ØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018"

Transkript

1 ØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018

2 Indhold Baggrund...3 Formål...4 Budget og forbrug på Børneområdet 2013 til Benchmarking...6 Sagsgennemgang...9 Konklusion Side 2/16

3 Baggrund På baggrund af udmøntningen af budget blev det besluttet, at familievejlederfunktionen i Borger og Social skulle afvikles: Gennem afvikling af familievejlederne med henblik på at købe ydelsen udefra, samt overførsel af øvrige opgaver til familiesagsbehandler, evt. gennem en opnormering vil der være mulighed for at spare en lønsum. Da beslutningen om afviklingen af familievejledere blev politisk godkendt, var der allerede gradvist fald af fungerende familievejledere, og pr. 1. juli 2016 var der ikke flere familievejledere i Dragør Kommune. Den ene familievejlederstilling blev konverteret til en socialrådgiverstilling i Børneteamet, og pr. 1. februar 2016 startede en ny socialrådgiver i Børneteamet. Opnormeringen i Børneteamet har medført et større flow i sagsbehandlingen, hvilket medfører et højere tempo og en mere grundig sagsbehandling, som kan generere flere udgifter grundet den højere produktivitet. Ydelser som praktisk pædagogisk støtte jf. serviceloven 52, stk. 3, nr. 2 og familiebehandling jf. serviceloven 52, stk. 3, nr. 3, som tidligere blev varetaget af familievejlederne, tilkøbes aktuelt fra eksterne udbydere. Aktuelt har administrationen bl.a. en samarbejdsaftale med konsulentvirksomhederne Gennembrud, FFA - Forebyggende Familie og Arbejde og Støttenetværket, hvor der tilkøbes ydelser eksternt. Samarbejdet med eksterne udbydere startede 1. januar Side 3/16

4 Formål Borger og Social har gennemført en analyse af økonomien på børneområdet, herunder forebyggende foranstaltninger vedr. praktisk pædagogisk støtte jf. serviceloven 52, stk. 3, nr. 2 og familiebehandling jf. serviceloven 52, stk. 3, nr. 3. Baggrunden for analysen er, Dragør Kommunes oplevelse af en stigning i aktivitet og udgifter på området i forhold til udmøntningen af budget Analysen kortlægger status for økonomien vedr. forebyggende foranstaltninger, herunder baggrunden for den økonomiske udvikling samt fremadrettede handlemuligheder. Analysen vil besvare følgende: Hvordan ligger Dragør Kommunes niveau på det specialiserede børne- og ungeområde i sammenligning med udvalgte andre kommuner? Er der en økonomisk sammenhæng mellem de iværksatte foranstaltninger, herunder en forklaring på den økonomiske stigning og den aktivitet, vi får i dag sammenlignet med tidligere. Analysen afrundes med en opsamling af analysens væsentligste konklusioner vedr. udgifter forbundet med køb af eksterne ydelser og fremadrettede handlemuligheder. Analysen er foretaget i efteråret og vinteren 2017, hvor Borger og Social har lavet benchmarking samt foretaget sagsgennemgang med henblik på at kortlægge udgiftsniveauet for år 2013 til 2017 op imod budget Side 4/16

5 Budget og forbrug på Børneområdet 2013 til 2018 Den stigende aktivitet og de deraf følgende udgifter på området i forhold til udmøntningen af budget 2017 fremgår af nedenstående oversigt over Dragør Kommunes budget og forbrug på børneområdet i perioden 2013 til Oversigten viser en sammenhæng mellem korrigeret budget, årets regnskabsresultat og mer- eller mindreforbrug i kr. For året 2018 er der kun medtaget korrigeret budget, da året endnu ikke er gået. Figur 1: Graf over Dragør Kommunes budget og regnskab Kilde: 2014 til 2018 er udtræk fra Opus, som omfatter følgende funktioner: indtægter fra den centrale refusionsordning, plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, forebyggende foranstaltninger for børn og unge, plejefamilier, døgninstitutioner for børn og unge og sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Data fra 2013 er fra Regnskab 2013 fra Dragør Kommunes hjemmeside. Side 5/16

6 Tabel 1: Tabel over Dragør Kommunes budget og regnskab på børneområdet Budget Regnskab Forskel Drift Statsrefusion Budget i alt Drift Statsrefusion Regnskab i alt Drift Statsrefusion Forskel i alt Kilde: 2014 til 2018 er udtræk fra Opus, som omfatter følgende funktioner: indtægter fra den centrale refusionsordning, plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, forebyggende foranstaltninger for børn og unge, plejefamilier, døgninstitutioner for børn og unge og sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Data fra 2013 er fra Regnskab 2013 fra Dragør Kommunes hjemmeside. Benchmarking Med henblik på at få et aktuelt indblik i Dragør Kommunes udgiftsniveau på det specialiserede børne- og ungeområde, har Borger og Social gennemført en analyse, hvor Dragør Kommune sammenlignes med sammenlignelige kommuner. Tårnby, Gentofte, Allerød og Vallensbæk Kommune er udvalgt til sammenligning, da de antages at være sammenlignelige med Dragør Kommune. I nedenstående graf ses kommunale nøgletal for perioden 2007 til 2017 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. 1 Grafen illustrerer udgifterne i sammenligningskommunerne samt landsgennemsnittet på det specialiserede børne- og ungeområde. Figur 2: Graf over kommunale nøgletal for udvalgte kommuner på det specialiserede børne- og ungeområde. Udgifter til børn og unge med særlige behov pr årig 1 De kommunale nøgletal er pr. 13. august 2017 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet Side 6/16

7 Dragør Kommune Gentofte Kommune Tårnby Kommune Vallensbæk Kommune Landsgennemsnit Tabel 2: Tabel over kommunale nøgletal for udvalgte kommuner på det specialiserede børne- og ungeområde. Udgifter til børn og unge med særlige behov pr årig. Kommune Dragør Allerød Gentofte Tårnby Vallensbæk Ifølge Figur 1 og Tabel 1 ligger Dragør Kommunes udgifter i 2015, 2016 og 2017 væsentligt under Gentofte, Tårnby, Allerød og Vallensbæk Kommune. Hvis man sammenligner Dragør Kommunes udgifter for perioden med tal for landsgennemsnittet, skal Dragør Kommune bruge tre gange så mange penge på området for at nå samme udgiftsniveau. Landsgennemsnittet samt Tårnby, Gen- Landsgennemsnit Side 7/16

8 tofte, Allerød og Vallensbæk Kommune har således alle højere udgifter pr. indbygger end Dragør i perioden 2014 til Udgiftsudviklingen i Dragør Kommune i perioden 2007 til 2017 har generelt været faldende i modsætning til de andre kommuner, hvor udgifterne har været stigende. Figur 3: Figur over beregning af middelværdien for landets kommuner på baggrund af kommunale nøgletal Gennemsnit Median Dragør Tabel 3: Tabel over beregning af middelværdien for landets kommuner på baggrund af kommunale nøgletal Dragør Median Gennemsnit I figur 2 og tabel 2 vises medianen (midterste værdi) og gennemsnittet for alle landets kommuner, som er beregnet på baggrund af de kommunale nøgletal. Som tabel 2 viser, ligger Dragør Kommunes udgifter væsentligt under både tallene for medianen og gennemsnittet. Sammenligningen og ovenstående tal viser, at Dragør Kommune har haft de laveste omkostninger de sidste fire år på det specialiserede børne- og ungeområde pr. borger i målgruppen. Side 8/16

9 Sagsgennemgang Metode Administrationen har på baggrund af tal for månedlige udgifter vedr. praktisk pædagogisk støtte jf. 52, stk. 3, nr. 2 samt familiebehandling jf. 52, stk. 3, nr. 3 lavet en økonomisk oversigt fordelt på CPR-nr. fra 1. januar 2015 til 30. september Det skal understreges, at den månedlige økonomiske oversigt er beregnet efter, hvornår regningerne er betalt i systemet. Regningerne er betalt, når kontrakterne med de eksterne udbydere har været på plads. Det vil sige, at udgifterne pr. måned kan vise store udsving, da der er måneder, hvor der er betalt for flere måneder ad gangen. Herudover har administrationen undersøgt, hvad de tre tidligere familievejledere har kostet i ren løn i samt antal af sager, de har behandlet på området. Nedstående analyse er opdel sådan, at hver forebyggende foranstaltning behandles under egen overskrift. Forebyggende foranstaltninger efter Lov om social service Af Lov om social service fremgår det, at kommunerne er forpligtet til at tilbyde forebyggende foranstaltninger med henblik på at give støtte og hjælp, som udsatte børn og unge har brug for, så deres trivsel og udvikling sikres. Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 52, stk. 3, nr. 2. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet er en forebyggende indsats, der indebærer råd, vejledning og støtte til forældre i forbindelse med daglige og praktiske gøremål. Eksempelvis kan forældrene have brug for hjælp til at strukturere dagligdagen, således at der kommer faste og trygge rammer og give forældrene, kompetencer ressourcer og overskud til at skabe en struktureret og udviklende hverdag for deres børn og unge. Indholdet kan også være at give forældrene anvisninger i at holde hjemmet rent, lave mad, deltage i møder på skole og/eller daginstitution eller at understøtte, at forældrene får barnet eller den unge i skole eller dagtilbud dagligt. Støtte gives altid efter en konkret og individuel vurdering af familiens vanskeligheder og sagens kompleksitet. Omfanget af indsatsen beror således på en fagligt begrundet vurdering. 2 I 2014 var alle tre familievejledere ansat på fuldtid i Dragør Kommune. Side 9/16

10 Figur 4: Figur over udgifterne til 52, stk. 3, nr. 2 for 2016 og 2017 fordelt på måneder og i gennemsnit. Derudover månedlig udgift for 2014 ved ansættelse af 3 familievejledere Løn pr. mdr. Gns Tabel 4: Tabel over ovenstående udgifter samt gennemsnit for 2016 fordelt pr. måned. Derudover månedlig udgift for 2014 ved ansættelse af 3 familievejledere. År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Gns 16 Løn Tabel 5: Tabel over ovenstående udgifter samt gennemsnit for 2017 fordelt pr. måned. Derudover månedlig udgift for 2014 ved ansættelse af 3 familievejledere. År jan feb mar apr maj jun jul aug sep Gns 17 Løn De månedlige udgifter vil altid være svingende, da der vil være tale om f.eks. intensive starter, og der vil være fakturaer, der bliver betalt for flere foregående måneder. Gennemsnittet af udgifter er derfor mere retvisende. For 52, stk. 3, Side 10/16

11 nr. 2 for 2016 og 2017 viser fremstillingen, at der er en fortsat lav aktivitet. Det samlede udgiftstryk er faldet fra 2016 til I 2014 havde Dragør Kommune stadigvæk alle tre familievejledere ansat på fuldtid. Rene lønomkostningerne forbundet med tre fuldtidsvejledere var på i alt kr. i Det skal dog fremhæves, at der oven i lønomkostninger for tre vejledere også var behov for at tilkøbe eksterne ydelser, da familievejlederne ikke selv kunne udføre hele opgaven. Tabel 6: Tabel over forløb samt gennemsnitlige udgifter vedr. 52, stk. 3, nr. 2. År Antal eksterne forløb Udgifter eksterne forløb Gennemsnit pr. forløb Internt tilbud I 2014, hvor der var tre familievejledere, blev der ikke behandlet nogen sager internt vedr. praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet jf. 52, stk. 3, nr. 2. Tilbuddet blev købt eksternt. Pr. 1. juli 2016 er familievejlederfunktionen ophørt i Dragør Kommune. Udgifterne i 2014 og 2015 vedrørte støtte af praktisk karakter, hvorimod udgifter i 2016 og 2017 omhandlede pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Udgifter vedr. praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet i perioden har været stigende siden afviklingen af familievejlederfunktionen. I nedenstående beskrives de månedlige udsving for perioden : 2015: I 2015 blev der i alt brugt kr. på køb af eksterne ydelser. På dette tidspunkt havde Dragør Kommune egne familievejledere, som allerede var under afvikling. Det vil sige, at familievejlederne har været aflønnet i 25 måneder på i alt kr Udgiften på er udover familievejledernes løn. 2016: I 2016 er der i alt brugt kr. Det skal understreges, at der i 2016 var en særligt dyr sag, hvor kommunen var nødsaget til at købe eksterne ydelser i form af døgnbehandling. Selv hvis Dragør Kommune havde familievejledere ansat, ville de ikke kunne have varetaget opgaven, og kommunen ville have været nødsaget til at tilkøbe ydelser eksternt. I december 2016 stiger udgiften betydeligt grundet en meget dyr sag, der kører i to måneder. Hvis det ikke var for disse to dyre sager, ville udgiften i 2016 i alt være kr. Side 11/16

12 2017: I 2017 er der i alt brugt kr. Det skal understreges, at den store, dyre sag ikke længere figurerer på denne paragraf, da sagen er overgået til anden foranstaltning. Det betyder dog ikke, at det er blevet billigere for kommunen. I marts 2017 stiger kurven igen grundet en forældrekompetenceundersøgelse på kr. Det skal understreges, at der i dette tilfælde altid vil være nødvendigt at tilkøbe ydelser eksternt, da indsatsen kræver en specialist på området. Hovedkonklusionen er, at Dragør Kommunes økonomi på området er følsomt overfor dyre enkeltsager. Det vil sige, at dyre enkeltsager har store konsekvenser for økonomien på det specialiserede børne- og ungeområdet. Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 52, stk. 3, nr. 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer jf. 52, stk. 3, nr. 3 er en forebyggende foranstaltning, der tilrettelægges ud fra familiens særlige behov ved f.eks. støttende samtaler i eget hjem. Denne behandlingsform tager udgangspunkt i barnet og i tæt samarbejde med forældrene mod målet om at give forældrene løsningsfokuserede metoder til at skabe varige forandringer. Familiebehandlingen kan være samtaler med familien, gruppeforløb, familieaktiviteter. Støtte gives altid efter en konkret og individuel vurdering af familiens vanskeligheder og sagens kompleksitet. Omfanget af indsatsen beror således på en fagligt begrundet vurdering. Figur 5: Figur over udgifterne til 52, stk. 3, nr. 3 for 2016 og 2017 fordelt på måneder og i gennemsnit. Derudover månedlig udgift for 2014 ved ansættelse af 3 familievejledere Gns Løn 14 0 Side 12/16

13 Tabel 7: Tabel over ovenstående udgifter samt gennemsnit for 2016 fordelt pr. måned. Derudover månedlig udgift for 2014 ved ansættelse af 3 familievejledere. År april maj juni juli aug sep okt nov dec Gns Løn Tabel 8: Tabel over ovenstående udgifter samt gennemsnit for 2017 fordelt pr. måned. Derudover månedlig udgift for 2014 ved ansættelse af 3 familievejledere. År jan feb marts april maj juni juli aug sep Gns Løn Som nævnt tidligere, havde Dragør Kommune i 2014 alle tre familievejledere ansat på fuldtid. Rene lønomkostningerne forbundet med tre fuldtidsvejledere var på i alt kr. i Det skal dog fremhæves, at der oven i lønomkostninger for tre vejledere også var behov for at tilkøbe eksterne ydelser, da familievejlederne ikke selv kunne udføre hele opgaven. I 2014 er der registreret, at de tre familievejledere tilsammen havde 14 aktive sager vedr. 52, stk. 3, nr. 3. Tabel 9: Tabel over forløb og gennemsnitlige udgifter vedr. 52, stk. 3, nr. 3 Antal eksterne forløb Udgifter - eksterne forløb Gennemsnit pr. forløb Antal interne forløb Udgifter - interne forløb Gennemsnit pr. forløb Udgifter vedr. familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer i perioden har siden afviklingen af familievejlederfunktionen været stigende. I nedenstående beskrives de månedlige udsving for perioden : 2015: I 2015 blev der i alt brugt kr. på køb af eksterne ydelser. Denne udgift er udover lønnen til familievejlederfunktionen, som stadig eksisterer på dette Side 13/16

14 tidspunkt. I denne periode er lønnen i alt på kr for 25 måneder, fordi funktionen er under afvikling. 2016: I 2016 er der i alt brugt kr. på familiebehandling. 2017: I 2017 er udgiften til familiebehandling i alt på mio. kr. Side 14/16

15 Konklusion Hermed en besvarelse på analysens spørgsmål: Hvordan ligger Dragør Kommunes niveau på det specialiserede børneog ungeområde i sammenligning med udvalgte andre kommuner?: Det fremgår af benchmarking, at Dragør Kommunes udgiftsniveau ligger under Tårnby, Gentofte, Allerød og Vallensbæk Kommune samt væsentlig under niveau på landsplan. Dette gør hermed Dragør Kommune til landets mindst omkostningstunge kommune på området. Er der en økonomisk sammenhæng med de iværksatte foranstaltninger, herunder forklaring på den økonomiske stigning samt den aktivitet, vi får i dag sammenlignet med tidligere: Samlet set er der en økonomisk sammenhæng med de iværksatte foranstaltninger. Det konkluderes, at udmøntning af budgetbesparelse ikke har haft den virkning, som administrationen havde forventet, og rationalet om besparelse ikke er indhentet. Den økonomiske udvikling på køb af eksterne ydelser til praktisk pædagogisk støtte og familiebehandling har været stigende siden afvikling af familievejlederfunktionen. Stigningen i udgifterne kan forklares med, at der er et større flow i sagsbehandlingen nu end i de tidligere år. Der iværksættes flere foranstaltninger for flere børn og unge, der hermed giver flere udgifter. Administrationen konkluderer også på baggrund af analysen, at kvaliteten i sagsbehandlingen er styrket. Tilbuddene er styrket. Der er en bedre og mere målerettet kvalitet på behandlingerne. Dette medfører en øget udgift. Trods de øgede udgifter, viser benchmarking fortsat, at tilbuddet er omkostningseffektivt. Opsamling af analysens væsentligste konklusioner vedr. udgifter forbundet med køb af eksterne ydelser og fremadrettede handlemuligheder: Administrationen vurderer på baggrund af analysen og benchmarking, at det specialiserede børne- og ungeområde i Dragør Kommune tilbyder de rette tilbud til de rette børn og unge. Dette bliver gjort omkostningsbevidst. De forventede reduktioner i budget er ikke blevet indhentet. Det - i forhold til andre kommuner - lave udgiftsniveau ligger over det budgetterede. Side 15/16

16 Såfremt der skal arbejdes med alternative løsninger, vurderer administrationen, at der eventuelt igen skal undersøges, hvad det vil koste at indgå samarbejdsaftale med Tårnby Kommune med henblik på udvidelse af delaftalen med varetagelse af deleopgaven i Tårnby Kommunes Familiehus. Dog skal der tages højde for, at det stadig vil være nødvendigt at tilkøbe nogle ydelser eksternt, når der er tale om komplekse sager som f.eks. forældrekompetenceundersøgelser. Derudover ønsker administrationen at undersøge frivillige initiativer, hvor der kan trækkes på civilsamfundet. Administrationen er bl.a. inspireret af headspace konceptet, som er baseret på gratis, åbent og anonymt rådgivningstilbud til unge, som varetages af særligt uddannede frivillige i samspil med professionelt kommunalt personale. Dette initiativ kan bidrage til, at man kan hjælpe relativt mange unge for relativt få midler. Side 16/16

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

2.kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning

2.kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning .kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Sagstal og sagsfordeling... 3 3. Underretningsstatistik.... Børnefaglige undersøgelser....

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Benchmarking på det sociale område I budgetforliget for 2014 2017 indgår, at der skal gennemføres en analyse i form af en benchmarking

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Notat om det specialiserede Børne- og ungeområde

Notat om det specialiserede Børne- og ungeområde Notat om det specialiserede Børne- og ungeområde Børn- og Familie De budgetforudsætninger, som blev lagt til grund ved budgetlægningen af budget 2017 i sommeren 2016, har vist sig ikke at hold stik. Udgifterne

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer.

I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer. Benchmarkanalyse I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer. Analysen er udarbejdet som en benchmarkanalyse, hvor

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter indenfor tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning

Læs mere

Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på?

Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på? Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på? KL har udviklet et benchmarkingværktøj på området for udsatte børn og unge. Værktøjet giver kommunerne mulighed for nemt og hurtigt

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 2. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, juni 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Bruttodriftsudgifter...

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 12/03/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16. Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde Pr. 31. september 2016 Hovedtal: Funktioner Korrigeret budget 16 jan. 16 febr. 16 mar. 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 2016 august 2016 september

Læs mere

Handlingsplan - Familieområdet

Handlingsplan - Familieområdet Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 1. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, marts 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Nettodriftsudgifter...

Læs mere

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således: Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo januar 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 214 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice 5. januar 2012 Notat: Benchmarking på udgifterne til udsatte og handicappede voksne I en årrække er udgifterne på det specialiserede område steget eksponentielt mere end væksten i bruttonationalproduktet,

Læs mere

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. oktober 2010 Sagsnr.: 201001525-69

Læs mere

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse 2010-2015 Side 1 1. Indholdsfortegnelse Side 2 2. Nettodriftsudgifter pr. måned SO. 16 Side 3 3. Akkumulerede nettodriftsudgifter SO. 16 Side

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71

Læs mere

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter: områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere BILAG 8 Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere I forbindelse med den kvartalsvise opfølgning budgettet har der, i forhold til medfinansieringen af ydelsen til a-dagpenge,

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 14/05/14 Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Baseline Fælles indsats

Baseline Fælles indsats Baseline Fælles indsats Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Vision, formål og mål...3 Underretninger...4 Resultatmål: Kurven for underretninger flytter sig så der kommer flere underretninger

Læs mere

vedr. BFA's budgetopfølgning pr. 1/7 2008

vedr. BFA's budgetopfølgning pr. 1/7 2008 NOTAT vedr. BFA's budgetopfølgning pr. 1/7 2008 Børn- og Ungeforvaltningen Børn- og Familieafdelingen Konsulent- og Visitationsafsnittet Egeparken 2A, 7. sal 5240 Odense NØ www.odense.dk Disposition 1.

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar 213 31. december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden AMK-Øst Maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland AMK-Øst 23. maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov 1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har henvendt sig til for at få belyst, hvilke forhold der er afgørende for udgiftsbehovet til anbringelser, og for at få sat disse

Læs mere

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Pressemeddelelse: Odense, den 3. september 21 Beskedent fald i ledigheden i Syddanmark De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark er faldet med 9 fuldtidsledige sammenlignet

Læs mere

Vejledning til formidling af ledelsesinformation

Vejledning til formidling af ledelsesinformation Vejledning til formidling af ledelsesinformation Formidlingen betyder meget for at opnå en god og hensigtsmæssig anvendelse af ledelsesinformation. Derfor anbefales det, at formidlingen tilrettelægges

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Ledelsesresumé En tidlig forebyggende indsats, er ikke kun en økonomisk investering, men også en investering i mennesker (Skandia, 2015).

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen

ASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen ASSENS KOMMUNE Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen Børn, Unge og Uddannelse November 2016 Nøgletal opgjort i årsværk og antal Nøgletal 1 Nøgletal 2 Nøgletal 3 Nøgletal 4 Nøgletal 5 1 Nøgletal 1

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

KORAs analyse af kommunernes produktivitet mv.

KORAs analyse af kommunernes produktivitet mv. Økonomi Budget og Regnskab KORAs analyse af kommunernes produktivitet mv. KORA (statslig institution for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har sammenlignet kommunernes serviceniveau og produktivitet

Læs mere

Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009

Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009 978-87-91674-42-6 Arbejdsdirektoratet September 2010 1. Indledning Som led i udmøntningen af den politiske aftale Flere i Arbejde,

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 239222 Brevid. 1716438 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 20. august

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 215 - Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelser Driftsområder (1. kr.) budget 215 budget 215 pr. 31.8.215 regnskab

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 2. juni 2017 Analyse af særligt dyre enkeltsager Baggrund Tendensen for de seneste år viser, at der har været et stigende antal særligt dyre enkeltsager på Handicap-

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. OVERSIGT OVER HJÆLPEMIDDELOMRÅDET

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet BØRNE- OG UNGERÅDGIVNING Dato: 15. marts 2016 Tlf. dir.: 4477 2919 E-mail: hbr@balk.dk Kontakt: Heidi Rostgaard Sagsid: 00.30.14-G01-2-16 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme:

Læs mere

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012 PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 16 Børn og Familie Faktabeskrivelse Serviceområde 16 omfatter udgifter og indtægter vedrørende: Familieorienteret rådgivning og konsulentbistand Forebyggende

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Korr. budget. Lederløn % - Forældrebetaling

Korr. budget. Lederløn % - Forældrebetaling Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab Forvente t mer /mindre forbrug Forvente t forbrugs % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 149.352 146.297 69.582 146.297

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Notat Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Til Kopi til Den 19. september 2011 Aarhus Kommune 1. Byrådsforespørgsel Jette

Læs mere

Greve Lærerforening. Fakta om folkeskolen - Greve Kommune i tal

Greve Lærerforening. Fakta om folkeskolen - Greve Kommune i tal Greve Lærerforening Fakta om folkeskolen - Greve Kommune i tal 2016 Indholdsfortegnelse Side 3 Personaleflow lærerstillinger Side 4 Sygefravær Psykologhenviste medlemmer/lærere Side 5 Lærernes undervisningstid

Læs mere

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK 16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

Regnskab 2011 og Budget Udvalgsmøde 21. marts 2012

Regnskab 2011 og Budget Udvalgsmøde 21. marts 2012 Regnskab 2011 og Budget 2013 Udvalgsmøde 21. marts 2012 Børn og Unge-politikken Visionen deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber oplever medborgerskab og bruger det robuste, livsduelige og kreative,

Læs mere

DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse. Findes det forklaringer? Hvad kan gøres?

DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse. Findes det forklaringer? Hvad kan gøres? DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse Findes det forklaringer? Hvad kan gøres? Fastholdelse / Fremmøde. Hvad kan virksomheden gøre. - Hvad er vores ret! - Hvad kan vi forlange! -

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2012 til 31.05.2013 Regnskab og budget. Året 2012/2013 sluttede med et overskud på kr. 250.153,-hvilket er kr. 200.153,-mere end budgetteret. Af store poster kan

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling 1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling Formålet med dette notat er at lave opfølgning på tre effektiviseringsforslag for jobcenteret. De berørte forslag er BU-E-01, BU-E-02 og BU-E-05,

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Nedenfor vises udviklingen i antal anbragte børn og unge fra 2010 til 2013 og måltal for 2014 pr. anbringelsestype.

Nedenfor vises udviklingen i antal anbragte børn og unge fra 2010 til 2013 og måltal for 2014 pr. anbringelsestype. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Nøgletalsbarometer pr CØP - Økonomiafdelingen, 21. november 2017 #

Frederikshavn Kommune. Nøgletalsbarometer pr CØP - Økonomiafdelingen, 21. november 2017 # Frederikshavn Kommune Nøgletalsbarometer pr. 31-10-2017 CØP - Økonomiafdelingen, 21. november 2017 # 2023090 Nøgletal indhold I bemærkningerne til budget 2017 er det indeholdt, at der kvartalsvis skal

Læs mere

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden I dette notat gør analyze! status på, hvordan det ser ud med etableringen af fleksjob et år efter, at fleksjobreformen trådte i kraft, hvilket

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser STATUS PÅ INDSATSEN 1. KVT. 20 Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere falder fortsat og er nu nede på ca. 21.500. Aktiveringsgraden er fra januar til februar 20 steget fra 36%

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober 2015 1. Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen,

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere