Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00"

Transkript

1 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort ***) kr 35,00 Indbetalingskort, i kuvert, pr. girokort ***) kr 27,00 Fast overførsel mellem egne konti i øns Bank, uden nota ***) Oprettelse/ændring af fast overførsel ***) kr 27,00 Overførsel mellem konti i øns Bank uden nota ***) kr 27,00 Overførsel mellem konti i øns Bank med deb/kreditnota ***) kr 35,00 Overførsel til konti udenfor øns Bank, uden nota ***) kr 35,00 Overførsel til konti udenfor øns Bank med deb/kreditnota ***) kr 60,00 Sammedagsoverførsel ***) kr 62,00 Straksoverførsel ***) kr 62,25 Betalinger, overførsler for ikke kunder Overførsel u/kvittering ***) kr 60,00 Indbetalingskort ***) kr 75,00 Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 Årlig boksleje: Kundebokse 6 x 20 cm. Stege/Fanefjord/Kongsted Gebyrkode 01 kr 350,00 6 x 31 cm. Stege/Præstø/Næstved Gebyrkode 02 kr 400,00 7 x 30 cm. Fanefjord/Kongsted Gebyrkode 02 kr 400,00 10 x 31 cm. Stege/Præstø/Kongsted Gebyrkode 03 kr 450,00 30 x 30 cm. Stege/Næstved Gebyrkode 05 kr 775,00 30 x 55 cm. Fanefjord Gebyrkode 06 kr 1.000,00 Opboring af boks Efter regning Nye nøgler Efter regning Døgnbokse Døgnboks, årligt gebyr pr. kunde indleveret mellem 115 Årligt kr 900,00 Døgnboks, årligt gebyr pr. kunde indleveret mellem 1650 Årligt kr 1.500,00 Døgnboks, årligt gebyr pr. kunde indleveret mellem Årligt kr 3.000,00 Døgnboks, årligt gebyr pr. kunde indleveret mellem Årligt kr 4.500,00 Side 1 af 14

2 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr Døgnboks, årligt gebyr pr. kunde indleveret mellem 201 => Årligt kr 6.000,00 Delkunder Årligt kr ,00 BudgetService BudgetService Årligt budgetskema kr 950,00 Større tidsmæssige justeringer af budget + yderligere skema kr 550,00 Checks Checksæt, neutrale Pr. stk. kr 25,00 Kuverter til checksæt Pr. stk. kr 5,00 Fremfinding af dokumentløse clearede checks kr 450,00 Gavechecks, Bankchecks kr 55,00 Reklamechecks (store) Pr. stk. kr 250,00 Returnering p.g.a. manglende dækning kr 450,00 Spærring p.g.a. kontramandering kr 450,00 Andre spærringer Dekort (Beregnes af det hævede beløb) Opsparingskonto 0,031% Højrentekonto 1,000% Bolig og Uddannelsesopsparinger (ved ikke formålsbestemt udbetaling) 0,375% Formuekonto 12 mdr. 0,250% Formuekonto 24 mdr. 0,500% Formuekonto 36 mdr. 0,750% illionærkonto 0,031% Opsagte beløb kan hæves 15 dage før og efter opsigelsesdatoen uden dekort (for illionærkonto dog først fra opsigelsesdato) Depot Opbevaring af ejerpantebreve (enhver art) i sikkerhedsdepot, efterbetalt 1/2 årligt kr 175,00 VPAktier og Investeringsforeninger Overførsel af VPkonti til andet PI (incl. dødsboer) kr. 175,00 pr. fondskode ax. v/flere kr 700,00 Indeh. depotet udenlandske fondskoder kr. 500,00 pr. fondskode + udenlandske omk. ax. v/flere kr 2.000,00 Registrering af frigivelse og fuldmagt på VPkonti hos os kr 275,00 Gebyr til VP Rentemeddelelse kan fravælges kr 25,00 Udtrækningsmeddelelse kan fravælges kr 25,00 Side 2 af 14

3 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr Ændringsmeddelelse kan fravælges kr 25,00 Øvrige ændringsmeddelelser kan fravælges kr 25,00 Øvrige udskrifter kr 25,00 Rekvirerede udskrifter kr 30,00 Andre ændringer kr 25,00 Transaktionsgebyr Pr. stk. kr 25,00 VPKontogebyr kr 65,00 Fondskodeafgift pr. fondskode Pr. fondskode kr 30,00 IkkeVP papirer Depotgebyr Danske de første resten 2 promille 1,25 promille Udenlandske de første : 3 promille in. pr. år kr 700,00 resten: 2 promille in. pr. år kr 700,00 Udbytte/rente udenlandske værdipapirer/emmission Pr. fondskode kr 125,00 Pantebreve Pr. opkrævning kr 85,00 Påkrav (debitor tilfalder kreditor) kr 160,00 Påkrav (kreditor tilfalder øns Bank) kr 200,00 Øvrige omkostninger se under Kreditforeningslån side 12 Opgørelse af kunders pantebreve til tvangsauktion pr. sag kr 950,00 (opkræves direkte hos kreditor ved opgørelse) Diverse effekter (fremmede bankbøger, policer m.v.) Pr. effekt kr 125,00 inimumsgebyr depot gælder dog ikke hvis depotet kun indeholder VPaktier in. pr. år kr 155,00 Deponeringskonto Oprettelse kr 950,00 Oprettelse ved ingen hæftelser kr 1.800,00 Engagementsoverførsel til andet P.I. Særlige indlån/lån/kreditter Pr. konto kr 475,00 Side 3 af 14

4 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr Andre konti Herudover betales alm. oveførselsgebyr eller checkgebyr kr 60,00 Overførsel af VP konti se Depot Formuepleje Pensioner 1/2 % pr. aftale in. kr 500,00 Afregnes halvårligt med 1/4 % + Almindelig kurtage jf. nedenfor uden min/max beløb Frie midler 1/2 % pr. aftale in. kr 500,00 Afregnes halvårligt med 1/4 % + Almindelig kurtage jf. nedenfor uden min/max beløb Fondshandel Nordiske Obligationer (DK, SE, NO, FI) Via Netbank: 1,5 af kursværdi in. kr 65,00 1,50 af kursværdien, indtil kr ,00 og derudover in. kr 245,00 Kursskæring 0,1 kurspoint. ax. kr 3.000,00 1,00 af kursværdien ved kr ,00 og derover Kursskæring 0,1 kurspoint. Udenlandske obligationer 0,25% af kursværdien + udenlandske omkostninger in. kr 695,00 Nordiske Aktier (DK; SE; NO; FI) Via Netbank 0,15% af kursværdi in. kr 65,00 Aktier noteret på Fondsbørsens marked for ultralikvide, likvide og mindre omsatte aktier 0,75% af kursværdien indtil kr ,00 in. kr 245,00 ax. kr 500,00 0,50% af kursværdien ved kr ,00 og derover Unoterede aktier 1% af kursværdien Er aktiekurs under pari beregnes kurtage af det nominelle beløb, uanset noteringsform. in. kr 425,00 Handel med øns Bank aktier Side 4 af 14

5 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr Aktie & tegningsretter 1,00% af kursværdien in. kr 175,00 Udenlandske aktier 0,60% af kursværdien + udenlandske omk. in. kr 695,00 Sats rettes manuelt Investeringsforeninger Obligationsafdelinger fra Bankinvest, Sydinvest og Sparinvest Via Netbank: 1,5 af kursværdi in. kr 65,00 1,50 af kursværdien, indtil kr ,00 og derudover in. kr 245,00 ax. kr 3.000,00 1,00 af kursværdien ved kr ,00 og derover Aktieafdelinger & obligationsafdelinger foreninger, som ikke er nævnt ovenfor Via Netbank 0,30% af kursværdi in. kr 65,00 Aktier noteret på Fondsbørsens marked for ultralikvide, likvide og mindre omsatte aktier 0,75% af kursværdien indtil kr ,00 in. kr 245,00 ax. kr 500,00 0,50% af kursværdien ved kr ,00 og derover Gebyr for 3. parts handler øns Banks deltagelse i afvikling af handler, når øns Bank ikke er handelsmodpart. Danske værdipapirer: pr. handel in. kr 245,00 Fælles for al handel Limitgebyr Limitordrer kan max. være gældende 20 dage, hvorefter de slettes uden varsel kr 100,00 Registrering af handelsfuldmagt til VPdepot i andet PI Pr. fuldmagt kr 285,00 Porto på nota hvis kunden ikke har eboks kr 10,00 Handel mellem egne depoter tages der gebyr for den ene handel Side 5 af 14

6 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr Forsendelse Fremsendelse af checkhæfter, kundechecks, FIkort (portioner til kasserer o.l.) og valuta Plus porto kr 60,00 FIkort direkte til de enkelte medlemmer/lejere (SOP) + pr. kort Incl. porto kr 10,00 Forsikringer / Pensionskonti Deludbetalinger ved pensionering Pr. konto kr 950,00 Hel ophævelse i utide eller deludbetaling Pr. konto kr 950,00 Dødsbo opgørelse m. boafgift Pr. konto kr 950,00 Overførsel til andet pengeinstitut/forsikringsselskab Pr. konto kr 950,00 Oprettelse af forsikring til pantsætning Pr. konto kr 950,00 Tilbageførsel af for stort indskud Pr. konto kr 475,00 Ekstraordinær afregning af afgift Pr. konto kr 475,00 Sammenlægning af pensionsordninger Pr. konto kr 475,00 Afgiftsberigtigelse af kapitalpensioner pr. konto kr 475,00 Registrering af PAL Skattefritagelse pr. konto kr 475,00 Forskud / bevilget overtræk Forskud/bevilget overtræk. fra kr. 0, ,00 kr 100,00 Forskud/bevilget overtræk. 0,25 % af beløb over kr ,00 in. kr 250,00 Garantier Garantiprovision: Garantier i øvrigt kvartalsvis 31/3 + 30/6 + 30/9 + 31/12 3,0 % p.a. Garantier med fuld sikkerhed, fx obligationer Kvartal bagud 2,0 % p.a. Udfærdigelse af garantikontrakt kr 950,00 Sagsgarantier dl. bagud 1,5 % p.a. Konverteringsgarantier dl. bagud 1,25 % p.a. Garantier for forhåndslån med provenu på spærret konto hos os dl. bagud 2,25 % p.a. Udfærdigelse af Sagsgar./Konverteringsgar./forhåndslångar. kr 1.300,00 For sags, konverterings og forhåndslånsgarantier gælder min. 1 måned dl. bagud kr 100,00 Øvrige garantier og garantier med fuld sikkerhed min. Kvartal bagud kr 225,00 Privat Købesumsgaranti (kun ved finansiering hos os ellers alm. provisionssatser) kr 3.500,00 Gældsaneringsudlodning Årligt (+ alm. betalingsgebyr) kr 950,00 Indbetalinger Side 6 af 14

7 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr Kontantindbetalinger på egen konto Kontantindbetalinger ikkekunder kr 75,00 Kontogebyr Kontogebyr for basiskonto, forudbetalt Kvartalsvis kr 175,00 Kontogebyr for basalkonto, forudbetalt dl. forud kr 15,00 hævning/indsætning mere end én gang ugentlig (Basalkonto) kr 15,00 Oprettelse af valuta konto kr 950,00 Kontogebyr, valuta konto Årligt kr 900,00 Kort Fælles for alle kort Bestilling af kort Genbestilling af kort fejl i kortet Genbestilling af kort ødelagte eller mistede kort ***) kr 250,00 Genbestilling af PINkode kr 50,00 Notakopi (Hvis nota er i overensstemmelse med d. fakturerede) Pr kopi kr 450,00 Returnering p.g.a. manglende dækning kr 450,00 Spærring af kort p.g.a. eget misbrug kr 450,00 Udbetaling i øns Bank pengeautomater Udbetaling i andre pengeautomater ***) kr 7,00 Gælder ikke for astercard med kredit Generelt for Dankort, VISA Dankort Betaling i forretninger Dankort Kortgebyr edankort Tilslutning VISADankort Hastebestilling ***) kr 250,00 Kortgebyr Årligt, forud kr 225,00 Fordelskunde** Nulstilling af forbrugsgrænse kr 500,00 Udbetaling på VISA/DK i udlandet: 1% af beløbet min. kr. kr 30,00 Side 7 af 14

8 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr astercard Debit Hastebestilling ***) kr 350,00 Kortgebyr astercard Debit Young Kortgebyr astercard Debit Standard kr 225,00 Fordelskunde** Kortgebyr astercard Debit Guld ***) Årligt, forud kr 875,00 Fordelskunde** ***) Årligt, forud kr 450,00 Kortgebyr astercard Debit Platin ***) Årligt, forud kr 1.700,00 Fordelskunde** ***) Årligt, forud kr 1.300,00 Lounge besøg pr. person pr gang dl. bagud kr 195,00 Udbetaling i udlandet: 1% af beløbet min. kr. kr 50,00 astercard Kreditkort Hastebestilling ***) kr 350,00 Kortgebyr astercard Standard Årligt, forud kr 300,00 Fordelskunde** Kortgebyr astercard Guld ***) Årligt, forud kr 875,00 Fordelskunde** ***) Årligt, forud kr 450,00 Kortgebyr astercard Platin ***) Årligt, forud kr 1.700,00 Fordelskunde** ***) Årligt, forud kr 1.300,00 Lounge besøg pr. person pr gang dl. bagud kr 195,00 Kortgebyr Familiekort ***) Årligt, forud kr 125,00 Betalingspåmindelse kr 100,00 Kontanthævninger 2 %, min. kr 50,00 Nødkontanter (hvis kortet bortkommer i udlandet) Timepris Regulering af forbrugsgrænse kr 500,00 inimum rentetilskrivning Debet kr Kredit kr 7,50 Jackpot, Børnekonto, Pensionskonti kr ønter / Sedler Optælling af mønter Kunder mønttæller skal benyttes Optælling af mønter Ikkekunder mønttæller skal benyttes kr 200,00 Udlevering af mønter kunder 5,00 kr. pr. tut min 20,00 kr. Pr. tut min. kr 20,00 Udlevering af mønter kunder med døgnboks Udlevering af mønter ikke kunder Pr. tut kr 20,00 Ufuldstændige sedler til incasso kr 125,00 Side 8 af 14

9 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr Netbank og selvbetjening SS Service SS Service pr. år Forespørgsel på saldo (excl. afgift til teleselskab) Øvrige funktioner (excl. afgift til teleselskab) NE ID Genbestilling af nøglekort kr 50,00 Netbank/obilbank Tilmelding/oprettelse Privat Årlig. afgift (Opkræves årligt pr. den 31/12) ***) kr 95,00 Fordelskunde** Overførsel mellem egne konti i banken Overførsel, øvrige Indbetalingskort og Bankoverførsler kr 2,00 Fordelskunde** Sammedagsoverførsel ***) kr 2,00 Straksoverførsel ***) kr 2,25 Erhverv Tilmelding/oprettelse incl. 1. bruger Oprettelse af yderligere brugere pr. bruger kr 150,00 Oprettelse af fuldmagter pr. fuldmagt kr 150,00 Årlig. afgift (Opkræves årligt pr. den 31/12) ***) kr 400,00 Fordelskunde** Overførsel mellem egne konti i banken Overførsel, øvrige Indbetalingskort og Bankoverførsler kr 2,00 Fordelskunde** kr 1,00 Sammedagsoverførsel ***) kr 2,00 Straksoverførsel ***) kr 2,25 Kvittering for overførsler (kan fravælges) pr. stk. kr 35,00 Infoservice sms og PBS Betaling via pbs Afvisning af betaling (af kunde) Afvisning p.g.a. manglende dækning kr 425,00 Bestilling af kvittering fra PBS kr 200,00 Side 9 af 14

10 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr Restancer eddelelse kautionister kr 100,00 Rykkerbreve Indlån, udlån, kassekredit m.v. kr 100,00 Evt. påmindelse forud for 1. rykker udsendt pr. brev eller SS kr 75,00 Saldoforespørgsel Saldoforespørgsel telefonisk kr 25,00 Service Opkrævning (SOP) ånedlig systemabonnement antal medlemmer 1 25 dl. bagud kr 25,00 ånedlig systemabonnement antal medlemmer 26 og derover dl. bagud kr 75,00 Oprettelser, ændringer og rekvisitioner foretaget af os in. 425,00 kr Timepris Timesats Timesats for øvrige opgaver in. 425,00 kr kr 1.000,00 Kan for eksempel være fremskaffelse af tidligere fremsendt bilag kontoudtog årsoversigt, bodeling, PALskat udregning, rådgivning af ikke kunder, proformaopgørelser til f.eks. et dødsbo, eller anden speciel rådgivning. Udbetaling ikke kunder Udbetaling kr 275,00 Udskrifter Kontoudskrifter (dog kr. 20,00 ved ikke betalingskonti) Kontoudskrifter (via eboks) Advisering renteændringer udlån kr 50,00 Advisering renteændringer udlån (via eboks) Årlig prisoversigt Årsoversigt (tilsendt automatisk) Valuta Valuta kontant køb/salg Kontant fremmed valuta kr 55,00 Fordelskunde** Ikkekunder, bestillingsvaluta kr 300,00 Side 10 af 14

11 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr Vi køber Euromønter: ½, 1 og 2 til middelkursen minus kr 350,00 Vi køber IKKE andre mønter. Valuta bankens KØB Udenlandske checks i danske kroner Trukket på dansk bank kr 250,00 Trukket på udenlandsk bank, 5 min. pr. check kr 250,00 Udenlandske checks i europæisk valuta 1 min. pr. eksp. pr. valuta kr 250,00 i oversøisk valuta 2 min. pr. eksp. pr. valuta kr 250,00 1/ tredielande sædv.prov. + 5 min.handling charges kr 250,00 Checks, udstedt i England i valutaerne EUR eller GBP indløses ikke. Brevlige overførsler m.m. Direkte fra udlandet eller gennem bank pr. overførsel kr 150,00 Selvhjælpsordning til turister (fratrækkes i udbetaling) kr 230,00 Valuta bankens SALG Checks Checks i danske kr. Pr. check kr 250,00 Checks i fremmed valuta Pr. check kr 250,00 Forsendelse af checks til udlandet efter kundens anmodning kr 135,00 Spærring af udenlandske checks kr 450,00 + udenlandske omkostninger Overførsler til/fra udlandet Ekspresoverførsler via Netbank 1 + ***) Pr. overførsel kr 350,00 Ekspresoverførsler 1 + ***) Pr. overførsel kr 400,00 Standardoverførsel via Netbank (23 dage) ***) Pr. overførsel kr 75,00 Standardoverførsel (23 dage) ***) Pr. overførsel kr 140,00 Tilbagekaldelse af udenlandske overførsler efter kundens anmodning + udenlandske omkostninger kr 400,00 EUoverførsel via Netbank * Pr. overførsel kr 40,00 EUoverførsel manuel bestilling * Pr. overførsel kr 55,00 *(indenfor EU/EØS, I EUR, ikke haste, IBAN og BIC oplyst og gebyr som SHA) Gebyr for mgl. IBAN nr. kr 100,00 Gebyr for andre mgl. f.eks. SWIFT kode kr 100,00 OUR (afsender betaler udenlandske omkostninger) kr 150,00 Forespørgsel vedr. udenlandsk overførsel kr 450,00 Side 11 af 14

12 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr Telefaxadvisering / eller på AIL SS Af beneficiant (udenlandsk modtager) kr 100,00 Valørregler Indbetalinger Valideres dags dato. Udbetalinger Valideres dags dato. Overførsler Til samme kunde valideres dags dato (både debitering og kreditering) Til trediemand valideres som ind og udbetaling. Checks Valideres den dag, de rammer banksystemet. Lån og kredit Omkostninger Dokumentomk. ved opr./ændring af låne og/eller kreditaftale kr 950,00 Dokumentomk. ved opr./ændring af ejerpantebrev (enhver art) kr 950,00 Stiftelsesprovision (afhængig af kreditvurdering) 1,02,0 % Af hovedstol Afgift, 1½% af ejerpantebrev (enhver art) + tinglysning kr 1.660,00 Dokumentomk. ved opr./ændring af transporter, håndpantsætnings og kautionserklæringer kr 950,00 Gebyrmærker Panthaverdeklarationer Fdeklaration = Bil kr 920,00 Flexkonti m/max. Ungdomskunder, 1828 år (inkl.) Dokumentomkostninger Stiftelsesprovision Kreditforeningslån / fast ejendom Refinansiering og fastkursaftale kr 1.500,00 Rykning af ejerpantebreve/skadesløsbreve for lån i fremmede kreditforeninger kr 2.000,00 Ekspeditionsgebyr forhåndslån, ejerskiftelån kr 3.000,00 Ekspeditionsgebyr tillægslån, konverteringslån kr 2.000,00 Opsigelse af lån kr 475,00 Side 12 af 14

13 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr Indfrielse af kreditforeningslån kr 950,00 Nedlysning af Afgiftspantebrev kr 950,00 Kurskontrakter kr 950,00 Gældsovertagelse kreditforeningslån kr 3.000,00 Sletning af underpant/meddelelsespåtegn/fuldmagt kr 950,00 Relaksationer vedr. udstykningssager kr 3.000,00 Tinglysningsfuldmagt kr 950,00 Tinglysningsafgift kr 1.660,00 Lånesager Andre gebyrer: 1. Indfrielse i forb. med ejendomshandel salg (hvor vi alene indfrier lån for sælger) kr 3.000,00 Følgende lån kr 950,00 Aflysning af ejer/løsøreeje/pantebreve/skadesløsbreve Pr. stk. kr 950,00 Denunciationer generelt (købekontrakter/pantebreve) kr 325,00 Fakturabelåning pr. advisering kr 325,00 Lysning af Skifteretsattest kr 2.500,00 Forespørgsel på ejendomsoplysninger: Tinglysning incl. Tingbogsattest Pr. stk. kr 520,00 BBR kr 140,00 Ejendomsvurdering kr 140,00 Notering af sekundær pant og udlæg kr 950,00 Notering af transporter kr 950,00 Ændring af pantebrevstype Timepris, min. Timepris Rykninger af ejerpantebreve pr. pantebrev: kr 950,00 Overtagelse af ejerpantebrev Debitor/kreditorskifte af ejerpantebrev kr 2.500,00 = oms tillægges **)Fordelskunde i øns Bank Du kan opnå fordele som kunde i øns Bank, hvis du vælger at samle alle dine bankforretninger hos os. Side 13 af 14

14 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr Hvis du foruden dine indlånskonti, Netbank og eboks også har et bil eller boliglån, en kassekredit eller er tilknyttet øns Banks Formuepleje, kan vi tilbyde dig fordele på Visa/Dankort, astercard samt ved oprettelse af en kassekredit. Er du under 29 år kan du opnå samme fordele, hvis blot du har en Netbank hos os. ***) Ændres pr. 1. maj Side 14 af 14

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2015 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort ***) kr 35,00 Indbetalingskort,

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.07.2013 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 28,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2014 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 28,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.05.2015 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 35,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

Nye Priser pr. 1. marts 2016

Nye Priser pr. 1. marts 2016 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.03.2016 Nye Priser pr. 1. marts 2016 Du kan opnå fordele som kunde i øns Bank, hvis du vælger at samle alle dine bankforretninger hos os. Hvis

Læs mere

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser:

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen og faste overførsler

Læs mere

Priser for særlige ydelser

Priser for særlige ydelser Priser for særlige ydelser Gældende fra 01.12.2013: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift.

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du

Læs mere

Prisliste 12. maj 2014

Prisliste 12. maj 2014 Prisliste 12. maj 2014 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Bankbog Pr. kvartal 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort

Læs mere

19. november 2014 GEBYRSATSER

19. november 2014 GEBYRSATSER 19. november 2014 GEBYRSATSER Betalingsformidling Beløbsoverførsel til fremmed pengeinstitut (gratis via Netbank 30,00 pr. overførsel og ved faste betalinger) Beløbsoverførsel, fremsendelse af kvittering

Læs mere

Serviceydelser 23.12.2015

Serviceydelser 23.12.2015 Serviceydelser 23.12.2015 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og årsoversigter

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2016 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 35,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013

Serviceydelser 1.12.2013 Serviceydelser 1.12.2013 V131213 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og

Læs mere

Nye Priser pr. 1. juli 2016

Nye Priser pr. 1. juli 2016 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.07.2016 Nye er pr. 1. juli 2016 Både privat og erhvervskunder kan opnå kontante fordele som Pluskunder i øns Bank. At være Pluskunde er ikke omfattet

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012 J.A.K Andelskasse Østervrå Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema 2. Oversigter og udskrifter 3. Check 4. Flyttegebyr til andet pengeinstitut

Læs mere

Serviceydelser, prisliste pr

Serviceydelser, prisliste pr Indbetalingskort Omgående betaling - via Sparekassen Betaling min. 3 dage senere end indlevering - via Sparekassen Betaling - via netbank uden kvittering gratis Betaling - via netbank med kvittering eller

Læs mere

Nye Priser pr. 1. marts 2017

Nye Priser pr. 1. marts 2017 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2017 Nye er pr. 1. marts 2017 Både privat- og erhvervskunder kan opnå kontante fordele som Plus-kunder i øns Bank. At være Plus-kunde er

Læs mere

Obligationer: Kursværdi til og med kr ,00 0,15 %; min. kr. 150 og maks. kr Kursværdi over kr ,00 0,10 %

Obligationer: Kursværdi til og med kr ,00 0,15 %; min. kr. 150 og maks. kr Kursværdi over kr ,00 0,10 % Gebyroversigt Nedenstående gebyrer er gældende pr. 01.7.2017 Gebyroversigten indeholder oplysninger om BIL Danmarks standard gebyrer. Banken kan uden varsel sætte gebyrer ned. Banken kan også uden varsel

Læs mere

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan. GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012 Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.dk Åbningstider: Mandag - fredag kl. 9.30-16.00 Torsdag til

Læs mere

Nye Priser pr. 1. marts 2017

Nye Priser pr. 1. marts 2017 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2017 Nye er pr. 1. marts 2017 Både privat- og erhvervskunder kan opnå kontante fordele som Plus-kunder i øns Bank. At være Plus-kunde er

Læs mere

Priser pr. 1. juli 2016

Priser pr. 1. juli 2016 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.07.2016 er pr. 1. juli 2016 Både privat og erhvervskunder kan opnå kontante fordele som Pluskunder i øns Bank. At være Pluskunde er ikke omfattet

Læs mere

Nye Priser pr. 1. marts 2017

Nye Priser pr. 1. marts 2017 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2017 Nye er pr. 1. marts 2017 Både privat- og erhvervskunder kan opnå kontante fordele som Plus-kunder i øns Bank. At være Plus-kunde er

Læs mere

Prisliste over bankens serviceydelser Priser i danske kroner

Prisliste over bankens serviceydelser Priser i danske kroner liste over bankens serviceydelser er i danske kroner Særlig Indlån - Pensionsopsparing Administration af pensionskonti Overførsel 75 Delvis udbetaling i utide. Delvis udbetaling efter 60 år. Ophæv i utide

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014 Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 50,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Spærring 200,00 straks Udskiftning af bogkort 10,00 straks Checktransaktionsgebyrer Indløsning af brevcheck 10,00

Læs mere

Nye Priser pr. 1. marts 2017

Nye Priser pr. 1. marts 2017 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.03.2017 Nye er pr. 1. marts 2017 Både privat og erhvervskunder kan opnå kontante fordele som Pluskunder i øns Bank. At være Pluskunde er ikke

Læs mere

Nye Priser pr. 1. marts 2017

Nye Priser pr. 1. marts 2017 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.03.2017 Nye er pr. 1. marts 2017 Både privat og erhvervskunder kan opnå kontante fordele som Pluskunder i øns Bank. At være Pluskunde er ikke

Læs mere

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008 Prislisten omfatter de mest almindelige serviceydelser til privatkunder i Nordea Bank (Danmark) En del af priserne afhænger af, om du

Læs mere

Gebyrer 1. september 2013

Gebyrer 1. september 2013 Gebyrer 1. september 2013 Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 25,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks... 160,- dog gratis

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere.

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Prisinformation Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Indlån Udlån Investering Betalinger Serviceydelser Kort og mobilpenge Netbank / Mobilbank

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12 Prisliste 1. januar 2015 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Konti med bankbog Pr. kvartal forud 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås

Læs mere

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere.

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Prisinformation Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Indlån Udlån Investering Betalinger Serviceydelser Kort og mobilpenge Netbank / Mobilbank

Læs mere

Prisliste Fynske Bank

Prisliste Fynske Bank Kontooprettelse Oprettelse af konto til privat 0,00 kr. pr. 07.07.14 Oprettelse af konto til erhverv 500,00 kr. pr. 07.07.14 Oprettelse af konto til foreninger 500,00 kr. pr. 07.07.14 FI/girokort ved skranken

Læs mere

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse Serviceydelser 2013 Andelskassen F æ l l e s k a s s e n Bülowsvej 48A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRISER PRIVAT GENERELT

PRISER PRIVAT GENERELT INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 2 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 5 Pension 5 Selvbetjening

Læs mere

Prisliste. 1. maj 2016. Side 1 af 13

Prisliste. 1. maj 2016. Side 1 af 13 Prisliste 1. maj 2016 Side 1 af 13 Service / ekspedition Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort Pr. sæt 3.000,00 * Boksleje, betales

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 8 Pension 8 Selvbetjening

Læs mere

Priser pr. 01.07.2013

Priser pr. 01.07.2013 Priser pr. 01.07.2013 Overførsler og betalinger Overførsel mellem egne konti gratis Overførsel til konti i andre pengeinstitutter 15,00 Overførsel til konti i andre pengeinstitutter, stående overførsel

Læs mere

Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min.

Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min. Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min. Overførsel af konti Indlånskonti el. udlånskonti, pr. konto 0,00 til andet P.I. Øvrigt særligt indlån - herunder Børneopsparing 0,00 Særlig indlån Overførsel

Læs mere

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 01.01.2013

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 01.01.2013 Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 25,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Mortifikation 250,00 straks Spærring 200,00 straks Udskiftning af bogkort 10,00 straks Checktransaktionsgebyrer Indløsning

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 8 Pension 8 Selvbetjening

Læs mere

Pris- og gebyrliste. Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti kr ,- Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri kr. 2.

Pris- og gebyrliste. Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti kr ,- Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri kr. 2. Pris- og gebyrliste Børneopsparing Pensionskonti Overførsel til andet pengeinstitut: Lån og kreditter Ydelsesfritagelse kr. 50,- Tilbageførsel af låneydelse kr. 50,- Rykkerskrivelse kr. 100,- Forlængelse

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 10 Pension 10 Selvbetjening

Læs mere

Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse

Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse Side Almindelig serviceydelser 1-3 Opb.af værdipapirer i depot 4 Værdipapirhandel 5 Kort 6-8 Lån og kreditter generelt

Læs mere

Serviceydelser Privat

Serviceydelser Privat Serviceydelser Privat Konto Kontogebyr Kontoudskrift på papir (inkl. forsendelse): - v/årsskifte - v/rentetilskrivning, fuld side, samt opgørelse - v/aftalt frekvens - v/brug af Visa/Dankort Kopi af tidligere

Læs mere

Serviceydelser Privat

Serviceydelser Privat Serviceydelser Privat Konto Kontogebyr Kontoudskrift på papir (inkl. forsendelse): - v/årsskifte - v/rentetilskrivning, fuld side, samt opgørelse - v/aftalt frekvens - v/brug af Visa/Dankort Kopi af tidligere

Læs mere

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste Gældende pr. den 1.11.2017 Pris- og gebyrliste Lån og kreditter Forlængelse af kreditaftale kr. 750,- Forlængelse af kreditaftale, Erhverv kr. 1.000,- Oprettelse af lån/kredit 2% af hovedstol, minimum

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 10 Pension 10 Selvbetjening

Læs mere

Prisbog for Gældende fra 01.09.2015

Prisbog for Gældende fra 01.09.2015 Prisbog for Gældende fra 01.09.2015 Indhold 1. Rentesatser indlån... 3 1.1. Indlån Privat... 3 1.2. Indlån Erhverv... 5 2. Rentesatser udlån Privat... 5 2.1. Udlån Privat... 5 2.2. Kreditter Privat...

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførsler via medarbejderbetjening Overførsler via

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning Kontopakker Prisliste - Forbrugere Bolig Danmark Løn skal indgå på kontoen samt have finansiering af dansk ejereller andelsbolig igennem Swedbank Danmark Sundspendlere 35,00/måned* Løn skal indgå på kontoen

Læs mere

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste Gældende pr. den 1.11.2017 Pris- og gebyrliste Lån og kreditter Forlængelse af kreditaftale kr. 750,- Forlængelse af kreditaftale, Erhverv kr. 1.000,- Oprettelse af lån/kredit 2% af hovedstol, minimum

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Serviceydelser Privat

Serviceydelser Privat Serviceydelser Privat Konto Kontogebyr Kontoudskrift på papir (inkl. forsendelse): - v/årsskifte - v/rentetilskrivning, fuld side, samt opgørelse - v/aftalt frekvens - v/brug af Visa/Dankort Kopi af tidligere

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Nordjyske Bank Prisbog del 1 - pr. 15.12.2015

Nordjyske Bank Prisbog del 1 - pr. 15.12.2015 Nordjyske Bank Prisbog del 1 - pr. 15.12.2015 Emne Pris i % eller kr. Min/max Moms Bemærkninger 2. Betalinger 2.1 Betalinger ved skranken 2.2 Øvrige betalinger i danske kroner 2.3 Indenlandske betalinger

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførelser via medarbejderbetjening Check Konto

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Prisbog Gebyr Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Indhold 1. Lån og kredit 1... 3 1.1 Noter Lån og Kredit... 4 2. Realkredit 1... 5 2.1 Noter Realkredit... 5 3. Indlån og koncepter

Læs mere

Prisoversigt - gældende fra 1. januar 2016

Prisoversigt - gældende fra 1. januar 2016 Prisoversigt - gældende fra. januar 206. Gratis ydelser Side 2 2. Ydelser ved kassen side 2 3. Diverse ydelser side 3 4. Indlån, pension mv. side 3 5. Netbank side 3 6. Unge kunder Side 4 7. Udenlandske

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Københavns Andelskasse Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og

Læs mere

Priser pr. 1. marts 2018

Priser pr. 1. marts 2018 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2018 er pr. 1. marts 2018 Både privat- og erhvervskunder kan opnå kontante fordele som Plus-kunder i øns Bank. At være Plus-kunde er ikke

Læs mere

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER...

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER... ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SIDE 1 INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER Konto... 2 Kontoopgørelse... 2 Kontoudskrifter... 2 Betalingskort... 3 Saldooplysninger...

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

PRISOVERSIGT - gældende fra 1. marts 2016

PRISOVERSIGT - gældende fra 1. marts 2016 PRISOVERSIGT - gældende fra. marts 206. Gratis ydelser Side 2 2. Ydelser ved kassen side 2 3. Diverse ydelser side 3 4. Indlån, pension mv. side 3 5. Netbank side 3 6. Unge kunder Side 4 7. Udenlandske

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 11 Pension 11 Selvbetjening

Læs mere

Priser for SEB Private Banking Juni 2009

Priser for SEB Private Banking Juni 2009 er for SEB Private Banking Juni 2009 er for SEB Private Banking, 17. april 2009 Alle satser er gældende, indtil SEB fastsætter nye. Skandinaviska Enskilda Banken A/S, Landemærket 10 Telefon Telefax Internet

Læs mere

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. februar 2016 - 28-01-2016. Design: Jean Marc Wolf

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. februar 2016 - 28-01-2016. Design: Jean Marc Wolf 28-01-2016 folder - er gældende pr. 1. februar 2016 - Design: Jean Marc Wolf Indholdsfortegnelse Konto- og boliggebyr indlån udlån og kredit bolig / bil Betalingsformidling Betalingsformidling Betalingsformidling

Læs mere

Basisbanks prisliste. Priser

Basisbanks prisliste. Priser Basisbanks prisliste Netbanken... 2 Basispakken... 3 Visa/Dankort... 5 MasterCard Debet... 6 MasterCard Guld (kan ikke nyoprettes)... 7 MasterCard (kan ikke nyoprettes)... 10 Omregningskurser kortbetalinger

Læs mere

UDLÅN. Rentetilskrivning Indlån Renten tilskrives helårligt pr. 31. december.

UDLÅN. Rentetilskrivning Indlån Renten tilskrives helårligt pr. 31. december. 2. juli 2010 Rentesatser INDLÅN Pålydende rente P.A. UDLÅN Pålydende rente P.A. Nominel rente P.A. Løbende prov. Etabl. prov. Årlige omk. ALMINDELIGE INDLÅN uden bankbog Lønkonto Privat Aktionær DiBa Plus

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Prisinformation I denne prisinformationen finder du en oversigt over priserne på rentesatser og serviceydelser for hovedsagelig privatkunder i

Læs mere

PRIVAT FRI 3. Lån og kreditter 4. Betalinger og overførsler 9. Betalingskort 10. Værdipapirhandel/Investeringspleje 15. Netbank/mobilbank 20

PRIVAT FRI 3. Lån og kreditter 4. Betalinger og overførsler 9. Betalingskort 10. Værdipapirhandel/Investeringspleje 15. Netbank/mobilbank 20 Indhold PRIVAT FRI 3 Lån og kreditter 4 Betalinger og overførsler 9 Betalingskort 10 Værdipapirhandel/Investeringspleje 15 Netbank/mobilbank 20 Forsikringer 22 Kundeboks 22 Øvrige serviceydelser 22 Pantebreve

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Prisliste Salling Bank 01.07.2015

Prisliste Salling Bank 01.07.2015 Nem Hverdag Betalingerm a) Betaling af giro/fi kort pr. stk. 40 a) Interne overførsler (gratis BudgetService) pr. stk. 15 a) Overførsel til konto i andet pengeinstitut pr. stk. 40 Overførsel via Nationalbanken

Læs mere

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 03.09.2012

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 03.09.2012 Priser for udenlandske betalinger pr. 03.09.2012 Betalinger til udlandet Overførsler EUR-betaling indenfor EU/EØS via webbank og EU- betaling via webbank (1 bankdage) (indenfor EU/EØS, i EUR, maks. 50.000,

Læs mere

Prisblad for Frøs Sparekasse

Prisblad for Frøs Sparekasse Prisblad for Frøs Sparekasse Anførte satser er gældende pr. 01.01.2018. Kortbestilling - Mastercard Debit Mastercard Debit, kortbestilling * 150,00 straks pr. 2.1.2018 Mastercard Debit, kortbestilling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførelser via medarbejderbetjening Overførelser

Læs mere

GrønlandsBANKENs Prisbog

GrønlandsBANKENs Prisbog GrønlandsBANKENs Prisbog 1. juli 215 1. juli 215 - Side 1 af 26 Rentesatser Indlån Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Pålydende rente Særlige vilkår/bemærkninger Aktionærkonto Beløb op til 2. kr.

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

GrønlandsBANKENs Prisbog

GrønlandsBANKENs Prisbog GrønlandsBANKENs Prisbog 1. december 214 1. december 214 - Side 1 af 26 Rentesatser Indlån Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Pålydende rente Særlige vilkår/bemærkninger Aktionærkonto Beløb op til

Læs mere

Serviceydelser

Serviceydelser Konti Serviceydelser 03.01.2018 Oprettelse af konto *2) *4) Kontogebyr Kontoudskrift i e-boks Kontoudskrift på papir, pr. stk. 40,00 kr. Årsoversigt, papir eller e-boks Ekstra kontoudskrift/årsoversigt

Læs mere

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 20-01-2015. Design: Jean Marc Wolf

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 20-01-2015. Design: Jean Marc Wolf 20-01-2015 folder - er gældende pr. 1. juni 2014 - Design: Jean Marc Wolf Indholdsfortegnelse Konto- og boliggebyr indlån udlån og kredit bolig / bil Betalingsformidling Betalingsformidling Betalingsformidling

Læs mere

Prisblad for Frøs Sparekasse

Prisblad for Frøs Sparekasse # et godt sted at være Prisblad for Frøs Sparekasse Anførte satser er gældende pr. 15.1.2017. Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 50,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Spærring 200,00 straks

Læs mere

Gebyrer. Gældende fra 1. februar 2018

Gebyrer. Gældende fra 1. februar 2018 Gebyrer Gældende fra 1. februar 2018 Visa/Dankort og Visa Debit Årligt kortgebyr... 0 kr. Hævning i automat i åbningstid *)... 1,50 kr. Hævning i automat uden for åbningstid *)... 2,50 kr. Spærring af

Læs mere

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 01-07-2015. Design: Jean Marc Wolf

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 01-07-2015. Design: Jean Marc Wolf 01-07-15 folder - er gældende pr. 1. juni 14 - Design: Jean Marc Wolf Indholdsfortegnelse Konto- og boliggebyr indlån udlån og kredit bolig / bil Betalingsformidling Betalingsformidling Betalingsformidling

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Faaborg

Prisbog. for Sparekassen Faaborg Prisbog for Sparekassen Faaborg Pr. 17. oktober 2012 17. oktober 2012 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION Saxo Privatbank - Prisinformation 7. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE SERVICEYDELSER Check... 3 Betalingsformidling... 3 Øvrige priser... 3 Kontoudskrift... 3

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Forkortelse Betydning Betalingsformidling

Forkortelse Betydning Betalingsformidling Prisliste pr. 20. april 2015 Denne prisliste indeholder priser for samtlige almindeligt forekommende serviceydelser i Hvidbjerg Bank. Vore medarbejdere uddyber gerne, hvad der er omfattet af de enkelte

Læs mere