Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB"

Transkript

1 Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde og Seminar Torsdag den 26. maj 2005 klokken til fredag 27. maj 2005 klokken Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: Referat af 8. møde Referatet findes også på områdegruppens hjemmeside: Sendt til trykning og udsendt elektronisk pr. den 24. juni 2005 Side 1 af 14

2 Tilstedeværende: Rgm Jørn Nicolaisen, Områdegruppeformand gr Århus Stbtj Kurt Hansen, Områdegruppenæstformand gr København H Stbtj Arne Due Jørgensen Gruppeformand gr Fredericia Stbtj Per Jenner, Gruppeformand gr Århus Stbtj Knud O Larsen Gruppeformand gr Fredericia Stbtj Henning E Laursen, Gruppeformand gr Randers Stbtj Frank M Larsen, Gruppeformand gr Belvedere Stbtj Cristian Ghetz, Gruppeformand gr Helgoland Dtm Kurt L Olsen, Gruppeformand gr Kalundborg Stbtj Dan B Kirchhoff, Gruppeformand gr Kastrup Stbtj Jan R M Nielsen, Gruppeformand gr Nykøbing F Dtbtj Preben Henriksen, Gruppeformand gr København Stbtj Steen H Nielsen, Gruppeformand gr København Rgm Bent W Frederiksen Gruppeformand gr Helsingør Rgm Jens Chr. Andersen Gruppeformand gr Århus Stbtj Henrik R Frederiksen, Gruppeformand gr Fredericia M-stbtj Lars N Rasmussen, Gruppeformand gr København H M-stbtj Rune H Engstrøm Gruppeformand gr Kastrup Jan R Christensen Faglig sekretær Dansk Jernbaneforbund Stbtj Kaare Jensen Folkevalgt revisor gr Helgoland Gæst: Faglig sekretær Jan R Christensen Afbud: Rgm Henry Nielsen, Områdegruppekasserer, Herning Stbtj Hans C V Brøndum Gruppeformand gr Århus Dagsorden: 1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Beretning fra virksomheden. 5. Meddelelser fra lokalgrupperne. 6. SU-information. 7. Regnskab. 8. Andet. 9. Sager til afgørelse. 10. Spørgsmål fra bestyrelsen. Indkaldelsen var vedlagt følgende bilag: - Oplæg2Handlingsplan2005.doc - Evaluering af seminar september 2004.doc - OK2005oplæg fra udvalg.doc - NotatwwwIt20.april2005.doc Udsendte Bestyrelsesinformationer (uge kalender) er en del af mødematerialet. 2. indkaldelse af 8. møde udsendt den Side 2 af 14

3 Følgende bilag omdelt på 8. møde: - Regnskab januar kvartal 2005, samt budgetskema (4 s.) - Protokollat mellem DSB S-tog A/S og STK (2 s.) - Organisationsaftale mellem DSB S-tog A/S og Dansk Jernbaneforbund (5 s.) Ad 1. Mødets åbning. Områdegruppeformanden bød velkommen til 8. møde i områdegruppebestyrelsen med en særlig velkomst til Faglig Sekretær i DJ Jan R Christensen, Folkevalgt Revisor Kåre Jensen og ny gruppeformand Steen H Nielsen gr Meddelte afbud fra Områdegruppekasser Henry Nielsen (sygdom) og Stbtj Hans C V Brøndum gr (ferie) Meddelte at områdegruppen havde modtaget diverse takkekort for udvist opmærksomhed. Ad. 2: Godkendelse af dagsorden. Mødeleder: Lars Rasmussen, gr Nyt pkt. 9b: Udpegning af suppleant til SiSu DSB Salg Nord-/Østjylland Dagsorden godkendt. Ad. 3: Godkendelse af referat af 4. møde den 26. oktober 2004 Referat af 7. områdegruppebestyrelsesmøde den 19. april 2005 i Nyborg foreligger endnu ikke. Udsendes elektronisk og sendes til trykning snarest Bilag over valg / udpegning af er udsendt med kalender uge 16 ingen bemærkninger. Ad. 4: Beretning fra virksomheden. LO ex ord kongres 11. juni 2005 i Odense LO Danmark afholder ekstra kongres om regional / lokal LO jf. kommunalreformen. Fastlæggelse af en regional / lokal struktur LO sektionerne Valg af 2 repræsentanter til daglig ledelse samt ny LO sekretær til daglig ledelse Udsnit af LO s værdigrundlag fra kongressen 2003: Fagbevægelsen skal være et rummeligt fællesskab med plads til forskellighed og mangfoldighed, og det skal afspejle sig i de demokratiske organer Kongressen afholdes samtidig i stedet for det vedtægtsbestemte repræsentantskabsmøde, der skulle have været afholdt til oktober. Side 3 af 14

4 Forbundet har 8 delegerede: Forbundsformanden, forbundsnæstformanden, forbundssekretæren, faglig sekretær Carsten Sauer, Sektionsformand DSB Niels Henrik Nielsen, Sektionsformand Bane Carl Pedersen, Sektionsformand S-tog Michael Jarvinen, Områdegruppeformand Jørn Nicolaisen DJ delegationen holdt formøde d i Valby STK: Konflikten i DSB S-tog udskudt Forbundet Områdegruppeformanden vurderede, at de helt tunge emner til drøftelse i Hb til efteråret bliver BaneDanmark udbud / privatisering af Enterprise Udbud Kystbanen evaluering af OK2005, herunder overgang til ny løn Hb møde, maj Vedtog at gennemføre DJ 1. maj arrangement i fælledparken. Hb møde, , OK2005 S-tog konflikten udsat Protokollat og organisationsaftaler underskrevet d Ny urafstemning fra Evt. konfliktstart d kl Konfliktunderstøttelse alm. dagpengesats Organisationsaftaler med DSB afventer konflikten i S-tog. Forhandlingsdelegationen vil efterfølgende blive indkaldt til møde. Hb temadag d fagret Hb afholdt d temadag om fagret. På ok- området ved STK Dan Richardsen og på tjenestemandsområdet ved Auditør Inge Guldborg Henriksen og Protokolfører Knud Mikkelsen. auditør institutionen, oprettet i 1911 efter princippet om høring- aftale- og forhandlingsret for centralorganisationerne på tjenestemandsområdet blev slået fast i Tjenestemandsloven af Formålet var at sikre ensartethed i forvaltningen, uvildighed og neutralitet, behandle folk ordentligt og dæmme op for og imødegå Preusser metoder i DSB. Der var ansatte tjenestemænd i DSB minus Sønderjylland i Den eneste civile auditør. Dækker Trafikministeriet med tilhørende institutioner / styrelser / selskaber m.v.. Omfatter også udlånte tjenestemænd inkl. skabstjenestemænd Auditøren forestår uvildig undersøgelse i sager, hvor det må antages, at tjenestemanden har begået tjenesteforseelse, og hvor der er tale om: Suspension overført til andet arbejde TL 19 højere sanktion kan forventes (TL 24) sagen er principiel / speciel sigtede begærer forhør (TL 22) Indberetning, skriftlig sagsfremstilling, høring (TL 20) Side 4 af 14

5 Ret til bisidder (TL 21) Bisidder er ikke forsvarer og kan ikke overtage forhøret. Auditøren skriver beretning og indstilling til den rekvirerende myndighed. Den rekvirerende myndighed / ansættelsesmyndigheden foretager den videre sagsbehandling, herunder partshøring. Ankemulighed, Ombudsmanden eller civilt søgsmål Sektion: Referat af 2. møde i sektionsbestyrelsen d i København er udsendt og ligger på hjemmesiden 3. møde afholdt d i Fredericia Områdegruppen: Arbejdstøj Referat af arbejdstøjgruppemøde d udsendt med kalender uge 18 Referat af uniformsgruppemøde d udsendt med kalender uge 18 Lean Produktion Referat af Lean styregruppemøde d og mødets materialer udsendt med kalender uge 16 Referat af Lean styregruppemøde d , samt Lean i planprocessen udsendt med kalender uge 20 Møderække med SiR/TR i 2005: Afholdes den oktober 2005 i Nyborg Revideret Sir liste af udsendt med kalender uge 18 Møder med Sir / Tr afholdt i Nyborg d Emner: Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Cirkulæret Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden er udsendt. Specielt 1 stk. 3 er ny. Det er her Bekendtgørelse om helbredskrav for jernbaneområdet finder anvendelse i stedet for Arbejdsdirektivet og cirkulæret. Bemærk aftalen er en revision af aftalen af 21. oktober 1996 med henblik på implementering af EU direktiv 2000/34/EF af 22. juni 2000 om ændring af Rådets direktiv 93/104/EF. Se DJ Info : Loven/direktivet sikrer: at hvis arbejdstiden overstiger 6 timer, skal der gives en pause. at den ugentlige arbejdstid må på en periode af 4 måneder ikke overstige 48 timer pr. uge inkl. overarbejde. Det betyder, at overarbejde maksimum må udgøre 11 timer om ugen eller 187 timer på 4 måneder. Side 5 af 14

6 at natarbejde må inden for 24 timer ikke overstige 8 timer i gennemsnit over 4 måneder. at natarbejde med fysisk eller psykisk belastning må maksimum være på 8 timer inden for en 24 timers periode. at natarbejdere skal tilbydes gratis helbredskontrol inden natarbejde påbegyndes, og derefter regelmæssigt inden for hvert 3. år. Natarbejde, tilbud om helbredskontrol HSU mødet d besluttede, at tilbuddet om gratis helbredskontrol også omfatter sikkerhedsklassificerede medarbejdere. Aftalt med VSU Produktion om hvordan aftalen skal håndteres. Er nu i gang. Work4health står for den praktiske afvikling. Work4health har tavshedspligt ellers mister virksomheden deres autoration. Ud over de lovbestemte undersøgelser er supplerende undersøgelser også omfattet af tilbuddet: Blodtryk, fedt, kolesterol, kondital, blodsukker, urin. Problemfelter er: Søvn, psykiske problemer, hjerte / kar problemer, mave / tarm problemer, brystkræft (kvinder) og livsstil sygdomme Første hold 286 af 1200 = 25% er gennemført. Udenfor DSB er deltage % typisk mænd 75 kvinder deltog. Næste hold udgør ca mulige personer. Evaluering på møde d særlig statistik der kan være interessant, 31 % tager medicin, 6% alkohol, 4% euforiserende stoffer, 53% er rygere, 33% bor alene, 29% familiære problemer, 49% problemer med venner og interesser, 18% kan ikke sove uforstyrret. Afventer information fra DSB på intranet og DSB I Dag nr. 11 d Sektionen udsender info 1 / 2005 om emnet og opfordrer alle til at tage imod tilbuddet SMU Vedr. udvikle SMU - Sektionens forhandlingsudvalg udarbejder oplæg til handlinger. Områdegruppen har været enig med Hb om styrke SMU politisk og derfor indsat en politisk valgt gruppeformand i SMU Cristian Ghetz der repræsenterer stationspersonalet i DSB, S-tog og Ralion suppleant Jytte J Jensen Sikkerhedsrepræsentant når skaden er sket -? Dansk Jernbaneforbund miljøafdelingen har udgivet en pjece november 2003: Sikkerhedsrepræsentant når skaden er sket -?. Pjecen er udsendt til alle forbundets sikkerhedsrepræsentanter, og giver vejledning om hvordan arbejdsskade anmeldelses procedure er pr , samt en række faktuelle oplysninger om behandling af arbejdsskadesager og hvor yderligere oplysninger kan hentes DSB Produktion arbejdsmiljøudvalg repræsentant Jytte J Jensen suppleant, Tom R Gregersen Togsæt Kastrup Side 6 af 14

7 DSB Salg Projekt: Stationskoncept er nu kommet i gang. Projektet erstatter alle tidligere udgaver af forsøg på kortlægning af servicemedarbejderens opgaver. Styregruppen har afholdt deres andet møde den 25. maj 2005 (Næste møder: afholdes den 24. august 2005 og den 12. oktober 2005) Arbejdsgruppen har påbegyndt et stort og tidskrævende arbejde med oplistninger. De berørte lokalgrupper søges holdt orienteret om udviklingen og del områderne i projektarbejdet. Første møde mellem de 3 lokalgrupper har været afholdt i maj. Næste møde hvor der orienteres og projektet debatteres bliver afholdes i august. Områdegruppen vurdering er at arbejdet gavner såvel virksomheden som medarbejderne. Der vil på sigt blive bedre og klare retningslinier også for kompetenceudvikling (Læs: uddannelse og instruktion) af servicemedarbejderen. Styregruppen: Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen (begge DJ) og Regionerne: Torben J. Nielsen, Sven Pihl Olsen, Knud Erik Bendixen og Jørgen Dyrendal Rasmussen Projektgruppen: Carsten Sandbye, Region Fyn, Syd og VestJylland, Henrik Dyrvig, Region Syd og Vestsjælland, Bent Wellejus, Region København, Ann Ryom, Region København Regionskoordinatorer: Tom Eggert Petersen, Nord & Østjylland, Even Andersen, Region Fyn, Syd og VestJylland, Preben Pedersen, Region Syd og Vestsjælland, Bjarne Rosenqvist Brune, Region København Beretningen godkendt Ad. 5: Meddelelser fra lokalgrupperne. Intet skriftligt indkommet Ad. 6: SU-information. HSU (næste møde: den udvidet med arbejdsmiljø) SU Struktur, revideret udsendt med kalender uge 17 HSU arbejdsgrupper, revideret udsendt med kalender uge 17 HSU gennemgik og drøftede MTA rapporten på møde d Medarbejderne gav udtryk for, at indsatsområderne og fokusområder skal være faglig personlig udvikling via MUS og forbedring af arbejdsmiljø herunder arbejdsrelateret stress, som er punkt i revideret samarbejdsaftale af p.b.a. EU direktiv. HSU nyhedsbrev om brug af medarbejderpulje udsendt med kalender uge 19 sundhedsforsikring for medarbejdere i DSB og familie (i kraft ) Arbejdsgruppe voldspolitik møde d næste møde d og d materialer udsendt til sektion og gruppeformænd Side 7 af 14

8 Evaluering af helbredstjek for natarbejdere, møde d endelige rapport afventer Ny revideret samarbejdsaftale af Nyt i Samarbejdsaftalen: EU direktiv af om arbejdsrelateret stress er implementeret i Samarbejdsaftalens 5 stk. 8. Det er parternes forudsætning, at der ikke med implementeringen af aftalen er ændret på Arbejdstilsynets (AT) rolle. I forbindelse med implementeringen henvises til parternes aftale om at styrke indsatsen for bedre arbejdsmiljø. 5 stk. 8: Psykisk arbejdsmiljø herunder arbejdsrelateret stress. Samarbejdsudvalget skal fastlægge retningslinier for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomst af arbejdsrelateret stress. Indsatsen skal koordineres med Sikkerhedsudvalget (SIU). Høring / Information EU direktiv af om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne. Bestemmelserne om høring er indeholdt på passende tidspunkt, på en passende måde og på relevant ledelses- og repræsentationsniveau. Endelig er der indført sanktionsmuligheder i Samarbejdsaftalen Voldgift / bøde DSB meddeler d Tilfredsstillende resultat for 1. kvartal 2005 Resultatet før skat blev 278 mio. kr. for 1. kvartal I forhold til samme periode sidste år (375 mio. kr.) blev resultatet lavere, men det skal blandt andet ses i lyset af omkostninger til et havari og en tabt retssag. Samtidig har der været stigende omkostninger i forbindelse med udvidelsen af produktionen, som forudsat i de nye trafikkontrakter. De nye trafikkontrakter, som trådte i kraft 1. januar 2005, har således påvirket resultatet negativt, idet de stigende omkostninger ikke modsvares fuldt ud af stigende indtægter fra trafikkontrakterne. Nettoomsætning steg med 4 procent til i alt mio. kr. (2.189 mio. kr.) Passagerindtægter og indtægterne fra trafikkontrakterne er steget. Indtjeningen (EBITDA) faldt med 2 procent til i alt 750 mio. kr. (769 mio. kr.)der har været omkostninger i forbindelse med et havari, der har belastet resultatet negativt. Antal passagerer faldt med 1 procent til i alt 39 millioner rejsende i 1. kvartal 2005 Nedgangen har været på S-togsnettet, blandt andet som følge af havariet i Lyngby og kraftige snestorme, der har svækket togrettidigheden. Derimod har der været en fremgang på 3 procent på fjern- og regionaltog. Stigningen var størst over Øresund, hvor den var 8 procent. Ligeledes har der været en fremgang i Øst på 5 procent, som følge af den nye køreplan på Kystbanen. International strategi DSB er blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på udbud i England på Thameslink/Great Northern. Det er fortsat DSB s mål, at de første IC4-togsæt sættes i drift i januar 2006 Side 8 af 14

9 VSU produktion (næste møde: den ) Referat af VSU møde d udsendt med kalender uge 19 VSU i Salg den (næste møde: den ) Referat af VSU møde d udsendt og forefindes på Intranettet Forberedelserne til VSU mødet 6. juni er godt i gang. SISU Ejendomme (næste møde: den ) OSU i Togsæt (næste møde: den ) OSU i Togkomponenter (næste møde: ex ord. d den ) OSU Fremføring (næste møde: den i Tønder) Referat af 1. OSU møde i Fremføring d udsendt med kalender uge 17 Møde i FF personalepolitisk udvalg d Styregruppe Lean FF afventer OSU Togpersonalet (Logistik & Disponering (næste møde: den ) SUSI stabe (næste møde: den ) Ad. 7: Regnskab. Til behandling Revisionen meddelte områdegruppebestyrelsen nedenstående revisionsprotokollat: at områdegruppens økonomiske forhold på alle måder er betryggende" at områdegruppen har taget de fornødne skridt til at gennemføre overdragelsesforretningen af områdegruppens regnskabsforhold i forbindelse med ny konstitueret områdegruppekasserer" at revisionen har aftalt retningslinier for den videre revisionsbehandling af områdegruppens regnskabsforhold" Regnskab for januar kvartal 2005 Områdegruppebestyrelsen tog regnskabet for januar kvartal til efterretning med forbehold for evt. kommende bemærkninger fra revisionen. Næste revisionsmøde afholdes den i Århus Nykonstitueret kasserer vil overtage regnskab pr. april kvartal 2005 Side 9 af 14

10 Næste lokalgruppemidler Lokalgruppemidler april kvartal udbetales mellem den 15. og På baggrund af revideret "Lokalgruppestruktur / Tillidsrepræsentantsfortegnelse" af 16. maj Med nye medlemstal fordelt på lokalgrupperne jf. medlemslister af 01. april Ad. 8: Andet. Ad. 8a: Beretning fra udvalg i områdegruppen Områdegruppens udvalg: & IT-politik (den ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen, Preben Henriksen og Lars N Rasmussen Notat af www/it erstatter notat af Næste møde: ikke aftalt Arbejdet på seminar i maj 2005 indgår i det kommende arbejde. GTA (den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen, Frank M Larsen, Dan B Kirchhoff og Cristian Ghetz, Steen H Nielsen Notat af / 7. møde i GTA-udvalget er udsendt med kalender uge 34. Områdegruppen har bedt om indkaldelse til 8. møde i styregruppen inden sommerferien ved mail af til Togsæt og Togkomponenter. Næste møde: ikke aftalt (afventer svar fra DSB) DSB Salg (den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen, Knud O Larsen og Henning E Laursen Memo af (udsendt elektronisk den ) Områdegruppen har afholdt styregruppemøde med Regionscheferne 30. marts 2005 og 25. maj 2005 / 3. Styregruppemøde afholdes den 24. august 2005 / 4. Styregruppemøde afholdes den 12. oktober 2005 Næste møde: den i København, med serviceinspektører og Der er afholdt møde mellem de 3 lokalgrupper i Salg på København H tirsdag den 3. maj Dagsorden: "Stationskonceptet" i DSB Salg. Næste orienterende møde: den 17. august 2005 i Fredericia (indkaldelse udsendt) Fremføring (den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen, Kurt L Olsen, Jan R M Nielsen, Henrik R Frederiksen og Hans C V Brøndum Notat af møde i udvalget den udsendt med kalender uge 36. Næste møde: den 21. juni 2005 Side 10 af 14

11 OK2005 (den: ) Repræsentanter: Kurt Hansen, Jens Chr. Andersen, Preben Henriksen, Bent W Frederiksen, Rune H Engstrøm Oplæg fra udvalg af 16. maj 2005 (udsendt elektronisk den ) Næste møde: den kl på Kh. (Indkaldelse er udsendt) Det til bestyrelsen udsendte oplæg omkring det videre arbejde med OK2005 blev grundigt behandlet, som et delelement i seminaret. Orienteringen, drøftelser og debatten vil blive udsendt i notat snarest muligt. Områdegruppens arbejde med OK2005 kan løbende læses på hjemmesiden: Logistik & Disponering (den ) Repræsentanter: Kurt Hansen, Lars N Rasmussen, Jørn Nicolaisen, Rune H Engstrøm Udvalget oprettet efter beslutning på 5. møde den Styregruppe integrering i DSB Søren R Hansen formand: 1. møde den / 2. møde afholdt den / 3. møde afholdt den / 4. møde den / 5. møde afholdes den / 6. møde afholdes den Næste møde: den 7. juni 2005 Uddannelse (den: ) Jan R Chr beretter fra udvalget Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Per Jenner, Cristian Ghetz, Dan B Kirchhoff, Jon Flechs, Finn Jensen Notat af fra 1. møde d udsendt d Forbundets repræsentation i TUR driftsudvalg, togklargøring er Faglig Sekretær Jan R Christensen og Jørn Nicolaisen. Møde i TUR (driftudvalget) den (aflyst) nyt møde berammet til d Udvalget besøgte den Odense Tekniske Skole Næste møde: (Ikke aftalt) Ad 8b: Afslutning på årets seminar Det udførte arbejde og udbyttet af årets seminar sammenskrives i nyt udkast til handlingsplan og udsendes til behandling inden 9. møde den 6 september 2005 Ad. 9: Sager til afgørelse. Ad. 9a: Konstituering af ny Områdegruppekasserer iht. vedtægten 9 stk. 5 Områdegruppebestyrelsen konstituerede ny områdegruppekasserer Jens Chr. Andersen, lokalgruppe Ad. 9b: Udpegning af suppleant til SiSu DSB Salg Nord-/Østjylland Udpegning af suppleant i SiSu DSB Salg Nord-/Østjylland Udpeget: Stbtj John Gregersen, Ålborg, gr Side 11 af 14

12 Ad. 9c: Medlemslister Medlemslister udsendt til lokalgrupperne i uge 20/2005 Revideret "Lokalgruppestruktur / Tillidsrepræsentantsfortegnelse" af 16. maj Med nye medlemstal fordelt på lokalgrupperne jf. medlemslister af 01 april 2005, er udsendt. Ad. 9d: Næste møde. (Se: Områdebestyrelsesmøder i 2005: Ekstra ordinært møde 11. januar 2005 i Nyborg 6. møde tirsdag den 15.marts.2005 i Nyborg 7. møde tirsdag den 19. april2005 (med næstformænd) i Nyborg 8. møde torsdag den maj 2005 (seminar) 9. møde tirsdag den 06. september 2005 i Nyborg 10 møde tirsdag den 25. oktober 2005 (med næstformænd) i Nyborg 11 møde fredag den 16. december 2005 i Nyborg Møderække med SiR/TR i 2005: den april 2005 i Nyborg den oktober 2005 i Nyborg Andre berammede møder: Dansk Jernbaneforbunds 52. ordinære kongres den oktober 2008 Hovedbestyrelsen DJ i 2005: ekstra ordinært og / / ekstra ordinært / / ekstra ordinært d og / / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Kurt Hansen) Sektionsbestyrelsesmøde i 2005: den (SPO) / (TPO) / (LPO) / SPO (Deltager Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen og Dan B Kirchhoff suppleanter Henning E Laursen, Frank M Larsen, Jens Christian Andersen) HSU-DSB i 2005: den seminar / / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Niels H Nielsen TPO) VSU-møder (Produktion) i 2005: den / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Henrik R Frederiksen) VSU-møder (Salg) i 2005: den ex. ord. / / / / (Deltager Kurt Hansen suppleant Henning E Laursen) OSU- møder (Togsæt) i 2005: den / / / (Deltager Jørn Nicolaisen og Dan Kirchhoff suppleanter Cristian Ghetz, Per Jenner) OSU i Togkomponenter i 2005: den / ex. ord / (Deltager: Frank M Larsen suppleant Jan M R Nielsen) Side 12 af 14

13 OSU i Fremføring i 2005: den / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Henrik R Frederiksen) OSU Togpersonale (logistik & disponering) i 2005: den / / / (Deltager: Lars N Rasmussen suppleant Rune H Engstrøm ) SISU Ejendomme (Salg) - møder 2005: den / ekstra ordinært / / / (Deltager: Brian Kjærgaard, Bygningsforvalter Herning suppleant Bfv Bo Andersen) SUSI stabe i 2005: den / / / (Deltager Preben Henriksen suppleant Per Frimurer) HSU, Mangfoldighedsudvalget i 2005: den (Deltager Jørn Nicolaisen) DSB Produktion, møder i arbejdsmiljøudvalget i 2005: den (Deltager Jytte J Jensen, suppleant Tom R Gregersen ) DSB Produktion, møder i uddannelsesudvalget i 2005: den / (Deltager Dan B Kirchhoff) DSB Produktion, møder i licitationsudvalget afholdes efter behov (Deltager Jørn Nicolaisen) Dansk Jernbaneforbunds Sikkerhed og Miljøudvalg (SMU) i 2005: den / / (Deltager Cristian Ghetz, suppleant Jytte J Jensen) Ad. 10: Spørgsmål fra bestyrelsen. Områdegruppeformanden udtalte: På grund af Henry Nielsen s svære sygdom har vi i dag konstitueret en ny områdegruppekasserer. Områdegruppen sender en hilsen med stor tak til Henry for indsatsen for stationspersonalet og Dansk Jernbaneforbund. Henry har været faglig aktiv og haft tillidsposter i DJ ubrudt siden Henry har været en styrke for fællesskabet med sin flid, omhyggelighed og sin altid værdige og korrekte optræden som ambassadør for DJ og Stationspersonalet, hvad enten det har været som tillidsmand, afdelingskasserer og hovedbestyrelsesmedlem eller de seneste 4 år som områdegruppens solide kasserer. Henry talte ikke meget på vores møder, men når Henry tog ordet i storm og blæst eller i fred og til gavn så blev der lyttet. Den vestjyske besindige og eftertænksomme natur fornægter sig ikke. Lad os sammen udringe et leve for Henry. Områdegruppen vil give en personlig opmærksomhed til Henry og overbringe en hilsen fra den samlede bestyrelse og gæster. Afslutningsvis er bare tilbage at sige tak for jeres engagement og for samværet. Ønsker alle en god hjemrejse og en rigtig god sommer. Side 13 af 14

14 Jørn Nicolaisen Kurt Hansen Arne Due Jørgensen Hans C V Brøndum Per Jenner Knud O Larsen Henning E Laursen Frank M Larsen Cristian Ghetz Kurt L Olsen Dan B Kirchhoff Jan M R Nielsen Preben Henriksen Bent W Frederiksen Jens Chr. Andersen Henrik R Frederiksen Lars N Rasmussen Rune H Engstrøm Sten H Nielsen Side 14 af 14

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o Bestyrelsesmøde onsdag 23. maj 2007 kl. 9.00 Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: 72 16 20 00 www.klarskovgaard.dk

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - 1. Konstituerende Bestyrelsesmøde Torsdag den 24. april 2008 DAC, Dansk Arkitektur Center Strandgade 27 B, 1401 København K Tlf. 32 64 54

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen Jørn Nicolaisen SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen SPO Niels Henrik Nielsen,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. marts 2004 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 6.

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde den 18. maj 2006 Hotel Agon Aldea i Berlin Referat af 14.møde Referatet findes også på områdegruppens hjemmeside: www.spdsb.org

Læs mere

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Dansk Jernbaneforbund Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Den 9. oktober 2014 2 Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 Deltagere: Forbundsformand Henrik Horup Næstformand Preben S. Pedersen

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 12. januar 2007 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 2.

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. april 2005 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 7.

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Ole Christoffersen, Peter Ørn, Lis B Larsen Hans Jørgen Worm-Laursen (afbud syg)

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. januar 2005 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 1.ekstra

Læs mere

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Tilstede: Afbud: Carsten M Olesen LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen, SPO Niels Henrik

Læs mere

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund.

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels Søndergaard,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. oktober 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund.

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen.

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. Pkt. 1. Sektionens sammensætning Dansk Jernbaneforbund, Sektion DSB består af de medlemmer, der er ansat indenfor DSB SV, undtaget DSB S-tog A/S, samt medlemmer

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Protokol fra Ekstra ordinære Tillidsmandsmøde Den 9. september 2009 på Højstrupgård Eiler Jensensvej 1, 3000 Helsingør, tlf. 49 76 66 66

Læs mere

Referat af 6. sektionsbestyrelsesmøde d i København

Referat af 6. sektionsbestyrelsesmøde d i København Ref6møde14.03.06 Dansk Jernbaneforbund, Sektion DSB Referat af 6. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.03.2006 i København Tilstede: Dagsorden: Torben Sonne, LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Mandag den 16. april 2007 klokken 10.30 Konferencecenter Klarskovgaard Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: 72 16 20

Læs mere

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia.

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen,

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. marts 2006 Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Referat af 12.møde Referatet findes

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 26.04.2007 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 26.04.2007 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 26.04.2007 i København Tilstede: Torben Sonne, LPO Carsten M Olesen LPO Dan B Kirchhoff, SPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Henning E Laursen SPO Niels

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 12. september 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 25. april 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 13.møde

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 9. januar 2014 klokken 9.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 1.

Læs mere

Referat af 10. sektionsbestyrelsesmøde d i København

Referat af 10. sektionsbestyrelsesmøde d i København Referat af 10. sektionsbestyrelsesmøde d. 31.08.2007 i København Tilstede: Afbud: Dagsorden: Ad. 1: Mødets åbning Carsten M Olesen LPO Dan B Kirchhoff, SPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Henning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Sten F. Larsen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans

Læs mere

Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007)

Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007) Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007) Nærværende materiale (opsamling fra gruppemøder i 2007) er til behandling

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB.

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. 1. NAVN Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. Stk. 1 LOKALGRUPPE FREDERICIA TOGPERSONALE DSB. 2. FORMÅL. Stk. 1 At sikre medlemmernes interesser fremmet mest muligt. Stk. 2 At sikre

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - 1. Konstituerende Bestyrelsesmøde Torsdag den 22. januar 2015 kl. 10.30 Hotel Villa Gulle Øster Voldgade 44 5800 Nyborg Tlf. 65 30 11 88

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke Områdegruppens virke og daglige arbejde varetages af formanden fra områdegruppens kontor. Til bistand ved områdegruppens

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 30. marts

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 14. december 2007 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 726 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Vedtægter for HK Politiet

Vedtægter for HK Politiet Vedtægter for HK Politiet 1. Landsklubbens navn Landsklubbens navn er HK Politiet. HK Politiet hører under HK Stat, som har hovedkontor i København. 2. Landsklubbens område Ethvert medlem af HK Stat beskæftiget

Læs mere

Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Lene Meyland, Henrik Mikkelsen (kun tirsdag),

Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Lene Meyland, Henrik Mikkelsen (kun tirsdag), VUC Bestyrelsen Emne Referat af bestyrelsesmøde Dato Den 18. september 2013, Tyrstrup Kro, Christiansfeld Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Lene Meyland, Henrik Mikkelsen

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Torsdag den 21. juli 2011 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund

Dansk Jernbaneforbund Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Vedtægter og Forretningsorden for lokalgrupper December 2014 Side 1 af 14 Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. september 2007 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-2-09.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-2-09. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-2-09. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Lilian Lauge,.. Fraværende: Marianne Andersen, Peter Smidt. 1. Velkomst,

Læs mere

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S Side nr.: 1 Mødedato: Onsdag den 12. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt Kl. 15.00 Mødelokale: Dronning Margrethehallen, Messecenter Vestre Ringvej 101, Fredericia Afbud: Langeland, Ærø

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 696 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 17. juni 2010 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 09. november 2011 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Sted: Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde. Møde fra kl. 17:00 til 21:00. Mad fra kl. 16:30 Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 25. oktober 2012 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 14. december 2012 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens Vedtægter

Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens Vedtægter Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens Vedtægter 1 Områdegruppens sammensætning Områdegruppe Stationspersonalet DSB består af de medlemmer, der er beskæftiget inden for

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 20. maj 2008 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 2. møde

Læs mere

1. Navn. stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål

1. Navn. stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål 1. Navn stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål stk. 1. Områdegruppens formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige og sociale interesser samt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund.

Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund. Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Henriette Thorkildsen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr. 693 - OTG

Bestyrelsesprotokol nr. 693 - OTG Bestyrelsesprotokol nr. 693 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 8. april 2010 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl. 19.00 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Anette, Bente, Niels-Peter, Stig, Marianne (RR-gr.) & Mette AFBUD: Gunna & Henrik Dagsorden 1. Præsentationsrunde

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 733 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 6. februar 2014 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S. Mødedato: 26. april 2016, kl Mødested: Fornæs Renseanlæg.

Referat. Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S. Mødedato: 26. april 2016, kl Mødested: Fornæs Renseanlæg. Referat Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S Mødedato: 26. april 2016, kl. 15.00. Mødested: Fornæs Renseanlæg. Mødedeltagere: Hovedaktionær Norddjurs Kommune: - Jan Petersen. AquaDjurs bestyrelse:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Jensen Biltriss, Allan Kierulff, Palle Carstensen, Kaj Midjord,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Informationsmøde Torsdag den 29. oktober 2015 Klokken 10.30 Hotel Villa Gulle Østervoldgade 44 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 5.

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Tirsdag den 6. marts 2013 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe)

Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe) Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe) Mødedato Torsdag 22. juni 2017 Starttidspunkt 09:30 Sluttidspunkt 11:30 Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Dokumentnavn Dagsorden Dokumentnummer 1216890 Arbejdsområde

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 16. december 2005 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Informationsmøde med Næstformænd Fredag den 11. december 2015 Klokken 10.30 Hotel Villa Gulle Østervoldgade 44 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-12.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. december 2014 Tidsrum 10.00 12.00 (med efterfølgende spisning

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere

07.04.2013/DSC. 20. møde i bestyrelsen torsdag den 4. april 2013 REFERAT. Bestyrelsen:

07.04.2013/DSC. 20. møde i bestyrelsen torsdag den 4. april 2013 REFERAT. Bestyrelsen: 07.04.2013/DSC 20. møde i bestyrelsen torsdag den 4. april 2013 REFERAT Bestyrelsen: Bent Greve, formand BG Ernst Lykke Nielsen, ELN Jes Damsted JDA Else-Marie Dupont EMD Anders Jensen AJ Annette Kreiner

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden marts 2010/jca Bestyrelsens forretningsorden 1. Hjemmel Iht. vedtægter 6 stk. 6a : Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden dog under hensyn til stk. 6b.6e. Henvisningerne i stk. 6b..6e er indarbejdet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00303 21. maj 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 757 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 1. september 2016 kl. 16.00 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg:... Baggrund... 2 Formål... 2 Sammensætning,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere