Dog ikke i juli måned. Afdelingsbestyrelsens sammensætning Fremgår af hjemmesiden og INFO-kanalen Bestyrelsen kan kontaktes på mail eller ved personlig henvendelse i dennes kontortid (se ovenfor). Ejendomsmester og ejendomsfunktionærer Ejendomsmester Lennard Larsen Vinkelhuse 45 Telefon og fax: Kontortid Mandag fredag kl (telefontid) Mandag fredag kl (personlig henvendelse) Henvendelse om reparationer og lignende skal ske i træffetiden. Uden for træffetid skal al henvendelse ske skriftligt. Der er opsat postkasse ved kontoret, Vinkelhuse 45. Uden for normal arbejdstid må al henvendelse til håndværkere kun ske i situationer, der kræver øjeblikkelig indgriben. Side 7

8 Håndværkere Henvendelse må kun ske i situationer, der kræver øjeblikkelig indgriben. Elektriker: Elimar Petersen Tlf og Blikkenslager: Barslund VVS Tlf Elevator: OTIS, døgnservice Tlf Leverandører Internet: Dansk Kabel TV Tlf Telefoni: Dansk Kabel TV Tlf TV: YouSee: Drift/tekniske problemer Tlf Hverdag Weekend/Helligdage Side 8

9 Praktiske oplysninger Vaskebrik Tab af Vaskebrik skal straks meldes til ejendomskontoret, så kontoen kan blive spærret. Der må påregnes en kortere leveringstid og en afgift ved fornyelse. Uden for ejendomsmesterens arbejdstid kan der lægges en seddel om tab af Brik i ejendomskontorets postkasse. Forsikringer Afdelingen har ikke glas og kummeforsikring. Dette skal beboerne selv sørge for have på deres indboforsikring. Ruder ituslået ved hærværk eller grov uagtsomhed vil blive krævet erstattet af skadevolder. Tapet og maling Vinkelhuse har en rabatordning til indkøb af tapet og maling. Rekvisition udleveres hos ejendomsmesteren. Billardklub Billardklubben i Vinkelhuse, der er stiftet i 1969, har klublokale i nr. 45, kælder. Vedrørende indmeldelse i klubben, se opslag på døren til klublokalet. Hobbyklub/voksenklub Vinkelhuses hobbyklub, der er stiftet i 1964, har klublokale i nr. 25, kælder. Vedrørende indmeldelse i klubben, se opslag på døren til klubben. Sangforening Sangforeningen holder til i lokalerne i nr. 29, kælder. Der synges hver onsdag fra kl. 19 til ca. 21. Sæsonen starter i starten af oktober og slutter sidst i april. Byttebibliotek I nr. 25, kælder har vi opstillet nogle reoler med bøger, VHS-bånd, cd'er mv. Tanken er, at man ved selvbetjening bytter sig til noget, man ikke har læst/hørt ved selv at tage noget med til samlingen. Der er åbent tirsdage kl til (oktober-marts) TV og radio Afdelingen får TV signal via YouSee. Den enkelte beboer skal selv tegne abonnement samt vælge pakke. Infokanal I tilslutning til vort fællesantenneanlæg har vi etableret en infokanal, der opdateres jævnligt med korte meddelelser. Side 9

10 Telefon og bredbånd Afdelingen har aftale med Dansk Kabel TV vedrørende telefoni og Internet. Nærmere oplysning og tilmelding sker direkte via Dansk Kabel TV på Side 10

11 Forretningsorden Afdelingsbestyrelsen PAB Afd Afdelingsbestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, dog mindst 3, hvoraf én er afdelingsformand. Afdelingsbestyrelsen kan vælge en næstformand i blandt sig samt en sekretær. Endvidere er der valgt 2 suppleanter. 2. Afdelingsbestyrelsen fastlægger sine møder for mindst et halvt år ad gangen. Der afholdes møde den første mandag i måneden undtagen i juli måned. 3. Afdelingsbestyrelsen er kun beslutningsdygtig såfremt der er et flertal af afdelings-bestyrelsesmedlemmerne til stede på mødet. 4. Hvis der ved afstemning er stemmelighed, er afdelingsformandens stemme udslagsgivende. 5. Afdelingsformanden eller mindst et flertal af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne kan ind-kalde til ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde. Et ekstraordinært afdelingsbestyrelses-møde skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. 6. Afdelingsbestyrelsesmøderne ledes af afdelingsformanden eller dennes stedfortræder. 7. Suppleanter er velkommen til at deltage i afdelingsbestyrelsesmøder, men er uden stemmeret. 8. Bestyrelsen udpeger 2 deltagere iblandt sig til PAB's repræsentantskabsmøde. Valget foretages på førstkommende afdelingsbestyrelsesmøde efter det ordinære afdelingsmøde. Afdelingsformanden har første prioritet. 9. Dagsorden til afdelingsbestyrelsesmøderne lægges ud på afdelingens hjemmeside, så den er tilgængelig for afdelingens beboere. 10. Afdelingsbestyrelsen fører et beslutningsreferat. Referatet sendes som PDF-fil til PAB's administration, driftschefen samt den resterende bestyrelse. Referatet underskrives på det efterfølgende afdelingsbestyrelsesmøde. Særstandpunkter kan altid føres til referat, hvis det kræves. Personfølsomme sager, navne på beboere mv. må ikke fremgå af referatet. 11. Det godkendte referat lægges ud på afdelingens egen hjemmeside. Dette sker efter underskrivelse af referatet. 12. Ved behandling af klage- eller personsager har afdelingsbestyrelsen og eventuelt deltagende suppleanter tavshedspligt. Denne tavshedspligt er fortsat gældende efter udtrædelse af afdelingsbestyrelsen. Tavshedspligten omfatter endvidere de drøftelser, der fører til beslutninger. Side 11

12 13. Hvis et afdelingsbestyrelsesmedlem udebliver fra to afdelingsbestyrelsesmøder i træk uden at melde afbud, kan bestyrelsen vælge, at en suppleant indtræder midlertidigt i afdelingsbestyrelsesmedlemmets sted med stemmeret. 14. Hvis et afdelingsbestyrelsesmedlem udebliver fra to afdelingsbestyrelsesmøder i træk uden at melde afbud, kan bestyrelsen vælge, at en suppleant indtræder midlertidigt i afdelingsbestyrelsesmedlemmets sted med stemmeret. 15. Ved et afdelingsbestyrelsesmedlems eventuelle udtræden af afdelingsbestyrelsen følges reglerne i PAB's vedtægter om valg til bestyrelsen 10, stk Afdelingsbestyrelsesmøderne bør altid foregå i en positiv og konstruktiv ånd. 17. Kommunikation på skrift mellem bestyrelsens medlemmer og suppleanter bør ligeledes foregå i en positiv og konstruktiv ånd. 18. Afdelingsbestyrelsen kan nedsætte de fornødne ad hoc udvalg med reference til afdelingsbestyrelsen 19. Afdelingsbestyrelsen skal mindst én gang om måneden have en kontortid, hvor beboerne kan træffe et medlem af afdelingsbestyrelsen. I juli måned er der ingen træffetid. 20. På det første afdelingsbestyrelsesmøde efter det ordinære afdelingsmøde forelægges forretningsorden til accept og underskrift af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne. Godkendt af Afdelingsbestyrelsen, PAB, Afd. 6 7/ Side 12

13 Forretningsorden for afdelingsmøder i afdeling 6 Afdelingsformanden åbner mødet. Under ledelse af afdelingsformanden vælges en dirigent, der herefter leder mødet. Dirigenten kan få valgt et stemmeudvalg til hjælp ved optælling af stemmer. Antallet af stemmeudvalgsmedlemmer fastsættes af dirigenten. Afdelingsmødet vælger blandt deltagerne en mødesekretær, der refererer de trufne beslutninger og det nøjagtige resultat af afstemningerne, samt udfærdiger et kort sammendrag af forhandlingerne. Referatet underskrives foruden af mødesekretæren, tillige af dirigenten og eventuelt af afdelingsformanden. Referatet udsendes til samtlige husstande i afdelingen og elektronisk til PAB. Hvis der under mødet udtrykkes mistillid til dirigenten, skal denne mistillid umiddelbart sættes under afstemning. Afdelingsformanden leder mødet indtil afstemningen er afsluttet og en eventuel ny dirigent er valgt. Ønsker dirigenten at deltage i debatten eller opstille til valg overgives ledelsen af mødet til afdelingsformanden, så længe handlingen pågår. Talerne får ordet i den rækkefølge, de har anmodet herom. Dirigenten kan kræve, at talere indtegner sig skriftligt. Formanden kan få ordet til sidst til en afsluttende bemærkning. Dirigenten kan foreslå sagen afsluttet med de indtegnede talere samt formandens eventuelle afsluttende bemærkning. Dirigenten kan foreslå begrænset taletid. Disse forslag kan ligeledes stilles af mødedeltagerne. Anmodning om ordet vedrørende mødets afvikling i henhold til forretningsordenen går forud for den almindelige talerrække. Fremlagte forslag til afstemning afgøres ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Skriftlig afstemning kan kræves af et flertal af de fremmødte, eller hvis dirigenten skønner det nødvendigt/hensigtsmæssigt. Ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten og være underskrevet af forslagsstilleren. Ved afstemning om et forslag, skal der først stemmes om ændringsforslaget. Urafstemning blandt afdelingens beboere, om et fremlagt forslag, kan besluttes af afdelingsmødet med almindeligt stemmeflertal Side 13

14 Dirigenten kan stille forslag om afvisning, udsættelse, afslutning, eller genoptagelse om et fremlagt forslag. Der kan ikke stilles ændringsforslag til dette. Ved personvalg, hvor der er flere kandidater end ledige poster, skal stemmesedlen påføres det antal forskellige kandidater, der er ledige poster til, jvf. foreningens vedtægter 20, stk. 2. I tilfælde af stemmelighed foretager dirigenten en lodtrækning. Inden valghandlingen påbegyndes, skal dirigenten sikre sig, at alle opstillede kandidater ønsker valg. Dette skal sikres mundtlig eller skriftligt. Er der ikke opstillet flere kandidater, end der skal vælges, er de opstillede automatisk valgt. I tilfælde af, at der er tale om forskellige valgperioder, afholdes afstemning om hver enkelt post. I tilfælde af stemmelighed foretager dirigenten en lodtrækning. Under valg af suppleanter, kan dirigenten med afdelingsmødets billigelse, afgøre at stemmetallene angiver hvem der skal være 1. suppleant og hvem der skal være 2. suppleant. I tilfælde af stemmelighed foretager dirigenten en lodtrækning. Godkendt på afdelingsmødet Side 14

15 Husorden Altaner Ophængning af tøj samt tørring af vasketøj på altaner er forbudt over altankantens højde. Opsætning af genstande der rækker uden for altanerne er ikke tilladt. Tæpper og lignende må ikke rystes ud over altanen. Sengetøj må udluftes på altaner og i vinduer indtil kl Grilning er forbudt på altanerne. Altankasser skal anbringes indvendig på altankanten. Dette gælder også for franske altaner. Det er ikke tilladt at udbygge sin altan til et lukket rum. Auto- knallert- og cykelkørsel For al færdsel på boligvejen gælder færdselsloven regler, herunder hastighedsbegrænsningen. Unødig knallertkørsel er forbudt. Kun små børn på legecykler, tricykler og løbehjul må køre på brandvejen på legepladssiden. Bad og toilet Der må ikke tages bad i tidsrummet kl For at undgå tilstopning af afløbsrør må vatpinde, hygiejnebind, tamponer, bleer, vat, avispapir o. lign. aldrig kastes i toiletkummen. Barnevogne, klapvogne, cykler og legeredskaber mv. Barnevogne, klapvogne, cykler og legeredskaber mv. må ikke efterlades på trappegange/ mellemgange/indgangspartier eller henstilles i kældergange. Der henvises til barnevogns- og cykelrum. Børns leg Ophold og leg i cykelkældre, trapper, kældergange samt leg på parkeringspladser og boligvej er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ og murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens haveanlæg. Reparationer efter hærværk fra børns leg skal betales af forældrene. Støjende leg skal ophøre ved mørkets frembrud, dog senest kl Leg med farligt legetøj fx bue, pil, luftbøsser, større knive, boldspil på kørevej o. lign. er ikke tilladt på ejendommens område. Ejendommens funktionærer er bemyndiget til at fratage børn sådanne genstande. Cykel, knallerter og motorcykler Cykler skal anbringes i de opsatte cykelstativer uden for opgangen eller i de dertil indrettede cykelrum og ikke andre steder i bebyggelsen. Knallerter anbringes, så de ikke er til gene for andre. Side 15

16 Reparation af motorcykler og knallerter må ikke foretages i kældergang og cykelkældre. Elevatorer Elevatorerne skal benyttes under iagttagelse af de gældende sikkerhedsbestemmelser (antal personer), der er opslået i elevatorerne. Elevatorerne må ikke benyttes til leg. Hvis elevatoren stopper i utide, tryk i mindst sekunder på HJÆLP knappen, hvorefter man i elevatoren kan samtale med OTIS Elevatorer. Eventuelle driftsforstyrrelser meddeles inden for normal arbejdstid til funktionærerne. Efter normal arbejdstid kan OTIS Elevator døgnservice kontaktes på tlf Tobaksrygning er ikke tilladt i elevatorerne. Fodring af fugle For at komme due/måge/rotteplagen til livs er det strengt forbudt at fodre fugle på altaner og ejendommens område. Fremleje/byttelejlighed Fremleje af lejligheder sker i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser: Lejligheder kan fremlejes indtil 2 år, når lejerens fravær er midlertidig og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende. Anmodning om tilladelse til fremleje skal ske skriftligt til PAB s hovedkontor med begrundelse for ønsket om fremleje samt med oplysning om, til hvem fremleje vil finde sted og vilkårene herfor. Alle spørgsmål vedr. byttelejligheder skal rettes til PAB s hovedkontor. Fraflytning Ved opsigelse af boligoverenskomsten anvendes en særlig opsigelsesformular, som udleveres hos ejendomsmesteren i dennes kontortid. Ifølge lejeloven er opsigelsesfristen 3 måneder med mindre andet er aftalt, men en tidligere fraflytning kan accepteres, når forholdene i øvrigt taler herfor. Fraflytning kan ske til den 1. eller den 15. i en måned. Lejligheden skal være til disposition for istandsættelse de sidste 10 hverdage (lørdage ikke medregnet) før boligoverenskomstens ophørsdato. Lejligheden skal på fraflytningsdagen være til ejendommens disposition fra kl Fællesantenneanlæg Ejendommen er tilsluttet kabelnet fra YouSee for radio- og fjernsynsmodtagelse. Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med originale stik. Der må ikke foretages ændringer i lejlighedens antennestik. Reparationer efter ulovlige indgreb betales af lejeren. Side 16

17 Opsætning af antenner/paraboler uden for lejlighedens område er forbudt uden tilladelse. Henvendelse om dispensation skal ske skriftligt til afdelingskontoret. Opsætning af paraboler på altaner må kun være i gulvhøjde Fællesarealer mm. Enhver der er skyld i forurening af fællesarealerne, herunder også opgange, trappegange, mellemgange og indgangspartier mv., er forpligtet til selv at rengøre efter sig. Garager og carporte Henvendelse om leje af garager og carporte skal rettes til PAB s hovedkontor, FA2009 (se kontaktoplysninger på en af de tidligere sider. ) Anvendelse af garager og carporte sker i henhold til lejeaftalen. Husdyr Det er ikke tilladt at holde, passe eller pleje større husdyr som hunde og katte. Mindre dyr må kun holdes, hvis dette ikke er til gene for de omkringboende naboer. Besøgende hunde skal altid føres i snor og må kun færdes på boligvejen. Politivedtægtens bestemmelser om hunde gælder også for Vinkelhuse. Det er ikke tilladt at lufte besøgende hunde på brandvejen. Det er ikke tilladt at have kamphunde på besøg i Vinkelhuse. PAB s bestyrelse har besluttet, at der i afdelingen er forbud mod besøg af muskelhunde /kamphunde og blandinger, hvor disse hunderacer indgår. Husleje Husleje skal være indbetalt senest den tredje hverdag i måneden. Hærværk Bliver beboerne opmærksomme på udøvelse af hærværk bedes henvendelse omgående rettet til politiet. Klager Enhver klage over manglende overholdelse af husorden skal indgives skriftligt til afdelingsbestyrelsen. Man kan benytte PAB s klageblanket som findes på vores hjemmeside eller den kan hentes på ejendomskontoret. Klager over fejl og mangler vedrørende ejendommen eller dens installationer rettes til ejendomsmesteren i dennes kontortid. Kælderrum Rummene skal selv om de ikke benyttes være aflåst og eventuelle vinduer skal være lukkede. Side 17

18 Musik Alle former for musik/film og lignende fra radio og TV skal ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere. Om aftenen skal der vises særligt hensyn til naboerne især ved afholdelse af fest. I øvrigt henvises til politivedtægten. Nedstyrtningsskakte Affald der kastes i skakten skal være forsvarligt indpakket i lukkede poser. Nedstyrtningsskaktene er kun beregnet til lettere husholdningsaffald. Glas og flasker skal lægges i de dertil opsatte (grønne) glas containere placeret på P-pladserne ud for boligblokkene. Aviser/reklamer skal lægges i de dertil opsatte avis-containere ud for boligblokkene. Pap har ligeledes deres egne containere. Storskrald skal sættes i rummet ved materialegården, hvor vaskekortet bruges til at åbne lågen. Malerrester skal henstilles i lukkede bøtter eller lignende, således at der ikke spildes maling på ejendommens arealer. Enhver form for henstilling af affald i opgange, mellemgange, kældre og uden for boligblokkene er strengt forbudt. Omflytning Andelshavere, der ønsker at komme i betragtning til ledigblivende lejlighed i ejendommen, skal rette skriftlig henvendelse til PAB s hovedkontor. Parkering Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de dertil indrettede parkeringspladser. Last- og varevogne over 3500 kg, campingvogne samt ikke indregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles på parkeringspladserne eller i carportene. Ved feriepakning af campingvogne rettes henvendelse til ejendomsmesteren i dennes træffetid. Al parkering på boligvejen/brandvejen er i henhold til færdselslovens bestemmelser forbudt. Reparationer Beboerne har pligt til at anmelde enhver opstået fejl i alle installationer samt sanitære anlæg til ejendomsmesteren i denne kontortid. Ejendommen dækker udgifter i forbindelse med reparation af toilet, håndvask og køkkenvask, såfremt den opståede fejl skyldes almindelig slitage og forhold, der falder ind under almindelige forsikringsregler. Vandskade på indbo som følge af rør eller radiatorsprængninger er ikke dækket af afdelingens forsikringer. Side 18

19 Skiltning Skiltning må ikke finde sted uden Afdelingsbestyrelsens tilladelse. Støj Brug af støjende maskiner skal ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere. Al boring, bankning m.m. må kun finde sted i følgende tidsrum: Hverdage Lørdage Søn- og helligdage Dette skal overholdes, tak! Dette gælder også i garagerne. Telte Telte må opstilles på græsarealerne, men skal nedtages senest ved solnedgang. Tobaksrygning er ikke tilladt på følgende områder I elevatorer, vaskekælder, trappeopgange, mellemgange og indgangspartier, cykelkældre eller kælderrum. Trappegange, døre, mellemgange og indgangspartier Opklæbning og reklamering på ejendommens døre er ikke tilladt. Der må intet henstilles i trappegange, mellemgange, indgangspartier eller på etagerne. Det gælder også for fodtøj mm. ved lejlighedernes indgangsdøre. Tæpper og lignende Tæpper, dyner og lignende må ikke rystes ud over altanen. Tørring af tøj Tørring af tøj må ikke finde sted i lejlighederne, da dette vil fremkalde fugtskader (se i øvrigt afsnit om udluftning). Vaskemaskiner Se Råderetsreglement længere nede. Vaskemaskiner opstillet i lejligheder må kun benyttes i samme tidsrum som Fællesvaskeriet. Vaskeriet Vaskeriet er beliggende mellem nr. 25 og 29. Vaskeriet må kun benyttes af ejendommens beboere over 16 år. Det er bestemt på Afdelingsmøde, at der er totalt rygeforbund i hele vaskeriet. Side 19

20 Vinduer På vinduesrammerne samt deres inddækning må der ikke bores eller opklæbes. Ligeledes er maling af disse ikke tilladt. Ændring af lejligheden Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må ikke ske uden skriftlig tilladelse fra PAB s hovedkontor. Side 20

21 Råderetsreglement Dette råderetsreglement er et reglement, der indeholder retningslinjer for de ændringer m.m., der må foretages i og omkring lejlighederne, samt om der frit kan foretages ændringer eller om der skal ansøges om tilladelse. Dette råderetsreglement er vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 23. april Altaner - franske Afskærmning: Kun til gelænderhøjde. Altanlukning Skal ansøges. Godkendelse fra Tårnby Kommune. Antenne - amatørradio Skal ansøges. Badeværelse Lavtskylscisterne: Frit. Telefonbruser: Frit. Brusekabine: Skal ansøges. Vådrumsregulativ følges. Nedtagning af badekar: Skal ansøges. Belægning på køkkenbord Linoleum, vinyl, formica i lyse farver, lamineret massivt træ: Frit. El 380V, hvor hovedkablet kan bære: Ansøges. Nye kontakter og stik: Frit. Gulvbelægning i badeværelse Terrazzo, fliser, stiftmosaik - alt i lyse farver: Frit. Gulvbelægning i beboelsesrum Parket, alle træsorter, behandlet med lak: Frit. Gulvbelægning i køkken og entré Parket, alle træsorter behandlet med lak samt kork, vinyl, linoleum i lyse og neutrale farver: Frit. Tørreskab/tumbler Ansøges. Side 21

22 Vaskemaskine Fabrikat og type skal oplyses. Reetableres ved fraflytning. Ansøges. Vask i køkkenet Stål. Frit. Vægbeklædning i køkken og bad Fliser og stiftmosaik i lyse farver: Frit. Vægplader: Ansøges. Vægbeklædning i øvrige rum Kun godkendte brandfri isoleringsplader, hvor disse må anvendes for bygningsmyndighederne. Retableres ved fraflytning. Ansøges. Ændring eller flytning af vægge og fast inventar Ethvert indgreb i konstruktionerne: Ansøges og evt. retableres ved fraflytning. Side 22

23 Positivliste B-ordning Positivliste til midler fra B-ordning vedtaget på afdelingsmødet d. 17/ og tilrettet efter afdelingsmødet d. 12/ Som udgangspunkt kan der kun disponeres over beløb, der ligger ud over 2 års hensættelser. Ejendomsmesteren skal besigtige lejligheden inden arbejdet kan godkendes og igangsættes. Positivliste Indvendige døre Fodpaneler og karme Dørspioner Nye og ekstra stikkontakter Gulve Væv og lofter Emhætte Køkkenbord Maling af køkkenskabe Køkkenvask Fliser i køkken/bad Sanitet Armaturer Altangulv og sider Åbning og lukning af dørhuller Indbygningsskabe Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Side 23

24 Regler for brug af vaskeriet Vaskeriet er opdelt i 2 afsnit: Gruppevaskeri og Frivaskeri Gruppevaskerierne B, C, D, E samt frivaskeriet holdes åbent alle hverdage fra kl Lørdage samt søn- og helligdage fra kl Grupperne B-C-D og E kan forud reserveres inden for følgende tider: Kl Kl Kl Kl Kl Lørdag Søn og helligdage fra kl Er vasketuren ikke påbegyndt senest 15 minutter efter vasketurens begyndelse, kan vasketuren benyttes af andre beboere. Reservation af vasketure sker ved reservationsdisplay et ved brug af vaskebrik, eller via pc er/tablet. Husk: Sidste vasketur skal være påbegyndt så betids, at den kan afsluttes inden for ovennævnte tider. Brug af tørretumblere er forbeholdt brugeren af den vaskegruppe, hvori de er opstillet. Al anden brug af disse maskiner er kun tilladt, såfremt den pågældende vaskegruppe ikke er i brug eller efter aftale med brugeren. Efter endt vask rengøres maskinen af brugeren. Børns leg er i vaskeriet er ikke tilladt. Opståede fejl i maskinerne skal øjeblikkelig meldes til en ejendomsfunktionær. Uden for normal arbejdstid lægges besked i postkassen ved nr. 45 eller pr. mail Udendørs tørrerum er til fri afbenyttelse. Der er totalt rygeforbud i hele vaskeriet. Side 24

25 Telefoni Vejledning i brug af telefoncentralens funktioner Internt kald: Giver mulighed for at ringe gratis til andre abonnenter inden for foreningens netværk. Tast abonnentens 6-cifrede lokalnummer. Alle numre starter med 0. (Beboerne kan få deres lokalnummer udleveret hos ejendomsmesteren). Vis nummer: Telefonnummer på den der ringer vises i nummerviser eller telefon med display. Banke på: Giver mulighed for at modtage andre opkald mens du er optaget af en anden samtale. Banke på høres ved et enkelt bip i røret med cirka 10 sek. interval. Svar opkald nr. 2: Tast R*60. Skift mellem samtalerne: Tast R2. Afslut igangværende samtale tast R1. 3 parts konference kald: Giver mulighed for telefonkonference mellem dig og 2 andre samtaler. Første opkald foretages på normal vis. Under samtale: Tast R efterfulgt af nyt nummer. Sammenkobling af samtaler: Tast R3. Afslut nuværende samtale: Tast R1. Hold: Giver mulighed for at sætte et opkald på hold. Sæt på hold: Tast R. Tag tilbage fra hold: Tast R2. Forstyr ikke: Giver mulighed for at aktivere forstyr ikke hvis man ikke ønsker at telefonen ringer ved tilringning. Aktivering: Tast *54. Deaktivering: Tast *55 Omstilling: Giver mulighed for at omstille et opkald til et andet nummer. Tast R efterfulgt af det nummer der ønskes omstilling til. Herefter læg røret på og kaldet omstilles. Intern notering: Giver mulighed for automatisk genopkald når kaldte nummer ikke længere er optaget. Kan kun anvendes til interne kald med lokalnummer. Aktivering: Tast R5. Genkald: Giver mulighed for at gentage opkald til sidste kaldte nummer. Genkald: Tast *56. Slet sidste opkald fra hukommelse: Tast *57 Vækning: Giver mulighed for at bestille vækning via telefonen. Bestil vækning: Tast *95 efterfulgt af ønsket tidspunkt. Annuller vækning: Tast *96 efterfulgt af tidspunkt eller 9999 for at annuller alle vækninger. Side 25

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

37. årgang Nr. 3 Marts 2009

37. årgang Nr. 3 Marts 2009 37. årgang Nr. 3 Marts 2009 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Børneopgaven i sidste nummer, har vist været for svær. Vi har nemlig ikke

Læs mere