Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S"

Transkript

1 1 af 15 Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S Rådsmødet den 25. august Resumé Franchisegiverselskabet NY*BO*E A/S, der er et helejet datterselskab af Nykredit A/S, har foretaget anmeldelse af standardfranchiseaftaler for ejendomsmæglerkæderne Nybolig, Scheel & Orloff samt EjendomsRingen Danmark. Herudover er foretaget anmeldelse af en samarbejdsaftale for ejendomsmæglerkæden EjendomsRingen Danmark. Med anmeldelsen er ansøgt om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9 eller hvis en sådan ikke kan gives fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Franchisegiverselskabet NY*BO*E A/S har i november 1998 taget navneforandring til Nykredit Mægler A/S. Nykredit Mægler A/S har den 24. august 1999 meddelt, at bestyrelsen for franchisegiverselskabet på sit møde den 20. august 1999 har vedtaget at ophæve de anmeldte aftalers bestemmelser om franchisegivers anvisningsret og kravet om pligtigt medlemskab af en bestemt brancheorganisation. Herudover er vedtaget, at konkurrenceklausulernes løbetid forkortes fra "indtil 24 måneder" til "indtil 12 måneder". Med ophævelsen af de nævnte bestemmelser vedrørende pligtigt medlemskab af en bestemt brancheorganisation og franchisegivers anvisningsret samt forkortelsen af konkurrenceklausulernes løbetid, ses aftalerne ikke at indeholde bestemmelser i strid med gruppefritagelsen i Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 1997 om gruppefritagelse for kategorier af franchiseaftaler. 2. Afgørelse Konkurrencerådet vedtog at meddele Nykredit Mægler A/S følgende: Nykredit Mægler A/S har den 24. august 1999 meddelt, at selskabets bestyrelse på sit møde den 20. august 1999 har besluttet, at ophæve følgende bestemmelser i de anmeldte aftaler vedrørende pligtigt medlemskab af en bestemt brancheorganisation: Pgf i franchiseaftalen for Nybolig 12.5 i franchiseaftalen for Scheel & Orloff i franchiseaftalen for EjendomsRingen ophæve følgende bestemmelser i de anmeldte aftaler vedrørende franchisegivers anvisningsret: Pgf. 11.4, pgf og pgf i franchiseaftalen for Nybolig 12.7 og 12.8 i franchiseaftalen for Scheel & Orloff 11.4, 11.7 og 11.8 i franchiseaftalen for EjendomsRingen

2 2 af 15 Pkt pkt. i standardsamarbejdsaftalen for EjendomsRingen forkorte konkurrenceklausulernes løbetid fra "indtil 24 måneder" til "indtil 12 måneder" i følgende bestemmelser i de anmeldte aftaler: pgf i franchiseaftalen for Nybolig 17.1 i franchiseaftalen for Scheel & Orloff 16.1 i franchiseaftalen for EjendomsRingen Det meddeles Nykredit Mægler A/S, at når disse ændringer er gennemført, vil de anmeldte aftaler ikke indeholde bestemmelser i strid med Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 1997 om gruppefritagelse for kategorier af franchiseaftaler. 3. Sagsfremstilling Franchisegiverselskabet NY*BO*E A/S, der er et helejet datterselskab af Nykredit A/S, har foretaget anmeldelse af standardfranchiseaftaler for ejendomsmæglerkæderne Nybolig, hvortil er knyttet 161 mæglerforretninger, Scheel & Orloff, hvortil er knyttet 33 mæglerforretninger, samt 4 mæglerforretninger fra Foreningen EjendomsRingen Danmark. Herudover er foretaget anmeldelse af en indgået samarbejdsaftale, som omfatter 66 mæglerforretninger fra Foreningen EjendomsRingen Danmark, herunder de oven for nævnte 4 franchisetagere. De anmeldte aftaler - modtaget i Konkurrencestyrelsen den 30. juni har været anmeldt i henhold til den tidligere gældende konkurrencelov, jf. Dokumentation, , siderne Franchisegiverselskabet NY*BO*E A/S har i november 1998 taget navneforandring til Nykredit Mægler A/S. Anmelder har i april 1999 meddelt, at Foreningen EjendomsRingen Danmark og de tilknyttede regionale EjendomsRinge har vedtaget at likvidere foreningerne pr. 1. april Nykredit Mægler A/S har i den forbindelse pr. 1. januar 1999 gennem det helejede datterselskab EjendomsRingen Danmark A/S indgået samarbejdsaftaler med 50 af de 62 mæglerforretninger, der oprindeligt var medlemmer af Foreningen EjendomsRingen Danmark, og som ikke har indgået franchiseaftaler med Nykredit Mægler A/S. Samarbejdsaftalerne er indbyrdes identiske svarende til en standardsamarbejdsaftale, der i april 1999 er blevet fremsendt til Konkurrencestyrelsen. De 12 ejendomsmæglere, der ikke har underskrevet denne aftale, har valgt enten at indtræde i en anden ejendomsmæglerkæde eller at fortsætte som ejendomsmæglere uden tilknytning til en kæde. 3.1 Nykredit Mægler A/S Franchisegiverselskabet Nykredit Mægler A/S indgår i Nykredit koncernen ved at være et helejet datterselskab af Nykredit A/S. Nykredit A/S, hvis formål er at drive realkreditvirksomhed samt virksomhed, der accessorisk er knyttet hertil, er et helejet datterselskab af Nykredit Holding A/S. Nykredit Mægler A/S varetager Nykredit koncernens forretningsmæssige engagementer på ejendomsformidlingsområdet gennem franchisekæderne Nybolig, Scheel & Orloff og EjendomsRingen Danmark samt gennem samarbejdsaftalerne mellem EjendomsRingen Danmark A/S og de til EjendomsRingen før 62, nu 50 knyttede mæglerforretninger. De anmeldte aftaler omfatter i alt 260 ejendomsmæglerforretninger.

3 3 af 15 Franchisetagerne betaler til franchisegiverselskabet en omsætningsbestemt royalty for retten til at bruge franchisegivers koncept. Herudover betaler franchisetagerne et fast månedligt beløb, som vederlag for de forskellige faciliteter, som franchisegiver stiller til rådighed for franchisetagerne. De ejendomsmæglere, der har indgået samarbejdsaftale med EjendomsRingen Danmark A/S, betaler ligeledes en variabel årlig konceptafgift pr. solgt enhed samt en fast årlig konceptafgift. Den samlede konceptafgift er maksimeret. Omsætningen i franchisegiverselskabet udgjorde i 1997 kr. +++ mio. (salæromsætning, anden omsætning og markedsføringsindtægter). Det er oplyst, at det nævnte omsætningsbeløb svarer til summen af omsætningen i samtlige de til franchisegiverselskabet tilknyttede mæglerforretninger i ejendomsmæglerkæderne Nybolig, Scheel & Orloff samt hos de 4 franchisetagere tilknyttet EjendomsRingen. Omsætningsbeløbet for 1997 omfatter således ikke de før 62, nu 50 mæglerforretninger, der har indgået samarbejdsaftale med EjendomsRingen Danmark A/S. 3.2 Det relevante marked De anmeldte aftaler vedrører dels markedet for formidling af fast ejendom og dels markedet for formidling af realkreditlån. Det relevante geografiske marked er Danmark for ejendomsmæglerkæderne Nybolig og EjendomsRingen. For ejendomsmæglerkæden Scheel & Orloff er det relevante geografiske marked indskrænket til HT-området, idet alle kædens mæglerforretninger er etableret i det nævnte område. 3.3 De anmeldte aftaler De anmeldte aftaler vedrører franchiseaftaler indgået mellem franchisegiverselskabet Nykredit Mægler A/S og franchisetagerne i ejendomsmæglerkæderne Nybolig, Scheel & Orloff samt EjendomsRingen. Herudover omfatter anmeldelsen en samarbejdsaftale, der omfatter hovedparten af mæglerforretningerne i ejendomsmæglerkæden EjendomsRingen. Denne aftale er nu blevet erstattet af en standardsamarbejdsaftale mellem størstedelen af de samme mæglerforretninger og EjendomsRingen Danmark A/S. Den enkelte franchisetager i de 3 kæder (Nybolig, Scheel & Orloff og EjendomsRingen) driver forretningen for egen regning og risiko som selvstændig erhvervsdrivende. Dette gælder ligeledes for de før 62, nu 50 mæglerforretninger, der har indgået samarbejdsaftale med EjendomsRingen Danmark A/S. Med franchiseaftalen gives der franchisetagerne adgang til at drive deres virksomhed ved brug af franchisegivers koncept. Franchisetagerne får ved indtræden i franchisenettet adgang til en komplet beskrivelse af, hvorledes en ejendomsmæglerforretning drives. De omhandlede oplysninger, der bl.a. vedrører markedsføring, uddannelse, indretning, økonomi, edb og juridisk bistand, ajourføres og videreudvikles af franchisegiver, hvorved franchisetagerne til enhver tid har adgang til den seneste viden inden for markedet for formidling af fast ejendom. De før 62, nu 50 mæglerforretninger, der er tilknyttet ejendomsmæglerkæden EjendomsRingen, men som ikke har indgået franchiseaftaler med Nykredit Mægler A/S, får ved samarbejdsaftalen med EjendomsRingen Danmark A/S adgang til at drive deres virksomhed ved brug af EjendomsRingen Danmark A/S koncept på samme måde, som franchisetagerne får adgang til at drive deres virksomhed ved brug af franchisegivers koncept. I tilknytning til de anmeldte aftaler henledes opmærksomheden på Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 1997 om gruppefritagelse for kategorier af franchiseaftaler. En konkurrencebegrænsende aftale, som opfylder betingelserne i en gruppefritagelse, skal ikke anmeldes til Konkurrencestyrelsen, og er automatisk fritaget fra forbudet i konkurrencelovens 6 mod konkurrencebegrænsende aftaler, jf. 10.

4 4 af 15 Anmelder af aftalerne er opmærksom på, at aftalerne indeholder bestemmelser, som ikke er omfattet af Kommissionens forordning nr. 4087/88 af 30. november 1988 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, (tidligere artikel 85, stk. 3) på kategorier af franchiseaftaler, ligesom de ej heller er omfattet af ovennnævnte bekendtgørelse nr. 1006, og at dette forklarer anmeldelsen til Konkurrencestyrelsen med ansøgning om ikke-indgreb, subsidiært ansøgning om fritagelse. Nybolig Franchiseaftalen for den landsdækkende ejendomsmæglerkæde Nybolig omfatter 161 ejendomsmæglerforretninger. Omsætningen i Nybolig-kæden udgjorde +++ mio. kr. i 1997 (salæromsætning, anden omsætning og markedsføringsindtægter). Heraf udgjorde "anden omsætning" +++ mio. kr. Franchiseaftalen berører såvel markedet for ejendomsformidling som markedet for formidling af realkreditlån. Det skønnes, at på markedet for ejendomsformidling i Danmark er kædens markedsandel (for boligsalg) ca. +++ pct. Kæden formidler hovedsageligt ejerskiftelån. På markedet for formidling af ejerskiftelån i Danmark skønnes kædens markedsandel at være +++ pct. Anmelder har oplyst, at man ikke er i besiddelse af oplysninger om kædens markedsandel på markedet for formidling af realkreditlån 1, men at markedsandelen er væsentligt lavere end markedsandelen på markedet for formidling af ejerskiftelån. Det er oplyst, at ++ pct. af de ejerskiftelån som mæglerne formidler, er Nykredit lån (1. kvartal 1998). I tilknytning til sidstnævnte forhold er oplyst (Nykredit koncernens årsregnskab for 1997, side 64), at der er indgået en koncernintern aftale mellem Nykredit A/S og franchisegiverselskabet om provision i forbindelse med tilgåede lånesager. Franchiseaftalen indeholder bl.a. følgende bestemmelser pgf Franchisetager er forpligtet til at være kautions- og ansvarsforsikret i et af franchisegiver anvist selskab, på vilkår svarende til kravene for statsautoriserede ejendomsmæglere. Franchisetager er endvidere forpligtet til i et af franchisegiver anvist selskab at tegne og opretholde lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikring for medarbejdere. Herudover er franchisetager pligtig til at tegne og opretholde de af franchisegiver til enhver tid for kæden angivne forsikringer... pgf Franchisetager samt dennes salgsmedarbejdere skal være medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening eller Dansk Ejendomshandlerforening2, medmindre andet aftales, og... pgf Franchisetager er forpligtet til at handle pantebreve gennem en af franchisegiver anvist formidler, til at foretage kreditformidling gennem en af franchisegiver anvist realkreditvirksomhed eller anden finansiel virksomhed samt til i øvrigt at formidle serviceydelser gennem de af franchisegiver anviste virksomheder, alt under forudsætning af, at ovennævnte virksomheder tilbyder konkurrencedygtige vilkår. pgf Franchisetager er forpligtet til i sin virksomhed at anvende de af franchisegiver til enhver tid anviste samarbejdspartnere vedrørende forsikring, leasing, annoncering, indkøb m.m... pgf Indtil 24 måneder efter ophør af nærværende aftale er franchisetager uberettiget til direkte eller indirekte at drive selvstændig virksomhed eller tage ansættelse i eller på anden måde bistå nogen virksomhed, der i det område, hvor franchisetager hidtil har virket, samt i et bælte på 5 kilometer uden om dette område, tilbyder serviceydelser, der på noget tidspunkt har været ydet af franchisetager i henhold

5 5 af 15 til nærværende aftale. Franchisetager er endvidere uberettiget til at medtage eksisterende kunder og/eller personale tilknyttet forretningen til anden forretning uden for nævnte område. Scheel & Orloff Franchiseaftalen for ejendomsmæglerkæden Scheel & Orloff omfatter 33 mæglerforretninger. Scheel & Orloff-kæden er en regional kæde, der udelukkende opererer i HT-området. Omsætningen i Scheel & Orloff-kæden udgjorde +++ mio. kr. i 1997 (salæromsætning, anden omsætning og markedsføringsindtægter). Heraf udgjorde "anden omsætning" +++ mio. kr. Franchiseaftalen berører såvel markedet for ejendomsformidling som markedet for formidling af realkreditlån. Det skønnes, at på markedet for ejendomsformidling i Danmark er kædens markedsandel (for boligsalg) ca. +++ pct. Kæden formidler hovedsageligt ejerskiftelån. På markedet for formidling af ejerskiftelån i Danmark skønnes kædens markedsandel at være ca. +++ pct. Anmelder har oplyst, at man ikke er i besiddelse af oplysninger om kædens markedsandel på markedet for formidling af realkreditlån3, men at markedsandelen er væsentligt lavere end markedsandelen på markedet for formidling af ejerskiftelån. Det er oplyst, at ++ pct. af de ejerskiftelån som mæglerne formidler, er Nykredit lån (1. kvartal 1998). I tilknytning til sidstnævnte forhold er oplyst (Nykredit koncernens årsregnskab for 1997, side 64), at der er indgået en koncernintern aftale mellem Nykredit A/S og franchisegiverselskabet om provision i forbindelse med tilgåede lånesager. De nævnte markedsandele er angivet med udgangspunkt i det forhold, at kæden er landsdækkende. Da kæden udelukkende opererer i HT-området, afspejler de nævnte markedsandele således ikke kædens reelle markedsandele i det regionale område, hvor kæden opererer (HT-området). Franchiseaftalen indeholder bl.a. følgende bestemmelser: 12.5 Franchisetager skal være medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening medmindre andet aftales, og er Franchisetager er forpligtet til at handle pantebreve gennem en af franchisegiver anvist formidler, som skal være konkurrencedygtig Franchisetager skal foretage øvrig kreditformidling gennem en af franchisegiver anvist realkreditvirksomhed eller anden finansiel virksomhed på betingelse af, at denne virksomhed er konkurrencedygtig Indtil 24 måneder efter ophør af nærværende aftale er franchisetager uberettiget til direkte eller indirekte at drive selvstændig virksomhed eller tage ansættelse i eller på anden måde bistå nogen virksomhed, der i det område, hvor franchisetager hidtil har virket samt i et bælte på 5 kilometer uden om dette område, tilbyder serviceydelser, der på noget tidspunkt har været ydet af franchisetager i henhold til nærværende aftale. Franchisetager er endvidere afskåret fra at medtage eksisterende kunder tilknyttet forretningen til anden forretning uden for området. EjendomsRingen Anmeldelsen for ejendomsmæglerkæden EjendomsRingen omfatter dels en standardfranchiseaftale og dels en standardsamarbejdsaftale. Sidstnævnte aftale afløser den samarbejdsaftale, der oprindeligt blev anmeldt den 30. juni 1998.

6 6 af 15 Den landsdækkende ejendomsmæglerkæde EjendomsRingen, omfattede på anmeldelsestidspunktet i alt 66 mæglerforretninger. Antallet af tilknyttede mæglerforretninger er siden anmeldelsen blevet reduceret til 54. Heraf har de 50 mæglerforretninger indgået en samarbejdsaftale med Nykredit Mægler A/S datterselskab EjendomsRingen Danmark A/S, medens de resterende 4 mæglerforretninger er omfattet af franchiseaftalen med Nykredit Mægler A/S. På anmeldelsestidspunktet var de 66 kædemedlemmer alle medlemmer af et antal regionale Ejendomsringe, som var forpligtet til at være medlem af Foreningen EjendomsRingen Danmark. Foreningens opgave var at virke som overordnet organisation for de tilsluttede regionale Ejendomsringe og at opbygge og udvikle et landsdækkende kædesamarbejde af selvstændige ejendomsmæglere, herunder også for de ejendomsmæglere, der virkede og i dag virker som franchisetagere. De enkelte medlemmer var forpligtede til at overholde de aftaler og beslutninger, som måtte blive indgået/truffet af Foreningen Ejendomsringen Danmark. Foreningen EjendomsRingen Danmark og de regionale Ejendomsringe har besluttet at lade foreningerne likvidere med virkning fra den 1. april Den oprindeligt anmeldte samarbejdsaftale mellem Foreningen EjendomsRingen Danmark og selskabet EjendomsRingen Danmark A/S og de tilhørende vedtægter er således bortfaldet. I stedet er der mellem EjendomsRingen Danmark A/S og 50 af de 62 mæglerforretninger, der var omfattet af denne samarbejdsaftale, og som ikke var franchisetagere, indgået en samarbejdsaftale. Franchiseaftalen er indgået mellem franchisegiverselskabet og de resterende 4 til EjendomsRingen hørende ejendomsmæglere. Omsætningen i kæden er alene oplyst for de 4 medlemmer, der er tilknyttet kæden som franchisetagere. Omsætningen for disse 4 franchisetagere udgjorde +++ mio. kr. i 1997 (salæromsætning, anden omsætning og markedsføringsindtægter). Heraf udgjorde "anden omsætning" +++ mio. kr. Franchise-/samarbejdsaftalen berører såvel markedet for ejendomsformidling som markedet for formidling af realkreditlån. Det skønnes, at på markedet for ejendomsformidling i Danmark er kædens markedsandel (for boligsalg) ca. +++ pct., fordelt på de 4 franchisetagere med ca. +++ pct., og de øvrige medlemmer af EjendomsRingen med ca. +++ pct. Kæden formidler hovedsageligt ejerskiftelån. På markedet for formidling af ejerskiftelån i Danmark skønnes kædens markedsandel at være ca. +++ pct., fordelt på de 4 franchisetagere med ca. +++ pct., og de øvrige medlemmer af EjendomsRingen med ca. +++ pct. Anmelder har oplyst, at man ikke er i besiddelse af oplysninger om kædens markedsandel på markedet for formidling af realkreditlån4, men at markedsandelen er væsentligt lavere end markedsandelen på markedet for formidling af ejerskiftelån. Det er oplyst, at +++ pct. af de ejerskiftelån, EjendomsRingens mæglere formidler, er Nykredit lån (1. kvartal 1998). I tilknytning til sidstnævnte forhold er oplyst (Nykredit koncernens årsregnskab for 1997, side 64), at der er indgået en koncernintern aftale mellem Nykredit A/S og franchisegiverselskabet om provision i forbindelse med tilgåede lånesager. Franchiseaftalen indeholder bl.a. følgende bestemmelser: 11.3 Franchisetager er forpligtet til at være kautions- og ansvarsforsikret på vilkår svarende til kravene for statsautoriserede ejendomsmæglere. Franchisetager er endvidere forpligtet til at tegne og opretholde lovlige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikring for medarbejdere Medmindre anden aftale indgåes mellem Foreningen EjendomsRingen Danmark og EjendomsRingen Danmark A/S, er franchisetager forpligtet til at anvende et af franchisegiver anvist forsikringsselskab, såfremt dette kan ske på konkurrencedygtige vilkår. 11.5

7 7 af 15 Franchisetager samt dennes salgsmedarbejdere skal være medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening eller Dansk Ejendomshandlerforening5, medmindre andet aftales, og Franchisetager er forpligtet til at følge de aftaler, som måtte blive truffet af Foreningen EjendomsRingen Danmark og EjendomsRingen Danmark A/S, vedrørende handel med pantebreve gennem en anvist formidler til at foretage kreditformidling gennem en anvist realkreditvirksomhed eller anden finansiel virksomhed samt til at formidle serviceydelser gennem de anviste virksomheder, alt under forudsætning af, at ovennævnte virksomheder tilbyder konkurrencedygtige vilkår og indtjening. Afgørelsen af, i hvilket omfang der, for så vidt angår ejendomsformidlerprovisioner, tilbydes tilstrækkeligt konkurrencedygtige vilkår, træffes på franchisetagers vegne af Foreningen EjendomsRingen Danmark Franchisetager er forpligtet til i sin virksomhed at anvende de af Foreningen EjendomsRingen Danmark og EjendomsRingen Danmark A/S til enhver tid anviste samarbejdspartnere vedrørende forsikring, leasing, annoncering, indkøb m.m., såfremt dette kan ske på konkurrencedygtige vilkår Indtil 24 måneder efter ophør af nærværende aftale er franchisetager uberettiget til direkte eller indirekte at drive selvstændig virksomhed eller tage ansættelse i en sådan eller på anden måde bistå nogen virksomhed, der i det område, hvori franchisetager hidtil har virket, samt i et bælte på 5 km. uden om dette område, tilbyder serviceydelser, der på noget tidspunkt har været ydet af franchisetager i henhold til nærværende aftale. Franchisetager er endvidere uberettiget til at medtage eksisterende kunder og/eller personale tilknyttet forretningen til anden forretning uden for ovennævnte område. Den oprindeligt anmeldte samarbejdsaftale er ikke længere i kraft. Den nu ophævede samarbejdsaftale indeholdt bl.a. bestemmelser, der forpligtede de enkelte ejendomsformidlere i kæden til at anvende de anviste samarbejdspartnere, at handle pantebreve gennem en anvist formidler, at foretage kreditformidling gennem en anvist realkreditvirksomhed eller anden finansiel virksomhed samt til i øvrigt at formidle serviceydelser gennem de anviste virksomheder alt under forudsætning af, at de anviste virksomheder kunne tilbyde konkurrencedygtige vilkår over for forbrugerne. Den nu ophævede samarbejdsaftale indeholdt derimod ingen bestemmelser om konkurrenceklausuler svarende til franchiseaftalens 16. Den nye standardsamarbejdsaftale indeholder bl.a. følgende bestemmelser Pkt. 2.1 Ejendomsmægleren tilknyttes kæden og konceptet pr EjendomsRingen kan beslutte ændring af navn og forretningskendetegn mod afholdelse af de direkte omkostninger til facadeskift. Yderligere forretningssteder og flytning af forretningsstedet kræver EjendomsRingens godkendelse. Ved yderligere forretningssteder skal der udelukkende tages saglige forretningsmæssige hensyn ved godkendelse. Pkt. 6.1 Samtidig med underskrift af nærværende aftale underskriver ejendomsmægleren aftale om bonus i forbindelse med formidling af Nykredit lån, jf. bilag B. Ejendomsmægleren forpligter sig til at tilbyde de produkter og serviceydelser, som anvises af EjendomsRingen Danmark A/S. Pkt. 8.4 Indtil 12 måneder efter ophør af nærværende aftale er ejendomsmægleren uberettiget til at indtræde i andre kædesystemer eller andre salgsorganisationer inden for branchen, og såfremt dette sker, er vedkommende forpligtet til at betale en konventionalbod stor kr ligesom EjendomsRingen Danmark A/S ved

8 8 af 15 nedlæggelse af fogedforbud er berettiget til at sikre ophør af nævnte virksomhed, hvilket gælder både i den relation, hvor den pågældende måtte starte ny selvstændig virksomhed og i den situation, hvor den pågældende indtræder i et ansættelsesforhold fra det samme forretningssted. I standardsamarbejdsaftalen indgår en aftale om bonus i forbindelse med formidling af Nykredit lån. Ifølge aftalen tilbydes ejendomsmægleren af EjendomsRingen Danmark A/S betaling af bonuspræmie til honorering af formidling af Nykredit lån for at øge motivationen til at formidle lån gennem Nykredit. Aftalen indebærer, at for låneformidling til Nykredit modtager ejendomsmægleren et beløb pr. lånesag, som formidles af ejendomsmægleren til Nykredit. Betaling ydes for alle formidlede låneudbetalinger, uanset om det er ejerskiftelån, tillægslån eller omlægningslån. Der medregnes kun en låneformidling pr. ejendom. Udover at lånet konkret formidles via Nykredit, er der en række generelle betingelser for udbetaling af bonuspræmie, bl.a. at ejendomsmægleren positivt medvirker til afsætning af yderligere Nykredit produkter, herunder banklån, forsikring og pantebreve. 3.4 Franchisegiverselskabets argumentation for de ansøgte erklæringer/fritagelser Anmeldelsen af aftalerne til Konkurrencestyrelsen med ansøgning om ikke-indgreb, subsidiært ansøgning om fritagelse, er foretaget, fordi aftalerne indeholder bestemmelser, som ikke er omfattet af Kommissionens forordning nr. 4087/88 af 30. november 1988 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, (tidligere artikel 85, stk. 3) på kategorier af franchiseaftaler, ligesom de ej heller er omfattet af den nationale bekendtgørelse nr af 16. december Anmelder fremhæver flere bestemmelser i de anmeldte aftaler i forbindelse med argumentationen for de ansøgte erklæringer/fritagelser. Disse kan rubriceres i følgende 2 kategorier Konkurrenceklausulens løbetid, og Franchisegivers anvisningsret. Vedrørende konkurrenceklausulens løbetid De 3 franchiseaftaler indeholder næsten enslydende bestemmelser om konkurrenceklausuler (Nybolig pgf.16.1, Scheel & Orloff 17.1 og EjendomsRingen 16.1). Alle 3 aftaler indeholder bestemmelser om en løbetid på "indtil 24 måneder". Konkurrencestyrelsen har modtaget en henvendelse fra en advokat, der repræsenterer franchisetagerne i Nybolig-kæden. Advokaten er af den opfattelse, at den 2-årige konkurrenceklausul ikke er forenelig med bestemmelsen i artikel 3, stk. 1, litra c, i gruppefritagelsen for kategorier af franchiseaftaler, hvorefter der kan pålægges franchisetagerne en konkurrenceklausul på indtil 1 år. Anmelder er bekendt med henvendelsen, og har haft mulighed for at fremkomme med bemærkninger hertil. Anmelder finder ikke, at konkurrenceklausulen er konkurrencebegrænsende. Den 2-årige konkurrenceklausul er for så vidt angår den geografiske udstrækning meget begrænset. Franchisetagerne afskæres således ikke fra at etablere sig som ejendomsmægler, så længe dette sker uden for franchisetagernes oprindelige basisområde og et bælte på 5 km. Klausulen er nødvendig dels til beskyttelse af franchisegivers goodwill, dels til hemmeligholdelse af franchisegivers knowhow. Beskaffenheden af den virksomhed, som er franchisens genstand, bevirker ifølge anmelder, at det er nødvendigt, at der forløber 2 år fra ophævelsen af aftalen, og ikke 1 år, før end en tidligere franchisetager kan påbegynde ejendomsmæglervirksomhed i sit tidligere basisområde i konkurrence med en ny franchisetager. Standardsamarbejdsaftalen vedrørende EjendomsRingen indeholder en konkurrenceklausul (Pkt. 8.4) med en løbetid på 12 måneder. Anmelder har om denne konkurrenceklausuls løbetid anført, at den er forenelig med bestemmelsen i artikel 3, stk. 1, litra c, i gruppefritagelsen for kategorier af franchiseaftaler.

9 9 af 15 Vedrørende franchisegivers anvisningsret Aftalerne indeholder en række bestemmelser, hvorefter franchisegiver har ret til at anvise det selskab, som franchisetager på flere områder er forpligtet til at anvende/samarbejde med. Forpligtelsen for franchisetagerne til at handle pantebreve, foretage kreditformidling mv. gennem et af franchisegiver anvist selskab (Nybolig pgf. 11.7, Scheel & Orloff 12.7 og 12.8 og Ejendomsringen 11.7) er ifølge anmelder ikke konkurrencebegrænsende. Formålet er ikke at hindre andre finansielle virksomheder i at konkurrere på markedet for formidling af realkreditlån. Nykredits væsentligste hensigt med at etablere sig på ejendomsformidlingsmarkedet var og er fortsat at fastholde afsætningsmulighederne for realkreditlån. Alternativt ville der forelægge en risiko for, at de øvrige realkreditinstitutter ville kunne sætte sig på hele markedet. Anvisningsretten gælder kun for så vidt og i det omfang det anviste realkreditinstitut/den anviste finansielle virksomhed tilbyder konkurrencedygtige vilkår. Det følger af 16 i Lov om omsætning af fast ejendom, at ejendomsformidlerens rolle alene skal være bestemt af parternes interesser og forhold, at parterne skal have oplysning om samarbejde, interesser eller særlige bindinger, som den professionelle udbyder eller rådgiver har til andre aktører på markedet, ligesom der henvises til lovens 18, stk. 2, hvorefter køber frit kan vælge finansiering. Det fremgår endvidere af lovens 7 om særlige rådgiverinteresser, at såfremt rådgiveren har en særlig økonomisk eller personlig interesse i forbrugerens valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom, skal rådgiveren gøre forbrugeren bekendt med forholdet. Modtager rådgiveren provision eller andet vederlag som følge af formidling eller fremskaffelse af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom, skal rådgiveren gøre forbrugeren bekendt hermed. Rådgiveren skal endvidere på forespørgsel kunne gøre forbrugeren bekendt med provisionens størrelse. Det følger af ovenstående, at såfremt en anden virksomhed kan tilbyde bedre finansieringsvilkår end de af franchisegiver anviste virksomheder (Nykredit), vil hensynet til kunderne således indebære, at franchisetagerne skal præsentere kunderne for det mest fordelagtige finansieringstilbud, selv om dette ikke måtte være et Nykredit lån. Det anviste realkreditinstitut (Nykredit) får dermed ingen faktisk præferencestilling over for andre institutter. Dette understreges ifølge anmelder af det forhold, at Nykredit lån i 1. kvartal 1998 alene udgjorde gennemsnitligt ++ pct. af det samlede antal ejerskiftelån, der blev formidlet gennem de til franchisegiverselskabet knyttede ejendomsmæglere. Anvisningsretten vil således ikke kunne påvirke og påvirker rent faktisk heller ikke konkurrencen inden for markedet for formidling af realkreditlån. Endvidere anføres, at med 260 tilknyttede ejendomsmæglere, har aftalerne ikke nogen væsentlig indflydelse på markedet for omsætning af fast ejendom. Med aftalerne opnås ikke særlige muligheder for at fastholde kunderne, ligesom der peges på det forhold, at der i ejendomshandler ofte er involveret advokater, forsikrings- og bankrådgivere mv. Hermed suppleres og ændres i væsentligt omfang de finansieringstilbud mv., der fremsættes gennem franchisenettene, ligesom der opnås kontrol med, at de foreslåede realkredittilbud er konkurrencedygtige. Forpligtelsen for franchisetagerne i 2 af kæderne (Nybolig og EjendomsRingen) til at tegne diverse forsikringer, herunder kautions- og ansvarsforsikring, i et af franchisegiver anvist selskab (Nybolig pgf og EjendomsRingen 11.4) samt forpligtelsen til at anvende anviste samarbejdspartnere vedrørende forsikring, leasing, annoncering, indkøb mv. (Nybolig pgf og EjendomsRingen 11.8), er på tilsvarende måde efter anmelders opfattelse ikke konkurrencebegrænsende. I relation til konkurrencelovens 8 anføres, at eksistensen af ejendomsmæglerkæderne, der er reguleret og etableret gennem aftalerne, styrker effektiviteten i relation til ejendomsformidling og formidling af realkreditlån. Med kædekoncepterne får ejendomsmæglerne/franchisetagerne adgang til at forbedre deres markedsføring og arbejdsmetoder samt adgang til et videns- og erfaringsgrundlag, der sætter den enkelte mægler i stand til at forbedre sin konkurrencestilling.

10 10 af 15 Vedrørende standardsamarbejdsaftalen mellem EjendomsRingen Danmark A/S og de til ejendomsmæglerkæden EjendomsRingen knyttede ejendomsmæglere, der ikke har indgået franchiseaftale med franchisegiverselskabet, har anmelder anført, at denne ikke indeholder en forpligtelse for ejendomsmæglerne til at anvende de produkter og serviceydelser, som anvises af EjendomsRingen Danmark A/S (Pkt. 6.1), men blot en forpligtelse til at tilbyde disse produkter i forbindelse med ejendomshandler. Denne bestemmelse er ifølge anmelder ikke konkurrencebegrænsende, allerede fordi ejendomsmægleren ikke er forpligtet til at handle pantebreve, foretage kreditformidling mv. gennem et af EjendomsRingen Danmark A/S anvist selskab. Med hensyn til bonusaftalen indeholdt i standardsamarbejdsaftalen for EjendomsRingen har anmelder anført, at denne ikke er konkurrencebegrænsende, da den ikke indeholder salgsmål, og da aftalen ikke indeholder noget loyalitetsmoment. Bonusaftalen vil således efter anmelders opfattelse ikke have en tendens til at neutralisere andre realkreditinstitutters konkurrenceparametre i forbindelse med formidling af realkreditlån via ejendomsmæglere. Konceptet er af betydning for ejendomsmæglernes/franchisetagernes mulighed for at tilbyde tjenesteydelser til salg, metoder for kundebetjening, udbydelse af produkter, drift af butikker, ansættelsespolitik mv. Franchisegiverselskabet/EjendomsRingen Danmark A/S har over en årrække afprøvet og efterudviklet denne viden med henblik på at opnå størst mulig rationalisering og effektivitet. Brugen af konceptet medfører besparelser for den enkelte ejendomsmægler/franchisetager og bevirker, at den enkelte mægler vil opnå en mere effektiv markedsføring og dermed nå ud til en bredere kundekreds. Ved at tilslutte sig den enkelte kæde bliver nye ejendomsmæglere i stand til at etablere sig på markedet gennem en hurtig oprettelse af forretninger og med større chance for succes, end hvis de skulle gøre det uden franchisegiverselskabets/ejendomsringen Danmark A/S erfaring og bistand. Det er anmelders opfattelse, at brugerne sikres en rimelig andel af fordelene ved etablering af den enkelte kæde, idet forbrugerne ved henvendelse til den enkelte mægler i kæden sikres en effektiv rådgivning af høj kvalitet for så vidt angår de ydelser, mæglerne tilbyder. Eksistensen af database og samarbejdet mæglerne imellem indebærer, at ejendomme, der er til salg, udbydes til den størst mulige kreds af kunder. Kæden kombinerer fordelen ved et ensartet ejendomsmæglersystem med ejendomsmæglere, der, som selvstændig erhvervsdrivende, er personligt interesseret i effektiv drift af egen virksomhed. Nettets ensartethed og det løbende samarbejde inden for den enkelte kæde sikrer en konstant kvalitet af de tjenesteydelser, mæglerne tilbyder. Det er anmelders opfattelse, at den enkelte kæde har positive virkninger for konkurrencen mellem den enkelte kæde og de andre kæder. Med hensyn til eventuelle unødvendige begrænsninger, jf. konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3, anføres, at den omhandlede anvisningsret vedrørende forsikringer, pantebrevs- og kreditformidling, samarbejdspartnere mv. samt den omhandlede konkurrenceklausul er afgørende forudsætninger for at kunne fastholde og udvikle den enkelte kæde, og den deraf følgende kvalitetssikring til gavn for forbrugerne. Anvisningsretten sikrer, at ejendomsmæglerne/franchisetagerne til enhver tid er i besiddelse af de oplysninger og den viden, der er nødvendig for at yde forbrugerne den rette vejledning i forbindelse med optagelse af realkreditlån, handel med pantebreve, tegning af forsikringer mv. Vedrørende Nybolig og EjendomsRingen anføres endvidere, at den del af anvisningsretten, der vedrører ydelser, som ejendomsmæglerne/franchisetagerne anvender i deres virksomhed, sikrer kædens kvalitet og fælles identitet, idet der i videst muligt omfang anvendes de samme

11 11 af 15 samarbejdspartnere. Med hensyn til eventuel udelukkelse af konkurrence, jf. konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 4, anføres, at der på såvel markedet for ejendomsformidling, som på markedet for formidling af realkreditlån, er en særdeles skarp konkurrence. Der er mange udbydere på begge markeder. Dette faktum underbygges af, at der på markedet for ejendomsformidling er blevet etableret adskillige nye virksomheder inden for de senere år. For så vidt angår ydelse af realkreditlån har BG Kredit etableret sig på markedet så sent som i april Anmelder er generelt opmærksom på, at bestemmelserne i de anmeldte aftaler vedrørende anvisningsretten og konkurrenceklausulernes løbetid ikke er i overensstemmelse med gruppefritagelsen i Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 1997 om gruppefritagelse for kategorier af franchiseaftaler. De omhandlede bestemmelser, som falder uden for gruppefritagelsen, er ifølge anmelder nødvendige for den fortsatte effektive drift af kæderne med de deraf følgende fordele for forbrugerne. Anmelder har i den forbindelse henledt opmærksomheden på, at standardfranchiseaftalerne for ejendomsmæglerkæderne Nybolig og Scheel & Orloff i oktober 1989 blev anmeldt til Kommissionen med anmodning om, at aftalerne måtte anses som fritaget i henhold til Kommissionens forordning nr. 4087/88 af 30. november 1988 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, (tidligere artikel 85, stk. 3) på kategorier af franchiseaftaler. Indholdet af de nævnte aftaler er ifølge anmelder stort set identiske med indholdet af den nu anmeldte franchiseaftale/samarbejdsaftale for ejendomsmæglerkæden EjendomsRingen. Den 24. marts 1992 udstedte Kommissionen et comfort letter, hvori Kommissionen bl.a. henviste til ejendomsmæglerbekendtgørelsen, som nu er delvist indeholdt i Lov om omsætning af fast ejendom, og betænkning nr af februar 1990 om "Brancheglidning og franchising på ejendomsformidlingsområdet". Kommissionen lagde i marts 1992 vægt på, at den i forbindelse med udarbejdelsen af den nævnte betænkning nedsatte arbejdsgruppe antog, at dannelsen af ejendomsmæglerkæder kunne medføre visse fordele og ikke i sig selv behøver at udgøre et problem ud fra et konkurrencesynspunkt. Anmelder henviser i den forbindelse til, at Kommissionen dengang fandt, at de 2 nævnte standardfranchiseaftaler ikke gav anledning til yderligere aktion fra Kommissionens side, og henset til, at forholdene ikke har ændret sig væsentligt siden marts 1992, bør der kunne udstedes en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens Vurdering Det anmeldte er ikke - i kraft af tilknytningen til Nykredit-koncernen - omfattet af bagatelreglerne i konkurrencelovens 7. Kommissionens comfort letter af 24. marts 1992 er ikke til hinder for, at Konkurrencerådet nu kan tage de anmeldte aftaler op til vurdering. Kommissionen anfører således i brevet, at sagen vil kunne genoptages, såfremt der sker en ændring af den faktiske eller retlige situation, der er væsentlig for bedømmelsen af aftalerne. Siden marts 1992 er den retlige situation ændret markant. Udover den ændrede konkurrencelovgivning pr. 1. januar 1998, er også særlovgivningen på området ændret betragteligt. Lov om omsætning af fast ejendom trådte i kraft pr. 1. januar Samtidig ophævedes ejendomsmæglerloven og næringslovens regler om ejendomshandlere. Ejendomsmæglerbekendtgørelsen er ligeledes blevet ændret markant pr. 1. februar Flere af de bestemmelser i (den tidligere) ejendomsmæglerbekendtgørelsen, som omtales i Kommissionens comfort letter af 24. marts 1992 er således ikke længere gældende. Dette gælder bl.a. bestemmelsen om, at ejendomsmægleren ikke må påtage sig en forpligtelse til i forbindelse med ejendomsformidlingen over for parterne udelukkende at anbefale eller i øvrigt

12 12 af 15 anvise bestemte leverandørers produkter eller tjenesteydelser ( 6, stk. 2, i den tidligere ejendomsmæglerbekendtgørelse). Lov om omsætning af fast ejendom er senest blevet ændret den 8. april 1999 med vedtagelsen af flere af Boligrapportens forslag. De vedtagne ændringer træder i kraft den 1. juli Konkurrencebegrænsende elementer uden for gruppefritagelsen Anmeldelsen indeholder bestemmelser, som ikke er i overensstemmelse med gruppefritagelsen i Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 1997 om gruppefritagelse for kategorier af franchiseaftaler, og som udgør konkurrencebegrænsninger omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. I afsnit 3.4 var rubriceret 2 kategorier af bestemmelser, som var blevet fremhævet af anmelder i forbindelse med de ansøgte erklæringer/fritagelser. Disse 2 kategorier af bestemmelser bør efter styrelsens opfattelse suppleres med en 3. kategori af bestemmelser, som ikke er blevet fremhævet af anmelder, nemlig det generelle krav om medlemskab af en bestemt brancheorganisation (Dansk Ejendomsmæglerforening). Udover de nævnte kategorier af bestemmelser kunne det overvejes, om bonusaftalen indeholdt i standardsamarbejdsaftalen for EjendomsRingen måtte indeholde konkurrencebegrænsende elementer. Dette ses imidlertid ikke at være tilfældet, da den i bonusaftalen indeholdte bonus/provision for formidling af Nykredit lån, må anses som betaling for en erlagt ydelse Vurdering efter 6, stk. 1 Ved vurderingen af eventuelle konkurrencebegrænsende elementer er udgangspunktet gruppefritagelsen for kategorier af franchiseaftaler. Denne indeholder på linie med andre gruppefritagelser såkaldte "hvidlistede" (artiklerne 2-4) og "sortlistede" (artikel 5) bestemmelser. Vedrørende konkurrenceklausulens løbetid Som nævnt har en advokat gjort gældende, at konkurrenceklausulens længde på 2 år ikke er forenelig med bestemmelsen i artikel 3, stk. 1, litra c, i gruppefritagelsen for kategorier af franchiseaftaler. Ifølge den nævnte artikel i gruppefritagelsen kan der pålægges franchisetagerne en konkurrenceklausul på indtil 1 år ("... en rimelig periode, dog højst i et år,..."). Anmelder har om den geografiske udstrækning af konkurrenceklausulen bl.a. anført, at denne er meget begrænset, og derfor ikke er konkurrencebegrænsende. Klausulen afskærer således ikke franchisetagerne i at etablere sig som ejendomsmægler, så længe dette sker uden for franchisetagernes oprindelige basisområde og et bælte på 5 km. uden om dette område. Hertil skal bemærkes, at gruppefritagelsen klart bestemmer hvilken tidsmæssig og geografisk udstrækning, der kan accepteres, jf. artikel 3, stk. 1, litra c, hvorefter "denne forpligtelse kan gøres gældende over for franchisetageren efter aftalens udløb i en rimelig periode, dog højst i et år, på det område, hvor han udnyttede franchisen. Alene det forhold, at gruppefritagelsen har taget stilling til konkurrenceklausulernes maksimale løbetid indikerer, at bestemmelser om konkurrenceklausulers løbetid ud over den nævnte løbetid er konkurrencebegrænsende, og kun kan undtages gennem en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Vedrørende franchisegivers anvisningsret Gruppefritagelsen for kategorier af franchiseaftaler indeholder i relation til spørgsmålet om franchisegivers anvisningsret dels "hvidlistede" bestemmelser i artikel 3, stk. 1, litra a og litra b, og dels "sortlistede" bestemmelser i artikel 5 (litra b og litra c). Sidstnævnte bestemmelser tager sigte på, at der ikke pålægges franchisetagerne urimelige begrænsninger med hensyn til valg af leverandører af bl.a. diverse tjenesteydelser.

13 13 af 15 De omhandlede bestemmelser i aftalerne vedrørende franchisegivers anvisningsret må vurderes i lyset af nævnte bestemmelser og må utvivlsomt betragtes som konkurrencebegrænsende, og vil på tilsvarende måde kun kunne undtages gennem en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Standardsamarbejdsaftalen for EjendomsRingen indeholder (Pkt. 6.1) en forpligtelse for ejendomsmægleren til at tilbyde de produkter og serviceydelser, som anvises af EjendomsRingen Danmark A/S. Denne bestemmelse er ifølge anmelder ikke konkurrencebegrænsende, da bestemmelsen ikke indebærer en forpligtelse til at anvende de produkter og serviceydelser som anvises af selskabet, men derimod blot en forpligtelse til at tilbyde disse produkter og serviceydelser. Uagtet dette, må også forpligtelsen til alene at skulle tilbyde de omhandlede produkter og serviceydelser betragtes som konkurrencebegrænsende, da den indskrænker ejendomsmæglerens dispositionsmuligheder. I denne sammenhæng kan også henvises til det forhold, at ejendomsmægleren - som følge af bonusaftalen - er forpligtet til positivt at medvirke til afsætning af diverse Nykredit produkter. Vedrørende medlemskab af bestemt brancheorganisation Anmelder har ikke fremført argumenter for kravet om medlemskab af en bestemt brancheorganisation. Kravet hindrer den enkelte ejendomsmægler i muligheden for frit at vælge brancheorganisation, og er dermed konkurrencebegrænsende. Gruppefritagelsen indeholder ikke bestemmelser - hverken "hvidlistede" eller "sortlistede" - omhandlende pligtigt medlemskab af en bestemt brancheorganisation, og vil derfor kun kunne undtages gennem en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Udover Dansk Ejendomsmæglerforening, der skønnes at repræsentere ca. 90 pct. af samtlige registrerede ejendomsmæglere i Danmark, eksisterer der en alternativ brancheorganisation, Ejendomsmæglernes Landsorganisation, der skønnes at repræsentere ca. 6-7 pct. af de registrerede ejendomsmæglere. Sammenfattende er de anmeldte aftaler således omfattet af forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk. 1, for så vidt angår følgende bestemmelser: Franchiseaftalen for Nybolig: pgf pligtigt medlemskab pgf. 11.4, pgf og pgf anvisningsretten pgf konkurrenceklausulens løbetid Franchiseaftalen for Scheel & Orloff: pligtigt medlemskab 12.7 og anvisningsretten konkurrenceklausulens løbetid Franchiseaftalen for EjendomsRingen pligtigt medlemskab 11.4, 11.7 og anvisningsretten konkurrenceklausulens løbetid Standardsamarbejdsaftalen for EjendomsRingen: Pkt pkt. - anvisningsretten Vurdering om ikke-indgreb efter 9

14 14 af 15 Det følger af ovenstående, at der ikke vil være grundlag for at meddele en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9, da aftalerne som nævnt i sammenfatningen i afsnit indeholder bestemmelser vedrørende den omhandlede anvisningsret, konkurrenceklausulernes løbetid på indtil 24 måneder samt bestemmelserne vedrørende pligtigt medlemskab af en bestemt brancheorganisation, der alle vurderes at begrænse konkurrencen som nævnt i lovens 6, stk Vurdering om fritagelse efter 8, stk. 1 Der må herefter tages stilling til, om samtlige betingelser for fritagelse i konkurrencelovens 8, stk. 1, er opfyldt. Ad 8, stk. 1, nr. 1 Anmelder har påpeget, at eksistensen af de 3 ejendomsmæglerkæder i Nykreditaftalekomplekset, der er reguleret og etableret gennem de nu anmeldte aftaler, er medvirkende til at styrke den omhandlede effektivitet. Det kan næppe afvises, at konceptet er medvirkende til at forbedre mæglerens markedsføring og daglige arbejdsrutiner, at den stadige udvikling af konceptet sker med henblik på at opnå størst mulig rationalisering og effektivitet, at aftalerne hjælper nye aktører til at etablere sig på markedet, herunder at selvstændige forretningsdrivende gives mulighed for at oprette virksomhederne hurtigere og med større chance for succes end hvis det skulle gøres uden brug og anvendelse af franchisegiverens erfaringer og bistand. Imidlertid ses de konkurrencebegrænsende bestemmelser vedrørende franchisegivers anvisningsret, konkurrenceklausulernes løbetid samt pligtigt medlemskab af en bestemt brancheorganisation ikke at være medvirkende til at styrke den omhandlede effektivitet. Ad 8, stk. 1, nr. 2 I relation til betingelsen om, at forbrugerne sikres en rimelig fordel, har anmelder fremført, at forbrugerne sikres en effektiv rådgivning af høj kvalitet vedrørende de ydelser, mægleren tilbyder, at ejendomme der er sat til salg, bl.a. via eksistensen af database og samarbejdet mæglerne imellem, udbydes til den størst mulige kreds af kunder, at de generelle kædefordele kombineres med ejendomsmæglernes personlige interesse i en effektiv drift af egen virksomhed samt at nettets ensartethed og det løbende samarbejde inden for den enkelte kæde er medvirkende til at sikre en konstant kvalitet af de ydelser, medlemmerne tilbyder. Som nævnt oven for indebærer de omhandlede konkurrencebegrænsende bestemmelser vedrørende franchisegivers anvisningsret, konkurrenceklausulernes løbetid samt pligtigt medlemskab af en bestemt brancheorganisation ikke effektivitetsfordele mv., og forbrugerne opnår således ikke nogen fordele herved. Ad 8, stk. 1, nr. 3 Aftalernes bestemmelser om pligtigt medlemskab af en bestemt brancheorganisation er en unødvendig begrænsning for at kunne opnå de i 8, stk. 1 nævnte mål. Konkurrenceklausulernes løbetid på "indtil 24 måneder" er ligeledes en unødvendig begrænsning. Med den "hvidlistede" bestemmelse i gruppefritagelsens artikel 3, stk. 1, litra c, på indtil 1 år, har man fra Kommissionens side foretaget en afvejning af hensynet til franchisegiverens mulighed for at udvælge, oplære og etablere en ny franchisetager (erhvervelse af goodwill og kundekreds) over for hensynet til den tidligere franchisetagers interesse i at kunne fortsætte erhvervsaktiviteten inden for samme felt. 6 Det fremgår af gruppefritagelsens artikel 3, stk. 1, at accepten af konkurrenceklausuler som nævnt i artikel 3, stk. 1, litra c, er betinget af, at bindingerne skal være "nødvendige for at beskytte franchisegiverens industrielle eller intellektuelle ejendomsretttigheder eller for at bevare franchisenettets fælles identitet og omdømme". Aftalernes meget vidtgående bestemmelser om franchisegiverens anvisningsret må ligeledes

15 15 af 15 betegnes som unødvendige begrænsninger. Som eksempel kan her nævnes forsikringer. Det kan næppe kritiseres, at franchisetager skal tegne visse forsikringer udover de lovpligtige forsikringer. Men franchisetagerens forpligtelse til at skulle tegne forsikringerne i et bestemt forsikringsselskab, kan ikke være en nødvendig begrænsning for at opnå målene/fordelene ved franchiseaftalerne. Med henvisning til gruppefritagelsens artikel 3, stk. 1, er bestemmelserne vedrørende anvisningsretten ikke "nødvendige for at beskytte franchisegiverens industrielle eller intellektuelle ejendomsrettigheder eller for at bevare franchisenettets fælles identitet og omdømme". Bestemmelserne om franchisegivers anvisningsret er omfattet af de "sortlistede" bestemmelser i artikel 5 (litra b og litra c), der som tidligere nævnt tager sigte på, at der ikke pålægges franchisetagerne urimelige begrænsninger med hensyn til valg af leverandører af bl.a. diverse tjenesteydelser. Betingelsen er således ikke opfyldt. Ad 8, stk. 1, nr. 4 Aftalernes bestemmelser om pligtigt medlemskab af en bestemt brancheorganisation hindrer den enkelte ejendomsmægler i frit at vælge brancheorganisation, og er dermed medvirkende til at udelukke konkurrencen mellem brancheorganisationerne. Tilsvarende er konkurrenceklausulernes lange løbetid medvirkende til at hindre den tidligere franchisetager i aktivt at kunne fortsætte erhvervsaktiviteten inden for samme felt i det omhandlede geografiske område ("...i det område, hvor franchisetager hidtil har virket samt i et bælte på 5 kilometer uden om dette område,...") Bestemmelserne om franchisegivers anvisningsret er ligeledes medvirkende til at udelukke den i bestemmelsen nævnte konkurrence. Bestemmelserne om franchisegivers anvisningsret har til formål og til følge at fremme afsætningen af bestemte varer i tilknytning til franchisetagernes ejendomsformidling med deraf følgende udelukkelse af de samme varer fra konkurrerende virksomheder. Betingelsen er således ikke opfyldt. På baggrund af en samlet bedømmelse findes betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1, ikke at være opfyldt for så vidt angår den omhandlede anvisningsret, konkurrenceklausulernes løbetid på indtil 24 måneder samt bestemmelserne vedrørende pligtigt medlemskab af en bestemt brancheorganisation. 4.2 Aftalebestemmelser inden for gruppefritagelsen Bortset fra de i afsnit 4.1 omtalte konkurrencebegrænsende bestemmelser, er alle aftalebestemmelserne omfattet af gruppefritagelsen i Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 1997 om gruppefritagelse for kategorier af franchiseaftaler. Aftalerne vil således efter ophævelse af de nævnte konkurrencebegrænsende bestemmelser være omfattet af gruppefritagelsen. 1 Markedet for formidling af realkreditlån omfatter udover ejerskiftelån bl.a. også tillægslån og omlægningslån 2 Dansk Ejendomshandlerforening er et binavn til Dansk Ejendomsmæglerforening 3 Se fodnote 1 4 Se fodnote 1 5 Se fodnote 2 6 EU konkurrenceretten af Kim Lundgaard Hansen, Lars Kjølbye og Henrik Saugmandsgaard Øe, siderne

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Bo Eldrup Ny Østergade 11 3600 Frederikssund

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Bo Eldrup Ny Østergade 11 3600 Frederikssund 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Bo Eldrup Ny Østergade 11 3600 Frederikssund Sagen omhandler spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé A. Henriksen Shipping har overfor Konkurrencestyrelsen klaget over en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

5.1.1. Obligatoriske ydelser Ekskl. moms Inkl. moms Markedsføring på internettet 8.995,00 11.243,75

5.1.1. Obligatoriske ydelser Ekskl. moms Inkl. moms Markedsføring på internettet 8.995,00 11.243,75 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Vanløse, Alstrup & Ingemann ApS Jernbane Allé 54 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 22. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgte Statoil A/S (nu Statoil Detailhandel A/S) om fritagelse efter konkurrencelovens

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

Klager. København, den 29. november 2010 KENDELSE. ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup

Klager. København, den 29. november 2010 KENDELSE. ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup 1 København, den 29. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet salgsprisen

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023097 EDC-Gruppen A/S (advokat Christian Buch-Jepsen) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Journal nr. 3:1120-0301-180/fødevarer og finans/ke Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Totalkredit A/S har anmeldt en samarbejdsaftale, som selskabet

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af mangelfulde oplysninger om hjemfaldspligt.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af mangelfulde oplysninger om hjemfaldspligt. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annemette Lyngh Frederikssundsvej 29 2400 København NV Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 16. februar 2011. 2 Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer

Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer 1 Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer Jesper Kaltoft, Partner Mark Gall, Advokat 2 Konkurrencereglerne og distributionsforhold KRL 6 / artikel 101 TEUF Forbud mod visse konkurrence-begrænsende

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Mellem 2............. (herefter benævnt Selskabet ) og er der dags dato indgået følgende............ (herefter benævnt Direktøren)

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler

Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler RealMæglerne -handler med omtanke! Hvem er RealMæglerne? Grundstenen til det, der skulle blive til RealMæglerne, blev lagt i 1988 under navnet foreningen

Læs mere

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist)

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) 1 af 7 2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) Advokaterne Fønss & Hove Toldbodgade 10, 4. sal 6000 Kolding Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere