Brugervejledning til Nokia Xpress-on GPS-cover til Nokia 5140-telefonen udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til Nokia Xpress-on GPS-cover til Nokia 5140-telefonen. 9231546 1. udgave"

Transkript

1 Brugervejledning til Nokia Xpress-on GPS-cover til Nokia 5140-telefonen udgave

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC70D er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EC. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen Copyright 2004 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia, Nokia Connecting People og Xpress-on er varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. Oplysningerne i denne brugervejledning omhandler Nokia Xpress-on GPS-coverproduktet. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. NOKIA KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN SOM HELST FORM FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

3 OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler /1. udgave

4 Indhold SIKKERHED Oversigt...7 Introduktion til GPS... 7 Programmerne GPS og Travel guide... 8 Programmet GPS... 8 Programmet Travel guide Montering og installation...10 Brug af GPS-modtageren Brug af programmet GPS...12 Visning af oplysninger om satellitter...12 Oplysninger i skærmbilledet Satellitter...13 Lagring af en lokalitet (Markér position)...14 Visning af oplysninger om den aktuelle tur...14 Oplysninger i skærmbilledet Triptæller...15 Funktioner, der er tilgængelige under tasten Valg...16 Sådan følger du en rute...17 Administration af lokaliteter...18 Modtagelse af en lokalitet i en tekstbesked...20 Administration og aktivering af ruter...20 Lagring af sporinger og administration af gemte sporinger...22 Angivelse af indstillingerne Brug af programmet Travel guide...24 Aktivering og fornyelse af et abonnement på korttjenesten...24 Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 4

5 Visning af oplysninger om satellitter...25 Planlægning af en rute...25 Administration af GPS-adressebogen...29 Modtagelse af en adressebogspost i en tekstbesked...30 Sådan følger du en rute på et kort...31 Brug af kortskærmen...32 Angivelse af indstillingerne...32 Pleje og vedligeholdelse...34 Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 5

6 SIKKERHED Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Denne brugervejledning indeholder yderligere oplysninger. KVALIFICERET SERVICE Enheden skal repareres af fagfolk. VANDTÆTHED Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør. TILSLUTNING TIL ANDET UDSTYR Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 6

7 1. Oversigt Nokia Xpress-on TM GPS-coveret gør det muligt at bruge Nokia 5140-telefonen til GPS-navigering (Global Positioning System) i forbindelse med udendørsaktiviteter. Nokia Xpress-on GPS-coveret indeholder en GPS-modtager og de to Java TM -programmer GPS og Travel guide. Denne brugervejledning beskriver, hvordan den øverste og nederste del af Nokia Xpress-on GPS-coveret monteres og installeres, samt hvordan de to programmer anvendes. Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager Nokia Xpress-on GPS-coveret i brug. Læs desuden brugervejledningen til din Nokia 5140-telefon, som indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed og vedligeholdelse. Du finder yderligere oplysninger om dit Nokia-produkt, herunder oplysninger om programmer og andre elementer, der kan hentes, samt tjenester på adressen eller på dit lokale Nokia-websted. Introduktion til GPS GPS er et verdensomspændende radionavigationssystem, der omfatter 24 satellitter med tilhørende landstationer, som overvåger satellitternes drift. En GPS-terminal, f.eks. GPS-modtageren i Nokia Xpress-on GPS-coveret, modtager radiosignaler fra satellitterne og måler signalernes transmissionstid, dvs. den tid, det tager for signalet at nå frem. Ud fra transmissionstiden kan GPSmodtageren herefter beregne sin position med få meters nøjagtighed. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 7

8 GPS-modtageren i Nokia Xpress-on GPS-coveret får strøm fra telefonens batteri. Bemærk, at brug af GPS-modtageren kan aflade telefonens batteri hurtigere. Bemærk! Det globale positioneringssystem (GPS) Det globale positioneringssystem (GPS) er underlagt den amerikanske regering, som er eneansvarlig for dets præcision og vedligeholdelse. Præcisionen af positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og kan ændres i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums politik vedrørende privat GPS-brug og Federal Radionavigation Plan. Præcisionen kan desuden blive påvirket af dårlig satellitgeometri. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan blive påvirket af bygninger og naturlige hindringer samt vejrforhold. GPS-modtageren bør kun benyttes udendørs for at muliggøre modtagelse af GPS-signaler. Brug derfor ikke GPS til præcis positionsmåling, og brug aldrig udelukkende positionsdata fra GPS-modtageren. GPS-modtageren understøtter ikke lokalisering af telefonen ved nødstilfælde. Programmerne GPS og Travel guide Du kan betjene GPS-modtageren i Nokia Xpress-on GPS-coveret ved hjælp af programmerne GPS eller Travel guide. Programmet GPS Programmet GPS er et GPS-navigeringsværktøj, som ikke kræver, at der er forbindelse til GSM-telefonnetværket. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 8

9 Programmet Travel guide Programmet Travel guide giver dig mulighed for at anvende en netværkstjeneste, der viser din position på et kort, og for at planlægge en rejse samt finde steder af interesse. For at du kan anvende programmet Travel guide, skal der være forbindelse til GSM-telefonnetværket og til GPRS-netværkstjenesten (General Packet Radio Service) eller HSCSD-netværkstjenesten (High Speed Circuit Switched Data). Hvis du vil anvende GPRS- eller HSCSD-netværkstjenesten, skal du angive browserindstillingerne i menuen Tjenester på din Nokia 5140-telefon og kontrollere, hvilke browserindstillinger programmet Travel guide bruger i øjeblikket: tryk på Menu, når telefonen er i standbytilstand, og vælg Programmer, Samling, Vælg program, rul til Travel guide, tryk på Valg, og vælg Opret forbind. via. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til Nokia telefonen. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængeligheden af GPRS- eller HSCSD-tjenesten, gældende priser og relevante indstillinger. Bemærk! Der er unøjagtigheder eller ufuldstændigheder ved næsten al digital korttegning. Brug aldrig udelukkende de korttegninger, der er tilgængelige til brug sammen med denne enhed. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 9

10 2. Montering og installation Bemærk! Før du tager coveret af, skal du altid slukke for strømmen og afbryde opladeren og eventuelle andre enheder. Undgå at berøre elektroniske komponenter, mens du udskifter covers. Opbevar og brug altid enheden med både for- og bagcover sat på. Sådan monterer og installerer du coveret og de to programmer: 1. Monter den øverste og nederste del af Nokia Xpress-on GPS-coveret på den måde, der er angivet i brugervejledningen til din Nokia 5140-telefon. GPS-modtageren sidder i den nederste del af coveret (det blå område på billedet). 2. Tænd telefonen. GPS-modtageren installerer automatisk programmet Coverbrowser (Cover browser) i undermenuen Samling i menuen Programmer på telefonen. 3. Hvis du vil installere programmet GPS eller Travel guide, skal du vælge Cover browser i undermenuen Samling og derefter vælge GPS eller Travel guide. Programmet tilføjes i undermenuen Samling. Du har mulighed for at installere begge programmer. Installationen tager nogle minutter. Hvis du installerer ét af programmerne og på et senere tidspunkt ønsker at installere det andet, kan du gøre det ved hjælp af programmet Coverbrowser (Cover browser). Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 10

11 Hvis du vil modtage GPS-lokaliteter som tekstbeskeder, skal du vælge Cover browser i undermenuen Samling og vælge det relaterede program for at installere det. 4. Når du bruger Nokia Xpress-on GPS-coveret første gang, eller når det ikke har været brugt i 14 dage, skal du starte programmet GPS eller Travel guide og have telefonen udendørs, så der er fri luftlinje op mod himlen, i 15 til 30 minutter for at hente GPS-almanakdata fra mindst fire satellitter. Almanakdataene er basisoplysninger om GPS-satellitternes kredsløbsbaner. Disse oplysninger er nødvendige, for at GPS-navigeringen kan fungere. Det kan tage fra et par sekunder til nogle minutter at oprette en GPSforbindelse efter denne første forbindelse. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan blive påvirket af bygninger og naturlige hindringer samt vejrforhold. Brug af GPS-modtageren Når du bruger den GPS-modtager, der er sidder i den nederste del af Nokia Xpress-on GPS-coveret, må du ikke tildække det område, der er markeret med blåt på billedet. GPS-modtagerens antenne er placeret i dette område. Hold telefonen lodret i hånden i en vinkel på 45 grader, så der er fri luftlinje op mod himlen. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 11

12 3. Brug af programmet GPS Hvis du vil anvende programmet GPS, skal du trykke på Menu, når telefonen er i standbytilstand, og vælge Programmer, Samling og derefter vælge Vælg program. Rul til GPS, og tryk på Åbn eller. Rul til det hovedskærmbillede, du vil bruge, og tryk på Vælg. Programmet GPS indeholder følgende hovedskærmbilleder: Satellitter, Triptæller, Rutevejledning, Lokaliteter, Ruter, Sporing og Indstillinger. Skærmbilledets navn står øverst på skærmen. I dette kapitel beskrives skærmbillederne i programmet GPS og deres funktioner. Du kan afslutte programmet ved at trykke på. Visning af oplysninger om satellitter Skærmbilledet Satellitter indeholder følgende oplysninger: dato, klokkeslæt, din aktuelle positions geografiske koordinater, GPS-modtagerens status, tilgængelige satellitter og GPS-præcision. Bemærk, at det kan tage fra et par sekunder til nogle minutter at oprette en GPSforbindelse. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan blive påvirket af bygninger og naturlige hindringer samt vejrforhold. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 12

13 Oplysninger i skærmbilledet Satellitter I felterne til dato og klokkeslæt vises den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt, som GPS-modtageren har modtaget fra GPS-satellitterne. Datoen og klokkeslættet vises i GMT-format (Greenwich Mean Time). I felterne til bredde og længde under felterne til dato og klokkeslæt vises din aktuelle position som geografiske koordinater i WGS84-format (WGS84 er et geografisk koordinatsystem). De rigtige koordinater vises kun, hvis GPSmodtageren modtager de nødvendige positionsoplysninger fra GPS-satellitter. GPS-modtagerens status vises under felterne til bredde og længde. Vent med at tage GPS-modtageren i brug, indtil den er klar til navigering. I feltet for GPS-præcision (ved siden af feltet for GPS-modtagerens status) vises et estimat for, hvor præcist GPS-modtageren kan vise din aktuelle position. I diagrammet under felterne for GPS-modtagerens status og GPS-præcisionen vises op til 12 tilgængelige satellitter (som satellit-id'er) og signalstyrken for hver satellit. Jo større signalstyrke, jo stærkere er de signaler, der modtages fra satellitterne. Hvis en satellits signalstyrke er dårlig, markeres satellitten og satellittens id med en grå farve. GPS-modtageren anvender ikke GPS-positionsoplysninger, der modtages fra denne type satellit. Hvis en satellits signalstyrke er god, markeres satellitten og satellittens id med en sort farve. GPS-modtageren anvender GPS-positionsoplysninger, der modtages fra denne type satellit. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 13

14 Hvis du trykker på en vilkårlig valgtast i skærmbilledet Satellitter, kan du vælge Markér position for at gemme din aktuelle positions koordinater som en lokalitet eller Hovedmenu for at vende tilbage til hovedmenuen i programmet GPS. Lagring af en lokalitet (Markér position) Med funktionen Markér position kan du gemme din aktuelle positions koordinater som en lokalitet til senere brug. Indtast et navn på lokaliteten, tryk på OK, indtast en kommentar til lokaliteten, og tryk på Gem i skærmbilledet Kommentarer. Når koordinaterne og kommentarerne vises, skal du trykke på Udført for at vende tilbage til hovedskærmen eller trykke på Valg for at redigere eller slette lokaliteten, sende den i en tekstbesked (netværkstjeneste) til en enhed, der understøtter Nokia-landmærkespecifikationen (Nokia Landmark Specification), eller for at navigere dig frem til lokaliteten i skærmbilledet Rutevejledning (Gå til). Visning af oplysninger om den aktuelle tur I skærmbilledet Triptæller kan du se følgende oplysninger om den aktuelle tur: kurs, hastighed, højde, gennemsnitshastighed, maksimal hastighed, timer, kilometertæller, maksimumhøjde og minimumhøjde. Hvis du vil nulstille et enkelt felt med oplysninger, skal du rulle til det ønskede felt og trykke på den midterste valgtast. Denne funktion er kun tilgængelig i felter med akkumulerede oplysninger. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 14

15 Oplysninger i skærmbilledet Triptæller Kursindikatoren øverst på skærmen viser den retning, du bevæger dig i. Kursen angives med røde pile i midten af feltet. N (N) står for nord, S (S) for syd, Ø (E) for øst og V (W) for vest. Hvis den aktuelle kurs ikke kan vises, viser kursindikatoren kortvarigt den sidst kendte kurs, hvorefter indikatoren forsvinder fra skærmen. I feltet Hastighed vises den aktuelle hastighed. Hvis hastigheden er meget lav, angives dette med <1. Hastigheden vises kun, hvis den kan beregnes af GPS-modtageren. I feltet Højde vises din aktuelle positions omtrentlige højde. Der vises en negativ værdi, hvis positionen er under havoverfladen. Højden vises kun, hvis den kan beregnes af GPS-modtageren. I feltet Gns. hastighed eller Gns.hastighed vises din gennemsnitshastighed. Hvis du stopper, fortsætter GPS-modtageren med at udregne denne hastighed. Jo længere tid du holder stille, jo lavere bliver gennemsnitshastigheden. Hvis den aktuelle gennemsnitshastighed ikke kan vises, vises den sidst gemte gennemsnitshastighed i stedet for. I feltet Maksimal hastighed eller Maks. hastigh. vises din maksimumhastighed efter den seneste nulstilling af hastighedsmåleren. Hvis den aktuelle maksimumhastighed ikke kan vises, vises den sidst gemte maksimumhastighed i stedet for. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 15

16 I feltet Timer vises den tid, der er gået, siden den seneste nulstilling af timeren. Timeren fortsætter med at køre, selvom GPS-modtageren ikke modtager signaler fra GPS-satellitterne. Timeren nulstilles, hvis du afslutter programmet GPS. I feltet Kilometertæl. vises den distance, du har tilbagelagt, siden den seneste nulstilling af kilometertælleren. Hvis den aktuelle distance ikke kan vises, vises den sidst gemte distance i stedet for. I feltet Maksimumhøjde eller Maks. højde vises højden på din højeste position siden den seneste nulstilling af højdemåleren. Hvis den aktuelle maksimumhøjde ikke kan vises, vises den sidst gemte maksimumhøjde i stedet for. I feltet Minimumhøjde eller Minimumhøjde vises højden på din laveste position siden den seneste nulstilling af højdemåleren. Hvis den aktuelle minimumhøjde ikke kan vises, vises den sidst gemte minimumhøjde i stedet for. Funktioner, der er tilgængelige under tasten Valg Hvis du trykker på Valg i skærmbilledet Triptæller, kan du vælge mellem følgende funktioner: Skift felter du kan definere, hvilke funktioner der skal vises i skærmbilledet Triptæller. Rul til det felt, hvis funktion, du vil ændre, og tryk på Vælg, rul til det ønskede valg, og tryk på Vælg. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 16

17 Skift visning du kan definere, hvor mange felter (2, 4 eller 6) der skal vises i skærmbilledet Triptæller. Nulstil alle du kan nulstille alle felterne til de oprindelige værdier. Gendan standard du kan nulstille skærmbilledet Triptæller til standardvisningen. Værdierne i skærmbilledet Triptæller nulstilles ikke. Markér position du kan gemme din aktuelle position som en lokalitet. Yderligere oplysninger finder du under Lagring af en lokalitet (Markér position) på side 14. Sådan følger du en rute I skærmbilledet Rutevejledning kan du følge den rute, du har aktiveret i skærmbilledet Ruter, eller navigere dig frem til den lokalitet, du har aktiveret ved hjælp af valget Gå til under funktionen Markér position (findes i flere skærmbilleder). Skærmbilledet indeholder følgende oplysninger: kurs, retning, næste lokalitet, hastighed og afstand til den næste lokalitet. Den blå kurspil viser den retning, du bevæger dig i. Retningen angives med N (N) for nord, S (S) for syd, Ø (E) for øst og V (W) for vest. Den gule retningspil viser den retning, du skal bevæge dig i, for at nå frem til den næste lokalitet. For at nå frem til den næste lokalitet skal du ændre retning, så de to pile peger i samme retning. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 17

18 Hvis GPS-modtageren ikke modtager de nødvendige positionsoplysninger fra GPS-satellitter, er felterne Næste: og Afst. til næste tomme, og der vises et spørgsmålstegn midt på skærmen. Tip! Hvis GPS-modtageren modtager de nødvendige positionsoplysninger fra GPS-satellitter, kan du også bruge skærmbilledet Rutevejledning som kompas, hvis du ikke har aktiveret en rute. I dette tilfælde vises den aktuelle kurs og hastighed på skærmen, når du bevæger dig. I feltet Næste: vises den næste lokalitet. Der vises en meddelelse på telefonen, når du nærmer dig eller har nået lokaliteten. I feltet Hastighed vises den aktuelle hastighed. I feltet Afst. til næste vises afstanden til den næste lokalitet. Hvis du trykker på en vilkårlig valgtast i skærmbilledet Rutevejledning, kan du vælge Deaktiver rute, hvis retningspilen og den næste lokalitet ikke skal vises i skærmbilledet Rutevejledning, eller du kan vælge Markér position for at gemme din aktuelle position som en lokalitet (se Lagring af en lokalitet (Markér position) på side 14). Administration af lokaliteter I skærmbilledet Lokaliteter kan du få vist, søge efter, tilføje og slette lokaliteter. De lokaliteter, der vises i dette skærmbillede, er også tilgængelige i programmet Travel guide. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 18

19 Søg du kan søge efter lokaliteter, du tidligere har gemt, ved hjælp af deres afstand til din position (Nærmeste) eller ved hjælp af deres navn (Efter navn). Hvis du vælger Nærmeste, viser GPS-modtageren de nærmeste lokaliteter og afstanden fra hver lokalitet til din aktuelle eller sidst kendte position. Hvis du vælger Efter navn, skal du indtaste de første bogstaver i lokalitetens navn og trykke på Søg. Hvis du vil have vist koordinaterne for en fundet lokalitet og de tilhørende kommentarer, skal du rulle til lokaliteten og trykke på Detaljer. Du kan trykke på Valg for at redigere eller slette lokaliteten, sende den i en tekstbesked (netværkstjeneste) til en enhed, der understøtter Nokialandmærkespecifikationen (Nokia Landmark Specification), eller for at navigere dig frem til lokaliteten i skærmbilledet Rutevejledning (Gå til). Tilføj du kan gemme din aktuelle positions koordinater som en lokalitet (Aktuel position) eller angive koordinaterne manuelt (Manuelt). Hvis du vælger Manuelt, skal du indtaste et navn på lokaliteten, trykke på OK, indtaste koordinaterne i WGS84-format, trykke på OK, indtaste en kommentar til lokaliteten og trykke på Gem. Når koordinaterne og kommentaren vises, kan du trykke på Valg, hvis du f.eks. vil sende lokaliteten i en tekstbesked (netværkstjeneste) til en enhed, der understøtter Nokia-landmærkespecifikationen (Nokia Landmark Specification), eller hvis du vil navigere dig frem til lokaliteten i skærmbilledet Rutevejledning (Gå til). Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 19

20 Slet du kan fjerne lokaliteter, du tidligere har gemt, enkeltvis eller alle på én gang. Lokaliteterne fjernes både fra programmet GPS og programmet Travel guide. Hukom.status du kan få vist, hvor meget ledig hukommelse der er til lagring af lokaliteter. Modtagelse af en lokalitet i en tekstbesked Når telefonen er i standbytilstand, vises der vises en meddelelse, når du modtager en lokalitet i en tekstbesked. Hvis du vil have vist og gemme lokaliteten, skal du trykke på Vis, rulle til lokaliteten, trykke på Detaljer, trykke på Valg og vælge Gem. Du kan f.eks. sende lokaliteter i skærmbilledet Satellitter (se Lagring af en lokalitet (Markér position) på side 14) og i skærmbilledet Lokaliteter. Administration og aktivering af ruter I skærmbilledet Ruter kan du søge efter, tilføje og slette ruter samt aktivere dem til brug ved navigering. En rute er en liste over lokaliteter. Du kan oprette en ny rute ved at tilføje de ønskede lokaliteter på en liste. Når ruten er færdig, kan du aktivere den for at få den vist i skærmbilledet Rutevejledning. Søg du kan søge efter en rute, du tidligere har gemt, ved hjælp af dens navn. Indtast navnet på ruten, og tryk på Søg, eller tryk på for at få vist alle gemte ruter. Rul til den ønskede rute, og tryk på Detaljer for at få vist rutens lokaliteter, afstanden mellem hver lokalitet samt rutens samlede længde. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 20

21 Hvis du trykker på Valg, kan du vælge Aktivér for at få vist ruten i skærmbilledet Rutevejledning. Når ruten vises i skærmbilledet Rutevejledning kan du vælge Deaktiver rute for at skjule ruten. Vend for at følge ruten i modsat retning og få vist skærmbilledet Rutevejledning. Rediger for at ændre eller slette ruten. Hvis du trykker på Valg på listen over lokaliteter, kan du få vist oplysninger om den valgte lokalitet, slette lokaliteten, indsætte en ny lokalitet på ruten eller flytte lokaliteten på listen over lokaliteter ved at trykke på eller. Slet for at fjerne ruten. Tilføj du kan oprette en ny rute. Rul til den ønskede lokalitet, og tryk på Tilføj for at tilføje den på ruten. Gentag dette for hver lokalitet, der skal tilføjes på ruten. Du kan oprette en ny lokalitet ved hjælp af funktionen Ny lokalitet nederst på listen over lokaliteter. Tryk på Udført, når ruten er færdig. Rediger eventuelt det foreslåede rutenavn (den første og sidste lokalitet), og tryk på OK. Skriv en kommentar til ruten, og tryk på Gem. Rutens lokaliteter vises. Hvis du trykker på Valg, kan du vælge de samme funktioner, som du kan, når du trykker på Valg under funktionen Søg. Slet du kan fjerne ruter, du har gemt, enkeltvis eller alle på én gang. Hvis du sletter en rute, slettes rutens lokaliteter ikke. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 21

22 Hukom.status du kan få vist, hvor meget ledig hukommelse der er til lagring af ruter. Lagring af sporinger og administration af gemte sporinger Programmet GPS gemmer en optegnelse over de steder, du har været. I skærmbilledet Sporing kan du vælge mellem følgende funktioner: Aktuel sporing du kan følge sporingen (Tilbagesporing), rydde sporingsloggen og starte optagelsen af en ny sporing (Ryd sporing), standse optagelsen midlertidigt eller genoptage den, gemme den optagede sporing eller få vist sporingshukommelsens status. Hvis du vælger Tilbagesporing, skal du vælge, om du vil følge ruten fra start til slut (Til udgangspunkt) eller omvendt (Til destination). De sporinger, der vises i skærmbilledet Rutevejledning, og funktionen Tilbagesporing erstattes af Slå tilbagespo. fra. Ved hjælp af funktionen Slå tilbagespo. fra kan du fjerne sporingen fra skærmbilledet Rutevejledning og starte optagelsen af en ny sporing. Gemte sporinger du kan få vist sporinger, du tidligere har gemt. Hvis du trykker på Valg kan du følge den valgte sporing (Tilbagesporing) eller slette sporingen. Sporingsfrekvens du kan vælge, hvor ofte GPS-modtageren skal gemme sporingsoplysninger. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 22

23 Angivelse af indstillingerne I skærmbilledet Indstillinger kan du vælge, hvilken afstandsenhed, hastighedsenhed og højdeenhed der skal anvendes i programmet GPS. Du kan indstille baggrundslyset. Du kan vælge mellem følgende afstandsenheder og hastighedsenheder: Metrisk (kilometer/meter), Britisk (engelske mil/yard) og Nautisk (sømil/yard). Du kan vælge mellem følgende højdeenheder: Meter og Fod. Du kan slå baggrundslyset til, så det er aktiveret, indtil programmet lukkes, eller du kan vælge, at det skal slukkes automatisk efter 15 sekunder. Bemærk, at brug af baggrundslyset øger batteriforbruget. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 23

24 4. Brug af programmet Travel guide Hvis du vil anvende programmet Travel guide, skal du trykke på Menu, når telefonen er i standbytilstand, og vælge Programmer, Samling og Vælg program. Rul til Travel guide, og tryk på Åbn eller. Rul til det hovedskærmbillede, du vil bruge, og tryk på Vælg. Programmet Travel guide indeholder følgende hovedskærmbilleder: Satellitter, Planlæg rute, Rutevejledning, Adressebog og Indstillinger. Skærmbilledets navn står øverst på skærmen. I dette kapitel beskrives skærmbillederne i programmet Travel guide og deres funktioner. Du kan afslutte programmet ved at trykke på. Yderligere oplysninger om, hvordan du konfigurerer den internetforbindelse, der skal bruges på mobiltelefonen til programmet Travel guide, finder du under Programmerne GPS og Travel guide på side 8. Aktivering og fornyelse af et abonnement på korttjenesten Når du starter programmet Travel guide første gang, bliver du bedt om at aktivere et etårigt abonnement på den korttjeneste (netværkstjeneste), der anvendes sammen med programmet Travel guide. Rul til det område, hvor du vil anvende korttjenesten, og tryk på Vælg. Bekræft abonnementet for det valgte område ved at trykke på Ja. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 24

25 Når abonnementet udløber, skal du gå til Nokias websted på adressen vælge det område, der omhandler Nokia telefonen og Xpress-on GPS-coveret og anmode om den aktiveringskode, der giver dig mulighed for at forny abonnementet. Når du har modtaget aktiveringskoden, skal du åbne programmet Travel guide og vælge Indstillinger, Abonnement og Kode til abonnem.. Indtast aktiveringskoden, og tryk på OK. Programmet Travel guide aktiverer abonnementet for den valgte periode og det valgte område. Bemærk, at det kortindhold, f.eks. navne på steder af interesse, der stilles til rådighed af korttjenesten (netværkstjeneste) muligvis ikke er tilgængeligt på dit sprog. Visning af oplysninger om satellitter Skærmbilledet Satellitter indeholder følgende oplysninger: dato, klokkeslæt, din aktuelle positions geografiske koordinater, GPS-modtagerens status, tilgængelige satellitter og GPS-præcision. Yderligere oplysninger finder du under Visning af oplysninger om satellitter på side 12. Hvis du trykker på en vilkårlig valgtast i skærmbilledet Satellitter, kan du vælge Markér position for at gemme din aktuelle positions koordinater som en lokalitet, Vis min position få at vist din position på et kort eller Hovedmenu for at vende tilbage til hovedmenuen i programmet Travel guide. Planlægning af en rute I skærmbilledet Planlæg rute kan du planlægge en rute ved at angive et startpunkt/udgangspunkt, mellemliggende punkter og en destination. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 25

26 Du kan også vælge, hvilke type ruter programmet Travel guide skal forsøge at hjælpe dig frem til destinationen med (Ruteberegning). Bemærk, at de ruter, som korttjenesten forslår, mest er beregnet til gang og cykling. De er ikke beregnet til kørsel i bil. 1. Rul til Fra i skærmbilledet Planlæg rute for at tilføje et udgangspunkt, rul til Viapunkter for at tilføje et eller flere mellemliggende punkter, eller rul til Til for at tilføje en destination, og tryk på den midterste valgtast. 2. Gør følgende for at tilføje de ønskede punkter på ruten: Hvis du vil tilføje din aktuelle position som udgangspunkt, skal du vælge Aktuel position. Hvis du vil tilføje en adresse som udgangspunkt eller destination, skal du vælge Adresse. Hvis du vil tilføje en adresse som et mellemliggende punkt, skal du trykke på Valg og vælge Adresse. Hvis du vil vælge et land, skal du indtaste de første bogstaver i navnet på landet, trykke på Søg, rulle til landet og trykke på OK. Hvis du vil vælge en by, skal du indtaste de første bogstaver i navnet på byen eller trykke på for at få vist en liste over de byer, du senest har valgt, og trykke på OK. Rul til byen, og tryk på OK for at vælge byen, eller tryk på Valg, og vælg Vis kort for at få vist et kort over byen (se Brug af kortskærmen på side 32), Gem for at gemme byen i adressebogen i programmet Travel guide eller Flere oplysninger for at få vist oplysninger om byen. Bemærk, at tilgængeligheden af kort afhænger af korttjenesten (netværkstjeneste). Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 26

27 Hvis du vil vælge en gade, skal du indtaste det første bogstav eller de første bogstaver i navnet på den ønskede gade eller trykke på for at få vist en liste over de gader, du senest har valgt, og trykke på OK. Rul til den ønskede gade, og tryk på OK. Hvis du ikke vil søge efter en gade, skal du lade skærmbilledet Gade være tomt og trykke på OK. Når du har valgt gaden, kan du angive et husnummer og de vejkryds, der findes ved den ønskede position. Hvis du vil tilføje et sted af interesse, f.eks. et bibliotek, som udgangspunkt eller destination, skal du vælge Steder af interes.. Hvis du vil tilføje et sted af interesse som et mellemliggende punkt, skal du trykke på Tilføj og vælge Steder af interes.. Rul til det ønskede søgevalg (Kategori, Underkategori, Søgekriterier eller Navn), og tryk på Rediger for at ændre indstillingen. Hvis du vælger Kategori eller Underkategori, skal du vælge den kategori, f.eks. Samfund, eller den underkategori, f.eks. Bibliotek, som stedet af interesse tilhører. Hvis du vælger Søgekriterier, skal du vælge Nærmeste for at søge efter et sted af interesse, der ligger i nærheden af din aktuelle position, eller vælge Nær en adresse for at søge efter et sted af interesse, der ligger i nærheden af en bestemt adresse, eller som findes i adressebogen i programmet Travel guide. Hvis du vælger Navn, skal du indtaste navnet på det sted af interesse, du vil søge efter. Hvis du vil søge efter et sted af interesse, skal du trykke på Valg og vælge Søg. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 27

28 Når de fundne steder af interesse og afstanden til din aktuelle position vises, skal du rulle til det ønskede sted af interesse og trykke på OK for at tilføje det på ruten eller trykke på Valg og vælge én af følgende funktioner: Detaljer viser yderligere oplysninger om stedet af interesse. Hvis du trykker på Valg, kan du f.eks. vælge Vis kort for at få vist stedet af interesse på et kort (se Brug af kortskærmen på side 32). Du kan også trykke på Ring op for at foretage et opkald til stedet, hvis telefonnummeret er medtaget under oplysningerne om stedet. Gem du kan gemme stedet af interesse i adressebogen i programmet Travel guide. Hvis du vil tilføje et udgangspunkt eller en destination fra adressebogen i programmet Travel guide, skal du vælge Adressebog og vælge den ønskede adresse. Hvis du vil tilføje et mellemliggende punkt fra adressebogen, skal du trykke på Tilføj, vælge Adressebog og vælge den ønskede adresse. 3. Fortsæt til trin 4, hvis du har tilføjet et udgangspunkt eller en destination under trin 2. Gør følgende, hvis du har tilføjet et mellemliggende punkt under trin 2: Når det mellemliggende punkt vises i skærmbilledet Viapunkter, skal du trykke på Udført for at tilføje punktet på ruten eller trykke på Valg for at tilføje et nyt mellemliggende punkt, slette det mellemliggende punkt eller flytte det på listen over mellemliggende punkter. 4. Når du har tilføjet alle de ønskede punkter, skal du trykke på Valg og vælge én af følgende funktioner: Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 28

29 Naviger du kan få vist din position og følge ruten på et kort i skærmbilledet Rutevejledning. Yderligere oplysninger finder du under Sådan følger du en rute på et kort på side 31. Oversigtskort viser et kort over hele ruten, hvis du har angivet et udgangspunkt og en destination. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger denne funktion, finder du under Brug af kortskærmen på side 32. Vis kort viser et kort over udgangspunktet eller destinationen. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har valgt feltet Fra eller Til i skærmbilledet Planlæg rute. Gem du kan gemme adressen i adressebogen i programmet Travel guide. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har valgt feltet Fra eller Til i skærmbilledet Planlæg rute. Flere oplysninger du kan få vist oplysninger om den valgte adresse, det valgte vejkryds eller det valgte sted af interesse. Når oplysningerne om et sted af interesse vises, kan du trykke på Valg, hvis du f.eks. vil have vist adressen på et kort. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har valgt feltet Fra eller Til i skærmbilledet Planlæg rute. Administration af GPS-adressebogen Programmet Travel guide indeholder en adressebog, hvor du kan gemme adresser samt oplysninger om vejkryds og steder af interesse. I skærmbilledet Adressebog kan du administrere indholdet af denne adressebog. Adressebogen anvendes også af programmet GPS. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 29

30 Du kan også gemme din aktuelle position i adressebogen ved hjælp af funktionen Markér position, der findes i flere af skærmbillederne i programmerne GPS og Travel guide. Søg du kan søge efter poster i adressebogen ved hjælp af deres afstand til din position (Nærmeste) eller ved hjælp af deres navn (Efter navn). Hvis du vælger Efter navn, skal du indtaste de første bogstaver i navnet på adressebogsposten og trykke på Søg. Når listen over søgeresultater vises, skal du rulle til den ønskede post og trykke på Detaljer. Du kan trykke på Valg, hvis du f.eks. vil angive adressen som udgangspunkt eller destination, have vist adressen på et kort (se Brug af kortskærmen på side 32), sende adressen i en tekstbesked (netværkstjeneste) eller foretage et opkald til det telefonnummer, der er medtaget under oplysningerne om adressen. Tilføj du kan gemme din aktuelle position, den ønskede adresse eller det ønskede sted af interesse i adressebogen. Slet du kan fjerne poster i adressebogen enkeltvis eller alle på én gang. Hukom.status du kan få vist, hvor meget ledig hukommelse der er i adressebogen. Modtagelse af en adressebogspost i en tekstbesked Når telefonen er i standbytilstand, vises der en meddelelse på telefonen, når du modtager en adressebogspost i en tekstbesked. Hvis du vil have vist og gemme posten, skal du trykke på Vis, rulle til posten, trykke på Detaljer, trykke på Valg og vælge Gem. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 30

31 Du kan sende adresserne i skærmbilledet Adressebog. Sådan følger du en rute på et kort I skærmbilledet Rutevejledning vises den rute, du har aktiveret vha. Naviger i skærmbilledet Planlæg rute, og her får du hjælp til at finde frem til destinationen. Navnet på den aktuelle gade på ruten vises nederst på skærmen, og navnet på den næste gade på ruten vises øverst på skærmen. angiver din aktuelle position. Ruten vises med rødt. Hvis GPS-modtageren ikke modtager de nødvendige positionsoplysninger fra GPS-satellitter, vises kortet over din sidst kendte position, positionssymbolet skjules, og der vises et spørgsmålstegn midt på skærmen. Hvis du navigerer rundt på kortet manuelt ved hjælp af navigeringstasten, kan du indstille programmet til at opdatere kortet automatisk i forhold til din position ved at trykke på den midterste valgtast. Hvis du trykker på en vilkårlig valgtast i skærmbilledet Rutevejledning, når GPSmodtageren modtager de nødvendige positionsoplysninger fra GPS-satellitter, kan du: få vist din rejseplan som en liste over sving (Rejseplan). Afstanden mellem hvert sving vises i kantede parenteser. vælge det ønskede zoomniveau (Zoom). indstille programmet til at opdatere kortet automatisk i forhold til din position (Følg min position). Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 31

32 gemme din aktuelle positions koordinater som en lokalitet til senere brug. Yderligere oplysninger finder du under Lagring af en lokalitet (Markér position) på side 14. deaktivere den aktuelle rute. Hermed slettes ruten. Du kan navigere rundt på kortet ved hjælp af navigeringstasten. Du kan indstille programmet til at opdatere kortet automatisk i forhold til din position ved at trykke på den midterste valgtast. Brug af kortskærmen Du kan f.eks. åbne kortskærmen ved hjælp af kommandoen Vis kort, der findes i flere af skærmbillederne. På kortskærmen kan du se, hvor den ønskede adresse, det ønskede vejkryds eller det ønskede sted af interesse findes på kortet. Du kan navigere rundt på kortet ved hjælp af navigeringstasten. Hvis du trykker på Valg på kortskærmen, kan du vælge kortets zoomniveau eller det ønskede punkt på kortet. Angivelse af indstillingerne I skærmbilledet Indstillinger kan du kontrollere statussen på dit abonnement på korttjenesten (netværkstjeneste) eller om nødvendigt aktivere abonnementet, vælge de måleenheder, der skal anvendes i programmet Travel guide og indstille baggrundslyset. Du kan vælge mellem følgende afstandsenheder og hastighedsenheder: Metrisk (kilometer/meter), Britisk (engelske mil/yard) og Nautisk (sømil/yard). Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 32

33 Du kan vælge mellem følgende højdeenheder: Meter og Fod. Du kan slå baggrundslyset til, så det er aktiveret, indtil programmet lukkes, eller du kan vælge, at det skal slukkes automatisk efter 15 sekunder. Bemærk, at brug af baggrundslyset øger batteriforbruget. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 33

34 Pleje og vedligeholdelse Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning. Sørg for, at alt ekstraudstyr opbevares utilgængeligt for små børn. Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget. Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig. Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb. Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede servicevirksomhed til service. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 34

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

Positionering Nokia N76-1

Positionering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Positionering 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD i brugermanualen (information,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedramme SU-4 9310659 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Field Force NFC-cover til Nokia 5140 og Nokia 5140i. 9249001 1. udgave

Brugervejledning til Nokia Field Force NFC-cover til Nokia 5140 og Nokia 5140i. 9249001 1. udgave Brugervejledning til Nokia Field Force NFC-cover til Nokia 5140 og Nokia 5140i 9249001 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-244D er i

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-4

Din brugermanual NOKIA SU-4 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-4 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) 9236277 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-21W er i overensstemmelse med

Læs mere

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 DANSK Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-129W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. udgave

Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. udgave Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2 9231525 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet LS-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 9203666 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-95W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-39W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-109

Nokia Bluetooth-headset BH-109 Nokia Bluetooth-headset BH-109 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-109 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder på samme tid. Du kan

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5 9356196 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Nokia-stereoheadset WH /1

Nokia-stereoheadset WH /1 Nokia-stereoheadset WH-500 5 6 7 1 2 3 4 8 9211094/1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. udgave 2 Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-monoheadset BH-218 kan du håndtere opkald nemmere end nogensinde før. Hvis du vil besvare et opkald,

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning 9203799 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-76W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W)

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) 9250691 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at produktet SU-27W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH udgave

Nokia Bluetooth-headset BH udgave Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 1. udgave 10 9 12 13 11 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-217 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Nseries PC Suite udgave

Nokia Nseries PC Suite udgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Ovi Kort til mobiltelefoner. 1. udgave

Ovi Kort til mobiltelefoner. 1. udgave Ovi Kort til mobiltelefoner 1. udgave Indholdsfortegnelse Kortoversigt 3 Planlægning af en rute 11 Genveje i Kort 12 Min position 3 Få vist din position og kortet 3 Kortvisning 4 Ændre kortets udseende

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA IBRUGTAGELSE AF KAMERAET BILLEDOPTAGELSE BRUG AF BEVÆGELSESDETEKTERING BRUG AF TIDSSTYRET FOTOGRAFERING KONTROL AF TEMPERATUREN Udgave 1 DA 9311296 Sikkerhed Følg

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

myway Brugervejledning Version 2.2

myway Brugervejledning Version 2.2 myway Brugervejledning Version 2.2 myway INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MYWAY 7 FUNKTIONER I MYWAY 8 AFSLUT

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1 Kom godt i gang 9247661, 2. udgave DA Nokia N73-1 Taster og dele (forside og side) Modelnummer: Nokia N73-1. 2 Herefter kaldet Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysføler Sekundært kamera med lavere opløsning

Læs mere