Referat fra Regionsbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 8. september 2015 kl i mødelokalet, Nørre Voldgade 90

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Regionsbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 8. september 2015 kl. 13.00-17.30 i mødelokalet, Nørre Voldgade 90"

Transkript

1 Referat fra Regionsbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 8. september 2015 kl i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Indhold Referat til Regionsbestyrelsesmøde Velkommen v. Tine Nielsen (25 min) Forretningsorden (30 min) Evaluering af Generalforsamlingen maj 2015 (20 min) Evaluering af Regionskonferencen på Bornholm (20 min) Strategiplan 2016 (100 min) Pause (15 min) HBMI (10 min) Nyt fra (20 min) Eventuelt (10 min) Evaluering af møde (5 min) Mødeleder: Tine Nielsen Ordstyrer: Tilde Ravnsborg Referent: Morten Barslund Gregersen Side 1 af 14

2 1. Velkommen v. Tine Nielsen (25 min) a. Tilstede og afbud samt præsentation Afbud: Per Norman, Anita. Til stede: Børge Bo, Per Tornøe, Tilde, Casper, Katja, Rasmus, Jes, Anders, Kirsten, Line, Charlotte. Da Mette Amstrup er på barsel, er Kirsten Carstensen trådt til som 1. suppleant med omgående virkning. Formand Tine Nielsen byder velkommen. Hvilke overvejelser havde de nyvalgte medlemmer i regionsbestyrelsen mht. at stille op til posten? Hvad er jeres visioner? b. Godkendelse af dagsorden Punkt 7 flyttes op som det første. Det pointeres, at der bør være en opsamling på diskussionen af grundlæggende sundhedsydelser. Dette vil blive taget op på et senere tidspunkt. Dagsordenen blev herefter godkendt. 2. Forretningsorden (30 min) a. Gennemgang og tilpasninger Tine har revideret forretningsordenen. Diskussion: Punktet vedrørende suppleanternes rolle og inddragelse i regionsbestyrelsens arbejde er taget ud, da det har været svært at planlægge. I stedet bør inddrage suppleanterne i arbejdsgrupper deslige. Møderne er åbne for alle, så dermed har suppleanterne også mulighed for at deltage (dog uden økonomisk kompensation). Det pointeres, at det kan øge interessen for regionsbestyrelsens arbejde, hvis suppleanterne deltager. Det bør gøres klart, at deltager ud over RB ved møderne som udgangspunkt ikke har tale og stemmeret. Samtidig skal der ske en tilmelding hvis andre end RB-medlemmer. Side 2 af 14

3 Tine konkluderer at punktet med suppleanterne i første omgang slettes i forretningsordenen og diskussionen om inddragelse af suppleanterne i RB tages på et senere tidpunkt. Der tilføjes ligeledes, at medlemmer kan deltage som tilhørere, samt en frist for tilmelding. Vedr. dagsorden: Der er tidligere været talt om oprettelsen af et forretningsudvalg for bl.a. at støtte op om dagsordenen. Endvidere har dagsordenen tidligere været udarbejde sammen med 1-2 RB-medlemmer, men det løb ud i sandet, da ingen meldte sig til opgaven. Hvis vi vælger at have en næstformand ville det kunne kvalificere dagsordenen. Dette afstedkom ikke ændringer i første omgang b. Studerende som observatør? Diskussion: Ved Repræsentantskabsmødet i 2014 gik studerende fra at have observatørstatus til ordinært medlem og fik næsten samme rettigheder i foreningen som uddannede fysioterapeuter (mulighed for opstilling -undtagen til fuldtidsposter-, deltagelse ved møder, stemmeret, taleret osv.). Skal de studerende have en observatørpost i Regionsbestyrelsen? De studerende har en stemme, og det er samtidig vigtigt, at de får indsigt. I og med, at de demokratisk set er lige med ordinære medlemmer, bør de ikke få en observatørpost, der i så fald vil give dem særstatus. Det påpeges, at de studerendes repræsentant bør have en fast plads ligesom TR og SU. Nu hvor studerende kan vælges ind som ordinære er det en større mulighed end en observatørpost. Det kan styrke studenterarbejdet, hvis de får mulighed for at få en observatørpost, og det har foreningen et ansvar for at støtte op om. Hvis vi vil have deres know how ind i regionsbestyrelsen, bør vi i virkeligheden informere de studerende om det. Alle kneb gælder ift. at engagere de enkelte medlemmer i foreningen, og der kan en ekstra plads være en god ide. Side 3 af 14

4 Tine: Adgang til de studerende gennem regionsbestyrelsen har hjulpet mig i formandsarbejdet og i det generelle politiske arbejde. Samtidig giver det nogle forbindelser ind i uddannelsesinstitutionerne, og derfor kan en observatørpost være en god ide. Det blev besluttet ved afstemning, at de studerende skal have en observatørpost. c. Næstformand Indledning: Ifølge vedtægterne er det muligt, at Regionsbestyrelsen konstituerer sig med en næstformand. Tine: Den politiske portefølje er vokset i gennem årene. En næstformand ville kunne varetage eksempelvis et mindre område og give daglig sparring og som tidligere nævnt kvalificere dagsordnerne til RB-møderne. Diskussion: Da Regionssekretæren Morten tager på udveksling fra nytår, kunne det være en oplagt mulighed for at afprøve denne konstellation med frikøb f.eks. 1 dag ugentligt. En titel som næstformand giver en vis politisk pondus, som kan bruges i mange sammenhænge og der ligger en god signalværdi i posten. Det er en spændende mulighed, men det er indtil videre ikke særligt godt defineret hvad opgaven indebærer. Der er i første omgang brug for aflastning ift. de politiske opgaver og ikke en stedfortræderrolle. Der er mange kommuner, forskellige jobmarkeder, sektorer osv., der kræver opmærksomhed. Kan man dele disse områder op, ville det give et meget mere optimalt politisk resultat. Opgaven afhænger meget af hvilken person, der vælger at tage posten og hvilke interesseområder den enkelte har. Der kan være mange fordele ved en næstformand. Blandt andet kan kvaliteten af arbejdet øges, men spørgsmålet er økonomien i det. En næstformand som fast sparringspartner ville være et godt initiativ. Det er en interessant post, men bør der i virkeligheden tages en beslutning allerede nu? Bør der i virkeligheden være et forretningsudvalg i stedet for? Eller er der overhovedet behov for det nu? Måske er der et problem i at give en der ikke er valgt som næstformand blandt medlemmerne til lønnede politiske opgaver. Der arbejdes videre med et oplæg til beslutning på et kommende møde. Side 4 af 14

5 3. Evaluering af Generalforsamlingen maj 2015 (20 min) a. Sted Diskussion: Overordnet positivt: et flot sted, mange deltagere, godt med blandede grupper, godt arrangeret. Der var ikke den bedste akustik, hvilket gjorde gruppediskussionerne svære at høre. Stedet var ikke særlig godt ift. prisen. Der havde det været bedre om man prioriterede plads til gruppearbejde osv. En simpel ting som at der kun var stole og ingen borde, gav en god dynamik i lokalet og gjorde at man hurtigt kunne rykke rundt. Der var en meget positiv stemning. Det politiske indhold er vigtigere end at trække mennesker til og det leverede vi på. Stedet tiltrak jo mange mennesker så derfor må vi bare erkende at det er vigtigt. b. Tema og oplægsholdere Diskussion: Valget blev godt afholdt, og der var nogle gode kritiske røster ift., hvem der stillede op. Derudover var det godt, at kandidaterne blev præsenteret. Medlemsinvolveringen var god, men man savnede en opsamling på medlemsinvolveringen. Det var en god Generalforsamling, men tiden var knap ift. gruppeinddragelse. Var der nogle succeskriterier ift. Generalforsamlingen? Hvad er det der skal trække? Er det det fine og spændende sted eller det politiske indhold der skal være trækplastret for medlemmerne? Hvis vi gør os nogle tanker om hvad vi gerne vil, så bliver den næste Generalforsamling nemmere at tage fat på. Medlemmerne gav i høj grad udtryk for en opbakning til foreningens politiske arbejde. Side 5 af 14

6 c. Indhold i beretningen (Beretning findes: Diskussion: Beretningen kunne gøres mere levende, og man kunne invitere folk mere ind i en dialog om beretningen i stedet for, at det bliver et obligatorisk punkt, der blot skal overstås. Kunne man gøre endnu mere her? Man kunne gøre det mere i både den mundtlige og skriftlige beretning. Det er svært at få belyst alle sider af beretningen. Eventuelt kunne man dele den op i flere bidder og diskutere dem en for en. Beretningen bør ikke være så lang, det er vigtigere at kigge fremad. Man kunne i beretningen i højere grad have fokus på effekt og resultatet end de processer man har været igennem. Dette ville kunne få medlemmerne til at interessere sig mere for at kommentere på beretningen. Spørgsmål til beretningen vil jo være præget af forskellige interesser inden for foreningen. En emneopdeling kunne være en løsning. En beretning kan godt gøres spændende. Den kan godt være bagudrettet, men indholdet er ikke ligegyldig ift. at informere medlemmerne om foreningens arbejde. Beretningen skal derfor tænkes tidligt ind før GF skal planlægges. Det er vigtigt at dokumentere hvilke resultater der er skabt og hvilke prioriteringer der er taget, når man er en medlemsorganisation. Jo flere historier der kommer på Facebook og på hjemmesiden, jo bedre en beretning kan vi få skrevet. Pause (15 min) 4. Evaluering af Regionskonferencen på Bornholm (20 min) a. Hvilke erfaringer blev der gjort og hvordan kan vi bruge det i bestyrelsesarbejdet b. Hvad med næste år, skal det også være som regionskonference? Det var en rigtig god måde at møde folk på og blive introduceret til, hvad arbejdet går ud på i regionsbestyrelsen. Som ny var man lidt hæmmet af, at man ikke kender arbejdsgangene, men det var en fed måde at deltage på. Selve planlægningen af gruppearbejdet til Folkemødet kunne have været bedre. Det var en rigtig god konference til at forberede bestyrelsen på at deltage aktivt i Folkemødet, og det har givet Danske Fysioterapeuter en stor synlighed til samtlige arrangementer. Side 6 af 14

7 Hvis man skal bruge det som opkvalificering og kompetenceudvikling til regionsbestyrelsen går der måske noget tabt, hvis ikke man gør det løbende. Det var svært at finde tråden fra det vi oplevede til at videre arbejdet. Vi har lavet nogle politiske kontakter og fået vist flaget, men hvordan går vi videre med det nu? Der var en god forberedelse ift. interessevaretagelse. Det var godt, at der var cykler, gode steder at overnatte osv. Man bør samle op og gøre det synligt for vores medlemmer, hvilke oplevelser regionsbestyrelsen har haft på Bornholm bl.a. på Facebook og på hjemmesiden. Vi har lært meget fra sidste Folkemøde til i år ift. at gøre regionsbestyrelserne synlige og rigtig velfungerende merchandise for både mænd og kvinder. Forarbejdet var en kæmpe lettelse, så regionsbestyrelsen ikke selv skulle finde hoved og hale i alle arrangementerne. Kompetenceudviklingen på regionskonferencerne er uundværlige ift. retorik og andre kompetencer, og hvordan man selv skal gribe det politiske arbejde an. Arrangementer kunne være valgt ud fra, hvilke vigtige embedsfolk og politikere, der deltog og ikke kun ift. emne. En opsamling (debriefing) om aftenen kunne være rigtig givende evt. med referatskrivning, så det er muligt at lægge det på hjemmesiden og Facebook. Det kunne være en mulighed, at der var mere frihed til selv at vælge arrangementer. Det bliver dog et andet Folkemøde næste år og næste år igen, fordi der vil være både flere folketingspolitikere og lokalpolitikere. Hvordan får vi brugt de kontakter, vi har skabt, systematisk, og hvordan får vi arbejdet videre med det? De opgaver, man får, som regionsbestyrelsesmedlemmerne får kunne være mere forpligtende, eksempelvis at man følger op på kontakten til en bestemt person (bede om visitkort osv.). En opsamling er vigtig men skal det være regionsbestyrelsen eller skal det ligeledes ind centralt? Der skal være frivillighed ift. at vælge at cykle. Den uformelle kontakt med politikere og andre Folkemødedeltagere skal man ikke underkende. Det er vigtigt at de mål vi sætter for bestyrelsesarbejdet skal være realistiske. Kunne det være en ide at politikudvikle på regionskonferencen, nu hvor vi har så mange engagerede og vidende fysioterapeuter samlet. Der blev ikke diskuteret nok ift. at udvikle vores strategier og politiske visioner. Dermed kunne det blive politikudvikling lokalt og ikke kun centralt. Vi bør spise inden i byen af logistiske årsager. Det skal drøftes hvad der ligger i opfølgningsdelen og der skal koordineres hvem har bolden efter Folkemødet er forløbet? Hvordan arbejder vi videre med de kontakter vi har skabt på Folkemødet? Dette skal vi så huske på i planlægningsarbejdet ifm. næste regionskonference. Både i den centrale og i den lokale planlægning. Side 7 af 14

8 5. Strategiplan 2016 (100 min) a. HB-Strategiplanen med regional vinkel (15 min) b. Hvor kom vi fra opsamling fra sidste RB møde- ny bestyrelse er det stadig aktuelt? (20 min) c. Gruppearbejde med fokus på hvad, hvordan og hvem (40 min) d. Opsamling og afslutning (25 min) Intro: Det som regionsbestyrelsen kommer frem med kan være med til at kvalificere det foreningen arbejder med centralt. Regionerne er vigtige for at Danske Fysioterapeuter kan nå de mål de har sat sig. Det er regionspolitikerne der udfører de strategier der er lagt ovenfra. Indsatsområder planlagt fra centralt hold: 1) Hverdagsrehabilitering Blive mere klar over de monofaglige kompetencer, hvilket kan give et bedre tværfagligt samarbejde. Hvordan får vi kommunikeret med politikerne og hvordan får vi flere fysioterapeuter ansat på dette område? Hvordan får vi flere fysioterapeuter til at interessere sig for dette område? Der er et fyraftensmøde på vej i Region Syddanmark og hverdagsrehabilitering. 2) Børneområdet Fokus på motorik (0-6 årige børn). Folkeskolereformen og fysioterapeuter på folkeskolerne. 3) Fysioterapeuter i lægepraksis Relaterer sig særligt til de erfaringer man har haft i Nordjylland hvor man har haft en fys ansat i lægepraksis (diagnostik). Side 8 af 14

9 Der er fysioterapeuter der sidder i de rehabiliteringsteams, der er implementeret ifm. beskæftigelsesreformen. Fysioterapeuter er ikke selvskrevne til disse, men vi må skabe opmærksomhed omkring hvad vi kan. Ressourceforløb, der skal få borgerne ind på arbejdsmarkedet. 4) Nye jobs i beskæftigelsesfremme Fokus på muskel- og ledsygdomme Hvad er de politiske mål? Mindst en kommune i hver region skal have særligt udviklingsarbejde Fysioterapeut i lægepraksis i hver kommune Der skal være fysioterapeuter i 50 % af alle rehabiliteringsteams Der skal være fysioterapeutisk rådgivning i 80 % af alle rehabiliteringsteams Halvdelen af kommunerne skal i 2017 have adgang til en fysioterapeut Det er ikke kun holdningstilkendegivelser. Det er realistiske holdepunkter som vi skal nå som forening. Kommentarer fra regionsbestyrelsen: Der er allerede flere projekter i gang, skal vi så til at skifte spor? Disse områder er ikke faste, man kan byde ind med andre områder, hvis det har ens interesse. Børneområdet ligger dog lige for ift. at få udbredt faget og skaffe flere jobs til fysioterapeuter. Hvis vi får succes med børneområdet, kan det måske smitte af på vores andre indsatsområder. Det påpeges, at det er positivt, at vi breder os ud over flere områder, men vi skal også passe på med at skyde med spredehagl. RB inddeles i grupper efter følgende regionale indsatsområder: 1) Hverdagsrehabilitering: Side 9 af 14

10 Fysioterapeuter fungerer som supervisorer og rådgivere for plejepersonale. Ikke mange søger disse stillinger. Der skal fortælles en anden historie, der kan gøre opmærksom på, hvad fysioterapeuter kan bidrage med. Hverdagsrehabiliteringen bør brandes anderledes for at fysioterapeuter vil søge disse stillinger, men selve stillingerne skal også gøres mere attraktive. Lederne der laver stillingsopslagene og foreningen bør gøre området mere lækkert. Succeshistorierne skal findes frem. 2) Børneområdet: Alle aktører er positive omkring børneområdet, men økonomien er den eneste barriere, da kommunerne skal spare. Der kan fra sekretariatets side laves Cost-Benefit analyse af at ansætte fysioterapeuter, spørgsmålet er om politikerne vil godtage det. Forældrene burde måske integreres meget mere i denne proces for at løfte opgaven med at fysioterapeuter ind i folkeskolerne. Informationsmøder med forældre og skolerne omkring forslaget for at skabe opmærksomheden. Tage et møde med skolelederne for at få belyst hvad der afholder skolerne fra at ansætte fysioterapeuter på folkeskolerne. Gode eksempler og historier er vejen frem. Muligvis vil en barriere være at håndtere de andre faggrupper føler sig truet ift. beskæftigelse af job på skolerne. Det er primært på normalområdet, at der er en åbning. 3) Fysioterapeuter i lægepraksis: Der er flere steder i Nordjylland, hvor der er fysioterapeuter i lægepraksis, dog er der lægemangel i de områder, hvorimod at Region Hovedstaden ikke har i samme omfang. Der er allerede lavet et forarbejde der viser hvilke funktioner, der ligger i sådan en stilling. Det er ved at blive afklaret, hvilken kompetenceprofil den enkelte skal have, og hvordan det forløber overenskomstmæssigt. Fysioterapeuter er billigere i drift. Side 10 af 14

11 Vi afventer hvad der sker i Nordjylland og fortsætter arbejdet herefter. 4) Beskæftigelsesreform: I Gribskov er der fysioterapeuter i rehabiliteringsteams. Det virker en smule uoverskueligt, da man ikke har et overblik hvor mange der endnu er ansat. Disse konsulentfunktioner skal fysioterapeuterne tale sig ind i. Kunne man få fysioterapeuter til at visitere borgere i beskæftigelsessystemet. Hvordan skal fysioterapien leveres i en kommunal kontekst efter man har været igennem rehabiliteringsteamet visitation? Der skal følge penge med efterfølgende. Der er et stort potentiale, da stort set alle borgere i beskæftigelsessystemet skal igennem denne visitation og tilbage til arbejdsmarkedet. Der er ikke meget hands on i disse arbejdsopgaver. Der er mere tale om vurderingsforløb. Der skal generelt mere viden på området både data og historier om, hvad man laver inden for dette område. 5) Muskel- og ledsygdomme: Der har for nyligt været en artikel fremme om hvilke sygdomme der koster på sygefravær det er i høj grad muskel og led der skaber sygefravær. 6) Psykiatri: Det er et vigtigt område, der selvom den er taget ud af strategiplanen, skal blive ved med at holde os for øje. Der er sat flere ting i gang og der er mange argumenter vi kan tage med i arbejdet. Det er dog RB s job at holde gryden i kog. 7) Karriereudvikling for arbejdsløse: Dimmitendarbejdsløshed er en udfordring. Grupperne fordeles således: Side 11 af 14

12 1) Børge Bo 2) Anders, Rasmus 3) Per T, Casper 4) - 5) Charlotte, Jes 6) Katja, Kirsten 7) Tilde, Line 6. Pause (15 min) 7. HBMI (10 min) a. Kort intro Tine præsenterer kort konceptet. Det koster 600 kr. pr. profil, og en gruppeprofil er ikke specielt dyr at få udarbejdet. Det er et godt redskab, særligt i pressede situationer, så man kan være opmærksom på, hvordan man handler og reagerer. b. Skal vi bruge det i bestyrelsen fremover? Diskussion: Det påpeges, at vi ikke har brugt det specielt meget. Hvis vi skal bruge det mere så skal dagsordenen og bestyrelsesarbejdet generelt tilrettelægges andersledes, og vi skal have en anden tilgang til det. Hvis RB får et oplæg fra HBDI så vi ved hvad vi kan bruge det til, vil det give mening at gå videre med det. Det vil være spild af ressourcer, hvis ikke vi går videre med det. Der forespørges konkrete situationer hvor det er blevet brugt? Det skal integreres i arbejdet, så det ikke bliver et personligt projekt at tage sådan en profil, men kan styrke samarbejdet. Det kunne være spændende, at lære hinanden og sig selv bedre at kende ud fra det her redskab. Bl.a. ville disse profiler kunne være brugt ifm. gruppedannelse på folkemødet. Dette kunne samtidig bruges ifm. udpegningen af en ny næstformand og hvordan dette arbejde skal udføres. Side 12 af 14

13 Tine: Vi går videre med HBDI-profilerne og kontakter firmaet så vi kan få lavet individ- og gruppeprofiler til de nye medlemmer af bestyrelsen. Det er noget der skal videreføres, så det bliver en mere bevidst og integreret del af både dagsorden og bestyrelsesarbejdet. 8. Nyt fra (20 min) a. Formand b. Medlemmer Punktet udgik. 9. Eventuelt (10 min) 1) Medlemsmøder: Der er et medlemsmøde planlagt 1. oktober om velfærdsteknologi. Skal vi blive ved med at afholde medlemsmøder? De faglige selskaber kan inddrages i valg af emner til medlemsmøder, men vi bør blive ved med at afholde dem. Det besluttes, at vi fortsætter med at planlægge og afholde medlemsmøder. Målet for hvor mange medlemsmøder i løbet af året, der skal afholdes er op til planlægningsgruppen. 2) Diskussion af grundlæggende sundhedsydelser: Det var en svær diskussion i HB ligesom i RB. Diskussionen skal styre sekretariatets arbejde. 10. Evaluering af møde (5 min) Der var store temaer på dagsorden der skulle afsluttes på meget kort tid. Færre punkter på dagsordenen. Side 13 af 14

14 Tidsangivelserne er kun vejledende. Bilag: pkt. 2 Udkast til forretningsorden (vedhæftet mail) Pkt. 5 Bilag udsendes torsdag d. 3/9 Side 14 af 14

Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3.

Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3. Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl. 13 17 i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3. Indhold 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)... 2 2. Repræsentantskab

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl i mødelokalet, Nørre Voldgade 90

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl. 14.00-18.00 i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Indhold 1. Velkommen v. Line Schiellerup... 2 2. Plan for evaluering af næstformand... 2 3. Den medlemsinddragende

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 5. maj 2015 kl. 13.00-16.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, 1358 København K

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 5. maj 2015 kl. 13.00-16.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, 1358 København K Referat til Regionsbestyrelsesmøde 5. maj 2015 kl. 13.00-16.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, 1358 København K Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 27. oktober 2015 kl i mødelokalet, Nørre Voldgade 90

Referat af Regionsbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 27. oktober 2015 kl i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Referat af Regionsbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 27. oktober 2015 kl. 13.00-17.30 i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden TR møde for hele regionen

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden TR møde for hele regionen Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden TR møde for hele regionen Referat fra den 17. november 2015 Dagsorden Kl. 9.00-9.15 Velkommen særligt til de nyvalgte. Dagsorden godkendes Kl. 9.15 10.45 TR rollen

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 21. august 2015 kl i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, st, 1358 København K

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 21. august 2015 kl i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, st, 1358 København K Referat til Regionsbestyrelsesmøde 21. august 2015 kl. 15.00-17.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, st, 1358 København K Indhold Referat til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2015 kl. 13.00-17.30 i mødelokalet, Nørre Voldgade 90

Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2015 kl. 13.00-17.30 i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2015 kl. 13.00-17.30 i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)... 2 2. 100

Læs mere

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde, Region Onsdag d. 15. 6. 2011, kl. 18-21 Syddanmark. Mødet afholdt v. Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3A, Mødelokale K 2, 6000 Kolding

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat, Regionsbestyrelsesmøde 25/10 2011 13 17.30 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: T23 Dagsorden 1.Velkommen og formalia... 1 2. Nyt fra... 2 3. Opsamling på diskussion

Læs mere

Referat Regionsbestyrelsesmøde 7. maj 2014 kl. 13-17 i Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, lokale 3, 3.sal

Referat Regionsbestyrelsesmøde 7. maj 2014 kl. 13-17 i Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, lokale 3, 3.sal Referat Regionsbestyrelsesmøde 7. maj 2014 kl. 13-17 i Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, lokale 3, 3.sal Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen... 2 2. Opfølgning

Læs mere

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde Nordjylland Referat fra den 10. september 2015 kl. 9.00-15.00

Regionsbestyrelsesmøde Nordjylland Referat fra den 10. september 2015 kl. 9.00-15.00 Regionsbestyrelsesmøde Nordjylland Referat fra den 10. september 2015 kl. 9.00-15.00 Mødet afholdes på Sofiendalsvej. Der er morgenkaffe fra kl. 8.30 Lone Guldbæk afbud. Der skal tages billede af Lars,

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Bestyrelsesmøde Region Hovedstaden, Referat 24.01.12 Dagsorden 1) Velkommen og formalia... 1 2) Politisk interessevaretagelse... 1 3) Dialogmøde 9.maj V/ Charlotte Larsen og Børge Bo Hansen... 2 4) Konference

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Dato for møde: 20. aug. 2013

Dato for møde: 20. aug. 2013 Referat Referat for møde i: Regionsbestyrelsen i region hovedstaden Referant: Tenna von Cappeln Dato for møde: 20. aug. 2013 Dato for udarbejdelse: 6. sept. 2013 Referat til regionsbestyrelsesmøde 20.

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Foreløbigt Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 08.09 2015.

Foreløbigt Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 08.09 2015. Foreløbigt Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 08.09 2015. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Rosa Fuglsang, Malene Parbst Jespersen, Marjanne den Hollander, Line Reffelt Jørgensen,

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 1.april 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 1.april 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 1.april 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Mette Johansen(til kl. 12.00), Jytte Wagner(til

Læs mere

18.04 2012 kl. 13.00 19.00. Marie Trads Studentermedarbejder

18.04 2012 kl. 13.00 19.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 18.04 2012 kl. 13.00 19.00 Sted Klosterhaven 1 Køkkenet, 2. sal 8800 Viborg Ordstyrer: Agnes Holst Regionsbestyrelsesmedlem

Læs mere

Region Hovedstaden TR netværksmøde

Region Hovedstaden TR netværksmøde Region Hovedstaden TR netværksmøde Referat fra den 6. april 2016 Dagsorden 1)Velkomst og kort nyt fra Danske Fysioterapeuter 2) Stress - forebyggelse, håndtering og om at afhjælpe stress v/ Stressekspert

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 1) Velkomst og godkendelse af dagsordenen Charlotte bød velkommen særlig til de nye TR. Præsenterede Pernille Hoppe, som nu er TRR s medlem. Vi gennemgik

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden for regionsbestyrelsesmøde 7.- 8. oktober. Fredag. Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011

Dagsorden. Dagsorden for regionsbestyrelsesmøde 7.- 8. oktober. Fredag. Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011 Dagsorden Dagsorden for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011 For referat: Dorthe G. Thomsen Sted: Danhostel: Vinkelvej 26, 8800 Viborg. Deltagere: [Fulde navn efterfulgt

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 13-17.30

Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 13-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Kokholm 3, mødelokale M 4, Bramdrupdam ved Kolding Referat Deltagere: Morten

Læs mere

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne.

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne. Referat fra OI-regionsmøde søndag d. 25. maj 2008 Tilstede: Thomas (Midtjylland), Peter/Kim/Sofie (Nordjylland), Anita (Syddanmark) og Karsten (OIK). Afbud: Louise (SOV) og Johnny (KBH). Ad.1. Karsten

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

TR netværksmøde for de regionalt ansatte

TR netværksmøde for de regionalt ansatte TR netværksmøde for de regionalt ansatte Referat fra d. 31.08.16 Dagsorden: Mødeleder og ordstyre: Anders Nielsen Referent: Nina Sandholdt Tilstede: Marianne (Gentofte), Leif (Bispebjerg), Line (Hvidovre),

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

27 maj 2016 kl i mødelokalet, Nørre Voldgade 90

27 maj 2016 kl i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Referat af Regionsbestyrelsesmøde 27 maj 2016 kl. 13.00-17.30 i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Dagsorden Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen... 1 2. Dialogmøde... 2 3. Bornholm...

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat:

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat: Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 11. december 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Referat Sygehjælpere

Referat Sygehjælpere Referat Sygehjælpere 1. Velkomst og præsentation Navneopråb, liste rundt til mailadresser og præsentationsrunde med navn og hvor vi kommer fra. Særlig velkomst til de nye faggrupperepræsentanter. 2. Valg

Læs mere

Rasmus Bak-Møller Anders Skov indtrådt i stedet for Marie Thodberg Ove Petersen indtrådt i stedet for Niels Bjørnø

Rasmus Bak-Møller Anders Skov indtrådt i stedet for Marie Thodberg Ove Petersen indtrådt i stedet for Niels Bjørnø Referat Møde i Aarhus Uddannelsesråd Mødedato: 23. maj 2014 Sted: Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J Afbud/Fravær: Rasmus Bak-Møller Anders Skov indtrådt i stedet for Marie Thodberg Ove Petersen indtrådt

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 5. april 2017 kl i kantinen, Rosenborggade 1b

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 5. april 2017 kl i kantinen, Rosenborggade 1b Referat af Regionsbestyrelsesmøde 5. april 2017 kl. 14.00-18.00 i kantinen, Rosenborggade 1b Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen... 2 2. Økonomisk opdatering...

Læs mere

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team Videndeling i praksis Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team At dele viden i praksis Selvom vi til dagligt omgås med hinanden så har vi det med at holde vores egne små praksisser

Læs mere

Afbud: Marianne Roth Sørensen, Silja Junker Jørgensen, Helle Svendsen, Marie Kaas, Karin Horsted, Anette Bisgaard

Afbud: Marianne Roth Sørensen, Silja Junker Jørgensen, Helle Svendsen, Marie Kaas, Karin Horsted, Anette Bisgaard Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Referat af RB-møde tirsdag 3. maj 2016 Deltagere: Jørgen Peschardt, Anne

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G.

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G. Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012

ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012 ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012 Deltagere:, Kajakklubben Viking; Marianne Nissen og Finn Herrik, MKC; Max Kayak og Jørn Maler Jensen, HEI; Claus Iversen og Tayo Lill Andreasen, Skjold; Morten

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Regionsbestyrelsesmøde 21/6 2011 9.30 16.45 Ordstyrer: Anne Marie Mødeleder: Tine Nielsen Referent: Bestyrelsen Afbud: Mette, Lasse, Per T, Per N, Carsten, Børge, Tilde Dagsorden 1. Velkomst, godkendelse

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Aarhus, den 10. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: EE DRF FP Jesper Skorstengaard JWS,

Læs mere

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed Temagruppen : Kost og fysisk aktivitet Oktober 2012 Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed deltagere: 25 heraf 7 ufuldstændige gennemførte spørgeskemaer:

Læs mere

REFERAT FRA DET KOMMUNALE TR-MØDE 14. MAJ 2009

REFERAT FRA DET KOMMUNALE TR-MØDE 14. MAJ 2009 REFERAT FRA DET KOMMUNALE TR-MØDE 14. MAJ 2009 Dagsorden: 8.30-9.00 Valg af ordstyrer og referent Godkendelse af referat fra den 14.01.09 Kort nyt fra region, TRR m.m. 9.00-9.30 Trepartsforhandlinger Hvor

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

Styrelsens arbejdsform

Styrelsens arbejdsform Styrelsens arbejdsform Styrelsesmøder INDKALDELSE: Styrelsesmøder indkaldes af formanden eller næstformanden. Styrelsen vedtager en mødeplan for hele skoleåret. PLANLÆGNING/LEDELSE AF MØDERNE: Styrelsesmøderne

Læs mere

REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 6. OKTOBER 2014

REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 6. OKTOBER 2014 REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 6. OKTOBER 2014 kl.8.30-15.00. Kost og Kræft, Steenstrupsvej 1, 9000 Aalborg. Vi starter med at byde velkommen til Lars Kristensen DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af ordstyrer

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Dagsorden. TR netværksmøde d. 31. august 2016 kl Sofiendalsvej 3, Aalborg

Dagsorden. TR netværksmøde d. 31. august 2016 kl Sofiendalsvej 3, Aalborg Dagsorden TR netværksmøde d. 31. august 2016 kl. 9-15. Der er morgenkaffe kl. 8.30 9.00. Sofiendalsvej 3, Aalborg Elin Lau (forhandlingskonsulent Danske Fysioterapeuter) kommer kl. 9.00 og holder oplæg

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 12. april 2016 kl i mødelokalet, Nørre Voldgade 90

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 12. april 2016 kl i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Referat af Regionsbestyrelsesmøde 12. april 2016 kl. 13.00-17.30 i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)... 1 2. Regnskab

Læs mere

Referat Regionsbestyrelsesmøde d. 26. august 2016

Referat Regionsbestyrelsesmøde d. 26. august 2016 Referat Regionsbestyrelsesmøde d. 26. august 2016 STED: Aalborg kommune Træningsenheden Sofiendalsvej 95, 9200 Aalborg Dagsorden med referatet indskrevet under punkterne. Afbud: Ulla, Lars DAGSORDEN: Pkt.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde Fredag d. 25. november 2016

Referat til Regionsbestyrelsesmøde Fredag d. 25. november 2016 Referat til Regionsbestyrelsesmøde Fredag d. 25. november 2016 Dagsorden Referat til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen... 1 2. Metodedogme og idekatalog præsentation og klargøring

Læs mere

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Emne: Uddybning af punkt Referat 1. Formalia a. Velkomst og præsentation af den nye bestyrelse. b. Tilstede og afbud. c. Ordstyrer:

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Dette notat er udarbejdet i september 2005 i forbindelse med en konference for regions- og hovedbestyrelsesmedlemmer. Notatet kan give viden om og inspiration

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE NORDJYLLAND

REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE NORDJYLLAND REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE NORDJYLLAND Den 12. marts 2015 Kl. 9.00-15.00. Hos Preben Weller H. I. Biesgade 6 A, 9500 Hobro Der er morgenkaffe inden mødet starter Rundvisning på et tidspunkt mellem

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 19. december 2011 Tilstede: Ronja, Sidsel, Ida, Dea, Kirsten, Michelle, Theis, Dion, Mathias, Ena, Hack, Mikkel, Lene og Sally. Ikke tilstede: Ea, Ea, Christel,

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden:

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden: Vedtaget d. 22. november 2014 Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Marjanne den Hollander, Mette Johansen(indtil

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Dagsorden. Sted: Sønderhuset, Ågade 16, 7800 Skive. Regionsbestyrelsesmøde 27. oktober 2014. For referat: Frederikke Birk Lyngby

Dagsorden. Sted: Sønderhuset, Ågade 16, 7800 Skive. Regionsbestyrelsesmøde 27. oktober 2014. For referat: Frederikke Birk Lyngby Dagsorden Dagsorden til møde: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 27. oktober 2014 For referat: Frederikke Birk Lyngby Deltagere: Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Mille S. Thomesen,

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere

20. august Sammenskrivningen lægges på hjemmesiden under generalforsamlingen og omtales på facebook.

20. august Sammenskrivningen lægges på hjemmesiden under generalforsamlingen og omtales på facebook. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Nordjylland Dato for møde: 20. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 13. september 2013 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen(fra

Læs mere

Faggruppen for Ledere og mellemledere

Faggruppen for Ledere og mellemledere Faggruppen for Ledere og mellemledere Dag 1. Dagsorden: 1. Velkomst til faggruppelandsmødet Velkomst v. Conni Kraul. Præsentation af deltagerne i gruppen. 2. Valg af ordstyrer og referent Rosa Demuth er

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde Tirsdag den 25. oktober 2016, kl. 16:30,, Til stede: Kim, Jonas, Mia, Frederik, Bjarke, Noa (fra punkt 6), Maria, Sebastian, Line, Emil, Julie, Mikkel (fra nyt punkt 7), Louise

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl. 19.00 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Anette, Bente, Niels-Peter, Stig, Marianne (RR-gr.) & Mette AFBUD: Gunna & Henrik Dagsorden 1. Præsentationsrunde

Læs mere