lidt mere end et sted at bo!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lidt mere end et sted at bo!"

Transkript

1 lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har vi med støtte fra Landsbyggefonden arbejdet på at udvikle den sociale dimension af fællesskabet mellem vore lejere. Udover støtten har Bo42 sammen med Bornholms Regionskommune i fællesskab stået for en fjerdedel af udgifterne, som såkaldt medfinansiering. Et af de første initiativer i projektet var at undersøge, hvordan beboerne selv ser på at bo hos os. Resultatet viste, at de allerfleste var godt tilfredse: Trygheden er stor og de fleste ønsker at blive boende under de kendte former. Samtidig er der et klart ønske om bedre vilkår for at dyrke fællesskabet med resten af beboerne. Det har vi prøvet at gøre noget ved. På de følgende sider kan du læse mere om, hvad det vil sige at bo til leje, og hvilke muligheder livet som lejer giver for at udvikle fællesskaber sammen med naboerne. Vi har valgt at denne avis skal deles ud til alle husstande på Bornholm. Det har vi gjort, fordi mange ikke ved, hvad det vil sige at bo til leje i en moderne demokratisk boligorganisation. En tak til Bo42 s ildsjæle Til jer, som har slæbt for at gøre det hele lidt sjovere. Til folkene i køkkenet til hende, der sørger for at alle har betalt til dem, som hver gang møder op og dækker bordet. Uden jer kunne intet lade sig gøre. I er drivkraften i det sociale liv indenfor Bo42 og I er den bedste reklame for en fortsat levende og dynamisk boligorganisation i årene, der kommer. Tak for fire aktive år og held og lykke med planerne om selv at drive aktiviteterne videre på egen hånd. Peter Søndergaard, Boligsociale medarbejder Helge Hansen, Formand Ebbe Frank, Forretningsfører Ødækkende distribueret onsdag den 13. marts Udgiver: Bornholms Tidende. Ansvarshavende redaktør: Dan Qvitzau. Redaktion: Vibeke Rask Grøn. Fotos: Vibeke Rask Grøn m/flere. Annoncesalg, grafisk produktion, tryk og distribution: Bornholms Tidende.

2 Forretningsfører Ebbe Frank: Projektet har i den grad været en succes Det boligsociale projekt, som Bo42 har gennemført i samarbejde med Bornholms Regionskommune og Landsbyggefonden, har været lærerigt og meget inspirerende for alle de involverede. I dag sprudler det af liv i Bo42s afdelinger, og det tegner godt for fremtiden. Forretningsfører i Bo42 Ebbe Frank var i grunden lidt bekymret for fem år siden, da det boligsociale projekt skulle søsættes. For ville beboerne i en almen boligorganisation mon interessere sig for hinanden, og havde de overhovedet lyst til at lave noget sammen? - Vi havde et mål om at kaste mindst 20 forslag til aktiviteter i nærområderne op i luften og så se om, der var frivillige rundt omkring i Bo42, der greb dem og havde lyst til at gøre ideerne til virkelighed, fortæller Ebbe Frank, der kun kan smile stort, fordi rigtig mange bolde blev grebet, og i dag er en række fællesaktiviteter en fast del af livet i Bo42. 2 Ebbe Frank, forretningsfører Bo42: Bo42 er en stor familie og et minisamfund, der fungerer på demokratiets vilkår! Det er et rigtig godt alternativ til moderne mennesker, der ikke vil bindes i en ejerbolig. Du kan ikke købe Flügger maling hvor som helst! Fås kun hos Flügger farver Hasle: Storegade 87 Tlf Åbent: Mandag-fredag Lørdag Nexø: Smallegade 7 Tlf Åbent: Mandag-fredag Lørdag Kendskab og tolerance En boligorganisation anno 2013 er ikke blot en udlejer af lejligheder. Boligorganisationen er nødt til at forholde sig aktivt til livet mellem bygningerne og til det, at mennesker påvirker hinanden, når man bor så tæt. - Alle parter skal helst have noget godt ud af at bo i Bo42, derfor gælder det om at skabe muligheder for at mødes som naboer - på tværs af alt andet, forklarer Ebbe Frank. Når vi kender hinanden, har vi langt større tolerance og forståelse for hinanden, og det giver et godt og trygt boligmiljø. Det handlede projektet om, og så skulle der aktiviteter til, som fik folk til at komme ud af lejlighederne og møde hinanden. Fællesspisning Fællesspisningen i Bo42 s Selskabslokale er et rigtig godt eksempel på, at det kan lykkes at få folk ud. De to månedlige fællesspisninger hele vinterhalvåret giver både de mange ældre og de unge familier i Bo42s afdelinger en spændende og anderledes mulighed for at møde hinanden på tværs. - Og for ældre, der måske får mad leveret fra kommunen, giver det et ekstra pift at dufte maden, der bliver lavet og få god appetit ved at spise med andre, påpeger Ebbe Frank. Bedre appetit giver bedre trivsel. Jo det boligsociale projekt har sat spor, som mange glæder sig over i dag. Aktive afdelinger Forretningsfører Ebbe Frank, der normalt sidder i administrationen kan selv mærket de gode vibrationer, som projektet har sat i sving. - Det sociale islæt i forbindelse med afdelingsmøderne er blevet rigtig godt, og flere afdelinger er begyndt at arbejde sammen på en række områder. Til et afdelingsmøde i NordParken, diskede nogle ildsjæle endda op med en to-retters menu til de fremmødte. Det er den form for lyst til fællesskabet, der betyder utrolig meget, og som smitter af på den gode måde. - Bo42 er helt og holdent styret af et beboerdemokrati, så når folk møder op og demokratiet lever, så lever Bo42 også, forklarer Ebbe Frank. Fremtiden Et projekt er et projekt, og det har sin ende. Sådan er det! Men forretningsfører Ebbe Frank håber, at de mange ildsjæle fra projektet går til deres respektive afdelinger nu og får dem til at budgettere penge til fremtidige arrangementer for beboerne. - Håbet må være at få penge til fællesaktiviteter lagt ind i 2014-budgettet, mener Ebbe Frank. Hidtil har projektet betalt aktiviteterne, men i fremtiden er det de enkelte afdelinger, der skal sætte penge af til fællesaktiviteter, hvis beboerne altså har lyst til det. - Ved at samarbejde kan de aktive måske få flere afdelinger til at støtte op bag større arrangementer, og hvem ved, måske kan hele Bo42 stå sammen om aktiviteter til gavn for fællesskabet, siger Ebbe Frank. Han håber, at der på repræsentantskabsmødet til juni bliver nedsat et egentligt aktivitetsudvalg, som kan tage det overordnede ansvar, inklusiv økonomien, for fremtidens aktiviteter, udstikke rammerne og støtte de aktive folk, der gerne vil stå for det praktiske i forbindelse med fællesspisning, banko, legedag for børn, Tirsdags Café, en grill aften og andre aktiviteter. Det er sådanne aktiviteter, der skaber den tryghed, det nærvær og det fællesskab, der kan være i at bo tæt på hinanden i en almen boligorganisation. Stor succes Ebbe Frank, forretningsfører Bo42: - Jeg er så stolt af at være en del af den almene boligsektor. Forretningsfører Ebbe Frank er ikke i tvivl om, at det boligsociale projekt har lært afdelingernes beboere at se mulighederne i det nære fællesskab og se at man godt kan hanke op i hinanden og få noget til at ske til gavn for alle. I organisationen har man glædet sig over resultaterne og også over det strukturelle samarbejde med Regionskommunen. - Vi mødte også hinanden på tværs af kompetencer, smiler Ebbe Frank, og siger at boligorganisationen har fået en langt bredere indgangsvinkel til kommunen end tidligere, hvor man mest henvendte sig til teknisk forvaltning. Sidst men ikke mindst er Ebbe Frank rigtig glad for samarbejde med projektmedarbejder Peter Søndergaard. - Vi søgte en med en lidt krøllet hjerne. Det fik vi, og resultaterne viser, at han var den helt rette mand til posten. Projektet blev jo en succes, slutter Bo42s forretningsfører.

3 Først var det svært, men derefter blev det rigtig godt Det gælder om at samle kræfterne, og få sat én ting i søen ad gangen. Når det kører, kan man tage næste skridt. Det er nogenlunde dén konklusion, projektleder og boligsocial medarbejder Peter Søndergaard drager efter tre år med stigende succes med de sociale aktiviteter i Bo42. Peter Søndergaard blev ansat som medarbejder i det boligsociale projekt i 2009 og stod stort set med frie hænder og et særligt budget til formålet. - I princippet lød opgaven på at gøre livet lidt sjovere for beboerne i Bo42. Det skulle ske via sociale aktiviteter og føre frem til en bedre trivsel blandt beboerne, forklarer Peter Søndergaard og indrømmer at det var lidt svært helt at vide, hvordan sagen skulle gribes an, for en naboundersøgelse der netop var lavet blandt beboerne i Bo42 viste, at folk faktisk havde det meget godt. Bo42 er ikke plaget af kriminalitet eller etnisk uro, og beboerne følte sig generelt trygge og glade. - Men undersøgelsen viste også, at der var en tendens til at mange kedede sig og følte sig lidt ensomme i dagligdagen. Det var hér jeg så min mulighed for at sætte ind, forklarer han. Workshop For at lære Bo42 bedre at kende gik Peter Søndergaard til en lang række afdelingsmøder i den første tid og indkaldte så til workshop for at finde ud af, hvad beboerne selv havde lyst, til at der skulle ske. - Man kan ikke tilføre trivsel og velvære udefra. Det skal jo være folks egne ønsker og behov som skal opfyldes for at nå en bedre tilfredshed. Derfor var det nødvendigt at få beboerne selv til at lukke lidt op for tanker og ideer. Møderne blev en succes, der kom en hel del mennesker, og der blev listet omkring 70 ideer op om aktiviteter for børn, om sport, motion, film, banko, spisning - ja rigtig mange gode forslag. Cirka 20 beboere meldte sig til at danne aktivitetsgrupper og få skubbet de forskellige aktiviteter i gang. - Jeg var meget fortrøstningsfuld. Det lovede rigtig godt, siger Peter Søndergaard, der fik sparring af forebyggelseskonsulent Nina Poulsen fra Bornholms Regionskommune. Efter nogen tid opdagede de, at grupperne ikke rigtig kørte alligevel. Det var en lidt frustreret periode, hvor der ikke skete så meget. I et projekt bliver der koordineret meget via telefonen. Boligsocial medarbejder Peter Søndergaard har haft kontor i Bo42 s ejendomskontor på Midgårdsvej (Foto: Vibeke Rask Grøn) - Når det kommer til handling, skal der ofte nogle ildsjæle med en god portion tid, lyst og energi til at skubbe noget i gang. Vi havde simpelthen fået spredt vores gode kræfter ud over alt for meget på en gang. Derfor måtte hele processen tænkes om igen. Banko De aktive beboere blev indkaldt igen, og man samledes omkring Bankogruppen, som faktisk var kommet godt fra start og fungerede. - Vi begyndte at se, hvad vi kunne kombinere med banko og hvordan banko måske kunne skiftes ud med andre arrangementer en gang i mellem, forklarer Peter Søndergaard. Det blev så udviklet til fællesspisning forud for bankospillet, og fællesspisningen blev til to gange om måneden, og så blev banko erstattet med musikaftner, spil, demonstrationer, film eller fortællinger hver anden gang. - Nu var der styr på tingene og folk var mange nok til at løfte i flok, påpeger Peter Søndergaard og siger, at det nu er på 3. år, at fællesspisningen kører september, oktober og november om efteråret og februar, marts og april om foråret. Det er blevet en tradition med efterhånden op mod spisende hver gang. På samme måde fik Peter Søndergaard og forebyggelseskonsulent Nina Poulsen gang i Tirsdags cafeen, som også i dag er en fast tradition, som beboerne selv står for. Hjælp fra projektet Efterhånden som der er blevet skabt kontakt med beboergrupperne er antallet af arrangementer blevet udvidet og tilrettelagt. Her har det været en stor hjælp, at der har været penge i budgettet til at afhjælpe udgifter til for eksempel musikere, en bus til en udflugt, præmier til nogle børneaktiviteter og den slags. Peter Søndergaard håber, at værdien af arrangementerne har været så gode, at de aktive beboere i aktivitetsgrupperne har mod på at fortsætte på frivillig basis, nu hvor projektet stopper. også selv om beboerne selv måske skal betale lidt ekstra for at deltage. Alle deltagere har i al fald set, at ting kan lade sig gøre. Det er jo den måde, trivsel virker. Har man det godt og kan lide at være sammen med andre, så bliver det nemmere at give et nap med eller tage initiativ til nye aktiviteter, slutter Peter Søndergaard og vurderer at projektet alt i alt er lykkedes. Fælleshus De mange aktiviteter som projektet har stået for, har først og fremmest været centreret omkring Bo42 s Selskabslokaler i Højvangsparken. Det store ønske fra beboergruppen er nu, at få lov at føre huset tilbage til sit oprindelige formål, nemlig at være et fælles aktivitetshus for Bo42s beboere. Det bliver repræsentantskabet for Bo42, der på mødet til juni skal tage stilling til forslaget, og alle venter spændt indtil da. TLF.: TORNEGADE 4 1. sal 3700 RØNNE TLF.: FAX: Din GRØNNE håndværker - garanterer dig et godt byggeri Hvad enten det er nybyggeri, renovering, tilbygning, isolering, mureropgaver eller specielle opgaver - står vi klar med et uforpligtende tilbud Statsaut. revisorer: Jens-Otto A. Sonne Mobil: Henrik Westh Thorsen Mobil: Indehaver Birger Bornholms Byggeforretning ApS Tlf

4 Relationerne mellem mennesker driver værket Når mennesker hygger sig sammen, blomstrer ideerne, og lysten til at mødes igen omkring flere fælles arrangementer dukker automatisk op. Det véd Nina Povlsen, der gennem årene har sat gang i både unge og gamle og mænd og kvinder her på øen. - I bund og grund er der ikke forskel på at sætte gang i en flok unge fra Bornholms Landboungdom eller en samling beboere fra Bo42 s mange afdelinger, siger forebyggelseskonsulent Nina Povlsen fra Bornholms Regionskommunen. For os alle handler det om at føle sig godt tilpas i et selskab, og når vi gør det, får vi både lyst til at dukke op igen næste gang, og ofte lyst til selv at bidrage med lidt til arrangementet. Nina Povlsen blev koblet på det boligsociale projekt i 2011 af Bornholms Regionskommune, som praktisk sparringspartner til Bo42 s boligsociale medarbejder, Peter Søndergaard. - Vores opgave var at skabe trivsel, forklarer hun og indrømmer, at hun slet ikke kendte til Bo42, som organisation eller til beboerne på forhånd. Men hendes første tanke var, at når folk laver noget sammen, så opstår der relationer, og det plejer at drive alt andet videre: flere bekendtskaber og måske endda venskaber, større tryghed, mere glæde, en aktiv hverdag, ja alt det der i sidste ende giver os alle en følelse af bedre trivsel. Godt café-liv Nina Povlsen foreslog, at lave en Tirsdags Café i Selskabslokalerne for Bo42s beboere. - Folk skal selvfølgelig have noget at komme for, så jeg bagte kager og vi fik arrangeret lidt underholdning. Det blev en succes! Ja faktisk blev det så stor en succes, at der i løbet af det første år blev udgivet en kogebog med opskrifter på kagerne fra Tirsdags Caféen og med billeder fra de mange forskellige arrangementer, der begyndte at følge i kølvandet på café-eftermiddagene. Ideerne kom lige så stille på bordet, og Tirsdags Caféen begyndte at få et indhold og udviklede sig til andre sideløbende arrangementer. - Vi har både lavet påskepynt, pileflet, pakkeleg, spillet og indebowlet, vi har sunget og fået fortalt historier af folk udefra og af café-gæsterne selv, vi har lavet julestue og bagt småkager og lavet julepynt og taget på udflugt. Det har været meget spændende og virkelig godt, siger Nina Povlsen og peger på, at initiativet blev så godt etableret, at en gruppe beboere selv driver Café-eftermiddagene videre. - Sådan skal det være! Ofte skal der netop bare et skub til, så kan og vil folk gerne selv. Også for børn På samme måde har Nina Povlsen og Peter Søndergaard prøvet at få gang i forskellige børneaktiviteter i NordParken, hvor der netop bor en del børnefamilier. - Vi har lavet et stjerneløb, og der dukkede mange børn op, og en anden gang lavede vi efterårsbio, fortæller hun. Det var spændende for det viste sig, at mange bedsteforældre dukkede op med børnebørnene for at få en hyggelig eftermiddag sammen. Børneaktiviteterne blev så godt modtaget blandt Bo42 s beboere, at en gruppe frivillige har meddelt Nina Povlsen, at de gerne vil tage ansvaret for at lave lidt for de mindre børn engang i mellem. - Det er bestemt trivsel, når børn, forældre og bedsteforældre begynder at føle sig godt hjemme i boligområdet og udnytter de mange muligheder, der opstår, når man pludselig er flere med fælles interesser. Projektet slutter Både Nina Povlsen fra Bornholms Regionskommune og Peter Søndergaard fra Bo42 er ved at runde af, fordi projektet slutter, men en del aktiviteter er blevet overtaget af beboere, så håbet er, at de fortsætter selv. - Mange gange kommer arrangementer og initiativer til at hænge på Tordenskjolds soldater, men jeg håber virkelig, at isen er brudt så meget, at nye får lyst til at give et nap med, siger Nina Povlsen og slutter med en lille historie. - Mennesker er lidt sjove. Når vi er i byen og passerer hinanden siger vi hverken goddag eller hej. Forebyggelseskonsulent Nina Povlsen, Bornholms Regionskommune har været med til at producere beboerblade så beboerne i Bo42 kunne følge med i aktiviteterne (Foto: Vibeke Rask Grøn) I Beboerbladet har man kunnet læse om aktiviteter, se billeder fra afviklede arrangementer og holde øje med kommende arrangementer i kalenderen. (Foto: Vibeke Rask Grøn) Vi er luft for hinanden. Men hvis vi tager løbesko på og sætter i gang, eller går en tur med en hund, så begynder vi at hilse på alle andre med hund eller med løbesko. Nu har vi pludselig noget at være fælles om. På samme måde er der masser af fælles interesser blandt beboerne i Bo42. Det gælder bare om at få dem frem i lyset. - Jeg håber, projektet har været med til at vise, at det kan lade sig gøre! Nilfisk Outdoor Division The leader in compact outdoor cleaning EL - VVS - VENTILATION Granhøj Landbrugsmaskiner Dyndevej 11 DK-3751 Østermarie T Fårebrovejen 5, 3730 Nexø Tlf.: ANLÆGSGARTNER LANG - LANGT DET BEDSTE! Snellemark 39 Telefon Rønne Døgnvagt 4

5 70 år gammel og øens største Bo42 blev grundlagt midt i krigsmørket, som et samarbejde mellem alle gode kræfter for at løse et helt akut boligproblem. Fagbevægelse, arbejdsgivere og politikere dannede i fællesskab en forening, der i dag har udviklet sig til øens største boligorganisation, styret af beboerne selv. Hele historien startede i 1942 da 8-10 familier i bogstaveligste forstand stod uden tag over hovedet i Rønne. Som i resten af landet var boligsituationen fortvivlet og kaldte på at samle kræfterne. Daværende Rønne-borgmester Herman Aagesen satte sig sammen med Fællesorganisationens formand, smed Holger Lundgren og direktør for Dampskibsselskabet 1866, Thorkild Lund for at finde en løsning. Det resulterede i det lave etagebyggeri på Fabriksvej i Rønne, der stod klar til indflytning i Parterne blev enige om at danne Boligselskabet af 1942 i Rønne en forening dannet som et klassisk trepartssamarbejde, der havde til formål at fremskaffe boliger og leje dem ud til boligsøgende. På bestyrelsesmødet i den nye forening i juni 1942 blev de fremtidige huslejer fastsat: to værelser og et kammer: 57 kr. om måneden og to værelser og to kamre: 62 kr. Indskud: 850 kr. Ikke alle, der ville have en bolig på Fabriksvej kunne klare et indskud på de 850 kr. Rønne kommune lovede at låne dem pengene mod at afdrage 7 kr. om måneden Et eventuelt overskud i foreningen skulle gå til forbedringer og til gavnlige formål for lejerne. I den oprindelig konstruktion havde lejerne ikke nogen direkte indflydelse, ja de var faktisk slet ikke repræsenteret i bestyrelsen. Det skulle blive anderledes med tiden, og i dag består organisationens bestyrelse alene af beboervalgte repræsentanter plus en repræsentant for de ansatte. - I bund og grund var initiativet et barn af fagbevægelsen, og formanden for Fællesorganisationen, smed Holger Lundgren blev den første formand for Boligselskabet af 1942 i Rønne, fortæller Bo42 s nuværende formand Helge Hansen. Organisationens navn er i dag ændret til det mere mundrette Bo42. Den almene boligsektor er efterhånden gennemreguleret af regler og forordninger, men samtidig er lejerne blevet sikret den afgørende indflydelse på den daglige anvendelse af boliger og fælles faciliteter. Stor udvikling Efter krigen og op gennem 1950érne var der igen Bo42 er fusioneret med: 1. januar 2010: Knudsker Boligselskab med 288 lejemål 1. januar 2012: Svaneke Boligforening med 83 lejemål. pres på det bornholmske boligmarked og Bo42 satte gang i det store byggeri i Gartnervangen. Folk ville have kvalitetsboliger med moderne køkkener og badeværelser med badekar. Siden er det gået slag i slag med store udvidelser i Gartnervangen og i Højvangsparken og til sidst med byggeriet af Kystparken i I dag består Bo42 af 27 forskellige afdelinger med i alt 1144 lejeboliger. Afdeling 20, Kystparken i Rønne, er her i 2013 den mest populære, og der er lang venteliste på en af de i alt 18 lejligheder. Demokratiet i Bo42 er bygget op så hver afdeling har et antal repræsentanter i organisationens repræsentantskab afhængig af afdelingernes størrelse. Herfra vælges Bo42 bestyrelse, som Helge Hansen fra Afdeling 2 er formand for i dag. Ud over at vælge repræsentanter, beskæftiger det årlige afdelingsmøde sig med at fastlægge reglerne for afdelingens drift. Det gælder både husorden og regler for beboernes anvendelse af egne og fælles faciliteter. Og naturligvis afdelingens samlede økonomi, idet hver afdeling repræsenterer et selvstændigt byggeafsnit med egne regnskaber og budgetter. Nye tanker - Bo42 kører i dag administrativt godt og økonomisk fornuftigt, pointerer Helge Hansen, men boligorganisationen kan mærke befolkningstilbagegangen på Bornholm. - Det er ikke alarmerende endnu, men vores ventelister er skrumpet og vi har i dag ledige lejligheder over længere tid. Det er vi nødt til at forholde os til. Formanden peger på, at lav husleje og lækre moderne lejligheder sikkert vil kunne tiltrække nye lejere, men at de to ting ikke hænger sammen. Det koster at renovere, og der er kun lejerne til at betale, så huslejen vil uvægerlig stige, siger han og peger på, at det er lejerne, der bestemmer om man vil betale lidt mere og få nye faldstammer, badeværelser, vandrør og køkkener, eller ej. Nogle gange bliver det til et nej, og så kan tomme lejligheder være sværere at få lejet ud. Det er en udfordring, bestyrelsen må forholde sig til! Svære tider Når Bo42 oplever tomgang i nogle afdelinger, skyldes det en kombination af flere faktorer. Den lave rente betyder, at ejerboliger bliver mere attraktive, mens de almene boliger fortsat må forrente de oprindelige lån til de oprindelige satser. Befolkningstallet på øen er for nedadgående og sammen med den relativt høje leje, sætter det organisationen under pres. Tidernes ugunst betyder, at de store visioner om nyt byggeri må vige for mere jordnære overvejelser om hvordan den eksisterende boligmasse bedst muligt tilpasses de nye tider. Hvor man før byggede op, handler det i fremtiden om at renovere og trimme, så Bo42 kan beholde sin relevans. Helge Hansen siger, at Bo42 samtidig har en vision om at samle de almene boligorganisationer på Bornholm under én hat. Al erfaring ovrefra viser, at det er måden at overleve på, som almen boligudbyder. Fabriksvej igen Og så er vi tilbage til Afdeling 1 på Fabriksvej i Rønne, hvor det hele startede. Siden opførelsen for 70 år siden er afdelingen løbende blevet renoveret, men de sparsomme tider under krigen har sat sit grundlæggende præg på byggeriet, hvorfor det i dag står overfor en meget omfattende indgriben for at genskabe attraktive boliger på matriklen. Bo42 har således fået tilsagn fra kommune og Landsbyggefonden om støtte til en gennemgribende renovering. - På mange måder kunne det være mere rimeligt om vi i stedet for måtte rive afdelingen ned og bygge 24 nye enkelt huse med sidste skrig indenfor isolering og energiteknologi. Rent økonomisk vil det kunne betale sig, siger Helge Hansen, som dog samtidig erkender at nybyggeri ikke står på Landsbyggefondens dagsorden. De aktuelle planer går således i retning af en gennemgribende renovering, der med udnyttelse af eksisterende bygninger kan få afdelingen til at fremstå med moderne, tidssvarende boliger. - Bo42 skal videre under alle omstændigheder, og det kommer vi også, slutter formanden Helge Hansen. Y20 madværkstedet 2013 nyheden skal ses i butikken STEENBERGs tegnestue aps arkitekter - ingeniører Teknisk rådgivning fra de første skitser til færdigt byggeri Altid fokus på kvalitet Ingen opgave er for stor - ingen opgave er for lille RING TIL GITTE - HVIS KLOAKKEN STREJKER KØKKENGÅRDEN svane.com Livet er ikke så firkantet Aakirkebyvej Rønne Tlf Fax: Døgnservice - Ring bornholmernes kloakservice gennem flere generationer 5

6 Et interessant og lærerigt samarbejde Det var første gang, at Bornholms Regionskommune deltog i et boligsocialt projekt sammen med Bo42 og Landsbyggefonden. Det blev et spændende samarbejde, som både gav kommunen ny indsigt og ideer til, hvordan man fremover kan spille endnu bedre med. - Det var spændende at deltage i det boligsociale projekt. Det gav os en helt ny forståelse for, hvad en almen boligorganisation er for en størrelse, fastslår Vibeke Juel Blem, områdechef Social og Sundhed. Projektet kom til lidt ad omveje, fordi formålet i første omgang var at søge penge i Landsbyggefonden til renovering af boliger i Bo42, men det viste sig på det tidspunkt at være umuligt. Til gengæld åbnede der sig en mulighed for at få støtte til sociale aktiviteter, der kunne skabe bedre trivsel blandt beboerne i boligselskabet. Men kravet var, at kommunen blev en aktiv medspiller i projektet og deltog i medfinansieringen af projektet med kommunale ressourcer. - Bornholms Regionskommune har ingen penge til den slags, men vi har en forebyggelseskonsulent, som vi kunne koble på projektet, forklarer Vibeke Juel Blem og peger på, at en forebyggelseskonsulent normalt arbejder med kostvaner, rygning, alkohol forbrug, motion ja alt det, der med bedre forståelse og lidt hjælp, kan øge menneskers trivsel og sociale engagement. Forebyggelseskonsulent Nina Poulsen blev derfor tilknyttet den praktiske del af projektet, mens områdechefen for Social og Sundhed, Vibeke Juel Blem selv gik ind i projektets styregruppe. Stor indsigt - Vi har virkelig fået et godt indblik i en almen boligorganisation, forstået hvad organisationens rolle er, hvilke rammer den arbejder indenfor og hvordan forholdet er til beboerne, pointerer Vibeke Juel Blem og peger på, at man samtidig har set hvilke udfordringer, der er ved at være beboer i det almene byggeri, bo tæt op og ned ad hinanden og være en del af et beboerdemokrati. Ydermere har man i Bornholms Regionskommune fået et tydeligt indblik i helt aktuelle samfundsforhold, hvor der er en overvægt af ældre mennesker og meget få børn. - Bo42 afspejler det bornholmske samfund i miniformat. Så ved at arbejde med folk dér, har vi Vibeke Juel Blem, områdechef Social og Sundhed i Bornholms Regionskommune har været glad for projektsamarbejdet med Bo42. fået en indsigt i, hvad udfordringerne er generelt på øen, siger områdechefen for Social og Sundhed og slår en pæl gennem myterne. Myten er død Fordommene om, at det skulle være sociale tabere, kriminelle og indvandrere, der bor i alment boligbyggeri holder slet, slet ikke på Bornholm. Det er et bredt udsnit af befolkningen, der bor i Bo42. Boligmassen er så forskellig, at den tiltaler både folk med højere indkomster, unge, ældre, handicappede, nytilflyttere, bornholmere, børnefamilier og enlige. - Men vi kommer ikke uden om, at der er flere ældre på Bornholm end yngre. Det viser beboersammensætningen i boligorganisationen også, siger Vibeke Juel Blem. Det er kommunen nødt til at forholde sig til, også når det drejer sig om trivsel, aktivering og hjælp til selvhjælp. -Projektet har vist, hvor vi kan give folk et skub, så de selv kan tage over, hvor man kan hjælpe hinanden og hvor det offentlige skal holde en fast hånd under borgeren. Ny klinik Samarbejdet med Bo42 har samtidig ført til, at Bornholms Regionskommune har overtaget boligselskabets administrations tidligere lokaler i Gartnervangen og omdannet dem til en nærklinik for sygepleje. Her skal sidde en sygeplejerske på udvalgte tidspunkter, og så kan borgerne komme herhen og få hjælp til alt fra sårpleje til besvarelse af spørgsmål omkring helbred og medicin. Samtidig vil de op mod 100 medarbejdere fra ældreplejen, der arbejder i området få fast base i klinikhuset. - Vi tror, det er en interessant løsning for alle parter med en nærklinik, og er spændte på hvordan det udvikler sig, siger Vibeke Juel Blem. Gerne igen Bornholms Regionskommune har været meget glad for samarbejdet med Bo42. -Vi har lært hinanden at kende på godt og ondt, siger områdechefen for Social og Sundhed, Vibeke Juel Blem. Vi har været uenige og diskuteret voldsomt engang imellem, men er altid kommet frem til enighed. Det er et godt erfaringsgrundlag. På Bornholms Regionskommune er man ikke bange for at gå ind i et projektsamarbejde igen. - Men næste gang tror jeg, at kommunen skal gå mere aktivt ind fra start og sige, at det og det vil vi have ud af processen. Den her gang famlede vi alle lidt rundt i begyndelsen. Men det var jo også første forsøg af sin art på Bornholm, slutter Vibeke Juel Blem, områdechef Social og Sundhed. - den positive forskel de kloge løsninger 6 Snorrebakken Rønne TELE DATA EL SIKRING INDUSTRI rådgivende ingeniører Valdemarsgade København V Tlf

7 En meget tilfreds bestyrelse Bestyrelsen i Bo42 er meget tilfreds med forløbet af det Boligsociale projekt, som netop er ved at blive rundet af i disse dage. Nye beboere Der bor omkring dobbelt så mange med anden etnisk herkomst i Bo42 i forhold til Bornholm som helhed. Omkring 10 procent af beboerne kommer fra fremmede himmelstrøg, og når man, som de sidst ankomne fra Burma skal finde sig til rette i en dansk almen bolig, kan man godt have et spørgsmål eller to. Bo42 boligsociale projekt inviterede de nye beboere til møde sammen med en tolk, og kommunen hjalp med at få teksten oversat. En del misforståelser blev opklaret og efterfølgende var der skabt grobund for at tage eventuelle problemer op i en direkte dialog. - Ja, bestemt! Vi har haft fire fantastiske år med mange spændende aktiviteter, konkluderer formanden Helge Hansen, og peger på det positive udkomme: - I dag er der mange flere aktive beboerne i Bo42s forskellige afdelinger, end der tidligere har været. Han føler sig overbevist om, at beboerne i løbet af projektperioden har fundet ud af, at de selv er en del af beboerdemokratiet og kan påvirke beslutningerne og sætte gang i aktiviteter, de selv brænder for. Bestyrelsen er både lettet og glad over, at dette første projekt i samarbejde med kommunen og Landsbyggefonden er forløbet så tilfredsstillende. Formanden Helge Hansen mener samtidig, at en stor del af det gode forløb også skal tilskrives den boligsociale medarbejder Peter Søndergaard, der fik ansvaret for at drive projektet fremad. - Den mand går i folk med træsko på. Det virkede som om beboerne kunne lide ham lige med det samme. Det var dejligt at observere, siger formanden Helge Hansen, der også sender en tak til Bornholms Regionskommune. Kommunen bidrog med dygtig arbejdskraft i marken i form af forebyggelseskonsulent Nina Poulsen og med rigtig god sparring i styregruppen fra Områdechef Social og Sundhed, Vibeke Juel Blem og Regionskommunens jurist, Per Raunslund Olsen. Desuden har Michael Hansen Bager i den sidste periode afløst den tidligere chef for Psykiatri og Handicap Erik Pedersen såvel i jobbet som i Projektstyregruppen. Bo42 s samlede medarbejderstab er med til at sikre, at beboerne har gode rammer at trives i! Gæsteværelser til de tilrejsende For et års tid siden slog afdelingsbestyrelsen i NordParken dørene op til to gæsteværelser, som er placeret i opgangen Thorkildsvej 37. Et par gamle 1-værelses hybler er omdannet til gæsteværelser, som beboerne i Bo42 kan låne for en billig pris, der blot skal dække de rene udgifter til værelserne. Og ideen har allerede vist sig at være en succes. Lejlighederne i NordParken er ikke så store, så hvis vi skal have tilrejsende gæster i forbindelse med en fest, er det rart at kunne låne et ekstra værelse til dem, siger formanden for afdelingsbestyrelsen i NordParken, Britta Hammer Sonne. Værelserne er først og fremmest et tilbud til beboere i NordParken, men lejere fra hele Bo42 kan sagtens henvende sig. - Spørg endelig, opfordrer Britta Hammer Sonne. Er gæsteværelserne ledige, låner vi dem gerne ud. Malerfirma FINN MAHLER Haslevej Rønne Telefon Edgar Nielsen & Søn ApS Vognmand & Entreprenørforretning KOMMER OVER HELE ØEN! Ring og få et godt tilbud MOBIL Advokaterne: Christian Dohn John Jørgensen Peter Vang Bjarne Olesen Rikke Solberg Bruun ADVODAN Bornholm ApS Jesper Nielsen Mobil GARANTI PÅ KVALITET VI SÆTTER KULØR PÅ! Krystalgade Rønne Afdelingskontor: Kannikegaard 3720 Aakirkeby NYBYVEJ 22 POSTBOX AAKIRKEBY TLF.: FAX:

8 Godt naboskab i de almene boliger på Bornholm Da Bo42 s boligsociale projekt startede i 2009, blev der gennemført en undersøgelse blandt beboerne i Bo42 s dengang godt 700 lejemål i Rønne. Den viste, at beboerne generelt var meget tilfredse med boligen, men at de syntes, der skete for lidt mellem boligerne. Nu er en ny undersøgelse på trapperne, og den venter Bo42 sig meget af. Når der spilles BANKO er fremmødet stort! Naboskabsundersøgelsen blev i sin tid udviklet af KAB (Københavns Almene Boligselskab), men er blevet brugt i den almene boligsektor overalt i Danmark. Besvarelserne kunne give hver enkelt boligorganisation et fingerpeg om, hvor kræfterne skulle sættes ind hvis velværet, trygheden og trivslen blandt beboerne i den almene boligsektor skulle øges. Et hurtigt blik ned over besvarelserne viser, at Bornholm skiller sig ud. Her var beboerne i de almene boliger generelt mere trygge og tilfredse med boligerne, men en del følte sig til gengæld socialt isolerede og kedede sig. - Vi vidste godt på forhånd, at vi ikke har de opsigtsvækkende problemer med kriminalitet og etniske konflikter på Bornholm, så resultatet kom ikke bag på os, siger Peter Søndergaard, der på samme tid som undersøgelsen blev gennemført blev ansat, som medarbejder i det boligsociale projekt. der netop skulle fokusere på at løse nogle af de problemer, der optager beboerne i Bo42 på Bornholm. Men samtidig bekræftede undersøgelsen, at vi også hos os har sociale problemer i form af ensomhed og isolation. Vi ved fra andre kilder, at mange bor alene og har forholdsvis små indkomster. Det pegede på, at der skulle sættes ind med aktiviteter, der kan bringe beboerne i tættere kontakt med hindanden. Resultaterne I 2009-undersøgelsen kom der svar retur fra præcist en fjerdel af lejerne i Bo42. Det var ikke nogen høj besvarelsesprocent, men høj nok til at man turde analysere på den. Af besvarelserne kunne Bo42 derfor se, at to tredjedele havde boet i boligen i mere end 4 år og majoriteten godt ville blive boende i mange år endnu. Ni ud af ti var meget glade eller glade for deres bolig og boligområde og følte sig helt trygge. Otte ud af ti syntes meget godt eller godt om de grønne områder, men halvdelen mente alligevel 8 ALT I MALERARBEJDE OG GULVSLIBNING UDFØRES VI GIVER ALTID UFORPLIGTENDE TILBUD VI KOMMER NÅR DE HAR TID - MORGEN, MIDDAG OG AFTEN TELEFON MOBIL MEDLEM AF: Der er også en blå bank på Bornholm Kig ind på St. Torv 15, og lad os give dig et overblik over dine muligheder. Nu ved du, hvor vi bor. St. Torv 15, 3700 Rønne Telefon Murerforretning Rønne ApS v/ Michael Hjorth A B C GÅRDEN

9 Bella og Fido har mulighed for at flytte med I 2009 følte en del beboere i Bo42 sig isoleret, og at de kedede sig. Håbet er, at det boligsociale projekt har banet vejen så flere i dag føler sig engageret, og som en del af et godt fællesskab. Bella har boet på Rosenvej et par år og er faldet rigtig godt til (Foto: Vibeke Rask Grøn) at der sagtens kunne gøres mere ud af fællesarealerne, så folk fik lyst til at opholde sig derude. Endelig ville mange rigtig gerne have flere muligheder for at mødes omkring en eller anden aktivitet, og et flertal var utilfredse med, at der ikke rigtig var nogle muligheder for at mødes inden døre. Eget engagement I 2009 var kun ganske få aktive selv, når det kom til at arrangere fællesaktiviteter i boligområdet, men over halvdelen svarede dengang, at de gerne ville gøre noget, hvis de blev bedt om at give et nap med. Halvdelen sagde samtidig, at de havde lyst til at deltage i fællesaktiviteter, mens det var lidt færre der reelt havde overskud og energi til at deltage. Beboerdemokrati I 2009 viste undersøgelsen at lidt over halvdelen af dem, der havde svaret i Bo42 deltog i de årlige beboermøder og, at de fleste følte, at de blev hørt i beslutninger omkring deres område. To tredjedele svarede også ja til at de kendte beboerdemokratiet i Bo42, men det var kun lidt over halvdelen, der viste, hvem der sad i den lokale afdelingsbestyrelse. Rum for forbedring Alt i alt gav naboskabsundersøgelsen et klart billede af, at der var mange muligheder for at gøre det sociale liv blandt beboerne i Bo42 meget bedre. - Via fællesspisninger, Tirsdags Cafeen, motion, udflugter, fester, banko, grillaftner og lidt for børn og mere for ældre har vi i projektgruppen, lige siden 2009, forsøgt at gå foran og vise beboerne alle de muligheder der er, siger boligsocial medarbejder Peter Søndergaard. Nu er der tilmed dannet en forening Liv i Fælleshuset med en aktiv bestyrelse, der er primus motor i fællesarrangementer i Bo42s Selskabslokaler og samtidig arbejder på at Selskabslokalerne bliver omdannet til et egentligt Fælleshus for aktiviteterne. En række af problemerne er således blevet imødegået, og en ny naboskabsundersøgelse, som i denne tid er på vej ud beboerne i Bo42, vil vise, om man har ramt plet. - Det kunne være rart, hvis flere nu svarer, at de deltager i aktiviteter, at de kender deres afdelingsbestyrelse og kender naboerne og langt færre der svarer, at de keder sig. Bella har det godt i sin kurv i det lune hjørne af stuen. Her ligger hun og sover meget af dagen, hvis hun altså ikke lige lægger sig op på radiatoren for at få et overblik over, hvad der i øvrigt sker i lejligheden, eller tager sig en tur ud på den overdækkede terrasse for at kigge på fuglene. Bella er en graciøs huskat, der bor på Rosenvej i Rønne. I den afdeling af NordParken er det tilladt at holde inde-kat. I visse af Bo42s afdelinger er det muligt at holde både hund og kat. Det er lejerne i de enkelte afdelinger, der selv vedtager afdelingens husorden og regler for husdyrhold på det årlige afdelingsmøde. Reglerne spænder fra slet ingen husdyr til at lade det være op til den enkelte beboer. Emnet kan af og til få bølgerne til at gå højt, men selv om tendensen nok går mod en lovgivning om husdyrhold, som en rettighed, er det i dag stadig en lokal afgørelse i den enkelte afdeling. Hvis man har hund og kat og påtænker at flytte til et alment boligbyggeri, som Bo42, er det derfor klogt at tage en snak med de ansatte i administrationen for at høre om mulighederne, og blive skrevet op til en bolig i den rette afdeling. Der er jo ingen grund til at afhænde de pelsede venner, hvis de kan flytte med. GITTES MASSAGE FODPLEJE & KROPSTERAPI THORKILDSVEJ RØNNE TLF Alt malerarbejde udføres: Private boliger, kontorer, nybygninger, renoveringer, fabriksanlæg o.m.a. Farvehandel Salg af maling, vægbeklædning og værktøj Åkirkebyvej Rønne Tlf Vand Varme Sanitet Oliefyrsservice Bio Varme Varmepumper Fjernvarme Solvarme Ventilation Varmeautomatik MASSAGE COACHING KRANIO SAKRAL TERAPI FODPLEJE - BEHANDLING HJEMME HOS DIG! 9

10 Fra ejerbolig til lejebolig Livet som boligejer var ved at være for surt med mere arbejde end fornøjelse. Derfor tog ægteparret Johansen en drastisk beslutning. Huset blev sat til salg og parret sagde ja tak til en lejlighed i Bo42. Det var en god beslutning, og i dag kan vinter og sne nydes uden dårlig samvittighed. -Det er lige der i hjørnet, at vi kan se de mest fantastiske solnedgange. Forleden aften var himlen helt rød, man kunne næsten ikke få øjnene fra den. Ægteparret Ulla og Hans Johansen står på den store altan og kigger hen over det grønne område og videre ud mellem et par bygninger i retning mod Frydenlund-stranden og havneområdet udfor Rønne. For to år siden solgte ægteparret deres hus i Absalonsgade i Rønne og flyttede i lejebolig. - Vi orkede simpelthen ikke mere. Det var et ældre hus, og der var meget vedligehold hele tiden. Alt fritid gik næsten med den slags, fortæller Hans Johansen. I 2007/8 besluttede vi at skrive os op i Bo42, og efter et par års ventetid, fik vi tilbudt den her lejlighed. Efter at have set lejligheden og beliggenheden var beslutningen nem, og huset blev sat til salg. Hans Johansen fortæller, at de var heldige. Der gik kun et par måneder så var huset solgt og de kunne flytte ind på Slåenvej. - Det er et rigtig dejligt sted, siger Ulla Johansen og fortæller, at den store altan foran stuen bliver brugt flittigt så snart solen får fat. - Her er stort set sol hele dagen, og de dejligste solnedgange. Det så vi aldrig i Absalonsgade, så det nyder vi meget, fortæller hun. Begge fortæller, at der er stille og roligt i området og selv om det er et etagebyggeri, føler de sig bestemt ikke generet. Det er her fra altanen, at ægteparret Hans og Ulla Johansen kan se en smuk solnedgang (Foto: Vibeke Rask Grøn) - Nej, vi får en hyggelig sludder med naboerne, når vi mødes ja lige som man gør andre steder i byen, siger Hans Johansen og forklarer, at der bor mange unge mennesker i området og familier eller enlige med børn. Det skaber dejligt liv udenfor om sommeren. Lejligheden var i orden, nymalet og nem at flytte ind i. Ulla Johansen peger straks på hendes nye køkken med masser af skabsplads. - Det er rigtig godt, siger hun og begge synes det er herligt, at kunne ringe til varmemesteren, hvis der er noget, som går itu eller ikke fungerer. Hans Johansen understreger samtidig, at der ikke er begrænsninger på, hvordan man indretter sig. - Vi kan male og sætte billeder, hylder og skabe op, som vi vil, bare alt bliver bragt i orden og malet hvidt igen, når vi forlader lejligheden. Det kan vi sagtens leve med. I virkeligheden har dagens lejere meget vidtgående beføjelser til, at indrette lejemålet som de ønsker, men de fleste holder sig fortsat til de mere overskuelige indgreb. Ulla og Hans Johansen er ikke i tvivl om, at det er den rigtige beslutning, de har taget. - Og jeg har nydt vinteren i år, fordi jeg ikke skulle skovle sne, smiler Hans Johansen. STORT UDVALG KVALITETS OSTE OSTE- OG PÅLÆGSBORDE SPECIALITETER Smag før De køber! - OGSÅ UD AF HUSET RECEPTIONER FESTER ARRANGEMENTER M.M. v. Birgit Gren Hansen Østergade 40B 3700 Rønne Tlf Kontor- & Datahuset på Bornholm Snellemark 45 - DK-3700 Rønne Tlf.:

11 En bolig i Bo42 kan sagtens blive en bolig for livet Ingrid Hansen blev født her i huset i Pæretræsdalen i Rønne, hvor hun og hendes mand i dag nyder deres otium. Ganske som på slægtsgården på landet er rækkehuset gået i arv fra generation til generation. En almen bolig i Bo42 kan sagtens være en bolig for livet. At bo til leje er ikke nødvendigvis noget en bornholmer gør en kort overgang i ungdommen, inden man får råd til sit eget hus eller i slutningen af livet, når man ikke kan overkomme at passe haven mere. Det kan sagtes være et bevidst valg gennem hele livet. Ingrid og Helge Hansen tog det valg dengang de mødte hinanden som unge og skulle stifte hjem. Ingrid er født i boligorganisationens rækkehus i Afdeling 2 i Pæretræsdalen og boede her med sine forældre, indtil hun mødte Helge Hansen og flyttede sammen med ham i en lejlighed i NordParken, Afdeling 8. Helge Hansen, der stammer fra Lolland, var taget ud at sejle som 14 årig, og fik et par år efter øje på fiskerimulighederne ved Bornholm. Det blev til 4 år som fisker, hvor han blandt andet oplevede at strande ved Skovly med det navnkundige skib Tom Westh. Som tyveårig gik han i land og startede en livsvarig karriere indenfor forsvaret. Helge og Ingrid Hansen bor i Ingrids fødehjem, et af Bo42s rækkehuse i Pæretræsdalen. Parret mødte hinanden i Rønne og fik deres første lejlighed i Bo42 s Afdeling 8 i NordParken. Barndomshjemmet Efter en kort tid dér, byttede parret i 1969 lejebolig med Ingrids forældre. Det to-etages rækkehus med en lille have i Pæretræsdalen passede bedre til en børnefamilie, og Helge fortæller, at de selv var med til at renovere huset efter de regler der forelå. Det var en herlig periode, hvor afdelingerne 2,3 og 4, Pæretræsdalen og Byvangen, førte deres eget liv med gadefester og hygge. I dag er børnene for længst fløjet fra reden og Ingrid og Helge Hansen nyder deres otium. De er stadig glade for det dejlige hus med den lille have bagved. Parret er ikke i tvivl om, at de gerne vil blive boende i Pæretræsdalen så længe som muligt, men ved også, at trapperne i huset måske kan blive en udfordring en dag. -Så må vi se hvilke andre muligheder, der byder sig. Bo42 har også boliger i ét plan, slutter Ingrid og Helge Hansen. Helge og Ingrids voksne børn og børnebørn bor ovre, så det er nok ikke sandsynligt, at tredje generation flytter ind i Pæretræsdalen. HOVEDSTADEN BORNHOLM STRUKTUR- OG VIRKSOMHEDSTILPASNING? Er I én af de virksomheder, hvis vilkår er ændret? Har I behov for sparring, f.eks. når I skal sammensætte fremtidens hold? Hvis det er tilfældet, så kontakt: DEN LOKALE HK-AFDELING PÅ: Tlf eller mail: - Vi er alle en del af løsningen! ALT I COMPUTER - TV - DVD BLU-RAY - LYD - FOTO - GPS ALT I HVIDEVARER - HUSHOLDNING OG PERSONLIG PLEJE Kom hjem med det rigtige Zahrtmannsvej 80 Rønne Tlf

12 Britta Hammer Sonne, er formand for afdelingsbestyrelsen i NordParken. (Foto: Vibeke Rask Grøn) NordParken har et godt nabomiljø, gode lejemuligheder for børn og ligger tæt på skov og strand (Foto: Vibeke Rask Grøn) NordParken er langt bedre end sit renommé Det må bero på noget historisk, hvis man associerer ordet Gartnervangen med noget negativt. Virkeligheden i boligområdet, der i dag hedder NordParken, er nemlig positiv, tryg og god. De grønne områder er attraktive, lejlighederne fine og beboerne er tilfredse. -Se derude, afdelingsformand i NordParken, Britta Hammer Sonne peger ud på græsarealet mellem de røde boligblokke på Rosenvej og Thorkildsvej. - Der er etableret en dejlig ny legeplads til børnene og ved siden af bliver der nu anlagt en 64 kvadratmeter stor pergola terrasse med borde, bænke og grill, så vi kan mødes der, i de lune sommeraftner og snakke sammen. Britta Hammer Sonne fortæller, at der i øjeblikket bor mange børnefamilier, så der er masser af aktivitet på legepladsen og græsset både sommer og vinter. Hun har selv boet i de røde boliger siden 1998, først på 2.sal på Thorkildsvej og de seneste tre år i stueplan på Rosenvej med egen dejlig terrasse, og har altid været meget glad for kvarteret. - Jeg ved ikke hvorfor, der klæber en lidt negativ holdning til kvarteret, siger hun, men mener det kan være kulturhistorisk. Det blev kaldt socialt boligbyggeri engang, og folk opfattede måske lejerne, som fattige siden de ikke købte hus, sådan som kutymen altid har været på Bornholm. Nyt billede Men intet kunne være mere forkert at tro. I Nord- Parken bor højtlønnede, der er flyttet til øen på grund af jobbet, der bor enlige, pensionister, unge børnefamilier og studerende. I dag undlader mange helt bevidst at købe hus. Nogle vil ikke fanges i noget, de måske kan have svært ved at komme ud af igen, andre vil hellere bruge pengene på et sommerhus eller til at rejse for. - Andre er måske nødt til at bo til leje, fordi de ikke har andre muligheder, men det gør dem jo ikke til dårligere mennesker, påpeger formanden og siger, at navneskiftet til NordParken burde hjælpe med at få renommeet på plads. Dejligt sted Britta Hammer Sonne peger på, at der ikke er forskel på at bo i et parcelhuskvarter eller i NordParken, når det kommer til antallet af naboproblemer, tyveri eller folk, der føler sig utrygge. - Eneste forskel er, at vi bor tæt her og skal tage hensyn til hinanden. Når vi først har det på plads, kører det, siger hun og slutter af med en lille reklame: - NordParken ligger tæt på skov og strand, tæt på indkøbsmuligheder, her er rent og pænt og så har vi en meget overkommelig husleje. 12 TLF Vi svarer hele døgnet! DIT SYN HAR OGSÅ BRUG FOR ET PERIODISK SYN. PRÆCIS SOM DINE TÆNDER, DIN SKORSTEN OG BIL Book tid til en GRATIS synsprøve i verdensklasse. Snellemark 41D Rønne Telefon Eskildsgade 3. Aakirkeby. Telefon

13 Fra Herlev til Højvangsparken Det tog Connie Høhl mange år at vænne sig til at bo i Højvangsparken, og efter hendes mands død, følte hun sig helt isoleret og holdt sig for sig selv i årevis. Men for fire-fem år siden var hun igen parat til at komme ud og møde andre. I dag er netværket godt og lysten til livet stor. Connie Høhl er i dag aktiv i foreningen Liv i Fælleshuset og medlem af bestyrelsen. (Foto: Vibeke Rask Grøn) - Ja, nu bliver jeg her i Højvangsparken og på Bornholm! Jeg kan ikke mere få vejret i Herlev, siger Connie Høhl med et stort smil og fortæller, at hun elsker naturen omkring Rønne. - Her er frisk luft og høj himmel. Men sådan har det bestemt ikke været altid. Connie Høhl boede oprindeligt i rækkehus i Herlev med sin mand. Han malede akvarel og parret kom en del på Bornholm, på grund af lyset og naturen. For 17 år siden besluttede de derfor at flytte permanent til øen, og sagde ubeset ja tak til en lejlighed i Højvangsparken. - Men allerede samme aften vi var installeret, fortrød jeg. Jeg satte mig op i vindueskarmen og tudbrølede, fortæller Connie Høhl. Det blev til en del hårde år for hun følte sig slet ikke hjemme på øen eller i boligområdet, mens hun kunne se, at hendes mand var tilfreds med valget. Men så døde hendes mand. Hårde år - Det var forfærdelig hårdt, og jeg kunne slet ikke se mig ud af sorgen og ensomheden, forklarer hun og fortæller, at hun befandt sig i sin egen isolerede verden i fire år inden hun tog sig sammen til at komme lidt ud. Det faldt nogenlunde sammen med, at Bo42s boligsociale projekt begyndte at rulle. Connie Høhl havde efterhånden indset, at hun selv var nødt til at tage første skridt ud i verden. Ingen vidste jo, at hun sad der alene. - Det viste sig at være utrolig dejligt og en stor lettelse, at komme ud. Folk var imødekommende og søde og meget hurtigt begyndte jeg at få et nyt netværk. I dag har hun fået venner og bekendte i boligområdet, er blevet aktiv i foreningen Liv i Fælleshuset og føler et stort socialt fællesskab. Dejlige dage -Når vi nu kender hinanden, holder vi øje med hinanden og hjælper hinanden, hvis der er noget, forklarer hun og det med venner, familie og børn i Herlev dem kan hun snakke med på computeren via Skype. - Det gør vi tit, og børnene kommer på besøg om sommeren. Men i dag ved de, at det er her jeg bor, hører til og vil blive boende, pointerer hun. Tilgengæld ved Connie Høhl også, hvad det er, der kan få folk til at sidde ensomme hjemme og hvor svært det er at bryde isolationen. -Hvis jeg kan hjælpe nogen, vil jeg rigtig gerne gøre det, siger hun og lover det bliver på folks egne præmisser, nogle har brug for snak andre vil helst ikke snakke. -Men jeg ved af erfaring, at man får det meget bedre af at komme lidt ud og møde andre, slutter Connie Høhl med en stor opfordring til at prøve et arrangement i foreningen Liv i Fælleshuset. Hjælp til de vigtige indkøb I takt med at beboerne i Højvangsparken har lært hinanden bedre at kende via fællesspisning, Tirsdags Café, stolegymnastik og andre aktiviteter, er man begyndt at hjælpe hinanden med de vigtigste indkøb. Har man ikke selv mulighed for at komme til købmanden eller på apoteket, er der hjælp at hente. Ofte er andre på vej ud af døren for at tage præcis de samme steder hen, eller kommer alligevel forbi en butik i løbet af dagen. - Hvis man er syg, dårligt gående eller føret er dårligt, og man står og mangler noget vigtigt, skal man endelig henvende sig, så finder vi ud af noget, siger Connie Høhl, der er koordinator. Hun understeger, at ordningen ikke omfatter spiritus og øl. Afskedsreception Onsdag den 27. marts kl. 19:00 i Bo42 s Selskabslokaler, Højvangsparken. Bo42 s boligsociale projekt har sidste åbningsdag. Kom og hør resultatet af den netop overståede Naboskabsundersøgelse. Lodtrækning om bygavekort blandt deltagerne i undersøgelsen. To timer med snak, snacks og lidt til halsen Individuel måling giver mening Brunatas målere hjælper dig med at holde styr på vandforbrug, varmeforbrug og fugt i din bolig. Vi aflæser målerne via fjernaflæsning helt uden at skulle ind i din bolig. Du kan også selv jævnligt tjekke dine forbrugsdata på nettet. Mere information? Gå ind på eller ring BYGGEFORRETNING ApS Telefon Fax TØMRER SNEDKER MURER RENOVERING 13

14 Fast tirsdags-hygge i Caféen Man kan gå på café på Store Torv i Rønne, men man kan også gå på café i Bo42 s Selskabslokaler i Højvangsparken hver tirsdag eftermiddag. Her dufter af hjemmebag og nybrygget kaffe, her er hyggelige mennesker at snakke med, og så sker der også altid et eller andet uventet. Hyggesnak over kaffen, strik, spil og måske en film bagefter (Foto: Vibeke Rask Grøn) Store fade med rosinbrød og flot pyntede Cupcakes bliver svinget ind på bordene, og de mennesker, der står og snakker rundt omkring finder sig efterhånden en stol. Kaffekanderne begynder at gå fra hånd til hånd, og der kommer anerkendende bemærkninger til det flotte bagværk. Connie Høhl er Tirsdags Caféens mesterbager i øjeblikket. - Jeg bager om formiddagen, det skal være helt friskt, siger hun og understreger, at hun kan lide det. - Man hygger og snakker så godt over kaffe og kage, mener hun og forklarer, at det ofte er de samme kvinder, der kommer på Caféen. Mange kommer fra Højvangsparken. De nyder, at der sker noget i nabolaget, og at de kan gå herhen. Mænd glimrer ved deres fravær. Det undrer Connie Høhl lidt, for hun ved, at der også bor enlige mænd både i Højvangsparken og i resten af Bo42. - Måske nogle har mistet konen og sidder hjemme og er ked af det? Jeg ville ønske for dem, at de turde hoppe ud i det og komme herop, siger hun. Det hjælper at komme lidt ud. Det ved jeg af egen erfaring, jeg sad selv hjemme i fire år uden at kunne overskue noget. Og hun lover, at alle nye vil blive taget godt imod og budt velkommen. - Hvis nogle har lyst, kan de jo tage kort med til et slag whist, foreslår hun og peger på, at mulighederne er mange, og stole er her nok af. Billig Café Det koster 20 kroner at være med, nogle penge går til Connie Høhls bagværk og kaffen, men resten spares op, så der er penge til et sommerarrangement. - Sidste sommer holdt vi grillaften for pengene, det var alle tiders! I dag er der film efter kaffen. En af gæsterne har taget Vagabonderne fra Bakkegården med. Andre gange bliver der spillet bingo eller pakkespil, strikket og snakket. - Vi mangler en, der kan spille klaver. Det kunne være hyggeligt, hvis vi kunne synge lidt engang imellem, synes Connie Høhl. Et andet stort ønske er at få indrettet mindre lokaler til forskellige aktiviteter. Måske kunne man på den måde indrette noget, som mænd også synes er hyggeligt at samles om. Caféen er et uformelt, socialt samlingssted for alle beboere, der er hjemme om eftermiddagen. Man kommer for at hygge sig et par timer, og for mange er det såmænd blevet ugens dejlige højdepunkt. Connie Høhl er Caféens trofaste bager i øjeblikket, her er hun parat med dagens Cup-cakes (Foto: Vibeke Rask Grøn) Lone (tv) og Gitte Nielsen (th) plejer at mødes i Caféen tirsdag eftermiddag (Foto: Vibeke Rask Grøn) RENGØRINGS- OG HYGIEJNELØSNINGER KAFFE OG KAKAO 14 Ved lunden Rønne Tlf

15 Behændighed, spjæt og balance En gang om ugen genlyder Bo42 s Selskabslokaler i Højvangsparken af musik og taktfast vejledning. Op med benet, stræk benet, bøj benet. Deltagerne arbejder ihærdigt med. Stolegymnastik aktiverer flere muskler end man forestiller sig, og det giver sved på panden. Peter A.G. synger om de vilde kaniner, og Gnags s rytmiske musik bliver brugt til at slå tempoet an i øvelserne på gulvet. Her sidder otte-ti kvinder på stole i en stor rundkreds, og de strækker og bøjer benene. Der er fuld gang i stolegymnastikken. - Vi begynder klokken ti hver onsdag formiddag, og gør gymnastik en lille times tid, siger instruktøren Else Mogensen. Hun har trænet holdet siden sommeren 2012 da den tidligere instruktør stoppede. - Det var ærgerligt, hvis holdet skulle nedlægges, så jeg tilbød at tage det, og det har jeg bestemt ikke fortrudt, siger hun. Else Mogensen trænede i sine yngre dage rytmiske hold i ungdomsskolen, så hun synes det er alle tiders, der er blevet brug for hende igen i Bo42 regi, hvor foreningen Liv i Fælleshuset er primus motor for aktiviteterne i Bo42s Selskabslokaler. Kvinderne på holdet kommer fra Højvangsparken, men der er åbent for interesserede fra alle Bo42 s afdelinger og ingen bør holde sig tilbage. - Desværre er transport hertil ikke altid nemt, siger Else Mogensen, der selv kommer kørende på knallert fra Ågården. Sved på panden Nu er det Louis Armstrong s dybe stemme, der fylder rummet og kvinderne er gået i gang med nogle bækkenbundsøvelser. Her bruges en blød bold, der placeres mellem stolen og ryggen. Den skal trykkes flad ved et korrekt spænd i bækkenbunden og ryggen. Til sidst kommer der bolde frem og så bliver der kastet og grebet, som var det et bedre håndbold VM. - Man kan godt få sved på panden, griner kvinderne, men skynder sig at forklare, at man bare kan undlade en øvelse eller gøre den på sin egen måde og tempo, hvis man ikke kan følge med de andre. - Vi har knæ- og hofteopererede på holdet, eller folk kan have andre skavanker, og det skal der naturligvis være plads til, understreger Else Mogensen. Det vigtige er at få rørt sig, så meget man kan. Kvinderne mener, at de godt kunne lave den slags øvelser hjemme i dagligdagen, men det får de færreste gjort. - Det er bare denne ene gang om ugen. De forskellige gymnastikredskaber, som øvelses elastikker og bolde er indkøbt via ældre mo bili se ringen, der ligeledes har betalt for, at instruktøren kom på kursus inden hun kastede sig ud i opgaven. Og så er der kaffe Det er de samme otte til tolv kvinder, der har gået på holdet i gennem længere tid nu og efter træning er det tid til en kop kaffe. -Det er dejligt at have noget at stå op til, siger kvinderne og peger på, at de nu kender hinanden og holder øje med hinanden i hverdagen. For eksempel er der en, der helt uventet ikke er dukket op i dag. -Jeg ringer til hende for at høre, hvordan det står til, lover én. Det sociale betyder lige så meget, som dét at få rørt de forskellige muskelgrupper. Øens største udvalg! Vi leverer og monterer alt inden for gardiner, solafskærmning, gulvbelægning og afpassede tæpper Flot design... du bestemmer prisen Vi måler op og indretter for dig - ganske gratis og uforpligtende. Vi kan klare alt med levering og montering. Kontakt os og hør om dine muligheder Lad os sammen finde ud af hvordan vi forbedrer din hørelse HTH - du får det lidt bedre RING & BOOK DIN TID NU Hos Ny Hørelse er fagligheden og servicen de faktorer, som vi vægter højest i bestræbelserne på at levere en professionel og seriøs rådgivning. Vores rådgivning er afstemt i forhold til den enkelte person. Med en individuel rådgivning sikrer vi at kundens høremæssige behov opfyldes. Ny Hørelse Nørregade 6B 3700 Rønne garantiperioden (4 år) Høreapparater med offentligt tilskud 15

16 Bo42 er en alsidig boligorganisation Bo42 er Bornholms største almene boligorganisation, og Bo42 udbyder et hav af attraktive boliger først og fremmest i Rønne, men i løbet af de senere år er spændende boliger i Svaneke, Årsdale og Listed også kommet med ind under hatten. Bo42 tilbyder ungdomsboliger, familieboliger, ældre- og handicapvenlige boliger. Boligerne er fra 30 kvadratmeter store til op omkring 124 kvadratmeter. Bo42 udbyder rækkehuse, lejligheder i lavt etagebyggeri, kædehuse, gårdhavehuse og klyngehuse, huse med haver og huse uden forpligtende jordstykker, parcelhuse og eksklusive lejligheder med havudsigt og elevator, hyggelige byhuse og boliger i mere landlige omgivelser, boliger hvor man må holde hunde og boliger, hvor de firbenede ikke er velkomne. Bo42s opgave er at give bornholmerne et kvalitetsmæssigt godt alternativ til en ejerbolig. Nordparken Et kig på nogle af Ågården Højvangsparken Bo42s Rosenlunden boliger på Bornholm Afdeling 1 Midgården Støberigården Møllegården Pakhuset Svaneke Afdeling 2 Strandgården Guldhaldstræde, Listed Kystparken Søndergården Norre Bakke, Aarsdale 16

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 OMRÅDET OMKRING ENERGIVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk)

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk) Spørgeskema Voksne 19-100 (Dansk) Kære beboer Eksempel: 15. Hvor stor en del af et bor du i dit boligområde? Hele et Over halvdelen af et Under halvdelen af et 1 måned eller mindre www.naboskabet.dk

Læs mere

Aktiv i boligområdet

Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Stadig flere danskere gider godt det frivillige arbejde. Vores samfund ville ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde så mange ildsjæle. Du kan lave frivilligt

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 KRISTRUP BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder.

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. KOMPARATIV RAPPORT Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. Baseret på to uafhængige beboerundersøgelser, foretaget i Århus og Randers. BOLIGORGANISATIONERNE

Læs mere

Bestyrelsens Årsberetning

Bestyrelsens Årsberetning Bestyrelsens Årsberetning 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 4. JUNI 2013 Indhold Indledning side 3 Landsbyggefonden side 3 Afslutning på det boligsociale projekt side 3-4 Selskabslokaler/Opholdslokaler m.v.

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 ROMALT OG HORNBÆK BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE / Almen boligafdeling opført af Boligselskabet AKB, København i 1970 / Opført som højhuse i 12 etager og etagehuse i 5 etager / Beliggende ved Bispeengbuen, en af de mest befærdede indfaldsveje til København

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Boliger med kvalitet. Bo42 Tlf.: 5695 1942 E-mail: bo42@bo42.dk www.bo42.dk

Boliger med kvalitet. Bo42 Tlf.: 5695 1942 E-mail: bo42@bo42.dk www.bo42.dk Boliger med kvalitet Bo42 Tlf.: 5695 1942 E-mail: bo42@bo42.dk www.bo42.dk 2 www.bo42.dk Formand Helge Hansen Forretningsfører Ebbe Frank Bo42 I Boliger med kvalitet Velkommen til Bo42 din boligorganisation

Læs mere

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22.

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 1 Dagens tekst er hentet fra Jesu afskedstale den sidste aften, han er sammen med sine disciple inden sin tilfangetagelse, lidelse, død og opstandelse. Han forudsiger,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj Mødereferat Titel Byer for Alle Dato 2. juli 2003 Sted Deltagere Fokusgruppeinterview i Ishøj Ishøj Rådhus Referent HPD, 3. juli 2003 Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE,

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016 NYT FRA FORMANDEN Når arbejdsmiljøprogrammet er godkendt hele vejen rundt, vil det indgå i det udbudsmateriale, vi sender til tekniske rådgivere og entreprenører på de kommende byggesager, og det bliver

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A)

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Budget 2014 Borgerrepræsentationens 1. budgetmøde, 2. september 2013 Da jeg startede i skole for snart mange år siden, fortalte min mor mig

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013

Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013 Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013 Afsluttet oktober 2013 Søgekriterier: Valgte undersøgelser: Hvissinge 2013 Delrapport - Voksne Indhold: Denne delrapport indeholder et deludtræk af naboskabsundersøgelsen

Læs mere

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen 8. kreds 2 Indledning Danmarks almene boliger har igennem tiden været en meget væsentlig del af løsningen, når borgere med en anden baggrund

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Forbered dig i god tid. Det er svært at brokke sig, når man har en udsigt som den hos Bente og Bent. Kort om: Hvem: Bente og Bent Ginnerskov

Forbered dig i god tid. Det er svært at brokke sig, når man har en udsigt som den hos Bente og Bent. Kort om: Hvem: Bente og Bent Ginnerskov Forbered dig i god tid I mere end 25 år har Bente og Bent Ginnerskov Jensen været skrevet op i boligselskaber, så de var forberedt på, hvor de skulle bo som ældre. Det bedste råd er at være ude i god tid,

Læs mere

Eksempel Beboerdemokrati. Domea Besvarelsesprocent: xx Antal besvarelser: 19

Eksempel Beboerdemokrati. Domea Besvarelsesprocent: xx Antal besvarelser: 19 Eksempel Beboerdemokrati Domea Besvarelsesprocent: xx Antal besvarelser: 19 Er du 47,37 42,11 Mand Kvinde 2 Hvor gammel er du? 27,78 11,11 5,56 11,11 11,11 11,11 22,22 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Bestyrelsens mundtlige beretning 2012

Bestyrelsens mundtlige beretning 2012 Bestyrelsens mundtlige beretning 2012 REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 19. JUNI 2012 Indhold Indledning side 3 Afdelingerne side 3 Energi- og driftsoptimering side 4 Husordensregler side 4 Gæsteværelser side

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

BØGEparken - bo billigt til leje nær skov og fjord

BØGEparken - bo billigt til leje nær skov og fjord BØGEparken - bo billigt til leje nær skov og fjord Brejning lystbådehavn Vejle fjord Kellers park Bo i Bøgeparken nær skov og fjord Hvorfor låne millioner for at bo ved skov og fjord, når du kan leje til

Læs mere

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 12-15 år (Dansk) Kære 12-15- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Bofællesskaber. Fyns almennyttige Boligselskab - flyt ind hos os. Vestre Stationsvej 5 5000 Odense C 63125600 fab@fabbo.dk

Bofællesskaber. Fyns almennyttige Boligselskab - flyt ind hos os. Vestre Stationsvej 5 5000 Odense C 63125600 fab@fabbo.dk Bofællesskaber Fyns almennyttige Boligselskab - flyt ind hos os Vestre Stationsvej 5 5000 Odense C 63125600 fab@fabbo.dk 60 62 58 10 85 87 Odense 10 Glasværket 85 Hammerparken 87 Sedenparken Brenderup

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014 Lathyrushaven Indhold: Lathyrushaven skal have ny formand Ærgerligt Foråret Har du blomsterløg,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere