Fangefolde og indhegning til. kvæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fangefolde og indhegning til. kvæg"

Transkript

1 Fangefolde og indhegning til kvæg

2 Fangefolde og indhegning til kvæg Landskontoret for Kvæg Tlf.: udgave Oktober 2000 Oplag: Tryk: GP-TRYK

3 Indhold Indhold Indledning 6 Kvægs sanser og adfærd 7 Indretning af fangefolde 9 Eksempler 13 Færiste 20 Indhegning 21 Priser 24 4

4 Forord Dette hæfte indeholder en let tilgængelig anvisning på indretning af fangefolde/behandlingsbokse og indhegning til kvæg. Forord Arbejder man med løsgående dyr, vil forståelsen for de basale forhold omkring dyrenes sanser og adfærd være til stor hjælp ved håndtering og indfangning af kvæg. Hæftet indeholder derfor et afsnit om kvægets sanser og adfærd. Hæftet giver eksempler på indretning af fangefolde, der er tilpasset besætningsstørrelsen, samt indhegning af græsmarker. Vi giver også et skøn over materialeprisen ved etablering af de forskellige folde. Vi håber, at hæftet kan bidrage med inspiration og ideer til etablering og indretning af fangefolde. Fotos er venligst udlånt af CN AGRO og Poda Hegn. Landskontoret for Kvæg Skejby, september 2000 Henrik Nygaard Chefkonsulent 5

5 Fangefolde Fangefolde en nyttig hjælp Der er ca ammekøer og besætninger med ammekvæg (kødkvæg) i Danmark. Kødkvæg er på græs det meste af året. De fleste kvier fra besætninger med malkekvæg er også på græs om sommeren. Kvæg på græs går under forhold, hvor indfangning, håndtering og behandling kræver fangefolde. Alt kvæg i Danmark skal have isat øremærker og EU-reformens oksekødsordninger kræver korrekt mærkning. Derfor er det nødvendigt på en let og enkelt måde at kunne fange fritgående dyr i forbindelse med isætning og kontrol af øremærker. Kendskab til kvægets basale sanser og adfærd er vigtig i forbindelse med design og opbygning af en fangefold samt indhegning af afgræsningsarealer. Derfor indeholder pjecen en kort gennemgang af kvægets sanser og adfærd. Fangefoldens dimensioner skal passe til besætningsstørrelsen. Der vil derfor være eksempler på fangefolde og fikseringsbokse til såvel store som små besætninger. Sidst i pjecen er etableringsomkostningerne på de forskellige eksempler af fangefolde beregnet. En fangefold med fikseringsboks kan anvendes til mange daglige opgaver, f.eks.: Indfangning af dyr ved flytning Dyrlægebehandling Inseminering/drægtighedsundersøgelse Vejning af kalve Kåring Klovbeskæring Behandling mod orm og skab Fravænning af kalve Udfodring af mineraler og vitaminer Indfangning af dyr i forbindelse med øremærkning. 6

6 Kvægs sanser og adfærd Forståelse for hvordan dyret ser, hører og opfatter lugte er af betydning ved korrekt indretning af stalde, fangefolde og drivfolde. Det har også betydning for en rolig, forsigtig og hensigtsmæssig flytning af dyrene. Høresans Kvæg er følsomme over for pludselige lyde, da de har en fin og veludviklet høresans. Blandt andet derfor kan dyrene reagere voldsomt ved slag på inventar og andet. En konstant baggrundsstøj kan dæmpe høje, pludselige lyde og derved gøre dyrene mere rolige. Lugtesans Ildelugt kan besværliggøre drivning af dyrene. Kreaturers synsfelt. (Gradin, 1980) Kvægs sanser og adfærd Synsfelt Kvægs synsfelt er næsten 360 grader. Kvæget har kun dybde skarpt syn på grader direkte foran hovedet. Uden for dette vil skarpe lyskontraster virke som fysiske barrierer. Dyrene til trækkes derfor af lys placeret inden for området med dybdeskarpt syn. Tryghedszone Kvæg kan skelne mellem farverne rød, gul, grøn og blå. Der er ikke noget entydigt bevis for, at farven på inventar og stalde har indflydelse på adfærden. Kvæg kan skelne mellem forskellige, simple former f.eks. trekanter, cirkler og streger. Individuel distance Operatørens optimale placering ved drivning af kreaturer i buede (og lige) drivgange. (Gradin, 1980) 7

7 Kvægs sanser og adfærd Kvæg har en tryghedszone, som betyder, at dyret reagerer, når mennesker kommer inden for denne afstand. For kreaturer er den mellem 1,5 m og 8 m. Du kan lette drivningen af kreaturerne i buer og rette linier ved at udnytte dit kendskab til tryghedszonen. Flokdyr Kvæg er flokdyr. Førerdyrets placering/rangering i flokken afhænger af den situation, dyrene er i. Ved tvungen bevægelse er det et lavt rangeret dyr, der fører an. Ved fri be vægelse er det et højt rangeret dyr. Operatørens placering ved drivning af kreaturer. (Gradin, 1980) Udnyt dyrenes sanser og adfærd Tag hensyn til alle sanser på én gang: Tag hensyn til tryghedszonen Der skal være lys, dog ikke skarpt lys, da det opfattes som barrierer. Det samme gælder skyggekontraster Lysreflekser fra vand kan vanskeliggøre drivningen Slag og råb stresser og skræmmer dyrene Operatøren skal helst placere sig på grænsen af tryghedszonen med en vinkel på grader i forhold til dyret Udnyt følgeadfærden ved at få et højt rangeret dyr til at føre an. 8

8 Indretning af fangefolde Fangefolde er et system af folde, hvor dyrene kan drives ind for senere at blive fikseret i et fanggitter eller i en fikseringsboks. Hvis der indrettes flere folde, er det muligt at sortere dyrene. Når man skal indrette en fangefold er det vigtigt at vurdere valg af materialer, størrelse og diverse faciliteter samt dens placering. Daglig gang i fangefolden Folden skal være attraktiv for dyrene. Det vil sige, at dyrene skal være vant til at komme i den. Dyrenes tilvænning til fangefolden kræver, at de jævnligt går ind i den. Den bedste måde at vænne dyrene til at bruge fangefolden er at placere drikkevand og mineralfoder her. Man kan også placere et fodertrug eller en krybbe i folden. Et fodertrug kan være mange ting lige fra en spand, trætrug til et indkøbt fodertrug af metal eller lignende. alternativ til tømmer og rafter kan almindelige, galvaniserede inventarlåger anbefales. Det er en dyrere løsning, men kræver ikke så mange stolper. Samtidig kan lågerne evt. flyttes mellem to eller flere fangefolde. Mellemgitteret (fanggitter) fra boksene i stalden kan anvendes til fangefolde om sommeren. Til hjørnestolper og stolper ved låger anbefales imprægnerede master eventuelt frasorterede elmaster. Til de øvrige stolper kan der f.eks. anvendes trykimprægneret tømmer (125 x 125 mm) eller flækkede egestolper. Anvendes tømmer eller rafter som mellemgitter, må diameteren ikke være mindre end 125 mm, eller halvtømmer under 62,5 x 125 mm. Fangefolden bør være minimum 1,80 m høj. Afstanden fra nederste rør til jorden må ikke være større end 0,30 m og afstanden i mellemgitteret må ikke overstige 0,20 m. Indretning af fangefolde Solide materialer Materialevalget spiller en afgørende rolle for foldens stabilitet og funktion. De anvendte stolper skal være solide og skal samtidig stå 100% fast i jorden. Hjørnestolper og stolper til låger bør faststøbes med beton. Som mellemgitter kan man anvende rafter eller tømmer. Det er vigtigt, at mellemgitteret udformes sådan, at kalve ikke kan klemme sig ud, og det skal samtidig være så højt, at større dyr ikke fristes til at springe over. Som Skal folden også anvendes til at indfange små kalve, må afstanden mellem nederste rør og jorden ikke være mere end 0,20 m og afstanden mellem rørene i mellemgitteret ikke over 0,10 m. 9

9 Indretning af fangefolde Faciliteter til fangefolde Afhængig af besætningsstørrelsen kan fangefolden forsynes med forskellige faciliteter: Opsamlingsfold Fange- og behandlingssektion til: Behandling af enkelt dyr Inseminering Drægtighedskontrol Klovbeskæring Vejning Læsserampe. Anbefalede mål på fangefolde og indhegninger til kødkvæg Størrelse Fangefoldens størrelse skal stå i forhold til, hvor mange dyr den enkelte fold skal kunne betjene. Betjener fangefolden flere indhegninger, skal folden kunne håndtere indhegningen med det største hold. Det er ikke en fordel, hvis folden er for stor. Kreaturer i flok er nemmere at håndtere, når de står tæt sammen. I tabellen er anført en række canadiske anbefalinger til dimensionering af fangefolde med tilhørende behandlingsfaciliteter. Levende vægt Under 270 kg kg Over 540 kg Foldstørrelse pr. dyr Ophold under en time 1,3 m 2 1,1 m 2 1,9 m 2 Ophold natten over (12 timer) 4,2 m 2 4,6 m 2 5,6 m 2 Fangesektion (lodrette sider) Bredde 0,45 m 0,55 m 0,70 m Anbefalet længde (minimum) 7,2 m 7,2 m 7,2 m Udad hældende sider Bredde i bunden 0,55 m 0,55 m 0,55 m Bredde i 1,50 m s højde 0,80 m 0,80 m 0,80 m Anbefalet længde (minimum) 7,2 m 7,2 m 7,2 m Højde på sider Fangesektion og folde 1,50-1,80 m 1,50-1,80 m 1,50-1,80 m Befæstning i jorden 1,00-1,20 m 1,00-1,20 m 1,00-1,20 m Læsserampe Bredde 0,65 m 0,75-0,80 m 0,80 m Længde (minimum) 3,60 m 3,60 m 3,60 m Stigning 1 : 4 1 : 4 1 : 4 Rampehøjde for Traktortrukket kreaturvogn 0,40-1,00 m 0,40-1,00 m 0,40-1,00m Lastbil 1,00-2,00 m 1,00-2,00 m 1,00-2,00m Indslusningspassage til fangefold 3,60 m 3,60 m 3,60 m 10 NB: Folde til håndtering af ko+kalv, skal dimensioneres efter mål til dyr over 540 kg.

10 Fange- og behandlingsektion I fangesektionen skal man kunne håndtere dyrene enkeltvis. Det vil sige, at drivgangen skal være forsynet med en afspærringsbom, der kan lukkes, når et dyr har passeret. Behandlingsboksen skal være forsynet med en fanggitterlåge, hvor dyret kan fikseres. Lågen skal kunne skydes til side, således at drivgangen også kan bruges i forbindelse med vejning og læsning af dyr. I behandlingsboksen skal man kunne komme til dyret fra begge sider samt bagfra. 0,80 m OPDELINGS- OG TILBAGEL BSFOLD AFSP RRINGSBOM PLAN 4,50 m L SSERAMPE EVT. KREATURV GT FANGL GE L GER FOR UNDERS GELSE OG BEHANDLING AF KREATURER Indretning af fangefolde Fikseringsbokse I en fikseringsboks kan man fiksere enkeltdyr i forbindelse med dyrlægebehandling, afhorning, inseminering, klovbeskæring, øremærkning m.v. Fangesektion der håndterer dyrene enkeltvis. I forbindelse med en fikseringsboks kan der med fordel monteres en vægt til vejning af dyrene. Fikseringsboksen har den fordel, at dyrene ikke kan sparke ud efter de personer, der arbejder med dem. Fangefold med fikseringsboks. 11

11 Indretning af fangefolde LED ADGANGSLED OFFENTLIG VEJ VIGEPLADS MED STABIL GRUS LED ADGANGSLED Fanggitter Et fanggitter er godt til at fange dyrene ved et fodertrug, f.eks. i forbindelse med inseminering eller ormebehandling. Anvender man et fanggitter i en fangefold, er det vigtigt, at dyrene er fortrolige med at blive fikseret. Ellers vil fanggitteret kunne virke modsat hensigten, og man vil ingen hjælp få af fangefolden. Normalt leveres fanggitterlågen færdig fra en inventarfabrik. Har man selv et gammelt fanggitter, kan smeden nemt ændre det til et fanggitter i fangefolden. INDHEGNING EVT. SAMLEFOLD KRYBBE VAND FANGLÅGE PLAN INDHEGNING Placering Det er en fordel, at fangefolden placeres, så den kan betjene flere indhegninger. Samtidig bør den placeres, så der er gode adgangsveje til folden, samtidig med at der er plads til traktor og kreaturvogn. Placeres folden i forbindelse med offentlig vej bør den trækkes ind på marken, så der er plads til at parkere uden for folden. Gode adgangsforhold til fangefolden er vigtig for servicepersonale, der skal arbejde med dyrene f.eks. inseminør eller dyrlæge. Endelig bør en fangefold ikke placeres i lavtliggende områder af indhegningen, hvor der kan stå vand i regnfulde perioder. 12 Eksempel på placering af fangefold. Folden betjener to indhegninger.

12 Eksempler På de følgende sider er der vist en række eksempler på indretning af fangefolde. De første eksempler er til besætninger med dyr. Folden er indrettet med en simpel fangesektion og en samlefold. I folden kan der placeres et fodertrug og en vandkop. De tre eksempler viser forskellige placeringsmuligheder af folden i indhegningen. LED INDHEGNING 3,00 m 1,50 m 0,80 m Eksempler 4,50 m 3,00 m ADGANGSLED PLAN mm 62,5 125 mm 1,80 m 0,12 m Små fangefolde 1,10 m SNIT kapacitet 10 dyr 13

13 Eksempler LED 4,50 m VAND LED 2,70 m 2,80 m ADGANGSLED 4,75 m 0,80 m FANGL GE EVT. SAMLEFOLD PLAN 14 Små fangefolde kapacitet 20 dyr

14 Eksempler ADGANGSLED 4,50 m VAND 2,70 m 2,80 m 4,75 m 0,80 m FANGL GE ADGANGSLED PLAN LED Små fangefolde kapacitet 25 dyr 15

15 Eksempler ADGANGSLED 3,00 m INDFANGNINGS SAMLEFOLD 9,00 m SAMLEFOLD 9,00 m Dette eksempel er til den lidt større besætning. Folden er indrettet med en stor samlefold og en fangeafdeling med indfangningsled. Fangeafdelingen er forsynet med frontlåge samt mulighed for at komme til dyrene fra siden og bagfra. INDFANGNINGSLED GANGBRO BEHANDLINGS- L GE PERSONADGANG FALDLEM LED PLAN FANGESEKTION FANGL GE mm mm 0,30 m 1,90 m 0,20 m SNIT 1,20 m 16 Lille fangefold kapacitet dyr

16 Fangefolde til de større besætninger er indrettet med en samlefold samt to sorteringsfolde. Fangesektionen kan anvendes både til individuel behandling af dyrene og i forbindelse med sortering af dyr. 10,00 m PERSONGANG FANGL GE Eksempler BEHANDLINGSL GE 4,00 m 8,00 m 8,00 m ADGANGSLED SAMLEFOLD LED SORTERINGSLED SAMLEFOLD L BEGANG FANGESEKTION SORTERINGSLED LED INDFANGNINGSLED INDFANGNINGS /SAMLEFOLD FALDLEM GANGBRO PLAN Mellem fangefold kapacitet dyr 17

17 Eksempler 8,00 m Den store fangefold er til besætninger med over 100 dyr. Folden er i princippet opbygget som forrige eksempel, men med plads til flere dyr. SAMLEFOLD 10,00 m INDHEGNING FANGL GE FANGESEKTION FALDLEM ADGANGSLED SORTERINGSLED 13,00 m 10,00 m INDHEGNING ADGANGSLED SAMLEFOLD SORTERINGSLED INDFANGNINGS / SAMLEFOLD L BEGANG GANGBRO INDHEGNING INDFANGNINGSLED Stor fangefold kapacitet over 100 dyr 18 PLAN

18 Ved indretning af fangefolde er der mange kombinationsmuligheder. Derfor kan ideer fra det ene eksempel til det andet kombineres afhængig af det aktuelle behov. Eksempler Til mindre besætninger og besætninger med mange folde kan man med fordel anskaffe sig en mobil fangefold. Der findes tre typer: En egentlig fangefold med en fikseringsboks og et antal udklappelige låger, som anvendes som afspærring og til at guide dyrene ind i fikseringsboksen En kombineret kreaturvogn og fangefold, hvor kreaturvognen er forsynet med et antal sammenfoldelige låger, der kan slåes ud og anvendes som samlefold og til at lede dyrene op i vognen Endelig ser man forskellige eksempler på mobile foderborde med påmonteret fanggitter. Foderbordet bør placeres ude i marken, nogle dage inden dyrene skal indfanges. Mobil fangefold med fikseringboks. 19

19 Færiste 0,12 m HEGN PROFILJERN IPE 100 A SV RE GEVINDR R 50 mm HEGN 1,50 m Færiste I forbindelse med indretning af indhegninger og fangefolde er det afgørende, at der er nem adgang. Både når man skal ud i indhegningen med dyr, med foder eller bare skal på inspektion. Et alternativ til et led i en permanent indhegning er en færist. Den er lidt dyrere at etablere, men til gengæld er det noget, man kan have glæde af i mange år. Det viste ekempel er lavet af svære gevindrør påsvejset bæreprofiler af I-jern. Det kan enhver smed lave. 1,00 m A 3,00 m PLAN 1,50 m 0,12 m Der skal være minimum 0,30 m grav under færisten for at den effektivt stopper dyrene og forhindrer dem i at træde ud på risten. Det er synet af graven, der afholder dyrene fra at træde ud på risten. MIN. 0,30 m SNIT 20 Eksempel på færist udført i svære gevindrør ca. 10 tons akseltryk

20 Indhegning Hegnssystemer til kvæg i Danmark er som regel el-hegn. Indhegninger kan opdeles i tre typer: batteridrevne spændingsgivere kan også kobles op på forsyning fra solpaneler eller vindmøller. Hegnslængde km Ladeenergi, joule Indhegning Hegn til faste indhegninger og folde (flerårige) Hegn til storfoldsafgræsning på omdriftsmarker (et-årige) Hegn til stribegræsning (flytbart). Valg af spændingsgiver Alle former for el-hegn skal være tilsluttet en effektiv spændingsgiver, der er valgt og tilpasset til de aktuelle forhold. Spændingsgiveren kan føres til både net-tilslutning og batteridrift. På det seneste er der kommet små el-producerende vindmøller og solpaneler til genopladning af batteridrevne spændingsgivere. Dette kan især være aktuelt i afsidesliggende folde, hvor man ikke kan få netspænding frem. Når man vælger spændingsgiver, skal det aktuelle behov afklares. Hellere vælge for stor spændingsgiver end for lille. Dels varierer belastningen på hegn over året med f.eks. afledning på grund af bevoksning på hegnet og fugt om efteråret. Dels kan man udvide det indhegnede areal uden at skulle investere i ny spændingsgiver. Man bør altid vælge tilslutning til netspænding, hvor det er muligt, da man her får den største effekt. Spændingsgiverens ydelse opgives normalt i spænding (volt) og i ladeenergi (joule eller millijoule). Normalt skal spændingsgiveren kunne opretholde en udgangsspænding på min volt på hegnet, for at dyrene ikke skal miste respekten for indhegningen. Ladeenergien er et udtryk for hvor stor en effekt, spændingsgiveren kan yde. Her spiller længden på hegnet en væsentlig rolle, men også hvilke dyr, man ønsker at indhegne. F.eks er heste mere ømskindede end kreaturer. Derfor behøver spændingsgiveren ikke have så stor effekt til heste som til køer. Til kreaturer skal spændingsgiveren have en effekt på 4-15 joule afhængig af trådlængden. De typiske spændingsgivere på markedet har en ladeenergi mellem 1 og 15 joule, et enkelt fabrikat op til 37 joule, med typisk 0,5-2,5 joule for de batteridrevne og 3-15 joule for spændings giver med nettilslutning. < > 5 > > 15 > 15 > 15 > 15 Batteridrevne spændingsgivere kan oftest tilsluttes både tørbatterier og akkumulatorer, typisk med 9 eller 12 volt forsyning. Mange Ladeenergi i forhold til hegnslængde (ved indhegning af kreaturer). Kilde: Poda Hegn 21

21 Indhegning Stærkstrømsreglement El-hegn er underlagt bestemmelserne i stærkstrømsreglementet og skal derfor håndteres på lige fod med bedriftens øvrige elektriske installationer. I anvisninger til udførelse af elektriske hegn og lignende fra 1981 (gælder stadig) står der blandt andet: Faste installationer og spændingsgivere må kun opsættes og tilsluttes af autoriserede elinstallatører Et el-hegn må kun tilkobles en spændingsgiver El-hegn med hver sin spændingsgiver skal stå mindst 2 m fra hinanden Forbindelsesledninger til el-hegn må kun føres over offentlig vej efter tilladelse fra de lokale vejmyndigheder Hegnsmateriel skal være understøttet af isolatorer af solidt materiale således, at afledning ikke kan finde sted Der skal overholdes visse afstandskrav til højspændingsledninger og andre fremføringer af elektricitet Spændingsgiveren skal være dæmpet for radiostøj, og hegnstilslutninger må ikke medføre forstyrrelser i tele- og radiokommunikation Spændingsgiver og el-hegn må ikke installeres i områder, hvor der er brandfare Spændingsgiverens jordelektrode skal være anbragt min. 10 m fra eventuel jordelektrode for udligningsforbindelser i stalde og lignende. 0,40-0,45 m 0,80-0,90 m PÆLEAFSTAND 6,00-8,00 m, SNIT Hegnet skal have en højde på 0,8-0,9 m og bør bestå af min. to tråde. 22

22 Permanente indhegninger hegn til storfoldsafgræsning Et permanent hegn på vedvarende græsarealer skal være solidt. Det stiller især krav til valg af pæle. Trådkvalitet, isolator og trådsamlinger skal være samme kvalitet, uanset at hegnet er midlertidigt eller af mere permanent karakter. Til den permanente fold skal der anvendes pæle af god kvalitet med 5-10 års holdbarhed, d.v.s. enten trykimprægnerede pæle eller pæle af hårdt træ f.eks. flækkede egeeller bøgepæle, som har en god holdbarhed. Pæle af hårdt træ fra tropiske træsorter er meget anvendelige til formålet. Storfolde til afgræsning af omdriftsarealer skal kun stå et, højst to år og stiller således ikke de samme krav til holdbarhed. Her kan der anvendes jernpæle, som er hurtige at opstille, og som nemt kan fjernes igen. Til dette formål kan man også anvende almindelige, spidse granpæle enten fra egen skov eller indkøbt. El-tråden skal være af god kvalitet, der svarer til minimum to mm galvaniseret jerntråd. Rustet hegnstråd bør udskiftet. Trådsamlingerne skal være foretaget omhyggeligt, således at gnistoverspring ikke kan forekomme. Isolatorerne skal være af ikke-ledende og vejrbestandige materialer. De fleste isolatorer i dag er af plast. Porcelænsisolatorer kan stadig købes. Hegnet skal have en højde på 0,8-0,9 m og bør bestå af min. to tråde. Pælene sættes med en afstand på seks-otte m. Hegn til stribegræsning flytbart hegn Den faste del af hegnet omkring stribegræsningsmarkerne skal etableres som hegn til storfolde, mens der stilles andre krav til det hegn, der skal flyttes dagligt. Det flytbare hegn skal være fleksibelt, nemt at håndtere og tilstrækkeligt holdbart. Pælene skal være lette og nemme at flytte. Her kan anvendes nogle af de mange plasteller tenderstålspæle, der er på markedet. De har en ringe vægt, og de er nemme at få i jorden. Pælene sættes med en afstand på ca. ti m. Et alternativ hertil er de såkaldte stribegræsnings-hjul, hvor flytning af hegnet sker ved at flytte tråden i den ene ende af hegnet, hvorefter stribegræsningshjulene og tråden automatisk følger med. Til stribegræsning anvender man kun én tråd, da flere tråde nemt bliver uhåndterlige. Flere tråde kan dog godt håndteres, hvis man anvender trådspoler til at holde sammen på tråden. Til tråden kan man benytte de såkaldte polytråde, som er en flettet snor bestående af et ledende materiale, ofte tynde metaltråde og stærke kunststoftråde til at give tråden styrke. Polytrådene er nemmere at håndtere end almindeligt hegnstråd, der ikke egner sig til at blive rullet op dagligt. Indhegning 23

23 Priser Priser Fangefolde kan ikke købes færdige, men må konstrureres og bygges på stedet. I afsnittet om valg af materialer er forskellige former for mellemgitre beskrevet lige fra indkøbt inventar til rafter fra egen skov. I de følgende priseksempler er der taget udgangspunkt i indkøbt tømmer fra trælasthandel. Små fangefolde side stk. tryk. imp. stolper 150 x 150 mm à 2,7 m 3.400,- kr. 120 lb. m tryk imp. halvtømmer 75 x 150 mm 4.800,- kr. 3 stk. galv. lågebeslag 600,- kr. 1 stk. lukkebeslag til låge 210,- kr. Befæstigelsmaterialer (Bræddebolte m.v.) 1.150,- kr. Fangelåge 5.800,- kr. Beton til nedstøbning af hjørnestolper 800,- kr. Ialt ,- kr. Lille fangefold side stk. tryk. imp. stolper 150 x 150 mm à 2,7 m 7.700,- kr. 300 lb. m tryk imp. halvtømmer 75 x 150 mm ,- kr. 6 stk. galv. lågebeslag 1.200,- kr. 2 stk. lukkebeslag til låge 420,- kr. Befæstigelsmaterialer (Bræddebolte m.v.) 2.600,- kr. Fangelåge 5.800,- kr. Beton til nedstøbning af hjørnestolper 1.800,- kr. Ialt Hvis fangelåge erstattes med fangsektion tillægges yderlig 8.200,- kr. (Se "fangsektion" side 9) ,- kr. Mellem fangefold side stk. tryk. imp. stolper 150 x 150 mm à 2,7 m 8.850,- kr. 455 lb. m tryk imp. halvtømmer 75 x 150 mm ,- kr. 18 stk. galv. lågebeslag 3.600,- kr. 7 stk. lukkebeslag til låge 1.470,- kr. Befæstigelsmaterialer (Bræddebolte m.v.) 3.000,- kr. Fangesektion 8.000,- kr. Beton til nedstøbning af hjørnestolper 2.050,- kr. Ialt ,- kr. 24

24 Stor fangefold side stk. tryk. imp. stolper 150 x 150 mm à 2,7 m ,- kr. 585 lb. m tryk imp. halvtømmer 75 x 150 mm ,- kr. 33 stk. galv. lågebeslag 6.600,- kr. 12 stk. lukkebeslag til låge 2.520,- kr. Befæstigelsmaterialer ( Bræddebolte m.v.) 3.920,- kr. Fangesektion 8.000,- kr. Læsserampe 9.550,- kr. Beton til nedstøbning af hjørnestolper 2.700,- kr. Priser Ialt ,- kr. Læsserampe 10 stk. tryk imp. stolper 150 x 150 mm à 3,55 m 2.840,- kr. 5 stk. overliggere à 1,0 m 400,- kr. 12 lb. m. tryk imp. vanger 75 x 150 mm 480,- kr. 186 lb. tryk imp. halvtømmer 75 x 150 mm 7.440,- kr. 3 stk. galv. lågebeslag 600,- kr. 1 stk. lukkebeslag 210,- kr. Befæstigelsesmaterialer 140,- kr. Beton 500,- kr. Ialt ,- kr. Fangesektion side stk. tryk imp. stolper 150 x 150 mm à 2,7 m 2.160,- kr. 10 stk. overliggere à 1,0 m 800,- kr. 44 lb. m tryk imp. halvtømmer 75 x 100 mm 1.760,- kr. 12 stk. galv. lågebeslag 2.400,- kr. 4 stk. lukkebeslag til låger 800,- kr. Afspærringsbom incl. portskinne og løbehjul 1.050,- kr. Fangelåge 5.800,- kr. Befæstigelsesmaterialer 700,- kr. Beton 500,- kr. Ialt ,- kr. Alle priser er indkøbspriser uden moms og er firmaernes gældende listepriser medio Hertil kommer egen arbejdskraft til nedgravning af stolper og opstilling af folden. I priserne er eventuel etablering af drikkevand og foderkrybbe i folden ikke indregnet. 25

25 Priser Fikseringsboks Mobile fangefolde 9.500,- kr. 6 stk. gitter + karm 9.100,- kr. 6 stk. gitter + fanglåge ,- kr. Fikseringsboks med lågearrangement ,- kr. Kreaturvogn med lågearrangement ,- kr. Mobilt foderbord med fanggitter ,- kr. 26

26

EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T

EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T Alle vore produkter er godkendt efter nyeste norm EN 60 335-2-76 Kraftige 230V El-hegn ELEPHANT M115 (udgår 1. sept. 2010 og erstattes af M85*) EAN

Læs mere

1.0 FORORD OM HEGN 1.1 Hvorfor skal vi hegne?

1.0 FORORD OM HEGN 1.1 Hvorfor skal vi hegne? 1.0 1.1 Hvorfor skal vi hegne? 1.0 Forord om hegn Det er efterhånden mange år siden, at man brugte hyrder i Danmark. Den moderne hyrde hedder i dag et sikkert hegn. I nogle tilfælde en spændingsgiver,

Læs mere

Elhegn til 230 volt. 52 joule

Elhegn til 230 volt. 52 joule Elhegn til 230 volt Patura P-8000 Den kraftigste spændingsgiver på det europæiske marked. Anvendes hvor der virkelig er behov for power, store indhegninger eller indhegninger med meget afledning og vegetation.

Læs mere

EL-HEGN /STYRKE/ /SIKKERHED/ /KVALITET/ KATALOG. Overholder EN 60335-2-76 norm

EL-HEGN /STYRKE/ /SIKKERHED/ /KVALITET/ KATALOG. Overholder EN 60335-2-76 norm EL-HEGN /STYRKE/ /SIKKERHED/ /KVALITET/ KATALOG Overholder EN 60335-2-76 norm Kraftige 230V El-hegn Elephant M85 4000711 Super kraftigt hegn til større indhegninger. Velegnet til mose, eng og andre steder

Læs mere

Dansk Kvæg Kongres 2009 Fleksible staldsystemer til kødkvæg Helge Kromann Bygningskonsulent kvægstalde

Dansk Kvæg Kongres 2009 Fleksible staldsystemer til kødkvæg Helge Kromann Bygningskonsulent kvægstalde Dansk Kvæg Kongres 2009 Fleksible staldsystemer til kødkvæg Helge Kromann Bygningskonsulent kvægstalde Fleksible staldsystemer til kødkvæg Billigt Funktionelt Kan begge dele lade sig gøre? Fleksible staldsystemer

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

EL-HEGN STYRKE SIKKERHED KVALITET. Overholder EN 60335-2-76 norm

EL-HEGN STYRKE SIKKERHED KVALITET. Overholder EN 60335-2-76 norm EL-HEGN STYRKE SIKKERHED KVALITET Overholder EN 60335-2-76 norm Kraftige 230V El-hegn ELEPHANT M85 EAN 5703394000711 Super kraftigt hegn, der holder al bevoksning nede. Velegnet til alle dyr. Spænding

Læs mere

Hegnstilbehør og løsdele 2011

Hegnstilbehør og løsdele 2011 Hegnstilbehør og løsdele 2011 Varenr. Jordspyd Rundt 12 mm. Varmgalvaniseret L: 150 cm 14619 56,-/70,- Kobling 146191 44,-/55,- Tilslutningsklemme 146192 20,-/25,- Jordspyd Kiwitah Særdeles effektiv. Ekstra

Læs mere

MicroFeeder. Mineralfoderautomater. MineralRocker BasisFeeder PitStop

MicroFeeder. Mineralfoderautomater. MineralRocker BasisFeeder PitStop MicroFeeder Mineralfoderautomater MineralRocker BasisFeeder PitStop PitStop PitStop - Ta selv mineraler PitStop automaten giver malkekøerne et ekstra tilskud mineraler og vitaminer udover dem, de får fra

Læs mere

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf.

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf. Hegn til Heste Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Indledning Pt. side 1.0 3 Hestenes reaktionsmønster 1.1 3 Foldenes formål, udstyr og størrelse 1.2 5 Hvad er årsagen til heste

Læs mere

Arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg

Arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg Arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg 1 FORORD 2 Pjecen om arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg er udarbejdet for Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, Bar Jord til Bord i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg BEK nr 756 af 23/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-5401-0068 Senere ændringer til forskriften BEK nr 498

Læs mere

Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter

Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Bygninger og Maskiner Landskontoret for Planteavl Flydelag eller låg på gyllen! Det er der penge i! Udgivet af: Landbrugets

Læs mere

MicroFeeder. MineralRocker BasisFeeder

MicroFeeder. MineralRocker BasisFeeder MicroFeeder MineralRocker BasisFeeder MineralRocker MineralRocker - sikrer kreaturernes mineralforsyning i græsningsperioden MineralRocker er designet som en væltepeter, så mineralerne beskyttes mod både

Læs mere

www.seem.dk Flere og flere vælger Seem Al information på - dit naturlige valg.. Du stiller krav... Det gør vi også

www.seem.dk Flere og flere vælger Seem Al information på - dit naturlige valg.. Du stiller krav... Det gør vi også Al information på Flere og flere vælger Seem Du stiller krav... Det gør vi også - Jeg er stolt af at kunne sige, at vi i 36 år har produceret staldinventar i tæt samarbejde med kunderne. Det gør, at vi

Læs mere

Kvalitet og styrke. Følgende generelle retningslinier kan hjælpe dig til at få sat et hegn, som fungerer godt i mange år.

Kvalitet og styrke. Følgende generelle retningslinier kan hjælpe dig til at få sat et hegn, som fungerer godt i mange år. Kvalitet og styrke En indhegning med hjorte rummer store værdier og det er derfor nødvendigt at sikre sig at hegnet er opsat på rigtig måde, samt at de anvendte materialer er af bedste kvalitet. Følgende

Læs mere

Erfaringer og ideer om økologiske kalve, løbekvier og goldkøer på græs

Erfaringer og ideer om økologiske kalve, løbekvier og goldkøer på græs Erfaringer og ideer om økologiske kalve, løbekvier og goldkøer på græs Projekt: Afgræsning også en del af fremtidens kvægbrug 2009-2011 Arbejdspakke 4: Delprojekt kalve, løbekvier og goldkøer på græs.

Læs mere

Calf-O-Tel lille blev vurderet sommer hos én landmand og vinter hos to landmand.

Calf-O-Tel lille blev vurderet sommer hos én landmand og vinter hos to landmand. Calf-O-Tel lille Calf-O-Tel lille blev vurderet sommer hos én landmand og vinter hos to landmand. Foto: Calfotel Hyttetype Helstøbt enkelthytte Materiale Glasfiberforstærket polyester Indkøbt 2002 Dimensioner

Læs mere

Rettelsesblad til. GODSTRANSPORT MED LASTBIL 5. udgave

Rettelsesblad til. GODSTRANSPORT MED LASTBIL 5. udgave Rettelsesblad til GODSTRANSPORT MED LASTBIL 5. udgave Bygmestervej 5, 1. 2400 København NV Telefon: 35 87 87 00 Fax: 35 87 87 01 E-mail: info@turforlag.dk www.turforlag.dk Lastsikring 69 Lastsikring I

Læs mere

Bedre behandlings- og kælvningsafdeling. Udviklingskonsulent Susanne Pejstrup, Gefion, sup@gefion.nu Tlf.. 26190808

Bedre behandlings- og kælvningsafdeling. Udviklingskonsulent Susanne Pejstrup, Gefion, sup@gefion.nu Tlf.. 26190808 Bedre behandlings- og kælvningsafdeling Udviklingskonsulent Susanne Pejstrup, Gefion, sup@gefion.nu Tlf.. 26190808 DLBR Kvægstalde www.dlbrkvagstalde.dk Bygnings- og kvægrådgivere med speciale i kvægstalde

Læs mere

7.0 Montering af hegn

7.0 Montering af hegn 7.0 Montering af hegn 7.1 Poda Hegn med Insultimber MATERIALER & VÆRKTØJ TIL PODA HEGN (INSULTIMBER) 2,5 mm tråd (2001). Trådstrammere (14643). 7.1 Poda Hegn med Insultimber Hjørnestolper, Ø14 x 230 cm

Læs mere

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik Manuel Klovbeskæringsboks Brugsvejledning Sondergaard maskinteknik Kanstrupvej 10 9460 Brovst Forord Boksen er indrettet, og bygget til at anvendes ved klovbeskæring af kreaturer der har en vægt mellem

Læs mere

Orientering om Lov om hold af malkekvæg. Forum for Rådgivning den 10. juni 2010

Orientering om Lov om hold af malkekvæg. Forum for Rådgivning den 10. juni 2010 Orientering om Lov om hold af malkekvæg Forum for Rådgivning den 10. juni 2010 1 Ikrafttrædelse Loven træder i kraft den 1. juli 2010 For bedrifter, der etableres efter 1-7-10 og tages i brug inden 30.

Læs mere

Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999

Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999 Mobilkalvevognen Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Hyttetype Mobil kalvehytte med seks bokse Materiale Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999 Dimensioner

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE 2 Tømningsordningen Denne folder er til alle, der er med i den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke, trix-tanke og septiktanke (herefter omtalt som bundfældningstanke).

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Certifikat nr. 105 fra Teknologisk Institut gældende til 31.12.2009 www.legepladskontrollen.dk Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Symfonialle 18 DK 8700 Horsens E-mail

Læs mere

9.0 Værd at vide om elhegn

9.0 Værd at vide om elhegn 9.0 Værd at vide om elhegn 9.1 Hegnstråd 9.0 Værd at vide om elhegn Indhegningernes design Det er ideelt at spændingsgiveren sidder centralt placeret i forhold til indhegningerne. Ledåbninger Det strømførende

Læs mere

Henrik Hein Jørgensen

Henrik Hein Jørgensen Tak fordi du købte klovplejeboksen. Hvis du tager dig tid til at læse denne lille folder vedrørende brug af boksen og behandling af dyret, er du godt på vej til at få fuld glæde af din nye investering.

Læs mere

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT Trykskrift Nr 5072/DK/1204 Elektriske udligningsforbindelser i landbrug LEVERANDØR AF SIKKERHED... Udarbejdet i samarbejde med Landbrugets Rådgivningscenter, Skejby Århus RAPPORT Formålet med rapporten

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

Afgræsning og slæt. Hundevæng Overdrev. Side 1 af Naturstyrelsen Storstrøm

Afgræsning og slæt. Hundevæng Overdrev. Side 1 af Naturstyrelsen Storstrøm Afgræsning og slæt Hundevæng Overdrev 21-04-2015 Naturstyrelsen Storstrøm Side 1 af 8 Aftale 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Storstrøm, Hannenovvej 22, 4800 Nykøbing F. (herefter

Læs mere

4.0 Hegn til heste. 4.0 Hegn til heste

4.0 Hegn til heste. 4.0 Hegn til heste 4.0 Hegn til heste 4.0 Hegn til heste Heste er et af de mest problematiske dyr at indhegne. Det hænger sammen med hestens natur og det, at den er et flokdyr, der hører fantastisk godt og har et forholdsvis

Læs mere

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet 1 Containerkran. Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du begynder at samle, start med at kontrollere at der ikke mangler noget. Alle delene skæres forsigtigt ud, evt. med en stemmejerns kniv, rens

Læs mere

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer November 2011 N O T A T Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer på græs I forbindelse med GUDP-projektet Teknik til afgræsning har Økologisk Landsforening interviewet

Læs mere

www.seem.dk Flere og flere vælger Seem Al information på - dit naturlige valg.. Du stiller krav... Det gør vi også

www.seem.dk Flere og flere vælger Seem Al information på - dit naturlige valg.. Du stiller krav... Det gør vi også Al information på Flere og flere vælger Seem Du stiller krav... Det gør vi også - Jeg er stolt af, at kunne sige, at vi i 36 år har produceret staldinventar i tæt samarbejde med kunderne. Det gør at vi

Læs mere

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen,

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Behov for naturpleje Pleje naturarealer 7000 6000

Læs mere

Elite. Allround Standard

Elite. Allround Standard Elite Allround Standard Mustang byder på gennemførte løsninger fra Mustang hestetrailer er konstrueret til komfortabel og sikker transport under alle forhold. Der ligger mange beregninger og forsøg med

Læs mere

Svenske råd om rovdyrafvisende hegn

Svenske råd om rovdyrafvisende hegn Svenske råd om rovdyrafvisende hegn Viltskadecenter (2012) Stängsel för att förebygga skador från rovdjur. Faktablad från Viltskadecenter 2012-2, SLU (Sveriges Landbrugsuniversitet). Download originaldokumentet

Læs mere

Kalvehytte (Spøttrup Hytten)

Kalvehytte (Spøttrup Hytten) Kalvehytte (Spøttrup Hytten) Kalvehytte (Spøttrup Hytten) blev vurderet hos én landmand om sommeren og to landmænd om vinteren. Hyttetype Buet hytte opbygget af moduler, to bokse Materiale Galvaniseret

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

EL-HEGN /STYRKE/ /SIKKERHED/ /KVALITET/ KATALOG. Overholder EN 60335-2-76 norm ALLE EL-HEGN

EL-HEGN /STYRKE/ /SIKKERHED/ /KVALITET/ KATALOG. Overholder EN 60335-2-76 norm ALLE EL-HEGN EL-HEGN /STYRKE/ /SIKKERHED/ /KVALITET/ KATALOG Overholder EN 60335-2-76 norm ALLE EL-HEGN Kraftige 230V El-hegn Elephant M85 4000711 Super kraftigt hegn til større indhegninger. Velegnet til mose, eng

Læs mere

Flere og flere vælger Seem

Flere og flere vælger Seem Flere og flere vælger Seem - dit naturlige valg.. Kalve på www.seem.dk Øverst og midtfor: Sektionshytten til 3 kalve er flytbar med pallegaffel til truck eller traktor. Ergonomisk korrekt placerede rustfrie

Læs mere

PRISLISTE. Langtømmer løftes over på afkortebord

PRISLISTE. Langtømmer løftes over på afkortebord PRISLISTE ENGROS FEBRUAR 2014 Langtømmer løftes over på afkortebord Lager af granrafter med bark Lundum Savværk ApS Torpvej 59, Lundum 8700 Horsens Tlf. 7565 42 58 Fax 7565 49 44 www.lundumsavvaerk.dk

Læs mere

Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden.

Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden. J. nr.: 2014-13-60-00073 Veterinær kontrolkampagne 28-05-2015 Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden. I Danmark findes der mange mindre ammeko s besætninger, der opdrætter kødkvæg,

Læs mere

Råd og henvisning til regler vedr. græsning og husdyrhold

Råd og henvisning til regler vedr. græsning og husdyrhold Råd og henvisning til regler vedr. græsning og husdyrhold Af Rita Buttenschøn Hvad siger loven? Når der skal etableres græsning i et nyt område er det vigtigt at undersøge om området ligger indenfor naturbeskyttelsesområde

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Stabilisering af drivveje til køer. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Husdyrbrug nr.

Stabilisering af drivveje til køer. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Husdyrbrug nr. Husdyrbrug nr. 25 Maj 2002 Stabilisering af drivveje til køer Kaj Hansen, Jan S. Strøm & Morten Levring, Afdeling for Jordbrugsteknik Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Opstaldning og management der giver god produktion, sundhed og velfærd

Opstaldning og management der giver god produktion, sundhed og velfærd Opstaldning og management der giver god produktion, sundhed og velfærd Dansk Kvægs kongres Tema 10 24/2 2009 kek@landscentret.dk Kvægfagdyrlæge & teamleder Sundhed & Velfærd, Dansk Kvæg Flowdiagram - Management

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle > Høj effektivitet > Få sliddele > Minimal støj En attraktiv investering - skabt til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736

Læs mere

SERVICE FLYTNING AF TUNGE EMNER MED LUFTPUDESYSTEM TUNG/SVÆR INDUSTRI

SERVICE FLYTNING AF TUNGE EMNER MED LUFTPUDESYSTEM TUNG/SVÆR INDUSTRI SERVICE FLYTNING AF TUNGE EMNER MED LUFTPUDESYSTEM BILLIGERE END KONVENTIONELLE LØSNINGER PRÆCIS KONTROL MED FULD BEVÆGELIGHED NEM AT BETJENE INGEN SLIDTAGE PÅ GULVE STØRRE SIKKERHED TUNG/SVÆR INDUSTRI

Læs mere

Legepladser I Hasselhegnet

Legepladser I Hasselhegnet Legepladser I Hasselhegnet Legepladsudvalg - beskrivelse Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forord...3 Arealet...3 Tilskud...3 Leverandørerne...4 Natur/Traditionel...5 Fællesarbejde...5 De

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Indledning Transportable, forbrændingsmotordrevne generatoranlæg skal enten opfylde bestemmelserne i Ú 551 á eller de særlige bestemmelser i Ú 816 á. Bestemmelserne i ISO 8528-8 kan også anvendes for generatoranlæg

Læs mere

Støbeanvisning og vigtige mål ved etablering

Støbeanvisning og vigtige mål ved etablering Støbeanvisning og vigtige mål ved etablering 1 Skitse set fra oven A: bredden på udsparingen skal være 78,5 cm, dybden skal være 10,5 cm. B: længden på betondækket er afhængig af køretøjets længde, se

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3.

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Vejledning Brandveje og brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

Om Danbox Klimapavilloner & containere

Om Danbox Klimapavilloner & containere Om Danbox Klimapavilloner & containere Det bedste alternativ Vi oplever ofte, at vore kunder kommer til os, fordi de ønsker et billigt og nemt alternativ til nybyggeri, når de ønsker at udvide produktionen.

Læs mere

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C Forslag 18-05-2014 Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Sommerkolonien ABC, Afd. C Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Indledning Medlemmerne i Sommerkolonien ABC, Afd. C har

Læs mere

Slikbaljer, -spande og -sten

Slikbaljer, -spande og -sten Slikbaljer, -spande og -sten Slikbaljer og -spande Slikbaljer og -spande bør placeres et sted i folden, hvor dyrene ofte kommer f.eks. i nærheden af drikkevandsforsyningen. Det er vigtigt, at produktet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Agri Plastics kalvehytte

Agri Plastics kalvehytte Agri Plastics kalvehytte Hyttetype Materiale Indkøbt Helstøbt hytte til én eller to kalve Polyethylen plast, løbegård af glavaniseret stål August 2005 (opsat på konsulentens besøgsdag) Dimensioner (lxbxh),

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

DANMARKS STÆRKESTE HEGNS-TEAM

DANMARKS STÆRKESTE HEGNS-TEAM Indhold: Rådgivning... 4 Udgiver: Hegngrossisten aps Teglværksvej 54, 5884 Gudme info@pithegn.dk Ansvarshavende: Palle Ingemann Oplag: 114.000 stk. Alle priser i kataloget er excl. moms. Der tages forbehold

Læs mere

Spændende opgaver.. Foto: Tina Valbjørn. Montør: Knud Jessen

Spændende opgaver.. Foto: Tina Valbjørn. Montør: Knud Jessen 2 0 1 5 Spændende opgaver.. Filmen 1864 I august måned 2013 var Hagenskov slot, avlsbygninger og omgivelser location for filmoptagelser til Ole Bornedals storfilm og tv-serie om 1864. Foto: Tina Valbjørn

Læs mere

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Modulopbyggede GENERATORANLÆG - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736 4111 Fax (+45) 9736 4013 info@kva-diesel.dk www.kva-diesel.dk Diesel generatoranlæg

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Calf-Tel De Luxe blev vurderet hos tre landmænd om sommeren og to landmænd om vinteren.

Calf-Tel De Luxe blev vurderet hos tre landmænd om sommeren og to landmænd om vinteren. Calf-Tel De Luxe Calf-Tel De Luxe blev vurderet hos tre landmænd om sommeren og to landmænd om vinteren. Hyttetype Helstøbt enkelthytte Materiale Polyethylen plast Indkøbt 2003, 2004 Dimensioner (lxbxh),

Læs mere

Slutrapport for projektet

Slutrapport for projektet Hjeruplund den 7. april 2015 J.nr.: 32312-G-13-01018 Slutrapport for projektet Brende Ådal Demonstrationsprojekt for helårsgræsning med Naturkvæg Tilsagnsholder: Lisbeth Blomstrøm Tellerupvej 15 5591 Gelsted

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke

Tømning af bundfældningstanke TØMNINGSORDNING Tømning af bundfældningstanke 2 Tømningsordningen Denne folder er til alle, der er med i den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke, trix-tanke og septiktanke (herefter omtalt

Læs mere

Hydrauliske bådløftevogne og mobile bådstativer

Hydrauliske bådløftevogne og mobile bådstativer Hydrauliske bådløftevogne og mobile bådstativer 3 Nyhed 201 NYHED 2013 Hydraulisk Bådløftevogn Lille, hurtig, kraftig og stabil løftevogn. Enkel og sikker bådhåndtering op til 8 tons NYHED!!! Lille, hurtig

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier

Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier Hvordan græs gror Græs ikke for tidligt Eller for kort Tilpas belægningsgraden Under 1 kg ts. 1,1 kg ts. Over 1,2 Intet er så forskelligt som forholdene:

Læs mere

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle > Høj effektivitet > Få sliddele > Minimal støj En attraktiv investering - skabt til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736

Læs mere

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Tagkonstruktioner opstilling og afstivning af spær Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

SILENTIA SKÆRMSYSTEM. Det førende alternativ for optimal hygiejne og beskyttelse af patienters privatliv, hygiejne og patient-integritet

SILENTIA SKÆRMSYSTEM. Det førende alternativ for optimal hygiejne og beskyttelse af patienters privatliv, hygiejne og patient-integritet SILENTIA SKÆRMSYSTEM Det førende alternativ for optimal hygiejne og beskyttelse af patienters privatliv, hygiejne og patient-integritet EasyReturn Vi satte standarden i 1990. I dag har vi leveret 100.000

Læs mere

KOMPLET VOGNPROGRAM. Vogne designet af danske landmænd

KOMPLET VOGNPROGRAM. Vogne designet af danske landmænd KOMPLET VOGNPROGRAM Vogne designet af danske landmænd DESIGNET AF DANSKE LANDMÆND KONSTANT UDVIKLING AF VOGNENE MI tipvognprogrammet består i dag af 5 serier af tipvogne med lasteevner på fra 8 til 30

Læs mere

SOP - Smittebeskyttelse

SOP - Smittebeskyttelse SOP - Smittebeskyttelse SOP-smittebeskyttelse beskriver arbejdsrutiner, der er vigtige for at opnå en god smittebeskyttelse. Blandt emnerne er: Intern smittebeskyttelse - Flytning af dyr og brug af maskiner

Læs mere

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Kenneth Krogh Kvægfagdyrlæge Afdeling for Rådgivning, Dansk Kvæg Produktionssygdomme årsager Besætningen/dyret

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

ER DET EN SNØRE, ER DET EN KLINGE.?

ER DET EN SNØRE, ER DET EN KLINGE.? ER DET EN SNØRE, ER DET EN KLINGE.? NEJ, DET ER ET HELT NYT KONCEPT! OREGON FlexiBlade snøren er hverken eller..! Den seneste nyhed fra OREGON. Feksibel som en snøre men skarp som en klinge. Overflødiggør

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck At-VEJLEDNING B.2.3.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.01.3 af maj 1996 Løft af personer med gaffeltruck Vejledning om løft af personer med gaffeltruck med aftagelig arbejdskurv 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2 Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2 Nu-situation Der er 260 ha, hvoraf 40 ha er skov Der ligger en miljøgodkendelse til 943 DE (543 køer og 70 % af normalt antal opdræt) Da byggeriet af et nyt staldanlæg

Læs mere

Lejrliv, pioner og ild. Sikkerhedsregler

Lejrliv, pioner og ild. Sikkerhedsregler Lejrliv, pioner og ild Sikkerhedsregler Sikkerhed for lejrliv, pioner og ild På lejre og ture er der regler for, hvordan man bruger ild, arbejder med rafter eller i højden. Reglerne skal gøre spejd til

Læs mere

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG FarmTest nr. 62 2010 i ensilagestakke KVÆG i ensilagestakke Indhold Indledning... 3 Fotos og videosekvenser... 4 Hvilken type skal man vælge?... 4 Skrælleteknik... 4 Enklere udtagningsteknik... 5 Præcision,

Læs mere

Hegn til heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf.

Hegn til heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf. Hegn til heste Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Indledning Pt. side 1.0 3 Hestens reaktionsmønster 1.1 3 Foldenes formål, udstyr og størrelse 1.2 5 Hvad er årsagen til at heste

Læs mere

Isiteek er et gør-det-selv produkt primært rettet mod skibsmarkedet, og er hovedsageligt udviklet til at lave mindre paneler.

Isiteek er et gør-det-selv produkt primært rettet mod skibsmarkedet, og er hovedsageligt udviklet til at lave mindre paneler. Isiteek er et gør-det-selv produkt primært rettet mod skibsmarkedet, og er hovedsageligt udviklet til at lave mindre paneler. Du skal bruge følgende værktøjer: En arbejdsbænk med en lige kant Nogle vægte

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser Undervisningsmateriale til AMU mål 48407 Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser 1 Indholdsfortegnelse. Regler for vognbremser Side 3. Brug af bremsetester Side 6. Bremsetester display Side

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Sådan er Limousinen. Statistiske oplysninger benyttet i hæftet er hentet fra: Dansk Kødkvægs årsstatistik 2014 www.klassificeringskontrollen.

Sådan er Limousinen. Statistiske oplysninger benyttet i hæftet er hentet fra: Dansk Kødkvægs årsstatistik 2014 www.klassificeringskontrollen. Sådan er Limousinen Sådan er Limousinen Et hæfte til nystartede og til kommende limousineavlere om limousinekvægets adfærd og kendetegn, krydret med tips til livet med limousiner. Statistiske oplysninger

Læs mere

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag.

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Før du går i gang. Har du undersøgt grunden for nedgravet ledning og rør? Har du det fornødne værktøj? Du skal bruge: En impact akkudrill,

Læs mere

Styr på klovsundheden - hvordan?

Styr på klovsundheden - hvordan? Styr på klovsundheden - hvordan? Agri Nord Torsdag den 28 januar 2010 Pia Nielsen - Dyrlæge, Dansk Kvæg Hornrelaterede klovlidelser såleblødning sålesår dobbeltsål hul væg Nynne Capion 2004: Forekomst

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Installationer Arkivnr. 104.03-01 El Udgivet Sept.'93 Potentialeudligning i bygninger med husdyr (kvæg, svin, fjerkræ etc.) Revideret 28.04.2003 Side 1 af

Læs mere

Gruppehytte I blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Vandfaste krydsfinerplader, galvaniseret stålramme Indkøbt 2004

Gruppehytte I blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Vandfaste krydsfinerplader, galvaniseret stålramme Indkøbt 2004 Gruppehytte I Gruppehytte I blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Hyttetype Fælleshytte Materiale Vandfaste krydsfinerplader, galvaniseret stålramme Indkøbt 2004 Dimensioner (lxbxh), m Areal,

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

HDboksen. Det bedste til dine heste... Vi fremstiller gerne efter specialmål! Kvalitet til den rigtige pris...

HDboksen. Det bedste til dine heste... Vi fremstiller gerne efter specialmål! Kvalitet til den rigtige pris... Det bedste til dine heste... En verden af hestebokse til et hvert behov Tekniske data: Profiler: Rammerør: 50 x 50 x 3 mm Lodrette tremmer: 25 x 2 mm Vandrette tremmer: 33,7 x 2,6 mm Alt varmgalvaniseret

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen 1 Tilsyn med legepladser i dagplejehjem 2 Forord Alle børn skal kunne lege trygt på legepladserne i s dagpleje. Legepladserne skal derfor indrettes således, at der er mindst mulig risiko for, at børnene

Læs mere

Fristelser ved afgræsning. Høgsted Kvægbrug I/S Frank Johansen,

Fristelser ved afgræsning. Høgsted Kvægbrug I/S Frank Johansen, Fristelser ved afgræsning Høgsted Kvægbrug I/S Frank Johansen, Høgsted Kvægbrug I/S 420 årskøer, 460 stk. hundyrsopdræt Ydelse på 10.000 kg EKM Kvægstald fra 2002 med 429 senge Ungdyrstald fra 2010 med

Læs mere