LIBELLEN. Normal hverdag igen TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 2 Juni DAR, Dronningens Artilleriregiment

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIBELLEN. Normal hverdag igen TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 2 Juni 2002. DAR, Dronningens Artilleriregiment"

Transkript

1 LIBELLEN TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON DAR, Dronningens Artilleriregiment HAS, Hærens Artilleriskole 2. årgang, nr. 2 Juni 2002 Normal hverdag igen Forude vinker den almindelige hverdag. Det var situationen for kasernens Bosnien-udsendte soldater, da de i febr. vendte hjem til Varde. Det blev symbolsk markeret, da samlingspunktet Regimentets klokke blev returneret ved en parade, se billedet og midtersiderne. Også for de øvrige på Varde Kaserne er mere normale forhold i syne: Det nye cafeterie mv. står snart klar med en række forbedrede forhold. Hærens Artilleriskole, HAS, glæder sig over den nye bygning, som på mange punkter vil gøre arbejdet lettere og mere effektivt.

2 Købmands Kroen 11/02/02 15:00 Side KØDMANDS KROEN Indhold Kasernen Ny bygning letter HAS' arbejde... 3 Jubilarstævne for luftværnsartillerister... 4 Åbent hus 4. maj... 5 Ombygget cafeteria er snart klar... 7 Militærmusik gennem tiderne Russiske musikere kommer igen Militært Tjek af litauiske haubitser... 9 Regimentets kontrol Flying Rhino I Strong Resolve Koordination med engelsk luftværn Personalet Udnævnelsesparade ved Hærens Artilleriskole... 9 Hjemkomst fra Bosnien Vagtskifte på infirmeriet Civil udflugt V/CHI & JAN Vardecentret Hjertingvej Telefon Danske og Asiatiske retter Åbningstider: Hverdage Lørdage Varde Golfklub: Søn- og Helligdage Tordag og fredag stort Ta`selv bord med mindst 8 retter incl. salatbar kun kr. 59,- fra klokken Vis dit militære ID-Kort og få 10% rabat Gratis levering af mad ved min. 10 kuverter indenfor en radius af 5 km. Besøg vores nye spillehal Libellen Libellen udgives af Dronningens Artilleriregiment, DAR, og Hærens Artilleriskole, HAS. Begge er beliggende på Varde Kaserne, adr.: Hjertingvej 127, Varde Kaserne, 6800 Varde, tlf Bladet henvender sig til alt personel på kasernen, herunder civile og personel af reserven, samt til Vardes borgere og andre interesserede. Navnet Libellen har dobbelt betydning. Det er dels et vaterpas, som benyttes til at tage højden af det man vil nå, f.eks. ved skydning. Dels er det betegnelsen på et lille kampskrift, ofte med let udfordrende tone (diminutiv af Liber, en bog.) Indlæg Indleveringsfrist næste nr.: 15. august Aflevering af indlæg til: Chefsergent P.J.L. Jacobsen Libellens formål er bl.a. at skabe en fri debat. Redaktionens meninger må derfor ikke tages som udtryk for regimentets eller artilleriskolens officielle standpunkt, ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de enkelte artikler giver udtryk for. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller redigere i indkomne indlæg. Redaktion Ansvarshavende redaktør: Chefsergent P.J.L. Jacobsen Redaktionssekretær (layout m.v.): Oversergent O. R. Aslaug. Øvrige redaktion: Overkonstabel Diana Rank, overassistent May-Britt Knudsen, fotograf E. J. Hou. Annoncer: Rita Sjögreen Numrene Oplag: Tryk: Centraltrykkeriet i Karup. Pris: 85 kr./år. Side 2 Libellen juni 2002

3 Ny bygning letter HAS' arbejde November 2002 flytter HAS (undtagen uddannelsesafdelingen, som er flyttet i nye lokaler) ind i en helt ny bygning (se billede). Bygningen rummer to etager. Den underste skal huse chefen, stabschefen og A-sektionen samt luftværns-afdelingen (LV-AFD). Endvidere indgår der et mødelokale samt et konferencerum på samme etage. Den øverste etage skal rumme FA-afdelingen (Feltartilleri, red.) og TEK-afdelingen. Hermed samles alle studie- og udviklingsafdelinger under et tag, hvilket naturligvis vil lette den daglige arbejdsgang mellem FA, LV og TEK ganske betydeligt. Kontorer dækker fremtidige behov De to etager er inddelt m.h.p. at der kan etableres projektgrupper med deltagelse af personale fra flere afdelinger, og indretningen er en blanding af åbne kontorer og enkeltkontorer til chefer og sektionschefer. De åbne kontorer gør det muligt i et større omfang at tilpasse organisationen til kommende behov og nye opgaver m.v., herunder også etablering af projektgrupper i kortere eller længere tid. Alle sagsbehandlere får installeret internet og såvel mødelokale og konferencerum bliver udstyret med audiovisuelle midler af enhver art, svarende til nuværende og forudseelige behov. Det bliver med andre ord skabt gode miljø- og arbejdsmæssige betingelser for at skolen og dermed dens sagsbehandlere kan løse såvel nuværende som fremtidige opgaver på en hensigtsmæssig måde. Skolen glæder sig derfor til at tage den nye bygning i brug. AF OBERSTLØJTNANT K.-D. YTTESEN, STABSCHEF/HAS Rejsegilde Libellen juni 2002 Side 3

4 Jubilarstævne Luftværnsartillerister var forsamlet 4. maj i Varde AF: Varde Faldskærmsklub (seniorsergent K.K. Hansen) ankom med Dannebrog fra luften til paradepladsen, da deltagerne i paraden var på plads. SENIORSERGENT J.M. CHRISTIANSEN, CENTRAL- KØRESKOLE SYDJYLLAND (LIDT FORKORTET) Allerede fredag den 3. maj mødte den første laffer. Det var /57 Erik Munk Møller, som kom fra Vodskov. Han blev modtaget af sekretæren fra LAF- Esbjerg, seniorsergent J.M. Christiansen i hovedvagten på Varde Kaserne Senere mødte Erik Bonde fra Søften ved Hinnerup, han havde medbragt lidt mundgodt til ganen. Efter at vi havde fået vores ting sat ind på køreskolen, hvor vi skulle hygge os et par timer inden vi gik over i gymnastiksalen for at dække bord med resten af bestyrelsen - kasernens cafeteria er lukket på grund af ombygning. Borddækningen gik perfekt og med højt humør, så alt var klart til lørdagens rykind af forventningsfulde laffer. Da mødte der fire laffer op fra Sjælland: /52 Kaj Sørensen, /62 Preben J. Sørensen, /72 John E. Lassen og næstformand for Luftværns-Artilleri- Foreningen, LAF, Leif Rem. Efter borddækningen var det tid til hyggelig afslapning med et par øl i køreskolens lokaler, samt en gennemgang af lørdagens program. Stemning i top Lørdag morgen friske og vel udhvilede var vi klar kl til at hilse på flaget, når det gik til toppen på vagtkommandørens kommando. Efterhånden som jubilarerne indfandt sig og havde fundet deres kammerater, summede det lystigt af glade mennesker, starten på dagen var perfekt. Da alle var indskrevet og havde betalt, blev de enkelte årgange fotograferet, så alle mod bestilling får et årgangsbillede tilsendt. Derefter marcherede vi til paradepladsen foran cafeteriet for at være klar kl sammen med jubilarerne fra feltartilleriet. Det var et flot syn, da 150 laffer ankom til paradepladsen med fanen i front. Klokken 9.45 kom fungerende regimentchef, oberstløjtnant (OL) A.M. Iversen, chef for 13 Luftværnsmissilafdeling og modtog jubilarerne fra feltartilleriet og derefter jubilarerne fra luftværnsartilleriet. Herefter bød han os velkommen og hilste personligt på alle. Så beså vi materiellet og besøgte Luftmissil-Simulator som er indbygget i den gamle Dome-Træner, samt så og hørte Fanøs PIPES and DRUMS og Varde-Garden på paradepladsen. Sædvanen tro var luftværnskroen flittigt besøgt. Her blev gamle minder genopfrisket over en øl eller to, så stemningen var helt i top. Kl mødtes vi i gymnastiksalen til de berømte gule ærter med tilbehør. LAF-Esbjergs kasserer Hans Ole Villadsen skulle som toastmaster med passende mellemrum sørge for at der blev skålet, styre fælles sang og holde styr på talerækken, dette blev klaret med bravour. For at sådan en dag kan lykkes, er der nogle der gør et stort arbejde for at samle deres kammerater, det skal I have tak for. Humøret var højt og snakken livlig, men der blev dog også tid til taler. OL A.M. Iversen var overrasket over, at LAF kunne samle så mange jubilarer, samt over at han selv havde 30 års jubilæum. Leif Rem takkede bestyrelsen for LAF-Esbjerg for det store arbejde I har udført i planlægningen og afvikling af dagen, og alle jubilarer rejste sig for råbe et LAF-hurra. Der blev iværksat en hvervekampagne, hvor 16 kom ind i folden som laffer. Ca sluttede festen med at synge Skul' gammel venskab rent forgå, med en til dagen ny tekst, som alle nød. Med OL A.M. Iversen og nogle fra årgang 1972 samt resten af Esbjerg Afdelings bestyrelse fortsatte man nogle kammeratlige timer, hvor der blev fortalt soldaterhistorier fra dengang. Det foregik i køreskolens lokaler, (da vi ikke havde en LAF-STUE,) som leder af køreskolen havde stillet til rådighed. Tak til 13 og 14 Luftærnsmissilafdeling, samt fungerende regimentchef OL A.M. Iversen, der på bedste måde var med til at det hele forløb godt. Endnu engang har det været en oplevelse at deltage i jubilæumsfestlighederne her i Varde. På gensyn i maj Side 4 Libellen juni 2002

5 Åbent hus 4. maj 4 maj 2002 blev der på Varde Kaserne afholdt jubilæumsstævne for Feltartilleriforeningen (FAF) og Luftværnsartilleriforeningen (LAF). Samtidigt med stævnet blev der afholdt Åbent Hus for alle interesserede. Rammerne for arrangementet var begrænset af de igangværende byggerier, men det lykkedes alligevel at finde nogle få områder, hvor det var muligt at udstille materiel. Skønsmæssigt var der besøgende, heraf var der ca. 150 LAF-jubilarer og ca. 80 FAF-jubilarer. Varde Garden lavede opvisning på paradepladsen. I øvrigt bød dagen på musik leveret af Prinsens Livregiments Musikkorps samt Fanø Pipes and Drums. For børnene var det en af de helt store oplevelser. Der var mulighed for tur i en pansret mandskabsvogn, gennemløb af forhindringsbane på tid, minesøgning, personlig sløring m.m. Der blev kæmpet bravt på forhindringsbanen. Balancebom, sukkenes dal, rebstigen, klippemur og hvad der ellers hører til. Det blev alt sammen overvundet på god tid af de små. Når den var overvundet en gang skulle den naturligvis overvindes igen. Forhindringsbanen var en tro kopi af kasernens, men reduceret til en størrelse, der svarede til børn. En række udstillinger var klar til gæsterne: Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnsdistrikt Ribe (hunde og sanitetsmateriel), politiet, luftværnsmateriel, ubemandede fly, raketkaster, artilleripejleradar og feltartilleri. Libellen juni 2002 Side 5

6 1/2 A5 tværformat Vi er klar når det gælder... Alt inden for VVS Blikkenslagerarbejde Fjernvarme og naturgas Sprinkleranlæg Industri- og procesrør Ventilation og køl El, tele og data Døgnservice Brolæggervej Esbjerg V Tel Vi er klar når det gælder... Vi er klar når det gælder... Alt inden for VVS Blikkenslagerarbejde Fjernvarme og naturgas Sprinkleranlæg Industri- og procesrør Ventilation og køl El, tele og data Døgnservice Brolæggervej Esbjerg V Tel Alt inden for VVS Blikkenslagerarbejde Fjernvarme og naturgas Sprinkleranlæg Industri- og procesrør Ventilation og køl El, tele og data Døgnservice Brolæggervej Esbjerg V Tel /4 A5 højformat 1/4 A5 højformat Side 6 Libellen juni 2002

7 Ombygget cafeteria snart klar AF KNUD NIELSEN, CAFETERIEBESTYRER Nul køer Udleveringen bliver ombygget således at der bliver free-flow system, med øer hvor der er salater, lune retter, brød, kager, etc. hvorved kødannelser helst skulle blive minimeret. Cafeteriet har ligesom alle andre også mærket den vældige aktivitet der foregår på hele Kasernen. For cafeteriets vedkommende startede det i 2000 hvor køkkenet blev bygget om, en periode hvor der var blev skåret i personalet, da der ingen værnepligtige kom i efteråret Køkken og bageri Der blev indrettet et lille produktionområde i opvasken og større portioner blev hentet i Oksbøllejren. I denne periode blev alle klar over hvad pligten og lidt til betød. Der var virkelig tale om teamwork. Pizzariaet var desværre nødt til at lukke på grund af pladsmangel i det nye køkken. Det vil blive genåbnet i forbindelse med indretning af nyt kioskafsnit mellem de kommende fritidsområder og ny udlevering. Jeg tror ikke vores kunder mærkede ombygningen af køkkenet på anden vis end at der var en mindre nedgang i serviceniveauet. Da køkkenet var færdig var det med bageri, nye maskiner, nye frysere, kølerum, nyindrettede lagre og kontorrum etc. Pris ca. 7 mill. Bageriet åbnede et halvt år efter, da der blev ansat en bager (Henrik), som havde haft eget bageri i Vorbasse. Efter et år er der nu så godt gang i bageriet, at der skal antages en bager mere, inden 3 AA kommer hjem. I 2001 kom der så en ombygning af personalefaciliteter, hvor der igen var lidt byggerod, men dog til at overse. Pris ca Cafeteria klar efter sommerferien I skrivende stund er den anden sidste del af HOK s planlagte ombygning af cafeteriet så sat i gang. (Ny fritidsbygning er et forligsrelateret projekt). Udleveringen bliver ombygget således at der bliver free-flow system, med øer hvor der er salater, lune retter, brød, kager, etc. hvorved kødannelser helst skulle blive minimeret. Der bliver fire kassesluser, hvoraf den ene bliver indrettet, så den kan betjenes af en kørestolbruger. Der er blevet indrettet nødcafeteria i bygning 28; af praktiske årsager bliver der brugt engangsemballage og der er ingen salatbar. Ombygningen forventes tilendebragt lige efter sommerferien. Pris ca. 6 mill. Nye fritidsområder Når de nye fritidsområder er færdige, håber jeg, at ombygningen af Grill/kiosk området bliver sat i gang. Det vil blive indrettet med Pizzaria, Wok, Grill, kaffeanlæg med Cappuccino, Café au lait etc.. Der bliver et opkaldssystem med elektronisk brik, således at personalet ikke behøver at råbe numre op og kunderne ikke skal være nervøse for at overhøre deres nummer.. Pris ca. 1,5 mill. Turbulens afløses af travlhed Cafeteriaets personale har taget denne turbulens meget flot, og fortjener megen ros, selv om det indimellem har knebet at se, lyset for enden af tunnelen, men nu lysner det og jeg tror alle glæder sig til at hverdagen kan blive mere struktureret. Alt dette er også nødvendigt, da ca. 800 personer skal betjenes i frokostpausen. I perioder forventes det at komme op på ca ekspeditioner om dagen, oveni kommer ca. 250 ekspeditioner i udsalget i bygning 28, så det bliver en virksomhed med gang i. Bageriet står Henrik for. Der skal antages en bager mere, inden 3 AA kommer hjem. Libellen juni 2002 Side 7

8 Side 8 Libellen juni 2002

9 Tjek af litauiske haubitser Teknikafdelingen under Hærens Artilleriskole har funktionsskudt de 72 pjecer, som Danmark har doneret til Litauen. Forinden har de alle været hos regimentsværksteder for at blive klargjort. Haubitserne kaldes 105 mm, hvilket er diameteren på de granater, der kan anvendes. Udnævnelsesparade ved Hærens Artilleriskole Udnævnt Hold GRK/FA Løjtnant M. Kjær var bedste kammerat på hold GRK/FA 01-2 og overrækkes en gave af chefen for Hærens Artilleriskole, oberst S. Krarup. Hærens Artilleriskole har ved udnævnelser af løjtnanter og sergenter i mange år haft en flot udnævnelsesparade, hvor elevernes pårørende møder op, og er med at gøre dagen til en festdag. Den 12. og 13. februar blev årets første udnævnelsesparader holdt. Sergent L. Jørgensen får her overrakt en præmie for bedste elev på GSU/LV 01-2, af oberst S. Krarup. Libellen juni 2002 Side 9

10 HER FÅR DU særbehandling Vi sælger og vurderer i: Blåbjerg, Blåvandshuk, Helle, Varde og Ølgod kommuner. KH Ejendomsformidling I/S v. statsaut. ejendomsmæglere KNUD METUM SMEDEGADE 2 VARDE Ring: KRISTIAN HANSEN GRANVEJ 14 OKSBØL Ring: Side 10 Libellen juni 2002

11 Situation fra en ordreudgivelse i et maskinhus ved seneste regimentskontrol. Regimentets kontrol... Vejlede vejlede enhederne såfremt der er områder der skal korrigeres eller lægges mere vægt på. Dette kan da nå at få en effekt... AF KAPTAJN C. SKYUM, U-SEK Batteri fra 3 AA i stilling foråret Hvad er en regimentskontrol og hvorfor bliver den gennemført? Regimentskontrollen gennemføres ved alle værnepligtsenheder og af flere årsager. Den gennemføres primært for at regimentet kan kontrollere, i hvor stor udstrækning enhederne lever op til regimentets uddannelsesdirektiv samt andre uddannelsesmæssige direktiver/ retningslinier. Tid til justering Det optimale tidspunkt for regimentskontrollen er ca. to mdr. inde i funktionsuddannelsen, altså uddannelsesmåned. Når kontrollen ligger på det tidspunkt, tilgodeses også et andet af kontrollens formål, nemlig at vejlede enhederne såfremt der er områder der skal korrigeres eller lægges mere vægt på. Dette kan da nå at få en effekt inden enheden er færdiguddannet. Effekten af regimentets vejledning kan ofte aflæses i Artilleriskolens efterfølgende inspektion af enheden ved uddannelsens afslutning. Hurtig tilbagemelding Regimentskontrollen gennemføres i forbindelse med en feltøvelse hvor det tilstræbes at følge alle funktionsuddannelsområder, idet der dog lægges vægt på såvel enkeltmandsuddannelse som funktionsfag. Af ressourcemæssige årsager har kontrollerne de seneste gange været gennemført i dagtimerne, hvilket har medført, at ikke alle discipliner er kontrolleret. Kontrollanterne rekrutteres oftest i regimentsstaben, hvilket medfører, at det er vigtigt at tilbagemeldingerne til enhederne afleveres så hurtigt som muligt, for at de ikke efterfølgende skal drukne i kontrollanternes alm. daglige arbejde. Den senest gennemførte regimentskontrol var ved 3. Artilleriafdeling febr Kontrollen blev gennemført med en dag ved hver underafdeling. Tilbagemeldingen til den enkelte enhed foregik mundtligt umiddelbart efter kontrollens afslutning. Efterfølgende fik enhederne udleveret alle skemaer og notater som kontrollanterne havde udfærdiget. Libellen juni 2002 Side 11

12 Hjemkomst fra Bosnien AF MAJOR P. FRIIS, 14 LVMA Parader markerede hjemkomsten. Øverste billede er fra kasernen, nederste fra Varde Torv. Efter seks begivenhedsrige måneders udsendelse i Bosnien var det en flok meget forventningsfulde soldater fra Hovedkvarterskompagniet/SFOR hold 12, der vendte hjem til afvikling og hjemsendelse af kompagniet ved regimentet medio februar. Hjemrotationen foregik med Mærsk Air i tre ombæringer, den 12., den 14. og den 19. februar. Efter modtagelse i lufthavnen af repræsentanter fra regimentet og de længe ventende pårørende, fik personellet i større eller mindre målestok lejlighed til at holde fri indtil kompagniet skulle samles igen for at afslutte udsendelsen. Aflevering og fest Kompagniet mødte på Varde kaserne den 20. om morgenen med et koncentreret program foran os. U-SEK og T- SEK havde i samarbejde med kompagniet forberedt et program for afleveringen, så alt var klappet og klart. Vi havde i samråd vurderet at to dage ville være nok til at nå aflevering af materiel, afvikling af kompagniet og gennemgang af de orienteringer, som man skal igennem i forbindelse med hjemsendelse af udsendte enheder. Førstedagen stod i afleveringens tegn, og alle de modtagende depoter skal have en stor og velfortjent ros for en godt tilrettelagt og fleksibel modtagelse af alt det materiel, som kompagniets personel havde fået udleveret før udsendelsen. Kasernen så noget anderledes ud, end den havde gjort ved vores afrejse, men det lykkedes os da at finde rundt til de forskellige depoter m.v. Sidst på eftermiddagen samledes kompagniet i auditoriet, hvor foreningerne De blå baretter og Feltartilleriforeningen var mødt frem. De gav kompagniet et udmærket foredrag om de muligheder, som disse foreninger kan tilbyde såvel hjemsendt som tjenestegørende personel for at mødes i kammeratligt samvær og genopfriske gam- Side 12 Libellen juni 2002

13 Regimentets og byens førstemænd talte til de hjemvendte ved paraden på Varde Torv. Regimentets klokke returneres her til regimentet. Klokken havde - ophængt umiddelbart foran kompagnikontoret - været det symbolske samlingspunkt for personellet under udsendelsen. le minder. Aftenen var afsat til hjemsendelsesmiddag. Festudvalget havde sammen med cafeteriet sammensat en glimrende og velsmagende menu, og vi havde en mere end hyggelig aften i konstabelmessen, som vi havde lånt til lejligheden. På trods af at vi havde ligget i seks måneders spise-træningslejr, var vi ikke i stand til at kæmpe os igennem det bjerg af mad, som var fremstillet til os. Næste dag fortsatte afleveringen af materiel. Allerede omkring middagstid var vi færdige med afvikling og aflevering. Det eneste, som kompagniet nu havde af udeståender før hjemsendelse af kompagniet var hjemsendelsesparaden, som skulle afvikles sammen med Stabskompagniet/ KFOR ugen efter. Derfor tog alt personel hjem på en lille uges frihed. Regimentets klokke retur ved parade Tirsdag den 26. februar ved middagstid mødtes kompagniets personel så igen for at deltage i de to parader, som skulle afvikles på kasernen og på Varde Torv for regimentets to hjemvendte enheder. Trods meget dystre vejrudsigter med løfte om masser af vand, holdt vejrguderne sig meget tilbage, og vi fik i eftermiddagens løb kun et par enkelte dryp. Lidt før klokken stod begge de hjemvendte enheder opmarcherede foran gymnastiksalen, klar til at marchere ind på stadion, hvor den resterende del af regimentet ventede. Efter afdækning af regimentets nye fane, som vi nu så for første gang, idet regimentet endnu ikke havde modtaget fanen, da kompagnierne blev udsendt, marcherede de to enheder ind på stadion under musikkorpsets ledsagelse til De blå baretters march. Efter at fanen var ført til midten, og efter Regimentschefens tale til de to kompagnier, var tidspunktet kommet, hvor vi igen skulle overdrage Regimentets klokke til Regimentschefen. Regimentets klokke havde, ophængt umiddelbart foran kompagnikontoret, været det symbolske samlingspunkt for personellet under udsendelsen. Efter overdragelsen af klokkerne og efter afgivelse af Dansk løsen, sluttede paraden. Alle øvrige enheder forlod stadion, hvorefter de to kompagnier afmarcherede med musikledsagelse og politieskorte mod Varde Torv. Undervejs på marchen blev kompagnierne fulgt af et stort antal pårørende. På torvet var der mødt ca. 100 pårørende og andre interesserede frem, og de kunne her overvære byens festligholdelse af kompagniernes hjemkomst. Regimentschefen og Vardes borgmester, Kaj Nielsen talte til soldaterne og til de pårørende. Efter talerne blev fanen tildækket, og paraden afsluttedes med, at soldater og pårørende deltog i en mindre reception, som Varde by afholdt for de hjemvendte enheder. Ni måneder efter at kompagnierne formeredes på Varde Kaserne var det slut, og alle skulle i gang med en normal hverdag igen. Libellen juni 2002 Side 13

14 AF: SENIORSERGENT H.S.V. LAURSEN, KOMMANDO- BEFLINGSMAND I LVMBT/DIB FOTO: KONSTABLER I LVMBT/DIB Flying Rhino I FLYING RHINO I (FR I) er en flyveøvelse, som har til formål at øve og gøre Forward Air Controllers (FAC) operationsklar. Øvelsen foregik i området omkring Herford i Tyskland. Lørdag 6. april mødte dele af LVMBT/DIB for at klargøre til FR I. Hele weekenden gik med udlevering, klargøring af køretøjer og kontrol af materiellet. Da T-sektionen var velforberedte, foregik udleveringen hurtigt og gnidningsløst. Materiellet blev hurtigt meldt klar, da dette var i en tilfredsstillende tilstand. Mandag 8. april kl startede kolonnen fra Varde Kaserne mod Prins Eugen Kaserne i Bad Arolsen (30 km. nordvest for Kassel). Efter en begivenhedsløs tur og ca. 700 km. senere ankom vi til kasernen 19.15, hvor forkommandoet var klar til at modtage os. Indkvarteringen var på 2. sal af en bygning, som var total tom for møblement. Da englænderne havde informeret os om manglen af senge mv. havde vi medbragt madrasser som vi havde lånt ved kaserneelementet. Feltkøkken Mens resten af batteriet blev indkvarteret og lavede eftersyn på køretøjerne, havde delingsfører og ILO travlt med at få forevist stillingsområder til næste dag. Som alle jo ved er maden altid vigtig. Da vi havde medbragt feltrationer, skulle vi have lavet et feltkøkken. Aldrig Forsyningsbefalingsmanden fik på kort tid foranstaltet et mindre køkken i kælderen i den bygning vi var indkvarteret i. Målene vi skulle sikre var oppustelige kampvogne af forskellige typer, som englænderne havde sat op forskellige steder i civilt terræn. Af forskellige fly, der deltog i øvelsen kan nævnes: Tornado, Fighting Falcon, Hawk og Mirage F1. Da det var en engelsk øvelse var der naturligvis og- Stort så Lynx i army-model. Grupperne havde mellem 50 og 70 engagementer hver dag. har vi oplevet en sådan øvelse med så mange fly. Aldrig har vi oplevet en sådan øvelse med så mange fly. Da tyskerne har store restriktioner i brugen af civilt terræn skulle BCTgruppen med indvisningsradaren opføre sig rimeligt fredstidsmæssigt. Men det gør jo ingenting når man næsten konstant har fjendtlige mål på monitoren. For BCT-gruppen var det også en meget lærerig øvelse, da der var mulighed for at afprøve forskellige procedurer; og der konstant er fly i luften. Englænderne havde i periooder et team af forbindelsesofficerer ved BCT-gruppen, da de er meget interesseret i vores kontrol og varslingssystem (englænderne har ikke et sådant system). Side 14 Libellen juni 2002

15 Strong Resolve 2002 Luftværnsmissilbatteriet/ Den Danske Internationale Brigade deltog i øvelsen STRONG RESOLVE 2002 i Polen. Under hele øvelsen var vi stationeret på en gammel polsk flyveplads i den nordlige del af Drawskie Pomorski Training Area. Som luftværnsmand var det specielt interessant at der deltog Fitter, Hip, Hoplite, Hind, Viggen og selvfølgelig diverse NATO-fly. Rekognoscering af MSR for et svensk amfibie regiment i en Fennec. AF SENIORSERGENT H.S.V. LAURSEN, KOMMANDO- BEFALINGSMAND, LVMBT/DIB Gas-alarm (Calarm) uden noget varsel. Hovedkvarteret (HQ) set i fugleperspektiv. Stemnings-billede fra vores kommandotelt. Batterichef kaptajn Hans Damm t.v. og stabsofficer premiereløjtnant Kenneth Thornild til højre. I baggrunden ses chefen for 5AA, oberstløjtnant Axel Beck. Libellen juni 2002 Side 15

16 Side 16 Libellen juni 2002

17 Fakta - Skarpskydning med 12 Regt. i Manorbier, Wales og feltøvelse i Salisbury Plane, Sydengland marts Regt. er en engelsk luftværnsafdeling, som tilhører 1 UK Armoured Division - selv samme division som Den Danske Internationale Brigade tilhører. - Deltagere: Chefen og kommandobefalingsmanden i Luftværnsmissilbatteriet/Den Danske Internationale Brigade. Koordination med engelsk luftværn Chefen og instruktøren foran en STORMER. Affyringsrampen til dronen i baggrunden. AF SENIORSERGENT H.S.V. LAURSEN, KOMMANDO- BEFALINGSMAND VED LVMBT/DIB (LUFTVÆRNSMISSIL- BATTERI) Udflugt. Ud over øvelsen var der også tid til sightseeing. Da vi nu var ved Salisbury var det jo nærmest et must at besøge Stone Henge, som jo er et af de mest kendte steder i England. Chefen og jeg deltog i marts i 12. Regiments skarpskydning i Sydengland. Formålet med deltagelsen var at overvære skarpskydning med det engelske system STARSTREAK, og at koordinere og ensrette procedurer ved indsættelse af luftværnsmissilgrupper. Manorbier, Wales, er mange små skydeområder. Luftværnet har deres helt eget område, hvor der kun skydes med luftværn - ligeledes har kamptropper o.a. deres eget område. STARSTREAK er et våben som skyder tre pile med en hastighed af MACH 4,5 efter et kvart sekund mod målet. Et våben som ikke findes lige i verden - mod specielt helikoptere. Efter en kort introduktion af våbenet og øvelse i en dome, kom det store øjeblik med skarpskydningen. Kanonfart 12 Regt havde klargjort 225 missiler til selve skydningen. Grundet tåge i området var der en del ventetid - som vi jo alle kender fra vores skarpskydninger! Ventetiden brugte vi til sightseeing i og omkring Manorbier. Lørdag 23. marts var vejret fint og skydningerne begyndte (englænderne holder jo som bekendt ikke weekend). Affyringen sker med en sådan udgangshastighed at det er som et kanonskud, og vi forstod bedre hvorfor der ikke skydes skulderaffuteret. STARSTREAK er enten monteret på en feltaffutage eller på et pansret køretøj som hedder STORMER. Skemaer oversat Salisbury Plane er et øvelsesområde i den sydlige del af England, ca. dobbelt så stort som Oksbøl Øvelsesområde. Mens et batteri skød skarpt i Wales var resten af regimentet på feltøvelse i Salisbury Plane. Hvilket betød at øvelsen varede ca. to (2) måneder. Under øvelsen var vores opgave at undersøge mulighederne for et større samarbejde herunder integreret indsættelse af vores luftværn. Dette betød naturligvis forevisning af alt deres materiel, rapporter, skemaer o.l. Efter forevisningen blev der holdt møde med dele af staben fra 12 Regt, herunder udarbejdelse og oversættelse af diverse skemaer. For fremtiden vil der i vores BBF (Blivende Befaling for Feltforhold, red.) være de skemaer som 12 Regt. bruger, med nødvendige oversættelser. Libellen juni 2002 Side 17

18 Ndr. Boulevard 92, 6800 Varde - Tlf Fax: Side 18 Libellen juni 2002

19 AF OVERLÆGE HENRIK ALLERMAND, INFIRMERIET Det Felthospital er næsten umuligt at motivere professionelt sundhedsfagligt personel til at gennemføre øvelser med ketchupindsmurte forstilt sårede, når de er vant til at stå i blod til knæene til daglig. Vagtskifte på infirmeriet Hvad er ligheden mellem at være overlæge i hjertekirurgi og overlæge ved et infirmeri? Der er ingen - bortset fra den basale lægeuddannelse. Med ovenstående in mente, hvad er så årsagen til skiftet? Ud over arbejdsforholdene i vort sundhedsvæsen er det først og fremmest et spørgsmål om udfordringer. Det skal ikke forstås sådan, at der ikke er nogen udfordringer i sundhedsvæsenet, snarere tvært imod, men efter ti år som overlæge på Skejby Sygehus med ansvar for blandt andet hjertetransplantationerne var det tid til nye udfordringer. Tilknyttet i forvejen At det blev i forsvaret var en naturlig følge af min tilknytning dertil, nemlig som speciallæge på civil kontrakt med DIB ens felthospital. Via denne tilknytning har jeg gennemgået værnsspecifikke uddannelser i flyve- og navalmedicin, hvilket kvalificerer til flyvning som læge med SAR-tjenesten samt sejlads som skibslæge med søværnets enheder. Tjeneste ved de to værn er interessant, men fra erfaring med SAR under orkanen 3. december 1999 ved jeg at det er bedre at skue ned på 14 meter høje bølger end at sejle rundt i dem. I foråret 2001 var jeg med SHIRBRIG en i Eritrea. Efter hjemkomst herfra blev jeg tilbudt et vikariat som ledende læge ved Hærens Sergenskole i Sønderborg, hvilket senere blev til en ansættelse som overlæge ved Dronningens Artilleriregiment. DIB felthospital Samtidig med ansættelsen blev jeg designeret til min gamle enhed FHOSP/DIB, men denne gang som chef. Felthospitalet er en meget spændende enhed, både på grund af dens muligheder, men også grundet blandingen af civile og militære. Når man som civil tegner kontrakt med Felthospitalet, sker det efter et 14 dage langt kursus, kursus for civilt sundhedsfagligt personel. Kurset var noget af det sjoveste jeg har foretaget mig, men at uddanne hvidt personel til grønt på så kort tid, det er ikke muligt, hvilket såvel kan være til moro som besvær. Mest hvidt personel Felthospitalet er en meget stor enhed. Af organisationsskemaet fremgår, at det består af 207 personer, men hertil kommer alt det hvide personel, således at der før øvelsen STRONG RESOLVE totalt var 423 personer tilknyttet. Under øvelsen STRONG RESOLVE, som foregik i Polen, var det da også nødvendigt at dele det hvide personel i to rotationer for bedst at udnytte den uddannelsesværdi der var i for første gang at have et skarpt felthospital deployeret. Blod bedre end ketchup Selve øvelsen må være de fleste bekendt. Om Felthospitalet kan det fortælles, at vi behandlede 380 patienter under den 16 dage lange indsættelse. For mig var denne øvelse særdeles vigtig, idet det er min opfattelse, at havde Felthospitalet ikke vist at det kunne fungere med rigtige patienter, så var interessen blandt det hvide personel nok dalet betydeligt med risiko for vanskelig rekrutering. Det er næsten umuligt at motivere professionelt sundhedsfagligt personel til at gennemføre øvelser med ketchupindsmurte forstilt sårede, når de er vant til at stå i blod til knæene til daglig. Ved hjemsendelsen på Vordingborg Kaserne af folkene brugte jeg en linie fra en af Vera Lynn s sange: - We ll meet again, don t know where, don t know when for Felthospitalet er klar til indsættelse, spørgsmålet er blot hvor. Libellen juni 2002 Side 19

20 Side 20 Libellen juni 2002

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 7 - september 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 7 2004 Kronprinseparret

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Nr. 2 - marts 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 2 2004: Forsidebilled:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Indhold nr. 5 Legater...2 Mindeord for Jacob Steen Olsen...3 Tur til Broholm...4 En forrygende tur til Bornholm...5 En beslagsmeds erindringer (Del 1)...7 Forsidebillede:

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014

Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014 Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan Færdig Blad 1 2014.indd 1 12/13/2013 10:15:32 AM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster

Læs mere

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19 44. årgang # 06 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter UNMISS, Sydsudan Side 4-6 Dansk formand - skab i BNBB Side 18-19 Indhold #06 3... Leder: Veteran-arbejde 4... Beretning

Læs mere

Energi og åbne arme i lufthavnen. Tættere samarbejde giver nye muligheder. enopbygning i Afghanistan

Energi og åbne arme i lufthavnen. Tættere samarbejde giver nye muligheder. enopbygning i Afghanistan [ nr. 3 september 2013 ] magasinet Tættere samarbejde giver nye muligheder Energi og åbne arme i lufthavnen Side 16-21 Gratis armbånd på bagsiden Læs mere på side 15 Civile kompetencer i spil: Hjemmeværnet

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Krudttårnet. September 2002 Nr. 3 7. årgang. Søværnet i Frederikshavn KRUDTTÅRNET 1

Krudttårnet. September 2002 Nr. 3 7. årgang. Søværnet i Frederikshavn KRUDTTÅRNET 1 Krudttårnet Søværnet i Frederikshavn September 2002 Nr. 3 7. årgang KRUDTTÅRNET 1 Med flot honnørkommando mindedes Flådens sænkning den 29 august - læs side 7. I flådestationens havneelement er de ikke

Læs mere

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod.

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod. www.hod.dk Linieofficerernes Fagblad 06 august 2006 Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde Ønsker nogle superfede opgaver Linieofficerernes Fagblad

Læs mere

Nummer 3 oktober 2006 36. årgang

Nummer 3 oktober 2006 36. årgang Søværnsorientering Nummer 3 oktober 2006 36. årgang En svær tid kræver svære beslutninger >> Kejserinde Dagmars sidste sørejse >> Udsendelse til Libanon >> Korvetternes afløser >> Sejlerfolket vogter på

Læs mere

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere N Y H E D S B L A D J U N I 2 0 1 0 9. Å R G A N G N R. 1 Fra netværkskurset. Fra Cafemødet med Decibel. Fra netværksmødet

Læs mere

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale Nr. 1 marts 2009 Årets idrætsleder i Ballerup e 25 sid Borgmesterens tale Baracuda 39. årgang Nr. 1 marts 2009 Medlemsblad for: Baracuda Dykkerklub Ballerup Idrætsby 30, st.th. 2750 Ballerup Telefon: 44

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r k Større tilskud til Gimbornkurser Politiseminar i Holland en succes Brügge er et besøg værd INDHOLD

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 156 November - December 2007 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Helikoptere ned på havnen

Helikoptere ned på havnen Stadig i Afghanistan helmand: Opgaven for Hold 16 er klar. Støt de afghanske sikkerhedsstyrker og sørg for, at flere tons materiel og udrustning kan hjemtages på ansvarlig vis. n Side 12-13 Helikoptere

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere