Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker september-november. 35. årgang. nr. 5. Det gode sensommervejr nydes på sidste års lyngtur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2015. september-november. 35. årgang. nr. 5. Det gode sensommervejr nydes på sidste års lyngtur"

Transkript

1 Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker september-november. 35. årgang. nr. 5 Det gode sensommervejr nydes på sidste års lyngtur 1

2 Mor, hvordan tisser en engel? Jeg er helt sikkert ikke den eneste forælder, som indimellem får stillet nogle spidsfindige spørgsmål, som man i sit voksne hoved aldrig selv ville være kommet i tanke om. De opstår gerne på sengekanten lige inden sovetid. I et øjebliks uforstyrret nærvær. Eller på bagsædet af bilen, hvor man ikke kan andet end lade tankerne vandre, og hvor de voksne er sikkert spændt fast i sædet og ikke kan undslippe. For hvad svarer man på de lavpraktiske spørgsmål, som rækker dybt ind i det allermest abstrakte? Spørgsmålene som ofte kalder på en undren i os selv, som vi i hverdagen overhører. 2 De fleste voksne, der omgås børn, kan sikkert blive enige om, at det er vigtigt at svare børnene. At det er godt og sundt, at børns undren rækker så langt, at de får udvidet deres horisonter. Og at vi er forpligtet på at tage deres undren alvorligt. Udfordringerne kan være mange. Enten kan man ikke være i den simple og meget håndgribelige barnetro med tissetrængende engle, fordi Gud er noget andet og helt anderledes Eller man ønsker slet ikke at bilde sit barn ind, at engle og Gud overhovedet eksisterer. Men vi er forpligtet på at svare den, der spørger. Vi er forpligtet på at gå med hinanden i de små udforskende ekspeditioner, som vores forestillingsevne tager os med på som tro, håb og kærlighed sender os ud i. Overvejelser omkring engles latrinære forhold, eller den lille dreng der spurgte, om han måtte få farmors skellet, når hun nu var blevet til en engel den slags kræver ikke en lang teologisk uddannelse at kunne svare på. Det kræver alene en dyb indånding, nærvær og en god fantasi, så vi kan gå med i den andens undren. For der spørges ikke nødvendigvis efter konkrete svar, men der ønskes én at forundres sammen med. En at tro sammen med. En at håbe sammen med. En at elske sammen med. Mit svar var i øvrigt: Spørg morfar! Men hvordan tror du, de gør?... Sara Huulgaard

3 Kaffemøde Erhardt Nielsen, formand i Hatting Menighedsråd og Gurli Hokland, formand i Torsted Menighedsråd har over en kop kaffe diskuteret strukturændringer. Onsdag den 27. maj 2015 fandt et historisk kaffemøde sted i Torsted Sognehus. Det sidste halve års tid har Horsens Provsti inviteret bl.a. menighedsrådsformænd til informations - og debatmøder om mulige strukturændringer i sognene. Hvilke sogne kunne se et muligt samarbejde, og hvad kunne man evt. samarbejde om? Vi var begge informeret om, at allerede fra september indledes et samarbejde mellem præsterne i forbindelse med ferieafløsning og fridage. Det ser vi som en fin beslutning, og vi ser frem til at se og høre de to sognes præster i hinandens kirker. Fokus på kirkesamarbejde Menighedsrådene i Hatting og Torsted mærkede efterhånden, hvilken vej vinden blæste, så der blev aftalt en uformel formandssnak. Som de fleste nok ved, eksisterer der allerede et samarbejde mellem idrætsforeningerne og skolerne. Nu er der så fokus på kirkerne. Erhardt og jeg var fra starten enige om, at der er tale om to sogne med hver vores menigheder og kompetencer. Hvordan kan vi fremadrettet få glæde af at lære hinandens sogne at kende? Hvordan kan vi fremover opbygge et positivt og konstruktivt Kaffemøde i Torsted Sognehus. Foto: Lene F. Kanstrup. Fortsættes på side 4 3

4 Kaffemøde - fortsat samarbejde mellem de to menighedsråd? Er der områder og projekter, hvor vi med fordel kan gå sammen om både planlægning og afvikling af diverse arrangementer? Hvordan kan vi populært sagt få mere kirke for pengene? Det ville være rigtig dejligt, hvis vi kunne samle flere folk til de mange fine tilbud som fx koncerter og foredrag, som begge sogne ønsker at tilbyde. Torsted Sogn er et stort sogn med 9239 sognebørn, i Hatting er der 2017 sognebørn (1.januar 2015). Virker størrelsesforskellen skræmmende? Det synes Erhardt og jeg ikke, vi ser, at den kan tilføre ekstra dynamik, men vi er samtidig enige om, at der skal investeres både tid og kræfter i samarbejdet, og der skal være lyst og vilje til at få det til at fungere. Det videre forløb Vi har derfor aftalt, at vi vil indkalde aktivitets- og arrangementsudvalgene i de to sogne til et inspirationsmøde i begyndelsen af september. Her kan man få lejlighed til at præsentere planlagte tiltag, fremkomme med nye ideer og ønsker til arrangementer, men vigtigst af alt: lære hinanden at kende. Erhardt og jeg er enige om, at dette er begyndelsen på en proces og et samarbejde, som har til formål at udvikle de to sogne. Vi er også bevidste om, at man ikke må glemme de kulturforskelle, som kendetegner Hatting og Torsted. Vi glæder os til det fortsatte samarbejdet. Gurli Hokland Ny helhedsplan for Horsens Provsti Provst Annette Brounbjerg Bennedsgaard fortæller: I løbet af dette år er der lavet en ny helhedsplan for Horsens Provsti. Helhedsplanen indebærer, at følgende pastorater bliver etableret på sigt Tamdrup-Nim-Underup- Føvling. Dette pastorat blev etableret den 1.juni i år. Brædstrup-Tønning-Træden-Grædstrup-Sdr.Vissing. Dette pastorat træder i 4 kraft den 1.januar Østbirk-Yding-Lundum- Hansted. Ørridslev-Vedslet-Kattrup- Tolstrup-Gangsted-Søvind. Torsted-Hatting. Hvornår og hvorfor er denne forandring påbegyndt? Processen begyndte i januar, hvor alle sogne var inviteret til møde for at tale om fremtidens pastorater. Den konkrete anledning var, at Nim-Underup- Føvlings præst skulle gå på pension til august. På grund af den demografiske udvikling er dette pastorat blevet for lille til at have en fuldtids præst ansat. Så noget skulle der ske. Hvordan skal vi i fremtiden sikre kirken gode forhold her hos os? Et udvalg bestående af præster, menighedsrådsmedlemmer og mig som provst,

5 Sådan kan de sidste pastorater også opstå ad åre. Biskoppen kan også vælge selv at tage initiativ til at oprette et nyt pastorat. havde på forhånd defineret formålet med pastoratsændringer således: At styrke kirken. At gøre det mere spændende og dynamisk at være menighedsråd og præst i Horsens Provsti At skabe bæredygtige enheder for præster, menighedsråd, personale og menighed Vi ønsker derfor pastorater på mindst 5000 mennesker, så der kan være ansat to fuldtidspræster. Hvem har tegnet stregerne i den nye helhedsplan for Horsens Provsti? Alle menighedsråd har været på hjemmearbejde, og de fleste menighedsråd er kommet med bud på, hvem de gerne vil være i pastorat med fremover. Heldigvis kunne rigtig mange ønsker imødekommes. Det endelige puslespil har været min opgave som provst. Det skal retfærdigvis siges, at der var menighedsråd, der langt helst havde set, at man ikke skulle indgå i større pastorater. Hvornår bliver de sidste pastorater til virkelighed? Det er biskoppen over Århus Stift der har myndighed til at danne et pastorat. De to første pastorater er kommet i stand, ved at menighedsrådene selv har anmodet biskop Kjeld Holm om at oprette pastoraterne. Hvad er et pastorat? Hvilken forskel gør det? I Horsens Provstis nye pastorater er der mindst 2 præster. Det giver naturligvis et helt andet kollegaskab som præster og muligheder for menigheden for at få 2 præster, der kan noget forskelligt. Det kan samtidig være anledningen til at få kigget lidt mere over hækken, end vi ellers har gjort, og overveje hvad det er, vi med fordel kan dele, låne ud eller være sammen om. Rent formelt er et pastorat det geografiske område en præst/præster er ansat i. I et pastorat kan der være selvstændige sogne med selvbestemmelse på stort set alle områder. Det betyder, at man i et pastorat kan fortsætte fuldstændig uændret med, at hvert sogn har eget personale ansat, har eget kirkeblad, egne aktiviteter etc. Det eneste man SKAL sammen, i et fælles pastorat med andre, er præsteansættelse og præsteboliger/ sognegårde. 5

6 Gudstjenester Østerhåb Kirke September s.e. trinitatis kl AA s.e. trinitatis kl SH s.e. trinitatis kl AB Oktober s.e. trinitatis kl SH s.e. trinitatis kl AA s.e. trinitatis kl AA November 1. Allehelgen kl SH A s.e. trinitatis kl ASA K s.e. trinitatis kl AB 22. S.s. i kirkeåret kl SH Torsted Kirke September s.e. trinitatis kl AA k K Oktober s.e. trinitatis kl ASA k * November s. i advent kl AA k k Kirkefrokost i Sognehuset K Koncert kl * Skift til vintertid A Andagt og kirkegårdsvandring inden gudstjenesten AB Annette Brounbjerg Bennedsgaard AA Anne Bro Assenholt SH Sara Klaris Huulgaard ASA Anna Sofie Andersen 6

7 Arrangementer September 2. Babysalmesang hold 1 begynder kl Højskoleformiddag kl i Torsted Sognehus 9. Sogneaften kl i Torsted Sognehus 10. Voksenkor kl (se folder for øvrige datoer) 15. Spis sammen kl i Torsted Sognehus 16. Gud og Pasta kl i Torsted Kirke 17. Konfirmandgudstjeneste kl Højskoleformiddag kl i Torsted Sognehus 23. Orgel- og sangaften kl Koncert kl NYE TIDER, NYE SKIKKE Oktober 1. Menighedsrådsmøde kl i Torsted Sognehus 6. Højskoleformiddag kl i Torsted Sognehus 6. Refleksionsgudstjeneste kl Gud og Pasta kl i Torsted Kirke 21. Babysalmesang hold 2 begynder kl Efterårets minikonfirmander begynder kl Litteraturkreds kl i Torsted Sognehus 27. Højskoleformiddag kl i Torsted Sognehus 28. Morgensang kl i Østerhåb Kirke (Spil Dansk-dagen) 28. Sogneaften kl Spis sammen kl i Torsted Sognehus November 4. Refleksionsgudstjeneste kl Sogneaften kl i Torsted Sognehus 8. Koncert kl Menighedsrådsmøde kl i Torsted Sognehus 12. Sangaften kl Højskoleformiddag kl i Torsted Sognehus 17. Litteraturkreds kl i Torsted Sognehus 19. Spis sammen kl i Torsted Sognehus 29. Minikonfirmandgudstjeneste kl Der gøres opmærksom på, at dagsorden for menighedsrådsmøder samt referat fra møderne kan ses på Torsted Sogns hjemmeside I denne sæson har vi to nye tiltag i Torsted Sogn: Refleksionsgudstjenester og Litteraturkreds. Du kan læse mere om dem i arrangementsfolderen midt i bladet og vi håber, du har lyst til at være med. Som noget nyt ændrer vi også udgivelserne af Torsted Sogns Kirkeblad, så bladet nu kommer hver tredje måned i stedet for hver anden. 7

8 Sogneaftener i efteråret 2015 Når aftenerne lige så stille bliver mørke igen, giver det anledning til at samles og høre gode menneskers inspirerende og perspektivudvidende indlæg. Efterårets sogneaftener byder på tre meget forskellige foredrag. Foredragene er gratis. Kaffe/te og brød koster 30 kr. Vel mødt! Danmark og internationalt - har gennem de seneste 30 år observeret tusindvis af par gennem livsløbet. I dette foredrag belyses på den ene side nogle af de mest almindelige risikomønstre i kommunikation og opmærksomhed og på den anden side de forskningsbaserede redskaber, der har vist sig at kunne fremme kvalitet og intimitet hos par. fra tilhørerne. Han inddrager desuden sin seneste bog Afgrunden, som er en roman om krig, fred, venskab og kærlighed på baggrund af fortællingen om to tvillinger og deres liv - sammen og hver for sig i 20 erne og 30 erne. Tea Trillingsgaard: Om kommunikationsproblemer i det moderne parforhold Onsdag den 9. september kl i Torsted Sognehus Tea Trillingsgaard er psykolog og forsker i parforhold og familiedannelse ved Aarhus Universitet. I foredraget giver hun et indblik i, hvad forskere i dag ved om kærlighedens mysterium. Hvad gør, at kærligheden nogle gange er lang og lykkelig og andre gange kort og svær? Forskere både i 8 Kim Leine: Om mit liv og forfatterskab Onsdag den 28. oktober kl (Fællesarrangement med Tyrsted-Uth sogne) Kim Leine fortæller om sin baggrund som Jehovas Vidne i Norge, incestoffer, misbruger, sygeplejerske i 15 år og om genfødslen som forfatter. Med en personlig og litterær vinkel læser Kim Leine op af sine romaner og svarer gerne på spørgsmål Jens Andersen: Denne dag, et liv et foredrag om Astrid Lindgren Torsdag den 5. november kl i Torsted Sognehus Med udgangspunkt i sin Astrid Lindgren-biografi, Denne dag, et liv, går Jens Andersen bag om forfatterskabets facade, og fortæller om den elskede børnebogsforfatters kampe, nederlag og sejre, drømme og depressioner. Og han belyser hendes splittede forhold til berømmelse, rigdom, ensomhed, magt og mænd.

9 Ny biskop i Aarhus Stift biskop. Jeg er stor tilhænger af traditioner og historie. Det er især vigtigt i vores hastige samtid, hvor man godt kan miste fornemmelsen af at høre til. Men folkekirken skal også møde danskerne lige midt i det liv, der leves nu og her. Dét er den store udfordring. Den 7. maj i år blev stemmerne talt op, og den nye biskop for Aarhus Stift blev fundet. Han hedder Henrik Wigh-Poulsen og tiltræder sit nye embede ved en gudstjeneste den 6. september. Henrik Wigh-Poulsen er 56 år og domprovst i Odense. Han er gift med Grete, som er provst i Kolding Provsti og sammen har de tre sønner på 27, 22 og 19 år. Henrik Wigh-Poulsen er en erfaren præst. Ud over sit nuværende job som domprovst har han en del års erfaring som præst på landet. Men han har også andre kompetencer med, når han flytter til Aarhus. Som ung arbejdede han som tekstforfatter på et reklamebureau, og i en periode prøvede han kræfter med rollen som redaktør og leder af Grundtvig- Akademiet. I et interview i Menighedsrådenes Blad udtaler han: Det er i brydningspunktet mellem tradition og fornyelse, at jeg skal lykkes som Den kommende biskop har en plan, som skal sikre, at han møder stiftets præster, menighedsråd og øvrige kirkefolk i den første tid efter indsættelsen i Aarhus Domkirke. Han vil holde cafémøder, hvor han tager rundt og samtaler og holder foredrag. Hvor meget han kan overkomme, må tiden vise, men ambitionen er at komme ud til så mange som muligt. Henrik Wigh-Poulsen ser frem til sin bispevielse, men det er møderne ude i sognene, som han er mest spændt på. Bispevielsen transmitteres direkte på TV den 6. september, hvor man kan følge gudstjenesten. Anne Assenholt 9

10 Trinitatis kirkeårets hverdage Når dette kirkeblad rammer postkasserne i Torsted Sogn, er vi nået til omkring nummer søndag efter Trinitatis. Kirken bærer indimellem fremmedartede ord med sig fra en fjern fortid. Trinitatis er et af dem. Det er navnet på den periode i kirkeåret, vi netop nu befinder os i. Tiden fra pinse til advent, sommer og efterår i kirken. Kirkeårets hverdage. Treenigheds- Trinitatis betyder treenigheds-. 1. søndag i Trinitatis er altså første treenighedssøndag. Omkring de store højtider rettes opmærksomheden mod hvert sit aspekt af det kristne gudsbillede. I julen er det inkarnationen, at Gud bliver menneske i Jesus. I 10 påsken Guds overvindelse af døden gennem Jesu død og opstandelse. I pinsen Guds komme til verden som Helligånd. Trinitatis er den eneste helligdag, som ikke orienterer sig mod en begivenhed men i stedet mod et dogme. Dogmet om den treenige Gud, og derfor kan man kalde trinitatistiden for kirkens hverdag. De mange hverdage, som fortolker, hvad de store fester betyder. Grønne trinitatis Trinitatis farve er grøn. Når man i trinitatis-tiden kommer til gudstjeneste i Torsted kirke, vil præsten under nadveren være iført den grønne messehagel. Grøn betyder vækst. De store højtider bundfældes i menneskelivet og vokser støt og roligt. For hvad betyder det for menneskelivet, at Guds søn blev menneske, døde og opstod? Hvad betyder det for vores trosliv, at Gud er til stede i verden som Helligånd? I trinitatis-tiden handler det om troens udfoldelse i det almindelige menneskeliv. Bekymring og tillid. Sygdom og helbredelse. Dømmesyge og tolerance. Vrede og forsoning. Næstekærlighed og etik. Tro og tvivl. Skyld og tilgivelse. Rigdom og fattigdom. Fortvivlelse og håb. Vækst og modning Trinitatis-tidens grønne farve signalerer vækst og håb. Man fornemmer en særlig dynamik og bevægelse. Enhver ved også, hvilken bevægelse et menneskesind gennemgår fra forsommers lyse pinse til den mørke adventstid, der kalder på stearinlys og indendørshygge. Kan vi så også vokse i troen, kunne man spørge? Nej, egentligt ikke. Man bliver ikke en bedre kristen eller et bedre menneske af at have anstrengt sig længe. Man bliver ikke stærkere i troen af at have

11 været troende længe. Over for Gud behøver vi ikke udvikle os, som man forventer det af os i så mange andre sammenhænge. Det er nok at være menneske med det liv, som nu engang er blevet vores. Det væsentlige er sådan set det umiddelbart simple men også yderst udfordrende at stå fast. Men vi kan få et mere reflekteret forhold til kristentroen, og det er det, som alle de bibelfortællinger, vi møder i denne periode, netop kan give anledning til. Vi kan åbne os mere for den mening og betydning, der ligger i kristendommens budskab i alle dens mange facetter. Vi kan øve os i at se festernes glans og lys i alle hverdagene. At få øje på troens glans, håbets lys og kærlighedens varme i hver eneste hverdag, vi står midt i. Ligesom man kan modnes som menneske på andre områder, kan troslivet også modnes. Som voksen eller gammel er barnetro oftest ikke meget bevendt, når man står over for voksenlivets alvorlige kriser. Men den tro, der gennem livet er modnet sammen med én, er blevet mødt med den kritik og de spørgsmål voksenlivet stiller den naive tro. Den tro kan bære et menneske gennem meget. Netop den tro, som er blevet blankpoleret i alle hverdagene. Det er trinitatis-tidens grønne særkende. Menneskelivets og kirkens hverdag. Det lange træk uden skæve helligdage, højtider og ferie. I kirken ses menneskelige erfaringer i lyset af det budskab, der møder os gennem evangeliet. Med modsigelse. Til eftertanke. Til tro. Glædelig hverdag. Glædelig Trinitatis. Sara Huulgaard Nogle af de bibelske hits fra trinitatis-tiden: 3. søn e. trin: Det fortabte får 7. søn e. trin: Zakæus i træet 8. søn e. trin: Huset på sand og huset på klippegrund 13. søn e. trin: Den barmhjertige samaritaner 15. søn e. trin: Martha og Maria 16. søn e. trin: Lazarus opvækkelse og Enkens søn i Nain 22. søn e. trin: Den gældbundne tjener 11

12 Dåbsgudstjeneste tilbydes lørdag før sidste søndag i måneden kl. 11 skiftevis og i Torsted Kirke. Gudstjenesten er offentlig. Sidste søndag i måneden ingen dåb under højmessen. Kirkebilen kører til alle gudstjenester, sogneaftener og lignende arrangementer. Bestilling af kirkebilen kan ske ved henvendelse til Kirkekontoret i kontorets åbningstid, dog inden fredag kl. 12. Hvor henvender jeg mig? Kirkekontoret, Ørnstrupvej 23 (v. Torsted Kirke) Tlf.: Åbent: tirsdag til fredag 9-13, torsdag tillige Østerhåb Kirke, Gravengårdsvej 10 Kordegn Ove Bruun Kordegnemedhjælp Lene Friis Kanstrup Ved fødsel, dåb, bryllup og begravelse til Kirkekontoret, som formidler kontakt til præsten. Sognepræst Anne Bro Assenholt Tlf.: Træffes ikke mandag. Sognepræst Sara Klaris Huulgaard Tlf.: Træffes ikke mandag. Provst Annette Brounbjerg Bennedsgaard Ørnstrupvej 33 Tlf.: Træffes ikke mandag. Kirketjener Lisa Grauenkjær Bondo Tlf Kirkegårdsleder Finn Lund Nielsen Tlf Organist Kristine Nissen Tlf Torsted Kirke & Sogn udgives af Torsted menighedsråd. Redaktion: Anne Assenholt (ansv.), Sara Huulgaard, Gurli Hokland, Katrine Anker-Møller Nielsen, Lisbeth Lykke Green og Ruth Sønderskov Møller. Deadline: Næste nummer udkommer uge Stof skal være redaktionen i hænde senest den 9. oktober 2015 på Oplag: eksemplarer Design og tryk: Grafisk Horsens

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2015. marts-april. 35. årgang. nr. 2

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2015. marts-april. 35. årgang. nr. 2 Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2015. marts-april. 35. årgang. nr. 2 Foråret er på vej. Læs om sogneudflugt, sogneindsamling og meget andet liv inde i bladet. 1 ...for der imellem kommer fasten

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2015. juli-august. 35. årgang. nr. 4. Her er holdet fra årets sognerejse til Rom - foran Peterskirken.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2015. juli-august. 35. årgang. nr. 4. Her er holdet fra årets sognerejse til Rom - foran Peterskirken. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2015. juli-august. 35. årgang. nr. 4 Her er holdet fra årets sognerejse til Rom - foran Peterskirken. 1 Et levende håb Et flydende anker - et grundløst håb. I løbet

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2015. maj-juni. 35. årgang. nr. 3

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2015. maj-juni. 35. årgang. nr. 3 Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2015. maj-juni. 35. årgang. nr. 3 Konfirmander over Aarhus Midtby - i regnbuen på taget af ARoS Aarhus Kunstmuseum. 1 Kom og bliv forrykt Når vi bliver rykket, går

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2014. maj-juni. 34. årgang. nr. 3. Minikonfirmanderne kommer helt tæt på kirkens orgel.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2014. maj-juni. 34. årgang. nr. 3. Minikonfirmanderne kommer helt tæt på kirkens orgel. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2014. maj-juni. 34. årgang. nr. 3 Minikonfirmanderne kommer helt tæt på kirkens orgel. 1 Stedet, hvor himmel og jord mødes Der går et sagn om et par munke, som havde

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Torsted Sogns Menighedsråd.

Torsted Sogns Menighedsråd. Torsted Sogns Menighedsråd. Der indkaldes til menighedsrådsmøde onsdag, den 18. februar 2015 kl. 18.00 i Sognehuset, Ørnstupvej 23. Afbud: Katrine Anker-Møller Nielsen og Fraværende: Dorte Røjkjær Rasmussen.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. september-oktober. 33. årgang. nr. 5

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. september-oktober. 33. årgang. nr. 5 Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. september-oktober. 33. årgang. nr. 5 Foto: Forventningsfuld menighed i Østerhåb Kirke, som snart skal høre kirkens nye orgel 1 Når Gud rører jorden med sin

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2014. juli-august. 34. årgang. nr. 4

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2014. juli-august. 34. årgang. nr. 4 Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2014. juli-august. 34. årgang. nr. 4 Den 8. maj 2014 bød en fuld kirke og 40 præster i ornat velkommen til vores nye provst, Annette Brounbjerg Bennedsgaard. 1 Pamperi,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2015/2016. december-februar. 35. årgang. nr. 6

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2015/2016. december-februar. 35. årgang. nr. 6 Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2015/2016. december-februar. 35. årgang. nr. 6 Hvid jul eller ej... Snart vil sognets kirker fyldes af advents- og julegudstjenester. Vi glæder os! 1 Hvem gider kede

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v. 1 16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.3-4, 560 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2015. januar-februar. 35. årgang. nr. 1. Kom forbi Sognehuset

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2015. januar-februar. 35. årgang. nr. 1. Kom forbi Sognehuset Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2015. januar-februar. 35. årgang. nr. 1 Kom forbi Sognehuset og se vores nye, spændende fotostater med Østerhåb Kirke. Jane Buchreitz har taget billeder af hele byggeprocessen.

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2014. marts-april. 34. årgang. nr. 2

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2014. marts-april. 34. årgang. nr. 2 Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2014. marts-april. 34. årgang. nr. 2 Ægget, som elever på Torstedskolen lavede for et par år siden til påskens skole-kirke-samarbejde Salmesang og klokkeklang 1 Lys

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 Åbningshilsen Vi fejrer jul. Vi er i Julen. Vi fester. Igen. Jul betyder

Læs mere

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl Adventskransens fire lys symboliserer de fire adventssøndage inden jul. Levende lys hører adventstiden til, fordi julen ifølge kristendommen handler om, at Jesus kom til jorden som verdens lys - at han

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 754 Se nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 33 Han som har hjulpet hidindtil - på Et trofast hjerte 245 - Opstandne Herre, du vil gå - på Det dufter

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. Sæson 2015-2016. Koncerter 2015-2016. Søndag den 27/9 kl. 16.00 i Østerhåb Kirke:

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. Sæson 2015-2016. Koncerter 2015-2016. Søndag den 27/9 kl. 16.00 i Østerhåb Kirke: Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker Sæson 2015-2016 Koncerter 2015-2016 Søndag den 27/9 kl. 16.00 i Søndag den 8/11 kl. 16.00 i Søndag den 6/12 kl. 16.00 i Søndag den 31/1 kl. 16.00 i Anne Franks dagbog.

Læs mere

16. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 5. oktober 2014 kl Salmer: 754/434/560/217//224/439/538/536

16. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 5. oktober 2014 kl Salmer: 754/434/560/217//224/439/538/536 1 16. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 5. oktober 2014 kl. 10.00. Salmer: 754/434/560/217//224/439/538/536 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Første søndag i

Læs mere

Gudstjeneste 141214 10.30 Brændkjærkirken 3 sia Prædiken ved Ole Pihl, sognepræst. Tekster: Es 35; Matt 11,2-10; Salmer: Velkomst og tema: GT-læsning:

Gudstjeneste 141214 10.30 Brændkjærkirken 3 sia Prædiken ved Ole Pihl, sognepræst. Tekster: Es 35; Matt 11,2-10; Salmer: Velkomst og tema: GT-læsning: Gudstjeneste 141214 10.30 Brændkjærkirken 3 sia Prædiken ved Ole Pihl, sognepræst Tekster: Es 35; Matt 11,2-10; Salmer: DDS 84 Gør døren høj DDS 87 - Det første lys DDS 81 Fryd dig du Kristi brud DDS 77

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. Sept. okt. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 28. september Høstgudstjeneste /15. søndag efter trinitatis Den 5. oktober 16. søndag efter

Læs mere

19. søndag efter trinitatis II

19. søndag efter trinitatis II 19. søndag efter trinitatis II I vores liv bliver vi dagligt stillet overfor en lang række valg. Det kan spænde bredt og gå fra hvilket tøj vi skal tage på, om vi skal cykle eller køre på arbejde, til

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Den første bliver meget nemt blot et skridt på vejen mod et mål.

Den første bliver meget nemt blot et skridt på vejen mod et mål. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 27. november 2016 Kirkedag: 1.s.i adv/a Tekst: Sl 24; Rom 13,11-14; Matt 21,1-9 Salmer: SK: 87 * 447 * 450 * 75 * 83 * 80,4 * 74 LL: 87 * 75 * 83 * 80,4

Læs mere

Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af gudstjenester med temaer inden for kategorien etiske dilemmaer.

Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af gudstjenester med temaer inden for kategorien etiske dilemmaer. 1 Prædiken til Tema gudstjeneste d.11.4.2010 kl.16.00 i Lyngby Kirke Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: [Joh 21,15 19] Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af

Læs mere

Det er faktisk meget vigtigt, at vi ved, hvad vi mener om Kristus, om Jesus. Derfor er Jesu spørgsmål ikke et

Det er faktisk meget vigtigt, at vi ved, hvad vi mener om Kristus, om Jesus. Derfor er Jesu spørgsmål ikke et Gudstjeneste i Uvelse & Skævinge Kirke den 20. juli 2014 Kirkedag: 5.s.e.Trin/B Tekst: Matt 16,13-26 Salmer: SK: 334 * 447 * 449 * 332 * 54 * 458,3 * 345 LL: 334 * 332 * 54 * 458,3 * 345 Hvorfor er jeg

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde; bed ham bønlig, du må blot stole på hans nåde!

Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde; bed ham bønlig, du må blot stole på hans nåde! PRÆDIKEN TRINITATISSØNDAG 15.JUNI 2014 VESTER AABY KL. 9 (DÅB) AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es.49,1-6; Ef.1,3-14; Matth. 28,16-20 Salmer: 749,285, 674,364,355 Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde;

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 1 1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d Juni - august 2013 Trinitatis I kirken har vi mange ord fra både græsk, latin og hebraisk. Ord som stammer fra en fjern fortid, og som vidner om vores kirkes lange historie.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3. søndag i Advent side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3. søndag i Advent side 1 11-12-2016 side 1 Prædiken til 3.søndag i advent 2016. Engesvang, Christianshede Tekst. Matt. 11,2-10. Hvis man skulle sætte en farve på 3. søndag i Advent, som den kommer til os i gudstjenestens læsninger,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder. AMEN

Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder. AMEN 20. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Mattæus 22, 1-14 Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder. AMEN Sommeren er forbi. Der er slut med varme og milde vinde. Efteråret

Læs mere

2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: , 218, 236, 230, 233, 234

2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: , 218, 236, 230, 233, 234 1 2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: 241 434, 218, 236, 230, 233, 234 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Salmer: Lihme 9.00 749 I Østen, 292 Kærligheds og sandheds Ånd!, 365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Lem 10.30 749 I Østen, Dåb: 448, 292

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44 1 20. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 21. oktober 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/290,v.5-6/347//589/439/421/332 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 Åbningshilsen Vi er gået i kirke denne efterårssøndag.

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015

Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015 Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015 725 Det dufter lysegrønt 435 Aleneste Gud 493 Gud Herren så til jorden ned 11 Nu takker alle Gud Den intense

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010 Odense Valgmenighed Nr. 5. OKTOBER/NOVember 2010 FERNISERING - søndag den 12. september 2010 Søndag den 12. september havde Valgmenigheden høstgudstjeneste med et spændende tiltag, nemlig fernisering af

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere