KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRATTEN LÆS INDE I BLADET:"

Transkript

1 KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God start i både badminton og gymnastikafdelingen Gistrupdag 2006 og indvielse af den nye hal Rygepolitik i LKB Læs også om LKB Gistrup på

2

3 FORMANDEN SKRIVER Endnu et årsskifte venter Efter et meget travlt år er det nu allerede blevet tid til at se tilbage på det forløbne år. Heldigvis har det på de fleste områder igen været et ganske godt år for LKB og først er fremmest er der nu synlige beviser på, at halbyggeriet er kommet i gang og at de nye faciliteter står klar inden den næste fodboldsæson starter. Allerede i julenummeret 2003 skrev vi om en stor julegave i form af bevillingen til halbyggeriet i Gistrup og derfor burde alt være i skønneste orden nu her hvor vi er så tæt på. Desværre bliver det, trods ihærdige bestræbelser på det modsatte, til en i bogstaveligste forstand skrabet hal og da det desværre ikke lykkedes at få alle aftaler på plads med forvaltningen inden første spadestik, er vi i øjeblikket i gang med nogle meget vigtige men ubehagelige forhandlinger for at få et brugbart resultat ud af de mange anstrengelser. Da både LKB som klub og støtteforeningen SUG samt Nøvling bruger rigtigt mange penge på at få den nye hal op at stå må vi også sikre, at de mange medlemmer får noget for pengene og som det ser ud i øjeblikket, når enderne desværre ikke sammen. Der er således meget høj mødeaktivitet i øjeblikket og det forventes, at der snarest kommer en løsning på de sidste ting for det er absolut en nødvendighed at der kommer flere omklædningsrum inden den nye hal tages i brug og at sammenbygningen mellem det nye og det gamle blive gjort færdig inden indvielsen. En stærkt medvirkende årsag til det meget lange projektforløb har været at økonomien allerede fra bevilligsdatoen har været meget anspændt. Det endte da også med en overskridelse af budgettet ved licitationen og selvom der kom op til 1,5 millioner mere på kontoen, rækker det desværre ikke. En af årsagerne er at selvom kommunen er momsfri, skal der fratrækkes 17,5 % i moms af det beløb, som LKB, SUG og Nøvling som frivillige foreninger giver til kommunen. De penge vil måske kunne have forhindret at vi i dag står med en ikke ubetydelig risiko for at vi får en klods af en bygning liggende, som ikke rigtigt kan bruges efter hensigten. Alt andet lige er vi med indretningen af underetagen kommet meget nærmere åbningen af et motionscenter i Gistrup for alle interesserede. DGI har ikke mindst i år arbejdet meget aktivt for at få gang i motionscentre i de frivillige foreninger og netop nu har LKB en ansøgning inde om støtte til at få en fitness-afdeling op at stå og samtidigt er der søgt om et rentefrit lån til at indkøbe udstyr for. Det er med stort held lykkedes for DGI at få lignende motionscentre til at køre ganske fornuftigt andre steder og det skulle gerne blive tilfældet i Gistrup også. Motion er i høj grad også, hvad den aktive gymnastikafdelingen i LKB tilbyder.afdelingen har kæmpesucces med at tilbyde en række aktuelle hold til byens borgere og interessen er glædeligvis meget stor. Det er således ikke muligt at klare efterspørgsel og da det er helt umuligt at få mere tid i gymnastiksalen, har det været svært at udvide antallet af tilbud. Med indretningen af en møde- og aktivitetsal i kælderen på 150 kvadratmeter bliver det snart muligt for gymnastikafdelingen at tilbyde nye spændende hold, ikke bare efter arbejdstid, men også om morgenen samt i formiddags- og eftermiddagstimerne. Den nye sal vil kunne anvendes til meget med de nærliggende omklædningsrum og skulle Gistrup Sportsdanserforening og squaredanserne være interesseret, finder vi sikkert også plads til dem. Blandt de ting, vi i bestyrelsen har haft fat i det forløbne år har været at få indført en rygepolitik. Hver gang det har været diskuteret, er sindene blevet bragt i kog. Det er på ingen måde nemt at blive enige og groft sagt handler det om at vælge mellem at miste medlemmer fordi rygning bliver forbudt eller fordi det ikke bliver forbudt. Derfor blev der op til sommerferien indgået et kompromis om at forbyde rygning mod at indrette et rygerum. Sidstnævnte sted blev placeret tæt på kantinen i hjørnet ned mod bane to og indretningen af rygerummet ville kræve, at der blev opsat en væg med en dør. Dermed ville rummet være uegnet til mødelokale og hvad værre var, så viste det sig hurtigt nødvendigt at indrette det påtænkte rygerum som et midlertidigt depot for køkkenet under opførelsen af den nye hal. Hele den diskussion bevirkede at det er besluttet at vente med at håndhæve en rygepolitik indtil vi tager de nye lokaler i brug til foråret. Noget helt andet er at der allerede i dag er totalt rygeforbud både i hallen og de tilstødende omklædningsrum og alt andet lige burde ingen voksne kunne finde på at ryge i et omklædningsrum, hvor der også er børn.tiden arbejder stærkt for at der skal være rygeforbud i alle offentlige rum og det vil gøre beslutningen om at gøre LKB's klubhus til en rygefri zone meget let. Jeg håber og tror at det ender med et rygeforbud i det nye år. Et andet af årets store emner har været indførelsen af obligatoriske børneattester. Her har LKB fået stor hjælp af DGI og det er sådan, at alle ledere og trænere i LKB-Gistrup, der har med børn og unge under 15 år at gøre, skal checkes i de offentlige registre. Netop nu er udfyldelsen af registreringsskemaerne i gang og fremover kan INGEN få et job i LKB uden at lade sig checke. Tidligere havde LKB en handlingsplan for at tackle problemet og heri indgik en vurdering af, at det ikke ville være tilstrækkeligt at checke lederne og trænerne samtidigt med, at det var et ubehageligt job at stå som den ansvarlige for indhentning af attesterne. Derfor blev der ikke under den frivillige ordning foretaget check men både proceduren og handlingsplanen er naturligvis ændret således at LKB også i dette tilfælde følger lovgivningen. På det sportslige plan er det gået glimrende i fodbold i den netop afsluttede sæson da førsteholdet i serie 2 (endelig) rykkede op i serie 1 igen. Samtidigt lykkedes det at bevare holdene i både serie 3 og serie 4 foruden at fjerdeholdet i 3

4 serie 6 også holdt sæsonen ud. Badminton-spillerne kom også i serie 1 som ønsket og i ungdomsrækkerne fortsatte den markante fremgang således at LKB nu må betegnes som en talentskole. I tillid til at der stod to haller klar allerede i det tidlige forår havde LKB meldt sig som vært for Aalborgmesterskaberne i badminton 2005 men da der stadig kun var en enkelt hal, kom stævnet til at vare et par uger. Derfor skal der lyde en meget stor tak til de mange frivillige ledere, der i næsten to uger var bundet af at afvikle det store stævne lige fra arbejdstids ophør til sent på aftenen. Som tidligere nævnt fortsætter gymnastikafdelingen med at overgå sig selv og den enorme succes mens volleyball-afdelingen for andet år i træk måtte trække et divisionshold ud af turneringen. Her er der således meget at rette op på men afdelingen kan her og nu glæde sig over, at der er omkring 40 meget aktive spillere i ungdomsafdelingen. Også petanque gø det ganske glimrende og stiger støt i medlemstal så alt i alt kan vi som klub være det forløbne år bekendt. Til slut vil jeg rette en stor tak til alle ledere og trænere i samtlige afdelinger i klubben samt til de to aktive støtteforeninger, LKB's Venner og SUG (Støtteforeningen til Ungdomsidræt i Gistrup. Derudover skal der også rettes en tak til kantinepersonalet og lukkevagterne samt de mange ansatte i klubben. Uden endnu en stor og vedvarende indsats af jer alle gennem hele året havde vi kort og godt ingen foreningen og i værste fald ville kontingentet være langt højere og tilbudene samtidigt mindre. Sidst men ikke mindst vil jeg ønske alle med relation til klubben en rigtig glædelig jul og et godt nytår med håb om en række nye spændende oplevelser og fortsat fremgang for LKB i Kjeld Mølbæk Hovedformand Som følge af 25 års jubilæet med den populære LKB Cup lykkedes det i maj måned at få old boys landsholdet til Gistrup for at spille opvisningskamp. Som følge af et solidt arbejde af sponsor- og PR-gruppen blev der hentet rigeligt med midler til at betale for besøget af de mange berømte fodboldben og det blev en ganske underholdende og seværdig kamp, som landsholdet vandt med 6-2. Desværre deltog ingen af Laudrup-brødrene og sammemholdt med et utroligt køligt og blæsende vejr blev tilskuertallet skuffende lavt. Heldigvis blev jubilæumscuppen, trods en skuffende lav tilmelding af indkvarterede hold, en stor succes og alt i alt blev budgettet for årets cup nået. Strik en god boligøkonomi sammen med Jyske Prioritet Jyske Prioritet er en ny, fleksibel finansieringsform, som i mange tilfælde er et godt alternativ til traditionelle realkreditlån. Jyske Prioritet er med lav, variabel rente og med indbygget afdragsfrihed efter ønske. Du får frihed til selv at bestemme, hvornår og hvor meget, du vil afdrage. Faktisk kan du få afdragsfrihed i 10 år, men du kan frit nedbringe gælden på de tidspunkter og med de beløb, der passer dig og din økonomi. Ligeledes kan du samle opsparing og lån og kun betale renter af differencen. Kom ind i Jyske Bank og hør, om Jyske Prioritet er ret eller vrang for dig. Hadsundvej Aalborg Tlf

5 LKB-Gistrup afholder Generalforsamling tirsdag den 28. februar 2006 kl i klubhuset DAGSORDEN: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Pkt. 8 Pkt. 9 Pkt. 10 Valg af dirigent Hovedformandens beretning Kassereren fremlægger regnskabet Indkomne forslag Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent Valg af bestyrelse: a:valg af kasserer (for to år) c:valg af tre øvrige medlemmer (for et år) Godkendelse af øvrige bestyrelsesmedlemmer (for et år): a: Formand og næstformand for badminton b: Formand og næstformand for fodbold c: Formand og næstformand for gymnastik d: Formand og næstformand for tennis e: Formand og næstformand for volleyball Valg af to suppleanter til bestyrelsen for de ikke aktivitetsvalgte medlemmer (for et år) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant (for et år) Eventuelt Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dage for generalforsamlingens afholdelse. 5

6 Sagavej Gistrup Telefon Konsultation: Efter aftale Tidsbestilling: Daglig kl Butikken er åben mandag-fredag kl Hårde hvidevare og el-artikler Ring til os og aftal tid for: operationer,røntgendiagnostik, laboratorieundersøgelser m.v. på hunde, katte, gnavere, fugle eller krybdyr. Salg af foder, plejemidler og aktivitetsprodukter til hund og kat. GISTRUP SUPERMARKED Telefon Skipperen s Hundesalon Ja,ja vovse jeg skal nok huske vores tid på Skipperen Hundesalon v/anette Hansen Hadsundvej Gistrup Telefon: STØT VORE ANNONCØRER DE STØTTER OS

7 FODBOLD Tak for i år Da vi i fodboldafdelingen begyndte på efterårssæsonen nagede en lille smule tvivl om, at ønsket om at få 1. holdet tilbage i serie 1, ville gå i opfyldelse. Nu da turneringen er spillet færdig kan vi så konstatere at al tvivl blev gjort til skamme, holdet har spillet sig tilbage i serie 1. Afgørelsen faldt godt nok i sidste spillerunde, hvor de 3 point i Vester Hassing rakte til en 2. plads i rækken og dermed oprykning til serie 1. Jeg synes også at oprykningen er fortjent, trods alle genvordigheder har holdet gennem det meste af sæsonen ligget på 1. eller 2. pladsen. Desværre har holdet et kompleks på hjemmebanen i Gistrup, hvor de har tabt de forkerte kampe i efteråret, derfor blev opløbet lidt mere spændende end vi bryder os om. Men nu er spændingen forløst, med en lykkelig udgang, så nu glæder vi os til at se hvordan de klarer sig i en højere række. Serie 3 holdet har gennem hele sæsonen været placeret i rækkens bedste halvdel, men holdet nåede aldrig rigtig med i oprykningskapløbet, også her var det problemet med at tabe de forkerte kampe der gjorde udslaget. Holdet sluttede på en 5. plads i rækken, og det er absolut en tilfredsstillende præstation efter det første år i serie 3. Samme placering fik 3. holdet i serie 4, faktisk var det det hold vi frygtede mest for, hvis der blev tale om nedrykning. Men efter en dårlig start på sæsonen, har holdet spillet sig op og altså vundet de rigtige kampe, for at slutte på 5. pladsen i rækken, også en flot præstation. Efter et godt stykke benarbejde lykkedes det at få tilmeldt et serie 6 hold, der har været god tilslutning til holdet, især hvis holdet kan spille sine kampe på hverdagsaftner. Holdet har spillet i DGI`s turnering, men håbet er at den gode tilslutning til holdet fortsætter, da vi meget gerne vil have et 4. hold med.til et dameseniorhold kan vi desværre endnu kun skaffe spillere til et 7-mandshold, holdet har klaret sig flot i turneringen, så nu er der et grundlag at bygge videre på til næste år, hvor bestræbelserne går ud på igen at kunne tilmelde et 11- mandshold. Med de resultater og placeringer seniorafdelingen har opnået i 2005 kan vi vist kun være yderst tilfredse og glæde os til I ungdomsrækkerne kan de også være med når der tales om gode resultater, vi er ved at være igennem de små årgange, det betyder at vi i de enkelte rækker kan stille med 2, 3 eller flere hold. Hos ynglingene kan vi endnu kun stille et hold, det kunne til gengæld vinde efterårspuljen, det gav adgang til kredskampe, hvor holdet, efter at have været oversidder i 1. runde, tabte i 2. runde og kan nu holde vinterpause. Derudover blev lilleputpigerne puljevindere, lilleputdrenge 4 blev puljevindere og er nu nået til 4. runde i kampen om det jyske mesterskab. Miniputpigerne, der har spillet i pulje 1 (JBU s højeste række) måtte desværre nøjes med at blive nr. 2 i rækken på grund af et enkelt kiks, men har ellers været ganske suveræne. De mange andre hold i ungdomsrækkerne har så været knap så iøjnefaldende gennem 2005, men med de resultater der er opnået er vi nu ganske tilfredse, man kan jo ikke vinde hver gang. Da fodboldafdelingen nu (næsten) er nået igennem sæsonen 2005 kan vi se tilbage på en rigtig god sæson med mange flotte resultater. Med det antal hold vi har i gang, har der også været rigtig mange mennesker blandet ind i det, forældre, ledere, trænere, holdledere, LKB vil gerne sige tak for Jeres indsats i det forløbne år, samtidig vil vi også sige tak til vore sponsorer, til SUG, til SIFA og andre der har støttet os i 2005 og ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. På gensyn i 2006 J. Broe Fodboldformand Har du lyst til at spille fodbold? - Så skal du da spille dameseniorfodbold i LKB-Gistrup. Vi er nogle stykker, som spiller lidt fodbold en gang om ugen. Da vi altid kan bruge flere spillere, er alle interesserede meget velkommen. Holdet består af både nybegyndere og lidt mere øvede spillere, så du behøver ikke at have noget bestemt niveau. Vi spiller udelukkende for at have det sjovt og for at få lidt motion. Vores hold består af årige spillere, men aldersgruppen, vi spiller i, strækker sig så bredt som fra 16 år og opefter. Er du interesseret i at spille med eller bare er nysgerrig, så ring til Line Melgaard på mobil nr

8 Gistrup Autolakering & Karosseri-Værksted Alt i autolakering og autoreparation Tlf./Fax Hadsundvej Gistrup Østerbro 37b 9000 Aalborg mobil Pokaler - Indgravering - Medaljer Egon Kjeldsen tagdækning a/s Sagavej Gistrup Telefon Digevangen Gistrup Ring for uforpligtende tilbud /

9 Ny far søges Far/barn fodbolden indstillet indtil videre Efter 7 succesfyldte sæsoner har LKB desværre set sig nødsaget til at indstille far/barn fodbolden på ubestemt tid. Hvis aktiviteten skal i gang igen, skal der melde sig en far eller to, som vil stå for aktiviteten. Hvad er far/barn fodbold? Far/barn fodbold er - så vidt vi ved - opfundet af LKB- Gistrup. Det er et tilbud til alle medlemmer af LKB's oldboys-afdeling og deres børn - både piger og drenge - fra ca. 10 år og opefter. Det er en udendørs vinteridræt, som har været begunstiget af de senere års milde vintre. Sæsonen tager sin begyndelse i september/oktober, når oldboysholdene er færdige med deres turneringskampe. Der spilles hver søndag kl kun afbrudt af en meget kort jule-/nytårspause - indtil april måned, når oldboys spillerne og børnene igen skal i gang med turneringskampene. Oldboys spillere uden børn er også velkomne, og de spillere, der har børnebørn over 10 år, må meget gerne tage dem med. Far/barn fodbolden blev opfundet under en afslutningsmiddag for klubbens grand oldboys B hold i september Her blev man enige om, at det var alt for tidligt at holde op med at spille fodbold, blot fordi de lyse aftener var forbi. På den anden side ønskede spillerne ikke at forsømme deres familie for meget, hvorfor det blev aftalt at tage de store børn med. fra 6 (som er det uofficielle minimumsantal, inden der aflyses) til 24 spillere. Der spilles på en bane afpasset efter deltagerantallet. Der spilles ikke 11-mands fodbold på stor bane. Der er ikke tale om træning, men udelukkende om spil til 2 mål, og kampene har vist sig næsten altid at være meget jævnbyrdige og målrige. Hvordan kommer vi i gang igen? De 2 fædre (oldboys spillere), der har været drivkræfterne indtil nu, har ikke længere den fornødne tid til at stå for aktiviteten. Det ville være dejligt, hvis et par nye fædre ville melde sig på banen. Opgaverne er absolut til at overskue, især hvis de deles mellem 2, så man ikke er afhængig af at være til stede hver søndag formiddag. Opgaverne er: Låse op til klubhus/omklædningsrum Finde bolde og overtræksveste Vælge bane og banestørrelse Dele de fremmødte op på 2 hold og sætte spillet i gang Sørg for, at bolde og veste kommer på plads Skulle dette have vakt din interesse, kan du ringe til kontoret på , sende en mail eller ringe til undertegnede på Tonny Steiness Ideen viste sig at være levedygtig. Så længe, der var nogen til at stå for aktiviteten, var det en sjældenhed, at der måtte aflyses pga. manglende fremmøde. Tilslutningen har varieret Sæsonens gang i junior-afdelingen En lang og spændende sæson 2005 er nu afsluttet for juniorafdelingen. Træningen startede i januar måned med sne, frost og hårde baner. Der var i forhold til betingelserne for at spille fodbold et stort fremmøde som gav store forhåbninger for sæsonen. Det barske vintervejr fortsatte langt hen i marts måned og derfor blev alle træningskampe, undtagen en, aflyst og den ene kamp der blev afviklet på en frosthård sandbane gav ikke optimisme før turneringsstart. Da turneringsstarten nærmede sig var der efterhånden mødt så mange spillere at der blev tilmeldt 2 hold, et Junior A og et DGI 7-mands hold. DGI-holdet spillede en del kampe mod hold fra den sydlige del af Himmerland og holdet blev, på trods af store udskiftninger fra kamp til kamp, placeret midt i rækken. Dette resultat er meget flot når det tages i betragtning at spillerne i DGI-juniorrækken kan være fra 14 til 17 år og de fleste af vore spillere var 1.års junior dvs 14 til 15 år. Junior A holdet blev placeret i den sydlige kreds og det betød at alle modstanderne kom fra Himmerland. Efter en god start med flotte resultater i første kampe var det som om at gassen gik af bal-lonen og resultaterne i de sidste kampe betød at vi ikke kunne holde placeringen i Junior A men måtte indstille os på at spille efterårsturneringen i Junior 2. Foråret bød, udover det sportslige, på et stort arbejde med at stable det årlige loppemarked på benene. Efter en kæmpe indsats både af forældre og spillere lykkedes det at få afviklet et loppemarked som gav det økonomiske rygstød til at planlægge en afslutningstur i efterårsferien. forsætter... 9

10 Nordjysk Blæser - Service Anpartsselskab Sagavej 58C 9260 Gistrup Telefon Vores klub har lige fået støtte fra SIFA s BINGO-KASSE! Støt jer selv - Spil med søndag eftermiddag på TVDanmark Aalborg HADSUNDVEJ AALBORG TLF TELEFAX v/jørgen RØRBÆK Hadsundvej Gistrup Tlf Privat Værkstedet klarer alle opgaver indenfor: AUTOREPARATION AUTOOPRETNING AUTOSERVICE OG MEGET MERE Kontakt os uforbindende! Nøvlingvej Gistrup Tlf

11 Efter en kort sommerferie startede efterårssæsonen i begyndelsen af august. Enkelte spillere havde i sommerperioden valgt enten at stoppe med at spille eller skifte til andre af byens klubber og derfor blev det besluttet at droppe 7-mandsholdet. Efterårets turnering blev en god halvsæson hvor vi efter mange gode kampe endte på 3. pladsen. Det skal nævnes at vi i den sidste kamp, på udebane, som det eneste hold vandt over de senere kredsvindere fra Aalborg Chang. Straks efter den sidste kamp blev fokus rettet mod uge 42 hvor vi efter lang tids planlægning var klar til at rejse til Garda Cup i Italien med 17 spillere og 3 ledere. Busturen på 1650 kilometer blev "overstået" på 21 timer og vi nåede frem til Hotel Gardesano, tæt på Verona, som er et meget benyt-tet sportshotel. Alle deltagerne i turneringen var indkvarteret på dette hotel.værelserne og de øvrige faciliteter var helt i top og forplejningen fejlede bestemt heller ikke noget. Meget varieret morgenbuffet og der var lavet frokostmadpakker, sandwich, som var klar når vi kom ned til morgenmad.til aften var der 3 retter mad hver dag. Turneringen blev afviklet på Chievo Veronas træningsanlæg. Juniorturneringen blev afviklet i 2 puljer og efter 2 spændende kampe kvalificerede vi os til finaleslutspillet. Semifinalen blev spillet mod vinderen af den anden pulje, og efter en meget spændende, men ikke altid velspillet kamp, vandt vi med 1-0 og var klar til finalen. Efter 2 timers afslapning, bl.a med udsyn til Chievos træning begyndte vi at gøre klar til turens foreløbige højdepunkt, finalen mod Sunds. Tidligt i kampen kom vi foran 1-0 og føringen holdt til 5 minutter før tid hvor Sunds udlignede på et skud som ramte 3 spillere på vejen ind mod målet. Efter slutfløjten blev det umiddelbart herefter afviklet straffesparkskonkurrence som Sunds vandt og dermed vandt de finalen med 6-4. Da vi havde sundet os lidt oven på skuffelsen, blev vi enige om at vi havde gjort en rigtig god figur, idet alle hold i juniorturneringen var rangeret højere end os i JBU-turneringen så vi kan være meget tilfredse med turneringens forløb. Som et plaster på såret fik alle spillere en billet ( købt inden vi tog af sted uden at spillerne vidste det) til Champions League kampen Milan mod PSV Eindhoven samme aften på San Siro i Milano. En kæmpe oplevelse for alle på et kæmpestort stadion med mange tilskuere men kampen endte dog uden mål. Efter CL-kampen kørte bussen tilbage til hotellet hvor der skulle pakkes for at være klar til hjemturen tidligt næste dag. Fredag i uge 42 landede vi i Gistrup efter en lang sæson og efter en god afslutningstur. Tak til alle spillere, forældre, holdledere, LKB-Gistrup, SUG og alle andre som har støttet både sportsligt og arbejdsmæssigt igennem hele sæsonen og forhåbentlig kan vi hjælpes med at sæsonen 2006 bliver mindst lige så god og oplevelsesrigt som den sæson som netop er afsluttet. Tak for i år og på gensyn i junior-afdelingen i Jan Andersen Det blev til en anden plads. 11

12 Pige/damejunior tur til Holland I efterårsferien havde vi 16 piger/damejunior spillere og to trænere/ledere i Holland. Her er en beretning fra pigerne: Onsdag Vi mødtes alle sammen ved klubben kl onsdag morgen i efterårsferien. Så kørte vi til Brabrand, for at hente deres drengejunior hold. Fredag Fredag stod igen i fodboldens tegn. Vi spillede igen mod to hold hver. Alle holdene kom fra Danmark. Det var lidt surt at have rejst så langt og så ikke komme til at spille mod nogle udenlandske hold. Så vi sad i 12 timer i bus (inkl. pauser).vi spillede kort, og hørte musik, og hørte på Jan (vores træner) synge Bad Boys og hans elegante solo. Da vi nåede over grænsen så vi uafbrudt film. Jan og Marianne (som var med som leder) var virkelig færdige af grin over Finn og Jakob. Kl. 17 var vi fremme ved Heino Summercamp hvor vi skulle bo.vi blev indkvarteret og fik noget at spise. Senere var der diskotek, og en masse andre aktiviteter. Kl var det ind i hytten, for vi skulle rigtig tidligt op. Torsdag Torsdagen stod i fodboldens tegn. Vi blev delt op i to 7-mandshold, som skulle starte med at spille mod hinanden. Det var rimelig surt. Begge hold spillede to kampe. Så var det hjem og i bad, for der var kun to brusere i vores hytte til 16 piger og 2 voksne. Da alle havde været i bad og gjort sig klar, gik vi ind til Heino, og handlede eller hvad man nu kunne kalde det. Heino var ikke så forfærdelig stor, men den var hyggelig. Den lå ca. 1½ km væk fra Heino Summercamp. Kl skulle vi spise. Der var ikke ret mange af os der kunne lide maden. Heller ikke desserten. Det var en form for budding. Det spiser de sikkert meget af i Holland, men vi kan ikke anbefale det. Om aftenen var der igen diskotek og UEFA Cup kamp i biffen. Der blev også farvet hår, og sat punkerhår osv. på en del spillere.vi hyggede os. Vores hold blev hh. nr. 3 og 4. Så skulle vi have noget at spise. Det tog ca. 40 min.at få 4 toast eller tosti som det hedder på hollandsk. Derefter skulle vi så skifte til ens spille tøj for at spille 11-mands mod Nivå og Kerteminde.Vi havde allerede mødt Kerteminde i 7-mands kampene, mens Nivå kun var kommet for at spille de to 11-mands kampe. Vi tabte desværre begge kampe, men vi var også ved at være trætte. Vi var en sidste tur inde i byen for at købe slik med til hjemturen. Om aftenen var der igen diskotek og så blev der ellers bare pakket sammen og hygget med at spille kort. Lørdag Vi skulle tidligt op og spise morgenmad så vi kunne komme i Walibi World. Det er en mega stor forlystelsespark, med loop i næsten alle rutschebaner. Det var mega sjovt. Det er overhovedet ikke til at sammenligne med Fårup sommerland eller Tivoli.Vi var der lige mens de fejrede Halloween. Det går de åbenbart meget op i, for der var græskar osv. over det hele. Der gik udklædte rundt over alt.vi spiste alle sammen, sammen i Walibi World, inden drengene kom og hentede os, så vi skulle med bussen til Danmark igen. Søndag De fleste sov i bussen.vi var hjemme ca. kl Erik Østertoft 12

13 Fodboldafdelingen fik medaljer ved Limfjordscup i Lemvig i sommerferien. Fra onsdag til søndag i uge 30 drog 3 fodboldhold med bus til Lemvig for at forsvare klubbens farver: Lilleput-drenge, miniput-drenge og miniput-piger. Vi blev indkvarteret på en skole. Torsdag morgen var der en fælles indmarch til Stævnet. Og den var lidt lang -- 3 km - - men ligeså festlig som den var lang. I løbet af turneringen fik miniputpigerne spillet 6 kampe. De vandt alle 6 - endda finalen mod Lemvig (4-3). Under finalen var der god opbakning fra tilskuerpladserne fra alle de andre LKBer. Så det blev til en guldmedalje og en trøje med teksten Vinder af Limfjordscuppen. Dette fik holdet overrakt af damer klædt i folkedragter. Lilleput-drengene fik en flot bronzemedalje og endda en fairplay-præmie. Det var et dejligt stævne, hvor der blev gjort flittigt brug af svømmehallen. Limfjordscup i Lemvig Susanne Ørnbo, holdleder for miniputpiger. Fælles indmarch LKB- Lilleputpiger Efter en fantastisk efterårssæson blev vi kredsvinder i JBU 11 mands turnering.vi kom på en delt førsteplads i DGI 7 mands turnering, Der er trukket et stort læs på mange af pigerne, da vi mistede en del spillere efter sommerferien. Da vi havde både 7 mands- og 11 mandshold og kun 18 spillere tilbage måtte flere spille på begge hold. Mange har trænet 2 gange samt spillet kamp 2 gange om ugen. Fremmødet til træning har næsten været på 100 % hver gang. Så der skal lyde en stor tak til alle spillere, trænere og holdledere, samt de mange forældre som er mødt op til kampene. Jørgen Schou Dame-junior træner søges! Vi søger en træner til LKB-Gistrup's dame-junior afdeling til den kommende sæson. Der er i øjeblikket 18 spillere i truppen og vi forventer at tilmelde et 11 mands hold under DBU. Gå ikke glip af dette tilbud, for som de selv siger: "Der er gang i os og vi vil gerne lære at spille endnu bedre fodbold." Henvendelse til Erik Østertoft på eller 13

14 14

15 Afdelingsmøde i fodbold Onsdag den 25. januar 2006, kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Indstilling til valg af formand og næstformand. 5. Valg af koordinator og afdelingsformænd. 6. Indkomne forslag. 7. Aktuelle emner. 8. Eventuelt. J. Broe Fodboldformand NB.: Forslag der ønskes behandlet på afdelingsmødet bedes indleveret til kontoret senest mandag den 9. januar GYMNASTIK Gymnastikafdelingens opstartskursus 2005 Fredag og lørdag den september var vi 15 "gamle" og nye instruktører af sted på gymnastikafdelingens opstartskursus. I år gik turen til Sæby fritid center og vandrehjem. Vi startede med aftensmad, og derefter fandt vi vores sovepladser inden vi trak i gymnastik tøjet. Fra kl. 20 til 23 var der så gymnastikkursus i den tilhørende hal. Det var drenge, junior og airmåtte gymnastik programmet stod på. Det var to friske fyr fra Brønderslev der stod for aftensprogram, så der blev grinet, sved og lært en hel masse. Efter en gang natmad og hyggeligt samvær gik de sidste i seng Frisk og veludvilet stod vi op til morgenmad kl. 8.00, hvorefter kursuset fortsatte med foreningsdelen som var Instruktørers forventninger til sin forening. Der blev snakket og diskuteret, og vi fandt ud af at vi gjorde mange at de ting der forventes af os, men også at der er plads til nytænkning og forandring. Efter frokost holdt vi selv møde om den i nu gang værende sæson.vi var hjemme igen ca. kl og alle synes at de havde fået lært hinanden lidt bedre at kende og nye ideer de kunne tage med sig i gymnastiksalen 15

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 Dagsorden for hovedgeneralforsamling onsdag den 14. januar 2009 kl. 19.30 i Station 14. Til stede: 27 fremmødte 1. Valg af dirigent og to stemmetællere Flemming

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

BORDTENNIS. Landsmesterskaber 2015.

BORDTENNIS. Landsmesterskaber 2015. BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015. Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Bemærk: Deltagelse er kun mulig med

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Sammendrag fra U-18 pigernes tur til Veronello Cup 2012

Sammendrag fra U-18 pigernes tur til Veronello Cup 2012 Sammendrag fra U-18 pigernes tur til Veronello Cup 2012 Efter at have været til GØTEBORG CUP i Sverige eet par gange havde pigerne ønsket en større udlandstur til de sydlige himmelstrøg og det har vi arbejdet

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson.

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Ungdomsafdelingen: Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Der er blevet spillet en masse bold til både træning og kamp og jeg tror at alle

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

PEDERSKER IF. Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg

PEDERSKER IF. Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg PEDERSKER IF Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg 28 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand???? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 mobil nr. 22222358

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015 Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015 Velkomst. Kære medlemmer. Traditionen tro holder vi jo vores generalforsamling her i midten af marts måned. Det plejer at være omkring det tidspunkt,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Referat af generalforsamling i Lemming IF Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Sted: Tilstedeværende: Klubhuset Louise T. Kristensen, Lasse Schultz, Jesper Bang, Egon

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside?

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Kalø Golf Club Club Golf Kalø Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6 Generalforsamling Årets Generalforsamling finder sted onsdag d. 24/11 kl. 19.00 i Møllerens Hus Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Hjemmesiden

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Så går vi videre med den ordinære generalforsamling og også velkommen til den. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011

Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011 Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011 Fodboldåret 2011 har igen budt på mange spændende udfordringer, med stor aktivitet på banerne, men også et år hvor

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner:

Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: PEDERSKER IF 24 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand???? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 Mobil nr. 22222358 Sekretær: Irene Espersen, Dr. Glavens Vej

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015.

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Hørve Idrætsforening Grundlagt 1901 18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Tilstede: Kim Buurskov, Marianne Hoffmann, Palle Petersen og Kasper Skau. Fraværende: Casper Jensen,

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004 Vedr. Referat af bestyrelsesmødet den 12. august Fraværende: Gitte 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 22. august 13 2. Orientering ved formanden. Kim Tønder (KT) fortalte, at de 4 fodboldklubber var

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes torsdag d. 28. april 2016 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

DGI Bordtennis inviterer til. Landsmesterskaber. 1. 3. april 2016, Vejen Idrætscenter. www.dgi.dk/201609208000

DGI Bordtennis inviterer til. Landsmesterskaber. 1. 3. april 2016, Vejen Idrætscenter. www.dgi.dk/201609208000 DGI Bordtennis inviterer til Landsmesterskaber 2016 1. 3. april 2016, Vejen Idrætscenter www.dgi.dk/201609208000 Landsmesterskaberne samler alle bordtennisspillere til en sjov og spændende weekend. Der

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere