6WDU)LUH %(7-(1,1*69(-/('1,1* 6WDU)LUH 203& 8'*$9( - '$1,6+ -RKQ 'HHUH $J 0DQDJHPHQW 6ROXWLRQV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6WDU)LUH %(7-(1,1*69(-/('1,1* 6WDU)LUH 203& 8'*$9( - '$1,6+ -RKQ 'HHUH $J 0DQDJHPHQW 6ROXWLRQV"

Transkript

1 DCY OMPC21248

2 Introduktion BEMÆRK: Produktets funktionsevner er muligvis ikke fuldt ud repræsenteret i dette dokument, da der kan forekomme produktændringer efter trykningens påbegyndelse. Opdateret information kan hentes på OUO6050,0000FA OCT08 1/1 Forord VELKOMMEN TIL GREENSTAR systemet fra John Deere. LÆS DENNE INSTRUKTIONSBOG omhyggeligt for at lære hvordan dit system betjenes og vedligeholdes. Hvis dette udelades, kan det resultere i personeller materielskade. Denne instruktionsbog og advarselsskiltene på maskinen foreligger eventuelt også på andre sprog. (Bestilling kan foretages gennem John Deere forhandleren.) DENNE INSTRUKTIONSBOG SKAL BETRAGTES som et fast tilbehør til dit system og bør derfor følge med systemet, hvis det videresælges. MÅL i denne instruktionsbog gives i både metriske og de sædvanlige amerikanske måleenheder. Anvend kun de korrekte reservedele og fastgøringsanordninger. Nogle fastspændingselementer kræver brug af bestemte nøglestørrelser i enten metriske mål eller tommemål (US inch.). VENSTRE OG HØJRE side er som set fra førersædet i kørselsretningen fremad. GREENSTAR er et varemærke tilhørende Deere & Company INDSKRIV PRODUKT IDENTIFIKATIONSNUMRE (P.I.N.) i afsnittet Specifikation eller Identifikationsnumre. Notér alle numrene omhyggeligt så det er muligt at efterspore komponenterne i tilfælde af tyveri. Din forhandler har ligeledes brug for disse numre ved bestilling af reservedele. Gem identifikationsnumrene på et sikkert sted, borte fra maskinen. GARANTI ydes som en del af John Deeres supportprogram til kunder, der betjener og vedligeholder deres udstyr som beskrevet i denne instruktionsbog. Garantien forklares på garantibeviset, som du skulle have fået af forhandleren. Denne garanti giver sikkerhed for, at John Deere vil stå bag deres produkter, hvis der opstår defekter inden for garantiperioden. Under visse omstændigheder vil John Deere også yde forbedringer i marken, ofte uden vederlag, selv hvis produktets garanti er udløbet. Er udstyret misbrugt eller modificeret således, at dets ydelse går ud over de originale specifikationer fra fabrikken, vil garantien blive annulleret og forbedringer hos kunden kan blive afslået. OUO6050,0000FA OCT08 1/1 PN=2

3 Indeholder Side Sikkerhed StarFire 300 modtager Fastgøring af modtager med magnetisk fod Fastgøring af modtager til et standard John Deere StarFire modtagerbeslag GS2 skærm StarFire 300 funktionstast INFO fane Timer TIL efter afbrydelse SERIEPORT fane SATELLITINFORMATION funktionstast FEJLFINDING funktionstast AFLÆSNINGER fane DATALOGGE fane Original GreenStar skærm Automatisk opdatering Manuel opdatering af software Seriel RS232 output INFO GPS PAGE Satellitsporing INFO GPS PAGE Fejlfinding og diagnosticering Åbning af fejlfindingsadresser på GreenStar Åbning af fejlfindingskoder på original GREENSTAR skærm StarFire 300 fejlfindingsadresser Fejlfindingskoder StarFire Specifikationer Tilspændingsmomenter for tommeskruer og bolte Tilspændingsmomenter for metriske bolte og skruer Overensstemmelseserklæring Sikkerhedsbemærkninger angående senere installation af elektriske og elektroniske apparater og/eller komponenter Alle informationer, illustrationer og specifikationer i denne betjeningsvejledning er baseret på den sidste nye information, der var til rådighed på udgivelsestidspunktet. Udgiveren forbeholder sig ret til at foretage ændringer på et hvilket som helst tidspunkt og uden varsel. COPYRIGHT 2008 DEERE & COMPANY Moline, Illinois All rights reserved. A John Deere ILLUSTRUCTION Manual i PN=1

4 Indeholder ii PN=2

5 Sikkerhed Overhold sikkerhedsinstruktionerne Dette er en advarselstrekant. Når du ser den på din maskine eller i denne bog, skal du være på vagt over for risiko for personskade. Følg de anbefalede sikkerhedsregler og vejledningen i sikker brug. T81389 UN 07DEC88 DX,ALERT 74 29SEP98 1/1 Forstå signalordene Signalordene FARE, ADVARSEL og PAS PÅ bruges sammen med advarselstrekanten. FARE advarer om de alvorligste sikkerhedsrisici. FARE eller ADVARSEL skilte sidder tæt ved de farlige steder. Generelle sikkerhedsregler findes på PAS PÅ skiltene. PAS PÅ bruges i denne bog også til at fremhæve sikkerhedsinstruktioner. TS SEP88 DX,SIGNAL 74 03MAR93 1/1 Følg sikkerheds instruktionerne Læs omhyggeligt alle sikkerheds instruktioner i denne bog og alle sikkerheds og advarselsskilte på maskinen. Hold sikkerhedsskiltene i god stand. Udskift straks manglende eller ulæselige sikkerhedsskilte. Vær sikker på, at nye komponenter og reservedele og nyt udstyr er forsynet med de nyeste sikkerheds og advarselsskilte. Din John Deere forhandler kan levere erstatningsskilte. Sæt dig ind i maskinens betjening og korrekt brug af alle knapper og håndtag. Lad ingen køre maskinen uden grundig instruktion. Hold din maskine i god, driftsklar stand. Ikke autoriserede modifikationer på maskinen kan gribe forstyrrende ind i funktionerne og/eller sikkerheden og afkorte dens levetid. Hvis du ikke forstår dele af denne bogs indhold, er din John Deere forhandler parat til at rådgive dig. TS201 UN 23AUG88 DX,READ 74 03MAR93 1/ PN=5

6 Sikkerhed Hav altid nødhjælpsudstyret klar Vær forberedt, hvis der opstår brand. Hav førstehjælpskasse og ildslukker ved hånden. Hav altid telefonnummer til læge og alarmopkald cifre til ambulance, hospital og brandvæsen liggende klar i nærheden af telefonen. TS291 UN 23AUG88 DX,FIRE MAR93 1/1 Gør vedligeholdelsen sikker Vær fortrolig med fremgangsmåden, før et arbejde begyndes. Hold arbejdsstedet rent og tørt. Forsøg aldrig at smøre, vedligeholde eller justere maskinen, mens den er i bevægelse. Hold hænder, fødder og tøjet væk fra arbejdende dele. Frakobl alle drev, og bevæg alle håndtag for at fjerne trykket. Sænk udstyr til jorden. Stop motoren. Fjern nøglen. Lad maskinen køle af. Klods sikkert og solidt op under udstyr og komponenter, som skal hæves for at få arbejdet udført. Hold alle dele i god stand og korrekt monterede. Ret skader med det samme. Udskift slidte eller brækkede dele. Fjern alle sammenpakninger af fedt, olie eller snavs. På selvkørende maskiner tages batteristelkablets polsko af minuspolen, før der arbejdes på el anlægget eller svejses på maskinen. På bugserede redskaber adskilles koblekabler til traktoren, før der arbejdes på elsystemets dele eller svejses på redskabet. TS218 UN 23AUG88 DX,SERV 74 17FEB99 1/ PN=6

7 Sikkerhed Sikker håndtering af globale positioneringsmodtagere og konsoller Hvis man falder under montering eller afmontering af en global positioneringsmodtager kan dette forårsage alvorlige kvæstelser. Brug en stige eller en platform til at kunne nå et monteringssted. Sørg for at have støt og sikkert fod og håndfæste. Modtageren må ikke monteres eller afmonteres i våd eller isbelagt tilstand. Modtagermasten, der bruges på redskaberne, er tung og kan være besværlig at håndtere. Der kræves to mennesker til at udføre arbejdet, hvis monteringsstederne ikke kan nås fra jorden eller fra en platform. Gør brug af de rigtige løfteteknikker og tag korrekt sikkerhedsudstyr på. TS249 UN 23AUG88 DX,WW,RECEIVER 74 08JAN08 1/ PN=7

8 Fastgøring af modtager med magnetisk fod StarFire 300 modtager SF300 med magnetisk fod PC10857DP UN 16SEP08 PC10857DQ UN 16SEP08 StarFire 300 modtageren kan sættes fast direkte på maskinen med den magnetiske fod. Hvis førerkabinens tag ikke er af metal, skal den medfølgende bundplade af metal først installeres på køretøjet med de to bolte eller med klæbepuden. Hvis klæbepuden bruges, skal maskinen og bundpladen være rene og tørre. De fleste flader forberedes bedst ved at gøre dem rene med en 50/50 blanding af isopropylalkohol og vand. Skal der fjernes olie og fedt fra fladen, skal der bruges et affedtningsmiddel eller et solventbaseret rensemiddel. Rens derefter med en blanding af isopropylalkohol og vand. Når fladerne er rene, trækkes plastdækket af den ene af klæbepudens sider og puden sættes på bundpladen. Træk plastdækket af den anden side af puden og fastgør pladen til køretøjet. Tryk bundpladen godt fast mod køretøjet i nogle sekunder. Brug de medfølgende stropper efter behov til at fastgøre ledningsbundtet til køretøjet. Før ledningsbundtet således, at det ikke er i vejen ved førerens ind og udstigning på maskinen. Sørg for at føreren ikke er i stand til at falde over ledningsbundtet. Pas på at ledningsbundterne ikke hæmmer maskinens funktioner. BEMÆRK: Der kan ordres et sæt bestående af en beskyttelsesplade og beslagsbøjle (PF90695) Bundplade Klæbepude til at fastgøre modtageren på et standard John Deere StarFire modtagerbeslag. PC10857DR UN 16SEP08 OUO6050,0000F9E 74 15OCT08 1/ PN=8

9 StarFire 300 modtager Fastgøring af modtager til et standard John Deere StarFire modtagerbeslag 1. Tag skruerne (A) og den magnetiske fod af modtageren. 2. Placér modtagerens ledningsbundt i beskyttelsespladen som vist. 3. Tilslut ledningsbundtet til modtageren. 4. Spænd beskyttelsespladen på modtageren med de tre skruer. A Skruer PC10857ED UN 10OCT08 Magnetisk fod PC10857EC UN 10OCT08 Beskyttelsesplade til modtager Fortsat på næste side OUO6050,0000F SEP08 1/ PN=9

10 StarFire 300 modtager 5. Læs "Sikker håndtering af GPS modtagere og beslag" i afsnittet Sikkerhed. 6. Kontrollér at modtagerens beslagsbøjle (A) på siden af køretøjet ikke er bøjet ind eller ud. A Beslagsbøjle PC8328 UN 02SEP04 OUO6050,0000F SEP08 2/4 7. Placér StarFire modtageren på beslaget. Ligestil monteringspindene (A) på modtageren med hakkene i beslaget. Vær sikker på at pindene sidder fast i hakkene og at metaltappene (B) er over beslagsbøjlen (C). 8. Sæt modtagerens låsehængsel (D) rundt om beslagsbøjlen. Drej låsehængslets greb for at stramme hængslet rundt om beslagsbøjlen. Beslagsbøjlen presses en smule sammen. A Monteringspind B Metaltap C Beslagsbøjle D Modtagers låsehængsel PC10857DO UN 16SEP08 StarFire 300 PC8329 UN 31AUG04 Låsehængsel Fortsat på næste side OUO6050,0000F SEP08 3/ PN=10

11 StarFire 300 modtager 9. Fold låsehængslets greb opad imod modtageren. PC8330 UN 31AUG04 OUO6050,0000F SEP08 4/ PN=11

12 GS2 skærm StarFire 300 funktionstast StarFire 300 HOVED skærmen indeholder to faner: INFO fane SERIEPORT fane BEMÆRK: Hvis StarFire 300 er tilsluttet en original GreenStar skærm og en GS2 skærm, vises modtageren på GS2 skærmen. PC8663 UN 05AUG05 PC10857DJ UN 07AUG08 MENU tast PC10857DK UN 07AUG08 STARFIRE 300 tast STARFIRE 300 funktionstast OUO1078, OCT08 1/ PN=12

13 GS2 skærm INFO fane PC10857CX UN 07AUG08 StarFire 300 Hoved, Info fane Positionsmodus Breddegrad ( ) Længdegrad ( ) Højde (ft) GPS kurs ( ) GPS hastighed (mph) INFO fanen viser oplysninger og status om indkommende GPS og differential korrektionssignaler. Oplysninger på denne skærm kan ikke ændres. De kan kun vises: Positionsmodus: Viser korrektionstypen, som modtageren benytter. WAAS er til rådighed i Nordamerika og EGNOS er til rådighed i Europa. Breddegrad: Viser på hvilken breddegrad køretøjet befinder sig i forhold til ækvator (nord eller syd). Længdegrad: Viser på hvilken længdegrad køretøjet befinder sig i forhold til nul meridian (øst eller vest). BEMÆRK: SKIFTE tasten lader føreren skifte den måde breddegrad og længdegrad vises fra grader/minutter/sekunder til decimalgrader. Højde: Viser modtagerens højde i feet (meter) over havets overflade. GPS kurs: Viser kørselsretningen i grader i forhold til geografisk nord (nul grader) som målt af modtageren. Vinklen måles i urets retning. BEMÆRK: Kurs og hastighed kan vise små hastigheder og forskellige kurser, også selvom maskinen ikke er i bevægelse. GPS hastighed: Viser maskinens kørehastighed i miles per hour (km pr. time) som målt af modtageren. GPS præcisionsindikator (GPS AI): GPS AI giver en indikation af den GPS positionspræcision, der opnås med modtageren, og vises i procenter (0 100 %). Når modtageren først startes op, viser GPS AI 0 %. Når modtageren får satellitter og beregner en position, øges GPS AI efterhånden som præcisionen forbedres. GPS præcisionen påvirkes af mange faktorer: Uhindret syn til himlen Træer, bygninger eller andre strukturer kan blokere for modtageren, så den ikke modtager signaler fra alle tilgængelige satellitter. L1 signal til støj ratio (SNR) Radiointerferens fra 2 vejs radioer eller andre kilder kan forårsage lav SNR (Kontrollér satellit tast Diagram) Satellitters position på himlen Dårlig GPS satellit geometri kan reducere præcisionen (Kontrollér satellit tast Himmelplot) Antal satellitter over højdemaske Det er det samlede antal GPS satellitter til rådighed for modtageren, som er over en 5 højdemaske (Kontrollér satellit tast Himmelplot). Antal satellitter i løsning Det samlede antal satellitter, der bruges af modtageren til at beregne en position (Kontrollér satellit tast Himmelplot). OUO1078, OCT08 1/ PN=13

14 GS2 skærm Timer TIL efter afbrydelse Modtageren forbliver tændt i 24 timer efter tændingen er slået fra. Hvis tændingen slås til igen inden for disse 24 timer, opretholder modtageren fuld præcision. OUO6050,0000EFD 74 10OCT08 1/1 SERIEPORT fane PC10857CZ UN 07AUG08 StarFire 300 Hoved, Serieport fane Konfigurer RS232 og NMEA meddelelsesinformation. Hastigheder: Definer Baudrate ved at vælge listeinput Baudrate: 4800, 9600, 19200, 38400, og Definer outputhastighed ved at skifte mellem 1 Hz, 5 Hz eller 10 Hz Meddelelser: Tillader output af 5 forskellige NMEA strenge: GGA, GSA, RMC, VTG og ZDA Når der opsættes ledningsbundter til NMEA: Ben 3 Transmissionslinje Ben 7 Jord Ben 10 Modtagelinje Sæt med radarledningsbundt (PF90350) er en færdigpakket løsning til simulering af radar output og NMEA strenge. OUO6050,0000F OCT08 1/ PN=14

15 GS2 skærm SATELLITINFORMATION funktionstast Tryk på: MENU tast >> STARFIRE 300 tast >> SATELLITINFORMATION funktionstast. StarFire 300 Satellitinformation skærmen indeholder HIMMELPLOT og DIAGRAM fanen. PC8663 UN 05AUG05 PC10857DJ UN 07AUG08 MENU tast PC8682 UN 05AUG05 STARFIRE 300 tast SATELLITINFORMATION funktionstast Fortsat på næste side OUO6050,0000F OCT08 1/ PN=15

16 GS2 skærm HIMMELPLOT fane PC10857DB UN 10OCT08 Illustrerer hvor satellitterne er i forhold til køretøjets modtager, så føreren kan se satellit geometrien. Aflæsning af satellitternes himmelplot Himmelplottet ligger fast, således at nord altid er øverst. Satellitterne vises med deres satellit ID nummer. Sort indikerer WAAS/EGNOS satellit Rød indikerer, at satellit er i søgemodus Blå indikerer, at satellit bliver sporet Grøn indikerer, at satellit er OK (bruges til korrektioner) Himmelplottet består af 3 koncentriske ringe, der viser 0, 30 og 60 graders højde med en retningsvisende krydsende bjælke, der repræsenterer 90 graders højde. Grå radiallinjer, der går fra midten af himmelplottet, repræsenterer azimut. De har et mellemrum på 30 grader og repræsenterer 30 og 60 grader. Den retningsvisende krydsende bjælke, der repræsenterer nord, syd, øst og vest, repræsenterer også azimut ved 0, 90, 180 og 270 grader. StarFire 300 Satellitter, Himmelplot fane Satellitsporingsinformation Satellitsporingsinformation vises nederst på HIMMELPLOT og DIAGRAM fanen. Satellitter i løsning Antal satellitter, der bruges til at beregne positionen. Satellitter over højdemaske Det samlede antal GPS satellitter til rådighed for modtageren, der er over en 5 højdemaske. Satellitter sporet Det samlede antal GPS satellitter modtageren har sporet. Korrektionsalder (sek.) Alderen på differential korrektionssignalet til GPS (normalt under 10 sekunder) VDOP Vertical Dilution of Precision (afvigelse i højde) PDOP Positional Dilution of Precision (afvigelse i den tredimensionelle position) er en indikator af GPS satellit geometrien som set af modtageren. En lavere PDOP indikerer en bedre satellit geometri til beregning af både en vandret og en lodret position. HDOP Horizontal Dilution of Precision (afvigelse i planen) Fortsat på næste side OUO6050,0000F OCT08 2/ PN=16

17 GS2 skærm Diagram PC10857DC UN 07AUG08 Et diagram der illustrerer L1 SNR værdier. StarFire 300 Satellitter, Diagram fane Søjlerne er farvet til satellitternes aktuelle status. OUO6050,0000F OCT08 3/4 FEJLFINDING funktionstast StarFire 300 Fejlfindingsskærmen indeholder to faner: AFLÆSNINGER fane DATALOGGE fane har grafiske GPS data logget over de foregående 60 minutter. PC8663 UN 05AUG05 PC10857DJ UN 07AUG08 MENU tast PC8683 UN 05AUG05 STARFIRE 300 tast FEJLFINDING funktionstast OUO6050,0000F OCT08 1/ PN=17

18 GS2 skærm AFLÆSNINGER fane PC10857DD UN 07AUG08 StarFire 300 Fejlfinding, Aflæsninger fane AFLÆSNINGER fanen har detaljerede oplysninger om modtageren. Levende spænding Tilkoblet spænding CAN høj spænding CAN lav spænding Software partsnummer Software versionsnummer Hardware partsnummer Hardware serienummer Modtagertimer (t) Serie NMEA aktivitet (aktiv eller inaktiv) OUO6050,0000F OCT08 1/ PN=18

19 GS2 skærm DATALOGGE fane PC10857DX UN 10OCT08 PDOP (Position Dilution of Precision) er en kombination af lodrette og vandrette fejl (eller tredimensionelle). En StarFire 300 Fejlfinding lavere PDOP er bedst. En værdi under 2 regnes for optimal. Fortsat på næste side OUO6050,0000F OCT08 1/ PN=19

20 GS2 skærm PC10857DY UN 10OCT08 Satellitter anvendt er det antal satellitter modtageren bruger i den aktuelle positionsløsning. Satellitter bruges StarFire 300 Fejlfinding ikke i en løsning, før de er over en 5 højdemaske for WAAS/EGNOS. Fortsat på næste side OUO6050,0000F OCT08 2/ PN=20

21 GS2 skærm PC10857DZ UN 10OCT08 StarFire 300 Fejlfinding Navigationsmodus repræsenteres som tre forskellige typer: Ing. nav., 2D og 3D. Det hjælper med at afgøre om GPS er tabt. Fortsat på næste side OUO6050,0000F OCT08 3/ PN=21

22 GS2 skærm PC10857EA UN 10OCT08 Differential modus viser niveauet af det differentialsignal, modtageren har modtaget over de seneste 60 minutter. StarFire 300 Fejlfinding WAAS er til rådighed i Nordamerika og EGNOS er til rådighed i Europa. OUO6050,0000F OCT08 4/ PN=22

23 Original GreenStar skærm Automatisk opdatering BEMÆRK: Få den seneste version af softwaren ved at gå til eller rette henvendelse til John Deere forhandleren. Når kodekortet (KeyCard) er installeret i den mobile processor, og der er TÆNDT for strømmen, kontrollerer systemet softwarens version på den mobile processor, på skærmen og på modtageren. Hvis kodekortet indeholder en nyere version af softwaren, spørger systemet føreren, om han ønsker at opdatere med den seneste version. Følg procedurerne på skærmen for at opdatere softwaren. (Se Automatisk indlæsning af software.) OUO6050,0000F8B 74 10OCT08 1/1 Manuel opdatering af software BEMÆRK: Det er nødvendigt at indlæse ny software på systemet når som helst nye eller reviderede softwareprogrammer bliver tilgængelige. Benyt denne metode hvis den automatiske indlæsning af softwaren ikke virker. Få den seneste version af softwaren ved at gå til eller rette henvendelse til John Deere forhandleren. 1. Sæt kodekortet (KeyCard) med den nye software i indstikket øverst på den mobile processor. SETUP Auto Trac JOHN DEERE Products Field Doc Basic Field Doc Planter (JD VRD Planter Only) Map Based Planter (JD VRD Planter Only) Yield Mapping A B C D E 2. Drej tændingsnøglen til RUN. BEMÆRK: Tryk på G for at annullere indlæsning af en ny software. 3. Tryk på: SETUP >> KODEKORT Tryk på bogstavtasten ved siden af det ønskede punkt på SETUP PRODUKTER skærmen. 4. Vent indtil ADVARSEL PROGRAMMERING skærmen vises og følg vejledningen på skærmen. TAG IKKE KODEKORTET UD AFBRYD IKKE STRØMMEN 5. Tryk på bogstavtasten ved siden af OK. 6. Du kan nu fortsætte som normalt. SETUP Setup CLR SETUP PRODUKTER F G PAGE SETUP INFO RUN PC9559 UN 06NOV06 A AutoTrac B Field Doc grundliggende C Field Doc plantemaskine D Kortbaseret plantemaskine E Udbyttekortlægning F G Setup Tilbage OUO6050,0000F8C 74 15OCT08 1/ PN=23

24 Original GreenStar skærm Seriel RS232 output Skærm: SETUP SERIEPORT Tryk på: SETUP >> STARFIRE 300 >> SERIE RS232 OUTPUT BEMÆRK: Serieport baudrate outputhastighederne er: 4800, 9600, 19200, 38400, og De følgende emner kan sættes op på SETUP SERIEPORT skærmen: Serieport baudrate Serieport outputhastighed GGA port meddelelse GSA port meddelelse RMC port meddelelse VTG port meddelelse ZDA port meddelelse Tryk på bogstavtasten ved siden af det ønskede felt for at skifte. Serieport outputhastighed BEMÆRK: Serieportens indstillinger påvirker ikke GreenStar programmerne. Tryk på bogstavtasten ved siden af SERIEPORT OUTPUTHASTIGHED for at skifte og vælge 1 5 Hz. Serieport meddelelser Tryk på tasten ved siden af SERIEPORT MEDDELELSE for at skifte og vælge mellem TIL og FRA. A Serieport baudrate B Serieport outputhastighed, 1, 5, 10 C Serieport meddelelse, GGA, FRA, TIL D Serieport meddelelse, GSA, FRA, TIL PC10857EB UN 10OCT08 E Serieport meddelelse, RMC, FRA, TIL F Serieport meddelelse, VTG, FRA, TIL G Serieport meddelelse, ZDA, FRA, TIL OUO6050,0000F8F 74 10OCT08 1/ PN=24

25 Original GreenStar skærm INFO GPS PAGE 1 Skærm: INFO JD GPS PAGE 1 Tryk på: INFO >> STARFIRE 300 Skærmen viser oplysninger og status om indkommende GPS og differential korrektionssignaler. Oplysninger på denne skærm kan ikke ændres. Den er kun til gennemsyn. Dato og tid: Dette felt viser dato og tid som universaltid (UTC). Breddegrad: Dette felt viser på hvilken breddegrad køretøjet befinder sig i forhold til ækvator (nord eller syd). Længdegrad: Dette felt viser på hvilken længdegrad køretøjets befinder sig i forhold til nul meridian (øst eller vest). BEMÆRK: Skiftetasten lader føreren skifte den måde breddegrad og længdegrad vises mellem grader/minutter/sekunder og decimalgrader. Højde: Dette felt viser modtagerens højde i meter (feet) over havets overflade. GPS kurs: Dette felt viser kørselsretningen i grader, relativt til geografisk nord (nul grader) som målt af modtageren. Vinklen måles i urets retning. BEMÆRK: Kurs og hastighed viser normalt små hastigheder og forskellige kurser, også selvom maskinen ikke er i bevægelse. GPS hastighed: Dette felt viser maskinens kørehastighed i kilometer pr. time (miles per hour) som målt af modtageren. Positionsmodus: Dette felt indikerer om modtageren beregner en 3D position, 2D position eller ingen position (ing. nav). Det viser også differentialsignalets status: WAAS er til rådighed i Nordamerika og EGNOS er til rådighed i Europa. Korrektionens alder (SEK.): Dette felt viser alderen på differential korrektionssignalet til GPS (normalt under 10 sekunder). Satellit over højdemaske: Det er det samlede antal GPS satellitter tilgængelige med din modtager, der er over en 5 højdemaske. Satellitter sporet: Det er det samlede antal GPS satellitter din modtager har sporet. Satellitter i løsning: Dette felt viser det antal satellitter, der aktivt bruges til at beregne positionen. PDOP: Positional Dilution of Precision (afvigelse i den tredimensionelle position) er en indikator af GPS satellit geometrien som set af modtageren. En lavere PDOP indikerer en bedre satellit geometri til beregning af både en vandret og en lodret position. GPS præcisionsindikator: StarFire 300 inkluderer GPS præcisionsindikator (GPS AI). GPS AI giver en A Breddegrad B Længdegrad Højde C GPS kurs GPS hastighed D Positionsmodus Korrektionens alder (sek.) Fortsat på næste side INFO JD GPS PAGE 1 PC10857DL UN 25AUG08 E Satellitter over højdemaske Satellitter sporet F Satellitter i løsning PDOP G GPS præcisionsindikator indikation af den GPS positionspræcision, der opnås med modtageren, og vises i procenter (0 100 %). GPS AI vises på RUN siden for Parallel Tracking (figur 1), Field Doc og INFO GPS Page 1 (figur 2). Når modtageren først startes op, viser GPS AI 0 %. Når modtageren får satellitter og beregner en position, øges GPS AI efterhånden som præcisionen forbedres. Der er opnået acceptabel styrepræstation for Parallel Tracking, når GPS AI viser 80 % eller mere. Det kan tage indtil 20 minutter. GPS præcisionen påvirkes af mange faktorer. Hvis der ikke opnås 80 % præcision eller mere inden for 25 minutter, skal følgende muligheder overvejes: Uhindret syn til himlen Træer, bygninger eller andre strukturer kan blokere for modtageren, så den ikke modtager signaler fra alle tilgængelige satellitter L1 signal til støj ratio (SNR) Radiointerferens fra 2 vejs radioer eller andre kilder kan forårsage lav SNR Satellitters position på himlen Dårlig GPS satellit geometri kan reducere præcisionen OUO6050,0000F OCT08 1/ PN=25

26 Original GreenStar skærm Antal satellitter over højdemaske Det er det samlede antal GPS satellitter til rådighed for din modtager, der er over en 5 højdemaske Antal satellitter i løsning Det er det samlede antal satellitter anvendt af modtageren til at beregne en position OUO6050,0000F OCT08 2/2 Satellitsporing Skærm: INFO JD GPS PAGE 2 Tryk på: INFO >> STARFIRE 300 >> PAGE >> PAGE >> PAGE Denne side viser de satellitter, der spores af GPS modtageren, samt den tilhørende information. SAT ID: (Satellittens identifikationsnummer): GPS satellittens identifikationsnummer Højde: (Positionshøjde): Højden i grader over horisonten for GPS satellittens position AZM: (Position azimut): Azimut i grader fra geografisk nord for GPS satellit L1 SNR: (L1 signal til støj ratio): Signalstyrken på L1 GPS signal (signal til støj ratio) Status: (GPS signalstatus): Status for GPS signal Søgning: søgning efter satellitsignal Spor: Sporing af satellitsignal og brug af signalet til positionering OK: Sporing af satellitsignal og brug af signalet til positionering A Satellitsporing B Satellit ID, Højde, Azimut, L1 SNR, Status C D E F G INFO GPS PAGE 2 PC10857DM UN 25AUG08 OUO6050,0000F OCT08 1/ PN=26

27 Original GreenStar skærm INFO GPS PAGE 3 Skærm: INFO GPS PAGE 2 Tryk på: INFO >> STARFIRE 300 >> PAGE Denne side viser detaljerede oplysninger om modtageren. Oplysningerne bruges til fejlfinding i modtageren, hvis der opstår problemer. Fejlfindingskoder: (Se FEJLFINDINGSKODER i afsnittet Fejlfinding.) Modtagertimer: Dette felt viser antallet af timer på modtageren. Hardware partsnummer: Dette felt viser modtagerens partsnummer. Hardware serienummer: Dette felt viser modtagerens serienummer. Software programversion: Dette felt viser den version af softwaren der bruges af modtageren. Software loaderversion: Dette felt viser den version af softwaren der bruges af modtageren. BEMÆRK: Få den seneste version af softwaren ved at gå til eller rette henvendelse til John Deere forhandleren. A Fejlfindingskoder B Modtagertimer C Tilkoblet spænding (m/afbryder) Levende spænding D CAN høj spænding CAN lav spænding E Hardware partsnummer Hardware serienummer F Software programversion Software loaderversion G INFO JD GPS PAGE 3 PC10857DN UN 25AUG08 Fortsat på næste side OUO6050,0000F OCT08 1/ PN=27

28 Fejlfinding og diagnosticering Åbning af fejlfindingsadresser på GreenStar 2 PC8664 UN 05AUG05 PC8663 UN 05AUG05 MEDDELELSESCENTER tast (viser tid) MENU tast Meddelelsescenter skærmen kan nås ved at trykke på MEDDELELSESCENTER tasten (viser tid) eller MENU tasten og derefter MEDDELELSESCENTER tasten (med Info symbolet). PC8655 UN 05AUG05 MEDDELELSESCENTER tast (med Info symbol) OUO6050,0000C OCT08 1/3 Vælg symbolet for fejlfindingsadresser (funktionstast G) Meddelelsescenteret viser alle aktive advarselsmeddelelser. PC8668 UN 05AUG05 FEJLFINDINGSADRESSER funktionstast (G) OUO6050,0000C OCT08 2/3 Fejlfindingsadresser BEMÆRK: Der er fejlfindingsadresser til rådighed til at få adgang til specifikke oplysninger om fejlfinding. Disse oplysninger kan hjælpe John Deere forhandleren til at diagnosticere problemer. Forskellige enheders kontrolenheder kan vælges fra et drop down felt som vist. Vælg FEJLFINDINGSADRESSER tasten (A). Antallet af enheder, der kan ses, afhænger af maskinens konfiguration. Tastaturet kan bruges til at gå op og ned på listen. Når en adresse vælges, vises data for den pågældende adresse. PC8643 UN 07DEC05 A Symbolet for fejlfindingsadresser (funktionstast G) Hovedskærm for fejlfindingsadresser OUO6050,0000C OCT08 3/ PN=28

29 Fejlfinding og diagnosticering Åbning af fejlfindingskoder på original GREENSTAR skærm Fejlfindingskoder på GreenStar IV skærm Vælg Menu > Original GreenStar skærm symbol (funktionstast H). 2100/2600 skærmen efterligner nu GreenStar IV skærmen. Følg dernæst anvisningerne for de enkelte komponenters fejlfindingskoder. Tryk på INFO tasten på GREENSTAR skærmen. Tryk dernæst på tasten ved siden af GreenStar skærm efterfulgt af et tryk på tasten ved siden af Seneste problemer. Koderne vises nu på denne side med en kort beskrivelse efter koden. Disse fejlfindingskoder slettes ved at trykke på tasten ved siden af Slet. Meddelelser fra kontrolenheder med problemer sendes til GREENSTAR skærmen via CAN Bus netværket. StarFire 300 fejlfindingskoder StarFire 300 fejlfindingskoder hentes frem ved at trykke på INFO tasten på GREENSTAR skærmen. Dernæst trykkes GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company der på tasten ved siden af StarFire modtager. Tryk efterfølgende på Page tasten én gang for at komme til side 2. Tryk nu på tasten ved siden af Fejlfindingskoder. På denne side vises både Aktive og Tidligere aktive koder. Når der trykkes på tasten ved siden af en kode, vil føreren eller teknikeren få flere oplysninger om koden. Der gives detaljeret beskrivelse, klokkeslæt for sidste forekomst, og antal forekomster. Koderne slettes ved at gå tilbage til den tidligere side og trykke på tasten ved siden af Slet alle koder. Parallel Tracking fejlfindingskoder Fejlfindingskoder vedr. Parallel Tracking vises ved at trykke på INFO tasten på GREENSTAR skærmen. Dernæst trykkes der på tasten ved siden af meddelelsen. Sporing efterfølges af et tryk på tasten ved siden af Fejlfindingskoder. Koderne vises nu på denne side med en kort beskrivelse efter koden. Disse fejlfindingskoder slettes ved at trykke på tasten ved siden af Slet. OUO6050,0000C OCT08 1/ PN=29

30 Fejlfinding og diagnosticering StarFire 300 fejlfindingsadresser StarFire 300 fejlfindingsadresser BEMÆRK: Ugyldige adresseværdier skrives med ni taller ( ). Adresse Adressenavn Adressenavn Beskrivelse 0 Indledende adresse (Skærmbillede) Kontrolenhedens foretrukne CAN adresse 1 Genkaldelse af fejlfindingskoder 2 Systembip adresse StarFire 300 systemets bipmodus 3 UTC tid GPS tid i UTC tidsformat (Universaltid). UTC tid 4 UTC dato GPS dato baseret på universaltid. UTC dato 9 GPS hastighed GPS hastighed GPS hastighed 10 Positionsmodus GPS positionsstatus Positionsmodus: 1 = Ing. nav. 2 = 2D fikspunkt, 3 = 3D fikspunkt 11 Differentialmodus Aktuelle differentialkorrektioner i brug. Beregnet kvalitet af modtagerpositions koordinater. Aktuel differentialkorrektion i brug: 0 = Intet differential korrektionssignal 6 = WAAS/EGNOS Kvalitet af modtagerpositions koordinater. 12 Præcisionsindikator 15 Korrektionsalder Alder af modtaget korrektionsdata Alder af modtaget korrektionsdata Vinkel over horisont hvor satellitter Vinkel over horisont hvor satellitter 16 Højdemaske er medregnet i navigationsløsning er medregnet i navigationsløsning. 17 Satellitter sporet Antal satellitter der spores Antal satellitter der spores. 18 Satellitter i løsning Antal satellitter brugt til navigationsløsning 19 PDOP Positional Dilution of Precision 25 Tilkoblet spænding 26 Levende spænding 27 CAN høj spænding Spændingsniveau for 12 V tilkoblet strømforsyning til enheden Spændingsniveau for 12 V levende strømforsyning til enheden Spændingsniveau for CAN HØJ linje Spændingsniveau for CAN LAV linje Antal satellitter brugt til navigationsløsninger. Afvigelse i den tredimensionelle position Spændingsniveau for tændingsstrømforsyning til enheden. Spændingsniveau for 12 V levende strømforsyning (batteristrøm) til enheden. Spændingsniveau for CAN HØJ linje. Spændingsniveau for CAN LAV linje. 28 CAN lav spænding 29 Timetæller Driftstimer Navigationstimer 41 RS232 Baudrate Serieports transmissionshastighed 42 RS232 meddelelseshastighed Serieports meddelelsesfrekvens 43 GGA outputstatus GGA outputstatus 44 GSA outputstatus GSA outputstatus 45 RMC outputstatus RMC outputstatus 46 VTG outputstatus VTG outputstatus 47 ZDA outputstatus ZDA outputstatus Breddegrad som beregnet af 54 Rå breddegrad modtager Indstilling af serieports transmissionshastighed, fire muligheder: Indstilling af serieports meddelelsesfrekvens, to muligheder: 1 Hz 5 Hz Indstilling af GGA outputmodus: 0 = Fra 1 = Til Indstilling af GSA outputmodus: 0 = Fra 1 = Til Indstilling af RMC outputmodus: 0 = Fra 1 = Til Indstilling af VTG outputmodus: 0 = Fra 1 = Til Indstilling af ZDA outputmodus: 0 = Fra 1 = Til Breddegrad som beregnet af modtager. Fortsat på næste side OUO6050,0000C OCT08 1/ PN=30

31 Fejlfinding og diagnosticering 55 Rå længdegrad 56 Rå højde 57 Rå kurs 62 CAN kildeadresse 190 GPS maskines HW version 191 GPS maskines SW version GPS maskines undtagelsesmarkering Navigationsprocessor loader 1, SW partsnummer Navigationsprocessor loader 1, softwareversionsnummer (MPC5200) Navigationsprocessor loader 2, SW partsnummer Navigationsprocessor loader 2, softwareversionsnummer (MPC5200) Navigationsprocessor, SW partsnummer 198 Navigationsprocessor, SW version Initieringsblokprogrammets 227 partsnummer (software) Initieringsloader, softwareversionsnummer 228 Længdegrad som beregnet af modtager Spændingsoutput fra TCM gyroskop Kurs som beregnet af GPS modtager Modtagers kildeadresse på CAN bus Modtager beregner. Længdegrad Modtager beregner. Længdegrad Kurs som beregnet af GPS. Modtagers kildeadresse på CAN bus GPS maskines hardwareversionsnummer på modtagerens digitalkort GPS maskines hardwareversion GPS maskines softwareversionsnummer på modtagerens digitalkort GPS maskines SW version. GPS maskines undtagelsesmarkering på modtagerdigitalkort Loader 1, softwarepartsnummer Loader 1, softwareversionsnummer Loader 2, softwarepartsnummer Loader 2, softwareversionsnummer Navigationsprocessor, partsnummer Navigationsprocessor, softwareversionsnummer Loadersoftware, partsnummer Loader, softwareversionsnummer GPS maskines undtagelsesmarkering Navigationsprocessor loader 1, SW partsnummer Navigationsprocessor loader 1, SW versionsnummer. Navigationsprocessor loader 2, SW partsnummer. Navigationsprocessor loader 2, SW versionsnummer Navigationsprocessor, SW partsnummer Navigationsprocessor, SW version Initieringsloader, softwareversionsnummer Initieringsloader, softwareversionsnummer 231 Operativsystem, partsnummer (software) JDOS, partsnummer JDOS, partsnummer 232 Operativsystem, versionsnummer (software) JDOS, versionsnummer 233 Basisprogram, partsnummer (software) Programsoftware, partsnummer Programsoftware, partsnummer 234 Programsoftware, versionsnummer Programsoftware, versionsnummer Programsoftware, versionsnummer 235 Enhed, partsnummer (hardware) Hardware, partsnummer Hardwaremoduls partsnummer 236 Hardware, serienummer Hardware, serienummer Hardware, serienummer 237 Softwaremoduls partsnummer Softwaremoduls partsnummer Softwaremoduls partsnummer 238 Softwaremoduls versionsnummer Softwaremoduls versionsnummer Softwaremoduls versionsnummer OUO6050,0000C OCT08 2/ PN=31

32 Fejlfinding og diagnosticering Fejlfindingskoder StarFire 300 SPN nummer SPN navn FMI adresse FMI navn Globalt positioneringssystem (GPS) 7 J1939 Netværk nr. 1, primært køretøjsnetværk (tidligere SAE J1939 Datalink) 14 Nøglekontakt, batterispænding 3,4 GPS modtagerkontrolenheden har mistet seriekommunikation med navigationsprocessoren. Batterispænding/Strøminput 1 3,4 DGPS differential korrektion 2 Navigationssystemets positionsdata 2 Ikke flygtig læse/skrivelager GPS maskine 7, Antal synlige satellitter CAN Høj linje 3, CAN Lav linje 3,4 Det mekaniske system reagerer ikke eller er ikke justeret Særlige instruktioner Spænding over normal eller kortsluttet til Høj kilde Spænding under normal eller kortsluttet til Lav kilde Data ustabile, intermitterende eller forkerte Data ustabile, intermitterende eller forkerte Data ustabile, intermitterende eller forkerte Det mekaniske system reagerer ikke eller er ikke justeret Data gyldig men over normalt funktionsområde Moderat til alvorligt niveau Spænding over normal eller kortsluttet til Høj kilde Spænding over normal eller kortsluttet til Høj kilde Status DM1 lampe Rød stoplampe Gul advarselslampe Beskyt lampe Beskyt lampe Beskyt lampe Beskyt lampe Beskyt lampe Beskyt lampe Ingen Ingen Ingen Beskrivelse af teknisk kode Niveau 1 tekst Niveau 2 tekst CAN i Bus FRA. Efterse ledninger og forbindelser. StarFire arbejder med høj tilkoblet spænding. Efterse ledninger. Levende strøm til GPSmodtager har lav spænding. Korrigeret GPS position ikke tilgængelig. GPS position er ikke tilgængelig. Der er opstået en StarFire hukommelsesfejl. GPS maskine har mistet seriekommunikation med navigationsprocessor. Mere end 3 satellitters forskel mellem "satellitter over højdemaske" og satellitter anvendt StarFire CAN Høj spænding er for høj. Efterse ledninger. StarFire CAN Lav spænding er for høj. Efterse ledninger. GPS maskine CAN netværk Levende spænding, høj Tilkoblet spænding lav GPS position GPS løsning Fejl i læse /skrivelager Problem med GPS maskine CAN Høj spænding er høj CAN Lav spænding er høj Mistet kommunikation med GPS maskine. CAN netværk Fra. Levende spænding mere end 32 volt. Efterse køretøjs ladesystem, ledninger og forbindelser. Tilkoblet spænding mindre end 9 volt. Efterse køretøjs ladesystem, ledninger og forbindelser. Korrigeret GPS position ikke tilgængelig. GPS position er ikke tilgængelig. Start modtager igen. Navigationsprocessor har mistet kommunikation med GPS maskine. CAN Høj spænding mere end 4 volt. Efterse ledninger og forbindelser. CAN Lav spænding mere end 4 volt. Efterse ledninger og forbindelser. OUO6050,0000C OCT08 1/ PN=32

33 Specifikationer Tilspændingsmomenter for tommeskruer og bolte TS1671 UN 01MAY03 Bolte eller SAE klasse 1 SAE klasse 2 a SAE klasse 5, 5.1 eller 5.2 SAE klasse 8 eller 8.2 Skruer Smurt b Tør c Smurt b Tør c Smurt b Tør c Smurt b Tør c Størrelse N m lb in N m lb in N m lb in N m lb in N m lb in N m lb in N m lb in N m lb in 1/ N m lb ft N m lb ft 5/ N m lb ft N m lb ft 3/ N m lb ft N m lb ft N m lb ft 7/ N m lb ft 1/ / / / / / / / / De viste tilspændingsmomenter er udelukkende beregnet til generel brug, baseret på boltens eller skruens styrke. Det er IKKE TILLADT at bruge disse værdier, hvis der er oplyst et andet tilspændingsmoment eller en anden tilspændingsprocedure for en bestemt applikation. For plastikindsatst eller bøjede stållåsemøtrikker, låse i rustfrit stål eller møtrikker på U bolte, se tilspændingsanvisninger for den pågældende applikation. Sprængbolte er konstrueret til at fejle ved forudbestemte belastninger. Sørg altid for at udskifte sprængbolte med identiske bolte. Udskift låse med samme eller højere klasse. Hvis der bruges låse med en højere klasse, skal disse spændes med samme moment som originalen. Sørg for at låsegevindene er rene og placeres korrekt. Hvis det er muligt, smøres almindelige eller zinkbelagte låse, der ikke er låsemøtrikker eller hjulbolte, med mindre andet er oplyst for den bestemte applikation. a Klasse 2 er beregnet til sekskantede sætskruer (ikke sekskantede bolte) op til 6 tommer (152 mm). Klasse 1 er beregnet til sekskantede sætskruer over 6 tommer (152 mm) og til alle andre typer bolte og skruer af vilkårlig længde. b Smurt betyder belagt med smøremiddel som f.eks. motorolie, låse med fosfat og olieholdige smøremidler eller 7/8 tommer og større låse med JDM F13C zinkspånlag. c Tør betyder almindelig eller zinkbelægning uden smøring eller 1/4 til 3/4 tommers låse med JDM F13B zinkspånlag. DX,TORQ APR03 1/ PN=33

34 Specifikationer Tilspændingsmomenter for metriske bolte og skruer TS1670 UN 01MAY Bolte eller Klasse 4.8 Klasse 8.8 eller 9.8 Klasse 10.9 Klasse 12.9 Skruer Smurt a Tør b Smurt a Tør b Smurt a Tør b Smurt a Tør b Størrelse N m lb in N m lb in N m lb in N m lb in N m lb in N m lb in N m lb in N m lb in M N m lb ft N m lb ft N m lb ft N m lb ft M N m lb ft N m lb ft N m lb ft M N m lb ft M M M M M M M M M M M De nævnte tilspændingsmomenter er udelukkende beregnet til generel brug, baseret på boltens eller skruens styrke. Det er IKKE TILLADT at bruge disse værdier, hvis der er oplyst et andet tilspændingsmoment eller en anden tilspændingsprocedure for en bestemt applikation. For låse i rustfrit stål eller møtrikker på U bolte, se tilspændingsanvisningerne på den pågældende applikation. Spænd plastdikindsats eller bøjede stållåsemøtrikker ved at dreje møtrikken iht. den tørre tilspændingsmoment, der er vist i oversigten, med mindre andet er angivet i anvisningerne for den pågældende applikation. Sprængbolte er konstrueret til at fejle ved forudbestemte belastninger. Sørg altid for at udskifte sprængbolte med den korrekte klasse. Udskift låse med samme eller korrekte klasse. Hvis der bruges låse med højere klasse, skal disse spændes med samme moment som originalen. Sørg for at låsegevindene er rene og at de isættes korrekt. Hvis det er muligt, smøres almindelige eller zinkbelagte låse, der ikke er låsemøtrikker eller hjulbolte, med mindre andet er oplyst for den bestemte applikation. a Smurt betyder belagt med smøremiddel som f.eks. motorolie, låse med fosfat og olieholdige smøremidler eller M20 og større låse med JDM F13C zinkspånlag. b Tør betyder almindelig eller zinkbelægning uden smøring eller 1/4 til 3/4 tommers låse med JDM F13B zinkspånlag. DX,TORQ APR03 1/ PN=34

35 Specifikationer Overensstemmelseserklæring John Deere Ag Management Solutions 4140 NW 114th Street Urbandale, IA De følgende GREENSTAR systemkomponenter er i overensstemmelse med direktivet 2004/108/EU om Elektromagnetisk kompatibilitet. Disse komponenter blev vurderet ved hjælp af godkendelseskriteria i den harmoniserede standard ISO 14982:1998. Original GreenStar skærm Mobil processor GreenStar skærm 2100 og 2600 Tastatur StarFire itc modtager RTK radio AutoTrac Universal Styringssæt GS2 mængdekontrolenhed itc strømmodul 26. september 2007 PC7072B UN 05OCT07 OUO6050,0000FAF 74 15OCT08 1/1 Sikkerhedsbemærkninger angående senere installation af elektriske og elektroniske apparater og/eller komponenter Maskinen er udstyret med elektroniske komponenter, hvis funktion kan blive påvirket af elektromagnetisk stråling fra andre apparater. Disse påvirkninger kan være farlige, så tag følgende instruktioner om sikkerhed med i betragtning: Hvis elektriske og elektroniske apparater installeres senere på maskinen og tilsluttes det ombordværende system, skal brugeren bekræfte om denne installation påvirker de elektroniske eller andre komponenter. Dette gælder i særdeleshed: Personlige computere GPS (globalt positioneringssystem) modtager Senere installerede elektriske/elektroniske komponenter skal være i overensstemmelse med alle relevante udgaver af EMC direktiverne og være CE mærket. Ledninger, installation og maksimal tilladt strømforsyning skal være som klarlagt i maskinproducentens instruktioner om installation. OUO6050,0000FB OCT08 1/ PN=35

36 Specifikationer 30 4 PN=36

37 Indeks A Side Åbning af fejlfindingsadresser Åbning af fejlfindingskoder Azimut B Baudrate Seriel RS232 output Breddegrad C CAN Høj spænding (Køretøjs Bus) CAN Lav spænding (Køretøjs Bus) D Dato F Fastgøring Fejlfindingsadresser Åbning af Motorkontrolenhed Fejlfindingskoder Åbning af H Hardware partsnummer Hardware serienummer Hastighed HDOP HIMMELPLOT Højde , 20 4 Satellitter Højdemaske I Installation K Korrektionsalder Kurs L Længdegrad Levende spænding M Side Modtagertimer (t) Montering O Opdatering af software Overensstemmelseserklæring P PDOP , 20 5 Positionsmodus Præcisionsindikator R RS232 Output S SATELLITINFORMATION HIMMELPLOT I løsning Over højdemaske SPORINGSDIAGRAM SPORINGSINFORMATION Satellitter Azimut Højde I løsning ID Over højdemaske Signal til støj ratio (SNR) Sporet Sporing Status Serieport Output Signal til støj ratio (SNR) Signalkvalitet Software Indlæsning Automatisk Manuelt Software partsnummer Software versionsnummer Sporing SPORINGSDIAGRAM SPORINGSINFORMATION StarFire Status Satellitter Fortsat på næste side Indeks 1 PN=1

38 Indeks Side T Tid Tilkoblet spænding V VDOP Indeks 2 PN=2

39 John Deere Servicelitteratur til rådighed Gælder ikke for dette område DX,SERVLIT 74 31JUL03 1/1 1 PN=39

40 John Deere Servicelitteratur til rådighed 2 PN=40

41 John Deere Service holder dig i sving Gælder ikke for dette område Fortsat på næste side DX,IBC, MAR06 1/2 1 PN=41

42

43

44

StarFire 300. BETJENINGSVEJLEDNING StarFire 300. John Deere Ag Management Solutions OMPC21513 UDGAVE E9 (DANISH)

StarFire 300. BETJENINGSVEJLEDNING StarFire 300. John Deere Ag Management Solutions OMPC21513 UDGAVE E9 (DANISH) StarFire 300 BETJENINGSVEJLEDNING StarFire 300 OMPC21513 UDGAVE E9 (DANISH) John Deere Ag Management Solutions (Denne betjeningsvejledning erstatter OMPC21288) Indledning www.stellarsupport.com BEMÆRK:

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning DGPS/Glonass-modtager AG-STAR Version: V5.20150602 3030247600-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug.

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

CCI.GPS. GPS-indstillinger og traktorgeometri. Brugsanvisning. Reference: CCI.GPS v1.0

CCI.GPS. GPS-indstillinger og traktorgeometri. Brugsanvisning. Reference: CCI.GPS v1.0 CCI.GPS GPS-indstillinger og traktorgeometri Brugsanvisning Reference: CCI.GPS v1.0 Indledning Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst Versionsnummer:

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

Opdatering af firmware

Opdatering af firmware Opdatering af firmware Udgave 1 1. Oversigt Introduktion Denne manual beskriver, hvordan Premier 48, 88, 168 og 640 opdateres til firmwave version 8.x Udstyr Følgende udstyr skal benyttes til opgraderingen:

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Installation af GPS med tilslutning til USB port

Installation af GPS med tilslutning til USB port Indholdsfortegnelse Opsætning af GPS-tilslutning... 1 1: Installation af driver... 2 2: Opsætning af COM-port... 2 3: Vælg COM-port i DLS NG... 3 4: Brug af GPSViewer testprogram... 5 5: Hvis COM-port

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Funktionstest af landbrugssprøjter TEST AUTO SECTION CONTROL: 1. Følgende skal bruges til denne test - AS7500. 1.1 Skærmpanel. Sprøjtejeejer.

Funktionstest af landbrugssprøjter TEST AUTO SECTION CONTROL: 1. Følgende skal bruges til denne test - AS7500. 1.1 Skærmpanel. Sprøjtejeejer. Funktionstest af landbrugssprøjter Testprotokolnr: Sprøjtejeejer Dato og sted Adresse Tlf.nr. TEST AUTO SECTION CONTROL: 1. Følgende skal bruges til denne test 1.1 Skærmpanel Tjek serienr. Er alle knapper

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Brugervejledning 1 Advarsel Læs før brug: Det globale positionssystem (GPS) administreres af det amerikanske forsvarsministerium og de har det fulde ansvar for dets præcision

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Fræser Brugervejledning

Fræser Brugervejledning Fræser Brugervejledning LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk 1 CE Overensstemmelseserklæring CE Certificate og conformity

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

FR 200 KÆDETRANSPORTØR

FR 200 KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 18 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART. BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80660609 07/2015 - Oversættelse af original driftsvejledningen

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 1 af 17 KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

TS1000 Quick Guide. Daglig brug

TS1000 Quick Guide. Daglig brug TS1000 Quick Guide Daglig brug Indholdsfortegnelse Opret brugere... 4 Brugerliste... 4 Fanen Data... 4 Fanen Tilvalg... 5 Fanen Specialområder... 6 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)...

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning DGPS-modtager A101 Version: V3.20150602 3030246900-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Kolofon Dokument

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere