UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 B027100E - CVT UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. juni 2015 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, Bodil Dalgaard Hammer og Niels Fenger (kst.)). 12. afd. nr. B : Skatteministeriet (advokat Bodil Marie Søes Petersen) mod selskabet (advokat Thomas Gønge i.h.t. proceduretilladelse) Denne sag, der er anlagt ved Retten på Frederiksberg, er ved kendelse af 21. januar 2014 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Sagsøgeren, Skatteministeriet, har nedlagt følgende påstande: Påstand 1: Sagsøgte, selskabet, skal til sagsøgeren, Skatteministeriet, for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2011 betale kr. i chokoladeafgift med tillæg af rente efter opkrævningslovens 7 fra den 19. januar Påstand 2: Sagsøgte, selskabet, skal til sagsøgeren, Skatteministeriet, for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2011 betale kr. i mineralvandsafgift med tillæg af rente efter opkrævningslovens 7 fra den 19. januar 2012.

2 - 2 - Sagsøgte, selskabet, har endeligt påstået frifindelse, dog således at der skal betales dækningsafgift i medfør af chokoladeafgiftslovens 22. Sagsfremstilling selskabet (herefter selskabet ) er en grossist- og produktionsvirksomhed, som bl.a. handler med proteinbarer og drikkevarer med vitamin- og proteinindhold. selskabet udvikler selv dets produkter, idet både proteinbarerne og drikkevarerne produceres i udlandet. Selskabets markedsføring retter sig mod personer, der har fokus på sundhed, helse og fitness, og selskabet betegner selv sine produkter som Fitness Nutrition. Af selskabet hjemmeside fremgår, at selskabet leverer til bl.a. fitnesskæder, større servicestationer og kiosker. selskabet forestår ikke længere aktiviteterne vedrørende selskabet -produkterne, idet aktiviteterne i 2014 blev solgt til selskab 2. Sidstnævnte selskab har videreført aktiviteterne i selskabet selskabet. Produkt 1 Sagen for landsretten angår for det første syv Produkt 1, som ikke længere er i produktion. Seks af de syv Prod har fuldt chokoladeovertræk. Det drejer sig nærmere om produkterne Produkt 1.1 ukt 1 (16,7 % chokolade), Produkt 1.2 (16,7 % chokolade), Produkt 1.3 (17 % chokolade), Produkt 1.4, Produkt 1.8 (18,3 % chokolade), Produkt 1.5 (19,5 % chokolade) og Produkt 1.6 (19,5 % chokolade). Produkt 1 indeholder ikke chokolade. Hovedingredienserne i eksempelvis en Produkt 1.1 er sojaprotein, valleprotein og kostfibre. Produkt 1.5 indeholder ud over chokoladeovertrækket 1,9 % kakao. En enkelt af de for sagen relevante produkter, Produkt 1.7 og indeholder hverken chokolade eller kakao., har yoghurtovertræk Produkt 1 er ifølge selskabet udviklet specielt med henblik på at imødekomme behov hos idræts- og fitness-udøvere. Til støtte herfor har selskabet fremlagt bl.a. følgende oversigt over energiindholdet i en af selskabets Produkt 1 sammenlignet med to chokoladebarer:

3 - 3 - Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen kan oplyse, at sportsprodukter som fødevareproduktgruppe er omfattet af reglerne om særlig ernæprodukt 1.1 Yankie Bar Mars bar Energi (kalorier), indekseret 75, ,34 Protein pr. 100 g 33,8 g 3,0 g 3,8 g Protein, indekseret 1.126, ,67 Kulhydrat (sukker), indekseret 42, ,63 Fedt, indekseret 51, ,00 På den baggrund betegner selskabet selv Produkt 1 som sportsprodukter. En selskabet Produkt 1 koster efter det for landsretten fremlagte mellem 1,78 og 2,99 gange så meget som en Mars bar, en Yankie Bar og en Toms Guldbarre af samme vægt. Ifølge selskabet er også de direkte produktionsomkostninger for selskabets Prod betydeligt højere end for chokoladebarer. ukt 1 Produkt 2 Også selskabets Produ uden mælk betegnes af selskabet som sportsprodukter. De af sagen omfattede varer kt 2er Produkt 2 (en energidrik med koffein, guarana, taurin og B-vitamin), Produkt (en isotonisk sportsdrik med salte og mineraler), Produkt (med koffein, guarana og 2grøn te), (en energidrik med koffein, guarana og B-vitaminer) 2 Produk og Produkt 2 (en energidrik t 2 med koffein, taurin, B-vitamin og C-vitamin). Alle Produkt indeholder sødestoffer og i hvert fald hovedparten af dem tillige aromastoffer. 2 Sagens administrative sagsbehandling Den 12. april 2011 indledte SKAT en kontrol hos selskabet vedrørende afgiftspligt og betaling af punktafgifter på en række af selskabets produkter, herunder dets Produkt 1 Produkt 2 og I forbindelse med sagsoplysningen foretog SKAT en høring af Fødevarestyrelsen vedrørende begrebet sportsprodukter til belysning af, om der kunne anlægges kriterier, hvorved sådanne produkter kan adskilles fra andre fødevarer i forhold til punktafgiftslovgivningen. I Fødevarestyrelsens høringssvar af 27. juni 2011 anføres bl.a. følgende:

4 - 4 - ring, jævnfør bekendtgørelse om fødevarer til særlig ernæring. I bekendtgørelsen defineres fødevarer til særlig ernæring som fødevarer, der på grund af deres særlige sammensætning eller den særlige måde, hvorpå de er fremstillet, klart adskiller sig fra almindelige fødevarer, er egnede til det angivne formål og forhandles på en sådan måde, at det fremgår, at de er egnede til formålet. Endvidere skal fødevarer bestemt til særlig ernæring opfylde særlige ernæringsbehov fx hos visse kategorier af personer, som befinder sig i en særlig fysiologisk tilstand, og som derfor kan have særlig gavn af en kontrolleret indtagelse af visse stoffer i fødevarer. Produkterne markedsføres som en erstatning for andre fødevarer. Sportsprodukter er fødevarer, der er beregnet til at blive indtaget i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk. Som det fremgår af og har en ekspertkomite i EU vurderet, at de fleste sportsudøvere ikke har brug for særlige sportsprodukter. Enkelte kategorier af sportsprodukter kan dog være relevante for sportsudøvere at indtage. Det gælder for kulhydratrige produkter, kulhydrat-elektrolytdrikke, proteinprodukter og kreatinprodukter. Disse produktgrupper bidrager med stoffer, som kroppen i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde kan få brug for og produkterne sælges på en form, som nemt kan indtages i forbindelse med sportsudøvelse, hvorfor elementet af convenience også spiller en rolle for disse produkter. Et kulhydratrigt produkt (bar eller pulver) kan således på en nem måde erstatte indtag af fx en portion pasta, ligesom en proteinbar, kan erstatte indtag af fx et par glas skummetmælk. Elementet af convenience spiller således en afgørende rolle for disse produkters betydning på markedet.... Sportsprodukterne er beregnet som erstatning for almindelige fødevarer. De skal have særlige karakteristika og være egnet til at opfylde særlige ernæringsbehov personer, som befinder sig i en særlig fysiologisk tilstand (ved stærkt krævende muskelarbejde), og som derfor kan have særlig gavn af en kontrolleret indtagelse af visse stoffer i fødevarer. Det skal bemærkes at kategorien helse- eller sundhedsprodukter ikke findes i henhold til fødevarelovgivningen. Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen betragter derfor ikke produkterne som særlige helse- eller sundhedsprodukter. Produkterne produkt 2 (3 varianter) markedsføres udfra teksten på ikke særligt til stærkt krævende muskelarbejde for sportsfolk, men snarere med egenskaber i forhold til det psykologiske og adfærdsmæssige afstressende samt bl.a. en virkning på immunforsvaret. Produkterne er ikke udfra teksten på hjemmesiden markedsført som sportspro- Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen kan i øvrigt på se, at fx selskabets produkt 1.4 også markedsføres som et sundt alternativ til en snack, hvilket er at sammenligne med et almindeligt konfektureprodukt som en chokoladebar.

5 - 5 - dukter, men kan snarere indplaceres i fødevarekategorien aromatiserede drikkevarer (læskedrikke). SKAT traf afgørelse i sagen den 21. december SKAT fandt, at de omhandledeprod ukt 1 med undtagelse af selskabet produkt 3, der ikke er en del af landsrettens sag var omfattet af chokoladeafgiftslovens 1, stk. 1. Afgiften blev skønsmæssigt ansat til kr. Af dette beløb relaterer ,88 kr. sig til produkt 1.7 SKAT fandt herudover bl.a., at selskabet drikkeprodukter uden indhold af mælk måtte anses som afgiftspligtige læskedrikke efter mineralvandsafgiftslovens 1, stk. 1, nr. 1. Afgiftens størrelse blev skønsmæssigt ansat til kr. SKAT nåede også frem til, at selskabet produkt 2 med indhold af mælk var omfattet af afgiftspligt efter mineralvandsafgiftsloven. Da der efter SKATs opfattelse ikke var en så klar beskrivelse af det afgiftspligtige vareområde, at selskabet uden for enhver tvivl burde have indset afgiftspligten, undlod SKAT dog at opkræve afgift i kontrolperioden. Endelig pålagde SKAT selskabet kr. i emballageafgift. Disse dele af afgørelsen er ikke genstand for nærværende sag. selskabet indbragte herefter SKATs afgørelse for Landsskatteretten for så vidt angår de dele af afgørelsen, der angik afgiftspligt efter chokoladeafgiftsloven og efter mineralvandsafgiftsloven. Ved kendelse af 11. marts 2013 omgjorde Landsskatteretten SKATs afgørelse. For så vidt angår selskabet produkt 1 udtalte Landsskatteretten bl.a. følgende: Tre retsmedlemmer finder, at de omhandlede produkt 1, efter en samlet vurdering af deres karakter, ikke kan anses for at være omfattet af chokoladeafgiftslovens 1, stk. 1. Der er herved henset til produkt 1 indhold samt intentionen ved købet heraf. Der er ikke tale om erstatning for en almindelig chokoladebar. produkt 1 tages i forbindelse med fysisk udfoldelse. Disse tre retsmedlemmer stemmer således for at give selskabet medhold vedrørende dette forhold. Et retsmedlem, retsformanden, finder at de omhandlede produkt 1 efter en samlet vurdering af deres karakter må anses for at være omfattet af chokoladeafgiftslovens 1, stk. 1. Der er herved henset til, at produkt er overtrukket med chokolade eller indeholder chokolade, samt produkt 1 form og størrelse. 1

6 - 6 - Der henvises til Landsskatterettens afgørelser offentliggjort som SKM LSR og SKM LSR. Dette retsmedlem stemmer således for at stadfæste SKATs afgørelse vedrørende dette forhold. Idet der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, ændres SKATs afgørelse vedrørende dette forhold. Det bemærkes, at da produkt 1 ikke er anset for omfattet af chokoladeafgiftslovens kapitel 1, er de omfattet af chokoladeafgiftslovens 22 om dækningsafgift. For så vidt angår selskabets produkt 2 i Landskatterettens kendelse: uden indhold af mælk anføres bl.a. følgende Der skal foretages en vurdering af, hvorvidt selskabets produkt 2 uden indhold af mælk er omfattet af det afgiftspligtige vareområde i mineralvandsafgiftslovens 1. Det lægges til grund, at der er tale om produkt 2 smag og/eller sødestoffer. med indhold af vand, Det fremgår af mineralvandsafgiftslovens 1, stk. 1, nr. 1, at der svares afgift af mineralvand, limonade og lignende læskedrikke. Der skal herefter foretages en vurdering af, hvorvidt selskabets produkt 2 kan henføres under betegnelsen lignende læskedrikke, idet det bemærkes, at der ved lignende læskedrikke bortses fra vin og frugtvin med et alkoholindhold på højst 1,2 pct. vol. Det bemærkes videre, at det er det bagvedliggende indhold, der afgør, om et produkt 2 er afgiftspligtig, uanset hvilken betegnelse produktet i øvrigt har, jf. SKM LSR. Således som selskabets produkt 2 foreligger beskrevet og forelagt for Landsskatteretten, anser Landsskatteretten selskabets produkt 2 uden indhold af mælk, for at kunne henføres under betegnelsen lignende læskedrikke efter en konkret vurdering, idet det samtidig bemærkes, at betegnelsen ikke ses at være juridisk defineret. Der er herved henset til, at selskabets prod indeholder vand, smag og/eller sødestoffer og derved kan sammenlignes med mineralvand og limonade, samt at betegnelsen lignende læ- ukt 2 skedrikke ikke giver grundlag for en indskrænkende fortolkning. Idet betegnelsen lignende læskedrikke ikke giver en klar beskrivelse af det afgiftspligtige vareområde i mineralvandsafgiftsloven, og idet der ikke fra SKATs side er opstillet klare retningslinier herfor, således at selskabet uden for enhver tvivl burde have indset afgiftspligten, skal selskabet alene afregne afgiften for disse produkter med fremadrettet virkning. Der skal således ikke foretages efteropkrævning for den ophandlede periode. Landsskatteretten ændrer således SKATs afgørelse vedrørende dette forhold.

7 - 7 - Endelig ændrede Landsskatteretten SKATs afgørelse for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt selskabets produkt 2 med indhold af mælk var omfattet af mineralvandsafgiftsloven. Denne del af Landsskatterettens afgørelse er ikke indbragt for domstolene. Forklaring Der er for landsretten afgivet vidneforklaring af person, som har oplyst, at han er medstifter af selskabet og nu afgående direktør for selskabet. selskabet blev stiftet for ca. 12 år siden. På det tidspunkt var sportsernæring nærmest ikke-eksisterende på det danske marked. De gik derfor i gang med at producere deres egne produkter. Produkterne er udviklet med fokus på sportsudøveren ud fra den type sport, vedkommende dyrker. Da sukker er nødvendig for at genopbygge muskler, indeholder nogle af selskabet proteinvarer sukker. Andre produkter har mindst muligt sukker, da de markedsføres over for personer, der ønsker at blive slankere. Chokoladeovertrækket er et nødvendigt onde for at maskere den ikke særligt attraktive smag, som produkt 1 ellers ville have. Han finder det provokerende, at et selskab, der ønsker at hjælpe sportsudøvere til at blive stærkere, fremstilles som en producent af usunde chokoladevarer. Det er korrekt, at man kan blive tyk af at spise et stort antal af de produkt 1, der indeholder meget sukker, men selskabets produkter henvender sig til personer, der har brug for særlig meget energi på grund af deres sportsudøvelse. selskabets produkt 2 er forskellige afhængigt af, om sigtet er, at de skal drikkes før, under eller efter træning. Før træning kan sukker og koffein være hensigtsmæssig, og efter træning kan der være brug for bl.a. kulhydrater og protein. selskabet koncentrerede sig oprindeligt om at markedsføre sine produkter over for Fitnesscentre. Da der i Danmark ikke findes forretninger, der specialiserer sig i fødevarer til sportsudøvere, udvidede man efterfølgende aftagerkanalerne til også at omfatte convenience-stores. Det er markedsføringsmæssigt vigtigt for virksomheden at skabe forbindelse til sportsudøvere. Køberen af selskabet, selskab2, har også særligt sigte på fødevarer til sportsudøvere. selskabet omsætning var i 2014 på ca. 160 millioner kr.

8 - 8 - er afgiftspligtige efter chokolade- Procedure Skatteministeriet har anført, at selskabet produkt 1 afgiftslovens l, stk. l, nr. l, som "chokoladevarer". Bestemmelsen er tilsigtet et bredt anvendelsesområde. Dette fremgår allerede af, at chokolade og "chokoladevarer nævnes uafhængigt af hinanden, og det understøttes yderligere af, at bestemmelsen tilføjer af enhver art". At bestemmelsen må forstås bredt, bekræftes herudover af lovens l, stk. 2, nr. 6, som fritager masser m.v., der afsættes i pakninger på mindst 5 kg, og som indeholder kakao, men ikke råstofafgiftspligtige varer. Denne undtagelse fra hovedreglen om afgiftspligt er nemlig betinget af, at kakaoindholdet udgør mindre end 5 % af varens vægt, og den forudsætter således, at varer med selv et meget beskedent indhold af kakao er omfattet af l, stk. l, nr. l. Efter SKATs mangeårige praksis omfatter chokoladeafgiftslovens l, stk. l, nr. l, varer, som i deres grundsubstans indeholder så meget chokolade eller kakao, at smagen heraf er karaktergivende for produktet. Det samme gælder for varer, der er fuldt overtrukket med chokolade, da et fuldt chokoladeovertræk nødvendigvis fordrer både et vist samlet chokoladeindhold og et visuelt udtryk, hvor chokoladeindholdet i høj grad er karaktergivende. Der er ingen holdepunkter for at afgrænse chokoladevarer således, at det er en betingelse for afgiftspligt efter 1, stk. 1, nr. 1, at varen ikke tillige har andre karaktergivende egenskaber som f.eks. at være en kage eller en kiks. Der er endvidere intet vidtgående i at anse produkter, der er fuldt overtrukne med chokolade og har et chokoladeindhold på mellem 15 og 20 %, som chokoladevarer. Det gælder i særdeleshed for selskabets prod. Disse smager klart af chokolade, og de indeholder ingen anden smag, der enten overtrumfer eller ukt 1 væsentligt modificerer chokoladesmagen. Afløserne for de af sagen omhandlede produkt 1 markedsføres da også som havende en helt unik smag og konsistens, som kan hamle op med enhver syndig chokoladebar. Hverken chokoladeafgiftslovens 3, stk. 3, eller lovens 22 har nogen betydning for afgrænsningen af afgiftspligten efter 1, stk. 1, nr. 1. Heller ikke definitionen af chokoladevarer i bekendtgørelse nr. 336 af 12. maj 2003 om kakao-, chokolade- og vekaovarer er relevant ved afgrænsningen af chokoladeafgiftslovens 1, stk. 1, nr. 1. For dels varetager bekendtgørelsen et helt andet formål, nemlig at regulere, hvornår en vare må markedsføres

9 - 9 - som chokolade, dels defineres chokolade og chokoladevarer i bekendtgørelsen som varer bestående af 100 % chokolade. Afgørende for spørgsmålet om afgiftspligt efter l, stk. l, nr. l, er alene en objektiv vurdering af, om produktet har et sådant indhold af chokolade eller kakao, at det kan karakteriseres som karaktergivende for varen. Det har derfor ingen betydning for afgiftspligten efter 1, stk. 1, nr. 1, om der er tale om et sportsprodukt", der angiveligt er mere sundt end almindelige chokoladevarer. Det er heller ikke relevant for afgiftsspørgsmålet, om produkt 1 er dyrere end andre chokoladebarer, smager anderledes samt markedsføres og anvendes til andre formål end almindelige chokoladebarer. Såfremt landsretten måtte mene, at selskabet produkt 1 med chokoladeovertræk ikke er afgiftspligtige efter chokoladeafgiftslovens l, stk. l, nr. l, gør Skatteministeriet subsidiært gældende, at barerne er omfattet af afgiftspligt efter samme lovs l, stk. l, nr. 10, om erstatningsvarer og efterligninger. produkt 1 smager nemlig af chokolade og ligner traditionelle chokoladebarer. De sælges endvidere gennem en bred vifte af forskellige salgskanaler og placeres i kiosker og servicestationer ofte ved siden af traditionelle chokolade- og sukkervarer. Hertil kommer, at selskabet markedsfører produkt 1 som "et sundere alternativ til en snack" og som et mellemmåltid i hverdagen. Det er udokumenteret, når selskabet gør gældende, at produkt 1 ikke er et nydelsesmiddel som traditionelle slik- eller chokoladeprodukter, og at forbrugere, der ønsker en chokoladebar, ikke vil købe en af selskabet produkt 1 Også selskabet produkt 1.7 er afgiftspligtig efter chokoladeafgiftslovens l, stk. l, nr. 10, idet baren anvendes som en chokoladebar, ligner en hvid chokoladebar og sælges i kiosker og tankstationer sammen med chokoladebarer. Denne prod ukt smager sødt af yoghurt og æble. 1 For så vidt angår selskabet produkt 2 har Skatteministeriet fremhævet, at der nu er enighed mellem parterne om, at disse må anses for enten mineralvand eller lignende læskedrikke" efter mineralvandsafgiftslovens l, stk. l, nr. l. Det er endvidere ubestridt, at produkt er både aromatiserede og tilsat sødestoffer og derfor ikke undtaget fra 2 afgiftspligt efter samme lovs 1, stk. 2.

10 Det er uberettiget, når Landsskatteretten har lagt til grund, at selskabet alene fremadrettet kan pålægges at betale mineralvandsafgift. Afgiftspålæggelsen er ikke udtryk for en skærpelse af administrativ praksis, og spørgsmålet om, hvorvidt selskabet kan efteropkræves afgift, beror på ikke på, om selskabet burde have indset afgiftspligten. selskabet har anført, at selskabets Produkt 1 1. ikke er chokoladevarer efter 1, stk. 1, nr. Det fremgår af lovbemærkningerne til adskillige af de love og ændringslove, der har ledt frem til den nugældende chokoladeafgiftslov, at lovgivningsmagten har forudsat, at begrebet chokoladevarer ikke omfatter enhver vare med indhold af chokolade. I forhold til varer, der består af en kombination af chokolade og andre bestanddele, må begrebet "chokoladevare" derfor afgrænses ved en konkret vurdering af, om varen har karakter af faktisk i det hele at være en chokoladevare. En sådan konkret vurdering må tage hensyn til produktets indhold af chokolade/kakao, hvorvidt og hvordan denne chokolade/kakao kan smages, samt hvorvidt produktet er helt eller delvist overtrukket med chokolade. En vare, der efter at være kombineret med chokolade, bevarer sin karakter af den pågældende varetype såsom en chokoladekage eller en chokoladekiks udgør ikke en chokoladevare i lovens forstand. Dette er netop tilfældet for de omhandlede Produkt 1 der for % vedkommende består af andet end chokolade, og som ydermere ikke markedsføres som en chokoladevare, men som et sportsprodukt, der ikke blot indtages for nydelse, men for at opbygge og restituere muskelmasse. Det er ikke afgørende for afgiftsspørgsmålet, om chokoladen ligger som et overtræk, og om dette dækker hele eller kun dele af den pågældende vare. Både chokoladeafgiftslovens 3, stk. 3, og lovens 22 bygger på en forudsætning om, at en vare, der har chokoladeovertræk, ikke nødvendigvis i sin helhed er afgiftspligtig efter 1, stk. 1, nr. 1. I overensstemmelse hermed er det i lovgrundlaget lagt til grund, at f.eks. is, flødeboller og konditorvarer med chokoladeovertræk ikke omfattes af afgiftspligten for chokoladevarer, uanset at disse produkter indeholder så meget chokolade, at det kan smages. Også lovbemærkningerne til såvel den oprindelige chokoladeafgiftslov fra 1922 som til den nugældende hovedlov fra 1968 forudsætter, at det forhold, at en vare er chokoladeovertrukket, ikke automatisk indebærer, at hele varen derved bliver afgiftspligtig.

11 Den af Skatteministeriet anlagte sondring mellem på den ene side varer, der er helt overtrukket med chokolade, og på den anden side varer, der enten kun delvist er overtrukket med chokolade eller har chokolade som en del af produktets indre, ville da også give anledning til konkurrencefordrejning og omgåelsesmuligheder. Sondringen indebærer nemlig, at visse varer med et lavt indhold af chokolade beskattes af deres samlede vægt, mens andre varer med et højt indhold af chokolade alene beskattes på grundlag af chokoladeandelens vægt. Også fødevarelovgivningens definition af chokoladevarer taler imod, at Produkt 1 er afgiftspligtige. Det gælder så meget desto mere, eftersom selskabets Produkt 1 i fødevarelovgivningens forstand har karakter af sportsprodukter, og det må have formodningen imod sig, at sportsprodukter er chokoladevarer eller dog erstatningsvarer for chokoladevarer. Det er udokumenteret, når Skatteministeriet gør gældende, at varer med chokoladeovertræk generelt i administrativ praksis anses for i det hele at udgøre chokoladevarer. Produkt 1 er heller ikke afgiftspligtige efter lovens 1, stk. 1, nr. 10. Dette er særligt åbenbart for Produkt 1.7, idet yoghurt oplagt ikke er efterligning af chokolade og hverken er, ligner eller smager som chokolade. Heller ikke Produkt 1 med chokoladeovertræk kan anses for erstatningsvarer i bestemmelsens forstand. Det er ikke afgørende, at disse Produkt 1 smager af chokolade. Produkt 1 eksistensberettigelse på markedet er, at de købes ud fra et subjektivt behov for deres særlige ernæring, herunder på grund af deres store indhold af protein, som er nødvendigt for at restituere og opbygge muskler. I modsætning hertil bliver slik og chokolade ikke til muskler, og allerede derfor er en chokoladebar ikke et alternativ til en proteinbar. For så vidt angår selskabets produ uden mælk gøres det gældende, at Skatteministeriet kt 2 ikke kan opkræve mineralvandsafgift bagudrettet. selskabets produ købes ikke af personer, der blot er tørstige, og de har både en højere pris og en anden profil end læskedrikke. kt 2 Endvidere er frugtsaft ikke omfattet af afgiftspligten. Det var indtil Landsskatterettens afgørelse uklart, om drikkene udgjorde "mineralvand", og om de i benægtende fald kunne anses for "lignende læskedrikke". Af samme grund er det korrekt, når Landsskatteretten

12 alene pålagde afgift med fremadrettet virkning. En sådan begrænsning af afgørelsens tidsmæssige virkninger er blot en følge af princippet om, at en bebyrdende fastlæggelse af praksis eller en praksisændring ikke kan have tilbagevirkende kraft. selskabet har ikke bestridt Skatteministeriets beløbsmæssige opgørelse i det omfang, der foreligger afgiftspligt som påstået af Skatteministeriet. Retsgrundlaget Chokoladeafgiftsloven Lovbekendtgørelse nr. 752 af 10. juni 2013 om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. fastsætter bl.a. følgende: " 1. Af følgende varer svares afgift til statskassen: 1) Chokolade og chokoladevarer, kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør og kakaopræparater af enhver art. 10) Andre varer, der efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed og anvendelse samt den måde, hvorpå de markedsføres, kan betragtes som efterligninger af eller erstatningsvarer for de varer, der er nævnt under 1-8. Stk. 2. Fritaget for afgift efter kap. 1 er: 1) Varer, hvis forhandling efter 60 i lov nr af 12. december 2005 om lægemidler er forbeholdt apotekerne, og varer, der er lægemidler, men er undtaget fra 60 i lov om lægemidler ud fra en konkret sundhedsfaglig vurdering, jf. bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek. 5) Isvafler (kræmmerhuse og lign.), helt eller delvis i forbindelse med chokolade, kakao eller erstatning herfor. 6) Masser m.v., der afsættes i pakninger på mindst 5 kg, og som indeholder kakao, men ikke råstofafgiftspligtige varer. Stk. 3. For de i stk. 2, nr. 2, 3, 4 og 6, nævnte varer er fritagelsen betinget af, at indholdet af kakao udgør mindre end henholdsvis 30 pct., 5 pct., 25 pct. og 5 pct. af varens vægt, og at vedkommende fabrikant, varemodtager eller grossist på tydelig måde deklarerer kakaoindholdet i de for varerne udfærdigede fakturaer, prislister og lign. samt på varernes detailemballage.

13 Registrerede virksomheder 3. Erhvervsmæssig fremstilling af de i 1, stk. 1, nævnte varer må kun finde sted i virksomheder, som er registreret hos told- og skatteforvaltningen. Stk. 3. Den, der erhvervsmæssigt anvender overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor til varer, der fremstilles i virksomheden, og ikke er afgiftspligtig efter denne lov, kan anmelde sig til registrering som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen. Kapitel 3. Dækningsafgiften 22. Af varer under toldtariffens pos. 1806, 1901, 1904, 1905, 2008, 2105, 2106 og 2202, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter kapitel 1 eller 2, men som indeholder afgiftspligtige bestanddele, svares ved indførsel fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, en dækningsafgift. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2. Stk. 3. Ved modtagelse af varer fra andre EU-lande svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet. Bestemmelserne i lovens 10 a finder tilsvarende anvendelse. Chokoladeafgiften blev indført ved lov nr. 254 af 12. juni 1922 om Omsætningsafgift af Chokolade- og Sukkervarer m.m. Afgiften efter denne lov havde karakter af en omsætningsafgift af varens værdi og omfattede bl.a. Chokolade og Chokoladevarer af enhver Art, jf. lovens 1, stk. 1. Af bemærkningerne til det tilgrundliggende lovforslag fremgår bl.a. følgende (R.T , tillæg A, spalte 4119 f): Det foranstaaende Lovforslag tilsigter en Forøgelse af Luksusbeskatningen med en Afgift paa Chokolade, Chokoladevarer For at skærme saavel Statskassen som Industrien mod den Konkurrence til de afgiftspligtige Varer, der kan tænkes at ville opstaa fra forskellige Varer, der ikke føres ind under Afgiften, er det foreslaaet, at ogsaa halvt færdige Varer som Overtrækschokolade og Marcipanmasse beskattes med Omsætningsafgiften, således at f.eks. Konditorvarer og lign., hvortil disse halvt færdige Produkter anvendes, lempeligt rammes loven blev afløst af lov nr. 22 af 11. februar 1955 om omsætningsafgift af chokolade- og sukkervarer m.m. Også efter denne lov blev chokolade og chokoladevarer af enhver

14 art pålagt en omsætningsafgift, jf. lovens 1, stk. 1, punkt a. Samtidig blev der tilføjet en bestemmelse, der i det væsentlige svarer til den nugældende lovs 1, stk. 1, nr. 10, om varer, der efter beskaffenhed, anvendelse eller smag kan betragtes som erstatningssvarer for bl.a. chokoladevarer. I de almindelige bemærkninger til det lovforslag, der lå til grund for denne lov, anføres bl.a. følgende (F.T , tillæg A, spalte 545): "Den betydelige stigning i kakaobønneprisen medfører en tilsvarende stigning i afgiften, og virkningen på forbruget bliver herved så meget større, således at chokoladevarerne stilles særlig ugunstigt i sammenligning med de andre afgiftspligtige varer, f. eks. rene sukkervarer eller varer med et ringe indhold af chokolade. For dog i nogen grad at råde bod på de ulemper, som den høje værdiafgift medfører for denne branche, har man herefter anset det for rettest at foreslå beskatningsformen ændret fra en ren værdiafgift til en kombineret vægt- og værdiafgift." 1955-loven indførte samtidig, i 1, stk. 2, en undtagelse fra den almindelige afgiftspligt for bl.a. chokoladevarer, hvis udlevering og forhandling var forbeholdt apotekerne i medfør af regler om apotekervarer. Ved lov nr. 35 af 18. februar 1960 blev der i lov om omsætningsafgift af chokolade- og sukkervarer m.m. indsat en bestemmelse om dækningsafgift, som grundlæggende svarer til den nugældende lovs 22. I bemærkningerne til det lovforslag, der dannede grundlag for loven, anføres bl.a. følgende (F.T , tillæg A, spalte 1802 f): Den mest omfattende af de foreslåede ændringer i chokoladeafgiftsloven er indføjelsen af et særligt lovafsnit III vedrørende opkrævning af en såkaldt dækningsafgift ved indførsel af visse varer, som ikke i sig selv er afgiftspligtige efter lovens omsætningsafgifts- eller råstofafgiftsbestemmelser, men som indeholder bestanddele, der ville være blevet beskattet med omsætningsafgift eller råstofafgift, dersom varen var fremstillet her i landet. Hidtil har tolden for chokoladekiks o. lign. været fastsat således, at den skulle give dækning for omsætningsafgiften af den anvendte chokolade til kiks med et vist chokoladeindhold.

15 Toldsatsen for chokoladekiks er imidlertid den samme også i tilfælde, hvor varen indeholder så meget chokolade, at den omfattes af omsætningsafgiftspligten i henhold til chokoladeafgiftsloven. Ved lov nr. 414 af 18. december 1968 om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. blev afgiftspligten ændret således, at afgiften nu blev beregnet på grundlag af den afgiftspligtige vægt. Lov nr. 168 af 27. april 1977 indsatte i chokoladeafgiftsloven en ny 3, stk. 3, om virksomheder, der afsætter afgiftsfri varer med overtrækschokolade eller kakaoovertræk. I lovbemærkningerne anføres om baggrunden for den nye bestemmelse bl.a. følgende (F.T , tillæg A, spalte 108): Efter den gældende lov skal overtrækschokolade eller kakaoovertræk til salg ligesom andre afgiftspligtige varer beskattes ved udleveringen fra den pågældende chokoladefremstillingsvirksomhed. Hvis derimod overtrækschokolade eller kakao fremstilles i en virksomhed, der producerer f.eks. konsum-is eller kager, og som anvender overtrækket til disse varer, skal der efter loven ikke betales afgift af overtrækket, idet der fra virksomheden ikke udleveres afgiftspligtigt overtræk, men konsum-is og kager, der ikke er omfattet af chokoladeafgiften. Chokoladeafgiftslovens 1, stk. 1, nr. 10, fik sin nugældende ordlyd ved lov nr. 516 af 21. december 1979 om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.v. I bemærkningerne står bl.a. følgende (F.T , tillæg A, spalte 189 f): "I chokoladeafgiftslovens 1, stk. 1, er under punkterne 1-9 angivet de varer, der er omfattet af afgiftspligten. I punkt 10 er endvidere anført, at afgiftspligten tillige omfatter andre varer, der efter beskaffenhed, anvendelse eller smag kan betragtes som erstatningsvarer for eller efterligninger af de under 1-8 nævnte varer. Det foreslås, at det tydeliggøres, at også en vares markedsføring (emballage, reklamering m.v.) skal indgå i bedømmelsen vedrørende afgiftspligt efter denne bestemmelse." Ved lov nr. 376 af 18. maj 1994 om ændring af forskellige afgiftslove m.v. indsattes i chokoladeafgiftslovens 1 et nyt stk. 2, nr. 6, hvorefter masser m.v., der afsættes i pakninger på mindst 5 kg, og som indeholder kakao, men ikke råstofafgiftspligtige varer, fritages for chokoladeafgift. Samtidig blev der i bestemmelsens stk. 3, 1. pkt., indsat et loft på denne

16 afgiftsfritagelse, således at afgiftsfritagelsen blev betinget af, at indholdet af kakao udgør mindre end 5 procent af varens vægt. I Skatteudvalgets betænkning over det tilgrundliggende lovforslag anføres om baggrunden herfor bl.a. følgende (F.T , tillæg B, spalte 1074): Smørcreme og lignende kagemasser med indhold af kakao er efter den gældende afgiftslov ( 1, stk. 1, nr. 1) afgiftspligtige af den fulde vægt og ikke blot af kakaoindholdet. Det foreslås, at der af sådanne varer, der anvendes af bagere m.v. som halvfabrikata ved fremstilling af kager, alene skal betales afgift af den medgåede mængde kakao, når varen sælges i pakninger på mindst 5 kg. Det foreslås endvidere, at fritagelsen betinges af, at indholdet af kakao udgør mindre end 5 pct. af varens vægt. I Den Juridiske Vejledning anføres under pkt. E.A bl.a. følgende om anvendelsesområdet for chokoladeafgiftslovens 1, stk. 1, nr. 1: Chokolade og kakao m.v. Det afgiftspligtige vareområde omfatter chokolade og chokoladevarer, kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør og kakaopræparater af enhver art, som er egnet til menneskeføde. Se CHOAL 1, stk. 1, nr. 1. Chokolade og chokoladevarer forekommer dels som blokke, plader, stænger, pastiller, korn eller pulver, dels som varer fyldt med creme, frugter, likør osv. Det afgiftspligtige vareområde omfatter desuden alle slags chokoladevarer, som uanset mængden indeholder kakao, chokoladenougat, kakaopulver tilsat sukker eller andre sødemidler, chokoladepulver og chokoladepasta. Ved vurdering af om et produkt er omfattet af det afgiftspligtige vareområde, kan der lægges vægt på, om indholdet af kakao er karaktergivende for produktet eller ej. Bemærk Produkter som er helt overtrukket med chokolade betragtes som en chokoladevare. Eksempler: Chokolade - Chokoladeovertrukne energibarer anses efter en samlet vurdering af produkternes karakter for omfattet af chokoladeafgiftslovens 1, stk. 1, nr. 1. Der er herved lagt vægt på, at barerne er overtrukket med chokolade, som efter det oplyste udgør 20 pct. af varens indhold, samt barernes form og størrelse. Se SKM LSR. - Proteinbarer, som er overtrukket med chokolade eller indeholder chokolade eller kakaopulver, er omfattet af afgiftspligten. Proteinbarer uden indhold

17 af kakao eller chokolade kan efter en samlet vurdering anses for at være en afgiftspligtig sukkervare, hvis varens indhold, udformning og størrelse er meget lig traditionelle slikvarer. Se SKM LSR. Den Juridiske Vejledning anfører endvidere følgende om chokoladeafgiftslovens 1, stk. 1, nr. 10: Andre varer omfattet af afgiften Andre varer, der efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed og brug og den måde, hvorpå de markedsføres, kan betragtes som efterligninger af eller erstatningsvarer for de varer, der er nævnt ovenfor, undtagen kager, kiks og lignende. Se CHOAL 1, stk. 1, nr. 10. Ved vurdering af om et produkt kan betragtes som en efterligning af eller en erstatningsvare for fx chokoladevarer, er varens fremtræden og markedsføring lige så væsentlig som indholdet. Det betyder, at varer, der efter beskaffenhed og anvendelse minder om chokoladevarer, også er omfattet af afgiften. Eksempler: Andre varer der betragtes som efterligninger eller erstatningsvarer - Produktet ligner en chokoladevare og består af firkantede biskuiter, der er forsynet med ca. ½ mm tykt chokoladeovertræk også på bunden. Produktet er omfattet af det afgiftspligtige vareområde. - Produktet sælges som kokosstænger og fremtræder som en chokoladevare, der består af stænger med flad underside og hvælvet overside. Produktet er fremstillet ved ovnbagning af dej og forsynet med overtrækschokolade og kokosdrys, idet den flade underside dog kun er delvis dækket. Produktet er omfattet af det afgiftspligtige vareområde. - Yoghurtovertrukne og uovertrukne energibarer anses for omfattet af chokoladeafgiftslovens 1, stk. 1, nr. 10. Der er herved lagt vægt på barernes form og størrelse, og at disse netop markedsføres som et sundt alternativ til bl.a. chokoladebarer. Se SKM LSR. - Produktet "Energybar X", der består af barer overtrukket med yoghurt, anses efter en samlet vurdering af produktets karakter for omfattet af det afgiftspligtige vareområde. Se SKM LSR. Eksempler: Andre varer der ikke betragtes som efterligninger eller erstatningsvarer Selv om nedenstående varer ikke er omfattet af afgiftspligten for chokolade- og sukkervarer, skal der betales afgift af den mængde afgiftspligtige varer, som indgår i færdigvarer, ligesom der ved indførsel af varerne skal betales dækningsafgift.

18 Produktet anvendes som dessertsauce til is og fremtræder som en rød sødlig tyktflydende væske med jordbærsmag, der består af vand, saccharose, jordbær, konserveringsmiddel m.m. Produktet er ikke omfattet af det afgiftspligtige vareområde. - Produktet sælges som kage og består af to skiver brunligt bagværk med mellemlag af en hvidlig creme. Bagværket har indhold af kakao. Produktet er ikke omfattet af det afgiftspligtige vareområde. - Produktet sælges som kage og fremtræder som runde kugler, 4,5 cm i diameter og ca. 65 g pr. stk., emballeret i detailsalgspakninger med 6 stk. i hver. Produktet er fremstillet af kageaffald med tilsætning af marmelade, kakao samt romessens og overtrukket med fedtglasur og krymmel. - Produktet sælges som kiks og består af to cirkelrunde, chokoladebrune kiks, ca. 5 cm i diameter med mellemlag af en blød creme i samme farve. Samlet kakaoindhold 7,4 %, heraf 3,8 % i creme. Produktet er ikke omfattet af det afgiftspligtige vareområde. - Produktet sælges som smørepålæg og fremtræder som et lysebrunt kunsthonningprodukt bestående af sukker, vand, kaffe, moccaekstrakt og vanilje-essens. Produktet er ikke omfattet af det afgiftspligtige vareområde, medmindre det fremstilles med en mørkebrun farve. Mineralvandsafgiftsloven 1 i den nu ophævede mineralvandsafgiftslov bestemte følgende, jf. lovbekendtgørelse nr. 419 af 7. maj 2012: 1. Der svares afgift af følgende varer: 1) Mineralvand, limonade og lignende læskedrikke, dog bortset fra vin og frugtvin med et alkoholindhold på højst 1,2 pct. vol, Stk. 2. Der svares ikke afgift af mineralvand, som er usødet og ikkearomatiseret, samt af ikkekulsyreholdige læskedrikke, der fremstilles i læskedrikautomater og lignende apparater og udskænkes i glas eller bægre. Bestemmelsens stk. 2 blev indsat i mineralvandsafgiftsloven ved lov nr. 392 af 6. juni I de specielle bemærkninger til det tilgrundliggende lovforslag anføres herom bl.a. følgende (F.T , tillæg A, spalte 6094):

19 Det foreslås, at ophæve afgiften på 1,60 kr. pr. liter af usødet og ikke-aromatiseret mineralvand (danskvand) og at nedsætte afgiften af andre mineralvand (sodavand) samt visse læskedrikke og safter fra 1,60 kr. til 80 øre. I punktafgiftsvejledningen anføres afsnit B bl.a. følgende: Energidrikke Isotonisk energidrik. Momsnævnsafgørelse, TfS Produktet fremtræder som en uklar væske fremstillet af vand, sukker, mineralsalte og citronsyre uden tilsætning af kulsyre. Produktet sælges i en 33 cl metaldåse. På dåsen er det anført, at der er tale om en isotonisk energidrik til den seriøse sportsudøver. Nævnet har ved en smagsmæssig bedømmelse truffet afgørelse om, at der er tale om en læskedrik, og at produktet derfor er afgiftspligtigt efter lovens 1, stk. 1, nr. 1. Is-te Is-te uden kulsyre. Produktet er færdigblandet og fremstår som en brunlig væske, der har en sødlig smag af henholdsvis citron og fersken. Is-teen indeholder teekstrakt, men smager ikke udpræget af te. Produktet er afgiftspligtigt efter lovens 1, stk. 1, nr. 1, som en læskedrik. Mineralvand tilsat citrus Momsnævnet har behandlet en sag om, hvorvidt mineralvand tilsat en ringe mængde citrusolie og citronsyre, kan fritages for afgift efter lovens 1, stk. 2 (dansk vand). Nævnet traf afgørelse om, at varen, der dufter og har en anelse smag af citrusfrugter, er aromatiseret og derfor ikke kan fritages for mineralvandsafgift. Landsrettens begrundelse og resultat Begrebet chokoladevarer er hverken defineret i chokoladeafgiftsloven eller i forarbejderne til denne lov og de tidligere love om afgift på chokoladevarer. Anvendelsen af ordene chokolade og chokoladevarer af enhver art i chokoladeafgiftslovens 1, stk. 1, nr. 1, viser imidlertid, at lovgivningsmagten har tilsigtet at give bestemmelsen et bredt anvendelsesområde, hvilket yderligere understreges ved bestemmelsen om afgiftspligt for efterligninger og erstatningsvarer i lovens 1, stk. 1, nr. 10. I overensstemmelse med en naturlig sproglig forståelse af chokoladevarer finder landsretten, at bestemmelsen omfatter varer, hvor chokoladen er karaktergivende for produktet, og at der i den forbindelse må lægges vægt på bl.a. den relative mængde af chokolade i

20 varen, hvor fremtrædende chokoladesmagen er, og om varen visuelt fremtræder som værende af chokolade. Der er derimod ikke holdepunkter for en antagelse om, at varens pris, ernæringsindhold og aftagergrupper indgår i afgrænsningen af begrebet chokoladevarer i chokoladeafgiftslovens 1, stk. 1, nr. 1. Der er heller ikke grundlag for at anlægge en indskrænkende fortolkning af chokoladevarer således, at det er en betingelse for afgiftspligt, at varen ikke tillige har andre karaktergivende egenskaber. De af sagen omhandlede produkt 1 har et ydre af chokolade og en relativ andel af chokolade på mellem 16,7 og 19,5 %. Parterne har ikke fremlagt smagsprøver fra landsretten, men parterne har begge anført, at barerne smager af chokolade. Disse udsagn understøttes af, at selskabet selv har givet produkt betegnelser, hvor ordet chocolate indgår typisk 1 som produktets første ord, og af vidnet person forklaring om, at formålet med chokoladeovertrækket er at maskere den smag, som produkt 1 ellers vil have. Landsretten finder på den baggrund, at selskabets produkt 1.1 produkt 1.2, produkt 1.3, produkt 1.4, produkt 1.8, produkt 1.5 og produkt 1.6 alle er underlagt afgiftspligt efter chokoladeafgiftslovens 1, stk. 1, nr. 1. selskabets produkt 1.7 indeholder ingen chokolade og har efter det for landsretten oplyste en sød smag af yoghurt og æbler. Således som sagen er oplyst, er det herefter landsrettens opfattelse, at dette produkt ikke har karakter af en efterligning eller en erstatningsvare for en chokoladevare. Det gælder, uanset at produktet har samme form og sælges samme steder som chokoladevarer. Af Skatteministeriets påstand 1 på i alt kr. angår de ,88 kr. den afgift, som skulle svares, såfremt produkt 1.7 var underlagt afgiftspligt efter chokoladeafgiftslovens 1. Landsretten tager herefter Skatteministeriets påstand 1 til følge for så vidt angår ,12 kr. For så vidt angår Skatteministeriets påstand 2 finder landsretten i overensstemmelse med parternes samstemmende opfattelse, at de omhandlede produkt 2 er omfattet

21 af mineralvandsafgiftslovens l, stk. l, nr. l. produkt 2 lovens 1, stk. 2, om dansk vand. omfattes ikke af afgiftsfritagelsen i Landsskatterettens afgørelse er ikke udtryk for en ændring af en tidligere administrativ praksis, og det er uden betydning for spørgsmålet om afgiftspligt, om selskabet burde have vidst, at de omhandlede produkter var afgiftspligtige efter mineralvandsafgiftsloven. Landsretten tager derfor Skatteministeriets påstand 2 til følge. selskabet skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med kr. Beløbet omfatter til udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgifterne til advokatbistand er der taget hensyn til, at sagsgenstandens reelle størrelse er på omkring kr., til at Skatteministeriet i det væsentlige har vundet sagen, samt til sagens karakter, omfang og varighed. T h i k e n d e s f o r r e t : selskabet skal til Skatteministeriet for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2011 betale ,12 kr. i chokoladeafgift med tillæg af rente efter opkrævningslovens 7 fra den 19. januar selskabet skal endvidere til Skatteministeriet for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2011 betale kr. i mineralvandsafgift med tillæg af rente efter opkrævningslovens 7 fra den 19. januar I sagsomkostninger for landsretten skal selskabet betale kr. til Skatteministeriet. Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a. (Sign.)

22 Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den Peter Jansen Sektionsleder

D O M. (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager, København)

D O M. (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager, København) D O M afsagt den 21. september 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Twilhøj og Linda Hangaard) i ankesag V.L. B 1653 14 (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven 2007/2 LSV 158 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0014 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger).

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). D O M Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). 23. afd. nr. B-2932-16: Location A/S (advokat Lars Langkjær) mod Grundejernes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod B1749001- MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. oktober 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Michael Kistrup, Carsten

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 29. oktober 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Alex Puggaard, Malou Kragh

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt 24. februar 2015 J.nr. 14-5164320 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 241 af 4. december 2014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR - 1 Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM2017.152.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 8/12 2016, at udtrykket "stillet til rådighed"

Læs mere

D O M. A indgik den 11. november 2002 aftale med Ferrari Import Danmark AS om køb af Ferrari Enzo for 551.006 euro plus moms.

D O M. A indgik den 11. november 2002 aftale med Ferrari Import Danmark AS om køb af Ferrari Enzo for 551.006 euro plus moms. D O M Afsagt den 5. november 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Dorthe Wiisbye, Frosell og Gitte Arildsen (kst.)). 4. afd. nr. B-3926-12: A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 111 Bilag 34 Offentligt J.nr. 2010-231-0038 Dato: 28.02.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 Sag 23/2009 (1. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Tandlægeforeningen (tidligere Dansk Tandlægeforening) som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B4324005 - CVT UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. november 2013 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, Ejler Bruun og Ann-Britt Belisario (kst.)). 3. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009. 1. I 2, stk. 1, ændres 14 kr. 20 øre pr. kg til: 17 kr. og 75 øre pr. kg.

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009. 1. I 2, stk. 1, ændres 14 kr. 20 øre pr. kg til: 17 kr. og 75 øre pr. kg. Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer, lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v. og lov

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017 Sag 71/2017 (1. afdeling) A (advokat Svend Erik Holm) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København.

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. B219000G- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne H. C. Thomsen, Lone Kerrn-Jespersen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B1375002- CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 30. november 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne M. Lerche, Henrik Bitsch

Læs mere

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Til lovforslag nr. L 111 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2011 Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Kapitel

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse. D O M Afsagt den 20. november 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Birgitte Grønborg Juul og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-2735-12: Jørgen Rønne (advokat

Læs mere

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg:

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg: LANDSSKATTERETTEN Den 1 0 JUNI 1998 I/S Guldbæk Vandværk v/ Z J.nr.: 661-1637-0001 Under henvisning til Deres klage over opgørelse af den afgiftspligtige mængde i relation til lov om afgift af ledningsført

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0795006-MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 28. november 2016 kl. 10:00 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Arne Brandt, M.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

Udskrift af dombogen

Udskrift af dombogen Udskrift af dombogen for Retten på Frederiksberg 3. afdeling I 1982 den 9. juni blev i Bs. 2604/1981 Andelsselskabet Kongepartens Vandværk mod 1) E 2) J afsagt sålydende dom: De sagsøgte 1) E og 2) J,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter LBK nr 1484 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1662877 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast (4) 9. juni Forslag. til

Skatteministeriet J. nr Udkast (4) 9. juni Forslag. til Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 160 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2005-231-0048 Udkast (4) 9. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 Sag 199/2016 (2. afdeling) MAN Diesel & Turbo, filial af MAN Diesel & Turbo SE, Tyskland (advokat Henriette Gernaa) mod J. Lauritzen A/S og J. Lauritzen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 Sag 194/2015 (2. afdeling) Dorthe Agerskov (advokat Carsten Grosen) mod Grundejerforeningen Planetbyen (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B026700B - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 7. juli 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og John Larsen (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Kostråd og udfordringer

Kostråd og udfordringer Kostråd og udfordringer Sukker er vi for søde LEVS, 24. okt 2017 Else Molander, Fødevarestyrelsen Fristelser: 2 / Fødevarestyrelsen / Titel på præsentation Agenda 1. Kostrådet hvad, hvordan 2. Råderum

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 15. oktober 2007 EM 2007/60 1. Lovforslagets baggrund Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Presset på de offentlige udgifter er stigende. Som følge heraf foreslås afgifterne på sukker,

Læs mere

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Personalesommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny dom fra Østre Landsret skærpes kravene til at anse et sommerhus som et personalesommerhus. Reglerne kan have stor betydning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B138600F JRH/CDA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. november 2017 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Olaf Tingleff, Bloch Andersen og Ole Stryhn (kst.)). 12. afd. nr. B-1386-16:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 Sag 22/2016 Norvegus Fonden, Inigocenter ApS, A B og C (advokat Eigil Lego Andersen for alle) mod Jesuiterordenen og Niels Steensens Kollegium (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 Sag 145/2008 (1. afdeling) Foreningen Roskilde Festival (advokat Bruno Månsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1) 2011/1 LSF 197 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-511-0092 Fremsat den 14. august 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B116800A - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. maj 2016 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Peter Mørk Thomsen og Peter Rostgaard Ahleson (kst.)).

Læs mere

7. april 2016 FM 2016/18. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. april 2016 FM 2016/18. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. april 2016 FM 2016/18 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er, at der skabes en bedre balance mellem indtægter og udgifter ved at skabe et større

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere