Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00"

Transkript

1 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort ***) kr 35,00 Indbetalingskort, i kuvert, pr. girokort ***) kr 27,00 Fast overførsel mellem egne konti i øns Bank, uden nota ***) Oprettelse/ændring af fast overførsel ***) kr 27,00 Overførsel mellem konti i øns Bank uden nota ***) kr 27,00 Overførsel mellem konti i øns Bank med deb/kreditnota ***) kr 35,00 Overførsel til konti udenfor øns Bank, uden nota ***) kr 35,00 Overførsel til konti udenfor øns Bank med deb/kreditnota ***) kr 60,00 Sammedagsoverførsel ***) kr 62,00 Straksoverførsel ***) kr 62,25 Betalinger, overførsler for ikke kunder Overførsel u/kvittering ***) kr 60,00 Indbetalingskort ***) kr 75,00 Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 Årlig boksleje: Kundebokse 6 x 20 cm. Stege/Fanefjord/Kongsted Gebyrkode 01 kr 350,00 6 x 31 cm. Stege/Præstø/Næstved Gebyrkode 02 kr 400,00 7 x 30 cm. Fanefjord/Kongsted Gebyrkode 02 kr 400,00 10 x 31 cm. Stege/Præstø/Kongsted Gebyrkode 03 kr 450,00 30 x 30 cm. Stege/Næstved Gebyrkode 05 kr 775,00 30 x 55 cm. Fanefjord Gebyrkode 06 kr 1.000,00 Opboring af boks Efter regning Nye nøgler Efter regning Døgnbokse Døgnboks, årligt gebyr pr. kunde indleveret mellem 115 Årligt kr 900,00 Døgnboks, årligt gebyr pr. kunde indleveret mellem 1650 Årligt kr 1.500,00 Døgnboks, årligt gebyr pr. kunde indleveret mellem Årligt kr 3.000,00 Døgnboks, årligt gebyr pr. kunde indleveret mellem Årligt kr 4.500,00 Side 1 af 14

2 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr Døgnboks, årligt gebyr pr. kunde indleveret mellem 201 => Årligt kr 6.000,00 Delkunder Årligt kr ,00 BudgetService BudgetService Årligt budgetskema kr 950,00 Større tidsmæssige justeringer af budget + yderligere skema kr 550,00 Checks Checksæt, neutrale Pr. stk. kr 25,00 Kuverter til checksæt Pr. stk. kr 5,00 Fremfinding af dokumentløse clearede checks kr 450,00 Gavechecks, Bankchecks kr 55,00 Reklamechecks (store) Pr. stk. kr 250,00 Returnering p.g.a. manglende dækning kr 450,00 Spærring p.g.a. kontramandering kr 450,00 Andre spærringer Dekort (Beregnes af det hævede beløb) Opsparingskonto 0,031% Højrentekonto 1,000% Bolig og Uddannelsesopsparinger (ved ikke formålsbestemt udbetaling) 0,375% Formuekonto 12 mdr. 0,250% Formuekonto 24 mdr. 0,500% Formuekonto 36 mdr. 0,750% illionærkonto 0,031% Opsagte beløb kan hæves 15 dage før og efter opsigelsesdatoen uden dekort (for illionærkonto dog først fra opsigelsesdato) Depot Opbevaring af ejerpantebreve (enhver art) i sikkerhedsdepot, efterbetalt 1/2 årligt kr 175,00 VPAktier og Investeringsforeninger Overførsel af VPkonti til andet PI (incl. dødsboer) kr. 175,00 pr. fondskode ax. v/flere kr 700,00 Indeh. depotet udenlandske fondskoder kr. 500,00 pr. fondskode + udenlandske omk. ax. v/flere kr 2.000,00 Registrering af frigivelse og fuldmagt på VPkonti hos os kr 275,00 Gebyr til VP Rentemeddelelse kan fravælges kr 25,00 Udtrækningsmeddelelse kan fravælges kr 25,00 Side 2 af 14

3 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr Ændringsmeddelelse kan fravælges kr 25,00 Øvrige ændringsmeddelelser kan fravælges kr 25,00 Øvrige udskrifter kr 25,00 Rekvirerede udskrifter kr 30,00 Andre ændringer kr 25,00 Transaktionsgebyr Pr. stk. kr 25,00 VPKontogebyr kr 65,00 Fondskodeafgift pr. fondskode Pr. fondskode kr 30,00 IkkeVP papirer Depotgebyr Danske de første resten 2 promille 1,25 promille Udenlandske de første : 3 promille in. pr. år kr 700,00 resten: 2 promille in. pr. år kr 700,00 Udbytte/rente udenlandske værdipapirer/emmission Pr. fondskode kr 125,00 Pantebreve Pr. opkrævning kr 85,00 Påkrav (debitor tilfalder kreditor) kr 160,00 Påkrav (kreditor tilfalder øns Bank) kr 200,00 Øvrige omkostninger se under Kreditforeningslån side 12 Opgørelse af kunders pantebreve til tvangsauktion pr. sag kr 950,00 (opkræves direkte hos kreditor ved opgørelse) Diverse effekter (fremmede bankbøger, policer m.v.) Pr. effekt kr 125,00 inimumsgebyr depot gælder dog ikke hvis depotet kun indeholder VPaktier in. pr. år kr 155,00 Deponeringskonto Oprettelse kr 950,00 Oprettelse ved ingen hæftelser kr 1.800,00 Engagementsoverførsel til andet P.I. Særlige indlån/lån/kreditter Pr. konto kr 475,00 Side 3 af 14

4 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr Andre konti Herudover betales alm. oveførselsgebyr eller checkgebyr kr 60,00 Overførsel af VP konti se Depot Formuepleje Pensioner 1/2 % pr. aftale in. kr 500,00 Afregnes halvårligt med 1/4 % + Almindelig kurtage jf. nedenfor uden min/max beløb Frie midler 1/2 % pr. aftale in. kr 500,00 Afregnes halvårligt med 1/4 % + Almindelig kurtage jf. nedenfor uden min/max beløb Fondshandel Nordiske Obligationer (DK, SE, NO, FI) Via Netbank: 1,5 af kursværdi in. kr 65,00 1,50 af kursværdien, indtil kr ,00 og derudover in. kr 245,00 Kursskæring 0,1 kurspoint. ax. kr 3.000,00 1,00 af kursværdien ved kr ,00 og derover Kursskæring 0,1 kurspoint. Udenlandske obligationer 0,25% af kursværdien + udenlandske omkostninger in. kr 695,00 Nordiske Aktier (DK; SE; NO; FI) Via Netbank 0,15% af kursværdi in. kr 65,00 Aktier noteret på Fondsbørsens marked for ultralikvide, likvide og mindre omsatte aktier 0,75% af kursværdien indtil kr ,00 in. kr 245,00 ax. kr 500,00 0,50% af kursværdien ved kr ,00 og derover Unoterede aktier 1% af kursværdien Er aktiekurs under pari beregnes kurtage af det nominelle beløb, uanset noteringsform. in. kr 425,00 Handel med øns Bank aktier Side 4 af 14

5 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr Aktie & tegningsretter 1,00% af kursværdien in. kr 175,00 Udenlandske aktier 0,60% af kursværdien + udenlandske omk. in. kr 695,00 Sats rettes manuelt Investeringsforeninger Obligationsafdelinger fra Bankinvest, Sydinvest og Sparinvest Via Netbank: 1,5 af kursværdi in. kr 65,00 1,50 af kursværdien, indtil kr ,00 og derudover in. kr 245,00 ax. kr 3.000,00 1,00 af kursværdien ved kr ,00 og derover Aktieafdelinger & obligationsafdelinger foreninger, som ikke er nævnt ovenfor Via Netbank 0,30% af kursværdi in. kr 65,00 Aktier noteret på Fondsbørsens marked for ultralikvide, likvide og mindre omsatte aktier 0,75% af kursværdien indtil kr ,00 in. kr 245,00 ax. kr 500,00 0,50% af kursværdien ved kr ,00 og derover Gebyr for 3. parts handler øns Banks deltagelse i afvikling af handler, når øns Bank ikke er handelsmodpart. Danske værdipapirer: pr. handel in. kr 245,00 Fælles for al handel Limitgebyr Limitordrer kan max. være gældende 20 dage, hvorefter de slettes uden varsel kr 100,00 Registrering af handelsfuldmagt til VPdepot i andet PI Pr. fuldmagt kr 285,00 Porto på nota hvis kunden ikke har eboks kr 10,00 Handel mellem egne depoter tages der gebyr for den ene handel Side 5 af 14

6 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr Forsendelse Fremsendelse af checkhæfter, kundechecks, FIkort (portioner til kasserer o.l.) og valuta Plus porto kr 60,00 FIkort direkte til de enkelte medlemmer/lejere (SOP) + pr. kort Incl. porto kr 10,00 Forsikringer / Pensionskonti Deludbetalinger ved pensionering Pr. konto kr 950,00 Hel ophævelse i utide eller deludbetaling Pr. konto kr 950,00 Dødsbo opgørelse m. boafgift Pr. konto kr 950,00 Overførsel til andet pengeinstitut/forsikringsselskab Pr. konto kr 950,00 Oprettelse af forsikring til pantsætning Pr. konto kr 950,00 Tilbageførsel af for stort indskud Pr. konto kr 475,00 Ekstraordinær afregning af afgift Pr. konto kr 475,00 Sammenlægning af pensionsordninger Pr. konto kr 475,00 Afgiftsberigtigelse af kapitalpensioner pr. konto kr 475,00 Registrering af PAL Skattefritagelse pr. konto kr 475,00 Forskud / bevilget overtræk Forskud/bevilget overtræk. fra kr. 0, ,00 kr 100,00 Forskud/bevilget overtræk. 0,25 % af beløb over kr ,00 in. kr 250,00 Garantier Garantiprovision: Garantier i øvrigt kvartalsvis 31/3 + 30/6 + 30/9 + 31/12 3,0 % p.a. Garantier med fuld sikkerhed, fx obligationer Kvartal bagud 2,0 % p.a. Udfærdigelse af garantikontrakt kr 950,00 Sagsgarantier dl. bagud 1,5 % p.a. Konverteringsgarantier dl. bagud 1,25 % p.a. Garantier for forhåndslån med provenu på spærret konto hos os dl. bagud 2,25 % p.a. Udfærdigelse af Sagsgar./Konverteringsgar./forhåndslångar. kr 1.300,00 For sags, konverterings og forhåndslånsgarantier gælder min. 1 måned dl. bagud kr 100,00 Øvrige garantier og garantier med fuld sikkerhed min. Kvartal bagud kr 225,00 Privat Købesumsgaranti (kun ved finansiering hos os ellers alm. provisionssatser) kr 3.500,00 Gældsaneringsudlodning Årligt (+ alm. betalingsgebyr) kr 950,00 Indbetalinger Side 6 af 14

7 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr Kontantindbetalinger på egen konto Kontantindbetalinger ikkekunder kr 75,00 Kontogebyr Kontogebyr for basiskonto, forudbetalt Kvartalsvis kr 175,00 Kontogebyr for basalkonto, forudbetalt dl. forud kr 15,00 hævning/indsætning mere end én gang ugentlig (Basalkonto) kr 15,00 Oprettelse af valuta konto kr 950,00 Kontogebyr, valuta konto Årligt kr 900,00 Kort Fælles for alle kort Bestilling af kort Genbestilling af kort fejl i kortet Genbestilling af kort ødelagte eller mistede kort ***) kr 250,00 Genbestilling af PINkode kr 50,00 Notakopi (Hvis nota er i overensstemmelse med d. fakturerede) Pr kopi kr 450,00 Returnering p.g.a. manglende dækning kr 450,00 Spærring af kort p.g.a. eget misbrug kr 450,00 Udbetaling i øns Bank pengeautomater Udbetaling i andre pengeautomater ***) kr 7,00 Gælder ikke for astercard med kredit Generelt for Dankort, VISA Dankort Betaling i forretninger Dankort Kortgebyr edankort Tilslutning VISADankort Hastebestilling ***) kr 250,00 Kortgebyr Årligt, forud kr 225,00 Fordelskunde** Nulstilling af forbrugsgrænse kr 500,00 Udbetaling på VISA/DK i udlandet: 1% af beløbet min. kr. kr 30,00 Side 7 af 14

8 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr astercard Debit Hastebestilling ***) kr 350,00 Kortgebyr astercard Debit Young Kortgebyr astercard Debit Standard kr 225,00 Fordelskunde** Kortgebyr astercard Debit Guld ***) Årligt, forud kr 875,00 Fordelskunde** ***) Årligt, forud kr 450,00 Kortgebyr astercard Debit Platin ***) Årligt, forud kr 1.700,00 Fordelskunde** ***) Årligt, forud kr 1.300,00 Lounge besøg pr. person pr gang dl. bagud kr 195,00 Udbetaling i udlandet: 1% af beløbet min. kr. kr 50,00 astercard Kreditkort Hastebestilling ***) kr 350,00 Kortgebyr astercard Standard Årligt, forud kr 300,00 Fordelskunde** Kortgebyr astercard Guld ***) Årligt, forud kr 875,00 Fordelskunde** ***) Årligt, forud kr 450,00 Kortgebyr astercard Platin ***) Årligt, forud kr 1.700,00 Fordelskunde** ***) Årligt, forud kr 1.300,00 Lounge besøg pr. person pr gang dl. bagud kr 195,00 Kortgebyr Familiekort ***) Årligt, forud kr 125,00 Betalingspåmindelse kr 100,00 Kontanthævninger 2 %, min. kr 50,00 Nødkontanter (hvis kortet bortkommer i udlandet) Timepris Regulering af forbrugsgrænse kr 500,00 inimum rentetilskrivning Debet kr Kredit kr 7,50 Jackpot, Børnekonto, Pensionskonti kr ønter / Sedler Optælling af mønter Kunder mønttæller skal benyttes Optælling af mønter Ikkekunder mønttæller skal benyttes kr 200,00 Udlevering af mønter kunder 5,00 kr. pr. tut min 20,00 kr. Pr. tut min. kr 20,00 Udlevering af mønter kunder med døgnboks Udlevering af mønter ikke kunder Pr. tut kr 20,00 Ufuldstændige sedler til incasso kr 125,00 Side 8 af 14

9 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr Netbank og selvbetjening SS Service SS Service pr. år Forespørgsel på saldo (excl. afgift til teleselskab) Øvrige funktioner (excl. afgift til teleselskab) NE ID Genbestilling af nøglekort kr 50,00 Netbank/obilbank Tilmelding/oprettelse Privat Årlig. afgift (Opkræves årligt pr. den 31/12) ***) kr 95,00 Fordelskunde** Overførsel mellem egne konti i banken Overførsel, øvrige Indbetalingskort og Bankoverførsler kr 2,00 Fordelskunde** Sammedagsoverførsel ***) kr 2,00 Straksoverførsel ***) kr 2,25 Erhverv Tilmelding/oprettelse incl. 1. bruger Oprettelse af yderligere brugere pr. bruger kr 150,00 Oprettelse af fuldmagter pr. fuldmagt kr 150,00 Årlig. afgift (Opkræves årligt pr. den 31/12) ***) kr 400,00 Fordelskunde** Overførsel mellem egne konti i banken Overførsel, øvrige Indbetalingskort og Bankoverførsler kr 2,00 Fordelskunde** kr 1,00 Sammedagsoverførsel ***) kr 2,00 Straksoverførsel ***) kr 2,25 Kvittering for overførsler (kan fravælges) pr. stk. kr 35,00 Infoservice sms og PBS Betaling via pbs Afvisning af betaling (af kunde) Afvisning p.g.a. manglende dækning kr 425,00 Bestilling af kvittering fra PBS kr 200,00 Side 9 af 14

10 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr Restancer eddelelse kautionister kr 100,00 Rykkerbreve Indlån, udlån, kassekredit m.v. kr 100,00 Evt. påmindelse forud for 1. rykker udsendt pr. brev eller SS kr 75,00 Saldoforespørgsel Saldoforespørgsel telefonisk kr 25,00 Service Opkrævning (SOP) ånedlig systemabonnement antal medlemmer 1 25 dl. bagud kr 25,00 ånedlig systemabonnement antal medlemmer 26 og derover dl. bagud kr 75,00 Oprettelser, ændringer og rekvisitioner foretaget af os in. 425,00 kr Timepris Timesats Timesats for øvrige opgaver in. 425,00 kr kr 1.000,00 Kan for eksempel være fremskaffelse af tidligere fremsendt bilag kontoudtog årsoversigt, bodeling, PALskat udregning, rådgivning af ikke kunder, proformaopgørelser til f.eks. et dødsbo, eller anden speciel rådgivning. Udbetaling ikke kunder Udbetaling kr 275,00 Udskrifter Kontoudskrifter (dog kr. 20,00 ved ikke betalingskonti) Kontoudskrifter (via eboks) Advisering renteændringer udlån kr 50,00 Advisering renteændringer udlån (via eboks) Årlig prisoversigt Årsoversigt (tilsendt automatisk) Valuta Valuta kontant køb/salg Kontant fremmed valuta kr 55,00 Fordelskunde** Ikkekunder, bestillingsvaluta kr 300,00 Side 10 af 14

11 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr Vi køber Euromønter: ½, 1 og 2 til middelkursen minus kr 350,00 Vi køber IKKE andre mønter. Valuta bankens KØB Udenlandske checks i danske kroner Trukket på dansk bank kr 250,00 Trukket på udenlandsk bank, 5 min. pr. check kr 250,00 Udenlandske checks i europæisk valuta 1 min. pr. eksp. pr. valuta kr 250,00 i oversøisk valuta 2 min. pr. eksp. pr. valuta kr 250,00 1/ tredielande sædv.prov. + 5 min.handling charges kr 250,00 Checks, udstedt i England i valutaerne EUR eller GBP indløses ikke. Brevlige overførsler m.m. Direkte fra udlandet eller gennem bank pr. overførsel kr 150,00 Selvhjælpsordning til turister (fratrækkes i udbetaling) kr 230,00 Valuta bankens SALG Checks Checks i danske kr. Pr. check kr 250,00 Checks i fremmed valuta Pr. check kr 250,00 Forsendelse af checks til udlandet efter kundens anmodning kr 135,00 Spærring af udenlandske checks kr 450,00 + udenlandske omkostninger Overførsler til/fra udlandet Ekspresoverførsler via Netbank 1 + ***) Pr. overførsel kr 350,00 Ekspresoverførsler 1 + ***) Pr. overførsel kr 400,00 Standardoverførsel via Netbank (23 dage) ***) Pr. overførsel kr 75,00 Standardoverførsel (23 dage) ***) Pr. overførsel kr 140,00 Tilbagekaldelse af udenlandske overførsler efter kundens anmodning + udenlandske omkostninger kr 400,00 EUoverførsel via Netbank * Pr. overførsel kr 40,00 EUoverførsel manuel bestilling * Pr. overførsel kr 55,00 *(indenfor EU/EØS, I EUR, ikke haste, IBAN og BIC oplyst og gebyr som SHA) Gebyr for mgl. IBAN nr. kr 100,00 Gebyr for andre mgl. f.eks. SWIFT kode kr 100,00 OUR (afsender betaler udenlandske omkostninger) kr 150,00 Forespørgsel vedr. udenlandsk overførsel kr 450,00 Side 11 af 14

12 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr Telefaxadvisering / eller på AIL SS Af beneficiant (udenlandsk modtager) kr 100,00 Valørregler Indbetalinger Valideres dags dato. Udbetalinger Valideres dags dato. Overførsler Til samme kunde valideres dags dato (både debitering og kreditering) Til trediemand valideres som ind og udbetaling. Checks Valideres den dag, de rammer banksystemet. Lån og kredit Omkostninger Dokumentomk. ved opr./ændring af låne og/eller kreditaftale kr 950,00 Dokumentomk. ved opr./ændring af ejerpantebrev (enhver art) kr 950,00 Stiftelsesprovision (afhængig af kreditvurdering) 1,02,0 % Af hovedstol Afgift, 1½% af ejerpantebrev (enhver art) + tinglysning kr 1.660,00 Dokumentomk. ved opr./ændring af transporter, håndpantsætnings og kautionserklæringer kr 950,00 Gebyrmærker Panthaverdeklarationer Fdeklaration = Bil kr 920,00 Flexkonti m/max. Ungdomskunder, 1828 år (inkl.) Dokumentomkostninger Stiftelsesprovision Kreditforeningslån / fast ejendom Refinansiering og fastkursaftale kr 1.500,00 Rykning af ejerpantebreve/skadesløsbreve for lån i fremmede kreditforeninger kr 2.000,00 Ekspeditionsgebyr forhåndslån, ejerskiftelån kr 3.000,00 Ekspeditionsgebyr tillægslån, konverteringslån kr 2.000,00 Opsigelse af lån kr 475,00 Side 12 af 14

13 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr Indfrielse af kreditforeningslån kr 950,00 Nedlysning af Afgiftspantebrev kr 950,00 Kurskontrakter kr 950,00 Gældsovertagelse kreditforeningslån kr 3.000,00 Sletning af underpant/meddelelsespåtegn/fuldmagt kr 950,00 Relaksationer vedr. udstykningssager kr 3.000,00 Tinglysningsfuldmagt kr 950,00 Tinglysningsafgift kr 1.660,00 Lånesager Andre gebyrer: 1. Indfrielse i forb. med ejendomshandel salg (hvor vi alene indfrier lån for sælger) kr 3.000,00 Følgende lån kr 950,00 Aflysning af ejer/løsøreeje/pantebreve/skadesløsbreve Pr. stk. kr 950,00 Denunciationer generelt (købekontrakter/pantebreve) kr 325,00 Fakturabelåning pr. advisering kr 325,00 Lysning af Skifteretsattest kr 2.500,00 Forespørgsel på ejendomsoplysninger: Tinglysning incl. Tingbogsattest Pr. stk. kr 520,00 BBR kr 140,00 Ejendomsvurdering kr 140,00 Notering af sekundær pant og udlæg kr 950,00 Notering af transporter kr 950,00 Ændring af pantebrevstype Timepris, min. Timepris Rykninger af ejerpantebreve pr. pantebrev: kr 950,00 Overtagelse af ejerpantebrev Debitor/kreditorskifte af ejerpantebrev kr 2.500,00 = oms tillægges **)Fordelskunde i øns Bank Du kan opnå fordele som kunde i øns Bank, hvis du vælger at samle alle dine bankforretninger hos os. Side 13 af 14

14 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr Hvis du foruden dine indlånskonti, Netbank og eboks også har et bil eller boliglån, en kassekredit eller er tilknyttet øns Banks Formuepleje, kan vi tilbyde dig fordele på Visa/Dankort, astercard samt ved oprettelse af en kassekredit. Er du under 29 år kan du opnå samme fordele, hvis blot du har en Netbank hos os. ***) Ændres pr. 1. maj Side 14 af 14

Prisliste 12. maj 2014

Prisliste 12. maj 2014 Prisliste 12. maj 2014 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Bankbog Pr. kvartal 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort

Læs mere

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2 Gældende pr. 1. august 2015 Indhold Indlån og opsparing... 3 Lån og kreditter... 6 Serviceydelser... 14 Betalingskort... 18 Betalinger til/fra udlandet... 22 Depotgebyr... 26 Handel med værdipapirer...

Læs mere

Prisliste Salling Bank 01.07.2015

Prisliste Salling Bank 01.07.2015 Nem Hverdag Betalingerm a) Betaling af giro/fi kort pr. stk. 40 a) Interne overførsler (gratis BudgetService) pr. stk. 15 a) Overførsel til konto i andet pengeinstitut pr. stk. 40 Overførsel via Nationalbanken

Læs mere

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Prisbog for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank 23. juli 2015 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Rentesatser Indlån - Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Nominel årlig rente (effektiv

Læs mere

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan. GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012 Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.dk Åbningstider: Mandag - fredag kl. 9.30-16.00 Torsdag til

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Fyn

Prisbog. for Sparekassen Fyn Prisbog for Sparekassen Fyn Pr. 1. oktober 2014 1. oktober 2014 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 12. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit... 3 1.1. Lån og kredit - Oprettelse... 3 1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed... 3 1.3.

Læs mere

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Prisbog Gebyr Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Indhold 1. Lån og kredit 1... 3 1.1 Noter Lån og Kredit... 4 2. Realkredit 1... 5 2.1 Noter Realkredit... 5 3. Indlån og koncepter

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. bog Rente- og gebyrsatser bogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Forkortelse Betydning Betalingsformidling

Forkortelse Betydning Betalingsformidling Prisliste pr. 20. april 2015 Denne prisliste indeholder priser for samtlige almindeligt forekommende serviceydelser i Hvidbjerg Bank. Vore medarbejdere uddyber gerne, hvad der er omfattet af de enkelte

Læs mere

Forkortelse Betydning Betalingsformidling

Forkortelse Betydning Betalingsformidling Prisliste pr. 20. april 2015 Denne prisliste indeholder priser for samtlige almindeligt forekommende serviceydelser i Hvidbjerg Bank. Vore medarbejdere uddyber gerne, hvad der er omfattet af de enkelte

Læs mere

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks... 160,- dog gratis

Læs mere

GrønlandsBANKENs Prisbog

GrønlandsBANKENs Prisbog GrønlandsBANKENs Prisbog 1. december 214 1. december 214 - Side 1 af 26 Rentesatser Indlån Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Pålydende rente Særlige vilkår/bemærkninger Aktionærkonto Beløb op til

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse Serviceydelser 2013 Andelskassen F æ l l e s k a s s e n Bülowsvej 48A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013

Serviceydelser 1.12.2013 Serviceydelser 1.12.2013 V131213 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og

Læs mere

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 01-07-2015. Design: Jean Marc Wolf

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 01-07-2015. Design: Jean Marc Wolf 01-07-15 folder - er gældende pr. 1. juni 14 - Design: Jean Marc Wolf Indholdsfortegnelse Konto- og boliggebyr indlån udlån og kredit bolig / bil Betalingsformidling Betalingsformidling Betalingsformidling

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisbog. Østjydsk Bank

Prisbog. Østjydsk Bank Prisbog Østjydsk Bank 1 Indhold Rentesatser - indlån... 3 Rentesatser - højrenteprodukter... 5 Rentesatser - udlån... 6 Gebyrer... 8 Depot & Fonds... 8 Aktier... 8 Obligationer... 8 Pantebreve... 9 Finansielle

Læs mere

Prisinformation. 8. september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR 28299494

Prisinformation. 8. september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR 28299494 Prisinformation Generelt Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Jutlander Bank A/S beregner overfor primært forbrugere af diverse typer af serviceydelser mv. Rentesatser og priser

Læs mere

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER...

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER... ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SIDE 1 INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER Konto... 2 Kontoopgørelse... 2 Kontoudskrifter... 2 Betalingskort... 3 Saldooplysninger...

Læs mere

Prisinformation. Prisinformation. 02.01.2014/Side 1 af 49

Prisinformation. Prisinformation. 02.01.2014/Side 1 af 49 Prisinformation 02.01.2014/Side 1 af 49 Emne Side Indhold Generelt Rente, løbende provision og dekort Renteberegning Tillæg til debetsatsen Rentetilskrivning Løbende provision Dekort 4 4 4 5 5 Dokumentgebyr

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Indhold Indlån og opsparing... 3 Noter Indlån og opsparing... 4 Lån og kreditter... 5 Noter lån

Læs mere

Priser for serviceydelser

Priser for serviceydelser Alm Brand Bank er for serviceydelser Gældende fra 1. juli 2015 Indhold SERVICEYDELSER Konto 2 Kontoopgørelse 2 Kontoudskrifter 2 Betalingskort 3 Saldooplysninger 4 Betalinger/overførsler 4 Check 5 Indbetalingskort

Læs mere

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Indhold 1. Daglig økonomi:... 2 1.1 Lønkonto... 2 1.2 Indbetaling/Udbetaling i kassen:... 2 1.3 Checks:... 2 1.4 Bøger:... 2 1.5 Netbank mv. : (se også

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012 J.A.K Andelskasse Østervrå Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema 2. Oversigter og udskrifter 3. Check 4. Flyttegebyr til andet pengeinstitut

Læs mere

Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013

Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013 Emne 1. Administrationsservice 1.1 Boligadministration 1.2 Varme, el- og vandafgift 2. Betalinger 2.1 Betalinger ved skranken 2.2 Øvrige betalinger i danske kroner 2.3 Indenlandske betalinger euro 2.4

Læs mere