CCI.GPS. GPS-indstillinger og traktorgeometri. Brugsanvisning. Reference: CCI.GPS v1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CCI.GPS. GPS-indstillinger og traktorgeometri. Brugsanvisning. Reference: CCI.GPS v1.0"

Transkript

1 CCI.GPS GPS-indstillinger og traktorgeometri Brugsanvisning Reference: CCI.GPS v1.0

2 Indledning Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D Wallenhorst Versionsnummer: v1.01 2

3 Indledning 1 Indledning Om denne brugsanvisning Reference Om CCI.GPS Sikkerhed Symboler i brugsanvisningen Ibrugtagning Montere terminal Tilslutte terminal Betjening Programstart GPS Info GPS-indstillinger Geometriindstillinger Problemafhjælpning Fejl under drift Menustruktur Glossar Knapper og symboler Indeks

4 Pos: 1 /CC-Isobus/Ei nlei 1 Pos: 13 /CC-Isobus/Technische Pos: Indledning 1 Indledning 1.1 Om denne brugsanvisning Nærværende brugsanvisning introducerer i betjening og konfiguration af app'en CCI.GPS. Denne app er forudinstalleret på ISOBUS-terminalen CCI 100 / 200 og kan kun eksekveres der. Kun med kendskab til denne brugsanvisning kan fejlbetjeninger undgås, og en fejlfri drift sikres. 1.2 Reference Denne vejledning beskriver CCI.GPS i versionen CCI.GPS v1.0. Gør som følger for at se versionsnummeret på den CCI.GPS, der er installeret på din CCI ISOBUS-terminal: 1. Tryk på Home-knappen for at komme til hovedmenuen. 2. Tryk på knappen "Info Diagnose" i hovedmenuen. 3. Tryk i menuen Info og diagnose på knappen "Terminal Info". 4. Tryk på knappen "Software Info" på touchscreenen. I det info-vindue, der kommer frem nu, vises terminalens version af softwarekomponenterne. 1.3 Om CCI.GPS CCI.GPS er en app, som viser GPS-informationer og giver mulighed for at indstille traktorgeometri, GPS-kilde og baudrate. Ved at angive positionen for GPS-modtageren på traktoren, gør CCI.GPS det muligt at overføre positionsdata, som er henført til midterpunktet på bagakslen på traktoren, til andre app'er, således at indstillingerne ikke skal angives endnu en gang. 4

5 Sikkerhed 2 Sikkerhed. 2.1 Symboler i brugsanvisningen Sikkerhedsoplysningerne i denne brugsanvisning har særlige symboler: Advarsel - generelle farer! Arbejdssikkerhedssymbolet markerer generelle sikkerhedsoplysninger, hvor der er fare for personers liv og helbred, såfremt de tilsidesættes. Iagttag omhyggeligt disse oplysninger vedr. arbejdssikkerhed, og udvis særlig forsigtighed i disse tilfælde. Pas på! Udråbstegnet markerer alle sikkerhedsoplysninger, der henviser til forskrifter, direktiver eller arbejdsforløb, der altid skal overholdes. Ved tilsidesættelse kan terminalen beskadiges eller ødelægges, ligesom der kan opstå fejlfunktioner. NB! Pilen henviser til brugertips og andre særligt nyttige informationer. Information Informationssymbolet henviser til baggrundsinformation og praktiske tips. 5

6 Pos: Pos: Ibrugtagning 3 Ibrugtagning 3.1 Montere terminal Informationerne kan findes i kapitlet 5.1 Montere terminal i brugsanvisningen ISOBUS-Terminal CCI 100/ Tilslutte terminal Forbinde med ISOBUS/spændingsforsyning Informationerne kan findes i kapitlet Forbind med ISOBUS/spændingsforsyning i brugsanvisningen ISOBUS-terminal CCI 100/ Forbinde med en GPS-modtager Alt efter model sluttes en GPS-modtager til den serielle grænseflade RS232-1 på terminalen eller på ISOBUS. 6

7 Ibrugtagning Følgende GPS-modtagere er testet for korrekt overførsel af GPS-meddelelser til terminalen. Producent Cabtronix geo-konzept Hemisphere Model SmartGPS5 Geo-kombi 10 GSM A100 John Deere StarFire 300 Novatel Smart MR10 Trimble AgGPS 162 Trimble AgGPS 262 NB! Udførlige og aktuelle informationer om GPS-modtagere og -indstillinger kan findes på NB! CCI.-app'ene stiller forskellige krav til kvalitet og nøjagtighed af GPS-meddelelser. For navigation (FieldNav) og dokumentation (CCI.Control) er det tilstrækkeligt med mere simple datasæt, som kan fremstilles af billigere modtagere. Til sporing og delbreddekobling (CCI.Command) er det nødvendigt med modtagere med EGNOS-korrektur og en nøjagtighed på mellem 20 og 30 cm. Dette resulterer i forskellige minimumskrav til NMEA-datasæt fra modtageren. Find de præcise krav i brugsanvisningen til den pågældende app. 7

8 Ibrugtagning NMEA 0183 (seriel) Terminalens serielle grænseflade "RS232-1" er indstillet som følger fra fabrikken: 4800 baud, 8N1. Tilslutning af GPS-modtager Tilslutningen af GPS-modtageren til terminalen udføres via den serielle grænseflade RS PIN-bestykningen ses af følgende opstilling: V / +24V 2. TxD 3. GND 4. RxD NMEA 2000 (ISOBUS) GPS-modtageren tilsluttes til CAN-BUS, og det er ikke nødvendigt at konfigurere. 8

9 Betjening 4 Betjening 4.1 Programstart CCI.GPS startes automatisk, når der tændes for terminalen. Gør som følger for at gå til hovedvisningen for CCI.GPS: 1. Åbn startmenuen i terminalens hovedmenu og tryk på knappen med CCI.GPS-symbolet. I CCI.GPS vises tre faneblade. I disse er følgende informationer og indstillingsmuligheder organiseret: GPS Info: GPS-indstillinger: Geometriindstillinger: Indeholder en oversigt over de aktuelt modtagne GPS-data. Viser den indstillede GPS-kilde og baudrate. Muliggør indstilling af traktorgeometri. 9

10 Betjening 4.2 GPS Info På denne fane vises de aktuelt modtagne GPS-data. Dataene vises, når en GPS-modtager er tilsluttet, når GPS-kilde og baudrate er korrekt udvalgt, og når modtageren modtager GPS-signaler. I venstre halvdel angives den aktuelle position med længde- og breddegrader. Herunder skal værdierne for hastighed, kurs, tid, signalkvalitet og HDOP angives. HDOP er en kvalitetsværdi for det aktuelle GPS-signal. Lav HDOP betyder god GPS-kvalitet. Øverst til højre illustreres hvilke meddelelsespakker, GPS-modtageren sender (sort= sendes/grå = ikke sendt). NB! Hvis GSV-signalet ikke sendes, kan der ikke vises nogen satellit i trådkorset. Dette har ingen påvirkning på funktionaliteten. GSV-signalet tjener kun til at vise satellitpositionen. Ved mange GPS-modtagere er GSV-signalet deaktiveret ved levering. 10

11 Betjening 4.3 GPS-indstillinger I dette faneblad vises GPS-kilden og baudrate. Du har følgende betjeningsmuligheder: Vælg GPS-kilde Angiv baudrate Tilslutning af en GPS-modtager Der findes to måder til at tilslutte en GPS-modtager. Hvis modtageren har en seriel udgang, tilsluttes denne til terminalens RS232-I-indgang, og denne indgang vælges som kilde. Hvis modtageren har mulighed for tilslutning til en CAN-Bus, forbindes denne med ISOBUS, og CAN-Bus skal vælges som kilde i CCI.GPS. 11

12 Betjening Vælg GPS-kilde Gør som følger for at vælge GPS-kilde: 1. Tryk på knappen "GPS-kilde" på touchscreenen, eller drej på rullehjulet, til knappen markeres med hvid, og tryk derefter på rullehjulet eller på knappen "OK" (F6). Følgende valgliste åbnes: 2. Vælg den ønskede GPS-kilde i valglisten. Tryk på knappen med GPS-kilden på touchscreenen eller drej på rullehjulet, til knappen markeres med hvid. Enhedens konstruktionstype vises derefter i valgvinduet. 3. Bekræft dit valg med "OK", eller tryk endnu engang på den hvid markerede GPS-kilde. 12

13 Betjening Valg af baudrate Gør som følger for at vælge en baudrate: 1. Tryk på knappen "Baudrate" på touchscreenen, eller drej på rullehjulet, til knappen markeres med hvid, og tryk derefter på rullehjulet eller på knappen "OK" (F6). Følgende valgliste åbnes: 2. Vælg den ønskede baudrate i valglisten. Tryk på knappen med baudrate på touchscreenen eller drej på rullehjulet, til knappen markeres med hvid. Baudraten vises derefter i valgvinduet. 3. Bekræft dit valg med "OK", eller tryk endnu engang på den med hvidt markerede baudrate. NB! Hvis CAN-Bus er valgt som GPS-kilde, vælges baudraten automatisk. Den kan ikke indstilles manuelt. NB! Terminalens baudrate og GPS-modtageren skal stemme overens med hinanden, da der ellers ikke kan modtages nogen GPS-data. 13

14 Betjening Geometriindstillinger Ved at angive den korrekte position af GPS-modtageren på traktoren, kan CCI.GPS overføre positionsdata, som er henført til traktoren (midterpunktet på bagakslen), til anden anvendelse. Dermed skal geometrien kun angives i CCI.GPS. De fleste traktorer har flere monteringsmuligheder bagtil. I CCI.GPS kan afstanden fra midterpunktet på bagakslen frem til koblingspunktet angives separat for fire forskellige afgrødetyper. Dermed skal man at anvende den korrekte afstand eksempelvis i CCI.Command vælge den aktuelt anvendte afgrødetype, efter tilkobling af maskinen. Det er ikke længere nødvendigt med en ny måling, når indstillingerne er foretaget grundigt i CCI.GPS. (Se også kapitel Geometri i brugsanvisningen for CCI.Command). 4.4 Geometriindstillinger I dette faneblad er det muligt at få vist indstillinger for positionen af traktorens GPSantenne og afstanden til afgrøde samt indstillinger for dette. Du har følgende betjeningsmuligheder: Angiv Afstand A Angiv Afstand B Vælg afgrødetype Angiv Afstand C 14

15 Betjening Afstand A Afstand A beskriver afstanden mellem traktorens referencepunkt og GPS-antennen i køreretningen: Til målingen er det nyttigt at lave en markering ved siden af midterpunktet på traktorens bagaksel og modtagerens position med kridt på jorden og måle denne afstand Angiv Afstand A Gør som følger for at angive Afstand A: 1. Tryk på knappen "A" på touchscreenen, eller drej på rullehjulet, til knappen markeres med hvid, og tryk derefter på rullehjulet eller på knappen "OK" (F6). 2. Indtast værdien via talfeltet eller skydeknappen på touchscreenen. 3. Bekræft din indtastning med "OK". 15

16 Betjening Afstand B Afstand B beskriver afstanden mellem traktorens referencepunkt og GPS-antennen i køreretningen: Til målingen er det nyttigt at lave en markering bag midterpunktet på traktorens bagaksel og modtagerens position med kridt på jorden og måle denne afstand. Det anbefales at montere modtageren på midten (så vidt det er muligt): Afstand B kan i dette tilfælde indstilles til 0,00 m. 16

17 Betjening Angiv Afstand B Gør som følger for at angive Afstand B: 1. Tryk på knappen "B" på touchscreenen, eller drej på rullehjulet, til knappen markeres med hvid, og tryk derefter på rullehjulet eller på knappen "OK" (F6). 2. Indtast værdien via talfeltet eller skydeknappen på touchscreenen. 3. Bekræft din indtastning med "OK" Vælg afgrødetype Gør som følger for at vælge afgrødetype: 1. Tryk på knappen "Afgrødetype" på touchscreenen, eller drej på rullehjulet, til knappen markeres med hvid, og tryk derefter på rullehjulet eller på knappen "OK" (F6). Følgende valgliste åbnes: 2. Vælg den ønskede afgrødetype i valglisten. Tryk på knappen med afgrødetype på touchscreenen eller drej på rullehjulet, til knappen markeres med hvid. Afgrødetypen vises derefter i valgvinduet. 3. Bekræft dit valg med "OK", eller tryk endnu engang på den med hvidt markerede afgrødetype for enhed. 17

18 Betjening Afstand C Afstand C beskriver afstanden mellem traktorens referencepunkt og koblingspunktet for den pågældende afgrødetype i køreretningen: Til målingen er det nyttigt at lave en markering ved siden af midterpunktet på traktorens bagaksel og koblingspunktet med kridt på jorden og måle denne afstand Angiv Afstand C Gør som følger for at angive Afstand C: 1. Tryk på knappen "C" på touchscreenen, eller drej på rullehjulet, til knappen markeres med hvid, og tryk derefter på rullehjulet eller på knappen "OK" (F6). 2. Indtast værdien via talfeltet eller skydeknappen på touchscreenen. 3. Bekræft din indtastning med "OK". 18

19 Problemafhjælpning 5 Problemafhjælpning 5.1 Fejl under drift Efterfølgende oversigt viser mulige fejl under drift med CCI.GPS, deres evt. årsag og afhjælpning: Fejl Mulig årsag Afhjælpning/Fremgangsmåde Der vises ingen GPS-data i GPS-informationsfeltet. Der er ingen strøm på GPSmodtageren GPS-modtageren er ikke forbundet med terminalen Der er valgt en forkert GPSkilde Der er indstillet en forkert baudrate Forkert konfiguration af modtageren Kontroller GPSmodtagerens strømforsyning Kontroller forbindelsen mellem GPSmodtageren og terminalen. Hvis der anvendes serieldata, skal grænsefladen RS232-I benyttes. Hvis der anvendes CAN-data, skal modtageren være forbundet med CAN-Bus. I GPS-indstillingerne skal du kontrollere (jf. kapitel 4.3), om den GPS-kilde er valgt, som aktuelt anvendes. I GPS-indstillinger (smgl. kapitel 4.3) skal du, når der anvendes serielle data, indstille den samme baudrate, som er konfigureret med din modtager. Kontroller hvilken konfiguration, som er nødvendig for din anvendelse (jf. f.eks. kapitel i brugsanvisningen for CCI.Command), og sammenlign denne med den aktuelle konfiguration af din modtager. Du kan finde oplysninger om, hvordan modtageren kan kalibreres, i brugsanvisningen for din GPS-modtager. Forkert lægning af kabler Kontroller om lægningen af dine kabler stemmer overens med forbindelserne, som er illustreret i denne brugsanvisning (jf. kapitel ). 19

20 Pos: 16 /CC-Isobus/**** Seitenumbruch Pos: 17 /CC-Isobus/Garanti 1 Pos: 19 /CC-Isobus/Kontaktadr 1 Pos: 20 /CC-Isobus/**** Seitenumbruch Menustruktur 6 Menustruktur 20

21 Pos: 21 /CC-Isobus/Gl 1 === Ende der Liste für T extmar ke Inhalt === Glossar 7 Glossar CCI CCI.Command CCI.GPS GPS HDOP ISOBUS Terminal Touchscreen Competence Center ISOBUS e.v. GPS-sporstyring og -delbreddekobling GPS-indstillinger og traktorgeometri Global Positioning System. GPS er en satellitstyret positionsbestemmelse. Kvalitetsværdi for GPS-signaler ISO11783 International standard for dataoverførsel mellem landbrugsmaskiner og - redskaber. CCI 100 eller CCI 200 ISOBUS Terminal Berøringsfølsom skærm. Med denne skærm er det muligt at betjene terminalen. 21

22 Knapper og symboler 8 Knapper og symboler CCI.GPS Vælg GPS-kilde Angiv baudrate Vælg afgrødetype Bekræft valg eller indlæsning Angiv Afstand A Angiv Afstand C GPS-indstillinger Angiv Afstand B GPS-information Geometriindstillinger Trækstang Trækkugle Trækkrog Trepunktsstang Skift til højre Skift til venstre Skift opad Skift nedad 22

23 Indeks 9 Indeks A Afstand A Afstand B Afstand C Angiv Afstand A Angiv Afstand B Angiv Afstand C B Betjening... 9 C CCI.GPS G Start... 9 Geometriindstillinger Glossar GPS Info GPS-indstillinger GPS-modtager... 7 I Ibrugtagning... 6 Montere terminal... 6 Tilslutte terminal... 6 Indledning... 4 K Knapper og symboler M Menustruktur P Problemafhjælpning R Reference... 4 S Sikkerhed... 5 Sikkerhedsoplysninger Symboler... 5 T Tilslutning af en GPS-modtager Tilslutning af terminalen Tilslutning til en GPS-modtager... 6 Tilslutte terminal Forbinde med ISOBUS/spændingsforsyning... 6 V Vælg afgrødetype Vælg GPS-kilde Valg af baudrate

CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v3

CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v3 CCI.Cam Visuel maskinovervågning Brugsanvisning Reference: CCI.Cam v3 Indledning Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst Versionsnummer: v3.06 Indledning

Læs mere

CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v4

CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v4 CCI.Cam Visuel maskinovervågning Brugsanvisning Reference: CCI.Cam v4 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D-49076 Osnabrück Versionsnummer: v4.01 2 1 Indledning...

Læs mere

CCI.Tecu. Traktordata. Brugsanvisning. Reference: CCI.Tecu v5

CCI.Tecu. Traktordata. Brugsanvisning. Reference: CCI.Tecu v5 CCI.Tecu Traktordata Brugsanvisning Reference: CCI.Tecu v5 Indledning Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst Versionsnummer: v5.01 Indledning 1 Indledning...

Læs mere

ISOBUS-Terminal CCI 100/200. GPS-sporstyring og -delbreddekobling. GPS-indstillinger og traktorgeometri

ISOBUS-Terminal CCI 100/200. GPS-sporstyring og -delbreddekobling. GPS-indstillinger og traktorgeometri Brugsanvisning (DA) ISOBUS-Terminal CCI 100/200 ISOBUS-maskinstyring CCI.Cam Visuel maskinovervågning CCI.Control Dokumentation og ordrestyring CCI.Tecu Traktordata CCI.Command GPS-sporstyring og -delbreddekobling

Læs mere

Betjeningsvejledning. Installationsvejledning. ISOBUS-Terminal CCI 100/ 200 CCI.C CCI.C. CCI.Tecu. CCI.Command CCI.GPS. ISOBUS-maskinstyrning

Betjeningsvejledning. Installationsvejledning. ISOBUS-Terminal CCI 100/ 200 CCI.C CCI.C. CCI.Tecu. CCI.Command CCI.GPS. ISOBUS-maskinstyrning Betjeningsvejledning Installationsvejledning ISOBUS-Terminal CCI 100/ 200 ISOBUS-maskinstyrning CCI.C Visuel maskinovervågning CCI.C Dokumentation og ordrestyring CCI.Tecu Traktordata CCI.Command GPS-sporstyring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Installationsvejledning. ISOBUS-Terminal CCI 100/ 200. CCI.Cam. CCI.Control CCI.TECU. CCI.Command CCI.GPS. ISOBUS-maskinstyrning

Betjeningsvejledning. Installationsvejledning. ISOBUS-Terminal CCI 100/ 200. CCI.Cam. CCI.Control CCI.TECU. CCI.Command CCI.GPS. ISOBUS-maskinstyrning Betjeningsvejledning Installationsvejledning ISOBUS-Terminal CCI 100/ 200 ISOBUS-maskinstyrning CCI.Cam Visuel maskinovervågning CCI.Control Dokumentation og ordrestyring CCI.TECU Traktordata CCI.Command

Læs mere

ISOBUS- Terminal CCI 100/200

ISOBUS- Terminal CCI 100/200 ISOBUS- Terminal CCI 100/200 ISOBUS-maskinstyring Brugsanvisning Reference: Menu v4 Indledning Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst Versionsnummer:

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning DGPS/Glonass-modtager AG-STAR Version: V5.20150602 3030247600-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning DGPS-modtager A101 Version: V3.20150602 3030246900-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Kolofon Dokument

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

Positionering Nokia N76-1

Positionering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART. BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80660609 07/2015 - Oversættelse af original driftsvejledningen

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Installations- og opdateringsguide for OpenTele klient 1. maj 2013 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Installation af klient...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015 Side 1 Version 1.0, August 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViseOrd... 3 Opstart og ViseOrd menuen... 4 Skrivestøtte... 6 Ordforslagslisten... 6 Ordforudsigelse... 7 Ordfuldendelse...

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

ON!Track Mobil brugermanual

ON!Track Mobil brugermanual ON!Track Mobil brugermanual Indhold Hvad er ON!Track?... 2 Hvordan downloades ON!Track fra App Store?... 3 Hvordan navigeres i ON!Track Mobile App?... 8 Hvordan tilføjes et generisk aktiv?... 17 (a) Tilføj

Læs mere

PowerView Motorisering Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere

PowerView Motorisering Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere PowerView Motorisering Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere Scene Quickstart guide En fantastisk nyudvikling inden for The Art of Window Styling. Denne guide vil hjælpe dig i gang med dit PowerView

Læs mere

VIP X1600 XFMD. Dekodermodul. Lyninstallationsvejledning

VIP X1600 XFMD. Dekodermodul. Lyninstallationsvejledning VIP X1600 XFMD Dekodermodul da Lyninstallationsvejledning 2 da VIP X1600 XFMD Instruktionerne i Lyninstallationsvejledning refererer til VIP X1600 XFMD-dekodermodulet.! FORSIGTIG! Du skal altid sætte dig

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Installations- og opdateringsguide for OpenTele klienter 09. marts 2015 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Installation af Android klient

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

VideoJet X10/X20/X40. Netværksvideoserver. Lyninstallationsvejledning

VideoJet X10/X20/X40. Netværksvideoserver. Lyninstallationsvejledning VideoJet X10/X20/X40 Netværksvideoserver da Lyninstallationsvejledning VideoJet X10/X20/X40 Generelle oplysninger da 2 1 Generelle oplysninger Disse instruktioner "Lyninstallationsvejledning" refererer

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data Generelt Generelt Dette afsnit beskriver brug af Næsgaard PocketMark. PocketMark er i princippet en miniudgave af Næsgaard Mark.NET som kan køre på en lommecomputer. Lommecomputeren skal anvende styresystemet

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER, INSTALLATION - GEMALTO GSMMODEM

HSYCO/ALARMS MANAGER, INSTALLATION - GEMALTO GSMMODEM Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER, INSTALLATION - GEMALTO GSMMODEM 2.5. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - GEMALTO GSMMODEM Et af formålene med Alarms Manager

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

FODFORM & DIGITALT BIOTHESIOMETER MANUAL DANSK (BRUGER MANUAL)

FODFORM & DIGITALT BIOTHESIOMETER MANUAL DANSK (BRUGER MANUAL) FODFORM & DIGITALT BIOTHESIOMETER MANUAL DANSK (BRUGER MANUAL) G&G MediCare ApS Vejlevej 48 DK-7000 Fredericia Tel: +45 76 20 00 01 email:info@gg-medicare.dk www.gg-medicare.dk Introduktion Benytter du

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Trimble CFX-750 Displayet

Trimble CFX-750 Displayet Hurtig start til Trimble CFX-750 Displayet KØRESKÆRMEN Trimble CFX-750 -displayet er en trykfølsom skærm, som er konfigureret til at reagere, når man rører ved ikonerne på skærmen. Ikonerne på skærmen

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DVI SMART CONTROL. Installationsguide og vejledning

DVI SMART CONTROL. Installationsguide og vejledning DVI SMART CONTROL Installationsguide og vejledning DVI energi Industrimarken 2C DK-9530 Støvring Tlf. +45 9835 5244 info@dvienergi.com www.dvienergi.com Sådan virker DVI Smart Control En server hos DVI

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

Funktionstest af landbrugssprøjter TEST AUTO SECTION CONTROL: 1. Følgende skal bruges til denne test - AS7500. 1.1 Skærmpanel. Sprøjtejeejer.

Funktionstest af landbrugssprøjter TEST AUTO SECTION CONTROL: 1. Følgende skal bruges til denne test - AS7500. 1.1 Skærmpanel. Sprøjtejeejer. Funktionstest af landbrugssprøjter Testprotokolnr: Sprøjtejeejer Dato og sted Adresse Tlf.nr. TEST AUTO SECTION CONTROL: 1. Følgende skal bruges til denne test 1.1 Skærmpanel Tjek serienr. Er alle knapper

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp?

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp? Tak fordi du valgte Brug for oplysninger? Brug for hjælp? www.somfy.com 1 boks, 3 miljøer, 3 applikationer 3/45 Skift til tilsluttet tilstand 3 applikationer for at styre enhederne i hjemmet i tilsluttet

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict250eg

Installationsvejledning til Countertop ict250eg Installationsvejledning til Countertop ict250eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0126 1. Indledning

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Installation af GPS med tilslutning til USB port

Installation af GPS med tilslutning til USB port Indholdsfortegnelse Opsætning af GPS-tilslutning... 1 1: Installation af driver... 2 2: Opsætning af COM-port... 2 3: Vælg COM-port i DLS NG... 3 4: Brug af GPSViewer testprogram... 5 5: Hvis COM-port

Læs mere

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX Brugsvejledning ABAX Kørebog www.abax.dk The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Indhold Til lykke med dit valg af ABAX kørebog 3 Brug af kørebogen 3 Menuer 3 Kørebog 4 Turdetaljer 5 Slå ture sammen

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning BASIC-Terminal Version: V7.20160121 30322511-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Kolofon Dokument

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Positionering 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning

Installations og betjeningsvejledning Installations og betjeningsvejledning EKRUCBS Installations og betjeningsvejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse For brugeren 2 1 Knapper 2 2 Statusikoner 2 Til installatøren 3 3 Oversigt:

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere