Velkommen i Danske Bank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen i Danske Bank"

Transkript

1 /3 Onsdag 4. oktober 2006 Annoncetillæg Åbent brev Velkommen i - her er du tæt på det hele I Gentofte kommune er en del af bybilledet. Det er vi i Hellerup, Charlottenlund, Ordrup, Gentofte og Vangede. Mange ved, hvad der sker i s filialer, mens andre kun kender os udefra. er andet og mere end det, vi udfører bag facaderne. Vi har bl.a. et finanscenter på en førstesal i Charlottenlund, og vi har lokale partneraftaler med idrætsforeninger og museer. Vi har studielegater til unge. Og vi har igangsat initiativer, der både fremmer talentet og støtter kulturen. Dette - og lidt om de steder i kommunen hvor er knyttet til historien om Gentofte, kan du læse mere om i denne avis. Med venlig hilsen og go læselyst FLEMMING ANKJÆR filialdirektør Gentofte Afdeling INGER HJERMIND filialdirektør Ordrup Torv Afdeling ANDERS CHRISTENSEN filialdirektør Hellerup Afdeling WILLY HANSEN filialdirektør Bernstorffsvej Afdeling GERT CHRISTIANSEN filialdirektør Charlottenlund Afdeling KIRSTEN BAADSGAARD filialdirektør Øregård Afdeling RICO LARSEN filialdirektør Vangede Afdeling Hvorfor hedder byen Hellerup? 2 Få forklaringen på side Når flaget hejses er banken åben 7 Se selv på side Finansiel rådgivning på Business-Class 11 Læs hele artiklen på side Maestro betalingskort til de unge Læs mere på side13

2 i Hellerup 2 Strandvejsbankerne i Hellerup På Strandvejen i Hellerup kan man gå i både hvor strøget begynder, og hvor det ender. I den ene ende ligger Danske bank over for det sted, hvor Hellerupgård lå, og i den anden ende ved siden af Øregård Til filialerne i Hellerup er der knyttet et team af privatrådgivere. På havetrappen til Bernstorff Slot ses fra venstre Hans Larsen, Gitte Larsen, Grethe Danielsen, Arlette Neumann og Andreas Jensen. Servicerådgiver Elin Jensen er gennem 30 år blevet et kendt ansigt hos kunderne i Hellerup Afdeling. Hellerup Afdeling Strandvejen 80, 2900 Hellerup Telefon Når Strøget i Hellerup ender ved Øregårdsparken, er det først og fremmest fordi Øregård i 1917 blev solgt til Gentofte kommune med en klausul om, at parken ikke måtte udstykkes. Dette satte en stopper for byggeboomet på Strandvejen, der blev indledt med C.L.Ipsens udstykninger fra Callisensvej til Hellerupvej og de efterfølgende udstykninger af Søndre og Nordre Onsgårds jorder, der strakte sig fra Hellerupvej til Aurehøjvej. I 1910 etablerede Landmandsbanken en filial i den nye bydel på Strandvejen nr. 80 med en snes medarbejdere og to bankbetjente, der blev sendt i byen med penge og bankdokumenter til de fine fruer i Hellerup. Meget har ændret sig siden dengang, men banken ligger, hvor den altid har ligget. Øget kompleksitet - I dag hedder vi, og vi klarer os fint uden lokale bankbetjente og med lidt færre ansatte, siger filialdirektør i Hellerup Afdeling, Anders Christensen. - Men det der især adskiller os fra dengang og nu, er selve måden, vi i dag driver bank på. Tidligere var bankerne måske en anelse tilbagelænede. I dag er vi langt mere proaktive i vores bestræbelser på at imødegå kundernes behov. Ikke mindst i forbindelse med de mange services og den meget brede produktpalette, som vi i dag kan tilbyde. Bl.a. er ejerboligen blevet et langt vigtigere omdrejningspunkt i vore kunders privatøkonomi end tidligere. Dette har skabt en øget kompleksitet i forhold til de mere traditionelle forbrugslån, og man kan derfor godt sige, at denne udvikling har medført et øget behov for specialistrådgivning om den brede vifte af muligheder, som mange af vore kunder har i dag. Rådgiverteam - Som moderfilial for de to øvrige filialer i Hellerup, skal vi sikre, at den nødvendige rådgivningsekspertise er tilgængelig i alle 3 filialer. Dette gør vi med et team af privatrådgivere, som også Øregård Afdeling og Bernstorffsvej Afdeling kan trække på, når der er behov for spidskompetencer i forbindelse med privatrådgivning inden for f.eks. bolig, pension, investering og forsikring. Partneraftale med Øregård - Mange af vore kundearrangementer afholder vi på Øregård Museum, som vi har en kultur-partneraftale med. Denne aftale indebærer bl.a., at museumsleder Jane Sandberg tit og ofte deltager i vores kundearrangementer, hvor hun fortæller spændende og engageret om både kommunens historie og de mange forskellige udstillinger og arrangementer på Øregård, som under hendes ledelse har udviklet sig til en af de mest aktive og attraktive Servicerådgiver Kirsten Jørgensen klarer de daglige ekspeditioner i Øregård Afdeling til både kundernes og deres hundes fulde tilfredshed. kulturinstitutioner i Gentofte kommune. Lille og lokal - Øregård Afdeling adskiller sig på flere måder fra Hellerup Afdeling, der i kraft af sin placering nok er mere strøgbank, end vi er i vores ende af Strandvejen, fortæller Kirsten Baadsgaard, der er filialdirektør for på Strandvejen Vi kan naturligvis tilbyde det samme, som vores kolleger i Hellerup Afdeling kan, men vi er både mindre og nok også en anelse mere lokale, end man er i den anden ende. Forstået på den måde, at mange af vores kunder kommer fra nærområdet og derfor kender hinanden. Når der er flere kunder, som venter på ekspedition, ser vi tit, at de sætter sig ned og sludrer med hinanden i stedet for at stå i kø og vente ved kassen. Hunde er velkomne - Om man må tage hunde med sig ind i himlen, skal jeg lade være usagt, men her i banken må man godt. Kirsten Jørgensen, der sammen med Lisbeth Andersen, klarer de daglige ekspeditioner ved skranke og kasse, er nemlig en sand dyreven. Hvis en af vores kunder har lille trofast med i banken, så åbner Kirsten Jørgensen for dåsen med hundekiks, før der bliver åbnet for kassen. I Øregård Afdeling vil vi værne om vore kunders værdier med kompetent rådgivning, og vi er ikke blinde for, at værdier ikke nødvendigvis behøver at være af økonomisk karakter, slutter Kirsten Baadsgaard med et smil. Øregård Afdeling Strandvejen 209, 2900 Hellerup Telefon En lidt for dyr gård har lagt navn til Hellerup Grundstenen til navnet Hellerup blev lagt på det gamle Gentofte Overdrev, hvor Gl. Hellerup Gymnasium ligger i dag Af viceadmiral Christian Koningh købte justitsråd, stempelpapirforvalter Johan David Heller i 1748 lystgården Lokkerup, der var opført på det gamle Gentofte Overdrev. Da han kort efter overtagelsen ændrede gårdens navn til Hellerupgaard, er forklaringen lidt mere spidsfindig end den umiddelbare lighed med hans efternavn. Heller, der var indvandret fra Tyskland, har nok ment, at prisen, som viceadmiralen havde forlangt, var lige lovlig høj. For heller up er nemlig en vending, der på plattysk betyder op med skillingen. Så navnet Heller-up-gaard var mere et udtryk for hans humoristiske sans end forfængelighed omkring hans eget navn. Hellerupgård havde flere efterfølgende ejere, bl.a. enken efter agent Christian Schaarup Blach, der i 1783 giftede sig med storkøbmanden, konferensråd Erich Erichsen. Han opførte i 1802 en ny hovedbygning til Hellerupgaard. Strøget i Hellerup I 1887 købte tømmerhandler C. L. Ipsen Hellerupgaard. Et par år efter opkøbte han det gamle traktørsted Slukefter og i 1895 landstedet Lille Mariendal. Han sad nu inde med 53 tønder land, som han begyndte at udstykke. Den nye bydel, der efterfølgende blev opbygget, blev kaldt for Hellerup efter Hellerupgård. C. L. Ipsens udstykninger omfattede den del af Strandvejen, som i dag kaldes for Strøget i Hellerup. Den nye Hellerupgaard blev opført i 1802 af konferensråd Erich Erichsen, der også opførte Erichsens palæ på Kgs. Nytorv, som efter fusionen med Handelsbanken i 1990 nu er en del af s hovedsæde.

3 3 i Hellerup Best-teller i Øregård Park Danske Initiativpuljer har støttet international fortælle-dag En god bog kan blive en best-seller. Og en mand, der altid er god for en historie, kan blive en best-teller. Sådan én havde Selskabet til Fremme af Levende Kultur i Skolen besøg af, da man i sidste måned afviklede et stort fortælle-arrangement i Øregård Park. - Vi havde søgt Danske Initiativpuljer om støtte til arrangementet, og de kroner vi modtog, gjorde det muligt for os at invitere professionelle fortællere, siger Liselotte Frederiksen, der er formand for selskabet. - Bl.a. kom Hans Laurens, der har sit eget fortælle-kompagni, Best-Tellers, og han fortalte en kinesisk fortælling for de mange tilhørere, der denne lørdag eftermiddag var mødt op i Øregård Park. Arrangementet var en succes, og museumsleder Jane Sandberg har givet tilsagn om, at Øregaard Museum vil medvirke til, at vi årligt kan arrangere en tilsvarende fortælle-dag i Øregård Park. Ansøgning til Danske Initiativpuljer To gange årligt kan foreninger i hele landet søge Danske Initiativpuljer om støtte til lokale initiativer indenfor idræt, kultur eller viden. Den samlede pulje er på over 5 mio. kroner. Du kan læse mere om ansøgningskriterier og ansøgningsfrist på: Bernstorff er et godt navn i Hellerup Ved udskiftningen af familiens gods skabte Bernstorfferne samtidig forudsætning for den geografiske struktur, som Gentofte kommune har i dag J. H. E. Bernstorff og hans nevø A. P. Bernstorff var betydelige reformatorer. I 1765 ophævede de fæste og hoveri for bønderne i Gentofte Sogn. Få år efter udskiftningen blev Bernstorfferne hædret, bl.a. ved at omdøbe Ordrupvejen til Bernstorffsvej. I dag er Bernstorffsvej kommunens vigtigste indfaldsvej. Her ligger rådhuset. Og her ligger. Mange Private Banking kunder - Bernstorffsvej er ikke en forretningsgade på samme måde, som Strandvejen er det. Vores nærområde er i mere udpræget grad et boligområde med mange villaer og Bernstorffsvej Afdeling Bernstorffsvej 67, 2900 Hellerup Telefon husstande, der enten har en stor formue og/eller en høj lønindtægt, siger filialdirektør Willy Hansen, Bernstorffsvej Afdeling. - Derfor har vi en del kunder med meget komplekse rådgivningsbehov, der ligger ud over de kompetencer, som rådgiverne her i filialen og i vores rådgivningsteam i Hellerup kan tilbyde. Så man kan sige, at en del af den rådgivning vi yder, også går på at fortælle vores potentielle Private Banking kunder Sanne Jørgensen er servicerådgiver og hjælper kunderne i Bernstorffsvej Afdeling med de daglige bankforretninger. mere indgående om den ekspertrådgivning og de avancerede finansielle værktøjer, som vi kan tilbyde i Finanscentret på Ole Bruuns Vej. Det har vi været rimelig gode til. Alene i år er en række kunder nu også Private Banking kunder, samtidig med at de anvender Bernstorffsvej Afdeling som kontoførende filial. Du kan læse mere om s Private Banking koncept på siderne 10 og 11. Øregård blev reddet fra spekulation og nedrivning Øregaard Museum og park vidner i dag om en tid, hvor Strandvejens landsteder lå som perler på snor i hver deres store park Landstedet Øregård blev opført i 1806 af storkøbmanden Johannes Søbøtker, og hvis man sammenligner denne nyklassicistiske bygning med Hellerupgård, er det tydeligt, at der er tale om samme arkitekt, nemlig J. J. Rammées. I 1895 blev Øregård købt af grosserer Dethlef Ohlsen, og efter hans død i 1913 solgte Ohlsen s enke i 1917 ejendommen og de tilhørende jorder til Gentofte kommune. Og hun har givet haft en bagtanke med sit valg af køber. For hun ønskede, at både hovedbygning og park skulle bevares og friholdes for de spekulations-raids, som i hendes og hendes mands tid havde ændret Strandvejen til ukendelighed. Og det ville kommunen godt skrive under på. Det er således go e gamle fru Ohlsens skyld, at vi fortsat kan nyde Øregårds smukke hovedbygning og park Klausuler og servitutter Efter overtagelsen udstykkede kommunen Øregårds jorder, men med klausuler og tinglyste servitutter om bl.a. udnyttelse og bebyggelsesprocenter. Og Gentoftes daværende borgmester, oberst Parkov, bestemte, at vejene på de udstykkede arealer skulle være brede alléer med lange, lige rækker af træer. Således opstod bl.a. Hambros Allé og A. N. Hansens Allé, der begge er opkaldt efter tidligere ejere af Øregård. Kultur-tornado Fire år efter kommunen havde overtaget Øregård, blev hovedbygningen indrettet som museum og parken udlagt som offentlig park. Men i mange år var museet mest kendt som opbevaringssted for Jacob Hegels topografiske malerisamling og Gentofte kommunes lokalhistoriske arkiv. Men så skete der noget. 1. maj 2003 ansatte Øregaard Museum cand.phil Jane Sandberg i en nyoprettet stilling som museumsleder. Hun arrangerer udstillinger, som landstederne lå på Strandvejen nemlig som perler på snor. Og er der ikke fyldestgørende litteratur om de udstillede malere, ja, så skriver hun en bog om dem. Det har hun gjort om bl.a. københavner-maleren Paul Fischer, der for øvrigt boede på Sofievej, få hundrede meter fra Øregaard Museum, og senest om Dansk Vestindien-maleren Hugo Larsen. Man må sige, at Jane Sandberg er lidt af en kultur-tornado. Hun er også MBA i virksomhedskommunikation, og kunne hun godt kommunikere med. I dag har nemlig en kultur-partneraftale med Øregaard Museum, der støtter museets aktiviteter og giver bankens kunder mulighed for at deltage i en række spændende arrangementer på Øregaard Museum. Bl.a. et arrangement om Private Banking, hvor du også kommer til at møde Jane Sandberg. Dette arrangement kan du læse mere om på side 11. Enkefru Ohlsen må smile i sin himmel, hvis hun kunne se, at Øregård er bevaret med præcis så stor pietet, som kun håbede på. Her viser museumsleder Jane Sandberg det arkitektoniske slægtskab mellem Øregård og Hellerupgård. Maleriet, der er af N. J. Bredahl, er anvendt som illustration i artiklen om Hellerupgård og kan ses på Øregaard Museum. Danske Blomstermalere I de seneste par år har Øregaard Museum været ramme om mange og meget velbesøgte udstillinger. Foruden Paul Fischer og Hugo Larsen er det blevet til store udstillinger med bl.a. Oluf Høst og Marie Krøyer samt en lang række øvrige kultur-arrangementer. Den seneste udstilling, Danske Blomstermalere, åbnede den 29. september og kan ses frem til den 4. februar Ud over et museum som Øregaard støtter også dansk kultur i bred forstand - f.eks. scenekunsten.

4 i Charlottenlund og Ordrup 4 Jægersborg Allé har netop rundet de 300 år, og i nr. 31 ligger banken i Charlottenlund, der har ligget på samme adresse siden 1. december 1905 Fra at være et populært udflugtssted for københavnerne, ændrede især Charlottenlund karakter efter Kystbanens åbning i Helårsvillaer begyndte at vokse op omkring stationen. Posthuset blev bygget i 1902, og 1. december 1905 fik Charlottenlund sin egen bank, som blev stiftet af lokale honoratiores med en aktiekapital på kroner. Banken voksede sig støt og roligt stor og fik filialer i bl.a. Gentofte, Skovshoved og Vangede. I 1974 fusionerede Ordrup-Charlottenlund Bank med Handelsbanken, som senere fusionerede med Danske Bank. Boxer udlejes - I på Jægersborg Allé 31 eksisterer fortsat bokshvælvingen, som Ordrup- Charlottenlund Bank byggede i Sikkerhedsmæssigt er selve boksanlægget nutidigt, men boksvestibulen med separate skriverum står stort set, som anlægget så ud efter en udbygning og udvidelse i Og banken udlejer fortsat Boxer, som man dengang averterede med i Villabyerne, fortæller filialdirektør Gert Christiansen, der begyndte i banken som assistent, da banken endnu var hovedsæde for Ordrup-Charlottenlund Bank. Sammenlægning - Ordrup-Charlottenlund Banks filial i Skovshoved, der var etableret i 1917 på Teglgårdsvej, blev i 1922 flyttet til Strandvejen 323 og fungerede som en filial frem til februar 2002, hvor afdelingen blev sammenlagt med Charlottenlund Afdeling. Bortset fra at navnet er ændret et par gange, er Charlottenlund afdeling derfor fortsat banken i Charlottenlund og Skovshoved. Et forhold som faktisk blev forstærket, da vores erhvervsafdeling, som var indrettet på 1. sal, i 2001 blev flyttet til Gentofte Afdeling, siger Gert Christiansen videre. Gearet til kundernes behov - Flytningen skete først og fremmest ud fra et ønske om at koncentrere s erhvervskompetence her i kommunen til en enkelt filial, men var også en del af en lokalemæssig kabale, da vi samtidig ønskede at udbygge bankens aktiviteter i Gentofte kommune med et lokalt finanscenter. Så hvor vi tidligere havde vores erhvervsafdeling, er der i dag indrettet et stort finanscenter for s Private Banking kunder i Gentofte kommune. Kunderne i Charlottenlund Afdeling er i dag således overvejende private og liberale erhverv i Charlottenlund og Skovshoved, og med vores to rådgivningsteams kan vi i dag tilbyde spidskompetencer, der er specielt gearet til disse kunders behov inden for bolig, investering, pension og forsikring. International Private Clients - I vores lokale område har vi også en del kunder, der enten bliver udstationeret eller f.eks. ønsker at nyde et seniorliv i udlandet. Charlottenlund Afdeling er bl.a. sponsor for GULDfiskene i Danmarks Akvarium. På trappen til akvariet ses øverst fra venstre: Helle Hammeken, Keld Westberg, Eva Syhler, Lisbeth Gordon Nielsen. Nederst fra venstre: Winnie Petersen, Jonna Schou, Kaare Schougaard og Torben Sørensen, der alle er privatrådgivere i Charlottenlund Afdeling. 100 år og aldrig flyttet I vores område har vi en del kunder, der bliver udstationeret I bankens åbningstid klarer Maria Horn Rasmussen de daglige ekspeditioner ved skranken og i kassen. Charlottenlund Afdeling Jægersborg Allé 31, 2920 Charlottenlund Telefon Annonce for Ordrup-Charlottenlund Bank i Villabyerne ca Indskudsrenten var højere dengang, men banken udlejer fortsat bokse i den gamle bokshvælving. Den smukke boksvestibule i Charlottenlund Afdeling, der blev bygget og indrettet, da banken endnu hed Ordrup-Charlottenlund Bank. Ud over rådgivning om de rent bankfaglige emner i denne forbindelse, kan vi også informere om f.eks. arbejdsog opholdstilladelse, pas/visum mv. Vi samarbejder med bankens hovedsæde om denne rådgivning. Der er etableret et rådgivningsteam af eksperter, International Private Clients (IPC), som bistår med såvel rådgivning som gennemførelse af de forskellige transaktioner, der normalt vil være forbundet med enten permanent eller en periodisk flytning til eller fra Danmark, slutter Gert Christiansen. Prinsesse Charlotte Amalie forblev ugift hele sit liv og døde i 1782 som en særdeles velhavende kvinde. Prinsessen flyttede ind, og bønderne ud I 1622 anlagde Christian IV en jagtskov nord for København som afløser for Rosenborg dyrehave. Her opførte hans barnebarn, Ulrik Frederik Gyldenløve, senere en jagthytte, som blev kaldt for Gyldenlund. Efter etableringen af Jægersborg dyrehave i 1669, blev denne jagtskov kaldt for den lille dyrehauge og kendes i dag som Charlottenlund Skov. En jagtvej, den nuværende Ordrup Jagtvej, forbandt de to dyrehaver, og en flot kongevej, den nuværende Jægersborg Allé, var i 1706 blevet anlagt mellem Gyldenlund og Jægersborg Slot. I 1715 overgik Gyldenlund til kronprins Christian, den senere Christian VI, og han forærede i 1730 stedet til sin søster, Charlotte Amalie. I de følgende år opførte hun her et lille barokslot med blandt andet materialer fra det gamle Københavns Slot, som blev revet ned, da broren opførte det første Christiansborg Slot. Da slottet stod færdigt, skal Christian VI have indridset på en af ruderne: Gyldenlund muss fort, Charlottenlund heist dieser ort, og det blev fra da af stedets navn. Ved udskiftningen i 1765 blev skoven og den flot anlagte slotspark omkranset af marker, som bønderne fra Ordrup og Gentofte havde fået tildelt ved lodtrækning. Krongodset, de to dyrehaver, var selvsagt ikke omfattet af udskiftningen, men da bønderne flyttede ud, fik Charlotte Amalie nye naboer.

5 5 i Charlottenlund og Ordrup Ordrup fik både S-Tog og egen bank i 1934 Det nærmeste beboerne i Ordrup var på en bank indtil 1934, var navnet i Ordrup-Charlottenlund Bank Når den bymæssige udvikling i Ordrup foregik lidt langsommere end i Charlottenlund, skyldes det først og fremmest Klampenborg banen, der havde station i Charlottenlund, men futtede forbi Ordrup. I 1924 blev Ordrup, der i modsætning til Charlottenlund overvejende husede lokale fastboende og håndværkere, vækket af dvalen. Dette år fik Klampenborg banen nemlig station med fast stop i Ordrup. Og endnu mere fart i udviklingen kom der, da der i 1934 blev etableret S-togs drift på strækningen Hellerup- Klampenborg. Samme år åbnede Handelsbanken en filial på hjørnet af Ordrupvej og Hyldegårds Tværvej vis-a-vis den nyanlagte Banevej. Og med egen bank og stor tilflytning af mange københavner-pendlere, blev Ordrup nu sidestillet med Charlottenlund, hvad befolkningstilvækst og underlag angår. God ergonomi i økonomien - I forbindelse med bankfusionen i 1990 blev filialen omdøbt til s Ordrup En af de prominente borgere i Ordrup var grosserer Jacob Moresco. Han ejede den store ejendom Adelaïde, hvis pragthave blev omdannet til Ordrup Park i Her er parken ramme om privatrådgiverne i Ordrup Torv Afdeling. Fra venstre ses Carsten Hyldegaard Pedersen, Martin Meier, Bente Ahlstrand, Jytte Damgaard, Line Kellberg Høi, Frants Krebs Nielsen og Carsten Allan Ewald. Torv Afdeling, fortæller filialdirektør Inger Hjermind, der selv bor i Ordrup, hvilket flere af hendes medarbejdere for øvrigt også gør. Inger Hjermind er stolt af sin bank. Og ikke uden grund. Filialen var nemlig pilotprojekt, med Inger Hjermind som projektleder, for et ergonomisk møbeldesign, der bl.a. gør det muligt at integrere PC en i en mødesituation, således at kunden og rådgiveren kan tale om økonomi på en ergonomisk korrekt måde. En række af s filialer er efterfølgende blevet indrettet med samme designlinie. Tætte kunderelationer - Vi har simpelthen verdens bedste kunder, siger Inger Hjermind videre. Og vi har kunder, som vi har kendt i 3 generationer. Ja, vi har sågar kunder, som har været kunde her i afdelingen, siden banken startede i Det tætte forhold vi har til vore kunder betyder, at skillelinien mellem det private og det arbejdsmæssige ofte bliver lidt diffus. Eksempelvis har jeg selv, og flere af mine kollegaer, aftalt mange kundemøder i kassekøen i den lokale Irma. Jeg kan illustrere disse tætte kunderelationer med en lille sjov historie. For et par år siden holdt vi i Danmarks Akvarium et gå-hjem-møde for vores kunder. Mødet blev overværet af en journalist fra Det store, lyse banklokale er bl.a. indrettet med ergonomisk designede mødeborde. Servicerådgiverne Kirsten Kristensen, Anne Jacobsen og Gyrithe Sørvin Andersen klarer de daglige kundeekspeditioner i Ordrup Torv Afdeling. Både Ordrup Torv Afdeling og Charlottenlund Afdeling har døgnåben lobby med hæveautomat. Villabyerne, og fremmødet var stort. Efter mødet var journalisten lidt forbeholden om, hvorvidt mødet havde været en succes, for som han sagde: Jovist, var der da mange tilstede, men hånden på hjertet Inger, de fleste af dem er jo dine personlige venner. Men nej, det var udelukkende vores kunder, der var inviteret. Og jo, vi har et dejligt forhold til vores kunder her i Ordrup Torv Afdeling, slutter en smilende Inger Hjermind. Ordrup Torv Afdeling Ordrupvej 55, 2920 Charlottenlund Telefon Et museum der er til at tage og føle på har et videnspartnerskab med Experimentarium, der er indrettet i bryggeriet Tuborgs gamle mineralvands-tappehal Danske Opfinderland er et rullende Experimentarium, der kan besøges af børn rundt om i Danmark. Science centrene har deres oprindelse i USA, men har nu spredt sig til hele verden. Disse udstillings- og aktivitetscentre, der beskæftiger sig med naturvidenskab og teknik, er uhyre populære. Populariteten må først og fremmest tilskrives, at centrene har udviklet en helt ny og spændende museumspædagogik, som er baseret på publikums aktive deltagelse, egne forsøg og opdagelser. Experimentarium er Danmarks Science Center, og et sted hvor naturvidenskab og teknik både kan ses og afprøves. Her er det ikke bare tilladt, men i høj grad meningen, at man både skal røre ved og bruge udstillingerne. Det må man kalde for et museum, der er til at tage og føle på. Gennem leg, morskab og overraskelser skal nysgerrigheden pirres. Og Experimentarium har siden indvielsen i 1991 udviklet sig til et lærerigt og spændende udflugtsmål for både skoleklasser og et almindeligt publikum. Her har både børn og voksne mulighed for at lave spændende eksperimenter og være i direkte og fysisk kontakt med videnskaben. Danske Opfinderland Med Danske Opfinderland kan børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse besøge et rullende Experimentarium umiddelbart udenfor et antal af s filialer. Danske Opfinderland er udviklet i samarbejde med Experimentarium, som har indrettet en bus, der kører rundt i hele landet. I opfinderbussen kan børn sammen med deres forældre og kammerater tilbringe en times tid med leg og læring, og på denne måde få stimuleret deres intellektuelle kreativitet. Du kan læse mere om Danske Opfinderland på: hvor du også kan holde dig opdateret på bussens tourplan.

6 i Gentofte og Vangede 6 Rødder i vikingetid Før Absalon byggede borg, var der bygder i både Gentofte og Vangede Hvor Dahlén s lyststed lå, Carl Dahlén, der var danselærer for Johanne Louise Heiberg på Det Kongelige Teater, opførte fra 1808 til 1815 en stor 3-fløjet ejendom på Gentoftegade, som i folkemunde blev kaldt for Dahléns lyststed Carl Dahlén døde i 1851, men hans navn har overlevet i gadenavnet Dahlénstræde, der tidligere hed Gentoftestræde. Lyststedet er der intet tilbage af, men på grunden ligger i dag ejendommen med Danske Banks Gentofte Afdeling. Forhistorien er kort denne. Ordrup-Charlottenlund Bank oprettede i 1906 en filial i Gentofte postkontor med postmester Einer Holbøll som leder. Året efter flyttede filialen til Brogårdsvej, og i 1911 til Gentoftegade 50. Denne ejendom blev året efter opkøbt af den konkurrerende Gentofte Bank. Men i 1926 trådte konkurrenten i likvidation, og de besindige bankfolk i Ordrup-Charlottenlund Bank overtog ejendommen med både bank og boksanlæg. Samtidig skiftede Gentofte filialen navn til Gentofte og ligger i dag Johanne Louise Heibergs danselærer, Carl Dahlén, har lagt navn til Dahlénsstræde i Gentofte Omegns Bank. Prisen for bygning, bank, boks og goodwill var kroner. Vi ser det som en opgave i sig selv at udvikle de unge mennesker Siden fusionerede Ordrup- Charlottenlund Bank med Handelsbanken, der i 1990 fusionerede med. Gentofte Afdeling Gentoftegade 50, 2820 Gentofte Telefon Stor bank Ud over at være moderfilial for Vangede Afdeling er Gentofte Afdeling den største af Dansk Banks filialer i Gentofte kommune. Her har banken nemlig også sin erhvervsafdeling, og Gentofte Afdeling er således også bank for en lang række mindre og større virksomheder i kommunen. - I banken har vi 7 privatrådgivere, der rådgiver vores kunder om bolig, investering, pension og forsikring, 6 servicerådgivere ved skranker og kasser samt to elever. Hertil kommer 5 erhvervsrådgivere og 2 erhvervsmedarbejdere, så alt i alt er vi 22 ansatte i banken. Et rigtig godt hold med en god alders- og kønsfordeling, fortæller filialdirektør Flemming Ankjær i Danske Bank på Gentoftegade 50. Personaleudvikling Flemming Ankjær, der siden 1979 har haft mange lederjobs i, lægger vægt på, at den interne fødekæde til disse stillinger i banken hele tiden bliver udviklet og styrket. - Vi ser det som en opgave i sig selv at udvikle de unge mennesker, der bliver ansat som enten elever eller assistenter. Dette gør vi bl.a. ved tidligt at uddelegere ansvar og ved løbende at følge op på den enkelte medarbejders jobmæssige udvikling. På denne måde bliver Gentofte Afdeling således også en slags støbeske for mange af de yngre medarbejderes fortsatte karriereforløb i Danske Bank, siger Flemming Ankjær videre. Teltholder på Bakken - Indtil for nogle år siden Gentofte Afdeling er teltholder på Bakken og medlem af Bakkens Venner, men i dag er den tidligere Bakkenfilial erstattet af to hæveautomater. s Gentofte Afdeling ligger på hjørnet af Gentoftegade og Dahlénstræde, der er opkaldt efter danselærer Carl Dahlén. Fra venstre: Christine Sadolin Østergaard, Christian Simonsen, Hanne Jensen, Susanne Kingo Henneberg, Lasse Nygaard Nielsen og Jeanne Nygaard Bonde. Gentofte Afdeling er en stor og travl bank med 6 servicerådgivere, der hjælper kunderne med de daglige bankforretninger. Her ses fra venstre servicerådgiverne Lisa Østergaard, Sisse Holbæck Nissen og Ole Marcher Christensen. havde mange af vores yngre medarbejdere ekstrajob i en lille filial, som vi havde på Bakken. Det var først og fremmest en service, vi tilbød Bakkens gæster, så de kunne veksle checks på Bakken også uden for bankens normale åbningstid. Men vi er fortsat teltholder på Bakken, og vi er forsat medlem af Bakkens Venner. Men i dag er forretningen indskrænket til to hæveautomater. Sporten i Gentofte - Herudover har vi et samarbejde med en række sportsklubber i Gentofte, som vi selv deltager aktivt i. Vores medarbejdere spiller både tennis og badminton i de lokale klubber, og vi sidder tit på tilskuerpladserne når enten SISU eller Gentofte Ishockey Klub, spiller en vigtig kamp. Og flere af spillerne bliver måske kommende medarbejdere her i banken, for når vi deltager i klubbernes spillermøder, får vi tit spørgsmål om, hvordan job- og karriere mulighederne er i. Og mange af de unge spillere skal være mere end velkomne, slutter Flemming Ankjær. For historien om Gentofte kommune er Gentofte sø og Vangede Kilde lige så fundamentale, som ruinerne af Absalons borg under Christiansborg er det for Københavns historie Siden vikingetiden har der ligget to små bygder øst og vest for Gentofte Sø. Både søen og Vangede Kilde, i den nuværende Brobæk Mose, var den gang hellig-indviet til gudinden Gevn, der i sin gamle stavemåde Gjafn, har givet navn til Gjafnetoft, altså Gentofte. Første gang Gentofte nævnes, er i en kilde fra 1164, hvor byen optræder i formen Giafnetofth. Byen nævnes derefter i et pavebrev fra år 1186, hvor pave Urban III stadfæster den gave, som ærkebiskop Absalon har givet til Roskilde bispestol, nemlig mansionem de Gefnetofte cum omnibus perfentiis suis, der på mere mundret dansk betyder Gentoftegård med alle dens arealer. Byen på græssletten ved skoven Også gårdene på vest-siden af søen, det nuværende Vangede, var i mange århundreder kirkegods, men efter reformationen i 1536 blev de krongods. I middelalderen blev Vangede kaldt for Vang Vith. Vith er et gammelt ord for en skov, og vang er et ord, der stadig betegner en slette til græsning. Fra gammel tid har Vangede, der i 1300-tallet blev stavet Wangwethe, således været navnet for byen på græssletten ved skoven. Det gamle hestevandingstrug i Brobæk Mose forsynes stadig med hellig-vand fra Vangede Kilde, der blev rørlagt i Indskrift på kummen: Gjentofte Kommune Vangede Kilde 1909.

7 7 i Gentofte og Vangede Storby-forstad med et strejf Den gamle skole i Vangede fra 1786 huser i dag ældrecentret Charlottehaven. Her ses fra venstre Henrik Hagstrøm, Nicole Fleer, Poul Sander Sørensen. af landsby-idyl Præcis på det sted hvor det gamle gadekær i Vangede lå, ligger i dag. Nok er gadekæret væk, men som mødested eksisterer det fortsat I de første mange hundrede år dannede Gentofte sø et naturligt skel mellem Gentofte og Vangede. Senere blev de to landsbyer yderligere adskilt af den gamle Kongevej til Hillerød, der i dag hedder Lyngbyvej. Servicerådgiver Lene Husum klarer sammen med Jakob Sørensen de daglige skrankeekspeditioner. I kassen møder kunderne kasserer Ole Brusch. Denne fysiske skillelinie er bl.a. årsag til, at Dan Turèll i sin bog Vangede billeder, kalder bydelen for Gentoftes Harlem. Men skillelinien har også medført, at Vangede på en forunderlig måde har fastholdt et strejf af den oprindelige landsbyidyl. Vangede landsby - når folk spørger, hvor jeg arbejder, plejer jeg at sige i Vangede landsby, fortæller filialdirektør Rico Larsen i på Vangede Bygade Nok har Vangede udviklet sig bymæssigt, siden Vangede og Omegns Bank blev etableret i 1939 som en filial af Ordrup- Charlottenlund Bank i de lokaler, hvor der nu er posthus. Men ånden og atmosfæren i Vangede er fortsat udpræget lokal og meget, meget hyggelig. Her kommer man hinanden ved, og her kender man hinanden. Det mærker vi tydeligt i banken. Ved landsbyens gadekær - I 1958 flyttede banken til en ny bygning, der blev opført på hjørnet af Vangede Bygade og Snogegårdsvej. Man kan fortsat se en lavning i dette vejkryds, for her lå nemlig gadekæret i den oprindelige Vangede landsby, hvor bønderne boede indtil Vangedes byjorder blev udskiftet i Men selv om gadekæret er væk, er det fortsat på dette Vangede Afdeling Vangede Bygade 96, 2820 Gentofte Telefon sted, man i Vangede mødes og sludrer lidt, som man har gjort gennem adskillige århundreder. I dag sker det blot i banken. Når flaget hejses, er banken åben - Vangede og Omegns Bank hedder i dag efter fusionen med Handelsbanken, som i 1974 fusionerede med Ordrup-Charlottenlund bank. Men bankens lokale traditioner holdes fortsat i hævd. I generationer har man i Vangede vidst, at når flaget blev hejst, så var banken åben. Og det gør vi naturligvis fortsat, slutter Rico Larsen. hepper på SISU I Gentofte har indgået idræts-partneraftaler med lokale klubber Hver morgen kl. 10 på alle åbningsdage hejses flaget foran på Vangede Bygade. Så ved man i Vangede, at banken er åben. I vil vi gerne bidrage til konkrete aktiviteter, der i det lokale område kan være med til at øge aktivitetsniveauet blandt børn og unge. Dette gør vi med bl.a. Danske Idræt. I Gentofte kommune har s Gentofte Afdeling indgået idræts-partneraftaler med bl.a. Gentofte Ishockey, Gentofte Tennis, Gentofte Badminton og basket-klubben SISU. Til gavn for både klubberne og de af medarbejderne i Gentofte Afdeling, der benytter klubbernes baner til enten badminton eller tennis både før og efter arbejdstid. Elite og ungdom SISU blev stiftet i 1954 og er Danmarks ældste basketballklub. Klubben har både herre- og damehold i Dansk Basketball forbunds elitedivision, og med mere end 400 aktive medlemmer er SISU en af kommunens store idrætsklubber. Men SISU er også kendt for at være en klub med en stor og velfungerende ungdomsafdeling, der udvikler de unge på såvel det sportslige som det sociale plan. Og det er ikke mindst klubbens mere end 300 ungdomsspillere, der får glæde af den økonomiske støtte, som yder til SISU i forbindelse med idræts-partneraftalen. Medarbejderne hepper - Den økonomiske støtte sætter vi naturligvis stor pris på. Herigennem får vi mulighed for at styrke klubbens mange aktiviteter til de helt unge spillere, siger SISUs formand, Peter Glahn. - Men den støtte og support som medarbejderne i Gentofte Afdeling giver os, tæller også pænt med, når man ser på det, der glæder de unge spillere i klubben. Når de helt unge hold spiller kampe, er det som hovedregel udelukkende de unge spilleres forældre og familie, vi ser på tilskuerpladserne. Derfor er det en markant forøgelse af tilskuerantallet, når der til en af disse kampe ruller en bus op foran hallen med af s medarbejdere, som ønsker at heppe på de unge SISU spillere. Det er noget der varmer, når man er år og måske spiller sin første rigtige kamp på udebane.

8 Rådgivning og kundepakker til private 8 Er du boligejer i Gentofte Kommune, giver de store prisstigninger på boligmarkedet dig en række muligheder Rådgivning der når hele vejen rundt Du planlægger måske at have en gældfri bolig, når du går på pension, men er i tvivl om det er det rigtige. Måske tænker du på at bruge friværdien i din bolig til nyanskaffelser, eller til en omeller tilbygning. Måske ønsker du, som noget helt tredje, at udnytte friværdien til aktive investeringer, hvor du spekulerer i renteforskellen mellem realkreditrenten og det afkast, som dine investeringer kan give dig. En anden mulighed kan være kombinationen af afdragsfrie lån og pensionsopsparing, eller et egentligt nedsparingslån. Mulighederne er mange, men der vil i alle tilfælde være en række faktorer, som du bør tage hensyn til, inden du beslutter dig. Disse muligheder, forudsætninger og eventuelle risici kan s privatrådgivere hjælpe dig med at synliggøre. Ligeledes kan privatrådgiveren tilbyde dig skræddersyede løsninger, der tager udgangspunkt i dine personlige ønsker og behov. Danske Prioritet Privatgiveren kan også fortælle dig om Danske Prioriet, som er en kombination af et pantebrevslån og en indlånskonto med samme rentevilkår. Danske Prioritet giver dig en meget fleksibel finansiering af din ejerbolig og/eller dit fritidshus og desuden også fleksibilitet i din øvrige økonomi. Du kan samle dit indlån og udlån under ét. Det giver dig økonomisk frihed. Med Danske Prioritet kan endvidere tilbyde belåning af dit fritidshus med op til 80% af værdien. Behovsanalyse Går du med tanker om at købe bolig og vil du gerne se dit liv fra 3, 4 eller 5 forskellige vinkler, kan en behovsanalyse, der er et nyt rådgivningssystem i Danske Bank, hjælpe dig. Behovsanalysen giver dig Omdrejningspunktet for den rådgivning du modtager i Danske Bank, er et team af privatrådgivere Chefanalytiker Steen Bocian fra s Macro Economics. et overblik over din nuværende økonomi og simulerer samtidig fremtidige økonomiske hændelser, som for eksempel et boligkøb. Boligkøbsbevis kan også udstyre dig med et Boligkøbsbevis, så du kan slå til, når den rette bolig viser sig Med et Boligkøbsbevis ved du, hvilken kontantpris du kan købe en bolig til. Via boligkøbsbeviset er du samtidig forhåndsgodkendt i Danske Bank og i Realkredit Danmark A/S, så sælger kan se, at du er en seriøs og solid køber, der har finansieringen på plads. Boligkøbsbeviset beskriver også, hvilke forhold du bør få indføjet i købsaftalen, når du finder din drømmebolig. Med et Boligkøbsbevis kan du også kurssikre realkreditlånet og hermed sikre dig mod, at renten på dit lån ændrer sig, mens papirerne på din nye bolig bliver udfærdiget. Specialistrådgivning Omdrejningspunktet for den rådgivning du modtager i, er et team af privatrådgivere. Ud over dette team, har banken en række specialister, som kan bidrage med viden i særlige komplekse sager. s størrelse og samarbejdet med Realkredit Danmark gør, at banken kan tilbyde dig et stort udbud af finansieringsmuligheder. Og det store bagland sikrer, at rådgivere og specialister altid er opdaterede på den seneste udvikling inden for boligområdet. Udviklingen i boligmarkedet I Gentofte kommune er den gennemsnitlige friværdi i en ejerbolig i dag ca. 3 mio. kroner s chefanalytiker Steen Bocian fra Makro Economics fortæller her om udviklingen på boligmarkedet i Gentofte kommune. Store stigninger - Det er på alle måder gået stærk på boligmarkedet gennem de seneste år. På landsplan er huspriserne steget med 24%, og det betyder, at en almindelig boligejer gennemsnitlig har fået en skattefri formuegevinst på kroner. Husene i Gentofte kommune er landets dyreste. Et almindeligt parcelhus koster 5,2 mio. kroner. Det er væsentligt mere end i Lyngby-Taarbæk, der er landets næstdyreste kommune. I Lyngby-Taarbæk koster et tilsvarende hus "kun" 4,5 mio. kroner. I Gentofte er huspriserne steget nærmest eksplosivt over det seneste år. Fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006 er det således blevet til en vækst på 48 %. Dermed er værdien af et helt almindeligt hus i kommunen steget med 1,7 mio. kroner på blot ét år. Dette er ligeledes rekord, og vel at bemærke med bred margin. Nummer to på listen over formuestigninger i det seneste år er Københavns Kommune, hvor det er blevet til en formuegevinst på 1,4 mio. kroner. Nye realkredit produkter - Der er flere grunde til, at det er gået så stærkt på boligmarkedet i Gentofte. En meget vigtig årsag har dog været de meget lave renter og de nye lånetyper på realkreditmarkedet. Boligmarkedet i "luksus" områder er typisk mere rentefølsomt end boligmarkedet i områder, hvor beliggenheden måske betyder lidt mindre. Skattestoppet Det spiller i forbindelse med boligmarkedet i Gentofte også en stor og selvstændig rolle, at skattestoppet betyder, at ejendomsværdiskatten ikke når op over knækgrænsen trods den kraftige prisvækst. Skattestoppet betyder i denne henseende naturligvis mere i Gentofte end i eksempelvis Holeby på Lolland, hvor den gennemsnitlige huspris er på under kroner, og hvor knækgrænsen i ejendomsværdiskatten derfor betyder mindre. Derudover så adskiller Gentofte sig fra resten af landet ved, at der har været mulighed for at sætte kommuneskatten ned. Boligrådgivning i Danske Bank handler om andet og mere end at få råd til at købe bolig. Gå i banken derhjemme når det passer dig Danske Netbank er s elektroniske bank. Netbanken giver dig et hurtigt og godt overblik samt en lang række muligheder De fleste kender situationen. Det er vigtigt at komme i banken, men svært at nå, fordi verden er fuld af forhindringer, som man ikke lige har taget højde for. Med Danske Netbank kan du gå i banken 24 timer i døgnet. Nemt og hurtigt. Når du er hjemme eller måske fra din arbejdsplads. Du kan det hele næsten... I Danske Netbank kan du tjekke dine konti, se de forskellige saldobevægelser for valgfrie perioder, betale regninger, overføre penge til andre konti og pengeinstitutter, printe kontoudtog, se dine depoter, oprette og annullere aftaler om betalingsservice, købe og sælge værdipapirer og meget mere. Du kan også sende en mail til banken og bede om at blive kontaktet direkte. Låneoversigter I Danske Netbank har du også mulighed for at få overblik over de bolig- og realkreditlån, som du har optaget gennem -koncernen. Du kan beregne ydelsen på et nyt lån, beregne hvilke konsekvenser en låneomlægning har for din økonomi og følge renteudviklingen og rentetilpasningen af dit FlexLån. Forsikringsoversigter Du kan få overblik over dine forsikringer hos Danske Forsikring direkte gennem din Danske Netbank. Du kan anmelde en skade, beregne priser på forsikringer, bestille rødt eller grønt kort, hvis du skal på ferie i udlandet og både læse og printe forsikringsvilkår. Pensionsoversigter Tilsvarende kan du få et over-

9 9 Rådgivning og kundepakker til private I s finanscenter i Glostrup sidder der investeringsrådgivere klar ved telefonerne alle hverdage indtil kl Du er altid velkommen til at ringe enten for at handle værdipapirer eller for at drøfte muligheder og få gode råd om investering. Telefonnummeret er Investering og pensionsopsparing Investering og pensionsopsparing er to finansielle områder, som kun de færreste kan over- og gennemskue uden hjælp fra specialister Det kan være en kunst, at investere sine penge både sikkert og fornuftigt og samtidig opnå et tilfredsstillende afkast. Men kunsten er mulig, når du tilrettelægger dine investeringer i samråd med specialister. Nogle har lyst til at sætte sig grundigt ind i tingene og tage beslutningerne selv. Andre vil gerne have rådgivning, før de træffer en beslutning. har viden og kompetence til at hjælpe dig. Uanset hvilke finansielle behov du har. Din investeringsprofil er udgangspunktet Udgangspunktet for enhver investering bør være, at du fastlægger din investeringsprofil. Det kan du gøre i samråd med banken eller på Danske Netbank. Din profil siger bl.a. noget om, hvor risikovillig du ønsker at være m.h.t. dine investeringer. Herefter vælger du, hvor mange aktier i forhold til obligationer du vil investere i. blik over de pensionsordninger og livsforsikringer, du har via -koncernen. I Danske Netbank kan du se, hvor stor en dækning du har ved tab af erhvervsevne, og hvor meget du kan forvente at få udbetalt før skat på din pensionsordning, f.eks. når du fylder 65 år. Dernæst vælger du, hvilke regioner og sektorer din investering skal anbringes i. Og til har den ekspertise der skal til for at rådgive dig i alle pensionsmæssige spørgsmål sidst vælger du konkrete værdipapirer. Mulighederne er mange I stedet for at investere i enkeltpapirer vælger mange private investorer bl.a. for at sprede deres risiko at investere i såkaldte investeringsforeninger. Danske Invest er en sådan forening, og den udbyder mange forskellige afdelinger, der investerer i forskellige indenlandske og udenlandske værdipapirer. Alle investeringer foretages løbende af eksperter, og Flere Netbank services Til Netbank kan du knytte en række yderligere services. Bl.a. e-boks, der gør det muligt for dig at modtage og arkivere papirer fra offentlige og private virksomheder, der er tilsluttet e-boks. Du kan f.eks. modtage kontoudskrifter fra banken og Betalingsservice-oversigter i din e-boks. Du kan også oprette et budget i Danske Netbank og hermed få et endnu bedre overblik over din økonomi. Prøv Netbank På kan du få en demonstration af Danske Netbank. Når du har åbnet siden, skal du klikke på produkter og herefter på Danske Netbank. På denne side får du en oversigt over forskellige selvbetjeningsmuligheder, og midt på siden skal du klikke på demo. Så kan du selv bevæge dig rundt i Netbanken og se alle dine muligheder. Netbank er gratis Netbank er en gratis service i, der blot kræver, at du er fyldt 18 år og har en konto i.. Netbank for årige kan du læse mere om her i avisen på side 13. naturligvis med det mål at optimere afkastet til enhver tid. Investering af Børneopsparinger og Pensionsmidler i banken Har du en pensionsopsparing, eller har dit barn eller barnebarn en børneopsparing, kan det være en fordel at investere pengene i værdipapirpuljer, f.eks Puljeinvest. I Puljeinvest investerer banken for et beløb svarende til din og de andre puljedeltageres opsparing. På den måde opnår du hurtigere en stor risikospredning. Afkastet af investeringerne bliver tilskrevet din konto som rente. For så vidt angår en pensionsopsparing har du også mulighed for at vælge Flexinvest. Her investerer banken indeståendet i værdipapirer, som bliver lagt i dit eget depot. Herved kan du følge med i de enkelte investeringer. Med en kundepakke fra opnår du en række fordele. Bl.a. bedre overblik, gode rentevilkår og færre gebyrer Her præsenterer vi kort de fire kundepakker, som tilbyder til private. Vil du vide mere, så kontakt din filial af Dansk Bank i Gentofte kommune, eller besøg på webadressen: Danske Privat Danske Privat er grundpakken, hvis du ikke ønsker at knytte ekstra services til din lønkonto. Du får gratis adgang til: Rådgivning 24 timer i døgnet Gebyrfri oprettelse af netbank Gebyrfri mobil-bank Gebyrfri e-boks Pensionsopsparing Som de fleste ved, bidrager en pensionsopsparing til økonomisk frihed, når man bliver ældre og forlader arbejdsmarkedet. har den ekspertise der skal til for at rådgive dig i alle pensionsmæssige spørgsmål. Det gælder valget mellem de mange forskellige produkttyper som f.eks Kapital-, Ratepension og Livrente, men også hvordan opsparingen og ikke mindst udbetalingen spiller sammen med de offentlige ydelser. s kundepakker til private Danske Plus Med Danske Plus skal du ikke betale gebyr for: Oprettelse af kassekredit op til kr. Maestro-kort Veksling af valuta Kortstop-aftale. Danske Plus-pakken koster 50 kr. pr. kvartal. Vi tilbyder kredit og lån efter kreditvurdering. Danske Fri Er du mellem 18 og 27 år, så kan du gratis få Danske Fri pakken: Visa/Dankort, Danske Fri Master- Card, Maestro glem kontanter og betal med kortene i Danmark og i udlandet Kredit op til kr., lån op til kr. Et team af rådgivere, som du selv vælger hvor meget du vil bruge Danske Netbank og Mobil-bank e-boks Saldoservice Vi tilbyder kort, kredit og lån efter kreditvurdering. Er du selvstændig erhvervsdrivende? I 2004 er der kommet nye regler for oprettelse af Ratepension og Livrente til selvstændige erhvervsdrivende. Reglerne giver den selvstændige meget fleksible indbetalingsmuligheder. Også produktet Ophørspension kan betyde en skattefordel for virksomhedsejere, når virksomheden skal sælges eller på anden måde overdrages. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte en erhvervsrådgiver i, Gentofte Afdeling og her høre mere om dine muligheder. Danske Ekstra Danske Ekstra er til dig, der forventer lidt mere. Danske Ekstra giver dig overblik over økonomien og større frihed i hverdagen. Du får adgang til en lang række fordele uden de sædvanlige gebyrer: Bedre rente på indlån og kassekredit En kassekredit på op til kr. uden etableringsomkostninger Et Danske American Express Card Et Visa/Dankort Et Danske MasterCard Basis Veksling af kontant rejsevaluta uden gebyr Danske Netbank og et bredt udvalg af selvbetjeningsmuligheder Danske Ekstra koster 75 kr. i kvartalet. Vi tilbyder kredit og lån efter kreditvurdering.

10 Private banking 10 Velkommen i en eksklusiv klub for Private Banking kunder Danske Eksklusiv er et af s mest ambitiøse kundekoncepter. Her er der tale om både bank og finansiel rådgivning på Business Class Man bliver ikke lykkeligere af at være rig, men det kan forsøde ens tilværelse. Sagde salig Simon Spies. Og forsøde tilværelsen kan man gøre på mange måder. En af måderne er at vælge kvalitet. Og vælger du Danske Banks Eksklusiv koncept, vælger du samtidig finansiel rådgivning ved nogle af bankens dygtigste rådgivere inden for investering, pension, skat samt køb og salg af fast ejendom i ind- og udland. Rådgivningen er målrettet private kunder med særlige finansielle behov, og i Danske Man kan vel sige, at vi er totalentreprenører for vore Eksklusiv kunders økonomiske råderum Banks finanscenter på Ole Bruuns Vej 1 i Charlottenlund sidder et team på 18 medarbejdere klar. På denne adresse er der reelt gjort op med åbningstider, da rådgiverne holder møder hvor og hvornår det måtte passe deres kunder. Teamets chef hedder Michael Lindegaard, og han definerer Private Banking således: Private Banking - I er en Private Banking kunde en person, eller et ægtepar, der prioriterer formue, indtægt og fremtidsplanlægning. Denne prioritering stiller krav om formuepleje, investering, skatteplanlægning og derudover også planlægning af hvornår, hvordan og hvor i verden man vil nyde sit liv som senior. Det kan lyde som en stor mundfuld for de fleste, men vi er rustet til at indgå denne relation med vores kunder, og klar til at yde den nødvendige finansielle rådgivning, siger Michael Lindegaard. Økonomisk totalentreprise - Man kan vel sige, at vi er totalentreprenører for vore Eksklusiv kunders økonomiske råderum. Som ved enhver anden entreprise sammensætter den finansielle Michael Lindegaard er gruppechef for finanscentret i Charlottenlund. Et diskret dørskilt på Ole Bruuns Vej i Charlottenlund fortæller, at her ligger indgangen til finanscentret for Danske Banks Private Banking kunder rådgiver et team af specialister ud fra de individuelle ønsker og behov som vores Private Banking kunde har. Specialisterne bidrager løbende med at cementere, udbygge og forstærke kundens økonomiske råderum. Alle dispositioner sker selvfølgelig i samråd med kunden, og vi opfordrer altid kunden til at få vores forslag verificeret hos egen advokat og revisor. I det hele taget er Private Banking kunder attraktive for enhver finansiel udbyder. Og som Danmarks største bank ønsker vi selvfølgelig at kunne tilbyde Danmarks bedste og mest ambitiøse Private Banking produkt til vores kunder, slutter Michael Lindegaard. Finanscentret i Charlottenlund er eksklusivt indrettet med bl.a. lobby og Lounge for Private Banking kunder. Finanscentret i Charlottenlund Ole Bruuns Vej 1, 1.sal, 2920 Charlottenlund Telefon The Platinum Card fra American Express - et af markedets mest prestigefyldte kreditkort Som Danske Eksklusiv kunde får du platinkortet fra American Express med indbygget rejseforsikring og en personlig butler Indkluderet i Danske Eksklusiv pakken er The Platinum Card fra American Express med indbygget købskredit på kr. The Platinum Card kan beskrives med få ord: Når kun det bedste er godt nok. Kortet er et number one kreditkort, og har knyttet det til Danske Eksklusiv konceptet. Rejse forsikring The Platinum Card indeholder bl.a. en omfattende forsikringspakke, der dækker både privat- og forretningsrejser over hele verden. Pakken indeholder rejseafbrydelse og feriekompensation, afbestilling, rejseulykke, sygdom og sygeledsagelse og købsforsikring m.m. Dækningen omfatter samtidig din ægtefælle samt hjemmeboende børn under 23 år, der rejser med dig. Du er dækket med op til 2 millioner kroner ved ulykke eller dødsfald, og det er ikke et krav, at rejsen er betalt med The Platinum Card. Rejseservice Med The Platinum Card får du også mulighed for adgang til eksklusive arrangementer som opera- eller teaterforestillinger, kunstudstillinger og arrangementer i udvalgte butikker. Platinum Travel Service kan sammensætte skræddersyede rejser ud fra dine forventninger og ønsker. Som et ekstra plus kan du gratis tage en gæst med i mere end 450 lounger i hele verden. Personlig butler Med Platinum Concierge Service får du en personlig assistent, der yder hjælp på en række områder. Det kan f.eks. være med at reservere bord på restauranter, bestille billetter til teaterforestillinger, arrangere konferencer og sende blomster.

11 11 Private banking Danske Eksklusiv er finansiel rådgivning på Business Class Til højre kan du se, hvad Danske Eksklusiv indeholder, og nedenfor får du uddybet nogle af overskrifterne Med Danske Eksklusiv får s Private Banking kunder kompetent og engageret rådgivning fra et team af specialister, der dækker alle aspekter af en privatøkonomi. Her og nu og i fremtiden. Formueprognose Formueprognose er et yderst avanceret beregningsværktøj, som bl.a. tager udgangspunkt i boligens værdi, pensionsopsparing og skat m.m. Den består af tre elementer: Først får kunden overblik over økonomien op til 40 år frem i tiden, så et forslag til optimering af formuen, og herefter får kunden, på baggrund af egne ønsker og planer, et konkret beslutningsgrundlag til anvendelse af sin formue. Det kan for eksempel være svar på, om det er muligt at øge forbruget, hvornår kunden kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, eller om der f.eks. er råd til at købe et større sommerhus. Med andre ord får Private Banking kunder i Danske Bank lagt en formuestrategi, 13 finansielle rådgivere sidder i finanscentret i Charlottenlund. der sikrer en optimal pleje af deres formuer. Skat Skatten er jo såvel modspiller som medspiller i alle økonomiske forhold. Aktieavancer, renter, pension, valuta, aktieløn, generationsskifte og bonus er blot nogle få af de mange faktorer, man skal tage i betragtning, når det kommer til skatteforhold. Derfor er det vigtigt, at den finansielle rådgiver har overblik over hele familiens skattesammensætning. Ved ethvert finansielt løsningsforslag afstemmer rådgiveren naturligvis altid de skattemæssige konsekvenser på forhånd enten med kunden eller dennes revisor. Det gælder såvel den personlige indkomst og kapitalindkomst som aktieindkomst, uanset Til finanscentret i Charlottenlund er der knyttet et team af investeringsrådgivere som bankens private banking kunder kan trække på alle hverdage frem til kl. 22. om man er lønmodtager eller driver egen virksomhed. Pension Udover at forholde sig til Formueprognosen, som er beskrevet ovenfor, så kan man, sammen med en pensionsspecialist fra finanscenteret, drøfte, hvordan ønsker til en god seniortilværelse sammen med familien bliver opfyldt bedst muligt. Det kan for eksempel være mulighederne for planlægning af arv og generationsskifte i en eventuel virksomhed. En opsparing via pension giver jo ikke kun en skattefordel, den fungerer også som et attraktivt alternativ til den traditionelle langsigtede investering af frie midler. Bolig På boligområdet kan den finansielle rådgiver vejlede dig i valget af den mest optimale finansieringsform og hjælpe dig med at tage stilling til, hvilken rolle boligen eller investeringsejendommen skal spille i den totale formuefordeling og den valgte investeringsstrategi. Du får selvfølgelig også rådgivning om, hvordan du bedst muligt kan udnytte lånemulighederne i boligen f.eks. til arveplanlægning eller udskydelse af skat via en pensionsordning. Provenu er et eksklusivt livsstilsmagasin, der udkommer to gange om året til s Private Banking kunder. Boligkøb i udlandet Det lune klima, det azurblå hav, de vidtstrakte bjerglandskaber og fascinationen ved at lære nye kulturer at kende f.eks i en stor europæisk hovedstad. Det er nogle af de årsager til, at flere og flere danskere hvert år vælger at købe bolig i udlandet. Det være sig som feriebolig eller som helårsbolig, måske i et længere planlægningsforløb om opfyldelse af drømmen om permanent at bosætte sig udenlands. Som en del af Danske Eksklusiv konceptet bliver du, som Private Banking kunde, tilbudt specialiseret rådgivning om disse forhold, og Danske Bank har desuden et lånekoncept for køb af bolig i udlandet. Opfyldelse af drømmen om permanent at bosætte sig udenlands Investering Også når det gælder depotet og investeringerne har man med Danske Eksklusiv mulighed for at sparre med sin finansielle rådgiver. Og hvis man ønsker det, er det muligt, løbende at drøfte investeringer med en investeringsrådgiver, der dagligt følger udviklingen på de finansielle markeder. Under alle omstændigheder får Private Banking kunden udarbejdet en investeringsstrategi ud fra sine forventninger til afkast, risikoprofil og tidshorisont. Strategien tilpasses løbende markedssituationen og kundens aktuelle ønsker, og Danske Eksklusiv Private Banking med Danske Eksklusiv giver dig: En årlig udarbejdelse af Formueprognose i samråd med sin finansielle rådgiver Attraktive rentesatser på ind- og udlån Færre transaktionsgebyrer American Express Platinium creditcard med indbygget købskredit på kr.* Livsstilsmagasinet Provenu to gange om året Adgang til Investeringsbutikken Rabat på Fondsrapport. * For at få Danske Eksklusiv skal kundens forretninger med Danske Bank være af et vist omfang. Før du kan få kort og kredit, vurderer banken din økonomi. den kan omfatte alle former for investering f.eks. obligationer, aktier, finansielle kontrakter og lignende. Hvis man selv vil klare investeringerne, kan man have stor glæde af Investeringsbutikken et elektronisk beslutningsværktøj, hvor du kan holde dig opdateret alle 24 timer, året rundt. Du kan blandt meget andet følge Goldman Sachs' og Danske Equities' aktieanalyser af over selskaber, følge kurserne på din egen portefølje og få overblik over dagens udvikling Er Danske Eksklusiv noget for dig? Mener du, at Danske Eksklusiv konceptet kan være noget for dig og dine nærmeste, eller har du spørgsmål til denne artikel, så er du velkommen til at kontakte gruppechef Michael Lindegaard på direkte telefon nummer Tirsdag den 7. november 2006 har du mulighed for at høre om Private Banking og Danske Banks Eksklusiv-koncept Gruppechef Michael Lindegaard er vært ved arrangementet, der foregår på Øregaard Museum og starter kl Efter en præsentation af mulighederne i Private Banking fortæller finansiel rådgiver Carsten Thylgård om køb af fast ejendom i udlandet. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål, hvorefter museumsdirektør Jane Sandberg kort fortæller om Øregaard Museum. INVITATION til Danske Eksklusiv aften Vi byder herefter på en buffet, og du kan forvente at arrangementet slutter ca. kl Du/I kan tilmelde jer arrangementet ved at ringe til Mette Overgaard på telefonnr eller sende en mail til med oplysninger om navn, adresse og telefon nummer. Vi gør opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser - som bliver tildelt efter "først til mølle". I forbindelse med Private Banking arrangementet på Øregaard museum fortæller Museumsleder Jane Sandberg historien om museet.

12 Rådgivning og kundepakker til virksomheder 12 Alexander Micthell har lagt navn til Mitchellstræde i Gentofte. Fra venstre: Torben Rehorst, Mette Aufeldt, Mark Matthiassen, Hans Lave Nissen og Mette Vonsild Kalmberg lægger navn til god erhvervsrådgivning. Kundepakker til erhvervslivet DANSKE ERHVERV til mindre virksomheder I Danske Erhverv har Danske Bank samlet alle de bankydelser, du som selvstændig erhvervsdrivende har brug for til at styre den daglige virksomhedsøkonomi nemt og bekvemt. Du får med andre ord bedre overblik og mere tid til det, du er bedst til, nemlig at drive forretning. DANSKE ERHVERV EKSTRA til virksomheder i vækst Danske Erhverv Ekstra er et godt tilbud til virksomheder med vokseværk. Her har banken samlet alt det, som den kan hjælpe din virksomhed med i dagligdagen. CASH MANAGEMENT giver likviditetsstyring og skaber overblik Med s Cash Management-løsninger får din virksomhed det bedste udgangspunkt for at styre likviditet og rente på en enkel og effektiv måde. Disse løsninger skaber lettere administration, giver overblik over saldi og bevægelser på konti og minimerer din virksomheds omkostninger. Danske Erhverv Danske Erhverv indeholder en række værktøjer, så du kan styre hele din økonomi med et minimum af papirarbejde - både i virksomheden og privat. Kundepakken indeholder: Gentoftes første fabrik lå i Mitchellsstræde Erhvervsmedarbejder Bente Haagensen og Claes Mårtensson udfører back-office funktioner for erhvervsrådgiverne. Alexander Mitchell var en skotsk strømpevæver, der indvandrede til Danmark i Med i bagagen havde han en vævestol til fabrikation af strømper. Han startede beskedent i et hus uden for Vesterport i København, men kunne i 1795 købe en ejendom i Gentofte, der lå nede ved søen, for enden af det stræde, der dengang hed Nebrogade. I 1802 byggede han et nyt blegehus med vaskeri, og nogle år senere et nyt beboelseshus. I 1830 havde fabrikken vævestole og beskæftigede omkring 30 vævesvende samt en halv snes hjemmesyersker, der syede de vævede strømper sammen. Set med datidens øjne har der været tale om en særdeles stor virksomhed. Og sogneforstanderskabet i Gentofte hædrede da også Mitchell familien ved at omdøbe Nebrogade til Mitchellsstræde. Alexander Mitchell havde sikkert ikke en erhvervsrådgiver at støtte sig til, men han klarede et generationsskifte i fin stil. Sønnen William overtog fabrikken, og efter ham barnebarnet Charles. Men da Charles Mitchell døde i 1884 blev fabrikken nedlagt, og bygningerne blev herefter anvendt som vaskeri. Erhvervsrådgivere - Det der først og fremmest adskiller s Gentofte afdeling fra de øvrige filialer i kommunen, er den rådgivningsfunktion som banken kan tilbyde mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder, forklarer filialdirektør Flemming Ankjær. - I erhvervsafdelingen kan vi rådgive om en bred vifte af finansielle produkter og løsninger, der har interesse for erhvervsvirksomheder. Foruden de traditionelle bankforretninger rådgiver vi om leasing, realkredit, pension og systembaserede løsninger, f.eks. til brug for lønadministration. Afhængig af virksomhedens behov kan rådgivningen endvidere ske i samarbejde med bankens specialister i finanscentret. Stærkt erhvervskoncept - Overordnet set har vi i Danske Bank et meget omfattende erhvervskoncept, som kan benyttes a la carte. Enten som et abonnement på en af de to erhvervskundepakker, eller som en skræddersyet løsning, hvor vi allokerer systemer og ressourcer til virksomheden i præcis den udstrækning, der er behov for, fortsætter Flemming Ankjær. - Og i alle sammenhænge er Danske Netbank Erhverv en Filialdirektør Flemming Ankjær er leder af Gentofte Afdelings erhvervskunde- og privatkundeafdeling. uvurderlig hjælp i forbindelse med den daglige virksomhedsadministration. Derudover er vores brancheanalyser et unikt management support værktøj for ledelsen i den enkelte virksomhed. Vi stiller også en række økonomiske og finansielle analyser til rådighed for vores erhvervskunder i form af bl.a. det daglige Markedsnyt med nøgletal og prognoser, Ugefokus, og Skandinavisk Økonomi. Havde Mitchell været kunde... - Hvis Charles Mitchell havde været nutidig kunde i erhvervsafdelingen, ville vi nok have foreslået ham en mere dybtgående analyse af markedet, måske med henblik på diversifikation og videreudvikling af distributions- og afsætningsstrategier. Men det er jo en anden tid og en helt anden historie, slutter Flemming Ankjær. Erhvervskonto til ind- og udbetalinger - med Danske Erhverv får du lidt højere indlånsrente. Kredit op til kr. - med Danske Erhverv skal du ikke betale stiftelsesprovision*. Fast abonnement - med Danske Erhverv betaler du et fast beløb hvert kvartal og slipper for en række gebyrer. Økonomiske fordele - med Danske Erhverv får du 50 % rabat på lånesagsgebyr på lån i ejendomme optaget i Realkredit Danmark. Og 50 % rabat på oprettelsesgebyr på leasingaftaler op til kr. indgået via din bankrådgiver. Danske Netbank Erhverv - du kan tjekke konti og foretage pengeoverførsler døgnet rundt på nettet. Erhverv Direkt - du har adgang til en erhvervsrådgiver, når det passer dig, også aftener og weekender. e-boks - du kan modtage og opbevare kontoudskrifter og andre dokumenter i et personligt elektronisk ringbind på nettet. American Express Business Card - du kan betale regninger og hæve penge både i Danmark og i udlandet, og du får rabat på billeje samt forsikringer og assistance i udlandet*. Danske Ekstra - med i prisen får du en pakke med forskellige kort samt en lang række fordele, som dækker hele din privatøkonomi*. Du kan læse mere om Danske Ekstra her i avisen på side 9. * Vi tilbyder kort og kredit efter almindelig kreditvurdering Danske Erhverv Ekstra Med Danske Erhverv Ekstra får du endnu flere muligheder for at styre virksomhedens økonomi og gøre dagligdagen lettere. I tillæg til Danske Erhverv får du med denne kundepakke: Business Online - vores internet-baserede officebankingsystem. Kredit op til kr. du skal ikke betale stiftelsesprovision og ekspeditionsgebyr. * Fast abonnement du betaler et fast beløb hvert kvartal og slipper for en række gebyrer. 50% rabat på lånesagsgebyr på lån i ejendomme optaget i Realkredit Danmark. 50% rabat på oprettelsesgebyr på leasingaftaler op til kr. 10% rabat på kreditforsikringspræmien hos vores samarbejdspartner Atradius. Du betaler ikke for besvarelse af engagementforespørgsel fra revisor. Indbetalingskort du betaler ikke for at etablere aftaler om Fælles Indbetalingskort og Giroindbetalingskort. Indløsningsaftale så du kan tage imod betalinger med American Express Card, Visa/Dankort og dankort. Et American Express Gold Business Card du kan betale regninger og hæve penge i både Danmark og i udlandet, og du får rabat på billeje samt udvidet forsikring og assistance i udlandet.* To American Express Business Card du kan tilgodese nøglemedarbejdere med et firmakort.* Visa/Dankort du slipper for det årlige kortgebyr.* To Danske Ekstra-pakker som dækker hele privatøkonomien, så du kan glæde din ægtefælle/samlever eller en ansat med fordelene. Du kan læse mere om Danske Ekstra her i avisen på side 9. * Før vi tilbyder lån, kort og kredit, vurderer vi virksomhedens økonomi.

13 13 Ung og fri Maestro. Kort og godt Pondus er til børn. Hævekort og Maestro betalingskort er til de lidt ældre 160 Danske Studielegater er uddelt i år 24-årige Maria Fredenslund fra Gentofte brugte sit Danske Studielegat til et semester på universitetet i Nottingham Danske Studielegater er en del af Danske Viden og et tilbud til unge i Danmark, der har lyst til at supplere en SU berettiget, videregående uddannelse med et uddannelses-semester i udlandet. I år har uddelt studielegater til 160 unge danskere, der hver har modtaget kr. som økonomisk hjælp til at gennemføre et uddannelses-semester uden for Danmarks grænser. Motiverne til at søge og ønskerne i forbindelse med et semester i udlandet kan være mange. For 24-årige Maria Fredenslund, der bor i Gentofte og studerer jura på 9. semester på Københavns Universitet, var det søsterens avislæsning og hendes egen lyst til et semester-ophold i udlandet, der gjorde udslaget. Kunde eller ej - Min søster havde læst om Danske Studielegater i avisen, og hun opfordrede mig til at søge, siger Maria Fredenslund. - Selvfølgelig havde jeg lyst til at bytte Københavns Universitet ud med et tilsvarende i udlandet for en kortere periode. Men da jeg ikke var kunde i, troede jeg faktisk, at min ansøgning ville ha nogenlunde samme chancer som 6-7 rigtige i lotto. Også selv om der i ansøgningsreglerne var pointeret, at det var ligegyldigt, om man var kunde eller ej i Danske Bank. Men jeg er nok lidt mistroisk af natur. Fed oplevelse - Men mistroen viste sig jo at være totalt ubegrundet, for jeg fik tildelt et Danske Studielegat, og det gav mig mulighed for at supplere mit jura-studie med et semester på universitetet i Nottingham, England, hvor jeg fulgte fire fag, immaterialret, strafferet, EU-konkurrenceret og international privatret. Jeg vendte hjem med en masse i rygsækken, f.eks. et meget bedre engelsk. Og så har det været en fed oplevelse også socialt. Det faglige har jeg måske ikke fået mere ud af, end jeg ville herhjemme. Men jeg fik virkelig forbedret mine engelskkundskaber, siger Maria Fredenslund videre. Kun kvalifikationer tæller Og til det kan tilføjes, at legatkomiteen alene vurderer, om studielegat-ansøgeren opfylder de rent studie-faglige betingelser, der er knyttet til Danske Studielegater. Disse, samt ansøgningsreglerne, kan du læse mere om på web-adressen: Velkommen i Villabyerne 4. oktober 2006 Redaktion: Foto: Layout og produktion: Bjarne Brix. Peter Gudsøe. Kent Krogh. Claus Christensen. Morten Langkilde / PolFoto. Henrik Holst. PolFoto m.fl.. Villabyernes Medie Center. Mogens Lauridsen. Henrik Biune. Peter Trostmann. Maria Fredenslund fra Gentofte er en af de mange unge, der har anvendt et Danske Studielegat til et semesterophold i udlandet. Annoncetillæg Alle børn mellem 0 og 7 år kan i få en Pondus og en Pondus-Konto til at sætte sparepengene ind på, når Pondus har spist sig for mæt i mønter og papirpenge. Min Konto Når børnene kommer i en alder, hvor Pondus er knap så hip, kan de få en konto, som har døbt Min Konto. Her kan børnene vælge en bankbog eller deres eget hævekort til kontoen. Hvis valget falder på hævekortet og det gør det tit - kan der vælges mellem 15 smarte kort-designs. Som Danske Studielegater er Danske Ung Talent også en del af Danske Viden. Ideen med Danske Ung Talent er at stimulere de lokale talentmiljøer ved at give dem en konkret udfordring og hermed bidrage til, at unge får mulighed for at få afprøvet deres kreativitet inden for musik, film eller noget helt tredje. Maestro betalingskort kan anvendes i mere end pengeautomater. Danske Ung Som ung kan du med fordel vælge kundepakken Danske Ung. Du skal være mellem 15 og 18 år, og til din konto er der knyttet både betalingskort og Danske Ung Netbank. Betalingskortet hedder Maestro og kan bruges i butikker og pengeautomater over hele verden. Med Maestro kortet risikerer du ikke overtræk, for der kan ikke bruges flere penge, end der står på kontoen - uanset om kortet bliver brugt i København eller i London. Med Maestro kortet er du fri for at rejse med mange kontanter på lommen, fordi kortet kan bruges mere end syv millioner steder og derudover kan du hæve kontanter i mere end pengeautomater over hele verden. Og har du behov for at veksle kontanter, inden du rejser ud, kan du med Danske Ung veksle rejsevaluta uden at skulle betale veksel-gebyr. Mobil-tjek og Netbank Med Danske Ung følger også tast-selv-service, så du kan tjekke din konto når som helst via telefonen. Du kan bl.a. få en SMS med saldoen på din Manuskriptkonkurrence Temaet i år var en filmmanuskript-konkurrence for unge mellem 15 og 19 år, og dommerpanelet valgte manuskriptet til kortfilmen Ventetid af 17-årige Caroline Fussing Clausen, som vinder af konkurrencen. Til konkurrencen var der i alt indsendt 122 manuskripter fra hele landet, og de fire dommere, der alle er professionelle i filmbranchen, var generelt imponerede over det høje niveau, der kendetegnede stort set samtlige indsendte manuskripter. Om vinder-manuskriptet siger dommerne, at Caroline har noget på hjerte, og hendes historie er ikke blæst op af farverige og voldsomme effekter. Det er en lille, stilfærdig film, som er skrevet med stort talent. Caroline Fussing Clausen har nu fået sin lille 5 minutter lange film produceret med teknisk udstyr og sparring fra professionelle filmfolk. Josefine og Freja venter Filmen handler om Freja, der skal hente sin far i lufthavnen. Her møder hun Josefine, der over for Freja bekræfter, at hun er ankommet med det samme fly som Frejas far. Josefine skal vente på sin kæreste, der har lovet at hente hende, og da Frejas far endnu ikke er dukket op i ankomsthallen, beslutter de sig for at vente sammen. I denne ventetid lægger filmen op til, hvem der kan være faren. Og et spørgsmål, som man uvægerligt stiller sig selv er, har man set kæresten? Døm selv. Se filmen på Hævekort med 15 forskellige kortdesign. konto - og med oplysning om hvor du sidst har hævet penge. Du kan også gå i banken på Nettet. Med Danske Ung Netbank kan du blandt andet: tjekke din konto - om lønnen er gået ind overføre penge fra din Danske Ung konto til andres konti betale regninger og samtidig spare gebyrer se hvor og hvornår du har brugt dine penge. Du kan få adgang til Danske Ung Netbank på flere pc'ere samtidig, så du kan gå i banken, hvor som helst og når som helst - f.eks. hjemmefra, fra biblioteket eller fra en netcafé i udlandet. Ventetid er en lille film skrevet med stort talent Talent fornægter sig ikke, men det kan være svært at få det afprøvet, når man skriver filmmanuskripter

14 Finansielle samarbejdspartnere 14 Fra bank for landmænd til bank for hele Danmark er i dag Danmarks største bank og en international finanskoncern med vidt forgrenede aktiviteter i den finansielle sektor Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vexelbank i Kjøbenhavn blev stiftet af Gottlieb Hartvig Abrahamsson Gedalia. Han var ganske vist uddannet som sadelmager, men havde tjent en mindre formue på handel med aktier og obligationer. Han kom således fra små kår og hørte absolut ikke til i kredsen omkring Privatbanken, der var stiftet i 1857 med datidens industrimagnat C. F. Tiegten som hovedankermand. Så da Gottlieb H. A. Gedalia stiftede Den Danske Landmandsbank 5. oktober 1871 var det som en konkurrerende bank til Privatbanken, der dengang var Danmarks største bank. Mere end blot bank for landmænd Den Danske Landmandsbanks formål var "dels at gøre landmændenes ledige kapital frugtbringende, dels mod fuldkommen betryggende sikkerhed at forsyne dem med de kapitaler, for hvilke de i deres virksomhed have behov", som der dengang blev skrevet i formålsparagraffen. Men banken skulle dog også virke for handelen, hvilket den gjorde i så stort et omfang, at det oprindelige navn næppe var dækkende blot få år efter starten.. Året efter stiftelsen blev Isak Glückstadt nemlig direktør for Den Danske Landmandsbank, og han var bankmand til fingerspidserne. Han var bankier og havde indtil sin tiltrædelse været direktør i Den norske Creditbank. Ved sin død i 1910, hvor han blev efterfulgt af sønnen Emil, havde Den Danske Som månelandingen var det for menneskeheden, var pingvinen Pondus et stort skridt i bankens historie. Landmandsbank overhalet både Privatbanken og Handelsbanken, der var blevet stiftet i Store problemer Efter 1. verdenskrigs ophør i 1918 fulgte en periode med lavkonjunktur og Landmandsbanken havde fra 1919 likviditetsproblemer og led i 1922 så betydelige tab, at banken måtte rekonstrueres med hjælp fra bl.a. staten og Nationalbanken. Heldigvis tabte ingen af bankens indskydere penge, men aktionærerne gjorde. Efter rekonstruktionen genvandt banken hurtigt sin styrke. Den forblev Danmarks største bank, og perioden fra 1920'erne og frem til 1950'erne var præget af vækst og udbygning af filialnettet - i stadig konkurrence med Handelsbanken, Privatbanken og de mange lokale provinsbanker og sparekasser. Pingvinen Pondus Det er kun et lille skridt for mennesket, men et kæmpeskridt for menneskeheden", lød de berømte ord fra Neil Armstrong, da han den 21. juli 1969 trådte ned på månens overflade. Og tilsvarende kan man sige, at selv om Pondus kun er en lille pingvin med rødt halstørklæde, kom den til at betyde et stort skridt for bankens gennemslagskraft hos danske børn. Pondus blev lanceret i 1968, og efter blot to uger var børn medlem af Pondus-Klubben. Rationalisering og liberalisering 1960'erne var præget af en strukturrationalisering i banksektoren med mange småfusioner, international orientering og begyndende brug af edb. Den Danske Landmandsbank tog i 1976 konsekvensen af sin reelle kundebestand og skiftede navn til Den Danske Bank, som i 2000 blev ændret til. Fusioner og opkøb I 1990 fusionerede Den Danske Bank, HandelsBanken og Provinsbanken. Samtidig begyndte koncernen at udvikle nye forretningsområder og tog de første skridt hen imod den finanskoncern, er i dag I dag omfatter disse forretningsområder bl.a. pension, forsikring, realkredit og ejendomsmægler-virksomhed. De finansielle samarbejdspartnere, der i dag er en del af koncernen, kan du læse mere om på denne og næste side. Holmens Kanal 12 har været s hovedsæde siden Bygningen er opført i 1795 af købmand Pierre Peschier og udvidet med en etage i Her ses Peschiers Gård umiddelbart før Holmens Kanal blev tildækket i Danica Pension er et dansk livsforsikringsselskab, der er videreførelsen af Statsanstalten for Livsforsikring Livsforsikringer med statsgaranti Statsanstalten blev oprettet i 1842 som en privat institution med statsgaranti og med en fælles direktion og bestyrelse, der blev udnævnt af kongen. I 1990 blev Statsanstalten privatiseret og omdannet til et aktieselskab. Aktierne indgik i Statsanstalten Holding A/S, hvis aktiemajoritet Staten solgte til forsikringsselskabet Baltica i september 1990, der samtidig ændrede selskabets navn til Danica. I 1995 overtog Danske Bank selskabet, og i 1999 frasolgte skadesdelen til Topdanmark, som Danske Forsikring herefter blev en del af. Livs- og pensionsdelen i det oprindelige Danica indgår i dag i koncernen som en selvstændig enhed. Danica Pension kender du sikkert fra reklamefilmene med de to musikanter, der spiller op til de fordele, der kan opnås senere i livet, hvis man har en god pension. Nok er statsgarantien bortfaldet, men med Danske Bank i ryggen er du godt sikret, hvis du ønsker enten en livsforsikring eller økonomisk frihed som pensionist. Pension, liv og sundhed Danica Pension er specialist i pensionsordninger, livs- og sundhedsforsikringer. Mere end en halv million danskere er i dag kunder i Danica Pension, hvoraf lidt under halvdelen har en pension gennem en firmaordning. Har du brug for rådgivning om pension-, livs- og sundhedsforsikringer, så kig ind hos din lokale i Gentofte kommune. Både bank og forsikring er danske har solgt forsikringer siden 1991, og har således i mange år kunnet tilbyde deres kunder en bred vifte af finansielle produkter Før årsskiftet 1999/2000 bestod Danske Forsikring af to selskaber 'Danske Forsikring Skade, Forsikringsaktieselskab' og 'Danica Forsikring, Skadeforsikringsaktieselskab'. Begge disse selskaber var ejet af koncernen. På den måde er der en historisk forklaring på, at forsikringer sælges gennem Danske Bank og Danica Pension. Danske Forsikring tilbyder stort set alle former for skadeforsikringer til dig og din familie. Forsikringerne sælges gennem s ca. 280 filialer, hvor rådgivningen tager udgangspunkt i netop dine forhold også de økonomiske. Gennem samarbejdet med Danske Forsikring, tilbyder alle former for forsikringer, fra hus, indbo, ulykke til bil og motorcykelforsikringer. Forsikringsoverblik på nettet Du kan få overblik over dine forsikringer hos Danske Forsikring direkte gennem din Danske Netbank, som du kan læse mere om på side 8-9 her i avisen. Desuden får du adgang til en lang række andre muligheder via nettet. Du kan f.eks. anmelde en forsikringsskade, beregne priser på forsikring, bestille rødt eller grønt kort, hvis du skal på ferie i udlandet, og både læse og printe forsikringsvilkår.

15 15 Finansielle samarbejdspartnere En moderne bank der er mere end blot bank er en stor finansiel virksomhed med muligheder og kompetencer, der ikke er overgået af nogen. Med størrelsen følger også stor tilgængelighed Finanscentret i region Storkøbenhavn ligger på Hovedvejen 107 i Glostrup. Her sidder bl.a. et team af investeringsrådgivere, som filialerne i Gentofte kommune trækker på. Store virksomheder er normalt ensbetydende med store organisationer, hvor der er langt fra top til bund. har bestræbt sig på at gøre sådan cirka det modsatte. Mange beslutningsprocesser og kompetenceområder er decentraliseret og lagt ud, hvor kunderne er. Nemlig i de lokale områder. Kort fortalt er opdelt i 9 geografiske regioner med en fælles overbygning til de globale finansmarkeder og selve koncernadministrationen. Hver region består af et finanscenter med en regionsledelse, et antal moderfilialer og et antal filialer, der er knyttet til hver sin moderfilial. I finanscentrene sidder bl.a. investeringseksperter og rådgivningsspecialister, der betjener filialerne, bankens Private Banking kunder og større erhvervskunder i den enkelte region. I moderfilialerne sidder rådgiverteams klar med særlige kompetencer inden for f.eks. erhvervs-, bolig- og pensionsrådgivning. I de øvrige filialer møder kunderne også privatrådgiverteams og de servicerådgivere, der i det daglige betjener kunderne med kasse og ekspedition. Med denne organisation har skabt en struktur, hvor størsteparten af de kunderelaterede beslutninger kan træffes enten lokalt eller regionalt. Finanscenter i Gentofte kommune I Gentofte kommune har dubleret finanscentret i region Storkøbenhavn med en Private Banking afdeling på Ole Bruuns Vej i Charlottenlund. Her har Private Banking kunder en direkte pipeline til alverdens børser og finansmarkeder. Og ikke mindst adgang til finansielle værktøjer og specialistrådgivning i særklasse f.eks om skatteforhold og køb eller salg af fast ejendom i indog udland. Den fysiske tilgængelighed Derudover er med 3 filialer i Hellerup, filialer i Charlottenlund, Ordrup, Gentofte og Vangede bredt repræsenteret i Gentofte kommune. Uanset hvor du bor i kommunen, er du tæt på Danske Bank og tæt på en verden, hvor alle former for finansielle ydelser og rådgivning er tilgængelige. Og i alle 7 filialer kan du med en rådgiver aftale møder, der afholdes ud over den normale åbningstid, nemlig fra kl. 8 til kl. 18. Anvender du computer er du endnu tættere på en række af disse ydelser. Med Danske Netbank kan du følge med i det hele, og klare betalinger og overførelser samt køb og salg af aktier og obligationer, enten derhjemme eller måske fra din arbejdsplads. Set med kundeøjne, er solidt forankret i Gentofte kommune. Og dette skaber baggrund for at kunne sige: Velkommen i, her er du tæt på det hele. Hans Bischoff har forlaret danskerne om fordelene ved FlexLån og FlexGaranti. My home, sweet home home har forretninger i Hellerup, Charlottenlund og Gentofte Da byen brændte, opstod realkreditten Efter den store brand i 1795 blev en fjerdedel af Københavns indbyggere hjemløse. Genopbygningsarbejdet skulle finansieres, og derfor opstod Kreditkassen for Husejere i Kjøbenhavn i Dette var en forening af låntagere, og det første eksempel på det, der senere udviklede sig til en kreditforening. De første egentlige kreditforeninger blev dog først stiftet i En af de første var Østifternes Kreditforening, der i 1970, efter en fusion med 3 andre kreditforeninger, blev til kreditforeningen Danmark. I 1993 blev Kreditforeningen Danmark omdannet til et aktieselskab og skiftede samtidig navn til Realkredit Danmark Liberalisering Det var liberaliseringen af reglerne om realkreditlån op gennem 1980 erne, der gjorde det muligt at omdanne kreditforeninger til aktieselskaber. Og da liberaliseringen samtidig indebar, at bankerne kunne oprette og eje realkreditinstitutter, og at realkreditinstitutterne kunne overtage og oprette ejendomsmæglerkæder, var grundlaget skabt for den nuværende markedsstruktur. Og man må sige, at realkreditten ikke er, hvad den har været. Dels på grund af liberaliseringen, men ikke mindst som følge af den innovation og nytænkning, som først og fremmest Realkredit Danmark har tilført markedet. F.eks. er FlexLån med eller uden rentegaranti blevet begreber, der er udviklet og markedsført af Realkredit Danmark. I dag er disse realkreditlån blevet særdeles populære og er kopieret af markedets øvrige realkreditinstitutter. Med mere end 200 forretninger over hele landet er home Danmarks største kæde af samarbejdende ejendomsmæglere. Det startede, da det i slutningen af 1980 erne blev muligt for realkreditinstitutterne at være ejere og medejere af ejendomsmæglerforretninger. Den 28. juni 1989 meddelte Kreditforeningen Danmark, at man havde købt aktiemajoriteten i de to store ejendomsmæglerkæder E-BO i København og Niels Bjerregaard i Århus. Disse forretninger blev grundstammen i en landsdækkende kæde af ejendomsmæglere, der siden 1. januar 1990 har været markedsført under navnet home. Franchise-kæde home er en franchise-kæde af selvstændige ejendomsmæglere, der er fælles om markedsføring, produktudvikling og præsentation på homes hjemmeside. I dag udsender home hver uge mange tusinde salgsopstillinger via internettet, og hver uge besøger mere end danskere home på Her har boligsælgere og -købere også deres eget hjørne, som hedder my home, og forhåbentlig kan dette hjørne medvirke til, at både sælgere og købere for egen regning kan tilføje sweet home. home a/s er ejet af Realkredit Danmark, og blev således en del af koncernen, da i 2001 fusionerede med Realkredit Danmark. home Charlottenlund: Lindegårdsvej 10 A, telefon Indehavere: Arne Skafdrup og Ivan Eltoft Nielsen home Hellerup: Strandvejen 132A, telefon Indehavere: Henrik Bengtson og Jes Frydendall home Gentofte: Gentoftegade 27 A-B, telefon Indehavere: Henrik Bengtson og Jes Frydendall

16 På gensyn i Vidste du at sponsorerer "TEST NATIONEN"? Nu Tester vi Gentofte Kom ind i Gentofte Afdeling og deltag i vores konkurrence "Test Gentofte" Danske Vækstkonferencer Danske Vækstkonferencer er målrettet ledere i større virksomheder og byder bl.a. på indlæg fra bankens egne erhvervskunder Torsdag den 12. oktober holder vi - i.f.m. Græskaraftenen - åbent helt til kl og vi inviterer alle læsere indenfor til en dyst på parat-viden. Du skal svare skriftligt på et antal spørgsmål, og blandt dem der har alle svar rigtige, trækker vi lod om pæne præmier. I aldersgruppen 8-14 år er der biografbilletter, Aluminium-games og USB-keys på højkant og i gruppen 15 år og opefter trækker vi bl.a. lod om gavekort til lokale butikker. De rigtige svar kan du finde på vores hjemmeside den 13. oktober - dagen efter, hvor lodtrækningen også finder sted. De heldige vindere får direkte besked. De små skal heller ikke gå forgæves. Vi har en spændende Pondus fiske-dam og Pondus selv kommer på besøg kl. 18 og kl. 19. Vi glæder os til at se jer. Med venlig hilsen Medarbejderne i Gentofte Afdeling Gentoftegade 50, 2820 Gentofte Med Danske Vækstkonferencer ønsker banken at understøtte debatten om hvad Danmark skal leve af i fremtiden. Derfor sættes der, på konferencen, hvert år fokus på aktuelle emner, der skal belyse de udfordringer Danmark og danske virksomheder står overfor i.f.m. sikring af konkurrenceevne, velfærd og økonomiske velstand er ikke alene om at mene, at Danmark fremover blandt andet skal leve af viden. Dansk erhvervsliv har brug for dygtige og talentfulde medarbejdere, der kan udvikle nye ideer. Men talenter skal opdages, udvikles og plejes, og hvordan gør man bedst det? Dette emne sætter Danske Vækstkonference 2006 fokus på. Du kan læse mere om Danske Vækstkonferencer på Læserkonkurrence Svar rigtigt på de tre spørgsmål og deltag i konkurrencen om en spændende familietur til Experimentarium og billetter til Det Ny Teater i København. Sæt kryds i rubrikken ved de svar du mener, er de rigtige: Hvad hedder s Private Banking koncept? 1. Danske Private 2. Danske Eksklusiv 3. Danske Formue Hvad hedder s sparebøsse? 1. Pondus 2. Pingo 3. Pelle Hvad hed Hellerupgaard oprindeligt før J.D. Heller købte den i 1748? 1. Koninghus 2. Lokkerup 3. Erichsens Palæ Hvad sker der lige nu på de finansielle markeder? Hvordan realiserer man drømmen om ejerbolig i udlandet? INVITATION til Eksklusiv Information Klip kuponen ud og aflever den i en af s 7 Gentofte-filialer, senest tirsdag den 31. oktober. Så deltager du i konkurrencen. Du kan også vælge at sende kuponen til A/S, Jægersborg Allé 31, 2920 Charlottenlund, og endelig kan du maile dine 3 svar til Husk at anføre nedenstående kontaktoplysninger og præmieønske i din mail. 2 heldige vindere vil blive trukket onsdag den 1. november og herefter få direkte besked. Navn: Måske er du Eksklusiv kunde i Danske Bank eller måske overvejer du at blive det. Under alle omstændigheder vil du gerne vide mere om, hvad der rører sig på de finansielle markeder. Og samtidig er du interesseret i information og rådgivning om de overvejelser, man bør gøre sig, inden man realiserer drømmen om en ferieeller helårsbolig i udlandet. Kan du nikke genkendende til ovenstående, kan du glæde dig til et arrangement, som hermed inviterer dig til at deltage i. Adresse: Postnr. og by: Telefon nr: Evt. mailadresse: Hvis jeg er heldig at vinde i s læserkonkurrence foretrækker jeg: (Sæt kryds ved en af præmierne) En familie tur til Experimentarium for 5 personer med entré, en særlig oplevelse og spisning i Experimentariums café betalt. Et gavekort på 5 attraktive billetter til en forestilling på Det Ny Teater i København Ja tak (sæt kryds) - Jeg vil gerne opleve gøre det de er bedst til. Kontakt mig for et uforpligtende møde i Afdeling. (Dette ønske er ikke en betingelse for deltagelse i læserkonkurrencen) Eksklusiv-arrangementet afholdes torsdag den 26. oktober og gentages tirsdag den 31. oktober i: s Kuppelsal, Laksegade 10, København fra kl til ca. kl Aftenen afsluttes med et let traktement. Du kan tilmelde dig ved at kontakte Mette Overgaard på telefon nr eller på mail til og her anføre, hvilken af de to datoer, du ønsker at deltage. Deltagelse sker efter først-til-mølle princippet. Sidste frist for tilmelding er mandag den 23. oktober.

Morten Ankerdal Man skal bekæmpe magelighed

Morten Ankerdal Man skal bekæmpe magelighed Din digitale bank Kombiner den personlige rådgivning med "at gå i banken elektronisk 2. kvartal 2014 Tønder Festival Vind partout-armbånd og musik Hvilket boliglån skal du vælge? Prioritetslån, realkredit,

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

ET VÆRELSE MED UDSIGT. ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER BENDT BENDTSEN om andelsboliger

ET VÆRELSE MED UDSIGT. ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER BENDT BENDTSEN om andelsboliger NR.10 EFTERÅR 2006 4 8 14 TEMA: Andelsboliger ET VÆRELSE MED UDSIGT Fra tørreloft til moderne taglejlighed ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

2 DANSKE PERSPEKTIV 2003 NYTTIGE WEBADRESSER. danskeanalyse

2 DANSKE PERSPEKTIV 2003 NYTTIGE WEBADRESSER. danskeanalyse Danske Perspektiv Danske Bank-koncernens medarbejdere deler på tværs af landegrænser de samme mål: At skabe de bedste løsninger for kunderne og det bedste resultat for aktionærerne. Danske Perspektiv tegner

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

DR blænder snart op for en spændende del af danmarkshistorien med bl.a. Jens Sætter-Lassen og Rasmus Bjerg på rollelisten

DR blænder snart op for en spændende del af danmarkshistorien med bl.a. Jens Sætter-Lassen og Rasmus Bjerg på rollelisten Er dit hus A, B, eller G? Spar op til 25.000 kr. årligt med det rigtige energimærke eller få dit hus solgt både bedre og hurtigere 3. KVARTAL 2014 1864 Tip 10 rigtige Har du styr på de finansielle markeder?

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

pengenyt i år 29 Elektronisk Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser på italiensk pensionen olie nok? hvad betyder det for dig?

pengenyt i år 29 Elektronisk Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser på italiensk pensionen olie nok? hvad betyder det for dig? 3 pengenyt 2009 Betal mere til pensionen i år du må, og du får mere ud af det Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser spændende bud på, hvordan verden ser ud, når du går på pension 29 Elektronisk

Læs mere

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far 2 PENGENYT 2008 Når knægten har X FACTOR: Vi har talt med MARTINs far 1001 TEHUSE Bliv hjemme, det er det sikreste. Ellers: HUSK REJSE- FORSIKRINGEN 45 Storebæltsbroer styrtet i havet INDLÅN så godt som

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op?

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? 3 pengenyt 2013 Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? Bliver det i lystyacht, du sejler dit livs solnedgang i møde? Prøv vores pensions-quiz Hvorfor dømmer

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.8/Marts 10 OPTIMAL PRIVATØKONOMI 5TIPS FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING FOTO: SINE FIIG Mette Reissmann, erhvervsjurist,uafhængiguafhængig rådgiver og

Læs mere

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte career En karriere i permanent bevægelse Louise på 20 sprang ud på det dybe vand Den perfekte jobansøgning Jens, 28: Jeg værdiansatte et firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Udstationeret i Australien

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere