Brugervejledning. Digitalkamera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Digitalkamera"

Transkript

1 Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på et sikkert sted, så du også senere kan slå op i den. Besøg den officielle EXILIM webside på for at få den sidste nye information omkring dette produkt.

2 Tilbehør Når du pakker dit kamera ud, skal du kontrollere om alt det tilbehør, der er vist nedenfor, er inkluderet. Hvis der mangler noget, skal du kontakte din oprindelige forhandler. Genopladeligt lithium-ion batteri (NP-80) USB-AC-adapter (AD-C53U) * Udformningen af strømledningens stik varierer i henhold til land og geografisk område. Strømledning Rem USB-kabel Basisreference 2

3 Læs dette først! Indholdet af denne manual ændres muligvis uden forudgående underretning. Indholdet af denne manual er blevet kontrolleret på hvert trin af produktionsprocessen. Kontakt os gerne, hvis du finder noget tvivlsomt, fejlagtigt etc. Det er forbudt at kopiere indholdet af denne brugervejledning, hverken dele heraf eller i dens helhed. Med undtagelse af din egen personlige brug, er enhver anden brug af indholdet i denne manual uden tilladelse fra CASIO COMPUTER CO., LTD. forbudt ved love om copyright. CASIO COMPUTER CO., LTD. skal ikke holdes ansvarlig for skader eller tabte indtægter, du eller nogen tredjepart måtte få på grund af brug eller fejlfunktion af dette produkt. CASIO COMPUTER CO., LTD. skal ikke holdes ansvarlig for skader eller tabte indtægter forårsaget ved tab af hukommelsens indhold på grund af fejlfunktion, reparation eller anden årsag. Bemærk, at de eksempler på skærmbilleder og produktillustrationer, der vises i denne brugervejledning, kan afvige fra de skærmbilleder og den konfiguration, der findes på det egentlige kamera. LCD-panel Monitorskærmens flydende krystalpanel anvender en højpræcisionsteknologi, der giver en pixelydelse på 99,99%. Dette betyder, at et meget lille antal pixels eventuelt ikke vil lyse eller vil lyse hele tiden. Årsagen til dette er det flydende krystalpanels egenskaber, og det er ikke et tegn på fejlfunktion. Tag nogle prøvebilleder Du skal tage et prøvebillede for at sikre, at kameraet optager korrekt, inden du tager det endelige billede. 3

4 Indhold Tilbehør Læs dette først! Brug af denne vejledning Systemkrav Kameraet set udefra Kamerakontrol Navigationskontrol Kamerahukommelse Sådan kommer du i gang 11 Monter kameraets rem Start med at oplade batteriet inden brug Indsætning af et hukommelseskort Tænding og slukning af kameraet Startindstillinger Modes Brug af LCD-skærmen 19 LCD-skærmlayout Ændring af visningen på LCD-skærmen Optagelse af billeder og videoer 24 Optagelse af billeder Indstilling af zoomdrejeknappen Anvendelse af flash Indstilling af fokusmode Brug af funktionsmenuen Optagelse af videoer Brug af optagemenuen Afspilning 46 Visning i Enkelt navigation Visning af miniaturer Zoomning af billeder Afspilning af videoer Sletning af et billede/en video Afspilningsmenu

5 Brug af opsætningsmenuen 62 Indstilling af Lyde Indstilling af Strømspare Indstilling af Spar LCD Indstilling af Dato & Tid Indstilling af Sprog Indstilling af Filnr Indstilling af Tv-udgang Indstilling af Hukommelses kit Nulstil alle Tilslutning 66 Tilslutning af kameraet til et tv Tilslutning af kameraet til en computer Appendiks 70 Forholdsregler under brug Om mappe- og filnavne Fejlfinding Antal snapshots/optagetid for film Specifikationer

6 Brug af denne vejledning Symboler, som anvendes i denne vejledning, er forklaret nedenfor. Dette angiver praktisk information ved brug af dit kamera. Dette angiver en vigtig meddelelse, som bør læses inden brug af funktionen. Systemkrav For at få mest muligt ud af dit kamera skal din computer leve op til de følgende systemkrav. For Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Processor: Pentium II 450 MHz eller over Hukommelse: Minimum 512 MB RAM (over 1 GB anbefales) HDD-plads: 200 MB eller mere 24 bit farvemonitorskærm Microsoft DirectX 9.0c USB-port For Macintosh: Power Mac G3 eller senere Mac OS 10.3.X (X=0-9) Hukommelse: 512 MB eller mere QuickTime-afspillerversion eller over USB-port 6

7 Kameraet set udefra Set forfra 1 2 1Flash 2Selvudløser-LED 3Objektiv 4Mikrofon 3 4 Set bagfra LCD-skærm 6Filmknap 7Menuknap 8OK-knap/4-vejs navigationskontrol (8, 2, 4, 6) 9Afspil-knap bkfunc/slet-knap bk 9 Set oppefra bl bm bn blpower-knap bmzoomdrejeknap bnudløserknap boled-indikator bo 7

8 Set nedefra bp bq br bprum til batteri/ hukommelseskort bqstativskruegevind brhøjttaler Set fra venstre/højre bsusb-port btremøje bs bt Kamerakontrol Dit kamera er udstyret med forskellige knapper/drejeknapper for at lette betjeningen. Kontrolknap POWER-knap Udløserknap Zoomdrejeknap Menuknap FUNC/slet-knap Afspil-knap Filmknap Beskrivelse Tryk på POWER-knappen for at tænde/slukke for kameraet. Tryk for at optage et billede. Drej zoomdrejeknappen mod uret for at zoome ud, og med uret for at zoome ind, i optagemode for stillbilleder. Drej for at zoome ind så billedet forstørres eller zoome ud og komme ind i 9-billede/kalenderminiaturer i afspilningsmode. Tryk for at komme ind i eller forlade menu/undermenu. Tryk for at komme ind i funktionsmenuen i optagemode. Tryk for at slette et billede eller videoklip i afspilningsmode. Tryk for at aktivere afspilningsmode eller vende tilbage til optagemode. Tryk for at starte/stoppe optagelse af video. 8

9 Navigationskontrol Du kan med 4-vejs navigationskontrollen og OK-knappen få adgang til de forskellige menuer, der findes på skærmvisningen (OSD). Du kan konfigurere en bred række indstillinger for at sikre, at du opnår maksimale resultater med dine billeder og videoer. Disse knappers yderligere funktioner er som følger Nr. Beskrivelse 1 Ansigtssporing/roter 2 Makro 3 Visning 4 Flash 5 OK Knap OK Flash/højre Makro/venstre Beskrivelse 1)Bekræft et valg ved brug af OSD-menuerne. 2)I filmafspilningsmode kan du trykke for at starte videoafspilning. 1)I optagemode kan du trykke for at scrolle gennem flashindstillingerne (Auto, Rødøje-reduktion, Tvunget til, Langsom synk. og Tvunget fra.). 2)I afspilningsmode kan du trykke for at få vist det næste billede eller videoklip. 3)I filmafspilningsmode kan du trykke for at starte fremadrettet videoafspilning. 4)I menuen kan du trykke for at komme ind i undermenuen eller navigere gennem menuvalgene. 1)I optagemode kan du trykke for at scrolle gennem makroindstillingerne (Supermakro, Pan fokus, Uendelig og normal). 2)I afspilningsmode kan du trykke for at få vist det forrige klip. 3)I filmafspilningsmode kan du trykke for at starte baglæns videoafspilning. 4)I menuen kan du trykke for at forlade en undermenu eller navigere gennem menuvalgene. 9

10 Knap Op/ansigtssporing/ roter Visning/ned Beskrivelse 1)I optagemode kan du trykke for at slå ansigtssporingen til og fra. 2)I filmafspilningsmode kan du trykke for at pause/starte videoafspilning. 3)I afspilningsmode for stillbilleder kan du trykke for at rotere billedet 90 grader til højre for enkelt hvert tryk. Denne funktion gælder kun for stillbilleder. 4)I menuen kan du trykke for at navigere gennem menu- og undermenuvalgene. 1)LCD-skærmen kan ændres til fire forskellige typer som f.eks. Basis, Fuld, Ingen og retningslinje. 2)I filmafspilningsmode kan du trykke for at standse videoafspilning. 3)I menuen kan du trykke for at navigere gennem menu- og undermenuvalgene. Kamerahukommelse Intern hukommelse Dit kamera er udstyret med 43,5 MB intern hukommelse. Hvis der ikke er indsat noget hukommelseskort i hukommelseskortrummet, optages alle billeder og videoklip på den interne hukommelse. Ekstern hukommelse Dit kamera understøtter SD-kort på op til 4 GB. Det understøtter også SDHC-kort med en maksimal kapacitet på 32 GB og SDXC-kort med en maksimal kapacitet på 64 GB. Hvis der er indsat et hukommelseskort i hukommelseskortrummet, gemmer kameraet automatisk alle billeder og videoklip på det eksterne hukommelseskort. Ikonet angiver, at kameraet anvender hukommelseskort. Det er muligvis ikke alle kort, som er kompatible med dit kamera. Når du anskaffer et kort, skal du kontrollere kortets specifikationer og tage kameraet med dig. 10

11 Sådan kommer du i gang Monter kameraets rem Start med at oplade batteriet inden brug. Bemærk, at batteriet til et nykøbt kamera ikke er opladet. Udfør trinene nedenfor for at sætte batteriet ind i kameraet og oplade det. Dit kamera behøver strøm fra et særligt genopladeligt CASIO lithium-ion batteri (NP-80). Forsøg aldrig at anvende andre batterityper. Indsætning af batteriet 1. Sørg for at strømmen er slukket, inden du indsætter batteriet. 2. Lås rummet til batteri/hukommelseskort op i bunden af kameraet og åbn det op. 3. Indsæt batteriet i rummet med terminalen rettet ind mod kameraet vendende korrekt som vist. Korrekt Ikke muligt 11 Sådan kommer du i gang

12 4. Luk og lås rummet til batteri/hukommelseskort. Sådan udskiftes batteriet 1. Lås rummet til batteri/ hukommelseskort op og åbn det. Med den side hvor LCD-skærmen er placeret vendende opad skal du skubbe låsemekanismen i den retning, der angives af pilen på illustrationen. Når batteri er sprunget lidt ud, skal du trække det helt ud af kameraet. 2. Indsæt et nyt batteri. Oplad batteriet Du kan anvende en af de to følgende metoder til at oplade kameraets batteri. USB-AC-adapter USB-forbindelse til en computer. Sådan oplades med USB-AC-adapteren 1. Sluk for kameraet. Kontroller, at kameraets LCD-skærm er blank. Hvis den ikke er det, skal du trykke på POWER-knappen for at slukke for kameraet. 12 Sådan kommer du i gang

13 2. Efter tilslutning af det medfølgende USBkabel til USB-ACadapteren sluttes strømledningen til en stikkontakt. USB-kabel (inkluderet med kameraet) USB USB-port Strømledning Stort stik USB-AC-adapter 3. Tilslut USB-kablet til kameraet. LED-indikatoren bør blinke grønt, hvilket angiver, at opladningen er startet. LED-indikatoren slukker, når opladningen er gennemført. Det tager ca. 150 minutter at opnå en fuld opladning. Opladning kan tage længere tid afhængigt af opladeforholdene. USB-port Lille stik USB-AC-adapter USB-kabel (inkluderet med kameraet) Tilslut kablet til kameraet mens du sørger for, at -mærket på USB-kabelstikket peger mod LCDskærmen. LED-indikatorfunktion Indikatorstatus Beskrivelse Blinker grønt Oplader Blinker grønt, hurtigt Opladeproblem (side 77) Slukket Opladning gennemført LED-indikator 4. Når opladningen er gennemført, skal du koble USB-kablet fra kameraet og derefter afbryde strømledningen fra stikkontakten. 13 Sådan kommer du i gang

14 . Sådan oplades vha. en USB-forbindelse til en computer Batteriet inde i kameraet oplades, når kameraet tilsluttes direkte til en computer med USB-kablet. Afhængigt af opsætningen af din computer er du muligvis ikke i stand til at oplade kameraets batteri via en USB-forbindelse. Hvis dette er tilfældet, anbefales det, at du anvender den USB-AC-adapter, der følger med kameraet. 1. Sluk for kameraet. Kontroller, at kameraets LCD-skærm er blank. Hvis den ikke er det, skal du trykke på POWER-knappen for at slukke for kameraet. Hvis du tilslutter kameraet til en computer for første gang efter anskaffelsen med kameraet tændt, starter computeren en kameragenkendelsesfunktion. Hvis dette sker, skal du udføre proceduren på side 67. Efter computeren har genkendt kameraet, skal du slukke for kameraet. 2. Tilslut kameraet til computeren mens den er tændt. LED-indikatoren bør blinke grønt, hvilket angiver, at opladningen er startet. LED-indikatoren slukker, når opladningen er gennemført. Det tager ca. 150 minutter at opnå en fuld opladning. Opladning kan tage længere tid afhængigt af opladeforholdene. USB-port Stort stik USB-kabel (inkluderet med kameraet) Lille stik USB-port Tilslut kablet til kameraet mens du sørger for, at -mærket på USB-kabelstikket peger mod LCDskærmen. 14 Sådan kommer du i gang

15 LED-indikatorfunktion Indikatorstatus Beskrivelse Blinker grønt Oplader Blinker grønt, hurtigt Opladeproblem (side 77) Slukket Opladning gennemført LED-indikator 3. Når opladningen er gennemført, skal du koble USB-kablet fra kameraet og derefter fra computeren. Opladning er ikke mulig hvis computeren er i dvale eller på standby. Der kan opstå en opladningsfejl, straks efter opladningen begynder, eller nogen tid efter opladningen er begyndt. Der angives en opladningsfejl med LED-indikatoren, som blinker grønt med høj hastighed. Efterlader du kameraet i cirka 48 timer uden nogen strøm, mens batteriet er dødt, slettes indstillingerne for dato og tid. Der vises en meddelelse, som beder dig om at konfigurere tids- og datoindstillingerne, næste gang du tænder for kameraet efter genopretning af strømmen. Når det sker, skal du konfigurere dato- og tidsindstillingerne (side 63). Andre forholdsregler for opladning Du kan oplade kameraets batteri (NP-80) uden at tage det ud af kameraet vha. de to opladningsmetoder beskrevet ovenfor. Anvend aldrig nogen anden type opladeudstyr. Hvis du forsøger at anvende en anden oplader, kan det resultere i, at der opstår et uventet uheld. USB-opladningsenheder og strømforsyningsenheder er underlagt faste standarder. Brug af en dårlig enhed eller en enhed, der ikke lever op til standarden, kan medføre funktionsfejl og/eller fejl på dit kamera. Der garanteres ikke for funktion med en computer, der er blevet bygget eller modificeret af dig. Selv i tilfælde af en kommercielt tilgængelig computer er der visse USB-portspecifikationer, der kan gøre det umuligt at oplade via USB-kablet. Et batteri, der stadig er varmt på grund af almindeligt brug, kan muligvis ikke lades helt op. Giv batteriet tid til at køle af, inden du oplader det. Et batteri aflader en lille smule, selv om det ikke er sat ind i kameraet. Derfor anbefales det, at du oplader batteriet lige inden, du skal bruge det. Opladning af batteriet kan interferere med TV- og radio-modtagelsen. Hvis dette skulle ske, skal du tilslutte opladeren til en stikkontakt, der er længere væk fra tv et eller radioen. Den præcise ladetid afhænger af batteriets indeværende batterikapacitet og opladeforhold. Du skal ikke anvende USB-AC-adapteren sammen med andet udstyr. 15 Sådan kommer du i gang

16 Indsætning af et hukommelseskort Udvid dit kameras hukommelse ved at anvende et SD-, SDHC- eller SDXChukommelseskort. Understøttede hukommelseskort SD-hukommelseskort (op til 4 GB) SDHC-hukommelseskort (op til 32 GB) SDXC-hukommelseskort (op til 64 GB) Brug et af hukommelseskorttyperne ovenfor. Kortene ovenfor er de understøttede hukommelseskorttyper fra og med januar De nævnte hukommelseskort er standardværdier. Brug kun SD-kort der er kompatible med specifikationen fra SD Card Association. Sådan isætter du et hukommelseskort 1. Lås rummet til batteri/hukommelseskort op i bunden af kameraet og åbn det op. 2. Sæt hukommelseskortet ind i hukommelseskortrummet med den metalliske del vendende mod bagsiden (LCD-skærmen) af kameraet. 3. Tryk hukommelseskortet ind i hukommelseskortrummet, indtil det klikker på plads. 4. Luk og lås rummet til batteri/hukommelseskort. Sådan tages hukommelseskortet ud 1. Lås rummet til batteri/hukommelseskort op og åbn det. 2. Tryk forsigtigt på kortet indtil det springer ud. 3. Træk forsigtigt kortet ud. 16 Sådan kommer du i gang

17 Windows XP understøtter ikke SDXC-kort (exfat-format). Men ved brug af Windows XP (Servicepakke 2 eller 3) kan du downloade en exfatpatchopdatering til aktivering af SDXC-kortunderstøttelse. Tænding og slukning af kameraet Der er to måder at tænde kameraet på. Tryk på POWER-knappen hvorefter startbilledet vises kortvarigt, og startlyden afspilles, hvis den er aktiveret. Zoomobjektivet kører ud, og kameraet tænder i optagemode. Hold ned på Afspil-knappen indtil LED-indikatoren lyser. Dette tænder kameraet i afspilningsmode. Zoomobjektivet køres ikke ud. For at slukke for kameraet skal du trykke på POWER-knappen. Se Modes på side 18 for at få mere at vide om optage- og afspilningsmodes. Startindstillinger Når du tænder for kameraet første gang, bliver du bedt om at udføre startindstillingerne for dit kamera. Først skal sprogmenuen indstilles. Angiv hvilke sprogmenuer og meddelelser der skal vises på LCD-skærmen. Indstilling af sproget 1. Tryk på tasterne 8, 2, 4 eller 6 for at flytte gennem sprogene. 2. Vælg et sprog og tryk derefter på OK-knappen for at anvende det. 17 Sådan kommer du i gang

18 Indstilling af dato & tid 1. Tryk på tasterne 4 eller 6 for at flytte gennem valget. 2. Tryk på tasterne 8 eller 2 for at ændre værdien for datoen og tiden. 3. Tryk på OK-knappen for at anvende. 4. Om nødvendigt skal du trykke på Menu-knappen for at lukke menuen. Nu er du klar til at starte med at optage billeder og videoer. Holder du ned på tasterne 8 eller 2, ændres værdierne kontinuerligt. Fjerner du batteriet fra kameraet for hurtigt efter konfigurering af tids- og datoindstillingerne første gang, kan det medføre, at indstillingerne nulstilles tilbage til fabriksindstillingerne. Fjern ikke batteriet fra kameraet i mindst 24 timer efter konfigurering af indstillingerne. Modes Kameraet er udstyret med to modes: Optagemode Dette er standardmode, hver gang du tænder for kameraet. Du er i stand til at tage billeder og optage videoer i dette mode. Afspilningsmode Tryk på Afspil-knappen efter kameraet er tændt for at se og redigere optagede billeder eller afspille videoer. 18 Sådan kommer du i gang

19 Brug af LCD-skærmen LCD-skærmen viser alle vigtige informationer angående kameraindstillinger så vel som det visuelle billede af dit billede eller video. Visningen på LCD-skærmen kaldes for visning på skærm eller OSD. LCD-skærmlayout. Skærmlayout i optagemode for stillbilleder Nr. Punkt Beskrivelse 1 Optagemode Angiver det aktuelle mode. 2 Flash Angiver flashindstillinger. 3 Selvudløser/burst Angiver indstillinger for drevfunktion. 4 Zoomindikator Viser zoom. 5 Resterende antal billeder Angiver det resterende antal billeder, som er til rådighed. 6 Batteri Angiver batteriniveau. 7 Lagringsmedie Angiver det aktuelt anvendte lagringsmedie. 8 Filmstørrelse Angiver videostørrelse. 9 Datostempel Angiver at datostempel er aktiveret. 10 AEB Angiver at AEB-funktion er aktiveret. 11 Stabilisator Angiver at stabilisatorfunktionen er aktiveret. 12 Farvemætning Viser farvemætningsindstillinger. 13 Kontrast Viser kontrastindstillinger. 14 Histogram Grafisk visning af lysstyrke. 15 ISO Viser ISO-indstillinger. 16 Fokusområde Angiver fokusområdet. 17 Lukkertid Viser lukkertidsindstillinger. 18 Blændeværdi Viser blændeindstillinger. 19 Advarsel om ryst Angiver at kameraet ryster. 19 Brug af LCD-skærmen

20 Nr. Punkt Beskrivelse 20 Fokus Angiver at fokus er aktiveret. 21 Eksponering Viser eksponeringsindstillinger. 22 Ansigtssporing Angiver at ansigtssporing er aktiveret. 23 Hvidbalance Viser hvidbalanceindstillinger. 24 Lysmåling Viser lysmålingsindstillinger. 25 Skarphed Viser skarphedsindstillinger. 26 Kvalitet Viser kvalitetsindstillinger. 27 Billedstørrelse Viser billedstørrelsesindstillinger.. Skærmlayout i optagemode for video Optagelayout Nr. Punkt Beskrivelse 1 Tastindikator Viser kommandoerne på 4-vejs navigationskontrolknappen. 2 Optaget tid Viser den optagede tid. 3 Optagestatus Angiver optagestatus. Forud optag-ikonet vises på skærmen i rød farve på samme position som zoomindikatoren. 20 Brug af LCD-skærmen

21 . Skærmlayout i afspilningsmode Visningen i afspilningsmode afhænger af den type billede, der vises. Visning af stillbilleder i afspilningsmode: Nr. Punkt Beskrivelse 1 Afspilningsmode Angiver afspilningsmode. 2 Beskyt Angiver at filen er beskyttet. 3 Filantal/Antal i alt Angiver filantallet over antallet af filer i alt på hukommelseskortet. 4 Batteri Angiver batteriniveau. 5 Lagringsmedie Angiver brugt lagerhukommelse. 6 Optageinformation Viser optageinformation for filen. 7 DPOF Angiver at filen er mærket til udskrivning. 8 Billedstørrelse Viser billedstørrelsesindstillingerne. 21 Brug af LCD-skærmen

22 Afspilningsmode for videoer: Nr. Punkt Beskrivelse 1 Afspilningsmode Angiver afspilningsmode. 2 Beskyt Angiver at filen er beskyttet. 3 Videoklip Angiver at filen er en video. 4 Knapintroduktion Angiver den knap på kameraet, der skal trykkes på, for at afspille en videofil. 5 Filantal/Antal i alt Angiver filantallet over antallet af filer i alt på hukommelseskortet. 6 Batteri Angiver batteriniveau. 7 Lagringsmedie Angiver brugt lagerhukommelse. 8 Optagedato og -tid Viser datoen og tiden for videoklippet. 9 Videostørrelse Angiver størrelsen af videoklippet. 10 Lydstyrke Angiver lydstyrken under afspilning. 11 Videolængde Viser den samlede længde af videoklippet. 12 Afspillet tid Angiver den tid, der er afspillet af videoen. 13 Afspilningsstatus Viser afspilningsstatus. 14 Optag billede Optag skærmbilledet og gem. 22 Brug af LCD-skærmen

23 Ændring af visningen på LCD-skærmen Den type information, som vises på LCD-skærmen, kan ændres med 2-tasten. Tryk flere gange på tasten 2 for at ændre LCD-visningen fra en type til en anden. I optagemode kan LCD-visningen ændres til en af de følgende. Basis Fuld Ingen Retningslinje OSD-informationen kan muligvis afhænge af typen af optagemode. De følgende ikoner vises stadig på LCD-skærmen, hvis de er aktiveret, når OSD fra eller Retningslinje er tændt: AEB, Ansigtssporing, Drevfunktion, Stabilisator og Fokus. Anvend retningslinjerne til at indstille det billede, som skal optages, ordentligt. I afspilningsmode kan LCD-visningen ændres til en af de følgende. Basis Fuld Ingen LCD-visningen kan ikke ændres i følgende situationer. Under optagelse af videoklip Under afspilning af videoklip Under afspilning af diasshow 23 Brug af LCD-skærmen

24 Optagelse af billeder og videoer Optagelse af billeder Nu hvor du er bekendt med dit kamera, er du klar til at optage dine billeder. Det er meget nemt at optage billeder med dit kamera. 1. Tænd for kameraet ved at trykke på POWERknappen. 2. Komponer billedet vha. fokusindramningen på LCD-skærmen. Se illustrationen til højre. 3. Trykker du udløser-knappen halvt ned, fokuseres og justeres eksponeringen automatisk, og trykker du udløser-knappen helt ned optages billederne. Fokusindramning Hvis advarsel om ryst-ikonet vises, skal du holde kameraet stille med armene holdt langs siden eller anvende et stativ til at stabilisere kameraet for at forhindre slørede billeder. Indstilling af zoomdrejeknappen Ved at anvende en kombination af 5 gange optisk zoom og 5 gange digital zoom muliggøres zoomfotografi på op til 25 ganges forstørrelse. Samtidig med at den digitale zoom kan være en praktisk funktion, vil billedet forekomme mere pixeleret (grynet), jo mere billedet er forstørret (zoomet). Se venligst Indstilling af Digital zoom på side 44 angående opsætning af digital zoom. Sådan justeres den optiske zoom: 1. Drej på Zoom-drejeknappen for at zoome ind eller zoome ud på et billede. 2. Zoomindikatoren vises på LCD-skærmen. 24 Optagelse af billeder og videoer

25 . Zoomdrejeknap 1. Drej drejeknappen i urets retning [ (højre) for at zoome ind. 2. Drej drejeknappen mod urets retning ] (venstre) for at zoome ud. Sådan justeres den digitale zoom: 1. Aktiver digital zoom. Se Indstilling af Digital zoom på side Drejes Zoom-drejeknappen i urets retning/mod urets retning zoomes der optisk ind/ud til maksimum, indtil den stopper. 3. Slip Zoom-drejeknappen. Optisk zoom 1x til 5x Digital zoom 1x til 5x Zoomfunktionen er ikke aktiveret under optagelse af videoer. 25 Optagelse af billeder og videoer

26 Anvendelse af flash Når du optager billeder under vanskelige lysforhold, skal du anvende flash/højreknappen for at opnå den rigtige eksponering. Denne funktion kan ikke aktiveres under optagelse af videoer eller kontinuerlig optagelse. Sådan aktiveres flash: Tryk flere gange på Flash/højre-knappen indtil dit ønskede flashmode vises på LCD-skærmen. Flash/højreknap Dit kamera er udstyret med fem flashmodes. AUTO. Flashen affyres automatisk, når der behøves ekstra lys. Rødøje-reduktion. Flashen affyres to gange for at reducere rødøje-effekten. Tvunget til. Flashen affyres hver gang du trykker på udløser-knappen uanset lysforholdene. Langsom synk. Flashen affyres med en lang lukkertid. Autoflash er aktiveret. Tvunget fra. Flashen er slået fra. Flashfunktionen er kun til rådighed under optagelse af stillbilleder. Den er ikke til rådighed i Burst- og AEB-modes. Flashen oplader ikke mens der drejes på Zoom-drejeknappen. For at aktivere flashopladning skal du slippe Zoom-drejeknappen. 26 Optagelse af billeder og videoer

27 Indstilling af fokusmode Denne funktion giver brugerne mulighed for at definere fokustypen ved optagelse af et stillbillede. Sådan indstilles fokusmode: Tryk flere gange på Makro/venstre-knappen indtil der vises det ønskede fokusmodeikon nederst i venstre hjørne af LCD-skærmen. Makro/ venstre-knap Dit kamera understøtter fire fokusmodes. Normal. Med normal fokus starter fokusafstanden fra 15 cm (vidvinkel). Når kameraet er indstillet til Normal mode, vises der intet ikon på skærmen. Supermakro. Dette mode er designet til optagelse af nærbilleder. Pan fokus. Fokuseringen i dette mode giver en maksimal dybdefokus (DOF) og er ikke designet til optagelse af nærbilleder. Uendelig. Når Uendelig er indstillet, fokuserer kameraet på fjerne objekter. Fokus aktiveret 27 Optagelse af billeder og videoer

28 Brug af funktionsmenuen Funktionsmenuen anvendes til at justere billedindstillingerne i optagemode. Den indeholder Mit mode, Aspektforhold, Billedstørrelse, EV-kompensation, Hvidbalance, ISO, Måling, Farvemode, Filmstørrelse og Forud optag. Tryk på FUNC/slet-knappen på dit kamera for at starte Funktionsmenuen. Tryk på FUNC/slet-knappen igen for at lukke menuen. Menubjælken viser den aktuelle status for dit kameras indstillinger. Det er kun de funktioner, som er til rådighed for indstillingerne, som vises som et ikon på menubjælken. De tilgængelige funktioner for hvert punkt på menubjælken vises under menufunktionerne. Brug tasterne 4 eller 6 til at flytte gennem menuvalgene og tryk derefter på OK-knappen for at gemme og anvende ændringer. Menufunktioner Menubjælke Mit mode Mit mode viser de tilgængelige scene modes med den aktuelt valgte scene mode fremhævet. Ikonet i menubjælken ændres til ikonet for det valgte scene mode. Aspektforhold Aspektforholdsfunktionen anvendes til at indstille bredde til højde-forholdet for et billede. Viser resterende antal billeder som er til rådighed i hjælpetekst under valg af forskellige funktioner. 28 Optagelse af billeder og videoer

29 Billedstørrelse Billedstørrelsesfunktionen anvendes til at indstille opløsningen, inden du optager billedet. Ændres billedstørrelsen påvirkes det antal billeder, der kan gemmes på dit hukommelseskort. Jo højere opløsning, desto mere hukommelsesplads kræves der. Tabellen nedenfor viser billedstørrelsesværdierne for stillbilleder ved valg af Aspektforhold 4:3. Ikon Pixelstørrelse Forslag til udskriftsstørrelse 4320 x 3240 A2 størrelse 3264 x 2448 A3 størrelse 2592 x 1944 A4 størrelse 2048 x 1536 A5 størrelse 640 x 480 Tabellen nedenfor viser billedstørrelsesværdierne for stillbilleder ved valg af Aspektforhold 3:2. Ikon Pixelstørrelse Forslag til udskriftsstørrelse 4320 x " x 12" 3264 x " x 9" 2592 x " x 7" 2048 x " x 6" 640 x Optagelse af billeder og videoer

30 Tabellen nedenfor viser billedstørrelsesværdierne for stillbilleder ved valg af Aspektforhold 16:9. Ikon Pixelstørrelse Forslag til udskriftsstørrelse 4320 x 2424 HDTV 3264 x 1832 HDTV 2592 x 1456 HDTV 2048 x 1152 HDTV 640 x 360 Tabellen nedenfor viser billedstørrelsesværdierne for stillbilleder ved valg af Aspektforhold 1:1. Ikon Pixelstørrelse Forslag til udskriftsstørrelse 3744 x 3744 firkantsformet 2832 x 2832 firkantsformet 2240 x 2240 firkantsformet 1728 x 1728 firkantsformet 480 x Optagelse af billeder og videoer

31 EV-kompensation Billeder kan optages, så den overordnede scene bevidst gøres lysere eller mørkere. Disse indstillinger anvendes, når der ikke kan opnås en tilstrækkelig lysstyrke (eksponering) på anden vis under forhold, hvor forskellen i lysstyrken mellem motivet og baggrunden (kontrasten) er stor, eller når det motiv, du ønsker at optage, er meget lille på scenen. Kun tilgængelig for stillbilleder. Denne funktion anvendes kun i Program mode (side 38). For at justere EV-indstillingerne skal du trykke på tasterne 4 eller 6 for at forøge/ formindske værdien. Efterhånden som du justerer indstillingerne, viser LCDskærmen samtidig billedet med anvendte EV-indstillinger. Tryk på OK-knappen for at gemme og anvende ændringer. Hvidbalance Dette indstiller hvidbalancen til en række forskellige lysforhold, og gør det muligt at optage billeder tæt på de forhold, der ses med det menneskelige øje. Denne funktion anvendes kun i Program mode (side 38). Efterhånden som du flytter gennem valget, kan du samtidig se forhåndsvisningen på LCD-skærmen. Ikon Punkt Beskrivelse Auto hvidbalance Kameraet justerer automatisk hvidbalancen. Dagslys Ideel til brug under solrige forhold. Overskyet Ideel til brug under overskyede forhold. Tungsten Ideel til brug for indendørs billeder med tungsteneller halogenbelysning uden flash. Fluor_H Ideel til brug for indendørsbilleder med blålige lysstofrørbelysningsforhold. Fluor_L Ideel til brug for indendørsbilleder med rødlige lysstofrørbelysningsforhold. 31 Optagelse af billeder og videoer

32 Ikon Punkt Beskrivelse Tilpasset Bruges når lyskilden ikke kan specificeres. Tryk på udløser-knappen på for at justere den passende hvidbalanceindstilling automatisk i henhold til omgivelserne. ISO Dette indstiller følsomheden for billedoptagelse. Når følsomheden forøges (og ISO-tallet forhøjes), bliver det muligt at tage billeder selv på mørke steder, men billedet vil ligeledes fremstå mere pixeleret (grynet). Denne funktion anvendes kun i Program mode (side 38). Brug en højere ISO-indstilling under svage lysforhold og en lavere ISO-indstilling under lysere forhold. Lysmåling Dette indstiller lysmålingsmetoden til beregning af eksponeringen. Ikon Punkt Beskrivelse Multi Center Spot Hele skærmens område måles, og eksponeringen beregnes. Anvender et gennemsnit af lyset målt fra hele indramningen, men vægter motivet i midten højere. Der måles en meget lille del af skærmens midte, og eksponeringen beregnes. 32 Optagelse af billeder og videoer

33 Farvetilstand Farvetilstandsfunktionen anvender forskellige farver eller toner for en mere kunstnerisk effekt på stillbilleder eller videoer. Denne funktion anvendes kun i Program mode (side 38). Efterhånden som du flytter gennem valget, ændres forhåndsvisningen samtidig på LCD-skærmen. Ikon Punkt Beskrivelse Slukket Kameraet optager normalt. Livligt Kameraet optager billedet med mere kontrast og farvemætning, med vægt på skrappe farver. Sepia Billeder optages i sepiafarver. S/H Rød Grøn Blå Billeder optages i sort og hvid. Det optagede billede bliver rødligt. Ideel til brug for optagelse af billeder som f.eks. blomster og biler for at gøre dem mere levende. Det optagede billede bliver grønligt. Ideel til brug for optagelse af billeder som f.eks. bjerge og græsplæner for at gøre dem mere levende. Det optagede billede bliver blåligt. Ideel til brug for optagelse af billeder som f.eks. himmelen og havet for at få dem til at se mere levende ud. 33 Optagelse af billeder og videoer

34 Optagelse af videoer Du kan optage videoer med kameraet, og den optagetid der er til rådighed afhænger af kapaciteten på hukommelseskortet. Der kan optages videoer, indtil den maksimale hukommelseskapacitet er nået. Dog kan længden af en enkelt video være begrænset. 1. Tænd for kameraet ved at trykke på POWERknappen. 2. Fokuser dit kamera på det motiv som du ønsker at optage. 3. Tryk på film-knappen for at starte optagelsen. 4. For at pause en optagelse skal du trykke på 8-tasten. 5. For at fortsætte med at optage skal du trykke på 8-tasten igen. 6. For at stoppe med at optage skal du trykke på film-knappen. Når kameraet stopper med at optage, pga. at den maksimale tid (29 minutter) for en enkelt video er nået, skal du blot trykke på film-knappen igen for at fortsætte med at optage. Kameraet stopper automatisk med at optage, når hukommelseskapaciteten er brugt op. Zoomfunktionen er ikke til rådighed under optagelse af en video. Strømsparemode er ikke til rådighed under videooptagelse eller pause i en optagelse. Indstillinger for optagelse af videoer Tryk på FUNC/slet-knappen for at aktivere videoindstillingsmenuen inden du optager en video. 34 Optagelse af billeder og videoer

35 Filmstørrelse Brug denne funktion til at justere opløsningen og kvaliteten for videoklip. Tabellen nedenfor viser den tilgængelige størrelse og de tilsvarende billedkvalitetsindstillinger. Ikon Punkt Beskrivelse 1280 x x x 240 HDTV Den maksimale længde på en enkelt videooptagelse er op til 29 minutter. Det stopper automatisk med at optage, når optagetiden er over 29 minutter, eller filstørrelsen er over 4 GB. Høj kvalitet Den maksimale længde på en enkelt videooptagelse er 4 GB. Det stopper automatisk med at optage, når en filstørrelse er over 4 GB. Normal Den maksimale længde på en enkelt videooptagelse er 4 GB. Det stopper automatisk med at optage, når en filstørrelse er over 4 GB. Web Se Internetmode på side 36 nedenfor angående Internet. Brug af kameraets indbyggede hukommelse eller visse typer hukommelseskort kan nedsætte kameraets behandlingshastighed. Brug om muligt altid et hukommelseskort af typen Ultra High-Speed. Men bemærk, at der ikke kan garanteres for alle funktioner, selv om der anvendes et hukommelseskort af typen Ultra High-Speed. Visse filmkvalitetsindstillinger kan resultere i, at der behøves for meget tid til at optage data, hvilket kan resultere i afbrydelser i billedet og/eller lyden under afspilning. 35 Optagelse af billeder og videoer

36 Internetmode Internetmode giver dig mulighed for at optage videoer med indstillinger, som er defineret på forhånd, af hensyn til nem uploadning til internetwebsiden. Når du derfor optager med Internetmode, anvendes de følgende standarder: Optagede videoer er indstillet til standard internetopløsning på 640 x 480. Optagelsen stopper automatisk, når filen når 1 GB. Den tilgængelige optagetid i Internetmode er op til 10 minutter. Optages der en video, mens der er valgt (Web) som filmstørrelsesindstilling, dannes der en mappe med navnet 100UTUBE til lagring af filmfiler. Dette er med til at forenkle uploadning til YouTube. Forud optag Du kan nå at optage de tre sekunders handling, som du eventuelt ville have mistet. Når den først er aktiveret, starter denne funktion automatisk optagelse af video, inden der trykkes på film-knappen. Så snart der trykkes på film-knappen, tilføjes de sidste tre sekunder video til begyndelsen af klippet. Forud optag-ikonet vises med rødt, mens Forud optag er slået til. Forud optag annulleres i den følgende situation. Når du ændrer Mit mode til Program eller skifter til afspilningsmode Når du slukker for kameraet Når du går ind USB-mode 36 Optagelse af billeder og videoer

37 Brug af optagemenuen Hvis du er i optagemode, kan du nemt komme ind i optagemenuen ved blot at trykke på Menu-knappen på kameraet. Når menuen vises, skal du anvende 4-vejs navigationskontrollen og OK-knappen til at flytte gennem menuvalgene og anvende dine ønskede indstillinger. Tryk på Menuknappen for at lukke menuen på ethvert tidspunkt. Optagemenu Optagemenuen giver dig mulighed for at skifte modes og sætte andre optageindstillinger. Sådan kommer du til optagemenuen: Tænd for kameraet ved at trykke på POWER-knappen. 1. Tryk på Menu-knappen for at starte optagemenuen. 2. Anvend tasterne 8 eller 2 for at flytte gennem menuen. 3. For at vælge et punkt skal du trykke på 6-tasten eller OK-knappen. 4. Ændr undermenuindstillingerne med 4-vejs navigationskontrollen. 5. Tryk på OK-knappen for at gemme og anvende indstillinger. 37 Optagelse af billeder og videoer

38 Indstilling af scene mode De følgende to scene modes kan vælges til optagelse af billeder. 1. Fra optagemenuen skal du trykke på 6- eller OK-knappen for at vælge Scene mode. 2. Anvend navigationskontrollen til at flytte gennem valget. 3. Tryk på OK-knappen for at gemme og aktivere det valgte scene mode. I tabellen nedenfor vises de indstillinger for scene modes, som er til rådighed. Ikon Punkt Beskrivelse Auto Program Den mest enkle måde at optage almindelige billeder på. Indstillinger justeres automatisk. Kameraet justerer automatisk passende optageindstillinger som f.eks. lukkertid og blændeværdier. Scene mode kan også konfigureres vha. funktionsmenuens Mit mode-indstilling (side 28). 38 Optagelse af billeder og videoer

39 Indstilling af Drevfunktion Dit kamera er udstyret med en selvudløser og burst, der kan indstilles i funktionen Drevfunktion i optagemenuen. Selvudløseren gør det muligt at optage billeder efter en forsinkelse defineret på forhånd. Med burst kan du optage fortløbende billeder. Denne funktion er kun til rådighed under optagelse af stillbilleder. Indstillingen af Drevfunktionen sættes automatisk til fra, når du slukker for kameraet. Sådan indstilles Drevfunktion 1. Fra optagemenuen skal du vælge Drevfunktion. 2. Anvend tasterne 8 eller 2 for at bevæge dig gennem valget. 3. Tryk på OK-knappen for at gemme og anvende ændringer. I tabellen nedenfor vises de indstillinger for Drevfunktion, som er til rådighed. Ikon Punkt Beskrivelse Slukket Optager et billede uden tidsforsinkelse. 10 sek. Indstiller en 10-sekunders forsinkelse til billedoptagelse efter tryk på udløser-knappen. 2 sek. Dobbelt Burst Indstiller en 2-sekunders forsinkelse til billedoptagelse efter tryk på udløser-knappen. Udfører forsinkelse og optager to gange. Udfører en 10-sekunders forsinkelse, og optager derefter billedet. Udfører endnu en 2-sekunders forsinkelse, og optager derefter billedet igen. Udfører kontinuerlig optagelse, når der trykkes på udløser-knappen. Stopper med at optage, når udløser-knappen slippes. 39 Optagelse af billeder og videoer

40 Indstilling af AEB AEB står for automatisk eksponeringsbracketing. Det tillader 3 efterfølgende billeder for standard eksponering, undereksponerings- og overeksponeringskompensation. AEB-funktion anvendes kun i Program mode (side 38). Sådan indstilles AEB: 1. Fra optagemenuen skal du vælge AEB. 2. Anvend tasterne 2 eller 8 for at bevæge dig gennem valget. 3. Tryk på OK-knappen for at gemme og anvende ændringer. Indstilling af AF-området AF står for automatisk fokusering. Denne funktion bestemmer det område, som kameraet fokuserer. Sådan indstilles AF-området: 1. Fra optagemenuen skal du vælge AF-område. 2. Anvend tasterne 8 eller 2 for at bevæge dig gennem valget. 3. Tryk på OK-knappen for at gemme og anvende ændringer. I tabellen nedenfor vises de AF-områdeindstillinger, som er til rådighed. Ikon Punkt Beskrivelse Bredde Kameraet vælger automatisk fokusområdet inden for den brede indramning. Center Fokusområdet fastsættes på midten. 40 Optagelse af billeder og videoer

41 Indstilling af Skarphed Denne funktion gør det muligt at forstærke eller blødgøre finere detaljer i dine billeder. Sådan indstilles Skarphed: 1. Fra optagemenuen skal du vælge Skarphed. 2. Anvend tasterne 8 eller 2 for at bevæge dig gennem valget. 3. Tryk på OK-knappen for at gemme og anvende ændringer. I tabellen nedenfor vises de indstillinger for Skarphed, som er til rådighed. Ikon Punkt Beskrivelse Høj Gør billeder skarpere. Normal Normal skarphed. Lav Blødgør billedet. 41 Optagelse af billeder og videoer

42 Indstilling af Farvemætning Farvemætningsfunktionen gør det muligt at justere farvemætningen på dine billeder. Anvend en højere indstilling for rige farver og en lavere farvemætningsindstilling for mere naturlige farvetoner. Sådan indstilles Farvemætning: 1. Fra optagemenuen skal du vælge Farvemætning. 2. Anvend tasterne 8 eller 2 for at bevæge dig gennem valget. 3. Tryk på OK-knappen for at gemme og anvende ændringer. I tabellen nedenfor vises de indstillinger for Farvemætning, som er til rådighed. Ikon Punkt Beskrivelse Høj Forøg farvemætningen. Normal Normal farvemætning. Lav Reducer farvemætningen. 42 Optagelse af billeder og videoer

43 Indstilling af Kontrast Denne funktion gør det muligt at justere kontrasten på dine billeder. Sådan indstilles Kontrast: 1. Fra optagemenuen skal du vælge Kontrast. 2. Anvend tasterne 8 eller 2 for at bevæge dig gennem valget. 3. Tryk på OK-knappen for at gemme og anvende ændringer. Ikon Punkt Beskrivelse Høj Forøg kontrasten. Normal Normal kontrast. Lav Reducer kontrasten. Indstilling af Kvalitet Kvalitet indstiller den kvalitet (komprimering) som billedet optages i. Kvaliteten bestemmer den mængde komprimering som anvendes på dine billeder. Fin kvalitet giver dig de bedste billeder med skarpe detaljer og mindre komprimering. Men jo højere kvalitet, desto mere hukommelsesplads kræves der på hukommelseskortet. Ikon Punkt Beskrivelse Superfin 3x komprimeringsgrad. Fin 7x komprimeringsgrad. Normal 12x komprimeringsgrad. 43 Optagelse af billeder og videoer

44 Indstilling af Digital zoom Denne funktion styrer Digital zoom-mode på dit kamera. Dit kamera forstørrer først et billede vha. optisk zoom. Når zoomgraden overstiger 5x, anvender kameraet digital zoom. Sådan indstilles Digital Zoom: 1. Fra optagemenuen skal du vælge Digital zoom. 2. Anvend tasterne 8 eller 2 for at bevæge dig gennem valget. 3. Tryk på OK-knappen for at gemme og anvende ændringer. I tabellen nedenfor vises de indstillinger for Digital zoom, som er til rådighed. Ikon Punkt Beskrivelse Advanceret Zoom Forstørrer billedet digitalt næsten uden forvrængning. Avanceret Zoom understøttes ikke, når billedstørrelsen er 14 M. Standard Zoom Forstørrer alle billedstørrelser op til maksimalt 5x i forhåndsvisning, men billedkvaliteten forringes. Slukket Anvender kun optisk zoom. Zoomfunktion er ikke til rådighed i Ansigtssporing til og optagemodes for videobilleder. Den maksimale grad for Avanceret Zoom varierer afhængigt af billedstørrelsen. 44 Optagelse af billeder og videoer

45 Indstilling af Datostempel Datoen for optagelsen kan udskrives direkte på stillbillederne. Denne funktion skal være aktiveret, inden billedet optages. Når først datoen og tiden er stemplet på et billede, kan de ikke længere redigeres eller slettes. Begrænsningerne for Datostempel-funktionerne er som følger. Kun tilgængelig for stillbilleder. Det kan muligvis sænke hastigheden i AEB/Burst-mode, når Datostempel er aktiveret i AEB/Burst-mode. I lodrette eller roterede billeder vises datoen og tiden på dine billeder stadig vandret. Sådan indstilles Datostempel: 1. Fra optagemenuen skal du vælge Datostempel. 2. Anvend tasterne 8 eller 2 for at bevæge dig gennem valget. 3. Tryk på OK-knappen for at gemme og anvende ændringer. Indstilling af Autogennems. Autogennems.-funktionen giver dig mulighed for at se det optagede billede lige efter, det er optaget. Hvis Autogennems. er Tændt, viser kameraet det optagede billede i 1 sekund på LCD-skærmen. Sådan indstilles Autogennems.: 1. Fra optagemenuen skal du vælge Autogennems.. 2. Anvend tasterne 8 eller 2 for at bevæge dig gennem valget. 3. Tryk på OK-knappen for at gemme og anvende ændringer. Indstilling af Stabilisator Denne funktion gør det muligt at forhindre slørede billeder forårsaget af ryst. 1. Fra optagemenuen skal du vælge Stabilisator. 2. Anvend tasterne 8 eller 2 for at bevæge dig gennem valget. 3. Tryk på OK-knappen for at gemme og anvende ændringer. 45 Optagelse af billeder og videoer

46 Afspilning Du kan afspille stillbilleder og videoklip på LCD-skærmen. Visning i Enkelt navigation I Enkelt navigation-mode vises billederne et eller et på LCD-skærmen. For at vise billede/videoklip skal du følge trinene nedenfor. 1. Tryk på Afspil-knappen på kameraet. 2. LCD-skærmen viser et billede. For at forstå ikonerne og anden information på skærmen skal du se LCD-skærmlayout på side 19. Stillbillede Video 3. Anvend tasterne 4 eller 6 til at vise det næste/forrige billede/video. 4. For at afspille et videoklip skal du trykke på OK-knappen. Se Afspilning af videoer på side 48 for yderligere oplysninger. Visning af miniaturer Denne funktion gør det muligt at vise 9-miniaturebilleder eller efter kalendermode på LCD-skærmen. Søgning efter flere billeder er meget nemmere end i enkelt visningsnavigation. Sådan indstilles 9-billedmode 1. Tryk på Afspil-knappen på kameraet. 2. Drej Zoom-drejeknappen én gang mod urets retning (venstre) for at komme ind i 9-billedmode. 3. Anvend navigationskontrollen til at flytte gennem punkterne. 4. Tryk på OK-knappen for at vælge billedet og vise det normalt. 46 Afspilning

47 Scrollbjælke Hvis der vises en scrollbjælke vises, angiver det, at der kan scrolles på skærmen. Scrollbjælke Miniaturevisning Sådan indstilles kalendermode: 1. Tryk på Afspil-knappen på kameraet. 2. Drej Zoom-drejeknappen to gange mod urets retning (venstre) for at vise miniaturer i kalendermode. 3. Anvend navigationskontrollen til at flytte gennem punkterne. 4. Tryk på OK-knappen for at vælge et billede og vise det normalt. I kalendermode: Den første fil (inklusive billede, video og fejlfil) optaget på hver enkelt dato vises på skærmen. Drejes Zoom-drejeknappen i urets retning (højre), kommer du tilbage til 9-billedmode. Miniatureikon: Når du viser miniaturerne indeholder nogle billeder muligvis et ikon. Ikonet angiver fileller optagelsestypen. Ikon Type Beskrivelse Filfejl Dette angiver en fejlfil. 47 Afspilning

48 Zoomning af billeder Zoomvisningsfunktionen fungerer kun med stillbilleder. I normal visning skal du fortsætte med at dreje Zoomdrejeknappen i urets retning (højre) indtil den ønskede zoomvisning opnås. 4 pile på LCD-skærmen angiver, at billedet er zoomet ind. Du kan zoome for at få vist et billede på op til 12x. Brug navigationskontrollen til at vise det zoomede billede. Tryk på Menu-knappen for at lukke zoomvisningen. Afspilning af videoer 1. Tryk på Afspil-knappen på kameraet. 2. Anvend navigationskontrollen til at scrolle gennem de gemte billeder. Et videoklip har et videoikon vist på skærmen. 3. Tryk på OK-knappen for at afspille videoen. 4. Under afspilning skal du trykke og holde på tasterne 4 eller 6 for at spole videoen hurtigt fremad eller tilbage. Kameraet understøtter frem- og tilbagehastighed på op til 4x. 5. Under afspilning kan du bruge Zoom-drejeknappen til styre lydstyrken. Drej i urets retning (højre) for at skrue op for lydstyrken/drej mod urets retning (venstre) for at skrue ned for lydstyrken. 6. Tryk på tasten 8 for at pause afspilningen. Tryk på tasten 8 igen for at genoptage afspilning. Under pause forbliver afspilningsinformation på skærmen med undtagelse af. 7. For at spole videoen frem eller tilbage billede for billede skal du trykke på 8-tasten for at pause afspilningen og derefter trykke på tasterne 4 eller Tryk på tasten 2 for at stoppe afspilningen. LCD-skærmen viser videobilledet i Enkelt navigation-mode. Afspilningsinformation, med undtagelse af ikonet, vises, når videoen er sat på pause, under REW/FF eller billede for billede-modes. Lydstyrken kan ikke justeres under pause i afspilning eller REW/FF-modes. 48 Afspilning

49 Sådan optages et skærmbillede fra et videoklip 1. Under afspilning af video skal du trykke på 8-tasten for at pause afspilningen på det ønskede videobillede, som skal optages. 2. Tryk på udløser-knappen for at optage et skærmbillede. 3. Kameraet stopper afspilning. LCD-skærmen viser det optagede billede i Enkelt navigation-mode. Denne funktion fungerer ikke når du trykker på udløserknappen, og der vises meddelelsen Hukommelse fuld eller Mappen kan ikke oprettes. Ikonet vises heller ikke på skærmen. 49 Afspilning

50 Sletning af et billede/en video Der er to måder at slette et billede/en video på. Brug af FUNC/slet-knappen. Brug af sletteindstillingerne i afspilningsmenuen. Se Slet på side 51. Brug af FUNC/slet-knappen Brug FUNC/slet-knappen på dit kamera for at slette et billede/videoklip. 1. Tryk på Afspil-knappen på kameraet. 2. Vis billede/videoklip i Enkelt navigation-mode. 3. Anvend tasterne 4 eller 6 til at scrolle visningen. 4. Når der vises det ønskede billede/videoklip på LCD-skærmen, skal du trykke på FUNC/slet-knappen. 5. Der vises et bekræftelsesvalg på skærmen. 6. Vælg Slet. 7. Tryk på OK-knappen for at slette. 8. Der vises det næste billede på LCD-skærmen. For at slette en anden fil skal du anvende tasterne 4 eller 6 til at scrolle gennem billedet/videoklippene. Gentag derefter trin 6 til For at lukke slettefunktionen og vende tilbage til Enkelt navigation-mode, skal du vælge Annuller. Låste filer kan ikke slettes på noget tidspunkt. Når du prøver at slette en låst fil, viser kameraet meddelelsen Fil låst på LCD-skærmen. 50 Afspilning

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera De Digitalkamera Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

INDHOLD. Brugervejledning >> 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold

INDHOLD. Brugervejledning >> 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold INDHOLD 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold 3 LÆR DIT KAMERA AT KENDE 3 Set forfra 4 Set bagfra 6 Status LED-indikator 7 LCD-skærmikoner Brugervejledning >> 9 KOMME IGANG 9 Isætning og udtagning

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af det Digital Camera eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Tuff-Cam 2 eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING facebook.com/denverelectronics DA-1 Oversigt over kameraet Bliv klar til brug 1. HDMI-port 6. Skærm 11. Dæksel 16. OP 2. Micro SD kort- 7. Arbejdsindikator 12. Højttaler 17.

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

I overensstemmelse med Federal Communications Commission (FCC)

I overensstemmelse med Federal Communications Commission (FCC) Indledning Om denne vejledning Indholdet i denne vejledning og den medfølgende Grundlæggende reference kan ændres uden varsel. Bemærk, at eksemplerne på skærmbillederne og produktillustrationerne, der

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera. Klik her for at gå til Sådan får du mest ud af Dynamic Photo!

Brugervejledning. Digitalkamera. Klik her for at gå til Sådan får du mest ud af Dynamic Photo! Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Mere om kameraet Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Fokus Fokus betyder det, som er skarpt i billedet Fokus har stor betydning

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART R827 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

2 S i d e. Erik Vestergaard

2 S i d e. Erik Vestergaard 2 S i d e Erik Vestergaard S i d e 3 Video udstyr Det nye Sanyo videokamera kan som næsten alle apparater i dag en utrolig masse, og der følger en lang instruktionsmanual på ca. 200 sider med! For at lette

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics DA-1 1. Udløser 2. Højttaler 3. ON/OFF (tænd/ sluk) 4. USB-port 5. Micro SD kortindstik 6. Linse 7. Ladeindikator 8. Arbejdsindikator 9.

Læs mere

Digitalvideokamera. Betjeningsvejledning

Digitalvideokamera. Betjeningsvejledning Digitalvideokamera Betjeningsvejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideokamera... 4 Brug af betjeningspanelet... 6 Klargøring... 7 Strømforsyning... 10 Funktioner... 11 DV-funktion

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera. Klik her for at gå til Sådan får du mest ud af Dynamic Photo!

Brugervejledning. Digitalkamera. Klik her for at gå til Sådan får du mest ud af Dynamic Photo! Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-S730. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-S730. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-S730 Vær venlig før betjening af enheden at læse denne håndbog grundigt sammen med "Betjeningsvejledning"

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

1. Få dit kamera at kende. 2. Funktionelle dele

1. Få dit kamera at kende. 2. Funktionelle dele VIGTIGT - Undlad at åbne dækslet under vand. - Luk batteridækslet ordentligt for bedste vand forsegling. - Skyl med rent vand efter brugte og holde det tørt til opbevaring. 1. Få dit kamera at kende 3M

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Dansk ADVARSEL. Til kunder i Europa

Dansk ADVARSEL. Til kunder i Europa Dansk ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Set forfra. Optagelsesindikator. Landskab/ makrofokus

Set forfra. Optagelsesindikator. Landskab/ makrofokus Set forfra DANSK Landskab/ makrofokus Objektiv Optagelsesindikator Mikrofon (mono) Infrarød modtager Eksternt (stereo) mikrofonstik, 3,5 mm A/V-udgang HDMI -udgang Jævnstrømstik, 5 V Batterirum Få mest

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Digitalkamera Brugervejledning

Digitalkamera Brugervejledning De Digitalkamera Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

Dash Cam HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning

Dash Cam HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Dash Cam HD Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG WB100 http://da.yourpdfguides.com/dref/4565967

Din brugermanual SAMSUNG WB100 http://da.yourpdfguides.com/dref/4565967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART M537 http://da.yourpdfguides.com/dref/919249

Din brugermanual HP PHOTOSMART M537 http://da.yourpdfguides.com/dref/919249 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART M537 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde.

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde. Kameraindstillinger Det digitale kamera har mange indstillinger, som beskrives i den medfølgende manual på mere eller mindre forståelig vis. Da mulighederne for individuel indstilling varierer fra kamera

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

Air Sync Brugervejledning

Air Sync Brugervejledning Air Sync Brugervejledning Oplad din Air Sync 1. Slut Air Syncs micro USB-port (D) til din computer eller andre kompatible opladerenheder ved hjælp af den medfølgende USB eller andre kompatible micro USBtilslutninger.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Hurtig start. 2. Indsæt SD-kortet (32 GB eller mindre) og et aktivt SIM kort uden PIN-kode.

Hurtig start. 2. Indsæt SD-kortet (32 GB eller mindre) og et aktivt SIM kort uden PIN-kode. Hurtig start 1. Indsæt 12 stk. nye eller fuldt opladede AA batterier (kan opstarte på 4 batterier i nødstilfælde), eller tilslut ekstern 6 Volt strømforsyning, som er kompatibelt med kameraet. 2. Indsæt

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-N2. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-N2. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Avancerede handlinger Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-N2 Før du betjener apparatet, skal du læse denne håndbog "Betjeningsvejledning"

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Hvis apparatet mishandles Easi-Speak Pro eller åbnes, annulleres denne garanti. Alle ud af

Læs mere

HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-S2000/S2100. 2010 Sony Corporation 4-166-209-31(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-S2000/S2100. 2010 Sony Corporation 4-166-209-31(1) Cyber-shot Håndbog DSC-S2000/S2100 2010 Sony Corporation 4-166-209-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

HP Photosmart R740-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R740-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R740-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-S5 http://da.yourpdfguides.com/dref/5616128

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-S5 http://da.yourpdfguides.com/dref/5616128 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

DSC-W210/W215/W220/W230

DSC-W210/W215/W220/W230 Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Brug af visningsfunktioner Tilpasning af indstillingerne Visning af billeder på et tv Brug af computeren Udskrivning af stillbilleder

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-C00 DA DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funktioner Version 4.00 Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation,

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

PDA-KAMERA BRUGERVEJLEDNING PDA-KAMERA

PDA-KAMERA BRUGERVEJLEDNING PDA-KAMERA PDA-KAMERA BRUGERVEJLEDNING PDA-KAMERA Dansk Brugervejledning Indhold Forberedelse... 2 Pakkens indhold... 2 Systemkrav... 2 Oversigt over PDA-kameraet... 3 Dele til PDA-kameraet... 3 Installation... 4

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talk Tracker eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC)

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installation af Podium View... 3 4. Forbind til hardware... 8 5. Begynd at

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere