Somalia - en krig efter Afghanistanmodellen? af Major Nicolai S. Møller, Institut for Strategi Forsvarsakademiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Somalia - en krig efter Afghanistanmodellen? af Major Nicolai S. Møller, Institut for Strategi Forsvarsakademiet"

Transkript

1 Somalia - en krig efter Afghanistanmodellen? af Major Nicolai S. Møller, Institut for Strategi Forsvarsakademiet Brief Fakultet for Strategi og Militære Operationer Forsvarsakademiet Ryvangs Allé København Ø

2 Somalia - en krig efter Afghanistanmodellen? af Major Nicolai S. Møller, Institut for Strategi Forsvarsakademiet. Major Nicolai S. Møller er ansat ved Institut for Strategi, Forsvarsakademiet Tlf.: Institut for Strategi Fakultet for Strategi og Militære Operationer Forsvarsakademiet Ryvangs Allé København Ø

3 København marts 2007 Forsvarsakademiet Svanemøllens Kaserne Postboks København Ø Tlf.: Fax: Ansvarshavende redaktør: Generalmajor Karsten Møller Grafisk Design: Bysted ISBN-13: ISBN-10: Udkommer kun i elektronisk form

4 Indhold Resumé... 4 Somalia... 5 Baggrunden for konflikten... 9 Den aktuelle konflikts udvikling indtil medio januar Perspektiver for amerikansk engagement Den danske kontekst Konklusion Bibliografi

5 Resumé Dette brief vil forsøge at give et overblik over den nyeste udvikling i konflikten i Somalia samt give et bud på, hvilke perspektiver konflikten giver for USA og Danmark. Transitional Federal Government (TFG) har vundet en klar militær sejr over United Islamic Courts (UIC), men der udestår nogle væsentlige udfordringer. De to vigtigste er etablering af lov og orden, begyndende i de store byer, dernæst skabe legitimitet og accept i den somaliske befolkning, blandt andet via frigørelse af etiopisk støtte og afholdelse af valg. Somalia slipper ikke for udenlandsk indblanding fra den ene dag til den anden, men der kan være et håb om, at IGAD 1 Peace Support Operation to Somalia 2 (IGASOM) kommer ind hurtigst muligt med solid støtte, idet en effektiv indsættelse vil være et markant signal i hele regionen. Den amerikanske strategi i Afrika peger i retning af en markant tilstedeværelse og støtte på Afrikas Horn under anvendelse af lokale partnere og ved støtte til internationale organisationer. Det vil dog næppe afholde amerikanerne fra at gennemføre væbnede enkeltaktioner, såfremt der er klare indikationer på, at man kan tildele f.eks. Al-Qaeda og Al-Qaeda affilierede organisationer et slag. Med denne strategiske tilgang er det klart, at man ikke kan undvære partnere som Etiopien og Kenya, uanset at begge lande på nogle områder ikke fører en for amerikanerne acceptabel politik. Eksempelvis er Etiopien et diktatur, hvor der forekommer en regulær undertrykkelse af den muslimske befolkning i Ogaden-provinsen. Kenya er mere demokratisk end Etiopien, men har dog problemer med korruption og good governance samt forskelsbehandling af etniske grupper. Danmark har, om ikke vitale interesser, så dog en interesse i, at Afrikas Horn bliver mere stabilt. Derfor er Danmark heller ikke tjent med, at Etiopien bliver så længe i Somalia, at IGASOMs opgaveløsning er umulig. Desuden kan Danmark godt støtte IGASOM indirekte med ressourcer i bred forstand. 1 IGAD: The Intergovernmental Authority on Development. Regionale organisation der dækker Afrikas Horn og dele af Østafrika. 2 Benævnelsen er ændret til AMISOM, som følge af at African Union har overtaget ansvaret for missionen, og at de deltagende lande kommer fra andre regioner end IGADs region. Efterfølgende forstås IGASOM som også dækkende AMISOM. 4

6 Somalia Når konflikterne i Somalia bliver omtalt i det militære miljø, giver det ofte associationer til Black Hawk Down og scenerne fra Mogadishus gader. Jeg vil i dette brief give et billede af Somalia og forsøge at sætte den aktuelle konflikt i perspektiv for så vidt angår amerikansk indblanding og nabolandenes indblanding samt hvilke perspektiver konflikten rummer for Danmark. Somalia er værd at følge som konflikt, fordi der i dag er så mange eksterne aktører involveret, at konflikten har perspektiver for hele Afrikas Horn. Somalia har reelt været erklæret som fejlslagen stat siden starten af 1990 erne. Den nyeste udvikling i Somalia kunne dog tyde på, at viljen til at starte en proces mod post conflict reconstruction er bedre end den har været i mange år. Dette brief vil derfor først skabe en ramme om, situationen i Somalia og konflikten i landet. Dernæst vil det sidste års konflikt sluttende med den etiopiske intervention blive beskrevet for dermed at skabe rammen for at diskutere perspektiverne for det amerikanske engagement i Somalia samt hvad det kan betyde for Danmark. Somalias geografi og historie Somalia er et land på størrelse med henholdsvis Frankrig og Afghanistan beliggende på Afrikas Horn. Somalia har Afrikas længste kyststrækning og er naturligt præget heraf. Landet er præget af et tørt klima og savannelignende landskaber. Somalia er ikke et tæt befolket land. Særligt provinserne, der grænser op til Kenya og Etiopien, er tyndt befolkede 3. Infrastrukturen i Somalia kan sammenlignes med Afghanistans, hvorfor beherskelse af havnene i Somalia er afgørende for magthaverne. Særligt Mogadishu er et knudepunkt ind til Somalia, og kontrollen med denne har givet anledning til mange stridigheder gennem årene. Somalia har historisk set været underlagt flere forskellige stormagter. Eksempelvis har den nordvestlige del været under britisk kontrol og den øvrige under italiensk kontrol 4. Etiopien og Somalia har desuden traditionelt været uenige om, hvem der har ret til Ogadenprovinsen 5. I dag er provinsen etiopisk, men etnisk domineret af somaliere, der flere gange har gjort oprør mod centralmagten i Addis Abeba uden held. Hvis man overhovedet kan tale om somaliere som etnisk gruppe, så findes der i dag somalisk talende klaner spredt over hele Afrikas Horn i Etiopien, Kenya og Djibouti udover i selve Somalia 6. Det skal desuden tilføjes, at grundet de mange års ustabilitet i selve Somalia, findes der i dag en ganske betydelig diaspora i vesten og i nabolandene, hvoraf en del dels tilfører kapital til Somalia og dels prøver at påvirke processen i Somalia. Der er tre store regioner i Somalia. Overordnet set består Somalia i dag af Somaliland, Puntland og rest-somalia. 3 access 9/ Ibid. 5 Provinsen blev indlemmet i Etiopien i 1954, men der har været krige i provinsen i 1964 og 1977 med somaliske og etiopiske tropper involveret. De seneste tyve år har en somalisk orienteret oprørsbevægelse været aktiv i provinsen. Provinsen er hjørnesten i konflikten mellem Etiopien og Somalia. (kilde: BBC Focus on Africa, October-December 2006 p ) 6 access 15/

7 Langt størstedelen af volden og ustabiliteten har foregået og foregår stadig i rest-somalia, hvor det periodevis har været umuligt at arbejde, også for nødhjælpsarbejdere. Somaliland, der er tidligere britiske område, opfatter sig selv som en selvstændig stat, der i dag har egen statsadministration, valgt præsident, udenrigsminister m.v., men er dog ikke anerkendt i FN som en stat. Somaliland deltager derimod i forsamlinger for ikke-anerkendte stater (med egen udenrigspolitik) på linje med bl.a. Wales, Skotland osv. Somaliland har ikke på nuværende tidspunkt noget ønske om at indgå i den somaliske stat, heller ikke under overgangsregeringen Transitional Federal Government (TFG) og fører da også egen politik ift. f.eks. Etiopien, der holder møder med Somalilands præsident 7. Det fremmer ikke de øvrige somalieres holdning til Etiopien. Somaliland har ikke været påvirket i nævneværdig grad af de islamiske domstole (UIC 8 ), hvorfor sikkerhedssituationen generelt har været acceptabel efter afrikansk standard de seneste par år. Kort 1: Afrikas Horn 9. Puntland er den anden semi-autonome region i Somalia. Puntland ligger i det tidligere italiensk besatte område og har tætte forbindelser til Ogaden-provinsen i Etiopien. Puntland har egen administration, men ikke samme udtalte ønske om selvstændighed som Somaliland. Den nuværende præsident Abdullahi Yusuf i TFG kommer da også fra Puntland, men / United Islamic Courts 9 6

8 er ikke videre populær, og der har været forlydender om korruption ifm. hans valg til præsident i TFG 10. Puntland var ikke indledningsvis påvirket af UICs erobring af rest-somalia, men accepterede i november, at UIC-affilierede domstole måtte arbejde i Puntland. Dette dog kun under forudsætning af, at de ikke truede de eksisterende strukturer, som er støttet af de traditionelle ledere, benævnt de ældre. Både Somaliland og Puntland adskiller sig ved, at de dels har fuld opbakning til deres statsapparater fra de traditionelle ledere og dels ved, at begge regioner har gennemført valghandlinger 11. Dog er regionerne påvirket af den generelle ustabilitet, hvilket eksempelvis ses ved, at der aldrig er gennemført systematiserede DDR-processer 12, men våben er dog ikke en gængs handelsvare som i Mogadishu. De traditionelle ledere, de ældre, er et gennemgående kendetegn for den somaliske magtstruktur, idet Somalia i høj grad er baseret på en række klaner inden for de overordnede etniske grupperinger. Inden for hver klan er der et varierende antal storfamilier, som alle har et overhoved, der tages med på råd i en lang række situationer, både i forhold til klanen og de forskellige grene af storfamilien 13. Netop uenighed mellem klanerne om magt og penge bærer en del af skylden for Somalias ulykke, men manglende inddragelse af de ældre under den voldelige warlords 14 -periode i midt-1990 erne forstærkede faktisk volden i Somalia, da den manglende inddragelse af våben medførte regulært anarki 15. Det er denne situation, mange frygter, kan gentage sig i rest-somalia, såfremt TFG ikke støttes i sin etablering af en centralmagt i Somalia. Den brede accept blandt de ældre er et af problemerne i den nuværende sammensætning af TFG. Desuden indvender nogen, at TFG har været etableret siden 2004 uden at have etableret en institution eller organisation til trods for massiv udenlandsk opbakning. Altså bør TFGs gerninger følges nøje, og der må stilles krav til TFG om ændringer i sammensætning og iværksættelse af handlinger for at skabe en fælles ide om staten Somalia, hvis ikke Somalia skal falde fra hinanden igen. Islams indflydelse. Somalia er 100 pct. muslimsk 16, hvilket i hovedsagen kan tilskrives den arabiske påvirkning og indvandring, der går op til 1000 år tilbage. Den dag i dag er ca. 15 pct. af Somalias indbyggere af arabisk afstamning. Indtil Siad Barres fald i 1991 har den version af sunni Jane s Intelligence Digest January 10, 2007: Instability Threatens Somaliland. 11 Jane s Intelligence Digest January 10, 2007: Instability Threatens Somaliland. 12 Disarmanent, Demobilization and Reintegration. En proces, som bør gennemføres meget hurtigt i et post konflikt område for at dæmpe spændinger og, skabe en håndhævelse af voldsmonopolet hos statsmagten. 13 Jane s Terrorism and Security Monitor, 11. January 2007: Rise and fall of Somalia s Islamic Courts. 14 Warlord er typisk en klanleder eller et højtstående klanmedlem, der finansierer sin egen milits ved f.eks. smugling, opkrævning af bompenge, beskyttelsespenge osv access 10/ Sunni-islam er den mest udbredte retning inden for islam. Omkring 90 % af verdens muslimer er sunni-muslimer. Sunni er afledt af sunna, som på arabisk betyder sædvane eller tradition. Det vil sige profetens levevis og handlemåde, der er ligeså retningsgivende for muslimer som Koranen. 7

9 islam, som praktiseredes i Somalia, været præget af en integration af afrikanske kulturelle værdier og traditioner, dvs. en på nogle områder relativ pragmatisk dyrkelse af Islam 18. Den islamiske værdikrise og den mulige reformation af Islam i forskellige retninger, som har præget Mellemøsten de seneste 15 år, har også smittet af på forholdene i Somalia. Allerede i 1992 opstod den første radikale islamiske bevægelse, Al-Il Jihad, i Kismayo-området. Al-Il Jihad opererede efter en meget stram fortolkning af Koranen og de mange Hadiths 19. Bevægelsen blev fordrevet efter forsøg på at vinde tilslutning i Puntland. Bevægelsen genopstod efter årtusindeskiftet i Mogadishu-området og fik her en vis tilslutning pga. den store vægt, der blev lagt på skabelse af lov og orden 20. Det bliver fundamentet til UIC. I løbet af de seneste ti år er der også sket en massiv tilgang i støtte til de muslimske trossamfund i Somalia fra især Saudi-Arabien, og Wahabismen 21 udgør da også en grundsten i UIC i dag. 18 Der findes flere retninger af sunni-islam i Somalia. Wahabisme og sufi islam ses at udgøre hver sit yderpunkt. 19 En Hadith er en kort beretning om den muslimske profet Muhammeds handlinger eller udtalelser i en given situation. De klassiske Hadith-samlinger er tematisk opdelt, så enhver muslim kan slå op i den mhp. at finde et svar på en given problematik Wahhabisme er den gren af sunni-islam, som praktiseres i Saudi-arabien. Wahhabismen er i sin verdensforståelse ortodoks og meget streng i sin tolkning af Koranen. 8

10 Baggrunden for konflikten Der er mange forskellige opfattelser af hvilke konflikter i Somalia, der bør vægtes i vurderingen af situationen. Er det en ren intern konflikt, en proxy-krig for de regionale magter eller den næste skueplads for krigen mod terror? Det vil føre for vidt at nævne samtlige parter her, hvis der overhovedet er nogen samlet ide om, hvem der er parter i konflikterne. Overordnet er det en konflikt mellem UIC, der stod for fornyelsen i Somalia, og TFG, der er den midlertidige valgte regering, som har arbejdet mest fra Kenya. TFG blev etableret i 2004 efter to års forhandlinger 22, men den reelle opbakning i befolkningen er uklar, men næppe særligt stor. Kort 2: Klanopdelingen i Somalia 23. UIC er en slags paraplyorganisation, som dækker over en flerhed af islamister inspireret af Sayyid Qutb 24, lokale forretningsfolk, der ønsker lov og orden og fundamentalister inspire access 10/ Egyptisk skolelærer, der regnes for grundlægger af den moderne islamisme (politisering af religionen). Samtidig en vigtig inspirator for det Muslimske Broderskab i Egypten. Han blev henrettet i 1966 i Egypten, dømt for planlægning af attentat på præsident Nasser. 9

11 ret af salafismen 25. UIC gjorde en forskel, fordi de skabte lov og orden for første gang i 15 år i den urolige del af rest-somalia. Heri skal findes hovedårsagen til UICs popularitet. Der er to overordnede ledere i UIC, som også er dem, der udtaler sig i medierne. Den ene er Sharif Sheikh Ahmed, som er inspireret af Sayyid Qutb og står for indførelse af islamisme via en politisk proces. Han har typisk været den, der blev skubbet frem, når UIC skulle forhandle med f.eks. Puntland eller lokale warlords, forretningsfolk, etc. Den vigtigste leder af UIC er Sheik Hassan Dahir Aweys, der repræsenterer den salafistiske retning og den væbnede fraktion i UIC. Aweys er på den amerikanske terrorliste for at være i forbindelse med Al-Qaeda og er også mistænkeliggjort i både Etiopien og Kenya. Det er netop de væbnede fraktioner, som Aweys har kommandoen over, som har vundet de markante militære sejre over diverse warlords og trængt TFG tilbage til en lomme omkring provinsbyen Baidoa 26. Det er også Aweys styrker, der har haft en negativ indflydelse på nogle somalieres opfattelse af UIC. De har blandt andet lukket biografer og cafeer, der har vist VM i fodbold og forbudt samkvem mellem mænd og kvinder i det offentlige rum 27. Forbudene medførte demonstrationer i Mogadishu, som blev meget håndfast slået ned af UIC. Det peger igen på, at somaliernes begejstring for UIC primært ligger i evnen til at skabe ro og orden frem for evnen til at radikalisere hele samfundet. TFG har to frontfigurer, hvor premierminister Mohammed Gedi, der er den, der fastlægger den overordnede politik, må siges at være den vigtigste. Gedi kommer fra Mogadishu-egnen og repræsenterer en af de store klaner i Somalia. Det må derfor antages, at Mohammed Gedi med den fornødne støtte vil kunne samle store dele af den urolige del af Somalia. Omvendt er han sårbar, netop fordi han kommer fra en af de centrale klaner. Hvis Gedi virker for stærk på de andre klaner, er det muligt, at de vil føle sig i et lokalt sikkerhedsdilemma. Præsident Yusuf kan kort karakteriseres som et bud på et kompromis på præsidentposten, som de fleste burde kunne leve med uden nødvendigvis at være tilfredse med det. Yusuf står over for en stor opgave med at kunne etablere sig som et samlingssymbol for alle somaliere. I den nuværende situation synes det hensigtsmæssigt med en præsident og premierminister fra forskellige klaner og regioner, men der bør i forbindelse med den generelle statsbygning afholdes fornyet præsidentvalg med henblik på at sikre opbakning til præsidentembedet. Herudover er der, mest i rest-somalia, en række warlords, som også er klanledere eller højtstående medlemmer af storfamilier, som reelt er udøvere af voldsmonopolet i deres 25 Salafismen har det formål at fortolke og praktisere islam som de tidligste muslimer gjorde. Målet er at gå tilbage til kilderne. Tilhængerne af salafi-islam mener derfor, at deres udlægning af islam er ligesom den oprindelige islam 26 Jane s Terrorism and Security Monitor, 11. January 2007: Rise and fall of Somalia s Islamic Courts access 17/

12 områder. Disse må anses for også at være parter i konflikten, og det er sandsynligt, at en del af dem ikke har interesse i at få en stærk centralregering, der kan håndhæve voldsmonopolet i hele landet og afvæbne militserne. Derfor må det forventes, at disse warlords vil forsøge at udnytte alle former for sikkerhedsvakuum, herunder også skifte deres bindinger og troskab til forskellige alliancer efter forgodtbefindende. Det sikkerhedsvakum, der har hersket i Somalia, har givet mulighed for indblanding fra en række nabolande med hver deres agenda: Figur 1: Direkte og indirekte støtte til parterne i Somalia. TFGs støtter: Etiopien: Er dybt mistænkelig overfor UIC, særligt fordi de har appelleret til den muslimske befolkning i Ogaden om at slutte sig til UIC. Dernæst er Etiopien ikke selv en stærk stat, hvorfor ustabiliteten er en klar trussel mod landet 28. Det betyder, at der er mulighed for at udnytte tros- og kulturforskelle til at opildne muslimerne mod de kristne. Derfor har Etiopien været TFGs stærkeste støtte politisk, militært og økonomisk. Yemen: Støtter TFG både politisk og militært, idet der er meldinger om yemenitiske fly, der lander i Baidoa med våben og ammunition 29. En af årsagerne til støtten skal muligvis findes i, at Yemen ikke er på god fod med Eritrea, hvorfor Yemen godt kan leve med at have samme interesse som Etiopien i denne sag. Kenya: TFG er etableret i Kenya og har siden 30 etableringen haft politisk opbakning fra Kenya. Der er næppe tvivl om, at Kenya vil være mest interesseret i, at Somalia ikke bli- 28 Jane s Foreign Report-January 11, 2007 Access 11/ hhtp://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/africa/ stm af 28. december Ibid. 11

13 ver styret af UIC. Der er dog ikke rapporter om direkte kenyansk indblanding. UIC vil naturligvis mene, at Kenyas lukning af grænsen under den etiopisk støttede offensiv fra TFG er en fjendtlig handling, hvilket Kenya benægter og hævder, at det var for at undgå, at dele af Kenya skal blive til et safe-haven for en oprørs/terrorbevægelse. Internationale organisationer: FN, African Union og den regionale organisation for Afrikas Horn, Intergovernmental Authority on Development (IGAD) støtter alle TFG. Endvidere er der også den internationale kontaktgruppe for Somalia 31, som reelt primært er en gruppe, der faciliterer forhandlinger og tilvejebringer ressourcer til konfliktløsning. USA: Støtter politisk TFG og har i 2005/2006 forsøgt at støtte autonome warlords i kampen mod UIC, men det endte ud i en fiasko 32. Siden har den amerikanske støtte været kanaliseret gennem Etiopien og til dels Kenya. USA ønsker under ingen omstændigheder UIC ved magten i Somalia (heller ikke selvom de kunne bringe fred til Somalia). USA opfatter UIC som en Taliban-lignende organisation, der vil åbne en dør ind på det afrikanske kontinent for terrororganisationer som Al-Qaeda. Det hænger sammen med, at USA opfatter Sheik Aweys som den centrale figur i UIC, og han er på den amerikanske liste over terrorister. UICs støtter 33 : Eritrea: Er også muslimsk styret, men dog ikke på linie med UIC. Eritrea har til gengæld interesse i at kunne presse Etiopien indirekte og kunne trække Etiopiens fokus mod syd, da man stadig frygter Etiopien, selvom der har været fred på grænsen mellem de to lande de seneste seks år, og der er en FN-mission i grænseområdet. Eritrea menes at have brudt våbenembargoen samt at have op til 2000 militære rådgivere i Somalia 34. Sudan: Har sponseret den Arabiske Ligas forsøg på at forhandle en fredsaftale mellem parterne i Somalia. Efter forhandlingerne brød sammen i november, har TFG ikke stolet på den Arabiske Liga 35. Da en del af lederne i UIC er uddannet i Sudan, er der grund til at tro, at deployering af sudanesiske fredsbevarende styrker, også givet Sudans egen situation, næppe er en option. Saudi-Arabien: Har næppe leveret direkte statssponsoreret støtte, men Saudi-Arabien og andre golfstater har sponsoreret en stor del af udbredelsen af Wahabismen i Somalia. Desuden har enkeltpersoner fra Saudi-Arabien formodentlig givet donationer til de forskellige domstole i UIC og støttet evt. udenlandske oprørere i Somalia Består af diplomater fra USA, UK, Norge, Sverige, Italien, Tanzania og EU (kommissionen) &partner=rssnyt&emc=rss access 17/ Herudover har Djibouti, Iran, Libyen, Syrien såvel som Al-Qaeda og Hizbollah været beskyldt for at støtte UIC: Jane s Terrorism and Security Monitor, 11. January 2007: Rise and fall of Somalia s Islamic Courts. 34 hhtp://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/africa/ stm af 28. december Ibid. 36 Ibid 12

14 Den aktuelle konflikts udvikling indtil medio januar 2007 Krigen mellem forskellige domstole og warlords brød ud i februar 2006 og rasede uden en klar vinder, indtil domstolene blev forenet i UIC og iværksatte en målrettet operation mod Mogadishu 37. Konflikten blev yderligere forværret, da det blev offentligt kendt, at CIA havde forsøgt at betale nogle warlords til at nedkæmpe UIC. De CIA-støttede styrker var dog udisciplinerede og dårligere uddannede end UICs styrker. UICs succes blev grundlagt, da domstolene vandt kontrollen med Mogadishu i juni 2006, herefter gav det nærmest en dominoeffekt i hele regionen rundt om Mogadishu i de efterfølgende måneder 38, hvor en række warlords sluttede sig til UIC, og dermed styrkede UICs position yderligere. Samtidig hermed nedkæmpede UIC en række andre warlords og pressede dermed TFGs indflydelse og håndhævelse af voldsmonopol tilbage til området omkring Baidoa, som har været TFGs holdepunkt siden Baidoa huser det somaliske parlament og hele TFG 39. Baidoa fungerer som base for TFG, fordi den lokale warlord, som håndhæver voldsmonopolet, i forbindelse med etableringen af TFG blev overtalt til at gå med i TFG. UIC koncentrerede sig tilsyneladende om indledningsvis at tage kontrollen over havnebyerne i rest-somalia for herefter at trænge frem mod Baidoa. Det skyldes nok også en erkendelse af, at TFGs styrker ikke var i en position til at presse UIC først på efteråret Allerede på dette tidspunkt var der i medierne gentagne forlydender om tilstedeværelse af etiopiske styrker, særligt omkring lufthavnen i Baidoa 40. I slutningen af november synes situationen mere og mere desperat for TFG, der efterhånden er indesluttet i en lomme med kun en vej ud i retning mod Etiopien. Etiopien kan ikke leve med en situation, hvor Baidoa falder, og TFG tages til fange af UIC, derfor skal der ske noget i løbet af december Der blev den 6. december 2006 vedtaget en FN-resolution (1725), der anmodede IGAD om at opstille en fredsbevarende styrke (IGASOM), som skulle sikre TFG-etablering af magten i Somalia, herunder især rest-somalia. Resolutionen lægger op til en fredsskabende mission, som skal beskytte TFG, træne TFGs militser til en national hær og skabe dialog mellem TFG og UIC 41. Problemet ved styrken er, at alle de stærke lande i IGAD på en eller anden måde er impliceret i Somalia, hvorfor IGAD er nødt til at tilføres styrker fra andre Troop Contributing Nations, hvilket stadigt (16. januar 2007) undersøges 42. I starten af december opfordrede UIC alle somaliere til at slutte op om jihad mod TFG og deres etiopiske støtter, fordi de var en krænkelse af Somalia som muslimsk land. Retorik access 10/ Jane s Terrorism and Security Monitor, 11. January 2007: Rise and fall of Somalia s Islamic Courts. 39 hhtp://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/africa/ stm af 28. december access 17/ Jane s Terrorism and Security Monitor, 11. January 2007: Rise and fall of Somalia s Islamic Courts. 42 Foreløbig har kun Uganda givet tilsagn om 1500 mand, og Nigeria har nævnt muligheden for at stille to bataljoner (ca mand) ud af behovet på Uganda har en del forbehold, som skal afklares, før styrken melder endelig klar såsom Rules of Engagement, Exit strategi, klart mandat. 13

15 ken lægger op til en defensiv jihad, men en stor del af regionen vil opfatte et kald til fælles jihad mod Etiopien som en offensiv jihad for at få Ogaden-regionen ført tilbage til Somalia. Opfordringen til jihad munder ud i et omfattende angreb på Baidoa-regionen den 20. december, som presser TFGs militser og de etiopiske rådgivere betydeligt. Derfor iværksætter Etiopien den 24. december en offensiv ind til Baidoa. Offensiven, der støttes af artilleri og fly samt kamphelikoptere, er en succes og belejringen af Baidoa brydes i løbet af få dage. Herefter sker der en mindre omgruppering af TFGs og de etiopiske styrker. Den 26. december fortsættes offensiven direkte mod Mogadishu. UIC kan ikke hamle op med de etiopiske styrker i åben kamp, men håber på, at de kan skjule sig i Mogadishu og føre en længerevarende bykamp. UICs militser trækker sig dog fra Mogadishu uden kamp og søger mod Kismayo 43. Samtidig begynder de første flygtninge at søge mod, især Kenya. Mogadishu erobres den 28. december. TFG og de etiopiske styrker fortsætter herefter mod Kenya i en slags forfølgelse af UIC-enhederne, der tilsyneladende satser på at gemme sig i højlandet i Somalias vestlige del eller krydse grænsen til Kenya 44. Kenya har i mellemtiden lukket grænsen med militære og paramilitære styrker muligvis støttet af amerikanske specialenheder. Primo januar havde TFG og de etiopiske styrker reelt slået UIC og opnået kontrol med det meste af rest-somalia. Dog er Mogadishu et problem, da de etiopiske styrker kun opererer omkring Mogadishus lufthavn og ikke vil ind i byen af frygt for at provokere et oprør mod TFG. I mellemtiden fortsætter Etiopien med at jage UIC-styrker i det sydvestlige Somalia. De kenyanske myndigheder pågriber primo januar to hustruer til terrorister, der er eftersøgt for terroranslagene mod USA og jødiske hoteller i 1998 og På baggrund af deres oplysninger og en række andre oplysninger gennemførte USA den 7. januar 2007 et præcisionsangreb mod et hus i en landsby, hvor USA mente, at to af de tre eftersøgte terrorister befandt sig 45. Samtidig har amerikanske maritime enheder deployeret til kysten mellem Mogadishu og den kenyanske grænse støttet af koalitionsfartøjer mhp. at afskære UIC (og Al-Qaeda) en mulig flugtvej til den arabiske halvø Jane s Terrorism and Security Monitor, 11. January 2007: Rise and fall of Somalia s Islamic Courts access 12/ access 12/ Jane s Defence Weekly-January 17, 2007: US takes direct action in Somalia 14

16 Kort 3: Det primære konfliktområde i Somalia januar Endnu et angreb er gennemført den 8. januar ca. 200 km inde i landet fra Kismayo af et amerikansk AC-130 fly. Endvidere har amerikanske specialstyrker været landsat fra flådefartøjerne med henblik på at lave Battle Damage Assessment efter det amerikanske angreb. Det er efterfølgende blevet konstateret, at ingen af de eftersøgte terrorister er blevet ramt af angrebet, men flere ledere fra UIC er formodentlig omkommet som følge af det amerikanske angreb 48. Samtidig har Etiopien gennemført flere aktioner mod rester af UIC under anvendelse af fly og kamphelikopter tæt ved den kenyanske grænse. Der har blandt andet været flere angreb med kamphelikoptere, som fejlagtigt har været rapporteret som amerikanske helikoptere. Det er formodentlig en bevist informationsstrategi fra UICs side i et forsøg på at mobilisere en folkelig modstand mod den udenlandske indgriben til fordel for TFG. Både FN, den Afrikanske Union (AU) og EU har været meget skeptiske over for den amerikanske indblanding i konflikten og særligt de amerikanske angreb på mål i Somalia. Der har siden starten af januar været en række rapporter om enkeltstående angreb på TFG og etiopiske styrker 49. Der tegner sig dog endnu ikke noget klart billede af, om der er et regulært oprør i stil med Irak og Afghanistan på vej. UIC har hævdet, at de vil overgå til langvarig oprørskrig under anvendelse af såvel taktikker for urbane terrorister som ordi access 12/ Jane s Defence Weekly-January 17, 2007: TFG attempts to strengthen grip on Somalia access 12/

17 nære guerillaoperationer. Endvidere har UIC udsendt opfordringer til alle muslimer om at støtte dem i kampen (jihad) mod de fremmede besættere (Etiopien og USA) og deres marionetter (TFG). Meget tyder dog på, at der som minimum vil komme massiv retorisk opbakning til UIC. Den 4. januar 2007 har Al-Qaedas chefideolog Ayman Al-Zawahiri udsendt en erklæring på internettet, der klart slår fast, at Somalia skal betragtes som en slagmark på lige fod med Afghanistan og Irak access 12/

18 Perspektiver for amerikansk engagement Der er næppe tvivl om, at sporene fra den amerikanske indsættelse i UNOSOM i starten af 1990 erne skræmmer. Men set i lyset af hvad amerikanerne vurderer truslen er i Somalia, så vil amerikanerne næppe holde sig tilbage for at operere aktivt med hele paletten af midler i Somalia. Men der er dog ikke meget, der tyder på, at amerikanerne har overskud til et massivt engagement i Somalia, givet USA på nuværende tidspunkt er engageret andre steder. Amerikanerne er p.t. militært engageret med en Task-force Horn of Africa med base i Djibouti, der råder over en række forskellige enheder, herunder specialstyrker, ingeniørenheder, sanitetsenheder osv. 51. Desuden har USA en del flådefartøjer, der opererer i området mellem Oman og Djibouti, som en del af Task Force 150, der indgår i Operation Enduring Freedom 52. Endvidere er Etiopien en stor modtager af amerikansk økonomisk og civil bistand 53. USA vil efter denne konflikt føle sig tvunget til at opretholde støtten til Etiopien, særligt hvis styret i Sudan fortsætter med at modsætte sig internationalt (vestligt) pres, da Etiopien til en vis grad balancerer Sudan på det regionale niveau. Kenya er den anden vigtige støtte for USA i regionen. Kenya modtager ikke så meget direkte støtte 54, men har i forbindelse med den nuværende konflikt fået politisk og militær opbakning fra USA, og det må formodes, at eventuelle flygtningelejre for somaliere vil blive støttet økonomisk af USA, om ikke andet så for de pluspoint det giver i en informationskampagne. USA leverer også en anseelig indirekte støtte til Djibouti via sin base i landet, men har derudover ikke relationer af betydning og har ikke særlige relationer med IGAD, som man f.eks. har med Economic Community Of West African States (ECOWAS) i Vestafrika. Når der reflekteres over de amerikanske tiltag på Afrikas Horn over det sidste års tid, synes der at tegne sig en tendens til et stigende amerikansk engagement inden for en bred vifte af sektorer. Nogle elementer fra den indledningsvise amerikanske operation i Afghanistan synes at gå igen. Det amerikanske mål - end-state - synes at være et muslimsk moderat styret (gerne sekulært) Somalia, der er en føderation, som ikke har offensive hensigter, og som kan håndhæve almindelige statsbeføjelser på eget territorium- dvs. ikke et tilflugtssted for radikale muslimer eller arnested for en spredning af radikal islam til resten af regionen. I den kontekst synes det amerikanske engagement i Kenya og Etiopien, der er regionens stormagter at være logisk. Derved kan der satses på støtte til troværdige repræsentanter, der udfører de praktiske handlinger. Den militære tilstedeværelse i Djibouti forstærker blot indtrykket af en form for containment -politik i forhold til det definerede problemområde. Den mislykkede CIA-operation kan anskues som en parallel til skabel access 17/ Jane s Defence Weekly-January 17, 2007: US takes direct action in Somalia 53 Ca. 50 mio. USD i 2006, hvilket er på størrelse med den samlede danske bistand til Uganda, men er ikke et billede af den samlede amerikanske bistand. access 16/ og Landefordeling/?WBCMODE=PresentationUnpublished access 16/ Ca. 36 mio. USD i access 16/

19 se af en alliance, der er acceptabel for det nære udland, hvilket er i stil med, hvad amerikanerne gjorde, da de fik samlet Nordalliancen i Afghanistan. Havde CIA-aktionen lykkedes, havde TFGs greb om Somalia muligvis været stærkere. Derfor måtte amerikanerne også skifte lidt fokus med deres støtte, og den politiske og økonomiske støtte til IGA- SOM er nu meget mere åbenbar, da man fra amerikansk side udmærket er klar over, at de etiopiske styrker har nået deres kulminationspunkt rent politisk. Såfremt amerikanerne ikke presser på for at få IGASOM på plads, så kan den etiopiske tilstedeværelse faktisk medføre en forstærket tilslutning til en radikal islamisk oprørsbevægelse i Somalia og Ogaden-provinsen, som i værste fald kan sprede sig til Djibouti og Kenya også. Hvis IGASOM ikke kommer på plads, vil Somalia falde tilbage til situationen, før UIC blev stærke, hvilket igen vil skabe grobund for UICs genopståen. Når man ser på den etiopiske offensiv, så er den næppe gennemført uden amerikansk støtte. De amerikanske angreb og opklaringsoperationer bør nok ses i sammenhæng med de etiopiske operationer. Igen ses en parallel til den støtte man leverede til Nordalliancen og for den sags skyld til operationerne i Kurdistan i foråret 2003, hvor de lokale gennemførte landmilitære operationer støttet af amerikanske specialstyrker, flystøtte og opklaringsmidler, men med skyldig hensyntagen til egne mål og prioriteter. Der synes at være en tendens til, at amerikanerne begynder at anvende massiv støtte til indfødte alliancer/ enheder som en form for force multiplier. Endvidere synes den amerikanske maritime blokade og støtten til Kenya at illustrere, at når man bekæmper militser og asymmetrisk kæmpende grupper, så er det ikke nok at presse dem væk fra et område. De skal afskæres fra at etablere baser og i særdeleshed fra at krydse landegrænser. Netop grænseproblematikken er smertelige erfaringer fra Afghanistan og Somalia. En forskel er dog, at man i de to tilfælde ikke havde mulighed for at forfølge over landegrænserne til f.eks. Syrien og Iran. I Somalias tilfælde vil der næppe være meget til hinder for en amerikansk counterterrorism operation sammen med kenyanske myndigheder, der overtager fra forfølgende etiopiske styrker, som så standser ved grænsen mellem Somalia og Kenya. En erfaring, som amerikanerne har gjort, er nok involveringen af internationale organisationer, idet der ikke er noget, der tyder på, at USA i Somalia satser på at lave det hårde arbejde og så lade FN m.fl. stå for oprydningen alene bagefter. Allerede i december kom de første amerikanske tilkendegivelser om politisk og økonomisk støtte til stabiliseringen af Somalia i form af en erklæring fra Udenrigsminister Rice om 40 mio. 55, USD til en stabiliseringsstyrke i Somalia samt en erklæring fra viceudenrigsminister for Afrika Jendayi Frazer om 24 mio. USD til TFGs etablering af institutioner m.v. i Somalia Indlæg i The Nation (Nairobi) af den stedlige amerikanske ambassador

20 Amerikanerne vurderes at være fuldt ud opmærksomme på Etiopiens udsatte position ved at opretholde militære styrker i Somalia, men kan omvendt heller ikke leve med, at Etiopien trækker sig ud, før IGASOM er på plads i Somalia. Det må derfor antages, at der ud over AUs og IGADs forespørgsler til forskellige lande også foregår en amerikansk diplomatisk indsats for at skaffe enheder til IGASOM. Givet den nuværende amerikanske strategi på Afrikas Horn, må det antages, at amerikanerne er villige til at gå ganske langt for at tilvejebringe styrker til IGASOM. Herunder kunne tænkes strategisk løft, generel logistik, sanitetsstøtte fra Task Force 150, flystøtte, efterretninger, materielstøtte i form af telte, uniformer, støvler osv., økonomisk kompensation til bidragsydere og handelsaftaler. En væsentlig problemstilling, der ikke er nævnt i resolutionen, er opbygning af politistyrker og evt. politistyrker til IGASOM, idet styrken indledningsvis kun er militær. 19

21 Den danske kontekst Somalia kan synes som et mindre relevant område for danskere, der opfatter Danmark som strategisk aktør, for vi har ikke nogen strategiske interesser i Somalia, og vores støtte er hovedsagligt af nødhjælpskarakter via NGOer. Når det er sagt, må man så også forholde sig til, at Danmark, sammen med andre donorer, bruger ganske mange ressourcer på at støtte opbygningen af regionale reaktionsstyrker, særligt i Vest-og Østafrika 57. Her kommer IGASOM ind i billedet. Hvis IGASOM bliver en fiasko allerede ifm. opstilling af styrken, kan det sinke processen med at opstille en østafrikansk reaktionsstyrke flere år, fordi den politiske og institutionelle tillid skal genoprettes. Derfor kan Danmark ikke ignorere konflikten i Somalia. Betyder det så, at danske soldater er på vej til Somalia? Danske tropper på somalisk jord er næppe en god løsning, givet de seneste 15 års begivenheder i landet. Kort sagt hvide soldater vil ikke støtte den svære opgave for TFG med at få befolkningens tillid, uagtet hvor megen sikkerhed vi bringer til landet. Vores rolle bør minde mere om den amerikanske, hvis vi vil støtte med danske ressourcer. Altså kan Danmark hjælpe IGASOM politisk ved at påvirke andre internationale organisationer til at støtte IGA- SOM. Vi kan støtte IGASOM med økonomiske ressourcer til Quick Impact Projects, der kan lette styrkens opgaveløsning og generel økonomisk støtte til organisationerne. Modsat de fleste andre regionale organistioner er IGAD-sekretariatet meget lille 58, og skal derfor hyre ekstra personel for at styre IGASOM samtidig med, at organisationen fortsat skal udvikles. Det er en voldsom opgave for et lille sekretariat. Derudover kan Danmark naturligvis give penge til NGOer, der vil påtage sig opgaven at arbejde i Somalia, særligt rest-somalia. Som skitseret ovenfor er der næppe mange militære opgaver, Danmark kan støtte med, men vi er faktisk allerede repræsenteret, idet der p.t. er en stabsofficer i Task Force 150, og danske bidrag i form af orlogsskibe kan ikke udelukkes. Danske flådefartøjer er ganske velegnede til den opgave, som Task Force 150 løser ud for den somaliske kyst p.t. Endvidere har Danmark også strategisk og taktisk løftekapacitet 59, som kan støtte IGASOM, hvis der er behov for transportstøtte ifm. deployering. Danmark kan også støtte med opbygning af dels statsapparatet og civilsamfundet, primært med know-how i form af eksperter. Det vil dog sandsynligvis kræve en invitation fra den somaliske regering, hvis ikke rådgivningen skal ske via IGASOM 60. Slutteligt kan det anføres, at bevæbnede danskere muligvis allerede er i Somalia, i hvert fald har der været adskillige forlydender i dansk presse 61 om UIC krigere med danske papirer, som er blevet afvist ved den kenyanske grænse. Statsadvokaten har allerede undersøgt evt. konsekvenser vedr. danske islamisters returnering til Danmark, hvilket ikke giver anledning til retsforfølgelse, såfremt de har overholdt krigens love. Mere interessant er det, hvordan Danmark forholder sig, hvis det viser sig, at der sidder danskere tilbageholdt på sigtelser om UIC eller Al-Qaeda-relateret virksomhed access 16/ I sin normale konfiguration er sekretariatet på max. 30 personer. 59 Strategisk som med ARK-skibene og taktisk som med vores Hercules fly. 60 Denne opgave ligger ud over det nuværende mandat access 17/ samt html?forside access 17/

22 Konklusion TFG har vundet en klar militær sejr over UIC, men der udestår nogle væsentlige udfordringer. De to vigtigste er etablering af lov og orden, begyndende i de store byer, dernæst skabelse af legitimitet og accept i den somaliske befolkning. Det er vigtigt for TFG at frigøre sig fra etiopiske styrker hurtigst muligt og ikke give indtryk af, at man vil forfølge islamister, men derimod arbejde for forsoning og reintegration. TFG mangler p.t. en sag, der kan samle den somaliske befolkning. Den sag synes klarere hos Aweys gren af UIC, der vil samle somaliere om at bekæmpe Etiopien og alle fremmede. TFG er til forskel fra UIC ikke udsprunget af befolkningen, men derimod etableret i udlandet. Ydermere skal TFG udvikle en politik for samlingen af hele Somalia, hvilket næppe kan blive meget mere end en slags føderation eller konføderation, givet den store selvstændighed som Somaliland og Puntland har i dag. En væsentlig forudsætning for en positiv udvikling i Somalia er også, at TFG får afholdt valg, når situationen er stabiliseret, således at den midlertidige regering udskiftes med en folkevalgt regering. Somalia slipper ikke for udenlandsk indblanding fra den ene dag til den anden, men der kan være et håb om, at IGASOM kommer ind hurtigst muligt med solid støtte. IGASOM/ AMISOM fik et supplerende FN-mandat den 21. februar 2007 dækkende en seks måneders periode. Styrken 62 er under opbygning i Mogadishu pr. medio marts. Forløbig er der landet ca. to bataljoners værdi, som allerede den 3. marts fik de første sårede som følge af morterangreb. Såfremt det sker, vil signalgivningen til UICs eksterne støtter være ret markant, og Eritrea vil næppe vove sig ud i tilsvarende støtteprojekter foreløbig. Indsættelse af amerikansk militær på Afrikas Horn som andet end som force multiplier, i specialstyrkeoperationer, Non-combattant evacuation operations og humanitære operationer synes derfor ikke at være i tråd med den amerikanske strategi i Afrika. Derimod synes en markant amerikansk tilstedeværelse og støtte på Afrikas Horn under anvendelse af lokale partnere og ved støtte til internationale organisationer at være den amerikanske model. Men det vil næppe afholde amerikanerne fra at gennemføre væbnede enkeltaktioner i landene, såfremt der er klare indikationer på, at man kan tildele f.eks. Al-Qaeda og Al-Qaeda-affilierede organisationer et slag. Såfremt de amerikanske tiltag lykkes, vil der også ligge en signalgivning til andre lande i området, om hvad de kan forvente fra amerikansk side, såfremt de overvejer den statsmodel, som UIC stod for, nemlig isolation, bekæmpelse fra naboer med solid amerikansk støtte mundende ud i en redefinering af ens statsmodel. Med denne strategiske tilgang er det klart, at man ikke kan undvære partnere som Etiopien og Kenya, uanset at begge lande på nogle områder ikke fører en for amerikanerne ac- 62 Styrken er mandateret til at skulle bestå af i alt ni bataljoner a 850 mand i en seksmåneders periode. Der er ikke lagt noget i mandatet om udsendelse af politistyrker. 21

23 ceptabel politik. Eksempelvis er Etiopien et diktatur, hvor der forekommer en regulær undertrykkelse af den muslimske befolkning i Ogaden-provinsen, hvilket amerikanerne af realpolitiske årsager er nødt til at acceptere foreløbig. Kenya er mere demokratisk end Etiopien, men har dog problemer med korruption og good governance samt forskelsbehandling af etniske grupper. Somalia bør fortsat være på nethinden i Danmark og ikke blive glemt, så snart en ny krise bryder ud et andet sted, for Danmark har faktisk, om ikke vitale interesser, så dog en interesse i, at Afrikas Horn bliver mere stabilt. Derfor er Danmark heller ikke tjent med, at Etiopien bliver så længe i Somalia, at IGASOMs opgaveløsning er umulig. Desuden kan Danmark godt støtte IGASOM indirekte med ressourcer i bred forstand. 22

24 Bibliografi CIA World Factbook: BBC Focus on Africa, October-December Institute for Security Studies: Jamestown Foundation: Somlalilands officille netportal: pl?file=news/wnews/headlines. Jane s.com: Jane s Intelligence Digest Jane s Defence Weekly Jane s Terrorism and Security Monitor Jane s Foreign Report Reuters: Reuters.com Allafrica nyhedsportal: Allafrica.com US staedepartement: USAID: Danmarks Udenrigsministerium: Global Security website: SITE instituttet: BBC: New York Times: 23

Somalia - et år efter Etiopiens indgriben. af Major Anders Mosdal, Institut for Strategi Forsvarsakademiet.

Somalia - et år efter Etiopiens indgriben. af Major Anders Mosdal, Institut for Strategi Forsvarsakademiet. Somalia - et år efter Etiopiens indgriben af Major Anders Mosdal, Institut for Strategi Forsvarsakademiet. Brief Fakultet for Strategi og Militære Operationer Forsvarsakademiet Ryvangs Allé 1 2100 København

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-4. DA Forenet i mangfoldighed DA 21012/2026(INI) Udkast til udtalelse Michèle Striffler, (PE496.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-4. DA Forenet i mangfoldighed DA 21012/2026(INI) Udkast til udtalelse Michèle Striffler, (PE496. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 10.10.2012 21012/2026(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-4 Michèle Striffler, (PE496.311v01-00) om EU's strategi for Afrikas Horn (21012/2026(INI)) AM\915399.doc PE497.861v01-00

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Udenrigsudvalget 2012-13 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Regeringen har øget sin indsats i Somalia med en samlet ramme påomkring 650 mio.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Oversigt over bilag vedrørende B 42

Oversigt over bilag vedrørende B 42 Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 1 O Oversigt over bilag vedrørende B 42 Bilagsnr. Titel 1 Vurdering af situationen i Afghanistan og Irak 2 Udkast til tidsplan for B 42 3 Revideret udkast til tidplan for

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Intervention i Syrien

Intervention i Syrien Intervention i Syrien Hvorfor / Hvorfor ikke? 1 Struktur 1. Formål: I skal tage stilling til Syrien-problematikken 2. Baggrund 1. Historie samt Arabisk Forår 3. Hvorfor intervention? 4. Hvorfor ikke intervention?

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien 26. juni 2014 Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at antallet af udrejste fra Danmark til konflikten i Syrien nu overstiger 100 personer,

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Al-Shabaab.The Internationalization of Militant Islamism in Somalia and the Implications for Radicalisation Processes in Europe.

Al-Shabaab.The Internationalization of Militant Islamism in Somalia and the Implications for Radicalisation Processes in Europe. Al-Shabaab.The Internationalization of Militant Islamism in Somalia and the Implications for Radicalisation Processes in Europe. Af Michael Taarnby og Lars Hallundbaek. Undersøgelsens omdrejningspunkt

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Militant islamisme Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 Program Baggrund og afgrænsning Hvad taler vi om? Verdensbillede og selvforståelse Omgivelsernes modtagelse Hvem befolker miljøet

Læs mere

Når demokrati ikke er vejen frem: Valg i kølvandet på borgerkrige

Når demokrati ikke er vejen frem: Valg i kølvandet på borgerkrige Når demokrati ikke er vejen frem: Valg i kølvandet på borgerkrige Bertel Teilfeldt Hansen Krige mellem stater bliver sjældnere og sjældnere, og på mange måder er det internationale samfund i dag fredeligere

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2012 om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3288 - Udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3288 - Udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3288 - Udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 13. januar 2014 Rådsmøde (udenrigsanliggender) den 20.

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak university of copenhagen University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation for published version

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

FORSONING MELLEM DANMARK OG ISLAM. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk

FORSONING MELLEM DANMARK OG ISLAM. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk 1 FORSONING MELLEM DANMARK OG ISLAM Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 Forsoning mellem Danmark og Islam Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) 1. Diagnose: Den danske avis Jyllands-Posten publicerede

Læs mere

Baggrund. Udkast til svar:

Baggrund. Udkast til svar: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Det talte ord gælder 18. december 2012 Forsvarsministerens taleseddel til besvarelse af Retsudvalgets samrådsspørgsmål S vedr.

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark Vurdering af terrortruslen mod Danmark 28. april 2016 Sammenfatning Terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig. Det betyder, at der er personer, som har intention om og kapacitet til at begå terrorangreb

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra organisationen Al- Qaeda et omfattende terrorangreb på USA. Det blev startskuddet til Vestens krig

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017 Kastellet 30 2100 København Ø Tlf.: 33 32 55 66 FE s definition af pirateri og væbnet røveri til søs fe@fe-mail.dk Visse forbrydelser er i henhold

Læs mere

2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013. Betænkning.

2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013. Betænkning. 2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law.

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Med udgangspunkt i kritikken af eksisterende radikaliseringsmodeller præsenterer rapporten en

Læs mere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere 1. Velkomst / tak 2. Hvad I brug for, ved jeg jo ikke. Ikke lyde som Radioavisen: 3. Min verden - og så videre til militariseringen: 4. Guatemala - politi - 60-70 % af al tortur - i virkeligheden paramilitære

Læs mere

Emne / tema Materialer Arbejdsformer Skriftligt arbejde. De tre dilemmaer. nedenfor) Dokumentaren On Our Watch.

Emne / tema Materialer Arbejdsformer Skriftligt arbejde. De tre dilemmaer. nedenfor) Dokumentaren On Our Watch. Menneskerettigheder og krigens regler Lektion / dato Emne / tema r Arbejdsformer Skriftligt arbejde 1. 2/2 2. 4/2 3. 16/2 Introduktion til dilemmaerne og gruppearbejde Fortsat arbejde med de forskellige

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Internationalt mandat (vedtaget 2004) Beskyttelse og fremme af varige løsninger på flygtninge- og

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD Opgave 1. 3 Spilresume 3 Opgave 2. 4 Spørgsmål som rækker ud over spillet 4 Opgave 3. 5 Skriv en bedre historie 5 Gloser 6 MISSION:

Læs mere

Kampagnen mod Eritrea

Kampagnen mod Eritrea Kampagnen mod Eritrea 4 religioner i harmoni i Eritrea. Der kører i øjeblikket en systematisk misinformations kampagne rettet mod Eritrea, som beskyldes for at have gigantiske slavelejre (Politiken 11.juni

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet august til og med november 2013

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet august til og med november 2013 Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet august til og med november 2013 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Pirateriet ved Østafrika er faldet til det laveste aktivitetsniveau

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Italesættelse af krigen i Afghanistan

Italesættelse af krigen i Afghanistan Italesættelse af krigen i Afghanistan 1 Fakta Danmark har i alt (gennem årene) haft over 10.000 tropper udstationeret i Afghanistan. 43 soldater er blevet dræbt. Der er brugt mere end 13 milliarder danske

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt Forsvarsudvalget 2013-14 B 123 Bilag 6 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2007/2274(INI) 13.2.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 (PE400.466v01-00) Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2007 og EU's menneskerettighedspolitik (2007/2274(INI))

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014.

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2014 (OR. en) 15542/14 COMEP 21 COMAG 104 PESC 1179 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Rådet dato: 17. november 2014 Tidl. dok. nr.: 15518/14 COMEP

Læs mere

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa 1 Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa Indskrevet d. 20-07-2013. af Michael Augard. http://komtiljesus.dk/profetisk-syn-om-muslimernes-skaebne-i-danmark-og-europa Et profetisk

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Tak for samrådsspørgsmålene. Jeg vil samlet besvare de dele af. spørgsmålene, som berører vores muligheder og indsats for hjælp og

Tak for samrådsspørgsmålene. Jeg vil samlet besvare de dele af. spørgsmålene, som berører vores muligheder og indsats for hjælp og Udenrigsudvalget 2010-11 URU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 149 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål P (stillet 25. februar 2011): Hvad kan

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Rasmus Brun Pedersen Lektor, PhD Institut for statskundskab & Institut for Erhvervskommunikation Aarhus Universitet Email: brun@ps.au.dk Udenrigspolitisk

Læs mere

Michael H Clemmesen 29.11.2010. Kommentar til situationen i Korea: Flugten fremad fra det endelige sammenbrud? 1

Michael H Clemmesen 29.11.2010. Kommentar til situationen i Korea: Flugten fremad fra det endelige sammenbrud? 1 Michael H Clemmesen 29.11.2010 Kommentar til situationen i Korea: Flugten fremad fra det endelige sammenbrud? 1 Der synes nu at være enighed i Vesten om, at regeringen eller de ledende generaler i Nordkorea

Læs mere

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 1 ANTAL ANSATTE I FORSVARET HÆREN Ca. 10.200 SØVÆRNET Ca. 3.300 Ca. 24.300 FLYVEVÅBNET Ca. 3.500 FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 Danmarks internationale engagement 1949-2011 Bosnien-Hercegovina Makedonien Kroatien

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. januar 2014 (OR. en) 17876/13 LIMITE PUBLIC PV/CONS 69 RELEX 1180 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3286. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief NATO i Afghanistan Hvad kan vi lære af missionen, og er vi villige til at

Læs mere

RÆSON. Situationen i Somalia: "Brud på alle former for konventioner. Interview med Christian Balslev-Olesen:

RÆSON. Situationen i Somalia: Brud på alle former for konventioner. Interview med Christian Balslev-Olesen: Interview med Christian Balslev-Olesen: Situationen i Somalia: "Brud på alle former for konventioner De seneste to ugers kamphandlinger er simpelthen det værste, befolkningen i Mogadishu har set. Det fortæller

Læs mere

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Nils Holtug Centre for Advanced Migration Studies Afdeling for filosofi Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Dias 1 Hvilke etiske

Læs mere

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør - De Identitære i Frankrig og Europa SAMFUNDSFAG: Se Vores Europas video med Jean-David: https://vimeo.com/231406586 Se Génération Identitaires krigserklæring,

Læs mere

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 30.4.2014 JOIN(2014) 17 final FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning).

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning). Til Udlændinge- og Integrationsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 09.10.2017 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 25. januar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Vestens unuancerede billede af islam

Vestens unuancerede billede af islam Interview Maj 2009 Vestens unuancerede billede af islam Interview med Dietrich Jung af Lars Ole Knippel Den nyudnævnte professor ved Center for Mellemøststudier, Dietrich Jung, siger, at mange glemmer,

Læs mere

Ild fortællingen - Fysisk Frihed

Ild fortællingen - Fysisk Frihed Ild fortællingen - Fysisk Frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Erobring og besættelse Tilfangetagelse og slaveri Oprør og væbnet modstand Magten slår tilbage

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Vejrforholdene i Det Indiske Ocean har siden nordøstmonsunens ophør

Læs mere

FORSONING MELLEM VESTEN OG ISLAM

FORSONING MELLEM VESTEN OG ISLAM 1 FORSONING MELLEM VESTEN OG ISLAM Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 Forsoning mellem Vesten og Islam Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) 1. Diagnose: Denne artikel slutter med en oversigt med

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER INDHOLD Introduktion 3 Opgaver 4 Tema 1. 4 Hungersnød forårsaget af klimaforandringer og tørke. 4 Tema 2. 5 Udenlandsk indblanding.

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Sommermonsunens kraftige vinde gør det næsten umuligt at gennemføre

Læs mere

[Redegørelse for samarbejdet mellem den danske styrke i Irak og den irakiske regeringshær.]

[Redegørelse for samarbejdet mellem den danske styrke i Irak og den irakiske regeringshær.] Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 43 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Talepunkt til brug for Forsvarsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål A, Forsvarsudvalget, den 19. november 2015

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet marts 2014 til og med maj 2014

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet marts 2014 til og med maj 2014 Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet marts 2014 til og med maj 2014 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Med den aftagende nordøstmonsun kan de somaliske pirater

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP))

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP)) Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2016)0084 Egypten, navnlig sagen om Giulio Regeni Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP))

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Ikke-klassificeret trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2015 til og med september 2015

Ikke-klassificeret trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2015 til og med september 2015 Ikke-klassificeret trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2015 til og med september 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold FE vurderer på baggrund af den nuværende tendens

Læs mere