Den fællesoffentlige digitale arkitektur Rammearkitektur (UDKAST) FDA-Talk 30. januar 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den fællesoffentlige digitale arkitektur Rammearkitektur (UDKAST) FDA-Talk 30. januar 2018"

Transkript

1 1 Den fællesoffentlige digitale arkitektur Rammearkitektur (UDKAST) FDA-Talk 30. januar 2018

2 AGENDA RUNDT OM FDA RAMMEARKITEKTUR Strategi og styring Indhold og metode Anvendelse og værdi Status og næste skridt 2

3 STRATEGI OG STYRING 3

4 FRA STRATEGI TIL HVIDBOG TIL FÆLLESOFFENTLIG RAMMEARKITEKTUR 4

5 ARKITEKTURSTYRING ANVENDELSE I FODS Forudsætning: En stærk governance! Styregruppen for data og arkitektur -> porteføljestyregruppe Ensartet dokumentation! Retningslinjer for arkitekturdokumentation i digitaliseringsprojekter Ibrugtagning! Retningslinjer for arkitekturreviews reviews af alle projekter med væsentligt indhold af data og arkitektur i FODS

6 FORDELING AF ROLLER OG ANSVAR 6

7 HVIDBOGEN OM RAMMEARKITEKTUREN Med udgangspunkt i hvidbogens principper og arkitekturregler opbygges en fællesoffentlig rammearkitektur for sikker deling af data og tværgående processer. Den fællesoffentlige rammearkitektur er en oversigt over og vejledning til de delelementer, som skal anvendes i udviklingen af løsningerne, fx referencearkitekturer og byggeblokke. Den fællesoffentlige rammearkitektur bygger videre på tilsvarende forudgående arbejder, herunder bl.a. det tidligere fællesoffentlige samarbejde om arkitektur og standarder (OIO), grunddataprogrammets arkitektur, sundhedsdomænets fælles arkitektur, den fælleskommunale rammearkitektur og den fælleseuropæiske interoperabilitets referencearkitektur (EIRA). 7

8 FDA-REFERENCEARKITEKTURER Færdig Under udvikling Kandidat Godkendt Under udvikling Kandidat 8

9 REFERENCEARKITEKTURERNES FORMÅL er bl.a. at : give en klar, fælles beskrivelse af overordnede fælles mål og udfordringer udpege de væsentlige juridiske og sikkerhedsmæssige bindinger fastlægge de centrale arkitekturprincipper der skal være styrende for løsningsudvikling på området definere de centrale begreber der skal anvendes i løsningsbeskrivelserne definere de arkitektoniske hovedelementer (byggeblokke), der skal indgå i arkitekturen både på forretningsniveau (fx processer og informationer) og på teknisk niveau (fx applikationer og infrastruktur). 9

10 FRA STRATEGI TIL REALISERING Strategi (Forretningens konceptuelle perspektiv) Strategi & hvidbog Rammearkitektur Strategiske analyser Målbillede Realisering / migration Arkitektur (Arkitektens logiske designperspektiv) Udpegning af områder for fælles arkitektur, standarder og infrastruktur. Udarbejdelse af referencearkitektur. Definition af arkitekturbyggeblokke. Uddybning af arkitekturbyggeblokke / specifikationer Vurdering af standarder. Udvikling af løsningsbyggeblokke, herunder fastlæggelse af fælles standarder. Specifikation af krav til fælles infrastruktur. Fastlæggelse og gennemførelse af (del)strategi og implementeringsprogram med udrulning i aftalte domæner og løsninger. Specifikation af krav til lokale løsninger Løsninger (Leverandørens fysiske byggeperspektiv) Udvikling og implementering af central del af infrastruktur. Fx edelivery og Sikker datainfrastruktur Udrulning i lokale løsninger. Fx af edelivery Sikker datainfrastruktur 10

11 ANVENDELSE OG VÆRDI 11

12 FDA RAMMEARKITEKTURS ROLLE Understøtte fælles forretningsmål Udpege fælles principper, arkitekturbyggeblokke og løsningsmønstre Udpege områder for fælles standarder, løsninger og krav

13 PROJEKTERNES BRUG AF FDA-RAMMEARKITEKTUR Løsningsarkitekt Find FDAbyggeblokke Design egen løsning IT- Løsning IT- Løsning IT- Løsning IT- Løsning IT- Løsning IT- Løsning IT_l Løsning IT- Løsning IT- Løsning IT- Løsning Ministerium Virksomhed Region Kommune Andre Domæne, fx fællesstatsligt Domæne, fx sundhed Nationalt / fællesoffentligt (FDA) EU Internationalt Domæne, fx fælleskommunalt

14 GENBRUG FACILITERES MED FÆLLES ARKITEKTURSPROG Løsningsarkitekt Arkiteken anvender som minimum de mest basale Archimate elementer i FDA retningslinjerne Arkitekten anvender / mapper til de relevante FDA/EIRA arkitekturbyggeblokke Lav din egen model 14

15 HVOR SKAL FDA-RAMMEARKITEKTUR ANVENDES OG HVORDAN?? FODS Indgår i styring af FODS digitaliseringsprojekter Projekterne skal forholde sig aktivt til de arkitektur- og løsningsbyggeblokke, som indgår i FDArammearkitekturen Staten Statslige it-projekter skal følge den fællesoffentlige digitale arkitektur, jf. strategi for it-styring i staten Tilgang til styring i FODS Fokus på værdiskabelse Pragmatisk tilgang Dialog og sparring Følg eller forklar i FODS Aftale om (obligatorisk) anvendelse, hvor det er relevant Rammerne for dette er pt. ikke fastlagt Kommunerne Kommunerne har meldt ud, at de vil følge den fællesoffentlige digitale arkitektur, jf. KL-indspil til sammenhængsreform Vil indarbejde det i kommunernes eget arbejde 15

16 FÆLLES VÆRDISKABELSE Helhedsorienteret tilgang til digitalisering Løsninger der passer sammen Fokus på interoperabilitet Fælles krav til fx sikkerhed indarbejdes Støtte til for kvalitetssikring Fælles vej til adoption af fx CEFbyggeblokke 16

17 WHAT S IN IT FOR ME? (1) FDA definerer fælles arkitekturbyggeblokke Du kan bruge dette som baseline og kan spare en masse analyse og kortlægning Du får et sprog for at tale om dem med samarbejdspartnere og leverandører FDA definerer fælles løsningsbyggeblokke Du kan på udvalgte områder anvende fælles løsningsbyggeblokke som fx MitID FDA definerer fælles principper og mønstre Du får hjælp til at identificere principper og mønstre, der hjælpe til at definere din løsning FDA definerer en række fælles krav Du får på en række områder hjælp til at konkrete krav til leverandøren.

18 WHAT S IN IT FOR ME? (2) FDA er kompatibel med OIO EA, TOGAF og andre arkitekturrammeværker Du kan mappe FDA-elementer ind i det EA-framework du måtte arbejde med FDA bygger på EIF og EIRA FDA hjælper dig med at mappe dine egne arkitekturelementer ind i en europæisk kontekst FDA anvender Archimate som fælles notationssprog Du kan få et ret præcist overblik over de forskellige elementer og deres sammenhæng - også på tværs af mange forskellige projekter, selvom de fx er udarbejdet af forskellige medarbejdere eller konsulenter

19 INDHOLD OG METODE 19

20 CENTRALE BEGREBER FDA Rammearkitektur følger hvidbogens otte principper og beskrives helhedsorienteret gennem otte perspektiver på interoperabilitet, som understøtter principperne. FDA Rammearkitektur udfoldes gennem en række referencearkitekturer, som definerer en række fælles, genbrugelige arkitekturbyggeblokke indenfor et afgrænset område. Arkitekturbyggeblokke specificerer en række egenskaber ved det digitale løsninger indenfor et eller flere af de otte perspektiver. Hver af disse er der logisk set kun én af. Løsningsbyggeblokke er byggeblokke, der kan realisere en arkitekturbyggebloks specifikationer. Hver af disse kan der være flere alternativer af, som man kan vælge mellem. Løsningsskabeloner peger på en række arkitektur- og løsningsbyggeblokke i relation til en afgrænset type løsninger, og kan anvendes som grundlag for løsningsarkitektur. Løsningsarkitektur er en beskrivelse af en bestemt forretningsaktivitet, og hvordan it understøtter denne aktivitet. Løsninger følger en løsningsarkitektur og implementerer løsningsbyggeblokke. 20

21 FÆLLES METODE I ARKITEKTURARBEJDET A. Vi baserer os på standarden ISO systems and software engineering - architecture description. Det grundlæggende skelet: Holistisk overblik over den arkitektur som udtrykkes med visninger (views) ud fra interessenters (stakeholders) perspektiver (viewpoints) B. Vi baserer os på TOGAF, Archimate, EIRA En masse kød, men ikke helt konsistent på tværs Vi forventer større konsistens i fremtiden, men venter ikke C. Vi laver en FDA-profil med fokus på det nødvendige og tilstrækkelige Stadig work in progress D. Projekter / myndigheder laver det der er nødvendigt FODS-projekter: Det som aftales med udgangspunkt i FDA-profilen Andre projekter / myndigheder: Det som er relevant, gerne med udgangspunkt i ovenstående 21

22 EKSEMPEL: BYGGEBLOKKE FRA REFERENCEARKITEKTUR FOR SELVBETJENING Forretningsarkitektur Teknisk arkitektur 22

23 EKSEMPEL: BYGGEBLOKKE FRA REFERENCEARKITEKTUR FOR DELING AF DATA OG DOKUMENTER 23

24 KONCEPTUEL MODEL FOR ARKITEKTURSTYRING

25 FDA BYGGEBLOKKE 25

26 BYGGEBLOKKATALOG (EKSEMPLER) Fokus på det der kan genbruges Dækker alle perspektiver i en holistisk tilgang Forskellige grader af abstraktion og konkretisering 26

27 INPUT TIL FDA RAMMEARKITEKTUR 27

28 LIVSCYKLUS FOR FDA-ELEMENTER 28

29 STATUS OG NÆSTE SKRIDT 29

30 STATUS Vejledning til FDA rammearkitektur Offentlig kommentering frem til 2/2, drøftes i arkitekturgruppen 8/2, drøftes i koordinationsgruppen 20/2, forventet godkendelse i SDA 5/3. Referencearkitekturer To klar. To på vej. To eller flere mere? Pilotafprøvning. Konsolidering på tværs. Opfølgning med del-strategier. Byggeblokke Katalog i version 0.5. Ved at afprøve i projekter. Konsolideres løbende og i takt med referencearkitekturer. Retningslinjer for arkitekturdokumentation Vi er stadig i beta. Ved at tydeliggøre behov for arkitekturdokumenter / artefakter til review. Ved at konsolidere minimumskrav til Archimate modeller og visninger. 30

31 KOMMENTARER Offentlig kommentering frem til og med den 2. februar Se vejledning og kommenteringsskema på FDA hjemmesiden 31

32 Michael Bang Kjeldgaard Chefarkitekt, Kontor for data og arkitektur, Digitaliseringsstrategien / Arkitektur.digst.dk

Fra hvidbog til rammearkitektur FDA konferencen v Michael Bang Kjeldgaard

Fra hvidbog til rammearkitektur FDA konferencen v Michael Bang Kjeldgaard FDA2018 2 Fra hvidbog til rammearkitektur FDA konferencen 2018 v Michael Bang Kjeldgaard Agenda Strategi Begreber Indhold Anvendelse Styring 3 4 FDA Rammearkitekturs rolle Understøtte fælles forretningsmål

Læs mere

FDA retningslinjer for formidling og dokumentation af arkitektur September v Michael Bang Kjeldgaard

FDA retningslinjer for formidling og dokumentation af arkitektur September v Michael Bang Kjeldgaard 1 FDA retningslinjer for formidling og dokumentation af arkitektur September 2018 v Michael Bang Kjeldgaard Agenda Baggrund Begreber Perspektiver Arkitekturreol Arkitekturprodukter Modelsprog Byggeblokke

Læs mere

Vejledning til FDA Rammearkitektur UDKAST

Vejledning til FDA Rammearkitektur UDKAST Vejledning til FDA Rammearkitektur UDKAST Januar 2018 Forord I forbindelse med godkendelsen af hvidbogen om fællesoffentlig digital arkitektur i maj 2017 blev det aftalt, at der skal etableres en fællesoffentlig

Læs mere

Fælles Digital Arkitektur

Fælles Digital Arkitektur 1 Fælles Digital Arkitektur KL - Arkitekturrådet 17. maj 2017 AGENDA Hvidbog Standarder Review-model Rammearkitektur 2 STATUS HVIDBOG Udkastet til hvidbogen har været udsendt i offentlig kommentering i

Læs mere

Introduktion til Fællesoffentlig Rammearkitektur. Version April 2018

Introduktion til Fællesoffentlig Rammearkitektur. Version April 2018 Introduktion til Fællesoffentlig Rammearkitektur Version 1.0 - April 2018 Forord I forbindelse med godkendelsen af hvidbogen om fællesoffentlig digital arkitektur i maj 2017 blev det aftalt, at der skal

Læs mere

Peter Thrane Enterprisearkitekt KL+KOMBIT. Den fælleskommunale Rammearkitektur - Inspiration

Peter Thrane Enterprisearkitekt KL+KOMBIT. Den fælleskommunale Rammearkitektur - Inspiration Peter Thrane Enterprisearkitekt KL+KOMBIT Den fælleskommunale Rammearkitektur - Inspiration REGIONERNE Selvstyre Egen økonomi Konkurrence = bedre priser Samarbejde Koordinering Udveksling SAMMENHÆNG

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

Nationalt tværgående arkitektur på sundhedsområdet

Nationalt tværgående arkitektur på sundhedsområdet Nationalt tværgående arkitektur på sundhedsområdet Lars Østrup Leiding, Sundhedsdatastyrelsen, loel@sundhedsdata.dk 2. møde i netværk for metode og modellering, 28 November 2018 Indhold Rammeforståelsen

Læs mere

FDA Retningslinjer for arkitekturdokumentation. Marts 2019

FDA Retningslinjer for arkitekturdokumentation. Marts 2019 FDA Retningslinjer for arkitekturdokumentation Marts 2019 Baggrund og ophæng 2 Principper & Regler STYRING STRATEGI JURA SIKKERHED OPGAVER INFORMATION APPLIKATION INFRASTRUKTUR Princip 1: Arkitektur styres

Læs mere

Den digitalt sammenhængende offentlige sektor Hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur

Den digitalt sammenhængende offentlige sektor Hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur Den digitalt sammenhængende offentlige sektor Hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur Version 1.0, juni 2017 Fællesoffentlig digital arkitektur Borgerne og virksomhederne skal opleve, at behandling

Læs mere

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (RAD)

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (RAD) Styregruppen for data og arkitektur Reviewrapport for: data og dokumenter (RAD) Indhold Arkitekturreview (scopereview) af referencearkitektur for deling af data og dokumenter 2 Reviewgrundlag 2 Projektresume

Læs mere

Digital Post 2020 Arkitektur i infrastrukturen

Digital Post 2020 Arkitektur i infrastrukturen FDA2018 Digital Post 2020 Arkitektur i infrastrukturen Thomas Pedersen Digitaliseringsstyrelsen, CIU thope@digst.dk FDA Konference, 23. april 2018 Digital Dagsorden: Post 2020 Arkitektur i infrastrukturen

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturdokumentation i digitaliseringsprojekter Beta-version

Retningslinjer for arkitekturdokumentation i digitaliseringsprojekter Beta-version Retningslinjer for arkitekturdokumentation i digitaliseringsprojekter Beta-version September 2017 Indhold Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvad indeholder retningslinjerne for dokumentation af arkitektur?...

Læs mere

REFERENCEARKITEKTUR FOR SELVBETJENING OG REFERENCEARKITEKTUR FOR SAGS- OG YDELSESOVERBLIK

REFERENCEARKITEKTUR FOR SELVBETJENING OG REFERENCEARKITEKTUR FOR SAGS- OG YDELSESOVERBLIK REFERENCEARKITEKTUR FOR SELVBETJENING OG REFERENCEARKITEKTUR FOR SAGS- OG YDELSESOVERBLIK Ver. 0.8 i offentlig høring Ver. 1.0 godkendt Anvendes på prototype på flytteguide (Forventet) egne piloter til

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR FDA2017 DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR - FRA VISION TIL PRAKSIS FDA 2017 Agenda Digitaliseringsstrategien og kommunernes udfordringer Rammearkitekturen som et fælles

Læs mere

K KOMBiT. ?),c, l I rt-{ Indhold. Projekt 1' Governance, mål og indhold for rammearkitekturen'

K KOMBiT. ?),c, l I rt-{ Indhold. Projekt 1' Governance, mål og indhold for rammearkitekturen' ?),c, l -. - +1 I rt-{.. 40 K KOMBiT L Kommunernes it-fællesskab 26-09-2016 Sammenhæng og Genbrug med Rammearkitekturen Projekt 1' Governance, mål og indhold for rammearkitekturen' Forslag til arkitektur-

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Retningslinjer for dokumentation og formidling af arkitektur i digitaliseringsprojekter. Juni - udkast version 0.9 til ekstern kommentering,

Retningslinjer for dokumentation og formidling af arkitektur i digitaliseringsprojekter. Juni - udkast version 0.9 til ekstern kommentering, Retningslinjer for dokumentation og formidling af arkitektur i digitaliseringsprojekter Juni - udkast version 0.9 til ekstern kommentering, Indledning... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3 Anvendelse... 3 Indhold...

Læs mere

INFORMATIONSDAGE ARKITEKTUR ARKITEKTUR. Kaare Pedersen, Projektchef, KL,

INFORMATIONSDAGE ARKITEKTUR ARKITEKTUR. Kaare Pedersen, Projektchef, KL, ARKITEKTUR Kaare Pedersen, Projektchef, KL, kaa@kl.dk Agenda Rammearkitekturprogrammet Det fællesoffentligt arkitekturarbejde HVORFOR ARKITEKTUR? Mindst fire gode grunde 1. Monopolbrud og leverandør lock

Læs mere

Nasjonal arkitektur Danske erfaringer. difi.no/arkitektur Klaus Vilstrup Pedersen

Nasjonal arkitektur Danske erfaringer. difi.no/arkitektur Klaus Vilstrup Pedersen Nasjonal arkitektur Danske erfaringer difi.no/arkitektur 31.08.16 Klaus Vilstrup Pedersen Arkitektur Guide (DK) http//arkitekturguiden.digitaliser.dk/ Rammeværk OIO-EA / EIF-EIRA Tjeklister til brug i

Læs mere

RAMMEARKITEKTUREN I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE

RAMMEARKITEKTUREN I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE RAMMEARKITEKTUREN I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE IT-arkitekturrådet, Den 1. dec. 2015 Kaare Pedersen, projektchef, KL Bevægelse 2010-15 Monopolbrud og strategi KOMBIT 15% af IT-markedet Arkitekturmål Principper

Læs mere

REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN. Pia Jespersen Thor Schliemann

REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN. Pia Jespersen Thor Schliemann REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN Pia Jespersen Thor Schliemann OVERSIGT Noget om hvad en Referencearkitektur er Den konkrete Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata

Læs mere

Sådan gennemføres arkitekturreviews. September 2017

Sådan gennemføres arkitekturreviews. September 2017 Sådan gennemføres arkitekturs September 2017 2 HVORFOR? HVAD? - PROCESSEN 1. Forudgående rådgivning og planlægning af Forudgående rådgivning og planlægning af - Dialog og bistand fra sekretariatet fra

Læs mere

Standarder og referencearkitektur for tværsektoriel sundheds-it. Kommunernes digitaliseringsnetværk

Standarder og referencearkitektur for tværsektoriel sundheds-it. Kommunernes digitaliseringsnetværk Standarder og referencearkitektur for tværsektoriel sundheds-it Kommunernes digitaliseringsnetværk 24.11.2011 Forståelse af opgaven Sundhedsvæsnets forretningsmål ramme for National arkitektur og standarder

Læs mere

Retningslinjer for formidling og dokumentation af arkitektur i digitaliseringsprojekter. Version 1.0 Marts 2019

Retningslinjer for formidling og dokumentation af arkitektur i digitaliseringsprojekter. Version 1.0 Marts 2019 Retningslinjer for formidling og dokumentation af arkitektur i digitaliseringsprojekter Version 1.0 Marts 2019 Indledning... 3 Pejlemærker for projekter... 8 Interessenter og interesser... 10 Interessenternes

Læs mere

På vej mod en fælles arkitektur for sammenhæng. April 2018

På vej mod en fælles arkitektur for sammenhæng. April 2018 FDA2018 På vej mod en fælles arkitektur for sammenhæng April 2018 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 3 Aftale om fællesoffentlig digital arkitektur Hvem Visionen skal for og den må

Læs mere

BILAG 2: COWI DISPOSITION

BILAG 2: COWI DISPOSITION MARTS 2014 KL BILAG 2: COWI DISPOSITION (BILAG TIL DAGSORDENSPUNKT 5: OPERATIONALISERING AF FORSLAG VEDRØRENDE EN RESULTATORIENTERET FORRETNINGSARKITEKTUR PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET). ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

PROGRAMSTATUS FOR SAMMENHÆNG OG GENBRUG MED RAMMEARKITEKTUREN (SAGERA)

PROGRAMSTATUS FOR SAMMENHÆNG OG GENBRUG MED RAMMEARKITEKTUREN (SAGERA) PROGRAMSTATUS FOR SAMMENHÆNG OG GENBRUG MED RAMMEARKITEKTUREN (SAGERA) Programstatus Tværgående programstatus v. Jan Projekt 1: Governance, mål og indhold i rammearkitektur v. Vibeke Normann Projekt 3:

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN

REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN 2. Oktober 2013 Thor Schliemann OVERSIGT Noget om hvad en Referencearkitektur er Den konkrete Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata

Læs mere

Bilag 10 - Udkast til strategi for udvikling og udbredelse af den fælleskommunale rammearkitektur

Bilag 10 - Udkast til strategi for udvikling og udbredelse af den fælleskommunale rammearkitektur NOTAT Bilag 10 - Udkast til strategi for udvikling og udbredelse af den fælleskommunale rammearkitektur (Bilag til dagsordenspunkt 12: Strategi for udvikling og udbredelse af rammearkitekturen og kommunikationsstrategi

Læs mere

Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen?

Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen? HVORFOR STANDARDER? Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen? Nej, men standardisering reducerer den kompleksitet, der er ved at integrere systemer væsentligt. Så i praksis vil

Læs mere

Målepunkt 1: Bedre betingelser for datadeling

Målepunkt 1: Bedre betingelser for datadeling Bilag 9: Resultat af kvalitativ effektmåling af den fælleskommunale rammearkitektur blandt leverandører, januar 2018. Målepunkt 1: Bedre betingelser for datadeling Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående

Læs mere

SAGERA PROJEKT 1 IT-ARKITEKTURRÅDET

SAGERA PROJEKT 1 IT-ARKITEKTURRÅDET SAGERA IT-ARKITEKTURRÅDET 06.12.18 Styringsmodel for indhold på INFO for rammearkitekturen INFO.rammearkitekur.dk Optaget i rammearkitekturen Forslag til nyt indhold På vej (overblik) Laboratorium / prototyper

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016 Programbeskrivelse 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 1 Formål og baggrund Programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen udgør en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan.

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

Fra specifikation til anskaffelse

Fra specifikation til anskaffelse 10. juni 2015 Fra specifikation til anskaffelse Ny løsning XX www.rammearkitektur.dk Hvordan kommer vi fra papir til den konkrete digitale løsning? Hvordan får kommunen værdi ved at bruge og bidrage til

Læs mere

Vejledning om arkitekturmetode Version 1.0

Vejledning om arkitekturmetode Version 1.0 Vejledning om arkitekturmetode Version 1.0 Marts 2019 Indhold Indledning... 4 Målgruppe... 5 Læsevejledning... 5 Kom godt i gang med FDA og TOGAF... 8 Om TOGAF... 8 Architecture Development Methods (ADM)...

Læs mere

BORGERBETJENING 3.0 NY FÆLLESKOMMUNAL HANDLINGSPLAN BORGERBETJENING. Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi

BORGERBETJENING 3.0 NY FÆLLESKOMMUNAL HANDLINGSPLAN BORGERBETJENING. Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi BORGERBETJENING 3.0 Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi DEN KOMMENDE TIMES PROGRAM Hvor er vi i dag hvor skal vi hen Intro til indsatsområderne: Adgang til egne data Digital Post KOMHEN

Læs mere

Kvalitative målepunkter til effektmåling af den fælleskommunale rammearkitektur

Kvalitative målepunkter til effektmåling af den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 8 Punkt 13 Kvalitative målepunkter til effektmåling af den fælleskommunale rammearkitektur Juni 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Overblik over kvalitative målepunkter # Målepunkt 1 Bedre betingelser

Læs mere

SAMARBEJDE MAJKONFERENCEN 2016 SAMARBEJDE. Majkonferencen 2016, Herlev Medborgerhus, onsdag d. 18. maj 2016

SAMARBEJDE MAJKONFERENCEN 2016 SAMARBEJDE. Majkonferencen 2016, Herlev Medborgerhus, onsdag d. 18. maj 2016 Majkonferencen 2016, Herlev Medborgerhus, onsdag d. 18. maj 2016 Hvad er det fællesoffentlige niveau? Udfordringer, som vi deler på tværs, som alle parter har en fordel af eller hvor det er nødvendigt

Læs mere

RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur

RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 8 til pkt. 9 RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur INDHOLD Indledning... 2 Definitioner... 3 Fælleskommunale arkitekturmål:... 3 Forretningsprocesmønstre... 4 Fælleskommunale

Læs mere

Overblik over egne sager og ydelser

Overblik over egne sager og ydelser 1 Overblik over egne sager og ydelser Mathilde Illum Aastrøm, Digitaliseringsstyrelsen og Steen Andersen, OptimumIT September 2017 INITIATIVETS FORMÅL Nemmere at få klaret sine ærinder Servicen bliver

Læs mere

Arkitekturstyring i regionerne. FDA arkitekturkonference 23. april 2018 Henrik Hammer Jordt, Region Midtjylland

Arkitekturstyring i regionerne. FDA arkitekturkonference 23. april 2018 Henrik Hammer Jordt, Region Midtjylland Arkitekturstyring i regionerne FDA arkitekturkonference 23. april 2018 Henrik Hammer Jordt, Region Midtjylland Det samlende sundhedsvæsen ~4-5000 privatpraktiserende læger 5 mio borgere 5 Regioner 98 Kommuner

Læs mere

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: 7.2 Afprøvning af fælles standarder for sikker information

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: 7.2 Afprøvning af fælles standarder for sikker information Styregruppen for data og arkitektur Reviewrapport for: for sikker information Indhold Arkitekturreview (scopereview) af 2 Reviewgrundlag 2 Projektresume 2 Indstilling 3 Anbefalinger 4 Anbefalinger til

Læs mere

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Phn, 22. februar 2012 Baggrund Sekretariatet iværksætter i 2012 en evaluering af rådets arbejde

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Besluttet 18. august 2014 Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Baggrund Der investeres massivt i digitalisering af den kommunale sektor. Der er forventning og krav om, at digitaliseringen

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering Den fælleskommunale Rammearkitektur - en arkitektur for den kommunale digitalisering Fundament Vision & Strategi Logik Rammearkitektur Fysik Udvikling/Implementering 2 13.10.2014 Fælles it-arkitekturstyring

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Digitaliseringsstrategi UDKAST Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde om digitalisering - infrastrukturen...5 3. Borgerbetjening

Læs mere

OS2Kravmotor v. Thomas Martinsen / It-arkitekt DIGIT

OS2Kravmotor v. Thomas Martinsen / It-arkitekt DIGIT OS2Kravmotor v. Thomas Martinsen / It-arkitekt DIGIT Agenda Hvad indeholder kravmotoren og hvordan er den bygget op? Overvejelser om at udbrede scope til funktionelle krav. Åbner OS2kravmotor muligheder

Læs mere

Styregruppen for data og arkitektur

Styregruppen for data og arkitektur Styregruppen for data og arkitektur Reviewrapport for: 6.1 Forbedring af 19. januar 2018 Indhold Arkitekturdesign- og komponentreview af 6.1 Forbedring af 2 Reviewgrundlag 3 Projektresume 3 Indstilling

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT EFTER FROKOST Del 2 - EA Use case Når forretningen driver teknikken. EA USE CASE Dansk produktionsvirksomhed Producerer og sælger elektronikkomponenter til Droner

Læs mere

Styregruppen for data og arkitektur

Styregruppen for data og arkitektur Styregruppen for data og arkitektur Review-rapport for: Indhold Arkitekturreview af referencearkitektur for 2 Reviewgrundlag 2 Projektresume 2 Indstilling 3 Anbefalinger 3 Anbefalinger til det nuværende

Læs mere

DIGITALISERINGSSTYRELSEN FDA2017 REFERENCEARKITEKTUR FOR SELVBETJENING STATUS REF.ARK. SELVBETJENING SEPT 2017

DIGITALISERINGSSTYRELSEN FDA2017 REFERENCEARKITEKTUR FOR SELVBETJENING STATUS REF.ARK. SELVBETJENING SEPT 2017 DIGITALISERINGSSTYRELSEN FDA2017 REFERENCEARKITEKTUR FOR SELVBETJENING 1 STATUS FOR REFERENCEARKITEKTUR FOR SELVBETJENING PR 2017. En version 0.6 er blevet reviewet af arbejdsgruppen og af et FDA reviewboard

Læs mere

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING BORGERBETJENING BORGERBETJENING DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING Marianne Mortensen (mjt@kl.dk) og Flemming Engstrøm (flen@kl.dk) STRATEGIEN STRATEGIEN Hvad kan I forvente i dag? Overblik over

Læs mere

Initiativ 8.1 Handlingsplan for: 7.2 Afprøvning af fælles standarder for sikker information

Initiativ 8.1 Handlingsplan for: 7.2 Afprøvning af fælles standarder for sikker information Initiativ 8.1 Handlingsplan for: for sikker information Indholdsfortegnelse Initiativ 8.1 Handlingsplan for: for sikker information... 1 Bemærkninger til indstilling fra review-rapport... 2 Handlingsplan

Læs mere

Fælles arkitekturregler Sådan anvender du hvidbogen og arkitekturreglerne. Fællesoffentlig Digital Arkitektur, 7. september 2017

Fælles arkitekturregler Sådan anvender du hvidbogen og arkitekturreglerne. Fællesoffentlig Digital Arkitektur, 7. september 2017 1 Fælles arkitekturregler Sådan anvender du hvidbgen g arkitekturreglerne Fællesffentlig Digital Arkitektur, 7. september 2017 SAMMENHÆNGENDE DIGITALISERING Vi er nået langt Obligatrisk pst g selvbetjening

Læs mere

Rammearkitekturer der hænger sammen

Rammearkitekturer der hænger sammen FDA2018 FÆLLESOFFENTLIG DIGITAL ARKITEKTUR Rammearkitekturer der hænger sammen Erfaringer fra udrulning og implementering af rammearkitekturen i kommunerne Henrik Brix Formand for kommunernes it-arkitekturråd

Læs mere

ARKITEKTURSTYRING I INNOVATIONSPROJEKTER. 6. december 2018, Lars Vraa

ARKITEKTURSTYRING I INNOVATIONSPROJEKTER. 6. december 2018, Lars Vraa ARKITEKTURSTYRING I INNOVATIONSPROJEKTER 6. december 2018, Lars Vraa Agenda Baggrund, strategi 2018-2022 Forslag til arkitekturstyring i pilotprojekter (checkliste) Drøftelse og input proces og model Virkemidler

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning. 1. Formål og baggrund. August 2016

Programbeskrivelse. 7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning. 1. Formål og baggrund. August 2016 Programbeskrivelse 7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning 1. Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde et acceptabelt

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Der er udbudt følgende delaftaler: Delaftale 1: Digital forretningsstrategi Delaftale 2: It-strategi og governance Delaftale 3: It-konsulenter

Læs mere

SIKKERHEDS- PROGRAMMET

SIKKERHEDS- PROGRAMMET SIKKERHEDS- PROGRAMMET Programleder Beth Tranberg, KL 28. februar 2017 1 LOKAL OG DIGITAL et sammenhængende Danmark Den fælles handlingsplan 2016-2020 Et par af Resultatmålene Programmet skal understøtte

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund Projektbeskrivelse 1.2 Adgang til egne data 1. Formål og baggrund Udviklingen på borgerbetjeningsområdet er gået stærkt. I den foregående fælleskommunale strategiperiode har kommunerne flyttet store dele

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

Arkitektur i projekter

Arkitektur i projekter lederdag i staten, Eigtveds Pakhus, den 3. oktober 2013 Hvad betyder det, at vi kan indarbejde it-arkitektur i vores projekter tidligt, og hvordan kan vi gøre det?, enterprise arkitekt, Dagsorden Præsentation

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

IT-SIKKERHED. Michael Hald, konsulent, KL INFORMATIONSDAG OM DEN FÆLLESKOMMUNALE HANDLINGSPLAN OG DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

IT-SIKKERHED. Michael Hald, konsulent, KL INFORMATIONSDAG OM DEN FÆLLESKOMMUNALE HANDLINGSPLAN OG DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI IT-SIKKERHED Michael Hald, konsulent, KL Fælleskommunalt program for bedre datasikkerhed og implementering af EU s databeskyttelsesforordning EU s forordning om persondatasikkerhed Baseline Awereness ISO

Læs mere

DANSK IT ARKITEKTUR CERTIFICERING

DANSK IT ARKITEKTUR CERTIFICERING DANSK IT ARKITEKTUR CERTIFICERING Practitioneruddannelsen System Arkitekt Practitioner Kompetencebeskrivelse Version 2018.02.08 DANSK IT www.dit.dk/ark Copyright All Rights Reserved DANSK IT ARKITEKTUR

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Styregruppen for data og arkitektur

Styregruppen for data og arkitektur Styregruppen for data og arkitektur Review-rapport for: Indhold Arkitekturreview af overblik over offentlige data - 2 Reviewgrundlag 2 Projektresume 2 Indstilling 3 Anbefalinger 3 Anbefalinger til det

Læs mere

På vej mod internationalt orienterede datastandarder

På vej mod internationalt orienterede datastandarder FDA2018 På vej mod internationalt orienterede datastandarder Dan Bjørneboe, KL Peter Bruhn Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 1 OPDATERING OIO OIO-OPDATERING FDA 23. april 2018 DAGSORDEN/EMNER OIO OPDATERING

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

IT-ARKITEKTURPRINCIPPER 2018

IT-ARKITEKTURPRINCIPPER 2018 IT-ARKITEKTURPRINCIPPER 2018 5 It-arkitekturmål 5 Arkitekturprincipper Følg eller forklar Fælleskommunale arkitekturprincipper og -regler IT-ARKITEKTURMÅL Billigere it Sammenhængende it Mere robust og

Læs mere

Fællesoffentlig referencearkitektur

Fællesoffentlig referencearkitektur Fællesoffentlig referencearkitektur for selvbetjening - Selvbetjening tilrettelagt ud fra brugeroplevelsen Udkast 0.8 : Høringsversion 2017-10-09 Fællesoffentlig referencearkitektur for selvbetjening -

Læs mere

Opsamling på processen for det digitale fundament i Aabenraa Kommune for Børn og Skole forvaltningen

Opsamling på processen for det digitale fundament i Aabenraa Kommune for Børn og Skole forvaltningen Opsamling på processen for det digitale fundament i Aabenraa Kommune for Børn og Skole forvaltningen Intro Det digitale fundament er en metode til at se arbejde med de fagligheder der indgår i digitalisering,

Læs mere

Fællesoffentlig referencearkitektur for deling af data og dokumenter. Version marts 2018

Fællesoffentlig referencearkitektur for deling af data og dokumenter. Version marts 2018 Fællesoffentlig referencearkitektur for deling af data og dokumenter Version 0.8 13. marts 2018 Fællesoffentlig referencearkitektur for deling af data og dokumenter Fælles, udvalgte mønstre for videregivelse

Læs mere

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT AGENDA HVAD SKAL VI IGENNEM? FØR FROKOST Hvad er Enterprise Architecture (EA) Baggrunden for EA EA Rammeværk(er), den danske vinkel EFTER FROKOST Gennemgang af

Læs mere

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering Den fælleskommunale Rammearkitektur - en arkitektur for den kommunale digitalisering Fundament Vision & Strategi Logik Rammearkitektur Fysik Udvikling/Implementering 2 10.6.2014 De 5 digitaliseringsmål

Læs mere

DIGST arkitekturnetværk

DIGST arkitekturnetværk DIGST arkitekturnetværk Tværgående arkitekturdokumenter i grunddataprogrammet (GD1 og GD2) 20. september 2018 Strand & Donslund A/S Vesterbrogade 149 1620 København V www.s-d.dk Baggrund vigtigste grunddataopgaver

Læs mere

MEDCOM BESLUTNINGSOPLÆG OM MODERNISERING AF INFRASTRUKTUR

MEDCOM BESLUTNINGSOPLÆG OM MODERNISERING AF INFRASTRUKTUR Til Medcom Dokumenttype Aftale Dato August 2018 MEDCOM BESLUTNINGSOPLÆG OM MODERNISERING AF INFRASTRUKTUR MEDCOM BESLUTNINGSOPLÆG OM MODERNISERING AF INFRASTRUKTUR INDHOLD 1. Opgaven 3 1.1 Tidsplan 3 1.2

Læs mere

SIKKERHEDS- PROGRAMMET

SIKKERHEDS- PROGRAMMET SIKKERHEDS- PROGRAMMET Beth Tranberg, Programleder 1 LOKAL OG DIGITAL et sammenhængende Danmark Den fælleskommunale handlingsplan 2016-2020 Et par af Resultatmålene Programmet skal understøtte den kommunale

Læs mere

Anbefalinger til EPJarkitektur Kvalitet i regionerne

Anbefalinger til EPJarkitektur Kvalitet i regionerne EPJ-projektet Anbefalinger til EPJarkitektur Kvalitet i regionerne Danske Regioner mener: - Danske Regioners arbejdsgruppe om IT-arkitektur Patienten som et aktiv den aktive patient Med etableringen af

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Terminologi. som del af en digitaliseringsstrategi

Terminologi. som del af en digitaliseringsstrategi Terminologi som del af en digitaliseringsstrategi Motivation og formål Motivation et manglende fælles begrebsapparat på det sociale område betyder, at der pt. er begrænsninger forbundet med at udvikle

Læs mere

System Arkitekt Practitioner

System Arkitekt Practitioner System Arkitekt Practitioner Kompetencebeskrivelsee DISAC Danish IT Society s Architectural Certification DANSK IT 2012 1 IT arkitekt Practitioner System Arkitekt Denne certificering repræsenterer det

Læs mere

Arkitekturrapport: <PROJEKTNAVN>

Arkitekturrapport: <PROJEKTNAVN> Arkitekturrapport: Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens

Læs mere

RAMMEARKITEKTUR. Den fælleskommunale rammearkitektur

RAMMEARKITEKTUR. Den fælleskommunale rammearkitektur RAMMEARKITEKTUR Den fælleskommunale rammearkitektur Den fælleskommunale rammearkitektur 2. udgave 1. oplag 2017 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 skar@kl.dk www.kl.dk Tekst: KL Foto:

Læs mere

Den digitale vej til innovation og værdiskabelse

Den digitale vej til innovation og værdiskabelse Den digitale vej til innovation og værdiskabelse INDHOLD Indledning... 2 Tema 1: Digitaliseringsprojekter der skaber værdi... 3 Tema 2: Den datadrevne kommune... 4 Tema 3: Implementering i bund... 5 Tema

Læs mere

FDA-modelregler i praksis

FDA-modelregler i praksis 1 FDA-modelregler i praksis Fællesoffentlig Digital Arkitektur, 23. april 2018 Per de Place Bjørn Anna Odgaard Ingram Digitaliseringsstyrelsen, Kontor for Data og Arkitektur DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter med effekt på den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens

Læs mere

BEDRE ØKONOMISTYRING AF SOCIALE INDSATSER MED RAMMEARKITEKTUREN

BEDRE ØKONOMISTYRING AF SOCIALE INDSATSER MED RAMMEARKITEKTUREN BEDRE ØKONOMISTYRING AF SOCIALE INDSATSER MED RAMMEARKITEKTUREN Kommunernes It-Arkitekturråd, den 6. september 2016 EN GRUNDFORTÆLLING Eksplorativ tilgang Vi har undersøgt: 1. Hvordan arbejder man med

Læs mere

Styregruppen for data og arkitektur

Styregruppen for data og arkitektur Styregruppen for data og arkitektur Review-rapport for: Indhold Arkitekturreview (scopereview) af 2 Reviewgrundlag 2 Projektresume 2 Indstilling 3 Anbefalinger 3 Anbefalinger til det nuværende projekt

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi - potentielle retlige udfordringer Europas mest digitaliserede land Kommunernes hidtidige placering Forrige digitaliseringsstrategi: De 4 bølgelove 2012-2014:

Læs mere

Amtsrådsforeningens fælles arkitekturprincipper

Amtsrådsforeningens fælles arkitekturprincipper Integration og sammenhæng imellem systemer, data, services og kliniske processer: Amtsrådsforeningens fælles arkitekturprincipper for EPJ Esben Dalsgaard Cand. Scient. Datalogi og matematik IT-leder, Psykiatri-

Læs mere