Foreløbige erfaringer fra projekt SundhedscenterThyholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreløbige erfaringer fra projekt SundhedscenterThyholm"

Transkript

1 Foreløbige erfaringer fra projekt SundhedscenterThyholm 2013 Udarbejdet af Åse Skytte & Laila Mejlholm Olsen august

2 Indhold Side Projekt SundhedscenterThyholm 3 Foreløbige indsatser i projekt SundhedscenterThyholm 4 SundhedscenterThyholm 5 KOL-rehabilitering 6 TOP-KOM 7 EIS ekstra idræt i skolen 9 Sundhedspolitik på Thyholm skole 10 Thyholm i bevægelse 11 Gåture 12 S-faktor 13 Trivselscafé 14 Trivselssamtaler / sundhedstjek 15 Debatmøde om posefester, unge og alkohol 17 NADA 18 Rygestop voksne 19 Vægtstop voksne 20 Proaktiv rekruttering via telefon 21 Proaktiv rekruttering via deltagelse i messer o. lign. 22 Rygestop unge 23 Støtte til lokale initiativer 24 Myrer, mad og motion 25 Foredrag 26 Kursus for frontpersonale om alkohol 27 2

3 Projekt SundhedscenterThyholm Etablere en satellitafdeling af SundhedscenterStruer på Thyholm Øget trivsel og sundhed på Thyholm Udvikling af metoder til sundhedsfremme og forebyggelse En bunden opgave Sundhedsstyrelsen stiller krav om, at vi skal arbejde med disse metoder: Borgerinddragelse Sunde rammer Motiverende metoder Proaktiv rekruttering Valgte indsatsområder rygning alkohol mental sundhed fysisk aktivitet overvægt health literacy (sundhedskompetencer) kronisk sygdom levevilkår Målgrupper børn og unge socialt udsatte alle Thyholms borgere 3

4 Foreløbige indsatser i projekt SundhedscenterThyholm Projektet har tilbudt en lang række indsatser, som hver især beskrives nærmere. Der udvikles fortsat nye indsatser. Projekt SundhedscenterThyholm Rygestop individuelt Trivselscafé Rygestop hold KOLrehabilitering Trivselssamtale / sundhedstjek Debatmøde om alkohol Gåture Thyholm i bevægelse Foredrag EIS ekstra idræt i skolen Støtte til lokale initiativer Følgeordning NADA Kursus om alkohol TOP- KOM Myrer, mad og motion S-faktor Vægtstop hold EIS 2. udgave Sundhedspolitik Thyholm skole Proaktiv via messer Proaktiv via telefon Vægtstop individuelt Rygestop unge 4

5 SundhedscenterThyholm med den fysiske tilstedeværelse i lokalområdet Mange positive erfaringer, vi er respekterede, vi opleves som uvildige og ikke en myndighed Let tilgængelighed for borgerne Mulighed for bare at dumpe ind og spontane henvendelser Neutralitet i forhold til lokale borgergrupper eller institutioner er godt Fleksibilitet i forhold til lokaler og åbningstider er godt Der har skullet arbejdes aktivt på at blive en del af lokalsamfundet Vi har fået fat i borgere, som ikke ville være kommet til Sundhedscenteret i Struer, dels fordi vi er i lokalområdet, dels fordi vi har andre tilbud med lokalerne Hyggelige, rare lokaler Lokalerne er velegnede til kontorarbejde, 3 arbejdspladser Lokalerne er velegnede til individuelle forløb Lokalerne er egnede til mindre gruppeforløb, max personer Der er begrænsede aktivitetsmuligheder, fx ingen mulighed for madlavning eller træning / fysisk aktivitet Lokalerne efterspørges af høreomsorgen, som gerne vil være her sammen med os Den manglende elevator har indtil nu gjort lokalerne umulige at bruge for gangbesværede, vi har flere borgere, som venter på adgang Det samlede budget for projekt SundhedscenterThyholm er kr. fra Sundhedsstyrelsen plus en egenfinansiering på ca kr. Husleje og kontordrift beløber sig til ca kr. pr. år. Vi er to faste fuldtids (næsten) medarbejdere i projektet plus flere deltids og løst ansatte. 5

6 KOL-rehabilitering Tilbyde borgere med let til moderat KOL en tidlig indsats, for at forebygge hurtig sygdomsudvikling samt forbedre deres funktionsevne og livskvalitet Øge egenomsorgen blandt borgere med let til moderat KOL Reducere de kommunale og regionale udgifter knyttet til målgruppen Metode motiverende metoder Afklarende samtale Fysisk træning Ernæringsvejledning Rygeafvænning Undervisning i bl.a. mestring Psykosocial støtte Et hold med 11 deltagere afviklet på Thyholm efteråret 2010 Et hold med 5 deltagere afviklet foråret Selvhjælpsgruppe med træning eksisterer stadig og er åben for nye medlemmer. Der er ikke den store efterspørgsel, men de borgere, der har været med, har været glade for, at KOLrehabiliteringen er foregået lokalt. Der deltager også borgere med svær og meget svær KOL, som måske er dem et tilbud i nærmiljøet betyder mest for. Der kan være udfordringer i forhold til transport. Udgifter til KOL-rehabilitering er ca kr. pr. hold. KOL-rehabilitering er en del af den samlede kroniker indsats sammen med de øvrige patientuddannelser, som foregår i SundhedscenterStruer. Det anbefales, at der fortsat er mulighed for patientuddannelse i lokalområdet. Det gælder også for de øvrige patientuddannelser, hvis efterspørgselen er der. 6

7 TOP-KOM (tidlig opsporing af kronisk lungesygdom i kommunen) Identificere borgere med udiagnosticeret KOL mhp. at henvise dem til udredning hos egen læge Tilbyde KOL-rehabilitering Metode proaktiv rekruttering Åben rådgivning med spirometri i ScT og på udvalgte steder i lokalsamfundet Proaktiv rekruttering til rygestop Indsatsen blev gennemført foråret 2011 Indgår nu i trivselssamtaler og sundhedstjek Spirometri tilbudt på aktivitetsmessen

8 Resultater fra TOP-KOM i forhold til rekruttering til rygestop TOP-KOM har sandsynligvis identificeret flere borgere med tegn på KOL, men har ikke direkte ført til KOLrehabilitering. TOP-KOM har medvirket til rekruttering af borgere til rygestop. Der er behov for systematisk opfølgning efter indsatsen, hvis effekten skal øges. Det anbefales, at der i kommunal regi fortsat kan laves ad hoc kampagner med fokus på rygning og lungesygdom og med måling af lungefunktion. Det kan fx. være til messer, festivaler, på arbejdspladser eller lignende, hvor der forventes at være mange rygere eller eks-rygere. Det anbefales, at der er mulighed for fortsat at få målt lungefunktion, hvis borgere selv henvender sig i sundhedscentret. 8

9 EIS ekstra idræt i skolen Undersøge om to ekstra idrætstimer om ugen kan forbedre sundheden blandt 6. klasses elever Forbedre børnenes kondition og BMI Metode sunde rammer 2 obligatoriske ekstra idrætstimer om ugen med styrke- og konditionstræning Kontrolgruppe på Bremdal Skole Indsatsen har kørt to skoleår og fortsætter i en ny udgave med de nye 6. klasser i 2013 Foreløbige resultater (efter første år): Signifikant effekt på kondition Ingen effekt på BMI, muskelmasse eller fedtniveau Alle eleverne på Thyholm har forbedret deres kondition Indsatsen lever ikke op til målet om, at 90 % af eleverne skal ha en kondition i normalområdet Indsatsen lever ikke op til målet om, at 90 % af eleverne skal ha et BMI i normalområdet Der er stor forskel på de forskellige klasser og deres motivation for idræt. Det forsøges i det næste skoleår at inddrage eleverne mere i at sætte egne mål for deres kondition og ligeledes inddrage dem noget mere i indholdet af timerne. EIS 2. udgave er således med borgerinddragelse. Indsatsen koster ca kr. pr. 2 klasser pr. skoleår inkl. projektkoordinering og evaluering. Det anbefales, at resultaterne fra EIS tænkes ind i den nye skolestruktur fra 2014 ikke kun på Thyholm, men måske i hele kommunen. Der skal gerne ske en tilpasning af indsatsen, måske kan indsatsen tilbydes tidligere i skoleforløbet, måske skal den tilbydes over flere årgange. 9

10 Sundhedspolitik på Thyholm Skole At skabe sunde fysiske og sociale rammer for eleverne, lærerne og andre ansattes liv og virke i skolen. Sundhedsmæssige rammer som gør, at eleverne får lyst og mulighed for læring, personlig, fysisk og social udvikling, samt at lærerne og andre ansatte får lyst og mulighed for at udføre deres arbejde. Metode borgerinddragelse Udarbejdelse af sundhedspolitikken gennem borgerinddragelse. Brainstorming, mindmaps og fælles drøftelse. Borgere = skolens bestyrelse, pædagogisk råd, eleverne og forældrene. Kvalificering ved involvering af skolesygeplejersken, SSP og sundhedscenter. Implementering via små skridt. Der foreligger et udkast til en sundhedspolitik, som nu er til behandling i skolebestyrelsen og pædagogisk råd. Det har været en meget lang proces pga. mange involverede parter, men resultatet virker lovende. Uvist hvordan implementeringen vil gå. Anslået ca kr. Det anbefales, at sundhedspolitikken vedtages og implementeres. Måske kan sundhedspolitikken være til inspiration for andre skoler, men processen bør intensiveres. 10

11 Thyholm i bevægelse Foreningen har til formål at igangsætte, støtte og sikre aktiviteter, der dels medvirker til at profilere Thyholm udadtil og dels medvirker til at skabe bevægelse i området, samt at fastholde og udbygge sammenholdet blandt borgerne. Ordet bevægelse er meget centralt for foreningen. Ordet skal ikke kun forstås som den konkrete fysiske bevægelse, men lige så meget det at bevæge nogen / noget, at blive bevæget, at gøre indtryk på folk. Men også det at få nogen til at gøre noget. Sætte bevægelse i folk fra et sted til et andet sted eller lave aktiviteter, der er mobile og kan flyttes rundt. At starte en bevægelse, en sammenslutning af folk, et netværk. Metode borgerinddragelse Projektleder for ScT sidder med i bestyrelsen, men har ikke deltaget i opstarten af foreningen. 5 arbejdsgrupper: Kunst, kultur og musik Bevægelse og sport Bevægelse i naturen Erhverv iværksætteri Bevægelse i events Thyholm i bevægelse har medvirket ved etablering af Billedskole Kortlægning og renovering af stier Gåture Velkomstpakke til tilflyttere Multibaner Hjemmeside Thyholm.dk Thyholm i bevægelse er nu nedlagt, da der er opstået en ny forening med et lidt andet fokus. Projekt SundhedscenterThyholm er ikke involveret i den nye forening. 11

12 Gåture på Thyholm med projekt SundhedscenterThyholm At anvise muligheder for gratis motion og naturoplevelser At få borgerne ud at røre sig Gode naturoplevelser Social mulighed, skabe nye kontakter på tværs af eksisterende grupperinger At få Thyholms befolkning til at benytte de stier, der findes Konkret mål: 25 borgere pr. gang Metode borgerinddragelse 6 gåture à ca. 5 km. Fordelt over sommeren forskellige steder på Thyholm Samarbejde med Thyholm i Bevægelse, arbejdsgruppen Bevægelse i Naturen, Det Lokale Trivselsråd og andre lokale kontakter Seks gåture afviklet sommeren 2012, fem afviklet i 2013 og yderlig to er planlagt. Der har været mellem 25 og 100 deltagere i de forskellige gåture. Borgerne er glade for turene, men det har været svært at få lokale borgere til selv at arrangere turene. Der er dog skabt et samarbejde med nogle lokale borgere og foreninger. Gentagen annoncering og positiv omtale af turene er altafgørende for succes. Gåture er fortsat en god idé. Der bør gøres en særlig indsats for at få sårbare grupper af borgere med. Arbejdet med at arrangere og afvikle turene kan måske overgå til andre, f.eks. seniorjobbere eller personer i fleksjob. 12

13 S-faktor Etablere en struktureret sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats målrettet overvægtige børn og unge Få indsigt og erfaring med indsatser rettet mod overvægtige børn og unge Øge livsglæden samt støtte og motivere deltagerne til at vælge en sundere livsstil og fastholde den sunde livsstil Vægttab Metode motiverende metoder Kursusforløb over 20 uger med Fysisk aktivitet 2 x 1 time pr. uge Gruppemøder 1½ time 1 x pr. uge Fælles familiearrangementer Gennemført et hold med 14 børn i Meget broget billede med hensyn til hvad børnene har fået ud af det. er Det anbefales, at der fortsat arbejdes videre med at udvikle gode og effektive metoder til begrænsning af børns overvægt. Arbejdet bør ske i et samarbejde mellem sundhedsområdet og børne- og uddannelsesområdet, og det kan med fordel tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om overvægt. 13

14 Trivselscafé Styrke trivsel og sundhed blandt socialt udsatte og mindre ressourcestærke borgere med fokus på mental sundhed, rygning og alkohol Nedbringe andelen af ensomme i befolkningen Nedsætte andelen af borgere uden for arbejdsmarkedet, der har et højt stressniveau Forventningen er, at borgere vil benytte Trivselscaféen pr. gang Metode sunde rammer Åben café én dag pr. uge Der kan købes formiddagskaffe og frokost Aktiviteter som metode til anerkendelse og inkludering Holde hånd og sparke røv 5-15 besøgende i Trivselscaféen pr. gang Det er besluttet at Trivselscaféen kører videre i projektets levetid Der er ca. 15 faste brugere af Trivselscafeen plus de mere løse. Der har været talt om, hvorvidt frivillige kan overtage driften af cafeen, men indtil videre er erfaringen, at de frivillige også har behov for støtte. Det er nødvendigt med fast ansat personale hvis det sundheds- og socialpædagogiske fokus skal holdes. Det koster ca kr. pr. år at drive Trivselscafeen. Det anbefales, at der fortsat er et værested for socialt udsatte og psykisk sårbare på Thyholm. 14

15 Trivselssamtaler / sundhedstjek Imødekomme borgernes ønsker og behov for sundhedsfremmende vejledning, rådgivning og støtte Øget sundhedsforståelse og health literacy hos borgerne så de kan tackle egne udfordringer og gennemføre livsstilsændringer, som kan føre til øget trivsel og sundhed Forventet efterspørgsel: trivselssamtaler / sundhedstjek pr. år Metode motiverende metoder Trivselssamtale: afklarende samtale, motiverende samtale og vejledning i metoden Små Skridt Sundhedstjek: måling af højde, vægt, taljeomkreds, lungefunktion, kulilte, blodtryk, blodsukker, alkoholafhængighed, kondition og trivsel. Der er lavet en foreløbig opgørelse efter knapt et år (se figur). Mange borgere rekrutteres til trivselssamtale og sundhedstjek gennem den proaktive rekruttering via telefonopringninger, men borgere henvender sig også selv eller henvises fra lægerne. Som personale er det rart at kunne tage imod borgerne uanset, hvad de kommer med. Borgerne kommer med mange forskelligartede problemstillinger, fx. vægtproblemer, stress og andre mentale udfordringer. Det anslås, at Trivselssamtaler og sundhedstjek koster ca kr. pr. år med et flow på 100 borgere pr. år. er Det anbefales, at der i Struer Kommune fortsat er mulighed for at borgerne frit kan henvende sig for at drøfte egne sundhedsmæssige udfordringer med et sundhedsfagligt personale. 15

16 Trivselssamtaler / sundhedstjek Rekruttering Trivselscafé 2 Projektets øvrige indsatser 1 Virksomhedsbesøg 0 Ad hoc kampagne 4 Foreningsbesøg 1 Samarbejdspartnere 0 Annoncering i pressen 23 Fremlagte pjecer 2 Gennem familie og venner 5 Proaktiv telefonopringning 20 Lægehenvisning 3 Andet 14 Trivselssamtale / sundhedstjek I alt 72: 53 kvinder, 19 mænd. Alder 53 (16 89) Trivselssamtale Vægt 52 Rygning 20 Alkohol 20 Motion 53 Trivsel 49 Kronisk sygdom 25 Andet 16 Sundhedstjek Højde 51 Vægt 51 Lungefunktion 15 Kulilte 0 Blodtryk 45 Blodsukker 44 Alkoholafhængighed 3 Kondition 7 Trivsel 45 Videre forløb Opfølgende trivselssamtale 8 Trivselscafé 4 Opfølgende sundhedstjek 4 Alkoholbehandling 0 Rygestop Borgers egne små skridt 22 individuel 1 Andre kommunale indsatser 4 hold 1 Frivillige sociale aktiviteter 1 Følgeordning 0 Frivillige idrætsaktiviteter 1 Vægtstop Patientuddannelse 1 individuel 3 NADA 3 hold 28 Andet 5 16

17 Debatmøde om posefester, unge og alkohol At posefesterne stoppes Alternativt at alderen for deltagelse i posefester hæves til 16 år At skabe debat om unge og alkohol At der vil møde borgere op og deltage i debatmødet Metode borgerinddragelse Debatmøde med oplæg fra et panel bestående af repræsentanter fra forældregruppen, som arrangerer posefester, en tidligere deltager i posefester, to politikere, ungdomsskoleinspektør, politi, alkoholkoordinator, gademedarbejder fra SSP, projektleder fra projekt SundhedscenterThyholm. 80 borgere deltog En god og saglig debat Der har så vidt vides ikke siden været posefester på Thyholm God mediedækning Erfaring Rettidig omhu er afgørende. Det er nødvendigt at tage debatten, når den er aktuel, så der skal handles hurtigt. Ca kr. Det kan anbefales, at kommunen fortsat afvikler debatmøder om sundhedsfaglige emner, når de er aktuelle. 17

18 NADA Større effekt af andre indsatser Mindre stress og depression samt større mental sundhed for borgerne Metode behandling Øreakupunktur Tilbydes som supplement til trivselssamtaler og små skridt til borgere med stress, depressioner, søvnproblemer eller abstinenser Ca. 10 borgere har taget mod tilbuddet Få borgere, men de er glade for tilbuddet. Ca kr. pr. borgerforløb. Det anbefales, at borgernes ønske om hjælp til stress, depressioner, søvnproblemer eller abstinenser fortsat imødekommes. 18

19 Rygestop - voksne At nedsætte rygeprævalensen fra 21 % til 18 % i den voksne befolkning En stoprate på min. 50 % seks måneder efter endt indsats Ændret til en stoprate på 30 % seks måneder efter endt forløb Metode motiverende metoder Gruppebaseret rygestopkursus ud fra Kræftens Bekæmpelses principper Ændret til tilbud om: Individuel trivselssamtale / sundhedstjek Kom & Kvit Individuel rygestoprådgivning Rygestopmedicin NADA Henvisning til andre rygestoptilbud Afholdt et rygestopkursus med seks deltagere rekrutteret gennem TOP-KOM. Halvdelen faldt fra, ingen blev røgfri. Tilbuddet er ændret til Kom & Kvit plus individuelt rygestop Ingen har indtil nu ønsket at deltage i Kom & Kvit individuelle rygestopforløb (få mødegange) med borgere rekrutteret gennem proaktiv telefonopringning 3 måske flere er stoppet helt, flere har nedsat deres forbrug Et fast åbent tilbud om rygestop på hold (Kom & Kvit) vil koste ca kr. pr. år. Individuelt rygestop anslås at koste ca kr. pr. borgerforløb. Det anbefales, at der fortsat er tilbud om såvel hold som individuelt rygestop og gerne i nærmiljøet. 19

20 Vægtstop - voksne At stoppe de senere års udvikling, hvor flere og flere bliver overvægtige At afprøve, beskrive og videreudvikle metoden Små Skridt til vægttab At prævalensen af overvægtige og svært overvægtige er status quo i 2014 At 50 % af deltagerne vejer mindre ved afslutning af et forløb At 30 % vejer mindre seks måneder efter endt forløb Metode motiverende metoder Individuel trivselssamtale og sundhedstjek Gruppebaseret vægtstopforløb Gruppemøder motion madlavning Individuel vægtstopforløb Opfølgning Vægtkontrol Grundprincippet er Små Skridt 2 hold med 14 deltagere har gennemført vægtstopforløb i 2012, 2 hold har gennemført i foråret borgere har modtaget eller modtager individuel vægtstoprådgivning Evaluering endnu ikke gennemført Stor tilfredshed med forløbene. Et holdbaseret vægtstop kr. Individuelt vægtstop anslås at koste ca kr. pr. borgerforløb. Det anbefales, at borgernes ønske om hjælp til vægtstop fortsat imødekommes. 20

21 Proaktiv rekruttering via telefonopringning at nedsætte antallet af rygere ved at rekruttere rygere til rygestoptilbud at tilbyde andre forebyggende og sundhedsfremmende indsatser Konkrete mål: At kontakte samtlige ca husstande på Thyholm At der for hver 100 telefonsamtaler rekrutteres 5 rygere til rygestop At der for hver 100 telefonsamtaler ydes telefonisk rådgivning om rygestop til yderlig 5 borgere Metode proaktiv rekruttering Telefonopringning med udgangspunkt i Den Grønne Vejviser Motiverende samtale ud fra spørgeguide husstande er foreløbig kontaktet Vi får fat i de ældre men ikke ret mange unge borgere. Kontakt til andre typer end dem, der selv henvender sig. Vigtigt med et bredere fokus end rygning. Medarbejderne bliver positivt modtaget, når de ringer til borgerne. Det koster ca kr. at kontakte samtlige husstande på Thyholm. Det anbefales ikke umiddelbart at fortsætte indsatsen ud over projektperioden, men metoden kan måske bruges i andre sammenhænge. 21

22 Proaktiv rekruttering via deltagelse i messer o. lign. et med deltagelse i lokale arrangementer er primært en dialog med borgerne. Dialogen skal benyttes til at informere om projektets eksistens og tilbud samt fremme borgernes motivation for egen sundhedsfremme og forebyggelse, herunder proaktiv rekruttering til forskellige indsatser i projektet, når det viser sig relevant. Metode proaktiv rekruttering Tilstedeværelse med information og forskellige aktiviteter ved lokale arrangementer Projekt ScT har deltaget i Børnefestivallen 2011 Julemessen 2011 Aktivitetsmessen 2012 Julemessen 2012 Julemessen 2013 er planlagt Det giver respekt i lokalområdet, at vi deltager i deres arrangementer. Et specifikt fokus ved det enkelte arrangement giver den bedste dialog med borgerne. Det anbefales, at der fra kommunal side fortsat kan deltages i lokale arrangementer for at sætte fokus på sundhed. Det kan fx. være til messer, festivaler, på arbejdspladser eller lignende. 22

23 Rygestop - unge At alle unge, der ønsker hjælp til rygestop, kan få en hurtig og professionel støtte og vejledning At sætte fokus på røgens skadevirkninger, så færre unge begynder at ryge blandt andet gennem rygestopevent, kampagner m.m. At mindske passiv røg i det offentlige rum, hvor unge færdes igennem rygepolitikker og skærpelse af rygeforbud At stopraten er min. 30 % efter endt rygestopforløb At der årligt afholdes mindst en rygestopevent Metode motiverende metoder Gruppebaseret rygestopkursus Individuelt rygestopkursus Kort rådgivning om rygning og rygevaner Rygestopevent Henvisning til andre rygestoptilbud Der er afviklet et rygestopkursus på Thyholm Skole i 2011 Der er tilbudt rygestop i Myretuen (specialklassen) Begrænsede erfaringer er Det anbefales, at rygestop tilbud for unge fortsat eksisterer, og blandt andet kædes sammen med implementeringen af sundhedspolitikken på Thyholm skole. 23

24 Støtte til lokale initiativer sk støtte til borgergrupper og foreninger, som laver sundhedsfremmende aktiviteter. Metode borgerinddragelse sk støtte til lokale initiativer, som har et forebyggende eller sundhedsfremmende mål. Der er udarbejdet kriterier for støtte og et ansøgningsskema. Der er bevilget økonomisk støtte til en række lokale tiltag. Der søges især økonomi til forskellige anlæg, men også til fx kompetenceudvikling. Vi har indtryk af, at værdien af at imødekomme borgerne er langt større end de økonomiske midler, der uddeles. Der er afsat en pulje på kr. årligt Det anbefales, at kommunen fortsat kan yde støtte til lokale initiativer. 24

25 Myrer, mad og motion et med indsatsen er at forbedre elevernes trivsel såvel fysisk, psykisk og socialt samt deres faglige niveau. Der skal gerne opnås et positivt samspil mellem elevernes faglige, sociale og sundhedsmæssige udvikling frem for, at områderne har en negativ indvirkning på hinanden. Målgruppen er eleverne i Myretuen (Thyholm skoles specialklasse). Metode Idræt / motion Sund mad / rigtig ernæring / hjemmekundskab Kend din krop, sundhedsundervisning om mad, motion, trivsel (mental sundhed), hygiejne Rygestop Fra jord til bord Tværfaglig afklaring og plan Indsatsen har kørt i et skoleår, og der foreligger en evaluering. Det er besluttet, at indsatsen fortsætter næste skoleår. Der er sket en positiv udvikling med eleverne. Der er behov for et bedre samarbejde med forældrene, og der efterspørges et større samarbejde med socialrådgiverne i Børne- og Familiecentret. Indsatsen har kostet ca kr. det første år inkl. udvikling og evaluering af indsatsen. Det anbefales, at indsatsen fortsat tilbydes og udvikles i Myretuen samt at elementer af den tænkes ind i den nye skolestruktur fra

26 Foredrag Generel sundhedsoplysning. Metode Fem offentlige foredrag i Midtpunktet. Emnerne for foredragene er: ungdomskultur alkohol kost og motion mænds sundhed børns trivsel Første foredrag afholdes 12. september Projektets arbejdsgruppe og Det Lokale Trivselsråd har medvirket ved planlægningen og er kommet med god sparring. Der betales entré til foredragene af varierende størrelse. Projekt SundhedscenterThyholm yder en underskudsgaranti på kr. 26

27 Kursus for frontpersonale om alkohol et med kurset er at uddanne frontpersonale til at erkende og håndtere alkoholproblemer, når de møder dem i deres virke på Thyholm. Metode Et kursus på otte timer fordelt over to dage. Kurset afholdes af Alkoholbehandlingen. Kurset er planlagt og annonceret. Det afvikles i uge

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Trivselssamtaler og sundhedstjek i projekt SundhedscenterThyholm

Trivselssamtaler og sundhedstjek i projekt SundhedscenterThyholm i projekt SundhedscenterThyholm Projektleder Åse Skytte Sundhedsstyrelsens afsluttende konference i projekt Forebyggelse i Nærmiljøet 19. marts 2015 Projekt SundhedscenterThyholm Et firårigt satspuljeprojekt

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Gruppens formål: Formålet med gruppens arbejde er at udarbejde et oplæg til en overordnet/generisk model til etablering

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Vi tilbringer alle en stor del af vores liv på arbejdsmarkedet. Derfor er det naturligt, at arbejdspladserne sætter sundhed på dagordenen,

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes - Artrose

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Borgernes ønsker til Struer Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014

Borgernes ønsker til Struer Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Borgermøde i Asp d. 7. februar 2011 2011 Borgernes ønsker til Struer Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Ved borgermødet i Asp d. 7. februar 2011 fik borgerne mulighed for at fremsætte deres ønsker til

Læs mere

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE 2017 Sundhedsafdelingen Asylgade 30 7700 Thisted INDHOLD Side 5 Livsstilshold for personer med svær overvægt (BMI 35+) Side 7 Livsstilshold for personer med psykisk sårbarhed

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Når folk ikke kommer af sig selv - succes med proaktiv rekruttering til rygestop på Sydlangeland - i regi af projekt Nærvær i Nærmiljøet ( )

Når folk ikke kommer af sig selv - succes med proaktiv rekruttering til rygestop på Sydlangeland - i regi af projekt Nærvær i Nærmiljøet ( ) Når folk ikke kommer af sig selv - succes med proaktiv rekruttering til rygestop på Sydlangeland - i regi af projekt Nærvær i Nærmiljøet (2010-2014) - Baggrund for projektet Sundhedsudfordringer på Sydlangeland:

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Sundhedsplan Realisering af sundhedspolitikken - 2. status

Sundhedsplan Realisering af sundhedspolitikken - 2. status Sundhedsplan 2016-2018 - Realisering af sundhedspolitikken - 2. status Kultur- og Sundhedsudvalget 9. november 2017 Sundhedsfremmechef Malene Herbsleb Sundhedsplan 2016-2018 Disposition Status på indsatser

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Livsstilsværkstedet 2014. Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære

Livsstilsværkstedet 2014. Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære Livsstilsværkstedet 2014 Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære Livsstilsværkstedet - kort fortalt Livsstilsværkstedet henvender sig til de borgere i Egedal Kommune, der har behov for eller ønsker

Læs mere

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Handleplan 2017 2018 Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Fremme røgfrie miljøer,

Læs mere

Handle plan for indsatser under budget 2017

Handle plan for indsatser under budget 2017 Handle plan for indsatser under budget 2017 Indsatsområde Daglige rygere i befolkningen Rygestoptilbud Fagområder Sundhed Ældreområdet Arbejdsmarkedsafdelingen -Kompetencecentret Relevante fremtidige samarbejdsområder

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Oversigt over borgerkurser i Syddjurs Kommune

Oversigt over borgerkurser i Syddjurs Kommune Oversigt over borgerkurser i Syddjurs Kommune Kursus navn Målgruppe Formål og indhold Varighed Tidspunkt og opstart Link til hjemmeside med pjece Tilmelding til Vægtstop kursus Som er motiveret for at

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Forebyggelse i nærmiljøet. Tværgående evaluering. Konference København 19. marts 2015

Forebyggelse i nærmiljøet. Tværgående evaluering. Konference København 19. marts 2015 Forebyggelse i nærmiljøet Tværgående evaluering Konference København 19. marts 2015 En samlet sundhedsindsats i nærmiljøerne Mere end 1500 sundhedsfremmende indsatser i 12 nærmiljøer 4 gennemgående metodetyper

Læs mere

Projektbeskrivelse SundhedscenterThyholm. Udarbejde af Åse Skytte, Henriette Haase Fischer & Laila Mejlholm Olsen

Projektbeskrivelse SundhedscenterThyholm. Udarbejde af Åse Skytte, Henriette Haase Fischer & Laila Mejlholm Olsen Projektbeskrivelse SundhedscenterThyholm 2011 Udarbejde af Åse Skytte, Henriette Haase Fischer & Laila Mejlholm Olsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 4 1.1 Hovedresultater fra Lokalsamfundsanalysen

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik 2015-2019 Lemvig Kommune Indsatskatalog med handlingsplaner Ældre- og Sundhedsområdet, samt Handicap & Psykiatri 1 De enkelte områder inden for Ældre- og Sundhed samt Handicap & Psykiatri

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Region Nordjylland og kommuner

Region Nordjylland og kommuner Region Nordjylland og kommuner Patientuddannelse Det nordjyske set-up Begreberne på plads Status Hjørring og Aalborg kommune kommunes Rehabiliteringstilbud som eksempel Projekterne Kompetenceudvikling

Læs mere

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3.

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3. Dato: 9. maj 2014 Rettet af: LSP Version: 1 Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Rygestopinstruktør Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Ydelsestype Forebyggelse og sundhedsfremme (12) Ydelsens lovgrundlag ydelsen Kriterier for at få Serviceloven 79 a tilbud om forebyggende hjemmebesøg er at støtte borgerens evne til at klare sig selv bedst

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

Kolding Kommunes gratis sundhedstilbud

Kolding Kommunes gratis sundhedstilbud Kolding Kommunes gratis sundhedstilbud Kolding Kommune Senior - og Sundhedsforvaltningen Glade børn Et individuelt vejledningsforløb til forældre med børn i alderen 1½ - 6 år. Målet er at styrke familien,

Læs mere

Samtaler Individuelt/grupper/klasse. Samtale med barn og forældre individuelt Samtale Individuel/gruppe/klasse

Samtaler Individuelt/grupper/klasse. Samtale med barn og forældre individuelt Samtale Individuel/gruppe/klasse Indskoling Mellemgruppe Udskoling Klassetrin 0 0 1 Fleksibelt servicetilbud i skolesundhedstjenesten i Aalborg kommune skoleåret 2011-2012 Undersøgelser/screeninger og sundhedspædagogiske aktiviteter Orientering

Læs mere

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 1 Evaluering af Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 2 Indhold Evaluering af Vægtvejledning... 5 Rapporten er bygget op på følgende

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter:

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter: 2. udmøntning af tilskudspuljen til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser Sundhedsstyrelsen udmønter nu ca. 21 mio. kr.

Læs mere

Evaluering. Trivselscafé

Evaluering. Trivselscafé Evaluering 2014 Trivselscafé Udarbejdet af Helle Videbæk, maj 2014 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Trivselscafeen... 3 2.1 Baggrund... 3 2.2 Formål, mål og målgruppe... 4 2.3 Indsats... 5 3 Evaluering...

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme i 2013. I denne rapport

Læs mere

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1 Bedre sundhed din genvej til job Side 1 Program Præsentation Formål med oplægget Beskrivelse af kurset Samarbejde og barrierer imellem jobog sundhedsområdet Fremtid Tid til refleksion Jeres spørgsmål og

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune. 1. januar 2013 30. juni 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune. 1. januar 2013 30. juni 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 1. januar 2013 30. juni 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme

Læs mere

Rygestopintervention, Horsens Kommune vs. Skanderborg Kommune

Rygestopintervention, Horsens Kommune vs. Skanderborg Kommune Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Ulla Hjorth Sagsnr. 29.09.04-P20-1-15 Dato: 31.5.2017 NOTAT Rygestopintervention, Horsens Kommune vs. Skanderborg Kommune Velfærds- og Sundhedsudvalget

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Uddybende beskrivelse af Sund Bys tilbud

Uddybende beskrivelse af Sund Bys tilbud Uddybende beskrivelse af Sund Bys tilbud 2009 2011 Faste tilbud: Livsstil Kost Rygning Alkohol Motion opdrag fra sundhedspolitikken og sundhedsaftalen Kostvejledning Rygestopvejledning Alle borgere i Mariagerfjord

Læs mere

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Kommuner Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med kommuner

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Skema 2: beskrivelsesskema for indsatsen Forstærket indsats over for storrygere. Sønderjylland knækker tobakken sammen

Skema 2: beskrivelsesskema for indsatsen Forstærket indsats over for storrygere. Sønderjylland knækker tobakken sammen 1. Indsatsens titel: Skema 2: beskrivelsesskema for indsatsen Forstærket indsats over for storrygere Sønderjylland knækker tobakken sammen 2. 3. Baggrund og vision for indsatsen: Overordnet mål herunder

Læs mere

Sundhedsfremmecentret Det kommunale Sundhedscenter

Sundhedsfremmecentret Det kommunale Sundhedscenter Hvad stræber vi efter? Vision: Borgere i Skanderborg kommune lever et sundt og aktivt hverdagsliv trods kronisk sygdom og skavanker Mission: Vi bevæger til sundhed KRAMS 1 bedre sundhedsadfærd og sundhedsstatus

Læs mere

Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro

Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro Projektleder Kira Baun Temadag om tobaksforebyggelse Knudshoved 22/1-2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sundhed

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion.

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion. Notat Anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter (2. revidering, maj 2015) /retc Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Temadag Region Syddanmark, Middelfart 14. marts 2014 Konsulent Lisbeth Holm Olsen Forebyggelsespakkerne: Et redskab til at nå målene En samling af de

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013.

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013. Opfølgningsredegørelse i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2013 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt

Læs mere

PROJEKT MIT LIV MED KOL

PROJEKT MIT LIV MED KOL PROJEKT MIT LIV MED KOL KOL indsats for socialt udsatte borgere, herunder etniske minoriteter i Odense Kommune. Tobakstemamøde Silkeborg oktober 2014 Marlene Lindharth Thykjær Sundhedsfaglig konsulent

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Handlingsplan. Faxe Kommunes Sundhedspolitik 2012-2015

Handlingsplan. Faxe Kommunes Sundhedspolitik 2012-2015 Handlingsplan Faxe Kommunes Sundhedspolitik 2012-2015 November 2012 1 Baggrund Byrådet vedtog 25. april 2012 Faxe Kommunes Sundhedspolitik for 2012-2015. I tillæg til Sundhedspolitik 2012-2015 har i samarbejde

Læs mere

Sundhedsafdelingens strategi og indsatser 2015-2016

Sundhedsafdelingens strategi og indsatser 2015-2016 Sundhedsafdelingens strategi og indsatser 2015-2016 Vision - en sund og livsglad kommune! Tønder Kommunes vision for sundhedspolitikken er: Tønder Kommune vil være kendt for en nyskabende og livsglad tilgang

Læs mere

STEVNS KOMMUNE ANSØGNING LÆGEMIDDELSTYRELSEN PILOTPROJEKT. Pilotprojekt - tilskud til NRT/rygestopmedicin. sundhed & omsorg

STEVNS KOMMUNE ANSØGNING LÆGEMIDDELSTYRELSEN PILOTPROJEKT. Pilotprojekt - tilskud til NRT/rygestopmedicin. sundhed & omsorg STEVNS KOMMUNE ANSØGNING 2017 LÆGEMIDDELSTYRELSEN PILOTPROJEKT Pilotprojekt - tilskud til NRT/rygestopmedicin sundhed & omsorg Baggrund I Stevns Kommune er det 20 % af befolkningen der ryger, hvilket svarer

Læs mere

Dokumentation og evaluering i en kommunal hverdag. eller hvordan vi bruger projekter og data til at blive klogere

Dokumentation og evaluering i en kommunal hverdag. eller hvordan vi bruger projekter og data til at blive klogere Dokumentation og evaluering i en kommunal hverdag eller hvordan vi bruger projekter og data til at blive klogere To spørgsmål 1. Hvad er effekten af vores indsatser? 2. Kan vi bruge data til at målrette

Læs mere

Den overordnede mission..

Den overordnede mission.. Forebyggelsesområdet (Sundhedsloven 119) Den overordnede mission.. Den kommunale tværgående forebyggelsesindsats skal medføre længere liv med større livskvalitet for borgerne samt reducerer udgifter til

Læs mere

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1029 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27.

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

Center for Sundhedsfremme Ringkøbingvej Varde Margit Thomsen

Center for Sundhedsfremme Ringkøbingvej Varde  Margit Thomsen Center for Sundhedsfremme Ringkøbingvej 32 6800 Varde www.sundhedsfremme.vardekommune.dk/ Margit Thomsen math@varde.dk Hvem er vi? 1 diætist,1sygeplejerske,3 fysioterapeuter, 1 misbrugskonsulent, 1 socialrådgiver,

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere med psykiske lidelser får samme adgang til sundhedstilbud, motion

Læs mere

Notat til sagen: Sundhedsplan status Til Kultur- og Sundhedsudvalget fra Beskæftigelse & Sundhed

Notat til sagen: Sundhedsplan status Til Kultur- og Sundhedsudvalget fra Beskæftigelse & Sundhed Notat til sagen: Sundhedsplan 2015-1. status Til Kultur- og Sundhedsudvalget fra Beskæftigelse & Sundhed Beskæftigelse og Sundhed Nr. 2.2. FLERE BORGERE BLIVER RØGFRIE Rygere i Skanderborg Kommune, med

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed

Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed Sundhedsudvikling og Folkesundhed Aarhus (FSAa) har i samarbejde med Institut for Folkesundhed

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere