VISIONScaféen. Dagens sigte. Grundlæggende antagelser i cafeen. Visdom findes midt på bordet - hvis vi lytter efter den.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISIONScaféen. Dagens sigte. Grundlæggende antagelser i cafeen. Visdom findes midt på bordet - hvis vi lytter efter den."

Transkript

1 En café er et arbejdsforum, hvor erfaringer, viden og holdninger mødes og brydes, hvor dialogen er det bærende princip, og hvor du forhåbentlig føler, du bliver lidt klogere af at deltage... VISIONScaféen Dagens sigte Grundlæggende antagelser i cafeen At give skoleformens aktører mulighed for at debattere og formulere strategier, med udgangspunkt i efterskoleforeningens visioner. At Caféen bliver et mødested, hvor politiske mål kan udvikles, og hvor den enkelte skole kan hente inspiration. Visdom findes midt på bordet - hvis vi lytter efter den. Helheden er repræsenteret i hver del Gode løsninger er gode nok Dialog forandrer. Mennesker kan dialog.

2 Fra indbydelsen Til årsmødet i foråret fremlagde styrelsen en række visioner, som fik et positivt tilsagn. Det vil vi nu følge op på med dette arrangement. Vi har brug for alle skoleformens aktører til at diskutere og formulere strategier for foreningens arbejde de kommende år. Seminariet er tænkt som et mødested til at udvikle politiske mål, men også for at den enkelte skole kan hente inspiration og reflektere over egen praksis. Efterskoleformens interesser er mangfoldige, og det er vigtigt for styrelsen at formulere politikker og prioritere opgaverne hensigtsmæssigt, så vi kan understøtte og bidrage til fortsat udvikling af skoleformen. Foreningen er forum for debatten om udformning af skoleformens strategiske mål, for samfunds- og uddannelsesdebat og i særdeleshed for diskussioner om unges uddannelse og vilkår. Det ligger foreningen meget på sinde, at vi er dagsordensættende i denne debat, og at dette sker i tæt samarbejde med aktørerne på skolerne. visioner på skoleformens vegne En skoleform, der bidrager til, at eleverne udvikler sig til ansvarlige og engagerede verdensborgere. En skoleform, der reelt er åben for alle - uanset social, kulturel eller økonomisk baggrund. En skoleform, der bidrager til, at flest muligt unge gennemfører en ungdomsuddannelse. En skoleform, der til stadighed er optaget af centrale samfundsspørgsmål. En skoleform, der udvikler sig i tiden og til tiden 2

3 Dagens caféprogram Caféens program: Velkomst v. Troels Borring De enkelte caféborde gives navne. Oplæg ved Troels Aamand om efterskolens effekt på de unges uddannelse og beskæftigelse Fælles spørgsmål ideer skrives på A3 papir. Pause Aktuelle spørgsmål herunder sundhed v. Lone Greve Postkort til naboskolen om hvordan efterskolen skal forholde sig til aktuelle samfundsspørgsmål. Dialog <> Diskussion Bordspørgsmål Verdensborgere i en skole, der er åben for alle v. Poul Asserhøj Pause Hvordan kan man se at visionerne er blevet virkelighed på efterskolerne om 5 år? Hver person vælger at stille sig i feltet for én vision. Forestilling Afslutning 3

4 Oplæg (den hemmelige side) Uddrag fra Troels Aamands oplæg: Efterskoleforeningen har sammen med Capacent Epinion lavet en undersøgelse på basis af 1/2million unge, som forlod grundskolen i Ønsket var at måle effekten af et efterskoleophold - ikke kun italesat, men i-tal-sat. Hypotesen var Efterskolen er god til at skabe mønsterbrydere Undersøgelsens foreløbig - endnu ikke offentliggjorte - resultat viser at unge som har gået på efterskole generelt er bedre til at modarbejde negativ social arv. Negativ social arv betegner i denne sammenhæng forholdet mellem forældres uddannelsesniveau og deres børns. Uddrag fra Poul Asserhøjs oplæg: Den der altid siger ja får et lidt mere besværligt liv - men også et meget rigere liv. Efterskolerne kan få vores unge, deres forældre, ja sågar deres bedsteforældre i tale og lære dem almen dannelse, fællesskabets betydning, og det er nødvendigt for at skabe sammenhængskraft i den verden vi lever i. Derfor har efterskolen et særligt ansvar for samfundsudviklingen. Det kan vi leve op til ved at vi åbner vores skole for andre, samtidig med at vi blander os i det omgivne samfund. Vi skal med andre ord sprænge vores rammer for at skabe hundredetusindevis af verdensborgere med rødder i efterskolen. 4

5 Fællesspørgsmål På hvilke måder kan en efterskole medvirke til at kvalificere hver enkelt medarbejder indenfor professionelt relationsarbejde? Café Mimer Lære at give konstruktiv feedback Coaching Skabe et fællesskab ex. Lave en Grundlov Anerkendelse positiv tilgang Kende ungdomskulturen, - gå ind i de unge fordomsfrit Café Mangfoldighed Være reelt lyttende Dække nogle behov Skal kunne dialog Gøre det man er bedst til Medbestemmelse Café Skoleform Supervision Gensidig respekt + forståelse Indsigt i faggruppe Fælles praksis Implementeringsstrategi MUS struktur udvikling Lederudvikling Overskud (socialt eks. psykolog samarbejde til at tage fra, fagligt pd. mm., tid, økonomisk) Ressourcer/tid prioritet Tage andre faggrupper ind (psykologer, pædagoger) Teammøder teamsamarbejde Café Haven Forslag om at foreningen får etableret et rejsehold, hvor man kunne tilbyde et antal skoler kollegial supervision, HR. Sætte processer i gang, hvor man bruger hinanden bedre og mere målrettet. Café Åbenhed Lærerteams Supervision Café Værdier Alle medarbejdere er væsentlige i relationsarbejdet det skal medarbejderne vide Åbenhed og dialog alle medarbejdere imellem Fokus på opgaven og ressourcer/tid til at løse dem Inddrage skolens øvrige medarbejdere i arbejdet og tilbyde dem vejledning evt. pædagogiske kurser (en opgave for foreningen?) 5

6 Fællesspørgsmål På hvilke måder kan en efterskole medvirke til at kvalificere hver enkelt medarbejder indenfor professionelt relationsarbejde? Café rettidig Stærkt kollegialt netværk Foreningen udbyder kurser for Nye lærer internat + opfølgning. Gl. lærere Ledelse så denne er i stand til at spotte lærere der har brug for støtte i arbejdet med eleverne Evt. i samarbejde med Den Frie Lærerskole Café DII (De individorienterede idealister) Kan man yde professionelt relationsarbejde uden at have en anerkendende tilgang? Alle medarbejdere uddannes f.eks. AKT Coaching af de ansatte (udefra) Styrke de uformelle relationer i personalegruppen Café Rødderne Supervision: Teambaseret Styrke fokus på kontaktlærerrollen Tænke relationsarbejde på elever der er marginaliseret i forhold til øvrige elever og/eller lærere. Café Fællesskab Lære de ansatte at være bevist om deres særlige kompetencer og deres begrænsninger Afsætte tid til debat om håndtering og refleksion over problemstillinger (supervision, konfliktløsning, ) Sikre mulighed for at være flere (mere en én) ved den vanskelige samtale. Efteruddannelsespolitik Involvering af bestyrelsen Rammer til faglig sparring Ikke kun tale om elever, men oftere diskutere interne roller. Invitere andre skolers ansatte til dialog jobswap. Få elevernes udsagn om forventningen til relationsarbejde Café Fremtid Videreuddannelse Demokratisk ledelse Inspirere til personligt engagement Ligelig fordeling af kostskoleopgaver Tilstedeværelse nærvær i det frie rum Styrke ledelsen og deres uddannelse (i ansættelsen, i MUS-opfølgning, I supervision/coaching, facilitering) 6

7 Fællesspørgsmål På hvilke måder kan en efterskole medvirke til at kvalificere hver enkelt medarbejder indenfor professionelt relationsarbejde? Café Anker Arbejde med træning i relationsarbejde anerkendende pædagogik Afgrænse samtaler (ved problemer). Skabe rum for læreren, så han/hun ikke spise op af samtaler af problematisk art. Være tydelig omkring hvor mange sårbare vi kan håndtere (unge med særlige behov) Overveje ansættelse af socialpædagog, der er stærke i relationsarbejdet. Få de store (f.eks. idrætsefterskoler) til også at tage deres del af unge med særlige behov (overrepræsenteres ved de små skoler) Café Udviklingsvilje Kommunikation Konfliktløsning Pædagogiske dage Anerkendende relationer Skabe eksemplarisk læringsmiljø Café Restgruppen Hvad er: Et professionelt? (bruge sig selv >< slide sig selv op) Relationsarbejde? (elever, forældre, kolleger) Supervision Café Grundig Uddannelse Arbejde bevidst med relationsarbejde Ansvar Indsigt Ideer: Supervision Coaching Teamsamarbejde Eksterne kurser Interne kurser Café Dynamik Fokus på hele personalet på efterskole Fokus på respekt fuld dialog Professionel konflikt håndtering Informere personale om hvilke interne og eksterne ressourcer man kan trække på (f.eks. kommunen) At skolen bestræber sig på at skabe en positiv forstærkende helhed Hvor hele personalet er bevidste om vigtigheden af de positive historier og formidler det videre til elever og forældre, bestyrelse hele vejen rundt. Inddragelse af professionelle inden for relationsarbejde. Konflikthåndtere, psy- 7

8 Fællesspørgsmål På hvilke måder kan en efterskole medvirke til at kvalificere hver enkelt medarbejder indenfor professionelt relationsarbejde? kologer, coacher mv. f.eks. seminar. Skolen definerer hvad er relationsarbejde hele personalet er med til at fastslå definitionen. Café Saft & Kraft Efteruddannelse for alle Kompetenceudviklingsplan (personlig og fælles) 2-lærerordning Teams Spilleregler omkring supervision (kollegial) og refleksive processer. Café Klar kommunikation Input om/kurser i: Hvilke unge har vi og hvilke opvækstvilkår har de? Kommunikation. Anerkendelse Gruppesamtaleteknikker Samtale Projektledelse Møde de unge som ressourcepersoner Alle medarbejdere bør deltage i udviklingen Café Kernehuset Kurser for kontaktlærerne Mentor ordning Efteruddannelse TAP-medarbejder er en del af skolens pædagogik Funktionsløn Uddannelse af TAP Café Special Konfliktlæsning Kompetencer til at udnytte/udvikle kostskoleideen Uddannelse/kurser i efterskoleformen for nye og gamle medarbejdere/lærere. Supervision Café Udebane At sætte relationsarbejde på dagsordenen på skolen At få beskrevet det vi allerede gør hvad gør vi? Fokus på det som virker, og få det til at vokse. Fokus på det, som kan blive bedre og ændre/ udvikle det. 8

9 Fællesspørgsmål På hvilke måder kan en efterskole medvirke til at kvalificere hver enkelt medarbejder indenfor professionelt relationsarbejde? Kompetenceafklaring af gruppen og den enkelte Kollegial sparring/supervision. Formaliseret teamsamarbejde Tid Samtaleteknikkursus. Café Værdi Åben dialog Konsulenter udefra afdækning, coaching mm. Efteruddannelse Etisk regelsæt Sæt relation/kommunikation på dagsordenen. Sympati skaber ikke forandringer det gør forventninger! Bagdad Café Individuel coaching Arbejde med kommunikation mellem medarbejderne Indsigt i anerkendende pædagogik. Tænke i relationer frem for straf. Pædagogisk weekend f.eks. med professionel assistance. F.eks. at anvende teamarbejde til den udvikling dermed håndtere modstanden bland lærerne f.eks. deltage i hinandens timer. Matche lærere og elever ud fra faglighed, personlig kemi etc. Café Dialog Lære samaleteknikker Kende skolens værdigrundlag og hvordan vi udmønter det. Lære om anerkendende vejledning Lære om konfliktløsning Lære om værdsættende og anerkendende samtale Supervison 9

10 Dialogen <> diskussionen I dialogen er målet at finde fælles grund I dialogen søger man efter styrken i den andens mening I dialogen åbner man for muligheden af at nå bedre løsninger I diskussionen er målet at vinde I diskussionen søger man efter fejl i den andens indstilling I diskussionen forsvarer man egne løsninger og udelukker alternativer I dialogen lytter man til den anden for at forstå, finde mening og enighed I diskussionen lytter man til den anden for at finde fejl og for at kunne angribe argumenter I dialogen søger man efter grundlæggende overensstemmelser Dialogen forbliver åben I diskussionen søger man efter det som adskiller Diskussionen sætter punktum for videre samtale 10

11 Dialogen <> diskussionen 11

12 Postkortet Hvilke aktuelle samfundsspørgsmål skal efterskolen forholde sig til og hvordan kan vi? Skriv til lærerne på Jeres naboskole og fortæl om Jeres planer. Hej! Håber alt er vel!!!. Husk at tage ansvar i forbindelse med integration. Mange hilsner fra Café Special Kære naboer Vi vil gerne sætte sundhed, miljø og integration på dagsordenen. Hvis I har gode ideer og erfaringer vil vi gerne mødes med Jer til lidt Videndeling. Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken to gange. Med venlig hilsen Naboerne Fordel med rummelighed fordi det konkretiserer de samfundsmæssige problemmæssige problemer, etniske, social mv. rummelighed. Til bordet ved siden af Vejle Fællesskab og solidaritet Sundhed Miljø/klima Uddannelse fredag medmenneskelig forståelse mellemfolkelig forståelse Kærlig hilsen Fremtiden 12

13 Postkortet Kære Nabo Her hos os vil vi arbejde med Fysisk og psykisk sundhed Klima/miljø Med venlig hilsen Hej Vi nyder cafélivet det røgfrie de demokratiske processer den kritiske stillingstagen og indsigten i omverdenens problematik/dagligdag Individualitet respekt for andre/kollektivet Hvori består fællesskab? Værdidebat om forståelse af fællesskab Vi vil arbejde med at inkludere frem for at ekskludere. Arbejde med respekt og relation følge de kendte problemer tæt tænke kreativt i forhold hvilket skoletilbud der kan tjene og rumme dem bedst. Være realistiske omkring hvor grænsen for rummelighed går. Hej bord rød Vi kunne tænke os at snakke med Jer om, hvilke samfundsspørgsmål, I synes, efterskolen skal forholde sig til. Vi har selv tænkt på sundhed og miljø. Mvh Café Kommunikation 13

14 Postkortet Kære kolleger Vi tror sundhed som projekt er nemt at vælge politisk og kan bidrage til støtte til vor skoleform Men vi er overbevidste om, at det er langt vigtigere at arbejde med relationer og selvværd. Vi finder at det rummer større perspektiver vort pædagogiske arbejde Hilsen Dialog Kære naboer Vi vil gerne forholde os til alle aktuelle samfundsspørgsmål så vidt muligt. F.eks. vil vi gerne bidrage til at flere unge får den rigtige ungdomsuddannelse dermed et bedre liv for den enkelte og dermed vil vi bidrage til at klare os i den globale konkurrence. Det vil vi med tiltag med f.eks. udvikling af undervisningsformer og integration af flygtninge/indvandrere. Mvh Bagdad Café Medborgerskab, egenborgerskab (sammenhængskraft) Det personlige valg. Det koster noget at ha en holdning Holdning <>Handling Fra café Anker Rummelighed, accept af forskellighed. Anerkendende pædagogik inkluderende frem for ekskluderende. 14

15 Postkortet Kære naboskole/kolleger Vi vil styrke sundheden. Vi tænker eks. på et bredt sundhedsbegreb: Trivsel, indre miljø, tryghed, morgenmotion, sund kost, højre undervisningsniveau inden for sundhed. Kærlig hilsen Kollegerne Individ fællesskab Er det mig eller os? Mvh Café Åbenhed Sundhed: Involvering af eleverne Kost Røg Alkohol Motion BMI-tal 3 gange årligt Mvh Café Skoleform Vi vil arbejde med sundhed og tiltag til at modarbejde polarisering. Vi introducerer morgengymnastik og vi reserverer pladser til elever som søger sent. Mvh Café Kernehuset Fælles projekt at modtage utilpassede unge. Sundhed kostpolitik Mvh Grundig 15

16 Postkortet Kære naboskole Vores samfundsspørgsmål er for det første: Livskvalitet både fysisk, psykisk og socialt. Temaer bl.a. sundhed, kost, miljø, uddannelsespolitik Krig og frem konflikter på alle planer, fra det nære til det globale. Forundringsparathed Fik I den! PS: Dette er et kort fra McDonald. Kærlig hilsen naboskolen Kære nabo 5 % af jeres elever skal være 2-sprogede ellers ryger statsstøtten. Øg relationsarbejde for at fastholde og udvikle de unge Reducer sukker Kærlig hilsen Saft og Kraft Kære naboer Vi vil sætte fokus på: Sundhed Ved at have en god kostpolitik i køkkenet Rygepolitik Mental sundhed hjælp til de svage! Vi i café haven tager problemer op der relaterer sig til samfundet Hvad sker der i verden, og hvordan forholder vi os til det? Hæver dannelsesniveauet! 16

17 Billeder fra dagen 17

18 Bordspørgsmål 1. Hvilke muligheder har efterskolen for at fastholde elever uanset social, kulturel eller økonomisk baggrund? Café Dynamik Økonomien har fået større betydning - kræver opmærksomhed/ handling? Vi er forpligtet på åbenhed Café Fremtid Vi kan hjælpe de fleste familier, hvor økonomien er en hæmsko for de unge menneskers efterskoleophold Fastholde social kulturel. Vi kan tage en lille del med forskelligt behov ansætte folk (lærere) med anden baggrund Café Skoleform Grundighed i visitation/ optagelse krav om besøg Opbygning af relationer i forhold til kontaktlærere evt. i forhold til værelsesskift Arbejde med fastholdelse af elever 18

19 Bordspørgsmål 2. Hvordan kan efterskolen blive mere synlig internationalt? Café dialog Det er en stor udfordring, men når vi nu har opfundet noget så genialt, bør vi søge at udbrede ideen. Idé: Foreningen kunne have en konsulent der kan hjælpe med udformning af EU projekter Den enkelte skole får hjælp til pædagogisk udveksling. Café værdicentralen Lokalt kikker på os selv Globalt ud fra en næste Verden samfundsmæssigt perspektiv / respekt for hinanden. Det man siger gør man Café Udebane Lave efterskolen mere internationalt ved at søge/ få EU programmer hjem Skitur/kulturtur Berlin Forberede eleverne på den store verden Sprog Café Værdi Vi diskuterede/ debaterede meget om nødvendigheden af den kraftige synliggørelse internationalt kontra at blive mere synlige nationalt Café Mangfoldighed Den internationale dimension går begge veje Jobswap kan være en god begyndelse Andre end nordmænd og svenskere skal kende efterskoleverdenen gennem vores besøg Information om efterskolen i de lande vi får integrationselever fra så de får større kendskab til skoleformen Sammenligne os med kostskoler i andre lande få større kendskab til disse. Måske er vi ikke så forskellige eller måske kan vi udveksle mere. 19

20 Bordspørgsmål 3. Hvilke samarbejdspartnere vil det være hensigtsmæssigt at søge i bestræbelsen på at være en mangfoldig skole? Cafe Restgruppen Følgende samarbejdspartnere er hensigtsmæssige at samarbejde med: Dansk Industri Idrætsforeninger Ungdomsuddannelserne UU-vejledere Andre efterskoler Folkeskolerne Internationale udvekslingsorganisationer Indvandrerorganisationer Handicaporganisationer Café Haven Mangfoldighed Sekretariatet Kommune, myndigheder Skolekreds, gamle elever Lokalsamfundet Timelærere med anden tilgang Andre frie skoler/ skoleformer i området UU-centre Café Kernehuset Fødekæden de afgivende skoler i forhold til rekurtering Hjemmestyret og det Grønlandske hus Kommuner i forhold til anbragte elever. Café Åbenhed Samarbejdspartnere: Foreningsniveau (Efterskoleforeningen) Ungdomsuddannelserne (gym/hf/teknisk/ handel). Læreudveksling åben dør) Erhvervslivet (LO, DI, DA) Skoleniveau Lokalområdet foreninger, handelsliv Café Bagdad Vi vil gerne samarbejde, men inden for frivillige rammer, hvor samarbejdspartnere kan være med til at understøtte efterskolernes dannelsesprojekt. Samarbejdsrelationer kunne være internationale samarbejdspartnere, institutioner, virksomheder etc. Det er ressourcekrævende, men ressourcerne findes måske Samarbejde med lokale institutioner 20

21 Bordspørgsmål 4. På hvilken måde viser efterskolens demokratiske dannelsesideal sig i hverdagen rundt om på skolerne? Café Anker Sætte sit eget fingeraftryk på sin hverdag inden for brede rammer. Meget fysiske ting mad aktiviteter. Gøre hele medarbejderstaben fleksibel/åben over for nye elevers nye ideer. Fortælle om nye elever og gamle elevers ideer, der er med til at præge deres hverdag. Lærere stræber efter fælles fodslag, men det er i orden at være uenig. At ens holdning bliver hørt I husene, finde en god hverdag sammen. Fællesmøder for at løse problemerne. Café Special Alt er til debat Demokrat som fag/ undervisningsform Få skrevet det mange uskrevne regler Lighed Dialog er åben Café Saft og Kraft Konkret ser vi demokratisk dannelse i mange daglige situationer, hvor ansvar, forpligtende fællesskab, medindflydelse er den del af det at være medborger på en efterskole, såvel som i samfundet: Ansvar for: Undervisningsforløb Madlavning rengøring Underholdning Indflydelse: I stort og små I og uden for skolen Café Fællesskab Demokrati ikke kun i ord, men i handling Opnå indsigt i den aktuelle samfundsdebat evt. i form af nyhedsudsendelser Dannelse Orden Regler indordne sig Café DII (De Individorienterede Idealister) Efter indledende samtale om begrebet dannelse nåede vi til at diskutere følgende: Efterskolens dagligdag afspejler demokratiet Tilstræber via samvær og aktivitet at øge elevernes samfundsbevidsthed så de bliver is tand til aktiv stilling tagen. Grundlov nødvendig regler kan gradbøjes. 21

22 Bordspørgsmål 5. Hvordan gør vi vores elever til verdensborgere? Café Rettidig Udganspunkt at eleven lærer sig selv at kende. Verdensborger: at kunne leve og agere i en globaliseret verden. Det kræver af vore elever: afklarede omkring værdier, selvtillid, fagligt velfunderet, kan argumenter, være klar til at tage stilling, stå ved egne holdninger og være åben for at blive klogere. Café Rødderne Give dem sociale kompetencer Nysgerrig på verden PS: Måske kunne Efterskoleforeningen arbejde på at skabe nogle internationale kontakter som flere skoler kunne få gavn af. Café Værdier Kulturåbenhed Medborgerskab/rødder Åben osteklokke Rummelighed Integration Café Grundig At møde forskelligheder på skoler Interkulturelle kompetencer At øve sig i at møde med forskelligheder Fungere i forskellige grupper/relationer Skabe kontekstbevidsthed Skabe kontekstfærdigheder Café Klar kommunikation Ved at gøre dem bevidste om forskellige problemer og forhold rundt om i verden Få besøg af andre rationalister Speakers Corner (ikke lærerstyret) Samarbejde med Føde skoler Samarbejde med Det grønlandske hus + kommuner 22

23 Drejebogen Tid Aktivitet Bemærkninger Præsentation af dagens sigte og sang. Cafébriefing: Caféens natur, værtskabet, klokken, pauser, grundlæggende antagelser, flytte rundt, fast antal stole, dugen, stikord til andre, fortæring, notater = Lars skriver caféavisen, som er tænkt som et idékatalog, udkommer i aften, leg med - vær tilstede! Skift plads: Sæt dig med folk du ikke kender Hvad indebærer det, at efterskolen udvikler sig i tiden og til tiden? Lyt efter hvad I er fælles om og giv jeres cafébord et navn. Gør det hurtigt Oplæg Troels Aamand: Efterskolens effekt på de unges udannelse og beskæftigelse På hvilke måder kan en efterskole medvirke til at kvalificere hver enkelt medarbejder indenfor professionelt relationsarbejde? Skriv jeres idéer på A3. Husk cafénavn Strække-ben-pause 5 min. Ny plads Oplæg Lone Greve: Aktuelle samfundsspørgsmål herunder sundhed Hvilke aktuelle samfundsspørgsmål skal efterskolen forholde sig til og hvordan kan vi? Skriv til lærerne på jeres naboskole og fortæl om jeres planer. Dias Dagens sigte Sang Grundlæggende antagelser Dias Dias Dias Dialog ~ Diskussion Dias Bordspørgsmål: Hvilke muligheder har efterskolen for at fastholde elever uanset social, kulturel eller økonomisk baggrund? Hvordan kan efterskolen blive mere synlig internationalt? Hvilke samarbejdspartnere vil det være hensigtsmæssigt at søge i bestræbelsen på at være en mangfoldig efterskole? På hvilken måde viser efterskolens demokratiske dannelsesideal sig i hverdagen rundt om på skolerne? Hvordan gør vi vores elever til verdensborgere? Dias Saml idéer ind. Husk cafénavn. Dias Dias Sendes rundt til de 5 familieborde. Dias: Æselbillede 1 Resuméer samles ind. Husk cafénavn Oplæg Povl Asserhøj: Verdensborger i en skole, der er åben for alle Middag Hvordan kan man se at visionerne er blevet virkelighed på efterskolerne om 5 år? Dias Dias Eleverne er ansvarlige og engagerede verdensborgere Alle elever kan komme på efterskole uanset social, kulturel og økonomisk baggrund Alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse Eleverne er optaget af centrale samfundsspørgsmål Skoleformen er tidssvarende Hver person vælger at stille sig i feltet for én vision Forestilling Dias: Æselbillede Dagens sigte og tak for i dag! Dias 23

24

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj.

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Værdier for fælles personalepolitik i Distrikt Østerhøj: Respekt anerkendelse Udvikling faglighed Initiativ engagement Loyalitet ærlighed Humor arbejdsglæde

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Nordfyns Kommune 2008 Vision for Nordfyns Kommunale skolevæsen Forudsætningen for at få et liv med mening og glæde er livsduelighed. Skolen skal

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Baunehøj Efterskole Strategi 2018

Baunehøj Efterskole Strategi 2018 Baunehøj Efterskole Strategi 2018 Strategi 2018 Baunehøj Efterskoles opgave er at bidrage til en bedre verden gennem en videbegærlig, kritisk, aktiv, modig og frimodig ungdom. Vi løser denne opgave ved

Læs mere

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Vejle Mental sundhed og arbejdet med sårbare unge Bjarke M. Jensen, Læringskompagniet Indhold Mental sundhed Hvad er mental sundhed? Tilgang til arbejdet med mental

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

DANNELSE DER VIRKER. efterskolens pædagogik

DANNELSE DER VIRKER. efterskolens pædagogik DANNELSE DER VIRKER efterskolens pædagogik Introduktion i Dannelse der virker efterskolens pædagogik Der findes mange efterskoler og også mange forskellige. Nogle har et alment sigte, og andre er mere

Læs mere

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Juni 2013: Det Internationale udvalgs oplæg til: Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Vi lever i en globaliseret og foranderlig verden, hvor vore elever har eller vil

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Nordfyns Kommune 2008 1 Vision for Nordfyns Kommunale skolevæsen Forudsætningen for at få et liv med mening og glæde er livsduelighed. Skolen skal

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære ledere og personale I 2012 arbejdede det pædagogiske kvalitetsudvalg

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK BØRNE- OG UNGEPOLITIK INDLEDNING Vision for området Kære borger i Varde Kommune Du præsenteres hermed for Varde Kommunes Børne- og Ungepolitik. Politikken danner grundlag for en fælles forståelse og indsats

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Bakkeskolens strategi, status og handleplan for inklusion.

Bakkeskolens strategi, status og handleplan for inklusion. Bakkeskolens strategi, status og handleplan for inklusion. Danmark har gennem tilslutningen til Salamanca Erklæringen i 1994 forpligtet sig på at sikre rettigheder og muligheder for samfundsdeltagelse

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Indsats Hvordan Hvem Hvornår Succes Undervisningens kvalitet Bedre kvalitet i undervisning. Alle undervisere Faggrupperne Superbrugere

Indsats Hvordan Hvem Hvornår Succes Undervisningens kvalitet Bedre kvalitet i undervisning. Alle undervisere Faggrupperne Superbrugere Handlingsplanen for HG Ballerup (niveau 2) er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handlingsplan for 2012 2013 (niveau 1), som har følgende overordnede indsatsområder: - Undervisningens kvalitet -

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag.

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag. Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 219 Offentligt Århus, den 16/4 2008 Att.: Undervisningsminister Bertel Haarder Folketingets Uddannelsesudvalg Generelt udtrykker Foreningen af lærere

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Teamsamarbejde påp Hummeltofteskolen

Teamsamarbejde påp Hummeltofteskolen Teamsamarbejde påp Hummeltofteskolen Rammebetingelser for teamsamarbejde Skolen udarbejder egne rammer for teamsamarbejde, som skal være v klart defineret og anerkendt. Rammerne skal indeholde: Etiske

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Beskrivelse af projektet.

Beskrivelse af projektet. Pædagogisk værksted Beskrivelse af projektet. I det pædagogiske værksted arbejder vi med parallelforløb, hvor læreren står for undervisningen, og vi som pædagoger har fokus på vores egen faglighed. Vi

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Så er endnu et år gået på syd området største skole. I 2016 har vi haft i alt 195,9 årselever med følgende fordeling friskolen

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Kære formand, bestyrelse og repræsentantskab: Mange tak for indbydelsen På vegne af Naalakkersuisut vil

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens opgave er ifølge folkeskolelovens 1 og 3 bl.a. at støtte børnene i deres alsidige, personlige udvikling, samt forberede dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Velkomstbrev. Kære studerende

Velkomstbrev. Kære studerende Velkomstbrev Kære studerende Rigtig hjertelig velkommen som studerende i idrætsdus sen ved Vester Hassing Skole. Vi glæder os altid til at byde studerende velkommen i vores hus og derved få mulighed for

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere