Børne-og skoleudvalget Præsentation af ressortområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne-og skoleudvalget Præsentation af ressortområder"

Transkript

1 Børne-og skoleudvalget Præsentation af ressortområder 14

2 Indhold Indledning... 3 Organisationsdiagram... 4 Styrelsesvedtægter for Vesthimmerlands Kommune... 5 Kompetenceplan... 5 Budget Dialogbaseret aftalestyring (DBA)... 7 Mål for Anlæg Anlægsbudget Skøn på vedligeholdelsesstand... 9 Dagtilbud Budget for dagtilbud Mål Dagplejen Visioner, målsætninger og værdier Daginstitutioner Integrerede daginstitutioner Tilsyn Faglige kvalitetsoplysninger Fokusområder Støtte efter dagtilbudsloven Skoler Budget for skoler Skoledistrikter Skolefritidsordning (SFO)/Landsbyordninger (LBO) Transport Elevtal og prognoser Kvalitetsrapport Familiestuer/klasse Special Tværgående indsatser Budget for Sundhed og Tværgående indsatser Tandplejen Børn i bevægelse (BIB) Sundhedsplejen Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) Center for Kommunikation og Undervisning (CKU)

3 Limfjordsskolen Ungdomsskolen Uddannelsesråd Vesthimmerland Rammeaftaler Private tilbud Interne skoler Aalestrup Realskole Friskoler i Vesthimmerlands Kommune Efterskoler Private institutioner Private børnepassere Yderligere information: Frikommuneforsøg Udfordring

4 Indledning Dette materiale er en kort præsentations af Børne-og Skoleforvaltnings ressort områder. I materialet er der link til Vesthimmerlands kommunes hjemmeside hvor der kan findes yderligere informationer om områderne. Børne- og Skoleforvaltningen har til huse i Administrationsbygningen i Aalestrup. Ledelsen, 3 stabsfunktioner (administration, Økonomi og Konsulentteam),Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), dagplejen samt sundhedsplejen har faste arbejdspladser i Aalestrup. Ledelsen består af 1 forvaltningschef, og 2 fagchefer Administrationen består af 5 medarbejdere, der varetager administrative funktioner i forhold til servicering af borgere, chefgruppen, sundhedsplejen, dagplejen, PPR og det politiske niveau. Konsulentteamet består af 4 konsulenter, der varetager servicering af såvel interne som eksterne samarbejdspartnere og understøtter tiltag og strategier på forvaltningens område, samt på tværs i organisationen. Der arbejdes med opfølgning, projektudvikling, evaluering, planlægning og implementering af lovstof, samt kompetenceudvikling/tiltag. Konsulentteamet har blandt andet ansvar for IT udvalget, udvikling af skolernes læringscenter, tilsyn med skoler og dagtilbud, familiestuer, elever og studerende i dagtilbud. Økonomi består af 4 medarbejdere, 2 der varetager budget, budgetopfølgning, regnskab og konsulentfunktion i forhold til centrale og decentrale medarbejdere og 2 medarbejdere der varetager udbud, administration, koordinering, budgetopfølgning og konsulentfunktion i forhold til skoler på området for skole- og specialkørsel, varetagelse af kommunens bilpolitik herunder drift, leasing og udskiftningsplaner, samt vedligeholdelse og udvikling forvaltningens hjemmeside. 3

5 Organisationsdiagram Pædagogisk Psykologisk Rådgivning(PPR) Dagtilbud: -Dagplejen 151 -Daginstitutioner 15 -Private institutioner 5 -Private børnepassere 30 Børn i bevægelse (BIB) Specialskoler unge/voksne: -Center for kommunikation og undervisning (CKU) -Limfjordsskolen -Asylskolen 4

6 Styrelsesvedtægter for Vesthimmerlands Kommune tgt/accessible.aspx I Styrelsesvedtægten er blandt andet fastlagt hvor mange og hvilke udvalg der skal være i Vesthimmerlands kommune og hvilke områder det enkelte udvalg skal varetage. Styrelsesvedtægten for Vesthimmerlands Kommune er gældende fra 1. januar 2010 og er senest blevet ændret ved Byrådets møder den 28. maj 2009 og 18. juni Børne- og Skoleudvalget består af 5 medlemmer. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på Børne- og Skoleområdet, herunder opgaver vedrørende dagpleje daginstitutioner skoler skolefritidsordninger ungdomsskoler pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) sundhed særlige undervisningstilbud for børn specialundervisning for børn og voksne Kompetenceplan ordelingsplan/accessible.aspx Ifølge den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der styrer kommunen og alle dens anliggender. Det er et meget bredt spekter af beslutninger og ydelser, der udgår fra kommunens administration og institutioner. Byrådet har på en række områder overladt beslutningerne til udvalgene og forvaltningen. Kompetencefordelingsplanen beskriver hvorledes Byrådet har valgt at fordele opgaven med at træffe beslutninger mellem Byråd, udvalg og forvaltning. 5

7 Budget 2014 Driftsbudget Børne- og skoleudvalgets hovedområder vedrører Folkeskoler, Ungdomsuddannelser, Sundhedsudgifter, Dagtilbud for børn og unge, Lønpuljer samt Folkeoplysning (Ungdomsskolevirksomhed). Udvalget er for 2014 tildelt en nettobevilling på 553,4 mio. kr., der fordeler sig med 694,2 mio. kr. i udgifter og 140,8 mio. kr. i indtægter. Nedenfor er vist hvordan budgettet er fordelt på de forskellige politikområder, oplyst som bruttoudgifter og bruttoindtægter, Politikområder - i hele kr. Udgifter Indtægter 1. Folkeskolen Tværgående indsatser Sundhed Dagtilbud I alt, brutto I alt, netto g som nettoudgifter. 3. Sundhed; Dagtilbud; Tværgående indsatser; Folkeskolen;

8 Dialogbaseret aftalestyring (DBA) 1.januar 2011 overgik Vesthimmerlands Kommune til dialogbaseret aftalestyring (DBA). Formålet er at udvikle kvaliteten af de kommunale ydelser, samt at styrke dialogen om institutionernes mål, rammer og udvikling. Den bærende fællesnævner er sammenhængen mellem ressourcer og service; økonomi og kvalitet skal kittes bedre sammen. DBA aftalen består af: Overordnede politiske mål for området, Kvalitetskontrakten - Politiske mål, Forvaltningsspecifikke mål samt institutionernes egne mål Skoler, dagtilbud og de tværgående indsatser har foretaget selvevaluering af DBA målene via en fælles skabelon. Der foretages ligeledes opfølgning på DBA målene via LUS/GUS og tilsynsbesøg Det økonomiske tilsyn fortages af forvaltningens økonomikonsulenter på deres institutionsbesøg. Mål for Tværgående samarbejde helhedsorienteret indsats 95 % af alle unge ønsker og gennemfører en ungdomsuddannelse Den digitale folkeskole Fortsat inklusion Sprogudvikling i dagtilbud / LBO Yderligere information: (OBS! kan kun åbnes i Citrix) 7

9 Anlæg 2014 Anlægsbudget 2014 Projekt - i hele kr Folkeskoler Renovering Østermarkskolen Aars By Skolereform Masterplan AT-Påbud Skolefritidsordninger Tilbygning Vilsted/Vindblæs LBO Børnehaver Kridthuset Hornum Børnehave 500 I alt Til anlæg er der i 2014 afsat 19,800 mio. kr. til følgende projekter: 167. Renovering af Østermarkskolen blev i gangsat i 2013 og forventes afsluttet i Der er afsat 6,800 mio. kr. i 2014 og 13,860 mio. kr. i Samlet budget er på 46,000 mio. kr Aars By. Der er afsat 0,500 mio. kr. til for-projektering af område til institutioner i udkanten af Aars by Skolereform. Der er afsat 1,000 mio. kr. til etablering af bl.a. lærerforberedelsesfaciliteter i forbindelse med Folkeskolereformen pr. 1. august Masterplan. Renovering af bygninger. Prioriteringen sker i tæt samarbejde med Teknisk Forvaltning. Der er afsat 3,000 mio. kr. til formålet i AT-påbud. Pulje til imødegåelse af AT-påbud i Der er afsat 1,000 mio. kr Vilsted/Vindblæs LBO. Tilbygning på Toppedalskolens indskoling i Vilsted/Vindblæs til erstatning for nuværende børnehave som angrebet af skimmelsvamp. Der er afsat 2,000 mio. kr. i Kridthuset. Etablering af ny børnehave som erstatning for Bh. Kridthuset på sin nuværende matrikel. Det afgøres ultimo 2013 hvor placeringen bliver. Der er afsat 5,000 mio. kr. i 2014 og 5,000 mio. kr. i Hornum Børnehave. Der er afsat 0,500 mio. kr. for-projektering af evt. ny børnehave i Hornum by. 8

10 Skøn på vedligeholdelsesstand 9

11 Dagtilbud Budget for dagtilbud Profitcenter I hele kr Børne- og Skoleforvaltning Sekretariat Dagtilbud Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner Særlige dagtilbud og klubber Tilskud til privatinstitutioner I alt Oversigt over aldersgrupper, moduler og institutionstyper Oversigt dagtilbud (børnehaver) Mål at fremme børns trivsel, udvikling og læring at give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud at forebygge negativ social arv og eksklusion at skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgangene mellem tilbuddene sammenhængende Dagplejen Fakta 1 leder, 1 souschef, 6 pædagoger 151 dagplejere 565 børn Dagplejen er en selvstændig kommunal institution med egen forældrebestyrelse. Dagplejen i Vesthimmerlands Kommune bygger på den tætte kontakt mellem en voksen og få børn i et hjemligt miljø. Hver dagplejer er tilknyttet en legestuegruppe, pt. er der 28 grupper fordelt i hele kommunen. Den budgetterede bruttodriftsudgift i 2014 er kr. pr. dagplejebarn. Det gælder også for 0-2 årige i aldersintegrerede institutioner og landsbyordninger (LBO er). 10

12 Visioner, målsætninger og værdier. Vision Vi vil være en dagpleje i konstant udvikling, hvor faglig ansvarlighed er i højsædet. Vi kan tilbyde et miljø med dialog og empati, hvor der er glæde og plads til alle. Mission Kvaliteten i dagplejen synliggøres gennem pædagogiske læreplaner, som forældrebestyrelse, dagplejere og pædagoger i fællesskab udarbejder. Derudover kan den enkelte dagplejer synliggøres via en informationsfolder, hvor dagplejeren præsenterer sig selv og fortæller hvad der vægtes i det enkelte dagplejehjem. Mål Det er dagplejens mål at skabe en overskuelig og genkendelig hverdag for barnet i et trygt og hjemligt miljø, samt at opnå et samarbejde med forældrene, som bygger på gensidig tillid. Vi vil tilbyde børnene en hverdag, der tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og udvikling. Hvor børnene kan bruge deres fantasi, være kreative og afprøve kræfter efter deres egen formåen. En hverdag, hvor der gennem samarbejde, fleksibilitet, medbestemmelse og ansvar, skabes et grundlag for fortsat udvikling for børn og voksne. Vi vil bestræbe os på at skabe et miljø for alle medarbejdere, der på en og samme tid virker trygt og inspirerende, så der bliver lyst, mod og rum til kontinuerlig udvikling og opkvalificering. Værdier Vores udgangspunkt er at alle mennesker er unikke. Dagplejens værdiord er: rummelighed, tryghed, tillid og respekt. At være rummelige betyder at være åbne, imødekommende og positive At skabe tryghed betyder at vi er til at stole på, og at der skabes rum for læring, trivsel og udvikling At udvise tillid betyder at være åbne, ærlige og anerkendende At respektere andre betyder at blive mødt i et ligeværdigt samarbejde Daginstitutioner Fakta 11 institutioner 4 integrerede institutioner Budget børnehaver Omfatter fællesudgifter (fripladstilskud, pulje til støttetimer, pulje til længerevarende sygdom, fælles-tr, tjenestekørsel, Pædagogisk assistentelever (PAU), udviklingskonsulent, kompensation arbejdsmiljø og tillidsrepræsentanter (AR/TR), pulje til efterregulering, uddannelse/kurser, betalinger til/fra kommuner og forældrebetalinger) samt drift af 11 børnehaver og 1 specialbørnehave. Belastningsgraden er uændret i forhold til 2013, nemlig 10,6 og åbningstiden er ligeledes uændret på 51 timer ugentlig. Det betyder at hvert barn i børnehave medfører 4,811 time pr. uge. Dette gælder også for 3-5 årige i LBO er. 11

13 Bruttoudgift kr. pr. barn Budget 2014 Tildeling personale, inkl.vikarer Integrerede daginstitutioner Omfatter fripladstilskud og forældrebetaling samt drift af 4 institutioner med børn i alderen 0-6 år. Institution Børn 0-2 år Institution Børn Minigrupper Flexjob Stillinger i alt Højgårdens Bh. 36, ,832 4,832 Bh. Valhalla 66, ,951 8,951 Bh. Legehuset 58, ,868 7,868 Bh. Kridthuset 88,42 * ,873 1,014 12,887 Bh. Højtoften 63,75 * ,558 1,014 9,572 Bh. Præstegårdsvej 40, ,481 0,500 5,981 Bh. Troldehøjen 52, ,054 7,054 Hornum Bh. 59, ,957 0,500 8,457 Bh. Mejsevej 50,42 * ,783 1,014 0,333 8,130 Bh. Bakgården 58, ,768 7,768 Bh. Lillevangen 67, ,023 9,023 I alt 642,53 86,150 3,042 1,333 90,525 Gennemsnit Bruttoudgift pr. barn er ekskl. fælles udgifter/indtægter. *Pris pr. barn er inkl. udgifter til minigrupper. Bruttoudgift kr. pr. 0-2 årig Budget 2014 Børn 3-5 år Bruttoudgift kr. pr. 3-5 årig Budget 2014 Tildeling personale inkl. vikarer Heraf flexjob Stillinger i alt Bakkegårdens bh 12, , ,800 0,333 9,133 Bh. Sneglehuset 11, , ,228 9,228 Bh. Markvænget 13, , ,114 0,500 11,614 Bh. Paddehatten 10, , ,157 6,157 I alt 46,66 178,09 35,299 0,833 36,132 Gennemsnit Bruttoudgift pr. barn er ekskl. fælles udgifter/indtægter. Tilsyn I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner eller private institutioner. De sidstnævnte får dog intet økonomisk tilsyn. Tilsynet skal sikre, at Vesthimmerlands Kommunes tilbud praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen på området. Samlet set viser de anmeldte tilsyn, at dagtilbuddene i Vesthimmerlands Kommune driftes i overensstemmelse med lovgivningen, og at den ydelse der leveres til forældre og børn, er i overensstemmelse med det serviceniveau, Byrådet har besluttet. Der er stor mangfoldighed på vejen til at skabe det gode børneliv, idet der anvendes mange forskelligartede aktiviteter og metoder, som styrker børnenes udvikling. Inklusion og fællesskaber er tydeligvis sat på dagsordenen. 12

14 Yderligere information: Faglige kvalitetsoplysninger I henhold økonomiaftalen 2010 mellem Regeringen og KL udarbejdes der kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet hvert andet år. Der er fokus på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene Kvaliteten har stor en betydning for senere skoleresultater og livschancer det gælder især for børn i udsatte positioner. Det er en kerneopgave for dagtilbuddene at sikre, at børn trives, udvikler sig og lærer. Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er dagtilbudsloven, og det er hensigten, at kvalitetsrapporten opsamler resultater og tilkendegiver retning for den grundlæggende udvikling på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten udkommer hvert andet år. Den samlede rapport skal fungere som et dialog- og udviklingsredskab til drøftelse af såvel status som udvikling og fastsættelse af mål på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten samler den dokumentation, der ifølge dagtilbudsloven og tilknyttede love og bestemmelser skal tilgå Byrådet og borgerne. Den rummer endvidere de kommunalt fastsatte krav til dokumentation. Således belyses de ressourcemæssige rammer og de faglige resultater. De faglige resultater bygger på dagtilbuddenes arbejde med Kompetencehjul, der er et pædagogisk redskab,samt temaerne fra De pædagogiske læreplaner, konklusionerne fra de pædagogiske tilsyn samt resultater fra brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældrene. Fokusområder Dagtilbuddene spiller en ny og større rolle i familielivet. Samarbejdet og arbejdet med børnene kan kvalificeres gennem en bevidst praksis, hvor dagtilbuddene inddrager den viden, forældrene har om barnet. Alle børn har ressourcer og har ret til at være en del af dagtilbuddets fællesskaber. Det er væsentligt, at dagtilbuddet i sin tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis bevidst forholder sig til anvendelsen af inde- og udemiljøer i forhold til børnenes læring og inklusion. Der er i løbet af 2012/13 uddannet 82 inklusionspædagoger For at understøtte kvalitet og udvikling i institutionerne arbejdes der med de 4 pejlingsmærker fra Fremtidens dagtilbud En reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion Målrettet forældresamarbejde En stærk evalueringskultur med fokus på Kvalitetsudvikling 13

15 Professionelt og tydeligt lederskab på alle niveauer Yderligere information: Støtte efter dagtilbudsloven Med henblik på at understøtte inkluderende tiltag og læringsmiljøer i nærmiljøet, samt på at styrke det almene børnemiljø til fordel for alle børn tildeles samtlige institutioner inklusionsmidler 2 gange årligt. Derudover er der 3 minigrupper for børn med særlige behov opstart i en Minigruppe sker på baggrund af visitationsprocedure. Grupperne er beliggende i børnehaverne Kridthuset, Højtoften og Mejsevej For børn i alderen 0 til 6 år med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne er der tilbud om plads i specialgruppe i henhold til 32 i Serviceloven. Gruppen er beliggende i Mejsevejens børnehave, Blå stue. 14

16 Skoler Fakta 18 folkeskoler herunder 10. klasse og 2 specialskoler (Den Kommunale Specialskole og Vestermarkskolen) 4275 elever Yderligere information: Budget for skoler Profitcenter I hele kr Børne- og Skoleforvaltning Dagtilbud og skoler Folkeskoler Skoler Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Betaling til specialskole Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Lukkede skoler Udviklingskonsulenterne Tjenestemandspensioner Specialundervisning i regionale tilbud I alt Skoledistrikter Skoleåret 2013/2014 Antal elever Klassekvotient Pris pr. elev kr. * Farsø , Gedsted 94 13, Strandby 95 13, Hornum , Aalestrup , Ullits , Vestrup , Aars , Østermarkskolen , Løgstør , Ranum , Overlade 97 13, Toppedal , Blære 77 11, Gennemsnit ,

17 *Pris pr. elev er ekskl. udgifter til klasser med elever med Opmærksomhedsforstyrrelser(ADHD), Autisme (K-kl.), Adfærd, kontakt og trivsel (AKT), Sprog/læseklasse, elever med generelle indlæringsvanskeligheder, udgifter til længerevarende sygdom samt fælles udgifter/indtægter. Skolefritidsordning (SFO)/Landsbyordninger (LBO) Institution Budgetteret for 2014 Tildeling personale inkl. vikar Pris SFO heldags plads * Pris 3-5 årig * 0-2 årige LBObørn 3-5 årige SFO-børn 1/1-31/7 SFO-børn 1/8-31/12** SFO Farsø Skole 11, ,50 135,94 10,00 SFO Løgstør Skole 8, ,74 112,56 4,17 SFO Aalestrup Skole 9, ,69 115,92 5,00 SFO Aars Skole 10, ,94 110,91 10,50 SFO Østermarkskolen 15, ,50 181,12 20,00 SFO Hornum Skole 3, ,49 58,83 SFO Toppedalskolen 4, ,25 57,47 LBO V. Hornum Skole 7, ,33 46,88 40,98 LBO Ranum Skole 6, ,53 25,25 40,26 27,75 LBO Strandby Skole 3, ,17 36,36 23,97 LBO Ullits Skole 6, ,50 37,58 33,56 LBO Overlade Skole 8, ,34 35,69 46,24 26,22 LBO Vestrup Skole 7, ,08 48,69 39,48 LBO Blære Skole 8, ,21 28,67 42,15 26,88 LBO Gedsted Skole 6, ,40 26,25 36,60 26,42 I alt 117,805 29,48 234, , ,01 49,67 Gennemsnit * Pris SFO heldagsplads og pris 3-5 årig er beregnet på baggrund af regnskab **I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen pr. 1. august 2014 er der i budget 2014 budgetteret med et fald på 30% SFO børn Mini- SFO Oversigt skolefritidsordninger / Landsbyordninger / SFO2 klubber Transport Fakta 275 børn er visiteret til specialkørsel i Vesthimmerlands Kommune Såfremt et barn visiteres til et specialtilbud i Vesthimmerlands Kommune, tager PPR samtidig taget stilling til, hvorvidt barnet skal bevilliges taxakørsel til og/eller fra skole eller om barnet kan benytte den kollektive bustrafik. Vurderingen foretages af PPR i samarbejde med forældre og skole. I enkelte tilfælde kan der også bevilliges taxakørsel til børn, som ikke har mulighed for at benytte den kollektive bustrafik. Det drejer sig specifikt om børn som er bosiddende i områder, hvor den kollektive bustrafik ikke dækker, og børn som skal færdes langs en trafikfarlig vejstrækning for at komme i skole eller til nærmeste busopsamlingssted. 16

18 Elevtal og prognoser Elevtal pr Antal elever i alt i almenklasser Antal almen klasser Gennemsnit klassekvotient i almenklasser 10. klasse , Aalestrup Skole , , Aars Skole , , Blære Skole , Farsø Skole , , Gedsted Skole , Hornum Skole , Løgstør Skole , , Overlade Skole , ,00 98 Ranum Skole , , Strandby Skole , Toppedalskolen , Ullits Skole , Vester Hornum Skole , Vestrup Skole , Østermarkskolen , Gennemsnit , ,29 DKS ,00 6 Vestermarkskolen ,88 62 I alt antal elever 4275 Antal elever i specialklasser Antal specialklasser Gennemsnit klassekvotient i specialklasser Antal elever i alt Farsø skole har den tosprogede elever og 26 elever fra asylcenter Ranum i 3 modtageklasser. Disse elever er indregnet i almenundervisningen 17

19 Skoleåret Klasser med < 15 i almenundervisningen i alt kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. I alt Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Toppedalskolen Blære Farsø Gedsted Hornum Løgstør Overlade Ranum Strandby Ullits Vestrup Vester Hornum Østermarkskolen Aalestrup Aars I alt:

20 Antal elever, der har valgt andet distrikt Antal elever indskrevet på skolen den Farsø 697 x Gedsted (0.-6. kl.) 98 4 x Strandby(0.-6. kl.) x Hornum x Aalestrup(0.-6. kl.) x Ullits(0.-6. kl.) x Vestrup(0.-6. kl.) x Aars x Østermarkskolen x Løgstør x Vester Hornum x Ranum x Overlade(0.-6. kl.) x Toppedal x Blære(0.-6. kl.) x Farsø Gedsted Strandby Hornum Aalestrup Ullits Vestrup Aars Østermarkskolen Løgstør Vester Hornum Ranum Overlade Toppedal Blære Specialklasser Vestermarkskolen Specialskole uden for kommunen Efterskole i 8. eller 9. klasse Friskoler Udenfor kommunen Valgt anden end distriktsskolen Vestermarkskolens 13 elever fra Aars Skoles distrikt er 8 elever bosiddende på Børnehjemmet på Dyrskuevej Vær opmærksom på, at de elever, der er på Vestemarkskolen for de små skolers vedkommende er elever fra klasse

21 Samlet prognose over skoleårene Alle elever i almenundervisningen % Toppedalskolen Blære Farsø Gedsted Hornum Løgstør Overlade Ranum Strandby Ullits Vestrup Vester Hornum Østermarkskolen Aalestrup Aars I alt Kvalitetsrapport Ifølge 40a i Folkeskoleloven er kommunen forpligtet til at udarbejde en årlig Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Vesthimmerlands Kommune. Formålet er gennem tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen at styrke byrådets mulighed for at varetage dens ansvar. Vesthimmerlands Kommune har søgt udfordringsretten til kun at udarbejde en rapport hvert andet år, hvorfor denne rapport omfatter skoleårene 11/12 og 12/13. Vesthimmerlands Kommune er endvidere frikommune og har i den forbindelse ansøgt om at sammenskrive Kvalitetsrapporten og Aftalen om dialogbaseret aftalestyring. Målet er at udarbejde én dækkende rapport, som er let tilgængelig, og som indeholder alle relevante oplysninger. Kvalitetsrapporten vil fortsat skulle indeholde den sammenfattende helhedsvurdering således, at byrådet har et grundlag for at tage stilling til det faglige niveau på kommunens folkeskoler og træffe beslutning om opfølgning herpå. Yderligere information:

22 Familiestuer/klasse Fakta Der er oprettet 3 familiestuer og 1 familieklasse fordelt i Nord, Midt og Syd Det er visionen, at de tre familiestuer og den ene familieklasse, der p.t. er etableret, skal bygge på samarbejde mellem forældre og dagtilbud/skole. Alle fire tilbud skal tage udgangspunkt i Marlborough-metoden, som er udviklet på Marlborough Familiecenter i London. Familiestuerne skal være med til at komplementere kommunens eksisterende tilbud. Det er i den forbindelse et centralt formål at omveksle behandlingstilbud til forebyggelsestilbud igennem en tidlig indsats, for dermed at minimere risikoen for udskillelse af barnet til længerevarende særforanstaltninger. Det er således intentionen at reducere antallet af støttetimer i dagtilbud, samt at reducere antallet af børn, som skal i specialtilbud. Familiestuen er et forebyggende tilbud, der ikke indgår i visitationssystemet. Det er dermed et tilbud, der tilbydes før visitationssystemet bringes i spil. OMRÅDE NORD Familiestuen Bobleren Området dækker Løgstør, Ranum, Overlade, Vilsted, Vindblæs OMRÅDE MIDT Familiestuen i midten Området dækker Aars, Blære, Hornum og Vester Hornum. OMRÅDE SYD Familiestuen syd Området dækker Farsø, Ullits, Strandby, Gedsted, Aalestrup og Vestrup. Familieklassen Gedsted skole Området dækker Vestrup, Ullits, Gedsted, Aalestrup, Strandby og Farsø. Samlet budget for familiestuer/klasse for kr. Yderligere information: 21

23 Special Udvikling af samlet udgift på specialområdet opgjort pr. budgetår Udgift i kroner % af s a mlet udg. til special område t 2009 % af s a mlet udg. til undervi s- ning Udgift i kroner % af s a mlet udg. til special område t 2010 % af s a mlet udg. til undervi s- ning AKT % 4% % 5% % 4% % 4% % 4% ADHD % 2% % 3% % 3% % 2% % 2% SL (sprog-læse klasse) % 1% % 1% % 1% % 0,4% % 0,2% E (erhvervsklasse) % 0,3% % 0,3% % 0,3% % 0,3% - 0% 0,0% K (k-klasse) % 2% % 3% % 3% % 3% % 3% Generelle % 3% % 3% % 2% % 2% % 1% Vestermarkskolen % 3% % 4% % 5% % 5% % 5% Den Kommunale Specialskole - 0% 0% - 0% 0% - 0% 0% % 0,1% % 0,2% Skolegang udenfor kommunen % 4% % 4% % 4% % 4% % 3% Udgift i alt % 20% % 23% % 24% % 21% % 17% Samlet budget på og % % % % % Udgift i kroner % af s amlet udg. til special område t 2011 % af s a mlet udg. til undervi s- ning Udgift i kroner % af s amlet udg. til special område t 2012 % af s amlet udg. til undervi s- ning Udgift i kroner % af saml et udg. til special område t 2012 % af saml et udg. til undervi s- ning

24 23

25 Tværgående indsatser Budget for Sundhed og Tværgående indsatser Profitcenter I hele kr Børne- og Skoleforvaltning Tværgående indsatser Tandplejen Børn i Bevægelse Sundhedsplejen I alt Profitcenter I hele kr Børne- og Skoleforvaltning Tværgående indsatser Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Specialpædagogisk bistand til voksne Specialundervisning i regionale tilbud Ungdomsuddannelser Ungdomsskolen I alt Tandplejen Fakta Brugere: ca (børn og unge 0 til 17 år, samt omsorgs- og specialtandpleje ) Ansatte: 20 (6 tandlæger svarende til 3,7 fuldtidsstilling, 1 specialtandlæge, 1 specialiseret tandplejer, 2 tandplejere, 9 klinikassistenter og 1 klinikassistentelev.) Vesthimmerlands kommunale tandpleje løser opgaverne i et samarbejde med 8 privatklinikker i kommunen. Samarbejdet er kontraktstyret med et fast årligt honorar pr. barn til praksis. Ca. 50 % af børn og unge betjenes i privatklinikkerne, som foretager almindelige behandlinger af børn og unge. I den kommunale klinik foretages almindelig behandlinger på børn og unge, specialiserede behandlinger herunder tandregulering og kirurgi samt varetagelsen af de specialiserede opgaver indenfor omsorgs- og specialtandpleje. Yderligere information:

26 Børn i bevægelse (BIB) Fakta Ansatte: 1 leder, 5 fysioterapeuter, 1 ergoterapeut, 1 børnelæge som konsulent og 1 administrativ medarbejder. BIB arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme, tidlig indsats, forældresamarbejde og tværfagligt samarbejde. Henvisning af børn og unge sker i tæt samarbejde med forældre via dagtilbud og skoler, samt læger og sygehuse. Indsatserne er råd og vejledning, undervisning, træning og behandling. Opgaverne udføres i børnenes hjem, i daginstitutioner, i skoler, i idrætscenter og svømmehal, samt i egne trænings- og behandlingslokaler. Sundhedsplejen Fakta Ansatte: 1 leder, 11 (6 småbørnssundhedsplejersker og 5 skolesundhedsplejersker) Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning til alle familier med nyfødte børn, småbørn og skolebørn. Man kan henvende sig om alt, der har med barnet/den unges og familiens trivsel at gøre. Sundhedsplejen arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme, tidlig indsats, forældresamarbejde og tværfagligt samarbejde Sundhedsplejen arbejder i opdelt ordning: småbørnsområdet og Skoleområdet. Yderligere information: Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) Fakta Ansatte: 21 (1 leder, 6 talekonsulenter, 2 inklusions-konsulenter, 2 læsekonsulenter, 10 psykologer PPR arbejder med råd og vejledning til forældre, dagtilbud, skoler og tværfaglige samarbejdspartnere i forhold til børn og unge fra 0 til 18 år. PPR arbejder konsultativt på skoler og dagtilbud og konkret med udredning, undersøgelse og undervisning på baggrund af indstilling fra forældre, skoler og dagtilbud. Hos PPR er der etableret et akut kriseteam, der betjener skoler, dagtilbud og tværgående indsatser, når der opstår en akut krisesituation som eksempelvis seksuelle overgreb, pludselige dødsfald, trafikulykker m.v., hvor børnene/de unge/de ansatte er direkte eller indirekte involveret. Derudover tilbyder PPR supervision og undervisning til forskellige faggrupper. Yderligere information: 25

27 Nyfødte i Vesthimmerlands Kommune fordelt på distrikter og år pr Tallene viser antal børn født i pågældende årstal med bopæl i Vesthimmerlands Kommune i de forskellige skoledistrikter pr (med- og modregnet hhv. til- og fraflyttere) Distrikt/år TOTAL 1. Farsø Gedsted Strandby Hornum Aalestrup Ullits Vestrup Aars Østermarken Vester Hornum Løgstør Ranum* Overlade Toppedalskolen Blære Total *Ekskl. børn i asylcenteret i Ranum

28 Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Fakta Ansatte:24, samt 1 leder, 2 afdelingsledere og administration CKU består af 3 afdelinger: Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov i alderen 16 til 25 år. Skolen har 35 til 40 elever pr. år. Beliggende i Arden Kompenserende specialundervisning for voksne. Undervisningen skal afhjælpe funktionsnedsættelser. Skolen underviser i løbet af et skoleår mellem 250 og 300 elever. Beliggende i Aars For ovennævnte 2 tilbud er der indgået politisk godkendt samarbejdsaftale med Mariagerfjord Kommune. erlands07&page=document&docid=5863&itemid=5880&attachmen tid=5884 Asylskole for voksne. Børne og Skoleforvaltningen er leverandør på opgaven til Socialforvaltningen. Undervisningen levers til ca. 400 asylansøgere fra asylcentrene i Ranum og Randers. Beliggende i Hvalpsund Yderligere information: Limfjordsskolen Fakta Ansatte :10 lærere og 22 pædagoger, pedel, rengøring og køkkenleder. Limfjordsskolen er et efterskolelignende tilbud til udviklingshæmmede unge mellem 16 og 25 år. Det er et kombineret uddannelses og bo tilbud(særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse STU og bodel) Eleverne kan være her i op til 3 år og for dette skoleår optaget 40 elever Der optages elever fra alle kommuner i Region nord og er et rammeaftaletilbud. Derudover tilbydes beskyttet beskæftigelse til 10 medarbejdere på Projektværkstedet her arbejdes der med teater, kunst, pedelarbejde og køkkenarbejde. Yderligere information:

29 Ungdomsskolen Fakta Ansatte: 10 fuldtidsbeskæftigede (4 i ungdomsskolen og 6 i Skole, Socialforvaltningen og Politi (SSP)/Ungeteamet), en kontor elev samt ca. 40 timelønsansatte. Vesthimmerlands Ungdomsskole er det kommunale fritids- og almentilbud, for alle unge mellem 7. klasse og 18. år. Der udbydes understøttende, fag- og sprogundervisning, kreative kursusforløb, weekendoplevelse, friluftture, samt studierejser og projektture med udgangspunkt i det faglige og sociale. Ungdomsskolen har 5 ungdomsklubber i: Løgstør, Ranum, Farsø, Aars og Aalestrup. SSP/Ungeteam er en del af Ungdomsskolen. SSP/Ungeteam samarbejder tværfagligt om forebyggelse og støtte til børn og unge i nærmiljøet, skole og klubber. Deres indsatsområde er, at arbejde med forebyggende og trivselsfremmende tiltag for børn og unge i hele Vesthimmerland Kommune i alderen 6-18 år. Forældrene kan henvende sig for råd og vejledning alle hverdage. Yderligere information: 27

30 Uddannelsesråd Vesthimmerland Uddannelsesråd Vesthimmerland består af Vesthimmerlands kommune samt ungdomsuddannelsesinstitutioner i Vesthimmerland. Uddannelsesråd Vesthimmerlands formål er at øge fokus på ungdomsuddannelsesmulighederne i Vesthimmerland med henblik på at fastholde og udvikle ungdomsuddannelsesudbuddet i Vesthimmerland. Formålet er endvidere, at øge samarbejdet, koordineringen og den gensidige støtte mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne og mellem disse og kommunen, samt at etablere en troværdig og betydningsfuld høringspart i lokale ungdomsuddannelsesspørgsmål. Følgende indgår i Uddannelsesråd Vesthimmerland: Formand for børne- og skoleudvalget (formand for uddannelsesrådet) Formand for beskæftigelsesudvalget Formand for socialudvalget Direktør for Erhvervsskolerne Rektor Vesthimmerlands Gymnasium Elevrepræsentanter Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning Forvaltningschef Børne- og Skoleforvaltningen Forvaltningschef Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Uddannelsesråd Vesthimmerland har arbejdet med målsætningen om, at 95 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og 50 % af alle unge skal gennemføre en videregående uddannelse i Derudover har Uddannelsesråd Vesthimmerland udarbejdet en ungestrategi. Rammeaftaler Der indgås årligt Rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde mellem Byrådene i de 11 kommuner og Regionsrådet i Region Nordjylland. Rammeaftalerne er et redskab for Byrådene i Regionen til på tværs at sikre at alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, som hvert år godkendes i de 11 Byråd og Regionsrådet. Udviklingsstrategien stiller skarpt på kommunernes ønsker til den faglige udvikling af tilbuddene. Dernæst skal udviklingsstrategien give et samlet skøn over behovet for regulering af pladser og tilbud i Rammeaftalen. Styringsaftalen er Rammeaftalens kapacitets- og økonomistyringsdel. Aftalen indeholder konkrete aftaler for de tilbud, hvor der handles pladser mellem kommuner og mellem region og kommuner. Aftalerne kan vedrøre:

31 udviklingen i takster for tilbud omfattet af aftalen prisstrukturen for de omfattede tilbud oprettelse og lukning af tilbud og pladser principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi frister for afregning for brug af tilbud Det fælleskommunale rammeaftalesekretariat står for udarbejdelsen af aftaledokumenterne i de årlige rammeaftaler gennem: Årlige indmeldinger fra kommunerne i forhold til behov og tendenser Dialogmøder med faglige netværk, forvaltninger og direktørkredsen(das) Den politiske behandling sker gennem KKR(kommunekontaktrådet) Dialog brugerorganisationer og handicapråd De enkelte kommunalbestyrelser og regionsrådet Udviklingsstrategien skal hvert år vedtages senest den 1. juni og styringsaftalen 15. oktober af kommunalbestyrelserne og regionsrådet. Vesthimmerland Kommune driver følgende tilbud under Rammeaftalerne: Limfjordsskolen i Løgstør Specialbørnehavegruppen på Mejsevej i Aars Yderligere information: 29

32 Private tilbud Interne skoler I Vesthimmerlands Kommune er der to opholdssteder med interne skoler. Den ene Altingets skole, Skolegade, Farsø, som pr. 1/ har 7 elever. Altingets skole har 12 pladser. Målgruppen er elever i alderen år med emotionelle, sociale- og indlæringsmæssige vanskeligheder. Den anden er Skolegården, Lendrupvej 26 og 29, Løgstør, som pr. 1/ har 6 elever. Målgruppen i undervisningsdelen er børn og unge med psykiske-, emotionelle-, sociale- og indlæringsvanskeligheder. Eleverne på Skolegården har hver især et individuelt tilrettelagt undervisningsforløb. Begge steder fører Børne- og Skoleforvaltningen det økonomiske- og undervisningsmæssige tilsyn. Aalestrup Realskole Vesthimmerlands Kommune har en overenskomst med Aalestrup Realskole, hvor skolen er overbygningsskole for Aalestrup Skole og Gedsted Skole. Aalestrup Realskole er en privatskole med elever fra klasse. Herunder ses antallet af elever opgjort den 7. august 2013, samt fra hvilke skoledistrikter elever kommer. Aalestrup Realskole den Antal elever indskrev et på skolen den Aalestrup Realskole Farsø Gedsted Strandby Hornum Aalestrup Ullits Vestrup Aars Østermarkskolen Løgstør Vester Hornum Ranum Overlade Toppedal Blære Udenfor kommunen 30

33 Friskoler i Vesthimmerlands Kommune Fakta Antal:3 Fjeldsø Friskole, Knabervej 120, Fjelsø, 9620 Aalestrup 9620 Aalestrup Vilsted Friskole, Troldbjergvej 4, Vilsted, 9670 Løgstør Himmerlands Friskole, Vadgårdvej 4,Haubro, 9600 Aars Oversigten viser elever fra Vesthimmerlands kommune, som går på friskole både i og udenfor kommunen. Elevtallet opgøres pr. 5.september. Oversigt Elever SFO Takst Skole Takst SFO Efterskoler Fakta Antal:5 Vesterbølle, Aagade 25B, 9620 Aalestrup Aalestrup naturefterskole, Vadgårdsvej 4, Haubro 9600 Aars Farsø efterskole, Viborgvej Farsø Ranum efterskole, Kærvej 6,9681 Ranum Himmerlands Ungdomsskole, Elevvej Aars Oversigten viser elever fra Vesthimmerlands kommune, som går på efterskole både i og udenfor kommunen. Elevtallet opgøres pr. 5.september. Oversigt Elever Takst Skole

34 Private institutioner Fakta Antal: 5 Aagades Børnehave, Aagade 25B, 9620 Aalestrup Sneglehuset Haubro, Vadgårdsvej 4, Haubro 9600 Aars Brobissen, Ullerupvej 64, Aggersund, 9670 Løgstør Storkereden, Troldbjergvej 4, Vilsted, 9670 Løgstør Mariehønen, Knabervej 112, Fjelsø, 9620 Aalestrup Der føres pædagogisk tilsyn med privatinstitutioner på samme vilkår, som de kommunale institutioner Driftstilskud uger 2 år. (inkl.) kr. årligt 3 5 år. (inkl.) kr. årligt Administrationsbidrag 26 uger 2 år (inkl.) kr. årligt 3 5 år (inkl.) kr. årligt Bygningstilskud 26 uger 2 år (inkl.) kr. årligt 3 5 år (inkl.) kr. årligt Yderligere information: Private børnepassere Fakta 27 private børnepasser der køres tilsyn hos, som bor i Vesthimmerlands Kommune 3 fra andre kommuner og 118 børn i privatpasning som bor i Vesthimmerlands kommune. Tilskud: 0 til 2 årige: kr. pr måned 3 til 5 årige: kr. pr måned Der føres tilsyn 2 gange årligt anmeldt/uanmeldt Forældre kan på eget initiativ indgå en aftale om privat pasning med en privat børnepasser (selvstændig erhvervsdrivende) eller forældrene kan ansætte en børnepasser (arbejdsgiverforpligtelse) Yderligere information: 32

35 Frikommuneforsøg Vesthimmerlands Kommune er frikommune og Børne- og Skoleforvaltningen har to forsøg i gang. Det ene om sammenskrivning af kvalitetsrapporten og aftalen om dialogbaseret aftalestyring. Børne- og Skoleforvaltningen ønsker med dette forsøg at udarbejde én dækkende rapport, som er let tilgængelig og indeholder alle relevante oplysninger. Forsøgsperioden er fra den 1. juli 2012 til den 1. juli Det andet forsøg om øget mulighed for samdrift af skole og dagtilbud. Folkeskoleloven giver mulighed for samdrift af skole og dagtilbud ved små skoler (skoler under 150 elever samt ingen overbygning), men med dette forsøg ønsker Børne- og Skoleforvaltningen at ophæve disse begrænsninger. Formålet med forsøget er bl.a. at forbedre muligheden for at skabe et solidt fagligt miljø samt administrative, økonomiske og ledelsesmæssige rationaler via større enheder. Forsøgsperioden er fra den 1. januar 2012 til den 31. december Udfordring 2014 Folkeskolereformen IT kapacitet- kompetencer Børnetallet Bæredygtighed Kompetenceudvikling Kortlægning af ledelsesniveauet og organisering af dette 33

36 Udarbejdet i januar 2014 af Børne-og Skoleforvaltningen 34

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen Selvejende MED Aalestrup Realskole 1 arbejdsmiljøgruppe Børn og Skole Dagplejen Administrationen Blære Skole og LBO Farsø Skole og SFO Gedsted Skole og Børnehus Arbejdsmiljøgruppre Dagplejen Adm. i Aalestrup,

Læs mere

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen Selvejende institution(er) Aalestrup Realskole indgår i den fælles arbejdsmiljøorganisation med 1 arbejdsmiljørepræsentant og 1 arbejdsmiljøleder via MED- Forvaltningsudvalg for Børn og Skole. Børn og

Læs mere

Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune Økonomisk Forvaltning

Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune Økonomisk Forvaltning Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Den foreliggende skoleplanlægningsmodel for Vesthimmerlands Kommune er resultatet af samarbejde imellem Lene Juel Petersen

Læs mere

Borgermøde 9. juni 2015

Borgermøde 9. juni 2015 1 Borgermøde 9. juni 2015 Udvikling af Børne- og skoleområdet Side 1 2 Børnetal - 2020/2021 Almenklasser 2011-2012 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Toppedalskolen 223 185 186

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2012 KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2012 Udarbejdet af Børne- & Skoleforvaltningen ultimo 2012 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Resurser... 4 Oversigt over institutioner... 4 Skoleudsættelser 2012...

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Oversigt over indsatser Børne- og Skoleforvaltningen. 1. udgave marts

Oversigt over indsatser Børne- og Skoleforvaltningen. 1. udgave marts Oversigt over indsatser 2012 1. udgave marts Introduktion Med afsæt i Den Sammenhængende Børnepolitik 1, har udarbejdet denne oversigt over forebyggende indsatser. Indsatsoversigtens struktur følger Børnelinealen

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget 2011-2012 1 1. Formål Formålet med dialogbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kommune er : At udvikle

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet 1 Udvikling af Børne- og Skoleområdet Maj 2015 Side 1 2 Mål og rammer Budgetforliget for budget 2015 igangsætning af proces om behandlingen af de underliggende væsentlige udfordringer, der ligger i overslagsårene

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

! " "## $ % &' % (! " # $% '' (! $ * & & ) ) ' )! ) + * ' ' "# % 2

!  ## $ % &' % (!  # $% '' (! $ * & & ) ) ' )! ) + * ' ' # % 2 !$% &'%(!$% & ' * ''( &! '!$ * + '% 2 +*',, *,., /, 0 1, 2 2 2 2 2, 2 +*',' * 3, +44 % / $ % 0 4 0 ' 5 3 ,'* 6 8./ Børnehaven Elmevej, Elmevej 4, Hornum, 9600 Aars Materielgården Hornum, Evaholmvej 6,

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

301 Skoler og undervisning

301 Skoler og undervisning OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Folkeskolen Skolebibliotekerne Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Befordring af elever Specialundervisning for børn Specialundervisning for

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

I Roskilde Kommune arbejdes der med flere indsatser for at sikre sammenhængende og gode overgange:

I Roskilde Kommune arbejdes der med flere indsatser for at sikre sammenhængende og gode overgange: Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 248798 Brevid. 1962802 NOTAT: Overblik over institutionstyper 28. august 2014 Notatet er udarbejdet til Folkeskolereformudvalget med henblik på at give en beskrivelse

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 10. januar 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 10. januar 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 10. januar 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 001. Masterplan 3 002. Budgetopfølgning pr. 30-11-2011 6 003. Budget 2012 for Brobissen 7 004.

Læs mere

Mål og Midler Klubber

Mål og Midler Klubber Fokusområder Følgende indsatsområde vil være genstand for særlig opmærksomhed i udviklingen af klubstrukturen i Viborg Kommune Ressourcetildelingsmodellen Sammenlægning af klubber - leder af flere klubber

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Baggrund: Den vedtagne politik bygger på Mariagerfjord kommunes børnepolitik. Inklusionspolitikken skal ligeledes ses i sammenhæng anbefalingerne fra regeringens

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

PPR Aalborgs organisering og opgaver

PPR Aalborgs organisering og opgaver Click here to enter text. PPR Aalborgs organsiering og opgaver 12. september 2013 Sagsnr./Dok.nr. 2013-32826 / 2013-285150 PPR Aalborgs organisering og opgaver PPR Aalborg er en tværfaglig organisation,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse KOLDING KOMMUNE Casebeskrivelse 64 Overblik Region: Syddanmark Overblik over styrings- og budgetmodellen Kommunestørrelse: 89.556 Special- og almenundervisningen indgår ikke i den samme delramme Socioøkonomisk

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre og

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) < Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE 1 BØRN OG UNGE ORGANISATIONSESKRIVELSE INDHOLD Børn og Unge - Helt grundlæggende... 4 Sådan er Børn og Unge opbygget... 5 Tæt på de tre centre... 7 Det politiske perspektiv...

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Rammer for mål og indholdsbeskrivelser for skolernes fritidstilbud i Vesthimmerlands Kommune

Rammer for mål og indholdsbeskrivelser for skolernes fritidstilbud i Vesthimmerlands Kommune Rammer for mål og indholdsbeskrivelser for skolernes fritidstilbud i Vesthimmerlands Kommune Alle børn i Vesthimmerland skal have et godt børneliv 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse ----------------------------------------

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 025. Overførsel af driftsmidler fra 2011 til 2012 3 026. Overførsel af anlægsmidler fra 2011 til

Læs mere

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune - Målgruppe, ydelse, proces og bevilling Specialpædagogisk bistand til småbørn Ét af formålene med dagtilbudsloven er at forebygge

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen AKT strategi Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014 Børn og Unge afdelingen Fredericia Kommunes strategi for AKT Baggrund Der har gennem mange år været arbejdet med AKT området i Fredericia

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T

K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T K VALITETSRAPPORT PÅ D A G T ILBUDSOMRÅDET K O M M U N E K VALITETSRAPPORT PÅ D A G T ILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere