Protektor for hiv-danmark Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protektor for hiv-danmark Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV"

Transkript

1 Henriette Laursen bliver Hiv-Danmarks første protektor. December årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Protektor for hiv-danmark Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV Den 1. december 2014 tiltræder Henriette Laursen som protektor for Hiv-Danmark. Medlemmer og andre interesserede kan møde vores protektor kl i Kafe Knud, Skindergade 21 kld, 1159 Kbh. K, når Henriette Laursen formelt tiltræder som foreningens protektor. Til VI&HIV udtaler Hiv-Danmarks formand, Helle Andersen: Vi er rigtig glade for, at Henriette har valgt at takke ja til at blive protektor for Hiv-Danmark. Vi har jo kendt Henriette igennem mange år og samarbejdet med hende om hivstraffeloven, patienters rettigheder, kampagner, forskning og meget andet. Vi har ikke tidligere haft en protektor, men der var ingen tvivl om, da Henriette afgik som direktør for AIDS- Fondet, at vi nu fik en enestående mulighed for at få en protektor med en gennemslagskraft og en omsorg for hiv-smittede, som er helt unik. Vi ser derfor frem til vores samarbejde om at fremme rettigheder for hiv-smittede, skabe netværk og udvikle vores informationsvirksomhed over for hiv-smittede og pårørende. Kort om Henriette Henriette Laursen er opvokset på Fyn. Hun blev uddannet fra jura på Aarhus Universitet i 1993 og arbejdede for Kammeradvokaten, inden hun i 1998 skiftede til direktørstillingen i AIDS- Fondet. Som AIDS-Fondets direktør var hun i mere end 16 år med til at profilere Fondet som en væsentlig aktør i den danske og udenlandske hivdebat. Hun er en ivrig fortaler for hivsmittedes rettigheder og kæmper mod stigma og diskrimination. I dag arbejder Henriette Laursen som generalsekretær for Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). DUF er en serviceog interesseorganisation for hen ved 70 ungdomsorganisationer. Om protektoratet Henriette Laursen har takket ja til at varetage protektoratet for Hiv-Danmark, hvor hun vil fungere som am- bassadør og frontfigur for Hiv-Danmarks forskellige indsatsområder. Man vil derfor i fremtiden kunne møde Henriette i forbindelse med større arrangementer og festlige begivenheder i Hiv-Danmark. Hiv-sagen har igennem rigtig mange år været en hjertesag for mig og det ændrer sig ikke bare, fordi jeg har skiftet arbejde. Jeg er meget glad og stolt over, at Hiv-Danmark har bedt mig være deres protektor. Jeg glæder mig til at kæmpe videre for hiv-smittedes rettigheder og for at hiv-smittede kan få samme omsorg som alle andre. Hiv-Danmark ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Vi ser frem til at møde jer i det nye år!

2 Glasgow 2014 Af Jens M. Wilhelmsborg, Formand for Medicinsk Udvalg I begyndelsen af november 2014 afholdt det europæiske infektionsmedicinske selskab (EACS) en konference. Ca forskere, læger, sygeplejersker og aktivister var samlet til konferencen i Glasgow, Skotland. Konferencen afholdes hvert andet år med et særligt fokus på europæiske forhold, men den krydses ofte med et par internationale indslag med oplæg og posterpræsentationer fra rundt om i verden. Konferencen har ingen sideløbende spor, hvilket gør det forholdsvis nemt at overskue den. Konferencen er traditionelt inddelt i en række emneområder; interesserede kan se nærmere på hivglasgow.org. Til VI&HIV har vi valgt at fokusere på medicinske interaktioner og hepatitis. Medicinsk interaktion 2 Cytochromer var et af de nye spændende emner på konferencen. Oversat til forståeligt dansk handler det om, at forskerne nu har en bedre forståelse af, hvordan medicinen transporteres fra blodbanen og ind i resten af kroppen. Når man taler om cytochromer, så forkortes de med CYP efterfulgt af forskellige tal. Det er interessant at forstå de foreskellige funktioner for disse transportere, især også hvis anden medicin benytter samme transportere. Kan det være forklaringen på, at der kan opstår kø eller der ligefrem sker en manglende optag af medicin, så man ikke opnår den tilsigtede effekt? Vi skal ikke påstå, at vi forstår det hele i detaljer, men det er spændende at følge, hvor nuanceret en diskussion man efterhånden kan tage om medicin, dens effekt og påvirkning på anden medicin samt de mulige bivirkninger. Det stadig mere fokuserede blik, som vores læger formår at tage, er vigtigt i forhold til, at vi med alderen måske begynder at få ordineret andre typer af medicin for livsstilssygdomme som f.eks. hjertekarsygdomme. En gruppe forskere tilknyttet Liverpool Universitet i England har udarbejdet en oversigt over hiv-medicin og dens påvirkning af anden almen udbredt medicin på deres hjemmeside ( Her finder man også en oversigt over, hvordan hiv-medicin virker sammen med forskellige typer af p-piller og en række velkendte rekreative stoffer (dem der også kaldes for illegale stoffer som f.eks. ecstacy, morfin og cannabis). Om de rekreative stoffer kommenterede læge Marta Boffito fra Chelsea and Westminster Hospital i London på en af de indledende work shop før selve konferencen, at de som læger nok ikke har den nyeste viden om og kender alle navne på forskellige rekreative stoffer og deres indvirkning på hiv-medici nen. Hun sendte derfor en lidt skelmsk opfordring til, at man i lærerbøgerne fik opdateret afsnittet om opiater (morfinpræparaterne) og anden medicin, da det sjældent svarede til de spørgsmål, som man som læge blev mødt med i klinikken. Store forskelle i Europa I Glasgow blev der fremlagt en række studier, som har undersøgt adgang til hiv-behandling på europæisk plan. Man bruger typisk begrebet kaskade (re: treatment cascade), hvor man ser på antallet af hiv-konstatering til antallet af velbehandlede hiv-smittede. I et land som Danmark mener man, at ca. 90% af alle hiv-smittede er testede (efterladende et mørketal på 10%), af de kendte tilfælde er ca. 90% er behandling, hvoraf igen 90% er velbehandlede. Man kan således sige, at ca. 8 ud af 10 hiv-smittede således er velbehandlet. I Østeurope er situationen næsten direkte omvendt! Forebyggelse i Rusland er næsten ikke-eksisterende, og man anslår at blot 2 ud af 10 er i hivbehandling. Når man så ser nærmere på den hiv-behandling, der tilbydes, så kan man se store forskelle. 3 ud af 4 hiv-smittede påbegyndes først behandling, når immunfunktionen er nået ned på 350, hvis de ikke udviser nogen form for symptomer. I Vesteuropa gælder dette for 1 ud af 4 (og inkluderer i Vest også personer, der er testet sent i infektionsforløbet). Brugen af restistens-testning for at se, hvilken behandling, der kan bruges, foretages i ca. 9 ud af 10 tilfælde i vest, men kun i 2 ud af 10 i øst. Efter behandlingssvigt testes i vest ca. i 9 ud af 10 tilfælde, i øst i 6 ud af 10 tilfælde. Kamilla Grønborg Laut fra CHIP (Copenhagen HIV Program, www. cphiv.dk) fremlagde på konferencen resultaterne fra et spørgeskema, som CHIP havde sendt til 97 klinikker rundt om i Europa. Omkring 80 svarede tilbage, heraf 12 ligger i Østeuropa! Undersøgelsen tegner et billede af store forskelle i kvaliteten i hiv-behandlingen. Østeuropa er tilmed en af de regioner i verden med den største nye tilgang af hiv-smittede, som hovedsaglig bliver drevet af stofbrug. Hepatitis møder hiv Fokus på hepatitis C her på konferencen i Glasgow virker på denne baggrund som en meget mere Vesteuropæisk diskussion; man kunne måske sige, at hepatitis C-behandlingen må bygges på et ordentligt fundament af hiv-behandling for at kunne være virksom. Hvis hiv-behandlingen mangler, så er det svært at forestille sig nogen effektiv behandling for hepatitis C. Problemerne bliver kun værre, når man ser på andre sygdomme som f.eks. Tuberkulose (TB). Her udmærker Øst sig igen med en langt mere fragmenteret indretning af behandlingen, når behandling for TB ikke kan foregå på en hiv-klinik. Det gør hiv-behandlingen til en behandling for de få, dem uden behov for stofbrugsbehandling, dem uden anden tilstødende sygdom og livsstilsproblematikker, og giver det indtryk, at man i udgangspunktet skal være meget ressourcestærk for at kunne modtage og tåle behandling i det østlige af Europa. På kan du læse indtryk fra konferencen under fanen til højre, som hedder blog. Klik derefter på underfanen konference. Læs mere om CHIPs spørgeskema på php/jias/article/view/19504 Vi følger op i næste VI&HIV med mere medicinsk nyt fra konferencer.

3 FOREBYGGELSE Med Silicone-Ring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV International Partnership for Microbicides (IPM) besøgte den 12. november 2014 Danmark for at give en opdatering på arbejde med at udvikle nye typer af forebyggelse mod hivsmitte. IPM har i mange år kæmpet for udviklingen af forskellige former for forebyggelse mod hiv. Deres arbejde har koncentreret sig om at målrette og forbedre præventionsmetoder til kvinder som supplement til forebyggelsen med brug af kondomer. Kondomet yder effektiv beskyttelse, men erfaringerne viser, at det er kun i nogen udstrækning er tilgængeligt for kvinder. Der er derfor brug for prævention, som kvinder i højere grad selv kan bestemme over. Daviripine-ringen På et møde i København i november 2014 blev der fremlagt data om en silicone-ring, som indeholder et midlet Daviripine. Daviripine er ikke godkendt som hiv-medicin. Det afprøves som et forebyggelsesmiddel mod hiv i to formuleringen, hvor det enten udskilles over 1 eller 3 måneder. Ringen placeres rundt om livmoderhalsen. I øjeblikket afprøves ringen over 20 steder i det sydlige Afrika hos kvinder i alderen 18 til 45, som ikke er hiv-smittede. De foreløbige resultater har vist, at silicone-ringen virker fint sammen med anden medicin og har god omsætning i kroppen. Foruden den Daviripinebaserede ring er der forsøg med en ring, som indeholder Tenofovir. Tenofovir er en hiv-medicin, der bliver markedsført som Viread. Men modsat Daviripine er Tenofovir mere vandopløselig, og derfor sværere at anvende i en ring ved livmoderhalsen. Teknologien bag Ringen bygger videre på metoder, som allerede er i brug i dag: Forebyggelse af smitte af barn med velbehandlede hivsmittede gravide (PMTC), velbehandlede hiv-smittedes mindskede risiko for at smitte deres partnere (TasP), behandling af ikke-smittede med risikoadfærd for at hindre smitte (PrEP og PEP) og senest mandlig omskæring for at nedsætte risiko for at manden bliver smittet. Den helt klare fordel ved siliconeringen er dog, at den potentielt vil kunne kombineres med p-piller, og derved nå et meget bredt publikum. I IPMs konsultationer med de lokale landes regeringer, hvor de forskellige forsøg er sat igang, har der været udtrykt ønske om en bedre forebyggelse af teenagegraviditeter. Ved at kombinere dette med et hiv-forebyggelses middel, vil man kunne opnå en bredere appeal og udbredelse af ringen. IPM arbejder samtidig på at få flere typer hiv-medicin gjort tilgængelig til silicone-ringen for at give flere valg og derved en større udbredelse. Erfaringerne på nuværende tidspunkt De foreløbige opgørelser viser, at der ved tilbagelevering af ringene hos ca. 1/5 stadig har kunnet måle en høj mængde reststof. Det stiller spørgsmål til, hvornår ringen har været i brug. Man ved ikke, om den punktvise brug hos 1/5 hænger sammen med sex-mønstre, men opfølgning på studierne i begyndelsen af næste år vil fortælle mere om, hvor sikker metoden generelt har været i at forhindre nye tilfælde af hiv. Silicone-ringen har dog klare fordele: Ingen rapporterer om bivirkninger eller at ringen kunne føles under brug. Silicone-ringen er tænkt i forbindelse ved vaginal sex. I prøver er der er dog også observeret koncentrationer af Daviripine i endetarmen. Der er dog ikke indikation for brug ved anal samleje*. Det har ikke været problemer med at finde kvinder, som ønsker at deltage i disse undersøgelser af ringen. Selve siliconeringen vist sig at være meget holdbar. Den kan holde mindst 5 år, og den er ikke temperarturfølsom. Det har betydning i forhold til en potentiel produktion og opbevaring. Ringen forventes at skulle produceres i ca. 50 mio. enheder for at være et rentabelt alternativ. Det vil sige, at IPM også skal have donerer og modtagerlandene til at forpligte sig på at gøre ringen tilgængelig for deres landes kvinder. Såfremt der opnås en god effekt med ringen, så vil det være vigtigt at få denne metode med i WHO-anbefalinger for hiv-forebyggelse, fordi anbefalingerne følges af de fleste afrikanske lande. Undersøgelse af silicone-ringen begyndte i april 2012 og afsluttes i Foreløbige resultater om effekten forventes dog allerede at være klar på CROI, som er stor international hivkonference i USA i februar Perspektiver for hiv Desværre er denne metode endnu ikke tiltænkt anvendt i Østeuropa eller Asien, selvom den kunne have et stort potentiale i de lande med stofbrugsepidemier, der smitter deres partnere seksuelt. Ringen virker relativt hurtigt, fra ca. 4 timer og frem. Desværre har det aktive stof i ringen med sin nuværende formulering ikke nemt ved at sprede sig til resten af kroppen. Det kunne ellers være interessant, så den f.eks. kunne bruges efter man havde udsat sig for en smitterisiko, eller endnu mere interessant måske kunne anvendes som depotbehandling til hiv-smittede kvinder. * Ved PrEP, hvor Truvada har været ordineret som tablet, har man kunne eftervise højere koncentrationer i endetarm end i skede.

4 Fokus på kvinder Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV VI&HIV er taget på Hvidovre Hospital for at tale med læge Anne-Mette Lebech, om der er specielle forhold, der gør sig gældende for kvinder, der lever med hiv. Hvad er interessant i forhold til hivbehandlingen af kvinder i dag? Er der forskel mellem køn på effekt og bivirkninger? Der er ingen forskel på virkningen af hiv-medicinen hos kvinder og mænd. Overordnet kan man sige, at bivirkninger til hiv-behandling synes at være meget ens. I en opgørelse fra den Danske Hiv-Kohorte lavet af Kristina Thorsteinsson fandt vi heller ingen forskel i andel af kvinder og mænd, der skiftede behandling pga. bivirkninger inden for det første år af behandlingen. Der er enkelte hiv-præparater, som f.eks. Viramune (Nevirapin), hvor vi ved, at der er hyppigere leverpåvirkning hos kvinder end hos mænd i forbindelse med behandlingsstart. Derfor er vi mere påpasselige og afstår fra at anvende stoffet hos kvinder med et højt CD4-celletal, der starter i behandling. Kvinder og mænd tåler hiv-behandlingen lige godt. Hvad når man smider kondomet og i stedet bruger p-piller? Vi har jo samtaler om, at risikoen for at smitte seksuelt med hiv er meget lille, når man er velbehandlet med umåleligt virusmængde i blodet. Det får nogle af vores kvindelige patienter og deres partnere til at droppe kondomet. Er det tilfældet, så er det vigtigt at overveje, om der er behov for andre former for prævention. Her er vi jo lidt ved en skillevej, i det vi som sundhedspersonale er opdraget til udbrede kondombudskabet. Men droppes kondomet er det vigtigt at drøfte, hvilken form for prævention, som kan anvendes af kvinder, der lever med hiv. Hvorfor det? Undersøgelser har vist, at nogle former for hiv-medicin f.eks. stocrin og nogle af proteasehæmmerne nedsætter effekten af p-pillerne, så de ikke yder sikker beskyttelse mod graviditet. Ved andre proteasehæmmere, f.eks. Reyataz, er det vigtig at anvende p-piller med et indhold af etinyløstradiol på mindst 30 mikrogram for at være sikre på at opnå beskyttelse mod graviditet. Møder du f.eks. en kvinde, hvor p-pillerne ikke yder sikker beskyttelse mod graviditet pga. hiv-behandlingen, øger du så dosis af p-pillerne? Nej, det giver slet ikke mening at f.eks. tage 2 p-piller hver dag. Det må frarådes. Hvis ikke der kan findes en acceptabel anden præventionsform som f.eks. spiral, og der er behov for p-piller, kan vi nogle gange vælge at skifte selve hiv-behandlingen. Det fælles medicinkort har vist mig, at nogle af mine kvindelige hivpatienter også tog p-piller, uden at jeg havde været opmærksom på det. Det har typisk været deres egen læge, der har skrevet recept på p-piller. Jeg oplever dog generelt, at det faktisk er godt at bringe spørgsmålet om prævention på banen over for kvinder. De fleste kvinder er ikke klar over, at der kunne være problemer med nedsat effekt af p-piller, når de samtidig tager hiv-medicin. Hvordan er det med graviditet? Risikoen for mor-til-barn smitte med hiv er mindre end 1% hos kvinder, der er i hiv-behandling og har umålelig virusmængde i blodet. Det er vigtigt at undestrege, at hivbehandling under graviditeten ikke er forbundet med en øget risiko for fosterskader. Og heller ikke med brugen af efavirenz (Stocrin), som vi ellers tidligere troede, fordi nogle dyreforsøg havde vist en mulig sammenhæng. Hiv-smittede kvinders graviditet er ligeså uplanlagt som ikke-smittede kvinders. En dansk undersøgelse, hvor man spurgte hiv-smittede kvinder om deres graviditet, oplyste ca. en tredjedel, at den ikke var planlagt. Den skete bare, og på den måde ligner det billedet på virkeligheden for alle andre kvinder. Er det nemt at tale om graviditet? Ja, det er mit indtryk. Folk vil faktisk gerne tale om det. Mænd og kvinder, som er nydiagnosticeret er ofte optaget 4

5 FAKTA På verdensplan udgør kvinder over 50% af alle hiv-smittede. I Danmark udgør kvinder ca. 25% af hiv-smittede. De ca kvinder, der lever med hiv i Danmark, stammer ca. 40% fra Danmark, 40% fra Afrika og de resterende 20% fra Asien eller andre lande. af, om de vil kunne få børn, og bringer det selv på banen meget tidligt. Nogle gange er det en stor lettelse for patienter, der lige er diagnosticeret med hiv at få at vide, at man kan få børn, og at risikoen for smitte et foster og/eller partner er meget lille. Det er ofte et godt eksempel på, hvor effektiv hivbehandlingen er, og at det giver muligheden for en normal tilværelse. Men det er mit indtryk, at efterhånden så er de fleste hiv-smittede, yngre som ældre, godt informeret om fertilitet. Hvordan er det med screening for livmoderhalskræft? I Danmark indkaldes kvinder i aldersgruppen år via brev til screening for livmoderhals kræft hvert 3. år og fra år hvert 5. år. Anbefalingerne for hiv-smittede kvinder er, at de bør lade sig undersøge for celleforandringer en gang om året, da der er en øget forekomst af celleforandringer. Vi kan imidlertid se, at langt fra alle hiv-smittede kvinder får gjort dette. En del af problemet kan selvfølgelig være, at vi ikke kan tilbyde at foretage disse celleprøver ved kontroller i hivambulatoriet. Kvinderne skal selv opsøge egen læge ud over deres hiv-kontroller. Det ville sikkert være nemmere for vores kvindelige patienter, hvis det var muligt at få samlet undersøgelserne et sted. Der ligger måske også en pædagogisk opgave for os i at lære de praktiserende læger, at hiv-smittede kvinder skal tilbydes undersøgelse for celleforandringer årligt, så kvinderne ikke selv skal forklare dette. Er der specielle forhold, der gør sig gældende med overgangsalderen for kvinder, der lever med hiv? Undersøgelser tyder på, at hiv-smittede kvinder går i overgangsalderende tidligere end andre kvinder. Vi kender ikke årsagen til dette. Overgangsalderen strækker sig som regel fra mellem års alderen. Symptomer på overgangsalderen er uregelmæssige menstruationer, ligesom en del oplever hede- svedeture og lokale gener fra underlivet. Årsagen er nedsat produktion af de kvindelige kønshormoner. Vi ved, at kvinder, som kommer tidligt i overgangsaldere, har højere risiko for knogleskørhed, fordi knoglemassen begynder at aftage. Kvinder, der tillige er tynde/spinkle, som er rygere har også en højere risiko for at udvikle knogleskørhed. Så hos hivsmittede kvinder, som ryger og/eller er tynde/spinkle, er jeg særlig opmærksom på risikoen for knogleskørhed. Den typiske behandling mod knogleskørhed er D-vitamin og kalcium. Hverken D-vitamin eller kalcium påvirker effekten af hiv-behandlingen. Så der er ikke intet til hindre for, at præparaterne kan tages sammen med hiv-medicin. Læge Anne-Mette Lebech samarbejder med læge Terese Katzenstein om de årlige konferencer for hiv-smittede kvinder tilknyttet de infektionsmedicinsk afdelinger på Hvidovre og Rigshospitalet. De er også med i gruppen af læger/ sygeplejersker, som har skrevet de to pjecer, der er målrettet til kvinder: Information til Hiv-smittede kvinder og andre interesserede og Graviditet og børn også en mulighed for HIVpositive. Brochurerne kan findes på Hiv- Danmarks hjemmeside på forskellige sprog, og en opdateret version forventes i løbet af Hiv-Danmark samarbejder med Anne-Mette Lebech og Terese Katzenstein om SHE-programmet, der er mentorprogram for hiv-smittede kvinder. Programmet kan fås i Hiv-Danmarks sekretariat. Næste uddannelsesmøde i SHE foregår den 21. januar Nærmere information kan fås på Hvidovre infektionsmedicinske ambulatorium (tlf ).

6 Opslagstavlen Hiv-Danmark Dagen Læg vejen forbi Hiv-Danmark lørdag den 7. februar 2015, kl , hvor vi sætter fokus på vores mange forskellige frivillige. Mød op og hør om arbejdet som mentor, café vært og bestyrelsesmedlem, og bliv inspireret til, hvordan du kan bruge Hiv-Danmark på ny måde! Foruden de korte oplæg er der lagt op til en social og hyggelig dag for de mange forskellige, som er frivillige i Hiv-Danmark. Det er gratis at deltage og åbent for alle, medlemmer og andre interesserede, som er nysgerrige på at stifte et mere uddybende bekendtskab med foreningen. Hiv-Danmark Dagen afsluttes med et hyggeligt måltid i Kafe Knuds hyggelige rammer. Tilmelding til dagen og middagen foregår med fornavn via på eller på telefon inden mandag den 19. januar Vi håber på at se så mange som muligt! Vi yder delvis dækning af transport for medlemmer, som rejser over bæltet. eller ring til sekretariatet (samme som ovenfor) for at høre nærmere. Fælles Julefest 2014 Lørdag den 20. december 2014 holder vi årets julefrokost i Kafe Knud i Skindergade 21, kld København K fra kl og resten af dagen. Arrangementet er for alle Hiv-Danmarks medlemmer. Find nissehuen frem og tag 100 kr. med til deltagerbetalingen ved indgangen. Så får du til gengæld hyggeligt og festligt samvær, alt hvad du kan spise af dejlig julemad samt øl, snaps og vin til maden. Efter middagen kan der købes drikkevarer i baren. Vi planlægger også lidt hyggelig underholdning i form af en lille juleleg; medbring ikke gaver. Det sørger vi for! Tilmelding til julefrokosten foregår via sms til Helle på mobil senest torsdag den 18. december Kafe Knud har plads til max. 35 personer, og vi bruger først til mølle princippet, så meld dig gerne til allerede nu. Vi glæder os til at se dig, og til at ønske dig god jul. På Hiv-Danmarks vegne, Vagn & Helle Smågrupper Husk ansøgningsfristen til støtte af smågrupper under Hiv-Danmark i 2015 er mandag den 15. december Hiv-Danmark kan støttes med op til kr. under forudsætning af, at Hiv-Danmark opnår tilskudsmidler. Ansøg via Smågrupper fra 2014 skal inden for samme frist sende de sidste bilag med gruppenavn til: Hiv-Danmark, Smågrupper, Vestergade 18E, 4., 1456 København K for at få refunderet udgiftsbilag. December i Kafe Knud World AIDS Dag Mandag den 1. december 2014: Læg vejen forbi Kafe Knud i Skindergade 21, kld København K inden kl og mød vores protektor. Vi holder åbent fra kl med gratis suppe hele dagen, især til alle de frivillige der er ude denne dag. Som sædvanlig har vi 3 lagkager fra La Glace, vi laver juleklipperier og udlodder et par litografier af Claus Bojesen. Banko Søndag den 14. december 2014: Fra kl er Tusnelda Tusindfryd nummerpige med en masse dejlige præmier. Indbetal 60 kr. forinden til 4 plader på konto eller via mobilpay Husk lige at skrive navn på din indbetalingen! Julegæstebud Fredag den 19. december 2014: Fra kl byder Bo Juul Pedersen på traditionel julemad: Lime- og ingefærsmarineret laks, flæskesteg med det hele efterfulgt af ris a la mande. Det koster 250 kr., som inkluderer et glas vin og portvin. Der indbetales som nævnt under Banko, husk dit navn og arrangement! Gæstebud Fredag den 30. januar 2015: Fra kl er bordet dækket, hvor Thomas Rud Rasmussen laver lækkert, højt belagt smørrebrød med citronfromage til dessert. Pris: 150 kr., som inkluderer en snaps og et glas portvin. Der indbetales som nævnt under Banko, husk dit navn og arrangement! Kontingent 2015 I løbet af januar 2015 sender vi opkrævninger ud på eller med brev. Nogle af dobbeltmedlemskaberne af Positivgruppen og Hiv-Danmark håndteres af Positivgruppen, og du hører derfor ikke fra os. Vi har været glade for din støtte i 2014 og håber, at du vil fortsætte i 2015 samt opfordre andre til at blive medlem. Jo flere medlemmer, jo bedre kan I støtte Hiv-Danmarks arbejde for hiv-smittede og pårørende i Danmark. Husk, at alle kan blive medlem af Hiv-Danmark. Kontakt os på World Aids Dag Hiv-Danmark Søndag den 30. november 2014: I København inviterer MIX COPENHA- GEN til miniserie-marathon på den rørende, svenske miniserie Torka aldrig tårar utan handskar i Empire Bio på Nørrebro fra kl Der er slået hele 100 kr. af billetprisen, så vi giver dig en billig og fantastisk tur i biffen til KUN 50 kr.! MIX håber derved, at du vil støtte Hiv-Danmarks arbejde ved at donere det, du sparer på billetten. Kom til en hyggelige eftermiddag, hvor vi viser seriens tre afsnit. Eventet er omtalt på Facebook: events/ / World AIDS Dag Mandag den 1. december 2014: Udstilling af Bodymapping i Kristuskirken, Baggesensgade 7, 2200 København N. Udstillingen er åben fra kl , hvor der udstilles 28 bodymaps og 2 navnetæpper. Kl er der musik ved bassist David Vang og kl følger fernisering, hvor Hiv-Danmarks formand fortæller om sit Bodymap. Kafe Knud, Skindergade 21, kld., 1159 København K, holder åbent fra den 1. kl Mød Hiv-Danmarks nye protektor kl og se program under Kafe Knud midt på denne side. Husk også at kigge efter alle de mange andre arrangementer så den traditionelle Julekoncert den 30. november 2014 og Lys på Nytorv den 1. december Se mere om alle aktivi teterne, som er beskrevet mere detaljeret på

7 START Artiklen baserer sig på en engelsk webartikel af Simon Collins fra i-base.info, publiceret i TheBody.com den 21. november START-Studiet kommer til at ændre på den måde, som vi ser på behandling og på hiv. START er en forkortelse for det mere mundrette strategisk timing af antiretroviral behandling. Det store spørgsmål i START er, om den enkelte generelt vil opnå et bedre resultat af at påbegynde behandling med et CD4-tal over 500 sammenlignet med at vente til 350. I dag ved vi, at det er nødvendigt at opstarte behandlingen ved 350 for at undgå risiko for tilstødende sygdom. Vi ved også, at folk, som begynder ved 350, kan opnå en nær normal forventet levetid. Diskussionen om hvornår behandlingen bør opstartes er igennem de senere år rykket op til 500 i en blanding af hensyn til både den enkelte og folkesundheden. Men hvad er fordelen for den enkelte ved at påbegynde behandlingen tidligere? Hvis START-studiet viser en individuel fordel ved tidlig igangsat behandling, kan det ændre behandlingsvejledningerne globalt. Fordele og ulemper Med START vil man kunne se nærmere på risikoen ved at påbegynde behandling tidligt. Den direkte risiko som bivirkninger og den mere langsigtede som risikoen for resistens. Det er vigtigt at undersøge, om tidlig opstart også vil have en indvirkning på den enkeltes evne til at passe behandlingen, også kaldet adhærens eller komplians. Hvis en for tidligt påbegyndt behandling ikke følges nær så godt som senere iværksat behandling, og der opstår resistens, kan det betyde en risiko for at miste fremtidige behandlingsmuligheder, uden at det reelt har haft nogen medicinsk gavn. Folkesundhedsaspektet er også vigtigt at få et bedre indblik i. Ved mange af de kendte tilfælde af hiv er der ingen risiko for at overføre hiv til andre. Den hiv-smittede kan f.eks. have en i forvejen hiv-smittet partner, konsekvent altid bruge kondom eller ikke være seksuelt aktiv. Beslutningen om at påbegynde behandling kan derfor ofte kun være rent fokuseret på de kliniske fordele. Andre væsentlige folkesundhedsaspekter, som har været diskuteret i årevis, vil også blive bedre belyst med START. Udgør rygning en større risiko-faktor for hiv-patienter end andre? Fremskynder hiv eller hiv-medicin aldringsprocessen og demens hos hivsmittede osv. Fordelen ved tidlig iværksat behandling baserer sig i dag langt hen ad vejen på tro. Derfor er det vigtigt at få et datagrundlag med viden, som kan oplyse os. Er der en fordel, eller gør det måske ikke den store forskel, så længe hiv-behandlingen påbegyndes i tide og den følges efter anvisningen? Nogle gange har folk brug for tid på at indstille sig på at tage en behandling, som skal følges resten af deres liv. Resultaterne START kommer ikke til at fortælle os om det mest optimale CD4-tal til at påbegynde behandling. START vil opgøre, hvor sikker og effektiv tidligere iværksat behandling kan være. Det vil heller ikke vise os effekten af endnu ikke markedsførte lægemidler; det gælder dog for enhver undersøgelse. START vil give os et indblik i risikoen ved at leve med ubehandlet hiv, når immunfunktionen stadig er høj. Og vigtigheden af, at vi får gennemført et sådanne studie har vi lært af historien. For omkring 10 år siden gennemførte forskere SMART-studiet (Strategies for Management of Anti-Retroviral Rreatment), der så på, om pauser i tabletindtag kunne være en behandlingsstrategi. Medicinen virkede godt, men der var også en bekymring for bivirkningerne ved behandlingen. Pauser kunne måske reducere risikoen for bivirkninger. Før SMART var mange overbeviste om, det ville være sikkert at tage en behandlingspause. Det gjaldt førende læger, forskere og aktivister og en stor andel af hiv-smittede. Efter SMART, hvor der blev påvist en øget risiko for dødelighed blandt gruppen som foretog pauser i behandlingen, var ingen længere overbevist om fordelene. SMART ændrede radikalt opfattelsen og retningen inden for forskningen af hiv. Så uanset resultatet af START-studiet, så vil undersøgelsen kvalificere både retningslinjerne for hiv-behandling, og den behandling den enkelte patient modtager i klinikken. FAKTABOKS Fra december 2009 og frem til januar 2014 er mere end hiv-smittede fra 36 lande blevet inkluderet i START-studiet. CHIP koordinerer en del af studiet i Europa for 56 af de 229 forskellige hiv-behandlingssteder, der deltager. Resultaterne af START forventes i begyndelsen af I studiet bliver folk randomiseret i forhold til at starte tidligt eller sent. Ved ikke at lade folk selv vælge har det været nødvendigt at balancere faktorer i hver gruppe, som sandsynligvis vil kan påvirke resultaterne. Det omfatter uddannelse, indkomst, motivation, rekreativt stofbrug, rygning, land, co-infektion og genetik. Ved at inkludere personer forventes eventuelle forskelle at være reelle snarere end tilfældige, og yderligere kunne give et indblik i spørgsmål om f.eks. aldring og mental sundhed, som begge er komplekse emner. Simon Collins er redaktør på flere hivmagasiner, herunder I-Base i London. Han har deltaget i baggrundsgruppen for SMART og START som community repræsentant. Han overlevede selv, da kombinationsbehandlingen blev tilgændlig i Se hans artikel i fulde uddrag på start-study-could-change-how-welook-at-hiv-treatm.html Du kan også læse mere om STARTstudiet på

8 Klik ind og hør de forskellige personlige historier VI&HIV ISSN Hiv-Danmark Vestergade 18E, 4., 1456 Kbh. V, Tlf.: Husk tidsfrist for indlæg hver den 15. i måneden før udgivelse. VI&HIV udgives april, juni, septem- Hiv-Danmark er en patientforening og paraplyorganisation i Danmark for hiv-smittede, pårøren- ber & december måned. Redaktionen består af de, efterladte og andre berørt af hiv uanset køn, Kontakt vedr. dit medlemskab eller medlemspost 8 Bent Hansen (ansv. red.) og Morten Eiersted (red., alder, seksualitet, politisk tilhørsforhold eller et- stiles ligeledes til eller 8 foto, ill. & layout). VI&HIV trykkes i ca styk. nisk baggrund. Bliv medlem, støt os med 200 kr. Bliv medlem på eller pr. tlf hver tirsdag kl pr. telefon inden fro telefontiden.

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til:

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Eiersted Fra: Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Rye Eiersted Emne: Nyt fra Patientforeningen

Læs mere

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart HIV, liv & behandling Behandlingsstart Denne folder er beregnet til personer, som overvejer at begynde på medicinsk behandling mod deres hiv-infektion. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Ambulatoriebesøget

HIV, liv & behandling. Ambulatoriebesøget HIV, liv & behandling Ambulatoriebesøget Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der går til regelmæssig kontrol på et infektionsmedicinsk ambulatorium. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Bedst eller billigst? Medicin til hiv-smittede i Danmark

Bedst eller billigst? Medicin til hiv-smittede i Danmark Bedst eller billigst? Medicin til hiv-smittede i Danmark Thomas R. Kristensen, bestyrelsesmedlem i AIDS-Fondet, Danmark Mange muligheder Huxi Bach, satiriker og ikke hiv-smittet, og Thomas Buttenschön,

Læs mere

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-positive partner

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende HIV, liv & behandling Om hiv og aids til pårørende Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der ønsker, at deres pårørende får information om hiv, aids og sikker sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv

Læs mere

December 2010 20. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad. Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

December 2010 20. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad. Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV 20. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad Redaktionen på VI&HIV har samlet en række artikler, som desværre ikke nåede deadline for VI&HIV november/december. Hiv-Danmark sender derfor denne

Læs mere

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Ogilvy Healthworld Flere brochurer kan rekvireres hos Abbott på telefon 39 77 00 00 Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Information til HIV-positive kvinder og andre interesserede Sponsoreret

Læs mere

den hiv-negative partner

den hiv-negative partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE INSTRUKTION TIL PERSONALET Ved baseline besøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende det til

Læs mere

kom med udmeldingen, og siden 2009-2010 har det været klart, at smitsomheden er umådelig lille.

kom med udmeldingen, og siden 2009-2010 har det været klart, at smitsomheden er umådelig lille. Den nye levekårsundersøgelse peger på, at ensomhed og udsathed ikke er mindsket de sidste otte år. VI&HIV har mødt Anders Dahl, som er forskeren bag den nye levekårsundersøgelse, for at høre mere om resultaterne.

Læs mere

Information til HIV-smittede kvinder og andre interesserede

Information til HIV-smittede kvinder og andre interesserede Information til HIV-smittede kvinder og andre interesserede Indhold Side HIV-smittet hvad NU?..................................................... 5 Hvad er HIV?.............................................................

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

AIDS-Fondets Priser 2012

AIDS-Fondets Priser 2012 HIV-DANMARK REDAKTION: MOE, AD ISSN 1902-7346 Prismodtagere 2012 Nina Friis-Møller (tv.) Preben Bakbo Sloth Soroptimisterne Ida Davidsen (th.) (Foto: AIDS-Fondet) Juni 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad

Læs mere

P-pille/mini-pille KLAR BESKED

P-pille/mini-pille KLAR BESKED P-pille/mini-pille K L A R B E S K E D Hvad er p-piller? P-piller er tabletter, der indeholder to hormoner, østrogen og gestagen. Sådan virker p-piller P-piller forhindrer ægløsning ved at blokere for

Læs mere

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV POSITIV KVINDE

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV POSITIV KVINDE INSTRUKTION TIL PERSONALET Ved baseline besøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende det til

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV MAND

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV MAND INSTRUKTION TIL PERSONALET: Ved de opfølgende studiebesøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende

Læs mere

At forberede sig på at se en fertilitetsspecialist. Spørgsmål til den kvindelige partner. Tag endnu et skridt fremad

At forberede sig på at se en fertilitetsspecialist. Spørgsmål til den kvindelige partner. Tag endnu et skridt fremad At forberede sig på at se en fertilitetsspecialist Tag endnu et skridt fremad Det kræver stor dygtighed at identificere kilden til fertilitetsproblemer og anbefale den rette behandling. En fertilitetsklinik

Læs mere

Myter øger risiko for hiv

Myter øger risiko for hiv Myter øger risiko for hiv Hiv nyheder Hivzonen den 5. februar 2012 Magasinet Sundhed, som bliver distribueret i et større antal til apotekere, sygehuse, lægeventeværelser, tandlægeklinikker og enkelte

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand

Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand September 2013 23. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand I forbindelse med Priden i København lancerer Hiv-Danmark sin kampagne: Mere sex med hiv-smittede

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kondom er en effektiv præventionsmetode

Kondom er en effektiv præventionsmetode Kondom K L A R B E S K E D Kondom Kondom er en nem præventionsmetode, der kan bruges af alle. Kondomet er lavet af meget tyndt naturgummi og formet som et langt hylster, der rulles på mandens rejste penis

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Hiv-Danmarks Dag uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Opsamling af caféprocessen opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Gratis kondomer er klogt! Af Frank Bentin, kandidat (S) til Københavns Borgerrepræsentation og tidl. formand for Positivgruppen

Gratis kondomer er klogt! Af Frank Bentin, kandidat (S) til Københavns Borgerrepræsentation og tidl. formand for Positivgruppen 19. årgang Gratis kondomer er klogt! Af Frank Bentin, kandidat (S) til Københavns Borgerrepræsentation og tidl. formand for Positivgruppen Efter 10 år uden en landsdækkende sikkersexkampagne gennemførte

Læs mere

3. Indsatsområder - Prioritering af Hiv-Danmarks indsatsområder

3. Indsatsområder - Prioritering af Hiv-Danmarks indsatsområder 3. Indsatsområder - Prioritering af Hiv-Danmarks indsatsområder 3.1 Fortalerarbejde for understøttende lovgivning, hiv-programmer og patientstøtte. Hiv-Danmark ønsker at: Styrke sit mandat blandt hiv-smittede

Læs mere

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV MAND

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV MAND INSTRUKTION TIL PERSONALET Ved baseline besøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende det til

Læs mere

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg

Læs mere

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket En gruppe hiv-smittede spøger i mørket 1000 mennesker i Danmark anslås at være hiv-smittede uden at være blevet testet. De udgør mørketallet` blandt hiv smittede. Kan man få dem i behandling, kan man bremse

Læs mere

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE INSTRUKTION TIL PERSONALET: Ved de opfølgende studiebesøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Det er dog vigtigt at fortsætte med at have et fokus på vaccine for at afsøge de nye og andre muligheder, der lægger sig op ad gængs behandling.

Det er dog vigtigt at fortsætte med at have et fokus på vaccine for at afsøge de nye og andre muligheder, der lægger sig op ad gængs behandling. Sidste nyt Hiv nyheder Hivzonen 8. juni 2009. Hiv-Danmark har skrevet et flot referat fra den nylig afholdte orienteringsaften på Rigshospitalet. H du ikke fået læst referatet i deres nyhedsbrev, kan du

Læs mere

hiv-danmark Dagen Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

hiv-danmark Dagen Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV hiv-danmark Dagen Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV Lørdag den 7. februar 2015 var ca. 40 deltagere samlet til Hiv-Danmark Dagen. Helle Andersen bød velkommen som foreningens formand. Hiv-Danmarks aktiviteter

Læs mere

Hvad kan du gøre for ikke at få livmoderhalskræft?

Hvad kan du gøre for ikke at få livmoderhalskræft? Forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft 1 Livmoderhalskræft Livmoderhalskræft skyldes en virus. Livmoderhalskræft er en alvorlig sygdom. Livmoderhalskræft udvikles langsomt, tit over 10 15 år.

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Ikke kun livmoderhalskræft, men en hel stribe kræftformer med forbindelse til den frygtede HPV-virus truer nu både kvinder og mænd. Flere mænd burde vaccineres,

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

I år afholdes julefrokosten i Ringsted Sportscenter, fredag den 4. december 2015, fra kl. 15 til kl. 02

I år afholdes julefrokosten i Ringsted Sportscenter, fredag den 4. december 2015, fra kl. 15 til kl. 02 I år afholdes julefrokosten i Ringsted Sportscenter, fredag den 4. december 2015, fra kl. 15 til kl. 02 Julestue fra kl. 15 Arrangementet starter med julestue i cafeområdet fra kl. 15 til kl. 17, hvor

Læs mere

Bloddo norer og aids FOTO:MICHAEL BO RASMUSSEN SUNDHEDSSTYRELSEN

Bloddo norer og aids FOTO:MICHAEL BO RASMUSSEN SUNDHEDSSTYRELSEN Bloddo norer og aids FOTO:MICHAEL BO RASMUSSEN SUNDHEDSSTYRELSEN Hvad er aids! Aids er en yderst alvorlig sygdom, som skyldes et virus, der kaldes hiv (human immundefekt virus). Dette virus ødelægger organismens

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-b,t (Paclitaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-d (Docetaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt som

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Prostatakræftforeningen

Prostatakræftforeningen Brevporto Prostatakræftforeningen Prostatakræftforeningen PROPA Jernbanegade 23 B 4000 Roskilde Telefon 33 12 78 28 sekretariat@propa.dk www.propa.dk Prostatakræftforeningen Foreningen har til formål at

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge.

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge. At forberede en konsultation hos en læge En start sammen At træffe en aftale om at konsultere en læge er et af de første positive skridt, du kan tage i retning af at nå dit mål om at få et barn. Det er

Læs mere

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV POSITIV MAND

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV POSITIV MAND INSTRUKTION TIL PERSONALET Ved baseline besøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende det til

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

Patientvejledning. Medicinsk abort

Patientvejledning. Medicinsk abort Patientvejledning Medicinsk abort Du kan få foretaget medicinsk abort hos Aleris- Hamlet i Aarhus. Henvisning fra egen læge er ikke nødvendig. Du kan ringe direkte til Aleris-Hamlet og bestille tid til

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

OBS: Denne annonce er kun et lille eksempel - Denne annonce er kun et lille eksempel

OBS: Denne annonce er kun et lille eksempel - Denne annonce er kun et lille eksempel Læs annoncer Kærester - Venner - Sex - og meget mere... Mærke 00 Den optimistiske fyr OBS: Denne annonce er kun et lille eksempel - Denne annonce er kun et lille eksempel Jeg er en optimistisk hiv-smittet

Læs mere

April 2014 24. årgang Årsberetning 2013

April 2014 24. årgang Årsberetning 2013 April 2014 24. årgang Årsberetning 2013 Mere sex med hiv-smittede 2] Rettigheder 3] Årsmøde 4] Netværk 6] Medicin 8] Kafe Knud 9] Levekår 2013-2014 10] Hiv-overvågning 12] Kvinder & hiv 14] Visioner 15]

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE FÅ OPTIMALT UDBYTTE AF DIN BEHANDLING

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE FÅ OPTIMALT UDBYTTE AF DIN BEHANDLING AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE FÅ OPTIMALT UDBYTTE AF DIN BEHANDLING 1 Følger du din behandling punktligt, særligt i perioden lige efter du påbegynder den - de første tre måneder - kan det lettere blive

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Denne retningslinje erstatter den tidligere version dateret d. 2. august 2016. Væsentligste ændringer

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Foto: Scanpix guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Få styr på dit kaffeforbrug Et stort indtag af kaffe kan føre

Læs mere

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter At smittet med kønsvorter (HPV) Arbejdsopgave Tidsforbrug 30 minutter Forberedelse Kopiering af artiklerne 2.4.A At blive smittet med kønsvorter (HPV) og 2.4.B Fakta om kønsvorter (HPV) eller deling af

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0

Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Patientinformation Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Medicinsk abort fra uge 8+1 til 9+0 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan

Læs mere

Prævention. kondomer og p-piller for den, der vil undgå uønsket. Der findes mange andre præventionsmetoder end

Prævention. kondomer og p-piller for den, der vil undgå uønsket. Der findes mange andre præventionsmetoder end Prævention Der findes mange andre præventionsmetoder end kondomer og p-piller for den, der vil undgå uønsket graviditet. Denne brochure kan give dig et overblik over de mest effektive metoder og deres

Læs mere

Hver fjerde frygter hiv fra et toiletbræt

Hver fjerde frygter hiv fra et toiletbræt Hver fjerde frygter hiv fra et toiletbræt Selvom de fleste af os godt ved, at det ikke kan lade sig gøre, så er hver fjerde dansker usikker på, om man kan blive smittet med hiv gennem tårer eller ved at

Læs mere

Deltager information

Deltager information READ, Bilag 10 Fortroligt Side 1 af 7 Deltager information Protokol DBCG 07-READ, dateret 15. oktober 2009. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige kombinationer af kemoterapi til patienter med brystkræft.

Læs mere

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk Kom med i ET GODT LIV selv med prostatakræft www.propa.dk Få et godt liv selv med prostatakræft Velkommen i s fællesskab 3 ud af 4 mænd over 75 år har kræftceller i prostata, men kun ganske få dør af den

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.:

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 106 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Taletid: Samråd N, O, P (10 min.) Tid og sted: Folketinget,

Læs mere

PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN. Familieambulatoriet

PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN. Familieambulatoriet PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN Familieambulatoriet KONTAKTOPLYSNINGER Spørgsmål vedrørende projektet kontakt: E-mail: auh.projekt.familieplanlaegningsindsats@rm.dk Telefon: 2478

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

E-Journal. Oktober 2011 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad. Oktober 2011. E-Journal

E-Journal. Oktober 2011 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad. Oktober 2011. E-Journal 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad POSITIV DIALOG ÅBENHED OM HIV? BUNDET AF PILLERNE VI GØR EN FORSKEL, DET GIVER MENING FOR MIG MEDICINSK NYT PAUSER, RESISTENS OG MEDICIN HIV OG DINE

Læs mere

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N 2013 Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer Årets Rusprogram Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N Velkomst fra tutorteamet Kære alle dejlige, nye studerende

Læs mere