KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRATTEN LÆS INDE I BLADET:"

Transkript

1 KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God start i både badminton og gymnastikafdelingen Gistrupdag 2006 og indvielse af den nye hal Rygepolitik i LKB Læs også om LKB Gistrup på

2

3 FORMANDEN SKRIVER Endnu et årsskifte venter Efter et meget travlt år er det nu allerede blevet tid til at se tilbage på det forløbne år. Heldigvis har det på de fleste områder igen været et ganske godt år for LKB og først er fremmest er der nu synlige beviser på, at halbyggeriet er kommet i gang og at de nye faciliteter står klar inden den næste fodboldsæson starter. Allerede i julenummeret 2003 skrev vi om en stor julegave i form af bevillingen til halbyggeriet i Gistrup og derfor burde alt være i skønneste orden nu her hvor vi er så tæt på. Desværre bliver det, trods ihærdige bestræbelser på det modsatte, til en i bogstaveligste forstand skrabet hal og da det desværre ikke lykkedes at få alle aftaler på plads med forvaltningen inden første spadestik, er vi i øjeblikket i gang med nogle meget vigtige men ubehagelige forhandlinger for at få et brugbart resultat ud af de mange anstrengelser. Da både LKB som klub og støtteforeningen SUG samt Nøvling bruger rigtigt mange penge på at få den nye hal op at stå må vi også sikre, at de mange medlemmer får noget for pengene og som det ser ud i øjeblikket, når enderne desværre ikke sammen. Der er således meget høj mødeaktivitet i øjeblikket og det forventes, at der snarest kommer en løsning på de sidste ting for det er absolut en nødvendighed at der kommer flere omklædningsrum inden den nye hal tages i brug og at sammenbygningen mellem det nye og det gamle blive gjort færdig inden indvielsen. En stærkt medvirkende årsag til det meget lange projektforløb har været at økonomien allerede fra bevilligsdatoen har været meget anspændt. Det endte da også med en overskridelse af budgettet ved licitationen og selvom der kom op til 1,5 millioner mere på kontoen, rækker det desværre ikke. En af årsagerne er at selvom kommunen er momsfri, skal der fratrækkes 17,5 % i moms af det beløb, som LKB, SUG og Nøvling som frivillige foreninger giver til kommunen. De penge vil måske kunne have forhindret at vi i dag står med en ikke ubetydelig risiko for at vi får en klods af en bygning liggende, som ikke rigtigt kan bruges efter hensigten. Alt andet lige er vi med indretningen af underetagen kommet meget nærmere åbningen af et motionscenter i Gistrup for alle interesserede. DGI har ikke mindst i år arbejdet meget aktivt for at få gang i motionscentre i de frivillige foreninger og netop nu har LKB en ansøgning inde om støtte til at få en fitness-afdeling op at stå og samtidigt er der søgt om et rentefrit lån til at indkøbe udstyr for. Det er med stort held lykkedes for DGI at få lignende motionscentre til at køre ganske fornuftigt andre steder og det skulle gerne blive tilfældet i Gistrup også. Motion er i høj grad også, hvad den aktive gymnastikafdelingen i LKB tilbyder.afdelingen har kæmpesucces med at tilbyde en række aktuelle hold til byens borgere og interessen er glædeligvis meget stor. Det er således ikke muligt at klare efterspørgsel og da det er helt umuligt at få mere tid i gymnastiksalen, har det været svært at udvide antallet af tilbud. Med indretningen af en møde- og aktivitetsal i kælderen på 150 kvadratmeter bliver det snart muligt for gymnastikafdelingen at tilbyde nye spændende hold, ikke bare efter arbejdstid, men også om morgenen samt i formiddags- og eftermiddagstimerne. Den nye sal vil kunne anvendes til meget med de nærliggende omklædningsrum og skulle Gistrup Sportsdanserforening og squaredanserne være interesseret, finder vi sikkert også plads til dem. Blandt de ting, vi i bestyrelsen har haft fat i det forløbne år har været at få indført en rygepolitik. Hver gang det har været diskuteret, er sindene blevet bragt i kog. Det er på ingen måde nemt at blive enige og groft sagt handler det om at vælge mellem at miste medlemmer fordi rygning bliver forbudt eller fordi det ikke bliver forbudt. Derfor blev der op til sommerferien indgået et kompromis om at forbyde rygning mod at indrette et rygerum. Sidstnævnte sted blev placeret tæt på kantinen i hjørnet ned mod bane to og indretningen af rygerummet ville kræve, at der blev opsat en væg med en dør. Dermed ville rummet være uegnet til mødelokale og hvad værre var, så viste det sig hurtigt nødvendigt at indrette det påtænkte rygerum som et midlertidigt depot for køkkenet under opførelsen af den nye hal. Hele den diskussion bevirkede at det er besluttet at vente med at håndhæve en rygepolitik indtil vi tager de nye lokaler i brug til foråret. Noget helt andet er at der allerede i dag er totalt rygeforbud både i hallen og de tilstødende omklædningsrum og alt andet lige burde ingen voksne kunne finde på at ryge i et omklædningsrum, hvor der også er børn.tiden arbejder stærkt for at der skal være rygeforbud i alle offentlige rum og det vil gøre beslutningen om at gøre LKB's klubhus til en rygefri zone meget let. Jeg håber og tror at det ender med et rygeforbud i det nye år. Et andet af årets store emner har været indførelsen af obligatoriske børneattester. Her har LKB fået stor hjælp af DGI og det er sådan, at alle ledere og trænere i LKB-Gistrup, der har med børn og unge under 15 år at gøre, skal checkes i de offentlige registre. Netop nu er udfyldelsen af registreringsskemaerne i gang og fremover kan INGEN få et job i LKB uden at lade sig checke. Tidligere havde LKB en handlingsplan for at tackle problemet og heri indgik en vurdering af, at det ikke ville være tilstrækkeligt at checke lederne og trænerne samtidigt med, at det var et ubehageligt job at stå som den ansvarlige for indhentning af attesterne. Derfor blev der ikke under den frivillige ordning foretaget check men både proceduren og handlingsplanen er naturligvis ændret således at LKB også i dette tilfælde følger lovgivningen. På det sportslige plan er det gået glimrende i fodbold i den netop afsluttede sæson da førsteholdet i serie 2 (endelig) rykkede op i serie 1 igen. Samtidigt lykkedes det at bevare holdene i både serie 3 og serie 4 foruden at fjerdeholdet i 3

4 serie 6 også holdt sæsonen ud. Badminton-spillerne kom også i serie 1 som ønsket og i ungdomsrækkerne fortsatte den markante fremgang således at LKB nu må betegnes som en talentskole. I tillid til at der stod to haller klar allerede i det tidlige forår havde LKB meldt sig som vært for Aalborgmesterskaberne i badminton 2005 men da der stadig kun var en enkelt hal, kom stævnet til at vare et par uger. Derfor skal der lyde en meget stor tak til de mange frivillige ledere, der i næsten to uger var bundet af at afvikle det store stævne lige fra arbejdstids ophør til sent på aftenen. Som tidligere nævnt fortsætter gymnastikafdelingen med at overgå sig selv og den enorme succes mens volleyball-afdelingen for andet år i træk måtte trække et divisionshold ud af turneringen. Her er der således meget at rette op på men afdelingen kan her og nu glæde sig over, at der er omkring 40 meget aktive spillere i ungdomsafdelingen. Også petanque gø det ganske glimrende og stiger støt i medlemstal så alt i alt kan vi som klub være det forløbne år bekendt. Til slut vil jeg rette en stor tak til alle ledere og trænere i samtlige afdelinger i klubben samt til de to aktive støtteforeninger, LKB's Venner og SUG (Støtteforeningen til Ungdomsidræt i Gistrup. Derudover skal der også rettes en tak til kantinepersonalet og lukkevagterne samt de mange ansatte i klubben. Uden endnu en stor og vedvarende indsats af jer alle gennem hele året havde vi kort og godt ingen foreningen og i værste fald ville kontingentet være langt højere og tilbudene samtidigt mindre. Sidst men ikke mindst vil jeg ønske alle med relation til klubben en rigtig glædelig jul og et godt nytår med håb om en række nye spændende oplevelser og fortsat fremgang for LKB i Kjeld Mølbæk Hovedformand Som følge af 25 års jubilæet med den populære LKB Cup lykkedes det i maj måned at få old boys landsholdet til Gistrup for at spille opvisningskamp. Som følge af et solidt arbejde af sponsor- og PR-gruppen blev der hentet rigeligt med midler til at betale for besøget af de mange berømte fodboldben og det blev en ganske underholdende og seværdig kamp, som landsholdet vandt med 6-2. Desværre deltog ingen af Laudrup-brødrene og sammemholdt med et utroligt køligt og blæsende vejr blev tilskuertallet skuffende lavt. Heldigvis blev jubilæumscuppen, trods en skuffende lav tilmelding af indkvarterede hold, en stor succes og alt i alt blev budgettet for årets cup nået. Strik en god boligøkonomi sammen med Jyske Prioritet Jyske Prioritet er en ny, fleksibel finansieringsform, som i mange tilfælde er et godt alternativ til traditionelle realkreditlån. Jyske Prioritet er med lav, variabel rente og med indbygget afdragsfrihed efter ønske. Du får frihed til selv at bestemme, hvornår og hvor meget, du vil afdrage. Faktisk kan du få afdragsfrihed i 10 år, men du kan frit nedbringe gælden på de tidspunkter og med de beløb, der passer dig og din økonomi. Ligeledes kan du samle opsparing og lån og kun betale renter af differencen. Kom ind i Jyske Bank og hør, om Jyske Prioritet er ret eller vrang for dig. Hadsundvej Aalborg Tlf

5 LKB-Gistrup afholder Generalforsamling tirsdag den 28. februar 2006 kl i klubhuset DAGSORDEN: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Pkt. 8 Pkt. 9 Pkt. 10 Valg af dirigent Hovedformandens beretning Kassereren fremlægger regnskabet Indkomne forslag Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent Valg af bestyrelse: a:valg af kasserer (for to år) c:valg af tre øvrige medlemmer (for et år) Godkendelse af øvrige bestyrelsesmedlemmer (for et år): a: Formand og næstformand for badminton b: Formand og næstformand for fodbold c: Formand og næstformand for gymnastik d: Formand og næstformand for tennis e: Formand og næstformand for volleyball Valg af to suppleanter til bestyrelsen for de ikke aktivitetsvalgte medlemmer (for et år) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant (for et år) Eventuelt Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dage for generalforsamlingens afholdelse. 5

6 Sagavej Gistrup Telefon Konsultation: Efter aftale Tidsbestilling: Daglig kl Butikken er åben mandag-fredag kl Hårde hvidevare og el-artikler Ring til os og aftal tid for: operationer,røntgendiagnostik, laboratorieundersøgelser m.v. på hunde, katte, gnavere, fugle eller krybdyr. Salg af foder, plejemidler og aktivitetsprodukter til hund og kat. GISTRUP SUPERMARKED Telefon Skipperen s Hundesalon Ja,ja vovse jeg skal nok huske vores tid på Skipperen Hundesalon v/anette Hansen Hadsundvej Gistrup Telefon: STØT VORE ANNONCØRER DE STØTTER OS

7 FODBOLD Tak for i år Da vi i fodboldafdelingen begyndte på efterårssæsonen nagede en lille smule tvivl om, at ønsket om at få 1. holdet tilbage i serie 1, ville gå i opfyldelse. Nu da turneringen er spillet færdig kan vi så konstatere at al tvivl blev gjort til skamme, holdet har spillet sig tilbage i serie 1. Afgørelsen faldt godt nok i sidste spillerunde, hvor de 3 point i Vester Hassing rakte til en 2. plads i rækken og dermed oprykning til serie 1. Jeg synes også at oprykningen er fortjent, trods alle genvordigheder har holdet gennem det meste af sæsonen ligget på 1. eller 2. pladsen. Desværre har holdet et kompleks på hjemmebanen i Gistrup, hvor de har tabt de forkerte kampe i efteråret, derfor blev opløbet lidt mere spændende end vi bryder os om. Men nu er spændingen forløst, med en lykkelig udgang, så nu glæder vi os til at se hvordan de klarer sig i en højere række. Serie 3 holdet har gennem hele sæsonen været placeret i rækkens bedste halvdel, men holdet nåede aldrig rigtig med i oprykningskapløbet, også her var det problemet med at tabe de forkerte kampe der gjorde udslaget. Holdet sluttede på en 5. plads i rækken, og det er absolut en tilfredsstillende præstation efter det første år i serie 3. Samme placering fik 3. holdet i serie 4, faktisk var det det hold vi frygtede mest for, hvis der blev tale om nedrykning. Men efter en dårlig start på sæsonen, har holdet spillet sig op og altså vundet de rigtige kampe, for at slutte på 5. pladsen i rækken, også en flot præstation. Efter et godt stykke benarbejde lykkedes det at få tilmeldt et serie 6 hold, der har været god tilslutning til holdet, især hvis holdet kan spille sine kampe på hverdagsaftner. Holdet har spillet i DGI`s turnering, men håbet er at den gode tilslutning til holdet fortsætter, da vi meget gerne vil have et 4. hold med.til et dameseniorhold kan vi desværre endnu kun skaffe spillere til et 7-mandshold, holdet har klaret sig flot i turneringen, så nu er der et grundlag at bygge videre på til næste år, hvor bestræbelserne går ud på igen at kunne tilmelde et 11- mandshold. Med de resultater og placeringer seniorafdelingen har opnået i 2005 kan vi vist kun være yderst tilfredse og glæde os til I ungdomsrækkerne kan de også være med når der tales om gode resultater, vi er ved at være igennem de små årgange, det betyder at vi i de enkelte rækker kan stille med 2, 3 eller flere hold. Hos ynglingene kan vi endnu kun stille et hold, det kunne til gengæld vinde efterårspuljen, det gav adgang til kredskampe, hvor holdet, efter at have været oversidder i 1. runde, tabte i 2. runde og kan nu holde vinterpause. Derudover blev lilleputpigerne puljevindere, lilleputdrenge 4 blev puljevindere og er nu nået til 4. runde i kampen om det jyske mesterskab. Miniputpigerne, der har spillet i pulje 1 (JBU s højeste række) måtte desværre nøjes med at blive nr. 2 i rækken på grund af et enkelt kiks, men har ellers været ganske suveræne. De mange andre hold i ungdomsrækkerne har så været knap så iøjnefaldende gennem 2005, men med de resultater der er opnået er vi nu ganske tilfredse, man kan jo ikke vinde hver gang. Da fodboldafdelingen nu (næsten) er nået igennem sæsonen 2005 kan vi se tilbage på en rigtig god sæson med mange flotte resultater. Med det antal hold vi har i gang, har der også været rigtig mange mennesker blandet ind i det, forældre, ledere, trænere, holdledere, LKB vil gerne sige tak for Jeres indsats i det forløbne år, samtidig vil vi også sige tak til vore sponsorer, til SUG, til SIFA og andre der har støttet os i 2005 og ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. På gensyn i 2006 J. Broe Fodboldformand Har du lyst til at spille fodbold? - Så skal du da spille dameseniorfodbold i LKB-Gistrup. Vi er nogle stykker, som spiller lidt fodbold en gang om ugen. Da vi altid kan bruge flere spillere, er alle interesserede meget velkommen. Holdet består af både nybegyndere og lidt mere øvede spillere, så du behøver ikke at have noget bestemt niveau. Vi spiller udelukkende for at have det sjovt og for at få lidt motion. Vores hold består af årige spillere, men aldersgruppen, vi spiller i, strækker sig så bredt som fra 16 år og opefter. Er du interesseret i at spille med eller bare er nysgerrig, så ring til Line Melgaard på mobil nr

8 Gistrup Autolakering & Karosseri-Værksted Alt i autolakering og autoreparation Tlf./Fax Hadsundvej Gistrup Østerbro 37b 9000 Aalborg mobil Pokaler - Indgravering - Medaljer Egon Kjeldsen tagdækning a/s Sagavej Gistrup Telefon Digevangen Gistrup Ring for uforpligtende tilbud /

9 Ny far søges Far/barn fodbolden indstillet indtil videre Efter 7 succesfyldte sæsoner har LKB desværre set sig nødsaget til at indstille far/barn fodbolden på ubestemt tid. Hvis aktiviteten skal i gang igen, skal der melde sig en far eller to, som vil stå for aktiviteten. Hvad er far/barn fodbold? Far/barn fodbold er - så vidt vi ved - opfundet af LKB- Gistrup. Det er et tilbud til alle medlemmer af LKB's oldboys-afdeling og deres børn - både piger og drenge - fra ca. 10 år og opefter. Det er en udendørs vinteridræt, som har været begunstiget af de senere års milde vintre. Sæsonen tager sin begyndelse i september/oktober, når oldboysholdene er færdige med deres turneringskampe. Der spilles hver søndag kl kun afbrudt af en meget kort jule-/nytårspause - indtil april måned, når oldboys spillerne og børnene igen skal i gang med turneringskampene. Oldboys spillere uden børn er også velkomne, og de spillere, der har børnebørn over 10 år, må meget gerne tage dem med. Far/barn fodbolden blev opfundet under en afslutningsmiddag for klubbens grand oldboys B hold i september Her blev man enige om, at det var alt for tidligt at holde op med at spille fodbold, blot fordi de lyse aftener var forbi. På den anden side ønskede spillerne ikke at forsømme deres familie for meget, hvorfor det blev aftalt at tage de store børn med. fra 6 (som er det uofficielle minimumsantal, inden der aflyses) til 24 spillere. Der spilles på en bane afpasset efter deltagerantallet. Der spilles ikke 11-mands fodbold på stor bane. Der er ikke tale om træning, men udelukkende om spil til 2 mål, og kampene har vist sig næsten altid at være meget jævnbyrdige og målrige. Hvordan kommer vi i gang igen? De 2 fædre (oldboys spillere), der har været drivkræfterne indtil nu, har ikke længere den fornødne tid til at stå for aktiviteten. Det ville være dejligt, hvis et par nye fædre ville melde sig på banen. Opgaverne er absolut til at overskue, især hvis de deles mellem 2, så man ikke er afhængig af at være til stede hver søndag formiddag. Opgaverne er: Låse op til klubhus/omklædningsrum Finde bolde og overtræksveste Vælge bane og banestørrelse Dele de fremmødte op på 2 hold og sætte spillet i gang Sørg for, at bolde og veste kommer på plads Skulle dette have vakt din interesse, kan du ringe til kontoret på , sende en mail eller ringe til undertegnede på Tonny Steiness Ideen viste sig at være levedygtig. Så længe, der var nogen til at stå for aktiviteten, var det en sjældenhed, at der måtte aflyses pga. manglende fremmøde. Tilslutningen har varieret Sæsonens gang i junior-afdelingen En lang og spændende sæson 2005 er nu afsluttet for juniorafdelingen. Træningen startede i januar måned med sne, frost og hårde baner. Der var i forhold til betingelserne for at spille fodbold et stort fremmøde som gav store forhåbninger for sæsonen. Det barske vintervejr fortsatte langt hen i marts måned og derfor blev alle træningskampe, undtagen en, aflyst og den ene kamp der blev afviklet på en frosthård sandbane gav ikke optimisme før turneringsstart. Da turneringsstarten nærmede sig var der efterhånden mødt så mange spillere at der blev tilmeldt 2 hold, et Junior A og et DGI 7-mands hold. DGI-holdet spillede en del kampe mod hold fra den sydlige del af Himmerland og holdet blev, på trods af store udskiftninger fra kamp til kamp, placeret midt i rækken. Dette resultat er meget flot når det tages i betragtning at spillerne i DGI-juniorrækken kan være fra 14 til 17 år og de fleste af vore spillere var 1.års junior dvs 14 til 15 år. Junior A holdet blev placeret i den sydlige kreds og det betød at alle modstanderne kom fra Himmerland. Efter en god start med flotte resultater i første kampe var det som om at gassen gik af bal-lonen og resultaterne i de sidste kampe betød at vi ikke kunne holde placeringen i Junior A men måtte indstille os på at spille efterårsturneringen i Junior 2. Foråret bød, udover det sportslige, på et stort arbejde med at stable det årlige loppemarked på benene. Efter en kæmpe indsats både af forældre og spillere lykkedes det at få afviklet et loppemarked som gav det økonomiske rygstød til at planlægge en afslutningstur i efterårsferien. forsætter... 9

10 Nordjysk Blæser - Service Anpartsselskab Sagavej 58C 9260 Gistrup Telefon Vores klub har lige fået støtte fra SIFA s BINGO-KASSE! Støt jer selv - Spil med søndag eftermiddag på TVDanmark Aalborg HADSUNDVEJ AALBORG TLF TELEFAX v/jørgen RØRBÆK Hadsundvej Gistrup Tlf Privat Værkstedet klarer alle opgaver indenfor: AUTOREPARATION AUTOOPRETNING AUTOSERVICE OG MEGET MERE Kontakt os uforbindende! Nøvlingvej Gistrup Tlf

11 Efter en kort sommerferie startede efterårssæsonen i begyndelsen af august. Enkelte spillere havde i sommerperioden valgt enten at stoppe med at spille eller skifte til andre af byens klubber og derfor blev det besluttet at droppe 7-mandsholdet. Efterårets turnering blev en god halvsæson hvor vi efter mange gode kampe endte på 3. pladsen. Det skal nævnes at vi i den sidste kamp, på udebane, som det eneste hold vandt over de senere kredsvindere fra Aalborg Chang. Straks efter den sidste kamp blev fokus rettet mod uge 42 hvor vi efter lang tids planlægning var klar til at rejse til Garda Cup i Italien med 17 spillere og 3 ledere. Busturen på 1650 kilometer blev "overstået" på 21 timer og vi nåede frem til Hotel Gardesano, tæt på Verona, som er et meget benyt-tet sportshotel. Alle deltagerne i turneringen var indkvarteret på dette hotel.værelserne og de øvrige faciliteter var helt i top og forplejningen fejlede bestemt heller ikke noget. Meget varieret morgenbuffet og der var lavet frokostmadpakker, sandwich, som var klar når vi kom ned til morgenmad.til aften var der 3 retter mad hver dag. Turneringen blev afviklet på Chievo Veronas træningsanlæg. Juniorturneringen blev afviklet i 2 puljer og efter 2 spændende kampe kvalificerede vi os til finaleslutspillet. Semifinalen blev spillet mod vinderen af den anden pulje, og efter en meget spændende, men ikke altid velspillet kamp, vandt vi med 1-0 og var klar til finalen. Efter 2 timers afslapning, bl.a med udsyn til Chievos træning begyndte vi at gøre klar til turens foreløbige højdepunkt, finalen mod Sunds. Tidligt i kampen kom vi foran 1-0 og føringen holdt til 5 minutter før tid hvor Sunds udlignede på et skud som ramte 3 spillere på vejen ind mod målet. Efter slutfløjten blev det umiddelbart herefter afviklet straffesparkskonkurrence som Sunds vandt og dermed vandt de finalen med 6-4. Da vi havde sundet os lidt oven på skuffelsen, blev vi enige om at vi havde gjort en rigtig god figur, idet alle hold i juniorturneringen var rangeret højere end os i JBU-turneringen så vi kan være meget tilfredse med turneringens forløb. Som et plaster på såret fik alle spillere en billet ( købt inden vi tog af sted uden at spillerne vidste det) til Champions League kampen Milan mod PSV Eindhoven samme aften på San Siro i Milano. En kæmpe oplevelse for alle på et kæmpestort stadion med mange tilskuere men kampen endte dog uden mål. Efter CL-kampen kørte bussen tilbage til hotellet hvor der skulle pakkes for at være klar til hjemturen tidligt næste dag. Fredag i uge 42 landede vi i Gistrup efter en lang sæson og efter en god afslutningstur. Tak til alle spillere, forældre, holdledere, LKB-Gistrup, SUG og alle andre som har støttet både sportsligt og arbejdsmæssigt igennem hele sæsonen og forhåbentlig kan vi hjælpes med at sæsonen 2006 bliver mindst lige så god og oplevelsesrigt som den sæson som netop er afsluttet. Tak for i år og på gensyn i junior-afdelingen i Jan Andersen Det blev til en anden plads. 11

12 Pige/damejunior tur til Holland I efterårsferien havde vi 16 piger/damejunior spillere og to trænere/ledere i Holland. Her er en beretning fra pigerne: Onsdag Vi mødtes alle sammen ved klubben kl onsdag morgen i efterårsferien. Så kørte vi til Brabrand, for at hente deres drengejunior hold. Fredag Fredag stod igen i fodboldens tegn. Vi spillede igen mod to hold hver. Alle holdene kom fra Danmark. Det var lidt surt at have rejst så langt og så ikke komme til at spille mod nogle udenlandske hold. Så vi sad i 12 timer i bus (inkl. pauser).vi spillede kort, og hørte musik, og hørte på Jan (vores træner) synge Bad Boys og hans elegante solo. Da vi nåede over grænsen så vi uafbrudt film. Jan og Marianne (som var med som leder) var virkelig færdige af grin over Finn og Jakob. Kl. 17 var vi fremme ved Heino Summercamp hvor vi skulle bo.vi blev indkvarteret og fik noget at spise. Senere var der diskotek, og en masse andre aktiviteter. Kl var det ind i hytten, for vi skulle rigtig tidligt op. Torsdag Torsdagen stod i fodboldens tegn. Vi blev delt op i to 7-mandshold, som skulle starte med at spille mod hinanden. Det var rimelig surt. Begge hold spillede to kampe. Så var det hjem og i bad, for der var kun to brusere i vores hytte til 16 piger og 2 voksne. Da alle havde været i bad og gjort sig klar, gik vi ind til Heino, og handlede eller hvad man nu kunne kalde det. Heino var ikke så forfærdelig stor, men den var hyggelig. Den lå ca. 1½ km væk fra Heino Summercamp. Kl skulle vi spise. Der var ikke ret mange af os der kunne lide maden. Heller ikke desserten. Det var en form for budding. Det spiser de sikkert meget af i Holland, men vi kan ikke anbefale det. Om aftenen var der igen diskotek og UEFA Cup kamp i biffen. Der blev også farvet hår, og sat punkerhår osv. på en del spillere.vi hyggede os. Vores hold blev hh. nr. 3 og 4. Så skulle vi have noget at spise. Det tog ca. 40 min.at få 4 toast eller tosti som det hedder på hollandsk. Derefter skulle vi så skifte til ens spille tøj for at spille 11-mands mod Nivå og Kerteminde.Vi havde allerede mødt Kerteminde i 7-mands kampene, mens Nivå kun var kommet for at spille de to 11-mands kampe. Vi tabte desværre begge kampe, men vi var også ved at være trætte. Vi var en sidste tur inde i byen for at købe slik med til hjemturen. Om aftenen var der igen diskotek og så blev der ellers bare pakket sammen og hygget med at spille kort. Lørdag Vi skulle tidligt op og spise morgenmad så vi kunne komme i Walibi World. Det er en mega stor forlystelsespark, med loop i næsten alle rutschebaner. Det var mega sjovt. Det er overhovedet ikke til at sammenligne med Fårup sommerland eller Tivoli.Vi var der lige mens de fejrede Halloween. Det går de åbenbart meget op i, for der var græskar osv. over det hele. Der gik udklædte rundt over alt.vi spiste alle sammen, sammen i Walibi World, inden drengene kom og hentede os, så vi skulle med bussen til Danmark igen. Søndag De fleste sov i bussen.vi var hjemme ca. kl Erik Østertoft 12

13 Fodboldafdelingen fik medaljer ved Limfjordscup i Lemvig i sommerferien. Fra onsdag til søndag i uge 30 drog 3 fodboldhold med bus til Lemvig for at forsvare klubbens farver: Lilleput-drenge, miniput-drenge og miniput-piger. Vi blev indkvarteret på en skole. Torsdag morgen var der en fælles indmarch til Stævnet. Og den var lidt lang -- 3 km - - men ligeså festlig som den var lang. I løbet af turneringen fik miniputpigerne spillet 6 kampe. De vandt alle 6 - endda finalen mod Lemvig (4-3). Under finalen var der god opbakning fra tilskuerpladserne fra alle de andre LKBer. Så det blev til en guldmedalje og en trøje med teksten Vinder af Limfjordscuppen. Dette fik holdet overrakt af damer klædt i folkedragter. Lilleput-drengene fik en flot bronzemedalje og endda en fairplay-præmie. Det var et dejligt stævne, hvor der blev gjort flittigt brug af svømmehallen. Limfjordscup i Lemvig Susanne Ørnbo, holdleder for miniputpiger. Fælles indmarch LKB- Lilleputpiger Efter en fantastisk efterårssæson blev vi kredsvinder i JBU 11 mands turnering.vi kom på en delt førsteplads i DGI 7 mands turnering, Der er trukket et stort læs på mange af pigerne, da vi mistede en del spillere efter sommerferien. Da vi havde både 7 mands- og 11 mandshold og kun 18 spillere tilbage måtte flere spille på begge hold. Mange har trænet 2 gange samt spillet kamp 2 gange om ugen. Fremmødet til træning har næsten været på 100 % hver gang. Så der skal lyde en stor tak til alle spillere, trænere og holdledere, samt de mange forældre som er mødt op til kampene. Jørgen Schou Dame-junior træner søges! Vi søger en træner til LKB-Gistrup's dame-junior afdeling til den kommende sæson. Der er i øjeblikket 18 spillere i truppen og vi forventer at tilmelde et 11 mands hold under DBU. Gå ikke glip af dette tilbud, for som de selv siger: "Der er gang i os og vi vil gerne lære at spille endnu bedre fodbold." Henvendelse til Erik Østertoft på eller 13

14 14

15 Afdelingsmøde i fodbold Onsdag den 25. januar 2006, kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Indstilling til valg af formand og næstformand. 5. Valg af koordinator og afdelingsformænd. 6. Indkomne forslag. 7. Aktuelle emner. 8. Eventuelt. J. Broe Fodboldformand NB.: Forslag der ønskes behandlet på afdelingsmødet bedes indleveret til kontoret senest mandag den 9. januar GYMNASTIK Gymnastikafdelingens opstartskursus 2005 Fredag og lørdag den september var vi 15 "gamle" og nye instruktører af sted på gymnastikafdelingens opstartskursus. I år gik turen til Sæby fritid center og vandrehjem. Vi startede med aftensmad, og derefter fandt vi vores sovepladser inden vi trak i gymnastik tøjet. Fra kl. 20 til 23 var der så gymnastikkursus i den tilhørende hal. Det var drenge, junior og airmåtte gymnastik programmet stod på. Det var to friske fyr fra Brønderslev der stod for aftensprogram, så der blev grinet, sved og lært en hel masse. Efter en gang natmad og hyggeligt samvær gik de sidste i seng Frisk og veludvilet stod vi op til morgenmad kl. 8.00, hvorefter kursuset fortsatte med foreningsdelen som var Instruktørers forventninger til sin forening. Der blev snakket og diskuteret, og vi fandt ud af at vi gjorde mange at de ting der forventes af os, men også at der er plads til nytænkning og forandring. Efter frokost holdt vi selv møde om den i nu gang værende sæson.vi var hjemme igen ca. kl og alle synes at de havde fået lært hinanden lidt bedre at kende og nye ideer de kunne tage med sig i gymnastiksalen 15

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet!

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet! Entreprenør & Aut. kloakmester Jesper Schroll Jensen Hornslet Jord- og kloakarbejde samt betonboring Kloak-TV med sonde til søgning af rør tlf: 40783880 www.jsjkloak.dk Giv din støtte til HIF Ring til

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

HØJ KVALITET, LAV PRIS

HØJ KVALITET, LAV PRIS 27. ÅRGANG NR. 2-2012 2 Bredgade 20. Mønsted. Tlf 86 64 61 92 Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.30-19.00 Lørdag - søndag kl. 7.30-18.00 Altid billig benzin HØJ KVALITET, LAV PRIS 3 Sparkær Idræt Udgivet

Læs mere

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys.

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys. KvartalsNyt DECEMBER 2013 Gymnastik Julestue på Ulvehøj Håndbold Hovedforening Herrefodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Cafeteriaet Motion Vi er Deres festpartner både hjemme, på Ulvehøj og på

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2014 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Miniton vil du spille med os? Estate mæglerne Jakob Brandstrup. - din lokale ejendomsmægler

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Miniton vil du spille med os? Estate mæglerne Jakob Brandstrup. - din lokale ejendomsmægler SIDE 7 Kom til Estate Cup d. 8.-9. marts Vi gentager successen fra sidste år i Lystrup Hallen. Alle medaljer er igen sponsoreret af Estate Mæglerne Jakob Brandstrup SIDE 5 Få et gratis besøg af Talentholdet!

Læs mere

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere.

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere. JYSK fodbold Oktober 2011 Kunstgræs er ikke så dyrt endda Ny udvikling i indefodbold Hvad siger pigerne til at spille 9:9? Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer.

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2015 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Gitte sælger sko på nettet

Gitte sælger sko på nettet Nummer 8, 13. årgang, september 2007 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Gitte sælger sko på nettet Se side 3 Ta med avisen til revy på Pejsegården

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64 NR. 1 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2009 En usædvanlig Generalforsamling Nålefesten 2009 Nye trænere til U17 og U19 holdene Portræt af Jørn Jeppesen Den store Fremmerfest Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

IK Frem. Jubilæumsskrift

IK Frem. Jubilæumsskrift IK Frem Jubilæumsskrift 1912 2012 1 Redaktion Jørn Otte (ansv.havende) Jens Bak Erik Kragelund Redigering Elin Jensen-Sønderup Layout BB Consulting Tryk Hobro Lyntryk Udgivet af IK Frem Sønderup-Suldrup

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Bøgebladet 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Med nyt fra: Badminton Fodbold Gymnastik Håndbold Volleyball Egnsfesten Bøgebjerghallen Børnehave, SFO og skole Folkemindesamlingen Krage Sø Spejdergruppe Lokalrådet

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk august 2008 4. årgang fodbold KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk B & U FODBOLD - NYE U-BETEGNELSER MOR GÅR TIL FODBOLD - DRENGESPILLER TRÆNER OLD-GIRLS DOMMERUDVEKSLING - TO KFD TALENTER

Læs mere

Nr. 5 2012. Vigtig information Dette er sidste Fokus, som vi kender det i dag. Næste år udkommer Fokus kun to gange og i en mindre

Nr. 5 2012. Vigtig information Dette er sidste Fokus, som vi kender det i dag. Næste år udkommer Fokus kun to gange og i en mindre Vigtig information Dette er sidste Fokus, som vi kender det i dag. Næste år udkommer Fokus kun to gange og i en mindre udgave. Læs mere inde i bladet. Redaktionen Fotograf: Jørn Weiss Nr. 5 2012 32. årgang

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN NR. 61 / 2001 LEDER Redaktionen består af : Morten Ingemann Pedersen Flemming Selchau Jesper Hede, Søren Kamper Kære Club kammerat! Nu er det igen blevet tid til at servere en omgang Startist med frække

Læs mere