Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)"

Transkript

1 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten dækker perioden: 1. maj juni 2012

2 Dansk Pancreas Cancer Database - DPCD Om Dansk Pancreas Cancer Database Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) gik i drift per 1. maj 2011, og er således en relativt ny klinisk kvalitetsdatabase. Formålet med DPCD er at fremme og sikre en ensartet og evidensbaseret udredning og behandling af patienter med pancreascancer (kræft i bugspytkirtlen) i Danmark. Resultaterne fra databasen skal sikre at behandlingsresultater i Danmark ligger på højde med internationale resultater. DPCD er fagligt forankret i Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG), som er en af tre Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) samlet under et i gruppen for Øvre Gastrointestinal Cancer (ØGC). På DPCG s hjemmeside forefindes yderligere information, herunder klaringsrapport for udredning og behandling af pancreascancer samt halvårsrapporter fra DPCG. For mere information om DMCG se Databasen er støttet af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet. Databasens klinisk registeransvarlige kontaktperson: Overlæge Claus Wilki Fristrup, Kirurgisk afd. A, Odense Universitetshospital, OUH, på vegne af Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG). E-post: Databasens kontaktperson i KCEB-Syd: Epidemiolog Henriette Engberg, Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Syd (KCEB-Syd) ved Odense Universitetshospital, OUH. E-post: Nærværende årsrapport 2011/2012 er udarbejdet i et samarbejde mellem styregruppen for Dansk Pancreas Cancer Database, Dansk Pancreas Cancer gruppe (DPCG) og KCEB-Syd ved Odense Universitetshospital, OUH. KCEB-Syd er ansvarlig for dataoprensning, databearbejdning og analyser i forhold til kapitel 1 indeholdende kvalitetsindikatorerne for DPCD. Endvidere er KCEB-Syd ansvarlig for de klinisk epidemiologiske kommentarer, som ledsager resultaterne af hver af de afrapporterede kvalitetsindikatorer for DPCD og for kapitel 4 vedrørende datagrundlag og metode. Dansk Pancreas Cancer Gruppe er ansvarlig for de resterende dele af DPCD Årsrapport 2011/2012, herunder den faglige kliniske kommentering og de kliniske anbefalinger, der ledsager hver af kvalitetsindikatorerne. 2/25

3 Indholdsfortegnelse Dansk Pancreas Cancer Database - DPCD... 2 Konklusioner og anbefalinger... 4 Væsentligste konklusioner baseret på indikatorresultater (DPCD):... 4 Faglige og kliniske anbefalinger til forbedringer (DPCD):... 4 I. Dansk Pancreas Cancer Database - Kvalitetsindikatorer... 5 Oversigt over alle indikatorresultater på nationalt niveau / Indikator I a. Andel patienter hvor det diagnostiske pakkeforløb er afsluttet indenfor 14 dage efter begyndelsen... 6 Indikator Ib. Andel af patienter hvor planlagt resektion af tumor gennemføres Indikator IIa. Andel patienter opereret senest 14 dage efter patient accept af behandlings-planen Indikator IIb. Andel patienter påbegyndt neoadjuverende onkologisk behandling (downstaging) senest 14 dage efter accept af behandlingsplanen Indikator IIc. Andel af patienter med R0 resektion af alle patienter med gennemført resektion Indikator IId. Andel af patienter som henvises til adjuverende behandling efter R0/R1 resektion Indikator IIIa. Andel af patienter i live 30 dage efter resektion af tumor II. Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet III. Oversigt over alle kvalitetsindikatorer for DPCD IV. Datagrundlag og metode V. Styregruppens medlemmer VI. Regionale kommentarer /25

4 Konklusioner og anbefalinger Væsentligste konklusioner baseret på indikatorresultater (DPCD): Den aktuelle indberetningsgrad skønnes for lav, til der kan laves overordnede konklusioner omkring indikatorerne. Der foreligger en fremadrettet strategi for 2013 som skal sikre en tilfredsstillende datakomplethed samt mulighed for opgørelse af denne. Faglige og kliniske anbefalinger til forbedringer (DPCD): Der arbejdes i Kompetencecentret på regelmæssig fremsendelse af mangellister til de deltagende afdelinger baseret på udtræk fra Patobank og Landspatientregistret. Dette vil være en væsentlig hjælp til sikring af komplet indberetning på afdelingsniveau samt en forudsætning for at kunne opgøre datakompletheden. Det forventes at dette arbejde er tilendebragt i foråret Der er fortsat stor opbakning fra de indberettende klinikere til at deltage i arbejdet. Det er vigtigt at dette ressourcekrævende arbejde også understøttes af de respektive afdelingsledelser. Der er planlagt revision af indikatorsættet i foråret /25

5 o I. Dansk Pancreas Cancer Database - Kvalitetsindikatorer Oversigt over alle indikatorresultater på nationalt niveau /2012 Tabel 1.1. Oversigtstabel - Indikator Ia-b, IIa-d og IIIa - Danmark, 2011/2012. Indikator Indikator Ia: Andel af patienter, hvor det diagnostiske pakkeforløb er afsluttet indenfor 14 dage efter begyndelsen. Indikator Ib: Andel af patienter, hvor planlagt resektion af tumor blev gennemført. Indikator IIa: Andel af patienter opereret senest 14 dage efter patientaccept af behandlingsplan. Indikator IIb: Andel af patienter påbegyndt downstaging senest 14 dage efter patientaccept af behandlingsplan. Indikator IIc: Andel af patienter med R0 resektion af alle patienter med gennemført resektion. Indikator IId: Andel af patienter som henvises til adjuverende behandling efter R0/R1 resektion. Standard Uoplyst (Pct.) Indikatoropfyldelse 2011/12 80 % 2 44 (31-57) 80 % 0 77 (69-84) 90 % 0 36 (28-45) 90 % 0 0 (0-84) 80 % 0 97 (92-99) 80 % 0 85 (77-92) Indikator IIIa: Andel af patienter i live 30 dage efter resektion af tumor. 90 % 0 97 (92-99) Tabel 1.1: Samlet oversigt over alle indikatorresultater for perioden 2011/2012. Tidligere perioder inkluderes ikke, idet nærværende årsrapport er den første for Dansk Pancreas Cancer Database som TOPICA database. BEMÆRK vedr. fortolkning af Standard opfyldt : Nej = Indikatorresultatet (punktestimatet) er mindre end den vedtagne standard og 95% CI inkluderer ikke den vedtagne standard. Ja* (delvist) = Indikatorresultatet (punktestimatet) er mindre end den vedtagne standard men 95% CI inkluderer den vedtagne standard. Ja = Indikatorresultatet (punktestimatet) er større end den vedtagne standard. Samme fortolkning af Standard opfyldt anvendes i alle tabeller i DPCD Årsrapport 2011/ /25

6 Indikator I a. Andel patienter hvor det diagnostiske pakkeforløb er afsluttet indenfor 14 dage efter begyndelsen. Tabel 1.2a. Indikator Ia. Andel patienter hvor det diagnostiske pakkeforløb er afsluttet indenfor 14 dage efter begyndelsen - Danmark og sygehus afdelinger, 2011/2012. Ia Aktuelle år Std. 80% Tæller/ Uoplyst Opfyldt nævner Antal (Pct.) Pct. (95% CI) Danmark Nej 28 / 64 1 (2) 44 (31-57) Rigshospitalet, kirurgi Ja 4 / 4 0 (0) 100 (40-100) Odense Universitetshospital, kirurgi Nej 17 / 36 0 (0) 47 (30-65) Århus Sygehus, kirurgi Nej 3 / 14 1 (7) 21 (5-51) Aalborg Sygehus, kirurgi Nej 4 / 10 0 (0) 40 (12-74) Tabel 1.2a: Nævner populationen udgøres af alle patienter, der udredes gennem et kræftpakkeforløb og hvor henvisningsårsagen er Udredning og behandling. Da Rigshospitalet primært koder deres patienter med henvisningsårsag Behandling mangler der således et væsentligt antal patienter ved dette center. Figur 1.1a. Indikator Ia. Andel patienter hvor det diagnostiske pakkeforløb er afsluttet indenfor 14 dage efter begyndelsen - Danmark og sygehus afdelinger, 2011/2012. Danmark Indikator Ia, Rigshospitalet, kirurgi Odense Universitetshospital, kirurgi Århus Sygehus, kirurgi Aalborg Sygehus, kirurgi pct. konfidensinterval Indikatorandel, pct. Landsgennemsnit Standard: 80 pct. 6/25

7 Klinisk epidemiologiske kommentarer til Indikator Ia: Nævner populationen udgøres af alle patienter, der udredes gennem et kræftpakkeforløb og hvor henvisningsårsagen er Udredning og behandling. Den samlede nævnerpopulation for opgørelsen af Indikator Ia udgøres af 64 patienter. Datakompletheden for Indikator Ia er 98%. Som følge af forskellig kodepraksis på Rigshospitalet i forhold til de øvrige udredende centre er der for Rigshospitalet kun registreret meget få patienter (Tabel 1.2). Således er indikatorresultatet for Rigshospitalet ikke retvisende i forhold til de øvrige indikatorresultater for Odense Universitetshospital, Århus Sygehus og Aalborg Sygehus (hvor der dog ligeledes er et relativt lavt antal indberettede patientforløb i forhold til det forventede antal). Den vedtagne standard for andelen af patienter, hvor det diagnostiske pakkeforløb er afsluttet inden for 14 dage er 80%. På landsplan er standarden ikke opfyldt med et indikatorresultat på 44%, 95%CI (31-57) (Tabel 1.2a). Det skal i denne forbindelse bemærkes, at det samlede antal indberettede patientforløb er meget lavt, og derfor at en øget indberetning vil kunne medføre et ganske anderledes landsdelsresultat for Indikator Ia. Andelen af patienter, hvor det diagnostiske pakkeforløb er afsluttet inden for 14 dage er generelt lav ved alle centre. Særligt lavt ligger Århus Sygehus med en andel på 21%, 95%CI (5-51). Kun Rigshospitalet opfylder den vedtagne standard med 100%%, 95%CI (40-100) (Tabel 1.2), men dette kan skyldes det meget lave antal indberettede patientforløb. I alt ca. 850 personer diagnosticeres med pancreas cancer per år i Danmark, og således burde nævnerpopulationen for Indikator Ia være væsentligt større end 64 patienter. Alle centre har således et indberetningspotentiale, der gerne skulle udfyldes fra og med næste DPCD Årsrapport. Faglig klinisk kommentering til Indikator Ia: Der er meget få indberetninger i forhold til det forventede antal. Dette kan til dels forklares med at langtfra alle patienter er indgået i et kræftpakkeforløb, hvilket er karakteristisk for pancreas cancer patienter, samt det faktum, at ikke alle patienter udredes på afdeling med højt specialiseret funktion. Selv når dette tages i betragtning skønnes antal indberetninger dog at være meget lavt. Den nøjagtige registreringskomplethed kan dog ikke udregnes, idet der ikke har været rundsendt mangellister fra kompetencecenteret. De få indberetninger fra Rigshospitalet skyldes at patienterne ikke udredes på Rigshospitalet men henvises færdigudredte til MDT og eventuel behandling. Patienterne indgår derfor ikke i indikator Ia. Der er for få data til en meningsfuld analyse. Anbefaling til Indikator Ia: Det er væsentligt at få øget indberetningerne og at få et overblik over det forventede antal indberetninger. Der arbejdes fra Kompetencecentret på at etablere mangellister ud fra Patobank og Landspatientregistret. På opfordring fra DPCD og DPCG s styregruppe er der kommet øget opmærksomhed omkring den nødvendige indberetning på de deltagende afdelinger. 7/25

8 Det forventes at alle patienter fremadrettet vil blive inkluderet i kræftpakkeforløb, når begrundet mistanke foreligger. Det fastlagte niveau på 80% kan være sat for højt, idet udredningen af patienterne ofte kan være kompliceret og langvarig. Specielt kan det være vanskeligt at opnå biopsiverificeret diagnose. Niveauet vil blive drøftet i forbindelse med revision af indikatorerne i foråret Indikator Ib. Andel af patienter hvor planlagt resektion af tumor gennemføres. Tabel 1.3. Indikator Ib. Andel af patienter hvor planlagt resektion af tumor gennemføres - Danmark og sygehus afdelinger, 2011/2012. Ib Aktuelle år Std. 80% Tæller/ Uoplyst Opfyldt nævner Antal (Pct.) Pct. (95% CI) Danmark Ja* 103 / (0) 77 (69-84) Rigshospitalet, kirurgi Ja 69 / 85 0 (0) 81 (71-89) Odense Universitetshospital, kirurgi Ja* 17 / 23 0 (0) 74 (52-90) Århus Sygehus, kirurgi Nej 13 / 22 0 (0) 59 (36-79) Aalborg Sygehus, kirurgi Ja 4 / 4 0 (0) 100 (40-100) Tabel 1.3: Nævner populationen udgøres af alle patientforløb, hvor behandlingsintentionen er kurativ og hvor der er en gyldig operationsdato. Figur 1.2. Indikator Ib. Andel af patienter hvor planlagt resektion af tumor gennemføres - Danmark og sygehus afdelinger, 2011/ /25

9 Danmark Indikator Ib, Rigshospitalet, kirurgi Odense Universitetshospital, kirurgi Århus Sygehus, kirurgi Aalborg Sygehus, kirurgi pct. konfidensinterval Indikatorandel, pct. Landsgennemsnit Standard: 80 pct. Klinisk epidemiologiske kommentarer til Indikator Ib: Nævner populationen udgøres af alle patientforløb, hvor behandlingsintentionen er kurativ og hvor der er en gyldig operationsdato. Den samlede nævnerpopulation for opgørelsen af Indikator Ib er 134 patientforløb. Datakompletheden for Indikator Ib er 100%. Den vedtagne standard for andelen af patienter hvor planlagt resektion af tumor gennemføres er 80%. På landsplan er standarden kun delvist opfyldt, idet indikatorresultatet på 77% er mindre end den vedtagne standard mens 95%CI (69-84) inkluderer standarden. Andelen af patienter hvor planlagt resektion af tumor gennemføres varierer mellem de enkelte centre. Århus Sygehus opnår laveste andel på 59%, 95%CI (36-79) mens Aalborg Sygehus opnår højeste andel på 100%, 95%CI (40-100). Rigshospitalet og Aalborg Sygehus opfylder den vedtagne standard, mens Odense Universitetshospital kun delvist opfylder standarden. Århus Sygehus opfylder ikke den vedtagne standard. Det bør bemærkes i den forbindelse, at Aalborg Sygehus generelt har et meget lavt antal indberettede patientforløb. Faglig klinisk kommentering til Indikator Ib: Standarden er kun delvist opfyldt, men dette kan bero på manglende indberetninger. Der mangler mulighed for at bedømme datakompletheden. Den observerede forskel mellem afdelingerne forventes at skyldes de relativt få indberetninger fra flere afdelinger. Det forventes at forskellen udjævnes når datamængden stiger. Anbefaling til Indikator Ib: Det forventes at udsendte mangellister fra Kompetencecentret vil bedre indberetningen væsentligt, samt give mulighed for at bedømme datakompletheden. 9/25

10 Indikator IIa. Andel patienter opereret senest 14 dage efter patient accept af behandlingsplanen. Tabel 1.4. Indikator IIa. Andel patienter opereret senest 14 dage efter patient accept af behandlingsplanen - Danmark og sygehus afdelinger, 2011/2012. IIa Aktuelle år Std. 90% Tæller/ Uoplyst Opfyldt nævner Antal (Pct.) Pct. (95% CI) Danmark Nej 51 / (0) 36 (28-45) Rigshospitalet, kirurgi Nej 27 / 90 0 (0) 30 (21-41) Odense Universitetshospital, kirurgi Nej 7 / 24 0 (0) 29 (13-51) Århus Sygehus, kirurgi Nej 15 / 23 0 (0) 65 (43-84) Aalborg Sygehus, kirurgi Ja* 2 / 4 0 (0) 50 (7-93) Tabel 1.4: Nævner populationen udgøres af alle patientforløb, hvor der er en gyldig operationsdato. Figur 1.3. Indikator IIa. Andel patienter opereret senest 14 dage efter patient accept af behandlingsplanen - Danmark og sygehus afdelinger, 2011/2012. Danmark Indikator IIa, Rigshospitalet, kirurgi Odense Universitetshospital, kirurgi Århus Sygehus, kirurgi Aalborg Sygehus, kirurgi pct. konfidensinterval Indikatorandel, pct. Landsgennemsnit Standard: 90 pct. 10/25

11 Klinisk epidemiologiske kommentarer til Indikator IIa: Nævner populationen udgøres af alle patientforløb, hvor der er en gyldig operationsdato. Den samlede nævnerpopulation for opgørelsen af Indikator IIa er 141 patientforløb. Datakompletheden for Indikator IIa er 100%. Den vedtagne standard for andelen af patienter opereret senest 14 dage efter patient accept af behandlingsplan er 90%. På landsplan er standarden ikke opfyldt med et indikatorresultat på 36% og 95%CI (28-45), som ikke indeholder den vedtagne standard. Der er variation mellem de enkelte centre i andelen af patienter opereret senest 14 dage efter patient accept af behandlingsplan. Århus Sygehus opnår højeste andel på 65%, 95%CI (43-84), mens Odense Universitetshospital opnår laveste andel på 29%, 95%CI (13-51). Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Århus Sygehus opfylder ikke den vedtagne standard for Indikator IIa. Aalborg Sygehus opfylder delvist standarden, men dette skyldes udelukkende det meget lave antal indberettede patientforløb og deraf følgende stor statistisk usikkerhed på estimatet. Faglig klinisk kommentering til Indikator IIa: Resultatet er ikke tilfredsstillende, idet ventetiden på operation har været for lang, både nationalt og lokalt. Der tages dog forbehold for manglende indberetninger. Anbefaling til Indikator IIa: Der er allerede i de enkelte centre gjort tiltag til at øge kapaciteten og forbedre patientforløbene. Det forventes at indikatorkravet overholdes fremadrettet i alle centre. 11/25

12 Indikator IIb. Andel patienter påbegyndt neoadjuverende onkologisk behandling (downstaging) senest 14 dage efter accept af behandlingsplanen. Tabel 1.5. Indikator IIb. Andel patienter påbegyndt neoadjuverende onkologisk behandling (downstaging) senest 14 dage efter accept af behandlingsplanen - Danmark og sygehus afdelinger, 2011/2012. IIb Aktuelle år Std. 90% Tæller/ Uoplyst Opfyldt nævner Antal (Pct.) Pct. (95% CI) Danmark Nej 0 / 2 0 (0) 0 (0-84) Herlev Hospital, onkologi Ja 0 / 0 0 Nęstved Sygehus, onkologi Ja 0 / 0 0 Odense Universitetshospital, onkologi Ja* 0 / 1 0 (0) 0 (0-98) Århus Sygehus, onkologi Ja* 0 / 1 0 (0) 0 (0-98) Aalborg Sygehus, onkologi Ja 0 / 0 0 Tabel 1.5: Nævner populationen udgøres af alle patientforløb, hvor den onkologiske behandlingstype er downstaging og hvor der er en gyldig dato for opstart af behandling. Figur 1.4. Indikator IIb. Andel patienter påbegyndt neoadjuverende onkologisk behandling (downstaging) senest 14 dage efter accept af behandlingsplanen - Danmark og sygehus afdelinger, 2011/2012. Danmark Indikator IIb, Herlev Hospital, onkologi Næstved Sygehus, onkologi Odense Universitetshospital, onkologi Århus Sygehus, onkologi Aalborg Sygehus, onkologi pct. konfidensinterval Indikatorandel, pct. Landsgennemsnit Standard: 90 pct. 12/25

13 Klinisk epidemiologiske kommentarer til Indikator IIb: Nævner populationen udgøres af alle patientforløb, hvor den onkologiske behandlingstype er downstaging og hvor der er en gyldig dato for opstart af behandling. Der er i alt kun indberettet to patientforløb til brug for opgørelse af Indikator IIb. Derfor giver det ikke mening at kommentere yderligere på resultaterne. Faglig klinisk kommentering til Indikator IIb: Der er for få indberetninger til meningsfuld analyse. Antallet af indberetninger svarer ikke til det forventede antal, men der mangler mulighed for at bedømme datakompletheden. Anbefaling til Indikator IIb: Indikatoren ser alene på downstaging, men det vil være mere relevant at se på alle typer af onkologisk behandling. Indikatoren tages op til revision i foråret /25

14 Indikator IIc. Andel af patienter med R0 resektion af alle patienter med gennemført resektion. Tabel 1.6. Indikator IIc. Andel af patienter med R0 resektion af alle patienter med gennemført resektion - Danmark og sygehus afdelinger, 2011/2012. IIc Aktuelle år Std. 80% Tæller/ Uoplyst Opfyldt nævner Antal (Pct.) Pct. (95% CI) Danmark Ja 100 / (0) 97 (92-99) Rigshospitalet, kirurgi Ja 68 / 69 0 (0) 99 (92-100) Odense Universitetshospital, kirurgi Ja 16 / 17 0 (0) 94 (71-100) Århus Sygehus, kirurgi Ja 13 / 13 0 (0) 100 (75-100) Aalborg Sygehus, kirurgi Ja* 3 / 4 0 (0) 75 (19-99) Tabel 1.6: Nævner populationen udgøres af alle patientforløb, hvor der er foretaget resektion af tumor og hvor der er en gyldig operationsdato. Figur 1.5. Indikator IIc. Andel af patienter med R0 resektion af alle patienter med gennemført resektion - Danmark og sygehus afdelinger, 2011/2012. Danmark Indikator IIc, Rigshospitalet, kirurgi Odense Universitetshospital, kirurgi Århus Sygehus, kirurgi Aalborg Sygehus, kirurgi pct. konfidensinterval Indikatorandel, pct. Landsgennemsnit Standard: 80 pct. 14/25

15 Klinisk epidemiologiske kommentarer til Indikator IIc: Nævner populationen udgøres af alle patientforløb, hvor der er foretaget resektion af tumor og hvor der er en gyldig operationsdato. Den samlede nævnerpopulation for opgørelsen af Indikator IIc er 103 patientforløb. Datakompletheden for Indikator IIc er 100%. Den vedtagne standard for andelen af patienter med R0 resektion af alle patienter med gennemført resektion er 80%. På landsplan er standarden opfyldt med et indikatorresultat på 97%, 95%CI (92-99). Andelen af patienter med R0 resektion af alle patienter med gennemført resektion varierer mellem de enkelte centre. Aalborg Sygehus opnår laveste andel på 75%, 95%CI (19-99) mens Århus Sygehus opnår højeste andel på 100%, 95%CI (75-100). Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Århus Sygehus opfylder alle den vedtagne standard på 80%, mens Aalborg Sygehus kun delvist opfylder standarden. Det bemærkes, at Aalborg Sygehus har et meget lavt antal indberettede patientforløb. Faglig klinisk kommentering til Indikator IIc: Det er tilfredsstillende at standarden er overholdt, samt at de danske resultater ligger højt sammenlignet med internationale resultater. Den observerede forskel mellem afdelingerne må tilskrives de få indberetninger fra Ålborg, og det forventes at forskellen udlignes i takt med flere indberetninger. Anbefaling til Indikator IIc: En standardisering af den patologiske vurdering af resektatet vil forbedre sammenligningen mellem de deltagende afdelinger. Der er internationalt publiceret data som antyder, at en standardisering ligeledes vil kunne medføre en ændring i fordelingen mellem R0 og R1 resektioner. En ændring vil derfor kunne medføre behov for revision af den vedtagne standard på 80%. DPCG har nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for standardisering i henhold til de nyeste internationale anbefalinger. Disse anbefalinger er ressourcekrævende for de involverede patologer og kirurger. 15/25

16 Indikator IId. Andel af patienter som henvises til adjuverende behandling efter R0/R1 resektion. Tabel 1.7. Indikator IId. Andel af patienter som henvises til adjuverende behandling efter R0/R1 resektion - Danmark og sygehus afdelinger, 2011/2012. IId Aktuelle år Std. 80% Tæller/ Uoplyst Opfyldt nævner Antal (Pct.) Pct. (95% CI) Danmark Ja 88 / (0) 85 (77-92) Rigshospitalet, kirurgi Ja 65 / 69 0 (0) 94 (86-98) Odense Universitetshospital, kirurgi Ja* 12 / 17 0 (0) 71 (44-90) Århus Sygehus, kirurgi Ja* 7 / 13 0 (0) 54 (25-81) Aalborg Sygehus, kirurgi Ja 4 / 4 0 (0) 100 (40-100) Tabel 1.7: Nævner populationen udgøres af alle patienter, der får en R0 eller R1 resektion af tumor og hvor der er en gyldig operationsdato. Figur 1.6. Indikator IId. Andel af patienter som henvises til adjuverende behandling efter R0/R1 resektion - Danmark og sygehus afdelinger, 2011/2012. Danmark Indikator IId, Rigshospitalet, kirurgi Odense Universitetshospital, kirurgi Århus Sygehus, kirurgi Aalborg Sygehus, kirurgi pct. konfidensinterval Indikatorandel, pct. Landsgennemsnit Standard: 80 pct. 16/25

17 Klinisk epidemiologiske kommentarer til Indikator IId: Nævner populationen udgøres af alle patienter, der får en R0 eller R1 resektion af tumor og hvor der er en gyldig operationsdato. Den samlede nævnerpopulation for opgørelsen af Indikator IId er 103 patientforløb. Datakompletheden for Indikator IId er 100%. Den vedtagne standard for andelen af patienter som henvises til adjuverende behandling efter R0/R1 resektion er 80%. På landsplan er standarden opfyldt med et indikatorresultat på 85%, 95%CI (77-92). Der er variation mellem de enkelte centre i andelen af patienter som henvises til adjuverende behandling efter R0/R1 resektion. Århus Sygehus opnår laveste andel på 54%, 95%CI (25-81) mens Aalborg Sygehus opnår højeste andel på 100%, 95%CI (40-100). Rigshospitalet og Aalborg Sygehus opfylder den vedtagne standard på 80%, mens Odense Universitetshospital og Århus Sygehus begge kun delvist opfylder standarden. Det bemærkes, at Aalborg Sygehus har et meget lavt antal indberettede patientforløb. Faglig klinisk kommentering til Indikator IId: Resultatet er tilfredsstillende. De observerede forskelle mellem de indberettende afdelinger kan tilskrives den begrænsede datamængde. Anbefaling til Indikator IId: Det vil fremadrettet være mere interessant at undersøge, hvor mange patienter, der reelt modtager adjuverende behandling. Det vil ligeledes være interessant at belyse årsagerne til manglende adjuverende behandling. Dette vil blive taget op i forbindelse med den planlagte revision af indikatorerne og databasen i foråret /25

18 Indikator IIIa. Andel af patienter i live 30 dage efter resektion af tumor. Tabel 1.8. Indikator IIIa. Andel af patienter i live 30 dage efter resektion af tumor - Danmark og sygehus afdelinger, 2011/2012. IIIa Aktuelle år Std. 90% Tæller/ Uoplyst Opfyldt nævner Antal (Pct.) Pct. (95% CI) Danmark Ja 100 / (0) 97 (92-99) Rigshospitalet, kirurgi Ja 68 / 69 0 (0) 99 (92-100) Odense Universitetshospital, kirurgi Ja* 15 / 17 0 (0) 88 (64-99) Århus Sygehus, kirurgi Ja 13 / 13 0 (0) 100 (75-100) Aalborg Sygehus, kirurgi Ja 4 / 4 0 (0) 100 (40-100) Tabel 1.8: Nævner populationen udgøres af alle patientforløb, hvor operationstypen er resektion og hvor der er en gyldig operationsdato. Figur 1.7. Indikator IIIa. Andel af patienter i live 30 dage efter resektion af tumor - Danmark og sygehus afdelinger, 2011/2012. Danmark Indikator IIIa, Rigshospitalet, kirurgi Odense Universitetshospital, kirurgi Århus Sygehus, kirurgi Aalborg Sygehus, kirurgi pct. konfidensinterval Indikatorandel, pct. Landsgennemsnit Standard: 90 pct. 18/25

19 Klinisk epidemiologiske kommentarer til Indikator IIIa: Nævner populationen udgøres af alle patientforløb, hvor operationstypen er resektion og hvor der er en gyldig operationsdato. Den samlede nævnerpopulation for opgørelse af Indikator IIIa er 103 patientforløb. Datakompletheden for Indikator IIIa er 100%. Den vedtagne standard for andelen af patienter i live 30 dage efter resektion af tumor er 90%. På landsplan er standarden opfyldt med et indikatorresultat på 97%, 95%CI (92-99). Andelen af patienter i live 30 dage efter resektion af tumor er generelt høj ved alle fire centre. Aalborg Sygehus og Århus Sygehus opnår begge en overlevelse på 100%, mens Rigshospitalet og Odense Universitetshospital opnår hhv. 99% og 88% overlevelse efter 30 dage. Rigshospitalet, Århus Sygehus og Aalborg Sygehus opfylder alle den vedtagne standard på 90%, mens Odense Universitetshospital kun delvist opfylder standarden med et indikatorresultat på 88%, 95%CI(64-99). Det bemærkes, at Aalborg Sygehus har et lavt antal indberettede patientforløb. Faglig klinisk kommentering til Indikator IIIa: Resultatet er tilfredsstillende. Der må dog tages forbehold for de få indberetninger, samt at det ikke har været muligt at bedømme datakompletheden. Anbefaling til Indikator IIIa: Det forventes at brug af mangellister vil øge indberetningen samt give mulighed for at bedømme datakompletheden fremadrettet. 19/25

20 II. Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Cancer pancreatis (CP) omfatter en række histologiske undergrupper, hvoraf duktalt karcinom udgør mere end 80 % af alle histologisk verificerede neoplasier i pancreas. I DPDC indberettes kun patienter med duktalt karcinom. Periampullær cancer defineres som en malign tumor lokaliseret inden for en radius af 1 cm fra papilla Vateri. Tumorerne kan være udgået fra den intrapancreatiske del af ductus choledocus, fra 2. stykke af duodenum, fra selve papillen eller fra den juxtapapillære del af caput pancreatis. Blandt de maligne periampullære tumorer udgør adenokarcinomerne hovedparten og udgår i de fleste tilfælde fra den intestinale mucosa. Den del af de periampullære kancere, der ikke kan allokeres til anden lokalisation, betragtes som en pancreas cancer. Indeværende rapport har som udgangspunkt beskæftiget sig med duktale adenokarcinomer i pancreas, men skelnen mellem de forskellige typer er vanskelig. Derfor vil fremadrettet også de periampulære og duodenalcancerne blive indberettet til databasen. Der skønnes at findes 900 nye tilfælde af CP i Danmark om året, men der mangler nøjagtige data herfor. CP er en alvorlig sygdom, hvor prævalensen næsten svarer til incidensen. Resultatet af en pilotserie i DPCD har vist en samlet 5-års overlevelse for patienter med CP på 5%. Den eneste kurative mulighed er resektion af tumor. Resultater fra samme pilotserie viste en 5-årsoverlevelse efter resektion på 26%. Desværre giver CP ofte vage og sene symptomer hvorfor kun omkring 10-20% af patienterne kan tilbydes operation og resektion. Udredning og stillingtagen til behandling er en højt specialiseret opgave som kun varetages på de 5 universitetshospitaler. Avanceret udredning, ekstensiv kirurgi og onkologisk behandling kræver multidisciplinære teams samt specialuddannet personale. Såfremt sygdommen ved diagnosetidspunktet er for avanceret til resektion, vil der ofte være mulighed for onkologisk palliativ behandling. Den mediane overlevelse ved pallierende onkologisk behandling ligger på ca. 6 måneder ved metastaserende sygdom og 10 måneder ved ikke metastaserende sygdom. Desværre er mange patienter allerede i så dårlig almen tilstande ved diagnosen, at der kun kan tilbydes understøttende behandling. Den mediane overlevelse for disse patienter er 2 måneder. CP er således en svært alvorlig og omkostningstung sygdom. DPCD er oprette med det formål at fremme og sikre en ensartet og evidensbaseret udredning og behandling af patienter med CP i Danmark. Resultaterne fra databasen skal sikre at behandlingsresultater i Danmark ligger på højde med internationale resultater. 20/25

21 III. Oversigt over alle kvalitetsindikatorer for DPCD Tabel 3.1 Indikatoroversigt Indikator Ia Ib IIa IIb IIc IId Indikator - beskrivelse Udredning: Andel af patienter, hvor det diagnostiske pakkeforløb er afsluttet indenfor 14 dage efter begyndelsen. Andel af patienter, hvor planlagt resektion af tumor blev gennemført. Behandling: Andel af patienter opereret senest 14 dage efter patientaccept af behandlingsplan. Andel af patienter påbegyndt downstaging senest 14 dage efter patientaccept af behandlingsplan. Andel af patienter med R0 resektion af alle patienter med gennemført resektion. Andel af patienter som henvises til adjuverende behandling efter R0/R1 resektion. Overlevelse: Indikator type Format Indikator standard Keywords Proces Andel 80% Udredning Proces Andel 80% Udredning Proces Andel 90% Behandling Proces Andel 90% Behandling Proces Andel 80% Behandling Proces Andel 80% Behandling IIIa Andel af patienter i live 30 dage efter resektion af tumor. Resultat Andel 90% Overlevelse IIIb Andel af patienter i live 1 år efter radikal (R0) resektion. Resultat Andel 60% Overlevelse IIIc Andel af patienter i live 3 år efter radikal (R0) resektion. Resultat Andel 20% Overlevelse IIId Andel af patienter i live 5 år efter radikal (R0) resektion. Resultat Andel 15% Overlevelse 21/25

22 IV. Datagrundlag og metode Indberettende enheder Behandling af pancreas cancer er jf. specialeplanen koncentreret på fire kirurgiske og fem onkologiske afdelinger i Danmark. Disse afdelinger indberetter oplysninger vedrørende kliniske forhold og behandling af af patienter med pancreas, papil og duodenal cancer til Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD). Indberettende afdelinger er gengivet i tabel 4.1. Tabel 4.1 Indberettende enheder Rapportnavn Type Sygehus Afdeling Afdelingskode Region Rigshospitalet, kirurgi Kirurgi Rigshospitalet Rigshospitalet, Kirurgisk Hovedstaden Gastroenterologisk Klinik, C Herlev Hospital, onkologi Herlev Hospital Onkologisk overafd. R Hovedstaden onkologi Næstved Sygehus, onkologi Region Sjællands NAE Onkologi-Hæmatologi 3800N8 Sjælland onkologi Sygehusvæsen Odense Universitetshospital, onkologi onkologi OUH Odense Universitetshospital Onkologisk afd. R, Odense Universitetshospital Syddanmark Odense Universitetshospital, kirurgi Århus Sygehus, onkologi Kirurgi OUH Odense Universitetshospital Kirurgisk afd. A, Odense Universitetshospital Syddanmark onkologi Århus Sygehus Onkologisk Overafd. D Midjylland Århus Sygehus, kirurgi Kirurgi Århus Sygehus Kir. Gastroenterologisk Midjylland Overafd. L Aalborg Sygehus, Kirurgi Aalborg Sygehus Alb Kir Gastro. Område Nordjylland kirurgi Aalborg Sygehus, onkologi onkologi Aalborg Sygehus Alb Onkologisk Område Nordjylland Datagrundlag Den aktuelle årsrapport dækker perioden 1. maj juni Data til årsrapporten er udtrukket pr , og de kliniske afdelinger har således haft mulighed for indberetning af data indtil denne dato. I alt 512 patienter er inkluderet i udtrækket. Der er efterfølgende indhentet oplysninger om vitalstatus i CPR-registret. Data er oprenset således, at der kun indgår patientforløb med valide cpr-numre (baseret på udtræk fra CPR 1 patient er ekskluderet fra datagrundlaget p.g.a. fejl i CPR). Indberetning til DPCD Afdelingerne indberetter til DPCD via det webbaserede inddateringsstystem Topica. Inddatering af data foregår over Sundhedsdatanettet til server hos CSC Scandihealth A/S i Århus, hvorfra data bliver repliceret hver nat til server i Region Syddanmark (hos KCEB-Syd). Patienterne oprettes i databasen ved modtagelse af henvisning og kirurger og onkologer udfylder hver især formularer vedrørende udredning, MDT og behandling. Gennem rapporter i Topica holdes overblik over manglende inddateringer, ligesom der er indbygget regler til sikring af datavaliditeten i systemet. 22/25

23 Registreringskomplethed Det har i indeværende årsrapport ikke været muligt at nå at implementere opgørelse af registreringskomplethed. Fremadrettet forventes registreringskompletheden opgjort på baggrund af udtræk på relevante Morfologi- og Topografikoder i Patobank, evt. suppleret med behandlingsoplysninger fra LPR. Analysemetoder Analyser i indeværende årsrapport er udarbejdet i Stata 12. Binomial eksakt 95% konfidensinterval beregnes for indikatorandele. Indikatoropgørelserne i denne første årsrapport indeholder rå, ikke-justerede resultater. Fremadrettet kunne det overvejes at justere resultatindikatorerne for relevante variable (overlevelsesindikator IIIa-IIId, se tabel 3.1). Justeringer indføres i det omfang, at det giver mening, givet den forholdsvis lille nævnerpopulation i overlevelsesindikatorerne. 23/25

24 V. Styregruppens medlemmer DPCD s styregruppe består af repræsentanter fra de behandlende centre, repræsentanter fra de relevante specialeselskaber samt repræsentanter fra Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Syd (KCEB- Syd) og Danske Regioner. Styregruppens aktuelle sammensætning (per august 2012): Kirurgi: Udpeget af Dansk Kirurgisk Selskab Carsten Palnæs Hansen Overlæge, dr.med. Michael Bau Mortensen Formand, Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Frank Viborg Mortensen Professor, overlæge, dr.med. Mogens Sall Overlæge H:S Rigshospitalet - Kirurgisk klinik C Odense Universitetshospital - Kirurgisk afd. A Århus Sygehus - Kirurgisk afd. L Aalborg Sygehus Syd - Kirurgisk afd. A Onkologi: Udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi Niels Henrik Holländer Næstved Sygehus - Onkologisk afd. Ledende overlæge Morten Ladekarl Århus Sygehus - Onkologisk afd. D Overlæge, dr.med. Per Pfeiffer Odense Universitetshospital - Onkologisk afd. R Forskningsprofessor, overlæge, ph.d. Benny Vittrup Herlev Hospital - Onkologisk afd. R Overlæge Mette Yilmaz Aalborg Sygehus Syd - Onkologisk afd. Overlæge Radiologi: Udpeget af Dansk Radiologisk Selskab Birgitte R. Svolgaard Overlæge Herlev Hospital, Radiologisk afdeling Patologi: Udpeget af Dansk Selskab for Anatomisk Patologi og Cytologi Tine Plato Hansen Odense Universitetshospital - Patologisk Institut Overlæge Birgitte Federspiel Rigshospitalet - Patologiafdelingen Overlæge Mogens Vyberg Aalborg Sygehus Nord - Patologisk Institut Overlæge Øvrige medlemmer udpeget til Dansk Pancreas Cancers Databaseudvalg (DPCD): Mads Haugaard Repræsentant for Region Syddanmark Afdelingschef Claus Fristrup Repræsentant for Dansk Pancreas Cancer Gruppe Overlæge, ph.d., DPCD projektleder Henriette Engberg Repræsentant for KCEB-Syd Epidemiolog 24/25

25 VI. Regionale kommentarer Som det fremgår, er registreringskompletheden ikke tilfredsstillende på langt de fleste centre. Der er generelt kommet et langt større registreringskrav for klinikerne uden at der nødvendigvis er blevet afsat mere tid til at sikre dette. Der er ligeledes indført nye registreringskoder for kræftpakkeforløb. De nye registreringskoder forventes dog at kunne være en hjælp til udarbejdelse af mangellister lokalt i afdelingerne. I Region Nord er tilført ekstra ressourcer specifikt for at få øget registreringsgraden. Det forventes efterfølgende at registreringen vil blive tilfredsstillende. Der er også i andre regioner tilført ressourcer til kræftområdet, f.eks. i form af forløbskoordinatorer. Disse vil med fordel kunne inddrages i registreringsarbejdet. 25/25

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2012 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2012-30. juni 2013 Rapportens analyser og epidemiologiske

Læs mere

(DPCD) Status og fremtid

(DPCD) Status og fremtid Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Status og fremtid Claus Fristrup Dansk Pancreas Cancer Database ØGC Årsmøde 2011 DPCD Hører organisatorisk under DPCG Styres af en styregruppe = styregruppen for DPCG

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2014-30. juni 2015 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2015/2016 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2015 30. juni 2016 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2013 30. september 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Kan kvalitet reduceres til ét tal?

Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til ét tal? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Lørdag d. 11. januar 2014,Nyborg Erik Jakobsen, Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til

Læs mere

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Dansk PancreasCancer Gruppe ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2014 1. Nationale Kliniske Retningslinjer 2. DPCD Årsrapport 2013-2014 3. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK)

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR Dansk Lunge Cancer Register Årsmøde 2013 Erik Jakobsen, Leder Årets Highlights 1.Markant stigende overlevelse totalt 2.Markant stigende overlevelse efter kirurgi 3.Patobank nu med data 4.Forløbstider

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Kræft og komorbiditet alle skal have del i de gode resultater 6. marts 2013 Kosmopol, København Erik Jakobsen, Leder I hovedpunkter

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed

Læs mere

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2014/2015

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2014/2015 Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2014-30. september 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

DPCG Årsberetning 2014

DPCG Årsberetning 2014 DPCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Dansk Pancreas Cancer Gruppe 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse

Læs mere

PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk)

PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk) PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno 2008 - KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk) Klaringsrapport vedrørende rende udredning og behandling af cancer pancreatis September 2008 KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk) Et

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database Vejledning til indtastning Version 1.1 september 2011

Dansk Pancreas Cancer Database Vejledning til indtastning Version 1.1 september 2011 Side 1 af 21 Dansk Pancreas Cancer Database Vejledning til indtastning Version 1.1 september 2011 Kontaktinformation: Sekretær Darley Petersen Tlf. +45 2055 3974 Email: Darley.Petersen@ouh.regionsyddanmark.dk

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

Årsberetning 2013. Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Danske Multidiciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe

Årsberetning 2013. Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Danske Multidiciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe Årsberetning 213 Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Danske Multidiciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe 1 Indhold 1. Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)... 3 1 a. Årsberetningen

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabellerne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer :

Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabellerne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer : Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer : INDIKATOR Udredning I: Andel af patientforløb som er færdigudredt

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG. Dansk Okulær Onkologi Gruppe

Årsrapport for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG. Dansk Okulær Onkologi Gruppe Årsrapport 2013 15 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Dansk Okulær Onkologi Gruppe Årsrapporten 2013 15 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af Overlæge Peter Toft, overlæge Steen

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 2014.

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 2014. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 214. Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde Center for Klinisk Epidemiologi

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter med

Læs mere

DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014

DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014 DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014 Version 3 April 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010

LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010 Det Nationale Indikatorprojekt LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010 Marts 2011 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 Endelig udgave 20. november 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015 BUP-ADHD National årsrapport 2014 1. januar 2014-31. december 2014 Dato 04.09.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling

Læs mere

DaTeCaData. Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe

DaTeCaData. Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe DaTeCaData Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National Årsrapport 2013-2014 1.januar 2013-31.december 2014 Version 3 Marts 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Årsrapport. Dansk Esophagus-, Cardiaog Ventrikelkarcinom database. (DECV-databasen)

Årsrapport. Dansk Esophagus-, Cardiaog Ventrikelkarcinom database. (DECV-databasen) Dansk Esophagus-, Cardiaog Ventrikelkarcinom database (DECV-databasen) Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport (for perioden 1. januar 2010 31. december

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Akut Leukæmi Database

Dansk Akut Leukæmi Database Dansk Akut Leukæmi Database Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Årsrapport. Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Årsrapport. Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2016 Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret

Læs mere

DaRenCadata (Dansk Renal Cancer database) Årsrapport. (1. august 2012-31. juli 2013)

DaRenCadata (Dansk Renal Cancer database) Årsrapport. (1. august 2012-31. juli 2013) 1 DaRenCadata (Dansk Renal Cancer database) Dansk Urologisk Cancer Gruppe Årsrapport (1. august 2012-31. juli 2013) December 2013 2 Årsrapportens forfattere Denne årsrapport er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2011 Årsrapport www.dnog.dk Forord Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR), som er en del af Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG), udgiver hermed Årsrapport 2012 med primært

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Dansk Akut Leukæmi Database

Dansk Akut Leukæmi Database Dansk Akut Leukæmi Database Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling for

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2012 DNOR data frosset 7. januar 2013. Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. januar 2013. Rapport færdiggjort

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Vejledning i brug af DLCR Afrapporteringsportal

Vejledning i brug af DLCR Afrapporteringsportal Afdeling: Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Udarbejdet af: Jesper Kjær Hansen Kliniske Databaser Journal nr.: 2-93-00113-2008 E-mail: jesper.kjaer.hansen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 12. november

Læs mere

DaPeCaData (Dansk Penis Cancer Database) Dansk Urologisk Cancer Gruppe. 1.juni 2012-31.maj 2013

DaPeCaData (Dansk Penis Cancer Database) Dansk Urologisk Cancer Gruppe. 1.juni 2012-31.maj 2013 DaPeCaData (Dansk Penis Cancer Database) Dansk Urologisk Cancer Gruppe 1.juni 2012-31.maj 2013 September 2013 Årsrapportens forfattere Årsrapporten er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Udviklingen i behandlingsresultater for lungecancer i DK de seneste 10 år. Dansk Radiologisk Selskabs Årsmøde

Udviklingen i behandlingsresultater for lungecancer i DK de seneste 10 år. Dansk Radiologisk Selskabs Årsmøde Udviklingen i behandlingsresultater for lungecancer i DK de seneste 10 år Dansk Radiologisk Selskabs Årsmøde Torsdag d. 30. Januar 2014, Odense Erik Jakobsen, Behandlingsresultater lungecancer DK 2003-2012

Læs mere

DLGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG)

DLGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG) DLGCG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato BUP-ADHD National årsrapport 2015 1. januar 2015-31. december 2015 Dato 28.09.2016 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Forord. Dansk Lunge Cancer Register v/ Erik Jakobsen, Klinisk lektor, overlæge, MPM Leder af DLCR

Forord. Dansk Lunge Cancer Register v/ Erik Jakobsen, Klinisk lektor, overlæge, MPM Leder af DLCR Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 2015. Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde med Center for Klinisk Epidemiologi

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015 Årsrapport nr. 1 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 215 1. januar 215-31. december 215 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2014

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2014 Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) DBCG Kolofon Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Lungecancer. National auditrapport januar 2011 december 2011. Dansk Lunge Cancer Register. Dansk Lunge Cancer Gruppe

Lungecancer. National auditrapport januar 2011 december 2011. Dansk Lunge Cancer Register. Dansk Lunge Cancer Gruppe Lungecancer National auditrapport januar 2011 december 2011 Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 REVISIONSPÅTEGNELSE... 3 INDIKATORGRUPPENS

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2012 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 30. april 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2015 (Perioden 1. januar - 31. december 2015) Endelig udgave

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2012.

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2012. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2012. Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde med Kompetencecentre for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2014 Årsrapport www.dnog.dk Forord har primært fokus på behandling af patienter med hjernetumorer diagnosticeret i 1. JANUAR 31. DECEMBER 2014. Denne årsrapport udgår fra

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Referat DARENCA møde 11. november 2014 Afholdt på Rigshospitalet

Referat DARENCA møde 11. november 2014 Afholdt på Rigshospitalet Referat DARENCA møde 11. november 2014 Afholdt på Rigshospitalet Darenca s medlemmer som deltog: Frede Donskov, overlæge, dr. med., Onkologisk afdeling, Aarhus (formand) Bjarne Kromann, overlæge, Urologisk

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2009 www. dnog. dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Konklusion og anbefalinger...5 Generelt...5 Specifikt i forhold til indikatorer...6

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Nedenstående tabeller viser resultater for NIP-lungecancer fra årsrapporten fra henholdsvis 2010 og 2009. Indikatorer for overlevelse

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udarbejdelse af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter

Læs mere