Map Utility Ver. 1.4 Instruktionsmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Map Utility Ver. 1.4 Instruktionsmanual"

Transkript

1 DANSK Map Utility Ver..4 Instruktionsmanual Indhold i denne instruktionsmanual I denne manual er de vinduer, der anvendes i eksemplerne, fra Windows 7. GPS-modtager eller kamera vises som et ikon. Eksempel:GPS-modtager GP-E GP-E EOS 6D EOS 6D angiver, hvordan man vælger på menuen. (Eksempel: Menuen [File/Filer] [Exit/Afslut].) Navne på de menuer, knapper og vinduer, der vises på computerskærmen, angives i firkantede parenteser. ** henviser til en side. Klik her for at gå til den relevante side. : Angiver oplysninger, der skal læses før brug. : Angiver ekstra oplysninger, der kan være nyttige. Skift mellem sider Klik på pilene nederst til højre på skærmen. : næste side : foregående side : vend tilbage til en side, du tidligere har fået vist CANON INC. 202 CEL-ST6TA240

2 Indledning Map Utility Version.4 er et hjælpeprogram til visning af optagelsessteder af billeder optaget med EOS-kameraer med indbygget GPS* -funktionalitet, eller EOS-kameraer brugt sammen med en Canon GPS-modtager. Hvis du tager billeder med et EOS 6D* 2 eller med et andet EOS-kamera med GPS-modtager GP-E2, kan du se dem på den rute, du fulgte (bevægelsesstier). * GPS: Global Positioning System (globalt positioneringssystem) er et system af satellitter, som anvendes til at bestemme din aktuelle placering. * 2 "EOS 6D" og EOS 6D i denne manual angiver EOS 6D (WG), model udstyret med en intern GPS-modtager. Download og installation af Map Utility Version.4 Map Utility version.4 downloades og installeres automatisk, når du installerer ImageBrowser EX fra EOS Solution Disk (følger med EOS 6D), på en computer med internetadgang. De vigtigste funktioner i Map Utility Version.4 De vigtigste funktioner i Map Utility er som følger. Visning af, hvor billeder blev taget GP-E GP-E2 EOS 6D Import af geotaggede billeder og visning af optagelsessteder på et kort. Import af GPS-logfiler GP-E2 Slut GP-E2 til en computer for at importere og gemme GPSlogfiler på computeren. Redigering af GPS-logfiler GP-E2 Du kan redigere oplysninger i importerede GPS-logfiler. Visning af fulgte ruter (bevægelsesstier) EOS 6D GP-E2 EOS 6D Importer GPS-logfiler fra GP-E2 eller EOS 6D for at se de ruter, der er fulgt mellem optagelsessteder, på et kort. Geotagging af billeder GP-E2 EOS 6D Brug GPS-logfiler fra GP-E2 eller EOS 6D til at geotagge billeder uden GPS-information. Justering af logningsintervallet, sletning af logfiler GP-E2 Slut GP-E2 til en computer for at justere modtagerens logningsinterval eller slette logoplysninger i modtageren. Opdatering af GPS-modtagerens firmware GP-E2 Slut GP-E2 til en computer for at opdatere modtagerens firmware til den nyeste version. Andre funktioner Du kan søge efter ønskede steder på et kort og gemme optagelsessteder eller andre oplysninger, som vises i Map Utility, som Google Earth -filer. Brug EOS Utility-softwaren på EOS Solution Disk, der fulgte med EOS 6D, for at at importere GPS-logfiler i EOS 6D til computeren og slette logoplysninger. Du kan finde yderligere oplysninger i EOS Utility Instruktionsmanual (PDF). Denne software bruger Google Maps til at vise billeder og fulgte ruter på et kort. Stedsoplysninger for billeder og GPS-logfiler sendes til internetudbydere. Din internetudbyder kan opkræve tilslutningsgebyrer eller adgangspunktstilslutningsgebyrer. Geotaggede billeder og GPS-logfiler kan indeholde personligt identificerbare oplysninger. Vær forsigtig med at dele filerne eller at slå billeder op online, hvor mange personer kan se dem. Betjen ikke Map Utility, mens du redigerer billeder med Digital Photo Professional. Redigerede billeder bliver måske ikke gemt korrekt. Om ImageBrowser EX ImageBrowser EX er nødvendig ved installation eller afinstallation af Map Utility. Når du starter ImageBrowser EX, mens du er forbundet til internettet, vil både ImageBrowser EX og Map Utility blive opdateret automatisk til den nyeste version, efter behov. 2

3 Systemkrav Operativsystem Computer CPU RAM Interface Display * Kompatibel med Service Pack * 2 Kompatibel med Service Pack 2 * 3 Kompatibel med Service Pack 3 Windows 7*, Windows Vista* 2 Windows XP* 3 Computere, som kører et af ovenstående operativsystemer (præinstalleret), med en inkluderet USB-port. Internetadgang kræves.,6 GHz Pentium eller hurtigere Windows 7 (64-bit): 2 GB eller derover Windows 7 (32-bit): GB eller derover Windows Vista (64 eller 32 bit): GB eller derover Windows XP: 52 MB eller derover USB 024 x 768 eller højere opløsning Understøttede filer Billedfiler Filtype Stillbill eder Film GPS-logfiler Filtype RAWbilleder JPEGbilleder Billeder i Canon RAW-format Exif 2.2-, 2.2- og 2.3-kompatible JPEG-billeder Film optaget med EOS-kameraer udgivet efter januar 202 GPS-logfiler i NMEA-tekstformat optaget med GPS-modtager GP-E2 og EOS 6D Filtypenav n.cr2.jpg.mov Filtypenav n.log Operativsystem Mac OS X 0.6 til 0.7 Computer CPU RAM Interface Display Computere, som kører et af ovenstående operativsystemer (præinstalleret), med en inkluderet USB-port. Internetadgang kræves. Core Duo,83 GHz eller højere GB eller mere USB 024 x 768 eller højere opløsning 3

4 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Download og installation af Map Utility Version De vigtigste funktioner i Map Utility Version Systemkrav... 3 Understøttede filer... 3 Start af Map Utility... 5 Visning af stedsoplysninger for billeder... 6 Import af GPS-logfiler fra GPS-modtageren... 7 Import af GPS-logfiler fra computeren... 9 Redigering af oplysninger i GPS-logfiler... 9 Sådan fjerner du unødvendige GPS-logfiler fra listen... 0 Geotagging af billeder... Automatisk geotagging af billeder... 2 Opdatering af GPS-modtagerens firmware... 3 Indstilling af positionsintervallet... 4 Sletning af GPS-logfiler på GPS-modtageren... 6 Indstillinger... 7 Liste over funktionerne i hovedvinduet... 9 Reference... 2 Installationen kunne ikke udføres korrekt... 2 Sletning af softwaren (afinstallation)

5 Start af Map Utility Vælg knappen [ ] (knappen [Start] i Windows XP) [All Programs/Alle programmer] [Canon Utilities/ Canon-programmer] mappen [Map Utility] ikonet [Map Utility]. Map Utility starter. Klik på [Go/Gå til] [Applications/Programmer], åbn mappen [Canon Utilities/Canon-programmer], og åbn derefter mappen [Map Utility]. Dobbeltklik på ikonet [Map Utility]. Map Utility starter. Du kan også starte Map Utility fra Digital Photo Professional (version 3. eller nyere), som følger med EOS-kameraer. Du kan se yderligere oplysninger i "Digital Photo Professional Instruktionsmanual" (PDF-fil). 5

6 Visning af stedsoplysninger for billeder Importer billeder til Map Utility og se stedsoplysninger. I hovedvinduet skal du vælge fanen [Images/Billeder] og klikke på knappen [ ]. På det næste skærmbillede skal du vælge billedfiler ved at angive lagringsplacering eller indtaste filnavnene, og derefter klikke på knappen [Open/Åbn]. Du kan forstørre et billede ved at dobbeltklikke på billedfilen i billedlisten eller på miniaturebilledet, der vises på kortet. For film (MOV-filmfiler) åbnes et separat vindue til afspilning. For at se stedsoplysninger for billeder skal du vælge billedfiler på billedlisten og vælge [Display location information details/vis stedsoplysninger] i menuen [View/Vis]. Kortdata 202 ZENRIN - Billedfiler importeres og føjes til billedlisten på fanen [Images/ Billeder]. Optagelsessteder for billeder angives med røde knappenåle på kortet. For at se billeder på kortet med deres placering skal du klikke på en billedfil på billedlisten eller på en knappenål på kortet. Billeder på billedlisten kan være tagget med tidspunkter, der svarer til tidspunkterne for GPS-logfilerne på GPS-logfil-listen. I så fald vil den rute, som GPS-logfilen har fulgt, blive vist, når der klikkes på en knappenål. For billedfiler, der er tagget med optagelsesretning, vises der knappenåle, der angiver optagelsesretningen. Du kan føje billedfiler til billedlisten ved direkte at trække og slippe dem på listen. Du kan også importere billedfiler ved at vælge billedfilerne i Digital Photo Professional (version 3. eller nyere) og derefter starte Map Utility fra Digital Photo Professional. Map Utility-kort vises ikke, medmindre din computer er forbundet til internettet. 6

7 Import af GPS-logfiler fra GPS-modtageren GP-E2 GPS-logfiler gemt på GPS-modtageren GP-E2 kan importeres til Map Utility. Når de er importeret gemmes log-oplysningerne på computeren. Slut GP-E2 til computeren. Tænd for GP-E2 og slut dens [DIGITAL]-stik til en USB-port på computeren. Brug interfacekablet, der følger med kameraet, til at tilslutte den. Sæt det største kabelstik i computerens USB-port. Yderligere oplysninger om placering og retning af USB-portene finder du i computerens instruktionsmanual. Sæt det mindste kabelstik ind i [DIGITAL]-stikket på GP-E2. Yderligere oplysninger om GP-E2's [DIGITAL]-stik finder du i instuktionsmanualen til GP-E2. Start Map Utility. (s. 5) 2 3 I hovedvinduet skal du vælge fanen [GPS log files/gpslogfiler]. Klik på knappen [ ], og klik derefter på knappen [Next/Næste] på det næste skærmbillede. GPS-logfiler importeres til computeren og føjes til logfil-listen på fanen [GPS log files/gps-logfiler]. 7

8 Importerede GPS-logfiler gemmes på følgende placeringer: [Canon Utilities/Canon-programmer] i dokument-mappen på computeren [GPS log files/gps-logfiler] [Documents/Dokumenter] [Canon Utilities/Canon-programmer] [GPS log files/gps-logfiler] Klik på en GPS-logfil i GPS-logfil-listen for at få vist fulgte ruter (bevægelsesstier) på et kort. Kortdata 202 ZENRIN - 8

9 Import af GPS-logfiler fra computeren Importer GPS-logfiler gemt på computeren til Map Utility på følgende måde. I hovedvinduet skal du vælge fanen [GPS log files/ GPS-logfiler] og klikke på knappen [ ]. På det næste skærmbillede skal du angive lagringsplaceringen eller filnavnene, og derefter klikke på knappen [Open/Åbn]. Redigering af oplysninger i GPS-logfiler GP-E2 EOS 6D Visse oplysninger i GPS-logfiler, der er importeret til Map Utility, kan redigeres. De elementer, der kan redigeres, er [Name/Navn] og [Time difference/tidsforskel] (tidsforskel mellem lokal tid og GMT (Greenwich Mean Time)). Denne indstilling for [Time difference/tidsforskel] anvendes i tilfælde, hvor f.eks. kameraets indstilling for [Tidszone] er forkert. I hovedvinduet skal du vælge fanen [GPS log files/ GPS-logfiler]. Vælg den logfil, du vil redigere, og klik på knappen [ ]. GPS-logfiler importeres. Når importen er afsluttet, føjes filerne til GPS-logfil-listen. For at se fulgte ruter (bevægelsesstier) på et kort skal du klikke på en af GPS-logfilerne på listen. Kortdata 202 ZENRIN - Vinduet [GPS log file information/gps-logfiloplysninger] vises. 9

10 2 Rediger GPS-logfiloplysningerne, og klik derefter på knappen [OK]. Sådan fjerner du unødvendige GPS-logfiler fra listen Unødvendige GPS-logfiler kan fjernes fra GPS-logfil-listen. Bemærk dog, at selve filerne ikke slettes fra computeren. I hovedvinduet skal du vælge fanen [GPS log files/ GPS-logfiler]. Vælg den logfil, du vil fjerne fra listen, og klik derefter på knappen [ ]. De redigerede oplysninger anvendes i GPS-logfilen. 2 Kortdata 202 ZENRIN - På det næste skærmbillede skal du klikke på knappen [OK]. Den valgte logfil fjernes fra GPS-logfil-listen. 0

11 Geotagging af billeder Billeder uden stedsoplysninger kan geotagges på følgende måde. 2 Importer billedfiler. (s. 6) I hovedvinduet skal du vælge fanen [Images/Billeder]. Vælg et billede, og klik derefter på knappen [ ]. 3 Klik på en ønsket placering på kortet, og klik på knappen [Save/Gem] i den dialogboks, som derefter vises. Kortdata 202 ZENRIN - Den blå knappenål ændres til en rød knappenål, og stedsoplysninger føjes til billedfilen. Kortdata 202 ZENRIN - Du kan slette stedsoplysninger fra geotaggede billedfiler ved at vælge et billede og klikke på knappen [ ]. Indtastning af et stednavn i søgefeltet over kortområdet vil vise en liste over mulige stednavne. Når du har valgt en destination og klikket på knappen [ ], vil kortvisningen flytte sig dertil. Dette er nyttigt, når du skal finde optagelsessteder.

12 Automatisk geotagging af billeder GP-E2 EOS 6D Billeder uden stedsoplysninger kan geotagges automatisk ved brug af GPS-logoplysninger fra GP-E2 og EOS 6D. 2 3 Importer billedfiler. (s. 6) Importer GPS-logfiler. (s. 7, s. 9) I hovedvinduet skal du vælge fanen [Images/ Billeder]. Klik på knappen [ ]. 4 Klik på knappen [Save/Gem]. Kortdata 202 ZENRIN - De blå knappenåle ændres til røde knappenåle, og GPS-stedsoplysningerne føjes til billedfilerne. Kortdata 202 ZENRIN - Breddegrad og længdegrad for de billeder, hvor optagelsestidspunktet svarer til tidspunktet i GPS-logfilen, bliver mærket med blå knappenåle. De GPS-stedsoplysninger, som tilføjes, er fra den placering, som tidsmæssigt er tættest på optagelsestidspunktet. Klik på en af knappenålene på kortet for at se fulgte ruter (bevægelsesstier) opnået ved hjælp af GPS-positionering på et kort, efter at GPS-stedsoplysninger er blevet føjet til billedfilerne. 2

13 Opdatering af GPS-modtagerens firmware GP-E2 GPS-modtageren GP-E2's firmware kan opdateres til den nyeste version efter behov. Download firmwaren fra Canons websted, før du følger disse trin. Bemærk, at download af firmware kræver en internetforbindelse. 2 3 Slut GP-E2 til computeren. (s. 7) Start Map Utility. (s. 5) I hovedvinduet skal du klikke på knappen [ ]. 4 I dialogboksen til indstillinger skal du vælge fanen [General/Generelt]. Under [Firmware version/ Firmwareversion] skal du klikke på knappen [Update/ Opdater]. På det næste skærmbillede skal du angive firmwarens lagringsplacering og filnavn, og derefter klikke på knappen [Open/Åbn]. Opdatering af modtagerens firmware starter. En besked vises, når opdateringen af firmwaren er afsluttet. På det viste skærmbillede skal du klikke på knappen [OK] for at lukke vinduet. Dialogboksen til indstillinger vises. 3

14 5 Klik på knappen [OK] i dialogboksen til indstillinger. Indstilling af positionsintervallet GP-E2 Du kan angive, med hvilket interval GPS-modtageren GP-E2 skal modtage nye stedsoplysninger. Korte positionsintervaller giver mere nøjagtige stedsoplysninger for dine billeder. Dette vil dog bruge mere batteristrøm. 2 3 Slut GP-E2 til computeren. (s. 7) Start Map Utility. (s. 5) I hovedvinduet skal du klikke på knappen [ ]. Dialogboksen til indstillinger lukkes. Dialogboksen til indstillinger vises. 4

15 4 I dialogboksen til indstillinger skal du vælge fanen [Settings/Indstillinger]. Træk skyderen til det ønskede positionsinterval. Du kan angive intervallet på en skala med otte trin, fra hvert sekund til hvert 5. minut. 5 Klik på knappen [OK]. Indstillingen opdateres, og dialogboksen til indstillinger lukkes. 5

16 Sletning af GPS-logfiler på GPS-modtageren GP-E2 GPS-logfiler gemt på GPS-modtageren GP-E2 kan slettes på følgende måde. 2 3 Slut GP-E2 til computeren. (s. 7) Start Map Utility. (s. 5) I hovedvinduet skal du klikke på knappen [ ]. 4 I dialogboksen til indstillinger skal du vælge fanen [Settings/Indstillinger]. Under [Clear log data/ryd logdata] skal du klikke på knappen [Clear/Ryd]. På det næste skærmbillede skal du klikke på knappen [OK]. GPS-logfilerne slettes. En besked vises, når sletning af GPS-logfilerne er afsluttet. På det viste skærmbillede skal du klikke på knappen [OK] for at lukke vinduet. Dialogboksen til indstillinger vises. 6

17 5 Klik på knappen [OK] i dialogboksen til indstillinger. Dialogboksen til indstillinger lukkes. Indstillinger GP-E2 EOS 6D Under indstillinger for Map Utility kan du konfigurere visningsforholdene for de fulgte ruter (bevægelsesstier). Konfigurering af disse forhold vil begrænse de ruter, som skal vises, baseret på data registreret i GPSlogfiler. Følgende to forhold kan indstilles. Antal af satellitter, der bruges til positionering: jo flere satellitter bruges til positionering, jo større positionsnøjagtighed. HDOP (Vandret forringelse af præcision): beregnet ud fra fordelingen af satellitter på tidspunktet for positioneringen. Jo mindre værdi, jo mere nøjagtige stedsoplysninger. 2 Start Map Utility. (s. 5) I hovedvinduet skal du klikke på [ ]. Vinduet [Preferences/Indstillinger] vises. Tilføj en markering i afkrydsningsfeltet [Only display motion paths for data matching the following criteria/vis kun bevægelsesstier for data, som svarer til følgende kriterier]. 7

18 3 For at konfigurere indstillingerne skal du trække i skyderne under [Number of satellites in use/antal satellitter i brug] og [HDOP (Horizontal dilution of precision/vandret forringelse af præcision)]. 4 Klik på knappen [OK]. Indstillingerne opdateres, og vinduet lukkes. Hvis du klikker på [Apply/Anvend], vil de aktuelle indstillinger blive anvendt, uden at vinduet lukkes, hvilket er nyttigt til at kontrollere, hvordan visningen ændrer sig. 8

19 Liste over funktionerne i hovedvinduet GPS-logfil (s. 9, s. 0) Fanen [GPS log files/gps-logfiler] (s. 7, s. 9, s. 0) Fanen [Images/Billeder] (s. 6, s., s. 2) Knappenål (s. 6, s., s. 2) Billedliste (s. 6) Knappen Eksporter filen til Google Earth * Billedfil (s. 6, s., s. 2) Knappen Søg Knappen Start et andet program *2 på kort (s. ) Macintosh-version: GPS-markering Knappen GPSenhedsindstillinger (s. 3, s. 4, s. 6) Knappen Hjælp Knappen Indstillinger (s. 7) GPS-logfil-liste (s. 7, s. 8, s. 0) Knappen Importer fra GPS-enhed (s. 7) Knappen Importer fra fil (s. 9) Knappen Rediger GPSlogfil-oplysninger (s. 9) Knappen Slet GPS-logfiler fra listen (s. 0) Kortdata 202 ZENRIN - Fulgte GPS-logfilsruter (bevægelsesstier) (s. 8, s. 7) Knappen Tilføj automatisk stedsoplysninger (s. 2) Knappen Tilføj landmærke Knappen Tilføj stedsoplysninger (s. ) Knappen Tilføj billeder (s. 6) Macintosh-version: 9

20 * Eksporter filen til Google Earth Denne knap gør det muligt for dig at eksportere billeder og stedsoplysninger i billedlisten i et standard-filformat til kort, som kan åbnes med Google Earth. Når dialogboksen [Save As/Gem som] vises, skal du angive en placering for at gemme filen, og derefter klikke på knappen [OK]. Eksporterede filer har filendelsen ".kmz" Brug af disse filer kræver, at Google Earth er installeret. Bemærk, at vinduerne måske ikke vises helt korrekt i alle versioner af Google Earth. * 2 Start et andet program Denne knap gør det muligt for dig at starte kompatibel software. Når du klikker på denne knap, vises en menu til valg af software, der er kompatibel med Map Utility. Den software, du vælger, vil starte og gøre det muligt for dig at åbne det billede, som aktuelt vises i Map Utility. 20

21 Reference Installationen kunne ikke udføres korrekt Vælg en brugerindstilling med administratorrettigheder ([Computer administrator/computeradministrator], [Administrator] osv.). Du kan ikke installere softwaren, hvis der er valgt en anden brugerindstilling end en rettighed på administratorniveau. Der findes oplysninger om valg af en rettighed på administratorniveau i brugervejledningen til din computer. Vis den mappe, som softwaren er arkiveret i. Åbn mappen [Canon Utilities/Canon-programmer]. Du kan ikke installere software, medmindre du er logget på en konto med administratorrettigheder. Log på igen på en konto med rettigheder som administrator. Oplysninger om, hvordan du logger på og angiver administratorindstillingerne, finder du i brugervejledningen til den Macintosh-computer, du bruger, eller til Mac OS X. Sletning af softwaren (afinstallation) Afslut alle programmer, før du afinstallerer softwaren. Log på med rettigheder på administratorniveau, når du vil afinstallere softwaren. Undgå fejl i computeren ved altid at genstarte computeren efter en afinstallation. Geninstallation af softwaren uden genstart af din computer kan forårsage fejl i computeren. 2 Vælg knappen [ ] (knappen [Start] i Windows XP) [All Programs/Alle programmer] [Canon Utilities/ Canon-programmer] [ImageBrowser EX] [ImageBrowser EX Uninstall/Afinstallér ImageBrowser EX]. Følg anvisningerne på skærmen for at fortsætte afinstallationen. Softwaren (Map Utility og ImageBrowser EX) afinstalleres Træk mappen [Map Utility] ned i papirkurven. Vælg menuen [Finder] på skrivebordet [Empty Trash/Tøm papirkurv]. Softwaren er slettet. Genstart din computer. 2

22 Om denne instruktionsmanual Det er forbudt helt eller delvist at gengive indholdet i denne instruktionsmanual uden tilladelse. Canon kan ændre softwarespecifikationerne og indholdet af denne instruktionsmanual uden varsel. Softwareskærmbillederne og visningerne i denne instruktionsmanual kan afvige let fra den faktiske software. Indholdet af denne instruktionsmanual er blevet gennemgået grundigt. Hvis du imidlertid bemærker fejl eller udeladelser, er du velkommen til at kontakte et Canon Service Center. Bemærk: Uafhængigt af ovennævnte, påtager Canon sig intet ansvar for resultatet af brugen af denne software. Det kamera og tilbehør, der er nævnt i denne instruktionsmanual, er aktuelle pr. september 202. For at få oplysninger om softwarens kompatibilitet med andre kameraer og andet tilbehør, som er introduceret efter denne dato, skal du kontakte et Canon-servicecenter. Oplysninger om varemærker Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh er et varemærke tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande. Google, Google Maps og Google Earth er varemærker tilhørende Google Inc. Andre navne og produkter, der ikke er nævnt ovenfor, kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende de respektive virksomheder. 22

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Instruktionsmanual til EOS Utility

Instruktionsmanual til EOS Utility Canon-programmer EOS Utility.0 Kompatible modeller EOS-D Mark II N EOS-Ds Mark II EOS-D Mark II EOS-Ds EOS-D Instruktionsmanual til EOS Utility EOS 5D EOS 0D EOS 0D EOS 0D EOS 50D DIGITAL EOS 00D DIGITAL

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende notestil igennem hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor

Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor 3-218-419-11 (1) Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor Brugsanvisning MSAC-EX1 Danish Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning grundigt og gemme den til fremtidig brug. ADVARSEL

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC)

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installation af Podium View... 3 4. Forbind til hardware... 8 5. Begynd at

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Forstørrelses og skærmforbedringssoftware for lindring af øjebelastning. Hurtig Start Guide

Forstørrelses og skærmforbedringssoftware for lindring af øjebelastning. Hurtig Start Guide Forstørrelses og skærmforbedringssoftware for lindring af øjebelastning Hurtig Start Guide Velkommen til ZoomText Express ZoomText Express er et billigt og enkelt forstørrelsesprogram til din computer,

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON STYLUS PHOTO 915 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Vejledning vedrørende trådløse indstillinger

Vejledning vedrørende trådløse indstillinger Vejledning vedrørende trådløse indstillinger [kamera computer] (Til Mac OS X v10.4-brugere) VIGTIGT! Du skal installere softwaren, før du slutter kameraet til computeren. Installer først softwaren. Software,

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Installation af Message Broadcasting. Følg instruktionerne på Epson webstedet for downloading og installation.

Installation af Message Broadcasting. Følg instruktionerne på Epson webstedet for downloading og installation. Message Broadcasting Message Broadcasting er et plug-in for EasyMP Monitor. Administratorer kan bruge dette plug-in til at sende meddelelser eller beskeder til en eller flere projektorer eller alle projektorerne

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Windows 7

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Windows 7 Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF Hvad kræver Stofa SafeSurf af min computer? Understøttede platforme Windows 8 Windows 8 Pro Windows 7 (alle udgaver) Windows Vista (alle udgaver)

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

OTOsuite. Installationsmanual. Dansk

OTOsuite. Installationsmanual. Dansk OTOsuite Installationsmanual Dansk Dette dokument beskriver, hvordan du installerer OTOsuite-software fra en DVD, en memory stick eller en zippet fil. Systemkrav 1,5 GHz processor eller bedre (2 GHz anbefales)

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning Divar - Archive Player DA Betjeningsvejledning Divar Archive Player Betjeningsvejledning DA 1 Dansk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Læs mere

Din brugermanual HP 2100

Din brugermanual HP 2100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP 2100 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Redigeret Marts 2009 DANSK RIDE FORBUND Stævnesystem 2 Installationsvejledning Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Minimumskrav 3 2. Download

Læs mere

Blackwire C310/C320. USB-headset med ledning. Brugervejledning

Blackwire C310/C320. USB-headset med ledning. Brugervejledning Blackwire C310/C320 USB-headset med ledning Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Brug for mere hjælp? 3 Hvad er der i æsken 4 Fakta om headset 5 Når du har dit headset på 6 Juster hovedbøjlen

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Installationsvejledning til LMeSmartClient

Installationsvejledning til LMeSmartClient Installationsvejledning til LMeSmartClient Indledning LMeSmartClient består af 2 "dele" - en "Tjeneste" og et klientprogram. Tjenesten tager sig af selve udvekslingen af data og klientprogrammet af opsætningen

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning (til Windows Vista) Version 3.0 Indhold 1. Installation af drivere til Windows Vista...3 1-1. Windows Vista 64 bit... 3 1-2. Windows Vista 32 bit... 7 2. Start af hjælpeprogrammet Opsætning...14 3. Afinstallering...17

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual

Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual Indhold 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installér Ladibug... 3 4. Forbindelse... 6 5. Begynd at bruge Ladibug... 7 6. Anvendelse...

Læs mere

EOS 70D (W) Grundlæggende vejledning til Wi-Fi-funktion

EOS 70D (W) Grundlæggende vejledning til Wi-Fi-funktion EOS 70D (W) Grundlæggende vejledning til Wi-Fi-funktion I denne brochure forklares de grundlæggende procedurer for de brugervenlige funktioner "Overførsel af billeder mellem kameraer" og "Tilslutning til

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Installationsvejledning. ViTre til Mac. Version 2.0, udgave 1, december 2015

Installationsvejledning. ViTre til Mac. Version 2.0, udgave 1, december 2015 Side 1 Installationsvejledning ViTre til Mac Version 2.0, udgave 1, december 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViTre... 3 Systemkrav... 4 Installation... 5 Side 2 Copyright bestemmelser

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Installér din Officepakke 2013

Installér din Officepakke 2013 Vær opmærksom på der godt kan forekomme andre billeder end dem som er illustreret. Dette er grundet ændringer fra microsoft. Blandt andet bliver SkyDrive ændret til OneDrive. Er du i tvivl om noget kan

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Velkommen 3 Systemkrav 3 Brug for mere hjælp? 3 Hvad er der i æsken 4 Fakta om headset 5 Når du har dit headset på 6 Juster hovedbøjlen 6

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version I DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende typografi til bemærkninger i hele brugsanvisningen: angiver driftsmiljøet, betingelser

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

TomTom ecoplus. Update Tool

TomTom ecoplus. Update Tool TomTom ecoplus Update Tool Velkommen Velkommen Med TomTom ecoplus-opdateringsprogrammet kan du opdatere softwaren på din TomTom ecoplus ved hjælp af TomTom LINK 3xx/510 og ecoplusstrømadapteren. Forudsætninger

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen: Tips-ikoner

Læs mere

Sådan bruges P-touch Transfer Manager

Sådan bruges P-touch Transfer Manager Sådan bruges P-touch Transfer Manager Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1 installation og opdatering Opdater BIOS, programmer og drivere, og kør Windows Update Vælg installationstypen Installer Windows 8.1 Gå til supportwebsted

Læs mere

Compass GPS installation

Compass GPS installation Compass GPS installation Billederne i dette dokument er alle taget fra en computer med Windows XP, og kan derfor se en smule anderledes ud, hvis Compass GPS installeres på en computer med Windows 7 eller

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere