Dansk NavMate Navigation Software Bruger Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk NavMate Navigation Software Bruger Manual"

Transkript

1 NavMate Dansk Navigation Software Bruger Manual 1

2 Forord NavMate navigation software stiller en ruteføring sving-for-sving til rådighed, når De er på vej til en destination. Før De tager apparatet i brug er det en god idé, at De bruger et par minutter for at genopfriske sikkerheden og for at gøre Dem fortrolig med anvisningerne i denne manual; på den måde kan De hurtigt og sikkert blive dus med de mange muligheder, som er i Deres nye NavMate software. Denne bruger manual forklarer de software funktioner, som er i apparatet, og stiller detaljer til rådighed angående: Anvendelse af kontrolknapper At komme til destinationer At forstå de forskellige skærme, som er til rådighed på Deres NavMate software Justering af bruger præferencer OBS: Alle brugere bør sætte sig grundigt ind i denne manual før apparatet, NavMate software, tages i brug. Eneret/ Copyright 2006 Alle rettigheder forbeholdes. NavMate Software Bruger Manual Version STD (480x272) Dette dokument og den software, som er beskrevet heri, er fremstillet under licens og må kun anvendes eller kopieres i overensstemmelse med denne licens. Kun i de tilfælde, hvor det er tilladt i licensen, må indholdet i dette dokument røbes overfor tredjemand, og hverken i kopiform, eller duplikeret på anden vis, og heller ikke i sin helhed eller i dele, må noget offentliggøres uden skriftlig tilladelse fra Horizon Navigation, Inc. NavMate software, inklusiv dets anvendelse og funktioner, er dækket af én eller flere af de følgende patenter: US Patenter Nr. 5,262,775; 5,283,575; 5,291,412; 5,291,413; 5,291,414; 5,297,028; 5,303,159; 5,311,434; 5,339,246; 5,343,400; 5,345,382; 5,359,529; 5,374,933; 5,377,113; 5,390,123; 5,394,333; 5,402,120; 5,414,630; 5,430,655; 5,440,484; 5,477,220; 5,508,931; 5,515,283; 5,515,284; 5,550,538; 5,608,635; 5,712,788; 5,731,978; 5,862,509; 5,898,390; 5,902,350; 5,904,728; 5,910,177; 5,912,635; 5,922,042; 5,928,307; 5,938,720; 5,987,381; 6,058,390; 6,144,919; 6,147,626; 6,253,154; 6,259,987; 6,282,496; 6,298,305; 6,360,165; 6,456,931; 6,456,935; 6,470,268; 6,542,814; 6,552,656; 6,600,994; 6,622,086; 6,735,516; D364,840; D397,046; D457,823; EP A3. Salg og/eller licitation af NavMate software og tilknyttede materialer inkluderer ikke nogen som helst licenser (indirekte eller på anden vis) til patenter eller teknologi, medmindre det specielt er erklæret/nedfældet skriftligt. NavMate er et varemærke, som tilhører Horizon Navigation, Inc. NavMate software og tilknyttede materialer er beskyttede ved eneret/copyright i USA og internationalt. 2

3 Slutbruger licens aftale Denne slutbruger licens aftale (EULA) er en lovlig aftale mellem Dem (enten det er Dem individuelt eller det er en enkeltstående størrelse/virksomhed) og HORIZON NAVIGATION, INC. for den fungerende software og opdateringer deraf som kører den digitale kort database og den dertil knyttede hardware (samlet betegnet som "Software"). Ved at installere eller anvende Software, er De enig i at være forpligtet af betingelserne I denne aftale. Dersom De ikke er enig i betingelserne i denne aftale, bedes De returnere Software, sammen med alle andre tilhørende dele, i den form, hvori de er indkøbt, og inden for en tidsbegrænsning på tredive (30) dage efter indkøbet. Tilbageleveringen skal ske til den autoriserede forhandler hvor Software blev købt, således at den fulde refundering af alle udgifter kan finde sted. Anvendelse af Software uden accept af denne aftale er uautoriseret og ikke tilladt. 1. Licens bevillingen. HORIZON NAVIGATION, INC. bevilliger Dem en ikke-eksklusiv licens til at blive anvendt på Deres indkøbte kopi af Software for Deres egne interne formål med at opnå adgang til den digitale kort database og til at køre den tilknyttede hardware, og ikke til brug for et service bureaus tidsdeling, eller til andre lignende formål. 2. Begrænsninger på anvendelsen. Det er ikke tilladt at kopiere, ændre, opsplitte, adskille, demontere eller fuldstændigt ændre apparatet. Ej heller er det tilladt at konstruere nogen som helst del af Softwaren uden en skriftligt udtrykt tilladelse fra HORIZON NAVIGATION, INC. 3. For U.S.A Government slutbrugere. Softwaren er forsynet med ikke offentligt tilgængelige rettigheder. Anvendelse, duplikering, eller afsløring af regeringen er underlagt restriktioner, som der er redegjort for i underparagraffen (c) (1) (II) af rettighederne i Technical Data and Computer Software clause (klausul) ved DFARS eller i underparagrafferne (c) (1) og (2) af the Commercial Computer Software- Restricted Rights ved 48 CFR , som værende anvendelige. HORIZON NAVIGATION, INC., 4701 Patrick Henry Dr. Suite, 1301 Santa Clara, CA USA. 4. Sikkerhed. De forpligter Dem til at holde, HORIZON NAVIGATION, INC. skadesløs, til at forsvare og friholde firmaet for skader, inklusive dets licensgivere, rettighedserhververe, datterselskaber, tilknyttede firmaer, og de respektive tjenestemænd, direktører, ansatte, andelshavere, agenter, autoriserede forhandlere eller salgsrepræsentanter, og de respektive repræsentanter som måtte være for enhver af ovennævnte fra og imod enhver form for ansvar, tab, skade, eller krav, udgifter, omkostninger eller klage af enhver art, omfattende, men ikke begrænset til advokathonorarer, som måtte være opstået af (a) enhver anvendelse eller besiddelse af Softwaren, eller (b) ethvert brud på enhver garanti eller enhver indsigelse, som måtte være gjort af Dem indenfor denne aftale eller indenfor Deres forpligtelser under denne aftale. 5. Fralæggelse af garanti. HORIZON NAVIGATION, INC. giver ikke nogen som helst garantier eller repræsentationer, hverken udtrykkeligt eller underforstået, med hensyn til softwaren, uden begrænsning af det føromtalte, HORIZON NAVIGATION, INC. fralægger sig udtrykkeligt enhver form for underforståede garantier af kvaliteten, fremtrædningen, salgbarheden, egnetheden for et særligt formål eller en ikke-overtrædelse/krænkelse. Nogle stater (i USA) tillader ikke eksklusion af underforståede garantier, således at nogle dele af det ovenstående ikke er aktuelle for Dem. 6. Begrænsning af ansvaret. HORIZON NAVIGATION, INC. skal ikke kunne holdes ansvarlig for nogen som helst egentlige/faktiske, forventede eller teoretiske tab af fortjeneste eller direkte, indirekte, tilfældige, specielle, eller deraf følgende skader, inkluderende, uden begrænsning, tab af indtægter, data, eller af anvendelse som er pådraget af Dem selv eller af nogen som helst tredje part, eller som er opstået som en følge af Deres anvendelse eller besiddelse af softwaren, hvad enten det sker under en kontraktmæssig handling eller under en skadevoldende handling eller det er baseret på en garanti, og heller ikke selvom HORIZON NAVIGATION, INC. Forud har været advaret om muligheden af opståelsen af sådanne skader. 7. Advarsler. A. Kopier af det digitale kort database afspejler de betingelser som eksisterede på de forskellige tidspunkter, hvorpå de blev fremstillet før Deres modtagelse af sådanne kopier. I henhold hertil, kan det forekomme, at kopier i de digitale database-kort indeholder unøjagtige eller ukomplette data eller informationer på grund af unøjagtige eller ukomplette kildematerialer, eller på grund af den tid, som er gået, vejkonstruktioner, ændrede forhold og andre ting. B. Hverken Softwaren eller de digitale database-kort inkluderer, analyserer, behandler, overvejer eller gør sig betragtninger om nogle af de følgende kategorier af informationer, det vil sige, hvorvidt kvarteret er af en sikker eller god kvalitet; hvor tæt befolket området er; tilgængelighed eller umiddelbar nærhed af lov håndhævelse, skadestuer, redningsstationer, medicinsk eller anden assistance; vejarbejde, zoner, eller faresituationer; vej eller kørebane afslutninger; forskellige lovlige restriktioner (så som typen af kørende trafik, vægt, ladningstyper, højder og fartrestriktioner); der er heller ikke oplysninger om vej skråninger eller hældningsgrader; om bro højder, bredder, vægtforhold eller om andre begrænsninger; om vejen, trafikken eller om sikkerheden eller forholdene ved trafik faciliteter; om vejrforholdene; om karakteristikker og forhold ved fortove; om specielle begivenheder; om trafik trængsler/propper; eller om rejse spidsbelastningstider/myldretider. 8. Overførsel. Denne aftale, inklusive alle rettigheder, forpligtelser og repræsentationer kan overføres til en anden person eller en anden enkelt organisation, forudsat at den samme overførsel inkluderer en samtidig overførsel af den tilknyttede hardware hvori softwaren er installeret, og ydermere forudsat at en mulig anden person eller et muligt andet selskab vil acceptere alle de betingelser som er indeholdt i denne aftale. I tilfælde af, at en sådan anden person eller et sådant andet selskab, hvortil softwaren er blevet overført, ikke accepterer betingelserne i denne aftale, så vil der ske det, at licensen heri automatisk vil være opsagt. En yderligere anvendelse af softwaren vil så være uautoriseret og ikke tilladt. 9. Anvendelig ret. De love, som skal finde anvendelse hertil, er de love, som eksisterer i staten Californien, uden derigennem at komme i konflikt med lovbestemmelser. 3

4 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSINFORMATION OG FORHOLDSREGLER... 6 INTRODUKTION TIL DERES NAVMATE SOFTWARE... 7 POSITION I KØRETØJET... 7 KORT OG INFORMATIONS DATABASE... 7 NAVMATE SOFTWARE FUNKTION... 8 QUICK START... 8 ANVENDELSE AF DERES NAVMATE SOFTWARE FUNKTIONSKNAPPER NAVIGATION MENUER LISTEFORM, STAVEFORM, OG DET SOM ER BRUGT FORNYLIGT KORT SKÆRM VALG AF DESTINATION (GÅ TIL ) ADRESSE/VEJKRYDS...14 MINE SEVÆRDIGHEDER (POI) PRIVAT ADRESSE KONTOR ADRESSE FAVORITTER ADRESSE BOG VEJBOG REJSEBOG BREDDE- OG LÆNGEGRADER FOREGÅENDE DESTINATION NÅR MAN BRUGER KORT RUTE BEREGNING OG VEJLEDNING RUTE BEREGNING VÆR VENLIG AT GÅ FREMAD RUTE VEJLEDNING OVER VIEW (VEJKRYDS ZOOM) KORT DISPLAY NUVÆRENDE POSITION ANKOMST SKÆRM...27 OFF-RUTE OG RUTE AFBRYDELSER REDIGER FAVORIT MENU REDIGER ADRESSE BOG REDIGER HJEM ADRESSE REDIGER KONTOR ADRESSE REDIGER VEJ BOG TILFØJELSE AF VEJ NAVN SPOR SLET SPOR REDIGERING REJSE BOG TILFØJELSE REDIGERING

5 REDIGERING AF MINE SEVÆRDIGHEDER (POI) TILFØJ KATEGORI SETUP DISPLAY REDIGERING KATEGORI TILFØJ ALARM ÆNDRING SET-UP MENU NAVIGATION PRÆFERENCER DISPLAY MULIGHEDER UIF INDSTILLINGER DAG/NAT INDSTILLINGER MINE SEVÆRDIGHEDER INDSTIL DISTANCE ENHEDER INDSTIL TID SPROG INDSTILLINGER RESET LOKALITET SYSTEM INFORMATION GPS DIAGNOSTIK GPS VP RESET SYSTEM INFORMATION REJSE COMPUTER PLANLAGT RUTE OMVEJ ANNULLER RUTE FØLG SPORET

6 Sikkerheds information og forholdsregler ADVARSEL! Læs venligst de følgende sikkerhedsinstruktioner og følg dem nøje. Dersom nedenstående instruktioner ikke følges omhyggeligt kan det resultere i risiko for sammenstødsuheld og personlig legemsbeskadigelse. Skærmen Please Drive Safely (kør venligst sikkert) vises hver gang NavMate softwaren bliver drejet på ON, som en slags huskeseddel for at kunne gøre brug af systemets navigationsmæssige hjælp på en sikker måde. Før De anvender NavMate softwaren, skal De gennemlæse hele manualen. Vær sikker på, at De er fortrolig med systemets muligheder, og ved, hvordan De skal håndtere systemet. Den korrekte anvendelse af NavMate softwaren inkluderer følgende retningslinjer: NavMate softwaren kan aldrig gøre det ud for Deres egen personlige vurdering, og må ikke gøres til en erstatning for samme. Forslagene til ruter må aldrig overflødiggøre nogen som helst trafik regulering eller Deres personlige vurdering, og heller ikke/eller Deres viden om sikker og forsvarlig kørsel. Førend De fuldfører nogen som helst manøvrer, som er foreslået overfor Dem af NavMate softwaren (f.eks. en U-vending eller et venstre sving), skal De sikre Dem, at De lovligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt kan fuldføre manøvren. De skal ikke følge ruteforslagene, dersom de fører Dem til at udføre en usikker eller ulovlig manøvre, eller anbringer Dem i en usikker position, eller måske guider Dem ind på en rute på et sted, hvor De vurderer, at der kan opstå en fare. De skal udelukkende kigge på skærmen, når det er nødvendigt og sikkert at gøre det. Lad stemmen fra computeren lede Dem. Dersom det er nødvendigt at kigge i længere tid, skal De trække ind til siden af vejen på et sikkert sted. Benyt ikke NavMate softwaren til at lokalisere nødhjælpsservice (så som politi, brandstationer, hospitaler, og klinikker). Databasen indeholder måske ikke al nødhjælpsservice. Benyt Deres egen bedste bedømmelse/sunde fornuft og spørg om vej i disse situationer. Hvis køretøjet er i drift, er det kun en passager, som må betjene/programmere NavMate softwaren. Chaufføren må kun betjene/programmere systemet, medmindre køretøjet er parkeret på et sikkert sted. NavMate softwarens kort database forsyner Dem med informationer om foreslåede ruter uden hensyn til faktorer, som kan have indflydelse på Deres kørsels erfaring, eller måske på den tid, De har til rådighed for at komme til Deres destination. F.eks., systemet viser ikke omkørsler på vejen, lukninger eller vejarbejde, forskellige vej karakteristikker (det vil sige, vejens overflade, vejsving eller vejhældninger, vægt- eller højderestriktioner, osv.), midlertidig trafik trængsler/propper, vejrforhold og lignende faktorer. 6

7 Introduktion til Deres NavMate Software NavMate software stiller guidning/føring sving-for-sving til rådighed for Dem for at komme til Deres udvalgte destination, både synsmæssigt og ved hjælp af en stemme. Softwaren kalkulerer hurtigt trin-for-trin vejene til en hvilken som helst destination, som er tilgængelig på det medfølgende navigationskort. NavMate softwaren anvender de Globale PositioneringsSystem (GPS) satellitter, og en digital kørebane kort database for at kalkulere og display/vise rejse/rute retninger. Systemets GPS antenne modtager signaler fra en samling af 24 satellitter, som er i kredsløb omkring jordkloden og anvender de stærkeste af signalerne, således at Deres position kan blive bestemt indenfor metre. Køretøjets position NavMate softwarens computer vurderer køretøjets fart og forandringer i kørselsretningen, sammen med oplysninger om længde- og breddegrader, for nøjagtigt at kunne bestemme køretøjets forandringer i placering og position på et digitalt kort. Signaler fra GPS satellitterne anvendes til at bestemme køretøjets lokalisering. Tre (det er godt) eller fire (det er bedst) satellitter skal være modtaget for at bestemme lokaliseringen nøjagtigt. GPS modtagelsesstatus bliver vist af GPS symbolet på kortet. Kort- og informationsdatabase Den kort database, som anvendes af Deres NavMate software blev udviklet under anvendelse af højt-opløselige antenner og en land baseret data samling. Bil navigationskort bliver jævnligt opdaterede. Men da databasen blev vurderet på den tid, hvor den udkom, til at være så nøjagtig som mulig, kan en kort database aldrig være 100 % nøjagtig. De vejinformationer, som er lagret i kort databaserne, så som restriktioner på drejninger eller vejnavne kan derfor ændres over tid/i løbet af tiden. 7

8 NavMate Software Funktion Quick Start Dersom De følger disse fire lette trin, er De godt på vej. Før De begynder at anvende Deres NavMate software, bør De omhyggeligt læse manualen og følge dens instruktioner samt de instruktioner som er givet i "Sikkerheds Information og Forholdsregler" afdelingen i denne manual. Trin 1 -- Opstart/Hoved menu Efter NavMate softwarens start, vil De se en advarsel om at bruge Deres NavMate software på en sikker og lovlig måde. Advarselsskærm Hoved kort skærm Trin 2 Vælg destination Der er mange måder at vælge en destination på. Som et eksempel, kan vi prøve at finde en lufthavn i nærheden. 8

9 Vælg ved at berøre skærmen: ikon (F3) for at aktivere hovedmenuen. Start Rute Guidning Mine seværdigheder Stat/Provins OBS: Softwaren husker den sidste Stat/Provins, så dette trin er ikke nødvendigt hver gang. Gennem kategori Lufthavn Ordnet efter afstand Vælg en af disse og systemet vil kalkulere en rute til den destination, som anvender kriteriet set i Setup menuen. Trin 3 Kort/Guide langs med ruten Gå frem langs den oplyste rute og kør mens NavMate softwaren giver tydelig og visuel guidning frem til Deres destination. Trin 4 Ankomst til destinationen Sådan! De er ankommet til den valgte destination. Der henvises til resten af denne manual, for at blive mere dus med de mange tilgængelige muligheder på Deres NavMate software. 9

10 Anvendelse af Deres NavMate Software Den bedste måde til at lære om dette nye produkt, er den, at De selv udforsker og anvender det, hvorunder De selvfølgelig respekterer de sikkerhedsmæssige forholdsregler, som er omtalt tidligere. Funktionsknapper Knapperne, som er i bunden af display, kaldes funktionsknapper. Disse knapper forandrer labels og funktion, afhængigt af, hvad der vises på skærmen. Nedenstående liste giver en kort beskrivelse af funktionsknapperne. Funktionsknapper Ud af Navigation Zoom ind på kortet for at se et mindre område Zoom ud af kortet for at vise et større område Return til kort formen Centrerer kortet på det sted, hvor køretøjet er for nuværende Viser menu, hop til hovedmenu Viser kort i 3D format Viser kort i 2D format Efter panoreret kort, vælg nuværende panorerede position Vælg nuværende lysfremhævede punkt. Viser stave formen Side op i den viste liste Side ned i den viste liste Gå et trin tilbage 10

11 Gentag stemme instruktionen Navigation Menuer Skemaet herunder beskriver kort mulighederne I hovedmenuen. Hovedmenu i et blik Hovedmenu mulighed Gå til Redigerer favoritter Setup Rejse Computer Privatadresse Kontoradresse Vælg denne mulighed for at... Vælg en destination for rutevejledning Tilføjer eller ændrer destinationerne i adressebogen, i Privatadressen, i kontoradressen i vejbog og i rejsebog Sætter præferencer for guidning og navigationsdisplay Viser fart, rejse, kilometertæller og klokkeslæt aflæsninger Rute til Privatadressen Rute til kontoradresse Listeform, staveform, og det sidst anvendte Der er fem måder at vælge en destination på. Mange af metoderne tillader, at De bevæger Dem gennem en liste ved at rulle på skærmen ved hjælp af piltasten (Liste form) eller ved at søge ved hjælp af tastaturet på skærmen (stave formen): Mange af listerne gemmer spor af de sidste fem anvendte (MRU) valg. Disse står på toppen af listen i forskellige farver og tillader Dem at vælge de punkter hurtigt, som oftest/mest jævnligt bliver brugt. Billederne herunder illustrerer skærmbillederne for listeformen og for staveformen. 11

12 Listeformen og staveformen Den del af listen som er anvendt sidst Sidst anvendte punkter på listen Staveformsknapper Knap Form Tryk på denne knap for at... Stave Vælg nuværende input karakteristikker og vis listen over hvad der passer til Stave Slet sidst indtastet karakteristik 12

13 Stave Skift tastatur fra QWERTY layout til speciel karakteristik layout. Stave Skift tastatur fra speciel karakteristik layout til QWERTY layout. Stave Forlad staveformen og vend tilbage til listeformen Kort skærm Skemaet nedenfor forklarer de knapfunktioner som er tilgængelige på kort skærmen Kort knapper Knap Tryk på denne knap for at... F1 F2 F3 F4 F5 F6 Vis et mindre kort område Vis et større kort område Vis hovedmenu Forandrer typen af kort billedet Dersom der ikke er nogen aktiv vælges nuværende placering Exit Valg af destination (Gå til ) For at vælge en destination, skal De vælge Gå til fra hovedmenuen 13

14 Skemaet nedenfor forklarer de knapfunktioner som er tilgængelige på menuen for udvælgelse af destination. Destination udvælgelsesknapper Knap Tryk på denne knap for at... F1 F3 F6 Return til kort formen Return til hovedmenu Gå et trin tilbage Adresse/Vejkryds Dersom De kender destinationen på den gade adresse eller de krydsende gaders adresser som De søger, kan De bruge Adresse/Vejkryds valget. Det er nødvendigt, at De angiver den stat/provins, hvori destination er beliggende. OBS: Systemet husker den sidst valgte stat/provins, så dette trin er ikke nødvendigt hver gang. Adresse/Gadekryds udvælgelse De kan efter frit valg først enter enten postnummeret, byens navn eller navnet på gaden. 14

15 Postnummer Hvis De kender postnummeret, så vælg denne mulighed for hurtigt at kunne finde byen. OBS: Søgningen efter postnummeret er begrænset til den stat/provins som er valgt for nuværende. Det kan være, at postnummer søgning ikke er tilgængelig indenfor alle områder. Bynavn Hvis De kender byen og gaden, så vælg denne mulighed. De kan bruge "gadenavn" muligheden i stedet for, men det er hurtigere og lettere at bruge "bynavn" muligheden, når De kender begge dele af adressen. Gadenavn Hvis De kender gadens navn, men ikke er sikker på byen, så skal De vælge denne mulighed. De kan bruge denne mulighed, f.eks. Hvis De har været i et stort hovedstadsområde, og en gade så fortsætter gennem mange småbyer, og De ikke er sikker på hvilken af byerne gaden hører til. Vælg by 15

16 Vælg gade By og lokalt område hvor gaden findes Husnumre på netop det gadeafsnit Hvis De valgte "Bynavn" muligheden, fortsæt så ved at følge stikordene på display skærmen for at vælge en by først, så gaden, så adressens nummer eller vejkrydset. Hvis De valgte "Gadenavn" muligheden, så skal De følge stikordene for at vælge et gadenavn, så en by, så en gade adresse eller en gadegennemskæring. Vælg stat/provins/by/gade Listeformsknapper Knap Tryk på denne knap for at... F1 F2 F3 F4 F5 F6 Return til kort formen Side op i den viste liste. Return til hovedmenu. Side ned i den viste liste. Skift til staveformen. Gå et trin tilbage. Mine seværdigheder (POI) Mine seværdigheder muligheden er nyttig, når De skal til et offentligt sted, eller når De er på udkig efter en bestemt facilitet, så som en tankstation. Efter at have valgt Mine seværdigheder muligheden, skal De vælge den stat/provins, hvori destinationen er beliggende. OBS: Systemet husker den sidst valgte stat/provins, så dette trin er ikke nødvendigt hver gang. Mine seværdigheder kan søges under kategori, postnummer, telefonnummer eller navn. 16

17 POI Søgemetoder Gennem kategori Hvis De er interesseret i den tætteste Mine seværdigheder søgning (POI) af en bestemt type, f.eks. den nærmeste tankstation, skal De vælge denne mulighed. Gennem navn Hvis De kender navnet på Mine seværdigheder (POI) f.eks. COLUSSEUM, skal De vælge denne mulighed. Gennem postnummer Hvis De kender postnummeret, skal De bruge den mulighed for hurtigt at kunne finde byen. OBS: Postnummer søgning er begrænset til den nuværende stat/provins, hvori De er. Postnummersøgning er muligvis ikke tilgængelig indenfor alle områder. Gennem by De kan også vælge byen. Gennem telefonnummer Hvis De kender telefonnummeret på det ønskede sted indenfor det ønskede Mine seværdigheder (POI), skal De vælge denne mulighed for hurtigt at finde Mine seværdigheder (POI). OBS: Telefonnummer søgning er begrænset til det aktuelt valgte land. Telefonnummersøgning er muligvis ikke tilgængelig indenfor alle Mine seværdigheder (POI er). POI Kategori 17

18 POI Navne stavning Nogle Mine seværdigheder (POI) kategorier er måske ikke tilgængelige indenfor bestemte områder, og det kan være, at ikke alle mulige POI er er listet op for alle kategorier. F.eks., skønt ordet "Restaurant" kategorien er meget omfattende, er det kun så aktuelt, som kort database informationen er det. Mange kategorier indskrænker søgningsradiussen ligesom de også formindsker søgningstiden. Eftersom forretninger forandrer sig over tid, er dette også tilfældet for nøjagtigheden af Mine seværdigheder (POI) i Deres navigationskort. For at opnå den mest nøjagtige kortdatabase, anbefaler vi, at man opdaterer kortdatabasen en gang om året. Efter at have valgt Mine seværdigheder (POI) søgnings kriteriet, kan De muligvis vælge at opliste resultaterne sorteret efter afstand eller sorteret efter navn. 18

19 POI Søgeresultater Lige-ud distance til POI og POI telefonnummer POI adresse POI Navn Privatadresse Privatadressen er en bekvem måde at finde en direkte rute på til Deres gemte Privatadresse. Kontoradresse Kontoradressen er en bekvem måde at finde en direkte rute på til Deres gemte Kontoradresse. Favoritter Der er tre tilføjningsmåder hvorpå De kan indstille Deres destination under Favoritter: 19

20 Adressebog Adressebogen er et bekvemt sted at lagre de destinationer på, som man besøger jævnligt. For at tilføje, slette eller redigere i adressebogens indregistreringer, se Adressebogens redigering s afdeling i denne manual. Adressebogens indregistreringer Adressebogens valg af knapper Knap Tryk på denne knap for at... 20

21 F1 F2 F3 F4 F5 F6 Exit menu formen og return til kort formen Side op i den viste liste Return tilbage et menu trin Side ned i den viste liste Display staveformen Gå tilbage et trin Vejbogen De kan rute Dem frem til veje/spor som De har skabt. For at tilføje, slette eller redigere vejbogens registreringer, se Redigering Trail Book (Redigering vejbog) under afdelingen i denne manual. Sporlisten/Rejsebog Sporlisten tillader Dem at kunne navigere en tur som har mange forskellige destinationer. For at tilføje, slette eller redigere vejbogens registreringer, se Redigering Rejsebog (Redigering sporliste) under afdelingen i denne manual. Breddegrader Længdegrader De kan finde en rute til en destination ved direkte at lægge breddegrad- og længdegrad værdier ind. Forudgående destination De forudgående destinationer, som De har lagt ind på Deres NavMate software bliver automatisk gemt i hukommelsen på Deres NavMate software. Det kan være en hjælp, dersom De ønsker at vende tilbage til en forudgående destination, som f.eks. et hotel, hvor De måske har valgt at blive. Originaliteten af den sidst kalkulerede rute bliver også gemt, således at det er nemt for Dem at vende tilbage til startpunktet. 21

22 Valg af tidligere destination Knapper for valg af tidligere destination Knap Tryk på denne knap for at... F1 F2 F3 F4 F6 Exit menu formen og vende tilbage til kort formen Side op i den viste liste Return tilbage et menu trin Side ned i den viste liste Gå tilbage et trin Når man anvender kortet De kan vælge destination ved blot at berøre skærmen. Systemet vil vise trådkorsene i overensstemmelse med det sted, De berørte. 22

23 At vælge destination ud fra kortet Panorering af trådkors Tryk den aktuelle position for at få vist information om stedet hvor den aktuelle panorering finder sted. Vælg det lyseste sted for at komme ind for at vælge det panorerede sted for de følgende muligheder. At vælge destination ud fra kort knapperne Knap Tryk på denne knap for at... F1 Vende tilbage til kort formen 23

24 F3 F6 Vende tilbage til hovedmenuen. Gå tilbage et trin. Rute beregning og vejledning Efter at have valgt en destination, kalkulerer systemet en rute, som er baseret på det rute kriterium som er sat op i Setup Menu. Rute beregning Status bar indikerer ruteberegnings udførelsen. Rute beregningsudførelse Vær venlig at gå fremad Når ruteberegningen er komplet, vil NavMate softwaren instruere Dem i Vær venlig at fortsætte til den mest belyste rute medmindre De allerede er på ruten. Den mest belyste rute indikeres ved hjælp af farven magentarød. Rute Guidning Når De først er på den mest belyste rute, kommer guidning informationen på skærmen. De skal kun kaste et blik på skærmen, når det er nødvendigt at gøre det, og når De vurderer, at det er sikkert. Alt efter som De fortsætter ad ruten, bliver guidningsinformationen kontinuerligt opdateret, således at den svarer til Deres fremrykning frem til destinationen. 24

25 Guidnings display Vejnavn eller skilteinformation om kommende sving Distance og tid inden næste sving Linie til destination ETA(Estimated time of Arrival) ankomsttid Distance som er tilbage til destination Over View (Vejkryds Zoom) Lige før et sving, vil guidnings display vise et close-up eller sandt view af vejene omkring svingningspunktet. Sandt View (Vejkryds Zoom) Kort Display Kort display viser veje, vejnavne, og kartografiske forekomster, så som søer og floder/åer. De kan justere kortets skala/målestoksforhold, kortets orientering, kortets view, status information display, og afstandsenheder til Deres egne præferencer/foretrukne (Se Setup afdelingen i denne manual). 25

26 Kort display Park Klokkeslet GPS modtager status Kompas overskrift Køretøjs symbol Kort skala Display Funktion knapper ikon Nuværende opholdssted GPS symbolet kan ændre farver, som indikerer styrken af signalet. GPS symbol farverne betyder: Grønt - GPS signal er fri for forhindringer og modtages jævnligt. Der modtages mindst fire satellitter. Gult - GPS signal er delvist forhindret. Der modtages tre satellitter. Rødt - GPS signal er ikke tilgængeligt. Der modtages to eller færre satellitter. Klik for at vise funktionsknapper. Nuværende position/bilposition skærm Tryk på nuværende bilposition for at få vist information om den nuværende placering på kortet. Vælg så bilposition information box for at tilføje det til adressebogen, anvend det som en destination, reset positionen, eller gem stedet som HJEM sted. Nuværende bilposition skærm 26

27 Ankomst skærm Destinationen bliver vist på kortets Display skærm med en cirkel. En stemme meddeler, at De nærmer Dem til destinationen. Ankomst skærm Off-Rute og rute afbrydelser Dersom De forlader Deres nuværende rute, vil NavMate softwaren automatisk genkalkulere ruten. Denne egenskab kan måske blive uanvendelig hvis De under sving foretrækker Auto Recalc Off (auto genberegning slået fra) i Setup menu. Hvis De forlader ruten for at gøre et stop, husker NavMate softwaren Deres destination. Efter De er startet igen, vil NavMate softwaren spørge Dem, om De ønsker at fortsætte Deres rute. 27

28 Redigering i Favorit Menu Tilføjer eller ændrer destinationer i adressebog, hjemmeadresse, kontoradresse, vejbog og sporliste. Redigering i adressebog Adressebogen muligheden tillader at man tilføjer og redigerer i adressebogens indtastninger. Vælg Redigering favoritter fra hovedmenuen, og vælg så Adressebog : Anvend redigering for at omdøbe adressebogens indtastninger. 28

29 Redigering hjemadresse Hjemadressen muligheden tillader tilføjelse eller erstatning af hjemadressen. Vælg hjemadressen fra et af de følgende steder. Redigering af kontoradresse Kontoradressen muligheden tillader tilføjelse eller genplacering i kontoradresse bogen. Vælg hjemadressen fra et af følgende steder. 29

30 Redigering af sporlisten/vejbogen Vejbogen/sporlisten muligheden tillader tilføjelse, sletning af en redigeret sporliste/vejbogs indtastninger. Tilføj vej/sporliste 30

31 Tryk nuværende position for at tilføje et vejpunkt: Tryk Menu ikon og vælg Stop spor/vej når De fuldender vejen/sporet: Navn Trail/vej/spor Efter valg af den gemte trail/vej/spor anvend tastaturet for at omdøbe trail/vej/spor. 31

32 Slet Trail/spor/vej Vælg slet Trail/vej/spor og vælg så vej/spor/trail navn for at fjerne det fra systemet 32

33 Redigering rejsebog Redigering Rejsebog tillader tilføjelse og redigering rejser/ture og destinationer indenfor en rejse/tur. Tilføj Tilføj tillader tilføjelse af ture/rejser og destinationer indenfor en rejse/tur. 33

34 Tryk for at tilføje ekstra destination eller tryk for at slette en eksisterende destination indenfor en valgt rejse/tur. Redigering Redigering tillader ændring af destinationer indenfor en rejse/tur og/eller sletning af en eksisterende tur/rejse. 34

35 Redigering Mine seværdigheder (POI) Brugeren kan danne personlige kategorier indenfor Mine seværdigheder. 35

36 Tilføj kategori For at mine seværdigheder (POI) kan fungere korrekt, skal man først danne en kategori før man tilføjer en destination som en (POI). Anvend tastaturet for at danne et nyt (POI) kategori navn. Setup Display Gennem valg af kort skalaen, kan brugeren enten skjule eller blotlægge POI s display på den valgte og viste kort målestoksforholds skala. 36

37 Redigering kategori Brugeren kan enten forandre eller slette den valgte POI kategori. Tilføj Ved at vælge en destination, kan brugeren tilføje denne destination som en (POI) til den (POI) kategori man nu har valgt. 37

38 Alarmberedskab Ved at vælge lyd og distance, vil systemet alarmere Dem, når De nærmer Dem en (POI) destination. 38

39 Ændring Brugeren kan ændre (POI) punkterne ved kategori, gennem navn eller gennem telefonnummer. POI navne kan redigeres eller slettes fra listen. Set-up Menu De kan tilpasse NavMate softwaren til Deres egne præferencer. Vælg Set-up muligheden for at justere navigation præferencerne, display muligheder, og punkter (km eller miles) indstillingerne. De kan også genindstille bilpositionen og foretage nogle basis system kendetegn gennem Setup Menuen. 39

40 Navigation præferencer Navigation præferencer tillader Dem at indstille simuleringsformen til on, og indstille ruteberegningen og guidningsmulighederne. Simulering On/Off Når den står på On, vil NavMate softwaren køre den valgte rute selvom køretøjet måske ikke bevæger sig. Dette kan anvendes, dersom man ønsker at se en rute forud, eller måske vise systemet frem for venner. Kortest mulige tid/distance fastsætter dersom NavMate softwaren lægger vægt på at finde den hurtigste eller korteste rute. Undgå motorvej ja/nej fastsætter dersom NavMate softwaren undgår eller anvender motorveje i ruteberegningen. Afgifter ja/nej fastsætter om NavMate softwaren anvender afgiftspligtige veje i den beregnede rute. Automatisk omberegning af On/Off når den står på On, vil NavMate softwaren automatisk omberegne ruten, dersom den nuværende rute forlades. Stemme guidning On/Off når den står på On, vil systemet give tydelig guidning. Display muligheder Display muligheder tillader Dem at indstille kort orienteringen og nogle af informationspunkterne vil blive vist. 40

41 Kurs op/heading Up fastsættes dersom kortet altid skal vises med nordlig retning i toppen af skærmen eller dersom kortet altid skal justeres således, at køretøjssymbolet peger mod toppen af skærmen. Status Bar Display On/Off Drej display af Status Bar på on eller off. GPS Ikon Display On/Off Drej display på GPS ens modtager symbol på on eller off. Skala Ikon Display On/Off bestemmer, om kortets målestoksforholdssymbol vises. Kompas Ikon Display On/Off drej Kompas symbolet på on eller off. Næste manøvre On/Off Indstiller display på sving-symbolet. Soft taster Auto-skjul On/Off Drej funktionstasten på on eller off Vejkryds Zoom On/Off Drej det sande view på on eller off. UIF indstillinger Dag/Nat indstillinger De kan vælge Auto, Dag eller Nat farvesammensætning. 41

42 Mine seværdigheder/ Punkter af interesse Denne egenskab vil tillade Dem at vælge (POI), som vil blive vist i forskellige kortskalaer. Indstil distance enheder De punkter, som anvendes når der skal vises og oplyses om afstandene til sving kan indstilles til Miles (decimal miles, dvs. 0,3 miles), Kilometer/meter, eller Miles/yards baseret på hvad man personligt foretrækker. Valg af distanceenheder Indstilling af tid Indstilling af tid 42

43 Indstilling af sprog De kan vælge et/en af følgende sprog/stemmer: Indstilling af sprog Reset lokalitet De kan reset e køretøjets lokalitetssymbol, idet De anvender lokalitet Reset muligheden. System System Diagnostikkens menu tillader Dem at diagnosticere GPS ens modtager status, at justere den nuværende bilposition symbol, og det giver også informationer om den nuværende software og om antallet af kort versioner. 43

44 System Menu GPS diagnostikken viser antallet af GPS satellitter som for øjeblikket er i syne og hvor mange der for øjeblikket anvendes. GPS satellit tiden vises (UTC) og breddegrader og længdegrader vises/ bestemmes ligeledes fra GPS. GPS diagnostik GPS Diagnostik Test Resultat GPS VP Reset For at reset te det køretøjssymbol som er baseret på de GPS bestemte længde- og breddegrader, skal De vælge GPS VP reset. System Information Antallet af versioner for systemet software og kortlægning kan findes under System Information. 44

45 System Information Rejse Computer Rejse computeren giver aflæsninger om fart, rejse relaterede tidskontroller, højde kilometertæller, og klokkeslæt. Detaljerede aflæsninger Tryk for at vise detaljeret aflæsning af hver fil. 45

46 Reset aflæsning Rul enten op eller ned med piletasten for at vælge område, og tryk så den nuværende aflæsning. for reset af Planlagt rute For at se en planlagt rute på den mest oplyste rute, klik på det gule manøvre ikon og systemet vil vise hele den samlede ruteliste. 46

47 Omvej 47

48 Omvej afstand Undgå specifik vej Annuller rute Vælg denne funktion for at annullere den nuværende rute. 48

49 Følg sporet Næste gang De kører uden for ruten, kan De følge det samme spor, som De dannede, da De valgte Start Rute Guidning og vælg så Rute/spor/vejbogen og vælg til sidst et eksisterende spor. De vil se følgende skærmbillede, når De vælger et spor: 49

50 De kan vælge at gå til et hvilket som helst spor indenfor dette spor, når det er valgt som startpunkt. Efter Deres valg vil systemet anvise Dem med en rød linie til start lokaliteten. De kan følge den røde linie til startpunktet og starte Deres spor åbenlyst ved at følge den punkterede linie. 50

51 Tryk menu ikonet og vælg så Stop spor for at annullere ruten. 51

Positionering Nokia N76-1

Positionering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på.

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA MC 600CI/CX INDLEDNING Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA søkortplotteren bruger C-MAP

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Kort IOS 9 December 2015

Kort IOS 9 December 2015 Kort IOS 9 December 2015 Kapitel 1 Kort IOS 9 Kort tager en en helt ny drejning Kort giver dig talt rutevejledning, interaktive 3Doversigter og den imponerende Flyover-funktion. Alt sammen i en smuk vektorbaseret

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

TWIG NAVIGATION Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3001-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG NAVIGATION Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3001-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3001-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk. Du kan bruge den i alle lande,

Læs mere

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8

DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8 DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8 OmniFleet til Android Version 8.3.0 OmniFleet til Android... 2 Introduktion... 3 Forudsætninger... 3 Download og installation... 3 Hovedmenuen... 4 Opsætning... 4 Køretøjsliste...

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Vejledning til Nokia N9

Vejledning til Nokia N9 Vejledning til Nokia N9 1. udgave 2 Kort og navigation Kort og navigation Kort Om Kort Med Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, og blive guidet til dit bestemmelsessted. Find byer, veje og

Læs mere

Brugervejledning HERE Drive

Brugervejledning HERE Drive Brugervejledning HERE Drive 1.0. udgave DA HERE Drive HERE Drive guider dig til det sted, du vil hen, med rutevejledning sving for sving og taleinstruktioner. Du kan: finde vej i dit hjemland eller det

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien lynstartvejledning Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at

Læs mere

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R Dansk Februar 2011, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INA-W910R som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk F15 F25 Brugervejledning da Dansk F15/F25 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol.

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

ATI REMOTE WONDER Installerings-guide

ATI REMOTE WONDER Installerings-guide ATI REMOTE WONDER Installerings-guide i Ansvarsfraskrivelse For så vidt som udarbejdelsen af dette dokument er foretaget under iagttagelse af alle nødvendige forholdsregler, påtager ATI Technologies Inc.

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

Vejledning til betjening af knapper & display

Vejledning til betjening af knapper & display Sådan bruges din Model #s: 36-0050 / 36-0051 / 36-0052 / 36-0053 / 36-0055 (US) 36-0060 / 36-0061 / 36-0062 / 36-0063 / 36-0065 (EU) Lit# 98-1257 / 07-08 Vejledning til betjening af knapper & display

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

MENUSTRUKTUR GARMIN ZUMO 350LM OG 390LM

MENUSTRUKTUR GARMIN ZUMO 350LM OG 390LM MENUSTRUKTUR GARMIN ZUMO 350LM OG 390LM skærm skærm 2 skærm 3 skærm 4 skærm 5 skærm 6 skærm 7 Opstart ADVARSEL/accepter Alle indstillinger Kort og køretøj Køretøj Bil/MC/Pil eller andet symbol Kortvisning

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

Basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess

Basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess Introduktion til basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess 8 Novell Basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess INTRODUKTION www.novell.com Bruge basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess Når

Læs mere

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015 Side 1 Version 1.0, August 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViseOrd... 3 Opstart og ViseOrd menuen... 4 Skrivestøtte... 6 Ordforslagslisten... 6 Ordforudsigelse... 7 Ordfuldendelse...

Læs mere

Se Billeder i Picasa.

Se Billeder i Picasa. Se Billeder i Picasa. Selvom det er vigtigt at organisere, redigere og udskrive sine billeder, er det også vigtigt, at man ønsker at lære om de forskellige måder man kan se sine billeder på. Visning af

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT CHICAGO 600 http://da.yourpdfguides.com/dref/4260178

Din brugermanual BLAUPUNKT CHICAGO 600 http://da.yourpdfguides.com/dref/4260178 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Positionering 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on GPS-cover til Nokia 5140-telefonen. 9231546 1. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on GPS-cover til Nokia 5140-telefonen. 9231546 1. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on GPS-cover til Nokia 5140-telefonen 9231546 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC70D er i overensstemmelse

Læs mere

Brugervejledning til OdenseGuide til Android

Brugervejledning til OdenseGuide til Android Brugervejledning til OdenseGuide til Android Odense Kommune, 02.02.2012 Installation af OdenseGuide OdenseGuide kan downloades fra Android Market. Søg på Odense, og vælg gratis-app en OdenseGuide fra a2i

Læs mere

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. Lynstartvejledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. Lynstartvejledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner.

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner. 4. INDSTILLINGER Fanen Indstillinger giver adgang til systemindstillingerne. Som regel skal de kun sættes op én gang for alle, og helst af en person med ansvar for systemopsætningen. Under systemindstillingerne

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning AXION ANV2015EU Navigation software August 2012, ver. 1.0 Tak fordi du har valgt ANV2015EU som din navigation. Start med at bruge den med det samme. Dette dokument er en detaljeret

Læs mere

NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide

NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide Tillykke med din nye NAVMAN 5380 kortplotter! NAVMAN TRACKER 5380 bruger C-MAP NT+ / MAX søkort. Elektroniske søkort er ment som en hjælp til navigation, de kan ikke bruges

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W920R/INE-W928R Dansk (DK) Tak fordi du har valgt Alpine-NAVI som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Quick Start Guide. BEMÆRK!!! Før du starter applikationen skal du aktivere Bluetooth i din p910i. Tracker MyWay. Hyppige Spørgsmål

Quick Start Guide. BEMÆRK!!! Før du starter applikationen skal du aktivere Bluetooth i din p910i. Tracker MyWay. Hyppige Spørgsmål Hyppige Spørgsmål Hvad er forskellen mellem Navigerings og Retnings hjælpeprogrammerne? Navigerings hjælpeprogrammet bruger BT GPS modtager til at give tidstro navigering med dynamiske rute kort og stemme

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

nülink! 1695 lynstartvejledning

nülink! 1695 lynstartvejledning nülink! 1695 lynstartvejledning 01102436 Om din enhed Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. ➊ ➋

Læs mere

HOUNÖ TOUCH QSR (Quick Select Recipes) Brugermanual

HOUNÖ TOUCH QSR (Quick Select Recipes) Brugermanual HOUNÖ TOUCH QSR (Quick Select Recipes) Brugermanual INDHOLD INTRODUKTION 3 QSR AKTIVERING 4 FAVORITTER 5 OPSKRIFTER 6 AFLÅSNING 7 2 QSR BRUGERMANUAL INTRODUKTION TIL QSR SETTING Kære kunde Denne manual

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Mobile Workforce. Mobile Workforce er et avanceret flådestyringssystem og indeholder mange funktioner.

Mobile Workforce. Mobile Workforce er et avanceret flådestyringssystem og indeholder mange funktioner. Mobile Workforce Mobile Workforce er et avanceret flådestyringssystem og indeholder mange funktioner. Dette dokument beskriver de mest almindelige funktioner til brug i det daglige arbejde. Indhold Introduktion

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S pdj@geoteam.dk Indhold: OPRET NYT JOB...4 JOBNAVN OG STIFINDER...4 DK SYSTEM2000 - UTM OG KP2000...5 DK SYSTEM 34...5 ØVRIGE JOB EGENSKABER...6 KOPIER

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

NAVMAN TRACKER 5500, 5110 Quick Guide

NAVMAN TRACKER 5500, 5110 Quick Guide NAVMAN TRACKER 5500, 5110 Quick Guide Tillykke med din nye NAVMAN 5500, 5110 kortplotter/! NAVMAN TRACKER 5500, 5110 bruger C-MAP NT+ søkort. Elektroniske søkort er ment som en hjælp til navigation, de

Læs mere

Quick guide til InTouch Navigator

Quick guide til InTouch Navigator Quick guide til InTouch Navigator Dette er en vejledning til opdateringen af InTouch Navigator, en opdatering der vil gøre det lettere at navigere rundt i InTouch efter produkterne. Der har længe været

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere