Danmark på bloggen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.visitdenmark.com Danmark på bloggen"

Transkript

1 Danmark på bloggen

2 Danmark på bloggen ISBN: VisitDenmark Turismefaglig Viden August 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.:

3 Indhold 1. SAMMENFATNING METODE DET OVERORDNEDE BILLEDE DANSKE STORBYER KØBENHAVN ODENSE ÅRHUS AALBORG SVENSKE INDLÆG NORSKE INDLÆG TYSKE INDLÆG ENGELSKE INDLÆG (EUROPA) ENGELSKE INDLÆG (RESTEN AF VERDEN) SPANSKE INDLÆG (EUROPA) SPANSKE IKKE-EUROPÆISKE INDLÆG

4 1. Sammenfatning Danmark på bloggen har til formål at tage temperaturen på de eksisterende opfattelser af Danmark tilkendegivet vha. blogs, online forums og portaler. Analysen giver et praj om, hvorvidt og i hvilket omfang Danmark forbindes med positive eller negative associationer, samt hvad blogskribenter på forskellige sprog typisk taler om. Den indsamlede information viser, at Danmark generelt set har et positivt image. I alt er 87 pct. af webbloggernes udtalelser om Danmark positive mod kun 13 pct. negative. Danmark sammenlignes med Tyskland, Frankrig, Holland, Nederlandene, Spanien, Finland, Kroatien, Tyrkiet, Italien, Island, Sverige, Norge, Storbritannien, England og resten af verden. Positive udtalelser Aktiviteter og atmosfære er vigtigst for bloggerne. Der er størst interesse for steder af særlig interesse, da mange større attraktioner er børnevenlige, har gode faciliteter og en god beliggenhed. Andre hyppigt omtalte emner er sightseeing, gastronomi, forlystelsesparker, museumsbesøg, shopping og sport. Omtale af de danske overnatningsmuligheder fremhæver hotel, vandrehjem og camping som mest interessante. I kommunikationen fremhæver bloggerne overnatningsstedernes gode beliggenhed, venlige personale, renlige faciliteter og lækre måltider. De vigtigste rejseformer er tog, fly, bil og færge. Let tilgængelig information på tog og busstationer samt organiserede ture roses. Danskerne forbindes primært med venlighed. Herudover er danskernes hjælpsomhed, originalitet, smukke udseende og interessante livsstil også gode egenskaber, som udlændinge forbinder med Danmark. Negative udtalelser Den mest fremtrædende tendens er utilfredsheden med det høje danske prisniveau hvad angår aktiviteter, overnatning, indkøb, gastronomi m.m. Enkelte potentielle turister mister lysten til at besøge landet som følge heraf. Inden for de udbudte aktiviteter er der endvidere dårlige oplevelser med svært tilgængelig information samt, i mindre omfang, sikkerhedsniveauet. Det høje prisniveau relaterer sig især til natteliv, cafeer, barer og restauranter. Den svært tilgængelige information omhandler bl.a. misforståelse eller uvidenhed hvad angår åbningstider, service, kort m.m. Utilfredsheden med sikkerhedsniveauet omtales i mindre omfang, men omhandler bl.a. lommetyve ved hovedbanegården og ungdomsoprøret i København. 3

5 Inden for overnatning er der debat om værelser, sikkerhed, reservation, supplerende services, værelsesfaciliteter og vigtigst af alt støjniveauet. I forbindelse med transport på rejsen skriver flere om et højt prisniveau. En opkvalificering af rejsebureauer og personale efterspørges. Desuden nævnes dårlige erfaringer med det danske sundhedsvæsen af et enkelt sprogsegment. Nogle opfatter danskerne som lukkede med negative attituder overfor udlændinge. 1.1 Metode VisitDenmark har udarbejdet rapporten på grundlag af et databaseprogram fra analyseinstituttet ASOMO. Programmet indeholder 5330 antal holdninger til Danmark, indsamlet tilfældigt fra online medier i perioden januar til april 2008, og stammer fra i alt 1208 forskellige referencer. Det betyder, at nogle referencer figurerer flere gange, blot under forskellige emner. Indlæggene bidrager til forståelsen af udenlandske turisters opfattelser af og erfaringer med Danmark, dog uden at være en nøjagtig imageanalyse heraf. Bloggerne har større eller mindre kendskab til Danmark, hvorfor der både stilles spørgsmål og deles erfaringer online, ofte om meget konkrete oplevelser eller interesseområder. Det samlede antal holdningers fordeling på sprogområder ses på Figur 1.1. Det er væsentligt at bemærke, at der segmenteres på baggrund af sprogområde frem for nationalitet. Når der tales om de engelsktalende i Europa, betyder det derfor ikke, at skribenterne nødvendigvis kommer fra Storbritannien. Derimod kommer skribenterne fra Europa og skriver på engelsk. Figur 1.1: Sprogsegmenter dansk 6 % svensk 7 % norsk 7 % tysk 16 % engelsk europæisk 31 % engelsk andet 19 % spansk europæisk 10 % spansk andet 4 % Analysen kategoriserer alle holdningerne i fem overordnede emneområder: Aktiviteter og atmosfære, overnatning, transport, sammenligning med andre lande og mennesker. Hvor stor en vægt de enkelte kategorier har og hvilke emner, der tales om under hver kategori, er beskrevet her i rapporten. Efter en gennemgang af det samlede billede af Danmark, der udtrykkes af webbloggerne, går rapporten i dybden med holdningerne udtrykt om danske storbyer samt med holdningerne udtrykt af udvalgte sprogområder. 4

6 2. Det overordnede billede Danmark omtales i forbindelse med forskellige emner. Dette kapitel analyserer de omtalte emner med afsæt i både positive og negative indlæg. Til sidst sammenlignes udtalelserne fra de forskellige sprogområder. Figur 2.1: Top 10 over de hyppigst diskuterede emner Aktiviteter og atmosfære (42 %) Overnatning (39 %) Transport på rejsen (16 %) Sammenligning med andre lande (2 %) Mennesker (1 % ) Steder af særlig interesse (++) Sightseeing (++) Gastronomi (++) Sport (++) Pris (-) Forlystelsesparker (++) Museer (++) Shopping (++) Klima (-) Natteliv (++) Hotel (++) Beliggenhed (++) Priser (+) Personale (++) Vandrehjem (++) Faciliteter (+) Værelser (+) Rengøring (++) Måltider (++) Supplerende services (+) Information (++) Tog (++) Fly (++) Priser (+) Færge (++) Bil (++) Bus (++) Cykel (++) Rejsebureauer(+) Websites (++) Sverige (+) Tyskland (-) Norge (+) Spanien (--) Nederlandene (--) England (+) Frankrig (-) Finland (--) Storbritannien (+) Italien (++) Venlighed (++) Attituder overfor udlændinge (+) Åbenhed (-) Hjælpsomhed (++) Originalitet (++) Skønhed (++) Livsstil (++) ++: generelt meget positiv vurdering +: generelt overvejende positiv vurdering, men negative holdninger forekommer - -: generelt meget negativ vurdering -: generelt overvejende negativ vurdering, men positive holdninger forekommer Figur 2.1 viser de hyppigst debatterede emner fordelt på kategorierne overnatning, aktiviteter og atmosfære, mennesker, transport på rejsen samt sammenligning med andre lande. Hver kolonne indeholder derfor oplysninger om, hvad sprogsegmenterne interesserer sig mest for. Blogskribenterne taler mest om aktiviteter og atmosfære, der efterfølges af overnatning. Holdninger knyttet til disse emner er for det meste positive. I forbindelse med overnatningen er beliggenheden er god, personalet beskrives som meget imødekommende, mange steder er børnevenlige ligesom der udbydes gode måltider i forbindelse med overnatningen. De enkelte overnatningsformer beskrives primært positivt, dog er der enkelte negative erfaringer. Dette skyldes primært utilfredshed med værelser, sikkerhed, reservation, supplerende services, værelsesfaciliteter og vigtigst af alt støjniveauet, som har givet anledning til negative udtalelser. De negative udtalelser forbindes primært med hotel og vandrehjem, der er de hyppigst omtalte overnatningsformer. En smule negativ omtale knytter sig desuden til sommerhus og camping. Hytter, bed & breakfast, lejligheder, strandhus, værtsfamiliens hus og forældres hus omtales udelukkende positivt. Som det ses på figur 2.2 knyttes mange forskellige aktiviteter til Danmark. Steder af særlig interesse nævnes hyppigst og omhandler primært udflugter til større attraktioner. Andre hyppigt omtalte emner er sightseeing, gastronomi og forlystelsesparker. Bemærkelsesværdigt fremhæves Den lille Havfrue og Christiania som særskilte aktiviteter på lige fod med omtale af eksempelvis de danske strande. Relativt få beskæftiger sig med 5

7 muligheden for at dyrke sport i Danmark. Hvilke typer af sport, der debatteres, ses i figur Figur 2.2: Aktivitetstyper Fisketure, cykelture, sejlture og svømning er de mest debatterede sportsaktiviteter. Sportsaktiviteterne fremhæves meget positivt i forbindelse med den tilgængelige information, websites, faciliteter, vejrforhold og priser. Hvad angår de andre aktiviteter knytter noget tvivl og utilfredshed sig til et højt prisniveau og svært tilgængelig information. Negativ omtale relaterer sig dog primært til forlystelsesparker og gastronomi. Alt i alt vurderes omtalen af aktiviteter derfor meget positivt. Når omtalen vedrører den danske atmosfære, er der navnlig utilfredshed med klima og dagslys, men også sikkerhed omtales en smule negativt. Omtale af transport på rejsen forekommer også hyppigt og med en overordnet positiv vurdering (se figur 2.3). Der tales hyppigst om tog, fly, bil og færge. Negative holdninger forbindes med det danske sundhedssystem 2. Meget positive associationer drages til information og organiserede ture. 1 Boblernes volumen angiver det procentvise omfang af emnets omtale. De midterste bobler er hovedemner, hvortil underemner er forbundet i alfabetisk rækkefølge. Blålige farveskala indikerer positive ytringer. Grålige farver indikerer negativitet. Farvernes intensitet afhænger af omtalens karakter. 2 Utilfredshed med sundhedssystemet tilkendegives primært af tyske bloggere. 6

8 Figur 2.3: Transportformer Omtale af danskerne forekommer i mindre omfang og forbindes meget positivt med livsstil, originalitet, hjælpsomhed, imødekommenhed og smukt udseende. Dog er omtalen noget negativ, når danskerne forbindes med åbenhed og mindre positiv, når der tales om vores attituder overfor udlændinge. Forskelle blandt sprogområder Opfattelserne af Danmark varierer afhængig af informanternes sprogmæssige baggrund (Se figur 2.4). De svensk- og norsktalende er meget optaget af aktiviteter og atmosfære og bekymrer sig generelt set mindre om overnatning sammenlignet med de andre sprogsegmenter. De engelsksprogede fra Europa er omvendt meget optaget af overnatning og mindre optaget af aktiviteter og atmosfære. Transport på rejsen er nogenlunde lige hyppigt diskuteret blandt segmenterne. Dog skiller de tysktalende sig ud ved at være mest optaget af dette emne og mindre optaget af aktiviteter og atmosfære. Opfattelser af Danmark 100% 90% 80% 70% 60% Sammenligning med andre lande Transport på rejsen 50% Mennesker 40% Aktiviteter og atmosfære 30% 53 Overnatning 20% 10% % svensk norsk tysk engelsk Europa engelsk andet spansk Europa spansk andet Figur 2.4 7

9 Flest positive opfattelser af Danmark tilkendegives af svenskerne. Dernæst kommer de spansktalende uden for Europa med næsten lige så mange positive tilkendegivelser. Færrest positive ytringer gives af de engelsktalende europæere og af de tysktalende efterfulgt af de spansktalende europæere. Her summer negative ytringer sig op på omkring % af de samlede antal udtalelser. De negative ytringer relaterer sig især til overnatning, atmosfære samt aktiviteter, hvor omtale af pris er en tilbagevendende negativ faktor. 8

10 3. Danske storbyer Analysen fokuserer i det følgende på omtalen af de fire største byer i Danmark, og i særligt omfang København, som er genstand for de fleste holdninger. Relativt få udtalelser knytter sig til Århus, Aalborg eller Odense. Når storbyerne sammenlignes på tværs af emner, tegner der sig forskellige mønstre jf. figur 3.1. Aktiviteter og atmosfære diskuteres hyppigst, når omtalen vedrører Århus, Odense og Ålborg. Bemærkelsesværdigt tales der mest om overnatning, når omtalen vedrører København. Interessen for overnatning er dog også stor ved omtale af Århus og Odense. I omtalen af Ålborg fylder Transport på rejsen mere end overnatning som emne. En engelsk turist sammenligninger storbyerne ved følgende citat. - København og Århus er gode valg, men ikke Odense, det bliver på en måde kedeligt ret hurtigt. Århus er bedst, hvis man skal shoppe og København har en masse historiske ting at se. En dejlig by ville være Ålborg, den fjerde største by i Danmark. God shopping og historisk by. Figur 3.1: Emner diskuteret om de danske storbyer København Århus Odense Ålborg Overnatning 49 % 39 % 29 % 12 % Aktiviteter og atmosfære 38 % 48 % 58 % 64 % Mennesker 1 % 1 % 0 % 0 % Transport på rejsen 12 % 12 % 13 % 24 % 3.1 København København er Danmarks mest omtalte region og udgør 54 pct. af alle udtalelser, hvoraf 85 pct. er positive og 15 pct. negative. Som det fremgår affiigur 3.1, er knap halvdelen af omtalen overnatningsrelateret. Dernæst følger i prioriteret rækkefølge omtale af aktiviteter og atmosfære, transport på rejsen samt mennesker. Overnatning fremstår overvejende positivt, hvoraf langt den største omtale relateres til hotel og vandrehjem. Lille omtale knytter sig til camping, bed & breakfast, lejligheder samt værtsfamiliens hus. Overnatningsstederne roses for god beliggenhed, venligt personale, renlige faciliteter, måltider, tilbud samt en god atmosfære. En turist omtaler sine positive og negative erfaringer med en overnatning i København. - Overordnet set, udmærket vandrehjem. Skøn beliggenhed og personalet er venlige. God atmosfære. Dyrt, men igen er hele byen bekostelig. Det egentlige værelse blev aldrig rengjort, så det er op til dem, som bor der at holde værelset organiseret. 9

11 Negativ omtale af overnatningen gøres i navnlig i forbindelse med støjniveau og reservation. Men også værelser, sikkerhed, websites, børnevenlighed, supplerende services, værelsesfaciliteter og pris forbindes med noget utilfredshed. Flere turister havde negative kommentarer til et overnatningssted i København. - Dejligt sted med store malerier, venligt og hjælpsomt personale og beliggenheden er 15 til 20 minutter fra byens centrum- MEN: badene er lunkne (med held varme), kummens vand altid koldt, værelserne er meget sparsomme, morgenmad er ikke inkluderet (40kr ekstra) og lidt ringe, væggene tynde og der er ikke ro om natten. Af aktiviteter nævnes mange forskellige, hvilket ses på figur 3.2. Der tales hyppigst om steder af særlig interesse, sightseeing og gastronomi. Aktiviteterne sættes i meget positiv forbindelse med beliggenhed, børnevenlighed, websites, faciliteter, personale, påklædning, måltider, turistkort, reservation og rengøring. En turist udtrykker f.eks. sin begejstring for TIVOLI ved juletid. - Jeg elsker det. TIVOLI åbner sine døre i løbet af december og ind i julemåneden. Det er noget usædvanligt for en temapark i de mere nordiske klimaer, men der laves stadig en god forretning. Negativ omtale knytter sig til utilfredshed med et højt prisniveau i København. En potentiel turist stiller følgende spørgsmål. - København har rygte for at være dyrt, men hvor meget koster øl/vin/mad? Foruden priserne er der også noget utilfredshed med sikkerheden og den tilgængelige information. Figur 3.2: Aktivitetstyper Den københavnske atmosfære omtales i mindre omfang og forbindes overvejende negativt med dagslys og klima og meget positivt med børnevenlighed, jul, renlighed og beliggenhed. En engelsk-talende turist omtaler sit indtryk af teatermuseet ved følgende citat. 10

12 - Atmosfæren er af fortrolighed og andre verdenslinier. Uden den konventionelle teaterindgang, eksisterer teatret på en eller anden måde på et andet virkelighedsplan. Ligesom at gå gennem garderobedøren til Narnia fandt vi teatret ved at gå op til et høloft. Negativ omtale af vejret er eksemplificeret ved følgende citat. - Det meste af tiden er det rimeligt gråt og koldt her men stadig meget smukt. Byens sikkerhed omtales overvejende positivt. Transport på rejsen omtales hyppigst i forbindelse med fly og tog, hvilket ses på Figur 3.3. Omtalen er generelt set meget positiv. Omtale af pris og information er dog anledning til få negative ytringer. Figur 3.3: Transportformer Københavnerne omtales i mindre omfang, og forbindes hyppigst og meget positivt med venlighed. Københavnerne forbindes desuden meget positivt med originalitet, livsstil, hjælpsomhed, smukt udseende samt attituder overfor udlændinge. Vores åbenhed omtales i et enkelt tilfælde meget negativt. En engelsk-talende turist beretter følgende om sit indtryk af København. - Jeg besøgte København for tredje gang i december. Byen har en fantastisk atmosfære, der gør dig forelsket i den Menneskene ser godt ud, er venlige og er villige til at hjælpe dig med alt hvad du har brug for. 11

13 3.2 Odense 2 pct. af alle holdningerne udtrykt på de analyserede blogs omhandler Odense. Omtalen af Odense frembringer enten meget positive eller overvejende positive holdninger. Der tales om overnatning, aktiviteter og atmosfære samt transport på rejsen. Der tales hyppigst om aktiviteter og atmosfære. De forskellige aktiviteter omhandler sightseeing, shopping, afslapning, museer, landskab, gastronomi, café, strand og steder af særlig interesse. Som det ses på figur 3.4 tales der hyppigst om steder af særlig interesse, der navnlig relateres til områder, der har en historisk afslappet atmosfære, H.C. Andersen og den gamle by med specielle huse. Beliggenhed og vejr omtales også meget positivt i forbindelse med atmosfære. Priser, websites og tilbud omtales positivt i forbindelse med aktiviteter. Figur 3.4: Aktivitetstyper 29 pct. af omtalen omhandler overnatning, der er af overvejende positiv karakter. Overnatning forbindes udelukkende med hotel og sættes i meget positiv forbindelse med beliggenhed, måltider, rejsebureauer og supplerende services. En engelsk-talende turist beretter følgende positive indtryk om et hotels beliggenhed. - Jeg boede på dette lille hyggelige hotel i februar og var virkelig glad for det. Det er placeret perfekt i Odense centrum lige ved siden af parken og ret tæt på universitetet og hospitalet. Jeg nød virkelig den frie parkering lige foran hotellet. Enkelte meget negative holdninger knytter sig til værelsesfaciliteter. Øvrig utilfredshed omhandler rengøring, personale, værelser og pris. Eksempel på utilfredshed med overnatning på et hotel i Odense ses ved følgende eksempel. - Uhøfligt personale, gamle og dårligt vedligeholdte værelser, dårlig rengøring, gamle håndklæder, næsten ingen vand og absolut intet varmt vand til bad og kun rygerum medmindre du betaler (75 % ekstra) for en suite (eneste forskel fra et almindeligt værelse er at suiten har en sofa og to stole og er ikke-ryger)- Eneste positive ting: Beliggenheden var god! Transport på rejsen omtales udelukkende positivt i forbindelse med tog, bil og bus hvoraf priser og tilgængelig information pointeres i forbindelse hermed. En potentiel besøgende stiller sig f.eks. spørgende overfor transporten mellem København og Odense. - Hallo Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad den billigste transport fra København til Odense koster? Er bussen billigere end toget? Hvor ofte kører busser/toge mellem disse byer 12

14 3.3 Århus Århus er genstand for ca. 3 pct. af de analyserede holdninger. Emnerne, der tages op i forbindelse med Århus adskiller sig ikke fra omtalen af Danmark generelt. Forskelle ses dog primært hvad angår aktiviteter og atmosfære. Skribenterne har stor interesse for aktiviteter og atmosfære i Århus set i forhold til København og Danmark generelt set. Dog er interessen for aktiviteter og atmosfære større ved omtale af Odense og Ålborg. Der tales hyppigst og meget positivt om aktiviteter, som jf. Figur 3.5 inkluderer steder af særlig interesse, museer, shopping, sightseeing, natteliv, landskab, events, bycykler, forlystelsesparker, gastronomi, vandring og café. Set i forhold til aktiviteter knytter noget negativ omtale sig til pris og information. Resten af omtalen er positiv og omhandler websites, personale og organiserede ture. Byens atmosfære nævnes kun lidt og forbindes meget positivt med beliggenhed og faciliteter. Figur 3.5 Omtale af aktiviteter og sport Overnatning er også et hyppigt debatteret emne, når der tales om Århus. Der tales meget positivt om hotel og sommerhus og mindre positivt om vandrehjem. Beliggenheden roses især. Måltider, rejsebureauer og supplerende services omtales desuden også meget positivt i forbindelse med overnatningen. Negative ytringer relaterer sig primært til priser, måltider, støj og værelser. Støjniveauet i det centrale Århus er navnlig årsag til meget utilfredshed. En engelsk turist beretter følgende om overnatning i det centrale Århus. - Beliggenheden er ideel for cafeer, restauranter, forretninger, men at bo i centrum har sine ulemper. Det kan blive larmende sent om aftenen når barerne lukker, også tidligt om morgenen når skrald og flasker fjernes. Transport på rejsen omtales overvejende positivt især hvad angår den tilgængelige information. Dog knytter en del utilfredshed sig til priser og sundhedssystemet. Af transportformer nævnes bil, fly, tog, udlejningsbil, bus og offentlig transport. Tog har størst interesse. En engelsk turist beskriver sin togrejse fra Århus til Odense. - Togturen var stille og meget afslappende. Egnene er grønne med små boliger overalt hvor du kiggede. Boliger lader til at være et bedre ord for hjemmene herovre med runde tegltage og deres ejendommelige arkitektur 3.4 Aalborg Omtalen af Aalborg er generelt meget positiv, dog sparsom, da kun 1 pct. af alle de analyserede holdninger vedrører Aalborg. Dog er omtalen kun overvejende positiv når 13

15 omtalen vedrører overnatning. Aalborg omtales primært i forhold til aktiviteter og atmosfære. Emnet fylder også meget set i forhold til de andre storbyer og Danmark generelt set. Den overordnede vurdering af aktiviteter og atmosfære er meget positiv. Dog vedrører en enkelt udtalelse utilfredshed med vejret. Som det ses på figur 3.6, er der størst interesse for de aktiviteter, som vedrører steder af særlig interesse. Dette emne sætter Ålborg i positiv forbindelse med Jomfru Ane gade, shopping og historie. En turist beretter følgende fra sit besøg i Ålborg. - En af de mest populære og berømte gader i Ålborg, måske endda i Danmark og dele af Norge, Sverige og Tyskland, er Jomfru Ane Gade, eller simpelt bare Gaden (The Street). Navnet oversættes til Jomfru (eller Miss) Anne s Gade på engelsk. Barer og restauranter tilbyder i denne gade øl og andet alkohol for nogle af de mest konkurrencedygtige priser i Danmark. I løbet af dagen, benytter turister og ansatte i byen gaden som en restaurant gade. Om eftermiddagen er nogle af caféerne åbne. Omkring kl.23 ændres gadens humør til en mere partygade stemning når yngre mennesker dukker op. Selv på hverdage er der en rimelig stor menneskevrimmel i gaden, men i løbet af weekenderne er det svært at finde sin vej gennem de enorme menneskemængder. Andre hyppige aktivitetsrelaterede emner indbefatter gastronomi, svømning, sightseeing og shopping. Der tales også lidt om design, natteliv og afslapning. Figur 3.6: Aktivitetstyper Transport på rejsen til Ålborg er også et hyppigt diskuteret emne svarende til knap en fjerdedel af alle udtalelser. Der tales udelukkende positivt om fly og bil som transportform. Der stilles en del spørgsmål til rejsen, hvilket en potentiel svensk besøgende bl.a. udtrykker i nedenstående citat. - Hej! Vi er en gruppe, som tænkte på at rejse en weekend til Ålborg, har ledt lidt men ikke fundet noget godt. Vi bor i Göteborg og tænkte på i første omgang at rejse herfra til Ålborg og hvis det ikke løser sig drager vi til København. Hvad findes der af billige transport/overnatnings alternativer og hvor kan man finde dem? Hvordan kan man komme fra Göteborg til Ålborg? 14

16 4. Svenske indlæg Analysen omhandler svenskernes udtalelser om Danmark inden for den analyserede firemåneders periode. Skribenterne indbefatter forskellige typer af besøgende og potentielle besøgende til Danmark og fordeler sig på de overordnede emner som følger: Danmark København Overnatning 27 % 20 % Aktiviteter og atmosfære Transport på rejsen 51 % 66 % 19 % 14 % Sammenligning med andre lande 3 % 0 % Figur 4.1: Interesse for Danmark og København Generelt Svenskerne taler generelt set meget positivt om Danmark. Der tales mest om aktiviteter, hvorunder pris omtales med mindre positive vendinger. Overnatning er det næst hyppigste emne, og sættes oftest i meget positiv berøring med camping, hvor beliggenhed og værelsesfaciliteter fremhæves. Transport på rejsen er også et hyppigt meget positivt debatteret emne. Når emnet sættes i forbindelse med vejr og taxa omtales rejsen dog kun svagt positivt. Danmark sammenlignes meget positivt med Sverige, Tyskland og Norge, hvilket hænger sammen med gode surfing muligheder på vestkysten samt gode betingelser for cykeltransport i danske toge m.m. Aktiviteter Aktiviteter omtales hyppigst i forbindelse med forlystelsesparker og sport (se figur 4.2). Øvrige emner er sightseeing, shopping, strand, design, gastronomi, Christiania, events, landskab, afslapning, museer og natteliv. Af sportsrelaterede emner omtales surfing, svømning, sejlads og cykling. Sejlsport er den hyppigst omtalte sportsaktivitet. En potentiel turist udtrykker interessen for sejlsport. - Fik en idé om at padle Helsingborg-Helsingør med en gummibåd Har intet kendskab til havet og har aldrig padlet før. Er det en god idé, er der nogen som har nogle tips, eller er det bare at begynde at padle? Den offentlige tilgængelighed, websites, information og priser omtales hyppigt og meget positivt. Priser omtales også hyppigt med mindre positivt som følge af dyre indkøbsmuligheder i Danmark. 15

17 Figur 4.2: Aktiviteter Atmosfære Atmosfæren omtales generelt meget positivt i forbindelse med klima, beliggenhed og børnevenlighed. En turist anbefaler f.eks. andre at besøge Bornholm. - Jeg vil bare sige, at vores ferie på Bornholm var helt fantastisk. Børnene taler stadig om den. Charmerende små havnebyer, den store fæstning Hammershus og en skøn natur. Vi havde desuden held med vejret og det lykkedes at opleve rigtig varme og skønne dage. Jeg kan varmt anbefale Bornholm. En enkelt negativ udtalelse omhandler sproglige vanskeligheder, hvilket ses af følgende eksempel: - Danskerne kan være lidt svære at forstå, da de taler så hurtigt. Men det har fungeret godt, når vi var i Danmark. Overnatning Inden for overnatning tales der udelukkende positivt om hoteller, vandrehjem, camping og hytter. Overnatningen omtales primært i forbindelse med pris, overordnet evaluering, websites og beliggenhed. Overnatningsstederne fremhæves f.eks. positive i forhold til deres gode beliggenhed tæt på forlystelsesparker såsom Legoland og Bon Bon land. En turist pointerer f.eks. følgende: - Vi boede på Riis Camping for et par år siden. De ligger tæt på Legoland. Læs mere her: Øvrige meget positivt omtalte emner i forbindelse med overnatningen er reservation, tilbud, overnatningsfaciliteter, rengøring, børnevenlighed, reservation, supplerende services, måltider og information. 16

18 Transport på rejsen Rejsen sættes i meget positiv forbindelse med fly, tog, færge, motorcykel, bil, bus, metro, campingvogn og cykel (se figur 4.3.). Omtale af taxaer fylder ikke meget, men er overvejende positiv. Transporten omtales bl.a. i forbindelse med vejret, websites, reservation, tilbud, pris, beliggenhed, information, faciliteter og organiserede ture. Information omtales hyppigt og meget positivt. Omtale af vejret giver anledning til en lille smule utilfredshed. En potentiel turist stiller spørgsmål til sin planlagte cykelferie i Danmark. - Senest har jeg til hensigt at cykle igennem Danmark, enten bare i Jylland op til Frederikshavn-> Göteborg, eller over til Sjælland og siden over til enten Helsingborg eller Malmö. Ved altså ikke, nogle tips?. Figur 4.3: Transportformer Sammenligning med andre lande Danmark sammenlignes hyppigst med Sverige. Derudover sammenlignes Danmark også med Tyskland og Norge. Ved alle sammenligninger fremstår Danmark meget positiv, hvilket især hænger sammen med surfing muligheder på vestkysten samt gode betingelser for cykeltransport i danske toge m.m. Opfattelser af København Langt de fleste ytringer om København er af positiv karakter. Emner, der relaterer sig til aktivitet omtales i over 60 pct. af udtalelserne og er af meget positiv karakter (på nær prisniveauet, der omtales en smule negativt). Shopping og gastronomi er de hyppigst aktivitetsrelaterede emner efterfulgt af sightseeing. Der tales også om design, events, Christiania, natteliv, steder af særlig interesse, afslapning, museer og landskab. Der er enkelte negative udtalelser vedr. overnatning i København pga. dårlig beliggenhed, information og overnatningsfaciliteter. Byens atmosfære omtales negativt i forbindelse med sikkerhed, klima og dagslys. Transport omtales udelukkende positivt i forbindelse med fly, cykel, bus, tog, taxa, metro og campingvogn. 17

19 Opsummering Aktiviteter er det vigtigste søgekriterium for svenskerne både ved besøg i København og resten af Danmark. Forlystelsesparker prioriteres som vigtigste aktivitet ved besøg i Danmark. I København og Danmark generelt set er der desuden stor interesse for gastronomiske oplevelser, shopping og sightseeing Danmark adskiller sig positivt fra andre lande ved, at der findes gode betingelser for surfing og cykelferie i Danmark Camping opleves som den mest oplagte overnatningsform i Danmark. 18

20 5. Norske indlæg Analysen omhandler norske online skribenters udtalelser om Danmark inden for en firemåneders periode. Skribenterne indbefatter forskellige typer af besøgende og potentielle besøgende til Danmark og fordeler sig på de overordnede emner som følger: Danmark København Overnatning 26 % 30 % Aktiviteter og atmosfære 53 % 58 % Mennesker 1 % 2 % Transport på rejsen 16 % 10 % Sammenligning med andre lande 4 % 0 % Figur 5.1: Prioritering af emner Generelt Der tales mest om aktiviteter og atmosfære, hvilket er skarpt efterfulgt af overnatning. I begge tilfælde fremstår den overordnede omtale meget positiv. Forlystelsesparker og andre attraktioner er især populære pga. børnevenlighed og en god beliggenhed. Erfaringsudveksling med websites benyttes aktivt i denne forbindelse. Dog er der lidt utilfredshed med pris og faciliteter i forbindelse med aktiviteterne. Transport på rejsen er også hyppigt debatteret, og modtager kun lidt negativ omtale, hvad angår utilfredshed med især faciliteter og i mindre omfang priser. Sammenligning med andre lande omtales i mindre omfang, og giver anledning til både positive og negative ytringer. Den negative påvirkning hænger sammen med en meget negativ vurdering af Danmark set i forhold til Finland, Frankrig, Tyskland og Holland. Også sammenligning med England og Sverige giver enkelte negative kommentarer. Overnatning Der tales meget positivt om sommerhus, hytter, lejlighed, hotel, vandrehjem, bed & breakfast og camping. Den hyppigst omtalte overnatningsform er hotel og næst hyppigste er vandrehjem, hytte og lejlighed. Overnatningen fremstår positiv pga. den gode beliggenhed, rimelige priser, tilgængeligt websites og supplerende services. En turist giver følgende anbefalinger til ferieophold i Danmark. - Hej, vi har været på flere feriecentre i Danmark, og for dem med mange børn kan jeg absolut anbefale Ho Feriecenter ved Blåvand i Danmark. Dette er et kosteligt ikke alt for 19

21 stort feriecenter med mange aktiviteter for de små. Bassinet er overskueligt og børnevenligt. Negativ omtale af overnatning forekommer i forbindelse med reservation, pris, værelser, personale, supplerende services og information. En potentiel turist har f.eks. følgende negtive kommentar et vandrehjems hjemmeside. - Ja, den bookingside til XXX kan være lidt rodet, man får ikke den reelle pris frem, før den sidste side fremkommer. En svaghed ved systemet, så man må være lidt obs. Men forstår ikke helt problemstillingen. Aktiviteter Alle aktiviteter omtales meget positivt, hvoraf forlystelsesparker er den mest omtalte (se figur 5.2). De øvrige emner indbefatter strand, afslapning, shopping, natteliv, museer, landskab, gastronomi, events, Christiania, strand, Den lille havfrue, steder af særlig interesse, sport og sightseeing. Der er navnlig stor tilfredshed med aktiviteterne, da der findes gode websites, mulighed for reservation, tilgængelig information, god beliggenhed, gode børnevenlige og fælles aktiviteter. En turist omtaler børnevenlighed i forbindelse med sit besøg i Danmark. - Alle familier med naturinteresserede og/eller dinosaurglade børn bør tage ud til spidsen af den danske ø Møn (syd for Sjælland), der er der en kridtklint, som går lige ned i vandet. Man kan samle kridt til at tegne på vejen og man kan teste kondien på de mange trapper op og ned. Øverst er der et museum, hvor man kan se kridtklintens udvikling gennem istiderne. Museet er ikke så stort, men vældig flot sat op. Børn kan lave stenaldersmykker og prøve mange forskellige ting. Figur 5.2 aktivitetstyper Atmosfære Den danske atmosfære omtales meget positivt i forbindelse med børnevenlighed og beliggenhed. En turist opfordrer f.eks. andre til at tage med på en ferie til Øster Hurup. - Hei.Er der nogen som har tænkt sig at tage til Danmark til sommer? Vi er 11 stykker som rejser til et sted i dk som hedder Øster Hurup. Vældigt hyggeligt sted for familie og ungdom i alle aldre.. fedt natteliv =) 20

22 Omtalen er overvejende negativ eller meget negativ, når der tales om klima og sikkerhed. En turist udtrykker følgende usikkerhed ved at besøge Danmark. - Er det trygt at rejse i Danmark. Hej, jeg er en norsk mand som flere gange tidligere har holdt ferie i Danmark om sommeren. Nu ser jeg, der er optøjer og brande og ildpåsættelser i Danmark og er blevet en smule bange for at holde ferie i Danmark. Jeg er vandt til at holde ferie i Skagerakcentret og Nordjylland, men er bekymret og ked af det over at Danmark bliver ødelagt af udlændinge :( Mennesker Danskerne omtales meget lidt og forbindes meget positivt med originalitet. Transport på rejsen Emnet omtales hyppigt, generelt meget positivt og sættes i forbindelse med tog, bil, fly, cykel, bus og færge. Fly er det hyppigst omtalte emne. Der er stor tilfredshed med transporten hvad angår sikkerhed, websites, klima, information, tilbud og priser. En turist fortæller følgende om sin positive indstilling til priser på taxakørsel i København. - du kan tage en tur indenom Christiania. Bare sæt dig i en taxi når du er på Rådhuspladsen, så koster det bare en 100 lap ca. Kan gå også, men anbefales ikke, fordi jeg er doven og det er du også! Sammenligning med andre lande Sammenligningen med andre lande er et mindre omtalt emne, som der generelt set tales svagt positivt om (se figur 5.3). Den negative påvirkning hænger sammen med en meget negativ vurdering af Danmark set i forhold til Finland, Frankrig, Tyskland og Holland. Sverige, Norge og England omtales svagt positivt i forhold til Danmark. Kroatien, Tyrkiet og Italien omtales med meget positive vendinger. Eksempel på negative opfattelser af Danmark relaterer sig til de dyre fødevarepriser: - Det er dejligt at være norsk i Danmark.. men køb maden med hjemmefra. Danske dagligvarer er dyrere end både norske, svenske og fra fem andre europæiske lande. Figur 5.3: Sammenligning med andre lande 21

23 Indtryk af København København omtales i forbindelse med overnatning, aktiviteter, atmosfære, mennesker og transport på rejsen. Omtalen er primært af positiv karakter. Aktiviteter og atmosfære berøres hyppigst, meget positivt og sættes hyppigst i forbindelse med shopping. Andre interessante aktiviteter vedrører gastronomi, forlystelsesparker, Den lille havfrue, sightseeing, natteliv, steder med særlig interesse, events, sport, landskab og Christiania. I forbindelse med aktiviteter kommenteres der på information, websites, pris, faciliteter og reservation. Overnatningen omtales i forhold til hotel og vandrehjem, hvoraf hotel er det hyppigste og mest positivt omtalte emne. Vandrehjem omtales med meget negative vendinger, der relaterer sig til høje priser. Den københavnske atmosfære sættes i forbindelse med sikkerhed, der er af meget negativ carácter, og beliggenhed, der er af meget positiv karakter. Den negative omtale af sikkerhed omhandler lommetyve ved hovedbanegården i København samt farlige cyklister. Københavnerne giver et rigtig godt indtryk og forbindes primært med originalitet. Transport på rejsen omtales i forbindelse med tog, fly, cykel, bus og bil. Priser nævnes meget positivt i forbindelse hermed. Opsummering Aktiviteter og atmosfære er vigtigst Besøg til forlystelsesparker er en prioriteret aktivitetsform ved besøg i Danmark Steder af særlig interesse, shopping, sightseeing og gastronomi er desuden også interessante aktiviteter Nordmænd foretrækker en overnatning på hotel med god beliggenhed Den danske atmosfære forbindes positivt med børnevenlighed og dejlig beliggenhed Nordmænd interesserer sig meget for flyrejser i forbindelse med transport på rejsen. 22

24 6. Tyske indlæg Analysen omhandler tysksprogede online skribenters opfattelser af Danmark inden for en firemåneders periode. Skribenterne indbefatter forskellige typer af besøgende og potentielle besøgende til Danmark og fordeler sig på de overordnede emner som følger: Danmark København Overnatning 31 % 38 % Aktiviteter og atmosfære 43 % 40 % Mennesker 1 % 0 % Transport på rejsen 23 % 22 % Sammenligning med andre lande 2 % 0 % Figur 6.1: Diskuterede emner Generelt Der tales hyppigst om aktiviteter og atmosfære, der generelt set modtager meget positiv omtale. Aktiviteter forbundet med sport og strand er især populære, da beliggenheden er god og aktiviteterne er børnevenlige. Dårlig eller manglende information samt for høje priser er dog årsag til noget negativ omtale. Overnatning er det næstmest debatterede emne, der generelt tales meget positivt om. Beliggenhed, børnevenlighed, supplerende services og websites er især årsag til den positive omtale. Utilfredshed relaterer sig primært til vandrehjem, hvor priser, reservation, værelser, personale, rengøring, værelsesfaciliteter samt ankomsten omtales lidt negativt. Transport på rejsen omtales hyppigt og fremstår noget negativ, når emnet sættes i forbindelse med det danske sundhedssystem, rejsebureauer og priser. Der gives derfor kun en overvejende positiv vurdering af Danmark i forbindelse med transport på rejsen. Danmark omtales lidt i forhold til sammenligning med andre lande og modtager på dette område en overvejende negativ omtale. Især når sammenligningerne drejer sig om Spanien, Frankrig, England, Tyskland og resten af verden. Tyskerne sammenligner hyppigst Danmark med sig selv, hvilket danner et lidt negativt billede af Danmark, der dog ikke er lige så negativt ladet som ved de førnævnte lande. Danmark omtales meget positivt ved sammenligning med Sverige og Norge. Holland omtales overvejende positivt til sammenligning. 23

25 En anden kategori, der også er belastet af noget negativ omtale er opfattelsen af danskerne set i forhold til vores attituder overfor udlændinge. Denne kategori fylder dog meget lidt. Overnatning Overnatninger omtales udelukkende i forbindelse med camping, hotel, vandrehjem og sommerhus. Vandrehjem omtales mindst og er det eneste negativt omtalte emne. Sommerhus-emnet optager langt de fleste. Der er stor tilfredshed med information, værelser, komfort, tilbud, websites, supplerende service, beliggenhed og børnevenlighed. Den gode beliggenhed er navnlig årsag til, at der gives en meget positiv evaluering af overnatning. En turist beretter følgende om sin overnatning i Danmark på en campingplads. - Vi tager på en campingplads direkte ved havet med ca. 42 km hvid sandstrand. Der er tre legepladser på campingpladsen, et kæmpe akvarium i nærheden osv. Der er også mulighed for at leje små hytter, hvis man helst ikke vil sove i telt eller ikke har en campingvogn. I forhold til overnatning generelt set knytter lidt utilfredshed sig til priser, reservation, værelser, personale, måltider, rengøring og værelsesfaciliteter. Ankomstplanlægning omtales meget negativt. Kommentarer der underbygger den negative omtale af ankomstplanlægning ses f.eks. ved følgende citat: - Hey.Jeg bor tæt på den danske grænse. Har inden for de seneste par år ofte boet i telt i DK om sommeren eller har i det mindste haft til hensigt at gøre det.der er altid fyldt og næsten fuldt booket.. For hvert år camperer der flere og flere. Det skal du være opmærksom på, hvis du tager derhen.. Den negative omtale af rengøringen er eksemplificeret ved følgende kommentar. - Sidste år bookede vi via XXX aldrig igen, det var en fadæse. Altså, huset var beskidt, nåja, jeg må hellere sige meget meget overfladisk rengjort. Selv på sofabordet var der stadig sand. Aktiviteter Af aktivitetsrelaterede emner berøres sport, dyreliv, strand, shopping, afslapning, landskab, gastronomi, natteliv, events, Den lille Havfrue, forlystelsesparker, café, Christiania, design, museer, sightseeing og steder af interesse. Sports- og strandaktiviteter omtales hyppigst. Sportsaktiviteter nævnes i forbindelse med fisketure, bowling, cykling, fitness, vandring, skiture, ATV og svømning. Den overordnede evaluering fylder meget og fremstår meget positiv. Det ses på figur 6.2, at fisketure er den mest populære sportsaktivitet. En turist giver følgende anbefaling til fisketure på Als. - Hej Termo, der er masser af gode steder på Als. Der er skrevet en hel del derom på boardet. Hvis du søger på forum, vil du finde en del. Eller køb fiskeguiden om Als fra Rapsbande forlaget. I den beskrives mange steder til spinde- og brændingsfiskeri. Negativ omtale relaterer sig til hyppigt til de høje danske priser. Personale og information omtales ikke meget, men er også årsag til nogle negative holdninger. 24

26 Figur 6.2: Aktivitetstyper Atmosfære Den danske atmosfære omtales i forbindelse med beliggenhed, børnevenlighed, dagslys, klima og overordnet evaluering. Den overordnede evaluering fylder mest og fremstår meget positivt. Klima debatteres hyppigt, men er offer for en smule utilfredshed. En potentiel turist efterspørger følgende ved sit besøg i Danmark. - Hej, næste år kunne jeg godt tænke mig at tage til Danmark i 3 måneder, hidtil har jeg altid været i Henne, Blåvand, til den tid søger jeg et roligt sted, i hvert fald Vestkysten. Ro + strand vigtigt, restauranter, larm etc. ikke så vigtigt. Er der nogen som har et godt råd til mig? Mennesker Danskerne omtales med meget lidt, men med temmelig negativt ladet holdninger, der især går på attituder overfor udlændinge. Dog omtales danskerne meget positivt, hvad angår deres udseende. En erfaren Danmarkskyndig udtaler følgende om danskerne. - Det tilbagevendende spørgsmål om man er udlændingefjendsk i Danmark, er desværre blevet glemt i den almindelige diskussion. Jeg boede i Danmark i 14 år og har igen og igen gjort mig den erfaring, at danskerne ofte er fjendske overfor udlændinge. Og ja, sundhedssystemet er med hensyn til nødhjælp ofte katastrofal. Tro mig, jeg kan nævne utallige eksempler.. Transport på rejsen Af rejseformer omtales cykel, bycykel, taxa, offentlig transport, metro, færge, bil, bus, tog, motorcykel og campingvogn (se figur 6.3). Alle rejseformer omtales meget positivt, hvoraf færge er den hyppigst omtalte. Den overordnede vurdering, information, faciliteter, turistkort, reservation, organiserede ture, websites og tilbud omtales positivt. Den hyppigt og meget positivt omtalte information omhandler en række spørgsmål i forbindelse med planlægning af ferieophold i Danmark. - Hej, ville gerne vide, hvordan I kommer til Langeland!? Kører I over Flensborg eller med 25

27 færgen fra Femern? Jeg tror, det er billigere, hvis man som jeg kommer fra Køln og kører over Flensborg Der er utilfredshed med priser, sundhed og rejsebureauer. Bekymringen om sundhedssystemet er størst og tager udgangspunkt i usikkerhed omkring det danske sundhedssystem, dets behandlingsmetoder og nødberedskab. Den konkrete hændelse i foråret med en tysks turists dødsfald giver anledning til hyppig debat. Eksempel: - Vidste slet ikke, at man på sygehuset først skal ringe efter en vagtlæge før man bliver hjulpet..det værste: Telefonen virkede ikke engang jeg håber, at vi på ferie aldrig får brug for hverken læge eller sygehus, for så kommer man tilsyneladende ikke levende derfra. Figur 6.3: transportformer Sammenligning af Danmark med andre lande Som set på figur 6.4 fremstår Danmark overvejende negativ ved sammenligning med andre lande. Danmark sammenlignes med Sverige, Norge, Tyskland, Spanien, Holland, Frankrig, England og resten af verden. Sammenligninger omhandlende Spanien, Frankrig, England og resten verden fremstår meget negativt. Tyskerne sammenligner hyppigst Danmark med sig selv. Fremstillingen danner et lidt negativt billede af Danmark, der dog ikke er lige så negativt ladet, som ved de andre lande. De negative sammenligninger af Danmark relaterer sig meget til pris. Eksempel: - De, der vil til Vesterhavet, burde hellere dreje af og tage til Holland. Det er 10x billigere og så også endnu bedre. Også kulturelt sker der meget mere. Hvis jeg blot tænker på det dyre danske neandertalerkøkken 26

28 Figur 6.4: Danmark sammenlignet med andre lande Indtryk af København Der tales om overnatning, aktiviteter, byens atmosfære og transport på rejsen. Det hyppigst omtalte emne er overnatning, der er af svag positiv karakter. Overnatning relateres primært til hotel og vandrehjem, hvoraf hotel har langt den største omtale. Omtale af hotel er af meget positiv karakter, hvorimod vandrehjem får en meget negativ vurdering. Der tales meget positivt om overnatningsstedernes beliggenhed. Andre positivt omtalte emner i forbindelse med overnatningen er mad, støj, tilbud, pris, reservation, værelser, personale, rengøring og komfort. Omtale af overnatning skubbes i en meget negativ retning, når det forbindes med børnevenlighed, værelsesfaciliteter, websites og supplerende services. Et andet betydningsfuldt emne er aktiviteter og atmosfære, der omtales med svagt positive eller meget positive vendinger. Nævnte aktiviteter er forlystelsesparker, gastronomi, shopping, den lille havfrue, stranden, Christiania, bycykler, events, landskab, museer, natteliv, sightseeing, steder af særlig interesse. Information og turistkort omtales positivt i forbindelse med aktiviteter. Utilfredshed relaterer sig til en omtale af meget dyre aktivitetsudbud. Byens atmosfære fremstår meget positiv. Klima omtales en del og med meget negative vendinger. Påklædning og beliggenhed omtales positivt. Transport på rejsen sættes i forbindelse med bil, færge, metro, taxa, tog, bus, fly, cykel og offentlig transport generelt. Alle rejseformer omtales overvejende meget positivt, hvoraf tog er den hyppigst omtalte. Rejseservice omtales i forhold til pris, information og overordnet vurdering. Pris fylder mest og fremstilles meget positivt. Den overordnede vurdering og information fremstilles også positivt. Opsummering Sports- og strandaktiviteter er mest interessante, da Danmark bl.a. kan tilbyde børnevenlige faciliteter med en god beliggenhed. Overnatningen bør ligeledes foregå i børnevenlige omgivelser og have en god beliggenhed. 27

29 Tyskerne bekymrer sig meget for deres helbred og ønsker ophold på destinationer, der har et sikkert og tilgængeligt sundhedssystem. Ved besøg i København er en god overnatning på et hotel i det centrale København interessant. 28

30 7. Engelske indlæg (Europa) Analysen omhandler udtalelser udtrykt på britisk engelsk af europæiske bloggere. Skribenternes nationalitet kendes ikke, kun at indlægget er skrevet på engelsk af europæiske skribenter. Skribenterne indbefatter forskellige typer af besøgende og potentielle besøgende til Danmark og fordeler sig på de overordnede emner som følger: Danmark København Overnatning 53 % 61 % Aktiviteter og atmosfære 35 % 30 % Mennesker 1 % 1 % Transport på rejsen Sammenligning med andre lande 10 % 8 % 1 % 0 % Figur 7.1: Diskuterede emner Generelt Overnatning omtales hyppigst i forbindelse med hotel og modtager overvejende positiv kritik. De positive kommentarer relaterer sig til overnatningsstedernes venlige personale, effektive rengøring samt gode beliggenhed og måltider. I forbindelse med overnatningen er der stor utilfredshed med støj og reservation. Der er også lidt utilfredshed med faciliteter, priser, sikkerhed, værelser, websites og supplerende services. Aktiviteterne fremhæves positivt ved deres gode, børnevenlige faciliteter. Turistkort, hjemmesider, personale og rengøring fremhæves også positivt. Negativ omtale af aktiviteter relaterer sig til priser og svært tilgængelig information. Den danske atmosfære opfattes positivt i forbindelse med omtale af julen, børnevenlighed, renlighed og faciliteter. Der er til gengæld utilfredshed med klima, dagslys og i mindre omfang sikkerhed. Sammenligning af Danmark med andre lande er det hyppigst negativt omtalte emne. Dette hænger sammen med, at sammenligning med Norge, Spanien, Nederlandene, Spanien og Finland giver Danmark et negativt billede. Dyr offentlig transport og færre naturoplevelser er f.eks. årsag til negativ omtale af Danmark til sammenligning med Norge. 29

31 Overnatning Emnet omtales meget positivt i forbindelse med hotel, vandrehjem, bed & breakfast, camping og forældres hjem. Der tales hyppigst om hotel. Overnatningsstedernes venlige personale, effektive rengøring, gode beliggenhed og måltider fremhæves. Et eksempel på positiv omtale af en overnatning på Axel Hotel Guldsmeden gives ved følgende citat. - Morgenmadsområdet er måske en smule småt, men jeg kunne lide den økologiske mad og det personlige personale. Især syntes jeg om den økologiske kosmetik i værelset. Sengelagnerne var perfekte og altid rene og sengene var utrolig behagelige. Værelset var overordnet set meget moderne og rent. Overnatning omtales negativt i forbindelse med støj og reservation, men også faciliteter, pris, sikkerhed, værelser, websites og supplerende services er årsag til noget utilfredshed. Eksempel på utilfredshed i forhold til overnatning ses ved følgende eksempel. - dyrt, værelserne var temmelig kolde og vandet var ikke varmt, fælleskøkken er noget som du skal finde ud af. Aktiviteter Der tales hyppigst om steder af særlig interesse. Derudover tales der om shopping, museer, natteliv, dyreliv, forlystelsesparker, strand, Christiania, caféer, bycykler, Den lille havfrue, gastronomi, design, events, sport, museer, afslapning og sightseeing. Sport berøres i mindre omfang og relateres til svømning, cykling og skøjteløb. En turist anbefaler andre familier at besøge Billund. - Min anbefaling til familier vil være; Billund Legoland er et absolut must. Danskerne opfandt Legoland og denne park er fantastisk sjov for unge og gamle. Du kan bruge dagen bare på at kigge på alt, der er lavet af Lego uden at prøve nogle af attraktionerne / turene. En anden turist beretter bl.a. - Hvis du har børn i omkring 12 års alderen, er I nødt til at besøge Eksperimentariet. Her kan de deltage i interaktive eksperimenter. I forbindelse med aktiviteter omtales prisniveau og den tilgængelige information i enkelte tilfælde meget negativt. 30

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser

Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser Analysen er foretaget på Caravan Salon Düsseldorf i august 2. De 118 deltagende er tilfældigt udvalgt blandt gæsterne på Caravan Salon

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kyst- og naturturister i Danmark VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse o o o o o o o o Samlet Danmark Udland Holland Norge Sverige Tyskland Antal ankomster (1.000) I alt

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION ALDER 15-5 år 6-59 år 60+ år 65 16% % 1 1% 5 5% 1 1% 55% 6 5% 60 60% 60 60% 56 55% 116 9% % 6 6% 5 5% % V1000. Stege by Rødvig Havn Stubbekøbing færgeleje/havn Sædding strand ved 'Mennesket ved Havet'

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Undersøgelses resultater

Undersøgelses resultater Undersøgelses resultater Autocamper adfærds mønster autocamperplads - campingplads Campervenner & autocamper-info.dk November 2015 AUTOCAMPER ADFÆRD JI/2015!1 ! Resultater af autocamper adfærds undersøgelsen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Walking Denmark. Aktiv Danmarks vandreanalyse. Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere

Walking Denmark. Aktiv Danmarks vandreanalyse. Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere Walking Denmark Aktiv Danmarks vandreanalyse Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere Rapport udarbejdet udarbejdet for Aktiv Danmark af IFKA Institut for Konjukturanalyse Oktober

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Ironman Wales 2012. Billigt og hurtigt. Kr. 1100,- retur. Der er ca. 1500km hver vej, fra Silkeborg til Tenby via Calais eurotunnel.

Ironman Wales 2012. Billigt og hurtigt. Kr. 1100,- retur. Der er ca. 1500km hver vej, fra Silkeborg til Tenby via Calais eurotunnel. Hvorfor IM Wales?: Flere spørger hvorfor IM Wales og i første omgang var det for at have en god lang sæson og da IM Wales ligge midt i september, ER det en lang sæson. Men efter at have været der og oplevet

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Danmarks Turistråd & Campingrådet. Camping 2003. Udarbejdet af. Jørgen Haller Cand. merc. & Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc.

Danmarks Turistråd & Campingrådet. Camping 2003. Udarbejdet af. Jørgen Haller Cand. merc. & Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. & Campingrådet Camping 2003 Udarbejdet af Jørgen Haller Cand. merc. & Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. Jysk Analyseinstitut A/S Projekt: Camping Kommentarer Kommentarer Formål Formålet med undersøgelsen

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Postillion Hotel Dordrecht

Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht har en rolig beliggenhed i udkanten af den hyggelige kanalby Dordrecht. Introduktion I mellem Rotterdam og Breda i den smukke og historiske by Dordrecht,

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland Markedsprofil for Tyskland Markedsprofilen for Tyskland foreligger nu i 2. version. Profilen er udarbejdet af VisitDenmark på grundlag af egne data kombineret

Læs mere

Er maden god, er ferien god

Er maden god, er ferien god Pressemeddelelse 17. februar 2014 Ny analyse af danskernes rejsevaner: Er maden god, er ferien god Danskerne er vilde med mad! Det kan der næppe herske nogen tvivl om særligt er Copenhagen Cooking, som

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Gæsteundersøgelse. Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark.

Gæsteundersøgelse. Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark. Gæsteundersøgelse 2 0 0 7 2 0 0 8 Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark. Indledning Fra efteråret 2007 til efteråret 2008 gennemførte

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Udveksling til Bodø, Norge Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Cecilie Kragh Jespersen E-mail: cecilie_kragh3@hotmail.com Tlf. nr. 2878 1830 Evt. rejsekammerat: Betina Winsig Hansen og Ditte Struwe Bødker

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

3) Til alle Hvem er du sammen med i dag? Angiv alle muligheder fra denne liste, som passer på dig (flere svar mulig)

3) Til alle Hvem er du sammen med i dag? Angiv alle muligheder fra denne liste, som passer på dig (flere svar mulig) 1a 1b I hvilket land bor du? Hvilket postnummer har din by? 1a) Land 1b) Postnummer 01 Tyskland 02 Danmark 03 Sverige 04 Andet land, og det er 2) Til alle Hvilket transportmiddel benytter du i dag? Personbil...

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Det italienske potentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017

Det italienske potentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017 Det italienske potentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017 Det italienske potentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse i og 2017 Udgivet af VisitDenmark

Læs mere

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS - December & Total 2014 - Hotelstatistik o Overnatninger i alt o Kapacitetsudnyttelse o Segmenter Erhverv og fritid, grupper og individuelle o Sammenligning med andre

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Hotel Valentin Star på Menorca. af Perhaps. 26. september 2014

Hotel Valentin Star på Menorca. af Perhaps. 26. september 2014 Hotel Valentin Star på Menorca af Perhaps 26. september 2014 Fra den 25. maj 2014 til den 8. juni 2014 gæstede vi Hotel Valentin Star i Cala n Bosch på Menorca. Hotellet har fire stjerner, og er et voksenhotel.

Læs mere

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Denmark Tourism - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere