PROJEKTRAPPORT Farmakonomernes Udviklingspulje EMPATISK LYTNING. Projekt kode 06-14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTRAPPORT Farmakonomernes Udviklingspulje EMPATISK LYTNING. Projekt kode 06-14"

Transkript

1 PROJEKTRAPPORT Farmakonomernes Udviklingspulje EMPATISK LYTNING Projekt kode Farmakonom Susan Isaksen Ringsted Apotek Farmakonom Birgitte Andersen Køge Torvets Apotek Side 1 af 27

2 1. Problemformuleringen. Det er problematisk for to parter i en ekspedition, hvis farmakonomen ikke lytter til kundens bemærkning eller kommentar, dvs. ikke anvender lytteteknikken: - vi vil gerne gøre brug af farmakonomens faglige kompetence, - øge kunde oplevelsen gennem lytteteknikken, for derigennem at rådgive kunden om valg af produkt. 2. Projektets forløb. Tids- og handlingsplan i forbindelse med udarbejdelse af projektformulering og projektansøgning: Aktivitet: Periode: Deadline: Udført: Tidsforbrug i alt: Udfyldelse af ansøgningsskema og projektbeskrivelse; Farmakonomernes Udviklingspulje Litteratur søgning og læsning. oktober til november 2014 oktober til november 2014 den 1. november 2014 den 3. november 2014 Udarbejdelse af ansøgningsskema med projektbeskrivelse: Susan Isaksen: 9 timer Birgitte Andersen: 10 timer den 1. november 2014 den 3. november 2014 Susan Isaksen: 10 timer Birgitte Andersen: 10 timer Tids- og handlingsplan op til introduktion af projektet til kollegaerne: Aktivitet: Deadline: Udført: Tidsforbrug i alt: Indsamling af eksempler ved kunde ekspeditioner og forarbejdning samt udarbejdelse af introduktions materiale til morgenmøderne. Afholdelse af morgenmøder Materiale: se Bilag 1. november 2014 til og med marts 2015 medio maj til medio juni marts 2015 Susan Isaksen: Udarbejdelse af morgenmøde informationsmateriale: 6 timer Behandling af eksempler: 5 timer Birgitte Andersen: Udarbejdelse af morgenmøde informationsmateriale: 6 timer Behandling af eksempler: 5 timer 16. marts 2015: Solrød Apotek 19. marts 2015: Solrød Apotek 23. marts 2015: Køge Torvets Apotek 26. marts 2015: Køge Torvets Apotek 24. april 2015: Ringsted Apotek 29. april 2015: Ringsted Apotek Susan Isaksen: afholdelse af morgenmøder: 3,5 time Birgitte Andersen: Afholdelse af morgenmøder: 3,5 time Tids- og handlingsplan efter introduktion af projektet til kollegaerne: Aktivitet: Periode: Udført: Tidsforbrug i alt: Forarbejdning af indkommende eksempler fra kollegaers og egne ekspeditioner. medio maj til medio august september 2015 Susan Isaksen: 9 timer Birgitte Andersen: 9 timer Side 2 af 27

3 Tids- og handlingsplan for formidling af projektet, når projektet er gennemført: Aktivitet: Periode: Deadline: Udført: Tidsforbrug i alt: Indskrivning af eksempler på banner Afslutning af projektet; analyse mm. til Farmakonomforeningen September til medio oktober Vi har besluttet at vi vil arbejde på banner efter indsendelse af projektrapport. september til medio oktober februar 2016 Susan Isaksen;? timer Birgitte Andersen;? timer 1. november november 2015 Susan Isaksen: 10 timer Birgitte Andersen: 10 timer 3. Projektets resultater. Med udgangs punkt i vores problemformulering, hvor vi vil tilfører farmakonomer en aktiv lytteteknik, som supplement til eksperternes 1. En fremgangsmåde hvor vi vil give farmakonomer en anden indgang til faglig rådgivning af kunden: at lytte empatisk. Efter vores morgenmøde fremlæggelse, jf. Introduktion til kollegaer bilag 1, bad vi kollegaer om en kort evaluering, og resultatet fremgår af bilag 6 af vores fremlæggelse og ud fra denne kan vi konkludere, at empatisk lytning ikke er en ny tankegang, de fleste kendte til teknikken. Alle ville bruge empatisk lytning i fremtiden i deres arbejde i skranken. Vi ved at vores morgenmøder inspirerede de fleste til at forsøge empatisk lytning i kundeekspeditionen. Ud fra vores evaluering ser det ud som om, at vores projekt er meget relevant. Dog mener vi at gentagelse på gentagelse vil hjælpe til at bruge empatisk lytning som en naturlig del af kundeekspeditionen. Generelt var farmakonomerne meget positive og tog godt imod vores budskab, og de kunne lide vores måde at fremlægge projektet på. Nogle skrev at de altid brugte empatisk lytning, hvilket glædede os. Ved første fremlæggelse på Solrød Apotek, efterlyste en farmakonom hvad vi ville med projektet, dvs. resultat eller mål for projektet, hvilket vi tog til efterretning, besvarede farmakonomen, og indpassede dette i de efterfølgende fremlæggelser. Vi havde en forventning til, at lytte empatisk i kundeekspeditionen, at det alene ville ende med en optimering af den medicinske behandling, et omsorgsalg. Men vi kan ud fra de indsamlede eksempler konstatere, at det ikke holdt, da vi ved projektets afslutning, har inddelt eksemplerne i følgende grupper: Gruppe A: Intervention: forkert medicinindtagelse og lægemiddelets styrke. Se Bilag 2. Gruppe B: Lægemiddelrelaterede bivirkninger. Se Bilag 3. Gruppe C: Forkert anvendelse af inhalations device. Se Bilag 4. Gruppe D: Optimering af den medicinske behandling: omsorgssalg. Se Bilag 5. Derfor har vi bevist, at hvis vi ikke lytter til kunden fanger vi ikke ovenstående inddelinger og kunden fortsætter med fejl i medicinanvendelsen og får ikke optimeret den medicinske behandling. Dvs. kunden fortsætter med forkert medicinindtagelse og bivirkninger heraf, samt er ubekendt med den hjælp som apotekets sortiment kan tilbyde og den faglige rådgivning, som vi er så stolte af at formidle. 1 Kenneth Kæregaard, Margin. Jan Lund, Konseqvens. Side 3 af 27

4 De kommentarer som kunden er kommet med ved ekspeditionens afslutning, bekræfter at lytte empatisk i kundeekspeditionen er yderst vigtigt: hvorfor har jeg ikke fået det af vide, hvorfor har min læge ikke fortalt mig dette, tak fordi du lyttede, tak for god service, selvom jeg har brugt det i mange år, så viste jeg det ikke, den information kunne jeg godt have brugt tidligere, det viste jeg ikke, så forstår jeg bedre hvorfor jeg er så tør i munden og tak fordi du fortalte mig det. Tilbagemeldingerne giver en lykke rus der gør os glade og stolte. Derfor ved vi, at vi gør en forskel når empatisk lytning bruges i kundeekspeditionen. Vi skal være opmærksomme og lytte til kunden, stille uddybne spørgsmål og være nysgerrig, når kunden i ekspeditions forløbet, kommer med en bemærkning, komentar eller undres både med ord og mimik. Dette er beskrivelsen på empatisk lytten, at høre på kundens oplysninger og forstå kundens kort over verden og lytte færdig, før vi tager stilling til ekspeditionens videre forløb, som en naturlig overgang til forløbsdiagrammet for Sektorkrav til skrankerådgivning 2. Vi har en viden som skal komme kunden til gavn, en pligt til at at hjælpe kunden med information, lægemiddelrelaterede løsninger og understøttende behandling, da vi kender produkterne i apotekets sortiment. Vi kan se at jo større faglig viden, jo bedre udbytte er der for kunderne, apoteket og farmakonomen. Vi har arbejdet med empatisk lytning i vores ekspeditioner i projekt forløbet, og her ved projektets afslutning er det blevet en naturlig del i vores ekspeditioner. Derfor vil en implementere af empatisk lytning i dagligdagen på apotekerne, være yderst relevant og vil på sigt blive en naturlig del for farmakonomen i kundeekspeditionen, som vi kender fra SVAMP og SMART, der indgår i Sektorkravene til skrankerådgivning. 4. Hvordan kan andre apoteker få gavn af resultaterne? Vi kan med vores projekt se, at det er meget relavant for apotekerne, at farmakonomen holder bolden i luften og følger op på kundens ensidige svar, Jeg kender medicinen, så du behøver at sige mere. Her vil vi gerne udfordre forløbsdiagram for Sektorkrav til skrankerådgivning, da vi med vores projekt har bevist, at der ligger medicinrelateret problemer i gruppe A, B og C, der kun opdages ved pågående spørgsmål, end blot at accepterer kundens afvisning på invitation til dialog. Denne kasse i forløbsdiagrammet, jf. forslag til ændring bilag 7, kan indeholde en undren/nysgerrighed både ved kundens ord og mimik og indgangssætningen kan være Selv om du før har fået medicinen, vil jeg blot nævne, vigtigheden i at denne medicin indtages på følgende tidspunkt, at medicinen kan have denne bivirkning og en reminder om divices klargøring og inhalations teknik. Vi ved, at megen af vores tid med kunde ligger i skærm arbejde, så som kontrol og betaling, men brug rest tiden i ekspeditionsforløbet til at se på kunden, få øjenkontakt og aflæs kundens adfærd og se kundens reaktion. Set i lyset af, at vi kun skulle have fokus på optimering af den medicinske behandling, et omsorgssalg, jf. gruppe D, kan vi nu se, at vores nye indgang til kundeekspedition er en win win situation 3 for alle parter, ikke kun økonomisk, men også en tilfredshed, faglig stolthed i at hjælpe kunden bedst muligt. Vi kunne også 2 Danmarks Apotekerforening En win win situation er en situation, hvor begge parter i en sag får fordelagtigt udbytte uden at skulle arbejde ekstra for det. Side 4 af 27

5 se, ud fra eksemplerne, at kunden udtrykte glæde og tilfreds ved, at vi lyttede til dem, at vi undredes, var nysgerrige og det resulterede i en positiv dialog. Vores projekt skal bruges i vores fag, fordi vi gør en forskel som ingen andre kan og gør. Derfor vil vi gerne fremvise projektet ved Farmakonom dagene i Århus søndag den 6. marts 2016 og i København søndag den 13. marts 2016, elevweekenden i 2016, på Pharmakon i uddannelsesforløbet for farmakonomeleverne, internationalt samt artikel i fagbladet Farmakonomen, med henvisning til punkt 7. Formidling i vores Projektbeskrivelse. Næstved den 2. november 2015 Farmakonom Susan Isaksen, Ringsted Apotek. Farmakonom Birgitte Andersen, Køge Torvets Apotek. Side 5 af 27

6 Bilag 1. Projekt kode Introduktion til kollegaer om empatisk lytning i kundeekspeditionen. Præsentation af Susan & Birgitte. Susan og Birgitte starter med rollespillet: kunde ekspedition uden empatisk lytning: sæbespåner (henvisning til Bilag 5, første eksempel) i forbindelse med Pevison ekspedition; Birgitte er farmakonom og Susan er kunden. Spørgsmål: hvad forstår I ved empati?. Susan siger: Definition på empati: forståelse af den andens følelser og tanke, dvs. at forstå, hvordan et andet menneske har det, og lade den forståelse være retningsgivende for behandling og valg af terapiform. Hvilket vi kan omformulere til vores verden; at farmakonomen er den der forstår og den forståelse er retningsgivende for behandling og valg af apoteksprodukter, jf. sektorkravene (Susan henviser til bilag om sektorkrav), som omhandler basis rådgivning og fokuseret rådgivning. Vores mål med empatisk lytning er at bruge af og udvikle farmakonomens faglige kompentance og derved give kunden en god oplevelse og omsorg her lytter de til mig. Lidt historie om empati: ordet kommer fra det græske empatheia, og har således været kendt længe, men først i slutningen af 1950 erne, opstod der interesse for at undersøge den empatiske proces nøjere 4. Den empatiske lytten kan beskrives som en lytten, hvor vi parallelt med at høre på kundens oplysninger også lytter os ind i kundens følelser. At lytte empatisk er en model for kommunikation af følelser der udvikles i tre trin i et samspil med et andet individ. Oversat betyder det, 1. trin, at farmakonomen opfanger en lille, men en betydningsfuld bemærkning eller kommentar fra kunden, 2. trin, at farmakonomen tilkendegiver dette, med fx et spørgende ansigt, spørgsmål, undren eller nysgerrighed, 3. trin, at farmakonomen omsætter det til faglig rådgivning af kunden, jf. Sektorkrav til skrankerådgivning 5. Birgitte siger: Farmakonomuddannelsen har ikke empatisk lytning i undervisningen, som vores projekt lægger op til. - men hvem har empatisk lytning i uddannelse forløbet? Det har ex.: - psykologer 4 Ulla Holm, Empati for professionelle, s. 63, ISBN Danmarks Apotekerforening 2011 Side 6 af 27

7 - sygeplejersker - lærer I øvrigt opfordrer Sundhedsstyrelsen i Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed fra 22. august 2008, at inddrage empati mellem patient og behandler. Formålet med at anvende empati i farmakonomers kundeekspedition: 1. dialog - sektorkrav - udvikling af farmakonomer - kundetilfredshed - evt. omsorgssalg ved løsning af kundens empatiske tilkendegivelse. 2. lægemiddelhåndtering - opfange signaler fra kunden som viser en forkert anvendelse af medicinen (bruger nasalsteorid efter behov) - opdage receptinterventioner, ( det plejer at være en anden styrke ) - bivirkninger af lægemidlet (svamp i spiserøret fordi mundskyld efter inhalationssteorid synkes) De fleste empatiske ekspeditioner er i receptekspeditionerne. Den erfaring har vi i ud fra vores egne eksempler. Brug eventuelt Personlig rådgivning af lægemidlet vare information der vises i receptekspeditionen i PharmaSys, for at løse bivirkningsproblemer. Susan siger: Målgruppen i vores projekt er således ikke faglig rådgivning til kunder ved udlevering af håndkøbs- eller receptmedicin, eller kunder der spørger efter et specifikt produkt eller fremlægger et specifikt problem. Det er din indgang til ekspeditionen der er vigtig. Kunsten i empatisk lytning er at suspendere det man ofte gør i samtaler, hvor man lytter efter og vurderer om man er enig eller uenig i det kunden siger. Efter det først indtryk, begynder man straks at tænke på hvad man skal svare eller sælge, i stedet for at lytte færdig. I empatisk lytning skal du lytte, mærke og forstå kundens kort over verdenen og at du, i ekspeditionen, ikke inddrager egne personlige meninger eller ønsker et bestemt resultat med kundeekspeditionen. Reagere på påstanden at de er for dyre eller hvis du undres over noget som kunden siger eller bemærker. Igen være nysgerrig. Susan og Birgitte gentager rollespillet sæbespåner, Pevison creme ekspeditionen nu med empatisk lytning. Håber det var synligt at farmakonomen lyttede empatisk, undrede sig og var nysgerrig. Birgitte siger: 1. En kunde der efterspørger et specifikt produkt, kan uden at kunden selv er klar over det, gå i den tro at det er behandlingsrelevant for kunden. eks. V6 forespørgsel. Kvindelig kunde spørger efter sukkerfri V6 tyggegummi, men det har vi desværre ikke, svarer farmakonomen, hvilket kvinden syntes er meget mærkeligt, for det har hendes eget apotek. Det smager så godt, og virker godt i min mund, siger kunden på vej ud af apoteket. Farmakonomen kunne tænke at så må hun købe tyggegummi på hendes eget apotek, men. Side 7 af 27

8 Farmakonomen spørger i stedet hvad mener du? da farmakonomen tænker mundtørhed efter den bemærkning og det viser sig at hun har mundtørhed. Farmakonomen spørger om hun får nogen form for receptmedicin. Hun får Cymbalta, men ingen har spurgt hende om hun får mundtørhed som følge af brug af Cymbalta. Farmakonomen giver hende en prøve på Xerodent, og hun kan straks mærke, hvor godt det er for hendes mund og hun køber en stor pakke af hver smag, og går meget glad fra apoteket. Susan siger: 2. Endvidere ved kunden ikke at der findes produkter der understøtter behandlingen. Det gør vi, og det skal vi være gode til at formidle. Susan siger: For at måle vores projekt om empatisk lytning, vil vi bede jer om at hjælpe os. Vores ønske er at I i løbet af 14 dage indsamler mim. 2 ekspeditions eksempler, hvor I har brugt empatisk lytning, og som vi kan formidle. En formidling som alle kan lære af. Skriv historien ned på et stykke papir, eller den til os; Susan eller Birgitte Den lykke rus, som vi selv har oplevet, er ikke en del af vores projekt, men vi syntes at I skal nyde den og være stolte af at gøre en forskel for kunden, og dele den med hinanden. Alle de gode historier bliver samlet, bliver behandlet anonymt, og publiceret så alle kan lære og få viden til gavn for kunden, og øge farmakonomers faglige viden. Endvidere vil vi bede jer ganske kort svarre på vores evaluerings skema og evt. med navn på 6. Tak fordi I lyttede til os! Gjorde I det empatisk? Har I nogen spørgsmål? 6 Evaluering og resultat henvises der til punkt 3. Projektets resultater, andet afsnit. Side 8 af 27

9 Bilag 2. Projekt kode Eksempler i Gruppe A: Intervention: forkert medicinindtagelse og lægemiddelets styrke. Ved udlevering og betaling af 1 flaske Flixonase næsespray efter recept, recepten er ordineret med 2 flasker pr. udleveringsgang, siger manden til konen: Manden: jeg syntes ikke den virker Konen: nå, hvilket farmakonomen også kunne tænke, men fanger bemærkningen. Farmakonom: ikke virker?- hvordan bruger du næsesprayen? Manden: jeg bruger den kun nu og da Farmakonom: forklarer at Flixonase virker bedst som forebyggende, og derfor en god ide at den anvendes hver dag for at opnå optimal effekt. Manden: tak, så forstår jeg bedre, og det vil jeg gøre fra nu af. Samme historie som ovennævnte, men nu med substitution til Nasonex Mometasonfuroat, hvor konen siger til hendes mand under betalingen, at hun ikke syntes sprayen virker, men giver det en chance til. Farmakonomen kunne ignorere bemærkningen eller henvise konen til lægen, men spørger i stedet ind til hvordan næsesprayen anvendes, og konen fortæller at hun bruger næsesprayen efter behov. Konen får samme forklaring som ovenstående om præparatets virkning. Mand skal hente Metformin og ved udleveringen; Farmakonom: har du fået Metformin før? Manden: ja, har fået dem i mange år, men jeg får ondt i maven af dem, hvilket jeg har fortalt lægen.farmakonomen kunne svare, at så må du tale med lægen igen, men Farmakonom: tager du tabletterne med eller uden mad? Manden: jeg tager dem uden mad Farmakonom: vejleder i indtagelse af Metformin med mad, og manden takker, og siger hvorfor har min læge ikke fortalt mig det, når han nu ved at det kan være en bivirkning? Kvinde født i 1966, skal afhente medicin. På receptserveren står to præparater: Atorvastatin og Hjertemagnyl, men beder kun om Hjertemagnyl, 6. udleveringsgang ud af 7 gange. Farmakonom: det er et år siden du sidst har købt Atorvastatin, - tager du ikke dem mere? Kvinden: nej det gør jeg ikke Farmakonom tænker at det er sikkert i aftale med lægen og at det derfor ikke er nødvendigt mere, og slår beløbet i kassen. Kvinden siger under betalingen af Hjertemagnyl, at Atorvastatin er for dyre, men jeg Side 9 af 27

10 burde nok tage dem. Farmakonomen kunne ignorere bemærkningen, men. Farmakonom: burde nok? Kvinden: ja, jeg har haft 2 blodpropper. Farmakonomen spørger om stop med Atorvastatin er aftalt med lægen, hvilket det ikke er, og oplyser damen om prisen (50,60 kr. før tilskud), og vigtigheden i at tage medicinen, især i hendes situation. Kunde køber Nicorette 4 mg tyggegummi, og farmakonomen spørger om kunden kender til præparatet, og kunden svarer ja, og så skal jeg ha 100 stk. Balancid med, da den hjælper mig når jeg har kvalme Farmakonom: kender du til tygge teknikken af Nicorette? Kunden: ja Farmakonom: informerer om tykketeknikken, og Kunden: det viste jeg ikke, for jeg tygger hele tiden, og så skal jeg ha en Balancid efterfølgende. Tak for informationen, for det viste jeg ikke. Kvinde fra 1945 henter Metoprololsuccinat og 60 stk. Eucreas, 5. udleveringsgang ud af 7, 1 tablet daglig, og siger ved udleveringen jeg har det så skidt, diarre, og er nu henvist til udredning på sygehuset. Farmakonomen undrer sig, og spørger hvor længe har du haft diarre? og kunden svarer siden efteråret 2014, og farmakonomen spørger hvornår på dagen tager du din medicin? og kunden svarer jeg tager en blodtrykspille og 1 for min sukkersyge om aftenen når jeg går i seng, for så husker jeg det. Farmakonomen spørger om hun har fortalt dette til sin læge, men det har hun ikke, for hvad betydning kan det have? spurgte kunden. Da begge præparater kan give diarre, almindelig for Metoprololsuccinat og meget almindelig for Eucreas, vejledes kunden i at tage medicinen sammen med et måltid, feks. om morgenen, for at se om dette kan afhjælpe problemet. Tænk, at jeg måske er selvforskyldt i at ha diarre, bare fordi jeg tager den forkert. For det du fortæller mig viste jeg ikke, og håber det vil hjælpe. Og jeg vil fortælle lægen det. Tak Mand beder om Zymelin Menthol, og farmakonomen fortæller at næsesprayen max må anvendes i 10 dage, og kunden smiler. Farmakonomen fanger smilet og stiller spørgsmålet du smiler? Manden fortæller at han har brugt Zymelin i flere år! Farmakomonen fortæller om bivirkningskonsekvensen af langtidsforbrug af Zymelin, og vejleder i hvordan han kan komme ud af det; Nozoil og Flixonase. Manden bliver glad, og køber begge produkter og ikke Zymelin. Mand fra 1942 får ordineret Fucidin creme, mod svampeinfektion, der skal påsmøres 2 gange daglig. Farmakonomen vejleder i påsmøring af cremen og under betalingen siger manden det er til svamp i munden. Betalingen annulleres og receptudsteder kontaktes, og manden får i stedet udleveret Fluconazol. Side 10 af 27

11 I marts 2015 afhenter konen medicin til hendes mand, Sifrol på 0,52 mg, 1 tablet daglig. Ved udleveringen studser konen over Sifrol substitionen, da hun får Opryma i stedet for de sædvanlige Pramipexole. Farmakonomen kunne have svaret at Oprymea er billigst på markedet lige nu, men undres og går i stedet tilbage i systemet og opdager at manden tidligere i 2014 får ordineret 0,26 mg, hvilket konen bekræfter, og tilføjer siden januar i år, skal han have 0,52 mg fordi han er øget i styrke af sygehuslægen, derfor giver jeg ham 2 tabletter. Dialogen mellem farmakonom og kunden ender med at fordi konen stadigvæk havde tabletter tilbage af 0,26 mg dengang tilbage i januar, og ville bruge disse op, havde hun givet ham 2 tabletter af 0,26 mg. Men konen ikke havde opdaget at de nye recepter efterfølgende var på 0,52 mg, og havde således fortsat med at give manden 2 tabletter, men nu af styrken 0,52 mg, så han nu fik 1,04 mg. Sygehuslægen blev kontaktet. Konen havde det rigtig skidt med det hun havde gjort, men glad for at hendes fejl blev opdaget. Mand fra 1959, skal hente nyt præparat Omnic, og siger jeg er også kommet i den alder hvor jeg skal op om natten og smiler jeg kender hvert et toilet i landområdet de fleste er på kirkegården derfor tager jeg blodtrykspillen når jeg kommer hjem, det er ubehageligt at side i kø på motorvejen om morgenen og skal tisse. Farmakonomen kunne give kunden ret, men. Farmakonom: jeg kan se at dine blodtrykspiller også indeholder et vanddrivende middel. Viste du det? Manden: nej, det har min læge ikke fortalt mig, så forstår jeg hvor jeg skal op om natten Farmakonom: har du fortalt din læge at du tage blodtryks- og vanddrivende pille om aftenen? Manden: nej han har heller ikke spurgt Farmakonom: prøv at tage din blodtrykspille når du kommer ind på jobbet, men ring til din læge og fortæl hvad du gør, og spørg om du skal starte op med Omnic, eller om du skal se tiden an nu hvor du tager blodtryks- og vanddrivende pillen på et mere hensigtsmæssigt tidspunkt. Manden: tak for din information. Tænk at jeg selv er skyld i nattetisseriet?. Ældre herre får udleveret blodtryksmedicin men fravælger Ibandronat, og siger nu har jeg taget dem i ½ års tid men jeg syntes ikke de virker, for jeg kan ikke mærke forskel. Farmakonomen fortæller hvordan Ibandronat virker, og hvorfor han ikke kan mærke forskel, og manden køber alligevel Ibandronat med samt kalktabletter. I forbindelse med udlevering af Ibandronat til en ældre dame, spørger farmakonomen om hun tager kalktabletter, ja, det ved jeg, jeg tager 2 hver morgen bare ikke på min Ibandronat morgen. Farmakonomen forklarer hun vil få optimal optagelse af kalktabletten hvis hun fordeler kalktabletterne, dvs. en morgen og en aften, ellers vil noget af det komme ud sammen med afføringen Kunden: mange tak for informationen, det viste jeg ikke Ældre herre kan ikke forstå hvorfor hans Avamys ikke virker for hans løbenæse. Farmakonome spørger hvordan han bruger den og svarer jeg bruger den lejlighedsvis. Herren viste ikke at Avamys er Side 11 af 27

12 forebyggende, og vente tilbage et par uger efter og fortalte farmakonomen nu gør jeg som du sagde, og nu virker den. Mand fra 1947 siger ved udleveringen af Fucithalmic, jeg har fået det igen. Farmakonomen spørger hvordan han har brugt øjensalven, og svarer at han stoppede da han ikke kunne se mere puds i øjet. Farmakonomen informerer om at det er vigtig at fortsætte behandlingen 2 døgn efter symptom frihed, og manden svarer det viste jeg ikke, ingen har fortalt mig det. Kunde beder om Zyx med mentol smag, og farmakonomen spørger om hun mener mint, eller nogen af de andre smagsvarianter? Kunden siger mint, jeg har brugt det i lidt tid, da jeg har hoste om natten. Farmakonomen spørger om det er i forbindelse med forkølelse eller rygestop? Det er rygestop derfor Zyx mint smag der minder om cigaretter med mentolsmag. Kunden bliver informeret om hvad der sker i luftvejene ved rygestop, og at hoste er en naturlig del af rygestop forløbet. Kunden køber alligevel Zyx, med den information at Zyx kun må anvendes i max. 10 dage. Mand fra 1979 skal købe smertestillende på recept, men fravælger Nasonex på spørgsmålet om han skal ha det med, jeg bruger Otrivin. Farmakonomen forklarer hvordan Nasonex og Otrivin virker, og manden forstår hvorfor han ikke skal bruge Otrivin mere, hvilket han har gjort i flere år, da Nasonex ikke virkede. Han køber alligevel Nasonex med og vil supplere med Nozoil, og takker for rådgivningen. Mand beder om Xymelin til børn, og farmakonomen siger husk at barnet kun må bruge sprayen i 10 dage, og kunden svarer det er til mig selv grundet tørre slimhinder og den får jeg ikke næseblod af. Farmakonomen forklarer konsekvensen i brugen af Xymelin i længere tid, og i stedet køber manden Nozoil, da han forstår hvad det er han har gang i. Kunde kommer med en pakke Latanoprost fra juni 2014 og en recept på Latanoprost+timolol fra august Han ved ikke selv at han står med Latanoprost i hånden, som er ordineret fra egen læge, mens den medbragte recept er ordineret fra øjenlægen. Heldigt at manden viste pakningen, for efter kontakt med øjenlægen skulle manden have Latanoprost+timolol. Kvinde fra 1942 har fornyet sin blodtryksmedicin, og siger under ekspeditionen mit blodtryk er så fint at jeg snart ikke skal ha medicin mere for det, og smiler glad. Den bemærkning undrer farmakonomen, for der er ordineret losartankalium/hydrochlorthiazid mg, og med den styrke er der nok ikke belæg for at slippe blodtryksmedicinen lige med det samme, og ser tilbage i historikken af kvindens ordinationer af præparatet. Kvinden har hele tiden fået ordineret losartankalium/hydrochlorthiazid 50+12,5 mg, og ved henvendelse til kvindens læge, viste det sig også at dette var en fejl ordination, og lægen takkede, hvilket Side 12 af 27

13 kvinden også gjorde tak fordi du undrede dig over min glæde, for dette havde jeg måske ikke selv opdaget, og så kunne det ha gået rigtig galt Ung kvinde: En Zymelin tak. Farmakonom: Var der andet? Kunden siger nej tak og betaler. Farmakonomen kigger på kvinden og ser en lille topmave. Farmakonom: Hvem skal bruge næsesprayen? Ung kvinde: Det skal jeg!. Farmakonem: Er du gravid? Ung kvinde: Ja. Farmakomomen informerer om at man ikke uden lægens anvisning må anvende Zymelin når man er gravid, og anbefaler en saltvands næsespray. Mandlig kunde med recept på Atrovent, fortæller at han er så tørstig om natten. Farmakonomen spørger om brug af anden medicin der kan give mundtørhed. Kunden bruger ikke anden medicin, men tror det er fordi han snorker. Farmakonomen informere om, at apoteket kan afhjælpe snorkeproblemet og mundtørhed med håndkøbsmedicin, men fortæller at Atrovent måske kan hjælpe på snorken og anbefaler at afprøve dette først. Kvinde kommer med Multi-tabs Gravid Jern C. Kunden: Hvor mange skal jeg tage, for lægen sagde 2, men her står 1 tablet daglig. Her kunne farmakomonen svare: Gør som lægen siger, men hun undre sig og spøger om hun er gravid? Kunden: Nej, det er jeg ikke. Farmakonom: Så er det Jern C du skal have. Ved udleveringen af simvatatin, spørges kunden om kender du til medicinen?, og kunden svarer ja da, jeg har taget medicinen i mange år. Farmakonomen kunne acceptere svaret, men spørger i stedet blot husk at tage simvastatinen aften. Kunden smiler under betalingen, hvilket farmakonomen fanger du smiler?, og kunden svarer Jeg ved godt at det står der på pakningen, men jeg tager den om morgenen sammen med min blodtryksmedicin. Farmakonomen forklarer hvorfor det er vigtig at indtage simvastatin om aftenen, hvortil kunden svarer, Det viste jeg ikke, troede ikke det var af betydning, så tak fordi du forklarede mig det. Under udlevering af blodtryksmedicin og simvastatin, spørger farmakonomen jeg kan se at du har fået medicinen før, men har du spørgsmål til din medicin?, og kunden svarer nej. Farmakonomen kunne accepterer svaret, en spørger i stedet blot husk at ta simvastatinen aften, hvortil kunden svarer ja, det siger I jo. Denne bemærkning fanger farmakonomen, og forklarer hvorfor det er vigtig at indtage Side 13 af 27

14 simvastatin om aftenen, hvortil kunden svarer det troede jeg ikke var af betydning, men vil nu tage den om aftenen, så måske vil mit kolesterol tal blive bedre. Kvinde fra 1946, skal hente medicin til sin mand, og siger i den forbindelse jeg må hellere tage mine Vagifem med, og farmakonomen kan se at det er ca. 6 måneder siden hun sidst har fået udleveret en pakke, derfor spørger farmakonomen hvorfor siger du det?, hvortil kvinden svarer jeg er lidt tør forneden og tager kun en når min mand og jeg skal ha sex, og det er jo ikke så ofte i vores alder. Farmakonomen forklarer hvordan Vagifem virker, og kvinden bliver meget glad tænk hvis jeg kan slippe af med kløen og nu forstår jeg hvorfor lægesekretæren spurgte om jeg skulle ha fornyet min Vagifem recept sidst jeg bestilte mine smertestillende. Mand fra 1942 skal hente sin KOL medicin; Spiriva inhalationspulver og Symbicort Mite turbuhaler og Ultribro. Manden har svære vejrtrækningsproblemer, og det får farmakonomen til at undres, hvorfor der er ordineret Symbicort Mite turbuhaler. Ved henvendelse til mandens læge, er dette da også en fejl, da det skulle have været Symbicort turbuhaler 4,5/160 mg. En fejl siden december 2011 hvor han fik konstateret KOL. Samtidig fik manden besked om at kontakte lægen for kontrol. En meget glad og taknemmelig mand forlod apoteket. Side 14 af 27

15 Bilag 3. Projekt kode Eksempler i Gruppe B: Lægemiddelrelaterede bivirkninger. Kvindelig kunde spørger efter sukkerfri V6 tyggegummi, men det har vi desværre ikke, svarer farmakonomen, hvilket kvinden syntes er meget mærkeligt, for det har hendes eget apotek. Det smager så godt, og virker godt i min mund, siger kunden på vej ud af apoteket. Farmakonomen kunne tænke at så må hun købe tyggegummi på hendes eget apotek, men. Farmakonomen spørger i stedet hvad mener du? da farmakonomen tænker mundtørhed efter den bemærkning og det viser sig at hun har mundtørhed. Farmakonomen spørger om hun får nogen form for receptmedicin. Hun får Cymbalta, men ingen har spurgt hende om hun får mundtørhed som følge af brug af Cymbalta. Farmakonomen giver hende en prøve på Xerodent, og hun kan straks mærke, hvor godt det er for hendes mund og hun køber en stor pakke af hver smag, og går meget glad fra apoteket. Ved udleveringen af Imacillin mikstur til barn fra april 2014, siger moderen nu prøver vi igen.. Farmakonomen kunne ignorere bemærkningen, men.. Farmankom: igen? Moderen: ja, det er 3. gang, og hun får endda D-vitamin dråber. Farmakonomen informerer om hvad mælkesyrebakterier kan gøre for immunforsvaret, og moderen køber Lactocare D-vitamindråber med mælkesyrebakterier. Det må jeg prøve, tak, for jeg ved snart ikke hvad jeg skal gøre. Samme historik som ovenstående eksempel. Mor til dreng fra juli 2009, skal hente Primcillin mikstur, det er 2. gang, og jeg ved at han får problemer med maven siger moderen ved udleveringen. Farmakonomen og moderen får en snak om immunforsvaret i maven, og køber Lactocare Kids til drengen og Lactocare Plus til sig selv, da hun selv har problemer med maven. Kunde spørger ved udleveringen af 100 stk. Citalopram 20 mg, 3. gang, om har I har noget Stimorol tyggegummi?.. farmakonomen kunne have svaret, at det kan købes i supermarkedet Farmakonom: har du mundtørhed? Kunden: ja, hvordan kan du vide det? og bliver informeret om bivirkningen af citalopram. Kunden: mange tak, det har ingen fortalt mig og køber Stisal. Mand får udleveret 100 stk. Cetirizin, og siger ved udleveringen jeg bliver så træt af min allergi, og det er værst om formiddagen, og farmakonommen kunne ignorere bemærkningen eller fortælle at træthed hænger sammen med allergi og lægemidlet cetirizin Side 15 af 27

16 Farmakonom: hvornår tager du tabletten? Manden: om morgenen Farmakonom: prøv i stedet at tage den om aftenen, derved kommer den størst sløvende effekt når du sover, eller du kan skifte til at andet lægemiddelstof i samråd med din læge. Manden: sjovt du siger det, for når jeg har glemt at tage den, bliver jeg ikke træt. Mand fra 1977 skal hente Brentacort mod eksem i ansigtet, omkring næsen og øjenbryn, og svarer jeg kender til cremen, det er 3. gang, mit eksem forsvinder men kommer igen, og jeg er ikke meget for at bruge det. Farmakonomen kunne ignorere bemærkningen, men Farmakonom: Det kan skyldes en svamp du har i ansigtet. Brug Brentacort cremen som du har aftalt med lægen, og kommer det igen, kan du komme og købe cremen. Nu ved du at du har et alternativ. Manden: giv mig den med, for jeg ved at det kommer igen og køber Ducray kelual DS creme. Kvinde fra 1952 får ordineret Doloproct, og siger ved udleveringen jeg kan ikke undvære Ibumetin, som giver mig hård mave. Farmakonomen informerer de forskellige muligheder der gør tarmens indhold mere blød, for at undgå hæmorroider, og kunden vælger at købe Magnesia. Kvinde fra 1958 siger ved udleveringen af Anoro den virker, dog er jeg begyndt at blive så tør i munden. Farmakonomen fanger bemærkningen, og siger at mundtørhed er an almindelig bivirkning af Anoro, og informerer om produkter der kan løse problemet, og køber GUM Hydral mundspray. Tak fordi du hjalp mig. Kunden står og tygger på tyggegummi mens farmakonomen ekspederer Citalopram 20 mg, og det bemærker farmakonomen lider du af mundtørhed? Manden: ja Farmakonom: kendt bivirkning at Citalopram giver mundtørhed Manden: det viste jeg ikke, og jeg har endda brugt Citalopram i mange år og farmakonomen informerer om løsningsmuligheder, og kunden køber Xerodent og er meget glad. Kvinde fra 1944, siger under betalingen af zopiclon, som hun tidligere har fået udleveret, jeg føler mig så omtåget når jeg vågner. Farmakonomen spørger ind til hvornår hun tager sovemedicinen, og kvinden svarer tager dem om atten når jeg har vendt og drejet mig ved 3 tiden tror jeg da jeg først vil se om jeg kan falde i søvn uden pillen. Farmakonomen forklarer vigtigheden i at tage medicinen ved senge tid og hvorfor. Så forstår jeg bedre, det vil jeg gøre, og jeg forstå nu hvorfor, hvilket jeg ikke viste mange tak. Side 16 af 27

17 Mand og kone beder om creme til mandens tørre hud som følge af parkinson. Farmakonomen anbefaler La Roche-Posay lipikar ap+ og manden fortæller at sygdommen ødelægger hans tænder. Farmakonomen spørger om han er lider af mundtørhed for det kan hans medicin give, han svarer ja og farmakonomen fortæller at tørhed i munden kan ødelægge tænderne og fortæller at apoteket har midler der kan afhjælpe dette. Side 17 af 27

18 Bilag 4. Projekt kode Eksempler i Gruppe C: Forkert anvendelse af inhalations device. Dame beder om en ny turbuhaler, og ved udleveringen spørger farmakonomen om hun har nogen spørgsmål til brugen af turbuhaleren. Nej, svarer damen, for den har jeg brugt i mere end 10 år, så det har jeg ikke. Jeg suger to gange når jeg tager en dosis Farmakonomen kunne tænke, at det er der jo ikke noget forkert i, men spørger Farmakonom: suger 2 gange? Damen: suger når jeg har drejet bundstykket 1 gang og suger igen når jeg laver det 2. drej Farmakonomen demonstrerer korrekt brug af turbuhaler, og damen siger det viste jeg ikke, men mange tak for at du viste mig det. Symbicort Forte turbuhaler udleveres til en mand, og siger inden farmakonomen når at sige noget jeg kender til den Farmakonom: bare husk at skylle munden og spytte det ud for at undgå svamp i mund og svælg og manden kigger spørgende på mig, og jeg spørger er der noget galt? Manden siger ja, for jeg er ved at blive udredet hos en specialist for svamp i spiserøret, og ingen kan forstå hver det kommer fra. Ingen har fortalt mig at mundskylningen efter brugen af turbuhaleren skal spyttes ud, for jeg synker det. Tak for at du sagde det, nu har jeg noget at fortælle specialisten, da jeg heller ikke har fortalt ham at jeg bruger turbuhaler. Ved udlevering af Symbicort Forte turbuhaler til en mand, bliver han stillet spørgsmålet jeg kan se at du har fået turbuhaleren før, men har du nogen spørgsmål til din medicin?. Manden svarer nej, jeg har fået den siden den kom frem, så jeg kender alt til den. Farmakonomen vover alligevel, at sige en af de største fejlkilder ved brugen af turbuhaler ligger i, at den ikke holdes lodret når den lades og farmakonomen viser med en demo hvordan. Manden tager demoen ud af hånden på farmakonomen og viser hvordan han i alle årene har gjort: han holder bunden opad i lodret position! Manden kigger irriteret, og forstår hvorfor han har en dårlig vejrtrækning, og sider hvorfor er der ingen der har fortalt mig det?. Farmakonomen svarer at hvis du hver gang har svaret ja på spørgsmålet, at du kender til brugen, og at jeg så alligevel med livet som indsats tør vise dig hvordan den skal klargøres, så er du heldig, for nu tager vi hele turbuhaler introduktionen. En meget glad kunde forlod apoteket. Ældre herre henter inhalationsspray Seretide, og fortæller at han bruger en forlænger og gør det 2 gange. Farmakonom spørger hvad gør du 2 gange? Manden jeg suger 2 gange i forlængeren. Farmakonomen forklarer at han skal trække vejret gennem forlængeren (Volumatic) 10 gange pr. dosis for at få gavn af sprayen. Manden takker og siger det står ingen steder, så tak fordi du sagde det. Side 18 af 27

19 Mand fra 1937 siger ved bestilling af sin Spiriva inhalationspulver, den recept uden suger den er for dyr, og den jeg har virker endnu. Ja, ja, kunne farmakomonen tænke, men spørger i stedet hvornår har du sidst fået den skiftet?, dengang jeg startede op med Spiriva svarede manden. Det viste sig, at det var for 2 år siden. Manden fik oplyst, at i denne medicintakst periode, var prisen med og uden handihaler, 30 stk., den samme. Manden viste ikke at handyhaleren, jf. firmaets vejledning, skal skiftet mindst 1 gang om året. Ved udlevering af Spiriva inhalationspulver, siger manden den siger klik men ikke som i starten og ved nærmere undersøgelse viser det sig at manden har brugt den siden opstart for 3 år siden. Han viste ikke at handyhaleren, jf. firmaets vejledning, skal skiftes mindst 1 gang om året. Kvinde fra 1966, kommer frem til skranken og siger jeg skal ha den der klik klik sug, og hendes Symbicort turbuhaler, ordinationen siger 2 sug 2 gange daglig, findes frem fra receptserveren. Bemærkningen klik klik sug fanges og der spørges ind til hvad hun mener med det det, og kunden svarer jeg skal ha 2 sug så jeg klikker 2 gange før jeg suger, derved får jeg 2 sug på en gang. Denne procedure havde hun gjort i rigtig mange år, og hun var meget tilfreds med at få korrigeret sin inhalationsteknik. Side 19 af 27

20 Bilag 5. Projekt kode Eksempler i Gruppe D: Optimering af den medicinske behandling: omsorgssalg. Farmakonom ekspederer Pevison creme til håndeksem. Kunden: Har du sæbespåner?. her kunne farmakonomen svare: det kan du købe i en dagligvareforretning, men. Farmakonom: Sæbespåner? Kunden: Jeg har hørt det skal være godt at vaske hænder i, når jeg har håndeksem Farmakonom: Byens hudlæge anbefaler Decubal håndsæbe ved hver håndvask og Decubal håndcreme dagligt, og finder produkterne så kunden kan se produkterne. Kunden: Mange tak for vejledningen. Godt at vide hvad hudlægen anbefaler og køber produkterne. Farmakonom ekspederer Bioclavid mod lungebetændelse, og ved information af præparatet, siger Manden: Det er 3. gang jeg skal have noget for lungebetændelsen, så håber det virker. Jeg har kvalme, spiser næsten ikke noget, kun suppe, og jeg har tabt mig. her kunne farmakonomen svare, at det er bredsprektet medicin, så nu virker det, men. Farmakonomen ser i F7 at manden de foregående 3 uger, først fik ordineret Primcillin og derefter Surlid. Farmakonom forklarer at kvalmen kan skyldes medicinen der gør at du ikke har lyst til at spise og det er ikke godt, for så derfor taber du dig, og får en snak om medicinindtagelsen af Bioclavid, immunforsvaret, ernæringsdrikke og om at holde øje med vægten, og få talt med lægen om det som han netop har fortalt. Kunden købte Multi-tabs Immuno samt Fresubin 2.0 kcal neutral som konen kan komme i sovsen, suppen og kaffen. Manden: Tak for at du gav dig tid til at lytte til mig selvom der er mange kunder Farmakonom ekspederer 3 måneders herpes behandling til en pige på 16 år, som afhentes af pigens mor. Moderen: Nu skal hun igen ha en behandling. Hun har det ofte, men hun spiser også kun en ensidig kost.. farmakonomen kunne svare, at den 3 måneders beholdning nok skal gøre sit til at, men. Farmakonom: Ensidig kost? hvad spiser hun? Moderen: Hun er meget kræsen og af frugt spiser kan hun kun et æble nu og da Farmakonom: Vi får en snak om vitaminer og om immunforsvaret, især tarmens bidrag til immunforsvaret. Tilbyder og viser Multi-tabs Immuno. Moderen: Det er den helt rigtige løsning for min datter. Tak for rådgivningen og køber Multi-tabs Immuno til sin datter. Side 20 af 27

21 I forbindelse med udlevering af receptmedicin på lansoprazol (syrepumpe hæmmer): Kunden: Jeg skal have Balancid med så jeg bedre kan sove.. Farmakonomen kunne spørge om antal Balancid; 30, 60 eller 100 stk., men. Farmakonom : Sove? har du problemer med sure opstød når du ligger dig ned når du skal sove? Kunden: Ja derfor sidder jeg tit op og sover. Kunden bliver informeret i Balancids virkning og Galieves virkning. Kunden: Tak det vil jeg prøve i stedet glæder mig til at ligge ned når jeg skal i seng i aften og køber Galieve tyggetabletter. Mor til hendes 19 årige datter skal hente Locoid Lipid. Moderen: hun skal smøre håndfladen med cremen. Det er så synd for hende, nu hvor hun har fået job på en café... farmakonomen kunne svare, at cremen hjælper mod hendes eksem Farmakonom: byens hudlæge anbefaler Decubal håndsæbe og Decubal håndcreme som supplement til håndeksem. Moderen: tak fordi du fortalte mig det, og køber Decubal håndsæbe og 2 tuber Decubal håndcreme. Kvinde fra 1962 siger ved udleveringen af Fluconazol, jeg får svamp hver gang jeg har haft mensturation. Farmakonomen fanger bemærkningen, og informerer hvad mælkesyre kan gøre for hende i forbindelse med hendes menstruation, og køber Femidur, og siger tak fordi du gav mig informationen. Mor til 2. årig dreng, siger ved udleveringen af Primcillin mikstur ja, jeg kender til det for det er 3. gang i år. Farmakonomen forklarer hvad mælkesyrebakterier kan gøre for immunforsvaret, og moderen vælger at købe Lactocare Kids og siger jeg har hørt om mælkesyrebakterier og immunforsvaret, men havde glemt det, så tak fordi du gjorde mig opmærksom på det. Kvinde skal hente Dermovat til mandens psoriasis, og svarer på spørgsmålet om han har brugt Dermovat før, ja, men han syntes ikke det hjælper overhovedet. Farmakonomen følger op på bemærkningen og spørger hvor længe har han behandlet?, I ca. 3 uger, svarer konen. Farmakonom: jamen, er det slet ikke blevet bedre eller mindsket i kløen? Konen: ja, lidt mindre kløe Farmakonomen forklarer vigtigheden i at smøre huden dagligt med creme for at mindske udbruddene og kløen og behovet for Dermovat, og viser kunden mulighederne. Kunden vælger La RochePosay PSO creme og Kimovi gel med salt til manden. Kunden følger op og siger nu vi snakker om skællet hud så har jeg taget denne Exomega til mit ansigt, er den god? Grundet symptomerne i kvindens ansigt omkring næse og øjenbryn, viser farmakonomen Kelual DS creme og spørger om hun også har problemer i håret, hvilket kunden bekræfter, og anbefaler Kelual DS shampoo og anbefaler Anti Rogeur til ansigts pleje i stedet for Exomega. Side 21 af 27

22 Kunde efterspørger Lansoprazol 30 mg på receptserveren, men lægen har glemt at lægge recepten ud og kunden kan ikke få fat på lægen for ny recept. Kunden resignerer og må jo så bare vente til næste uge, men bliver oplyst om at det er muligt at købe 15 mg i håndkøb så behandlingen ikke afbrydes. Dette alternativ viste kunden ikke, og bliver lykkelig over informationen, og køber produktet. I forbindelse med udlevering af receptmedicin, beder kunden om hydrocortion creme i håndkøb, og siger under betalingen skal bruges til eventuel soleksem, for vi skal til Bali. Den bemærkning fanger farmakonomen og informerer om produkter der er godt at have med på ferien, og køber Lactocare tavel og Alcogel, og siger smadder godt du lige sagde det. Mor spørger efter en numse creme til sin 5 årige søn, da han klør sig bagi og moderen tror at det skyldes at han ikke får tørt sig godt nok efter toiletbesøg i børnehaven. Farmakonomen fanger endetarms kløe og børnehave, og spørger kan det være børneorm?, hvortil moderen svarer hvad er det?- der hang godt en seddel om børneorm i børnehaven, men viste ikke hvad det betyder og tilføjer hans storebror har også nævnt at det klør bagi. Farmakonomen forklarer hvad børneorm er og anbefaler at kigge ned i tønden når drengene har været på toilettet eller kontakte lægen med henvisning til opslaget i børnehaven. Ung kvinde fra 1993 skal hente p-piller og creme, og siger ved udleveringen jeg kender til brugen af cremen, det er til min håndeksem. Farmakonomen spørger om hun bruger håndcreme dagligt?, men det gør hun ikke, og anbefaler Decubal håndcreme for at styrke hudens barriere. Den unge kvinde bliver meget glad, for det er ikke rart at ha grimme hænder i min alder. Kvinde fra 1942, siger ved udleveringen af Omeprazol, jeg syntes ikke de virker nok, og farmakonomen spørger ind til hvorfor, hvor kunden svarer jeg sidder op de første par timer når jeg skal sove. Farmakonomen informerer om mulighederne for at afhjælpe problemet, og kunden køber Galieve Cool Mint og Galieve Peppermint, og bliver super glad så kan jeg endelig lægge mig ned når jeg skal sove. Kvinde fra 1960 siger ved betalingen af Fluconazol dobbelt portion, et tilbagevendende problem og nu skal jeg på ferie, og skal ha ekstra Fluconazol med i nødstilfælde. Farmakonomen fanger bemærkningen og informerer om mælkesyrebakteriers virkning, og køber Lactocare Feminine 6 dages kuren, og siger det er jo en super nem løsning, mange tak. Kvinde fra 1966 siger ved udleveringen af Dicillin jeg får bare svamp når jeg får penicillin. Farmakonomen fanger bemærkningen, og informerer om produkter indeholdende mælkesyrebakterier og deres virkning og Side 22 af 27

23 kunden vælger Lactocare Feminine, og bliver super glad, for tænk om jeg kan undgå at få svamp vil være skønt. Mand fra 1979, skal hente Diproderm creme til eksem på huden, og siger under ekspeditionen jeg har fået cremen før til min eksem, men hovedbunden klør også. Den bemærkning fanger farmakonomen og informerer om produkter der kan afhjælpe hudkløen og hårdbundskløen. Manden køber Ducray Squanorm og Ducray Elution shampoo til hårdbunden samt A-Derma Exomega creme til kroppen. Tak, det er ikke rart at gå rundt og klø sig i min alder. Kvinde ønsker Vagifem på ny recept og siger ved udleveringen min læge siger at de (Vagifem) kan hjælpe mig efter kemo. Farmakonomen og kunden får en snak om tissetrang i Flex-bil, om tørre slimhinder og forstoppelse, og farmakonomen fortæller om løsningsforslag, og kunden køber glidecreme, GUM mundgel og Movicol, og takker for den gode snak. Und kvinde fra 1982 skal købe Mometasonfuroat creme, hvor ordinationen lyder efter aftale, og farmakonomen spørger ved du hvor tit du skal smøre?, og kvinden svarer ja jeg har fået den før til min håndeksem. Farmakonomen svarer hvad byens hudlæge anbefaler i forbindelse med behandlingen af håndeksem, og kvinden køber Decubal håndsæbe og Decubal håndcreme, og er meget glad, for hun køber den billige flydende håndsæbe fra Netto, men syntes at den tørrer hænderne ud. Kvinde fra 1980 beder om to pakker Aciclodan som hun har recept på, fordi jeg får det så tit. Bemærkningen fanger farmakonomen og informerer om mælkesyrebakteriers mulige virkning på immunforsvaret, og kvinden køber Lactocare Daily Zink, og siger mange tak, for tænk om det bare er det der skal til, så vil det være super, for det skal afprøves. Kvinde fra 1956 siger ved udleveringen af Penomax jeg får tit blærebetændelse, og jeg syntes ikke tranebærsaften virker som jeg køber Kvickly. Den bemærkning fanger farmakonomen, og tilbyder i stedet Vitacare Tranebær Stærk, der er mere koncentreret end saften, og kunden bliver meget glad det viste jeg ikke, så gi mig 2 pakker. Mor til dreng fra juli 2014, siger ved udleveringen af Ciloxan øredråber, Imacillin mikstur og Kloramfenikol øjendråber for han er et øre barn så jeg kender alt til medicinen for han rager alt til sig. Farmakonomen spørger om hun vil høre om mælkesyrebakteriers mulige effekt for immunforsvaret? og det vil moderen, og køber Lactocare Baby dråber (D-vitamin med mælkesyrebakerier). Og bliver meget glad, for hun havde hørt om mælkesyrebakteriers virkning for immunforsvaret og smart at det så er tilsat D-dråberne. Mange tak. Side 23 af 27

24 Bilag 6. Projekt kode Evaluering af introduktion til kollegaer ved morgenmøder. Spørgeskemaets udformning: Evaluering 1. Er empatisk lytning en ny tankegang for dig? 2. Vil du bruge empatisk lytning i dit skrankearbejde fremover? 3. Har vi inspireret dig til at bruge empatisk lytning? Ja Nej Resultat af besvarelserne: Evaluering Ja Nej 1. Er empatisk lytning en ny tankegang for dig? Vil du bruge empatisk lytning i dit 31 skrankearbejde fremover? 3. Har vi inspireret dig til at bruge empatisk 29 lytning? 2 Kommentarer: Det er super godt. Det var godt med eksemplet fra hverdagen. Det var bare så godt. Ingenting I er bare for skønne. Held og lykke med projektet. Har altid/dagligt forsøgt, vær obs på at det kræver personligt overskud, med reference til spørgsmål 2. I var gode. Syntes jeg bruger det meget i forvejen, med reference til spørgsmål 3. Side 24 af 27

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Samlet evaluering af Projekt kræft og ernæring:

Samlet evaluering af Projekt kræft og ernæring: Samlet evaluering af Projekt kræft og ernæring: Formål med projektet har været at forbedre rådgivningen angående ernæring til kræftramte og deres pårørende, når de kommer på apoteket for at afhente medicin

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Projektets baggrund Non-compliance (manglende efterlevelse af en behandling) er et stort problem trods det, at der er stor fokus på implementeringen

Læs mere

Transskribering af samtale 1

Transskribering af samtale 1 Transskribering af samtale 1 Nå Arne det her det er optrapningsskemaet for Metformin. Nu kan du se her hvordan man sædvanligvis optrapper med ca. 500 mg om ugen. Det du får nu er... Jeg får to gange om

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Hvilke barrierer har kunderne for at bestille medicin via E-handel?

Hvilke barrierer har kunderne for at bestille medicin via E-handel? Hvilke barrierer har kunderne for at bestille medicin via E-handel? Projektansvarlig: Farmakonom Bodil Bonde Axel I samarbejde med Farmakonom Tina Skov Jepsen Haderslev Hjorte Apotek Juni 2013 Resume I

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Spædbørn. Børn skal fyldes med kærlighed - ikke lægemidler. Men

Spædbørn. Børn skal fyldes med kærlighed - ikke lægemidler. Men Spædbørn Børn skal fyldes med kærlighed - ikke lægemidler. Men nogle gange er den kærligste behandling medicinsk. Det kan du læse mere om her i brochuren. 12069_Spædbørn_A5_boch copy.indd 2 10/07/07 13:06:57

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Hjælp til rygestop. Self Care Shop Nordre Frihavnsgade 25 2100 København Ø. Tlf. 7799 0695 info@selfcareshop.dk www.selfcareshop.

Hjælp til rygestop. Self Care Shop Nordre Frihavnsgade 25 2100 København Ø. Tlf. 7799 0695 info@selfcareshop.dk www.selfcareshop. Hjælp til rygestop Self Care Shop Nordre Frihavnsgade 25 2100 København Ø. Tlf. 7799 0695 info@selfcareshop.dk www.selfcareshop.dk Side 1 Omregningstabel 1 pibestop ~ 3 cigaretter 1 cigar ~4-5 cigaretter

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 71 Svarprocent: 76% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er nogen

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? 5 måneders

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

FORSTOPPELSE OG SMERTEMEDICIN. En pjece til personer med forstoppelsesproblemer

FORSTOPPELSE OG SMERTEMEDICIN. En pjece til personer med forstoppelsesproblemer FORSTOPPELSE OG SMERTEMEDICIN En pjece til personer med forstoppelsesproblemer Forstoppelse er et hyppigt problem blandt både raske og syge og kan være meget ubehageligt. Især i forbindelse med medicinsk

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Information til voksne patienter om operation af halsmandlerne

Information til voksne patienter om operation af halsmandlerne Information til voksne patienter om operation af halsmandlerne Tanken bag denne information er, at alle, som får opereret deres mandler, skal have det så godt som muligt efter det kirurgiske indgreb og

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Indlægsseddel: Information til brugeren Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

BILAG 2. Pilottest af epilepsispørgeskema

BILAG 2. Pilottest af epilepsispørgeskema BILAG 2 Pilottest af epilepsispørgeskema Region Midtjylland December 2011 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med en pilottest er at fange forståelsesproblemer

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Mundpleje. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen

Mundpleje. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen Mundpleje - en kvikguide til plejepersonale Omsorgstandplejen Mundpleje er vigtig Mundhulen er et følsomt og intimt område. Derfor kan det være vanskeligt for plejepersonale at få lov til at hjælpe med

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

SOFIE 2. gennemskrivning (Julie, Pernille, Louise, Elisabeth, Benafsha, Christina, Anna)

SOFIE 2. gennemskrivning (Julie, Pernille, Louise, Elisabeth, Benafsha, Christina, Anna) 2. gennemskrivning (Julie, Pernille, Louise, Elisabeth, Benafsha, Christina, Anna) 1. INT. KLASSEVÆRELSET. DAG. Sofie (14) kommer ind i klassen, og piger og drenge griner lidt. LÆREREN Goddag og velkommen

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Antal tilbagemeldinger: 152 ud af 169 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY Medierne flyder med negative historier om den tilfældige service vi udsætter vores turister for. Det ernoget skidt - men nu synes jeg du skal have denne inspiration direkte

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse.

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse. Hvem ka? Gud ka! -1 Betty Baxters liv og omvendelse. Mål: I denne undervisning kommer vi ind på frelsens budskab. Vi vil skabe plads til, at børn kan åbne deres hjerte op for Jesus, som Betty Baxter gjorde.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Håndkøbsmedicin. Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig

Håndkøbsmedicin. Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig Håndkøbsmedicin Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig medicin. Du skal derfor også bruge håndkøbsmedicin med omtanke. Det kan du læse mere om her i brochuren. Håndkøbsmedicin er

Læs mere

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Hvordan kom vi i gang Epistaxis patienter en sårbar gruppe

Læs mere

Jeg besøger mormor og morfar

Jeg besøger mormor og morfar Jeg besøger mormor og morfar I dag er det søndag. Normalt kan jeg sove længe, for jeg skal selvfølgelig ikke i skole om søndagen. Men i dag står jeg alligevel tidligt op. Jeg skal nemlig besøge mormor

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 83 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er helt

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge.

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge. Titel og reference 20.3 Ydelsen Medicingennemgang for ældre afprøvet på 5 apoteker. Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende læge.

Læs mere

HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE

HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE NAVN: ADRESSE: ALDER/FØDSELSDATO: ÆGTESKABSSTATUS: BØRN & BØRNEBØRN: Angiv venligst grunden til at du ønsker homøopatisk behandling & hvad din forventninger er til behandlingen?

Læs mere

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret Lisa Duus duuslisa@gmail.com Baggrund og erfaringer Mødet mellem sundhedsprofessionelle og etniske minoritetspatienter/borgere

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Pleje af. barnets hud

Pleje af. barnets hud Pleje af barnets hud Indhold Tør hud Bad Bleskift og røde numser Arp Av! Mine ører falder af Suttemund Tørre læber/slikke-eksem Til mor og far: Forældre skal passe på hænderne Daglig hudpleje En velplejet

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Information om Lyrica (pregabalin)

Information om Lyrica (pregabalin) Information om Lyrica (pregabalin) Denne brochure er til dig, der er i behandling med lægemidlet Lyrica, og er et supplement til den information om din sygdom og medicin, som du har fået af din læge. Hvilke

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice Klinisk retningslinie Udarbejdet af:, marts 2014 Side 1 af 6

Diakonissestiftelsens Hospice Klinisk retningslinie Udarbejdet af:, marts 2014 Side 1 af 6 Klinisk retningslinie Udarbejdet af:, marts 2014 Side 1 Definition på mundproblemer: 1. mundtørhed: 2. stomatitis: Mål med mundpleje: Årsager: en subjektiv følelse af tørhed i munden (se nærmere s.3) en

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

De sidste levedøgn... Information til pårørende

De sidste levedøgn... Information til pårørende De sidste levedøgn... Information til pårørende Ældreservice www.skive.dk Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste døgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe.

Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe. Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe. Vejledning om Astma/Astmatisk bronkitis hos småbørn Astmatisk bronkitis hos småbørn er en meget almindelig sygdom. Ca. 20 % af alle

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Information til gravide. Planlagt kejsersnit. Elektivt sectio. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken

Information til gravide. Planlagt kejsersnit. Elektivt sectio. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Information til gravide Planlagt kejsersnit Elektivt sectio Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Planlagt kejsersnit Aftenen før kejsersnittet Har du, i ambulatoriet,

Læs mere

Kræften & kræfterne EN LILLE BOG OM LUNGEKRÆFT. Fortalt og tegnet af Lea Letén

Kræften & kræfterne EN LILLE BOG OM LUNGEKRÆFT. Fortalt og tegnet af Lea Letén Kræften & kræfterne EN LILLE BOG OM LUNGEKRÆFT Fortalt og tegnet af Lea Letén FORORD Dette er en bog om lungekræft for de mindre børn i alderen 3-6 år. Med sin ligefremme og dagligdags indfaldsvinkel giver

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

Kvalme og opkastning SIG til!

Kvalme og opkastning SIG til! Kvalme og opkastning SIG til! Forord Denne pjece er udarbejdet og udgivet af MSD og SIG Emesis, en landsdækkende gruppe af sygeplejersker, der beskæftiger sig med området kvalme og opkastning. Pjecens

Læs mere

SIG til! ved kvalme og opkastning

SIG til! ved kvalme og opkastning SIG til! ved kvalme og opkastning Forord Denne pjece er udarbejdet af SIG Emesis, en landsdækkende gruppe af sygeplejersker, der beskæftiger med problematikker indenfor kvalme og opkastning. Pjecens indhold

Læs mere

Generel tilfredshed. Børnemiljøvurdering Sct. Norberts Børnehave. Undersøgelse Udført af Besvarelser i alt 2013 Helena, Anne, Dorthe 15

Generel tilfredshed. Børnemiljøvurdering Sct. Norberts Børnehave. Undersøgelse Udført af Besvarelser i alt 2013 Helena, Anne, Dorthe 15 1 Er du dreng eller pige? Dreng Pige 9 6 2 Hvor gammel er du? 4 år 5 år 6 år 0 13 2 Generel tilfredshed 3 Er du glad for at gå i børnehaven? 9 5 1 4 Hvordan har du med de voksne i børnehaven? Godt 11 2

Læs mere

Information til gravide. Planlagt kejsersnit. Elektivt sectio. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken

Information til gravide. Planlagt kejsersnit. Elektivt sectio. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Information til gravide Planlagt kejsersnit Elektivt sectio Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Planlagt kejsersnit Det er besluttet, at din fødsel skal foregå

Læs mere

Smøring med hormonpræparater

Smøring med hormonpræparater Information til patienten Smøring med hormonpræparater Regionshospitalet Viborg Medicinsk Afdeling Dermatologisk Ambulatorium Hvad er hormonpræparater? Hormonpræparater er lægemidler, der findes som skum,

Læs mere

Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering Teknisk bilag

Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering Teknisk bilag Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering December 2011 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Symptomer. Hovedet: Hovedpine Migræne Svimmelhed Søvnbesvær Vågner om natten Taber hovedhåret

Symptomer. Hovedet: Hovedpine Migræne Svimmelhed Søvnbesvær Vågner om natten Taber hovedhåret Symptomer Bedøm hvordan du har haft det de sidste måneder efter denne skala og skriv det aktuelle tal ud for symptomet. Der hvor det er relevant må du gerne skrive årstal eller hvor længe du har haft symptomet.

Læs mere