Statusrapporter. Medicinafstemning. kampagnen. Udarbejdet af team på Værksteder i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapporter. Medicinafstemning. kampagnen. Udarbejdet af team på Værksteder i"

Transkript

1 Statusrapporter Medicinafstemning Udarbejdet af team på Værksteder i kampagnen

2 Statusrapporter udarbejdet af team i OPERATION LIFE Medicinafstemning Videnscenter Gennembrud februar 2009

3 Kolofon Medicinafstemning Videnscenter Gennembrud har forestået afviklingen af 3 værksteder i forbindelse med Operation Life Operation Life er et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed Publikationen er udarbejdet af Videnscenter Gennembrud Videnscenter Gennembrud: afdelingsleder Britta Ravn, tlf projektleder Lea Nørgaard Bek, tlf proceskonsulent Lise Arnth, tlf proceskonsulent Mette Spliid Ludvigsen, tlf proceskonsulent Pernille Pedersen, tlf proceskonsulent Betina Ringby, tlf Publikationen kan downloades fra: Publikationen kan rekvireres hos: Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, Olof Palmes Allé Århus N tlf Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S Videnscenter Gennembrud, Region Midtjylland Uddrag, herunder figurer, tabeller, citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse februar 2009

4 Forord Ved afslutning på de tre værksteder i Operation Life i december 2008 har hvert af de 90 deltagende team udarbejdet en statusrapport. Disse er samlet i 6 publikationer én for hver af de kliniske pakker i Operation Life. De seks kliniske pakker er: 1. Mobilt akut-team 2. Medicinafstemning 3. AMI-pakken 4. CVK-pakken 5. Respiratorpakken 6. Sepsispakken Denne publikation samler alle statusrapporterne vedrørende Medicinafstemning. Formålet med publikationen er at samle hvert enkelt teams lokale resultater og proceserfaringer fra deres arbejde med den konkrete pakke i Operation Life kampagneperioden. Publikationen giver også indblik i de forskelle, der har været lokalt i forhold til deltagelse i kampagnen. Indholdet i den enkelte statusrapport fremstår som teamet selv har præsenteret sit arbejde. Der er således kun redigeret i forhold at få et ensartet layout. Vi understreger i den forbindelse, at det ikke er formålet med publikationen, at teamene skal sammenlignes på tværs af hinanden, da de forskellige teams lokale målsætninger ikke er identiske og deres projektarbejde har haft forskellige rammer og vilkår. I publikationen er der således alene fokus på teamets egen udvikling i løbet af kampagneperioden. De enkelte teams publikationer samler op på følgende punkter: Hvad har vi gjort? Her beskriver teamet hvilke tiltag de har haft succes med at implementere i egen afdeling. Hvad går vi videre med? Her beskriver teamet processen med implementeringen og hvor langt de er nået i arbejdet samt eventuelle mangler for at få pakken fuldt implementeret. Hvordan spreder vi til andre? Her gør teamet rede for, hvorvidt det skal indgå i arbejdet med at sprede de gode resultater til andre enheder eller organisationer kampagnen? I dette punkt beskriver teamet deres erfaringer med at være med i Operation Life-kampagnen. Gennembrudsmetoden? Tilsvarende ovenfor beskriver teamet her hvilke erfaringer de har gjort sig med at arbejde med Gennembrudsmetoden. Hvilke resultater har vi opnået? I dette punkt opsumerer teamet implementeringsgraden af den kliniske pakke i kampagneperioden og teamets udvikling illustreres ved en figur. Teamene har i tillæg til statusrapporten stillet deres lokalt udviklede arbejdsredskaber så som vejledninger, tjeklister, uddannelsesprogrammer og lignende til rådighed som inspiration for andre, der påtænker at gå i gang med implementering af de 6 pakker. Disse arbejdsredskaber er tilgængelige på Operation Life s hjemmeside og på Videnscenter Gennembruds hjemmeside På sidst nævnte hjemmeside findes også publikationerne for de øvrige kliniske pakker. Videnscenter Gennembrud har forestået afviklingen af 3 værksteder i forbindelse med den landsdækkende Operation Life-kampagne. I værkstederne har der deltaget tværfaglige team

5 bestående af minimum én læge og én sygeplejerske samt farmaceuter, sekretærer og andre relevante sundhedsprofessionelle i forhold til den enkelte pakke. Et værksted er en betegnelse for at procesforløb med deltagelse af en række team. De tre værksteder i operation Life er afviklet med forskudt start fra april 2007 til afslutning i december Hensigten med værkstederne er på baggrund af Gennembrudsmetoden og med anvendelse af Forbedringsmodellen at accelerere implementeringen af de kliniske tiltag i form af 6 kliniske pakker og dermed sikre effektiv fastholdelse og spredning af tiltagene samt at skabe et fagligt netværk på tværs af sygehuse. Et værksteds deltagende team mødes i projektforløbet til læringsseminarer og et antal netværksmøder, ligesom hvert team har udarbejdet månedlige rapporter hvori de dokumenterer teamets implementeringsarbejde. Den grundlæggende idé bag Forbedringsmodellen bygger på princippet om at kvalitetsforbedringer opnås gennem målformuleringer, målinger af indsatsen samt afprøvning, tilpasning og implementering af eksisterende dokumenteret viden om god praksis ved hjælp af Plan, Do, Study, Act (PDSA) cirkler. I Operation Life er den eksisterende dokumenterede viden i form af forskningsresultater samlet i de seks forskellige kliniske pakker. Hver pakke udgør en fælles ramme, som alle, der har til meldt sig pakken, arbejder ud fra. På Videnscenter Gennembruds hjemmeside kan man læse mere om Gennembrudsmetoden og Forbedringsmodellen. Vi håber, at andre der påtænker at gå i gang med implementering af en eller flere af de 6 kliniske pakker i Operation Life finder inspiration til arbejdet i denne publikation. Videnscenter Gennembrud Februar 2009 Operation Life er en landsdækkende kampagne for kvalitet og patientsikkerhed på danske sygehuse og henvender sig til alle sygehuse i Danmark. Kampagnen løber i perioden fra d. 16. april d. 27. april Operation Life er et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og formålet med kampagnen er, at de deltagende sygehuse opnår markante forbedringer af praksis ved en konsekvent implementering af en eller flere af seks kliniske pakker og dermed styrke patientsikkerheden. Målet med Operation Life er: - at redde 3000 liv - at tre ud af fire danske sygehuse er tilmeldt kampagnen - at alle fem regioner i Danmark er repræsenteret i kampagnen Operation Life-kampagnen er åben for alle de sygehuse som ønsker at deltage. Det er frivilligt hvor mange af de seks pakker sygehusene vælger at implementere. I forbindelse med Operation Life-kampagnen er der etableret en database, hvor alle deltagende afdelinger indtaster data om implementeringsgrad (compliance) på de pakker, afdelingen er tilmeldt. Alt dette kan man læse mere om på Operation Lifes hjemmeside:

6 Indhold Ortopædkirurgisk afd. 8, afsnit 300 Næstved Sygehus og Nykøbing F. Sygehus 2 AMA Frederiksberg Hospital 4 Organkirurgisk afsnit K1 Sygehus Thy-Mors 6 Hjertemedicinsk afsnit Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 8 Øjenafdelingen Regionshospitalet Holstebro 10 Neurologisk afdeling N1 Regionshospitalet Holstebro 12 Medicinsk modtageafsnit Regionshospitalet Viborg 14 AMA Regionshospitalet Herning 16 Øre-, næse- og hals afdelingen Regionshospitalet Holstebro 18 Afsnit M 20 Øst Psykiatrisk Center Sct. Hans 20 Ortopædkirurgisk afdeling K2 Sygehus Thy-Mors 22 Medicinsk afdeling M5 Sygehus Thy-Mors 24 MVA Fredericia Sygehus 26 Distrikt Maribo Psykiatrien i Region Sjælland 28 Kirurgisk afdeling C Sygehus Sønderjylland 30 Medicinsk afsnit M3 Regionshospitalet Holstebro 32 Nefrologisk Center Fredericia Sygehus 34 Ortopædkirurgisk afdeling Sygehus Sønderjylland 36 Psykiatrisk Center Ballerup Region Hovedstadens Psykiatri 38 Kardiologisk-Endokrinologisk afd. H Hillerød Hospital 40 Neurologi og Rehabiliteringsenheden Hillerød Hospital 42 Kirurgisk afdeling Hillerød Hospital 44 Geriatrisk afdeling Korsør Sygehus 46 Medicinsk hepato-gastroenterologisk afd. V Århus Sygehus 48 Medicinsk endokrinologisk afd. J Herlev Hospital 50 Medicinsk afd. C321, C423 og C521 Gentofte Hospital 52 Geriatrisk afdeling F Nykøbing Falster Sygehus 56 Medicinsk afdeling M Regionshospitalet Randers 59 Gynækologisk afdeling 09-3 Holbæk Sygehus 60 Afsnit 74/75 Glostrup Hospital 63 Afdeling B1 og B2 Sygehus Himmerland, Farsø 64 Afdeling M1 og M2 Sygehus Himmerland, Hobro 65 Finsenscenteret Rigshospitalet 66 Kardiologisk afdeling B2 Slagelse Sygehus 67 Gerontopsykiatrisk afsnit 2220 Region Hovedstadens psykiatri 68 1

7 Ortopædkirurgisk afd. 8, afsn. 300 Næstved Sygehus og Nykøbing F. Sygehus Hvem er vi? Souschef Lene Blegind Jensen, Afsn. 300, Nyk.F. Afdelingssygeplejerske Naja Troelsen, Afsn. 300, Nyk.F. Lægelig chef Birger Taylor Afdelingssygeplejerske Tine Kjøller, Afd. 8, Næstved Klinisk Udviklingssygeplejerske Anette Bech Hansen Kvalitetskonsulent Marianne Frandsen (vejleder) Tlf.: Mail: Hvad har vi gjort? 1. Lommekort med guide til: medicinanamnese, medicinafstemning, medicinstatus i Opus Medicin ved indlæggelsen. 2. Procedurekort vedr. medicinering på afd.`s stuegangs-pc`ere. 3. Lægemiddelinstruks Hvad mener vi, vi har opnået: For patienterne: Mere sikker medicinering vanlig medicin fortsætter under indlæggelsen øget brug af enstrenget medicinering evt. gamle ikke-relevante ordinationer fra tidligere indlæggelser afsluttes medicinlisten gennemgås ved udskrivelsen og anvendes i epikrisen For personalet: bedre introduktion af yngre læger til medicinering øget kendskab til funktionerne i OPUS Medicin færre afbrydelser for sygeplejepersonalet i.f.m. medicinadministration. lægerne ringes mindre op af sygeplejerskerne risiko for fejlmedicinering nedsættes Hvad går vi videre med? Teamet skal fortsætte procesarbejdet samt deltage i spredningen til de to øvrige ortopædkirurgiske afdelinger i Nykøbing F. og Næstved. Vi forsøger i første omgang, efter aftale med afdelingsledelsen, at fastholde de hidtidige målepunkter, dvs. medicinstatus ved indlæggelse og udskrivning og fortløbende monitorere disse. I erkendelse af, at der igen er omstruktureringer for de ortopædkirurgiske afdelinger på tegnebrættet, vil det på nuværende tidspunkt ikke være hensigtsmæssigt at udvide med flere målepunkter, så hellere søge fastholdelse. Derudover: fælles undervisning til afdelingsintroduktionen i Opus Medicin. 2 kontinuerlige, strukturerede obligatoriske undervisningstilbud i Opus Medicin justering af indkaldelsesbreve, hvor patienterne anmodes om at medbringe egen medicin anvendelse af PEM større inddragelse af farmaceuter gode og dårlige patienthistorier fokus på fordele for personale (f.eks. færre forstyrrelser, systematisk introduktion) sikre afdelingsledelsens opbakning og engagement Hvordan spreder vi til andre? Ledelsen i Region Sjælland har bedt sygehusledelserne om at intensivere arbejdet med patientsikkerhed herunder Operation Life. Styregruppen for Operation Life har sat fokus på medicinafstemning. Heri ligger en understøttelse for afdelingsledelsernes videre arbejde med at implementere Medicinafstemnings-pakken i egne afdelinger. Formålet er at sikre korrekt overførsel af medicinoplysninger ved overgange i patientforløb hver gang gennem medicinafstemning. Planen er, at erfaringerne fra netværksarbejdet i Operation Life og Sygehus Syds deltagne afsnit skal spredes til resten af sygehuset til gavn for såvel patienter og personale. Et af tiltagene bliver ekstraordinært tilbud om undervisning lokalt på alle større lægelige specialers morgenkonferencer hvor der bl.a. vil blive sat fokus på enstrenget medicinering og brug af OPUS. Det er besluttet, at alle afdelinger skal implementere medicinafstemning inden I første omgang skal der spredes til de to øvrige afdelinger i ortopædkirurgisk område og herefter videre til hele sygehuset. kampagnen? Deltagelsen i Operation Life Kampagnen har været en udbytterig måde for os at lave kvalitetsarbejde på. Vi har fået et fundament at arbejde med medicinafstemning på. Det har været godt, at kunne hente inspiration fra hjemmesiden samt netværksmøder med andre, der også deltog i arbejdet med medicinpakken. Det har været godt at have et målesystem, så vi selv kunne følge processen og visuelt delagtiggøre andre deri. Det har dog for os skabt barrierer, at deltagerne i teamarbejdet har haft meget varierende muligheder for deltagelse i processen. Der har desuden været igangværende omstruktureringer og omorganiseringer i hele forløbet. Samtidig har teamet haft en del udskiftninger af teammedlemmer. I forhold til det videre arbejde kvalitetsarbejde er klinikernes deltagelse meget vigtig og afgørende.

8 Ortopædkirurgisk afd. 8, afsn. 300 Næstved Sygehus og Nykøbing F. Sygehus Deres deltagelse bør kontinuerligt støttes og der bør gives rum til kvalitetsarbejdet, incl. medicinafstemning, således at de mest anvendelige og meningsgivende løsninger findes. I erkendelse af, at løsninger tilpasset hverdagen i afdelingen og udarbejdet i et tværfagligt fællesskab skaber større engagement og ejerskab. Dette kan bevirke, at nye tiltag kan implementeres på en god og konstruktiv måde og derved på bliver en del af den daglige rutine. Gennembrudsmetoden? Gennembrudsmetoden er en god metode at arbejde med kvalitetsudvikling på. Det at gøre sig erfaringer i små-skala niveau, evaluere og justere betyder, at de forbedringstiltag, der implementeres er gennemarbejdede. Tiltagene er tilpasset konteksten og derfor relativ lettere at overføre til praksis. Samtidig medfører det at skulle dokumentere og opgøre resultater kontinuerligt en øget opmærksomhed g refleksion. Når dokumentationsarbejdet omsættes til målbare visuelle data, har det en motiverende effekt. Det har været godt - og en forudsætning at arbejde tværfagligt i denne proces. Det har betydet, at vi lettere har kunnet kortlægge delprocesser og opgaver. Vi har haft mulighed for umiddelbart at afprøve forbedringstiltag. Arbejdet med Gennembrudsmetoden er dog meget tidskrævende og omfattende. Hos os har det vist sig ved at arbejdet i processen har hvilet på få personer. Det har især vist sig problematisk for de lægelige teammedlemmer at deltage i de mange møder, grundet prioritering af arbejdsopgaver i afdelingerne. Hvilke resultater har vi opnået? Afsn. 300, Nykøbing F. Sygehus Medicinstatus ved indlæggelsen: Vores målopfyldelse toppede med 80% i februar måned. Vi håbede, at resultatet kunne fastholdes endda forhåbentlig forbedres. Vi har arbejdet meget målrettet med reservelægernes arbejdsgange og iværksat tiltag i forhold dertil. Plejegruppen i afdelingen har støttet meget op omkring dette. Den sidste måling i marts viste en målopfyldelse på 53%, som dog er en betydelig forbedring i forhold til baseline, som var 0%. Medicinstatus ved udskrivelsen: Vi startede med en baseline på 20%. I starten var der store udsving, men fra december til januar var en markant stigning til over 60%. Vi tillader os at vurdere, at stigningen er fastholdt, da februar og marts måneds målinger også ligger lige omkring de 60%. Vi er meget opmærksomme på, hvad årsagen til de store udsving kunne være. Det var tydeligt for os, at opgavens udførelse, der hos os dokumenteres med lægens iitialer i OPUS, var personbunden. Det bekræfter os igen i vigtigheden af at fastholde vores focus på lægernes arbejdsgange omkring patienternes medicinering og plejegruppens opmærksomme deltagelse. Spredning i lægegruppen er fortsat et meget vigtigt element. Afd 8, Næstved Sygehus I januar måned dykkede vi under baseline på 12%. Vi har siden sat ind med undervisning af de yngre læger, som udfører denne opgave. De efterfølgende audit viser at der fortsat er varierende målopfyldelse, men vi tillader os at vurdere denne som en stigende tendens. Ved målingen i august nåede vi op på 66% - en forbedring i forhold til baseline på 54%. Grundet stor personaleudskiftning, vakancer og usikkerhed om afdelingens fremtid (lukningstruet), har det været svært at fastholde stabilt fokus på opgaven. Medicinstatus ved udskrivelsen: Indtil marts var det svært at vurdere, om vores målinger var et billede af almindelig variation, selvom alle målinger efter september lå over baseline på 12 %. Fra marts af og frem ser det imidlertid ud som om der er en mere stabil stigende tendens og de efterfølgende målinger vil vise, om det er starten på en ny proces. Sidste måling i august viste 73% s målopfyldelse hvilket er det hidtil bedste resultat til dato og en forbedring på 61% i forhold til baseline på 12%. Det primært er vores erfarne læger, der udfører denne opgave, og vi har løbende været i dialog med vores ledelse om nye tiltag, hvilket nu ser ud til at bære frugt. Processen har været præget af, at den øverste ledelse i perioden blev omorganiseret, ændringer i speciale, sammenlægning af personalegrupper og afd. 8 var i længere tid lukningstruet. Grundet usikkerheden om afdelingens fremtid i foråret, er den del læger rejst. Teamet, der arbejder med Opr. LIFE, er også af samme grund blevet reduceret. 3

9 AMA Frederiksberg Hospital Hvem er vi? Klinisk oversygeplejerske Tina Lynge Klinisk afdelingssygeplejerske Heidi Schrøder Sygeplejerske Steffen H. Christensen Farmaceut Majken Nørskov Petersen Overlæge Klaus Phanareth Oversygeplejerske Tina Lynge (vejleder) Tlf.: Mail: Hvad har vi gjort? Teamet har ingen kommentarer til afsnittet. Hvad går vi videre med? 1. Der er ikke 100% compliance. Medicinafstemningspakken er meget kompleks, den involvere flere forskellige læger (indlæggende, under indlæggelsen og udskrivende læge), fra forskellige afdelinger. Desuden involveres forskellige sektorer - praktiserende læger, hjemmesygeplejersker og plejehjem. 2. Det som for os er en udfordring er, at få lægerne til at anvende funktionaliteten i EPM medicin ved udskrivelse. Det er her lægerne kan dokumentere, at de har afstemt patientens medicinen ved udskrivelsen, og derved sikre at der ikke sker utilsigtet ordinationer/seponeringer. 3. Der arbejdes videre med pakken og registrering af data hver måned frem til kampagnens afslutning. Der arbejdes fortsat på at opnå bedre resultater. Teamet mødes fortsat ca. 12 timer om måneden. Medicinafstemning er indarbejdet i Hospitalets kvalitets- og handleplan for Nogle af elementerne fra medicinpakken indgår i den regionale journalaudit, og kommer desuden til at være indikator i DDKM. Vores arbejde med medicinafstemning vil fremover være et kontinuerlig arbejde, dog kun med målinger 2-4 gang årlig. 4. Som yderligere opfølgning på medicinafstemning, opstarter der i slutningen af 2008 et projekt i AMA, kvalitetssikring af medicineringsprocessen gennem opgaveglidning på Akut Modtager afsnit. Hvordan spreder vi til andre? Da deltagelse i Operation Life har taget sit udgangspunkt i AMA, er der løbende sket en spredning til de medicinske afdelinger på FH. I efteråret 2008 er der sket en spredning til Urologisk afdeling, her har vejlederens funktion primært været som konsulent. Teamets vejleder deltager i den regionale spredningsgruppe, som bl.a resultere i en regional spredningsdag i marts Desuden har FH fået tildelt 10 timers konsulent bistand fra Videnscenter Gennembrud til sprednings aktiviteter, det er endnu ikke planlagt hvordan de skal anvendes. kampagnen? 1. Deltagelse i Operation Life har sat fokus på patientsikkerhed og kvalitet i det daglige arbejde. Deltagelse har givet en god platform til at arbejde videre fra, f.eks er medicinafstemning integreret i FH s kvalitetsog handle plan for Desuden indgår nogle af pakkens elementer i den DDKM. Pakkekonceptet har lært os at arbejde med kvalitetsdata på en anden måde. Det at vi følger data tæt, indsamler data hver måned, analysere, præsentere og handler systematisk på dem, gør at vi hurtigere kan justere forandringstiltag. Ved at arbejde netværksbaseret, har vi lært at bruge og dele hinandens viden og erfaring, og tilpasse dem til vores egen kontekst. 2. Vi kan konstatere at ledelses opbakning er en forudsætning for overhovedet at gennemfører forandringstiltag, og denne opbakning har vi haft fra afdelingsniveau til direktionsniveau. Det er blevet klart for os at tværfagligheden i arbejdet er afgørende for gode resultater. Gennembrudsmetoden? 1. I det fremtidig kvalitetsarbejde hvor nye tiltag skal implementeres, vil vi anvende gennembrudsmetoden, da den tager udgangspunkt i problemstillinger fra hverdagen. Arbejdet med PDSA starter i det små, justeres og tilpasses igen. Denne metode er en meget procesorienteret arbejdsform, der tager udgangspunkt i lokale problemstillinger, der er relevante for dem der arbejder med det. Dette kan være med til at øge succesraten blandt personalet. 2. Vi har gennem mange år arbejdet med kvalitetscirklen som indeholder det samme som PDSA, men har aldrig tidligere arbejdet så systematisk som vi har gjort i gennembrudsmetoden. 4

10 AMA Frederiksberg Hospital Det har været en positiv gevinst at se, at brugen af metoden flytter noget! Samtidig er det en umiddelbart let tilgængeligt metode som er hurtig at afprøve. Det som giver de største udfordringer i forhold til gennembrudsmetoden er at få de lokale personaler, ledelser, kvalitetsarbejdere til at lære at anvende den og forstå at det ikke er det de allerede gør. Hvilke resultater har vi opnået? Gennemsnittet af compliance på de enkelte indikatorer: 1. Medicin anamnesen 91% 2. Tilstedeværelse af seneste medicinordination under indlæggelsen 89% 3. Tilstedeværelse af medicinstatus i epikrise 77% 4. Medicinafstemning mellem patientens medicinliste og epikrisen 44% 5. Medicinafstemning mellem seneste ordination og epikrisen 70% 6. Medicinafstemning mellem medicinstatus ved indlæggelse og epikrise 63% 7. 80% af alle patienter der indlægges i dagtiden får faxet en medicinliste ind til afdelingen. Den totale compliance af alle elementer i pakken er 33% 5

11 Organkirurgisk afsnit K1 Sygehus Thy-Mors Hvem er vi? Læge Hans Christian Madsen Mail: Sygeplejerske Anna Toft Mail: Sygeplejerske Anny Nielsen Mail: Sygeplejerske Dorte Møller Mail: Tlf.: Kvalitetskonsulent Mona Kyndi Mail: Hvad har vi gjort? 1. Inddragelsen af Utilsigtede hændelser som baggrund for at kategorisere medicineringsfejl har været med til at fremme patientsikkerhedskulturen 2. Inddragelse af humor og kreativitetet Leif og Vita kostumer 3. Indkøb af PC med storskærm til brug ved morgenkonference Hvad går vi videre med? Der er lavet aftaler om at arbejdet med implementering af Medicinafstemning i afsnittet skal fortsætte og teamet fortsætter med at holde jævnlige møder. Disse aftaler er endnu ikke helt konkretiseret, men vigtige opgaver kunne være: - Månedlige audits og indrapportering til Topica fortsætter foreløbig frem til og med marts 09 - Orientering om medicinafstemning indgår i introduktionen af nyansatte på plejesiden (og gerne også for lægerne) Teamet indgår i Sygehusets netværk om medicinafstemning Hvordan spreder vi til andre? Der er planlagt spredningsarbejde internt på Sygehus Thy-Mors, primært via netværksmøder hvor de tre teams der har arbejdet med Medicinafstemningspakken deltager. Dette netværksarbejde fortsætter efter kampagneperioden slutter. Herfra spredes forandringerne videre internt til øvrige afdelinger på Sygehus Thy-Mors. Der er pt. ikke planlagt spredningsarbejde til øvrige sygehuse i Region Nordjylland. Dog har Hans Christian Madsen et oplæg på de to temadage for ledere den 10. november og 1. december. kampagnen? Arbejdet i Operation Life har øget fokus og forbedret dokumentationen i forbindelse med medicinadministration, i såvel læge- som sygeplejejournal. Arbejdet i Operation Life har bekræftet vigtigheden af det tværfaglige samarbejde - vi har oplevet fordelen ved at have at have Afdelingsledelsen repræsenteret i Teamet idet det har givet ledelsesforankring. Herudover kan det være vigtigt at inddrage andre faggrupper f.eks farmakonomer, EPJ-projektmedarbejdere. Det er blevet tydeligt at systematiske målinger bidrager til at synliggøre resultater og konkretisere de udfordringer vi har stået overfor. Samtidig har de fremmet motivationen for dem, der ikke er direkte involveret i projektet. Det vil være vigtigt at blive bedre til at arbejde med lokale målsætninger og lave målinger på dem (epidata/statistisk proces). Vigtigt at arbejde med redskaber, der giver overblik (forløbsdiagrammer) og at få defineret standarder og indikatorer. Det er vigtigt at anlægge et lokalt perspektiv, men også at tænke organisatorisk. Hvad kan løftes hvor og hvad kan organisationen med fordel gøre til fælles projekter. Gennembrudsmetoden? Vi har taget Gennembrudsmetoden til os og været inspireret af den i forbindelse med andre implementeringsprocesser. Vi har ikke arbejdet konsekvent efter Gennembrudsmetoden men anvendt tankegangen med at starte implementeringen i mindre grupper og tilpasse processen inden den implementeres i større omfang. Vi har brugt tankegangen fra Gennembrudsmetoden i forbindelse med implementering af kontaktpersonsordning og forandringer i arbejdsgangen omkring stuegang. Vi ser gennembrudsmetoden som en struktureret metode til at skabe og opretholde overblik over en forandringsproces. Via små-skala-testen sker tilpasningerne under vejs i processen, inden den fulde implementering. Derfor vurderer vi, at Gennembrudsmetoden med fordel kan anvendes i fremtidige projekter. Det har været meget lærerigt at opleve betydningen af små-skala-tests, og se effekten af, 6

12 Organkirurgisk afsnit K1 Sygehus Thy-Mors at der via disse små-skala-tests skabes ejerskab af det der ønskes implementeret. At forandringen er tilpasset undervejs i processen er ligeledes med til at fremme forandringen, idet det nye tiltag er tilpasset aktuelle praksis. Det sværeste ved at arbejde med Gennembrudsmetoden har været at arbejde konsekvent med de enkelte elementer, her tænkes specielt på skriftlig dokumentation af PDSA-test og aftaler om hvem der gør hvad i afprøvningsprocessen. Hvilke resultater har vi opnået? Teamet har udelukkende målt på de obligatoriske indikatorer ved journal-audit, som er foretaget på 10 journaler hver måned. Compliance i forhold til hele pakken er uændret den er fortsat på 0 %. I forhold til elementet tilstedeværelse af medicinanamnese ved indlæggelsen, har der i hele perioden været en opfyldelse mellem 80 og 100%. I forhold til Elementet vedr. nyordineret medicin i epikrisen er der sket en markant forbedring fra 0 % til 80 % i seneste måling. Journaloptagelse ved indlæggelse laves altid af de yngre læger, og medicinanamnese ved indlæggelse har i hele perioden ligget mellem %. Medicin under indlæggelse vil være ordineret af alle læger, og Seneste ordination har været opfyldt i svingende grad. Stigningen omkring årsskiftet tolkes som resultat af fokus på området i efteråret `07, og faldet til 60 % ses som tegn på at det ikke er fuldt implementeret, men fortsat skal fastholdes med opmærksomhed. Alle epikriser laves af de erfarne læger. Der har været en del udskiftning og vikarer blandt disse. Dette ses som en del af forklaringen på de store udsving der er i elementerne vedrørende epikrisen. Eksempelvis var der i de tre første dage af august `08 en ekstern vikar, som ikke var introduceret til elementerne og ændringen i udformningen af epikrise. Da audit er lavet på de 10 første udskrevne patienter i måneden, giver det en markant påvirkning af kurven. Stigningen i september `08 på afstemning mellem Medicinliste og Epikrise til 100% skyldes en ændret vurdering ved audit, hvor der noteres ikke relevant idet medicinlisten overføres fra medicinmodulet i EPJ til Epikrisen. Der har været øget fokus på epikrisernes indhold i perioden, hvilket ses som en medvirkende årsag eksempelvis til stigningen i Ordination under indlæggelse i Epikrise i september `08 Ovenstående viser, at resultaterne er meget svingende. Dette kan ses i sammenhæng med den auditpraksis, vi har valgt; at tage de 10 første journaler pr måned. Det betyder at det kan være meget personafhængigt, da f.eks. epikriserne i de 10 journaler meget vel kan være skrevet af den samme person. Resultaterne er således ikke nødvendigvis et udtryk for den gennemsnitlige målopfyldelse. Samtidig har det givet en god baggrund for at følge enkeltpersoners dokumentationspraksis. 7

13 Hjertemedicinsk afsnit Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hvem er vi? Overlæge Karen Dodt Afdelingssygeplejerske Kirsten Lysdahl Sygeplejerske Tina Le Fevre Sygeplejerske Mette Ringtved Sygeplejerske Thea Celander Maach Projektsygeplejerske Inge Lise Johansen Farmakonom Gitte Gottlieb Farmaceut Lilian Brøndgaard Nielsen Risikomanager Henriette Honoré (vejleder) Tlf.: Mail: Hvad har vi gjort? Tilbagemeldingssystem. Patient specifik klinisk farmaci ved indlæggelsen. Undervisning omkring medicinafstemning. Øvrige tiltag: Fax seddel ved indlæggelsen, såfremt der mangler medicinoplysninger ved indlæggelsen. Denne kan bruges til henvendelse hos egen læge. Patientens medicinoplysninger ved indlæggelse samles et sted, hvor alt personale kan finde det. Samt at det har egen lomme til at placere oplysningerne i gruppemappen, hvor der står vanlig medicin eller medicin ved indlæggelse Fælles infomationsmøde for hele hospitalet omkring medicinafstemningen Operation Life er med som er fast punkt på plejepersonalets personalemøder. Magneter til patient tavlen som indikerer medicinafstemning ved udskrivelse Badges til personalet med Operation Life med synlighed overfor personalet og patienter på afdelingen. Individuel tilbagemelding til plejepersonalet omkring medicinkortene via sygeplejerskerne i teamet. Fokus på den lokale Quick-guide omkring ordination af medicin i EPJ systemet, som lægerne kan have i lommen Hvad går vi videre med? 1.Pakken er implementeret med hensyn til akutte patienter, som har været indlagt på afdelingen i mindst 24 timer. Interne og eksterne overflytninger er ikke medtaget i målingerne. Ligeledes er der ikke kigget på medicinafstemning hos ambulante patienter som er medtaget i DDKM standard omkring medicinafstemningen. Der er opnået en total compliance på 20 % i forhold til et udgangspunkt på 5 %. De elementer som har størst compliance og stabilitet er målene omkring indlæggelsen og de løbende ordinationer undervejs. 2.De faktorer som har den største udfordring nu er udskrivelsen. Det vil sige resultatmål 3: Medicinordination i epikrisen Medicinafstemningen af patientens medicinkort og medicinlisten i epikrisen Medicinafstemningen med patientens vanlig medicin ved indlæggelsen. Her er argumentationen for ændringer i patienternes medicinering vægtet højt i epikrisen. Manglende tilbagesubstitution til vanlig analogpræparat er ikke vægtet i denne forbindelse. Ligeledes mangler fase 2 omkring medicinafstemning ved overflytningerne. 3.De korrigerende handlinger som teamet vil iværksætte på baggrund af dette er: Angivelse af entydige definitioner, af hvad skal gøres, hvornår og hvordan i forbindelse med udskrivelsen, samt information af både skriftlig og mundtlig blandt læger og plejepersonalet i november og december Fokus på arbejdsgangene omkring udskrivelsen. Dette vil afdelingen arbejder med i november december Anskaffelse af et nyt medicinmodul i løbet af 2009, som vil gøre at målingerne omkring medicinordinationer i epikrisen og sammenligning af denne med det udleverede medicinkort ikke længere er nødvendigt i forhold til Operation Life. Men det vurderes at være forsat relevant med henblik på overførsel af data til det fælles medicinkort (FMK). Alle nyansatte læger/sygeplejerkser skal indenfor en måned efter ansættelse igennem 1 times undervisning omkring medicinafstemning. At dette gøres obligatorisk på niveau med et brandkursus. Dette skal bringes videre til de uddannelsesansvarlige på afdelingen. Dette forventes at være implementeret fra Hvordan spreder vi til andre? En af gruppens medlemmer indgå i direkte arbejdet med medicinafstemning på samme afdeling, men dog et andet afsnit. Dette arbejde planlægges at starte i løbet af efteråret Resten af hospitalet vil starte med medicinafstemning i løbet af første halvdel af Der vil i den forbindelse blive afholdt temadage, hvor teamet vil deltage med deres erfaringer. Desuden er det aftalt, at teamet vil stille sig til rådighed med deres viden, efterhånden som de øvrige afdelinger og afsnit for brug for råd og vejledning. Hospitalet har oprettet en særlig side på intranettet, hvor det bliver muligt at se, hvem, der er ressourcepersoner. Desuden vil projektlederen for operation Life spredning bidrage med at øge kendskabet til teamets kompetencer. 8

14 Hjertemedicinsk afsnit Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Ovenstående aftaler er indgået i forbindelse med udarbejdelse og godkendelse af projektbeskrivelsen for spredning af Operation Life på Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder. Projektbeskrivelsen er gjort tilgængelig for andre, der har været på værksteder i forbindelse med Operation Life, på det fælles internetforum pbwiki. Der er ikke indgået aftaler om, at teamet skal bruges til at sprede medicinafstemningspakken regionalt. kampagnen? Hvilke erfaringer vil blive brugt i det fremtidige kvalitetsarbejde: Brug af tværfaglighed i kvalitetsarbejdet Brug af månedlige målinger for at følge processerne samt at få lavet nogle delmål, så de overordnede resultatmål bliver nemmere at forholde sig til. Brug af månedlige tilbagemeldinger til afdelingen og personale i form af statusrapporterne. Det er optimalt at afdelingerne selv måler. Dette for at give viden til de personer som er placeret på afdelingen samt for at gør det lettere at bruge PDSA cirklerne. I dette forløb er målingerne foregået via apoteket. Det har bevirket at farmaceutens viden er blevet synliggjort og er blevet brugt. Gennembrudsmetoden? Gennembrudsmetoden har været spændende at arbejde med. Men mange gange bruges PDSAcirklerne ubevidst i hverdagen. Det har været godt at deltage i læringsseminarerne, hvor der var tid til at teamet kunne arbejde med sine egne mål. Samt at udveksle viden og erfaringer med andre deltagere, der arbejder med samme pakke. En hurtig og god måde, at sprede viden på. Det er vigtigt, at komme på læringsseminarerne på det rigtige tidspunkt i forhold til ens egen status i arbejdsprocessen. Ellers kan udbyttet være lille, når man er for langt henne i forløbet i forhold til de øvrige teams. De individuelle feedbacks på statusrapporter skriftlig og telefon feedbacken har givet rigtig meget. Det havde været optimalt, at alle i teamet havde kunnet være med til denne form for feedback. Denne feedback er vigtig for de personer som arbejder med det. Hvilke resultater har vi opnået? Samlet compliance på medicinafstemningen er 20 %. Compliance er på nuværende tidspunkt: Angivelse af medicin i anamnesen: 90 % Angivelse af seneste medicinordination under indlæggelsen i medicinmodulet: 80 % Angivelse af korrekte medicinordinationer i epikrisen: 60 % Medicinafstemning mellem patientens medicinliste og epikrise: 40 % Medicinafstemning mellem seneste ordination og epikrise: 100 % Medicinafstemning mellem medicinstatus ved indlæggelsen og epikrisen (argumentation, afstemning mellem indlæggelsesnotat og epikrise): 60 % 80 % af patienterne får medicinlisten opdateret i medicinmodulet indenfor 24 timer efter indlæggelsen. Hos 40 % af patienterne kan det dokumenteres, at de får et opdateret medicinkort med. Det ses i figuren, at indlæggelsen omkring medicinanamnesen, og seneste ordination i medicinmodulet er forbedret siden opstart. 9

15 Øjenafdelingen Regionshospitalet Holstebro Hvem er vi? Ledende overlæge Jens Bjerre Winther Oversygeplejerske Dorte Banner Pedersen Lægesekretær Gitte Skov Petersen Patientsikkerhedsansvarlig Jeanette Henriksen (vejleder) Tlf.: Mail: Hvad har vi gjort? Lægeguide. Denne sikrer, at lægen er opmærksom på at indsamle en fyldestgørende anamnese. Ny oplysningsskema til patienterne. Denne sikrer patienterne mest opdateret viden om deres medicin. De bliver hjulpet på vej til at få spurgt egen læge eller hjemmeplejen, hvis der er noget de er i tvivl om. Hvad går vi videre med? Pakken er ikke fuldt implementeret og der er heller ikke stabile kurver. Men som beskrevet tidligere i rapporten har Øjenafdelingen ikke mange indlæggelser årligt. Dette er med til at gøre, at der ikke skal mange forglemmelser til før kurven slår voldsomt ud. På nogle felter kan vi dog se opadgående kurver, og det er i forbindelse med diktering af medicin i forbindelse med indlæggelse. Der mangler aftaler mellem de forskellige faggrupper. Bl.a en aftale om, hvordan lægesekretærerne kan føre data fra oplysningsskemaet ind i journalen uden lægen behøver at diktere hele medicinlisten, men blot kan give til kende i diktatet, at oplysningerne er tjekket af lægen og kan skrives over i journalen direkte. Det er aftalt med ledelsen, at oversygeplejerske Dorte Banner Pedersen og lægesekretær Gitte Skov Petersen d. 22. oktober skal deltage i lægernes undervisning og så i samarbejde med lægerne få lavet en plan for, hvordan vi kommer videre i arbejdet om sikker medicinering iht. resultat- og procesmål. Hvordan spreder vi til andre? Drøfte med hvert enkelt afsnit, hvilken % compliance de tror, det er realistisk at nå i afstemning mellem anamnese og epikrise, inden kampagnen slutter. Følge udviklingen ved månedlig at drøfte indsatsen i de enkelte afsnit. De enkelte afdelinger forankrer arbejdet med medicinafstemning i de lokale kvalitetsudvalg. Der igangsættes ikke indtastning af data for de få afsnit, hvor det ikke giver mening. Udbrede erfaringer fra de afsnit der har opnået højest compliance på de første måneder til den øvrige organisation. Fastholde og sprede resultater med medicinafstemning ved et internt læringsseminar i februar 09. Overvåge udviklingen ved fortsat at indtaste data i Operation Life databasen i Afdelingen står gerne til rådighed som kilde. kampagnen? Det faglige indhold kunne som sagt have været diskuteret mere indgående inden, vi meldte os til projektet. Men vi var motiveret for også at lære en ny metode at kende. Vi har dog medicinerings-fejl i afdelingen, men det sker indenfor øjenbehandlingen. Det er her, vi vil vælge at sætte fokus fremover, også for at sikre motivationen fra vores lægers side. Vi vil gå i ny dialog med lægerne om, hvordan vi kommer videre. Der vil efterfølgende blive lavet retningslinier og instrukser til vores kvalitetshåndbog (E-dok). Det at arbejde med medicineringsprocessen har haft positiv betydning/effekt på sikker medicinering i Øjenafdelingen: Lægerne har fået øget fokus på medicinskemaerne og er blevet gode til at udfylde dem Lægeguiden er med til, at yngre læger ved ambulant vurdering/forundersøgelse får dikteret medicinstatus til journalen Lægesekretærerne følger op på epikrisedikteringen, så epikriser er ude hos egen læge senest 2 dage efter udskrivelsen og i over 75% af tilfældene er ude samme dag som patienten bliver udskrevet Vi har fået et større samarbejde/dialog med kontaktsygeplejersken på den afdeling, pt. Er indlagt. Gennembrudsmetoden? Resultaterne og erfaringerne med gennembrudsmetoden har været anvendelige, og vi ser det som en arbejdsmetode at bruge fremadrettet, fx når vi i 2009 skal implementere E- MAR (elektronisk patientjournal til øjenafdelinger), medicinmodulet, E-dok m.v. i nærmeste fremtid og når vi i fremtiden skal lave hensigtsmæssige arbejdsgange til kvalitetsforbedringer i 10

16 Øjenafdelingen Regionshospitalet Holstebro afdelingen/implementere nye krav oppefra i vort sundhedssystem. Vi har også gjort os den erfaring, at det er vigtigt at få alle relevante personer inddraget i udarbejdelse af nye tiltag, for det er ikke let (nærmest umuligt), at få ikke involveret personale til at opleve det som en god ide med en fx ændret arbejdsgang, hvis ikke vedkommende har været med i processen. Vores erfaringer fra arbejdet med gennembrudsmetoden er, at vi i fremtiden skal koncentrere os om de små skridt og sørge for en tovholder til hvert af de områder, vi sætter i gang. Helt bestemt kan vi bruge den erfaring vi har fået om at huske alle aktører, når vi skal i gang med at kigge på fx nye arbejdsgange. Det har været godt at fokusere på at synliggøre forandringerne vi arbejdede med f.eks. ved ophæng af data og nye arbejdsredskaber i afdelingen. Tiltagene har fast været drøftet på vores personalemøder, såvel mono- som tværfaglige. Det sværeste har været at finde tiden til at gå fra til opgaven. Der er mange patienter hver dag og mange uforudseelige opgaver som gør, at man let kan komme til at bruge tiden på noget andet. Udfordringerne er som de hele tiden har været; at fastholde processen. Men når vi nu ser resultater af arbejdet og får mere erfaring med arbejdsmetoden, anser vi det for en god måde at arbejde på. Det mest lærerige kan vist beskrives på denne måde: Hvis vi dengang vi gik i gang med gennembrudsmetoden vidste, hvad vi ved i dag, var vi kommet meget længere med arbejdet. Vi har haft den positive gevinst, at vi har fået lavet en arbejdsgang som er med til, at hovedparten af vore epikriser er sendt til egen læge faktisk før patienten er udskrevet fra afdelingen og i hvert fald senest 2 dage efter patienten er udskrevet. Som helhed har det været godt at være med i gennembrudsmetoden, men det har været svært at falde ind i forløbet. Følelsen har været, at de andre teams sidder med noget, vi selv har manglet for at komme helt ind i processen. Fastholdelsesguiden har været en meget stor hjælp for os til at finde løsningen til, hvordan vi kommer videre ved at lave analyserne og beskrive mulige tiltag for at implementeringen vil lykkes. Hvilke resultater har vi opnået? Her ved opgørelsen til statusrapporten har vi ikke opnået kompliance på nogen af områderne. Sidste måned havde vi 100% på anamnese og ordinationer under indlæggelsen. Årsagen til de store udsving er, at vi har så få patienter vi kan måle på. Det forholdsvis lille antal gør, at der meget hurtigt kommer udsving i kurverne, hvis blot en jr. i en måned ikke opfylder procesmålene eller dele af procesmålene. Der har været flere udfordringer i processen. Vi kom først med i et værksted fra januar i år, og havde frem til da ikke arbejdet med gennembrudsmetoden. Så rejste et medlem i teamet og der kom strejke. Dernæst søgte Dorte stillingen som oversygeplejerske og fik den og blev dermed en del af afdelingsledelsen. Det betød en hel række nye opgaver at skulle forholde sig til. Teamet har fokuseret på de indlagte øjenpatienter, som det har vist sig at være for få af, til at opsamle tilstrækkelige data at måle på. Dernæst har det været en særlig udfordring, at få øjenlæger til at se på hele patientens medicinering og ikke kun øjenbehandlingen. Det virker ikke relevant for dem når patienterne kun er indlagt i ca. et døgn. Vi har dog opnået at udforme en lægeguide for at sikre arbejdsgange omkring sikker medicinering for indlagte patienter. Derudover har vi lavet et nyt oplysningsskema, som skulle sikre en bedre medicinanamnese på patienten. Vi har indtil nu arbejdet med at systematisere arbejdsgangene, så det bliver lettere at huske at få opfyldt kravene til sikker medicinering, ved hjælp af små tiltag som bl.a. nye oplysnings-skemaer og ændrede arbejdsgange. Og så har vi fået lavet en lægeguide, som skal hjælpe lægen til at få det relevante omkring medicinen dikteret til journalen. Set i bagklogskabens klare lys skulle vi måske ikke have været med i Operation Life, men vi er en afdeling der er udviklingsparate og som gerne vil lære nye metoder til det. Vi synes gennembrudsmetoden lød som en metode, der kunne anvendes til at få omsat alle de retningslinier, der kommer i kølvandet på Den danske Kvalitetsmodel. Vi har nået at gøre os nogle erfaringer vi kan bygge videre på. 11

17 Neurologisk afdeling N1 Regionshospitalet Holstebro Hvem er vi? Sygeplejerske Karen Marie Bjerg Sygeplejerske Lone Dyrberg Lind Sekretær Malene Kiel Læge Birgitte Sandal Tlf.: Patientsikkerhedsansvarlig Jeanette Henriksen (vejleder) Tlf.: Mail: Hvad har vi gjort? 1. Medicinanamnese skema. Vi har siden december 2007 afprøvet et skema til brug for medicinanamnesen for hver akut patient for at sikre, at hver patient får den korrekte medicinering. Dette indgår nu som fast del af journalen. 2. Fax til egen læge og hjemmepleje Vi har i perioden også anvendt en fax, som sendes til egen læge og hjemmeplejen med det formål, at indhente så vidt muligt korrekte medicinoplysninger. 3. PEM den Personlige Elektroniske Medicinprofil. Vi er hen over sommeren begyndt at bruge PEM en (den Personlige Elektroniske Medicinprofil v. den officielle hjemmeside Sundhed.dk). Dette er der bl.a. nogle IT tekniske problemer med at få til at fungere i dagligdagen. Desuden er der funktionaliteter der kan udbedres. Det har imidlertid været en positiv oplevelse og overraskende at bruge PEM en, og det har nok givet os den allerstørste sikkerhed i medicinafstemningen! Hvad går vi videre med? Pakken er endnu ikke fuldt implementeret, specielt mangler der en del i udskrivelsesfasen. Afdelingen sender en del patienter til rehabiliteringsafsnittet i Lemvig og del andre udskrives direkte. Der kan være en problematik i, at det er de samme læger der arbejder på rehabiliteringsafsnittet, og nogle læger synes ikke det er så vigtigt at medtage medicinliste i udskrivningsbrevet, da lægerne på N3 skriver udskrivningsbrev på samme patient (der er ikke lavet audit på om N3-lægerne får opdateret medicinen i deres udskrivningsbreve). Det fremtidige arbejde skal fokusere på at få alle læger til at tænke ens om forløbet og lave den samme dokumentation i journalen vedr. medicin hvad enten patienten udskrives eller overflyttes. Teamet skal foretage en audit på rehabiliteringsafsnittet for at danne sig et billede over deres baseline. Herefter påbegynder rehabiliteringsafsnittet at auditere selv og følge deres data. Dette skulle gerne hjælpe på processen med afstemning ved udskrivelse. Selve arbejdet med at få PEMén i gang i lægegruppen kræver at hospitalets IT afdeling kan levere digitale underskrifter hurtigere end på nuværende tidspunkt. Der skulle være en løsning på vej. Dette forventes at blive et tema på den fælles spredningsdag der afholdes i foråret Ledelsen i afdelingen bakker op om indførslen af PEM. De nyansatte læger skal have en og introduceres til brugen af den ved ansættelsen. Det er ønskeligt med klinisk farmaci i afdelingen. Det var meget positivt at have en farmaceut med som en del af teamet i foråret. Det er muligt at købe sig til denne ydelse hos hospitalsapoteket. Prisen er kr. for en farmaceut en dag i ugen. Dette er ikke realistisk med de store sparekrav, der er i afdelingen. På sigt skal der arbejdes videre med praksiskonsulenten og de kommuner afdelingen arbejder sammen med. Men dette foregå også i overordnede fora for hele Hospitalsenheden Vest. I disse fora skal arbejdes mere med at sikrer opdaterede data sendes med patienten ind. En undersøgelse i afdelingen foretaget af en farmaceutstuderende viste at de mest pålidelige medicinoplysninger kommer fra patienten selv eller PEM én- ikke fra egen læge eller hjemmepleje. Ved et Åbent Hus arrangement først i oktober havde teamet en stand, hvori de uddelte små medicinlister til borgerne, ud fra den tilgang, om at enhver skal have en opdateret liste på sig. Men kommentarerne var, at det ville de ikke, fordi de oplevede at hver gang de hentede nye pakninger, havde præparatet skiftet navn!! Mange læger er af den opfattelse, at den vigtigste indsats for at undgå medicinfejl, er at ordinere medicinen som dets indholdsstof (generisk navn). Hvordan spreder vi til andre? Afsnittet skal sprede sine erfaringer til to andre neurologiske afdelinger hvoraf den ene er den førnævnte rehabiliteringsafsnit. Denne spredning drøftes i kvalitetsudvalget her i oktober. Derudover er der på hospitalsniveau besluttet at gøre flg: Drøfte med hvert enkelt afsnit, hvilken % compliance de tror, det er realistisk at nå i afstemning mellem anamnese og epikrise, inden kampagnen slutter. Følge udviklingen ved månedlig at drøfte indsatsen i de enkelte afsnit. De enkelte afdelinger forankrer arbejdet med medicinafstemning i de lokale kvalitetsudvalg. 12

18 Neurologisk afdeling N1 Regionshospitalet Holstebro Der igangsættes ikke indtastning af data for de få afsnit, hvor det ikke giver mening. Udbrede erfaringer fra de afsnit der har opnået højest compliance på de første måneder til den øvrige organisation. Fastholde og sprede resultater med medicinafstemning ved et internt læringsseminar i februar 09. Overvåge udviklingen ved fortsat at indtaste data i Operation Life databasen i Teamet vil gerne anvendes som kilder og dette er konfirmeret med ledelsen. kampagnen? Der har været lærerigt at arbejde med PDSA cirklen. Der var nok flere af afdelingens udviklings projekter der havde haft en lettere gang på jorden ved at anvende den proces. Man får arbejdet med modstanden undervejs. Ligeledes har det at lave audit været en øjenåbner. Det er teamet selv der har gjort det, og teamet har selv fået øjnene op for de kvalitetsbrist der har været. Refleksionen har været givende og har fokuseret processen. Det er godt at synliggøre forløbet i processerne ved at måle. Der skal måske fokuseres mere på konsekvensen af ikke at opfylde målene. Der er gode erfaringer med anvendelse af NIP data i afdelingen og det har været vigtigt for den positive tilgang til dette projekt. Dette har nok også været vigtige erfaringer for ledelsen at have. Der har været meget god faglig sparring på værkstederne. Det har været godt at møde farmaceuterne og høre om deres mulige andel i afstemning. Gennembrudsmetoden? PDSA hjælper på at holde fast i processen. Det er svært at komme i gang men det lønner sig. Testningen af hypoteser og arbejdsredskaber har været det essentielle for os. Tværfagligheden- det har været unikt at arbejde i et ægte tværfagligt miljø med super engagerede medarbejdere og kollegaer. Ledelsesopbakningen og forståelsen har været uundværlig- og vi føler vi har været heldige i den sammenhæng. Vi har fået de nødvendige ressourcer trods sparetider. Gennembrudsmetoden kan være svær at forklare omgivelserne kan synes det virker meget tidskrævende i forhold til udbyttet. Det har været essentielt at være på læringsseminar og blive inspireret og diskutere sine erfaringer med andre. Vigtigt med hjælp fra Videnscenter Gennembrud til et lidt svær start for teamet. Hvilke resultater har vi opnået? Afdelingen har opnået en kompliance på 75% på hele pakken. Det er særligt indhentningen af anamnesen der har været fokus på. Den ligger nu på 100%. Det gør ordinationer under indlæggelsen også. Den lå på 60% ved starten af projektet. Afstemning ved udskrivelsen skal der arbejdes mere med. Compliance ligger her på ca. 70% (se herunder) Kommentar til grafen Det ses at medicinoplysningerne er tilstede i anamnesen i 100% af de 20 journaler der foretages audit på ved hver måling. En af grundene til at opfyldelsesgraden på anamnesen er blevet så mærkbart bedre, er fordi vi udviklede et medicinnanamneseskema. 13

19 Medicinsk modtageafsnit Regionshospitalet Viborg Hvem er vi? Overlæge Kjeld Helleberg Farmaceut Louise Hopkins Specialeansvarlig sygeplejerske Laila Mejdal Udviklingsmedarbejder Marianne Toppenberg (har fungeret i dobbeltfunktion som delvis vejleder og teammedlem) Hvad har vi gjort? Udleverer checklister i lamineret lommeformat til alle nye læger i afdelingen. I introduktionsprogrammet til alle nye læger i afdelingen indgår fast introduktion til Operation Life, medicinafstemning, hospitalets lægemiddelordinationsretningslinier. Desuden for de udleveret skriftlig instruks ( MEMO). Indført dokumentation i EPJ for medicinafstemning. Inddraget farmakonomen direkte i kommunikationen til lægerne fremfor via sgpl., når der er fejl i ordinationerne. På oversigtstavle med patienterne påsættes et Ret Medicin skilt, når farmakonomen finder fejl i f.eks. præparatvalg, hvor lægen ikke har valgt præparat fra standardsortimentet. Den visiterende sgpl. opfordrer ved alle indlæggelser egen læge til at medsende eller faxe aktuel medicinliste. Information fast hver fredag til morgenkonference på afsnittet om emnet med fremlæggelse af resultatmålinger, drøftelse af nye tiltag m.m., feed back fra læger og spl. på forskellige tiltag. Hvad går vi videre med? Pakken er ikke fuldt implementeret idet vi stadig mangler at indføre medicinafstemning ved overflytninger samt at vi ikke har opnået de ønskede resultater på alle målene. Dokumentation af medicinafstemning i journalen ikke fuldstændig implementeret, bl.a. på grund af at der ikke findes nemme og funktionelle løsninger i EPJ. Det gør det mere vanskeligt at indføre en kultur med dokumentationen. Vi har imidlertid oplevet en ret stabil stigning indenfor resultaterne (se graferne) dog med nogle dyk ind i mellem. I løbet af november skal vi afholde et møde med nytiltrådt ledende overlæge, hvor rammerne for det videre arbejde skal aftales. Hvordan spreder vi til andre? I samarbejde med Regionshospitalet Viborg s Kvalitetsafdeling arbejdes der på at bruge de bevilgede konsulenttimer fra Gennembrudsværkstedet til at holde en tværfaglig temadag først i 2009 for kvalitetskoordinatorer, specialeansvarlige sgpl. m.fl. på Regionshospitalet Viborg med emnet Hvordan fastholder vi en positiv udvikling og positive resultater fra projekter. I denne temadag vil resultater og erfaringer fra de arbejdende teams i Operation Life incl. vores indgå. Derudover forventer vi et tæt samarbejde mellem vores team og Kvalitetsafdelingen ift at der i Kvalitetsafdelingen aktuelt arbejdes målrettet med tiltag på baggrund af indberetninger af utilsigtede hændelser indenfor medicinering. I dette arbejde kan vores erfaringer og ideer indgå og have stor værdi. kampagnen? Generelt har vi oplevet af medicinafstemningspakken er et meget komplekst og vanskeligt område at arbejde med i dette projekt. Der er mange aktører i det f.eks. praksislæger, apoteker, plejehjem. hjemmepleje aktører som vi ikke lige nemt kan få i tale. Gennembrudsmetoden? 1. Erfaringer med arbejdet med Gennembrudsmetoden: På det første læringsseminar blev der både undervist i Gennembrudsmetoden og medicinafstemningspakken sideløbende dét kan ikke anbefales. Det ville have været en fordel at have skilt de to emner ad idet det er vigtigt at være godt inde i det faglige emne inden man går i gang med selve metoden især på et så komplekst område som medicinafstemning. Det er væsentligt at udpege et team der bliver gjort ansvarlige for det emne man ønsker at kvalitetsudvikle. Tidsforbrug og opgaver skal cleares af med ledelsen inden. Følgende overvejelser omkring sammensætningen vigtig: Teamets faglige sammensætning væsentlig at overveje nøje ud fra emnet bl.a. om f.eks. IT afdelingen indgå. Væsentligt at nogle af de personer der indgår i teamet arbejder på afsnittet/afdelingen, er gennemgående og at disse personer ikke er involveret i andre tidskrævende projekter. At de ikke har for mange vagter. Synlighed en meget væsentlig faktor Ude af øje ude af sind. Der skal udpeges en tovholder i teamet, der hele tiden samler op. Teamet skal mødes på faste dage og tidspunkter hellere hyppigt og kort end for længe imellem. Indarbejde og aftale fast mødestruktur( dagsordener, referater m.m.). Vigtigt med hyppige tilbagemeldinger til kollegaer hvordan går det? hvor langt er vi hvor gode er vi?. Kontinuerlige målinger også når projektet er slut ellers daler opmærksomheden. 14

20 Medicinsk modtageafsnit Regionshospitalet Viborg 2. Positive gevinster. Vi har set en meget positiv udvikling med de resultatmål og procesmål vi har arbejdet med. Vi har fået sat medicinafstemning på dagsordenen der arbejdes seriøst med det. Vi har fået kendskab til metoder og materiale (PDSA test m.m.) som kan bruges i andre udviklingsprojekter. Vi har haft et meget givende tværfagligt samarbejde 3. Mest udfordrende Hele tiden at fastholde fokus ved at informere, motivere og inddrage kollegerne i det daglige arbejde vanskeliggøres indenfor medicinafstemning især fordi der er en meget stor udskiftning i lægegruppen. Få prioriteret tid til at gøre arbejdet i en travl hverdag, hvor klinikerne har skiftende vagter (mødes, udarbejde PDSAtests, foretage målinger, udarbejde skriftligt materiale, nyhedsbreve, udarbejde statusrapporter) der er konkurrence med andre samtidige indsatsområder også f.eks. ernæringsscoring m.m. At der er så mange aktører i patientforløbene i netop medicinproblematikken egen læge apoteker hospital hjemmepleje plejehjem speciallæger i praksis Hvilke resultater har vi opnået? Vi har siden 1. oktober 2007 arbejdet med medicinafstemningspakken. Ét af vores resultatmål er at der ved 100% af patienterne er optaget korrekt medicinanamnese. Oktober 07 startede vi med et udgangspunkt på 0 % her i oktober 08 er vi oppe på 90%. Andet resultatmål er at der ved 100 % af patienterne senest ved gennemgang er foretaget og dokumenteret medicinafstemning. Oktober 07 startede vi med et udgangspunkt på 0 % her i oktober 08 har vi opnået et resultat på knap 75 %. Dvs. der er foretaget medicinafstemning hos de 75 %,men vi arbejder stadig hårdt på at få implementeret dokumentationen af at medicinafstemningen er foretaget. Resultatmål 3 er at der ved 100 % af patienterne er foretaget og dokumenteret medicinafstemning ved udskrivelsen. Udgangspunktet i okt 07 var også 0 %, nu er vi oppe på 95%. Her er det samme gældende medicinafstemning er foretaget, men dokumentationen af det skal vi først nu til at lave indsats overfor. Dét er ikke på plads endnu. Derudover har vi et procesmål der hedder at ved 100 % af epikriserne er medicinlisten overført fra det reviderede. 15

Operation Life V2-10 STATUSRAPPORT oktober 2008

Operation Life V2-10 STATUSRAPPORT oktober 2008 Team (Nr. jvf. teamliste, navn adresse, telefon nr. på afsnit/afdeling/- sygehus) Teammedlemmer (Titel, navn på alle, der er/har været med i teamet) Vejleder Titel, navn, tlf. nr., e-mail Beskrivelse af

Læs mere

Operation Life V2 STATUSRAPPORT august 2008

Operation Life V2 STATUSRAPPORT august 2008 Team (Nr. jvf. teamliste, navn adresse, telefon nr. på afsnit/afdeling/- sygehus) Teammedlemmer (Titel, navn på alle, der er/har været med i teamet) Vejleder Titel, navn, tlf. nr., e-mail Beskrivelse af

Læs mere

Statusrapporter. AMI-pakken. kampagnen. Udarbejdet af team på Værksteder i

Statusrapporter. AMI-pakken. kampagnen. Udarbejdet af team på Værksteder i Statusrapporter AMI-pakken Udarbejdet af team på Værksteder i kampagnen Statusrapporter udarbejdet af team i OPERATION LIFE AMI-pakken Videnscenter Gennembrud februar 2009 Kolofon AMI-pakken Videnscenter

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Patientsikkert sygehus

Patientsikkert sygehus Patientsikkert sygehus Hvordan kan man opnå og fastholde et højt complianceniveau Ved Karen Kaae Dodt Regionshospitalet Horsens I forbindelse med operation Life deltog vi bla. i medicin afstemningspakken

Læs mere

Slutnotat om Operation Life i Hospitalsenheden Vest

Slutnotat om Operation Life i Hospitalsenheden Vest Slutnotat om Operation Life i Hospitalsenheden Vest Operation Life kampagnen sluttede officielt den 27. april 2009. I dette slutnotat gøres rede for: nuværende status og fremtidige monitorering i Hospitalsenheden

Læs mere

MVA team V2-26 Fredericia Sygehus

MVA team V2-26 Fredericia Sygehus Uffe MVA team V2-26 Fredericia Sygehus Rikke K a r i n a Anne Marie Anne Marie Anette Uf fe Rikke MVA er sygehusets modtage- og visitationsafsnit til både medicinsk og urologisk afdeling. På afdelingen

Læs mere

SIKKER PSYKIATRI. Resultater med medicinpakken. Vordingborg. v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister

SIKKER PSYKIATRI. Resultater med medicinpakken. Vordingborg. v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister SIKKER PSYKIATRI Resultater med medicinpakken Vordingborg v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister Medicinpakken - Organisering Projekt Sikker Psykiatri i Region Sjælland, er forankret på et voksenpsykiatrisk

Læs mere

PDSA-cirklen som implementeringsredskab

PDSA-cirklen som implementeringsredskab Overordnet præsentation I forandringsarbejde anvendes PDSA-cirklen til afprøvning og implementering af konkrete ideer og forandringstiltag på praksis niveau. At gennemføre test i små-skala er en let tilgængelig

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Onkologisk Afdeling Regionshospitalet Herning Den 10. november 2008 Indhold Side Sammenfatning 2 Generelt om patientsikkerhed i Onkologisk afdeling

Læs mere

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland Perioden okt. 2014 september 2015 www.regionmidtjylland.dk Indledning Fælles Medicinkort (FMK) er et af de vigtigste nye initiativer ift. patientsikkerheden

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

LKT Antibiotika. Opgaver i forbedringsarbejdet

LKT Antibiotika. Opgaver i forbedringsarbejdet LKT Antibiotika Opgaver i forbedringsarbejdet Dette er en oversigt over, hvad der forventes af forbedringsteamene før og imellem læringsseminarerne i LKT Antibiotika. Hvert punkt i oversigten er beskrevet

Læs mere

Patientsikkert AUH. Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken. Jesper Buchholdt Gjørup

Patientsikkert AUH. Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken. Jesper Buchholdt Gjørup Patientsikkert AUH Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken Jesper Buchholdt Gjørup CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Implementering. Center for Kvalitetsudvikling

Implementering. Center for Kvalitetsudvikling Implementering Britta Ravn, kontorchef Lea Nørgaard Bek, projektleder Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland www.cfk.rm.dk Center for Kvalitetsudvikling Etableret i januar 2007 Et videns- og

Læs mere

Hospitalsenhed Midt. Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert

Hospitalsenhed Midt. Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert Hospitalsenhed Midt Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Teamet fra Hospitalsenhed Midt 2 Hvem er vi? Tove Kristensen, sygeplejerfaglig direktør Heidi Sabro, afdelingssygeplejerske Lotte Mønster Jensen, klinisk

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Kvalitetsudvalg Akutafdelingen

Kvalitetsudvalg Akutafdelingen Kvalitetsudvalg Akutafdelingen Akut afdelingen 18-08-2009 Første skridt Kommissorium og medlemmer Nøglepersoner Akkreditering E-dok Første skridt 1. Oprette Kvalitetsudvalg (styregruppe): formand i kvalitetsrådet

Læs mere

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Team skovcentret Lolland kommune Pårørende 10 lejligheder 10 lejligheder Visitation Psykiatri 17 SSA TL 19 SSH Team Træning Sygehus 13 lejligheder 5 pladser 12 lejligheder

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Dokumentation af sygeplejen på Gentofte Hospital

Dokumentation af sygeplejen på Gentofte Hospital Dokumentation af sygeplejen på Gentofte Hospital Dasys dokumentationskonference 2009 Præsentation Birgitte Rav Degenkolv Ledende oversygeplejerske Medicinsk afdeling F Peter Lorentzen Klinisk lektor Professionshøjskolen

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Bilag: Plan for fremadrettede tiltag i forbindelse med udsendelse af epikriser

Bilag: Plan for fremadrettede tiltag i forbindelse med udsendelse af epikriser Bilag: Plan for fremadrettede tiltag i forbindelse med udsendelse af epikriser Sygehus Vendsyssel 24. oktober 2012 På Sygehus Vendsyssel arbejdes der målrettet med opfyldelse af de regionale servicemål

Læs mere

Medicinafstemning og elektroniske medicinsystemer. En minirapport om afdelingernes erfaringer og udfordringer

Medicinafstemning og elektroniske medicinsystemer. En minirapport om afdelingernes erfaringer og udfordringer Medicinafstemning og elektroniske medicinsystemer En minirapport om afdelingernes erfaringer og udfordringer Juni 2009 Medicinafstemning En minirapport om afdelingernes erfaringer og udfordringer Rapporten

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model og relationen til den Danske Kvalitets Model Ibrugtagning af det (FMK) på hospitaler kan give en god understøttelse af flere af akkrediteringsstandarderne i den del af den Danske Kvalitets Model (DDKM).

Læs mere

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet?

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Erfaringer med implementering af DDKM gennem anvendelse af BSC og standardiserede patientforløb Majbritt Westerlin Larsen Afdelingssygeplejerske,

Læs mere

Mål og indikatorer Tryksår og medicin

Mål og indikatorer Tryksår og medicin Mål og indikatorer Tryksår og medicin Mål og indikatorer Tryksår og medicin Version 1, udgivet februar 2017 Indledning I Sikre Hænder har til formål at vise, at det er muligt med en målrettet indsats at

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport

Hospitalsenheden Vest. Rapport Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Øjenafdelingen Regionshospitalet Holstebro Den 19. marts 2012 Sammenfatning Denne rapport er udarbejdet som resultat af en patientsikkerhedsrunde i

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Erfaringerne fra Enghaven og hjemmeplejen, Ringkøbing Skjern. Oplæg til FagMed d. 25.03.2014

Erfaringerne fra Enghaven og hjemmeplejen, Ringkøbing Skjern. Oplæg til FagMed d. 25.03.2014 Erfaringerne fra Enghaven og hjemmeplejen, Ringkøbing Skjern Oplæg til FagMed d. 25.03.2014 Dagens program Erfaringerne Samarbejde, trivsel og arbejdet med udfordrende borgere (30 min.) Resultater og positive

Læs mere

Storyboard præsentation læringsseminar 5 Hjemmepleje og sygepleje Distrikt Fjord. Sønderborg Kommune November 10-11 2015

Storyboard præsentation læringsseminar 5 Hjemmepleje og sygepleje Distrikt Fjord. Sønderborg Kommune November 10-11 2015 Storyboard præsentation læringsseminar 5 Hjemmepleje og sygepleje Distrikt Fjord Sønderborg Kommune November 10-11 2015 Team Distrikt Fjord - Sønderborg Hjemmeplejen Egernsundeved Dagligleder Lone Kelm

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Standardprogram - Trin for trin

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Standardprogram - Trin for trin Standardprogram - Trin for trin Standardprogrammet: Denne folder henvender sig til regionale og kommunale, sociale tilbud, der påbegynder arbejdet med standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.

Læs mere

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand Almene spørgsmål 1.1 Hvad er dit køn? ( ) Kvinde ( ) Mand 1.2 Hvad er din alder? ( ) Under 20 år ( ) 20-29 år ( ) 30-39 år ( ) 40-49 år ( ) 50-59 år ( ) 60-69 år ( ) Ældre end 69 år 1.3 Hvilken region

Læs mere

FMK som instrument til medicingennemgang. Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland

FMK som instrument til medicingennemgang. Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland FMK som instrument til medicingennemgang Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland Emner Fælles Medicin Kort Begreber Kontinuitet Kommunikation Effekt versus Fortrolighed

Læs mere

IKAS Olof Palmes Allé 13, 1. th 8200 Aarhus N. Høringssvar til Den Danske Kvalitetsmodel - Standarder og indikatorer 08.10.2007

IKAS Olof Palmes Allé 13, 1. th 8200 Aarhus N. Høringssvar til Den Danske Kvalitetsmodel - Standarder og indikatorer 08.10.2007 IKAS Olof Palmes Allé 13, 1. th 8200 Aarhus N Høringssvar til Den Danske Kvalitetsmodel - Standarder og indikatorer for det kommunale område FOA Fag og Arbejde takker for muligheden for at afgive høringssvar

Læs mere

Afrapportering af utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune 2013 og 2014

Afrapportering af utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune 2013 og 2014 Indledning Glostrup Kommune er igennem Sundhedsloven forpligtet til at arbejde med utilsigtede hændelser (UTH): LBK nr. 913 af 13/07/2010. Der er rapporteringspligt for alle UTH, der sker i forbindelse

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

BUA2011 for Hospitalsapoteket Enhed Vest

BUA2011 for Hospitalsapoteket Enhed Vest FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet 1.1. Sikre patientforløb - medicinafstemning. 1.2. Implementering af EPJ. I mindst 80 % af alle journaler er der gennemført medicinafstemning ved indlæggelse og udskrivelse.

Læs mere

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation:

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Vision for projektet

Vision for projektet Vision for projektet Forbedring af klinikernes arbejdsredskab så der skabes større arbejdsglæde og mindre ressourceforbrug Respekt for hinandens dokumentation 10-05-2013 www.olp.rm.dk 1 Problem der skal

Læs mere

Internt survey vel overstået

Internt survey vel overstået Nr. 39 10. november 2014 INDHOLD: Internt survey vel overstået Glad eller sur smiley? Farmakonomer øger patientsikkerheden Kom til partnerskabskonference Nyt MUS-koncept Internt survey vel overstået Det

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

Sådan har vi gjort i Region Hovedstaden - når opgavedeling både bidrager til højere kvalitet og bedre udnyttelse af økonomiske ressourcer

Sådan har vi gjort i Region Hovedstaden - når opgavedeling både bidrager til højere kvalitet og bedre udnyttelse af økonomiske ressourcer Sådan har vi gjort i Region Hovedstaden - når opgavedeling både bidrager til højere kvalitet og bedre udnyttelse af økonomiske ressourcer Oplæg v/ Bente Ourø Rørth, hospitalsdirektør ved Nordsjællands

Læs mere

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef Regionsrådet Region Midt 21.1.2009 Besluttede at fortsætte med Århus EPJ og indlede udrulning af den samlede EPJ på det

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015. Patient Flow. Sikkert

Sygehus Thy-Mors. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015. Patient Flow. Sikkert Sygehus Thy-Mors flow Storyboard LS4 9. 10. september 2015 Sygehus Thy-Mors patientflow kvalitet og patientsikkerhed er ingen tilfældighed Klinik Akut Klinik Medicin Klinik Kirurgi Klinik Diagnostik samlede

Læs mere

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 www.isikrehænder.dk Forberedelsespakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann & Fischer Forberedelsespakken vil løbende blive

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Pilottest af Sikker Kirurgi Tjekliste

Pilottest af Sikker Kirurgi Tjekliste Pilottest af Sikker Kirurgi Tjekliste Tak for jeres deltagelse i pilottest af Sikker Kirurgi Tjeklisten, som er et projekt regionerne i fællesskab går ind i. Regionerne har udvalgt og understøtter afdelinger

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Velkommen til Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder.

Velkommen til Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder. Velkommen til Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder www.regionshospitalet-horsens.dk Tak fordi I vil besøge os! Årets sundeste virksomhed Den gyldne Skalpel til ihospitalet 2 www.regionshospitalet-horsens.dk

Læs mere

bidrager med Forbedringsmodellen PDSA-cirklen cirklen. Ved Side 1

bidrager med Forbedringsmodellen PDSA-cirklen cirklen. Ved Side 1 Overordnet præsentation I forandringsarbejde anvendes PDSA-cirklen til afprøvning og implementering af konkrete ideer og forandringstiltag på praksis niveau.. At gennemføre test i små-skala er en let tilgængelig

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Hospitalsenhed Vest. Sikkert Patientflow Storyboard LS marts 2015

Hospitalsenhed Vest. Sikkert Patientflow Storyboard LS marts 2015 Hospitalsenhed Vest Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Hvem er vi? Hospitalsledelse Ida Götke, sygeplejefaglig direktør Jens Friis Bak, lægefaglig direktør Akutafdelingen Mette Norup

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Storyboard præsentation læringsseminar 6

Storyboard præsentation læringsseminar 6 Storyboard præsentation læringsseminar 6 Hvem er vi som team Hjemmeplejen team Thisted skiftede i November 15 navn til Hjemmeplejen Nord i forbindelse med lederskifte og omstrukturering. Hjemmeplejen Nord

Læs mere

Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten. Apoteket pakker tit forkert medicin i dosisposerne

Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten. Apoteket pakker tit forkert medicin i dosisposerne Dosisdispensering giver medicineringsfejl ved sektorskifte Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten Dosisdispensering er tidskrævende! Dosisdispensering i gør det svært

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Kvalitetsudvikling understøttes af forbedringstavler 1. december 2016

Kvalitetsudvikling understøttes af forbedringstavler 1. december 2016 Kvalitetsudvikling understøttes af forbedringstavler 1. december 2016 Kvalitetsudvikling i Psykiatrien Særlige fokus områder Medicinering (særlig antipsykotisk medicin) Somatiske sygdomme hos psykiatriske

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere!

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! TTEAM - Tema 35 43 13. februar 6. april 2016 2017 Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! Det ambulante område i Region

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Forbedringsmodellen PDSA værksted

Forbedringsmodellen PDSA værksted Forbedringsmodellen PDSA værksted LS I d. 8/2 kl. 9:15-11:15 (samt 11:15-13:45) Søren Schousboe Laursen, Hospitalsenheden Horsens Pernille Bechlund, Frederiksberg Kommune Bodil Andersen, Dansk Selskab

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar og 23. september 2014 Storyboard fra Slagelse Sygehus

Sikkert Patientflow. Læringsseminar og 23. september 2014 Storyboard fra Slagelse Sygehus Sikkert Patientflow Læringsseminar 2 22. og 23. september 2014 Storyboard fra Slagelse Sygehus Afdelingssygeplejerske Anne Afdelingssygeplejerske Sofie Malmberg Sofie Malmberg Konstitueret afdelingssygeplejerske

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2016 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 2 1.1 Fælles Medicinkort... 2 1. Afrapportering på udvalgte

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Den Fælles Kvalitetsmodel. Kvalitetsudvikling på det sociale område

Den Fælles Kvalitetsmodel. Kvalitetsudvikling på det sociale område Den Fælles Kvalitetsmodel Kvalitetsudvikling på det sociale område Statusrapport om Den Fælles Kvalitetsmodel Maj 2006 Udgivet af: Kvalitetsenheden Økonomi- og Sekretariatsafdelingen Psykiatri-og Socialforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM 1 Formål med Fyraftenskursus At give jer viden og forståelse for kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring svarende til trin 3 og 4 i DDKM. Vi ønsker

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for Dokumentationsrådet, DASYS 2017 Klinisk Sygeplejespecialist og ph.d. studerende Nyresygdomme Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N jeajee@rm.dk Dokumentation i plejeplaner

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Udarbejdet af Annette Fuhlendorff Ottzen, Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Baggrund: Der er tale om et tværsektorielt udviklingsprojekt

Læs mere

Hvordan er brugen af data til forbedring forbundet med de daglige borger opgaver?

Hvordan er brugen af data til forbedring forbundet med de daglige borger opgaver? Hvordan er brugen af data til forbedring forbundet med de daglige borger opgaver? LS 2 ISH 10 & 11 oktober 2017 Pia Tjørnelund, sygeplejerske Sønderborg kommune Arjen Stoop, chefkonsulent Dansk Selskab

Læs mere

BUA 2010 for Akutafdelingen

BUA 2010 for Akutafdelingen for Akutafdelingen FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet 1.1. Dokumenteret faglig kvalitet, gennem monitorering af patientforløb og journalaudit Akutafdelingens primære undersøgelse, dvs. plan for det videre

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Medicinsk afdeling Akut medicinsk visitationsafsnit Regionshospitalet Herning den 22. oktober 2007 Indhold Side Sammenfatning...............................................................

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift FSTAs årskonference 14. oktober 2016 26. oktober 2016 1 Sundhedsplatformen kort fortalt Alle hospitaler øst for Storebælt indfører Sundhedsplatformen

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Øjenafdelingen Regionshospitalet Holstebro den 05. november 2007 Indhold Side Sammenfatning.................................................................

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1 Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projektets titel Test og udvikling af metode til One-stop Dispensing (OSD) i Danmark Dato +

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 I 2006 er der for første gang gennemført en detaljeret tilfredshedsundersøgelse på Hospitalsenheden Vest ud fra et

Læs mere

Velkommen til første læringsseminar i LKT Antibiotika november 2017

Velkommen til første læringsseminar i LKT Antibiotika november 2017 Velkommen til første læringsseminar i LKT Antibiotika 13.-14. november 2017 NU ER VI I GANG! FORMÅLET MED LKT ANTIBIOTIKA FORMÅLET MED LÆRINGSSEMINARET Formålet Motivation, viden og kompetencer ift. forbedringsmetodik

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

Godt på vej med Den Danske Kvalitetsmodel Alle vinder på god kvalitet

Godt på vej med Den Danske Kvalitetsmodel Alle vinder på god kvalitet Videnspredningsseminar 4. maj 2010 Godt på vej med Den Danske Kvalitetsmodel Alle vinder på god kvalitet Sygehus Nord Sygehusledelsen Administration Driftsafdeling Serviceafdeling Holbæk Kalundborg Roskilde

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Røntgenafdelingen Regionshospitalet Herning Den med opfølgning den

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Røntgenafdelingen Regionshospitalet Herning Den med opfølgning den Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Røntgenafdelingen Regionshospitalet Herning Den 01.10.12 med opfølgning den 20.02.13 Side3 Sammenfatning Denne rapport er udarbejdet som resultat af

Læs mere

Godkendt: 16/

Godkendt: 16/ Overskrift: Kvalitetsarbejdet Akkrediteringsstandard: Kvalitetsarbejdet Formål: Godkendt: 16/12 2014 Revideres: December 2015 At alle medarbejdere skal være involverede i kvalitetsudviklingen i Sundhed

Læs mere