LIBELLEN. Normal hverdag igen TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 2 Juni DAR, Dronningens Artilleriregiment

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIBELLEN. Normal hverdag igen TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 2 Juni 2002. DAR, Dronningens Artilleriregiment"

Transkript

1 LIBELLEN TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON DAR, Dronningens Artilleriregiment HAS, Hærens Artilleriskole 2. årgang, nr. 2 Juni 2002 Normal hverdag igen Forude vinker den almindelige hverdag. Det var situationen for kasernens Bosnien-udsendte soldater, da de i febr. vendte hjem til Varde. Det blev symbolsk markeret, da samlingspunktet Regimentets klokke blev returneret ved en parade, se billedet og midtersiderne. Også for de øvrige på Varde Kaserne er mere normale forhold i syne: Det nye cafeterie mv. står snart klar med en række forbedrede forhold. Hærens Artilleriskole, HAS, glæder sig over den nye bygning, som på mange punkter vil gøre arbejdet lettere og mere effektivt.

2 Købmands Kroen 11/02/02 15:00 Side KØDMANDS KROEN Indhold Kasernen Ny bygning letter HAS' arbejde... 3 Jubilarstævne for luftværnsartillerister... 4 Åbent hus 4. maj... 5 Ombygget cafeteria er snart klar... 7 Militærmusik gennem tiderne Russiske musikere kommer igen Militært Tjek af litauiske haubitser... 9 Regimentets kontrol Flying Rhino I Strong Resolve Koordination med engelsk luftværn Personalet Udnævnelsesparade ved Hærens Artilleriskole... 9 Hjemkomst fra Bosnien Vagtskifte på infirmeriet Civil udflugt V/CHI & JAN Vardecentret Hjertingvej Telefon Danske og Asiatiske retter Åbningstider: Hverdage Lørdage Varde Golfklub: Søn- og Helligdage Tordag og fredag stort Ta`selv bord med mindst 8 retter incl. salatbar kun kr. 59,- fra klokken Vis dit militære ID-Kort og få 10% rabat Gratis levering af mad ved min. 10 kuverter indenfor en radius af 5 km. Besøg vores nye spillehal Libellen Libellen udgives af Dronningens Artilleriregiment, DAR, og Hærens Artilleriskole, HAS. Begge er beliggende på Varde Kaserne, adr.: Hjertingvej 127, Varde Kaserne, 6800 Varde, tlf Bladet henvender sig til alt personel på kasernen, herunder civile og personel af reserven, samt til Vardes borgere og andre interesserede. Navnet Libellen har dobbelt betydning. Det er dels et vaterpas, som benyttes til at tage højden af det man vil nå, f.eks. ved skydning. Dels er det betegnelsen på et lille kampskrift, ofte med let udfordrende tone (diminutiv af Liber, en bog.) Indlæg Indleveringsfrist næste nr.: 15. august Aflevering af indlæg til: Chefsergent P.J.L. Jacobsen Libellens formål er bl.a. at skabe en fri debat. Redaktionens meninger må derfor ikke tages som udtryk for regimentets eller artilleriskolens officielle standpunkt, ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de enkelte artikler giver udtryk for. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller redigere i indkomne indlæg. Redaktion Ansvarshavende redaktør: Chefsergent P.J.L. Jacobsen Redaktionssekretær (layout m.v.): Oversergent O. R. Aslaug. Øvrige redaktion: Overkonstabel Diana Rank, overassistent May-Britt Knudsen, fotograf E. J. Hou. Annoncer: Rita Sjögreen Numrene Oplag: Tryk: Centraltrykkeriet i Karup. Pris: 85 kr./år. Side 2 Libellen juni 2002

3 Ny bygning letter HAS' arbejde November 2002 flytter HAS (undtagen uddannelsesafdelingen, som er flyttet i nye lokaler) ind i en helt ny bygning (se billede). Bygningen rummer to etager. Den underste skal huse chefen, stabschefen og A-sektionen samt luftværns-afdelingen (LV-AFD). Endvidere indgår der et mødelokale samt et konferencerum på samme etage. Den øverste etage skal rumme FA-afdelingen (Feltartilleri, red.) og TEK-afdelingen. Hermed samles alle studie- og udviklingsafdelinger under et tag, hvilket naturligvis vil lette den daglige arbejdsgang mellem FA, LV og TEK ganske betydeligt. Kontorer dækker fremtidige behov De to etager er inddelt m.h.p. at der kan etableres projektgrupper med deltagelse af personale fra flere afdelinger, og indretningen er en blanding af åbne kontorer og enkeltkontorer til chefer og sektionschefer. De åbne kontorer gør det muligt i et større omfang at tilpasse organisationen til kommende behov og nye opgaver m.v., herunder også etablering af projektgrupper i kortere eller længere tid. Alle sagsbehandlere får installeret internet og såvel mødelokale og konferencerum bliver udstyret med audiovisuelle midler af enhver art, svarende til nuværende og forudseelige behov. Det bliver med andre ord skabt gode miljø- og arbejdsmæssige betingelser for at skolen og dermed dens sagsbehandlere kan løse såvel nuværende som fremtidige opgaver på en hensigtsmæssig måde. Skolen glæder sig derfor til at tage den nye bygning i brug. AF OBERSTLØJTNANT K.-D. YTTESEN, STABSCHEF/HAS Rejsegilde Libellen juni 2002 Side 3

4 Jubilarstævne Luftværnsartillerister var forsamlet 4. maj i Varde AF: Varde Faldskærmsklub (seniorsergent K.K. Hansen) ankom med Dannebrog fra luften til paradepladsen, da deltagerne i paraden var på plads. SENIORSERGENT J.M. CHRISTIANSEN, CENTRAL- KØRESKOLE SYDJYLLAND (LIDT FORKORTET) Allerede fredag den 3. maj mødte den første laffer. Det var /57 Erik Munk Møller, som kom fra Vodskov. Han blev modtaget af sekretæren fra LAF- Esbjerg, seniorsergent J.M. Christiansen i hovedvagten på Varde Kaserne Senere mødte Erik Bonde fra Søften ved Hinnerup, han havde medbragt lidt mundgodt til ganen. Efter at vi havde fået vores ting sat ind på køreskolen, hvor vi skulle hygge os et par timer inden vi gik over i gymnastiksalen for at dække bord med resten af bestyrelsen - kasernens cafeteria er lukket på grund af ombygning. Borddækningen gik perfekt og med højt humør, så alt var klart til lørdagens rykind af forventningsfulde laffer. Da mødte der fire laffer op fra Sjælland: /52 Kaj Sørensen, /62 Preben J. Sørensen, /72 John E. Lassen og næstformand for Luftværns-Artilleri- Foreningen, LAF, Leif Rem. Efter borddækningen var det tid til hyggelig afslapning med et par øl i køreskolens lokaler, samt en gennemgang af lørdagens program. Stemning i top Lørdag morgen friske og vel udhvilede var vi klar kl til at hilse på flaget, når det gik til toppen på vagtkommandørens kommando. Efterhånden som jubilarerne indfandt sig og havde fundet deres kammerater, summede det lystigt af glade mennesker, starten på dagen var perfekt. Da alle var indskrevet og havde betalt, blev de enkelte årgange fotograferet, så alle mod bestilling får et årgangsbillede tilsendt. Derefter marcherede vi til paradepladsen foran cafeteriet for at være klar kl sammen med jubilarerne fra feltartilleriet. Det var et flot syn, da 150 laffer ankom til paradepladsen med fanen i front. Klokken 9.45 kom fungerende regimentchef, oberstløjtnant (OL) A.M. Iversen, chef for 13 Luftværnsmissilafdeling og modtog jubilarerne fra feltartilleriet og derefter jubilarerne fra luftværnsartilleriet. Herefter bød han os velkommen og hilste personligt på alle. Så beså vi materiellet og besøgte Luftmissil-Simulator som er indbygget i den gamle Dome-Træner, samt så og hørte Fanøs PIPES and DRUMS og Varde-Garden på paradepladsen. Sædvanen tro var luftværnskroen flittigt besøgt. Her blev gamle minder genopfrisket over en øl eller to, så stemningen var helt i top. Kl mødtes vi i gymnastiksalen til de berømte gule ærter med tilbehør. LAF-Esbjergs kasserer Hans Ole Villadsen skulle som toastmaster med passende mellemrum sørge for at der blev skålet, styre fælles sang og holde styr på talerækken, dette blev klaret med bravour. For at sådan en dag kan lykkes, er der nogle der gør et stort arbejde for at samle deres kammerater, det skal I have tak for. Humøret var højt og snakken livlig, men der blev dog også tid til taler. OL A.M. Iversen var overrasket over, at LAF kunne samle så mange jubilarer, samt over at han selv havde 30 års jubilæum. Leif Rem takkede bestyrelsen for LAF-Esbjerg for det store arbejde I har udført i planlægningen og afvikling af dagen, og alle jubilarer rejste sig for råbe et LAF-hurra. Der blev iværksat en hvervekampagne, hvor 16 kom ind i folden som laffer. Ca sluttede festen med at synge Skul' gammel venskab rent forgå, med en til dagen ny tekst, som alle nød. Med OL A.M. Iversen og nogle fra årgang 1972 samt resten af Esbjerg Afdelings bestyrelse fortsatte man nogle kammeratlige timer, hvor der blev fortalt soldaterhistorier fra dengang. Det foregik i køreskolens lokaler, (da vi ikke havde en LAF-STUE,) som leder af køreskolen havde stillet til rådighed. Tak til 13 og 14 Luftærnsmissilafdeling, samt fungerende regimentchef OL A.M. Iversen, der på bedste måde var med til at det hele forløb godt. Endnu engang har det været en oplevelse at deltage i jubilæumsfestlighederne her i Varde. På gensyn i maj Side 4 Libellen juni 2002

5 Åbent hus 4. maj 4 maj 2002 blev der på Varde Kaserne afholdt jubilæumsstævne for Feltartilleriforeningen (FAF) og Luftværnsartilleriforeningen (LAF). Samtidigt med stævnet blev der afholdt Åbent Hus for alle interesserede. Rammerne for arrangementet var begrænset af de igangværende byggerier, men det lykkedes alligevel at finde nogle få områder, hvor det var muligt at udstille materiel. Skønsmæssigt var der besøgende, heraf var der ca. 150 LAF-jubilarer og ca. 80 FAF-jubilarer. Varde Garden lavede opvisning på paradepladsen. I øvrigt bød dagen på musik leveret af Prinsens Livregiments Musikkorps samt Fanø Pipes and Drums. For børnene var det en af de helt store oplevelser. Der var mulighed for tur i en pansret mandskabsvogn, gennemløb af forhindringsbane på tid, minesøgning, personlig sløring m.m. Der blev kæmpet bravt på forhindringsbanen. Balancebom, sukkenes dal, rebstigen, klippemur og hvad der ellers hører til. Det blev alt sammen overvundet på god tid af de små. Når den var overvundet en gang skulle den naturligvis overvindes igen. Forhindringsbanen var en tro kopi af kasernens, men reduceret til en størrelse, der svarede til børn. En række udstillinger var klar til gæsterne: Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnsdistrikt Ribe (hunde og sanitetsmateriel), politiet, luftværnsmateriel, ubemandede fly, raketkaster, artilleripejleradar og feltartilleri. Libellen juni 2002 Side 5

6 1/2 A5 tværformat Vi er klar når det gælder... Alt inden for VVS Blikkenslagerarbejde Fjernvarme og naturgas Sprinkleranlæg Industri- og procesrør Ventilation og køl El, tele og data Døgnservice Brolæggervej Esbjerg V Tel Vi er klar når det gælder... Vi er klar når det gælder... Alt inden for VVS Blikkenslagerarbejde Fjernvarme og naturgas Sprinkleranlæg Industri- og procesrør Ventilation og køl El, tele og data Døgnservice Brolæggervej Esbjerg V Tel Alt inden for VVS Blikkenslagerarbejde Fjernvarme og naturgas Sprinkleranlæg Industri- og procesrør Ventilation og køl El, tele og data Døgnservice Brolæggervej Esbjerg V Tel /4 A5 højformat 1/4 A5 højformat Side 6 Libellen juni 2002

7 Ombygget cafeteria snart klar AF KNUD NIELSEN, CAFETERIEBESTYRER Nul køer Udleveringen bliver ombygget således at der bliver free-flow system, med øer hvor der er salater, lune retter, brød, kager, etc. hvorved kødannelser helst skulle blive minimeret. Cafeteriet har ligesom alle andre også mærket den vældige aktivitet der foregår på hele Kasernen. For cafeteriets vedkommende startede det i 2000 hvor køkkenet blev bygget om, en periode hvor der var blev skåret i personalet, da der ingen værnepligtige kom i efteråret Køkken og bageri Der blev indrettet et lille produktionområde i opvasken og større portioner blev hentet i Oksbøllejren. I denne periode blev alle klar over hvad pligten og lidt til betød. Der var virkelig tale om teamwork. Pizzariaet var desværre nødt til at lukke på grund af pladsmangel i det nye køkken. Det vil blive genåbnet i forbindelse med indretning af nyt kioskafsnit mellem de kommende fritidsområder og ny udlevering. Jeg tror ikke vores kunder mærkede ombygningen af køkkenet på anden vis end at der var en mindre nedgang i serviceniveauet. Da køkkenet var færdig var det med bageri, nye maskiner, nye frysere, kølerum, nyindrettede lagre og kontorrum etc. Pris ca. 7 mill. Bageriet åbnede et halvt år efter, da der blev ansat en bager (Henrik), som havde haft eget bageri i Vorbasse. Efter et år er der nu så godt gang i bageriet, at der skal antages en bager mere, inden 3 AA kommer hjem. I 2001 kom der så en ombygning af personalefaciliteter, hvor der igen var lidt byggerod, men dog til at overse. Pris ca Cafeteria klar efter sommerferien I skrivende stund er den anden sidste del af HOK s planlagte ombygning af cafeteriet så sat i gang. (Ny fritidsbygning er et forligsrelateret projekt). Udleveringen bliver ombygget således at der bliver free-flow system, med øer hvor der er salater, lune retter, brød, kager, etc. hvorved kødannelser helst skulle blive minimeret. Der bliver fire kassesluser, hvoraf den ene bliver indrettet, så den kan betjenes af en kørestolbruger. Der er blevet indrettet nødcafeteria i bygning 28; af praktiske årsager bliver der brugt engangsemballage og der er ingen salatbar. Ombygningen forventes tilendebragt lige efter sommerferien. Pris ca. 6 mill. Nye fritidsområder Når de nye fritidsområder er færdige, håber jeg, at ombygningen af Grill/kiosk området bliver sat i gang. Det vil blive indrettet med Pizzaria, Wok, Grill, kaffeanlæg med Cappuccino, Café au lait etc.. Der bliver et opkaldssystem med elektronisk brik, således at personalet ikke behøver at råbe numre op og kunderne ikke skal være nervøse for at overhøre deres nummer.. Pris ca. 1,5 mill. Turbulens afløses af travlhed Cafeteriaets personale har taget denne turbulens meget flot, og fortjener megen ros, selv om det indimellem har knebet at se, lyset for enden af tunnelen, men nu lysner det og jeg tror alle glæder sig til at hverdagen kan blive mere struktureret. Alt dette er også nødvendigt, da ca. 800 personer skal betjenes i frokostpausen. I perioder forventes det at komme op på ca ekspeditioner om dagen, oveni kommer ca. 250 ekspeditioner i udsalget i bygning 28, så det bliver en virksomhed med gang i. Bageriet står Henrik for. Der skal antages en bager mere, inden 3 AA kommer hjem. Libellen juni 2002 Side 7

8 Side 8 Libellen juni 2002

9 Tjek af litauiske haubitser Teknikafdelingen under Hærens Artilleriskole har funktionsskudt de 72 pjecer, som Danmark har doneret til Litauen. Forinden har de alle været hos regimentsværksteder for at blive klargjort. Haubitserne kaldes 105 mm, hvilket er diameteren på de granater, der kan anvendes. Udnævnelsesparade ved Hærens Artilleriskole Udnævnt Hold GRK/FA Løjtnant M. Kjær var bedste kammerat på hold GRK/FA 01-2 og overrækkes en gave af chefen for Hærens Artilleriskole, oberst S. Krarup. Hærens Artilleriskole har ved udnævnelser af løjtnanter og sergenter i mange år haft en flot udnævnelsesparade, hvor elevernes pårørende møder op, og er med at gøre dagen til en festdag. Den 12. og 13. februar blev årets første udnævnelsesparader holdt. Sergent L. Jørgensen får her overrakt en præmie for bedste elev på GSU/LV 01-2, af oberst S. Krarup. Libellen juni 2002 Side 9

10 HER FÅR DU særbehandling Vi sælger og vurderer i: Blåbjerg, Blåvandshuk, Helle, Varde og Ølgod kommuner. KH Ejendomsformidling I/S v. statsaut. ejendomsmæglere KNUD METUM SMEDEGADE 2 VARDE Ring: KRISTIAN HANSEN GRANVEJ 14 OKSBØL Ring: Side 10 Libellen juni 2002

11 Situation fra en ordreudgivelse i et maskinhus ved seneste regimentskontrol. Regimentets kontrol... Vejlede vejlede enhederne såfremt der er områder der skal korrigeres eller lægges mere vægt på. Dette kan da nå at få en effekt... AF KAPTAJN C. SKYUM, U-SEK Batteri fra 3 AA i stilling foråret Hvad er en regimentskontrol og hvorfor bliver den gennemført? Regimentskontrollen gennemføres ved alle værnepligtsenheder og af flere årsager. Den gennemføres primært for at regimentet kan kontrollere, i hvor stor udstrækning enhederne lever op til regimentets uddannelsesdirektiv samt andre uddannelsesmæssige direktiver/ retningslinier. Tid til justering Det optimale tidspunkt for regimentskontrollen er ca. to mdr. inde i funktionsuddannelsen, altså uddannelsesmåned. Når kontrollen ligger på det tidspunkt, tilgodeses også et andet af kontrollens formål, nemlig at vejlede enhederne såfremt der er områder der skal korrigeres eller lægges mere vægt på. Dette kan da nå at få en effekt inden enheden er færdiguddannet. Effekten af regimentets vejledning kan ofte aflæses i Artilleriskolens efterfølgende inspektion af enheden ved uddannelsens afslutning. Hurtig tilbagemelding Regimentskontrollen gennemføres i forbindelse med en feltøvelse hvor det tilstræbes at følge alle funktionsuddannelsområder, idet der dog lægges vægt på såvel enkeltmandsuddannelse som funktionsfag. Af ressourcemæssige årsager har kontrollerne de seneste gange været gennemført i dagtimerne, hvilket har medført, at ikke alle discipliner er kontrolleret. Kontrollanterne rekrutteres oftest i regimentsstaben, hvilket medfører, at det er vigtigt at tilbagemeldingerne til enhederne afleveres så hurtigt som muligt, for at de ikke efterfølgende skal drukne i kontrollanternes alm. daglige arbejde. Den senest gennemførte regimentskontrol var ved 3. Artilleriafdeling febr Kontrollen blev gennemført med en dag ved hver underafdeling. Tilbagemeldingen til den enkelte enhed foregik mundtligt umiddelbart efter kontrollens afslutning. Efterfølgende fik enhederne udleveret alle skemaer og notater som kontrollanterne havde udfærdiget. Libellen juni 2002 Side 11

12 Hjemkomst fra Bosnien AF MAJOR P. FRIIS, 14 LVMA Parader markerede hjemkomsten. Øverste billede er fra kasernen, nederste fra Varde Torv. Efter seks begivenhedsrige måneders udsendelse i Bosnien var det en flok meget forventningsfulde soldater fra Hovedkvarterskompagniet/SFOR hold 12, der vendte hjem til afvikling og hjemsendelse af kompagniet ved regimentet medio februar. Hjemrotationen foregik med Mærsk Air i tre ombæringer, den 12., den 14. og den 19. februar. Efter modtagelse i lufthavnen af repræsentanter fra regimentet og de længe ventende pårørende, fik personellet i større eller mindre målestok lejlighed til at holde fri indtil kompagniet skulle samles igen for at afslutte udsendelsen. Aflevering og fest Kompagniet mødte på Varde kaserne den 20. om morgenen med et koncentreret program foran os. U-SEK og T- SEK havde i samarbejde med kompagniet forberedt et program for afleveringen, så alt var klappet og klart. Vi havde i samråd vurderet at to dage ville være nok til at nå aflevering af materiel, afvikling af kompagniet og gennemgang af de orienteringer, som man skal igennem i forbindelse med hjemsendelse af udsendte enheder. Førstedagen stod i afleveringens tegn, og alle de modtagende depoter skal have en stor og velfortjent ros for en godt tilrettelagt og fleksibel modtagelse af alt det materiel, som kompagniets personel havde fået udleveret før udsendelsen. Kasernen så noget anderledes ud, end den havde gjort ved vores afrejse, men det lykkedes os da at finde rundt til de forskellige depoter m.v. Sidst på eftermiddagen samledes kompagniet i auditoriet, hvor foreningerne De blå baretter og Feltartilleriforeningen var mødt frem. De gav kompagniet et udmærket foredrag om de muligheder, som disse foreninger kan tilbyde såvel hjemsendt som tjenestegørende personel for at mødes i kammeratligt samvær og genopfriske gam- Side 12 Libellen juni 2002

13 Regimentets og byens førstemænd talte til de hjemvendte ved paraden på Varde Torv. Regimentets klokke returneres her til regimentet. Klokken havde - ophængt umiddelbart foran kompagnikontoret - været det symbolske samlingspunkt for personellet under udsendelsen. le minder. Aftenen var afsat til hjemsendelsesmiddag. Festudvalget havde sammen med cafeteriet sammensat en glimrende og velsmagende menu, og vi havde en mere end hyggelig aften i konstabelmessen, som vi havde lånt til lejligheden. På trods af at vi havde ligget i seks måneders spise-træningslejr, var vi ikke i stand til at kæmpe os igennem det bjerg af mad, som var fremstillet til os. Næste dag fortsatte afleveringen af materiel. Allerede omkring middagstid var vi færdige med afvikling og aflevering. Det eneste, som kompagniet nu havde af udeståender før hjemsendelse af kompagniet var hjemsendelsesparaden, som skulle afvikles sammen med Stabskompagniet/ KFOR ugen efter. Derfor tog alt personel hjem på en lille uges frihed. Regimentets klokke retur ved parade Tirsdag den 26. februar ved middagstid mødtes kompagniets personel så igen for at deltage i de to parader, som skulle afvikles på kasernen og på Varde Torv for regimentets to hjemvendte enheder. Trods meget dystre vejrudsigter med løfte om masser af vand, holdt vejrguderne sig meget tilbage, og vi fik i eftermiddagens løb kun et par enkelte dryp. Lidt før klokken stod begge de hjemvendte enheder opmarcherede foran gymnastiksalen, klar til at marchere ind på stadion, hvor den resterende del af regimentet ventede. Efter afdækning af regimentets nye fane, som vi nu så for første gang, idet regimentet endnu ikke havde modtaget fanen, da kompagnierne blev udsendt, marcherede de to enheder ind på stadion under musikkorpsets ledsagelse til De blå baretters march. Efter at fanen var ført til midten, og efter Regimentschefens tale til de to kompagnier, var tidspunktet kommet, hvor vi igen skulle overdrage Regimentets klokke til Regimentschefen. Regimentets klokke havde, ophængt umiddelbart foran kompagnikontoret, været det symbolske samlingspunkt for personellet under udsendelsen. Efter overdragelsen af klokkerne og efter afgivelse af Dansk løsen, sluttede paraden. Alle øvrige enheder forlod stadion, hvorefter de to kompagnier afmarcherede med musikledsagelse og politieskorte mod Varde Torv. Undervejs på marchen blev kompagnierne fulgt af et stort antal pårørende. På torvet var der mødt ca. 100 pårørende og andre interesserede frem, og de kunne her overvære byens festligholdelse af kompagniernes hjemkomst. Regimentschefen og Vardes borgmester, Kaj Nielsen talte til soldaterne og til de pårørende. Efter talerne blev fanen tildækket, og paraden afsluttedes med, at soldater og pårørende deltog i en mindre reception, som Varde by afholdt for de hjemvendte enheder. Ni måneder efter at kompagnierne formeredes på Varde Kaserne var det slut, og alle skulle i gang med en normal hverdag igen. Libellen juni 2002 Side 13

14 AF: SENIORSERGENT H.S.V. LAURSEN, KOMMANDO- BEFLINGSMAND I LVMBT/DIB FOTO: KONSTABLER I LVMBT/DIB Flying Rhino I FLYING RHINO I (FR I) er en flyveøvelse, som har til formål at øve og gøre Forward Air Controllers (FAC) operationsklar. Øvelsen foregik i området omkring Herford i Tyskland. Lørdag 6. april mødte dele af LVMBT/DIB for at klargøre til FR I. Hele weekenden gik med udlevering, klargøring af køretøjer og kontrol af materiellet. Da T-sektionen var velforberedte, foregik udleveringen hurtigt og gnidningsløst. Materiellet blev hurtigt meldt klar, da dette var i en tilfredsstillende tilstand. Mandag 8. april kl startede kolonnen fra Varde Kaserne mod Prins Eugen Kaserne i Bad Arolsen (30 km. nordvest for Kassel). Efter en begivenhedsløs tur og ca. 700 km. senere ankom vi til kasernen 19.15, hvor forkommandoet var klar til at modtage os. Indkvarteringen var på 2. sal af en bygning, som var total tom for møblement. Da englænderne havde informeret os om manglen af senge mv. havde vi medbragt madrasser som vi havde lånt ved kaserneelementet. Feltkøkken Mens resten af batteriet blev indkvarteret og lavede eftersyn på køretøjerne, havde delingsfører og ILO travlt med at få forevist stillingsområder til næste dag. Som alle jo ved er maden altid vigtig. Da vi havde medbragt feltrationer, skulle vi have lavet et feltkøkken. Aldrig Forsyningsbefalingsmanden fik på kort tid foranstaltet et mindre køkken i kælderen i den bygning vi var indkvarteret i. Målene vi skulle sikre var oppustelige kampvogne af forskellige typer, som englænderne havde sat op forskellige steder i civilt terræn. Af forskellige fly, der deltog i øvelsen kan nævnes: Tornado, Fighting Falcon, Hawk og Mirage F1. Da det var en engelsk øvelse var der naturligvis og- Stort så Lynx i army-model. Grupperne havde mellem 50 og 70 engagementer hver dag. har vi oplevet en sådan øvelse med så mange fly. Aldrig har vi oplevet en sådan øvelse med så mange fly. Da tyskerne har store restriktioner i brugen af civilt terræn skulle BCTgruppen med indvisningsradaren opføre sig rimeligt fredstidsmæssigt. Men det gør jo ingenting når man næsten konstant har fjendtlige mål på monitoren. For BCT-gruppen var det også en meget lærerig øvelse, da der var mulighed for at afprøve forskellige procedurer; og der konstant er fly i luften. Englænderne havde i periooder et team af forbindelsesofficerer ved BCT-gruppen, da de er meget interesseret i vores kontrol og varslingssystem (englænderne har ikke et sådant system). Side 14 Libellen juni 2002

15 Strong Resolve 2002 Luftværnsmissilbatteriet/ Den Danske Internationale Brigade deltog i øvelsen STRONG RESOLVE 2002 i Polen. Under hele øvelsen var vi stationeret på en gammel polsk flyveplads i den nordlige del af Drawskie Pomorski Training Area. Som luftværnsmand var det specielt interessant at der deltog Fitter, Hip, Hoplite, Hind, Viggen og selvfølgelig diverse NATO-fly. Rekognoscering af MSR for et svensk amfibie regiment i en Fennec. AF SENIORSERGENT H.S.V. LAURSEN, KOMMANDO- BEFALINGSMAND, LVMBT/DIB Gas-alarm (Calarm) uden noget varsel. Hovedkvarteret (HQ) set i fugleperspektiv. Stemnings-billede fra vores kommandotelt. Batterichef kaptajn Hans Damm t.v. og stabsofficer premiereløjtnant Kenneth Thornild til højre. I baggrunden ses chefen for 5AA, oberstløjtnant Axel Beck. Libellen juni 2002 Side 15

16 Side 16 Libellen juni 2002

17 Fakta - Skarpskydning med 12 Regt. i Manorbier, Wales og feltøvelse i Salisbury Plane, Sydengland marts Regt. er en engelsk luftværnsafdeling, som tilhører 1 UK Armoured Division - selv samme division som Den Danske Internationale Brigade tilhører. - Deltagere: Chefen og kommandobefalingsmanden i Luftværnsmissilbatteriet/Den Danske Internationale Brigade. Koordination med engelsk luftværn Chefen og instruktøren foran en STORMER. Affyringsrampen til dronen i baggrunden. AF SENIORSERGENT H.S.V. LAURSEN, KOMMANDO- BEFALINGSMAND VED LVMBT/DIB (LUFTVÆRNSMISSIL- BATTERI) Udflugt. Ud over øvelsen var der også tid til sightseeing. Da vi nu var ved Salisbury var det jo nærmest et must at besøge Stone Henge, som jo er et af de mest kendte steder i England. Chefen og jeg deltog i marts i 12. Regiments skarpskydning i Sydengland. Formålet med deltagelsen var at overvære skarpskydning med det engelske system STARSTREAK, og at koordinere og ensrette procedurer ved indsættelse af luftværnsmissilgrupper. Manorbier, Wales, er mange små skydeområder. Luftværnet har deres helt eget område, hvor der kun skydes med luftværn - ligeledes har kamptropper o.a. deres eget område. STARSTREAK er et våben som skyder tre pile med en hastighed af MACH 4,5 efter et kvart sekund mod målet. Et våben som ikke findes lige i verden - mod specielt helikoptere. Efter en kort introduktion af våbenet og øvelse i en dome, kom det store øjeblik med skarpskydningen. Kanonfart 12 Regt havde klargjort 225 missiler til selve skydningen. Grundet tåge i området var der en del ventetid - som vi jo alle kender fra vores skarpskydninger! Ventetiden brugte vi til sightseeing i og omkring Manorbier. Lørdag 23. marts var vejret fint og skydningerne begyndte (englænderne holder jo som bekendt ikke weekend). Affyringen sker med en sådan udgangshastighed at det er som et kanonskud, og vi forstod bedre hvorfor der ikke skydes skulderaffuteret. STARSTREAK er enten monteret på en feltaffutage eller på et pansret køretøj som hedder STORMER. Skemaer oversat Salisbury Plane er et øvelsesområde i den sydlige del af England, ca. dobbelt så stort som Oksbøl Øvelsesområde. Mens et batteri skød skarpt i Wales var resten af regimentet på feltøvelse i Salisbury Plane. Hvilket betød at øvelsen varede ca. to (2) måneder. Under øvelsen var vores opgave at undersøge mulighederne for et større samarbejde herunder integreret indsættelse af vores luftværn. Dette betød naturligvis forevisning af alt deres materiel, rapporter, skemaer o.l. Efter forevisningen blev der holdt møde med dele af staben fra 12 Regt, herunder udarbejdelse og oversættelse af diverse skemaer. For fremtiden vil der i vores BBF (Blivende Befaling for Feltforhold, red.) være de skemaer som 12 Regt. bruger, med nødvendige oversættelser. Libellen juni 2002 Side 17

18 Ndr. Boulevard 92, 6800 Varde - Tlf Fax: Side 18 Libellen juni 2002

19 AF OVERLÆGE HENRIK ALLERMAND, INFIRMERIET Det Felthospital er næsten umuligt at motivere professionelt sundhedsfagligt personel til at gennemføre øvelser med ketchupindsmurte forstilt sårede, når de er vant til at stå i blod til knæene til daglig. Vagtskifte på infirmeriet Hvad er ligheden mellem at være overlæge i hjertekirurgi og overlæge ved et infirmeri? Der er ingen - bortset fra den basale lægeuddannelse. Med ovenstående in mente, hvad er så årsagen til skiftet? Ud over arbejdsforholdene i vort sundhedsvæsen er det først og fremmest et spørgsmål om udfordringer. Det skal ikke forstås sådan, at der ikke er nogen udfordringer i sundhedsvæsenet, snarere tvært imod, men efter ti år som overlæge på Skejby Sygehus med ansvar for blandt andet hjertetransplantationerne var det tid til nye udfordringer. Tilknyttet i forvejen At det blev i forsvaret var en naturlig følge af min tilknytning dertil, nemlig som speciallæge på civil kontrakt med DIB ens felthospital. Via denne tilknytning har jeg gennemgået værnsspecifikke uddannelser i flyve- og navalmedicin, hvilket kvalificerer til flyvning som læge med SAR-tjenesten samt sejlads som skibslæge med søværnets enheder. Tjeneste ved de to værn er interessant, men fra erfaring med SAR under orkanen 3. december 1999 ved jeg at det er bedre at skue ned på 14 meter høje bølger end at sejle rundt i dem. I foråret 2001 var jeg med SHIRBRIG en i Eritrea. Efter hjemkomst herfra blev jeg tilbudt et vikariat som ledende læge ved Hærens Sergenskole i Sønderborg, hvilket senere blev til en ansættelse som overlæge ved Dronningens Artilleriregiment. DIB felthospital Samtidig med ansættelsen blev jeg designeret til min gamle enhed FHOSP/DIB, men denne gang som chef. Felthospitalet er en meget spændende enhed, både på grund af dens muligheder, men også grundet blandingen af civile og militære. Når man som civil tegner kontrakt med Felthospitalet, sker det efter et 14 dage langt kursus, kursus for civilt sundhedsfagligt personel. Kurset var noget af det sjoveste jeg har foretaget mig, men at uddanne hvidt personel til grønt på så kort tid, det er ikke muligt, hvilket såvel kan være til moro som besvær. Mest hvidt personel Felthospitalet er en meget stor enhed. Af organisationsskemaet fremgår, at det består af 207 personer, men hertil kommer alt det hvide personel, således at der før øvelsen STRONG RESOLVE totalt var 423 personer tilknyttet. Under øvelsen STRONG RESOLVE, som foregik i Polen, var det da også nødvendigt at dele det hvide personel i to rotationer for bedst at udnytte den uddannelsesværdi der var i for første gang at have et skarpt felthospital deployeret. Blod bedre end ketchup Selve øvelsen må være de fleste bekendt. Om Felthospitalet kan det fortælles, at vi behandlede 380 patienter under den 16 dage lange indsættelse. For mig var denne øvelse særdeles vigtig, idet det er min opfattelse, at havde Felthospitalet ikke vist at det kunne fungere med rigtige patienter, så var interessen blandt det hvide personel nok dalet betydeligt med risiko for vanskelig rekrutering. Det er næsten umuligt at motivere professionelt sundhedsfagligt personel til at gennemføre øvelser med ketchupindsmurte forstilt sårede, når de er vant til at stå i blod til knæene til daglig. Ved hjemsendelsen på Vordingborg Kaserne af folkene brugte jeg en linie fra en af Vera Lynn s sange: - We ll meet again, don t know where, don t know when for Felthospitalet er klar til indsættelse, spørgsmålet er blot hvor. Libellen juni 2002 Side 19

20 Side 20 Libellen juni 2002

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik.

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik. Side 2-6 Velkommen til Sports Acro DM2015 for Junior og Senior Kære gymnaster, instruktører og dommere. Det er en stor glæde for Slagelse Gymnastik Forening at kunne byde Jer velkommen til Sports Acro

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst................................................ 3 Praktiske oplysninger...................................... 4 Åbningstid..............................................

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Danfoss Marathon Club - Gran Canaria Marathon 2013

Danfoss Marathon Club - Gran Canaria Marathon 2013 Danfoss Marathon Club - Gran Canaria Marathon 2013 Rejs med Danfoss Marathon Club til Gran Canaria i januar 2013 og få en forrygende start på løbeåret 2013. Du kan vælge både et helt maraton eller en kortere

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. 2. årgang nr. 6 december 2011 Billedet vises med tilladelse fra my1287 I denne søde juletid: Vi ønsker os nye tog under træet og på skinnerne.. Kontaktperson nyhedsbrev: Gert Frikke

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Jubilarstævne 2014 Af Uffe Uhler

Jubilarstævne 2014 Af Uffe Uhler Jubilarstævne 2014 Af Uffe Uhler Med foreningens faner på venstre fløj er vi marcheret op foran kasernens flagstang Oberstløjtnant Jørgen Clasen byder velkommen på garnisonskommandantens vegne Jubilarstævnet

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Stor dansk triumf ved EM

Stor dansk triumf ved EM Stor dansk triumf ved EM 14 Åbningsceremonien ved EM politi i Prag Prag i brydning i De danske brydere hentede historisk flot EM-sølv og en plads. Af Morten Ahlefeldt Hansen - landstræner politilandsholdet

Læs mere

LIBELLEN TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 1 Marts 2002. Kasernens nye pølsemænd?

LIBELLEN TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 1 Marts 2002. Kasernens nye pølsemænd? LIBELLEN TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON DAR, Dronningens Artilleriregiment HAS, Hærens Artilleriskole 2. årgang, nr. 1 Marts 2002 Kasernens nye pølsemænd? To officerer som pølsemænd? Tilmed en oberst

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

KREDS 4... IPAs mc-klub i Plonsk deltog også i marchen. Michael Boolsen og Mikkel Ross foran sommerresidensen Wilanow Palace. Af Mikkel R oss, kredsformand i IPA Kreds 4. Jeg valgte sammen med min kone,

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst....3 Praktiske oplysninger... 4 Åbningstid... 4 Adresse.... 4 Telefon... 4 Fax... 4 Mail... 4 Post... 4 Andre nyttige telefonnumre på Holmen...5 Kontakt

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få en større sprogforståelse og opleve en fremme kultur på nær hånd

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få en større sprogforståelse og opleve en fremme kultur på nær hånd US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de La Laguna, Tenerife Land: Spanien Periode:

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Goddag Kære Læser. NYT FRA SFO Læs i denne uge om forældrervikarefterlysning, ny praktitant og den længeventede beretning fra besøg på Plejehjemmet

Goddag Kære Læser. NYT FRA SFO Læs i denne uge om forældrervikarefterlysning, ny praktitant og den længeventede beretning fra besøg på Plejehjemmet Goddag Kære Læser Og velkommen til endnu et fredagsbrev. Men hov tænker De nok, I dag er det jo lørdag Og der Kære Læser har De en god pointe. Fredagsbrevet er simpelthen først blevet færdigt i dag. Vi

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Højager Tidende december, 2014

Højager Tidende december, 2014 Højager Tidende december, 2014 1 I Redaktionen: Johnny (Køkkenet) Tonni (STU) Benjamin (STU) LEDER køer, grise og forskellige smådyr på gården. Nu er der igen dyr på gården: 9 får og en vædder, 6 silkehøns,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Sognerejsen til Sverige 2015.

Sognerejsen til Sverige 2015. Sognerejsen til Sverige 2015. søudsigt fra mange værelser. Hotell Örensbaden, Örserum, 563 91 Gränna. Vores dejlige hotel med flot Tekst og foto: Jesper Lindved Lorentzen. Tune/Snoldelev Kirker. Tune og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

4. REPRÆSENTANTSKABSMØDER

4. REPRÆSENTANTSKABSMØDER 4. REPRÆSENTANTSKABSMØDER a. Generelt 1. Repræsentantskabsmøde og ekstraordinært Repræsentantskabsmøde afholdes i henhold til bestemmelserne fastsat i DG s vedtægter. 2. Repræsentantskabsmøde dækker alene

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere