Monterings- og betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- og betjeningsvejledning"

Transkript

1 Monterings- og betjeningsvejledning DGPS/Glonass-modtager AG-STAR Version: V DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug.

2 Kolofon Dokument Ophavsret Monterings- og betjeningsvejledning Produkt: DGPS/Glonass-modtager AG-STAR Dokumentnummer: DA Originalsprog: Tysk Müller-Elektronik GmbH & Co.KG Franz-Kleine-Straße Salzkotten Tyskland Tlf: ++49 (0) 5258 / Telefax: ++49 (0) 5258 / Internetside:

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerheds skyld Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Hensigtsmæssig brug Advarslernes opbygning og betydning Bortskaffelse 5 2 Produktbeskrivelse Om GPS-modtageren LED-lampens betydning 7 3 Montering og konfigurering Montering af GPS-modtager Tilslutning af GPS-modtageren på en terminal Aktivering af GPS-modtagerens driver på en terminal Konfigurering af GPS-modtager 9 4 Tekniske data 13 5 Tilbehørsliste 14 V

4 1 For din sikkerheds skyld Grundlæggende sikkerhedsanvisninger For din sikkerheds skyld Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Læs de følgende sikkerhedsinformationer omhyggeligt igennem, før produktet betjenes første gang. Foretag ingen ugyldige forandringer på produktet. Ugyldige ændringer eller ugyldig brug kan påvirke sikkerheden og nedsætte produktes holdbarhed eller funktion. Alle ændringer, der ikke beskrives i produktdokumentationen, er forbudt. Overhold færdselsloven. Stands køretøjet, før du betjener GPS-modtagere eller de tilsluttede komponenter. Hensigtsmæssig brug Produktet anvendes til den præcis positionsbestemmelse af landbrugskøretøjer. Produktet må udelukkende anvendes i landbruget. Enhver videregående anvendelse af systemet er ikke producentens ansvar. Betjeningsvejledningen er del af produktet. Produktet må udelukkende anvendes i henhold til denne betjeningsvejledning. Producenten hæfter ikke for skader på personer eller genstande der skyldes manglende overholdelse heraf. Alle risici ved ikke hensigtsmæssig brug er brugerens ansvar. Advarslernes opbygning og betydning Alle sikkerhedsinformationer, der findes i denne betjeningsvejledning, dannes efter følgende mønster: ADVARSEL Dette signalord kendetegner farer med mellemhøj risiko, der eventuelt kan medføre død eller alvorlige kvæstelser, såfremt de ikke undgås. FORSIGTIG Dette signalord kendetegner farer med lav risiko, der eventuelt kan medføre død eller alvorlige kvæstelser, såfremt de ikke undgås DA

5 For din sikkerheds skyld Bortskaffelse 1 BEMÆRK Dette signalord kendetegner handlinger, der, når de udføres forkert, kan medføre fejl i driften. Ved disse handlinger er det nødvendigt at være præcist og forsigtigt for at nå optimale arbejdsresultater. Der findes handlinger, der skal gennemføres i flere skridt. Hvis der er en risiko forbundet med et af disse skridt, fremkommer en sikkerhedsinformation direkte i vejledning til handlingen. Sikkerhedsinformationerne står altid før den pågældende handling og er fremhævet med fed skrift og signalord. Eksempel 1. BEMÆRK! Dette er et råd. Det advarer mod risikoen, der er forbundet med næste handling. 2. Risikofyldt handling. 1.4 Bortskaffelse Bortskaf dette apparat efter brug som el-affald henhold til gældende lovgivning. V

6 2 Produktbeskrivelse Om GPS-modtageren 2 Produktbeskrivelse 2.1 Om GPS-modtageren GPS/Glonass-modtageren tjener til at finde køretøjets præcise position under markarbejdet. GPS-modtageren kan anvendes overalt i verdenen. I Europa og Nordamerika arbejder den med GOS-systemet og med korrektionstjenesterne WAAS og EGNOS. Der hvor WAAS og EGNOS ikke kan anvendes, kan GPS-modtageren anvende GPS-systemet sammen med Glonass-satellitten. Korrektionssignalet beregnes så internt (GL1DE-teknologi). Glonass Glonass er et russisk satellitsystem, der kan anvendes som supplement til det amerikanske GPS. WAAS og EGNOS WAAS og EGNOS er satellitbaserede korrektionstjenester, der kan anvendes i Europa og Nordamerika. GL1DE GL1DE-teknologi kan anvendes parallelt med andre metoder. Derved øges spor-tilspor-nøjagtigheden. [ 10] Nøjagtighed Spor-til spor-nøjagtigheden beskriver GPS-positionen maksimale forskydning under markarbejdet. En spor-til-spor-nøjagtighed på 2,5cm betyder at overlapningen eller afstanden ved parallelkørsel er maks. 2,5cm. Den absolutte nøjagtighed er den nøjagtighed, som kørselen kan gentages med efter dage, måneder eller år. En absolut nøjagtighed på 2,5cm betyder at afvigelsen ved en kørsel efter et år er maks. 2,5cm. Denne maksimale afvigelse DA

7 Produktbeskrivelse LED-lampens betydning 2 opstår også, hvis der efter et år i applikationen "TRACK-Leader" anvendes markgrænser, styrelinjer, forhindringer etc. fra det forudgåede år. 2.2 LED-lampens betydning GPS- modtageren har tre LED-lamper, der viser GPS-modtagerens aktuelle tilstand. Grøn LED-lampe Gul LED-lampe Rød LED-lampe Grøn: Gul: Rød: Blinkende: GPS-modtageren søger efter WAAS- og EGNOSkorrektionssignaler Lysende: GPS-modtageren anvender WAAS- og EGNOSkorrektionssignaler. Blinkende: GPS-modtageren modtager GPS- eller Glonass-signaler. Lysende: GPS-modtageren har beregnet den aktuelle position. Lysende: GPS-modtageren er driftsklar (ca. 30 sekunder efter at terminalen er tændt). Hvis der under konfigureringen [ 11] er valgt værdien "GPS/Glonass GL1DE 1" eller værdien "GPS/Glonass GL1DE 2", anvendes den grønne LED ikke. GPSmodtageren anvender kun det interne korrektionssignal. V

8 3 Montering og konfigurering Montering af GPS-modtager Montering og konfigurering Montering af GPS-modtager GPS-modtager på traktorens tag BEMÆRK GPS-modtager skal have frit sigt til himlen. Monter GPS-modtageren på taget af traktorkabinen. Undgå at GPS-modtageren skygges. Fremgangsmåde Sådan monteres GPS-modtageren: 1. Find et passende sted på traktorens tag: så langt fremme som muligt og i midten af køretøjet. 2. Rengør det stedmed alkohol, hvor du vil montere GPS-modtageren. 3. Frilæg pålimningsfladen. Udsparingen i magnetpladen skal her pege mod køreretning. 4. Læg GPS-modtageren således på magnetpladen, at den går i indgreb. Tilslutningen skal her pege mod køreretning. Du har monteret GPS-modtageren på bilens tag. Nu kan du forbinde GPS-modtageren på en terminal DA

9 Montering og konfigurering Tilslutning af GPS-modtageren på en terminal Tilslutning af GPS-modtageren på en terminal FORSIGTIG Terminalens stik under spænding Mulige skader på terminalen pga kortslutning. Sluk for terminalen inden stikket sættes ind eller trækkes ud. Fremgangsmåde Således tilsluttes GPS-modtageren på en terminal: 1. Tilslut terminalen. 2. Før GPS-modtagerens kabel ind i traktorkabinen. 3. Find den egnede tilslutning RS232 på terminalen. I terminalens betjeningsvejledning ser du, hvilken tilslutning der er tale om. Ved de fleste terminaler fra Müller Elektronik er det tilslutning C. Nu har du forbundet GPS-modtageren med terminalen. 3.3 Aktivering af GPS-modtagerens driver på en terminal Alt efter, hvor di har tilsluttet GPS-modtageren, skal den aktiveres på forskellige måder. Variant Via terminalens serielle grænseflade Via styrecomputer TRACK-Leader TOP Via styrecomputer TRACK-Leader AUTO Driver "AG-STAR, SMART-6L" eller "GPS_STD" "PSR CAN" "TRACK-Leader AUTO" I terminalens betjeningsvejledning er beskrevet, hvordan en driver aktiveres 3.4 Konfigurering af GPS-modtager GPS-modtagere kan konfigureres forskelligt på forskellige terminaler. I terminalens betjeningsvejledning er beskrevet, hvordan det gøres. De efterfølgende tabeller viser, hvilke værdier der kan vælges i parameter "Korrektionssignal": V

10 3 Montering og konfigurering Konfigurering af GPS-modtager Europa Værdi EGNOS-EU Anvendte satellitter og korrektionssignaler 12 GPSsatellitter 2 EGNOSkorrektionssigna ler Fordele Bemærkninger Nøjagtighed S-t-S: 15cm Abs.: 70cm EGNOS-EU + GL1DE 12 GPSsatellitter 2 EGNOSkorrektionssigna ler Internt GL1DEkorrektionssigna l Den interne korrektion øger spor-til-spornøjagtigheden endnu mere. Anbefales ikke til brug sammen med automatisk manøvrering. Manøvrering reagerer uroligt med denne korrektionssignal. S-t-S: <15cm Abs.: 70cm Nordamerika Værdi Anvendte satellitter og korrektionssignaler Fordele Bemærkninger Nøjagtighed WAAS-US 12 GPSsatellitter 2 WAASkorrektionssigna ler S-t-S: 15cm Abs.: 70cm WAAS-US + GL1DE 12 GPSsatellitter 2 WAASkorrektionssigna ler Internt GL1DEkorrektionssigna l Den interne korrektion øger spor-til-spornøjagtigheden endnu mere. Anbefales ikke til brug sammen med automatisk manøvrering. Manøvrering reagerer uroligt med denne korrektionssignal. S-t-S: <15cm Abs.: 70cm DA

11 Montering og konfigurering Konfigurering af GPS-modtager 3 Japan Værdi MSAS-JP Anvendte satellitter og korrektionssignaler 12 GPSsatellitter 2 MSAS korrektionssigna ler Fordele Bemærkninger Nøjagtighed S-t-S: 15cm Abs.: 70cm MSAS-JP + GL1DE 12 GPSsatellitter 2 MSASkorrektionssigna ler Internt GL1DEkorrektionssigna l Den interne korrektion øger spor-til-spornøjagtigheden endnu mere. Anbefales ikke til brug sammen med automatisk manøvrering. Manøvrering reagerer uroligt med denne korrektionssignal. S-t-S: <15cm Abs.: 70cm I hele verden Værdi Anvendte satellitter og korrektionssignaler Fordele Nøjagtighed GPS/Glonass GL1DE 1 10 GPS-satellitter 4 Glonass-satellitter Internt GL1DE-korrektionssignal Højere antal tilgængelige satellitter. Den interne korrektion øger spor-til-spornøjagtigheden. Spor-til-spor: 25cm Abs.: 150cm GPS/Glonass GL1DE 2 8 GPS-satellitter 6 Glonass-satellitter Internt GL1DE-korrektionssignal Højere antal tilgængelige satellitter. Den interne korrektion øger spor-til-spornøjagtigheden. Spor-til-spor: 25cm Abs.: 150cm Spor-til-spor = spor-til-spor-nøjagtighed Abs. = absolut nøjagtighed Oplysninger vedrørende GL1DE Bemærk, hvis du har valgt et korrektionssignal med GL1DE: Sluk for GPS-modtageren ved vejkørsel. Efter start af systemet tager det hver gang ca. 5 minutter, til systemet er driftsklar. Afvent denne tid på den mark, der skal bearbejdes, inden du påbegynder markarbejdet. V

12 3 Montering og konfigurering Konfigurering af GPS-modtager Vær opmærksom på at GPS-modtageren under arbejdet ikke må tabe GPSsignalet. Hvis signalet tabes, kan det ske at GL1DE genstarter. Dette vil medføre sporforskydninger DA

13 Tekniske data 4 4 Tekniske data Egenskaber Driftsspænding Strømforbrug 8 36V DC 208mA ved 12V DC Effektforbrug 2,5W GPS-standard NMEA 0183 Konfiguration Frekvenser 5 Hz (GPGGA, GPVTG) 1 Hz (GPGSA, GPZDA) Overførselsrate baud Databits 8 Paritet nej Stopbits 1 Flowstyring ingen V

14 5 Tilbehørsliste 5 Tilbehørsliste Kompletpakker GPS-modtager med kabel Artikelnummer Artikelbetegnelse DGPS/Glonass-modtager AG-STAR Tilslutningskabel til terminalen: 6m DGPS/Glonass-modtager AG-STAR Tilslutningskabel til styrejobcomputeren GPS-modtager uden tilslutningskabel Artikelnummer Artikelbetegnelse DGPS/Glonass-modtager AG-STAR DGPS/Glonass- modtager AG-STAR uden kabel til styrejobcomputer Tilslutningskabel Artikelnummer Artikelbetegnelse Tilslutningskabel DGPS/Glonass-modtager til terminal Adapterkabel for tilslutning af styrecomputeren TRACK-Leader TOP Monteringstilbehør Artikelnummer Artikelbetegnelse DGPS/Glonass-modtager Magnetplade med tape DA

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning DGPS-modtager A101 Version: V3.20150602 3030246900-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Kolofon Dokument

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning DGPS/GLONASS-modtager SMART-6L Version: V4.20160114 3030247606-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug.

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning BASIC-Terminal Version: V7.20160121 30322511-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Kolofon Dokument

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning TOUCH800 Version: V3.20150218 30322538-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Kolofon Dokument Ophavsret

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning TRACK-Guide II Version: V7.20141016 30302710-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Kolofon Dokument

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning TRACK-Guide III Version: V4.20151217 31302713-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Kolofon Dokument

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning TRACK-Guide II Version: V5.20130422 30302710-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidigt brug. Impressum Dokument

Læs mere

Brugsanvisning. TRACK-Leader. for touch-terminaler. Version: V7.20151217. Læs og overhold denne betjeningsvejledning.

Brugsanvisning. TRACK-Leader. for touch-terminaler. Version: V7.20151217. Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Brugsanvisning for touch-terminaler TRACK-Leader Version: V7.20151217 30302432a-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Kolofon Dokument

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning BASIC-Terminal TOP Version: V5.20130422 30322521-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidigt brug. Impressum

Læs mere

Terminal HORSCH ISOBUS

Terminal HORSCH ISOBUS 07/2014 Terminal HORSCH ISOBUS Terminal TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC Art.: 80650604 da Driftsvejledning Læses omhyggeligt igennem inden udstyret tages i drift! Opbevar brugsanvisningen! - Oversættelse

Læs mere

Impressum. Dokument. Brugsanvisning Produkt: TRACK-Leader Dokumentennummer: 30302432-02-DA Fra softwareversion: 2.9.20 Originalsprog: Tysk.

Impressum. Dokument. Brugsanvisning Produkt: TRACK-Leader Dokumentennummer: 30302432-02-DA Fra softwareversion: 2.9.20 Originalsprog: Tysk. Brugsanvisning TRACK-Leader Version: V4.20130412 30302432-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidigt brug. Impressum Dokument Ophavsret Brugsanvisning

Læs mere

Impressum. Dokument. Brugsanvisning Produkt: TRACK-Leader Dokumentennummer: 30302432-02-DA Fra softwareversion: 2.7.17 Originalsprog: Tysk.

Impressum. Dokument. Brugsanvisning Produkt: TRACK-Leader Dokumentennummer: 30302432-02-DA Fra softwareversion: 2.7.17 Originalsprog: Tysk. Brugsanvisning TRACK-Leader Version: V1.20111214 30302432-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidigt brug. Impressum Dokument Ophavsret Brugsanvisning

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Brugervejledning 1 Advarsel Læs før brug: Det globale positionssystem (GPS) administreres af det amerikanske forsvarsministerium og de har det fulde ansvar for dets præcision

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning TOUCH800 Version: V5.20170221 30322538-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Kolofon Dokument Ophavsret

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Monter på solide overflader (strukturvæg eller bjælker)

Monter på solide overflader (strukturvæg eller bjælker) Installation Generelle oplysninger 50cm 50 100 m = 4 50cm cm Sørg for, at der frit udsyn fra detektoren til reflektoren 8 100 8-100mm Monter på solide overflader (strukturvæg eller bjælker) 18 50 m = 1

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning TOUCH1200 Version: V4.20151217 30322537-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Kolofon Dokument Ophavsret

Læs mere

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART. BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80660609 07/2015 - Oversættelse af original driftsvejledningen

Læs mere

CCI.GPS. GPS-indstillinger og traktorgeometri. Brugsanvisning. Reference: CCI.GPS v1.0

CCI.GPS. GPS-indstillinger og traktorgeometri. Brugsanvisning. Reference: CCI.GPS v1.0 CCI.GPS GPS-indstillinger og traktorgeometri Brugsanvisning Reference: CCI.GPS v1.0 Indledning Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst Versionsnummer:

Læs mere

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 Version Maj 2012 2 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSANVISNINGER...3 INDLEDNING...3 SIKKERHEDSKORT...4 PROGRAMMERINGSANVISNINGER...4

Læs mere

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varemærke Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker, dere tilhører de pågældende virksomheder. Info Indholdsmæssige ændringer i denne manual forbeholdes.

Læs mere

Killswitch failsafe. Brugervejledning

Killswitch failsafe. Brugervejledning Killswitch failsafe Brugervejledning Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...3 Egenskaber...3 Tekniske detaljer...3 Krav til modellen...4 Virkemåde...5 Montering og forbindelse...5

Læs mere

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004 Side 1 Installationsvejledning for µ-pc systemet µ-pc Version 1 December 2004 Side 2 µ-pc systemet µ-pc systemet er opbygget af moduler som vist på figur 1. Hvert modul består af en kasse med stikforbindelser,

Læs mere

himlen - og hvad så? Anna B.O. Jensen

himlen - og hvad så? Anna B.O. Jensen Nye GNSS satellitter på himlen - og hvad så? Anna B.O. Jensen DdL Fagligt Møde, 31. januar 2014 Hvem er foredragsholderen? Uddannet: Landinspektør i 1994 Ph.d. i geodæsi fra Københavns Universitet Ansat:

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Kapitel 1 side 11. USA kan forstyrre signalet. Broer skygger for signalet. Har brug for fem satellitter. Andre fejlkilder

Kapitel 1 side 11. USA kan forstyrre signalet. Broer skygger for signalet. Har brug for fem satellitter. Andre fejlkilder Kapitel 1 side 11 Fejl på satellitkompasset Et satellitkompas er afhængigt af signalet fra satellitterne. Hvis der bliver problemer med signalet, kan satellitkompasset vise forkert. Broer skygger for signalet

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Betjenings og vedligeholdelsesvejledning

Betjenings og vedligeholdelsesvejledning Betjenings og vedligeholdelsesvejledning Kapacitiv spændingstester KP - Test 5 H Til trefaset vekselspændingsnet op til 420 kv Rosenstraße 44 73650 Winterbach Deutschland Kontaktsysteme GmbH & Co. KG Telefon

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Toplock Indoor. Originalbedienungsanleitung

Toplock Indoor. Originalbedienungsanleitung Toplock Indoor Aquasoft D GB F I ES DK PL HU NL RU Originalbedienungsanleitung Translation of original operating instructions Traduction du mode d emploi d origine Traduzione del manuale di istruzioni

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

51966 Slæbesko Omskifter-Print

51966 Slæbesko Omskifter-Print 51966 Slæbesko Omskifter-Print Til Decodere med 21-pins MTC-Stiktyper Indbygnings og Brugervejledning - Dansk 1. Oplag 2007 ( Den Danske Vejledning til dette ESU-Produkt er oversat : Frank F - www.marklinisterne.dk

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK Dekoder type 628 Denne dekoder anvendes hovedsagelig til signaler. Den kan også anvendes til andre opgaver, men her vil andre typer af dekodere være mere velegnet. Dekoderen forsynes med spænding og digital

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

HOMEtronic. Betjeningsvejledning Zoneregulator HCE60 Med tilhørende følere.

HOMEtronic. Betjeningsvejledning Zoneregulator HCE60 Med tilhørende følere. HOMEtronic Betjeningsvejledning Zoneregulator HCE60 Med tilhørende følere. OVERBLIK... 3 HOMETRONIC-SYSTEMET... 3 ZONEREGULATOR... 3 RUMFØLER... 4 FREMGANGSMÅDE VED INSTALLATION... 4 SÅDAN ANVENDES DEN

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsvejledning ME301-2

Installationsvejledning ME301-2 Installationsvejledning ME301-2 Version 1.0, maj 2013 Praktiske råd 1. Gem vigtige numre S/N xxxxxx +xx xx xx xx xx S/N xxxxxx Serienummerets placering på enheden. GSM-nummer og enhedens serienummer findes

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere

az GPS-Switch Betjeningsvejledning Indbygget computer

az GPS-Switch Betjeningsvejledning Indbygget computer Betjeningsvejledning az GPS-Switch Indbygget computer MG3445 BAG0059.8 11.12 Printed in Germany da Læs betjeningsvejledningen grundigt, før redskabet tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen bør

Læs mere

Uhlenbrock 63 200 Power 2

Uhlenbrock 63 200 Power 2 Uhlenbrock 63 200 Power 2 Dansk oversættelse version 1.0 Januar 2007 for Heljan A/S Peter E. Jonasen Uhlenbrock Elektronik GmbH Grundlag tysk vejledning 12.02 Be Alle rettigheder forbeholdes Eftertryk

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

2000D I 825207 V3/0514

2000D I 825207 V3/0514 2000D I 825207 V3/0514 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

OPTAC overførselsenhed Brugermanual

OPTAC overførselsenhed Brugermanual OPTAC overførselsenhed Brugermanual Telefonnummer support: +44 870 887 9256 E-Mail: optac@elc.stoneridge.com Document version 2.0 Document No. 6939-170 1 1 TERMINOLOGI... 4 2 INTRODUKTION... 4 2.1 Hvad

Læs mere

Betjeningsvejledning. 1 Oversigt over betjeningselementet. Betjeningselementet Drejevælger

Betjeningsvejledning. 1 Oversigt over betjeningselementet. Betjeningselementet Drejevælger DA Betjeningsvejledning Betjeningselementet Drejevælger 1 Oversigt over betjeningselementet 1 Driftslampe/fejllampe/servicelampe 2 Drejeknap (temperatur) 1 2 Om dette dokument 2.1 Dokumentets formål Denne

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Brugervejledning B10. Bluetooth GPS-modtager

Brugervejledning B10. Bluetooth GPS-modtager Brugervejledning B10 Bluetooth GPS-modtager da Dansk 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman er et registreret varemærke tilhørende Brunswick New Technologies Asia Pte Limited og anvendes

Læs mere

Brugervejledning for Røgalarm SD900

Brugervejledning for Røgalarm SD900 Brugervejledning for Røgalarm SD900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af SD900 side 3 Eksempler

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Fingerprint-læseenhed 2607..

Betjeningsvejledning. Fingerprint-læseenhed 2607.. Betjeningsvejledning Fingerprint-læseenhed 607.. Indhold Produktbeskrivelse...4 Produktoversigt...5 Anvendelsesområder...6 Betjening...8 Bekræftelsessignaler...9 Gennemførelse af ibrugtagning...10 Tilslutningsklemmer...11

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere