Makroøkonomisk Ugefokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Makroøkonomisk Ugefokus"

Transkript

1 Makroøkonomisk Ugefokus Uge 48 Euro-fokus på inflation og ledighed Ugen der gik En rimelig stabil uge: Ser man på udviklingen på finansmarkederne over ugen var der tale om en rimelig stabil uge uden de store bevægelser i aktiemarkederne og renterne. Der var dog visse udsving i løbet af ugen, ikke mindst i forbindelse med offentliggørelsen af referatet af rentemødet i USA s centralbank slutningen af oktober. Referatet signalerede en generel opfattelse i FOMC om, at en tidlig QEudfasning i en af de kommende måneder ikke er helt ude af billede, hvis bedringen i økonomien lever op til forventningerne. Husk i den sammenhæng på, at mødet var før den seneste bedring i arbejdsmarkedsrapporten. Derudover diskuterede FOMC muligheden for at øge klarheden over at renten vil blive holdt tæt på % og en overvægt så at en sænkning af renten på bankernes overskudsreserver (pt. på,25%) kunne overvejes på et tidspunkt. Dertil skulle lægges detailsalget steg mere end ventet med,4% m/m i oktober, og der er dermed tegn på at salget holdt sig robust på trods af statsnedlukningen og faldende forbrugertillid. Samtidigt er det et positivt tegn, at salget er i fremgang op til den vigtige juleshopping-sæson. Derudover modtog vi senere på ugen et ganske pænt fald i antallet af nytilmeldte ledige, således at disse nu er tæt på lavpunktet i august inden statistikken blev teknisk forstyrret de efterfølgende to måneder. Frygten for at centralbanken snarligt bremser sine lempelsestiltag blev dog modereret en smule efter at Senatets bankkomité godkendte Yellens nominering til chefposten i centralbanken, samt da inflationen som ventet faldt til kun 1,% i oktober. Derudover blev aktiemarkederne i Asien dæmpet, efter at HSBC s foreløbige PMI-fremstillingsindeks for Kina faldt uventet meget fra 5,9 til 5,4 i november det første fald i fire måneder indikerende at den seneste vækstbedring har toppet. I Japan var der dog lidt støttet til aktiemarkederne efter at BoJ-chef Kuroda understregede at JPY ikke vurderedes som overdrevent svag, hvilket desuden bragte JPY ned i laveste niveau mod EUR i fire år. Endelig var der også interessante økonomiske nyheder fra euroområdet i form af PMI-indekset, som uventet faldt en anelse i november. Det var anden måned i streg indekset faldt, og meget tyder på at den økonomiske aktivitet er røget ind i en lidt mere blød periode. Det var Service PMI-indekset som trak ned, mens fremstillingsindekset steg en anelse. Samtidigt var det interessant at de samtidige nationale indeks fra Frankrig og Tyskland viste stigninger i Tyskland, mens både industri og især service skuffede i Frankrig med niveauer på under 5 indikerende aktivitetsfald (jf. figuren). Dermed synes divergensen mellem de to kernelande at være blevet endnu mere tydelig, hvilket desuden blev bekræftet af et uventet stærkt tysk Ifo-indeks, hvor forventningsindekset uventet steg til det højeste niveau i 2½ år. EUR modtog desuden lidt støtte efter at ECB-chef Draghi udtalte, at ECB er klar over at rentesænkningen øger visse bekymringer. USA: Detailsalg i fremgang trods tillidsfald Michigan forbrugertillid Kernedetailsalg (2M lag) PMI: Vejene skilles ml. Frankrig og Tyskland 55, 62,5, 57,5 55, 52,5 5, 47,5 45, 42,5 4, Historisk gennemsnit for Michigan-tillid Tillidskrise ifm. gældloft 211 1,25 1,,,5,25, -,25 -,5 -, -1, dec feb apr jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr jun aug okt Serviceindeks, Frankrig Industriindeks, Tyskland Serviceindeks, Tyskland Industriindeks, Frankrig % m/m (3M gnm.), 62,5, 57,5 55, 52,5 5, 47,5 45, 42,5 4, For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Ugen der kommer USA Forbrugertillid, ordreaktivitet og Thanksgiving: Der er udsigt til en rimelig stille uge i USA, hvilket især skyldes Thanksgiving torsdag, hvilket typisk medfører en vis feriestilhed også fredag. Vi modtager dog lidt interessante nøgletal inden da, startende mandag med statistikken over verserende bolighandler. Her ventes en stigning i oktober oven på de forrige måneders fald, herunder især i september, hvor vi så det største fald i tre år. Det var sandsynligvis en konsekvens af, at realkreditrenterne i august nåede det højeste niveau i to år. Derudover er det blevet fremhævet, at de stigende boligpriser har fået visse potentielle boligsælgere til at tage boligen af markedet for at afvente højere priser. Vi vil dog være mere varsomme med at spå om en stigning, da renteudviklingen indikerer en mere flad til fortsat negativ udvikling. Lidt mindre interessant modtager vi også påbegyndte boligbyggerier for oktober og september tirsdag, hvor der ventes en fremgang over de to måneder i overensstemmelse med udviklingen vi tidligere har set i NAHB s aktivitetsindeks. Tirsdag byder også på et par boligprisstatistikker fa S&P/CaseShiller samt FHFA angående september, og her ventes boligprisstigningerne at fortsætte i samme tempo som måneden før. Næste interessante nøgletal bliver Conference Boards forbrugertillidsindeks for november som vi modtager tirsdag. Her ventes en lille stigning oven på det pæne fald i oktober relateret til den politiske uro og den delvise statsnedlukning. Dette vil dog være i modsætning til udviklingen vi allerede har set i de tilsvarende indeks fra University of Michigan samt Bloomberg. Siden da har vi dog modtaget et par positive statistikker for BNP-væksten i 3. kvartal samt for arbejdsmarkedet i oktober, hvilket sammen med yderligere kursstigninger på aktiemarkederne kan have afstivet forbrugerne en smule siden disse tidligere tillidsopgørelser. På den anden side er renterne steget siden oktober. Vi ser derfor mulighed for en mere flad udvikling. Endelig vil vi holde øje med udviklingen i ordreindgangen på varige goder, som vi modtager onsdag. Der ventes et fald i den overordnede ordreindgang i oktober, hvilket især ses påvirket af transportdelen for fly. Bilsalget er seneste faldet yderligere i oktober, og flyproducenten Boing har rapporteret om et pænt ordrefald siden september. Ser vi bort fra disse volatile størrelser og fokuserer på kerneordrerne forventer vi en noget mere positiv udvikling. Vi tror således på, at stigningen i ISM s ordreindeks snarligt vil vise sig i de faktiske ordrer. Det kan indikere, at investeringsaktiviteten igen vil tage til i 4. kvartal efter et aftagende vækstbidrag i 3. kvartal. Euroområdet med ledighed og inflation: I den kommende uge vil vi især fokusere på tal for ledigheden og inflationen (kommer begge fredag) i euroområdet. Det skyldes ikke mindst, at kombinationen af højere ledighedstal og lavere inflation i den foregående opgørelse sandsynligvis var stærkt medvirkende til at ECB efterfølgende valgte at sænke renten allerede på november-rentemødet. Med hensyn til arbejdsløsheden forventer vi, at den vil forblive på rekordhøje 12,2% i oktober. Vi vil dog igen henlede til, at forbrugertillidsmålingerne har peget på, at arbejdsløshedsudviklingen har nær- USA: Rentestigning fortsat bremse for salg? USA: Forbrugertillid fortsat faldende Forbrugertillid, Conference Board Forbrugertillid, University of Michigan USA: Ordreudvikling har skuffet på det sidste Euro-forbrugertillid peger ledighed lidt ned % ,5 12, 11,5 11, 1,5 1, 9,5 9, 8,5 8, 7,5 7, Arbejdsløshedsrate Arbejdsløshedsforventninger næste 12M [lag 3] november 213 2

3 met sig en top og måske et muligt vendepunkt. Med hensyn til udviklingen i forbrugerpriserne forventer vi en fortsat afdæmpet udvikling i november, hvilket dog ses at bringe årsinflationen en tand op i,8%. Der ventes ikke den store påvirkning fra energipriserne, mens fødevarepriserne er lave og producentpriserne peger ikke på det store pres herfra. Forbrugernes prisforventninger har udviklet sig stabilt oven på det seneste fald, hvilket levner plads til en mindre stigning. Vi forventer samtidigt, at kerneinflationen vil stige en tand til,9%, og givet den fortsatte nedtonede lønudvikling er der ikke tegn på mere varige stigninger. Endelig modtager vi EU-Kommissionens økonomiske barometer, ESI angående november torsdag. Vi modtog lidt skuffende PMI-opgørelse samt forbrugertillid for november i denne uge. På trods af dette forventer vi, at det samlede økonomiske barometer vil stige en smule i november. Det baserer vi først og fremmest baserer på den overraskende store stigning i IFO-indekset samt i Sentix-indekset. og inflation lidt op Forbrugertillid, prisforventninger de kommende 12M CPI % y/y Svensk vækst kommer sig en smule i 3. kvartal: Fredag modtager vi den svenske BNP-opgørelse for 3. kvartal. Det var en negativ overraskelse, da kvartalsvæksten viste sig negativ på -,2% i 2. kvartal, og vi venter da også en bedring i forhold til dette. Vi venter således en stigning i BNP på,3%, hvilket er lavere end konsensus, idet vi ser at svaghederne i svensk økonomi strakte sig længere ind i kvartalet end hvad vi først havde regnet med. Vi forventer, at væksten vil trække op som følge af positive bidrag fra nettoeksporten såvel som investeringer og forbrug. På den anden side forventer vi, at lagrene er blevet nedbragt. Selvom vi er mere nedtonede på væksten end konsensus og Riksbanken (i dennes pengepolitiske rapport i oktober) er vi optimistiske om at væksten vil bedre markant i 4. kvartal. Det er blevet indikeret af bedring på arbejdsmarkedet samt af diverse indikatorer. Svensk vækstbedring under opsejling % k/k BNP, realt [c.o.p 1 quarter] Economic Tendency Indicator, KI Danmark Intet stemningsskifte i de faktiske væksttal: Der har været meget snak om et stemningsskifte i dansk økonomi. Det er da også korrekt, at de såkaldte tillidsindikatorer gennem de seneste måneder har vist en øget grad af optimisme i både erhvervslivet og blandt forbrugerne. En øget tillid til fremtiden er da også en nødvendig forudsætning for at skabe økonomisk vækst, men desværre er det ikke altid en tilstrækkelig forudsætning. Vi mener således ikke, at der i de såkaldte mere 'hårde' økonomiske data er belæg for at forvente, at den øgede tillid har slået igennem på den økonomiske aktivitet endnu, hvilket vi kan få syn for i ugens mest interessante nøgletal i form af det foreløbige nationalregnskab for 3. kvartal der kommer fredag. Vi mangler således fortsat at se mere positive tendenser fra privatforbruget. Hverken detailsalget. dankortomsætningen, bilsalget eller firmaernes salg af tjenester peger på at privatforbruget har udviklet sig positivt i 3. kvartal. Endvidere peger det påbegyndte boligbyggeri på et ret så markant fald i boliginvesteringerne, efter den pæne stigning i 2. kvartal, som dog formentligt til en vis grad var påvirket af vejreffekter fra de meget kolde første måneder af året, jf. figur. Hertil skal ligges, at vi ikke har et fuldt overblik over, hvilken effekt sommerens konkurs i et større entreprenørselskab kan have haft for den 22. november 213 3

4 samlede byggeaktivitet. Tilsvarende ser vi også risiko for, at samhandlen med udlandet vil trække ned i den økonomiske aktivitet, efter at vi ellers fik et pænt løft herfra i forrige kvartal. Eksporten ser ganske vist ud til at være steget i nogenlunde samme tempo som i 2. kvartal, men til gengæld ser importen ud til at være steget endnu mere, jf. figur. En joker er dog tjenesteeksporten, men vi har lagt et negativt bidrag fra nettoeksporten ind i vores prognose. På den positive front venter vi at se en stigning i både det offentlige forbrug og i de faste erhvervsinvesteringer, ligesom vi venter et positivt bidrag fra lagrene. Den sidstnævnte antagelse kan vi dog nå at ændre på endnu i forbindelse med offentliggørelsen af industriens og engroshandlens lagerstatistik, der kommer mandag. Alt i alt er det vores forventning, at 3. kvartal vil byde på et nyt fald i BNP på -,1% q/q efter den ellers positive vækst på,6% q/q vi så i kvartalet før. Vi håber stadig på at det nævnte stemningsskifte vil føre til et lidt stærkere vækstforløb på et senere tidspunkt, men indtil videre er det altså stadig vores opfattelse, at dansk økonomi stadig hakker derud af i et noget skrøbeligt og svagt vækstspor. På den baggrund mener vi heller ikke, at der er belæg for at vente nogen væsentlig bedring på arbejdsmarkedet. Den registrerede ledighed, som vi får tal for torsdag, ventes således at være steget lidt, fra 5,7% til 5,8% i oktober. Dog mener vi, at man får et mere retvisende billede af den aktuelle situation på arbejdsmarkedet ved at se på den såkaldte AKUledighed, som Danmarks Statistik er begyndt at offentliggøre på månedsbasis. Den månedlige AKU-statistik giver således et mere reelt billede af hvor mange danskere der egentlig er arbejdsløse, og som godt kunne tænke sig et job. Opgørelsen er baseret på et tre-måneders glidende gennemsnit, og ventes fortsat at vise en mindre positiv udvikling i ledigheden end den tilsvarende bruttoledighedsopgørelse, jf. figur. Endelig bliver det interessant at se, om erhvervslivet fortsat kan vise fremgang i optimismen, i forbindelse med offentliggørelsen af konjunkturbarometrene for november. Vi venter at der vil være tale om et lille fald i industritilliden, om end vi stadig ser basis for at der er et flertal af virksomheder der ser lysere på den økonomiske situation. Modsat tror vi at servicesektoren vil falde noget mere, i tråd med de svage forbrugstal og den lidt mere afdæmpede forbrugertillid. For byggesektoren venter vi en nogenlunde uændret tillid i november, som vil bekræfte at sektoren stadig er den mest negative i dansk økonomi. 22. november 213 4

5 Økonomisk kalender D ato T id Land Indikato r P erio de Survey SH B F o rrige :15 EM U ECB's Coeure Speaks at Conference in Tokyo :45 Frankrig Business Confidence Nov : USA Pending Home Sales (M om /YoY) Oct 2.%/.%/ -5.6%/1.1% :3 USA Dallas Fed M anf. Activity Nov UK Nationwide House (M om /YoY) Nov.6%/6.% -- 1.%/5.8% :3 USA Housing Starts SEP-Oct 923K K :3 USA Housing Starts M om SEP-Oct : USA S&P/CS 2 City (M om /YoY) Sep.%/12.97% --.93%/12.82% : USA House Price Index M om Sep.4% --.3% : USA Consumer Confidence Index Nov : USA Richmond Fed M anufact. Index Nov :45 Frankrig Consumer Confidence Nov : Tyskland GfK Consumer Confidence Dec : Norge Unemployment Rate AKU Sep % 3.5% :3 UK GDP (QoQ/YoY) 3Q P.8%/1.5% --.8%/1.5% : UK CBI Reported Sales Nov : USA M BA M ortgage Applications 22. nov % :3 USA Initial Jobless Claims 23. nov 33K K :3 USA Durable Goods Orders (M om ) Oct -1.7% -2.% 3.8% :3 USA Cap Goods Orders Nondef Ex Air Oct % :45 USA Chicago Purchasing M anager Nov :45 USA Bloomberg Consumer Comfort 24. nov :55 USA Univ. of M ichigan Confidence Nov F : USA Leading Index Oct.% --.7% Tyskland Retail Sales (M om /YoY) Oct.4% %/.3% :3 Kina Industrial Profits YTD YoY Oct % :45 Schweiz GDP (QoQ/YoY) 3Q.4%/1.8%.5%/2.%.5%/2.5% : Danmark Unemployment Rate SA Oct % 4.4% : Danmark Unemployment Rate Gross Rate Oct % 5.7% :55 Tyskland Unemployment Rate Nov 6.9% % : EM U Economic Confidence Nov : Tyskland CPI (M om /YoY) Nov P.1%/1.2% -.2%/1.2% Kina Leading Index Oct :15 Japan M arkit/jm M A M anufacturing PM I Nov :3 Japan Jobless Rate Oct 3.9% -- 4.% :3 Japan Natl CPI Ex Fresh Food YoY Oct.9% --.7% :5 Japan Industrial Production (M om /YoY) Oct P 2.%/6.3% %/5.1% :5 UK GfK Consumer Confidence Nov :45 Frankrig Consumer Spending (M om /YoY) Oct.2% %/-.1% : Schweiz KOF Leading Indicator Nov : Danmark GDP (QoQ/YoY) 3Q P %/-.2%.6%/.6% :3 Sverige GDP (QoQ/YoY) 3Q.5%/.5%.3%/.2% -.2%/.1% : EM U Unemployment Rate Oct 12.2% 12.2% 12.2% : EM U CPI Estimate YoY Nov.8%.8%.7% : EM U CPI Core YoY Nov A.9%.9%.8% Udvalgte finansielle skøn fra Handelsbanken Capital Markets Officielle renter 1-årig statsrenter Valuta A ktuelt +3 mdr. +6 mdr. A ktuelt +3 mdr. +6 mdr. A ktuelt +3 mdr. +6 mdr. USA,125,125,125 2,78 2, 2, EUR/USD 1,353 1,34 1,25 Euroland,25,25,25 1,74 1, 1, USD/JPY 11,2, 12, Storbritannien,5,5,5 2,82 2, 2, EUR/GBP,835,835,83 Schweiz,,, EUR/CHF 1,231 1,24 1,24 Danmark,2,2,2 1,83 1, 1, EUR/DKK 7,459 7,46 7,45 Sverige 1, 1, 1, 2,25 2,5 2,5 EUR/SEK 8,897 8, 8,4 Norge 1,5 1,5 1,5 2,86 3, 3, EUR/NOK 8,29 8,1 8,1 Analytikere: Jes Roerholt Asmussen, , Rasmus Gudum-Sessingø, , Ansvarsfraskrivelse: Kilderne anvendt i dette materiale anses for pålidelige, men Handelsbanken påtager sig ikke ansvar for, at oplysningerne er nøjagtige og fuldkomne. Analyserne i dette materiale skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, valutaer og/eller finansielle kontrakter. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden forudgående varsel. Handelsbanken påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Enhver form for offentliggørelse eller gengengivelse af Handelsbanken materiale må kun finde sted mod forudgående aftale.

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 21. november 2014 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 48 Lav inflation og faldende barometre i euroområdet Ugen der gik Den forgangne uge har budt på en lidt blandet udvikling på finansmarkederne

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 16. oktober 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 43 ECB vil afholde sig fra nye tiltag Ugen der gik Efter fald først på ugen har de fleste aktiemarkeder rettet sig igen og ligger nogenlunde

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 3 Travl nøgletalsuge i USA og Kina-BNP Ugen der gik ECB sendte renter og EUR i vejret: I indeværende uge fortsatte den positive stemning på finansmarkederne, hvilket især trak

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 4 PMI fra euroområde og Bank of Japan Ugen der gik Finansmarkederne fastholdt optimisme: Det har været en uge med lidt blandede temaer, hvor man grundlæggende kunne konstatere,

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 33 Hårde data fra USA samt minusvækst i euroområdet Ugen der gik Vækstmoderation og stimulansforventninger: Selvom der har været tale om en vis stilhed på makrofronten over

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 5. september 2014 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 37 Mere stille uge levner plads til geopolitisk fokus Ugen der gik ECB satte dagsordenen med rentesænkning og opkøb I Europa var ugens vigtigste

Læs mere

Næste uges vigtigste begivenheder Uge 39

Næste uges vigtigste begivenheder Uge 39 Næste uges vigtigste begivenheder Uge 39 Lukkedage: Ratingnyheder: USA Core-PCE (fredag) Den såkaldte core-pce-deflator (kerneinflation) er det inflationsmål, som den amerikanske forbundsbank (Fed) holder

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 17. april 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 17 Situationen i Grækenland spidser til Ugen der gik De amerikanske aktiemarkeder har handlet sidelæns gennem ugen i takt med skuffende amerikanske

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 36 Syrien, ECB og USA-tal løber med opmærksomheden Ugen der gik Geopolitisk uro i højsædet denne uge: Der har været tale om en uge med voksende uro på finansmarkederne, hvor

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 11. december 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 51 Første Fed-renteforhøjelse i ni år Ugen der gik Råvareprisfaldene fortsatte i den forgangne uge Den forgangne uge har været præget af markante

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 13 Kina-banker, et par USA-tal og Ecofin-møde i København Ugen der gik Euroområdets økonomi med fortsatte udfordringer: Finansmarkederne vendte i denne uge rundt oven på de

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 35 Bernanke med vigtig Jackson Hole -tale Ugen der gik Finansmarkederne kunne ikke opretholde optimismen: Den seneste optimisme på finansmarkederne har især været båret frem

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Der er udsigt til bedre humør hos de amerikanske forbrugere. Men vi venter, at BNP fra 3. kvt. bliver nedrevideret. Strømmen af ECB-taler fortsatte

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 7. august 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 33 Euroområdets vækst lidt ned i gear Ugen der gik Renter og USD understøttes af FOMC-medlem Ugen har været præget af en rimelig stabil udvikling

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 13. marts 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 12 Så holder Feds tålmodighed nok ikke længere Ugen der gik De amerikanske aktiemarkeder er faldet lidt i denne uge i takt med, at den forventede

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 2 Stille uge med en smule fokus på ECB-møde Ugen der gik Markant positiv start på året: Der er nok ingen tvivl om at ugens højdepunkt var budgetforhandlingerne i USA, der stort

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge Græsk valghårdknude og euroområde i recession Ugefokus udkommer ikke i næste uge Ugen der gik Grækenland sænker stemningen: Ugen har været præget af den nedtrykte stemning som

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 39 Spanien indtager måske hovedfokus Ugen der gik Stilleperiode gav anledning til blandet udvikling: Oven på de forrige tre ugers intensive begivenheder med hensyn til offentliggørelser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makro-program vil fokusere på konjunkturindikatoren, Ifo, fra Tyskland. Ellers ser vi frem mod en ret pakket nøgletalskalender. Tirsdag tager

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 26 EU-topmøde ugens omdrejningspunkt Makroøkonomisk Ugefokus udkommer næste gang 10. august god sommer! Ugen der gik Ikke meget fra Fed - fokus overgår til EU-politikere: Begyndelsen

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Vigtige begivenheder i uge 44:

Vigtige begivenheder i uge 44: A Vigtige begivenheder i uge 44: USA: Rentemøde i Fed, Jobrapport, ISM Industri og Forbrugertillid Kina: PMI industri (Caixin) Euroland: BNP og Forbrugerpriser Storbritannien: Rentemøde i BoE Research,

Læs mere

Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro

Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro Vi venter, at Fed trods den finansielle uro vil være lidt mere høgeagtig og fjerne løfte om at fastholde renten i en betydelig periode Inflationen i både

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

Vigtige begivenheder i uge 52 og 1:

Vigtige begivenheder i uge 52 og 1: A Vigtige begivenheder i uge 52 og 1: USA: Forbrugertillid, referat fra Fed møde, Jobrapport og ISM er Kina: PMI er Euroland: M3 og udlån, forbrugerpriser og PMI er Research, Jyske Markets Vestergade 8-16

Læs mere

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Der vil i dag være fokus på antallet af jobåbninger i USA, som er en af Yellens favorit-indikatorer for arbejdsmarkedet. Men ellers byder dagen ikke

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 41 Spanien/Grækenland op på finansministermøder? Ugen der gik Alle venter på Spanien og Grækenland: Ugen har været temmelig stille både hvad angår udviklingen på finansmarkederne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

InvesteringsNyt Den 29. marts 2010

InvesteringsNyt Den 29. marts 2010 InvesteringsNyt Den 29. marts 2010 Ugekommentar USA I denne uge kommer der flere væsentlige nøgletal. Mest opmærksomhed vil samle sig om den amerikanske arbejdsmarkedsrapport for marts, der kommer fredag.

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 21. februar 2014, uge 8 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,5%

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 39 Græsk IMF/EU-inspektion og EFSF-afstemninger Ugen der gik Federal Reserve formåede ikke at indgyde ny tillid: Ugen har især budt på fortsat fokus på gældskrisen i Europa

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 17. juni 2016 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 25 At være, eller ikke være i EU? er næste uges spørgsmål Ugen der gik Brexit eller bremain? meningsmålinger styrer markedet Den primære drivkraft

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 44 Rentemøder i ECB og FED Ugen der gik Vigtigt signal fra EU-politikerne: I denne uge var det altdominerende fokus på afrundingen af EU-topmødet onsdag aften. Her var det afgørende,

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 21. november 2014, uge 47 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,7%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: F I N A N S U G E N 7. februar 2014, uge 6 Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,9% 1.794

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vi giver her en kort oversigt over den seneste måneds udvikling i de vigtigste nøgletal for dansk økonomi. De danske nøgletal giver fortsat et indtryk af, at

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 24.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 24. 24. juli 2015, uge 30 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,0% 2.102

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 37 Tillidsindeks i USA & Ecofin-møder i euroområdet Ugen der gik Markedsvolatilitet præget af usikkerhed om nye tiltag: Ugen startede voldsomt ud med en blodrød start på aktiemarkederne,

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 22. januar 2016, uge 3 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-2,7% 1.869 Nikkei -1,6% 16.959

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 24 Stille uge med lidt fokus på amerikanske forbrugere Ugen der gik USA-nøgletal og ECB skuffer: I denne uge var der tale om en generel tilbagegang på aktiemarkederne, som dermed

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 26. juni 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 27 Vigtige USA-tal og Grækenland igen-igen Ugen der gik Risikoappetitten steg først på ugen med aktiekursstigninger og højere lange renter i både

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens højdepunkt bliver naturligvis jobrapporten, hvor vi venter en jobvækst på 230 T. I modsætning til konsensus venter vi også et nyt fald i ledigheden.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 20. november 2015, uge 47 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 1,7% 2.081 Nikkei +

Læs mere

Makroøkonomisk ugefokus

Makroøkonomisk ugefokus 20. oktober 2017 Macro Research Makroøkonomisk ugefokus Uge 43 ECB klar med plan for udfasning af opkøbsprogrammer Ugen der gik Kinas vækst stabil under partikongressen Der var relativt stile på de finansielle

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016 Status på udvalgte nøgletal oktober 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 17 BNP-tal og rentemøde fra USA Ugen der gik Rimelig stille uge, men med lidt positive data: Indeværende uge har været relativ stabil på finansmarkederne, hvor aktiemarkederne

Læs mere

USA: Påskens nøgletal og begivenheder

USA: Påskens nøgletal og begivenheder USA: Påskens nøgletal og begivenheder Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Kort oversigt Detailsalget og industriproduktionen leverede ganske stærk vækst i både

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 14 ECB næppe mindre dueagtig igen Makroøkonomisk Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. Påsken Ugen der gik Blandet uge præget af en dueagtig Bernanke: I denne uge er det svært

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

USA: Jobrapport for februar

USA: Jobrapport for februar USA: Jobrapport for februar Den sidste inden Feds vigtige marts-møde Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 3/5/2015 Side 1/12 Sidste jobrapport

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 24. april 2015, uge 17 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

USA: BNP for 1. kvt. 2014

USA: BNP for 1. kvt. 2014 USA: BNP for 1. kvt. 2014 Langsommere end snegletempo Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/15 USA: USA: Langsommere end snegletempo Konklusion: Væksten var ganske

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 25 Politisk usikkerhed / koordineret centralbank-modsvar? Ugen der gik Stilhed før storm? Det har været en højspændt uge, hvor fokus ikke mindst til at begynde med var på reaktionen

Læs mere

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Russisk økonomi viser tegn på stagnation med de seneste nøgletal, der peger på fortsat svag vækst og en relativ høj inflation. Med den svage udgang på 01 og indledning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 24 Stresstest af europæiske banker i fokus Ugen der gik Økonomisk bekymring indtog hovedfokus: Indeværende uge var fra start af præget af sidste uges svage økonomiske nøgletal

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 22. maj 2015, uge 21 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,5% 2.131

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Makroøkonomisk ugefokus

Makroøkonomisk ugefokus 20. marts 2017 Macro Research Makroøkonomisk ugefokus Uge 12 Fokus på marts-barometer i euroområdet Ugen der gik Den amerikanske centralbank satte fut i markederne De finansielle markeder har i denne uge

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 7 Grækenlandsfarce, negativ euro-vækst og bedre USA-detailsalg Ugen der gik Markederne fortrøstningsfulde trods fortsat græsk farce: Den græske farce fortsatte i indeværende

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 23 ECB vil ikke gribe ind (endnu) Ugen der gik Den sidste bastion vakler: Overordnet har det været en uge præget af panikagtig stemning, hvor bekymringerne omkring gældskrisen

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA september 016 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Bedre end forventet første kvartal 016, med negativ vækst

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 22-Feb-16 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL For 3. kvartal 2015 var Brasiliens BNP-vækst negativ med 1,7%,

Læs mere