Markedskommentar Orientering Q3 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedskommentar Orientering Q3 2012"

Transkript

1 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise, der blev indgået i slutningen af juni måned. Aftalen blev fulgt op af Den Europæiske Centralbanks (ECB) beslutning den 6. september om, at ECB kan opkøbe kortløbende europæiske statsobligationer udstedt af lande, der er underlagt et program fra allerede annoncerede hjælpepakker European Financial Stability Facility, EFSF, og European Stability Mechanism. ECB s nye mulighed kaldet outright monetary transactions (OMT) skal sikre, at de pengepolitisk fastsatte helt korte renter så at sige væltes over på renten på korte obligationer, så det får den ønskede stimulerende effekt for realøkonomien. Det kan være svært at bevare overblikket over de mange europæiske hjælpepakker og de krav, der følger med at få hjælp fra de fælles kasser. Man kan sammenfatte situationen med ordene Den, der betaler musikken, bestemmer hvad der skal spilles. Den overførte betydning er, at tyskerne kræver øget indflydelse på at de (syd)europæiske lande får bedre styr på deres finanspolitik, som modydelse for at bære den største del af finansieringen af pakkerne. En fælles europæisk finanspolitik er et skridt på vejen mod en egentlig europæisk union. Senere i september måned trådte den amerikanske centralbank, FED, ligeledes på speederen ved at annoncere et massivt opkøbsprogram af amerikanske realkreditobligationer. Programmet, hvori der opkøbes for op til USD 40 mia. obligationer pr. måned, skal tvinge den lange amerikanske rente ned, hvilket især vil komme de amerikanske boligejere til gavn. Operationen har ingen udløbsdato, men skal fortsætte indtil beskæftigelsen og den økonomiske aktivitet viser permanent bedring. De mange stimuli blev modtaget positivt i markedet, og selvom de hårde økonomiske fakta for bl.a. beskæftigelse, produktion og virksomhedernes indtjening pegede i negativ retning ikke bare i Europa, men på globalt plan, så kunne det ikke spolere den gode stemning på de finansielle markeder. Man kan sige, at markederne i 3. kvartal handlede på forventning om, at der findes en slags usynlig hånd, der til enhver tid vil hjælpe investorerne ud af krisen. Mange vil mene, at det var samme optimisme, der prægede opløbet til finanskrisen i Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Afkastene på samtlige aktivtyper var som nævnt ovenfor positive i 3. kvartal. De ellers hårdt trængte sydeuropæiske aktiemarkeder steg mest, og afkastet på f.eks. det spanske aktieindeks IBEX 35 udgjorde 13,9 pct. i 3. kvartal. Set over hele året 2012 er spanske aktier dog fortsat faldet med 8,4 pct. Aktierne i de sædvanlige emerging markets lande steg med mellem 5 pct. og 10 pct. Brasilianske aktier steg i kvartalet med 6,91 pct., mens det kinesiske Hang Seng indeks steg med 5,25 pct. Amerikanske aktier gav i 3. kvartal et afkast på 6,7 pct. målt i lokal valuta (USD), men da dollaren svækkedes mod DKK med 1,1 pct. var afkastet af amerikanske aktier opgjort i danske kroner kun 5,6 pct. afkast på 5,4 pct. mens markedet for emerging markets obligationer nåede et afkast på hele 6,6 pct. Danske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på hhv. 1,2 pct. og 1,1 pct. i 3. kvartal. Danmark Den danske økonomi kom ind i 3. kvartal i en tilstand af stagnation. Væksten for 2. kvartal var således negativ med 0,5 pct. i forhold til samme periode året før. Det var især et fald i privatforbruget og erhvervslivets investeringer, der trak væksten nedad. Eksporten steg med hele 2,5 pct. drevet af de relativt gode konjunkturer på de nære markeder i Sverige og Tyskland. For hele året 2012 venter Danmarks Nationalbank dog en positiv realvækst i den danske økonomi på 0,3 pct. især trukket af offentligt forbrug og offentlige investeringer. Danmarks Nationalbank har igennem 1. halvår 2012 købt udenlandsk valuta for i alt DKK 36,9 mia. for at modvirke, at kursen på danske kroner skulle stige for meget overfor Euro. I 3 kvartal vendte denne tendens, idet der i juli og august slet ikke blev interveneret, mens Nationalbanken i september solgte valuta mod kroner for at støtte kronen. Der blev dog kun solgt valuta for beskedne DKK 0,6 mia., og valutareserven udgjorde ultimo 3. kvartal DKK 513,5 mia. Udsigterne for de finansielle markeder for resten af 2012 I årets sidste kvartal er det især det amerikanske præsidentvalg, der tiltrækker sig opmærksomheden. Valget vil givet blive en mediebegivenhed, men baseret på erfaringer fra tidligere valg vil udfaldet af valget i sig selv næppe få nogen umiddelbar effekt på de finansielle markeder. Der er dog ét emne, som skal afklares efter det amerikanske valg: Ved forhandlingerne om det amerikanske statsbudget i 2011 mellem de to amerikanske partier nåede man ikke til enighed. For at forhindre kaos i den offentlige forvaltning besluttede man, at øge gældsloftet midlertidigt mod, at der fra 2013 indføres skatteforhøjelser og besparelser i det offentlige budget. Q3 Effekten af disse besparelser udgør ca. 4 pct. af det amerikanske bruttonationalprodukt, BNP, og udsigten til en sådan finanspolitisk stramning ( the fiscal cliff ) frygtes at kunne kvæle et skrøbeligt globalt opsving. Derfor er der lagt op til nye forhandlinger i 4. kvartal, hvor man formentlig finder et kompromis, der både tilgodeser behovet for finanspolitisk opstramning, men som samtidig ikke ødelægger den kortsigtede økonomiske vækst. Dette er selvsagt en usikkerhedsfaktor i de finansielle markeder i 4. kvartal og i værste fald også i 2013 og årene frem. Obligationer udstedt af emerging markets lande og udstedt af virksomheder gav i 3. kvartal flotte afkast set i forhold til aktier. Således gav markedet for globale high yield obligationer et

2 Pulje 1 - Danske Obligationer På obligationsmarkedet blev 3. kvartal igen domineret af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Dette har medvirket til, at renteniveauet er faldet, hvilket har betydet, at afkastet på obligationer er steget. Renteudviklingen har på tværs af kernelandene fulgt hinanden relativt tæt. Især niveauet på de 10-årige renter nærmer sig et identisk niveau på tværs af kernelandene. Den amerikanske 10-årige rente ligger således omkring 1,6 pct., hvilket er lidt højere end den tyske, som ligger i niveauet 1,4 pct. Den danske 10-årige rente er en smule lavere i niveauet 1,3 pct. På de 2-årige renter ligger USA højest med 0,23 pct., mens Tyskland ligger lidt lavere i 0,02 pct. Danmark ligger igen med den laveste rente som bemærkelsesværdigt ligger i -0,07 pct. Spændet mellem de danske og tyske renter faldt i kvartalet fra ca. -14 bp. til -18 bp. afhængig af, hvor på rentekurven spændet måles. Den negative rente på de korte danske statsobligationer indikerer, at situationen på obligationsmarkedet er alt andet end normal på nuværende tidspunkt. Mens der var stor efterspørgsel efter den danske krone i 2. kvartal, har man i 3. kvartal oplevet et generelt dyk i efterspørgslen. Dette har medført, at Danmarks Nationalbank har måtte anvende forskellige værktøjer, bl.a. intervention for at holde kronekursen inden for det snævre bånd i forhold til euroen. Disse tiltag har umiddelbart virket efter hensigten. De faldende renter har bidraget til et positivt afkast for Pulje 1 - Danske Obligationer. For 3. kvartal lyder afkastet på 1,93 pct. (før pensionsafkastskat), mens afkastet for årets første ni måneder lyder på 3,39 pct. (før pensionsafkastskat). Danske Obligationer 1,95% 1,93% 1,63% 3,53% 3,39% 2,87% Danske Obligationer 6,3% 5,3% 6,5% 5,3% 7,5% 6,4% 10,7% 9,1% Danske Obligationer 6,73% 7,44% 7,08% 5,16% 4% Danske Stat ,39 3% Realkredit Danmark SDRO ,43 3,5% Nykredit SDO ,08 4% Realkredit Danmark SDRO ,19 4,5% Danske Stat ,62

3 Pulje 2 - Danske Aktier Det danske aktiemarked gik i 3. kvartal 2012 stærkt frem, efter appetitten på risiko igen steg efter et negativt 2. kvartal. Den øgede risikovillighed skal ses i en større global sammenhæng, hvor markedet bl.a. nu forventer en positiv vækst i Kina. Kinesiske nøgletal har godt nok været svage, men dette har omvendt øget forventningerne til, at den kinesiske regering vil stimulere økonomien yderligere. De danske aktier har tillige været positivt påvirkede af, at den amerikanske centralbank (Fed) i september meddelte markedet, at der vil blive opkøbt realkreditobligationer for USD 40 mia. om måneden over en ikke nærmere tidsbegrænset periode. Et af de markante resultater heraf vil være, at det lave renteniveau vil forblive lavt, hvilket især vil være gavnligt for boligmarkedet. De cykliske aktier steg desuden pænt på tiltaget. Kvartalet var derudover også præget af, at der i august blev aflagt kvartalsrapporter for selskaberne. I den forbindelse var der især fokus på lønsomhed og tiltag til bedring heraf. Prognoserne for helåret bar generelt præg af forsigtighed, hvilket blev afspejlet i en overvægt af nedjusteringer. Danske Bank og GN Store Nord leverede de største kursstigninger på hhv. 28,62 pct. og 25,84 pct. i perioden, mens Per Aarsleff og G4S stod for de største fald på hhv. -1,88 pct. og -1,48 pct. Overvægt i Topdanmark og Coloplast samt undervægt i Lundbeck og AP Møller Mærsk bidrog positivt til det relative afkast. Til gengæld blev det relative afkast påvirket negativt af overvægte i G4S og DFDS samt undervægte i Danske Bank og Vestas. Pulje 2 Danske Aktier gav i 3. kvartal et afkast på 12,53 pct. (før pensionsafkastskat). Over årets første ni måneder har puljen givet et afkast på 23,39 pct. (før pensionsafkastskat). Danske Aktier 12,56% 12,53% 10,61% 23,59% 23,39% 19,82% Danske Aktier -43,5% -37,0% 49,9% 42,4% 31,7% 26,9% -12,6% -10,7% Danske Aktier 31,94% 13,88% 2,37% 9,79% Coloplast 9,64 Novo Nordisk 9,59 Danske Bank 8,41 Topdanmark 7,80 Carlsberg 7,74

4 Pulje 4 - Mixpulje Middel De finansielle markeder var i 3. kvartal 2012 domineret af modsatrettede begivenheder; forventninger til at centralbankerne ville intervenere yderligere samt forventninger om en fortsat svækkelse i de globale produktions- og handelstal. Divergensen mellem de økonomiske nøgletal og reaktionerne på de finansielle markeder illustrerer kompleksiteten ved investeringer i det nuværende meget udfordrende miljø. Forventningerne til centralbankinterventioner blev i sidste del af kvartalet indfriet på både europæisk og amerikansk side. Således stadfæstede EU den politiske aftale, der formelt blev indgået i slutningen af juni, som giver Den Europæiske Centralbank mulighed for at opkøbe kortløbende europæiske statsobligationer udstedt af lande, der er underlagt et program fra de allerede annoncerede hjælpepakker. Derudover meddelte Den Amerikanske Centralbank, at der vil blive opkøbt realkreditobligationer for USD 40 mia. om måneden i en endnu ikke fastlagt periode. Dette bidrog til, at der til trods for skuffende nøgletal var fremgang på de globale aktiemarkeder, som målt ved MSCI World (i lokalvaluta) steg med knap 7 pct. På obligationssiden bar kvartalet præg af faldende renter som følge af den fortsatte usikkerhed omkring gældssituationen i de sydeuropæiske lande. Dette har således bidraget til stigende obligationskurser i både de europæiske kernelande og USA. Puljens obligationer var udvalgt med overvægt i de mest sikre erhvervsobligationer (Investment Grade) og undervægt i danske obligationer. Aktiedelen af mixpuljen var fokuseret i emerging market aktier, imens europæiske og amerikanske aktier lå i undervægt i porteføljen. Pulje 4 - Mixpulje Middel gav et afkast i 3. kvartal på 5,12 pct. (før pensionsafkastskat), mens afkastet for hele året ligger i plus med 10,19 pct. (før pensionsafkastskat). Mixpulje Middel 5,15% 5,12% 4,33% 10,44% 10,19% 8,63% Mixpulje Middel -21,5% -18,3% 20,0% 17,0% 14,3% 12,1% 0,4% 0,4% Mixpulje Middel 15,36% 8,84% 2,72% 4,44% SEBinvest Nordamerika Indeks 12,3 4% Realkredit Danmark SDRO ,9 2% BRF-Kredit SDO ,7 2% Nykredit SDO ,5 3,5% Nykredit SDO ,5

5 Pulje 5 - Globale Aktier* På det globale aktiemarked kunne man i 3. kvartal 2012 generelt konstatere pæn fremgang. Baggrunden herfor har primært været, at man modsat tidligere nu venter højere vækst i den kinesiske økonomi. Samtidig har centralbankinterventioner bidraget til, at markedet har holdt hovedet oven vande efter en række skuffende globale handels- og produktionstal. De omtalte begivenheder har medført en markant divergens mellem de økonomiske nøgletal og de finansielle markeder og illustreret kompleksiteten ved investeringer i det nuværende meget udfordrende miljø. Ikke desto mindre er de globale aktier målt ved MSCI World (i lokalvaluta) steget med knap 7 pct. i kvartalet. Aktiemarkederne blev især påvirket positivt i løbet af september på baggrund af udmeldinger fra både EU og den amerikanske centralbank. EU stadfæstede således den politiske aftale, der blev indgået i slutningen af juni, som giver Den Europæiske Centralbank mulighed for at opkøbe kortløbende europæiske statsobligationer udstedt af lande, der er underlagt et program fra de allerede annoncerede hjælpepakker. Derudover meddelte Den Amerikanske Centralbank, at der vil blive opkøbt realkreditobligationer for USD 40 mia. om måneden i en endnu ikke fastlagt periode. Puljen har haft en overvægt i emerging market aktier og en undervægt i amerikanske og europæiske aktier. Pulje 5 Globale Aktier gav i 3. kvartal et afkast på 4,7 pct. (før pensionsafkastskat), og et afkast på 12,22 pct. (før pensionsafkastskat) for hele året. Globale Aktier* 4,7% 4,7% 3,98% 12,44% 12,22% 10,35% Globale Aktier* N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,09% -0,08% Globale Aktier* 25,68% 10,03% -7,31% -3,40% SEBinvest Nordamerika Indeks 64,99 SEBinvest Europa Small Cap 12,05 AKL SEB Global EME (Earnest) DKK 9,95 SEBinvest Europa Indeks 6,96 SEBinvest Japan Hybrid (DIAM) 5,83 *Puljen har pr. 1. januar 2011 skiftet navn og strategi fra Europæiske aktier til Globale aktier.

6 Pulje 6 - Mixpulje Høj De finansielle markeder var i 3. kvartal 2012 domineret af modsatrettede begivenheder; forventninger til at centralbankerne ville intervenere yderligere samt forventninger om en fortsat svækkelse i de globale produktions- og handelstal. Divergensen mellem de økonomiske nøgletal og reaktionerne på de finansielle markeder illustrerer kompleksiteten ved investeringer i det nuværende meget udfordrende miljø. Forventningerne til centralbankinterventioner blev i sidste del af kvartalet indfriet på både europæisk og amerikansk side. Således stadfæstede EU den politiske aftale, der formelt blev indgået i slutningen af juni, som giver Den Europæiske Centralbank mulighed for at opkøbe kortløbende europæiske statsobligationer udstedt af lande, der er underlagt et program fra de allerede annoncerede hjælpepakker. Derudover meddelte Den Amerikanske Centralbank, at der vil blive opkøbt realkreditobligationer for USD 40 mia. om måneden i en endnu ikke fastlagt periode. Dette bidrog til, at der til trods for skuffende nøgletal var fremgang på de globale aktiemarkeder, som målt ved MSCI World (i lokalvaluta) steg med knap 7 pct. På obligationssiden bar kvartalet præg af faldende renter som følge af den fortsatte usikkerhed omkring gældssituationen i de sydeuropæiske lande. Dette har således bidraget til stigende obligationskurser i både de europæiske kernelande og USA. Puljens obligationer var udvalgt med overvægt i de mest sikre erhvervsobligationer (Investment Grade) og undervægt i danske obligationer. Aktiedelen af mixpuljen var fokuseret i emerging market aktier, imens europæiske og amerikanske aktier lå i undervægt i porteføljen. Pulje 6 - Mixpulje Høj gav et afkast i 3. kvartal på 5,58 pct. (før pensionsafkastskat), mens afkastet for hele året ligger i plus med 12,34 pct. (før pensionsafkastskat). Mixpulje Høj 5,58% 5,58% 5,58% 12,34% 12,34% 12,34% Mixpulje Høj* 15,77% N/A N/A N/A * Mixpulje Høj har været investeret siden november SEBinvest Danske Aktier 30,3 SEBinvest Kreditobligationer (Euro) 20,9 SEBinvest Nordamerika Indeks 15,7 4% Realkredit Danmark SDRO ,1 SEBinvest Europa Small Cap 3,8

7 Pulje 7 - Korte Obligationer På obligationsmarkedet blev 3. kvartal igen domineret af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Dette har medvirket til, at renteniveauet er faldet, hvilket har betydet, at afkastet på obligationer er steget. Renteudviklingen har på tværs af kernelandene fulgt hinanden relativt tæt. Især niveauet på de 10-årige renter nærmer sig et identisk niveau på tværs af kernelandene. Den amerikanske 10-årige rente ligger således omkring 1,6 pct., hvilket er lidt højere end den tyske, som ligger i niveauet 1,4 pct. Den danske 10-årige rente er en smule lavere i niveauet 1,3 pct. På de 2-årige renter ligger USA højest med 0,23 pct., mens Tyskland ligger lidt lavere i 0,02 pct. Danmark ligger igen med den laveste rente som bemærkelsesværdigt ligger i -0,07 pct. Spændet mellem de danske og tyske renter faldt i kvartalet fra ca. -14 bp. til -18 bp. afhængig af, hvor på rentekurven spændet måles. Den negative rente på de korte danske statsobligationer indikerer, at situationen på obligationsmarkedet er alt andet end normal på nuværende tidspunkt. Mens der var stor efterspørgsel efter den danske krone i 2. kvartal, har man i 3. kvartal oplevet et generelt dyk i efterspørgslen. Dette har medført, at Danmarks Nationalbank har måtte anvende forskellige værktøjer, bl.a. intervention for at holde kronekursen inden for det snævre bånd i forhold til euroen. Disse tiltag har umiddelbart virket efter hensigten. De faldende renter har bidraget til et positivt afkast for Pulje 7 - Korte Obligationer. For 3. kvartal lyder afkastet på 0,57 pct. (før pensionsafkastskat), mens afkastet for årets første ni måneder lyder på 1,97 pct. (før pensionsafkastskat). Korte obligationer 0,68% 0,57% 0,48% 2,13% 1,97% 1,67% Korte obligationer 3,8% 3,2% 5,2% 4,4% 3,5% 3,0% 3,7% 3,1% Korte obligationer 3,12% 3,26% 3,86% 3,23% 2% Realkredit Danmark SDRO ,2 4% Nordea SDRO ,9 Var. Nykredit JCB ,8 5% CF Nykredit SDO ,8 2% Nykredit SDO ,4

8 Pulje 8 - Mixpulje Lav De finansielle markeder var i 3. kvartal 2012 domineret af modsatrettede begivenheder; forventninger til at centralbankerne ville intervenere yderligere samt forventninger om en fortsat svækkelse i de globale produktions- og handelstal. Divergensen mellem de økonomiske nøgletal og reaktionerne på de finansielle markeder illustrerer kompleksiteten ved investeringer i det nuværende meget udfordrende miljø. Forventningerne til centralbankinterventioner blev i sidste del af kvartalet indfriet på både europæisk og amerikansk side. Således stadfæstede EU den politiske aftale, der formelt blev indgået i slutningen af juni, som giver Den Europæiske Centralbank mulighed for at opkøbe kortløbende europæiske statsobligationer udstedt af lande, der er underlagt et program fra de allerede annoncerede hjælpepakker. Derudover meddelte Den Amerikanske Centralbank, at der vil blive opkøbt realkreditobligationer for USD 40 mia. om måneden i en endnu ikke fastlagt periode. Dette bidrog til, at der til trods for skuffende nøgletal var fremgang på de globale aktiemarkeder, som målt ved MSCI World (i lokalvaluta) steg med knap 7 pct. På obligationssiden bar kvartalet præg af faldende renter som følge af den fortsatte usikkerhed omkring gældssituationen i de sydeuropæiske lande. Dette har således bidraget til stigende obligationskurser i både de europæiske kernelande og USA. Puljens obligationer var udvalgt med overvægt i de mest sikre erhvervsobligationer (Investment Grade) og undervægt i danske obligationer. Aktiedelen af mixpuljen var fokuseret i emerging market aktier, imens europæiske og amerikanske aktier lå i undervægt i porteføljen. I absolutter termer gav Pulje 8 - Mixpulje Lav et afkast i 3. kvartal på 3,61 pct. (før pensionsafkastskat), mens afkastet for hele året ligger i plus med 7,89 pct. (før pensionsafkastskat). Mixpulje Lav 3,66% 3,61% 3,06% 8,12% 7,89% 6,68% * Mixpulje Lav N/A N/A 19,7% 16,7% 11,1% 9,4% 3,1% 2,6% *Afkastet for 2009 er regnet fra puljens start 1. februar Mixpulje Lav 11,84% 8,05% - - 4% Realkredit Danmark SDRO ,7 SEB Nordamerika Indeks 8,1 2% BRF-Kredit SDO ,6 3,5% Nykredit SDO ,5 2% Nykredit SDO ,9

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Ny AktIoNÆr Hos I&t køber

Ny AktIoNÆr Hos I&t køber FoNDsmÆGlErsElskAbEt INvEstErING & tryghed AFrIkA I FokUs ForårEt Er kommet, og I&t INvItErEr til ForNøjElIGE GolFDAGE Afrika er et marked i vækst og med stort afkastpotentiale. I&t tilbyder nu investeringer

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 Offentliggjort 24. august 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Halvårsrapport 2011 Offentliggjort 24. august

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014 PFA PENSION ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Ledelsesberetning Stærk værdiskabelse til kunderne 6 Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 7 Investeringsafkast 11 PFA og markedet 16 Solid kapitalstyrke

Læs mere

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 4. oktober, 2010 RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 Sådan lyder vurderingen fra BRF Kredits cheføkonom, Ulrikke Ekelund. Hun er en af 7 økonomer, som RÆSON har talt med. Deres samlede

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår

Læs mere