Malkeanlæg og mælkekøletanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Malkeanlæg og mælkekøletanke"

Transkript

1 Malkeanlæg og mælkekøletanke Rengøring Juni 2013 vfl.dk

2 Malkeanlæg og mælkekøletanke Rengøring Juni 2013 Redaktion Layout Grafik Foto Udgiver Oplag Helge Kromann, Videncentret for Landbrug, Kvæg Inger Camilla Fabricius, Videncentret for Landbrug, Kvæg Christian E. Christensen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Helge Kromann Videncentret for Landbrug, Kvæg XXXX stk. Side 2 Rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke 2013 Rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke 2013 Side 3

3 Indhold Forord... 5 Hvad er rent?... 6 Målemetoder... 6 Rengøringsparametre De 5 klassiske... 7 Temperatur og tid samt krav til temperatur på forskyl... 7 Minimumskrav til vasketemperatur... 8 Temperatur og tid krav til mellemskyl malkeanlæg og køletanke... 8 Temperatur og tid krav til desinfektion malkeanlæg og køletanke... 8 Temperatur og tid krav til slutskyl malkeanlæg og køletanke... 8 Kemi - krav til typer af kemi, koncentrationer og godkendelser... 9 Doseringsteknik tekniske krav til doseringspumper... 9 Mekanisk påvirkning krav til flowhastighed under rengøring Rengøringsmetodik Frekvens Antal trin på vasken Vekselvask trins vask Generelt Vask, med eller uden filter Design Mindst mulig påvirkning af mælken Drænbarhed Egenkontrol Krav og regler nationale forskelle mellem Danmark og Sverige Forord Svensk Mjölk har udarbejdet rapporten Systemanalys disk. Rapporten beskriver de rengøringsprocesser, der anvendes i forbindelse med rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke på gårdene. Projektgruppen Teknik på Gården har bearbejdet materialet i forhold til de udfordringer vi ser i Danmark. Det overordnede mål med dette arbejde er at forbedre mælkekvaliteten og sænke antal total kim og termokim i den leverede mælk. Samtidig skal arbejdet være med til at implementere de teoretiske anbefalinger fra Systemanalys disk til praktiske anbefalinger til udstyrsleverandører og mælkeproducenter. Materialet er udarbejdet af: Mats Gyllenswärd, Svensk Mjölk Inger Andersson, Svensk Mjölk Anders Christiansson, Svensk Mjölk Finn Nielsen, Arla Foods Jesper Bo Petersen, Arla Foods Per Justesen, VFL, Kvæg - Råvarekvalitet Helge Kromann, VFL, Kvæg - Råvarekvalitet Bilag 1 Rengøringsbegreber Bilag 2 Vandkvalitet S Branchekode for egenkontrol i mælkeleverende besætninger Bilag 3 Vandkvalitet DK Branchekode for egenkontrol i mælkeleverende besætninger Side 4 Rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke 2013 Rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke 2013 Side 5

4 Hvad er rent? Rent kan defineres som en overflade, der ikke indeholder fremmede substanser, hverken smuds eller mikrobiologiske celler. En overflade, er en flade der fremtræder originalt og som ikke er forandret som følge af en utilsigtet handling i forhold til originalen. Fremmede substanser, defineres i forhold til originaliteten af den flade der måles på. Rent er en tilstand, hvor hverken fremmedstoffer eller mikrobiologi er målbare ud fra vedtagne målemetoder. Renhed kan inddeles som følger: 1. Hygiejnisk rent 2. Bakteriologisk rent 3. Absolut rent. Målemetoder 1. Hygiejnisk rent For at opnå resultatet hygiejnisk rent i forhold til Arlagården er følgende måleresultater gældende: ATP = måling foretages på en testflade der er 10 x 10 cm. Følsomheden på traditionelle ATP svaber-metoder er den angivet til 2 femtomol (det er 2 x mol), hvilket stemmer godt overens med andre systemer, som har angivelser i området 1-10 femtomol som følsomheden. Værdierne er opgivet med overflader af rustfristål, værdierne vil være højere på f.eks. gummi eller plast. Definitionen for en helt ren overflade er derfor en flade, hvor ATP er mindre end 1 femtomol ATP. Aftørring med en hvid bomuldsklud på en testflade må ikke resultere i afsmitning på kluden Ved belysning med UV-lys må der ikke kunne påvises tilstedeværelse af belægning Ved test med indfarvning af testfladen (NMK beskrevne standard metoder) må der ikke kunne påvises belægninger Måling af ph på testfladen skal være neutral ph 7 (Eller som ph i det aktuelle råvand) Ingen registrering af utilsigtet duft fra testfladen Neutral test ved måling af klor på testfladen Neutral test ved måling af peroxid på testfladen Mikrobiologiske målinger: Fakta Grænsen for en hygiejnisk ren overflade kan defineres som: < 1 bakterie (totaltælling) eller termoresistente bakterier ved svabning af en overflade af 10 x 10 cm, med spredning på en kimtalsagar (PCA er en fælles substrat til at analysere det samlede antal af bakterier, men mindre nærende end BHIA). Inkubation ved 30 C i 72 +/- 3t. 2. Bakteriologisk rent Bakteriologisk rent defineres som (referenceværdi): Total kimtal <1 bakterie på svabning af i alt fem felter med 10x10 cm (2/100 cm 2 eller 0,02 pr. cm 2 ) sammenlignet med de ovenstående beregninger. Vækstmedium: Casting in Brain Heart Infusion Agar (BHIA), inkubation ved 30 C i 72 +/- 3 timer. De samme kriterier kan bruges til at kontrollere renhed i form af termoresistente bakterier. De henstilles i varmt vandbad ved 63 C/30 minutter. Efter afkøling spredes og dyrkes de som beskrevet ovenfor for det samlede antal af bakterier. Det giver ingen mening at opstille renhedskriterier for andre bakterielle grupper såsom anaerobe bakterier (strengt anaerobe bakterier kan ikke overleve i mælk) eller sporer (koncentration af sporer i mælk er meget lav) eller andre bakterielle grupper. Analyse af det samlede antal af bakterier indfanger de fleste af disse bakterier. 3. Absolut rent For at opnå resultatet absolut rent skal en måling være 0 bakterier og 0 fremmedstoffer. Bakterier defineres som levende organismer aerobe, anaerobe og sporer Fremmedstoffer defineres som værende både organiske såvel som uorganiske forbindelser. Det er altid svært at sætte en grænseværdi på nul bakterier i en analyse af et stort område som 1 m2, da det er meget let at forurene overfladen under prøvetagningen. Rengøringsparametre (de fem klassiske) Temperatur og tid samt krav til temperatur på forskyl Temperaturen på vandet til forskyl skal være mellem C, når det løber ind i anlægget Der er ingen cirkulation på forskyllet dvs. vand ind, vand ud (gælder kun malkeanlæg) Mængden af vand skal tilpasses malkeanlæggets og køletankens udformning og størrelse Den mekaniske påvirkning har stor indflydelse på effektiviteten. Funktion Ved et effektivt forskyl fjernes % af alle mælkeresterne Det er vigtigt, at temperaturen ikke overstiger de 38 C Ved temperaturer > 38 C vil der være stor risiko for fastbrænding af mælkens proteiner og dannelse af proteinbelægninger i anlæg og køletank Der kan efter det første forskyl med fordel anbefales at foretage et eller flere varme forskyl i større silotanke, inden den egentlig hovedvask påbegyndes. Ved brug af flere gange forskyl er det OK at bruge varmt vand til de efterfølgende skyl. Fordelen ved at forskylle mere end én gang er, specielt ved store silotanke, at fastholde temperaturen i tanken. Figur 1. Udløbsventil på mælkekøletank. Figur 2. Svaberprøver i tankudløb. Side 6 Rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke 2013 Rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke 2013 Side 7

5 Minimumskrav til vasketemperatur Minimumskrav til vasketemperaturen defineres som følger: Malkeanlæg med cirkulationsvask Opløsningen cirkulerer i 8-10 minutter. Det er vigtigt, at væsken kommer igennem som propper. Tiden kan nedsættes af hensyn til sluttemperaturen. Temperaturen under vask skal minimum være 60 C i 5 minutter under cirkulationen. Vasketiden bør altid tilpasses malkeanlæggets udformning. Rengøringen skal afsluttes, inden vaskevandstemperaturen når under 42 C (= sluttemperatur). >>Funktion: Varmt vand og kemi opløser, opslemmer og bærer mælkerester ud af anlægget. Hvis sluttemperaturen på vaskevandet kommer under 42 C, bundfældes mælkeresterne (især fedt), og anlægget får en fedtet overflade. Gennemstrømningsvask med hedt vand Der er ingen cirkulation ved gennemstrømningsvask dvs. vand ind, vand ud. Der pumpes en forudbestemt mængde vand eller rengøringsvæske gennem anlægget. Hovedvasken foregår som regel med hedt vand og en starttemperatur på o C. Udløbstemperaturen skal ligge på min. 60 o C i 3 minutter. Figur 3. Vaskeautomat til stor malkestald. Køletanke med cirkulationsvask Opløsningen cirkulerer i 8-10 minutter. Temperaturen under vask skal minimum være 60 C 70 C i minimum 5 minutter under cirkulationen. I systemer med godt hygiejnisk design kan temperaturen ligge lidt lavere, f.eks C, hvis effekten af rengøringsmidlet, den mekaniske effekt og tiden er korrekt dimensioneret. Vasketiden bør altid tilpasses tankens udformning og størrelse. Rengøringen skal afsluttes, inden vaskevandstemperaturen når under 42 C (= sluttemperatur). >>Funktion: Varmt vand og kemi opløser, opslemmer og bærer mælkerester ud af køletanken. Hvis sluttemperaturen på vaskevandet kommer under 42 C, bundfældes mælkeresterne (især fedt), og køletanken får en fedtet overflade. Temperatur og tid krav til mellemskyl malkeanlæg og køletanke Ingen krav til vandtemperatur, der benyttes oftest koldt vand, og mellemskyllet foretages uden cirkulation. >>Funktion: Fjerner rester af rengøringsmiddel og snavs. Samtidig skal mellemskyllet sikre, at f.eks. base og syre ikke sammenblandes, hvis der efterfølgende ønskes et ph-skifte (desinfektion). Temperatur og tid krav til desinfektion malkeanlæg og køletanke Ingen krav til vandtemperatur, der benyttes oftest koldt vand, og desinfektionen foretages med cirkulation. Ca. 4 6 min. >>Funktion: Hæmmer bakterievækst, fjerner kalk- og mælkestensbelægninger. PH skal være mellem 1-2. Den mekaniske påvirkning har stor indflydelse på effektiviteten Temperatur og tid krav til slutskyl malkeanlæg og køletanke Ingen krav til vandtemperatur, der benyttes oftest koldt vand, og slutskyllet foretages uden cirkulation. >>Funktion: Skal sikre at rester af rengøringsmidler eller desinfektionsmidler er udskyllet helt, således at der ikke sker en kontaminering af mælken. Efter endt slutskyl skal ph være 7,0 (eller som ph i det aktuelle råvand). vendes i forbindelse med animalsk dyrehold og rengøring af malkeudstyr. I vandanalysen indgår: Hårdhed, organisk materiale, bakteriologi (lovkrav) og mængde. Kemi krav til typer af kemi, koncentrationer og godkendelser Minimumskrav til rengørings- og desinfektionsmidler defineres som følger: Det er den enkelte leverandør af kemikalier, der er ansvarlig for at overholde alle nationale såvel som internationale regler samt eventuelle særlige mejerikrav, herunder også gældende godkendelser Særlige mejerikrav og internationale krav: Det påhviler den enkelte leverandør at beskrive hvilke doseringer, der skal anvendes, men som en guideline skal/bør der altid anvendes 0,5 dl. pr 10 liter vand, hvis ellers ekstreme vandkvaliteter ikke gør, at doseringen skal justeres i opadgående retning. Fakta Arla Foods anbefaler at anvende rengøringsmidler, der er fri for klor, fosfat og nitrat. Anvendelse af disse rengøringsmidler bidrager til Arlas miljøstrategi, mindsker miljøbelastningen på gården og forbedrer arbejdsmiljøet. Målet er at rengøringsmidler, der indeholder, klor, nitrat og fosfat ikke anvendes på gården med udgangen af Rengøringsmidlerne bør være godkendt af Bra kemråd i Sverige. Doseringsteknik tekniske krav til doseringspumper Minimumskrav til doseringspumper for kemikalier defineres som følger: Doseringspumper, som leveres til dosering af rengørings- eller desinfektionsmidler, skal være af en sådan kvalitet, at de altid er i stand til at pumpe en forud bestemt mængde inden for en given pumpetid, og at de ikke påvirkes under følgende forhold: Temperaturforhold Viskositetsforhold Sugehøjder (skal ifald begrænsninger defineres tydeligt) Pumpelængder (skal ifald begrænsninger defineres tydeligt). Pumpen skal kalibreres, så den kan docere den korrekte mængde under de aktuelle forhold (f.eks. sommer og vinter) Pumpen og tilhørende fittings samt slanger skal være fremstillet af materiale, der ikke påvirkes af den anvendte kemi. Håndtering og opbevaring krav til kemikaliers opbevaring, herunder temperatur og lagringstid Minimumskrav til opbevaring af rengørings- og desinfektionsmidler defineres som følger: Sikkerhedsdatablade på alle kemikalier, der benyttes, skal forefindes på ejendommen. Rengørings- og desinfektionsmidler skal opbevares sikkert, så de ikke kan forurene mælken, hvis beholderne f.eks. vælter. Rengørings- og desinfektionsmidler skal bære tydelig markering af, hvorledes disse skal opbevares. Som en Minimumskrav til vandkvaliteter defineres som følger: Branchekode for egenkontrol i mælkeleverende besætninger anvist i bilag 3 Det er mælkeproducentens ansvar at sikre, at vand til rengøring af malkeudstyr og køletank er af drikkevandskvalitet, både når det gælder vand fra egen boring og vand fra det offentlige. Ved leverance fra det offentlige har vandværket ansvaret for, at vandet er af drikkevandskvalitet ind til mælkeproducentens matrikel. Mælkeproducenten har ansvar for, at vandet inden for egen matrikel er af drikkevandskvalitet. Vandkvaliteten skal altid som et minimum efterleve nationale såvel som internationale regler for vand, som an- Figur 4. Vaskeautomat til stor udendørs silotank. Side 8 Rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke 2013 Rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke 2013 Side 9

6 guideline skal alle kemikalier kunne tåle temperaturer ned til 0 C. (+10 o C.) Rengørings- og desinfektionsmidler skal bære tydelig markering af, hvor længe de kan anvendes efter brud på emballagens lukning. Som en guideline skal alle kemikalier kunne tåle at blive anvendt minimum 6 måneder efter emballagens ibrugtagning. Mekanisk påvirkning krav til flowhastighed under rengøring Minimumskrav til flowhastigheden defineres som følger: Malkeanlæg med cirkulation: Opløsningen skal cirkulere med en hastighed på mellem 2,5 og 3,5 meter pr sekund For at sikre, at alle indvendige overflade får kontakt til rengøringsopløsningen, skal der dannes turbulens (vandpropper) under vasken For at opnå en god mekanisk påvirkning skal hastigheden på disse propdannelser være mellem 7,0 og 9,0 meter pr. sekund Anlægsleverandøren har ansvaret for, at rengøringssystemet er i stand til at holde det pågældende anlæg rent. Gennemstrømningsvask med hed vand Der er ingen cirkulation ved gennemstrømnings vask - dvs. vand ind, vand ud. Opløsningen pumpes gennem De 4 vaskefaktorer Mekanisk påvirkning Tid anlægget til afløb. I denne anledning dannes ingen propper. For at opnå en tilstrækkelig mekanisk påvirkning kræves det, at flowhastigheden overstiger 1,5 m/ sekund. Køletanke med cirkulation: Opløsningen skal cirkulere med en sådan hastighed, at den pågældende køletanks vasketurbine fungerer efter hensigten og således, at alle flader i tanken er rene efter endt vask I køletanken spredes opløsningen på tanksiderne gennem sprayballs, dyser eller vasketurbiner. Den mekaniske påvirkning bliver ikke så kraftig som i rør, hvorfor det er vigtigt, at vasketemperatuen og doseringen af rengøringsmidlerne er korrekt. Desuden er det naturligvis vigtigt, at fordelingen af opløsningen fungerer sådan, som det er tiltænkt. Opløsningen pumpes tilbage fra slutenheden til vaskeautomaten med en pumpe. I denne anledning dannes ingen propper. For at opnå en tilstrækkelig mekanisk påvirkning kræves det, at flowhastigheden overstiger 1,5 m/sekund. Anlægsleverandøren har ansvaret for at rengøringssystemet er i stand til at holde den pågældende køletank ren. Kemi Temperatur Rengøringsmetodik Frekvens Malkeanlæg: Malkerobot: Mælketank: Skal altid rengøres efter hver malkning Skal som minimum vaskes to gange i døgnet. Det anbefales, at rengøring foretages oftere Skal altid rengøres efter hver tømning. Antal trin på vasken Vask defineres som udgangspunkt på to forskellige objekter: Malkeanlæg Konventionel/AMS Mælketank. Der skelnes mellem to typer af vask: Vekselvask/3-trinsvask (anvendes i Sverige og Danmark) 5-trins vask (anvendes kun i Danmark). Vekselvask Trin 1 Forskylning med lunkent (35-38 C) vand til alle mælkerester er væk. Det kan med fordel anbefales at foretage et eller flere varme forskyl i større silotanke efter det egentlig forskyl, inden varmvask påbegyndes. Trin 2 Vask med varmt vand og kemikalie Starttemperaturen bør være mindst 75 C. Ved gennemstrømningsvask min. 90 o C. Om morgenen vaskes der med et alkalisk vaskemiddel Om aftenen vaskes der med et surt vaskemiddel Ved vask af køletank veksles der hver anden gang mellem alkalisk og surt vaskemiddel Opløsningen skal cirkulere i 8-10 minutter Temperaturen under vask skal minimum være 60 C i 5 minutter under cirkulationen. Vasketiden bør altid tilpasses anlæggets udformning Rengøringen skal afbrydes, inden sluttemperaturen når under 42 C. Ved gennemstrømningsvask skal udløbstemperaturen være min. 60 o C. i min. 3 minutter. Trin 3 Efterskylning med koldt vand til alt rengøringsmiddel er ude af anlægget Der skylles, indtil vandet er rent og har nået ph 7 (eller ph som det aktuelle råvand). 5-trins vask Som udgangspunkt findes der tre typer af 5-trins vask: Vask med surt rengøringsmiddel som trin 4 Vask med surt sulfat som rengøringsmiddel i trin 4 Vask med rengøringsmiddel som trin 4. Der veksles mellem et alkalisk og et surt rengøringsmiddel. Trin 1 Forskylning med lunkent (35-38 C) vand til alle mælkerester er væk. Det kan med fordel anbefales at foretage et eller flere varme forskyl i større silotanke efter det egentlig forskyl, inden varmvask påbegyndes. Trin 2 Vask med varmt vand og kemikalie Starttemperaturen bør være mindst 75 C. Ved gennemstrømningsvask min. 90 o C. Der vaskes med et alkalisk vaskemiddel Opløsningen skal cirkulere i 8-10 minutter Temperaturen under vask skal minimum være 60 C i 5 minutter under cirkulationen. Vasketiden bør altid tilpasses anlæggets udformning Rengøringen skal afbrydes, inden sluttemperaturen når under 42 C. Ved gennemstrømningsvask skal udløbstemperaturen være min. 60 o C. i min. 3 minutter. Trin 3 Mellemskyl med koldt vand til alt rengøringsmiddel er ude af systemet. Trin 4 Cirkuler med vand tilsat desinfektionsmiddel, syre eller surt sulfat Opløsningen cirkulerer i 4-5 minutter. Trin 5 Efterskylning med koldt vand til alt desinfektionsmiddel, syre eller surt sulfat er ude af systemet Der skylles, indtil vandet er rent og har nået ph 7 (eller ph som det aktuelle råvand). Generelt Syre og surt sulfat skal skylles ud af systemet umiddelbart efter trin 4. Desinfektionsmiddel må gerne henstå i systemet indtil næste malkning Umiddelbart før næste malkning skal der altid skylles grundigt med rent vand Hvis der anvendes desinfektionsmiddel skal det i Danmark være godkendt af Fødevarestyrelsen Under alle rengøringens faser skal væsken berøre alle flader. Vask, med eller uden filter For at kunne producere mælk af højeste og reneste kvalitet er filtrering en del af malkningsprocessen, der ikke kan udelades. Filtrering skal sikre, at smuds, hår, strå, gødning, insekter osv. separeres fra og ikke kommer med i den mælk, som sendes til mejeriet. Et mælkefilter er et uundværligt redskab, som medvirker til en kvalitetssikring af mælken, men ved mangel på skift af filter udgør det en potentiel risiko for et Side 10 Rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke 2013 Rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke 2013 Side 11

7 forøget kimindhold. Et mælkefilter er et éngangsfilter, der normalt er dimensioneret til at filtrere mælken under et malkeforløb, der aldrig overstiger 8 timer. Man bør skifte filter i forbindelse med: Alle rengøringer Altid umiddelbart før en ny malkning påbegyndes. Husk, at hvis der er pladekøler på malkesystemet, skal filterskift ske både før og efter rengøring. I AMS-anlæg skal rengøring og filterskift foretages mindst to gange pr. døgn. Det anbefales, at rengøring og filterskift foretages oftere. Eventuelt ved montage af filterhus med automatisk filterskifte. Design Mindst mulig påvirkning af mælken Malkeanlæg med dertil hørende mælketank og vaskeanlæg inkl. diverse rørføringer, pumper og ventiler skal behandle mælken på den mest skånsomme måde og være designet således, at det kan rengøres som beskrevet under Rengøringsparametre. Der er en lang række forhold, der skal tages hensyn til, når mælken skal påvirkes mindst muligt. Valg af produktberørt materiale Uanset hvilket materiale der vælges, skal det være modstandsdygtigt over for korrosion og godkendt til kontakt af fødevarer. Leverandøren af udstyret skal kunne dokumentere, at gældende lovgivning overholdes. Ved service og udskiftning skal dele være mærket Til fødevarer eller tilsvarende symbol eller mærkning, alternativt skal det fremgå af følgeseddel. Design af rørsystemer skal sikre optimal fremføring af mælken ved anvendelse af færrest mulige komponenter. En enkel og ukompliceret rørføring er nemmest at rengøre og behandler samtidig mælken skånsomt. Da det samtidig gælder om at minimere tryktabet igennem systemet så meget som muligt, er det nødvendigt at begrænse antallet af bøjninger, ventiler mm. Rørdimensioner bør så vidt muligt have samme dimensioner gennem hele anlægget. Skal dimensionen ændres, skal det ske med excentriske konus, således at der ikke dannes lommer, som ikke kan rengøres og skader mælken. Rørføring Der ses ofte komplicerede rørsystemer, hvor rørene unødvendigt er trukket op og ned med alt for mange bøjninger. Keep it simple! En for dårlig rørføring betyder: at rengøringen vanskeliggøres nogle gange umuliggøres at tryktabet forøges og dermed forøges driftsomkostninger at omkostningerne til køb og installation af anlæg fordyres. Drænbarhed Design af udstyr Udstyret skal været designet til levnedsmidler og kunne rengøres. Er der monteret en rengøringsdyse/-turbine, skal den kunne gøre udstyret rent hele vejen rundt. Rengøringsdysen/-turbinen skal være designet og monteret korrekt, så der ikke forekommer områder, der f.eks. dækkes af et røreværk, hvor der ikke rengøres. Det skal være muligt at inspicere og rengøre dyser/turbiner. Udstyret skal kunne drænes, således at der ikke kan henstå mælkerester eller rengøringsvæsker. Ventiler Placeringen er uhyre vigtig for, at hele anlægget skal kunne rengøres, og at mælken ikke ødelægges. Ventiler skal være korrekt dimensioneret og placeret, således at der ikke opstår dødlommer og skyggezoner. Krav til svejsninger Det gælder både for enkeltkomponenter og montage. Alle svejsninger i rustfrit stål skal udføres af certificerede svejsere og bør udføres, så svejsningen på produktsiden bliver så glat som muligt uden grater, sprækker og lignende. Anbefalede retningslinjer for forberedelsen og udførelsen samt kontrol af svejsning i rustfrit stål bør følges (se f.eks.: Montage Det nytter ikke noget, at alle komponenterne er korrekt designet, hvis montagen ikke lever op til de hygiejniske designkrav. Det er vigtigt, at montørerne, der installerer udstyret, har den fornødne viden og ekspertise, således at udstyret efterfølgende både virker optimalt og kan rengøres. Det er også vigtigt, at en installationsvejledning følges fuldt ud. Kontrol af mælkens kvalitet Kim: Høje kimtal og problemer med termoresistente kim fra synlige belægninger og biofilm i anlægget kan være forårsaget af en kompliceret anlægsbygning og et uhensigtsmæssigt design. FFA: En stigning i mælkens indhold af frie fedtsyrer (FFA) efter montage af nyt udstyr kan være en god indikator for, at mælken ikke behandles skånsomt. Mælkens indhold af FFA ligger normalt på 0,3-0,7mmol pr. liter mælk. FFA-værdier over 1 kan smages i mælken. Mælkens indhold af FFA er en konsekvens af ødelagte fedtkugler. Fedtkuglernes robusthed er afhængig af faktorer som foder, genetik, sundhed og køernes laktationsstadie. Sker der en ændring i FFA-indholdet, kan det derudover skyldes fysiske påvirkninger. Typisk kan det være lufttilblanding, men design- og montagefejl vil også kunne påvirke FFA-indholdet i en uheldig retning. Figur 5. AMS anlæg med automatisk filterskifte. Figur 6. Mælkeudskiller på stor malkekarrusel udført i rustfrit stål. Side 12 Rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke 2013 Rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke 2013 Side 13

8 Egenkontrol Kontrol af vaskeresultatet Kravet til hvert enkelt anlæg (malkeanlæg, AMS, mælkekøletank, buffertank mm.) skal løbende kontrolleres. Med hvilken frekvens fastsættes i første omgang af fabrikanten/leverandøren af anlægget. Instruktioner for daglige, månedlige og årlige rutiner/service skal medfølge udstyret ved montagen på gården. På gården skal der findes en instruktion for rengøring, som angiver hvilket vaskeprogram, der er installeret ved montage af anlægget med udførte opdateringer. For at kunne gennemføre egenkontrol og opfølgning på vasken skal man nemt kunne finde oplysninger om vandforbrug og anbefalede temperaturer, som skal overholdes under de enkelte trin i rengøringen. For at alle, som arbejder med malkning og rengøringen af anlægget for at kunne følge op på doseringen af rengøringsmidler skal der findes en tydelig anvisning på mæng- den af rengøringsmiddel (alkalisk eller surt rengøringsmiddel) og eventuelt desinfektionsmiddel, angivet pr. 10 liter vand, alternativt pr. vask. Eksempel på hvordan et skema til notering af vandmængde, temperatur og de forskellige rengøringsmidler kan se ud ses på næste side. Udstyrsleverandøren bør angive normal indstilling og værdier på de forskellige vaskeparametre, som gælder specifikt for det pågældende anlæg. Gården skal til sin egenkontrol anvende disse kontrol-/tjekpunkter for at følge rengøringen løbende og regelmæssigt. Forslag til nogle kontrolpunkter: Skyllefasens sluttemperatur Hovedvaskens start- og sluttemperatur Forbruget af rengøringsmidler. Normalt noteres værdierne for dagens kontrol for de enkelte trin i vaskeprogrammet og kan i forbindelse med fejlfinding mv. følges på dagsniveau inden for de sidste 2-3 måneder. I ældre malkeanlæg og mælkekøletanke findes der kun temperaturmåling på kølingen, hvorfor det nemmeste vil være at måle temperaruren på udløbsvandet med et almindeligt termometer efter de enkelte trin i vaskeprogrammet. Nedenfor findes et eksempel på et skema, som kan anvendes på gården til en månedlig kontrol og dokumentation af vasketemperaturen i de forskellige programtrin. Regelmæssig egenkontrol af vasketemperatur i malkeanlæg og mælkekøletank MalKEanlæg Forskylstemp. Der er ofte relativt langt mellem serviceintervallerne, som udføres af eksternt servicepersonale, og derfor er den daglige rutine med kontrol af anlægget et vigtigt element. Her noterer man eventuelle afvigelser, som kan være en rigtig god hjælp for serviceteknikeren, der så kan se, om anlægget er korrekt indstillet og lokalisere opståede fejl samtidig med, at serviceteknikeren udfører normal service på anlægget. Det, at der dagligt holdes kontrol med udvalgte vaskeparametre og nedkølingstiden på mælken gør, at man får en indikation af, om kølingen foregår normalt, og anlægget kører korrekt. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Malkeanlæg, mælkekøletank, buffertank Tid eller cirkulation Vandmængde Temperatur Forskyl 1 Forskyl 2 Temp. på hovedvask (start, slut) Forbrug af rengør. middel l/dag el. l/md. Forskyl 3 Hovedvask Mellemskyl Desinfektion Slutskyl 1 Slutskyl 2 Dosering af rengøringsmiddel Alkalisk Surt Andet MælKEkøletank Forskylstemp. Temp. på hovedvask (start, slut) Forbrug af rengøringsmiddel l/dag el. l/md. Mælkens temp. 2 eller 3 timer efter endt malkning (se mejerikrav) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Side 14 Rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke 2013 Rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke 2013 Side 15

9 Tjekliste mælkekøletank Rutinemæssig kontrol Tjekliste AMS Rutinemæssig kontrol MælKEKølEtanken Frekvens Kontrolpunkt Afvigelse, dato Handling, DATO Robot Frekvens Kontrolpunkt Afvigelse, dato Handling, dato Regelmæssig kontrol af tanktermometer Løbende +4 o C Kontrol af kamerafunktion 2 gange dagligt Korrekt funktion Kontrol af vask Efter hver vask Er tanken ren? Kontrol af vaskefunktion (luftindspil, lækager mv.) 1 gang om ugen Er anlægget rent? Tjekliste malkeanlæg Kontrol af patterengøring Dagligt Korrekt funktion Rutinemæssig kontrol Kontrol af filter og filterhus Ved hvert filterskifte Er filteret meget smudsigt? Malkeanlæg Frekvens Kontrolpunkt Afvigelse, dato Handling, dato Kontrol af filter Ved hvert filterskifte Er filteret meget smudsigt? Kontrol af vask En gang om ugen Er anlægget rent? Figur 7. Ventilbatteri fra malkerobotter til mælkekøletank. Figur 8. Dobbelt pladekøler på stor side by side malkestald. Side 16 Rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke 2013 Rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke 2013 Side 17

10 Krav og regler nationale forskelle mellem Danmark og Sverige Danmark Biociddirektivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8 EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter på markedet kaldet, Biociddirektivet. Biociddirektivet (et EU-direktiv) vil først blive implementeret fuldt ud i Danmark i 2013/2014, når det handler om de midler vi bruger i mælkeproduktionen. Efter implementeringen vil det så kun være de desinfektionsmidler der er godkendt i Biociddirektivet som må benyttes fremadrettet. Det er Miljøstyrelsen i Danmark der skal forestår administrationen af dette direktiv og falder dermed væk fra Fødevarestyrelsen regi. Læs mere på: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter. Desinfektionsmidler skal være godkendt Fødevarestyrelsen skal godkende desinfektionsmidler, pattedypnings- og yveraftørringsmidler, før fødevareindustrien og landbruget må bruge dem, for at undgå afsmitning til fødevarer. Godkendelse af produkterne sker ud fra en vurdering af den desinficerende effekt og om rester af disse produkter kan forurene fødevarer. Kun produkter, der ikke medfører en sundhedsrisiko, bliver godkendt. Rengøringsmidler til brug i fødevareindustrien skal ikke være godkendt af Fødevarestyrelsen. For disse midler gælder de generelle krav i fødevareforordningen om, at fødevarer ikke må være sundhedsskadelige. Læs mere på: Bekendtgørelse om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v. Sverige Kemikalielovgivningen Sammenfatning Et nyt regelsæt omkring kemikalier er netop nu ved at blive indført i EU. Regelsættet indebærer, at en stor del af ansvaret for overholdelse af reglerne lægges over på fabrikanter og importører af kemikalier. Alle midler og produkter skal registreres. Den, som får et produkt registreret, skal fremlægge data om produktets egenskaber, foretage en risikovurdering af midlerne og beskrive hvilke tiltag, der kræves, for at håndteringen kan ske på en sikker måde. Midler og blandinger skal klassificeres i forskellige fareklasser. Information om klassificering, og hvordan et produkt skal håndteres, skal fremgå via et sikkerhedsdatablad og mærkning. Skadelige produkter placeres på en særlig liste. Disse produkter kræver en særskilt vurdering og gennemgang. Virksomme midler i biocidprodukter må vurderes i forhold til deres miljø- og sundhedsrisiko og selve produktet skal vurderes og godkendes under hensyntagen til dets anvendelse. I vurderingen indgår en bedømmelse af risiko og nødvendige tiltag for at beskytte personer, dyr og miljø samt fareklasse identificering og fastsættelse af krav til opbevaring. Ved bedømmelsen skal der også tages hensyn til produktets effektivitet og fordelene ved at anvende produktet. Hvad indebærer det nye regelsæt i forhold til rengøring af malkeudstyr Det nye regelsæt indføres successivt de kommende år. Desinfektionsmidler, der kan komme i forbindelse med foder og levnedsmidler, skal være godkendt i forhold til Biociddirektivet fra og med REACH skal være fuldt implementeret i Ny klassificering og nye symboler for de forskellige fareklasser indføres, og sikkerhedsdatablade skal være tilpasset de nye regler. Vi har vurderet, at kravene i det nye regelsæt ikke vil være lige så høje, som de i dag er i Bra Kemråd. På lang sigt vil der dog komme en begrænsning for de mest farlige midler. Regelsættet Både EU og nationale regler regulerer produkternes anvendelse og håndtering. Her følger en kort beskrivelse af de vigtigste love og regler. REACH Europarlamentet og Rådets forordning (EG) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier er en omfattende forordning for kemikaliehåndtering. Den forkortes og kaldes i daglig tale REACH. Hoveddelen af regelsættet trådte i kraft i 2008, men er ikke fuldt implementeret før i Kravene til fabrikanter, importører og brugere af kemikalier går langt længere end tidligere regler. Dem, som fabrike- rer eller importerer kemikalier, skal først registrere midler og recepter hos den Europæiske kemikaliemyndighed. Dem, som registrerer kemikalier, skal fremvise data på deres produkter og dokumentere deres egenskaber og vurdere risikoen og beskrive hvilke tiltag, der kræves for at kunne håndtere og anvende produkterne sikkert. Dem, som fabrikerer eller importerer end 10 tons pr. år, skal desuden affatte en kemikaliesikkerhedsrapport, som en del af dokumentationen i forbindelse med registreringen. Rapporten skal indeholde en kemikaliesikkerhedsvurdering og anbefalinger for en sikker håndtering af produktet. Hvis produktet klassificeres som farligt, skal der ligeledes indgå en eksponeringsbedømmelse i kemikaliesikkerhedsrapporten. Eksponeringsscenarierne skal indeholde en beskrivelse af, hvordan midlet produceres og anvendes via en hel livcyklusanalyse samt hvilke forholdsregler, der anbefales for en sikker anvendelse af produktet. Eksponeringsscenariet skal vedlægges sikkerhedsdatabladet. Forordningen indeholder en fortegnelse over midler, som kan medføre alvorlig risiko for personers sundhed og på miljøet. Det er midler, som er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske, langtidsnedbrydelige eller ophobes i fødekæden (vpvb). Her placeres også midler, der har andre problematiske egenskaber som f.eks. hormonforstyrrende stoffer. Nye midler vil blive opført på listen successivt. Midler, optaget på listen, kan blive genstand for en tilstandsvurdering, inden de kan sælges og anvendes. CLP og KIFS 2005:7 Europarlamentet og Rådets forordning (EG) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning, emballering af midler og produkter forkortes CLP-forordningen (classification labelling packaging). Forordningen trådte i kraft 1. januar 2009, men frem til 2015 sker der en gradvis overgang fra de nationale regler (KIFS 2005/7 om klassificering og mærkning) til CLP-forordningens bestemmelser. Klassificeringen af et middel eller produkt afhænger af den fare og den alvorsgrad, midler eller produktet tillægges i forhold til den risiko, der potentielt er for menneskers sundhed og miljøet. Midlerne bliver klassificeret i 3 forskellige fareklasser: fysisk farligt (f.eks. ætsende), miljøfarligt og sundhedsfarligt. CLP-forordningen indeholder kriterier for, hvordan et middel eller produkt skal klassificeres. I almindelighed har fabrikanter, importører og distributører ansvaret for at kontrollere om deres produkter er korrekt klassificeret. Den Europæiske Kemikaliemyndighed (Echa) har et offentligt register over klassificering og mærkning, til hvilket fabrikanter og importører skal indrapportere deres klassificeringer. Fra den 1. december 2010 har fabrikanter og importører pligt til at lade deres produkter registrere. Alle midler skal registreres ifølge REACH-forordningen. Det samme skal alle midler, der berøres af PLC-forordningen og klassificeres som farlige. Dem, som fabrikerer eller indfører kemiske produkter eller biotekniske organismer til Sverige og markedsfører dem, er pligtig til at afgive oplysninger om risiko og fare ved produkterne, og hvordan de kan håndteres sikkert. To ting anvendes for at sikre, at informationer om produkternes farlighed oplyses. Dels mærkning af emballage, dels de sikkerhedsdatablade som foreskrives i Forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Informationerne skal være på svensk for produkter som sælges i Sverige. Når det gælder emballage, må indholdet ikke kunne lække eller sive ud i al den tid, produktet anvendes. Beholdere (dunke, tromler etc.) må ikke have en form eller udseende, der kan lokke børn eller give anledning til misforståelser hos forbrugeren. De må heller ikke have form eller udseende, der kan forveksles med emballage til levnedsmidler, dyrefoder, lægemidler, hygiejneartikler eller kosmetik. Biociddirektivet Europarlamentets og Rådets Direktiv 98/8 EG af den 16. februar 1998 om udfasning af biocidprodukter på markedet kaldes Biociddirektivet. Det implementeres i den svenske lovgivning gennem kap. 14 miljøkoder (1998:808), Forordning (2000:338) om biocidprodukter og Kemikalieinspektionens forskrifter (KIFS 2008:3) om bekæmpelsesmidler. Virksomme stoffer i biocidprodukter skal udfases afhængig af deres miljø- og sundhedsrisiko. Udfasningen sker med hensyn til produkternes anvendelsesområder. Det vil sige i forhold til midlernes anvendelse i forskellige produkttyper. Der findes 23 sådanne produkttyper. F.eks. produkttype 4 desinfektionsmidler til udendørsbrug/staldbrug, der kommer i forbindelse med foder og levnedsmidler. Virksomme stoffer, som bedømmes fortsat at kunne anvendes, listes i den enkelte produkttype i et bilag til direktivet. Derefter skal selve produktet vurderes og godkendes med hensyn til dets anvendelse. I vurderingen indgår en risikovurdering af det virksomme stof og eventuelt andre stoffer i produktet, der tilsammen kan have en uheldig indflydelse på omgivelserne samt en identificering af faremomentet og fastsættelse af det maksimalt acceptable indhold af stoffet i produktet (koncentration, hvor der ikke observeres nogen skadevirkning). I risikovurderingen bedømmes risikoen for mennesker og dyr, påvirkning af miljøet og nødvendige tiltag for at beskytte mennesker, dyr og miljø. Resultatet af risikovurderingen sammenstilles, og der tages hensyn til eventuelle synergetiske effekter af forskellige komponenter i produktet. Ved bedømmelsen skal der også tages hensyn til produktets effektivitet og fordelene ved at anvende produktet. Effektiviteten skal mindst modsvare effektiviteten af et referenceprodukt eller andre tilsvarende produkter. Det er fabrikanten, som skal fremskaffe dokumentationen til brug for vurderingen og ligeledes bekoste den. Direktivet trådte i kraft i Direktivet indeholder et langsigtet program for dets implementering. Der iblandt en prioritering af de forskellige produktgrupper. For desinfektionsmidler til anvendelse i udendørs og i stalde, der kommer i kontakt med levnedsmidler og foder, kræves en godkendelse af disse allerede fra 14. maj Af de produktgrupper, der er omfattet af Bra Kemråd, berøres desinfektionsmidler og eventuelt også desinficerende yverplejeprodukter. Side 18 Rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke 2013 Rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke 2013 Side 19

11 Bilag Bilag 1. Rengøringsbegreber Aggressiv vand Vand, som har et overskud af frit kuldioxid, som derfor kan være aggressivt/ætsende over for metaller i rør, fittings, ventiler osv. Hovedvask Under hovedvasken cirkulerer rengøringsmidlet i mælkeanlægget/mælkekøletanken, der rengøres hver for sig. Tilstrækkelig høj temperatur er vigtigt, for at rengøringsmidlet er effektivt. Rengøringsmidler for cirkulationsvask er enten alkaliske (højt ph) eller sure (lavt ph). De indeholder komponenter, som gør at overfalder, der er i kontakt med mælk, kommer i god kontakt med rengøringsvæsken. Derefter tager andre komponenter hånd omkring fedt og protein, som løsnes fra overfladerne og siden holdes opløst i væsken, så de ikke bundfælder igen. Laktose er let opløselig og opløses endda i rent vand. Rengøringsmidlet indeholder også komponenter (kompleksbyggere), der forhindrer ioner af kalcium, magnesium, jern og mangan i hårdt vand i at forstyrre vaskeprocessen. Lud (alkalisk) Lud har en vigtig funktion i forbindelse med opløsning (sammen med andre komponenter i rengøringsmidlet) og nedbrydning af protein og fedt, så de kan tranporteres bort i forbindelse med rengøringen. Hygiejnisk design Gennemtænkt konstruktion og valg af komponenter til malkeanlægget og mælkekøletank, som gør at anlægget er nemt at rengøre og dræne. ATP-måling En metode til kontrol af rengøringen, der bygger på, at mælkerester indeholder ATP, som kan detekteres efter svabning gennem en måling af lysgennemgang i et instrument. Kompleks byggere Indgår i rengøringsmidler og anvendes til at binde metal-ioner i opløselig tilstand, så man undgår udfældning af f.eks. karbonat- og fosfat ioner samt organisk materiale. Biofilm Cirkulations vask En koloni af bakterier, som sidder fast på en overflade og omgiver sig med et beskyttende slimlag samt mælkerester i form af en belægning. Biofilm opstår, når rengøringsparametrene ikke er tilstrækkeligt afstemt indbyrdes. Typisk i de dele af anlægget, hvor det er svært at rengøre. Biofilm kan være meget svær at fjerne. Derfor bør forekomsten af biofilm forebygges gennem en god og tilstrækkelig rengøring. Rengøringsvæsken cirkuleres i anlægget ved hjælp af en pumpe eller anlæggets vakuum. Mekanisk effekt Oxiderende midler Den rengørende effekt, som udløses af vandpropper i rørledninger, gennem pumpning og brusehoveder/vasketurbiner i mælkekøletanken. Den mekaniske effekts funktion kræver den rigtige vandmængde og flow i de forskelige trin af vaskeprocessen. Oxiderende midler som natriumhypochlorit, hydrogenperoxid og natrium kan anvendes som tilsætning til rengøringsmidler for at understøtte nedbrydningen af organisk materiale gennem oxidering, hvilket accelerere rengøringsprocessen. Natriumhypoclorit og andre klorholdige produkter anbefales ikke på grund af miljøhensyn. Desinfektion Rengøring/vask Rengøringsparametre Ved desinfektion elimineres antallet af bakterier yderligere. Hvis der udføres desinfektion, skal dette ske efter der er foretaget rengøring, ellers er den ikke effektiv. Formålet med rengøringen er af fjerne rester af mælk, som kan udgøre næring og grobund for bakterier mellem malkningerne. Samtidig bidrager rengøringen til en minimering af forekomsten af bakterier i anlægget, enten ved at de transporteres ud af anlægget eller dør under vasken. De parametre, som kan anvendes for at påvirke vaskeresultatet. Vand, rengøringsmidler, temperatur, mekanisk påvirkning (turbulens) og tid. Syre Tensider/vaskemidler Termoresistente bakterier/termokim Syre opløser protein men ikke fedt. Syre løsner belægninger af uopløselige metalsalte og belægninger af kalciumkarbonat, kalciumfosfat mm,. som indgår sammen med protein i mælkesten. Inaktive midler som indgår i rengøringsmidler for at understøtte/fremme andre komponenters funktion og for at borttransportere fedt. Bakterier som overlever mælkens pasteurisering (72o C/15 sek.) på mejeriet. På grund af denne egenskab havner de i mejeriprodukterne og kan påvirke disse negativt. Ved god og tilstrækkelig rengøring bør indholdet af termoresistente bakterier ikke overstige 300/ml. i mælken. Varmeresistensen øger også risikoen for, at disse bakterier etableres i malkeanlægget, hvis rengøringstemperaturen er for lav. Dræning Formålet er at minimere mængden af vand, der står tilbage i anlægget samt evt. mælkerester, der kan give anledning til bakterievækst. Total kim Total kim er et mål for bakterieindholdet i mælken. Antallet kan variere afhængigt af hygiejnen ved rengøring og nedkølingen af mælken. Når vaskefunktionerne er i orden og kølingen fungerer, bør antal total kim ikke overstige /ml. mælk Efterskyl Sker oftest med koldt vand. Ved efterskylning transporteres alle partikler ud af anlægget, så de ikke bundfældes igen. Det samme gælder evt. rester af rengøringsmiddel. Vand Vand, der anvendes til rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke skal være af drikkevandskvalitet. Forskyl Gennemstrømningsvask Anvendes for at fjerne hovedparten af mælkeresterne. Hvis der ikke forskylles tilstrækkeligt, vil mængden af rengøringsmidler skulle øges for at rengøre anlægget. Samtidig øges risikoen for belægninger. Det er derfor vigtigt, at skyllevandet cirkulerer i anlægget og ikke bare pumpes rundt en gang og derefter ledes ud. Der er ingen cirkulation ved gennemstrømningsvask dvs. vand ind, vand ud. Opløsningen pumpes gennem anlægget til afløb. Vekselvask Zinnerske cirkel Et rengøringssystem hvor man veksler mellem et alkalisk og et surt rengøringsmiddel. Formålet er bl.a. at forhindre forekomst/opbygning af kalk-belægninger og mælkesten. En grafisk præsentation af de 4 vaskeparametres relative og indbyrdes betydning, i form af et lagkagediagram med forskellige størrelse af stykkerne. Alle vaskeparametre er nødvendige, men kan varieres inden for et vist interval. Hvis man reducerer på en parameter, må man kompensere ved at øge de øvrige tilsvarende. F.eks. mindre rengøringsmiddel => højere temperatur. Side 20 Rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke 2013 Rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke 2013 Side 21

12 Bilag 2 Vandkvalitet Bilag 3 Vandkvalitet S Branchekode for egenkontrol i mælkeleverende besætninger DK Branchekode for egenkontrol i mælkeleverende besætninger Side 22 Rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke 2013 Rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke 2013 Side 23

13 Agro Food Park 15 Skejby DK 8200 Aarhus N T F vfl.dk

Projekt Reduceret miljøbelastning Omstilling af vaskeprocedure i malkeanlæg fra 5-trins vask til 3-trins vask

Projekt Reduceret miljøbelastning Omstilling af vaskeprocedure i malkeanlæg fra 5-trins vask til 3-trins vask Projekt Reduceret miljøbelastning Omstilling af vaskeprocedure i malkeanlæg fra 5-trins vask til 3-trins vask Afdelingen for Veterinære forhold og Råvarekvalitet Mejeriforeningen/Dansk Kvæg Slutrapport

Læs mere

TERMORESISTENTE BAKTERIER

TERMORESISTENTE BAKTERIER TERMORESISTENTE BAKTERIER TERMORESISTENTE BAKTERIER er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15 8200 Aarhus N T +45 8740 5000 W seges.dk Forfatter Helge Kromann, SEGES Review Per Justesen Layout og produktion

Læs mere

Ren mælk i den konventionelle malkestald

Ren mælk i den konventionelle malkestald Ren mælk i den konventionelle malkestald Kvalitetsrådgiver Henrik Abildgaard Hansen Videncentret for Landbrug, Kvæg Mobil nr.: 2172 5957 E-mail: hah@vfl.dk Kvalitetsrådgiverne www.mælkekvalitet.dk Placering

Læs mere

Sæt omkostninger til vedligehold på skrump

Sæt omkostninger til vedligehold på skrump Sæt omkostninger til vedligehold på skrump Helge Kromann, VFL, Kvæg Per Justesen, VFL, Kvæg Driftsleder Lars Jacewicz Vibeke Fladkjær Nielsen, VFL, Kvæg Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond

Læs mere

Prøveudtagning fra silotanke

Prøveudtagning fra silotanke Prøveudtagning fra silotanke Slutrapport September 2013 vfl.dk Indhold Forord... 4 Sammendrag og konklusion... 4 Permanent monteret prøvehane... 4 Engangskit-sæt... 5 Testens gennemførelse... 5 Silotanke

Læs mere

Et rent grundlag. Kim Petersen Teknisk direktør FoodSafe as

Et rent grundlag. Kim Petersen Teknisk direktør FoodSafe as Et rent grundlag Kim Petersen Teknisk direktør FoodSafe as Generelle rengøringsfakta Hvordan udføres rengøring (faser) Rengøringsmidler Desinfektion og desinfektionsmidler Rengøringskontrol Rengøringsprocedurens

Læs mere

GÅRDSTEKNISK FORUM 2017 STATUS TEKNIK PÅ GÅRDEN 2016 OG AKTIVITETER 2017

GÅRDSTEKNISK FORUM 2017 STATUS TEKNIK PÅ GÅRDEN 2016 OG AKTIVITETER 2017 GÅRDSTEKNISK FORUM 2017 STATUS TEKNIK PÅ GÅRDEN 2016 OG AKTIVITETER 2017 Tirsdag den 14. marts 2017 Koldkærgård Specialkonsulent Helge Kromann STATUS PÅ TEKNIK PÅ GÅRDEN 2016 Opgaver Delafhentning Køling

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

Temadag i Gårdteknisk Forum IP2 Teknologier til kvalitetssikring i mælkestrømmen

Temadag i Gårdteknisk Forum IP2 Teknologier til kvalitetssikring i mælkestrømmen Temadag i Gårdteknisk Forum IP2 Teknologier til kvalitetssikring i mælkestrømmen IP2 Teknologier til kvalitetssikring i mælkestrømmen Milepæle i IP2 Milepæl 4.1 - afsluttet Hygiejnisk design milepæl 4.2

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

2013 Produktoversigt

2013 Produktoversigt Produktoversigt 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan anvendes på de fleste metaller og legeringer. Gode resultater med renoveringsgods.

Læs mere

Hvilke krav er der til vandkvalitet i fødevarelovgivningen? Helle Buchardt Boyd, Seniortoksikolog, cand.brom.

Hvilke krav er der til vandkvalitet i fødevarelovgivningen? Helle Buchardt Boyd, Seniortoksikolog, cand.brom. Hvilke krav er der til vandkvalitet i fødevarelovgivningen? Helle Buchardt Boyd, Seniortoksikolog, cand.brom. hbb@dhigroup.com 4516 9097 Juni 2014 Indhold Hvad siger hygiejneforordningen om kravene til

Læs mere

Gårdsteknisk Forum Temadag tirsdag den 11. marts 2014

Gårdsteknisk Forum Temadag tirsdag den 11. marts 2014 Gårdsteknisk Forum Temadag tirsdag den 11. marts 2014 Status på Teknik på Gården v/ Helge Kromann Teknik på Gården 2013 Nye anbefalinger for rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke med fokus på 3-trins

Læs mere

DRAFTLINE - RENGØRING AF FADØLSANLÆG

DRAFTLINE - RENGØRING AF FADØLSANLÆG DRAFTLINE - RENGØRING AF FADØLSANLÆG Hvad er Draftline? Draftline er et rengøringsmiddel til fadølsanlæg. Det er basisk og opløser meget effektivt organiske stoffer, fx belægninger inde i en ølslange.

Læs mere

Bevare hvidhedsgraden i hvidt tøj og farveintensiteten i farvede og printede varer.

Bevare hvidhedsgraden i hvidt tøj og farveintensiteten i farvede og printede varer. INDHOLD 1. Formålet med vask 2. Vejledning for varer med min. 50% polyester 3. Vejledning for varer med min. 50% bomuld 4. Stof med besætning i kontrastfarve 1 1. Formålet med vask Fjerne snavs og pletter.

Læs mere

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ

Læs mere

Kvalitessikring. VMS køleløsninger. Din løsning - hver dag

Kvalitessikring. VMS køleløsninger. Din løsning - hver dag Kvalitessikring VMS køleløsninger Din løsning - hver dag VMS køleløsninger Køleløsninger til DeLaval VMS Vælg en køleløsning som passer til dig og din VMS og bevar mælkekvaliteten døgnet rundt. Automatisk

Læs mere

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele:

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele: Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivelse: Surt produkt til rengøring og desinfektion af drikkevandssystemer og drikkevand til dyr Produktfordele: Fjerner hurtigt og effektivt kalk og alger i vandrør

Læs mere

Virksomheder og parter i FUTUREMILQ. FUTUREMILQ: Høj mælkekvalitet i fremtidens malkesystemer 20-03-2014. et 4-årigt innovationskonsortie

Virksomheder og parter i FUTUREMILQ. FUTUREMILQ: Høj mælkekvalitet i fremtidens malkesystemer 20-03-2014. et 4-årigt innovationskonsortie FUTUREMILQ: Høj mælkekvalitet i fremtidens malkesystemer et 4-årigt innovationskonsortie projekt, der løber i perioden april 2013 til april 2017. Indsæt nyt billede her og slet dette grå felt. Brug de

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Grundprincipper i REACH

Grundprincipper i REACH HVAD ER ET STOF? Et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, defineret ved CAS-, EINECS- eller ELINCS nummer. EKSISTERENDE STOFFER/ INDFASNINGSSTOFFER er stoffer, som allerede

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Har du plads nok i køletanken efter 2015?

Har du plads nok i køletanken efter 2015? Har du plads nok i køletanken efter 2015? Hvordan ser fremtidens mælkekøletanke ud? v/specialkonsulent Helge Kromann CO 2 som kølemedie v/maskinmester Christian Krupa Jacobsen Hvordan ser det ud med din

Læs mere

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Hvad er god mælk for forbrugeren? Forbrugerkrav Sund og nærende (mager, næringsrig, forebyggende) God

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Vaskeprocesudvikling med det formål at reducere (desinficere) antallet af Bacillus cereus sporer efter vask

Vaskeprocesudvikling med det formål at reducere (desinficere) antallet af Bacillus cereus sporer efter vask Vaskeprocesudvikling med det formål at reducere (desinficere) antallet af Bacillus cereus sporer efter vask Eller Kampen mod Bacillus cereus sporer på Syddanske Vaskerier i Vejle Bakteriologisk kontrol

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010

Sikkerhedsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 Scander Neutralizer Side 1/5 Sikkerhedsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 SCANDER Neutralizer Udfærdiget: 2006-06-26 Revideret:2013-09-05 Version: 6 AFSNIT 1: NAVNET PÅ PRODUKTET OG SELSKABET

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand.

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Instruktionsbog For sprøjtevogn til desinfektion af stalde Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Lad evt. lidt rent vand stå i maskinen

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

El-vandvarmere. Test. September 2013. vfl.dk

El-vandvarmere. Test. September 2013. vfl.dk El-vandvarmere Test September 2013 vfl.dk Testen er gennemført i foråret 2013 af Benny Kirkeby og Helge Kromann, VFL Kvæg - Råvarekvalitet Side 2 Test af el-vandvarmere 2013 El-vandvarmere Test September

Læs mere

KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk

KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk Mette Marie Løkke, Postdoc, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Rikke Engelbrecht, Kalveekspert, Vestjysk Landboforening Mere fokus

Læs mere

Gårdsteknisk Forum. Jesper Bo Petersen. 15 marts 2016

Gårdsteknisk Forum. Jesper Bo Petersen. 15 marts 2016 Gårdsteknisk Forum Jesper Bo Petersen 15 marts 2016 Arlas time Status på de forskellige kvalitetsparametre Ny afregningsmodel for celler og kim Kimtal - Overgang fra CFU til IBC QAC, klor, klorater og

Læs mere

Ligger der penge gemt i dine malkeklude?

Ligger der penge gemt i dine malkeklude? Ligger der penge gemt i dine malkeklude? NYHED! Nu med SuperSpin! ELECTROLUX PROFESSIONAL 7493 Malkeklud_Rev.indd 1 02/11/09 10:04:59 Vask, desinfektion og opvarmning i én arbejdsgang Malkekludsmaskinerne

Læs mere

Buffertanke. Installering og brug. December 2013. vfl.dk

Buffertanke. Installering og brug. December 2013. vfl.dk Buffertanke Installering og brug December 2013 vfl.dk Buffertanke Installering og brug Overvejer du at installere en buffertank og opnå tillæg for uafhængig afhentning, er der flere ting, du skal overveje

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Kædesmøring National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

REACH i kommunen styr på kemikalierne

REACH i kommunen styr på kemikalierne REACH i kommunen styr på kemikalierne REACH står for: Registration (registrering); af de enkelte kemiske stoffer Evaluation (vurdering); af de kemiske stoffers egenskaber og effekter Authorisation (godkendelse);

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på?

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Miljøforum Fyn 23. september 2013 Indholdsfortegnelse 1.Hvad er kemikalier? 2.Lidt historie 3.Hvilken

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Afsnit 2: FAREIDENTIFIKATION

SIKKERHEDSDATABLAD. Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Afsnit 2: FAREIDENTIFIKATION 1(7) SIKKERHEDSDATABLAD Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 1 GENERELLE GMP OG DESIGNPRINCIPPER Dette dokument beskriver generelle principper, som gælder for flere procesområder og funktioner, specifikt design- og bygningsmæssige aspekter, der har indirekte indflydelse

Læs mere

Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau. Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS

Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau. Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS Fakta Skandinavisk virksomhed der arbejder i Danmark, Færøerne, Grønland

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Sikker malkning. Undgå medicinrester i mælken. Afdeling for Veterinære forhold og Råvarekvalitet

Sikker malkning. Undgå medicinrester i mælken. Afdeling for Veterinære forhold og Råvarekvalitet Sikker alkning Undgå edicinrester i ælken Afdeling for Veterinære forhold og Råvarekvalitet Ingen hæstof i ælk! Hæstof er uønsket i ælk fordi: Forbrugerne forventer, at ælk er et rent produkt Antibiotika

Læs mere

Branchekode for egenkontrol i mælkeleverende besætninger

Branchekode for egenkontrol i mælkeleverende besætninger Branchekode for egenkontrol i mælkeleverende besætninger December 2010 3. udgave Side 1 Indholdsfortegnelse Krav om egenkontrol... 3 Egenkontrolprogram... 7 Kapitel 1. Køernes sundhed og tilbageholdelse

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Kravspecifikation til AMS-er

Kravspecifikation til AMS-er BYGNINGSKONTORET Kravspecifikation til AMS-er Bygherre: Byggeplads: Sag nr.: NordVest Agro I/S, Ringvejen 63, 7900 Nykøbing Mors, tlf. 36 91 20 00, fax. 97 72 18 91 NordVest Agro I/S, Silstrupvej 12, 7700

Læs mere

FarmTest. Kvæg. nr. 80 2010. Buffertanke KVÆG

FarmTest. Kvæg. nr. 80 2010. Buffertanke KVÆG FarmTest Kvæg nr. 80 2010 Buffertanke KVÆG Buffertanke FarmTest nr. 80 juli 2010 Forfatter Vibeke Fladkjær Nielsen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Faglig review Helge Kromann, Videncentret for Landbrug,

Læs mere

2. Rengøringsprocessen skal beskytte de overflader, der skal rengøres (ingen skrappe kemikalier, valg af passende rengøringsmidler).

2. Rengøringsprocessen skal beskytte de overflader, der skal rengøres (ingen skrappe kemikalier, valg af passende rengøringsmidler). Rengøringsvejledning ColoRex i rentrumsmiljøer De 10 gyldne regler for rengøring i rentrumsmiljøer 1. Rengøringsprocessen skal være forenelig med den beskyttede aktivitet og med rentrumsklassen (valg og

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Formålet var at dokumentere effekt og ressourceforbrug til desinfektion af håndværktøj med Neuthox henholdsvis Inspexx 210 og varmt vand 82 C.

Formålet var at dokumentere effekt og ressourceforbrug til desinfektion af håndværktøj med Neuthox henholdsvis Inspexx 210 og varmt vand 82 C. Rapport Alternativ desinfektion af værktøjer Test af Neuthox og Inspexx 210 til desinfektion af håndværktøj på slagteri 29. oktober 2014 Proj.nr. 2002276-14 Version 2 VHR/JUSS Erstatter version 1 af 14.

Læs mere

Metalafgivelse til drikkevand. Frank Fontenay, FORCE Technology

Metalafgivelse til drikkevand. Frank Fontenay, FORCE Technology Metalafgivelse til drikkevand Frank Fontenay, FORCE Technology Temadag om sikre systemer til brugsvand TI Århus 25 februar 2008 Krav til drikkevand og materialer Drikkevand er et levnedsmiddel Krav til

Læs mere

RE: Tilbud for vaskeløsning til senge og toilethjælpemidler. KEN A/S vil gerne tilbyde en vaskeløsning til senge og toilethjælpemidler.

RE: Tilbud for vaskeløsning til senge og toilethjælpemidler. KEN A/S vil gerne tilbyde en vaskeløsning til senge og toilethjælpemidler. Ældre- og Handicapforvaltning Danmarksgade 17 9000 Ålborg Att. Ulrik Appel KEN A/S Brobyvaerk DK-5672 Broby Denmark Phone + 45 62 63 10 91 Fax + 45 62 63 16 07 Bank: Sydbank Internet: www.ken.dk E-mail:

Læs mere

FarmTest - Kvæg nr. 11-2003. CIP-vaskeanlæg

FarmTest - Kvæg nr. 11-2003. CIP-vaskeanlæg FarmTest - Kvæg nr. 11-2003 CIP-vaskeanlæg CIP-vaskeanlæg Af Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik Titel: CIP-vaskeanlæg Forfatter: Konsulent Mads Urup Gjødesen,

Læs mere

Kap. 9 Mineralblandeanlæg

Kap. 9 Mineralblandeanlæg Kap. 9 Mineralblandeanlæg 1 ADVARSEL OG SIKKERHED... 2 2 INDTASTNING AF RECEPT... 3 2.1 MF5000 PROGRAM... 3 2.2 MULTCOM PROGRAM... 3 2.3 NÆRINGSSTOFBEREGNING... 4 3 RENGØRING... 5 4 KALIBRERING... 6 5

Læs mere

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret DFL Lovoversigt DFL lovoversigt er en oversigt over brancherelevante bekendtgørelser og vejledninger med i hjemmel i primært miljøbeskyttelsesloven, kemikalieloven og arbejds miljøloven. Udover hvad der

Læs mere

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsbetegnelse SPRAYMADINE C Anvendelse af stoffet Anvendelses område Identifikation af virksomheden VÆSKE MED KARAKTER AF SYRE YVERHYGIEJNE EFTER MALKNING

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Maxima SG-920 fedt Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Indret dit mælkerum efter kravene

Indret dit mælkerum efter kravene Indret dit mælkerum efter kravene Specialkonsulent, Videncentret for Landbrug, Kvæg Helge Kromann Kvalitetsingeniør, Arla Foods Jesper Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling

Læs mere

MAXX2 serien. Den sikre måde til at optimere dine rengøringsprocesser

MAXX2 serien. Den sikre måde til at optimere dine rengøringsprocesser 2 serien Den sikre måde til at optimere dine rengøringsprocesser Udfordringer og udgifter til rengøringsdrift Dine udfordringer: Ledelse af personalet & sikkerhed Opretholdelse af rengøringsydelse og -effektivitet

Læs mere

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien Rapport 31.12.2014 2003024 RENPÅNY Version1 AGLK/JUSS Kunder og myndigheders forventninger til risikobaseret rengøring (Milepæl 1, deliverable 1.1) Anette Granly Koch Baggrund Indledning Målet med denne

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

Classification Labelling Packaging. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Temamøde, Greenet. 30. oktober 2013

Classification Labelling Packaging. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Temamøde, Greenet. 30. oktober 2013 Classification Labelling Packaging Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Temamøde, Greenet. 30. oktober 2013 CLP Forordningen: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december

Læs mere

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer.

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer. NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 25. marts 2015 Udkast til Strategi for risikohåndtering af Na og Ca hypochlorit 1. Resume Na og Ca hypoklorit anvendes i store mængder i EU og DK, bl.a. i høj grad

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Undgå medicinrester i mælken Sikker malkning i AMS

Undgå medicinrester i mælken Sikker malkning i AMS Undgå medicinrester i mælken Sikker malkning i AMS vfl.dk Undgå medicinrester i mælken AMS Denne pjece giver gode råd til, hvordan du kan undgå uheld, som forårsager medicinrester i din mælk. Hvorfor er

Læs mere

Checkliste til bedømmelse af sikkerhedsdatablad

Checkliste til bedømmelse af sikkerhedsdatablad Kunsten at læse et sikkerhedsdatablad Et hjælpemiddel for dig, som skal vurdere sikkerhedsdatablade for kemiske produkter. Checklisten er udarbejdet af Plast- & Kemiföretagen, Sverige. Checkliste til bedømmelse

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

Karen Søgaard Christiansen NIRAS A/S. Nye stoffer affødt af Basistilstandsrapporten

Karen Søgaard Christiansen NIRAS A/S. Nye stoffer affødt af Basistilstandsrapporten Karen Søgaard Christiansen NIRAS A/S Nye stoffer affødt af Basistilstandsrapporten IED Industrial Emissions Directive eur-lex.europa.eu/legal-content/en/txt/?qid=1424764022225&uri=celex:32010l0075 Miljøgodkendelse

Læs mere

MovAir lufttæpper type L900 - L1500

MovAir lufttæpper type L900 - L1500 Inde Ude Kold MovAir lufttæpper type L900 - L1500 Montage- og betjeningsvejledning OBS! Denne vejledning skal altid opbevares sammen med produktet Generel beskrivelse lufttæpper til kolde rum Beskrivelse

Læs mere

649,- Jagtstøvler. En hel masse interessante nyheder s.2-8

649,- Jagtstøvler. En hel masse interessante nyheder s.2-8 August/september 2015 Jagtstøvler Tretorn SETTER NEOPREN Beinssemtiinlør, hos å eller p sædbil p.dk viksho Let og lækker støvle til jagt og fritid. Inderfór af 4 mm neopren, som er med til at holde på

Læs mere

Skulle du have spørgsmål eller brug for professionel vejledning, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os:

Skulle du have spørgsmål eller brug for professionel vejledning, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os: Drift og Vedligehold Flexoduct Kildefilter Denne drifts- og vedligeholdelsesmanual gælder for JRV's Flexoduct Kildefiltre. Den indeholder vigtige informationer om vedligehold, opbevaring og rengøring,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1979 Leverandør: Sodasan Wash-

Læs mere

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR ERNÆRING 03.05.2010 J.nr.: 2010-20-2301-00416/ANFL Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 1794 af 18/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000200 Senere ændringer til

Læs mere

Henrik Johnsen NOVADAN

Henrik Johnsen NOVADAN René Larsen NOVADAN Henrik Johnsen NOVADAN Kan den halvårlige kontrol af indholdet af Bacillus cereus i nyvaskede hospitals tekstiler bruges som en indikation for at vaskeprocessen effektivt desinficerer

Læs mere

2010 ProdUktovErsigt

2010 ProdUktovErsigt 2010 ProdUktovErsigt DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ms/cm > 5,5 Svag basisk. ph 10,6 ms/cm > 4,0 Kan anvendes på de fl este metaller og

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 623 om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet

Bekendtgørelse nr. 623 om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet Bekendtgørelse nr. 623 om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet Velvære & Vand - er tæt knyttet til hinanden nøglen til succes er: Teknik Drift Vedligehold I nært samspil med mennesker Først Hundretusindvis

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SOP-Malkning behandler både traditionel malkning og robotmalkning (AMS):

SOP-Malkning behandler både traditionel malkning og robotmalkning (AMS): SOP-Malkning SOP-Malkning behandler både traditionel malkning og robotmalkning (AMS): Traditionel malkning omfatter: Hentning af køerne til malkning Klargøring af malkeanlægget Malkning herunder håndtering

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse Oversigtskort over virksomheden Virksomhedsbeskrivelse Oversigtskort over virksomheden Plov 90 % indtjening Såmaskine Maskinfællesskab 85 årskøer 9.500 kg/ha i gns. 4 malkerobotter Gyllespreder Uændret størrelse ansatte som er selvkørende

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

Vand parameter beskrivelse

Vand parameter beskrivelse Vand parameter beskrivelse Farve Vandets farve har ikke i sig selv en sundhedsmæssig betydning, men har selvfølgelig en betydning for indtrykket af drikkevandets kvalitet - se også jern, mangan og NVOC.

Læs mere