1 1. FEBRUAR 2008 NUMMER 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 1. FEBRUAR 2008 NUMMER 1"

Transkript

1 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. FEBRUAR 2008 NUMMER 1

2 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Formandens Klumme I forrige nummer af BARKASSEN handlede min klumme om Nordhavnsvejsplanerne. Jeg ville ønske, at jeg havde noget positivt nyt at sige om den sag, men det er desværre ikke tilfældet. Det ser ud til, at alle mener, at den bedste løsning ville være en boret tunnel direkte over til Nordhavnsområdet, men der er ikke rigtigt nogen, der for alvor vil sætte handling bag ved dette synspunkt. På den idrætslige side er der det nye, at Dansk Idræts Forbund ser ud til at gå ind i sagen der er indkaldt til et fælles møde for sejlklubber, roklubber og andre berørte sportsklubber d. 15. januar 2008 så må vi se, hvad der kan komme ud af det. Omkring Svanemøllehavnen er der gang i renoveringen af Nordmolen de gamle broer og dækket på selve molen er fjernet og arbejdet med fornyelsen af spuns og belægning skrider så vidt jeg er orienteret frem helt efter planerne. Med hensyn til etablering af nye broer til erstatning for de fjernede og i øvrigt for resten af havnen over de næste år måtte licitationen gå om, idet der ikke kom nogle konditionsmæssige bud i første omgang. Den anden licitation blev gennemført i løbet af december måned med et så tilfredsstillende resultat, at behandlingen kunne afsluttes på omkring en uge, så det hele var på plads før jul. Der har også været generalforsamling i havneselskabet. Svanemøllehavnen A/S ejes, som det vil være de fleste bekendt, af de tre sejlklubber i havnen med hver en trediedel, og bestyrelsen sammensættes ved at hver klub stiller 2 medlemmer til selskabets bestyrelse. Johnnie Rørvig har siddet i havnebestyrelsen i nogle år, og ønskede ikke at genopstille. Jeg vil takke Johnnie for det store arbejde, han har lagt i Svanemøllehavnens bestyrelse gennem årene. Jørgen Warming fortsætter i Svanemøllehavnens bestyrelse, og Karsten Møller-Hansen er blevet valgt som det andet bestyrelsesmedlem fra K.A.S. På arrangementsiden har der været nytårstur. Det har som sædvanlig været et fint arrangement med besøg i DR-byen og efterfølgende socialt samvær i Jomsborg. Og når dette læses har den traditionelle klubaften med Martha været afholdt måske for sidste gang? En del af charmen ved dette arrangement har altid været, at den er blevet vist som 16 mm film, men denne mulighed er ifølge Nordisk Film nu uigenkaldeligt slut idet denne udgave i forbindelse med en flytning er blevet smidt væk! Og at se den på DVD uden spoleskift, hoppende billeder og knasende lyd er jo altså ikke helt det samme. Niels Erik Andersen

3 F E S T - O G T U R S E J L E R U D V A L G E T Fødselsdag Torsdag den 13. marts kl Ta med til en hyggelig fødselsdagsfest i det nyistandsatte Jomsborg. Fødselsdagsbarnet er jo efterhånden ved at være en bedaget dame, men hun skal fejres behørigt alligevel. Mød op i Jomsborg hvor der fra kl vil være lidt at spise samt øl, vand og vin. Iår vil der være tilmelding på mail eller telefon senest søndag d. 9. marts. Hip-Hip Hurra... Fest- og tursejlerudvalget Johan Piil-Henriksen 3 Foredrag BEMÆRK! Ændret dato! Mandag den 18. februar kl Kom og hør foredrag om hvordan du styrker dine sejlkommunikationsevner. Jens Hansen kommer og fortæller hvordan et sejlteam opbygges, hvordan konflikter håndteres i kritiske situationer. Jens er cand. psyk. og en anerkendt idrætspsykolog og coach. Hans speciale er at arbejde med mennesker, der skal præstere noget særligt. Enten på idrætspladsen, på scenen eller på havet. Fest-og Tursejlerudvalget Johan Piil-Henriksen

4 4 M O T O R V E J E L L E R T U N N E L? Motorvej? Kortet er et udsnit af tegning SK-T-015, som indgik i bilagsmaterialet til Borgerrepræsentationsmødet på Københavns Rådhus den kl Hele filen kan hentes på dette link: Nordhavnsvej bilag 2 Teknik og økonomi bilag. Kortene side 16, 17 og 18 har tre dæmning/ broforslag, som i havnen forløber som vist ovenfor. Side 19 er der et tunnelforslag, som ikke vil genere os sejlere, men det er nok dyrere. Forklaringerne til de forskellige forslag findes via dette link: Nordhavnsvej bilag 2 Teknik og økonomi rapport Her står der blandt andet om dæmning/broforslagene (side 28 eller 32): Dæmning og bro til Nordhavn Vælges det at fortsætte til Nordhavn over en dæmning og bro, bør der været taget hensyn til dette i byggeprojektet, idet en senere udbygning vil påvirke trafikken kraftigt. Det er dog ikke umuligt at udføre en fortsættelse senere. Der kan være tale om flere løsninger: A. Hvor rampen slutter fortsætter vejen op på en dæmning, der stiger indtil kysten nås. Dæmningen fortsætter på langs af indersiden af Svanemøllehavnens mole ud til molehoved, hvor vejen føres over Kalkbrænderiløbet til Nordhavn på en bro. Langs den åbne rampe og dæmningen udstyres vejen med støjskærme. Strandvænget forlægges mod nord og føres under dæmningen ved kysten. Strandpromenaden tilsluttes ligeledes Strandvænget i et T-kryds. Løsningen kan ses på skitse SK-T Svanemøllehavn mister et antal bådpladser, hvor dæmningen bygges. Erstatningspladser kunne tænkes anlagt nord for molen. Her kunne placeres sejlbåde med høj mast, medens området i den gamle havn bliver forbeholdt motorbåde. Dette skal koordineres med den planlagte strandpark i det pågældende område.

5 M O T O R V E J E L L E R T U N N E L? 5 Den nødvendige sejlads til Svanemølleværket skal undersøges nærmere idet det vil være stærkt fordyrende for projektet hvis broen skal udføres som klapbro. Fremtidsmusik? Københavns Kommune og staten har allerede aftalt finansiering svarende til det billigste vejforslag af motorvejens første fase: fra Lyngbyvejen (ved Ryvang station) til Svanemøllehavnen (Strandvænget). Den endelige vejføring skal besluttes i den kommende tid, og byggeriet ske fra Der har være 4 vejforslag til høring. Borgerrepræsentationen har vedtaget, at der skal arbejdes videre med Vejforslag 1 og med det dyrere Vejforslag 4, som er en boret tunnel direkte fra Lyngbyvej til Nordhavnshalvøen. Debatten og konklusionerne i Københavns kommunes Borgerrepræsentation kan læses i disse links: Beslutningsprotokol vedrørende punkt 3 Nordhavnsvej Referater fra møder i Borgerrepræsentationen 2007 (gå til 13. december) Information om motorvejsprojektet generelt findes her: anlaegsprojekter/nordhavnsvejen.aspx anlaegsprojekter/nordhavnsvejen.aspx Frans Morville, ØSF (Frem) Claus V. Hansens Eftf. Vordingborggade København Ø Spækhuggerne klar til søsætning Tlf Medlem af

6 6 S K O L E U D V A L G E T & Tilmelding til Sejlerskolen kapsejladsskolen Lær at sejle i K.A.S.! Sejlerskolen/kapsejladsskolen tilbyder undervisning for både begyndere og mere øvede sejlere. Hvis du ønsker at sejle på sejlerskolen/ kapsejladsskolen i sommeren 2008, skal du tilmelde dig inden 15. februar. A-hold Sejlerskolens begynderhold og starten på K.A.S. s sejleruddannelse - deltagelse kræver ingen forudsætninger ud over lysten til at lære at sejle. Undervisning på A-hold gennemføres i gaffelrigger og tilbydes alle dage mandag til fredag. B-hold Sejleruddannelsens 2. år. Deltagelse kræver gennemgået A-hold og indstilling fra A- holds-læreren. Hvis der er opnået tilstrækkelig rutine, bliver eleverne indstillet til klubbens førerprøve, der afholdes sidst på sæsonen. Undervisning på B-hold gennemføres i gaffelrigger og tilbydes alle dage mandag til fredag. Bemærk at du skal tilmelde dig, selv om du sejlede A-hold sidste sommer! D-hold Undervisningen sigter på opnåelse af søfartsstyrelsens duelighedsbevis. For elever, der har deltaget i sejlerskolens A- og B-hold, men som ikke har bestået førerprøven. Undervisningen foregår i spækhugger og vil sandsynligvis kun blive tilbudt fredag, og ikke hvert år. Bemærk, at duelighedsbeviset ikke giver ret til at leje/føre klubbens skolebåde. R-hold R-hold er skolens rutinehold i gaffelrigger. Deltagelse kræver, at du har bestået klubbens førerprøve. Indholdet i undervisningen sigter på at give eleverne videregående træning i praktisk sejlads i klubbens gaffelriggere. C-hold Sejlerskolens rutinehold i spækhugger. Deltagelse kræver, at du har bestået klubbens førerprøve. Formålet med deltagelse på C- hold er at lære at håndtere sejlklubbens spækhuggere med henblik på tur-sejlads. C- hold oprettes kun i det omfang, spækhuggerne ikke bruges til undervisning af kapsejladshold. Det betyder, at undervisningen med stor sandsynlighed kommer til at ligge om fredagen, men tilmeld dig gerne, selv om du kun kan sejle andre dage. S-hold Dette hold blev tilbudt første gang sidste sommer, hvor det var en stor succes. Undervisningen sigter på at gøre dig mere tryg ved rollen som skipper, og holdet vil med fordel kunne kombineres med et R-hold eller et C- hold. Deltagelse kræver, at du har bestået klubbens førerprøve. Undervisningen består

7 S K O L E U D V A L G E T 7 af tre teoriaftener inden sejlsæsonen og to øvelsesdage på søen i starten af sæsonen. Teoriaftenerne vil indeholde emner som: Hvordan planlægger man en tur? Hvilket udstyr skal man have og kan man låne det? Sikkerhed om bord hvad er vigtigt? Havnemanøvrer hvordan gør jeg det let for mig selv og minimerer risikoen for skader? Kap-1 Grundlæggende undervisning i kapsejlads i spækhugger. Formålet med deltagelse er at opnå et grundlæggende kendskab til trim af båden og til kapsejladsbanen. Deltagelse kræver som minimum sejlerfaring svarende til søfartsstyrelsens duelighedsprøve, men elever med klubbens førerprøve har fortrinsret. Undervisning tilbydes mandag og eventuelt torsdag. Kap-2 Videregående undervisning i kapsejlads i spækhugger. Undervisningen vil fokusere på kapsejladstaktik, starter og trim. Undervisningen kan betragtes som forberedende til Kap-3. Tidligere deltagelse på Kap-1 eller tilsvarende erfaring forventes. Undervisning tilbydes tirsdag og eventuelt torsdag. Kap-3 Formålet med kap-3 er at opnå rutine i kapsejlads. Der er ikke egentlig undervisning på sejlaftenerne, men holdene deltager i onsdagskapsejladsfeltet, hvor der er rig lejlighed til at afprøve de teknikker, der er lært på Kap-1 og Kap-2. Holdet ligger derfor om onsdagen. Kap-Y Nyt på kapsejladsskolen! Kap-Y er kapsejlads i Yngling. Lige som for Kap-3 er der ikke egentlig undervisning, men holdene deltager i den ugentlige tirsdagsmatch ved Hellerup, hvor der deltager mange andre Ynglinge. Derudover vil der være tilbud om lørdagstræning, hvor garvede kapsejlere kommer og deler deres viden med holdet. Kap-Y er for dig, der har sejlet kapsejlads i et par år og som ønsker at deltage i en ugentlig kapsejlads. Læs også om Y-hold andet steds i bladet. Regelkursus for elever på kapsejladsskolen Som en del af undervisningen på kapsejladsskolen bliver alle elever på kapsejladsholdene inviteret til et regelkursus, der kommer til at ligge en aften i slutningen af april. Suppleanter Ikke alle, der tilmelder sig sejlerskolen/ kapsejladsskolen, er heldige at få en fast plads. Men da der erfaringsmæssigt er afbud og frafald i løbet af sæsonen, bliver der oprettet et antal suppleantpladser, svarende til én per hold på gaffelriggerne. Som suppleant kan man ikke være sikker på at deltage i undervisningen hver aften, til gengæld deltager man til reduceret pris. Suppleanter har fortrinsret til at overtage ledige pladser ved afbud eller frafald. Skoleafgift Deltagelse på A, B, C, D og R-hold: 1050 kr. Deltagelse på S-hold: 100 kr. Deltagelse på Kap-1, Kap-2 og Kap-Y: 1250 kr. Deltagelse på Kap-3 og Kap-Y: 1500 kr. En suppleantplads koster 630 kr. Hvis man opnår en fast plads i løbet af den første måned, opkræves afgift for fast plads. Det er ikke muligt at få refunderet skoleafgiften. Undervisningen Starter mandag d. 28. april 2008, og der undervises fra maj til oktober (det gælder ikke S-hold). I 4 uger midt på sommeren er nogle af bådene på sommertur, men der bliver i begrænset omfang tilbudt undervisning på tværs af holdene i de hjemmeværende både. Det kan anbefales at deltage i sommerturen! Det giver gode oplevelser og vigtig rutine. Holdenes funktion er meget afhængig af en

8 8 S K O L E U D V A L G E T god mødedisciplin hos alle eleverne. Af denne grund har skolen den regel, at man risikerer at miste sin faste plads og skoleafgiften, hvis man udebliver fra undervisningen tre gange uden forudgående afbud. Tilmelding Du tilmelder dig sejlerskolen/kapsejladsskolen på klubbens hjemmeside( Tilmeldingsfristen er 15. februar Kort efter tilmeldingsfristen udarbejdes holdsætningen. I tilfælde af overtegning er medlemsanciennitet et vigtigt kriterium ved tildeling af pladser. Efter tilmeldingsfristen tildeles eventuelle ledige pladser efter førsttil-mølle-princippet. Senest 1. april udsendes besked om sejldag samt opkrævning af skoleafgift. Husk at betale skoleafgiften senest den dag, der er angivet i brevet. Hvis du fortryder din tilmelding til sejlerskolen, er det vigtigt, at du melder fra, så pladsen kan blive givet til en anden. Holdplanen bliver offentliggjort ved Forårsfesten lørdag d. 12. april. Informationsaften Onsdag d. 16. april er der informationsaften for nye elever på sejlerskolens A-hold. Her møder du dit hold og din lærer første gang, og der orienteres om sejlerskolen. Alle er også velkomne til at deltage ved Forårsfesten og ved standerhejsningen, hvor interesserede kan få en tur i klubbens skolebåde. Yderligere oplysninger Har du spørgsmål til sejlerskolen/kapsejladsskolen eller tilmeldingen, er du velkommen til at sende en mail til mig på Skoleudvalget v/ Signe Foverskov ALT UNDER ET TAG APS Birgitte og Nina i højt humør Der hygges Tømrer og Snedkermester Hans Larsen på Flakfortet i fuld Bellahøjvej sol Vanløse Tlf

9 S K O L E U D V A L G E T 9 Nyhed! Kap Y Er du til fart og masser af vand? Så er det Kap-Y du skal melde dig til! K.A.S. kan nu som noget nyt tilbyde kapsejladstræning i Ynglinge i den kommende sæson. Tilbuddet er et af de tilbud, der er kommet ud af Svanemøllevisionsarbejdet mellem K.A.S., Sundet, Frem og KØS. Kap-Y er et tilbud til dig, som har sejlet kapsejlads i et par år og som ønsker at skifte båd eller at deltage i en ugentlig kapsejlads. Holdet vil deltage i den ugentlige tirsdagsmatch ved Hellerup, hvor der er mange andre Ynglinge, som deltager. Derudover vil der være tilbud om lørdagstræning, hvor garvede kapsejlere kommer og deler deres viden med holdet. Prisen vil være kr. for en sæson, og det vil være et krav for at deltage, at man hjælper til ved klargøring af båden i april Tilmeld dig på klubbens hjemmeside (sommerskolen) senest den 15. februar. For at deltage på Kap-Y er det et krav, at man har duelighedsbevis. For yderligere information kontakt da Charlotte Andersen, Charlotte Andersen

10 10 P Å T O G T I K R O A T I E N Pit Stop i Kroatien Båden glider gennem bugtens klare vand, farven skifter fra dybt blå til turkis som dybden falder. Vi har længe kunne se bunden, men da ekkoloddet viser 3 m bliver ankeret smidt, det roder op i sandet og tiltrækker en masse småfisk på jagt efter føde. Pinjeskovens velduft og cikadernes sang fylder bugten. Sommeren 2005 bød på kulde regn, ja de fleste af os vil helst glemme den, men modgang er ofte det, der sætter gang i fantasien og motiverer til nyt. En efterårsaften efter at min sejlerkammerat Torben, fra Sejlklubben Sundet, og jeg, havde sat vores både på land, filosoferede vi over, hvordan vi kunne holde en god lang sejlferie i varme og sol. Vi ville sejle i Middelhavet. Da ingen af os har tid til at sejle hele vejen derned, og prisen for at leje en båd i højsæsonen er enormt høj, blev vi enige om at købe en ekstra fælles båd. Vi ville sejle 4 uger i Middelhavet hver, de næste 3 år, og så sælge båden igen. Jagten på feriebåden startede, det skulle være en båd, der kunne køres på en trailer, så vi kunne komme hurtigt til Middelhavet. Valget faldt på en trimaran Dragonfly 800 sw. En flerskrogsbåd har mange fordele, og den lave vægt gør transporten sydpå nemmere. Båden kan søsættes og masten sættes uden brug af kran, den behøver bare en søsætningsrampe. Flerskrogsbåde giver stor komfort for svaj, da de stort set ikke ruller, og der er masser af udendørs plads på de net, der er udspændt mellem skrogene. Den er simpel at sejle, stort fartpotentiale, også i helt let luft, og da den har en dybdegang på 35 cm, kan den sejles helt op på stranden. Da båden skulle efterlades dernede om vinteren, er det praktisk, at den ikke behøver stativ, men i princippet kan stå på 2 gamle bildæk. Dertil er en Dragonfly en kvalitetsbåd, der har en høj gensalgsværdi og er efterspurgt på brugtbåds markedet. Det var ikke helt så nemt at finde en brugt Dragonfly i god stand, som vi havde troet, men efter nogen søgen købte vi i november D224 og trailer igennem Cat-sale i Bremen. Båden er fra 1993 og havde med de tidligere ejere sejlet under tysk flag i Elbe- Båden endevendes Feriedrømme

11 P Å T O G T I K R O A T I E N 11 mundingen og Nordsøen samt ved Balearerne. Afhentning af båden blev udsat til marts for at undgå vejrproblemer, alligevel kørte svi elvfølgelig lige ind i årets sidste snestorm, og visionen om sejlads i sol og varme startede i hård frost og 30 cm nyfaldet sne. April og maj blev brugt på testsejladser i Øresund, og i juni blev der arbejdet flittigt på bådpladsen. Målet var at renovere båden i bund, så den ikke ville kræve det store vedligeholdelsesarbejde de næste år. Fastmonteret elektronik blev udskiftet med håndholdt udstyr, som kan hjembringes om vinteren, så dyrt apparatur ikke skulle friste tyve i løbet af vinteren. Stående og løbende rig udskiftet. El-systemet opgraderet med 2 ekstra solceller og ekstra akkumulator og en køleboks blev indkøbt, så vi altid kan byde på en kold øl. Båden blev poleret, træ lakeret, gammel og træt røde stafferinger blev skiftet ud med en fin ny blå, og båden tog navneforandring til Pit Stop. Så da vi rullede sydpå 1. juli var det med en båd der så meget ny og fin ud. Køreturen derned var problemfri, vi rullede ud gennem lågen ved Gammel plads Svanemøllen fredag klokken 5 om morgenen. og 30 timer senere lå båden sejlklar og vuggede i marinaens klare vand. Efter en nats søvn satte vi sejl og fløj med knob for spiler af sted ud mellem øerne, ud til en perfekt ankerplads. Efter frokost havde vi et friskt kryds tilbage til fastlandet, 16 knob på kryds iført T-shirt og shorts, det lovede godt. Dagen efter sagde jeg farvel til Torben, Gitte og jeg tog flyet tilbage til København. Min ferie startede først 4 uger senere. Hvor kørte vi så båden hen? Valget var faldet på Kroatien. Set fra oven så det ud som det perfekte område til at sejle i. Masser af store og små øer, alle med en kystlinie, der snor sig ud og ind dannende utallige ankerpladser. Ved at søge på Internettet havde vi fundet frem til en mindre marina Marina Solaris ved byen Sibenik, hvor vi kunne søsætte båden og have trailer og biler holdende til en acceptabel pris. Inden man kan sejle i Kroatien i egen båd skal man igennem lidt papirarbejde. Da vi læste om det på nettet virkede det tungt og besværligt, Crew-list, skatter og afgifter, dokumentation for ejerskab af båden og færdigheder til søs m.m. Men i praksis blev det hele ordnet på en times tid på havnekontoret i nærmeste Port of entry og i Marina Solaris. Hvad det var for nogle afgifter og stempler, vi betalte for, fandt jeg aldrig helt ud af, men samlet kostede et årskort til Kroatisk farvand omkring kr. For anker ved Kneza ø Badeøen Pit Stop

12 12 P Å T O G T I K R O A T I E N Lidt forarbejde havde vi gjort hjemme fra, duelighedsbevis og Y3 bevis blev godtaget uden problemer. Da man i Danmark ikke har noget officielt dokument for ejerskab af båden, med mindre den er registreret i skibsregisteret, havde vi gennem medlemsskab i langturssejlerne Ftlf fået lavet et virkelig flot ejerbevis med stempler, kroner og farvefotos af båden og ejerne, det virkede rigtig godt. At sejle uden papirerne dernede ville være umuligt, dels skal man klistre et års-mærkat på et synligt sted på båden, og når man lægger til kaj i en by, er der altid en ansat i havnen, der udover at hjælpe med fortøjningerne, skal have udleveret skibspapirerne. De udleveres fra havnekontoret ved afrejse, når havnepengene vel at mærke er betalt. Havneafgift kan deles op i 3 kategorier, Luksus, De kommunale og Hyggelige havnepenge Alle steder ligger man ved faste udlagte fortøjningsliner, så man ikke selv behøver at lægge anker ud. De store marinaer er ofte nyanlagte ressortområder, hvor alle faciliteter er helt i top. De udskrev regninger på omkring 400 kr. pr. nat for en 8 m lang båd som Pit Stop. De kommunale er bolværket i midten af kystbyerne, som regel med el og vandstandere på kajen og et havnetoilet. Det kostede i de fleste byer omkring kr. Men så ligger man også lige midt på havnepromenaden, som er pulsen i alle kystbyerne. Hyggelige havnepenge er det muligt? Jo, det fungere på den måde at mange havnerestauranter har egen ka, og de har lagt fortøjningsliner ud foran spisestedet. De står og vinker bådene ind til kajen, når havnen anløbes. Spiser man sin aftensmad hos dem, ligger man gratis. Fantastisk princip. Min ferie startede som sagt 4 uger senere, da jeg kørte sydpå med min kæreste Karen og Silas på 10 år. Udfra testpiloterne Torben og Gittes løbende rapporter var forventningerne sat højt. Det blev 4 supergode uger, vejret bød på alt fra hård vind til total havblik. Bagende varme til den vildeste tordenstorm med hagl i blommestørrelse. Vi sejlede omkring 500 sm, ikke langt på 4 uger, men fokus på ferien var afslapning, badning og hygge. Vi gik i havn ca hver 3 Solens sidste stråler

13 P Å T O G T I K R O A T I E N 13 dag for at proviantere, tanke vand og benzin, og for at holde bådkuller fra borde. Mest holdt vi af at ligge for anker. Så turen blev lagt, så vi sejlede fra den ene dejlige ankerplads til den næste. Blankt vand omkranset af pinjeskov med tilhørende cikader. Stemningen her gik fra isoleret med fuldstændig ro, til laguner fyldt med både og med restauranter og cafeer på stranden. Nætterne var stjerneklare og milde, oftest sov vi udenfor på nettene mellem bådens skrog. Fantastisk at ligge og kigge på stjerneskud i fuld fart ned ad mælkevejen, og en dejlig afslutning på dage, der havde budt på sejlads igennem blåt og klart vand og måske delfiner foran stævnen. Pit Stop står nu afrigget på sin trailer i Marina Solaris. Konceptet med delebåd ved Adriaterhavet er en succes, og den lille båd, der fik så meget opmærksomhed i havnene på grund af sin størrelse og de mange skrog, fungerer perfekt som en mobil badeø for 3-4 personer. Maslinica på øen Solta Efter 2 supergode sæsoner i Kroatien, besluttede vi at sælge Pit Stop. På en 4 ugers ferie syntes vi, at båden trods sine mange fortrin, manglede plads om læ. Pit Stop står nu ved Limfjorden hvor dens nye ejere utålmodigt afventer foråret. Stig Lima Vela Stupica, øen Zirje

14 14 N Y T F R A D A N S K S E J L U N I O N Danske Bådejere Danske Bådejere er Dansk Sejlunions platform for den der ejer eller gerne vil eje sin egen båd Informationer og services til bådejere har før november 2006, været frit tilgængelige, uanset om man var medlem af Dansk Sejlunion eller ej. Informationerne havde tendens til at forsvinde i mængden af information til klubberne om ungdomsarbejde, kapsejlads, landshold osv. Derfor havde mange den forkerte indstilling, at Dansk Sejlunion kun arbejdede for kapsejlerne. Dette fejlagtige indtryk ønsker vi at ændre. har et log-in, fordi informationerne er fobeholdt medlemmer af klubber under Dansk Sejlunion. På siden kan du finde information om vores arbejde med myndighederne. Med afsæt i konkrete cases giver vi forbrugeroplysninger. Gennem et netværk af frivillige og faglige samarbejdspartnere får du tips om din båd. Skal du købe båd, har vi en række artikler skrevet af vores samarbejdspartnere, som kan være dig til stor hjælp i situationen. På er der også mulighed for at stille spørgsmål eller give svar i et forum, hvor ligestillede kan mødes på nettet. Velkommen til... Rune Barslund Thomas Wolters Peter Rossander Nielsen Christina Söderlind Oliver Kübler Caterina Forte Mikkel Mindegaard-Müllertz Jane Heilesen Stine Balthazar-Christensen Ragnhild Mogensen Stefania Baldursdottir Heidar Orn Stefansson Peter Kølgaard Martin Kisby Willerup Henrik Lundtang-Hansen Redaktionen ønsker GOD VIND!

15 K A P S E J L A D S 15 Til alle Balladesejlere Kapsejlads for sjov ved Svanemøllen i Øresund. Vi er 3 gutter, der sammen har købt en Ballad i Stockholm sidste sommer. Den hedder Carrie og har nummer Tidligere har vi stået for et afslappet race med Maxi 77 ere med stor succes. Vores tidligere bådtype. Ideen var at kombinere lidt kappestrid med hygge og socialt samvær og ikke mindst at få sejlet Opskriften var lidt hjemmelavet. Vi måtte ikke benytte spiler (gerne rullefok) og benyttede ganske almindelige søfartsregler. Alle skulle kunne deltage uden at være garvede sejlere og uden bekymring for skader på bådene p.g.a en placering. Der forlanges ikke målerbrev ej heller kendskab til kapsejladsregler. Jeg vil gerne overføre dette koncept til Ballader nær Svanemøllen, Målet er at sejle mandag aften i Sidste år startede vi ved Fiskerihavnen og rundede Middelgrunden. Starten gik kl , og vi var normalt hjemme igen ca Det kunne være mere interessant at sejle på en trekantsbane, og vi må kunne finde faste afmærkningsbøjer, der kan anvendes til dette formål. Der er ikke mindre end 24 Ballader med plads i Svanemøllehavnen, og der er også nabohavne (Kalkbrænderihavn, Hellerup, Lynetten og Sundby) med et antal. Det må kunne bruges til noget! Efter en artikel i Ballad-Klub (medlemsblad for Balladesejlere) er vi allerede i skrivende stund 8 Ballader, der vil deltage mandag i 2008 (december 2007). Hvis du har lyst til at deltage eller har ideer der er gode: Send en mail til Leif Sørensen eller ring. Jeg har sejlet aktivt i Frem i 10 år (bl.a. som instruktør) og har et stort netværk der. Det betyder, at jeg kan skaffe gaster, hvis det er problemet. Mailadresse: Leif Sørensen

16 16 I N V I T A T I O N Sanggruppen Sundet De strandede hvaler Husk - i år er det Sangens år! Vi starter det nye års øveaftener torsdag den 24. januar. Vores musikpædagog, sanglærke og instruktør Dorthe er klar. Vi trænger igen til motion oven på den kraftige julemad. Vi har som sædvanligt sat os på frokoststuen i servicebygningen på Svaneknoppen om torsdagen. Vi søger stadig nye medlemmer også fra de andre Svanemølleklubber. De strandede hvaler starter vinteren / forårssæsonen torsdag den 24 januar klokken Derefter torsdag den 31. januar, og torsdag den 7. februar. Derefter 2 ugers pause, så alle kan komme på ski i uge 7 og 8., 28. februar er også øvedage. Vi fortsætter torsdag den 6. marts og torsdag den 13. marts. Derefter er vi alle klar til klargøring af både. Alle singler og par samt de gammelkendte tenorer, alter, sopraner og basser er som sædvanlig velkomne. Vores øvested er selvfølgelig i servicebygningen, hvor husbaren er åben, og kaffen er klar i pausen. (Husk en pose kaffe en gang imellem!) Venlig hilsen Fritz og Leif Mulighed for misbrug af en musikpædagog!! Invitation fra sanggruppen Sundet ( De strandede hvaler ) Som I måske ved, har der de sidste 8 år eksisteret en sanggruppe i Sejlklubben Sundet. Gruppen blev startet, fordi den skulle være et festligt indslag i Sundets 100 års jubilæumsfest. Det blev den også, så det blev besluttet at fortsætte. Vi har efterhånden slidt 4 musikpædagoger op, men har til den kommende sæson fået Dorthe til at genbesætte podiet. Derfor synes vi også vores naboklubber skal have glæde af hendes skønne stemme og fremragende form for musikpædagogik!! Derfor inviterer vi alle, der har lyst i Svanemølleklubberne til at deltage i vores sanggruppe. Vi kræver ingen sangstemme eller nodeforståelse, men et godt humør, for man kan ikke synge og være sur.

17 D A N S K S E J L U N I O N 17 Foredrag om Trim af rig og sejl Nu kommer det foredrag, som Dansk Sejlunion har set frem til at præsentere for sejlere i klubberne. Foredraget er blevet til i samarbejde mellem North Sails og Dansk Sejlunion og er for alle sejlere, som ønsker at få større udbytte af sejlads for sejl. Foredragsholdere er North Sails dygtige sejlmagere, som vil øse af deres viden til glæde for dig, som ønsker en behagelig sejlads. Da behagelig sejlads er synonym med hurtig sejlads, er foredraget relevant både for tursejleren og for den sejler, som ønsker at komme hurtigt omkring mærkerne på banen. Vi opkræver et deltagergebyr på 100 kr., som skal dække udgifterne for foredragssalen og til den øl eller vand, som bliver serveret i pausen. Foredraget, som har en varighed på tre timer, vil blive udbudt i Kaløvig, Aalborg, Oure, Kol- ding, Bogø og Brøndby i perioden fra den 26. februar til den 12. marts. Du skal være opmærksom på, at der kan være en tilmeldingsfrist på op til 3 uger på arrangementet. Foredraget gennemføres ved minimum 30 deltagere. Hvis du vil deltage, skal du tilmelde dig på og betale deltagergebyret på kursusbetaling Spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til Steen Wintlev på Erling Larsen Industrilakering ApS Sprøjtelakering af Inventar Døre Stole Vinduer Skilte Alu/metal Laurentsvej Bagsværd Tlf

18 18 N Y T F R A S V A N E M Ø L L E H A V N E N Så er det vinter Nogle både står på land andre ligger i af og opbevares i et godt frostfrit rum. Husk vandet vinteren over. For alle både gælder det om at forebygge ulykker, så vi alle Modsat er det med diesel hvor tanken helst også at vintersikre motoren. kan komme sikkert gennem den kolde tid. skal fyldes helt op. Derved undgås kondensvand i tanken, og risikoen for dieselpest Både på land: formindskes. Husk at strøm, volt, frarådes, hvis der ikke er nogen tilstede ved båden. Også gasflasker bør fjernes fra båden af hensyn til brandfare, og samtidig har man mulig- Elvarmeblæsere har mere end én gang forsaget brand i skibe på land. hed for at kontrollere sin installation. Husk Batteriopladere er ok, når der er personer i der er lovkrav om gasinstallationen om bord eller ved båden og laderen er beregnet til læs evt. reglerne i BEK 9265 af maritimt brug, men det bedste er at lade batterierne helt op og så tage dem med hjem Husk også, at stiger, der bruges til at komme i et frostfrit (gerne stuetemp.) rum, hvor de ombord i båden, skal sikres i top og bund, kan stå vinteren over. Husk der skal være udluftning i rummet. således at de ikke glider / vælter. Både i vandet: Bliver batterierne stående i båden, så tag enten hovedafbryderen, så strømmen er afrekte til både, der ligger i vandet, men der er De fleste af de råd fra land kan overføres dibrudt, eller tag den ene batteripol af. Så kan nogle få ekstra ting, man bør være opmærksom på. der ikke dannes kredsløb, og derved mindskes faren for kortslutning med brand til Husk at ved brug af strøm, er det meget vigtigt, at det er et godkendt kabel, ubrudt, følge. dobbeltisoleret og med jord (3 ben). Skal der bruges strøm, så husk at alle tilslutninger skal være jordforbundet / dobbelt- Bruger du kabeltromle, skal du huske at rulle den helt ud, ellers kan der opstå så megen isoleret og beregnet til udendørs brug. Brug varme, at den ledning der er oprullet på ALDRIG forlængerledninger, der er beregnet tromlen, kan smelte og derved forårsage til indendørs brug. Bruges der kabelruller, så kortslutning og brand. husk at rulle dem helt ud da varmeudviklingen i en oprullet kabeltromle kan forårsage De fleste forsikringsselskaber forlanger, at når en båd overvintrer i en A havn, skal der brand. anvendes dobbelt-fortøjninger. Husk at tilse Benzin er ved lov ikke tilladt at opbevare på båden og dens fortøjninger med passende både, der står på land, og når det sidste mellemrum. benzin tømmes så husk at lufte godt ud. Lad Slå badelejderen ned, det kan redde liv, når være med at tage tanke / resv. dunke o.lign. man færdes på havnen og dens broer. Om med hjem i kælderrummet / lejligheden. Det vinteren er der stor mulighed for at glide og er ikke altid tilladt at opbevare i ejendomme. falde i vandet. Der kan være langt hen til en Påhængsmotorer har ikke godt af at blive redningsstige, så hvis du har slået din badelejder ned, er der en mulighed for at ombord, de skal så vidt det er muligt, tages komme

19 N Y T F R A S V A N E M Ø L L E H A V N E N 19 op af vandet hurtigt. Det kunne også være dig selv, der gled, når du opholder dig på din båd. Hvis hård frost og dermed isen kommer i havnen, skal du slå din lejder op igen, så undgår du, at isen ødelægger den. HUSK at i havnereglementet står der, at alle både skal være forsynet med navn på hækken, det ville hjælpe alle os i havnen, hvis det også står i stævnen / forskibet, så det kan ses fra broen. På forhånd tak. P.S I forpagtningsaftalen mellem Arealudviklingsselskabet (tidligere Københavns Havn) og Svanemøllehavnen står der, at havnen samt klubberne har pligt til at sikre, at alle både har synligt navn på hækken samt på forskibet, således at det kan ses fra land, bogstaver på min. 50 mm. Der står også, at havnen skal sikre, at alle både er min. ansvarsforsikret. Dette vil blive effektueret ved forårets søsætning, hvor havnens personel vil bede om at se gyldigt forsikringsbevis på alle både i havnen. Havnefogeden John Vestergaard Bojsen-Møller Sails Få et godt tilbud på nye sejl Reparation af sejl og canvas Nye sejl Rullesystemer Sejlloft 9 min. kørsel fra Svanemøllehavnen Mesterlodden Gentofte (ved Ikea) Tlf.:

20 20 K. A. S. Bådejermøde Onsdag den 5. marts kl i Jomsborg Dagsorden 1. Søsætning forår Nyt fra bådpladsen 3. Nyt fra havnen 4. Ideer og ønsker for bådpladsen 5. Planlægning af hyggedag på bådpladsen 6. Eventuelt Med venlig hilsen Bådpladsudvalget Lennart Hansen

21 S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E 21 SØULKE Sejlads med gaffelriggere Søulkejulefrokost 44 søulke incl. ledsagere afsluttede årets aktiviteter, med en festlig frokost i suveræn Hov-hov-stil i Jomsborg. Der manglede ikke noget, og vi fik også et rigtigt godt bankospil. - Tak til Poul Christiansen og Hans Henning Eriksen for en flot indsats. Tak for en god sæson. Vi ser frem til at byde nye kvalificerede søulke velkommen i Næste møde med ledsager er den: 13. februar 2008 i Jomsborg kl hvor vi vil spise frokost og drikke kaffe inden klubbens arkivar Henrik Efferøse ca. kl vil vise en film fra 1917, som er fundet i klubbens arkiver. Den handler om kapsejladser, livet på Tjalfe og en pinsefest på Kølles Gård i Humlebæk. Filmen varer ca. 30 minutter. Efter filmen har vi fået lovning på at se en billedserie om 6 meteren Oui-Oui, som Henrik Effersøe nøje har fulgt under ombygningen. Tilmelding til undertegnede. Med venlig hilsen Knud Erik Gleie Svend Aage Christensen Knud Erik Gleie Hans Henning Eriksen

22 22 K. A. S. F O R S I D E N Pit Stop ved Necujamøen Solta. Det ku være dejligt her i den grå vinter! INFORMATIONSUDVALG B A R K A S S E N Allan Jensen (formand) Jeppe Andrup Margit Arentoft Søren Werk (internet) Vagn Hoffmann (internet) Sidste frist for aflevering af materiale til næste nummer af BARKASSEN er den 1. februar 2008 på til medmindre andet er aftalt. Digitale fotos ønskes i så høj opløsning som muligt. Tryk Arentofts Bogtryk INTERNETI N T E R N E T Hjemmeside Formand Sejlerskolen Barkassen Webmaster Teknisk webmaster Fest-og tursejlerudvalg Klubhusudvalget K O N T O R Forretningsfører Nelly Lisby Brefelt Klubkontorets åbningstider: Telefon tirsdag og torsdag kl Personlig onsdag kl Telefon Fax Bank STRANDBERG R E S T A U R A N T Restaurant Strandberg Telefon HAVNEKONTOR H A V N E K O N T O R Havnefoged John Vestergaard Mandag og tirsdag kl og og kl Onsdag-fredag kl og Lørdag og søndag LUKKET KØS K Sejlsport Ø S - S E J L S P O R T Formand Ulrik Andreasen Juniorleder (8-15 år) Gunnar Bjørnsson Ungdomsleder (13-25 år) Claus Brünger A N N O N C E R I B A R K A S S E N Annoncesalg Margit Arentoft , job K.A.S. s medlemsblad BARKASSEN udkommer 8 gange i Oplag 1100 stk. Format A 5. Udgivelsesdatoer 2008 Deadline til martsnummeret er 1. februar marts, 5. april, 1. juni, 15. august, 15. sep., 1. nov dec. Priser 1/1 side kr. 1000,-, 1/2 side kr. 550,-, 1/4 side kr. 300,- Gentagelsesrabat ved samlet bestilling: 2 gange 10%, 3 gange 15%, 4 gange 25%. Priserne gælder for reproklart (dtp) materiale, som sendes til redaktionens adresse: BARKASSEN Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub Strandvænget København Ø

23 K. A. S. 23 BESTYRELSEN B E S T Y R E L S E Formand, Niels Erik Andersen Næstf., Margit Arentoft Kasserer, Jørgen Warming Signe Foverskov Helle Hagelund Lennart Hansen Johan Piil-Henriksen Johnnie Rørvig Leif Vinghof K.A.S. UDVALG U D V A L G Klubhusudvalg Margit Arentoft Fartøjsudvalg Helle Hagelund Bådpladsudvalg Lennart Hansen Kapsejladsudvalg Jan Mørk Larsen Havneudvalg Jørgen Warming Søulke Knud Erik Gleie Skoleudvalg Signe Foverskov Fest- og tursejlerudvalg Johan Piil-Henriksen Informationsudvalg Allan Jensen Kasserer Jørgen Warming FEBRUAR F E B R U A R 1. BARKASSEN udkommer Deadline til næste BARKASSEN 13. Søulkearrangement i Jomsborg Frokost kl. 13 og derefter film 15. Sidste frist for tilmelding til sejlerskolen 18. Klubaften med foredrag Kommunikation for sejlere 21. Bestyrelsesmøde kl MARTS M A R T S 5. Bådejermøde kl Bestyrelsesmøde kl Klubbens fødselsdag Markeres med reception i Jomsborg 26. Generalforsamling Klubmiddag kl. 18 og generalforsamling præcis kl APRIL 12. A P R I L Forårsfest De nye førere hyldes 15. Bestyrelsesmøde kl Informationsaften for A-holdselever aften på sejlerskolen MAJ M A J 30. Forårstræf 30. maj til 1. juni. Træf med sejlads, middag og fest JULI J U L I 5. Start på klubbens sommertogt AUGUST A U G U S T 2. Klubbens sommertogt slut Høsttræf Sejlads om Puks mindepokal, middag og fest BEMÆRK! Ændret dato!

24 24 Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub Strandvænget København Ø B K.A.S Der var nogle medlemmer, der i sidste øjeblik tog ansvar for nytårsfesten Et hurtigt indkaldt møde, med opgavefordeling. Samling i Jomsborg 31. december ca. 2 timer før h.m.s. dronningens nytårstale. Lokalet blev udsmykket, bordet dækket og lækre retter stillet på buffeen. Alt klart kl , hvor alle var i festtøj og kunne skåle efter nytårstalen. Spisning og dans til kl , hvor vi drak champagne og spiste kransekage. Nød fyrværkeriet og hyggede os til ud på de små timer. Næste dag oprydning kl med efterfølgende frokost. Tak til alle for en flot fest med et godt samarbejde. En særlig tak til Henrik Riismark for planlægning og et meget flot fyrværkeri. Med venlig hilsen - Knud Erik Gleie

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

1 5. MARTS 2007 NUMMER 2

1 5. MARTS 2007 NUMMER 2 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 5. MARTS 2007 NUMMER 2 2 N Y T F R A K. A. S. Velkommen til... Djordje Cenic Ole Sørensen Lise Bojer Verup Trygve Friedrichsen Dyveke Ann Tobiassen

Læs mere

1 5. MARTS 2009 NUMMER 2

1 5. MARTS 2009 NUMMER 2 1 5. MARTS 2009 NUMMER 2 2 F R A F O R R E T N I N G S F Ø R E R E N Husk at oplyse den rigtige Adresse Har du glemt at oplyse din nye adresse til K.A.S.? Opkrævninger, BARKASSER med mere, kommer retur

Læs mere

1 1. FEBRUAR 2005 NUMMER 1. Foredragsaftener Årbogen Tilmelding til sejlerskolen

1 1. FEBRUAR 2005 NUMMER 1. Foredragsaftener Årbogen Tilmelding til sejlerskolen K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. FEBRUAR 2005 NUMMER 1 Foredragsaftener Årbogen Tilmelding til sejlerskolen 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resumé af bestyrelsesmødet Alt for

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

1 15. AUGUST 2007 NUMMER 5

1 15. AUGUST 2007 NUMMER 5 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 15. AUGUST 2007 NUMMER 5 2 N Y T F R A K. A. S. Har du brug for et Skrivebord? Nelly har fået et nyt hæve-sænke skrivebord på kontoret. Derfor er det

Læs mere

H K.A.S. 124 år H J/70 H Tilmelding til sommerskolen H

H K.A.S. 124 år H J/70 H Tilmelding til sommerskolen H K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. FEB. 2015 NUMMER 1 H K.A.S. 124 år H J/70 H Tilmelding til sommerskolen H 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Nu har det været nytår og kalenderen

Læs mere

H K.A.S. 124 år H Navigationsprøve H Generalforsamling H

H K.A.S. 124 år H Navigationsprøve H Generalforsamling H K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2015 NUMMER 2 H K.A.S. 124 år H Navigationsprøve H Generalforsamling H 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Om to måneder starter sejlsæsonen,

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

V L E K L O K M O M M E M N

V L E K L O K M O M M E M N VELKOMMEN Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub (K.A.S.) er mødestedet i Københavns centrum for sejlere, der aktivt vil deltage i en attraktiv del af den danske kulturarv at lære sejlerfaget fra bunden og nyde sølivets

Læs mere

Nu er det 9. sæson med den familie- og begyndervenlige mandagsdyst. I 2014 var vi 9 både med, og der deltog vel typisk 4-7 både hver mandag.

Nu er det 9. sæson med den familie- og begyndervenlige mandagsdyst. I 2014 var vi 9 både med, og der deltog vel typisk 4-7 både hver mandag. Kapsejlads for sjov Kapsejlads for sjov 2015 BALLAD KAPSEJLADS FOR SJOV er i gang igen! Man kan stadig nå at tilslutte sig. Nu er det 9. sæson med den familie- og begyndervenlige mandagsdyst. I 2014 var

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Julefrokost & vinterarrangementer

Julefrokost & vinterarrangementer S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E SØULKE 17 Sejlads med gaffelriggere Julefrokost & vinterarrangementer 32 søulke og ledsagere deltog i julefrokosten, der i år bl.a. bød på en meget velsmagende

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. APRIL 2009 NUMMER 3 Forårets ture Standerhejsning Forårsfest 2 ESKADRESEJLADS Ulla og Søren Werk kipper med flaget FEST-OG TURSEJLERUDVALGET 3 Standerhejsning

Læs mere

1 1.FEBRUAR 2006 NUMMER 1. Jomsborg Tilmelding til sejlerskolen Havnens regnskab

1 1.FEBRUAR 2006 NUMMER 1. Jomsborg Tilmelding til sejlerskolen Havnens regnskab K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1.FEBRUAR 2006 NUMMER 1 Jomsborg Tilmelding til sejlerskolen Havnens regnskab 2 F O R M A N D E N S S I D E Formandens side Vi er nu godt i gang med

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015 Indbydelse Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub inviterer til Huggert Pokal d. 30. 31. maj 2015 Kort oversigt: Tilmelding, til kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk inden tirsdag d. 26. maj 2015

Læs mere

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E S Ø U L K E. Sejlads med gaffelriggere. Torskegilde I

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E S Ø U L K E. Sejlads med gaffelriggere. Torskegilde I 21 Torskegilde I 25 Gamle & nye arrangementer D 17 Gourmetarrangement P 12 S K O L E U D V A L G E T 50 års hæderstegn til Mads (Jørgen Hoffmann-Madsen) I 2002 indførte K.A.S. et nyt hæderstegn for 40

Læs mere

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E. Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E. Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den 17 Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den 13. december 2006 i Skovshoved Sejlklub. Ligesom de foregående år var det et vellykket arrangement, og der var mødt 36 deltagere. Vi havde

Læs mere

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Side 1 af 5 Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Bestyrelsens beretning om 2015 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder:

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

REGLEMENT. for K.A.S. sejlerskole

REGLEMENT. for K.A.S. sejlerskole REGLEMENT for K.A.S. sejlerskole 1. Sejlerskolens formål og opbygning Et af K.A.S.s formål er at tilrettelægge og give undervisning i praktisk og teoretisk sejlads. Tilrettelæggelsen af undervisningen

Læs mere

Årsplan for Sejlerskolen 2017

Årsplan for Sejlerskolen 2017 Februar Fredag 10.02.2017 Medhjælperfest i sejlklubben kl. 18.00 Mandag 20.02.2017 instruktørmøde vedr. Certificering af sejlerskolen kl.19.00 Marts Tirsdag 07.03.2017 Introaften for nye sejler skoleelever

Læs mere

1 1. FEBRUAR 2007 NUMMER 1

1 1. FEBRUAR 2007 NUMMER 1 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. FEBRUAR 2007 NUMMER 1 2 N Y T F R A K. A. S. Velkommen til... Charlotte Wegener Maynard Rysgaard Rogert V.Poulsen Ernst Schrøder Jens Bagger Birgit

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Deltagere: Ole Meridin, Formand () Flemming Skøtt Lorenzen, Sekretær (FSL) Lene Pries, Klubhusudvalg () Frederik Kier Riisgaard, Kølbådsudvalg (FKR) Flemming Thomsen, Motorbådsudvalg

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

1 5. APRIL 2006 NUMMER 3

1 5. APRIL 2006 NUMMER 3 1 5. APRIL 2006 NUMMER 3 2 F E S T - O G T U R S E J L E R U D V A L G E T K.A.S.-træf den 9.-11. juni Program i næste nummer af BARKASSEN og på www.ka.s.dk Med sejlerhilsen Johan Piil-Henriksen ALT UNDER

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013

INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013 INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013 Arrangør: Sejlklubben Sundet 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inklusive Skandinavisk

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

En Sejlklub med puls titel på oplæg

En Sejlklub med puls titel på oplæg En Sejlklub med puls titel på oplæg Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører center kultur og

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Lørdag d. 1. september satte vi kurs mod nord Private Lady på traileren målet Hjarbæk Havn. Jens havde studeret vejrudsigten og fundet den gunstigste

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 15. SEP. 2009 NUMMER 6

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 15. SEP. 2009 NUMMER 6 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 15. SEP. 2009 NUMMER 6 2 FEST-OG TURSEJLERUDVALGET Standernedhaling Løbene i K.A.S. Cup en 2009 1) Gaffelriggere (Freja, Ydun, Fylla og Sigyn) 2) Spækhuggere

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

1 1. MARTS 2006 NUMMER 2. K.A.S. 115 år Sommertogt Navigationsprøve

1 1. MARTS 2006 NUMMER 2. K.A.S. 115 år Sommertogt Navigationsprøve K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. MARTS 2006 NUMMER 2 K.A.S. 115 år Sommertogt Navigationsprøve 2 G E N E R A L F O R S A M L I N G Indkomne forslag Punkt e på dagsordenen Bestyrelsen

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset.

Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset. 1 Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset. Tilstede: Niels, Per, Flemming, Lars, Jørgen, Dorte, Grete Fraværende: Margit Referent: Grete Schiesewitz Dagsorden:

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve

Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2013 NUMMER 2 Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Der er to måneder til sæsonstart 2013. Og

Læs mere

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Mandag d. 5. januar 2015 kl. 19.00 REFERAT: Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. Godkendt. 2) Økonomi v. Torben. Status på økonomien.

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

Broarbejde på Stenbideren - hjælp efterlyses!

Broarbejde på Stenbideren - hjælp efterlyses! Dette er Kaløvig Bådelaugs nyhedsmail. Her kan du læse alt om, hvad der rører sig i din klub. Broarbejde på Stenbideren - hjælp efterlyses! Havneudvalget har brug for din hjælp! Belægningen på broen Stenbideren

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel og Maybritt. Casper var fordi for at orientere om et af punkterne. Afbud fra Lars. Referent: Maybritt Dagsorden:

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

DAGSORDEN. Det Maritime Råd. Møde nr. 4

DAGSORDEN. Det Maritime Råd. Møde nr. 4 DAGSORDEN Det Maritime Råd Møde nr. 4 Mandag den 27 august 2012 kl. 17.00 Sted: Sejlklubbens lokaler på Bogense Havn Deltagere: Dagsorden Referat Formand for Teknik og Miljøudvalget, Kim Johansen (KJ)

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype)

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12.03.2014 Deltagere: Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) Ikke mødt: Afbud: Referent: Ulla Dagsorden Valg af referent... 2 Mikkel Gundersen har valgt at gå

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Randers Sejlklub Stiftet 1877

Randers Sejlklub Stiftet 1877 Referat fra den. 28 okt. 2015 1. Forslag til dirigent Henrik Husum - valgt 2. Forslag til protokolfører Poul Larsen - valgt 3. Bestyrelsens beretning Indkaldelse til årets generalforsamling er i år foregået

Læs mere

Sejlklubben Neptun, Vejle. Spørgeskema Undersøgelse af kapsejladssæsonen 2012

Sejlklubben Neptun, Vejle. Spørgeskema Undersøgelse af kapsejladssæsonen 2012 Spørgeskema Undersøgelse af kapsejladssæsonen 2012 Info fra kapsejladsudvalget, via mail og hjemmeside 1. Der er taget initiativ til at vi kan se tilmeldte både løbende på hjemmesiden fra næste sæson.

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget.

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget. 2016 Sidste tur Fredag Så er vi startet på årets sidste tur. Efter et laaangt kryds til Oddesundbroen, hvor vi ventede et kvarter, krydsede vi videre til Jegind Tap, hvor vinden nu var øget fra 7-9 til

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere