StatiStikpiller. Udgivet af Danmarks Statistik April 2000 ISBN Gratis Oplag: 3000 Danmarks Statistiks Trykkeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StatiStikpiller. Udgivet af Danmarks Statistik April 2000 ISBN 87-501-1104-3 Gratis Oplag: 3000 Danmarks Statistiks Trykkeri"

Transkript

1 StatiStikpiller

2 2

3 StatiStikpiller Udgivet af Danmarks Statistik April 2000 ISBN Gratis Oplag: 3000 Danmarks Statistiks Trykkeri Adresse: Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Telefon: Telefax: E-post: Internet: Redaktion: Anne Hermann Illustrationer: Dorthe Isabel Buch Oversættelse og bearbejdelse: Poul Erik Olesen og Anne Hermann Et hårdt år tilegnet Danmarks Statistik / Peter Poulsen Optrykt med forfatterens tilladelse 3

4 Danmarks Statistik

5 Forord "If you can't beat them, join them" (anonym) Talrige som cifrene i databanker er vittighederne og anekdoterne om statistik. I erkendelse heraf har Danmarks Statistik besluttet at samle alverdens historier, aforismer, anekdoter og citater om statistik og statistikere og gøre dem tilgængelige for offentligheden, så vi også på dette område kan være blandt de bedste internationalt set. Hele samlingen er tilgængelig på vores hjemmeside under "Om Danmarks Statistik". I denne lille bog - som er udgivet i anledning af Danmarks Statistiks 150 års jubilæum i har vi samlet et udvalg, som forhåbentlig vil more og inspirere. Ideen til StatiStikpiller kommer fra formidlingschef Leon Østergaard. Bibliotekar Anne Hermann har indsamlet og redigeret de mange bidrag fra nær og fjern - og sammen med cand.interpret. Poul Erik Olesen oversat engelsksprogede tekster. Mange historier og aforismer er vandrehistorier, der optræder i talrige varianter og med mere eller mindre pålidelig kildeangivelse. Vi har redigeret og sorteret med kærlig hånd og fastholdt kildeangivelsen, hvis vi anså den for pålidelig. En rigtig samling er aldrig færdig og aldrig komplet - heller ikke denne. Derfor vil det glæde os, hvis De bliver inspireret til at bidrage til samlingen med en historie, vi ikke kender. Send den til Anne Hermann, Danmarks Statistik, gerne på Februar 2000 Jan Plovsing Leon Østergaard 5

6 6 Side 4 = BLANK og uden Pagina

7 Statistik er som en gadelygte. Ikke særligt oplysende, men god at støtte sig til. - Robert Storm Petersen 7

8 Et hårdt år tilegnet Danmarks Statistik jeg har været ulykkelig 11,3 gange i året der gik og lykkelig 8,1 3,7 gange har jeg bedraget min hustru og er blevet bedraget 5,2 jeg har stjålet 12,60 kr og nul ører og er blevet bestjålet for 13,50 jeg har giftet mig 0,13 gange er blevet separeret 0,10 og skilt 0,75 gange jeg er blevet far til 0,18 børn kørt ned af 0,1437 budcykler (uden lad) kørt op et lignende antal gange jeg har kollideret med 14,6 biler 3,2 motorcykler ½ s-tog og 0,00 dræsiner jeg har fløjet 14 gange og er faldet ned med 1,6 fly jeg har skudt 0,07 fasaner, nul papegøjer, nul præsidenter jeg har siddet i fængsel 4,2 dage heraf 0,2 i detention 4,9 gange har jeg været i Malmø og haft 1,4 pakker cigaretter og 2,1 pund kaffe med mig hjem jeg har set 6,7 film 3,2 teaterstykker jeg har drukket 1 ¼ flaske whisky og er død halvanden gang det har været et hårdt år, hvis jeg skal sige min mening - Peter Poulsen 8

9 Statistik er... fiktion i dens allermest uinteressante form. - Evan Esar de uoplystes tilflugtssted. - Audrey Habera & Richard P. Runion den videnskab der kan bevise alt undtagen nytten af statistik. - Evan Esar kunsten med præcise termer at fastslå det man ikke ved. - William Kruskal kunsten at lyve ved hjælp af tal. - William Stekel en stor løgn, der består af lutter små sandheder. - Lionel Strachey tal brugt som argumenter. - Leonard Louis Levinsen indsamling, analyse og tolkning af numeriske data på en sådan måde, at de kan forstås af computere og misforstås af alle andre. - Anonym som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. - Peter von Zahn m.fl. 9

10 Mere om statistik... Statistik gør man med en Fændrik og seks Menige. - Marcus Rubin Historien er fortløbende statistik, statistik stillestående historie. - August Ludwig von Schlözer Statistikken opfattes af dens ivrige Dyrkere som en Art alt omfattende Topvidenskab, i hvis Spids den menneskelige Viden om Samtiden løber op, den uundværlige Vejleder for den oplyste Statsmand og den nyttige Samfundsborger. - Axel Holck For år tilbage kunne en statistiker hævde, at statistik drejer sig om behandling af data. Nutidens statistiker ville nok snarere sige, at statistik drejer sig om beslutningstagen trods usikkerhed. - Anonym Lovparagraffer er som statistikker. Hvis man manipulerer tilstrækkeligt med dem, kan man bevise hvad som helst. - Arthur Hailey Talekunsten er døende; en beregnende tidsalder har stukket den i hjertet med utallige statistiske dolkestød. - William Kenneth Hancock Historisk set er statistik ikke andet end "statsregning". Et beregningssystem ifølge hvilket forskelle mellem individer bliver elimineret ved at tage et gennemsnit. Det har været brugt - og bliver stadig brugt - til at sætte magthaverne istand til at vide, hvor langt de med sikkerhed kan gå i at stjæle fra den enkeltes lommer. - M. J. Moroney I ordets oprindelige betydning, var "statistik" videnskaben om statsmandskunst. For den politiske matematiker i det 18. århundrede var dens funktion at være den centrale regerings øjne og ører. - Sir Ronald A. Fisher 10

11 De to mest karakteristiske egenskaber ved statistikkens sprog er, at det først beskriver ting i kvantitative termer og derefter giver denne beskrivelse et skær af nøjagtighed og præcision. - Ely Devons I gamle dage fandtes der ingen statistik, derfor måtte man slå sig til tåls med løgn. - Stephen Leacock Det er nu uimodsigeligt bevist, at rygning er én af hovedårsagerne til statistik. - Anonym Statistikker er for tabere. - Scotty Bowman Med statistik kan man bevise alt - også det modsatte. - James Callaghan Jeg kan bevise alt ved hjælp af statistik, bortset fra sandheden. - Georg Canning Man kan kun have tiltro til en statistik, når man selv har forfalsket den. - Winston Churchill Statistik kan ikke erstatte dømmekraft. - Henry Clay Der findes tre slags løgne: almindelige løgne, forbandede løgne og statistik. - Benjamin Disraeli m.fl. Kendsgerninger er stædige størrelser, men statistik er mere eftergivende. - Laurence J. Peter En enkelt død er en tragedie, en million døde er statistik. - Iosif V. Stalin Kendsgerninger taler tydeligere end statistik. - Justice Streatfield 11

12 12 En statistiker er en person som fastholder, at det usikre er sikkert. - Anonym

13 En statistiker er... en person, som med en masse tal kan forklare, hvorfor den forrige statistik ikke holdt. - Anonym en person, der med matematisk nøjagtighed trækker en linie fra en ubekræftet antagelse til en forhastet slutning. - Anonym en matematiker fordelt på alder og køn. - Anonym en person, som har nogle vage ideer om diamanter, fanger et glimt af simili og ender med et stykke kul. - Anonym en person, som fastholder at det usikre er sikkert. - Anonym en person, hvis livsdrøm er kun at tage fejl 5 pct. af tiden. - Anonym en person hvis ambition livet igennem er at være vis på uvisheden. - Anonym en specialist, som samler data sammen og derpå leder dem på afveje - Anonym en person, som mener, at tal ikke lyver, men indrømmer, at hvis man analyserer dem er de heller ikke nødvendigvis sande. - Anonym som en sindsygelæge - de vil vidne for begge parter. - Fiorello H. La Guardia 13

14 Mere om statistikere... Ti gode grunde til at blive statistiker enhver afvigelse betragtes som normal vi er fuldkomne og os selv nok vi er gennemsnitlige elskere statistikere gør det diskret og vedvarende vi har ret 95 pct. af tiden vi kan lovligt udtale os om andres beregninger vi er måske ikke normale men vi er fleksible vi behøver aldrig at sige noget med sikkerhed vi er helt signifikant anderledes ingen andre vil have vores job Der er ingen, som er mere skeptiske over for statistik end statistikere. - Claus Moser Hvis tre statistikere er medlemmer af samme komité vil resultatet blive fire mindretalsudtalelser. - Anonym Statistikeren selv er nok den eneste som aldrig fuldtud erkender begrænsningerne i sit arbejde - Anonym Daniel er statistiker. Han ser tal - brøker, ligninger, totaler - og de forklarer alt for ham. Og ved Gud om han ikke er dygtig. Han har reddet i hundredevis af liv med sine statistikker. - Robert Ludlum 14

15 Gamle statistikere dør aldrig, de bliver bare ikke-signifikante. - Anonym Det er unødvendigt at sige, at statistikere ikke er ufejlbarlige. - Anonym En helt igennem stabil, pålidelig kvinde, ansvarsbevidst indtil bidskhed. Daisy var ansat som statistiker i Gallup- Instituttet. - Saul Bellow Hvorfor mon statistikeren blev statistiker? Han fandt bogføring altfor ophidsende! - Anonym Undertiden synes jeg, at statistikere ikke helt fortjener alle de hårde ord, der siges om dem. Det forventes, at de er kolde, ufølsomme, blodløse og har stålblik. Men i virkeligheden er vi alle statistikere, hvad enten vi bryder os om det eller ej, eller vi er statistikkens råmateriale. - Anonym Hvorfor mon en læge nyder langt større anseelse end en statistiker? Fordi lægen kan lave en analyse af et komplekst sygdomstilfælde, mens statistikeren kan gøre dig syg med en kompleks analyse. - Anonym 15

16 16 Over hele verden åbnes der 4000 dåser i sekundet. 10 babyer bliver undfanget hvert sekund. Så hver gang du åbner en dåse er chanchen 1 til 400 for at du bliver gravid. - Anonym

17 Om anvendt statistik... Men Herrens vrede blussede atter op mod Israel, så at han æggede David mod dem og sagde: "Gå hen og hold mandtal over Israel og Juda!" Kongen sagde da til Joab og hærførerne, der var hos ham: "Drag rundt i alle Israels stammer fra Dan til Be'ersjeba og hold mønstring over folket, for at jeg kan få tallet på det at vide!"... Efter at de var draget hele landet rundt i ni måneder og tyve dage kom de tilbage til Jerusalem. Joab opgav derpå kongen tallet, der var fundet ved folketællingen, og Israel talte kraftige, våbenføre mænd, Juda mænd. - 2 Sam. 24, 1-3, 8-9 Men det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus, at al verden skulle skrives i mandtal. (Det var den første indskrivning, som skete, mens Kvirinius var landshøvding i Syrien). Og alle gik hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Og fordi Josef var af Davids hus og slægt, drog også han op fra Galilæa, fra byen Nazaret, til Judæa, til Davids by, som hedder Bethlehem, for at lade sig indskrive tillige med Maria, sin trolovede, som var frugtsommelig. - Luk. 2,

18 For jeg er en af de ikke-værdsatte, ubelønnede millioner uden hvem statistikken ville være en bankerot videnskab. Det er os som fødes, gifter os og dør som trofaste nøgletal. - Logan Pearsall Smith Han bruger statistik som en fulderik en lygtepæl - til støtte snarere end til oplysning. - Andrew Lang m.fl. Dataanalysens vigtigste grundsætning, som mange statistikere synes at være gået langt uden om, er: Langt hellere et omtrentligt svar på rigtigt spørgsmål, som ofte er vagt formuleret, end et præcist svar på et forkert spørgsmål, som kan stilles præcist. Dataanalyse udvikler sig, selv når den er bedst, ved omtrentlige svar, da dens viden om hvad problemet i virkligheden er i bedste fald vil være omtrentlig. - Anonym Statistikken viser at der hvert andet minut laves en ny statistik. - Anonym Ikke alt der kan tælles tæller, og ikke alt der tæller kan tælles. - Albert Einstein Kendskabet til gennemsnitsværdien er af ringe informationsværdi. - Francis Galton Der er en statistisk korrelation mellem antallet af initialer i en englænders navn og den sociale klasse han tilhører (overklassen har signifikant flere end tre navne, hvorimod de lavere klasser i gennemsnit 2,6). - Anonym Fordi noget kan tælles, behøver det nødvendigvis ikke at blive talt. - Harold L. Enarson Intet menneskes hjerne er i fuldt omfang i stand til at begribe nogen betragtelig mængde numeriske data. - Sir Ronald L. Fisher 18

19 Mine data var meget utilstrækkelige, men denne metode at håndtere dem på fik alt det gode frem de indeholdt. - Francis Galton At sige det med statistik er at sige, at du aldrig er sikker. - Erich Segal Statistikker beviser, at kvinder er bedre bilister end mænd. Der ser man endnu engang, hvordan man kan lyve med tal. - Carlo Franchi Man kan ikke fodre de sultne med statistik. - David Lloyd George Statistik kan bruges til støtte for alt - især for statistikere. - Franklin P. Jones Jeg er kvinde. Jeg er en sort kvinde. Jeg er en fattig kvinde. Jeg er en fed kvinde. Og jeg er på støtten. Hvis man her i landet er blot en af disse ting tæller man for mindre end et menneske. Hvis du er alle disse ting, tæller man overhovedet ikke - undtagen i statistikken. - Johnnie Tillmon Hvis du ikke har heldet med dig i første omgang, så transformer dit datasæt. - Anonym I samme øjeblik du laver en prognose ved du at du vil gå forkert, du ved bare ikke i hvilken retning. - Edgar R. Fiedler Hvis du overhovedet ikke ved noget om et emne, så lav en prognose ved at spørge en omhyggelig udvalgt stikprøvepopulation på 300 andre, som heller ikke kender svaret. - Edgar R. Fiedler 19

20 Naturligvis er både statistiske grafer og statistiske tabeller akkurat så gode som de data der danner input til dem. Ingen udokumenteret eller fuldkommen meningsløs model eller noget dårligt datasæt kan reddes af en graf eller tabel uanset hvor smart den end er. En tåbelig teori resulterer i en tåbelig graf. - Edward R. Tuft For en teori er der kun to muligheder - enten er den rigtig eller også er den forkert. En model har en tredje mulighed: den kan være rigtig, men irrelevant. - Manfred Eigen Sandsynlighed er forventning grundet på delvis viden. Et fuldstændigt kendskab til alle omstændigheder som påvirker en begivenheds forekomst vil ændre forventing til vished, og hverken efterlade plads til eller krav om en sandsynlighedsteori. - George Boole 10 pct. af alle biltyve er kejthåndede. Alle isbjørne er kejthåndede. Så hvis din bil bliver stjålet, er der 10 pct. chance for at den er stjålet af en isbjørn! - Anonym "Flerbørnsfødsler er hyppige i større familier", erklærer en statistiker. De er ikke nemme at snyde de statistikere! - Anonym 79,48 pct. af al statistik er lavet på stedet. - John A. Paulos 39 pct. af de arbejdsløse mænd går med briller. 80 pct. af mænd i beskæftigelse går med briller. Arbejde ødelægger synet! - Anonym Goethe læser i det franske Tidsskrift "Le Temps" en artikel om den engelske Gejsteligheds enorme Lønning. "Man har påstået," sagde Goethe, "at Verden bliver regeret ved Tal; med det véd jeg, at Tallene belærer os om, hvor vidt den bliver godt eller slet regeret." - Johann Peter Eckermann 20

21 Og så var der statistikeren som blev spurgt hvordan hendes mand var og som svarede: "Sammenlignet med hvem?" - Anonym 21

22 Mere om statistikkens ulidelige lethed... Den bedste måde at forøge gennemsnitsintelligensen hos videnskabsmænd på ville være at reducere deres antal. - Alexis Carrel 50 pct. af afgangseleverne i dette land opnår et eksamensresultat i den dårligste halvdel af klassen. - Anonym Det er bevist, at det er sundt at fejre fødseldag! Statistikken viser, at de mennesker der fejrer flest fødselsdage bliver ældst. - Anonym En statistiker og hans kone var strandet på en øde ø. Da konen spurgte, hvordan de skulle slippe bort fra øen og komme hjem, svarede statistikeren: "Lad os antage vi har en båd...". - Anonym Nogle hævder, at hvis alverdens statistikere blev lagt på jorden i en lang række hoved ved fod, ville det være en god ting - andre bemærker, at så ville 2/3 ligge under vand. - Anonym En statistikers kone fik tvillinger. Han var glad og ringede til præsten som sagde: "Kom hen i kirken på søndag, så jeg kan døbe dem." "Nej", svarede statistikeren. "Døb den ene. Vi har tænkt os at beholde den anden som kontrol." - Anonym 22

23 Har du hørt om statistikeren som druknede i en sø med en gennemsnitlig dybde på 10 cm. - Anonym Statistikken viser, at meget få af dem der tillægger sig den vane at spise vil overleve. - Wallace Irwin Tre mænd i en varmluftsballon opdager, at de er faret vild i en fjern dal. Den ene siger: "Jeg har fået en god idé. Hvis vi råber om hjælp vil ekkoet bære vores stemmer langt omkring". Og han råber: "Haaalllooo! Hvooor eeer viii?" De hører ekkoet af råbet mange gange. Da der er gået et kvarters tid hører de ekkoet svare: "Haaalllooo! I er faret vild!" "Det må have været en statistiker", konstaterer en af mændene. Forvirret spørger en anden: "Hvorfor tror du det?" og svaret lyder: " Af tre grunde: (1) han var længe om at svare, (2) han havde fuldstændig ret og (3) svaret var ganske ubrugeligt." - Anonym Og så var der statistikprofessoren, der altid satte speederen i bund gennem vejkryds og derpå tog farten af, så snart han var kommet over krydset. En dag spurgte en passager, som forståeligt nok var ganske lammet af skræk ham, hvorfor han kørte så hurtigt igennem alle vejkryds. Professoren svarede: "Joh, statistisk set er du meget udsat for at komme ud for en ulykke i et kryds, så derfor sikrer jeg mig, at jeg tilbringer så kort tid som muligt der." - Anonym Vidste du, at de fleste mennesker har mere end det gennemsnitlige antal ben? Det er i virkelighed ganske klart. Blandt 57 millioner indbyggere i England er der sandsynligvis 5000 som kun har ét ben. Derfor er det gennemsnitlige antal ben: ((5000 * 1) + ( * 2)) / = Eftersom de fleste har to ben... - Anonym 23

24 En fysiker, en biolog og en statistiker ser to personer gå ind i et hus og snart efter tre personer forlade det igen. Fysikerens reaktion er: "Min første observation må have været forkert", biologens: "Det er da indlysende, at de to må have formeret sig...", mens statistikerens konklusion er: "Nå ja, hvis endnu en person går ind i huset, så vil der ikke være nogen derinde!" - Anonym Hvad kalder en statistiker det, når hovedet bliver hugget af 10 rotter og 1 overlever? Ikke-signifikant! - Anonym To middelrette estimatorer sidder på en bar. Så si'r den ene: "Nå, hva' syn's du så om at være gift?" Den anden svarer: "Det er helt fint, hvis man ikke har noget imod at opgive dén grad af frihed." - Anonym En politiker på rejse i Skotland sad og kiggede ud af vinduet og så en flok sorte får. "Det er interessant", sagde han, "alle skotske får er sorte." "Nej, nej", advarede hans agent ham. "Lav endelige ikke sådanne positive udsagn. Det er bedre at sige: Nogle skotske får er sorte. Er det ikke rigtig, Jan?" Jan, der var statistiker, svarede: " Jo, for så vidt, men det eneste du med sikkerhed kan sige er, at nogle skotske får er sorte - på den ene side." - Anonym Hun sad på en bænk og læste en statistik over fødte og døde. Pludselig vendte hun sig til en herre ved siden af og sagde: "Er du klar over, at hver gang jeg trækker vejret, dør en mand?" "Meget interessant", svarede han, "har du prøvet med tandpasta?" - Jacob M. Braude 24

25 En statistiker, der tit rejste med fly, var meget bekymret for sandsynligheden for at der skulle være en bombe ombord. Han beregnede denne sandsynligheden og kom frem til, at den var meget lille, men ikke lille nok for ham. Så derfor medbringer han nu altid selv en bombe i sin mappe, når han flyver. Han resonnerer nemlig som så: at sandsynligheden for at der skulle være to bomber ombord ville være uendelig lille. - Anonym Tre statistikere er på jagt i de svenske skove og møder en elg. Den første statistiker skyder, men rammer en meter ved siden af, til venstre. Den anden statistiker skyder, men rammer en meter ved siden af, til højre. Den tredje statistiker skyder ikke, men råber: "Vi fik den - vi fik den!!" - Anonym Statistikken viser, at 10 pct. af alle ulykker forårsages af folk der har drukket. Det vil altså sige, at 90 pct. af alle ulykker skyldes mennesker der IKKE har drukket. Jamen, er det ikke det bedste bevis på, hvor farlige disse afholdsfolk er? Så for sikkerhedens skyld: DRIK! - Anonym Et højtudviklet samfund har fundet ud af at komme viden på piller. En student, som har brug for almene kundskaber, går ind på et apotek og spørger hvilke "kundskabspiller" man kan få. Apotekeren svarer: "Her har jeg en pille for engelsk litteratur." Studenten sluger pillen og erhverver sig straks kundskaber om engelsk litteratur! Studenten spørger: "Har du andre piller?" Apotekeren svarer: "Jeg har piller for kunsthistorie, biologi og verdenshistorie." Studenten beder om disse piller, sluger dem og erhverver sig straks kundskaber om disse emner. Så spørger studenten: "Har De en pille for statistik?" "Et øjeblik", svarer apotekeren, går ud i baglokalet og vender tilbage med en gigantisk pille, som er lige til at brække tungen på, og lægger den på disken. Studenten spørger: "Skal jeg virkelig sluge den kæmpestore pille for statistik?" Apotekeren nikker bekræftende og svarer: "Ja, statistik har jo altid været en svær pille at sluge!" - Anonym 25

Redaktion Bent Harpøth Kristensen. Tegner Philip Ytournel. Adresse Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. www.dst.dk dst@dst.

Redaktion Bent Harpøth Kristensen. Tegner Philip Ytournel. Adresse Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. www.dst.dk dst@dst. Statistisk talt Udgivet af Danmarks Statistik Januar 2010 ISBN 978-87-501-1826-8 Trykt udgave ISBN 978-87-501-1827-5 Internet-version Oplag: 2.000 Tryk: Rosendahls Fihl Jensen Redaktion Bent Harpøth Kristensen

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28 1 4.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 18. december 2016 kl. 10.00. Salmer: 90/gloria og 80/76,v.1-2/91//86/439/71/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /93. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Juleevangeliet og de hellige tre konger

Juleevangeliet og de hellige tre konger Juleevangeliet og de hellige tre konger Matthæusevangeliet 1,18-2,22 og Lukasevangeliet 1,27-2,40 The Brick Testament og den danske bibeloversættelse Det her er historien om hvordan Jesus Kristus blev

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Løgnen. Nyborg Friskole

Løgnen. Nyborg Friskole Løgnen af Nyborg Friskole SC. 1. EXT. PÅ BADEVÆRELSET - SOMMER - DAG Mie (17) er på badeværelset. Mie har taget en gravidtetstest. Vi ser Mie vente. Efter at have nølet i lang tid. Man ser nærbillede af

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

APOKRYFE SKRIFTER Bel og den Dragon af KING JAMES bibel Bel og dragen

APOKRYFE SKRIFTER Bel og den Dragon af KING JAMES bibel Bel og dragen APOKRYFE SKRIFTER Bel og den Dragon af KING JAMES bibel 1611 www.scriptural-truth.com Bel og dragen Bogen af Bel og dragen [i Daniel] Historien om ødelæggelsen af Bel og dragen, Afskåret fra slutningen

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag.

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag! Forside billede: Babara Meinel Jacops Illustrationer: Fleur Celeste/ Farvelægning: Naomi Skrevet

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert Mester Westphaler Leonard Udgivet af Dansk Dukketeaterforening 2004 Scenen forestiller en gade på Holbergs tid. Når tæppet går op, står på scenen. kommer ind. Godmorgen, lille pige. Jeg så, du kom ud fra

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Den, der har bruden, er brudgom; men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme.

Den, der har bruden, er brudgom; men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en jøde om renselse, og de gik hen til Johannes og sagde:»rabbi, han, som var hos dig på den anden side af Jordan, han, som du har vidnet om, han døber nu selv,

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Professoren. -går i skole! Forkortet læseprøve 2015. Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til:

Professoren. -går i skole! Forkortet læseprøve 2015. Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til: 1 Professoren -går i skole! Forkortet læseprøve 2015 af Kim Christensen Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til: Annette Thomsen, Hundemassør. Dyrehospitalet Sønderborg. Århus Dyrehospital. Hvor

Læs mere

Pinsedag.B.2016 Johs 14,15-21 Salmer: Pinsedag fejrer vi Helligåndens komme og kirkens fødselsdag. Den dag, hvor Apostlene

Pinsedag.B.2016 Johs 14,15-21 Salmer: Pinsedag fejrer vi Helligåndens komme og kirkens fødselsdag. Den dag, hvor Apostlene Pinsedag.B.2016 Johs 14,15-21 Salmer: 290-725-282 291-282-298 Pinsedag fejrer vi Helligåndens komme og kirkens fødselsdag. Den dag, hvor Apostlene mærkede noget helt usædvanligt. De beskrev det som et

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Gud har en plan -3 Plan nr. 3: Jeg giver dig evigt liv! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 3: At give mennesker evigt liv. Gud giver sig selv, for at intet nogensinde vil kunne stå i vejen for et evigt

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

22. søndag efter Trinitatis

22. søndag efter Trinitatis 22. søndag efter Trinitatis Salmevalg 753: Gud, du, som lyset og dagen oplod 448: Fyldt af glæde 518: På Guds nåde i al våde 276: Dommer over levende og døde 321: O, Kristelighed Dette hellige evangelium

Læs mere

Side 1. Lys i håret. historien om santa lucia.

Side 1. Lys i håret. historien om santa lucia. Side 1 Lys i håret historien om santa lucia Side 2 Personer: Lucia Lucias mor Paulo Side 3 Lys i håret historien om santa lucia 1 Mor er syg 4 2 Agates grav 6 3 Et smukt lys 8 4 Paulo 10 5 Lucias øjne

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt)

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt) Verbernes former Der er to slags verbeformer på dansk: de, der beskriver en situation, som den ser ud, mens den er der; og de der beskriver resultatet eller betydningen af situationen på et senere tidspunkt

Læs mere

DEN STORE FEST. Tales of Glory

DEN STORE FEST. Tales of Glory Jesus indbyder til fest i Himlen. De, der siger ja tak til indbydelsen; får lov til at være med 1 DEN STORE FEST Tales of Glory Til brug i dit hjem Målgruppe: 2 9 år Bibeltekst: Lukas 14, 15-24 Rekvisitter:

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang

Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang 478 Vi kommer til din kirke, Gud på Op al den ting 448 Fyldt af glæde 70 Du kom til vor runde jord 411 Hyggelig rolig Nadververs 69 v. 5 6 af Du fødtes på

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole.

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010 Knuser dit hjerte SC 1. SKOLEGANG DAG Signe og Michelle er på vej til time. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. MICHELLE Ej,

Læs mere

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 754 Se nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 33 Han som har hjulpet hidindtil - på Et trofast hjerte 245 - Opstandne Herre, du vil gå - på Det dufter

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere