s K ssen i A ren ktu -stru 2: M ilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "s K ssen i A ren ktu -stru 2: M ilag"

Transkript

1 MED-AFTALE Bilag 2: MED-strukturen i Assens Kommune Jobcenter HOVEDUDVALG Fmd. Kommunaldirektør Fælles MED-Udvalg Rådhus Fmd. Kommunaldirektør Fælles MED-Udvalg Teknik & Miljø Fmd. Teknik og Miljødirektør Fælles MED-Udvalg Dagpasning Fmd. Daginstitutionschef Fælles MED-Udvalg Skole Fmd. Skolechef Fælles MED-Udvalg Kultur & Fritid Fmd. Fritid og kulturchef Fælles MED-Udvalg Ældre Fmd. Ældrechef Fælles MED-Udvalg Sundhed Fmd. Sundhedschef Side 71 af 105

2 Byrådssekretariatet Udvikling og Kommunikation Høringssvar til kommunikationspolitikken fra Fælles MED- Udvalg Rådhus Fælles MED-Udvalg Rådhus har i møde den 24. april behandlet udkastet til kommunikationspolitik, samt strategi for implementering. 27. april 2007 Willemoesgade Assens Kontaktperson: jkh Dir. tlf.: Fælles MED-Udvalg udtrykte overordnet, at politikken og strategien er et godt arbejdspapir og at det er vigtigt at få udbredt kendskab til dokumenterne. Indholdsmæssigt havde udvalget ingen bemærkninger udover, at der i dokumenterne var anvendt mange fagudtryk og svære formuleringer. Fælles MED-udvalg udtrykte samtidig behov for, at de mange indsatsområder blev prioriteret og fandt selv, at området "Sprog og dialog" havde 1. prioritet efterfulgt af "Videreudvikling af hjemmeside". Venlig hilsen Henning Qvick formand Carsten Bannis næstformand

3 Vissenbjerg den 12. juni 2007 Udtalelse fra Fælles MED-udvalg Dagtilbud vedr. kommunikationspolitikken for Assens Kommune. Det fælles MED for dagtilbud har på baggrund af de indkomne høringssvar fra de decentrale personalemøder med MED-status og MED-udvalgene udarbejdet nedenstående samlende høringssvar. MED-udvalget ser kommunikationspolitikken som et væsentligt og relevant tiltag i forhold til at få skabt en god tradition for hele tiden at optimere kommunikationen på alle niveauer både internt og eksternt. MED-udvalget ser mange spændende og gode tiltag i de principper, som er opstillet i kommunikationspolitikken. Den store detaljeringsgrad i politikken kan godt virke en smule afskrækkende og endda virke som styrende for kommunikationen. De decentrale institutioner har tradition for at kommunikere både internt og eksternt, så derfor vælger MED-udvalget at tolke tiltagene som en hjælp og ikke som et forsøg på en central styring af den enkelte institution eller medarbejders kommunikation. I forbindelse med implementeringen er det et problem, at de decentrale medarbejdere ikke har daglig adgang til en PC, der er opkoblet til kommunens intranet. Det fælles MED-udvalg vil derfor opfordre til, at der bliver udarbejdet et tillæg til kommunikationspolitikken, som beskriver en handleplan i forhold til etablering af deciderede PCmedarbejdspladser i institutionerne. Afslutningsvis vil det fælles MED-udvalg gerne sende en opfordring til, at intentionerne i kommunikationspolitikken udmøntes i, at vi alle altid overvejer, hvad der er relevant information og at information målrettes og gøres præcis. På vegne af fælles MED-udvalg Dagtilbud Næstformand Hanne Hemmingsen Formand Esben Krægpøth

4

5

6 Børn og Kultur Med-udvalget for Kultur og Fritid 3. juli 2007 Høringssvar: Kommunikationspolitik og implementeringsstrategi. Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken fremstår som positiv og tiltalende. Den er skrevet i et letforståeligt sprog, som gør læsningen overkommelig og interessant. Udvalget er positiv overfor indholdet. Vestergade Vissenbjerg Implementeringsstrategi Strategien er der nogle kommentarer til, som efterlader det indtryk, at implementeringen skal have sin tid for at virke. Generelle og specifikke kommentarer. Alle skal adgang til pc og Intranet - også hjemmefra, så der altid kan hentes dagsordener, mødereferater m.v. Der er behov for information om dette. For at kunne navigere i informationen er der behov for redskaber/platforme. Mængden af s skal reduceres s er stressfaktor der skal aftales retningslinjer for behandling af s. Hvis man ikke har daglig adgang til Intranet skal der kompenseres på anden måde nyhedsbreve. Forventninger til den enkelte medarbejder m.h.t. opsøgning af generel information og information for eget fagområde skal afklares. Der skal ske en prioritering af kommunikationstid som en del af ens arbejdstid Der kan/skal laves retningslinier. Det skal defineres hvad der er relevant information gennem organisering og tydeliggørelse af informationstyper dialogkrævende/svarkrævende/handlingskrævende eller blot ren information.

7 Børn og Kultur Der skal være mulighed for at opbygge egen personlig informationsplatform på Intranet ved aktivt tilvalg af informationer det skaber ejerskab Der skal opbygges platforme for de decentrale institutioner. Kommunikationskurser skal tilbydes alle. Hvis succeskriteriet for nyhedsbrevet er, at hovedparten af de ansatte læser det eller orienterer sig i det, så skal det sættes mere professionelt op. Bl.a. ved at man skal kunne klikke sig ind på emner/overskrifter. Som det er nu skal man bladre igennem hele materialet, og det kan hægte mange af måske specielt på de decentrale institutioner. Borgeravis et godt redskab for udmelding af arrangementer Designmanual En god idé Logoprogram lyder som en spændetrøje vil der blive plads til de kreative og kunstneriske institutioner, som signalerer kreativitet og kunst frem for administration. Venlig hilsen Niels Petterson Kultur & Fritidschef Solveig Spang-Hansen Næstformand Side 2 af 2

8

9 MED-AFTALE Social & Sundhed Fmd. Social og Sundhedsdirektør FÆLLES MED-UDVALG RÅDHUS Fmd. Kommunaldirektør Børn & Kultur Fmd. Børn og Kulturdirektør Teknik & Miljø Fmd. Teknik og Miljødirektør Stabe Fmd. Kommunaldirektør Side 72 af 105

10

11

12 Vissenbjerg den 19. juni 2007 Udtalelse fra lokal MED udvalg, Vissenbjerg Rådhus vedr. kommunikationspolitikken for Assens Kommune. MED - udvalget ser kommunikationspolitikken som et væsentligt og relevant tiltag i forhold til at få skabt en fælles kultur for kommunikation i Assens kommune samtidig med, at der skabes en god tradition for til stadighed at optimere kommunikationen på alle niveauer både internt og eksternt. MED - udvalget ser mange spændende og gode tiltag i de principper, som er opstillet i kommunikationspolitikken. Den store detaljeringsgrad i politikken kan godt virke en smule overvældende, men MED - udvalget vurderer samtidig, at det er positivt med en beskrivelse af konkrete redskaber til håndtering af kommunikationspolitikken. MED - udvalget vil opfordre til, at implementering af kommunikationspolitikken får stor bevågenhed intern såvel som ekstern i organisationen herunder også, at der iværksættes konkrete initiativer, der kan medvirke til at skabe større viden og dialog om kommunikation. På vegne af fælles lokal MED - udvalg, Vissenbjerg Rådhus Vissenbjerg den 19. juni 2007 Bent Schmidt formand Annette Bay Andersen næstformand

13

14

15 MED-AFTALE Ungdomsskolen Pilehaveskolen Assensskolen Ebberup skole Gummerup skole Flemløse skole Tommerup skole Verninge skole Vissenbjerg skole Aarupskolen FÆLLES MED-UDVALG SKOLE Fmd. Skolechef Salbrovadskolen Glamsbjergskolen Haarby skole Dreslette skole Brylle skole Tallerup skole Skallebølle skole Personalemøder m. MED-status Heldagsskolen Personalemøder m. MED-status PPR Side 75 af 105

16

17 Ebberup Skole d. 24. april 2007 Høringssvar vedr. Kommunikationspolitikken: Medudvalget ved Ebberup Skole forsamlet til møde d. 24. april 2007 udtaler i forhold til Kommunikationspolitikken i Assens Kommune. Alle skoler i Assens Kommune er ved at implementere et hjemmesidekoncept under UniC skoleintra. Hvilken betydning har det fælles CMS-system, som beskrives under punkt 9 i strategien? Ingen her på skolen ved, hvad dette drejer sig om! På vegne af Medudvalget ved Ebberup Skole Birthe Ørbech Næstformand Peder Haahr Formand

18 file://g:\direktion\dir-sek\rikke\rikke\høringssvar Kommunikationspolitik\Flemløse... Side 1 af Fra: Rikke Storm Sendt: 22. maj :49 Til: Karina Petersen Emne: VS: Vedr. orientering om den kommunikationspolitiske høringsproces Hej Karina Vil du føje dette høringssvar til resten. :-) Fra: Henrik Djurhuus Sendt: 22. maj :22 Til: Rikke Storm Emne: SV: Vedr. orientering om den kommunikationspolitiske høringsproces Hej Rikke Hermed høringssvar fra Flemløse Skoles MED og bestyrelse Det ser fint ud, og i øvrigt taget til efterretning. Med venlig hilsen Henrik Djurhuus skoleinspektør Flemløse Skole Assens Kommune Fra: Rikke Storm Sendt: 16. april :14 Til: Hanne Kidmose Friis Bang; Glamsbjerg Skole; Benny Maack; Gummerup Skole; Flemløse Skole; Kaj Jensen; Uglebo; Tagskægget; Lene Christophersen; Drivhuset; Inge Damsbo; Henrik Hørslev Hansen; Jeanet Gramm; John Nøddekær; Inge Svejdal; Jinnie Hemmingsen; Bente Sørensen; Steen Brogaard; Per Nielsen; Majken Solvig; Jane Nøddekær; Haarby Skole; Flemming Madsen; Herdis Jepsen; Den Røde Æske; Dreslette Skole; Mette Jørgensen; Jette Andersen; Regnbuen-Haarby; Jordløse Børnecenter; Æblehaven; Charlotte Jørgensen; Tommerup Skole; Carsten Petterson; Brylle Skole; Tallerup Skolen; Verninge Skole; Ulla Reichenbach; Annelise Blædel; Per Arndt Rasmussen; Paletten; Henri Heijkoop; Ingelise Frederiksen; Grethe Milling; Kirsten Hansen; Mælkebøtten; Børnehaven Solbakken; Gårdbørnehaven Overmarksgården; Agerholm Børnehave; Brylle Børnehave; Vissenbjerg Skole; Jørgen Olsen; Jan Christiansen; Lene Brønserud; Jens Gunnersen; Ronn Rasmussen; Børnehaven Skovbrynet; Bøllehuset; Børnehaven Bøgedal; Hanne Jørgensen; Jette Anker Hansen; Marianne Mortensen; Mogens Simon Brandt Hansen; Aarup Børnehave; Børnehuset Møllebakken; Dina Splidt Jakobsen; Hanne E. Kristensen; Lisbeth Jakobsen; Aarupskolen; Helle Pia Sørensen; Sejer Hyldig; Lone Wadowski; Lene Stubgaard; Svend Aage Knudsen; Lindebjerg; Poul Erik Petersen; Kim Kristensen; Niels Thåstrup; John Erik Petersen; Signe Lunn Walls; Kitt Lysen Pedersen; Dorthea Lysemose; Jette Lauvring; Aase Lind Nielsen; Bente Ravn Jørgensen; Lis Bøje; Agnethe Qvist; PPR Cc: Peter Nielsen; Anne-Mette Hoppe; Karina Petersen; Gitte Grønnegaard Foged Emne: Vedr. orientering om den kommunikationspolitiske høringsproces Prioritet: Høj Kære formænd i Assens Kommunes MED-organisation Byrådet besluttede på mødet den 27. marts 2007 at sende udkastet til Kommunikationspolitik for Assens Kommune samt Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune til høring i kommunens MED-organisation. Således sendes der hermed en orientering om høringsprocessen for kommunens kommunikationspolitik og

19 file://g:\direktion\dir-sek\rikke\rikke\høringssvar Kommunikationspolitik\Flemløse... Side 2 af strategi til alle formænd og næstformænd i de Fælles MED-udvalg, Lokale MED-udvalg samt personalemøder med MED-status. Udkastet til Kommunikationspolitik for Assens Kommune samt Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune er samtidig vedlagt denne mail. Jeg er ikke bekendt med, hvem der varetager næstformandsposten i jeres respektive MED-udvalg, hvorfor mailen inkl. vedhæftede filer bedes videresendt til næstformanden i eget MED-udvalg/personalemøde med MED-status. I er som formænd ansvarlige for, at udkastet til såvel Kommunikationspolitik for Assens Kommune som Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune drøftes i jeres eget MEDudvalg. Af hensyn til såvel planlægning som drøftelse af personalepolitikken i MED-udvalgene skal I være opmærksom på, at høringssvar skal være Kommunikation i hænde senest den 1. juni Eventuelle spørgsmål om materialet eller høringsprocessen kan rettes til undertegnede. Venlig hilsen Rikke Storm Kommunikationskonsulent Udvikling og Kommunikation Willemoesgade Assens Direkte tlf.: /

20 MED udvalget Tommerup Skole Stadionvænget 7, 5690 Tommerup. Tlf.: Fax.: Til Karina Pedersen Dato: Høringssvar: MED-udvalget på Tommerup skole har behandlet udkastet til kommunikationspolitikken samt kommunikationsstrategien. Vi mener, kommunikationspolitikken er godt beskrevet og er tydelig i dens formål og hensigt. Strategibeskrivelsen for implementering af kommunikationspolitikken, mener vi, følger godt op på politikken med en god og konstruktiv beskrivelse af formål, intentioner og mål, samt giver nogle gode retningslinier og tiltag for at sikre et højt informationsniveau for borgere og medarbejdere i Assens kommune. Hilsen MED-udvalget på Tommerup Skole. Henrik Lybecker MED-udv. næstformand Carsten Petterson Konst. viceskoleinspektør

21 Høringssvar Vissenbjerg Skole Søndersøvej Vissenbjerg tlf.: vissenbjergskole.dk Dato: 30. april 2007 Høringssvar Kommunikationspolitikken og strategi i Assens Kommune Medudvalget ved Vissenbjerg Skole har på sit møde den 26. april behandlet kommunikationspolitikken i Assens Kommune og tager den til efterretning. Vi er meget opmærksom på værdierne i kommunikationen og ved hvilken betydning det har, at der bliver kommunikeret klart og tydeligt både internt samt eksternt. Vi vil dog fra vores Medudvalg kommentere Assens Kommunes slogan Mulighedernes land. Dette slogan har bragt mere negativ og munter omtale blandt medarbejdere og borgere end det sikkert var påtænkt, så vi vil anbefale at kommunen fjerner dette slogan, og så vil vi igennem det daglige arbejde vise, at kommunen med sine politikker etc. er udviklingsmulighedernes land. MED-udvalget Vissenbjerg Skole

22 Rikke Storm Kommunikationskonsulent Udvikling og Kommunikation Willemoesgade Assens 3. juli 2007 Høringssvar Kommunikationspolitik, Skallebølle Skole MED- udvalget ved Skallebølle Skole tager kommunikationspolitikken til efterretning Kontaktperson: JC Dir. tlf.: På MED-udvalgets vegne Venlig hilsen Jan Christiansen Skoleleder

23 MED-AFTALE Asabo Lindebjerg FÆLLES MED-UDVALG SUNDHED Fmd. Sundhedschef Duedalen Tandpleje Personalemøder m. MED-status Handicap Vestfynsværkstederne Østerbro og Bofællesskabet Poul Mose Parken Boenhed Møller Eriksensvej Bostedet Psykiatri SKP Jordbærhuset Nyholmgården Drivhuset Paletten Onsdagscafeen Træningsområdet Side 78 af 105

24 Hørringssvar vedr. kommunikationspolitikken i Assens kommune. Indsendt af bosteder uden døgndækning i Assens kommune, handicapafd. Udkastet til kommunikationspolitik for Assens kommune samt Strategi for implementering af kommunikatinspolitik i Assens kommune har været drøftet på samtlige bosteder, der alle har personalemøder med MED-status. Samlet set, anerkendes udkastet og det arbejde der ligger bag. Udkastet er meget ambitiøst og der er opstillet mange forskellige mål, indsatsområder og succeskriterier. Det er beroligende at Henning Qvist ytrer, at det ikke er et udtryk for at alle tiltag bør gennemføres snares uden skelen til øvrige prioriteter. I forhold til udkastet kunne vi dog ønske os, at der konkret udarbejdes en overordnet tidsramme, samt en præcisering af hvem der forventes at være ansvarlige for udførelse af de forskellige tiltag. Vi mangler ligeledes en klar præcisering/definering af de forskellige ledelsesniveauer der fremgår i udkastet. Indsendt af Paula Jensen, bostedsleder.

25 MED-AFTALE Dagplejen Assens Dagplejen Tommerup FÆLLES MED-UDVALG DAGPASNING Fmd. Daginstitutionschef Dagplejen Glamsbjerg / Haarby Dagplejen Vissenbjerg / Aarup Personalemøder m. MED-status Assens Østerled Fuglereden Valhalla Børnehuset i Ebberup Gustavsminde Børnehuset Salbrohave Haarby Spiloppen Regnbuen Jordløse Børnecenter Glamsbjerg Glamsbjerg Børnehave og Vuggestue Uglebo Tagskægget Tommerup Mælkebøtten Tommerup Børnehave Brylle Børnehave Agerholm Overmarksgården Solbakken Fuglekilden Vissenbjerg Skovbrynet Børnenes Hus Bøllehuset Bøgedal Aarup Møllebakken Fuglebakken Aarup Børnehave Gnisten Regnbuen 1000ben Støttepædagogkorps Sundhedsplejen Side 74 af 105

26 file://g:\direktion\dir-sek\rikke\rikke\høringssvar Kommunikationspolitik\VS Høri... Side 1 af Fra: Rikke Storm Sendt: 31. maj :18 Til: Karina Petersen Emne: VS: Høringssvar fra Gustavsminde Til "samlingen"... Venlig hilsen Rikke Storm Kommunikationskonsulent Udvikling og Kommunikation Willemoesgade Assens Direkte tlf.: / Fra: Ib Steen Pedersen Sendt: 31. maj :16 Til: Rikke Storm Emne: Høringssvar fra Gustavsminde Til Udvikling- og Kommunikationsafdeling v. Rikke Storm Høringssvar vedr. kommunikationspolitikken for Assens Kommune. - Internt her i institutionen har oplægget givet anledning til en drøftelse omkring adgangen til kommunens intranote, for alle medarbejdere. - Velkomstfolder - Alle nye medarbejdere får en velkomstfolder ved ansættelse. Folderen beskriver f.eks. kommunens værdisæt, aktiviteter samt øvrige informationer af generel karakter. Dette set i lyset af, at ikke alle har den samme adgang og tilgang til den digitale verden. -Oplægget virker gennemtænkt og velovervejet. Fint med en årlig evaluering. Ib Steen Pedersen Gustavsminde

27 Høringssvar vedr. kommunikationspolitik i Assens kommune. Overordnet set finder vi kommunikationspolitikken god. Dog har vi følgende kommentarer: Vedr. Intranettet: Alle ansatte forventes løbende at holde sig orienteret via dette medie vi vil i den forbindelse gøre opmærksom på at vi i vores ansættelsesform ikke har tid til andet arbejde, og altså heller ikke til at holde sig orienteret. Hvis man alligevel vægter at holde sig orienteret stjæler man tid fra brugerne, hvilket opleves som en stressfaktor for den enkelte medarbejder, især når det samtidig forventes at man holder sig orienteret. De samme forhold gælder vedrørende læsning af Nyhedsbrevet. Vedr. presse- og mediekontakt. Vi finder at vi vil kunne komme til at stå i et dilemme mellem vores professionelle viden om børns behov, og det vi er i stand til at yde hvis der er yderligere nedskæringer i kommunen. Hvordan vi skal takle dette dilemma, og samtidig altid omtale kommunen positivt i vores kommunikation med forældrene er vi i tvivl om. Her er altid indbygget en loyalitetskonflikt. Hilsen MED-udvalget i børnehaven Uglebo.

28 høringssvar fra Brylle Børnehave Fra: Sendt: 3. juni :07 Til: Karina Petersen Emne: høringssvar fra Brylle Børnehave Høringssvar fra Brylle børnehave vedr. Kommunikationspolitikken i Assens kommune. Her fra Brylle børnehave ser vi positivt på udkastet til kommunikationspolitikken. Vi synes det er et godt oplæg og det opstiller nogle relevante principper for god kommunikation. Vi hæfter os dog specielt ved 'strategi for implementering, pkt 20':Intranettet. Her beskrives under mål og succeskriterier, at alle skal have adgang til intranettet. Dette kan vi kun tilslutte os, men synes det er problematisk, at det pt kun er leder og souschef, der har mulighed for at kunne logge på institutionens computere. Vi mener, at alle personaler bør have adgang til it på arbejdspladsen - for at kunne holde sig opdateret på intranettet - for at kunne holde sig opdateret samt søge på internettet - for at kunne benytte relevante skriveprogrammer Dette mener vi bør gøre sig gældende for, at vi vil kunne opfylde de opstillede kriterier i kommunikationspolitikken. Vi mener naturligvis også at det bør gælde samtlige institutioner og at det ikke skal være for egen regning (beløb for bestilling af nye adgangskoder samt medfølgende udstyr bør refunderes) VH Personalet i Brylle Børnehave - Heidi Præst (TR) TDC Bredbånd for 0 kr. - Spar 695 kr. Se Denne mail er sendt via Mail på TDC Online - Læs mere om TDC's mailtjeneste på Side

29 file://g:\direktion\dir-sek\rikke\rikke\høringssvar Kommunikationspolitik\Hamilieh... Side 1 af Fra: Rikke Storm Sendt: 30. maj :02 Til: Karina Petersen Emne: VS: Høringssvar vedr. kommunikationspolitik Til "sagen"...:-) Fra: Henri Heijkoop Sendt: 30. maj :35 Til: Rikke Storm Emne: Høringssvar vedr. kommunikationspolitik Hej Rikke, vi har drøftet oplæggene/udkastene til kommunikationspolitik på vores medmøde her i huset. Drøftelsen gav ikke anledning til kommentarer. Med venlig hilsen Henri A. Heijkoop Leder, cand. psych. Familiehuset Agerholm

30 file://g:\direktion\dir-sek\rikke\rikke\høringssvar Kommunikationspolitik\Fuglekil... Side 1 af Fra: Rikke Storm Sendt: 22. maj :51 Til: Karina Petersen Emne: VS: Vedr. orientering om den kommunikationspolitiske høringsproces Hej Karina Vil du også føje dette svar til resten af høringssvarene:-) Fra: Grethe Milling Sendt: 9. maj :27 Til: Rikke Storm Emne: SV: Vedr. orientering om den kommunikationspolitiske høringsproces Hørringssvar vedr. udkast til kommunikationspolitik samt strategi for implementering af kommunikationspolitikken. Vi har på vores personalemøde d drøftet udkastet og finder visionerne i de beskrevne principper, mål og kriterier gode og anvendelige. Det er positivt, at alle ansatte skal have adgang til kommunens intranet og dermed gode muligheder for information, som er basis for kommunikation og dialog. Med venlig hilsen Personalet i Fuglekilden børnehave. Fra: Rikke Storm Sendt: 16. april :14 Til: Hanne Kidmose Friis Bang; Glamsbjerg Skole; Benny Maack; Gummerup Skole; Flemløse Skole; Kaj Jensen; Uglebo; Tagskægget; Lene Christophersen; Drivhuset; Inge Damsbo; Henrik Hørslev Hansen; Jeanet Gramm; John Nøddekær; Inge Svejdal; Jinnie Hemmingsen; Bente Sørensen; Steen Brogaard; Per Nielsen; Majken Solvig; Jane Nøddekær; Haarby Skole; Flemming Madsen; Herdis Jepsen; Den Røde Æske; Dreslette Skole; Mette Jørgensen; Jette Andersen; Regnbuen-Haarby; Jordløse Børnecenter; Æblehaven; Charlotte Jørgensen; Tommerup Skole; Carsten Petterson; Brylle Skole; Tallerup Skolen; Verninge Skole; Ulla Reichenbach; Annelise Blædel; Per Arndt Rasmussen; Paletten; Henri Heijkoop; Ingelise Frederiksen; Grethe Milling; Kirsten Hansen; Mælkebøtten; Børnehaven Solbakken; Gårdbørnehaven Overmarksgården; Agerholm Børnehave; Brylle Børnehave; Vissenbjerg Skole; Jørgen Olsen; Jan Christiansen; Lene Brønserud; Jens Gunnersen; Ronn Rasmussen; Børnehaven Skovbrynet; Bøllehuset; Børnehaven Bøgedal; Hanne Jørgensen; Jette Anker Hansen; Marianne Mortensen; Mogens Simon Brandt Hansen; Aarup Børnehave; Børnehuset Møllebakken; Dina Splidt Jakobsen; Hanne E. Kristensen; Lisbeth Jakobsen; Aarupskolen; Helle Pia Sørensen; Sejer Hyldig; Lone Wadowski; Lene Stubgaard; Svend Aage Knudsen; Lindebjerg; Poul Erik Petersen; Kim Kristensen; Niels Thåstrup; John Erik Petersen; Signe Lunn Walls; Kitt Lysen Pedersen; Dorthea Lysemose; Jette Lauvring; Aase Lind Nielsen; Bente Ravn Jørgensen; Lis Bøje; Agnethe Qvist; PPR Cc: Peter Nielsen; Anne-Mette Hoppe; Karina Petersen; Gitte Grønnegaard Foged Emne: Vedr. orientering om den kommunikationspolitiske høringsproces Prioritet: Høj Kære formænd i Assens Kommunes MED-organisation Byrådet besluttede på mødet den 27. marts 2007 at sende udkastet til Kommunikationspolitik for Assens Kommune samt Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune til høring i kommunens MED-organisation. Således sendes der hermed en orientering om høringsprocessen for kommunens kommunikationspolitik og strategi til alle formænd og næstformænd i de Fælles MED-udvalg, Lokale MED-udvalg samt personalemøder med MED-status. Udkastet til Kommunikationspolitik for Assens Kommune samt Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune er samtidig vedlagt denne mail. Jeg er ikke bekendt med, hvem der varetager næstformandsposten i jeres respektive MED-udvalg, hvorfor mailen inkl. vedhæftede filer bedes videresendt til næstformanden i eget MED-udvalg/personalemøde

31 file://g:\direktion\dir-sek\rikke\rikke\høringssvar Kommunikationspolitik\Fuglekil... Side 2 af med MED-status. I er som formænd ansvarlige for, at udkastet til såvel Kommunikationspolitik for Assens Kommune som Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune drøftes i jeres eget MEDudvalg. Af hensyn til såvel planlægning som drøftelse af personalepolitikken i MED-udvalgene skal I være opmærksom på, at høringssvar skal være Kommunikation i hænde senest den 1. juni Eventuelle spørgsmål om materialet eller høringsprocessen kan rettes til undertegnede. Venlig hilsen Rikke Storm Kommunikationskonsulent Udvikling og Kommunikation Willemoesgade Assens Direkte tlf.: /

32 Til Assens Kommune Byrådet Att. Karina Pedersen/Annette Bay Andersen Børnehuset 1000 ben d Høringssvar fra Børnehuset 1000 ben vdr. Kommunikations- politik og strategi. På institutionens MED-møde d blev det fremsendte oplæg drøftet, her følger en sammenskrivning af drøftelserne, med et skønsomt uddrag af udsagn fra debatten. Generelt om høring - i en tid uden svar: I løbet af de sidste 4 måneder har følgende større aftaler været til høring i MED-organisationen: MED-aftalen, Personalepolitikken og nu Kommunikations politikken, herudover er vi omgivet af et kaotisk sammensurium af nye tiltag, arbejdsgange, samarbejdspartnere, kommandoveje o.s.v. Samtidig skal vi lige sørge for at passe den daglige drift og udvikling af en institution, hvis budget ikke er på plads og om hvilken politikerne endnu ikke har besluttet, hvorvidt de ønsker at beholde os eller ej Så er det vi spørger os selv, om hastværket omkring disse store forkromede aftaler/politikker er en bevidst strategi fra ledelsens side, for at undgå kvalificerede høringssvar, eller et udtryk for en total mangel på fornemmelse af, hvad man egentlig kan forlange af personalet på gulvet her i starten af en omfattende organisatorisk omstillingsproces? Vi ville i denne fase af den nye organisations liv, have foretrukket nogle klare instruktioner og retningslinjer, der ikke gav sig ud for mere end andet end det de var, det ville alt andet lige, virke meget mere troværdigt. Når det er sagt vil vi alligevel forsøge, at ytre os kvalificeret og relevant, i.f.t. det fremsendte politik-oplæg. Generelt om politikken: Vi savner en definition af begrebet god kommunikation, idet vi finder at definitionen af god intern kommunikation ikke nødvendigvis kan sidestilles med definitionen af god ekstern kommunikation. Ligeledes finder vi det relevant at skelne mellem begreberne information, dialog og kommunikation. I det hele taget mener vi, at det ville fremme forståelsen, hvis der blev udarbejdet to adskilte politikker for henholdsvis intern som ekstern kommunikation. Vi finder desuden, at der er forvirring i.f.t. begreberne bruger og borger. En borger og en bruger er efter vores begreber forskelligt forpligtiget i relationen til det offentlige fællesskab. Vi savner begrebet lytte er det ikke en vigtig disciplin i al kommunikation? Strategien fra Igen en række postulater uden belæg hvem er det der har definitionsretten? Den sidste : betyder det at vi skal holde mund, hvis vi ikke har helt styr på retorikken og fonetikken? : Hvilken lederuddannelse for hvem? 4. : Igen forvirring om begrebet bruger 1.3 Udsagn fra en medarbejder: Kommunen har valgt en løsning der udelukker mig fra at bruge intranet hjemmefra. Ifølge helpdesk.assens skal man bruge Windows for at komme på Intranettet. Derhjemme har jeg valgt at bruge noget andet. Så derfor vil jeg udekukkende have mulighed for at

33 bruge Intranettet fra arbejde. Det er ikke optimalt eller i overensstemmelse med kommunens kommunikationspolitik, så vidt jeg kan se : Hvilke kriterier lægges til grund? 3. : Hvordan har man tænkt sig i.f.t. decentrale institutioner, er der tale om tilbud eller pålæg, og kommer der økonomi og tid med ud? 3.0 Hvilke udvalg f.eks. også MED-udvalgene? 4.0 Generelt en rigtig god ide med et Nyhedsbrev! Men hvem og hvad afgør, om et indlæg er af generel oplysende karakter? 4.2 Vi er helt enige, men hvordan skal vi lige få tid jf. f.eks. pkt Vi kan fuldt ud tilslutte os : forståeligt for alle betyder det at formen skal styre indholdet? 5.3 sprogpolitik hvordan ser den ud? 6.0 God ide! 6.1 Halleluja!!! når I nu er så vilde med godt sprog, så pas på med de der svulstige målformuleringer. 7.0 Jf. pkt Overvejende enige : Hvem, hvad og hvordan måles dette? 4. : Hvilke typer af svar er det? 8.3 Hvor meget vil dette komme til at berøre de decentrale institutioner? 9.0 Prioriteres udviklingen af IT-kommunikation højere end udviklingen af dialogformer, hvor mennesker rent faktisk mødes fysisk? : blandt landets bedste, regionens bedste Hvorfor altid måle i.f.t. til andre, hvad med at vi først og fremmest får styr på, hvordan vi gerne vil have tingene fungere indadtil? 9.2 hvordan måle? : Det kan godt være det bliver rentabelt på lang sigt, men nu og her betyder det spildte investeringer, såvel tidsmæssigt som økonomisk, samt en ekstra arbejdsopgave oven i alle de andre! Vi mener desuden, at den tvungne fælles profil, forringer borgernes mulighed for, at danne sig et reelt indtryk af den enkelte institutions særkende og kultur Så tag og find ud af, om kommunen er befolket af borgere eller brugere eller i det mindste, hvornår man er hvad! 10.3 Den skulle efter vores mening have været udarbejdet inden kommunikationspolitikken 11.0 Vi vil nøjes med denne kommentar: Hvad mener man så egentlig med Vision 2010 værdien mangfoldighed og hvordan er det nu med ytringsfriheden 12.0 Hvordan skal vi medarbejdere føle os forpligtiget i.f.t. hertil? 13.0 Masse af facade pas nu på at konstruktionen holder indadtil, ellers er der fare for sammenstyrtning Jf. pkt : Formuleringen virker stødende på samtlige medarbejdere i denne institution. Vi vil ikke have mundkurv på, og vi vil heller ikke være med til at dække over evt. fejl i administrationen, forkerte politiske beslutninger eller mangel på ressourcer i.f.t. lovgivningens krav : Uklar formulering omkring de kritiske historier. Skal beredskabet sikre, at de ikke når frem til pressen, eller hvad? Vi tror det ville være en god ide at få snakket meget mere omkring, hvordan vi tackler/skelner kritik, uenighed og frugtbar mangfoldighed, så vi får en dynamisk og troværdig organisation, såvel indadtil som udadtil : Godt nok, så længe medarbejderen er vel instrueret og/eller oplever et reelt medejerskab i.f.t. målene. Med venlig hilsen på MED-mødets vegne Charlotte Pedersen Tillidsrepræsentant Hanne Kristensen Institutionsleder

Børnepakken til finansielt at understøtte en længere implementering af den vedtagende Model 2, Bæredygtig struktur på dagtilbuds- og skoleområdet.

Børnepakken til finansielt at understøtte en længere implementering af den vedtagende Model 2, Bæredygtig struktur på dagtilbuds- og skoleområdet. Til: Esben Krægpøth Kopi til: - Fra: Margit Just 24. april 2017 Sags id: - Børnepakken - fordeling af budget Børnepakken til finansielt at understøtte en længere implementering af den vedtagende Model

Læs mere

Assens Kommune's Ean.nr. Pr Byrådssekretariat Byrådssekretariatet Rådhus Allé Assens Forsikringer og Risikostyring

Assens Kommune's Ean.nr. Pr Byrådssekretariat Byrådssekretariatet Rådhus Allé Assens Forsikringer og Risikostyring Assens Kommune's Ean.nr. Pr. 01.11.2016 Adresser Byrådssekretariat Byrådssekretariatet 5798006847655 Rådhus Allé 5-5610 Assens Forsikringer og Risikostyring 5798006857296 Rådhus Allé 5-5610 Assens Ejendomsadministration

Læs mere

Assens Kommune's Ean.nr. Pr Byrådssekretariat Byrådssekretariatet Rådhus Allé Assens Forsikringer og Risikostyring

Assens Kommune's Ean.nr. Pr Byrådssekretariat Byrådssekretariatet Rådhus Allé Assens Forsikringer og Risikostyring Assens Kommune's Ean.nr. Pr. 20.09.2017 Adresser Byrådssekretariat Byrådssekretariatet 5798006847655 Rådhus Allé 5-5610 Assens Forsikringer og Risikostyring 5798006857296 Rådhus Allé 5-5610 Assens Ejendomsadministration

Læs mere

Bæredygtigt skoleområde Model 1 og Model 2 Strategisk blok 08 S06

Bæredygtigt skoleområde Model 1 og Model 2 Strategisk blok 08 S06 Bæredygtigt skoleområde Model 1 og Model 2 Strategisk blok 08 S06 Oversigt over ændringer 3-11-2016 Overblik over fremtidens dagtilbuds-og skolestruktur model 1 og model 2 Model 1 Model 2 Partnerområde

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn Projektplan for I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud og Skole 1 Indledning Denne projektplan har til formål at informere om rammer og skabe retning under implementeringen af kommunalbestyrelsens

Læs mere

Notat. Status over arbejdsglædepuljen

Notat. Status over arbejdsglædepuljen Notat Status over arbejdsglædepuljen 1. Arbejdsglædepuljen i Assens Kommune Der er i budget 2007-2010 afsat kr. 500.000 til at understøtte arbejdsglæde og det gode arbejdsmiljø på kommunens arbejdspladser.

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

Udtalelse fra SaSA baseret på mødet i Flemløse 8. marts 2010. ÅBENT BREV TIL ASSENS BYRÅD: Kopi til forvaltningen Kære byrådsmedlemmer I Assens kommune har vi et godt skolevæsen! Vores børn klarer sig

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

UDKAST Faglig Ledelse

UDKAST Faglig Ledelse UDKAST Faglig Ledelse Udvikling for Dagtilbud & Skole Projekt Faglig Ledelse handler om de nye udfordringer og krav til ledelse af velfærdsinstitutioner. Fokus flyttes fra all-round ledelse til pædagogisk

Læs mere

1 Projektbeskrivelse til pulje til inklusion 2017

1 Projektbeskrivelse til pulje til inklusion 2017 1 Projektbeskrivelse til pulje til inklusion 2017 Ansøger Kommunenavn: Assens Kommune Kontaktperson: Pædagogisk konsulent: Kirsten Thingholm, kithi@assens.dk 1. Beskrivelse af projekt (Kort beskrivelse

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Skadens art skader Sygedage Ryg Psykisk Vold Arme/ben Andet

Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Skadens art skader Sygedage Ryg Psykisk Vold Arme/ben Andet Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Sammendrag: Børn og unge 52 380 6 1 1 12 32 Handicap og Psykiatri 30 128 3 8 3 5 11 Voksen og pleje 96 368 22 7 12 15 40 Social/diverse 11

Læs mere

Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune.

Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune. 1 - Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr (3) Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune. Vi er positivt stemt for strategien om digitale værktøjer

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Direktion strategi og udvikling Jesper Hosbond Jensen Kommunaldirektør, Ref: Ledelsessekretariatet og Økonomisk sekretariat Poul Møller

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

MED-udvalget for Administrationen. Referat

MED-udvalget for Administrationen. Referat Referat Dato: 14. december 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Jens Davidsen Lisbeth Fruensgaard Anders Madsen Rita Nielsen

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner

Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner Nye ledere fundet til områder og huse Byrådet i Frederikssund Kommune besluttede den 22. juni 2011 en ny

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Indkomne høringssvar til budget 2010-2013

Indkomne høringssvar til budget 2010-2013 Indkomne høringssvar til budget 2010-2013 Indholdsfortegnelse Modtaget høringssvar fra: Side Administrative område: HovedMED 1 Fælles MED-Udvalg Rådhus 3 Lokalt MED-Udvalg Børn og kultur 4 Udviklingsområdet:

Læs mere

Notat. Til Byrådet. HovedMEDs høringssvar vedr. styringskoncept for Assens Kommune

Notat. Til Byrådet. HovedMEDs høringssvar vedr. styringskoncept for Assens Kommune Bilagsfortegnelse Høringssvar til Styringskonceptet modtaget fra: Side HovedMED 1 Fælles MED-udvalg Teknik og Miljø 5 Fælles MED-udvalg skoler 6 Fælles MED-udvalg Rådhus 9 Fælles MED-udvalg Kultur og Fritid

Læs mere

Dato 14-03-2013 j./sagsnr. 87.00.00-P35-1-13. Referat af centerudvalgsmødet den 20. maj 2014. Notat udarbejdet af: Simon Bjerrum

Dato 14-03-2013 j./sagsnr. 87.00.00-P35-1-13. Referat af centerudvalgsmødet den 20. maj 2014. Notat udarbejdet af: Simon Bjerrum Center for Børn & Familie Dato 14-03-2013 j./sagsnr. 87.00.00-P35-1-13 Referat af centerudvalgsmødet den 20. maj 2014 Medlemmer af Centerudvalget: Notat udarbejdet af: Simon Bjerrum Jens Zachariasen Inge

Læs mere

Bilagsfortegnelse til notatet vedrørende ny rengøringsløsning i Assens Kommune

Bilagsfortegnelse til notatet vedrørende ny rengøringsløsning i Assens Kommune Bilagsfortegnelse til notatet vedrørende ny rengøringsløsning i Assens Kommune Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. Bilag 8. Bilag 9: Projektorganisationen og den administrative

Læs mere

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen Notat Til Børne- og Undervisningsudvalget Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen 2014-2020 I det følgende beskrives Assens Kommunes kompetenceplan for arbejdet med kompetenceudvikling

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Svar på høringsmaterialet vedr. digitalisering indenfor skole og dagtilbud

Svar på høringsmaterialet vedr. digitalisering indenfor skole og dagtilbud S y d j y l l a n d Tønder kommune Dato: 26-05-2016 Børn og skoleudvalget Deres ref.: Vor ref.: Sagsbehandler: 05-K550/20007 JLE/- Svar på høringsmaterialet vedr. digitalisering indenfor skole og dagtilbud

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Rudkøbing den 1. juni 2011

Rudkøbing den 1. juni 2011 Referat til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 1. juni 2011 Sted Langeland Rådhus,

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 26-06-2012 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Jørgen Christiansen, Anne-Lene Haveløkke, Kurt

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Notat. Høringssvar fra bestyrelser og MED-udvalg ved folkeskoler i Assens Kommune vedr. Styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen med bilag

Notat. Høringssvar fra bestyrelser og MED-udvalg ved folkeskoler i Assens Kommune vedr. Styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen med bilag Notat Høringssvar fra bestyrelser og MED-udvalg ved folkeskoler i Assens Kommune vedr. Styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen med bilag Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelser ved 11

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

From:Lis Solvang Nielsen To:Lotte Cortsen Subject:SV: Ny frist for høring - Model for harmonisering af teknisk service for skoler og daginstitutioner

From:Lis Solvang Nielsen To:Lotte Cortsen Subject:SV: Ny frist for høring - Model for harmonisering af teknisk service for skoler og daginstitutioner From:Lis Solvang Nielsen To:Lotte Cortsen Subject:SV: Ny frist for høring - Model for harmonisering af teknisk service for skoler og daginstitutioner Hej Lotte MED-udvalget v. Blåvandshuk Skole har besluttet,

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

Mette Thostrup Christensen - børn i 4a, 4b og 0b Perioden august 14-18: Jens Ole Sørensen - barn i 3b. Overlevering af bestyrelsens arbejde

Mette Thostrup Christensen - børn i 4a, 4b og 0b Perioden august 14-18: Jens Ole Sørensen - barn i 3b. Overlevering af bestyrelsens arbejde Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 2. juni 2014 kl. 18.30-20.30 Forældrerepræsentanter: Jette Fabian Nielsen, Jens Ole Sørensen, Ane Borup, Tine Bjerre Fuks, Cecilie Berit Nielsen, Mette Taastrup Christensen,

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

Styringskoncept for Assens kommune

Styringskoncept for Assens kommune Styringskoncept for Assens kommune Indholdsfortegnelse Styring i Assens Kommune indledende bemærkninger.... 3 1. Målstyring... 3 1.1 Vision:... 3 1.2 Servicemål:... 4 1.3 Kvalitetsaftale:... 5 2 Decentraliserings

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Møde i Handicaprådet Torsdag, den 11. december 2014 kl m. efterfølgende julefrokost

Møde i Handicaprådet Torsdag, den 11. december 2014 kl m. efterfølgende julefrokost Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2014 Sags id Sagsbehandler Birgit Kirk Coupar Telefon direkte 76 16 92 58 E-mail bkc@esbjergkommune.dk Referat Møde i Handicaprådet Torsdag, den 11. december

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Høringssvar. Kirkebækskolens MED ønsker at afgive følgende høringssvar til det fremsendte materiale:

Høringssvar. Kirkebækskolens MED ønsker at afgive følgende høringssvar til det fremsendte materiale: Driftssted: Kommunikationspolitik: Digitaliseringsstrategi og Kanalstrategi: Samlede bem.: Borger- og Socialservice God politik, dog ønskes det, at Kommunikation udarbejder fælles ramme/skabelon for e-mails

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Høringssvar vedr. ændring af styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Middelfart kommune Sagsnr , fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Nørre Aaby

Høringssvar vedr. ændring af styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Middelfart kommune Sagsnr , fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Nørre Aaby Dato: 14/3-2014 Høringssvar vedr. ændring af styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Middelfart kommune Sagsnr. 2014-001805, fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Nørre Aaby Forældrebestyrelsen er glade for at

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde 198 VIGGO STEN CHRISTENSEN Skærbæk Børn og Skole Børn og Skolechef 299 TOVE RISBJERG NIELSEN Bredebro Børn og Skole Konsulent 205 INGE MARIE FJORDHAUGE

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune DIREKTION Ove Thomsen Kommunaldirektør (ordførende) TJ Kristian Østergaard Direktør for Borgerbetjening TJ Lene D. Faber Vicekommunaldirektør OK SEKRETARIAT Else Larsen Ekspeditionssekretær 37t. TJ Britta

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 18-08-2015 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Jørgen Christiansen, Anne-Lene Haveløkke, Mie

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Bodil Boesgaard i stedet indkaldt Poul Poulsen. Betina Signe Stick. Der er ikke andre der har mulighed for at deltage

Bodil Boesgaard i stedet indkaldt Poul Poulsen. Betina Signe Stick. Der er ikke andre der har mulighed for at deltage Referat Handicaprådet Tid torsdag den 11. september 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 på Assens Rådhus Afbud Bodil Boesgaard i stedet indkaldt Poul Poulsen. Betina Signe Stick. Der er ikke andre der har

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. oktober 2013, kl i Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke. Jan Hansen, Jytte Baggesen, Leif Fynbo, Rolf Rogren,

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. oktober 2013, kl i Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke. Jan Hansen, Jytte Baggesen, Leif Fynbo, Rolf Rogren, #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 21. oktober 2013, kl. 19.00 i Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak,Aase Brøndsted, Anna Christina Sørensen, Anne

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

Organisationen Borgmester Carsten Rasmussen

Organisationen Borgmester Carsten Rasmussen Organisationen 2017 Borgerrådgiver Erik Asp Poulsen Borgmester Carsten Rasmussen Erhvervschef Thomas Hørdam Direktion Kommunaldirektør, Inger Marie Vynne Direktør, Hanne Stensen Christensen Direktør, Henrik

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 13. juni 2016 kl på Odder Rådhus, møderum 5

Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 13. juni 2016 kl på Odder Rådhus, møderum 5 Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 13. juni 2016 kl. 9.30-12.00 på Odder Rådhus, møderum 5 Mødelokalet er reserveret fra kl. 08.00 til formøde for personalerepræsentanterne

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Referatet blev godkendt. Dagsordnen blev godkendt

Referatet blev godkendt. Dagsordnen blev godkendt Dagsorden til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 19. november 2014 Sted Langeland

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Mødereferat. Tværmagistratslig Thrine Nørgaard d. 11-09-2008. FællesMEDudvalget i Århus Kommune. Dato: 11-09-2008 kl. 12:00 til.

Mødereferat. Tværmagistratslig Thrine Nørgaard d. 11-09-2008. FællesMEDudvalget i Århus Kommune. Dato: 11-09-2008 kl. 12:00 til. Mødereferat Tværmagistratslig Thrine Nørgaard d. 11-09-2008 Møde: FællesMEDudvalget i Århus Kommune Dato: 11-09-2008 kl. 12:00 til. 13:00 Sted: Rådhuset, lokale 390 Til stede: Fraværende: Gæster: Kopi

Læs mere

Endelig overførsel 2009

Endelig overførsel 2009 Endelig overførsel 2009 Oprindeligt Korrigeret 2009 2009 Forbrug 2009 overførsel %-vis afvigelse Institution i 1000 kr. 511002 Dagplejen distrikt 1 Aarup/Vissenbjerg 22.955 23.146 23.152 6 0,03 511003

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Farsø Petanque Klub - ansøgning om tilskud til udvidelse

Læs mere

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte.

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte. Referat Handicaprådet Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Peer Laursen Henrik Rudolph Jens Rasmussen (F) Christian Haubuf (A) Uffe Thomsen Arne Gynther

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, mandag den kl. 17.00 Mødet afholdtes på: Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, mødelokale 180 Indhold Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden Sag nr. 2 Gensidig præsentation Sag nr. 3 Gennemgang

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fællesmøde for Hovedudvalget og MTHSU. Referat

Brønderslev Kommune. Fællesmøde for Hovedudvalget og MTHSU. Referat Brønderslev Kommune Fællesmøde for Hovedudvalget og MTHSU Referat Dato: 26. juni 2007 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: Kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Drøftelse af forslag til forretningsorden...

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

REFERAT - BESTYRELSESMØDE FORÆLDREBESTYRELSEN FOR DAGPLEJEN

REFERAT - BESTYRELSESMØDE FORÆLDREBESTYRELSEN FOR DAGPLEJEN DAGSORDEN Forældrebestyrelsen for Dagplejen EMail: gac@olos.dk REFERAT BESTYRELSESMØDE FORÆLDREBESTYRELSEN FOR DAGPLEJEN 3. marts 2016 DATO: 22. februar 2016 TID: 17.30 21.00 STED:, DELTAGERE: Pernille

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

sep-14 aug-14 jul-14 Km Navn Km Navn Km Navn 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287

sep-14 aug-14 jul-14 Km Navn Km Navn Km Navn 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287 sep-14 aug-14 jul-14 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287 Jette Vestergaard 1364 Hanne Doeleman 1244 Hanne Doeleman 1063 Hanne Doeleman

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere