Erhvervsstyrelsen og EY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsstyrelsen og EY"

Transkript

1 Erhvervsstyrelsen og EY 19. deember 013 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

2 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger 19. deember 013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 3. De to bekendtgørelsers konsekvenser for berørte virksomheder 4.1 Formål med bekendtgørelserne 4. Administrative konsekvenser af de to bekendtgørelser 4.3 Reguleringens oprindelse 17.4 Virksomhedernes kommentarer og anbefalinger 17 Bilag A. Måleparametre for bekendtgørelser om sundhedsrådgivningsaftaler for hhv. kvæg og svinebesætninger 19 Bilag B. Baggrunden for måling af administrative konsekvenser ved AMVABmetoden 36 Erhvervsstyrelsen og EY

3 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse 19. deember Resumé Denne ex post måling afdækker de administrative konsekvenser for erhvervslivet forbundet med bekendtgørelserne om sundhedsrådgivningsaftaler for henholdsvis svineog kvægbesætninger. Målingen afdækker således ikke andre eventuelle konsekvenser for erhvervslivet. De to bekendtgørelser tjener begge to overordnede formål. Det første formål er at skabe administrative lettelser for de besætningsansvarlige, og det andet er, at de skal være med til at forbedre dyrevelfærden på både kvæg og svinebesætninger. De to bekendtgørelser medfører både administrative lettelser og byrder for de berørte virksomheder. For både svine og kvægbesætninger skal rådgivning om dyrevelfærd nu kun gennemføres på to af de årlige rådgivningsbesøg. På disse rådgivningsbesøg skal dyrlægen rådgive den besætningsansvarlige ud fra de speifikke forhold i besætningen med henblik på fremadrettede forbedringstiltag. Til gengæld skal de resterende årlige rådgivningsbesøg ikke adressere dyrevelfærd. Disse ændringer får betydning for de besætningsansvarlige og de omkostninger, som de har til dyrlægerne, der gennemfører rådgivningsbesøgene. I forbindelse med rådgivningsbesøgene skal dyrlægerne udarbejde kvartalsvise eller halvårlige rapporter, og den ovennævnte ændring medfører, at alle rapporter ikke længere skal indeholde et afsnit om dyrevelfærd. Denne ændring får kun direkte betydning for dyrlæger. Herudover sker der også en lempelse af kravene til de journaloptegnelser, som dyrlægen foretager efter hvert rådgivningsbesøg på baggrund af den besætningsansvarliges optegnelser. De ovenstående ændringer berører både kvæg og svinebesætninger. Der foretages dog også en ændring, som kun berører kvægbesætninger. Ændringen består i, at en række rådgivningsbesøg omlægges til statusbesøg, som er mindre omfattende end de normale rådgivningsbesøg. Omlægningen til statusbesøg sker dog kun for besætninger, der har indgået en bestemt type af sundhedsrådgivningsaftale (tilvalgsmodul ), og antallet af statusbesøg afhænger af besætningens størrelse og kvægsammensætning. De administrative konsekvenser, som følger af de to bekendtgørelser, er en samlet lettelse på a. 59,9 mio. Af denne lettelse opnås a. 37,9 mio. ved kvægbesætninger, mens a. mio. er i relation til svinebesætninger. Dette fremgår også af tabel 1 nedenfor. Tabel 1: Løbende administrative lettelser for virksomhederne Samfundsniveau, mio. Løbende administrativ lettelse relateret til svinebesætninger,0 Løbende administrativ lettelse relateret til kvægbesætninger 37,9 Samlet 59,9 3 Erhvervsstyrelsen og EY

4 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse 19. deember 013. De to bekendtgørelsers konsekvenser for berørte virksomheder.1 Formål med bekendtgørelserne Som en del af det vedtagne veterinærforlig er der udarbejdet to bekendtgørelser om sundhedsrådgivningsaftaler for henholdsvis svine og kvægbesætninger. Begge bekendtgørelser trådte i kraft den 1. juni 013 og har betydning for både besætningsansvarliges og besætningsdyrlægers arbejde. For begge bekendtgørelser gælder, at de overordnet set tjener to entrale formål. For det første skal bekendtgørelserne skabe administrative lettelser for de besætningsansvarlige. Den administrative lettelse sker ved at mindske både den besætningsansvarliges og dyrlægens arbejde relateret til rådgivningsbesøg og skabes gennem en række forskellige tiltag. Det andet entrale formål med de to bekendtgørelser er, at der skal sættes yderligere fokus på dyrevelfærd i besætningerne. Dette sker ved et krav om, at ved mindst to årlige rådgivningsbesøg skal besætningsdyrlægen rådgive om dyrevelfærd ud fra de konkrete forhold i besætningen og fokusere på aspekter, som har behov for eller potentiale for forbedringer. Ved at konentrere rådgivning om dyrevelfærd på to årlige rådgivningsbesøg opnås administrative lettelser, og samtidigt forventes det, at besætningsdyrlægen får bedre mulighed for at udføre målrettet rådgivning om dyrevelfærd, som den besætningsansvarlige nemmere kan anvende til at implementere dyrevelfærdsforbedringer. De to overordnede hensyn bag de to bekendtgørelser medfører således både administrative lettelser og byrder for henholdsvis besætningsdyrlæger og besætningsansvarlige, hvilket også vil fremgå af næste afsnit.. Administrative konsekvenser af de to bekendtgørelser Bekendtgørelserne om sundhedsrådgivningsaftaler for henholdsvis svine og kvægbesætninger medfører administrative konsekvenser for både de besætningsansvarlige, som skal deltage i rådgivningsbesøg, og for besætningsdyrlægerne, som gennemfører rådgivningsbesøgene. De to bekendtgørelser vil blive behandlet separat i de følgende afsnit. De næste underafsnit vil således først omhandle administrative konsekvenser i relation til svinebesætninger og herefter kvægbesætninger. Afsluttende samles der op på de administrative konsekvenser på samfundsniveau. De to bekendtgørelser får administrative konsekvenser for besætningsansvarlige for henholdsvis kvæg og svinebesætninger på to måder. For det første påvirkes den tid, som de besætningsansvarlige bruger på rådgivningsbesøg, idet disse kræver den besætningsansvarliges tilstedeværelse. For det andet betaler de besætningsansvarlige dyrlægerne for at gennemføre rådgivningsbesøgene, som dermed udgør en ekstern anskaffelse for den besætningsansvarlige. Når bekendtgørelserne således påvirker dyrlægernes tidsforbrug på rådgivningsbesøg, får det konsekvenser for de udgifter, som de besætningsansvarlige afholder til eksterne anskaffelser. 4 Erhvervsstyrelsen og EY

5 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse 19. deember Administrative konsekvenser af bekendtgørelse nr. 545 om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger Bekendtgørelse medfører en række ændringer, som påvirker arbejdet hos både besætningsdyrlæger og besætningsansvarlige. For det første er der en ændring i, hvor ofte rådgivning om dyrevelfærd skal indgå som en del af et rådgivningsbesøg. Med de nye regler skal dyrlægen kun rådgive om dyrevelfærd på to af de årlige rådgivningsbesøg. Tidligere skulle dyrevelfærd indgå i alle rådgivningsbesøg. Som følge af ændringerne, skal der på de to årlige rådgivningsbesøg være særligt fokus på dyrevelfærdsmæssige forhold i besætningen, som har behov for eller potentiale for forbedring af dyrevelfærden. Ved at samle rådgivning om dyrevelfærd på to årlige rådgivningsbesøg er forventningen, at besætningsdyrlægen kan levere mere målrettet velfærdsrådgivning, som den besætningsansvarlige nemmere kan anvende til at implementere dyrevelfærdsforbedringer. Dette fokus medfører, at de to årlige rådgivningsbesøg tager længere tid end de tidligere rådgivningsbesøg. Det øgede tidsforbrug vil gælde for både besætningsansvarlige og dyrlægerne, da begge er til stede under de to årlige rådgivningsbesøg. Samtidig vil de rådgivningsbesøg, som ikke længere skal omhandle dyrevelfærd, blive af kortere varighed. På baggrund af rådgivningsbesøgene udarbejder besætningsdyrlægerne kvartalsvise eller halvårlige rapporter, hvori de redegør for forholdene ved den pågældende besætning. Ændringen i relation til dyrevelfærdsfokus betyder, at rapporterne fremover kun to gange årligt skal indeholde et afsnit om dyrevelfærd. I relation til svinebesætninger varierer rapportfrekvensen mellem de to aftaletyper, der indgår i målingen. For blandede svinebesætninger skal der således udarbejdes kvartalsvise rapporter, mens der for rene slagtesvinsbesætninger kun skal udarbejdes halvårlige rapporter. Dette indebærer, at ændringen ved rapportskrivninger kun får betydning for blandede svinebesætninger, da kun to af de fire rapporter skal adressere dyrevelfærd, mens de to resterende rapporter kan udelade afsnittet. Ændringerne ved rapportudarbejdelsen får kun konsekvenser for besætningsdyrlægernes tidsforbrug, da dette ikke kræver den besætningsansvarliges tilstedeværelse eller direkte bidrag. De besætningsansvarlige påvirkes dog stadig, da de betaler for den tid, dyrlægerne bruger på rapportudarbejdelsen. For at skabe et overblik over, hvad den nye bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger betyder i forhold til indholdet af rådgivningsbesøgene samt rapporterne, viser figur 1 og nedenfor ændringen for henholdsvis blandede svinebesætninger og rene slagtesvinsbesætninger. Som det fremgår af figurerne er der forskelle i konsekvenserne for de to aftaletyper ved både selve rådgivningsbesøgene og rapportskrivningen. Det skal for begge figurers vedkommende bemærkes, at plaeringen af rådgivningsbesøg og rapportudarbejdelse er illustrative og ikke afspejler, hvornår disse begivenheder reelt finder sted. 5 Erhvervsstyrelsen og EY

6 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse 19. deember 013 Figur 1. Antallet af rådgivningsbesøg og rapporter for blandede svinebesætninger før og efter den nye bekendtgørelse Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. De. Før den nye bekendtgørelse ang. svinebesætninger Efter den nye bekendtgørelse ang. svinebesætninger Sundhedsrådgivningsbesøg med dyrevelfærd Sundhedsrådgivningsbesøg uden dyrevelfærd Kvartalsrapport med dyrevelfærd Kvartalsrapport uden dyrevelfærd Figur. Antallet af rådgivningsbesøg og rapporter for rene slagtesvinsbesætninger før og efter den nye bekendtgørelse Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. De. Før den nye bekendtgørelse ang. svinebesætninger Efter den nye bekendtgørelse ang. svinebesætninger Sundhedsrådgivningsbesøg med dyrevelfærd Sundhedsrådgivningsbesøg uden dyrevelfærd Halvårlig rapport med dyrevelfærd Halvårlig rapport uden dyrevelfærd Efter hvert rådgivningsbesøg fører dyrlægen journal over kontakten med svinebesætningen. Den nye bekendtgørelse medfører en lempelse af kravene til disse journaloptegnelser. Lempelsen indebærer, at dyrlægen ikke længere skal opbevare en kopi af den besætningsansvarliges oversigt over anvendte og ikke forbrugte lægemidler siden det foregående rådgivningsbesøg. Dette betyder, at den besætningsansvarlige ikke behøver at bruge tid på at indsamle den nødvendige dokumentation for sin lægemiddelanvendelse. På samme måde oplever besætningsdyrlægen en tidsbesparelse, fordi dyrlægen ikke længere skal indsamle, gennemgå og arkivere den besætningsansvarliges dokumentation. Hertil kommer, at besætningsdyrlægerne ikke længere skal instruere de besætningsansvarlige i, hvilken dokumentation de skal fremskaffe. Denne ændring påvirker således både den besætningsansvarliges og dyrlægens tid. De ovennævnte ændringer medfører administrative lettelser og byrder for både besætningsdyrlæger og besætningsansvarlige. Dette uddybes nedenfor. De administrative lettelser For de besætningsansvarlige medfører den nye bekendtgørelse administrative lettelser på to områder. Dette drejer sig om rådgivningsbesøg uden dyrevelfærd samt lempelsen af kravene ved journaloptegnelser. De administrative lettelser er oplistet i tabel, hvor de også er fordelt på de to relevante aftaletyper. Den samlede administrative lettelse for de besætningsansvarlige er på a. 7,4 mio., hvoraf størstedelen af lettelsen hører under de blandede svinebesætninger. 6 Erhvervsstyrelsen og EY

7 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse 19. deember 013 Tabel : Administrative lettelser for besætningsansvarlige for svinebesætninger (mio. DKK) Aftaletype Rådgivningsbesøg uden dyrevelfærd Journaloptegnelser Samlet Blandede svinebesætninger 1,7 3,9 5,6 Rene slagtesvinsbesætninger 0,4 1,4 1,8 Samlet,1 5,3 7,4 I relation til besætningsdyrlæger medfører ændringerne administrative lettelser på tre områder. Dette drejer sig om både rådgivningsbesøg og rapportskrivninger, som ikke skal adressere dyrevelfærdsforhold, samt de lempede krav til journaloptegnelserne. De administrative lettelser forbundet med de tre ændringer fremgår af nedenstående tabel 3, som er fordelt på de to aftaletyper, henholdsvis blandede svinebesætninger og rene slagtesvinsbesætninger. Som det fremgår af tabellen, er der en samlet lettelse på a. 19,6 mio. for blandede svinebesætninger, mens lettelsen er på a. 5,9 mio. for rene slagtesvinsbesætninger, hvilket giver en samlet lettelse for besætningsdyrlæger på a. 5,5 mio. Ud af denne lettelse for besætningsdyrlæger er omkring a. 17, mio. relateret til de lempede krav til journaloptegnelser, hvilket gør det til den ændring, der giver den største lettelse for besætningsdyrlæger ved svinebesætninger. Tabel 3: Administrative lettelser forbundet med besætningsdyrlægernes arbejde ved svinebesætninger (mio. DKK) Rapportskrivning Rådgivningsbesøg Journaloptegnelser Aftaletype uden dyrevelfærd Samlet uden dyrevelfærd Blandede svinebesætninger 19,6 5,7 1,3 1,6 Rene slagtesvinsbesætninger 5,9 1,3 4,6 Samlet 7,0 1,3 17, 5,5 For både dyrlæger og besætningsansvarlige dækker de ovenstående administrative lettelser over estimerede tidsbesparelser. På baggrund af de interviewede besætningsdyrlægers forskellige vurderinger, kan det estimeres, at de i gennemsnit vil opnå en tidsmæssig besparelse på 11 minutter pr. rådgivningsbesøg, som ikke omhandler dyrevelfærd. Disse 11 minutter er den samme tidsmæssige besparelse, som de besætningsansvarlige vil opleve, da de skal være til stede ved alle rådgivningsbesøg. Den største tidsmæssige besparelse, mener dyrlægerne, kommer fra de lempede krav til journaloptegnelserne. Den tidsmæssige reduktion er estimeret til 19 minutter pr. rådgivningsbesøg både for besætningsansvarlige og dyrlæger. For dyrlægernes vedkommende skyldes det, at de ikke skal bruge tid på at assistere den besætningsansvarlige i relation til fremskaffelsen af den rigtige information samt modtage og arkivere dokumentationen. For den besætningsansvarlige opnås tidsbesparelsen ved, at de ikke længere skal bruge tid på at indsamle, opbevare og overdrage dokumentationen til besætningsdyrlægen. Endelig estimeres der en tidsmæssig besparelse på 9 minutter for hver rapport, som ikke indeholder et afsnit om dyrevelfærd. Denne besparelse gælder dog kun for besætningsdyrlægerne. 7 Erhvervsstyrelsen og EY

8 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse 19. deember 013 De administrative byrder Ud over de ovennævnte lettelser medfører den nye bekendtgørelse dog også to administrative byrder. De følger af de to årlige rådgivningsbesøg, hvor dyrlægen også skal adressere dyrevelfærd. For det første estimerer besætningsdyrlægerne, at de to årlige dyrevelfærdsrådgivningsbesøg bliver mere omfattende, hvilket skyldes, at dyrlægerne skal sørge for at dække alle dyrevelfærdsrelaterede forhold på to årlige besøg. For det andet vil de rapporter, som to gange årligt skal omhandle dyrevelfærd, også blive lidt mere tidskrævende for besætningsdyrlægen at udforme. Dyrlægernes vurdering er, at afsnittet om dyrevelfærd vil blive mere omfattende, da der samles op for en længere periode, og der foretages en mere grundig gennemgang. Den administrative byrde, som de besætningsansvarlige direkte vil opleve, er relateret til gennemførelsen af de to årlige rådgivningsbesøg, som også skal omfatte rådgivning om dyrevelfærd. I tabel 4 nedenfor fremgår den administrative byrde fordelt på de to aftaletyper. Af tabellen fremgår det, at den samlede administrative byrde er på a.,5 mio. Tabel 4: Administrative byrder for besætningsansvarlige for svinebesætninger (mio. DKK) Rådgivningsbesøg med Aftaletype Samlet dyrevelfærd Blandede svinebesætninger 1,4 1,4 Rene slagtesvinsbesætninger 1,1 1,1 Samlet,5,5 For besætningsdyrlægernes vedkommende er de administrative byrder relateret til de rådgivningsbesøg og rapportskrivninger med fokus på dyrevelfærd, som det også fremgår af tabel 5 nedenfor. Tabellen viser, at den samlede byrde forbundet med besætningsdyrlægernes arbejde er på a. 8,4 mio. Tabel 5: Administrative byrder forbundet med besætningsdyrlægernes arbejde ved svinebesætninger (mio. DKK) Rådgivningsbesøg Rapportskrivning Aftaletype Samlet med dyrevelfærd med dyrevelfærd Blandede svinebesætninger 4,4 0,4 4,8 Rene slagtesvinsbesætninger 3,6 3,6 Samlet 8,0 0,4 8,4 8 Erhvervsstyrelsen og EY

9 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse 19. deember 013 Tidsmæssigt vurderer de interviewede svinebesætningsdyrlæger, at de to rådgivningsbesøg, der skal adressere dyrevelfærd, vil tage yderligere 30 minutter sammenlignet med de gamle rådgivningsbesøg. Årsagen er, at dyrlægerne fortsat skal afdække alle dyrevelfærdsrelaterede forhold ved besætningen samt yde en mere konkret rådgivning. Opfattelsen er således, at dyrlægerne skal dække de samme forhold, men på færre rådgivningsbesøg, hvilket medfører, at dyrevelfærdsrådgivningsbesøgene bliver mere tidskrævende. Udarbejdelsen af rapporter med afsnit om dyrevelfærd forventes at medføre yderligere,5 minutters arbejde pr. rapport. Årsagen til det begrænsede yderligere tidsforbrug er, at svinebesætningsdyrlægerne allerede har skemaer for, hvordan de effektivt og grundigt beskriver dyrevelfærdsforholdene i besætningerne. Den nye ændring bliver således mest et spørgsmål om at sikre, at alle dyrevelfærdsforhold er tilstrækkeligt adresseret. De samlede administrative konsekvenser ved svinebesætninger Som der er redegjort for ovenfor, resulterer den nye bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger både i administrative byrder og lettelser for besætningsansvarlige og besætningsdyrlæger. Som det fremgår af tabel 6 nedenfor, er der tale om en netto administrativ lettelse på samfundsniveau på a. mio. Den største lettelse opnås ved de blandede svinebesætninger, som det også fremgår af tabellen nedenfor. I forhold til tabellens opdeling i lettelser for henholdsvis besætningsansvarlige og dyrlæger skal det bemærkes, at på trods af, at begge står oplistet separat i tabellen, tilskrives de samlede administrative lettelser til besætningsansvarlige. Dette skyldes, at det er de besætningsansvarlige som ifølge bekendtgørelsen er forpligtiget til at få gennemført sundhedsrådgivningsbesøg, hvorfor de betaler for dyrlægernes tid og kompetener til gennemførelse af rådgivningsbesøgene. Tabel 6: Den samlede administrative lettelse i relation til svinebesætninger (mio. DKK) Adm. lettelse Adm. lettelse Samlet adm. lettelse Aftaletype Besætningsansvarlig Dyrlæger Blandede svinebesætninger 4, 14,8 19,0 Rene slagtesvinsbesætninger 0,7,3 3,0 Samlet 4,9 17,1.0 9 Erhvervsstyrelsen og EY

10 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse 19. deember Administrative konsekvenser af bekendtgørelse nr. 544 om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger medfører en række ændringer, som påvirker arbejdet hos besætningsdyrlæger og besætningsansvarlige. Disse ændringer er i store træk lig de ændringer, som der blev redegjort for i ovenstående afsnit om bekendtgørelsen. Dette indebærer således, at der også i kvægbesætninger skal gennemføres to årlige rådgivningsbesøg, hvor der også rådgives om dyrevelfærd, ligesom de relaterede rapportskrivninger påvirkes. Hvilken betydning, ændringer i rapportskrivningen får for besætningsdyrlægernes arbejde, afhænger af aftaletype. Endelig gælder det også for kvægbesætninger, at besætningsdyrlægens journal, som føres efter hvert rådgivningsbesøg, ikke længere skal indeholde en kopi eller oversigt over den besætningsansvarliges lægemiddelanvendelse samt oplysninger om ikkeforbrugte lægemidler. Der er dog et ekstra væsentligt punkt i bekendtgørelsen om kvægbesætninger, da en del af rådgivningsbesøgene erstattes af statusbesøg. Statusbesøgene er af mindre omfang, da disse ikke skal indeholde en vurdering af den besætningsansvarliges optegnelser foretaget siden sidste rådgivningsbesøg. Omlægningen af rådgivningsbesøg til statusbesøg sker dog kun for besætninger med sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul undtaget ikkemælkeleverende besætninger og antallet af statusbesøg afhænger af besætningens størrelse. Besætninger med mindst 50 og højst 50 køer skal således årligt have 1 rådgivningsbesøg og 6 statusbesøg, mens besætninger med flere end 50 køer skal have gennemført 1 rådgivningsbesøg og 14 statusbesøg årligt. I forhold til statusbesøgene skal det bemærkes, at de ikke skal omfatte dyrevelfærd, hvilket således også vil påvirke det tidsmæssige forbrug forbundet med gennemførelsen af statusbesøg. Figurerne 3 til 7 nedenfor viser, hvordan rådgivningsbesøg, rapporter og statusbesøg fordeler sig på de forskellige aftaletyper. Figurerne 3 og 4 omhandler aftaletyper under tilvalgsmodul 1, hvor der ikke introdueres statusbesøg. Figurerne 5, 6 og 7 viser aftaletyperne under tilvalgsmodul, hvor der omlægges til statusbesøg, dog med ikkemælkeleverende besætninger som undtagelsen. Det skal for alle figurerne bemærkes, at plaeringen af rådgivningsbesøg, rapportudarbejdelser og statusbesøg i forhold til de angivne måneder er illustrative og ikke afspejler, hvornår disse begivenheder reelt finder sted. Figur 3. Antallet af rådgivningsbesøg og rapporter for blandede kvægbesætninger under tilvalgsmodul 1 før og efter den nye bekendtgørelse Før den nye bekendtgørelse ang. kvægbesætninger Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. De. Efter den nye bekendtgørelse ang. kvægbesætninger Sundhedsrådgivningsbesøg med dyrevelfærd Sundhedsrådgivningsbesøg uden dyrevelfærd Kvartalsrapport med dyrevelfærd Kvartalsrapport uden dyrevelfærd 10 Erhvervsstyrelsen og EY

11 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse 19. deember 013 Figur 4. Antallet af rådgivningsbesøg og rapporter for besætninger med handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet under tilvalgsmodul 1 før og efter den nye bekendtgørelse Før den nye bekendtgørelse ang. kvægbesætninger Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. De. Efter den nye bekendtgørelse ang. kvægbesætninger Sundhedsrådgivningsbesøg med dyrevelfærd Sundhedsrådgivningsbesøg uden dyrevelfærd Halvårlig rapport med dyrevelfærd Halvårlig rapport uden dyrevelfærd Figur 5. Antallet af rådgivningsbesøg og rapporter for ikkemælkeleverede besætninger under tilvalgsmodul før og efter den nye bekendtgørelse Før den nye bekendtgørelse ang. kvægbesætninger Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. De. Efter den nye bekendtgørelse ang. kvægbesætninger Sundhedsrådgivningsbesøg med dyrevelfærd Sundhedsrådgivningsbesøg uden dyrevelfærd Kvartalsrapport med dyrevelfærd Kvartalsrapport uden dyrevelfærd Figur 6. Antallet af rådgivnings og statusbesøg og rapporter for besætninger med mellem 50 og 50 køer under tilvalgsmodul før og efter den nye bekendtgørelse Før den nye bekendtgørelse ang. kvægbesætninger Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. De. Efter den nye bekendtgørelse ang. kvægbesætninger Sundhedsrådgivningsbesøg med dyrevelfærd Sundhedsrådgivningsbesøg uden dyrevelfærd Kvartalsrapport med dyrevelfærd Kvartalsrapport uden dyrevelfærd Statusbesøg Figur 7. Antallet af rådgivnings og statusbesøg og rapporter for besætninger med over 50 køer under tilvalgsmodul før og efter den nye bekendtgørelse Før den nye bekendtgørelse ang. kvægbesætninger Efter den nye bekendtgørelse ang. kvægbesætninger Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. De. Sundhedsrådgivningsbesøg med dyrevelfærd Sundhedsrådgivningsbesøg uden dyrevelfærd Kvartalsrapport med dyrevelfærd Kvartalsrapport uden dyrevelfærd Statusbesøg De ovennævnte ændringer medfører både administrative lettelser og byrder for både besætningsdyrlæger og besætningsansvarlige, som vil blive uddybet nedenfor. 11 Erhvervsstyrelsen og EY

12 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse 19. deember 013 De administrative lettelser De administrative lettelser, som de besætningsansvarlige vil opleve, er relateret til introduktionen af rådgivningsbesøgene uden dyrevelfærd og statusbesøg samt lempelsen i forhold til journaloptegnelser. Både for rådgivningsbesøgene uden dyrevelfærd og for statusbesøg gælder det, at dyrlægen skal afdække færre forhold, hvorfor begge besøg kan gennemføres på kortere tid. I forhold til journaloptegnelserne behøver den besætningsansvarlige ikke længere bruge tid på at indsamle den rette dokumentation for de anvendte lægemidler. Den samlede administrative lettelse for de besætningsansvarlige er på a. 10,4 mio., som det også fremgår af tabel 7 nedenfor. Tabellen viser ligeledes, at den største lettelse på a. 4,7 mio., findes ved besætningerne med mellem 50 og 50 køer under tilvalgsmodul. Tabel 7: Administrativ lettelse for besætningsansvarlige ved kvægbesætninger (mio. DKK) Aftaletype Rådgivningsbesøg uden dyre Journaloptegnelsevelfærd Statusbesøg Samlet Modul 1. Blandede besætninger 0,9 1,5,4 Modul 1. Besætninger med handyr og/eller hundyr, der endnu 0,01 0, 0, ikke har kælvet Modul. Ikkemælkeleverende besætninger 0,0 0,0 0,0 Modul. Besætninger med mellem ,0,5 1, 4,7 køer Modul. Besætninger med flere end 50 køer 0,5 1,5 1,1 3,1 Samlet,4 5,7,3 10,4 For besætningsdyrlæger er de administrative lettelser relateret til fire forhold. Tre af forholdene er ligesom ved de besætningsansvarlige relateret til rådgivningsbesøg uden dyrevelfærd, statusbesøg og lempelsen af kravene til journaloptegnelser. Den fjerde lettelse findes ved dyrlægernes udarbejdelse af rapporter, som ikke skal indeholde et afsnit om dyrevelfærd. De administrative lettelser relateret til de fire ændringer er oplistet i tabel 8 nedenfor. Af tabellen fremgår det, at den samlede administrative lettelse for besætningsdyrlæger er a. 35,8 mio. De største administrative lettelser er forbundet med aftaletyperne for besætninger med mellem 50 og 50 køer og med flere end 50 køer under tilvalgsmodul. Under disse to aftaletyper er der en lettelse på a. 6,3 mio. Som det også fremgår af tabellen giver lempelsen af kravene til journaloptegnelser den største lettelse af de ændringer, som den nye bekendtgørelse medfører. Lettelsen ved journaloptegnelser for alle aftaletyperne er således a. 18,6 mio. 1 Erhvervsstyrelsen og EY

13 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse 19. deember 013 Tabel 8: Administrativ lettelse forbundet med besætningsdyrlægernes arbejde ved kvægbesætninger (mio. DKK) Rådgivningsbesøskrivning Rapport Aftaletype Journalop uden dyrevelfærvelfærd uden dyretegnelser Statusbesøg Samlet Modul 1. Blandede besætninger,9 0,8 5,0 8,7 Modul 1. Besætninger med handyr og/eller hundyr, der 0, 0,5 0,7 endnu ikke har kælvet Modul. Ikkemælkeleverende 0,0 0,0 0,0 0,0 besætninger Modul. Besætninger med mellem 50 3,3 0,7 8,1 3,8 15,9 50 køer Modul. Besætninger med flere end 50 køer 1,4 0,3 5,0 3,8 10,4 Samlet 7,8 1,8 18,6 7,6 35,8 I forhold til de tidsmæssige vurderinger, der ligger til grund for de estimerede administrative lettelser, vurderer besætningsdyrlægerne, at der spares 14 minutter på hvert rådgivningsbesøg, som ikke længere skal omhandle dyrevelfærd. Dette vil gælde for både besætningsansvarlige og dyrlæger. Statusbesøgene vurderes til at blive 13 minutter kortere end de normale rådgivningsbesøg. Denne lettelse vil gælde for både besætningsansvarlige og dyrlæger, da begge skal være til stede under statusbesøgene. Ved statusbesøgene skal det dog bemærkes, at besparelsen på 14 minutter, som følger af, at der ikke skal adresseres dyrevelfærd, også gælder, hvilket giver en samlet tidsmæssige lettelse på 7 minutter pr. rådgivningsbesøg. Herudover vurderes de lempede krav til journaloptegnelser at resultere i en tidsmæssig besparelse på omkring 19 minutter på hvert rådgivningsbesøg, hvilket vil gælde for både besætningsansvarlige og dyrlæger. I forhold til udarbejdelsen af rapporter uden et afsnit om dyrevelfærd, som kun giver en lettelse for dyrlægerne, vurderes de at give en besparelse på 14 minutter. 13 Erhvervsstyrelsen og EY

14 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse 19. deember 013 De administrative byrder De administrative byrder, som følger af bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger, skyldes to ændringer. Den første er, at de to årlige rådgivningsbesøg, der skal omhandle dyrevelfærd, kommer til at blive mere omfattende end de tidligere rådgivningsbesøg. Årsagen, til at disse to rådgivningsbesøg bliver mere omfattende, er, at dyrlægerne skal afdække de samme dyrevelfærdsforhold, som de skulle før, men nu på et færre antal rådgivningsbesøg. Samtidig forklarer dyrlæger, at når de kun skal adressere dyrevelfærd to gange årligt, så vil de være særligt grundige og sikre på, at de har set og vurderet alle relevante forhold om dyrevelfærd i besætningen. Dette er i vid udstrækning den samme vurdering, som svinebesætningsdyrlæger gav. I forhold til hvordan de to årlige rådgivningsbesøg gennemføres i praksis, var der dog forskellige tilgange. Et par af de interviewede dyrlæger ville således gennemføre to identiske dyrevelfærdsrådgivningsbesøg, hvor de fokuserede på de samme forhold, som de plejede, men ville være særligt grundige og føre mere dybdegående dialoger med den besætningsansvarlige. Der blev dog også nævnt en anden tilgang, hvor årets første rådgivningsbesøg, der adresserer dyrevelfærd, vil indeholde en grundig gennemgang af forholdene samt en udarbejdelse af nogle konkrete planer for, hvordan den besætningsansvarlige kan arbejde med forbedring af dyrevelfærden frem til det næste halvårlige rådgivningsbesøg om dyrevelfærd. På årets andet dyrevelfærdsrådgivningsbesøg foretages også en gennemgang af dyrevelfærden, samt en opfølgning på, hvordan den besætningsansvarlige har arbejdet med de planer og tiltag, der blev udarbejdet på det første rådgivningsbesøg, og hvilke resultater der er opnået. Med denne tilgang kan besætningsdyrlægen give den besætningsansvarlige konkrete ideer til forbedringstiltag, samtidig med at der foretages en opfølgning på tiltagene. Disse to forskellige tilgange har dog ikke medført væsentlige forskelle i det estimerede tidsforbrug. Den anden administrative byrde er relateret til de rapporter, som skal adressere dyrevelfærd. Her vurderer dyrlægerne igen, at de vil bruge lidt ekstra tid på at uddybe deres afsnit om dyrevelfærd samt lidt yderligere tid på at sikre, at alle forhold er dækket. I relation til de besætningsansvarlige vil de opleve en administrativ byrde ved de to årlige rådgivningsbesøg, hvor dyrlægen også skal rådgive om dyrevelfærd. De to rådgivningsbesøg vil tage længere tid, og eftersom de besætningsansvarlige skal være til stede under hele rådgivningsbesøget, vil de have et større tidsforbrug herved. Den administrative byrde, de vil opleve, er dog af et begrænset omfang. Af tabel 9 nedenfor fremgår det, at byrden er på a. 1,7 mio. Tabel 9: Administrative byrder for besætningsansvarlige for kvægbesætninger (mio. DKK) Rådgivningsbesøg Aftaletype Samlet med dyrevelfærd Modul 1. Blandede besætninger 0,7 0,7 Modul 1. Besætninger med handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet 0, 0, Modul. Ikkemælkeleverende besætninger 0,0 0,0 Modul. Besætninger med mellem 5050 køer 0,6 0,6 Modul. Besætninger med flere end 50 køer 0,3 0,3 Samlet 1,7 1,7 14 Erhvervsstyrelsen og EY

15 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse 19. deember 013 Tabel 10 nedenfor redegør for de administrative byrder for besætningsdyrlægerne. Af tabellen fremgår det, at den samlede administrative byrde er på a. 6,5 mio. Den administrative byrde er således større end ved de besætningsansvarlige, hvilket primært skyldes, at de også oplever en byrde ved rapportudarbejdelsen og har en højere timepris. I forhold til aftaletyperne findes den største byrde på a.,7 mio. under blandede besætninger under tilvalgsmodul 1. Tabel 10: Administrative byrder forbundet med besætningsdyrlægernes arbejde ved kvægbesætninger (mio. DKK) Rådgivningsbesøg Rapportskrivning Aftaletype Samlet med dyrevelfærd med dyrevelfærd Modul 1. Blandede besætninger,3 0,4,7 Modul 1. Besætninger med handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet Modul. Ikkemælkeleverende besætninger Modul. Besætninger med mellem 5050 køer Modul. Besætninger med flere end 50 køer 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 1,9 0,3, 0,8 0, 1,0 Samlet 5,6 0,9 6,5 I forhold til det ændrede tidsforbrug estimerede de interviewede dyrlæger, at rådgivningsbesøgene med dyrevelfærd vil vare yderligere 40 minutter, mens selve udarbejdelsen af rapporterne med dyrevelfærd vil medføre omkring 7,5 minutters yderligere arbejde for dyrlægerne. De samlede administrative konsekvenser ved kvægbesætninger Samlet er der således både administrative lettelser og byrder forbundet med bekendtgørelsen om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger. Ligesom ved svinebesætninger overstiger de administrative lettelser dog de administrative byrder, og det er således en samlet administrativ lettelse, der følger af bekendtgørelsen. Som det fremgår af tabel 11 nedenfor, opnås der en samlet administrativ lettelse på a. 37,9 mio. på samfundsniveau. Ca. 9, mio. af den samlede lettelse opnås under besætningsdyrlægerne, hvilket udgør omkring tre fjerdedele af den samlede lettelse. Som nævnt tidligere er dette dog stadig en administrativ lettelse for de besætningsansvarlige, da de betaler for besætningsdyrlægernes tid. I relation til de forskellige aftaletyper opnås den største lettelse ved besætninger med mellem 50 og 50 køer under tilvalgsmodul. 15 Erhvervsstyrelsen og EY

16 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse 19. deember 013 Tabel 11: Den samlede administrative lettelse i relation til kvægbesætninger (mio. DKK) Aftaletype Adm. lettelse Adm. lettelse Samlet adm. Besætningsansvarlig Dyrlæger lettelse Modul 1. Blandede besætninger 1,7 5,9 7,6 Modul 1. Besætninger med handyr og/eller hundyr, der 0,0 0, 0, endnu ikke har kælvet Modul. Ikkemælkeleverende besætninger 0,0 0,0 0,0 Modul. Besætninger med mellem 5050 køer 4,1 13,6 17,7 Modul. Besætninger med flere end 50 køer,9 9,5 1,3 Samlet 8,7 9, 37,9 I relation til tabellens opdeling af lettelsen på henholdsvis besætningsansvarlige og dyrlæger skal det pointeres, at de administrative lettelser, som dyrlægerne vil opleve, vil indgå som en del af lettelsen for de besætningsansvarlige. Dette skyldes, at det er de besætningsansvarlige, som ifølge bekendtgørelsen er forpligtiget til at få gennemført sundhedsrådgivningsbesøg, hvorfor de betaler for dyrlægernes tid og kompetener til gennemførelse af rådgivningsbesøgene...3 De administrative konsekvenser af bekendtgørelserne om sundhedsrådgivningsaftaler for henholdsvis svine og kvægbesætninger Den samlede administrative nettolettelse, der følger af bekendtgørelserne for sundhedsrådgivningsaftaler for henholdsvis kvæg og svinebesætninger, er på samfundsniveau på a. 59,9 mio., som det også fremgår af tabel 1 nedenfor. Nettolettelserne fordeler sig, således at a. mio. er relateret til bekendtgørelsen om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger og a. 37,9 mio. er relateret til bekendtgørelsen om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger. Tabel 1: Løbende administrative lettelser for virksomhederne Samfundsniveau, mio. Løbende administrativ lettelse relateret til svinebesætninger,0 Løbende administrativ lettelse relateret til kvægbesætninger 37,9 Samlet 59,9 16 Erhvervsstyrelsen og EY

17 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse 19. deember Reguleringens oprindelse Både bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger ( 13) og bekendtgørelse ( 545 af 13) er af national oprindelse..4 Virksomhedernes kommentarer og anbefalinger De interviewede dyrlæger kom under interviewene både med en række positive og mindre positive kommentarer til de to nye bekendtgørelser og området generelt. Flere dyrlæger udtrykker en generel tilfredshed med, hvordan besætningsdyrlægerne i dag skal rådgive om dyrevelfærdsrelaterede forhold og egentlig også i forhold til egenkontrollen. Det positive og tilfredsstillende er, at den besætningsansvarlige i dag tydeligt kan se, hvordan de forhold, som skal afdækkes under rådgivningsbesøg, skaber værdi og bidrager til, at den besætningsansvarlige får en mere velfungerede virksomhed, som samtidig har en fornuftig tilgang til dyrevelfærd. Jeg håber, at opsætningen omkring egenkontrol og velfærdsrådgivning forbliver sådan, som det er nu. Landmanden oplever klart, at det skaber værdi. Herudover bliver der også af flere interviewpersoner udtrykt tilfredshed med det arbejde, som kontrollanterne udførte. Kontrollanterne beskrives som værende meget kompetente, venlige og har en konstruktiv tilgang til deres kontrolarbejde, hvilket indebærer, at når/hvis de finder kritisable forhold, så bidrager de til at løse problemet fremadrettet, så både dyrlæge og den besætningsansvarlige nyder godt af dette. På den mindre positive side var der flere dyrlæger, som oplevede, at det dokumentationsarbejde, som de skal igennem, fortsat er omfattende og ikke rigtig leverer nogen værdi for hverken dyrlæge eller den besætningsansvarlige. Det anerkendes dog, at den seneste lempelse af kravene til journaloptegnelser er et skridt i den rigtige retning, men at dyrlægerne fortsat bruger meget tid på at indsamle og udarbejde den nødvendige information. Dette problem mener en enkelt dyrlæge også gælder i forhold til udarbejdelsen af rapporter. Her er der afsnit og sektioner, som altid skal være med, på trods af at der ikke er noget relevant eller interessant at anføre. Dette betyder, at dyrlægen kan bruge tid på at udarbejde standardafsnit, som ikke tjener noget reelt formål. Det omfattende dokumentationsarbejde flytter fokus fra det arbejde, hvor vi reelt skaber værdi. Enkelte dyrlæger udtrykte også en vis forvirring i forhold til, hvordan de to nye bekendtgørelser var relateret til det samlede veterinærforlig. En dyrlæge var således kun langsomt startet på at implementere den nye bekendtgørelse, da vedkommende frygtede, at implementeringen af det samlede veterinærforlig ville betyde, at vedkommende skulle revurdere tilgangen til sine rådgivningsbesøg endnu en gang. Der var således også tale om en lille frustration over, at Fødevarestyrelsen udarbejdede for mange, tæt relaterede ændringer på området. Dette øgede risikoen for, at dyrlægerne ikke overholdte mindstekrav, fordi de ikke var klar over, at kravene havde ændret sig. Disse dyrlæger ønskede blandt andet en klarere kommunikation fra Fødevarestyrelsen om sammenhængen mellem de forskellige bekendtgørelser. 17 Erhvervsstyrelsen og EY

18 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse 19. deember 013 En sidste kommentar fra dyrlægerne var, at de på kort sigt ikke regner med at ændre på deres praksis for gennemførelse af sundhedsrådgivningsbesøg. Dette indebærer, at de fortsat ved hvert besøg vil adressere dyrevelfærdsforhold i det omfang, de støder på forhold hos landmanden, som de føler sig forpligtet til at adressere. Deres argument er, at når de alligevel er ude og kigge på forholdene, giver det ikke mening at undlade dyrevelfærdsaspektet. Dyrlægerne gav således udtryk for, at de i mindre grad skeler til de eksisterende mindstekrav, men i stedet fokuserer på at levere en kontinuerlig servie, som landmanden kan genkende og finder meningsfuld. 18 Erhvervsstyrelsen og EY

19 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse 19. deember 013 Bilag A. Måleparametre for bekendtgørelser om sundhedsrådgivningsaftaler for hhv. kvæg og svinebesætninger A.1 Segmenter Til nærværende AMVABmåling er det relevante virksomhedssegment besætningsansvarlige. Eftersom der måles på to separate bekendtgørelser om sundhedsrådgivningsaftaler med fokus på henholdsvis kvæg og svinebesætninger, er der anvendt to forskellige virksomhedssegmenter, nemlig besætningsansvarlige for svinebesætninger og kvægbesætningerne. Tabel 13 nedenfor redegør for de virksomhedssegmenter, der er anvendt til målingen i forhold til svinebesætninger. Tabel 13: Virksomhedssegmenter ved bekendtgørelse Aftaletype Virksomhedssegment Tilvalgsmodul 1. Blandede svinebesætninger Tilvalgsmodul 1. Rene slagtesvinsbesætninger Besætningsansvarlige med blandede svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul. Besætningsansvarlige med besætninger, der alene består af slagtesvin, med sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul. For den nye bekendtgørelse om kvægbesætninger er omdrejningspunktet ligeledes besætningsansvarlige. Sammenlignet med svinebesætninger er der dog flere aftaletyper, der undersøges, hvorfor virksomhedssegmenterne er mere omfattende ved bekendtgørelsen om kvægbesætninger. Den samlede oversigt over segmenter fremgår af nedenstående tabel 14. Tabel 14: Virksomhedssegmenter ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Aftaletype Virksomhedssegment Modul 1. Blandede besætninger Modul 1. Besætninger med handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet Modul. Ikkemælkeleverende besætninger Modul. Besætninger med mellem 5050 køer Besætningsansvarlige med blandede kvægbesætninger. Besætningsansvarlige med besætninger, der udelukkende består af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet. Besætningsansvarlige med ikkemælkeleverende kvægbesætninger. Besætningsansvarlige med mælkeleverende besætninger med mindst 50 og højst 50 køer. Modul. Besætninger med flere end 50 køer Besætningsansvarlige med mælkeleverende besætninger med flere end 50 køer. 19 Erhvervsstyrelsen og EY

20 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse 19. deember 013 A. Populationer og hyppighed De anvendte populationer er udregnet på baggrund af populationer i de eksisterende AMVABmålinger, som består af antal kvæg og svinebesætninger i Danmark fordelt på forskellige aftaletyper, og er leveret af Fødevarestyrelsen. Ud fra disse overordnede populationsdata er populationerne for de enkelte aftaletyper udregnet via en fordelingsnøgle beregnet af Erhvervsstyrelsen. På baggrund af disse to beregninger er populationer for de enkelte aftaletyper fastlagt. Populationsdata fremgår af tabel 15 og 16 nedenfor. Tabel 15: Populationsdata for de anvendte aftaletyper ved svinebesætninger Aftaletype Population Tilvalgsmodul 1. Blandede svinebesætninger Tilvalgsmodul 1. Rene slagtesvinsbesætninger Tabel 16: Populationsdata for de anvendte aftaletyper ved kvægbesætninger Aftaletype Population Tilvalgsmodul 1. Blandede kvægbesætninger Tilvalgsmodul 1. Besætninger med handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet Tilvalgsmodul. Ikkemælkeleverende besætninger Tilvalgsmodul. Besætninger med mellem 5050 køer Tilvalgsmodul. Besætninger med flere end 50 køer I forhold til hvilke aftaletyper, der er medtaget i AMVABmålingen, skal det bemærkes, at der ved svinebesætninger måles på alle indgåede sundhedsrådgivningsaftaler, herunder frivilligt indgåede sundhedsrådgivningsaftaler. Disse er medtaget, fordi mere end 50 proent af de besætninger, som kan undlade at indgå en sundhedsrådgivningsaftale, har valgt at indgå en aftale frivilligt. Det betragtes derfor som normaleffektivt. Omvendt er kvægbesætninger, der frivilligt har indgået en sundhedsrådgivningsaftale udeladt af målingen. Årsagen hertil er, at det er under 50 proent af de kvægbesætninger, som kan undlade at indgå en sundhedsrådgivningsaftale, som har indgået en frivillig aftale. 0 Erhvervsstyrelsen og EY

21 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse 19. deember 013 A.3 Virksomhedsinterview I forbindelse med dataindsamlingen er der gennemført 11 telefoninterviews med besætningsdyrlæger. Som det fremgår af tabel 17 nedenfor, er fem af de elleve telefoninterviews gennemført med dyrlæger for kvægbesætninger, mens seks er gennemført med dyrlæger for svinebesætninger. Der er gennemført seks interviews, da der var lidt større usikkerhed hos svinebesætningsdyrlæger i forhold til angivelsen af tidsestimater. Det sjette interview blev således anvendt til at sikre validiteten i tidsestimaterne i forhold til bekendtgørelsen angående svinebesætninger. Tabel 17: Målemetode Interviewobjekt Besætningsdyrlæger kvægbesætninger Besætningsdyrlæger svinebesætninger Målemetode 5 telefoninterviews 6 telefoninterviews Der er forskellige årsager til, at kun besætningsdyrlæger blev interviewet. For det første vurderes det, at dyrlægerne vil have det bedste indblik i krav og lovgivning med relevans for gennemførelsen af rådgivningsbesøg, da det er dem, der reelt foretager rådgivningen, og den besætningsansvarlige blot betaler for dyrlægens ydelser. For det andet er der umiddelbart ikke nogen dyrlæger, der har gennemført begge årlige rådgivningsbesøg, hvor der også skal rådgives om dyrevelfærd, hvorfor tidsestimatet for disse to afhænger af, at dyrlægerne har overvejet, hvordan de i fremtiden vil gennemføre disse rådgivningsbesøg. Dette tidsestimat vil de besætningsansvarlige ikke have forudsætninger for at kunne give. Endelig er det også kun dyrlægerne, der kan levere tidsestimater i forhold til rapportudarbejdelser, da denne opgave kun varetages af dem. Rekrutteringen af de enkelte virksomheder er i videst muligt omfang sket med inddragelse af branheorganisationen Den Danske Dyrlægeforenings to sektioner for henholdsvis kvæg og svinebesætninger. De enkelte virksomheder og interviewpersoner er så vidt muligt valgt ud fra, at de havde et godt kendskab til den gældende lovgivning, samtidig med at de betjente flere eller alle de udvalgte aftaletyper, således at de kunne udtale sig om evt. forskelle mellem de forskellige aftaletyper. Udgangspunktet for interviewene var at gennemføre størstedelen af dem ansigttilansigt, men eftersom dyrlægerne havde travle kalendere og bedst havde tid, når de kørte mellem forskellige rådgivningsbesøg, blev det aftalt, at telefoninterviews var den bedste fremgangsmåde. 1 Erhvervsstyrelsen og EY

22 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse 19. deember 013 A.4 Omkostningsparatmetre Til nærværende måling er de entrale omkostningsparametre timepriser for henholdsvis besætningsdyrlæger og besætningsansvarlige. De anvendte timepriser fremgår af nedenstående tabel 17. Timeprisen for de besætningsansvarlige er leveret af Erhvervsstyrelsen 1, mens dyrlægernes timepris er beregnet ud fra de timepriser, som de interviewede dyrlæger redegjorde for under interviewene. De timepriser, som dyrlægerne angav, spænder fra til og gennemsnittet ligger på Det skal bemærkes, at enkelte dyrlæger havde en timepris for arbejdet ude hos besætningerne og en anden for administrativt arbejde, som fx rapportskrivning. Ved disse tilfælde er der beregnet et gennemsnit af de to. Herudover skal det også bemærkes, at timepriserne er uden abonnementsordninger. Tabel 18: Interne timepriser Timepris inkl. overheahead Timepris uden over Virksomhedssegment Medarbejderkategori Kvægbesætning Besætningsansvarlig Svinebesætning Besætningsansvarlig Kvægbesætningsdyrlæge Dyrlæge Svinebesætningsdyrlæge Dyrlæge Som det også tidligere er nævnt i rapporten, er det de besætningsansvarlige, som i følge bekendtgørelserne er forpligtiget til at få gennemført sundhedsrådgivningsbesøg. Den tid, som dyrlægerne bruger på rådgivningsbesøg, er således en udgift for de besætningsansvarlige. Timeprisen for besætningsdyrlægerne er derfor anvendt til at udregne de besætningsansvarliges udgifter til at få gennemført de nødvendige rådgivnings og statusbesøg. De ændringer, som dyrlægerne oplever som følge af bekendtgørelserne, får således administrative konsekvenser for de besætningsansvarlige. A.5 Reguleringens oprindelse De målte oplysningskrav for målingen er udelukkende en følge af nationale love og bekendtgørelser, hvorfor der er tale om Cregulering. 1 Timelønnen udspringer af begrebet fortjeneste sat i forhold til den præsterede arbejdstid, som Danmarks Statistik anvender. Det dækker over alle lønmodtagerens indtægter i forbindelse med et ansættelsesforhold, herunder pension, ATP, personalegoder, ferie og søn og helligdagsbetalinger. Sygdom, ferie mv. er trukket fra. Hertil lægges en overhead på 5 pt., der dækker over omkostninger i forbindelse med faste administrationsomkostninger, dvs. eksempelvis udgifter til kontor (husleje eller bygningsafskrivninger), telefon, varme, el, itudstyr m.m. Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY. 26. januar 2015

Erhvervsstyrelsen og EY. 26. januar 2015 Erhvervsstyrelsen og EY 26. januar 2015 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 5. marts 2014 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Epinion

Erhvervsstyrelsen og Epinion Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) - Skiltning på byggepladser på privat grund Erhvervsstyrelsen og

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ernst & Young 1 April 2012 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Ex ante-måling af Bekendtgørelse om arbejdstid for selvstændige vognmænd, der udfører mobile vejtransportaktiviteter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Basismåling af de administrative konsekvenser af VA-ordningen

Basismåling af de administrative konsekvenser af VA-ordningen Erhvervsstyrelsen og EY 04-08-2014 Basismåling af de administrative konsekvenser af VA-ordningen Indholdsfortegnelse 1. Resumé 3 2. Lovgivningens konsekvenser for virksomhederne 4 2.1 VA-ordningen skulle

Læs mere

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Erhvervsstyrelsen Dato: 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 1 2. Populationsopdatering 2 2.1 Bekendtgørelse om sygedagpenge

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 12. september

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder (gruppevis levering af slagtesvin). Erhvervsstyrelsen og Ernst &

Læs mere

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Medlemsmøde 29-11-2016 Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december 2016 Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Jens Philipsen Program 17.00 Velkomst 17.05-17.30 Orientering

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET - konsekvenser og muligheder VETERINÆRFORLIGET Kommissorium: 1. Egenkontrol og de obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler vil sikre løbende vejledning, overvågning og

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervs- og Selskabs-styrelsen November 2004 Ref Udg. Dato Godk. Kontrol Udarb. N/A Tlf: Indholdsfortegnelse 1. Resume 1 2. Undersøgelsens resultater 3 2.1 Baggrund

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 16. januar 2014 Lov om ophævelse af lov om afgift på mineralvand mv. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love samt Lov om ændring af affalds-

Læs mere

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Dato: 26. november 2012 Indholdsfortegnelse 1. Resumé

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger BEK nr 1537 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2015-15-31-00187 Senere ændringer

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Justitsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Justitsministeriets

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde samt Lov om investeringsforeninger mv. Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Dato: 5. februar

Læs mere

3. maj 2012. Erhvervsstyrelsen. AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager

3. maj 2012. Erhvervsstyrelsen. AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager 3. maj 2012 Erhvervsstyrelsen AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund 3 1.2 Om løsningen 4 1.3 Undersøgelsesdesign 6 1.4 Segmentering

Læs mere

Eksterne og interne høringsparter. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Eksterne og interne høringsparter. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Eksterne og interne høringsparter FØDEVARESTYRELSEN J.nr.: 2013-15-2301-01204/ARP/HETA 02.04.2013 Høring over udkast til bekendtgørelser om sundhedsrådgivning m.v. Denne høring omfatter følgende udkast

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY. 6. februar 2015

Erhvervsstyrelsen og EY. 6. februar 2015 Erhvervsstyrelsen og EY 6. februar 2015 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Indhold Side 1. Resumé... 1 2. Undersøgelsens resultater... 6 2.1

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Forsvarsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Forsvarsministeriets

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Kulturministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Kulturministeriets

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af bidrag til lovprogrammet 2012/2013

Retningslinier for udarbejdelse af bidrag til lovprogrammet 2012/2013 Bilag 1 30. april 2012 Retningslinier for udarbejdelse af bidrag til lovprogrammet 2012/2013 Ministeriet bedes udarbejde bidraget til lovprogrammet efter de vedlagte skabeloner 1, 2 og 3. En elektronisk

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I juni 2015 var der lidt over 2.022.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Indledende kommentarer Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 1/2015 Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar 213 31. december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til indførelse af regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i det øverste ledelsesorgan samt for afrapportering herom

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-15 30.09.15...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Byggeri af ny skole Basisramme At få COWI til at dække omkostningerne for

Læs mere

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOM KRISTIAN SKRIVER Arbejdskraftmanglen er blevet et stort problem i erhvervslivet Det bliver

Læs mere

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling 1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling Formålet med dette notat er at lave opfølgning på tre effektiviseringsforslag for jobcenteret. De berørte forslag er BU-E-01, BU-E-02 og BU-E-05,

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: marts År: 214 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet Egen kontrol 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec godkendte projekter 213 godkendte projekter

Læs mere

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite april 2015 april 2015 14 1 2 3 4 5 15 6 7 8 9 10 11 12 16 13 14 15 16 17 18 19 17 20 21 22 23 24 25 26 18 27 28 29 30 maj 2015 18 1 2 3 19 4 5 6 7 8 9 10 20 11 12 13 14 15 16 17 21 18 19 20 21 22 23 24

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling 1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling Formålet med dette notat er at lave opfølgning på tre effektiviseringstiltag for jobcenteret. De berørte forslag er BU-E-01, BU-E-02 og BU-E-05, hvilke

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Skatteudvalget L 149 - Bilag 3 O Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Til Folketingets Skatteudvalg Ad lovforslag nr. L 149 Som varslet i bemærkningerne til lovforslaget oversendes hermed resultatet

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 214 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOM MED BESPARELSER?

SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOM MED BESPARELSER? SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOM MED BESPARELSER? En enkel løsning, der holder øje med vand- og energiforbruget og sparer jer for tusindvis af kroner I jeres ejendom kan der være mange penge at spare

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger J. nr.: 2015-10-60-00116 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger INDLEDNING Fødevarestyrelsen

Læs mere

Bilag til KFU indstilling om KFF s kontrolindsats: Status for første halvår af 2014

Bilag til KFU indstilling om KFF s kontrolindsats: Status for første halvår af 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Center for Opkrævning og Kontrol NOTAT 21082014 Bilag til KFU indstilling om KFF s kontrolindsats: Status for første halvår af 2014 Betaling & Kontrol fastholder

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Revisorkommissionen Maj 2016

Revisorkommissionen Maj 2016 Revisorkommissionen Maj 2016 Evaluering af revisoreksamen 2015 samt øvrige eksamener afholdt af Revisorkommissionen J. nr. 2016-1379 1. Eksamen 2015 Revisorkommissionen forestår flere forskellige former

Læs mere

Beskæftigelsesudviklingen på virksomheder beliggende i Aalborg Kommune

Beskæftigelsesudviklingen på virksomheder beliggende i Aalborg Kommune mar-08 jul-08 nov-08 mar-09 jul-09 nov-09 mar-10 jul-10 nov-10 mar-11 jul-11 nov-11 mar-12 jul-12 nov-12 mar-13 jul-13 nov-13 mar-14 jul-14 nov-14 mar-15 21. oktober 2015 Init.: joa Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende:

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende: KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Vandmedicinering af fravænningsgrise J. nr.: 2013-13-795-00009 27. marts 2014 KONKLUSION, BAGGRUND OG FORMÅL Konklusion: Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: november-december År: 21 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet 1 9 8 7 6 4 3 2 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec godkendte elementer 214 godkendte elementer

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 16. august 2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB ex ante-måling af Lov nr. 520 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Egenkontrol - mellem bureaukrati og dyrevelfærd - et forskningsprojekt financieret af Videncenter for Dyrevelfærd

Egenkontrol - mellem bureaukrati og dyrevelfærd - et forskningsprojekt financieret af Videncenter for Dyrevelfærd Egenkontrol - mellem bureaukrati og dyrevelfærd - et forskningsprojekt financieret af Videncenter for Dyrevelfærd Jesper Lassen Institut for Fødevare- og Resourceøkonomi Københavns Universitet Baggrunden

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Velkommen til LVKs årsmøde 2012

Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Bestyrelsens beretning til godkendelse 4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5) Indkomne forslag

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS.

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS. NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR 2-31. DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Målgruppe 3 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted Jan 212 Feb 212 Mar 212 Apr 212 Maj 212 Jun 212 Jul 212 Aug 212 Sep 212 Okt 212 Nov 212 Dec 212 Jan 213 Feb 213 Mar 213 Apr 213 Maj 213 Jun 213 Jul 213 Aug 213 Sep 213 Okt 213 Nov 213 Dec 213 Jan 214 Feb

Læs mere

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden I dette notat gør analyze! status på, hvordan det ser ud med etableringen af fleksjob et år efter, at fleksjobreformen trådte i kraft, hvilket

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET DEMO BUDGETOPFØLGNING KØB AF EJ Vejldning Likviditetsopfølgning 01.01.2016 30.06.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN 123 1234 PÅLANDET INDHOLD ÅRSBUDGET

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion BEK nr 1024 af 27/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2010-20-2301-00523 Senere ændringer

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Evaluering af besætningsansvarliges adgang til behandling af kælvningsfeber (mælkefeber) hos køer Thomsen, Peter Thorup; Houe, Hans

Evaluering af besætningsansvarliges adgang til behandling af kælvningsfeber (mælkefeber) hos køer Thomsen, Peter Thorup; Houe, Hans university of copenhagen Evaluering af besætningsansvarliges adgang til behandling af kælvningsfeber (mælkefeber) hos køer Thomsen, Peter Thorup; Houe, Hans Publication date: 2013 Document Version Peer-review

Læs mere

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb.

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. N O T A T Sygedagpengereformen Status november 2016 18. november 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/CFR VOA/RGR Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOMME MED BESPARELSER?

SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOMME MED BESPARELSER? SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOMME MED BESPARELSER? En enkel løsning, der kan spare jeres ejendomsadministration for mange penge ved at benchmarke og overvåge vand- og energiforbruget i jeres ejendomme

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet den 3. november 2015, at man fremover kun ville se ovennævnte opgørelser på halvårlig basis.

Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet den 3. november 2015, at man fremover kun ville se ovennævnte opgørelser på halvårlig basis. Notat Vedrørende: Statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnavn: Muligheden for statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnummer:.00.00-P05-1-14 Skrevet af: Troels Rasmussen

Læs mere