Nordborg Kirke PINSEN. 57. årg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordborg Kirke PINSEN. 57. årg."

Transkript

1 Nordborg Kirke 57. årg. Sidste års friluftsgudstjeneste 2. pinsedag ved Nygård i Nørreskoven. (Udsnit) I år bliver det i præstegårdshaven i Oksbøl for alle nordalsiske menigheder. PINSEN 2 Juni 2015 Pinsen er den sidste af kirkeårets tre store fester. Rent teknisk kommer navnet pinse af det græske ord pentekoste, der betyder den 50. (dag efter Herrens opstandelse). Ja, det rent talmæssige skal kun med, fordi det indsætter pinsen i kirkens festkalender. Men uagtet, at pinsen er kirkens fødselsdagsfest, er det vel ikke forkert at sige, at denne fest - også i kirkefolkets bevidsthed - har ført en tilbagetrukket tilværelse sammenlignet med påsken og julen. Der findes flere svar på spørgsmålet om, hvorfor pinsen har fået denne lidt stedmoderlige behandling. Ét af dem er, at pinsens budskab om Helligåndens komme forekommer alt for uhåndgribeligt. At tale om Helligånden, dét er sværere end at fortælle det glade julebudskab, der jo virker så konkret med Jesusbarnet. Og påskebudskabet, ja, dér er også en person at hægte historien på. Men pinsens fortælling om Helligånden, der fyldte huset, hvor de sad! Dét er straks sværere. Et andet svar kunne være, at teksterne, der læses i pinsen, har vægten lagt på lektierne fra Apostlenes Gerninger i stedet for evangelierne, men det skyldes, at evangelierne ganske enkelt mangler fortællingen om pinsedagen.

2 Lukas-evangeliet, der rent Jesuskronologisk går længst, når kun til Himmelfarten. Pinsedagens lektie fra Apostlenes Gerninger, kap. 2, fortæller om Helligåndens komme til de forsamlede i Jerusalem, hvor Peter holder sin pinseprædiken for jøderne. Lektien til 2. pinsedag er taget fra kap. 10, hvor Peter igen prædiker; denne gang for hedningerne. I Apostlenes Gerninger, kap. 2, hører vi om, at da pinsedagen var kommet, var de alle samlede. Pinsedagen er altså ikke en kristen opfindelse. Den var og er stadig med i den jødiske festkalender, men den er ligesom flere andre fester blevet kristeligt forvendt. Jødernes pinsefest blev foruden at være en takkefest for høsten tillige en fest til minde om lovgivningen på Sinai (de 10 bud). Derfor kan den kristne pinsefejring foruden at være Helligåndsfejringen tillige ses som et modstykke til den jødiske lovtrældom eller en fuldendelse af Skabergudens indblæsning af sin livgivende ånde. Pinsedag, da Guds Ånd kom herned, da nedsteg Guds kraft til vor skrøbelighed Sophie Juel Ny præst i sognet Mojn og amen! Kære læser, jeg må begynde med en bekendelse: Jeg havde aldrig været på Als. Alligevel tankede jeg bilen og tastede følgende adresser ind på GPS en: Oksbøl Søndergade 26 og Tontoft kilometer eller 3 timer og 42 minutter. Ja, turen fra Nordjylland til Als er lang! Men da Alssundbroen var besteget og Als-fjorden krydset, var jeg med det samme betaget af Als skønhed denne solbeskinnede forårsdag. For selv om bilerne er færre, og afstanden mellem husene længere end i Aarhus hvor jeg har boet og studeret de sidste syv år er det så køhnt og så dejle på Als. Trods indledende sprogvanskeligheder, hvor der blev udvist stor tålmodighed med en ung vendelboknægt, havde jeg to gode samtaler med menighedsrådene i Nordborg og Oksbøl. Disse to samtaler betød, at jeg til trods for mit mangelfulde kendskab til Als har fået den store glæde at være afløser for sognepræst Camilla Lauridsen under hendes barselsorlov. Jeg glæder mig derfor meget til at tiltræde embedet d. 10. maj, og jeg håber i samarbejde med menighedsrådene og sognenes øvrige beboere, at vi sammen kan gøre kirken til et sted, hvor alle føler sig velkommen og det gælder både om søndagen og i hverdagene. Mojn! Michael Riis Zülow 2

3 Præsteindsættelse Søndag den 10. maj blev den helt store dag for vor nye sognepræst, Michael Riis Zülow, idet han skulle igennem to indsættelser ledet af provst Anne Margrethe Hvas. Han er lige meget præst i Oksbøl og Nordborg, men han har fundet bolig i Oksbøl et par hundrede meter fra kirken, og hans kontor ligger i gavlen på præstegården derude. Bagefter var der fest på Nørherredhus med kaffebord, og her kunne hvem som helst få lov til at sige nogle venlige ord til ham. Det blev nu mest til menighedsrådsformænd og præstekolleger. Der findes mennesker, der mener, at præster kan være lidt kedelige og altid alvorlige. Dette med alvoren kan være påkrævet i mange situationer, men det betyder bestemt ikke, at de er humørforladte. 3 Uden humor kunne man nok knap overleve i et sådant job, og talerne beviste i høj grad, at de havde humor. De fremmødte havde rig lejlighed til at føle sig godt underholdt. For en ung præst, der først blev præsteviet for små to uger siden, er natten forud for indsættelsen lidt svær at komme igennem, for lidt nervøsitet vil der være forbundet med den første prædiken i kjole og krave. Men hver gang går det jo godt, og lettelsen bagefter er stor. Ligeså er også tanken om det forestående arbejde, som man har studeret så længe for at kunne udføre. Michaels forældre havde taget den lange tur herned fra Vodskov i Vendsyssel, og de havde hans norske kæreste, der studerer i Aarhus, med herned, så familiemæssigt var det også en god dag for Michael. Han er meget stolt af sin kæreste, men måske skulle han også lige tænke på, at hun måske vil tage magten over ham. Efter gudstjenesten havde hun ham i hvert fald i kraven. Poul Berg Præsteindsættelse

4 Rammerne sprænges Kirkegårdsdiget Kirkegården flyder over sine bredder I årenes løb er presset på stendiget ved hovedportalen blevet større, hvilket får stensætningen til at give efter. Diget hælder mere og mere, og det er nu nødvendigt at tage hånd om situationen. Vi har fået godkendt vore planer ved de afgørende myndigheder, og allerede i august måned går arbejdet i gang med en fornyelse. Diget vil blive lavere, og en del af jorden ovenover vil blive fjernet, så trykket bliver mindre. 4 Der vil blive noget roderi i forbindelse med byggeriet, som især vil ramme naboerne mest. Vi beder om tålmodighed og håber, at alle bagefter kan glæde sig over en flot løsning, hvor hele indgangspartiet samtidig bliver renoveret. Trappen op bliver omlagt til en mere gangvenlig version, så det vil blive en virkelig god forskønnelse, vi kommer til at se og glæde os over. Poul Berg

5 Den danske Spillemandsmesse Om aftenen den 22. marts oplevede vi en helt usædvanlig gudstjeneste i vor kirke. Folk havde læst herom i annoncer og i kirkebladet, og der var talstærkt fremmøde. Det var et arrangement, hvor vor egen præst, Sophie Juel, skulle have været liturg, men influenza holdt hende hjemme, så man i stedet måtte alliere sig med den tidligere præst i Oksbøl, Ole Werth Sørensen. Dette gav så et godt genhør med den meget afholdte pastor emeritus. Spillemandsgruppen Jysk på Næsen havde komponeret melodierne, og Holger Lissner, præst og salmedigter fra Sdr. Bjert, havde leveret alle teksterne. Ved udgangen forlangte de tilstedeværende - eller skal vi sige udtrykte ønske om - at en sådan gudstjeneste måtte blive gentaget til næste år. Det er vi enige med folk om, så vi får se, om vi kan. Poul Berg 5 Ole Werth Sørensen, liturg Jes Solmer deltog med Vox1koret, der blev akkompagneret af De Nørherred Spillemænd Jara Hemmet havde en betydelig rolle som solosopran i en række numre. Tilbageblik på musikalsk oplevelse

6 Sommerkoncerter Søndag den 12. juli kl. 16 Havnbjerg Kirke Søndag den 19. juli kl. 16 Nordborg Kirke Sommerudflugt Fredag d. 12. juni kl ca. 17 Oksbøl menighedsråd inviterer til udflugt til Jelling Kirke, museum og kro for alle i Oksbøl og Nordborg sogn. Sommerkoncerter Kirkernes organister, Karen Lawrence og Christiane Wattenberg, er gået i samarbejde om to sommerkoncerter i Havnbjerg og Nordborg. Christiane, der er organist i Havnbjerg, er, ud over organist, en habil blokfløjtespiller og vil på koncerterne dels spille sopranfløjte og dels altfløjte akkompagneret af Karen Lawrence på orgel. Koncertprogrammet kommer til at indeholde værker af eksempelvis Arcangelo Corelli og J.S. Bach. Carsten Klomp Den nulevende tyske kirkemusiker, Carsten Klomp, har bl.a. komponeret musik til tyske salmer. Karen og Christiane har udvalgt enkelte af disse værker, der stilistisk er rytmiske og jazz-inspirerede. Program: Afgang fra Oksbøl Kirke kl 7.45 Ank. Jelling kl 10. Rundvisning v/ menighedsrådsformand Gunni Høivang Derefter besøg på museet (nyåbnet) fra med foredrag. Spisning på Jelling historiske kro, 2 retter mad + kaffe fra Pris: 200 kr. som dækker middag, kaffe og museum. Beløbet betales i bussen. Øvrige udgifter dækkes af Oksbøl menighedsråd. Tilmelding er nødvendig. (og bindende mht. betaling). Der er 48 pladser i bussen, derfordeles efter først til mølle -princippet. Bemærk: gåafstandene er yderst korte, da kirken, museet og kroen ligger meget tæt. Vi håber på en fyldt bus. Tilmelding senest fredag d. 5. juni til: Birgitte Romme, , evt. mail: Med venlig hilsen Oksbøl Kirkes Menighedsråd. 6

7 Konfirmation Konfirmation søndag d. 3. april 2016 Konfirmandindskrivning: Søndag den 14. juni kl i Nordborg Kirke. Indskrivningsskema udsendes via Nordals Skolens intranet. Er man forhindret i at deltage i gudstjenesten og den efterfølgende orientering, bedes man aflevere skema i postkassen på Tontoft 3 senest den 21. juni. o Nyt om konfirmationsforberedelsen skoleåret 15/16 Konfirmationsforberedelsen er den undervisning, som en konfirmand skal gennemgå for at kunne blive konfirmeret i kirken. Regler for antal lektioner og temaer, der skal gennemgås m.v., er fastsat fra Kirkeministeriet. Vi erkender, at den nye skolereform ikke giver megen plads til konfirmationsforberedelse i de traditionelle formiddagstimer, at de unge tillige er blevet presset på deres fritid om eftermiddagen, og at mange af dem derfor finder det svært at skulle bruge en af de få dage, hvor de har tidligt fri, til i stedet at sidde til undervisning i konfirmandstuen. Derfor prøver vi nu noget (for os) helt nyt i Nordborg Kirke i det kommende skoleår. Der bliver dette år ikke eftermiddagslektioner, men i stedet bliver forberedelsen lagt som hele temadage. Dagene kommer til at ligge om lørdagen samt efter vores forhandling med skolen en eller to hele hverdage. Der bliver en overnatningstur og i månederne op til konfirmationen aftenundervisning med 7 fællesspisning. Denne løsning giver rigtig mange muligheder for at lave mange andre ting end den traditionelle klasseundervisning. På tegnebrættet er bl.a. pilgrimsvandring på Nordals, gospel, skattejagt, spejderaktiviteter, kunstprojekt mm., men det er også en løsning, der kræver mange ressourcer (økonomisk, personalemæssigt og praktisk) for en kirke. Derfor er det vigtigt, at konfirmander og forældre bakker op og giver løbende tilbagemelding, så vi kan se, om dette er vejen og måden fremover. Skitsen ser lige nu således ud: August: 1 x temadag September: 1 x temadag Oktober: 1 x temadag November: Overnatningstur lør-søn. Januar: 1 x temadag Februar-marts: 4-5 x aftenundervisning med fællesspisning (aftenundervisningen placeres på skiftende ugedage, så ingen enkelt konfirmand bliver presset for meget på sin fritidsinteresse) Marts: 1 x eftermiddag med generalprøve til konfirmationsdagen. Konfirmanderne skal selvfølgelig fortsat møde til et fast antal gudstjenester i løbet af året. Endelig plan med datoer og temaer forventes på plads inden indskrivningen 14. juni. Jeg regner tillige med at komme ud på skolen i maj eller start juni, så de unge kan stille spørgsmål. Der bliver også mulighed for at stille spørgsmål ved indskrivningen, og der afholdes forældremøde i september. Med venlig hilsen Sophie Juel Næste års konfirmation

8 Aktiviteter Moderne teknologi indgår i konfirmandundervisningen. Her som en selfie. Udtrykket sophie vinder også frem. Dukketeater Fredag den 29. maj kl. 16 I ulvetimen får vi igen besøg af Guldlok Dukketeater med dukkefører Bodil Lildholdt Rytz, der fornøjer børn fra 1,5 til 98 år!! Det er gratis og varer ca. en time. Der er boller, saftevand + en slikpose til alle børn at tage med hjem. Tilmeld jer gerne til Sophie Juel på sms el. Santiago de Compostela Alle interesserede er velkomne til at møde døvepræst Christina Ebbesen, der vil fortælle om pilgrimsvejen Camino de Santiago onsdag den 27. maj kl i konfirmandstuen. Der er kaffebord og fri entré. Venlig hilsen Inge Kjærsgaard og Inger Sørensen, tlf Santalkredsen 8 Sognedag Søndag den 31. maj kl til Højmesse v. biskop Marianne Christiansen Varm middag i konfirmandstuen Musikoplevelse i kirken Kaffebord Foredrag ved biskop Marianne Christiansen i konfirmandstuen. Pris per person: 125 kr. Vand og øl til maden kan tilkøbes. Tilmelding til Helga Komischke på tlf.: senest tirsdag den 26. maj.

9 Fra 5. februar til 5. maj 2015 Døbte Amanda Bruhn Hjelm Nielsen Kalender Maj 27. kl Santiago de Compostela 29. kl Ulvetime/dukketeater 31. kl Sognedag v. biskoppen Se hele programmet på foregående side 8. Afdøde Paul Alfred Doll Inger Margrethe Færgemand Jon Heftdal Agnete Valentin Theodor Lauritsen Frisk Annemarie Christine Geest Jens Lindhardt Vindeløv Bent Puggaard Andresen Frank Holzendorff Villadsen Per Rossen Johansen Juni 02. kl Menighedsrådsmøde Juli August 04. kl Menighedsrådsmøde September 01. kl Menighedsrådsmøde 06. Sogneudflugt 07. kl Lion-strik + brød 08. kl Menighedsrådsmøde Personlige begivenheder og kalender Apropos selfies i konfirmandstuen. Noget tyder på, at den slags har været kendt i betydelig længere tid. 9

10 Kirken SOGNEPRÆSTER: Sophie Juel (Kirkebogsfører/begravelsesmyndighed) Præstegården, Tontoft 3, 6430 Nordborg Tlf mail: Træffes bedst tir. - fre. fra kl Mandag er fridag. Michael Riis Zülow Præstegårdsvej 1, Oksbøl, 6430 Nordborg Tlf mail: Kontor- og telefontid: Man.- tor. kl samt efter aftale. Fredag er fridag. Organist: Karen Bruun Lawrence Tlf mail: Kirkesanger: Annette Lorenzen Tlf mail: KIRKEKONTOR Sognegården, Tontoft 3, 6430 Nordborg Tlf Kontortid: Tirsdag - torsdag 9-12 Kordegn: Annette Lorenzen mail: Kirketjener: Hanne Dahl Christensen Tlf mail: FØDSEL Er man ikke gift, skal faderskab anmeldes på rådhuset senest 14 dage efter fødselen. Blanketten Omsorgs- og ansvarserklæring findes på DÅB Henvendelse sker til kirkekontoret. NAVNGIVNING Henvendelse til rådhuset senest 6 måneder efter fødselen. KONFIRMATION Konfirmation afholdes i 2016 den 3. april. VIELSE Henvendelse sker til kirkekontoret. Angående prøvelsesattest henvender man sig på rådhuset i den kommune, hvor en af parterne bor. DØDSFALD Anmeldes senest 2 dage efter dødsfaldet til kirkekontoret i bopælssognet. SOGNEBÅNDSLØSERE bedes melde adresseforandring til kirkekontoret. KIRKEGÅRDEN Kirkegårdsleder Finn Nicolaisen Ernst Kirkegade 20, 6430 Nordborg Tlf / mail: Kirkebilens opsamlingssteder: Kl Tangshave Busstop v/lægehuset Th. Brorsensvej 79 (indkørsel fra Storegade) Rundt om hjørnet på Th. Brorsensvej Tidl. købmand, Th. Brorsensvej UnoX Bækgade Løjtertoft Holmgade Vandtårnet Ankomst - Ca Returkørsel Brugere af kirkebilen bedes melde sig hos GF Taxi på tlf

11 GUDSTJENESTER MAJ Pinsedag SJ Højmesse + kirkebil pinsedag Friluftsgudstjeneste i Oksbøl Præstegårdshave for de fem nordalsiske menigheder ved samtlige præster. + kirkebil Trinitatis Højmesse v. biskop M. Christiansen Sognedag i Sognegården. Se annonce. + kirkebil JUNI s.e. trinitatis MZ Højmesse s.e. trinitatis SJ Højmesse og indskrivning af konfirmander + kirkebil s.e. trinitatis MZ Højmesse s.e. trinitatis SJ Højmesse JULI s.e. trinitatis SJ Højmesse s.e. trinitatis SJ Højmesse + kirkebil s.e. trinitatis SJ Højmesse s.e. trinitatis Lukket AUGUST s.e. trinitatis Lukket s.e. trinitatis MZ Højmesse + kirkebil s.e. trinitatis MZ Børnegudstjeneste + fam.dag s.e. trinitatis SJ Højmesse Gudstjenesteliste SJ: Sophie Juel CL: Camilla Lauridsen M Z: Michael Riis Zülow Kollekter i Nordborg Kirke: 10. maj - 7. juni: Danmission 14. juni - 2. august: Kirkefondet 9. august - 6. september: Maria Døtrene Bladet kan læses på nettet en uge eller to før omdelingen på nordborgkirke.dk 11

12 Kirkens børneog ungdomskor Børnekorundervisningen flytter til Nordalsskolens musiklokale efter sommerferien. Alle børn fra 0. til 3. klasse tilbydes undervisning onsdage kl af organist og korleder Christiane Wattenberg, og børn i 3., 4. og 5. klasse tilbydes undervisning onsdage kl af organist og korleder Karen Lawrence. Børnene undervises i træning af sangstemmen ved hjælp af forskellige øvelser en slags fitness for stemmen. Sanglege og danse vil også være på programmet i den ugentlige kor-seance, ligesom sange, viser og salmer vil det. Første korprøve efter ferien: 12. august. Christiane Wattenberg Karen Lawrence MENIGHEDSRÅDET har fastlagt afholdelse af offentlige menighedsrådsmøder kl i Sognegården 2. juni - 4. august 1. september og 6. oktober. Formand Per Østergaard Nordborgvej 1, 6430 Nordborg Tlf / Nordborg Kirkes ungdomskor optager børn fra 5. klasse og opefter. Har man ikke gået i børnekoret, forventes en prøvetid på en måned inden permanent optagelse. Koret øver hver onsdag kl i kirken og deltager i arrangementer som f.eks. koncerter og musicals. Ungdomskoret deltager desuden ved bryllupper, i søndagens o.a. helligdages gudstjenester mod betaling pr. tjeneste. Denne ordning med aflønnede korister er en stor økonomisk udgift i menighedsrådets budget, og der er derfor mødepligt til gudstjenester og korprøver. I ungdomskoret trænes sangstemmen grundigt. Mange øvelser er på programmet, og flere samlinger med sange - lige fra den rytmiske viseprægede genre til kirkens egen salmetradition - er daglig kost til korprøverne om onsdagen. Kan du li at synge, og har du lyst til at udvikle din sangstemme, er du velkommen. Undervisningen er gratis. Karen Lawrence »Nordborg Kirke«udgivet af Nordborg Sogns Menighedsråd Sophie Juel (ansvarshavende red.) Dette nummer er redigeret af Poul Berg, Rønnebærvej 6, der gerne modtager stof elektronisk på Deadline 24. juli. PoBe sats & repro

Nordborg Kirke. 1 Marts 2015. Camillas første år. i Nordborg-Oksbøl pastorat. 57. årg.

Nordborg Kirke. 1 Marts 2015. Camillas første år. i Nordborg-Oksbøl pastorat. 57. årg. Nordborg Kirke Ved børnenes høstgudstjeneste var der rig kommunikation Camillas første år i Nordborg-Oksbøl pastorat 1 Marts 2015 57. årg. Man skal ikke stresse, siger man. Men lige i mit første år i Oksbøl

Læs mere

Nordborg Kirke. 2 Juni 2014. Er jeg god nok? 56. årg.

Nordborg Kirke. 2 Juni 2014. Er jeg god nok? 56. årg. Nordborg Kirke 56. årg. Er jeg god nok? 2 Juni 2014 Det er et spørgsmål, der plager mange af os. Tvivl, håb, svigt, kærlighed, nederlag, lykke, hverdag, fest Alt det, der rummes i det sammensurium, der

Læs mere

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg.

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg. Nordborg Kirke 56. årg. Lovet være Gud 3 August 2014 Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Nordborg Kirke. 1 Marts 2016. Menighedsrådsvalg. 58. årg.

Nordborg Kirke. 1 Marts 2016. Menighedsrådsvalg. 58. årg. Nordborg Kirke 58. årg. Under tidligere menighedsråd var kirken ofte tilsneet. Det har det nuværende råd klaret bedre! Foto: Poul Andersen. Menighedsrådsvalg 1 Marts 2016 Spørg ikke, hvad din kirke kan

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Nordborg Kirke. Ny præst 1. 56. årg. Marts. Hvad? Nu igen! - Vi har da lige fået en.

Nordborg Kirke. Ny præst 1. 56. årg. Marts. Hvad? Nu igen! - Vi har da lige fået en. Nordborg Kirke 56. årg. Ny præst 1 Marts Hvad? Nu igen! - Vi har da lige fået en. 2014 Tja, det er jo endnu temmelig nyt for os, at vi nu lever med tættere bånd til Oksbøl, idet de to sogne er blevet knyttet

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Nordborg Kirke. 4 November 2014 Glæd jer med de glade, græd med de grædende! Glæd jer og græd. 56. årg.

Nordborg Kirke. 4 November 2014 Glæd jer med de glade, græd med de grædende! Glæd jer og græd. 56. årg. Nordborg Kirke 56. årg. Café i Strasbourg. Radiolyden fra Hamborg resulterer i glædesudbrud, oven i købet inden man ser det scorede mål på tv. Glæd jer og græd 4 November 2014 Glæd jer med de glade, græd

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

kirkeblad HERRINGE & GESTELEV maj - juni - juli - august 2015

kirkeblad HERRINGE & GESTELEV maj - juni - juli - august 2015 kirkeblad HERRINGE & GESTELEV maj - juni - juli - august 2015 Forside: Sommerudflugt med den Sydfynske veteranjernbane d. 19/5 (se inde i bladet ) Kirkebladet udg. af Herringe og Gestelev menighedsråd

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2014

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2014 FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2014 Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse JUNI Onsdag den 4. kl. 9.30 Morgensang begynder i Hvalsø kirke Onsdag den 4. kl. 19.30 Orgelaften i Osted kirke Torsdag

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kære konfirmand fra fredagsholdet

Kære konfirmand fra fredagsholdet Kære konfirmand fra fredagsholdet Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på fredagsholdet. Timerne er placeret fredag kl. 12.00-13.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Kære konfirmander fra onsdagshold 2

Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 2. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti IDÉKATALOG Sønderborg Provsti MARTS 2010 BØRN: Kirkeligt børnearbejde: Asserballe: I samarbejde med andre foreninger / børnehaver / dagpleje. Christine Terp, tlf. 74 47 32 28 Skolevandringer ved jule-

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!.

Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!. Esbjerg, maj 2016 Kære konfirmander og konfirmandforældre! Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!. Det kommende skoleår bringer igen nogle ændringer - også

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster Kirkeministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 3390 Fax 3392 3913 E-mail km@km.dk www.km.dk Kære kommunalbestyrelser,

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

NORDBORG SOGNS Nummer 4 December 2013 55. årgang

NORDBORG SOGNS Nummer 4 December 2013 55. årgang NORDBORG SOGNS Nummer 4 December 2013 55. årgang Foto: Karen Bruun Lawrence Vi pløjed og vi så de vor sæd i sorten jord, så bad vi ham os hjælpe, som højt i Himlen bor, og han lod snefald hegne mod frosten

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkebladet. sommertanker. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: JULI, august, september 2012

Kirkebladet. sommertanker. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: JULI, august, september 2012 Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne JULI, august, september 2012 tema: sommertanker 1 Sognevejviseren Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne Sognepræst Christian Grund Sørensen

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Kirkebladet for. Greve sogn Juni juli august 2011

Kirkebladet for. Greve sogn Juni juli august 2011 Kirkebladet for Greve sogn Juni juli august 2011 Midt i en sommertid Det dufter lysegrønt af græs. Solen skinner, og Guds natur viser sig fra sin bedste side. Med solen kommer varmen. Med varmen kommer

Læs mere

NR. 3-2015 FÆLLESKALENDER PÅ TVÆRS AF SOGNEGRÆNSER SOMMER GRUNDLOV MUSIK GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER JUNI JULI AUGUST

NR. 3-2015 FÆLLESKALENDER PÅ TVÆRS AF SOGNEGRÆNSER SOMMER GRUNDLOV MUSIK GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER JUNI JULI AUGUST NR. 3-2015 FÆLLESKALENDER PÅ TVÆRS AF SOGNEGRÆNSER VOR FRELSERS KLOSTER SØNDERBRO SOMMER GRUNDLOV MUSIK GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER JUNI JULI AUGUST Tirsdag d. 2. juni kl. 19.30 Sommerkoncert med Erik

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 52. årg. 2015 September Oktober November Konfirmander 2015-2016 En varm velkomst til årets nye konfirmander! Konfirmander fra Firkløverskolen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Menighedsrådsmøde Nordborg Kirke

Menighedsrådsmøde Nordborg Kirke Menighedsrådsmøde Nordborg Kirke Dato: 10. januar 2017, kl. 19 Deltagere: Per Østergaard, Inger Andersen, Helga Komischke, Poul Berg, Heidi Grandt, Lisbeth Simonsen, Lone Petersen, Camilla S. Lauridsen,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne.

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne. Sogneaftener 2010 i Bov og sogne Nyhedsbrev nr. 25 fra Bov og sogne September 2011.. Bov og sogne Præster, organister og aktivitetsudvalg i begge sogne Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og sogne. Bov d.

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 2 Ord til eftertanke Vi mindes de afdøde, men vi forkynder Kristus Vi er meget tæt forbundet med de mennesker, der er døde. Når det gælder vores nærmeste

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Nordborg Kirke. 3 August Da Harald Blåtand holdt Danmark over dåben. 57. årg.

Nordborg Kirke. 3 August Da Harald Blåtand holdt Danmark over dåben. 57. årg. Nordborg Kirke Tidens tand har skadet stenene siden opsættelsen, men først, da der blev begået meningsløst hærværk på den store sten, blev sagen taget op. Nu står stenene i glasbokse med fugt- og temperaturregulering.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER KONFIRMAND- INDSKRIVNING SOMMERFEST SOGNEUDFLUGT TIL JÆGERSPRIS SLOT OG KORSBÆK SANG OG GLÆDE

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER KONFIRMAND- INDSKRIVNING SOMMERFEST SOGNEUDFLUGT TIL JÆGERSPRIS SLOT OG KORSBÆK SANG OG GLÆDE VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER JUNI JULI AUG. 2015 57. årgang KIRKEBLAD: LÆS OM SPÆNDENDE AKTIVITETER I KIRKERNE KONFIRMAND- INDSKRIVNING SOMMERFEST SOGNEUDFLUGT TIL JÆGERSPRIS SLOT OG KORSBÆK SANG OG GLÆDE

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 IRKE nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 39. årgang Nr. 3 2012 Juni-Juli-August Konfirmationerne er over os og det er således

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkenyt marts og april 2014

Kirkenyt marts og april 2014 Kirkenyt marts og april 2014 Kom til koncert med Anne Linnet Tirsdag den 25. marts er der koncert med Anne Linnet. Hør nogle af hendes mest kendte sange og salmer i kirken. Billetter kan købes i kirken.

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

Nordborg Kirke. 3 August Sophie takker af. 58. årg.

Nordborg Kirke. 3 August Sophie takker af. 58. årg. Nordborg Kirke 58. årg. Sophie takker af I et godt stykke tid har jeg jo vidst, at jeg skulle holde barselsorlov og har i den forstand forberedt mig på at vige pladsen i en periode. Nu blev det så en anden

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Nordborg Kirke. 4 November 2015. Kirke? Det ka du selv være! 57. årg. Billedbibelen i Løjt Kirke. Læs herom side 4.

Nordborg Kirke. 4 November 2015. Kirke? Det ka du selv være! 57. årg. Billedbibelen i Løjt Kirke. Læs herom side 4. Nordborg Kirke 57. årg. Billedbibelen i Løjt Kirke. Læs herom side 4. Kirke? Det ka du selv være! 4 November 2015 Der var engang en præst, der besluttede, han ville gøre noget andet til en forandring,

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012 HALK OG GRARUP KIRKEBLAD Marts 2012 Juni 2012 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Vi har nu taget behørig afsked med sognepræst Annette Møller Jensen og sagt tak for den gode måde, hun forvaltede præstegerningen i

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Adresser & telefonnumre:

Adresser & telefonnumre: 31. årgang Nr. 4 September 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 52. årg. 2015 Juni Juli August Til lykke til årets konfirmander Til lykke med konfirmationen i Øster Velling Kirke den 26. april 2015. Til lykke

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2015-2016 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING KÆRE 7. KLASSES FORÆLDRE OG KOMMENDE KONFIRMANDER. I Herlev finder

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere