LIBELLEN. Normal hverdag igen TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 2 Juni DAR, Dronningens Artilleriregiment

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIBELLEN. Normal hverdag igen TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 2 Juni 2002. DAR, Dronningens Artilleriregiment"

Transkript

1 LIBELLEN TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON DAR, Dronningens Artilleriregiment HAS, Hærens Artilleriskole 2. årgang, nr. 2 Juni 2002 Normal hverdag igen Forude vinker den almindelige hverdag. Det var situationen for kasernens Bosnien-udsendte soldater, da de i febr. vendte hjem til Varde. Det blev symbolsk markeret, da samlingspunktet Regimentets klokke blev returneret ved en parade, se billedet og midtersiderne. Også for de øvrige på Varde Kaserne er mere normale forhold i syne: Det nye cafeterie mv. står snart klar med en række forbedrede forhold. Hærens Artilleriskole, HAS, glæder sig over den nye bygning, som på mange punkter vil gøre arbejdet lettere og mere effektivt.

2 Købmands Kroen 11/02/02 15:00 Side KØDMANDS KROEN Indhold Kasernen Ny bygning letter HAS' arbejde... 3 Jubilarstævne for luftværnsartillerister... 4 Åbent hus 4. maj... 5 Ombygget cafeteria er snart klar... 7 Militærmusik gennem tiderne Russiske musikere kommer igen Militært Tjek af litauiske haubitser... 9 Regimentets kontrol Flying Rhino I Strong Resolve Koordination med engelsk luftværn Personalet Udnævnelsesparade ved Hærens Artilleriskole... 9 Hjemkomst fra Bosnien Vagtskifte på infirmeriet Civil udflugt V/CHI & JAN Vardecentret Hjertingvej Telefon Danske og Asiatiske retter Åbningstider: Hverdage Lørdage Varde Golfklub: Søn- og Helligdage Tordag og fredag stort Ta`selv bord med mindst 8 retter incl. salatbar kun kr. 59,- fra klokken Vis dit militære ID-Kort og få 10% rabat Gratis levering af mad ved min. 10 kuverter indenfor en radius af 5 km. Besøg vores nye spillehal Libellen Libellen udgives af Dronningens Artilleriregiment, DAR, og Hærens Artilleriskole, HAS. Begge er beliggende på Varde Kaserne, adr.: Hjertingvej 127, Varde Kaserne, 6800 Varde, tlf Bladet henvender sig til alt personel på kasernen, herunder civile og personel af reserven, samt til Vardes borgere og andre interesserede. Navnet Libellen har dobbelt betydning. Det er dels et vaterpas, som benyttes til at tage højden af det man vil nå, f.eks. ved skydning. Dels er det betegnelsen på et lille kampskrift, ofte med let udfordrende tone (diminutiv af Liber, en bog.) Indlæg Indleveringsfrist næste nr.: 15. august Aflevering af indlæg til: Chefsergent P.J.L. Jacobsen Libellens formål er bl.a. at skabe en fri debat. Redaktionens meninger må derfor ikke tages som udtryk for regimentets eller artilleriskolens officielle standpunkt, ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de enkelte artikler giver udtryk for. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller redigere i indkomne indlæg. Redaktion Ansvarshavende redaktør: Chefsergent P.J.L. Jacobsen Redaktionssekretær (layout m.v.): Oversergent O. R. Aslaug. Øvrige redaktion: Overkonstabel Diana Rank, overassistent May-Britt Knudsen, fotograf E. J. Hou. Annoncer: Rita Sjögreen Numrene Oplag: Tryk: Centraltrykkeriet i Karup. Pris: 85 kr./år. Side 2 Libellen juni 2002

3 Ny bygning letter HAS' arbejde November 2002 flytter HAS (undtagen uddannelsesafdelingen, som er flyttet i nye lokaler) ind i en helt ny bygning (se billede). Bygningen rummer to etager. Den underste skal huse chefen, stabschefen og A-sektionen samt luftværns-afdelingen (LV-AFD). Endvidere indgår der et mødelokale samt et konferencerum på samme etage. Den øverste etage skal rumme FA-afdelingen (Feltartilleri, red.) og TEK-afdelingen. Hermed samles alle studie- og udviklingsafdelinger under et tag, hvilket naturligvis vil lette den daglige arbejdsgang mellem FA, LV og TEK ganske betydeligt. Kontorer dækker fremtidige behov De to etager er inddelt m.h.p. at der kan etableres projektgrupper med deltagelse af personale fra flere afdelinger, og indretningen er en blanding af åbne kontorer og enkeltkontorer til chefer og sektionschefer. De åbne kontorer gør det muligt i et større omfang at tilpasse organisationen til kommende behov og nye opgaver m.v., herunder også etablering af projektgrupper i kortere eller længere tid. Alle sagsbehandlere får installeret internet og såvel mødelokale og konferencerum bliver udstyret med audiovisuelle midler af enhver art, svarende til nuværende og forudseelige behov. Det bliver med andre ord skabt gode miljø- og arbejdsmæssige betingelser for at skolen og dermed dens sagsbehandlere kan løse såvel nuværende som fremtidige opgaver på en hensigtsmæssig måde. Skolen glæder sig derfor til at tage den nye bygning i brug. AF OBERSTLØJTNANT K.-D. YTTESEN, STABSCHEF/HAS Rejsegilde Libellen juni 2002 Side 3

4 Jubilarstævne Luftværnsartillerister var forsamlet 4. maj i Varde AF: Varde Faldskærmsklub (seniorsergent K.K. Hansen) ankom med Dannebrog fra luften til paradepladsen, da deltagerne i paraden var på plads. SENIORSERGENT J.M. CHRISTIANSEN, CENTRAL- KØRESKOLE SYDJYLLAND (LIDT FORKORTET) Allerede fredag den 3. maj mødte den første laffer. Det var /57 Erik Munk Møller, som kom fra Vodskov. Han blev modtaget af sekretæren fra LAF- Esbjerg, seniorsergent J.M. Christiansen i hovedvagten på Varde Kaserne Senere mødte Erik Bonde fra Søften ved Hinnerup, han havde medbragt lidt mundgodt til ganen. Efter at vi havde fået vores ting sat ind på køreskolen, hvor vi skulle hygge os et par timer inden vi gik over i gymnastiksalen for at dække bord med resten af bestyrelsen - kasernens cafeteria er lukket på grund af ombygning. Borddækningen gik perfekt og med højt humør, så alt var klart til lørdagens rykind af forventningsfulde laffer. Da mødte der fire laffer op fra Sjælland: /52 Kaj Sørensen, /62 Preben J. Sørensen, /72 John E. Lassen og næstformand for Luftværns-Artilleri- Foreningen, LAF, Leif Rem. Efter borddækningen var det tid til hyggelig afslapning med et par øl i køreskolens lokaler, samt en gennemgang af lørdagens program. Stemning i top Lørdag morgen friske og vel udhvilede var vi klar kl til at hilse på flaget, når det gik til toppen på vagtkommandørens kommando. Efterhånden som jubilarerne indfandt sig og havde fundet deres kammerater, summede det lystigt af glade mennesker, starten på dagen var perfekt. Da alle var indskrevet og havde betalt, blev de enkelte årgange fotograferet, så alle mod bestilling får et årgangsbillede tilsendt. Derefter marcherede vi til paradepladsen foran cafeteriet for at være klar kl sammen med jubilarerne fra feltartilleriet. Det var et flot syn, da 150 laffer ankom til paradepladsen med fanen i front. Klokken 9.45 kom fungerende regimentchef, oberstløjtnant (OL) A.M. Iversen, chef for 13 Luftværnsmissilafdeling og modtog jubilarerne fra feltartilleriet og derefter jubilarerne fra luftværnsartilleriet. Herefter bød han os velkommen og hilste personligt på alle. Så beså vi materiellet og besøgte Luftmissil-Simulator som er indbygget i den gamle Dome-Træner, samt så og hørte Fanøs PIPES and DRUMS og Varde-Garden på paradepladsen. Sædvanen tro var luftværnskroen flittigt besøgt. Her blev gamle minder genopfrisket over en øl eller to, så stemningen var helt i top. Kl mødtes vi i gymnastiksalen til de berømte gule ærter med tilbehør. LAF-Esbjergs kasserer Hans Ole Villadsen skulle som toastmaster med passende mellemrum sørge for at der blev skålet, styre fælles sang og holde styr på talerækken, dette blev klaret med bravour. For at sådan en dag kan lykkes, er der nogle der gør et stort arbejde for at samle deres kammerater, det skal I have tak for. Humøret var højt og snakken livlig, men der blev dog også tid til taler. OL A.M. Iversen var overrasket over, at LAF kunne samle så mange jubilarer, samt over at han selv havde 30 års jubilæum. Leif Rem takkede bestyrelsen for LAF-Esbjerg for det store arbejde I har udført i planlægningen og afvikling af dagen, og alle jubilarer rejste sig for råbe et LAF-hurra. Der blev iværksat en hvervekampagne, hvor 16 kom ind i folden som laffer. Ca sluttede festen med at synge Skul' gammel venskab rent forgå, med en til dagen ny tekst, som alle nød. Med OL A.M. Iversen og nogle fra årgang 1972 samt resten af Esbjerg Afdelings bestyrelse fortsatte man nogle kammeratlige timer, hvor der blev fortalt soldaterhistorier fra dengang. Det foregik i køreskolens lokaler, (da vi ikke havde en LAF-STUE,) som leder af køreskolen havde stillet til rådighed. Tak til 13 og 14 Luftærnsmissilafdeling, samt fungerende regimentchef OL A.M. Iversen, der på bedste måde var med til at det hele forløb godt. Endnu engang har det været en oplevelse at deltage i jubilæumsfestlighederne her i Varde. På gensyn i maj Side 4 Libellen juni 2002

5 Åbent hus 4. maj 4 maj 2002 blev der på Varde Kaserne afholdt jubilæumsstævne for Feltartilleriforeningen (FAF) og Luftværnsartilleriforeningen (LAF). Samtidigt med stævnet blev der afholdt Åbent Hus for alle interesserede. Rammerne for arrangementet var begrænset af de igangværende byggerier, men det lykkedes alligevel at finde nogle få områder, hvor det var muligt at udstille materiel. Skønsmæssigt var der besøgende, heraf var der ca. 150 LAF-jubilarer og ca. 80 FAF-jubilarer. Varde Garden lavede opvisning på paradepladsen. I øvrigt bød dagen på musik leveret af Prinsens Livregiments Musikkorps samt Fanø Pipes and Drums. For børnene var det en af de helt store oplevelser. Der var mulighed for tur i en pansret mandskabsvogn, gennemløb af forhindringsbane på tid, minesøgning, personlig sløring m.m. Der blev kæmpet bravt på forhindringsbanen. Balancebom, sukkenes dal, rebstigen, klippemur og hvad der ellers hører til. Det blev alt sammen overvundet på god tid af de små. Når den var overvundet en gang skulle den naturligvis overvindes igen. Forhindringsbanen var en tro kopi af kasernens, men reduceret til en størrelse, der svarede til børn. En række udstillinger var klar til gæsterne: Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnsdistrikt Ribe (hunde og sanitetsmateriel), politiet, luftværnsmateriel, ubemandede fly, raketkaster, artilleripejleradar og feltartilleri. Libellen juni 2002 Side 5

6 1/2 A5 tværformat Vi er klar når det gælder... Alt inden for VVS Blikkenslagerarbejde Fjernvarme og naturgas Sprinkleranlæg Industri- og procesrør Ventilation og køl El, tele og data Døgnservice Brolæggervej Esbjerg V Tel Vi er klar når det gælder... Vi er klar når det gælder... Alt inden for VVS Blikkenslagerarbejde Fjernvarme og naturgas Sprinkleranlæg Industri- og procesrør Ventilation og køl El, tele og data Døgnservice Brolæggervej Esbjerg V Tel Alt inden for VVS Blikkenslagerarbejde Fjernvarme og naturgas Sprinkleranlæg Industri- og procesrør Ventilation og køl El, tele og data Døgnservice Brolæggervej Esbjerg V Tel /4 A5 højformat 1/4 A5 højformat Side 6 Libellen juni 2002

7 Ombygget cafeteria snart klar AF KNUD NIELSEN, CAFETERIEBESTYRER Nul køer Udleveringen bliver ombygget således at der bliver free-flow system, med øer hvor der er salater, lune retter, brød, kager, etc. hvorved kødannelser helst skulle blive minimeret. Cafeteriet har ligesom alle andre også mærket den vældige aktivitet der foregår på hele Kasernen. For cafeteriets vedkommende startede det i 2000 hvor køkkenet blev bygget om, en periode hvor der var blev skåret i personalet, da der ingen værnepligtige kom i efteråret Køkken og bageri Der blev indrettet et lille produktionområde i opvasken og større portioner blev hentet i Oksbøllejren. I denne periode blev alle klar over hvad pligten og lidt til betød. Der var virkelig tale om teamwork. Pizzariaet var desværre nødt til at lukke på grund af pladsmangel i det nye køkken. Det vil blive genåbnet i forbindelse med indretning af nyt kioskafsnit mellem de kommende fritidsområder og ny udlevering. Jeg tror ikke vores kunder mærkede ombygningen af køkkenet på anden vis end at der var en mindre nedgang i serviceniveauet. Da køkkenet var færdig var det med bageri, nye maskiner, nye frysere, kølerum, nyindrettede lagre og kontorrum etc. Pris ca. 7 mill. Bageriet åbnede et halvt år efter, da der blev ansat en bager (Henrik), som havde haft eget bageri i Vorbasse. Efter et år er der nu så godt gang i bageriet, at der skal antages en bager mere, inden 3 AA kommer hjem. I 2001 kom der så en ombygning af personalefaciliteter, hvor der igen var lidt byggerod, men dog til at overse. Pris ca Cafeteria klar efter sommerferien I skrivende stund er den anden sidste del af HOK s planlagte ombygning af cafeteriet så sat i gang. (Ny fritidsbygning er et forligsrelateret projekt). Udleveringen bliver ombygget således at der bliver free-flow system, med øer hvor der er salater, lune retter, brød, kager, etc. hvorved kødannelser helst skulle blive minimeret. Der bliver fire kassesluser, hvoraf den ene bliver indrettet, så den kan betjenes af en kørestolbruger. Der er blevet indrettet nødcafeteria i bygning 28; af praktiske årsager bliver der brugt engangsemballage og der er ingen salatbar. Ombygningen forventes tilendebragt lige efter sommerferien. Pris ca. 6 mill. Nye fritidsområder Når de nye fritidsområder er færdige, håber jeg, at ombygningen af Grill/kiosk området bliver sat i gang. Det vil blive indrettet med Pizzaria, Wok, Grill, kaffeanlæg med Cappuccino, Café au lait etc.. Der bliver et opkaldssystem med elektronisk brik, således at personalet ikke behøver at råbe numre op og kunderne ikke skal være nervøse for at overhøre deres nummer.. Pris ca. 1,5 mill. Turbulens afløses af travlhed Cafeteriaets personale har taget denne turbulens meget flot, og fortjener megen ros, selv om det indimellem har knebet at se, lyset for enden af tunnelen, men nu lysner det og jeg tror alle glæder sig til at hverdagen kan blive mere struktureret. Alt dette er også nødvendigt, da ca. 800 personer skal betjenes i frokostpausen. I perioder forventes det at komme op på ca ekspeditioner om dagen, oveni kommer ca. 250 ekspeditioner i udsalget i bygning 28, så det bliver en virksomhed med gang i. Bageriet står Henrik for. Der skal antages en bager mere, inden 3 AA kommer hjem. Libellen juni 2002 Side 7

8 Side 8 Libellen juni 2002

9 Tjek af litauiske haubitser Teknikafdelingen under Hærens Artilleriskole har funktionsskudt de 72 pjecer, som Danmark har doneret til Litauen. Forinden har de alle været hos regimentsværksteder for at blive klargjort. Haubitserne kaldes 105 mm, hvilket er diameteren på de granater, der kan anvendes. Udnævnelsesparade ved Hærens Artilleriskole Udnævnt Hold GRK/FA Løjtnant M. Kjær var bedste kammerat på hold GRK/FA 01-2 og overrækkes en gave af chefen for Hærens Artilleriskole, oberst S. Krarup. Hærens Artilleriskole har ved udnævnelser af løjtnanter og sergenter i mange år haft en flot udnævnelsesparade, hvor elevernes pårørende møder op, og er med at gøre dagen til en festdag. Den 12. og 13. februar blev årets første udnævnelsesparader holdt. Sergent L. Jørgensen får her overrakt en præmie for bedste elev på GSU/LV 01-2, af oberst S. Krarup. Libellen juni 2002 Side 9

10 HER FÅR DU særbehandling Vi sælger og vurderer i: Blåbjerg, Blåvandshuk, Helle, Varde og Ølgod kommuner. KH Ejendomsformidling I/S v. statsaut. ejendomsmæglere KNUD METUM SMEDEGADE 2 VARDE Ring: KRISTIAN HANSEN GRANVEJ 14 OKSBØL Ring: Side 10 Libellen juni 2002

11 Situation fra en ordreudgivelse i et maskinhus ved seneste regimentskontrol. Regimentets kontrol... Vejlede vejlede enhederne såfremt der er områder der skal korrigeres eller lægges mere vægt på. Dette kan da nå at få en effekt... AF KAPTAJN C. SKYUM, U-SEK Batteri fra 3 AA i stilling foråret Hvad er en regimentskontrol og hvorfor bliver den gennemført? Regimentskontrollen gennemføres ved alle værnepligtsenheder og af flere årsager. Den gennemføres primært for at regimentet kan kontrollere, i hvor stor udstrækning enhederne lever op til regimentets uddannelsesdirektiv samt andre uddannelsesmæssige direktiver/ retningslinier. Tid til justering Det optimale tidspunkt for regimentskontrollen er ca. to mdr. inde i funktionsuddannelsen, altså uddannelsesmåned. Når kontrollen ligger på det tidspunkt, tilgodeses også et andet af kontrollens formål, nemlig at vejlede enhederne såfremt der er områder der skal korrigeres eller lægges mere vægt på. Dette kan da nå at få en effekt inden enheden er færdiguddannet. Effekten af regimentets vejledning kan ofte aflæses i Artilleriskolens efterfølgende inspektion af enheden ved uddannelsens afslutning. Hurtig tilbagemelding Regimentskontrollen gennemføres i forbindelse med en feltøvelse hvor det tilstræbes at følge alle funktionsuddannelsområder, idet der dog lægges vægt på såvel enkeltmandsuddannelse som funktionsfag. Af ressourcemæssige årsager har kontrollerne de seneste gange været gennemført i dagtimerne, hvilket har medført, at ikke alle discipliner er kontrolleret. Kontrollanterne rekrutteres oftest i regimentsstaben, hvilket medfører, at det er vigtigt at tilbagemeldingerne til enhederne afleveres så hurtigt som muligt, for at de ikke efterfølgende skal drukne i kontrollanternes alm. daglige arbejde. Den senest gennemførte regimentskontrol var ved 3. Artilleriafdeling febr Kontrollen blev gennemført med en dag ved hver underafdeling. Tilbagemeldingen til den enkelte enhed foregik mundtligt umiddelbart efter kontrollens afslutning. Efterfølgende fik enhederne udleveret alle skemaer og notater som kontrollanterne havde udfærdiget. Libellen juni 2002 Side 11

12 Hjemkomst fra Bosnien AF MAJOR P. FRIIS, 14 LVMA Parader markerede hjemkomsten. Øverste billede er fra kasernen, nederste fra Varde Torv. Efter seks begivenhedsrige måneders udsendelse i Bosnien var det en flok meget forventningsfulde soldater fra Hovedkvarterskompagniet/SFOR hold 12, der vendte hjem til afvikling og hjemsendelse af kompagniet ved regimentet medio februar. Hjemrotationen foregik med Mærsk Air i tre ombæringer, den 12., den 14. og den 19. februar. Efter modtagelse i lufthavnen af repræsentanter fra regimentet og de længe ventende pårørende, fik personellet i større eller mindre målestok lejlighed til at holde fri indtil kompagniet skulle samles igen for at afslutte udsendelsen. Aflevering og fest Kompagniet mødte på Varde kaserne den 20. om morgenen med et koncentreret program foran os. U-SEK og T- SEK havde i samarbejde med kompagniet forberedt et program for afleveringen, så alt var klappet og klart. Vi havde i samråd vurderet at to dage ville være nok til at nå aflevering af materiel, afvikling af kompagniet og gennemgang af de orienteringer, som man skal igennem i forbindelse med hjemsendelse af udsendte enheder. Førstedagen stod i afleveringens tegn, og alle de modtagende depoter skal have en stor og velfortjent ros for en godt tilrettelagt og fleksibel modtagelse af alt det materiel, som kompagniets personel havde fået udleveret før udsendelsen. Kasernen så noget anderledes ud, end den havde gjort ved vores afrejse, men det lykkedes os da at finde rundt til de forskellige depoter m.v. Sidst på eftermiddagen samledes kompagniet i auditoriet, hvor foreningerne De blå baretter og Feltartilleriforeningen var mødt frem. De gav kompagniet et udmærket foredrag om de muligheder, som disse foreninger kan tilbyde såvel hjemsendt som tjenestegørende personel for at mødes i kammeratligt samvær og genopfriske gam- Side 12 Libellen juni 2002

13 Regimentets og byens førstemænd talte til de hjemvendte ved paraden på Varde Torv. Regimentets klokke returneres her til regimentet. Klokken havde - ophængt umiddelbart foran kompagnikontoret - været det symbolske samlingspunkt for personellet under udsendelsen. le minder. Aftenen var afsat til hjemsendelsesmiddag. Festudvalget havde sammen med cafeteriet sammensat en glimrende og velsmagende menu, og vi havde en mere end hyggelig aften i konstabelmessen, som vi havde lånt til lejligheden. På trods af at vi havde ligget i seks måneders spise-træningslejr, var vi ikke i stand til at kæmpe os igennem det bjerg af mad, som var fremstillet til os. Næste dag fortsatte afleveringen af materiel. Allerede omkring middagstid var vi færdige med afvikling og aflevering. Det eneste, som kompagniet nu havde af udeståender før hjemsendelse af kompagniet var hjemsendelsesparaden, som skulle afvikles sammen med Stabskompagniet/ KFOR ugen efter. Derfor tog alt personel hjem på en lille uges frihed. Regimentets klokke retur ved parade Tirsdag den 26. februar ved middagstid mødtes kompagniets personel så igen for at deltage i de to parader, som skulle afvikles på kasernen og på Varde Torv for regimentets to hjemvendte enheder. Trods meget dystre vejrudsigter med løfte om masser af vand, holdt vejrguderne sig meget tilbage, og vi fik i eftermiddagens løb kun et par enkelte dryp. Lidt før klokken stod begge de hjemvendte enheder opmarcherede foran gymnastiksalen, klar til at marchere ind på stadion, hvor den resterende del af regimentet ventede. Efter afdækning af regimentets nye fane, som vi nu så for første gang, idet regimentet endnu ikke havde modtaget fanen, da kompagnierne blev udsendt, marcherede de to enheder ind på stadion under musikkorpsets ledsagelse til De blå baretters march. Efter at fanen var ført til midten, og efter Regimentschefens tale til de to kompagnier, var tidspunktet kommet, hvor vi igen skulle overdrage Regimentets klokke til Regimentschefen. Regimentets klokke havde, ophængt umiddelbart foran kompagnikontoret, været det symbolske samlingspunkt for personellet under udsendelsen. Efter overdragelsen af klokkerne og efter afgivelse af Dansk løsen, sluttede paraden. Alle øvrige enheder forlod stadion, hvorefter de to kompagnier afmarcherede med musikledsagelse og politieskorte mod Varde Torv. Undervejs på marchen blev kompagnierne fulgt af et stort antal pårørende. På torvet var der mødt ca. 100 pårørende og andre interesserede frem, og de kunne her overvære byens festligholdelse af kompagniernes hjemkomst. Regimentschefen og Vardes borgmester, Kaj Nielsen talte til soldaterne og til de pårørende. Efter talerne blev fanen tildækket, og paraden afsluttedes med, at soldater og pårørende deltog i en mindre reception, som Varde by afholdt for de hjemvendte enheder. Ni måneder efter at kompagnierne formeredes på Varde Kaserne var det slut, og alle skulle i gang med en normal hverdag igen. Libellen juni 2002 Side 13

14 AF: SENIORSERGENT H.S.V. LAURSEN, KOMMANDO- BEFLINGSMAND I LVMBT/DIB FOTO: KONSTABLER I LVMBT/DIB Flying Rhino I FLYING RHINO I (FR I) er en flyveøvelse, som har til formål at øve og gøre Forward Air Controllers (FAC) operationsklar. Øvelsen foregik i området omkring Herford i Tyskland. Lørdag 6. april mødte dele af LVMBT/DIB for at klargøre til FR I. Hele weekenden gik med udlevering, klargøring af køretøjer og kontrol af materiellet. Da T-sektionen var velforberedte, foregik udleveringen hurtigt og gnidningsløst. Materiellet blev hurtigt meldt klar, da dette var i en tilfredsstillende tilstand. Mandag 8. april kl startede kolonnen fra Varde Kaserne mod Prins Eugen Kaserne i Bad Arolsen (30 km. nordvest for Kassel). Efter en begivenhedsløs tur og ca. 700 km. senere ankom vi til kasernen 19.15, hvor forkommandoet var klar til at modtage os. Indkvarteringen var på 2. sal af en bygning, som var total tom for møblement. Da englænderne havde informeret os om manglen af senge mv. havde vi medbragt madrasser som vi havde lånt ved kaserneelementet. Feltkøkken Mens resten af batteriet blev indkvarteret og lavede eftersyn på køretøjerne, havde delingsfører og ILO travlt med at få forevist stillingsområder til næste dag. Som alle jo ved er maden altid vigtig. Da vi havde medbragt feltrationer, skulle vi have lavet et feltkøkken. Aldrig Forsyningsbefalingsmanden fik på kort tid foranstaltet et mindre køkken i kælderen i den bygning vi var indkvarteret i. Målene vi skulle sikre var oppustelige kampvogne af forskellige typer, som englænderne havde sat op forskellige steder i civilt terræn. Af forskellige fly, der deltog i øvelsen kan nævnes: Tornado, Fighting Falcon, Hawk og Mirage F1. Da det var en engelsk øvelse var der naturligvis og- Stort så Lynx i army-model. Grupperne havde mellem 50 og 70 engagementer hver dag. har vi oplevet en sådan øvelse med så mange fly. Aldrig har vi oplevet en sådan øvelse med så mange fly. Da tyskerne har store restriktioner i brugen af civilt terræn skulle BCTgruppen med indvisningsradaren opføre sig rimeligt fredstidsmæssigt. Men det gør jo ingenting når man næsten konstant har fjendtlige mål på monitoren. For BCT-gruppen var det også en meget lærerig øvelse, da der var mulighed for at afprøve forskellige procedurer; og der konstant er fly i luften. Englænderne havde i periooder et team af forbindelsesofficerer ved BCT-gruppen, da de er meget interesseret i vores kontrol og varslingssystem (englænderne har ikke et sådant system). Side 14 Libellen juni 2002

15 Strong Resolve 2002 Luftværnsmissilbatteriet/ Den Danske Internationale Brigade deltog i øvelsen STRONG RESOLVE 2002 i Polen. Under hele øvelsen var vi stationeret på en gammel polsk flyveplads i den nordlige del af Drawskie Pomorski Training Area. Som luftværnsmand var det specielt interessant at der deltog Fitter, Hip, Hoplite, Hind, Viggen og selvfølgelig diverse NATO-fly. Rekognoscering af MSR for et svensk amfibie regiment i en Fennec. AF SENIORSERGENT H.S.V. LAURSEN, KOMMANDO- BEFALINGSMAND, LVMBT/DIB Gas-alarm (Calarm) uden noget varsel. Hovedkvarteret (HQ) set i fugleperspektiv. Stemnings-billede fra vores kommandotelt. Batterichef kaptajn Hans Damm t.v. og stabsofficer premiereløjtnant Kenneth Thornild til højre. I baggrunden ses chefen for 5AA, oberstløjtnant Axel Beck. Libellen juni 2002 Side 15

16 Side 16 Libellen juni 2002

17 Fakta - Skarpskydning med 12 Regt. i Manorbier, Wales og feltøvelse i Salisbury Plane, Sydengland marts Regt. er en engelsk luftværnsafdeling, som tilhører 1 UK Armoured Division - selv samme division som Den Danske Internationale Brigade tilhører. - Deltagere: Chefen og kommandobefalingsmanden i Luftværnsmissilbatteriet/Den Danske Internationale Brigade. Koordination med engelsk luftværn Chefen og instruktøren foran en STORMER. Affyringsrampen til dronen i baggrunden. AF SENIORSERGENT H.S.V. LAURSEN, KOMMANDO- BEFALINGSMAND VED LVMBT/DIB (LUFTVÆRNSMISSIL- BATTERI) Udflugt. Ud over øvelsen var der også tid til sightseeing. Da vi nu var ved Salisbury var det jo nærmest et must at besøge Stone Henge, som jo er et af de mest kendte steder i England. Chefen og jeg deltog i marts i 12. Regiments skarpskydning i Sydengland. Formålet med deltagelsen var at overvære skarpskydning med det engelske system STARSTREAK, og at koordinere og ensrette procedurer ved indsættelse af luftværnsmissilgrupper. Manorbier, Wales, er mange små skydeområder. Luftværnet har deres helt eget område, hvor der kun skydes med luftværn - ligeledes har kamptropper o.a. deres eget område. STARSTREAK er et våben som skyder tre pile med en hastighed af MACH 4,5 efter et kvart sekund mod målet. Et våben som ikke findes lige i verden - mod specielt helikoptere. Efter en kort introduktion af våbenet og øvelse i en dome, kom det store øjeblik med skarpskydningen. Kanonfart 12 Regt havde klargjort 225 missiler til selve skydningen. Grundet tåge i området var der en del ventetid - som vi jo alle kender fra vores skarpskydninger! Ventetiden brugte vi til sightseeing i og omkring Manorbier. Lørdag 23. marts var vejret fint og skydningerne begyndte (englænderne holder jo som bekendt ikke weekend). Affyringen sker med en sådan udgangshastighed at det er som et kanonskud, og vi forstod bedre hvorfor der ikke skydes skulderaffuteret. STARSTREAK er enten monteret på en feltaffutage eller på et pansret køretøj som hedder STORMER. Skemaer oversat Salisbury Plane er et øvelsesområde i den sydlige del af England, ca. dobbelt så stort som Oksbøl Øvelsesområde. Mens et batteri skød skarpt i Wales var resten af regimentet på feltøvelse i Salisbury Plane. Hvilket betød at øvelsen varede ca. to (2) måneder. Under øvelsen var vores opgave at undersøge mulighederne for et større samarbejde herunder integreret indsættelse af vores luftværn. Dette betød naturligvis forevisning af alt deres materiel, rapporter, skemaer o.l. Efter forevisningen blev der holdt møde med dele af staben fra 12 Regt, herunder udarbejdelse og oversættelse af diverse skemaer. For fremtiden vil der i vores BBF (Blivende Befaling for Feltforhold, red.) være de skemaer som 12 Regt. bruger, med nødvendige oversættelser. Libellen juni 2002 Side 17

18 Ndr. Boulevard 92, 6800 Varde - Tlf Fax: Side 18 Libellen juni 2002

19 AF OVERLÆGE HENRIK ALLERMAND, INFIRMERIET Det Felthospital er næsten umuligt at motivere professionelt sundhedsfagligt personel til at gennemføre øvelser med ketchupindsmurte forstilt sårede, når de er vant til at stå i blod til knæene til daglig. Vagtskifte på infirmeriet Hvad er ligheden mellem at være overlæge i hjertekirurgi og overlæge ved et infirmeri? Der er ingen - bortset fra den basale lægeuddannelse. Med ovenstående in mente, hvad er så årsagen til skiftet? Ud over arbejdsforholdene i vort sundhedsvæsen er det først og fremmest et spørgsmål om udfordringer. Det skal ikke forstås sådan, at der ikke er nogen udfordringer i sundhedsvæsenet, snarere tvært imod, men efter ti år som overlæge på Skejby Sygehus med ansvar for blandt andet hjertetransplantationerne var det tid til nye udfordringer. Tilknyttet i forvejen At det blev i forsvaret var en naturlig følge af min tilknytning dertil, nemlig som speciallæge på civil kontrakt med DIB ens felthospital. Via denne tilknytning har jeg gennemgået værnsspecifikke uddannelser i flyve- og navalmedicin, hvilket kvalificerer til flyvning som læge med SAR-tjenesten samt sejlads som skibslæge med søværnets enheder. Tjeneste ved de to værn er interessant, men fra erfaring med SAR under orkanen 3. december 1999 ved jeg at det er bedre at skue ned på 14 meter høje bølger end at sejle rundt i dem. I foråret 2001 var jeg med SHIRBRIG en i Eritrea. Efter hjemkomst herfra blev jeg tilbudt et vikariat som ledende læge ved Hærens Sergenskole i Sønderborg, hvilket senere blev til en ansættelse som overlæge ved Dronningens Artilleriregiment. DIB felthospital Samtidig med ansættelsen blev jeg designeret til min gamle enhed FHOSP/DIB, men denne gang som chef. Felthospitalet er en meget spændende enhed, både på grund af dens muligheder, men også grundet blandingen af civile og militære. Når man som civil tegner kontrakt med Felthospitalet, sker det efter et 14 dage langt kursus, kursus for civilt sundhedsfagligt personel. Kurset var noget af det sjoveste jeg har foretaget mig, men at uddanne hvidt personel til grønt på så kort tid, det er ikke muligt, hvilket såvel kan være til moro som besvær. Mest hvidt personel Felthospitalet er en meget stor enhed. Af organisationsskemaet fremgår, at det består af 207 personer, men hertil kommer alt det hvide personel, således at der før øvelsen STRONG RESOLVE totalt var 423 personer tilknyttet. Under øvelsen STRONG RESOLVE, som foregik i Polen, var det da også nødvendigt at dele det hvide personel i to rotationer for bedst at udnytte den uddannelsesværdi der var i for første gang at have et skarpt felthospital deployeret. Blod bedre end ketchup Selve øvelsen må være de fleste bekendt. Om Felthospitalet kan det fortælles, at vi behandlede 380 patienter under den 16 dage lange indsættelse. For mig var denne øvelse særdeles vigtig, idet det er min opfattelse, at havde Felthospitalet ikke vist at det kunne fungere med rigtige patienter, så var interessen blandt det hvide personel nok dalet betydeligt med risiko for vanskelig rekrutering. Det er næsten umuligt at motivere professionelt sundhedsfagligt personel til at gennemføre øvelser med ketchupindsmurte forstilt sårede, når de er vant til at stå i blod til knæene til daglig. Ved hjemsendelsen på Vordingborg Kaserne af folkene brugte jeg en linie fra en af Vera Lynn s sange: - We ll meet again, don t know where, don t know when for Felthospitalet er klar til indsættelse, spørgsmålet er blot hvor. Libellen juni 2002 Side 19

20 Side 20 Libellen juni 2002

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

Jydske Dragonregiment UGE

Jydske Dragonregiment UGE Erhvervspraktik Jydske Dragonregiment UGE Denne folder skal du vise dine nærmeste pårørende samt din klasselærer/skolevejleder - HUSK det! Velkommen til erhvervspraktik Jeg vil herved gerne byde dig velkommen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Jydske Dragonregiment UGE

Jydske Dragonregiment UGE Erhvervspraktik Jydske Dragonregiment UGE Denne folder skal du vise dine nærmeste pårørende samt din klasselærer/skolevejleder - HUSK det! Velkommen til erhvervspraktik Jeg vil herved byde dig velkommen

Læs mere

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning 100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost,

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 5. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Torsdag den 11. juni, individuelle finaler: Tre medaljer mere til Danmark! Efter dagens finaler stod klart at

Læs mere

Afsnit 13. 13. CEREMONIEL, del 4. Årgangsparade

Afsnit 13. 13. CEREMONIEL, del 4. Årgangsparade 13. CEREMONIEL, del 4 Årgangsparade a. Årgangsparade afholdes den første søndag i maj på Livgardens Kaserne i København. Alle gamle gardere kan deltage, ligesom pårørende er velkommen til at møde op og

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Jubilarstævne 2013 Af Uffe Uhler

Jubilarstævne 2013 Af Uffe Uhler Jubilarstævne 2013 Af Uffe Uhler Sikke et godt jubilarstævne, det blev i år. Dagen lørdag den 28. september oprandt med det dejligste solskin, som varede ved hele dagen. Det blev en af disse herlige lune

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler

Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler Stiftelsesfesten 2013 var helt som stiftelsesfesten plejer at være næsten da. Den blev holdt den første lørdag i april i stedet for den sidste lørdag i marts, hvor den

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Så er der fødselsdagslagkage!

Så er der fødselsdagslagkage! Årgang 28 År 2015 På personalets vegne Conny Andersen Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende: Conny Andersen 2015 Sup: Sven Wodschow Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Referat fra forældremøde d. 24/9-2013 kl. 19 på Cafe Klare. 3. Præsentation af nye forældre/ pårørende

Referat fra forældremøde d. 24/9-2013 kl. 19 på Cafe Klare. 3. Præsentation af nye forældre/ pårørende Referat fra forældremøde d. 24/9-2013 kl. 19 på Cafe Klare 1. Velkomst Rigtig flot fremmøde af forældre. 2. Valg af referent & ordstyrer Referent: Michelle, ordstyrer: Elin 3. Præsentation af nye forældre/

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

tætte kampe fortsatte, men ud på eftermiddagen trak englænderne fra og i sidste ende endte det med at England vandt

tætte kampe fortsatte, men ud på eftermiddagen trak englænderne fra og i sidste ende endte det med at England vandt Kinsman Cup 2014 Gladsaxe Søborg Badmintonklub (GSB) og Carshalton Junior Badminton Club, fra Sutton, England mødtes for 31. gang til den årlige Påsketurnering Kinsman Cup. I år gik turen til Sutton, hvor

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Markerinper ved Monument for Danmarks internationale Indsats. Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelse/overværelse af særligt inviterede m.m.

Markerinper ved Monument for Danmarks internationale Indsats. Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelse/overværelse af særligt inviterede m.m. 5. september 211 Markerinper ved Monument for Danmarks internationale ndsats Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelseoverværelse af særligt inviterede m.m. Eksempel. Kranselægning i forbindelse

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014.

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Af Georg Zilmer For 4. gang havde Fjordagers cykelafdeling arrangeret en tur til Tyskland, hvor vi skulle deltage i "Saar-Pfalz Ekstrem Marathon".

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

HÆRENS SERGENTSKOLE. Information. Grundlæggende Sergentuddannelse for stampersonel, hold 2014-2

HÆRENS SERGENTSKOLE. Information. Grundlæggende Sergentuddannelse for stampersonel, hold 2014-2 HÆRENS SERGENTSKOLE Information Grundlæggende Sergentuddannelse for stampersonel, hold 2014-2 Velkommen som elev på Hærens Sergentskole i Varde. I løbet af uddannelsen i Varde, vil du modtage undervisning

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

ISAF hold 8 Kontingentparade Bornholm 26. februar 2010

ISAF hold 8 Kontingentparade Bornholm 26. februar 2010 ISAF hold 8 Kontingentparade Bornholm 26. februar 2010 1 Velkommen Forord af Chefen for Gardehusarregimentet Oberst Tommy M. Paulsen: Som chef for Gardehusarregimentet er det mig en stor glæde at kunne

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 3 A U G U S T 2 0 1 3

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 3 A U G U S T 2 0 1 3 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 2013 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 5. oktober Høstfest fra kl. 17.00-22.30 Onsdag den 6. november Mortensbanko fra kl. 18.30-22.00 Lørdag den 7. december Julebanko fra kl.

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik.

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik. Side 2-6 Velkommen til Sports Acro DM2015 for Junior og Senior Kære gymnaster, instruktører og dommere. Det er en stor glæde for Slagelse Gymnastik Forening at kunne byde Jer velkommen til Sports Acro

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Projekt Spiseven. Hvad gør vi? Boulstrup d. 06-04-2014. Mange tanker og undersøgelser omkring ensomhed blandt ældre var startskuddet for projektet.

Projekt Spiseven. Hvad gør vi? Boulstrup d. 06-04-2014. Mange tanker og undersøgelser omkring ensomhed blandt ældre var startskuddet for projektet. Boulstrup d. 06-04-2014. Projekt Spiseven Hvad gør vi? Mange tanker og undersøgelser omkring ensomhed blandt ældre var startskuddet for projektet. Ældrerådet i Odder Kommune havde gennem længere tid diskuteret:

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna Land: Italien Periode: Fra: september 2011 Til: Februar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Lejrskole til Svendborg. - Slotte og natur på Sydfyn. Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette. Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth

Lejrskole til Svendborg. - Slotte og natur på Sydfyn. Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette. Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth Lejrskole til Svendborg - Slotte og natur på Sydfyn Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth Limfjordsskolen 2007 I dag kom dagen, hvor vi tog til Svendborg.

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og 1. Jeg kører sådan rimelig ofte Katrine: Skal du lave noget i weekenden? Birgitte: Ja, jeg skal faktisk til Fyn altså her den 14. Katrine: Ja. Hvordan kommer du derhen? Birgitte: Jeg skal køre i bil. Katrine:

Læs mere

5 Ungeweekend UNGEUDVALGET. Ungeweekend. Dronningens Ferieby PRÆSENTERER maj Sammen har vi det sjovest

5 Ungeweekend UNGEUDVALGET. Ungeweekend. Dronningens Ferieby PRÆSENTERER maj Sammen har vi det sjovest UNGEUDVALGET 5 Ungeweekend PRÆSENTERER Dronningens Ferieby Ungeweekend 12.-14. maj 2017 Sammen har vi det sjovest Ungeweekend Velkommen til Ungeweekend! Vi har i år fokus på det gode fællesskab og samværet

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Nr. 3 august 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 3 august 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 3 august 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

DMI Badminton MARTS 2017

DMI Badminton MARTS 2017 PROGRAM FORBUNDSMESTERSKABER I BADMINTON 29-30 MARTS 2017 ARRANGØR: Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG) 1 VELKOMST Kære badmintonspiller. På Varde Garnisons og Idrætsforeningen Varde Garnisons vegne,

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere