UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG"

Transkript

1 JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 21. december 2007 afsagde retten i sagen V General Biscuits Belgie N.V. (Advokat Mads Marstrand Jørgensen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten ved advokat Charlotte Jakobsen) Hovedinternvenient: House of Prince A/S (Advokat Erling Borcher) følgende DOM: Indledning Sagens spørgsmål er om House of Prince A/S der er indehaver af ordmærket PRINCE registreret for varer i klasse 34: cigaretter og klassehovedet for klasse 34, med rette kan modsætte sig General Biscuits Belgies ansøgning om registrering af ordmærket PRINCE for varer i klasse 29, 30 og 32 under henvisning til at registrering og brug af ordmærket PRINCE vil medføre en utilbørlig udnyttelse af og skade på House of Princes mærkes

2 2 særpræg og renommé. General Biscuits indgav den 11. november 1997 en ansøgning om registrering af ordmærket PRINCE for klasse 29, 30 (herunder kiks (søde eller salte)) og klasse 32. Varemærket blev registreret den 11. januar 2005 (VR ). Den 22. marts 2005 fremsatte House of Prince indsigelse mod registreringen under henvisning til at selskabets mærke, PRINCE, VR og VR , var særdeles stærkt indarbejdet og velkendt i Danmark, og at brugen af et identisk yngre mærke for varer i klasserne 29, 30 og 32, ville medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigermærkets særpræg og renommé, jf. varemærkelovens 4, stk. 2 og 15, stk. 4, nr. 1. General Biscuits bestred ikke at House of Princes mærke var velkendt, men bestred at det var så velkendt at beskyttelsen kunne udstrækkes til at omfatte levnedsmidler. Patent og Varemærkestyrelsens afgørelse Af styrelsens begrundelse for sin afgørelse fremgår at det blev lagt til grund at PRINCE er et velkendt varemærke for cigaretter, og at det nyder en udvidet beskyttelse efter varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1. General Biscuits PRINCE var registreret for levnedsmidler, og det var styrelsens opfattelse at disse varer adskiller sig betydeligt fra cigaretter som House of Princes mærke er velkendt for. Hertil kom at varerne som udgangspunkt ikke erhverves i samme købssituation, da cigaretter oftest er en ekspeditionsvare mens levnedsmidler er en selvbetjeningsvare. Endvidere fandtes ved søgning i styrelsens varemærkeregister en række registreringer hvori mærkedelen PRINCE indgår. PRINCE er således ikke fuldstændigt entydigt forbundet med House of Prince, hvorved House of Prince ikke kan gøre krav på en beskyttelse over for alle varer. Den betydelige forskel i varerne samt det forhold at flere virksomheder har PRINCE registreret i forskellige klasser, medførte efter styrelsens mening at der ikke var risiko for at der ved brug af det yngre mærke for levnedsmidler ville blive skabt en forbindelse mellem mærkerne i kundekredsens bevidsthed. På denne baggrund var det styrelsens opfattelse at brugen af det angrebne mærke ikke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på House of Princes velkendte mærkes særpræg eller renommé. Indsigelsen blev derfor ikke taget til følge.

3 3 Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse Ankenævnet traf den 30. november 2006 følgende afgørelse: Ankenævnet anser det for godtgjort, at indsigers ordmærke PRINCE på registreringstidspunktet var velkendt her i landet, jf. varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1. Indehavers brug af et identisk ordmærke for en række varer i klasserne 29, 30 og 32 indebærer efter Ankenævnets opfattelse en sådan utilbørlig udnyttelse eller skade af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, at nævnet tager klagen til følge. Herefter bestemmes: Styrelsens afgørelse omgøres, og registreringen af VR ophæves. Påstande General Biscuits anlagde sag den 17. januar General Biscuits påstande er principalt at Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende at dansk varemærkeregistrering, VR (VA ) PRINCE skal registreres endeligt, subsidiært at Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende at dansk varemærkeregistrering, VR (VA ) PRINCE skal registreres endeligt for så vidt angår vareklasse 30 for kiks (søde eller salte) med eller uden overtræk og/eller smagsstoffer. Ankenævnet for Patenter og Varemærker har påstået frifindelse. House of Prince har nedlagt følgende påstand: General Biscuits Belgie N.V. skal anerkende at registreringen af varemærket VR PRINCE med rette er ophævet af Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Sagens øvrige oplysninger De klasser for hvilke General Biscuits PRINCE søges registreret, er følgende: Klasse 29: Kød, fisk, skinke, fjerkræ og vildt; delikatessevarer (ikke indeholdt i andre klasser); konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geleer, syltetøj, frugtpure, frugtmos, frugtsauce; suppe; konserves fremstillet helt eller delvis af kød, fisk, skinke, fjerkræ, vildt eller delikatessevarer; konserverede, tørrede, kogte eller frosne færdigretter fremstillet helt eller delvis

4 4 af kød, fisk, skinke, fjerkræ, vildt eller delikatessevarer; søde eller salte snacks fremstillet af kartofler med eller uden tilsætning af smagsstoffer, kartoffelchips; snacks i form af små stykker tilberedt svinekød; mælk, mælkepulver, geleret og pisket mælk tilsat smagsstoffer; mælkeprodukter, nemlig mælkedesserter, yoghurt, drikkeyoghurt, mousser, cremer og fløde, creme og flødedesserter, frisk fløde, smør, ostepasta, ost, lagret ost, skimmelost, ulagret frisk ost, ost i lage, hytteost, drikkevarer fremstillet hovedsagelig af mælk eller mejeriprodukter; frosne mælkevarer, gærede mælkevarer; spiselige olier, olivenolie, spisefedt. Klasse 30: Kaffe, the, kakao, kaffebaserede drikkevarer, kakaobaserede drikkevarer; chokoladebaserede drikkevarer; sukker, ris, tapioka; mel, pier (søde eller salte), pizzaer, tærter (søde eller salte); pasta (med eller uden smagsstoffer og/eller fyld), næringsmidler af korn, morgenmadsprodukter; tilberedte retter helt eller delvis fremstillet af pasta; færdigretter helt eller delvis fremstillet af dej; brød, tvebakker; kiks (søde eller salte), vafler, kager, konditorkager, wienerbrød og butterdejsbrød, alle førnævnte varer med eller uden overtræk og/eller fyld og/eller smagsstoffer; salte eller søde snacks sammensat af kiks, kage, dej, herunder butterdej, eller pandekagedej; spiseis, frossen creme; honning, salt sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede eller søde), pastasauce, krydderier. Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande (med eller uden mineraler), frugt og grøntsagsjuice, frugt eller grøntsagsbaserede drikke, lemonade, tonicvand, ingefær drikke, sorbeter (drikkevarer), præparater til fremstilling af drikkevarer, saft til drikkevarer, ikkealkoholhol dige frugt og grøntsagsekstrakter, ikke alkoholholdige drikke indeholdende en mindre andel af mejeriprodukter, ikke alkoholholdige drikke indeholdende en mindre andel af mælkegæringsmiddel. Cigaretmærket PRINCE blev lanceret i 1957 og blev genstand for omfattende reklamering indtil der med virkning fra 1. januar 2002 blev indført forbud mod tobaksreklamer. Som det fremgår af en erklæring af 2005 fra organisationen Tobaksindustrien, er PRINCE det største cigaretmærke i Danmark med en markedsandel på mere end 55% gennem de seneste 11 år. Tobaksindustrien anførte at PRINCE i en lang årrække har været særdeles velkendt blandt rygere såvel som ikke rygere i Danmark, og PRINCE er stadig trods reklameforbuddet et af de mest velkendte varemærker overhovedet i Danmark. På tidspunktet hvor General Biscuits indgav ansøgning om registrering af PRINCE, havde House of Princes PRINCE mærke en markedsandel på 57%, jf. årsrapport 1995/96 fra House of Prince A/S. Det følgende år var markedsandelen 57%. Der er et højt kendskab til mærket: I andet kvartal 1992 erklærede 99% af de adspurgte i en Gallup undersøgelse at de kendte PRINCE. Efter undersøgelse foretaget af

5 5 AIM Nielsen i 1994 kendte 98,8% PRINCE. I 1995 var tallet 99,2%. I 1996 var tallet i en Gallup undersøgelse 93,9% (uhjulpet). En oversigt udarbejdet af Gallup i 1998 viste et totalkendskab (hjulpet eller uhjulpet) på mellem 98% og 99% ved forskellige undersøgelser i En top of mind undersøgelse (Hvilket produkt kommer De til at tænke på når De hører ordet Prince?) foretaget af AIM Nielsen i 2004 viste at 91% af samtlige (rygere, ikkerygere og tidligere rygere) svarede cigaretter, mens 1% svarede kiks. Ved brev af 24. marts 1998 til House of Prince meddelte General Biscuits danske patentagent at General Biscuits agtede at anvende PRINCE i Danmark for varer i klasse 29, 30 og 32. Det førte til forhandlinger mellem parterne der afsluttedes i Der er fremlagt oplysninger om en række danske registreringer (nationale og MPdesignationer) af mærker med PRINCE som figur og ordmærker, herunder såvel rene registreringer med PRINCE som registreringer med PRINCE i sammensætninger. Adskillige af disse registreringer tilhører General Biscuits eller House of Prince, men der er også PRINCE mærker tilhørende tredjemænd fx PRINCE <fig> tilhørende Prince Concept, THE PRINCE <w> tilhørende David Austin og en række figur og ordmærker såsom PRINCE ALBERT, PRINCE CHARMING, PRINCE OF DENMARK, BLACK PRINCE, PRINCE DE MALTE, PRINCE IGOR, BLUE PRINCE. Et PRINCE mærke VR <w> tilhører Prince Sports Group efter aftale med House of Prince; mærket er registreret bl.a. for ketchere. Et andet PRINCE mærke er for projektstyringsværktøjer/projektledelsesmetoder OVERSIGT: MP OG DANSKE NATIONALE REGISTRERINGER. Registreringer, som indehaves af tredjemand Sagsøgers registreringer (udeladt) Sagsøgers registreringer, hvor der er nedlagt indsigelse Hovedintervenientens registreringer (udeladt) Udgåede registreringer Reg. nr. Indehaver Mærketekst Klasser MP Montres Tudor TUDOR PRINCE <w> 14 MP Prince Concept PRINCE <fig> 09 MP Fürstliche von. PRINCE BISMARCK <w> 33 MP David Austin THE PRINCE <w> 31

6 6 VR SA Ed Laurens PRINCE DE MONACO<w> 34 VR R.J. Reynolds PRINCE ALBERT <fig> 34 VR JMTM inc. PRINCE ALBERT <fig> 34 VR Toms Gruppen PRINCE CHARMING 30 VR FDB PRINCE OF DENMARK <fig> 33 VR FDB PRINCE OF DENMARK <fig> 33 VR The Drambuie Liq.. PRINCE CHARLES EDWARDS 33 VR Maskinfabrikken PRINCE <fig> 07 VR Barton & Guest PRINCE NOIR <w> 33 VR Barton & Guest PRINCDE BLANC <w> 33 VR Unilever PRINCE MARHACELLI <fig> 03 VR Stanwell A/S ROYAL PRINCE <w> 34 VR Electrolux CRYSTAL PRINCE <w> 11 VR Toms Gruppen BLACK PRINCE <w> 5, 30 VR Soc. Veuve Paul,,, PRINCE DE MALTE <fig> 33 VR Wolfschmidt Ltd. PRINCE PETROV <fig> 34 VR Meilland Int. PRINCE IGOR <w> 31 VR Diversa PRINCE DE PARIS <w> 33 VR H. Mounier PRINCE HUBERT DE POLIGNAC 33 VR Suishin.. PRINCE SUISHIN <w> 33 VR MD Foods PRINCE OF DENMARK <fig> 29 VR Bongrain LE PETIT PRINCE DE FRANCE <w> 29 VR Etab. Nicolas CUVÉE DU PRINCE D HARNEZAN 33 VR Th. Ruys BLUE PRINCE <w> 31 VR Kwintet A/S PRINCE <fig> 25 VR Prince Manuf. PRINCE <fig> 18, 28 VR FDB PRINCE, OF SCOTLAND <w> 33 VR A. Moueix & Fils PRINCE DE GUYENNE <w> 33 VR E. Butler Vintners HIGHLAND PRINCE <w> 33 VR Les Grands Chais PRINCE LAURENT <fig> 33 VR Diane von Fürstenb. PRINCE EGON <w> 03 VR Prince Sports Group PRINCE <w> 25, 28 VR Prince Manuf PRINCE WOODIE <w> 28 VR Hovedintervenient PRINCE OF BLENDS <fig> VR Prince Manuf PRINCE PRO STAFF <fig> 25 VR Husqvarna AB PRINCE <w> 07

7 7 VR Cave Cooperative PRINCE ALEXANDRE <fig> 33 VR Prince Manuf. PRINCE <fig> VR Prince Gardner PRINCE GARDNER <w> VR Narvik S.A. PRINCE OLAF <w> 29 VR Narvik S.A: PRINCE OLAF de Narvik <fig> 29 VR Comite economique PRINCE DE BRETAGNE <fig> VR Le Prince Jardinier LE PRINCE JARDINIER <fig> OHIM s indsigelsessag I OHIM s indsigelsessag B traf indsigelseskontoret den 21. juni 2006 afgørelse om registrering af følgende figurmærke som General Biscuits havde søgt registreret den 7. januar 2003:

8 8 Indsiger var House of Prince der gjorde gældende at General Biscuits mærke ville være i strid med art 8, stk. 5 i varemærkeforordningen. Indsigelseskontorets konklusion var følgende: Det er ikke dokumenteret at det ansøgte varemærke kan drage utilbørlig fordel af det ældre mærkes særpræg eller renommé, eller at det kan skade det. Der er derfor ingen grund til at tage stilling til en risiko for uberettiget brug fra det ansøgte mærke. Afgørelsen er påklaget til OHIM s appelkammer. Forklaringer Administrerende direktør for LU Scandinavia A/S, Michael Schiedel, har forklaret at LU Scandinavia er et datterselskab af General Biscuits og datterdatterselskab af Danone. Koncernen har hovedområderne vand, kiks og yoghurt. LU Scandinavia har i Danmark en markedsandel på 22% for kiks. PRINCE kiksen blev første gang markedsført i Danmark i 1955 under betegnelsen Prinzenrolle. I 1997 besluttede General Biscuits at Prinzenrolle i hele Europa skulle markedsføres under PRINCE mærket. Markedsføringen af kiksen er rettet mod børnefamilier. Kiksen kan findes i 98% af dagligvareforretningerne. LU Scandinavia sælger ikke direkte til kiosker, men indirekte ved at kioskejere indkøber kiksene, herunder PRINCE, i supermarkeder og Metro. Kiksen findes således også i kiosker hvorfra der sælges tobaksvarer, herunder PRINCE. PRINCEkiksen er den næstmest solgte kiks af de ca. 800 kiks der findes på det danske marked. På alle pakninger findes en prinsefigur som har ændret sig noget gennem tiderne. Kiksen er velkendt i Danmark; kendskabsgraden (hjulpet) er 84%. Kendskabet til kiksen og måden man spiser den på, går i arv i børnefamilier. Vidnet har ikke kendskab til en sammenhæng mellem kiksespisning og cigaretrygning. LU Scandinavias markedsføringsbudget har i en række år ligget på ca. 11 mio. kr. om året. Marketingdirektør Peter Willumsen, House of Prince, har forklaret at han er ansvarlig for salg og markedsføring i Skandinavien og Baltikum. Salget af PRINCE i Danmark ligger på 3,1 mia. kr. med afgift, 852 mio. kr. uden afgift, svarende til 2,679 mia. stk., dvs. 141 mio. pakker om året eller pakker om

9 9 dagen. PRINCE er det bedst kendte cigaretmærke i Danmark og har en dobbelt så stor omsætning som CocaCola. Markedsandel var stabil på godt 50% indtil for tre år siden hvor der kom priskonkurrence der førte til at andelen nu er på 32,5%. PRINCE sælges fra godt butikker i Danmark, supermarkeder, kiosker, benzinstationer osv. PRINCE er et kvalitetsprodukt der stort set ikke har ændret sig siden introduktionen i Cigaretten udmærker sig bl.a. ved at man anvender tobak af en høj kvalitet der lagres i 2 3 år. Parternes argumenter General Biscuits bestrider ikke at House of Princes varemærke PRINCE i Danmark er velkendt for cigaretter, og at dette var tilfældet på såvel ansøgnings som registreringstidspunktet, men den omstændighed at det ældre varemærke er kendt, er ikke tilstrækkeligt til at varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1, jf. varemærkedirektivets artikel 5, stk. 2, finder anvendelse. Det kræver desuden at det anfægtede varemærke anvendes uberettiget, dvs. a) at brugen af General Biscuits varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af House of Princes varemærkes særpræg, b) at brugen af General Biscuits varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af House of Princes ældre varemærkes renommé, c)at brugen af General Biscuits varemærke ville skade House of Princes ældre varemærkes særpræg eller d) at brugen af General Biscuits varemærke ville skade House of Princes ældre varemærkes renommé. Med hensyn til de vurderinger og overvejelser der skal gøres i denne forbindelse kan der henvises til OHIM s omfattende vejledninger på området, Opposition Guidelines, Part 5, Trade marks with reputation, særlig pkt Detriment to distinctiveness (dilution): The distinctiveness of the earlier trade mark will be detrimentally affected if the public ceases to associate it with a given range of goods or services originating from a single source and starts associating it with different goods, having distinct origins. Such an association can dilute the trade markʹs ability to identify a single undertaking, without this necessarily resulting in confusion as to origin, and is likely to diminish its capacity to stimulate the desire of the public to buy the products for which it is registered. Such a situation is commonly known as ʺdilution by blurringʺ, and occurs when the trade mark is no longer capable of evoking in the mind of the public an immediate association with the products it covers. This capacity may be reduced or lost by the fact that persons other than the proprietor use the same or a similar sign for products other than those for

10 10 which it is registered. This leads to an erosion of distinctive character caused by the proliferation of ʺparasiticʺ marks which, although not debasing the original trade mark, are so numerous that they may deprive the trade mark of its distinctive character and hence of its attractiveness. Such an erosion of distinctiveness cannot simply occur where the earlier mark has a reputation and is identical with or similar to the mark applied for, as this would involve an automatic and indiscriminate recognition of a likelihood of dilution for all trade marks of repute and would negate the purpose of the condition of proving detrirns n t. In addition, the earlier mark must possess an exclusive character, in the sense that it should be associated by the consumers with a single source of origin, since it is only in this case that a likelihood of detriment to distinctiveness may be envisaged. I forbindelse med omtale af sagen, R 283/1999 3, HOLLYWOOD/HOLLYWOOD hedder det af betydning for den foreliggende problemstilling: Thus, if the applicant shows that the earlier sign is commonplace and is already used by different undertakings in various sectors of the market, he will also have successfully refuted the existence of a likelihood of dilution. Similarly, it will be difficult to accept that the attractiveness of the earlier mark risks being diluted if its inherent distinctiveness is not very strong. This will be particularly true where the respective goods are so far removed from each other that a possibility of association between them is even less probable. Der kan videre henvises til følgende bemærkninger om Detriment to repute, Taking unfair advantage of distinctiveness, og særligt Taking unfair advantage of repute hvor det hedder: The notion of unfair advantage of repute covers situations where the application may profit from the renown of the opponentʹs brand by unduly exploiting its prestige. The difference from unfair advantage of distinctiveness is that this kind of misappropriation is more concerned with the quality image of the mark and less with its attractive force. Such a risk will be particularly high where the earlier mark has acquired not only a high degree of recognition amongst consumers, but also a ʺgoodʺ or ʺspecialʺ reputation, in the sense that it reflects an image of excellence, reliability or quality, or some other positive message, which could positively influence the choice of the consumer as regards goods of other producers. Such an added value to the markʹs reputation has to be abundantly clear from the evidence on file and should not be merely assumed. og endelig til Burden of proof: As also mentioned in section above, Article 74(1) CTMR requires the opponent to put forward and prove all the facts on which his opposition is based. Thus, the opponent bears the burden to show, within the period he has for completing the substantiation of his opposition, that the actual or future use of the application has caused, or is likely to cause, detriment to the distinctiveness or the repute of the earlier mark, or that it has taken, or is likely to take, unfair advantage thereof.

11 11 a) Ordet PRINCE er ikke i sig selv specielt særpræget eller eksklusivt. Der er som påvist en række andre mærker med PRINCE på det danske marked. PRINCE anvendes almindeligvis for at antyde noget kongeligt eller på anden måde ophøjet og er således anprisende. b) En renommékrænkelse ville forudsætte at varen har en særlig høj kvalitet, pålidelighed eller luksuspræg. PRINCE cigaretterne har hverken usædvanlig høj kvalitet, status eller pris og har derfor ikke renommé i lovbestemmelsens forstand. En krænkelse af et renommé forudsætter at anvendelsen af det lignende mærke for andre varer ville være krænkende, nedsættende eller upassende i forhold til det ældre mærke. Et mærke for en kiks er ikke i stand til at være krænkende osv. for et cigaretmærke; tværtimod vil de fleste producenter af levnedsmidler nødigt sættes i forbindelse med et sundhedsskadeligt produkt som en cigaret. PRINCE for kiks kan ikke drage utilbørlig fordel af PRINCE for cigaretter. Der er ikke knyttet en særlig værdi til cigaretmærket. Der består ingen særlig forbindelse mellem de to slags varer sagen drejer sig om, således at brand extension af cigaretmærket ville være naturlig eller blot mulig. Der kendes ikke eksempler på at et cigaret eller tobaksmærke har foretaget brand extension til fødevarer. I øvrigt har forbuddet mod tobaksreklamer som konsekvens at tobaksmærker ikke må bruges for andet end tobak. c) At et velkendt mærkes særpræg kan skades, forudsætter at det velkendte mærke kun indehaves af og kontrolleres af en virksomhed således at andre virksomheder ikke også anvender det identiske mærke. På det danske marked anvendes mærket PRINCE som nævnt også af andre end House of Prince. d) Der består ikke et renommé der kan skades af General Biscuits varemærke. En skade på renommé ville foreligge hvis brugen af General Biscuits varemærke gengav House of Princes varemærke i en obskøn, nedsættende eller upassende sammenhæng eller hvis mærket blev brugt på en måde som er uforenelig med House of Princes varemærkes specielle image. Noget sådant foreligger ikke. Om Ankenævnets afgørelse bemærkes at nævnet har misforstået reglerne når det anføres at registreringstidspunktet skulle være afgørende. Ankenævnets begrundelse er

12 12 fuldstændig intetsigende og strider mod forvaltningslovens 24, stk. 1, 2. pkt. General Biscuits nedlægger dog ikke påstand om ugyldighed. Endelig har Ankenævnet overset General Biscuits subsidiære påstand ved sagens behandling for Ankenævnet, svarende til den subsidiære påstand i den foreliggende sag. Ankenævnet har anført at nævnets kendelse af 30. november 2006 er lovlig og gyldig af de af ankenævnet anførte grunde. Kendelsen lider ikke af formelle mangler. Ankenævnet har i kendelsen berettiget lagt vægt på registreringstidspunktet frem for ansøgningstidspunktet ved vurderingen af varemærket PRINCEʹs velkendthed. Under alle omstændigheder har det ingen betydning om der er lagt vægt på registreringstidspunktet og ikke ansøgningstidspunktet for General Biscuits bestrider ikke at varemærket PRINCE er velkendt for cigaretter såvel på ansøgnings som på registreringstidspunktet. Ankenævnet har henvist til de relevante retsregler i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. Nævnet har i sin begrundelse forholdt sig til de af General Biscuits ansøgte vareklasser 29, 30 og 32. Afgørende for om General Biscuits varemærke skal registreres, er om brugen af det yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på House of Princes ældre varemærkes særpræg eller renommé. Kravet om utilbørlighed er et objektivt krav der ikke forudsætter at udnyttelsen er tilsigtet af den krænkede part. Kravet forudsætter blot at det yngre mærkes brug af det velkendte (ældre) mærke giver en indbygget opmærksomhedseffekt. Det er således end ikke et krav at House of Prince skal dokumentere at kundekredsen tidligere har skabt en forbindelse mellem mærkerne. Det er tilstrækkeligt at det sandsynliggøres at dette kan blive tilfældet, jf. OHIMʹs Opposition Guidelines punkt Varemærket PRINCE er godtgjort at være et særdeles stærkt mærke Det er derfor lettere at opfylde betingelserne i varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1, end det ellers ville være tilfældet. Ankenævnet skal ikke påvise at der foreligger en faktisk og aktuel krænkelse af det ældre varemærke, men blot kunne fastslå at der foreligger en risiko (her som i det følgende forstås ved risiko en reel eller ikke hypotetisk risiko) for utilbørligt udnyttelse eller skade, jf. præmis 40 i SPA FINDERS dommen, dom af 25. maj 2005 i sagen T 67/04.

13 13 Vedrørende a) og b), utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg og renommé, bemærkes at brand extension som nævnt af Ankenævnet kan forekomme. PRINCE cigaretter og General Biscuits produkter købes typisk i de samme butikker, uanset om det er i supermarkeder, kiosker eller på tankstationer, ligesom de begge indtages i nydelsessituationer. Der foreligger således en risiko for utilbørlig udnyttelse. Ankenævnet bestrider ikke at der en betydelig forskel i varerne, men formålet med varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 4, er jo netop at give indehaveren af et velkendt varemærke en udvidet beskyttelse også for andre varekategorier. Såfremt bestemmelsen var udelukket fra at finde anvendelse alene under henvisning til den begrundelse at der ikke var tale om sammenlignelige varer der ikke kunne købes i samme købssituation, ville bestemmelsens anvendelsesområde være betydeligt indskrænket. Det må antages at PRINCE cigaretter har en høj kvalitet og et luksuspræg. Før indførelsen af den særlige lovgivning vedrørende reklame for tobaksvarer i 2001 blev PRINCE cigaretterne således i vidt omfang markedsført som en luksusvare i modsætning til eksempelvis CORNER og NORTH STATE. Begrænsningen i adgang til markedsføring af tobaksvarer medfører naturligvis ikke at et tobaksmærke ikke har krav på samme varemærkeretlige beskyttelse som alle andre varemærker. c) Ved skade på det ældre varemærkes særpræg forstås den skade der kan opstå, når det ældre varemærke ikke længere kan skabe en umiddelbar forbindelse til de varer, som det er registreret og anvendes for. Denne risiko omfatter således det ældre varemærkes ʺudvandingʺ eller ʺgradvise svinden bortʺ igennem en opløsning af varemærkets identitet og bekendthed i offentlighedens bevidsthed, jf. EF Domstolens dom af 22. marts 2007 i sag T 215/03 (varemærket VIPS), præmis 37. På det danske marked findes en gyldig registrering af ordmærket PRINCE som House of Prince ikke ejer, nemlig varemærkeregistreringen VR , som benyttes for ketsjere, registreret af Prince Sports Group Inc. i henhold til samtykke fra House of Prince. Derudover har der været en udløbet registrering af ordmærket PRINCE uden tilføjelse af andre ord. House of Prince A/S har således en eksklusiv position i Danmark med hensyn til ordmærket, og som nævnt ovenfor er der en risiko for utilbørlig udnyttelse eller skade af det ældre varemærke, såfremt det tillades General Biscuits at registrere det samme ordmærke som House of Prince.

14 14 d) Med hensyn til spørgsmålet om skade på det ældre varemærkes renommé skal blot anføres at PRINCE er et af de mest kendte og udbredte mærker i Danmark. General Biscuits anvendelse af mærket PRINCE vil kunne medføre en opfattelse hos forbrugerne om at der er samhørighed mellem produkterne. Når et varemærke er særdeles velkendt, består der ligeledes efter praksis beskedne krav til sammenhængen mellem produktgrupperne og der skal ikke meget til at det antages at der hos de relevante kundegrupper skabes en forestilling om en sammenhæng mellem produkterne som må føre til at det fastslås at der foreligger en utilbørlig brug i forhold til House of Princes mærkes særpræg og renommé. Der henvises til U SHD (AFTER EIGHT), U H (COCA COLA) og CHEVY dommen, dom af 14. september 1999 i sag C 375/97, der i præmis 30 bl.a. i forbindelse med bemærkning om den nationale rets undersøgelse af om den anden betingelse i direktivets artikel 5, stk. 2, nemlig at der uden skellig grund påføres det ældre mærke skade, anfører at jo større varemærkets særpræg og renommé er, desto lettere vil en skade kunne antages at foreligge. Det bør derfor fastslås at der er en risiko for skade på PRINCE s renommé hvis det tillades General Biscuits at markedsføre sine kiks mv. under PRINCE: House of Princes produkt med tilknyttede livsstilsassociationer og eksklusive karakter devalueres ved en samtidig markedsføring af General Biscuits ikke eksklusive produkt under mærket PRINCE rettet mod børn, unge og voksne i andre nydelsessituationer. En imødekommelse af General Biscuits principale påstand indebærer at PRINCE skal registreres i klasse 29, 30 og 32. Det gør det muligt for General Biscuits at benytte mærket for en lang række forskellige varer ud over kiks med kakaofyld, og dermed vil der opstå en meget større risiko for at der påføres det ældre varemærke skade mv. Også hvis den subsidiære påstand følges vil der være tale om en væsentlig udvidelse i forhold til den hidtidige anvendelse af PRINCE fra General Biscuits side. House of Prince har i tilslutning til Ankenævnets argumentation anført at identiteten mellem de to mærker øger risikoen for utilbørlig udnyttelse af eller skade på PRINCEmær kets særpræg eller renommé. PRINCE har over en meget lang årrække været og er fortsat et særdeles velkendt og velrenomméret varemærke her i landet og i Skandinavien, både blandt rygere og ikke rygere. PRINCE har været på markedet i 50 år, har været

15 15 genstand for en intens markedsføring, salget er omfattende og sker fra mange butikker, og bekendthedsgraden er så høj i Danmark at man næppe kan komme højere i praksis. Velkendtheden må føre til at beskyttelsesniveauet eller beskyttelsesintensiteten skal lægges højt. For et højt niveau taler også identiteten mellem mærkerne. Det kan ikke føre til en anden vurdering at PRINCE anvendes for et sundhedsskadeligt produkt. Det er rigtigt at der er et vist anprisende element i navnet, lidt røgelse, men det ændrer ikke ved det forhold at mærket har særpræg. PRINCE er så velkendt og har et sådant renommé at der foreligger en uafviselig formodning for at General Biscuits registrering og anvendelse af PRINCE for kiks og andre varer i klasse 29, 30 og 32 vil indebære risiko for utilbørlig udnyttelse af eller skade på PRINCE mærkets særpræg eller renommé. a) og b) Ved vurderingen af om der foreligger en utilbørlig udnyttelse af eller skade på PRINCE mærkets særpræg eller renommé, skal der foretages en helhedsbedømmelse af alle relevante forhold såsom PRINCE mærkets styrke og indarbejdelse, sammenfaldet mellem mærkerne, vareområder, omsætningskanaler, brugssituation, produkternes karakter af mærkevarer. Kravet om utilbørlig udnyttelse er ikke subjektivt (udnyttelseshensigt). Den utilbørlige udnyttelse etableres ved risikoen for at publikum på grund af det ældre mærkes velkendthed foretager en associering til dette når det yngre mærke vises eller omtales. Kravet opfyldes ved mærkeindehaverens påvisning af en ikke hypotetisk risiko for utilbørlig udnyttelse af eller skade på PRINCE mærket. Der er berøringsflader mellem produkterne: Begge er nydelses og næringsmidler, de befinder sig i og sælges via de samme salgskanaler og nydes ofte i samme situationer. Det øger risikoen for at der associeres på en måde der medfører risiko for at General Biscuits mærke medfører en utilbørlig udnyttelse af det særpræg det renommé der er knyttet til House of Princes mærke. Renommé henviser til en særligt høj kvalitet, pålidelighed eller luksuspræg, men også til velkendthed, kvalitet og omdømme. PRINCE er uanset de risici der kan være forbundet med tobaksrygning, et anerkendt kvalitetsprodukt blandt cigaretrygere. Det er blevet markedsført som et livsstilsprodukt for yngre mennesker og opfylder som sådan bestemmelsens renommékrav. c) Der er en risiko for at General Biscuits mærke vil kunne skade det særpræg der er knyttet til House of Princes mærke. Skadevirkningen vil være udvanding af PRINCEmærket eller risiko herfor således at dets evne til at identificere House of Princes

16 16 cigaretprodukter nedsættes i forbrugernes bevidsthed. Det er tilstrækkeligt at PRINCEmærket for cigaretter er dominerende. Det behøver ikke at være det eneste. Et PRINCEmærke for ketchere er således uden betydning for sagens afgørelse. d) Der er en risiko for at General Biscuits mærke PRINCE vil kunne skade det renommé der er knyttet til House of Princes PRINCE mærke, bestående i risiko for udvanding og i at købere opfatter General Biscuits anvendelse af PRINCE betegnelsen som en brand extension i strid med tobaksreklameloven. Rettens begrundelse og resultat Efter varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1, er et varemærke udelukket fra registrering hvis varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé. Parterne er naturligvis enige om at det ældre ordmærke PRINCE for cigaretter mv. er identisk med det senere ordmærke PRINCE for kiks mv., og de er også enige om at der ikke er vareartslighed mellem de produkter for hvilke mærkerne er registreret. Registreringen af PRINCE for kiks er således kun udelukket hvis en af følgende betingelser er opfyldt: 1. Brugen af PRINCE for kiks vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg, eller 2. brugen af PRINCE for kiks vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes renommé, eller 3. brugen af PRINCE for kiks vil skade det ældre varemærkes særpræg, eller 4. brugen af PRINCE for kiks vil skade det ældre varemærkes renommé. Det påhviler indehaveren af det ældre mærke at sandsynliggøre at et af de under nævnte forhold foreligger. Selv om såvel kiks som cigaretter falder ind under den overordnede kategori nærings og nydelsesmidler, er der på grund af det velkendte forhold at tobaksrygning er skadeligt for helbredet, hvilket ikke er tilfældet for kiks eller andre produkter inden for klasserne 29, 30 og 32, ikke en risiko af betydning for at et mærke for kiks vil kunne

17 17 udnytte, endsige utilbørligt udnytte, det renommé som det identiske mærke for cigaretter har. Der vil ud fra samme betragtning heller ikke kunne forekomme skade på det ældre varemærkes renommé. Som nærings og nydelsesmiddel ligger en kiks ganske fjernt fra det sundhedsskadelige nydelsesmiddel tobak, og der er efter rettens kendskab til og vurdering af afsætningsforhold ikke grund til at antage at brugen af PRINCE for kiks vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det særpræg der gennem mange års indarbejdning er knyttet til PRINCE for cigaretter. Hovedspørgsmålet er således om brugen af PRINCE for kiks vil skade det renommérede varemærke PRINCE for cigaretter mv., eller med andre ord om det vil medføre en udvanding af varemærket PRINCE for cigaretter, hvis det tillades General Biscuits at registrere PRINCE for kiks mv. Som anført af generaladvokat Jacobs i forslaget til afgørelse i Adidas sagen C 408/01 (Adidas Salomon AG og Adidas Benelux BV mod Fitnessworld Trading Ltd) afspejler udtrykket til skade for et varemærkes særpræg det der normalt kaldes udvanding af et varemærke ( gradvis svinden bort eller opløsning af visse varemærkers identitet og bekendthed i offentlighedens bevidsthed eller lessening, watering down, debilitating, weakening, undermining, blurring, eroding and insidious gnawing away at a trade mark ). I klassisk forstand er det centrale i begrebet udvanding ifølge Jacobs at varemærket ikke længere kan skabe en umiddelbar forbindelse til de varer, som det er registreret og anvendes for. Udvanding betyder mindre metaforisk et indgreb på en af varemærkets væsentlige, eller den væsentligste, funktion at tjene som kommerciel forbindelse mellem producenten og forbrugerens bevidsthed eller som Jacobs udtrykker det, at varemærket ikke længere kan skabe en umiddelbar forbindelse til de varer det anvendes for, jf. herved også præmis 43 i dom af 25. maj 2005 afsagt af retten i første instans i sagen T 67/04 (Spa finders). Ved vurderingen af om der er en risiko for en sådan udvanding lægger retten vægt på at PRINCE som varemærke i sig selv ikke er af betydeligt særpræg. Som andre kongelige eller fyrstelige betegnelser anvendt i markedsføring har mærket i sig selv nærmest en laudatorisk karakter. På tidspunktet for General Biscuits ansøgning var House of Princes mærke vel indarbejdet i Danmark gennem den omfattende markedsføring siden 1957 og havde således erhvervet et betydeligt særpræg for cigaretter. Som det fremgår af listen ovenfor side 5 ff. er PRINCE registreret for andre produkter fra

18 18 andre producenter, og det anvendes, som det ses, ikke sjældent som led i betegnelser for en række forskellige varer. Den yderligere udvanding af PRINCE mærket som eventuelt kan komme på tale såfremt registreringen af PRINCE for kiks tillades, er derfor langt mere begrænset end fx den udvanding som ville følge af en tilladelse til registrering af et velkendt, enestående mærke. Endvidere må der lægges vægt på at der ud fra et konsumentsynspunkt er en betydeligt afstand mellem de produkter som mærkerne anvendes for, nemlig de sundhedsskadelige cigaretter og nydelsesmidlet chokoladekiks hvis målgruppe fortrinsvist er børn og personer med barnlig smag. Der må ved overvejelserne om udvanding også lægges en vis, omend begrænset vægt på at de varer mærkerne vedrører, ganske vist ofte købes i samme butikstype, men kiks er som andre levnedsmidler normalt selvbetjeningsvarer, mens cigaretter som andre højt beskattede varer er ekspeditionsvarer der sælges fra kiosker, enten i supermarkedet eller fra selvstændige kiosker, eller fra kasselinjen. Efter en samlet vurdering finder retten derfor at betingelserne for at nægte registrering af General Biscuits mærke ikke har været til stede. Der gives derfor General Biscuits medhold i selskabets principale påstand. Som følge af det anført skal General Biscuits frifindes for den af House of Prince nedlagte påstand. Sagsomkostninger fastsættes ud fra den af General Biscuits anslåede værdi af sagsgenstanden til kr. hvortil kommer kr. i godtgørelse for udlæg Thi kendes for ret: Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende at dansk varemærkeregistrering, VR (VA ) PRINCE skal registreres endeligt. General Biscuits Belgie N.V. frifindes for den af House of Prince A/S nedlagte påstand. Inden 14 dage skal Ankenævnet for Patenter og Varemærker og House of Prince A/S til General Biscuits Belgie N.V. betale kr. i sagsomkostninger. Beløbet forrentes efter rentelovens 8 a.

19 19 Karin Schou Andersen Jens Feilberg Allan Suhrke (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 21. december 2007

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

AN 2006 00009 - VR 2005 00147 PRINCE <w> Velkendthed - Særpræg

AN 2006 00009 - VR 2005 00147 PRINCE <w> Velkendthed - Særpræg RESUMÉ: AN 2006 00009 - VR 2005 00147 PRINCE Velkendthed - Særpræg Indehaveren af ordmærket PRINCE fremsatte indsigelse mod registrering af ordmærket PRINCE. Indsiger begrundede indsigelsen med, at

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 9. marts 2007 afsagde retten i sagen V 20/06 Kraft Foods AS (Advokat Jeppe Brinck-Jensen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten ved

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 18. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 18. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 18. juni 2014 Sag 317/2013 Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) Stormwear ApS har under forberedelsen

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0163000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7.april 2006 blev af retten i sagen V-163-04 Lidl Stiftung & Co. KG (Advokat Susie P. Arnesen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker ( Kammeradvokaten

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 3. december 2012. V-72-11 Kraft Foods AS (Advokat Thomas Mølsgaard) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten v/ Advokat Søren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

Mere subsidiært Det forbydes rekvisitus, Teva Denmark A/S, i Danmark at udbyde, bringe i

Mere subsidiært Det forbydes rekvisitus, Teva Denmark A/S, i Danmark at udbyde, bringe i Retten i Lyngby KENDELSE Afsagt den 10. juni 2010 i sag nr. FS 250-4567/2010: H. Lundbeck A/S mod Teva Denmark A/S Parallelvej 10 2800 Kgs. Lyngby Denne forbudssag, der er indbragt for fogedretten den

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. oktober 2010 V-87-08 Dansk Supermarked A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Net2 Maleren v/frederik Tuemand (advokat Claus Bonnez)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * GEDDES MOD KHIM (NURSERYROOM) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * I sag T-173/03, Anne Geddes, Auckland (New Zealand), ved solicitor G. Farrington, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA Fødevarestyrelsen hoering@fvst.dk og maola@fvst.dk Hellerup, den 28. marts 2014 AMJK e-mail: amjk@dsk.dk Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 Sag 127/2010 SlipCon ApS og Poul Lundum (advokat Claes Wildfang for begge) mod Flex Trim A/S (advokat Niels W. Kjærgaard) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00008 VA 2012 00627 RYPSGRIS <w> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2014 00008 VA 2012 00627 RYPSGRIS <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2014 00008 VA 2012 00627 RYPSGRIS - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog delvis at registrere varemærket VA 2012 00627 RYPSGRIS med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 Sag 197/2012 (1. afdeling) Homeenter AB (advokat Jane Frederikke Land) mod Noma af 2003 ApS (advokat Johan Løje) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen) - MSL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 24. oktober 2012 V-52-11 SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) mod Bredenoord A/S (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand)

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) EVH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Aksel Gybel og John

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. marts 2010 V-58-09 Søstrene Grene Import A/S (Advokat Claus Madsen) mod IGOS A/S (Advokat Max G. Sørensen) Indledning Sagens spørgsmål er,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0125 Klager: Mel-Com A/S Christiansmindevej 12 8660 Skanderborg Indklagede: Kenneth Østergaard Søndergade 15 A, 2. th. 6200 Aabenraa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg AN 2007 00033 MP730124 PASTA PASTA Forvekslelighed Indehaveren af det registrerede mærke PASTA BASTA fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket PASTA PASTA. Anmodningen blev begrundet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Email: piach@nexs.ku.dk How do they work? Ny forskningsrapport fra DTU udkom 3. maj 2017

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 Sag 152/2013 (1. afdeling) Stokke AS og Peter Opsvik (advokat Peter-Ulrik Plesner for begge) mod Jysk A/S og HP Schou A/S (tidligere Schou Company A/S)

Læs mere

AN 2013 00009 VR 2010 02891 Doña MERCEDES <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00009 VR 2010 02891 Doña MERCEDES <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00009 VR 2010 02891 Doña MERCEDES - Indsigelse Forvekslelighed Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2010 02891 DoñaMERCEDES . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink . Indsigelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0133 Klager: Skandinavisk Motor Co. Premium Import A/S Park Allé 355 2605 Brøndby Indklagede: Jonas Jappe Hovmarksvej 34 2920 Charlottenlund Parternes påstande:

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

VR Ovennævnte varemærke er registreret i det danske varemærkeregister.

VR Ovennævnte varemærke er registreret i det danske varemærkeregister. VR 2011 02147 Ovennævnte varemærke er registreret i det danske varemærkeregister. Registreringens omfang fremgår af vedhæftede registerudskrift. Registreringen gælder i 10 år fra registreringsdatoen. -

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- OG HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- OG HANDELSRETTENS DOMBOG UDSKRIFT AF SØ- OG HANDELSRETTENS DOMBOG Den 18 august 2000 blev af retten i sagen V-0049-99 Montres Rolex S.A (Advokat Asger Thylstrup) Mod John Fogtmann (Advokat Preben Kønig v/advokat Preben Meinecke-Søes)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S RESUMÉ: AN 2013 00031 MP 1068629 VIR - Indsigelse Forveksling Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM 5029236 HM VIR nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1068629 VIR med henvisning

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere