SUNDHEDSPOLITIK VÆR MED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED"

Transkript

1 SUNDHEDSPOLITIK VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde

2 ! Fakta om Slagelse Kommune Der er borgere fordelt på følgende aldersgrupper: i alderen 0-17 år i alderen år i alderen 60+ år 1 1 Antallet af borgere pr. 1. januar Danmarks Statistik, BEF1A07: Folketal pr. 1. januar efter kommune/region, civilstand, alder og køn ( ). UDGIVET AF Sundhedsafdelingen i Slagelse Kommune i februar 2008 Koncept, tekst og layout: Cumuli Oplag: INDHOLD 3 Sunde rammer for et sundt liv 4 Sådan er sundhedspolitikken blevet til 5 Hvad er sundhed? 6 Sundhedstilstanden i Slagelse Kommune 8 Vision: Vi møder borgeren, hvor borgeren er 9 Sådan prioriterer Slagelse Kommune 10 Børn, unge og børnefamilier 12 Livsstilssygdomme 12 Ældre 14 Særlige målgrupper 16 Fysiske udendørsrammer 18 Sådan føres sundhedspolitikken ud i livet 20 Sundhedspolitik i fremtiden

3 SUNDE RAMMER FOR ET SUNDT LIV Her i kommunen står vi over for en række alvorlige udfordringer på sundhedsområdet: Vi har store overvægtsproblemer, et generelt lavt uddannelsesniveau og en stor gruppe borgere, som vurderer at deres helbred er dårligt. Mange borgere er desuden fysisk nedslidte. 2 diabetes, rygerlunger og hjerte-kar-sygdomme er i hastig fremmarch i hele verden. Faktisk vurderer WHO, at syv ud af ti sygehusindlæggelser i 2020 vil skyldes en forkert livsstil. Netop livsstil kan vi påvirke ved at arbejde målrettet med forebyggelse og sundhedsfremmende tilbud. Borgere i Slagelse Kommune kan derfor se frem til et kortere liv end borgere i de fleste andre kommuner i Danmark. Det er den barske, men sande virkelighed. Den virkelighed ønsker vi i Slagelse Kommune at ændre, og vores mål er ambitiøse: Vi vil øge middellevetiden i kommunen, give borgerne bedre livskvalitet og helbred og reducere social ulighed i sundhed. Slagelse Kommune har med kommunalreformen i 2007 fået nye opgaver og ansvarsområder inden for sundhedsarbejdet. For at møde udfordringerne og leve op til vores ansvar har vi udarbejdet denne sundhedspolitik, der formulerer vores overordnede mål og midler og sikrer, at hele kommunen arbejder systematisk og målrettet med sundhed. "VI VIL ØGE MIDDELLEVETIDEN OG GIVE BORGERNE BEDRE LIVSKVALITET OG GODT HELBRED" Det enkelte menneskes sundhed er naturligvis det enkelte menneskes ansvar, men ikke kun. Vi har også som kommune et stort ansvar for at skabe de rette rammer for et sundt liv for både ansatte og borgere i kommunen. Med den færdige sundhedspolitik i hånden har Slagelse Kommune taget det første skridt på vejen. Men ord alene gør det ikke, eller som en borger understregede det på sundhedskonferencen: Godt gjort er bedre end godt sagt. Sundhedspolitikken kommer til live i mødet med alle de, som udfører den - både borgere og medarbejdere: Fra barn til bedsteforælder, fra sundhedsplejerske til socialrådgiver og fra brolægger til borgmester. Sundhed angår os alle. Vær med! Slagelse Kommune prioriterer sundhed højt og skal som medlem af Sund By Netværket gå foran i sundhedsarbejdet. Og der er nok at tage fat på: Alkohol, cigaretter, for fed mad og for meget sofa betyder, at livsstilssygdomme som type Med venlig hilsen Pernille Frandsen Formand for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 3 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK I SLAGELSE KOMMUNE

4 SÅDAN ER SUNDHEDSPOLITIKKEN BLEVET TIL Fra 2007 er det kommunernes ansvar at skabe rammer for et sundt liv for borgerne, at forebygge sygdomme og at fremme sundhed i dagligdagen. 2 Med sundhedspolitikken ønsker Slagelse Kommune ikke kun at forebygge sygdomme, men også at arbejde aktivt med at skabe muligheder og rammer for, at borgerne kan leve et sundt og godt liv. SÆT FOKUS PÅ DET LEGENDE MENNESKE Borger på Sundhedskonferencen den 14. april 2007 FEM VIGTIGE INDSATSOMRÅDER Slagelse Kommune vil med sundhedspolitikken arbejde på at øge middellevetiden i kommunen, at øge antallet af år med god livskvalitet for borgerne og at reducere den sociale ulighed i sundhed. Derfor har Slagelse Kommune valgt at prioritere fem indsatsområder for årene 2008 til 2010: Børn, unge og deres familier, ældre, livsstilsfaktorer, særlige målgrupper og fysiske udendørsrammer. MANGE BIDRAG TIL SUNDHEDSPOLITIKKEN Sundhedspolitikken er blevet til på baggrund af en sundhedsprofil, der beskriver sundhedstilstanden hos borgerne i Slagelse Kommune og gennem dialog med de faglige miljøer i kommunen. Og ikke mindst har kommunens borgere på en sundhedskonference bidraget aktivt med debat, idéer og forslag til sundhedspolitikken. VISION OG MÅL Denne pjece beskriver Slagelse Kommunes vision og mål for sundhedsarbejdet fra 2008 til 2010 og ikke mindst de konkrete handlinger, der skal gøre vision til virkelighed. Sundhedspolitikken er godkendt på byrådsmødet den 26. november 2007 og kan læses i sin helhed på HVAD ER SUNDHED? Sundhed er andet og mere end ikke at være syg sundhed er også en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velbefindende. 3 Sundhed påvirkes af forskellige faktorer, der er indbyrdes afhængige - lige fra den arv den enkelte bærer med sig til livsstil, livsbetingelser og samfundsforhold. Nogle faktorer kan det enkelte menneske selv ændre på, mens andre kun kan ændres af fællesskabet og samfundet. 2 Sundhedsloven WHO 1998, Definition af sundhed.

5 Samfundsforhold: Socioøkonomi, kultur og miljø Hvad er sundhed? Faktorer som arv, livsstil, livsbetingelser og samfundsforhold er indbyrdes afhængige og påvirker alle den enkeltes sundhed. Frit efter WHO 1998, Definition af sundhed. Livsforhold: Uddannelse, arbejde, familie, socialt netværk, bolig fødevareudbud og sundhedsservice Livsstil: Kost, motion, tobak, alkohol,stoffer, stress og sex Alder, køn og arv 5 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK I SLAGELSE KOMMUNE

6 SUNDHEDSTILSTANDEN I SLAGELSE KOMMUNE Samfundet står over for en række alvorlige problemer, når det gælder befolkningens sundhed. Mange borgere spiser den forkerte kost, bevæger sig for lidt og ryger og drikker for meget med risiko for at udvikle de såkaldte livsstilssygdomme som blandt andet type 2 diabetes, hjerte-kar-sygdomme, kræft og lidelser i bevægeapparatet. Ligeledes koster ulykker i hjemmet, ved fritidsaktiviteter og i trafikken hvert år dyrt i liv, livskvalitet og økonomiske ressourcer. BUNDREKORD I MIDDELLEVETID Slagelse hører til blandt de 15 kommuner i landet med den laveste middellevetid : 75,5 år mod 77,2 år i gennemsnittet af danske kommuner 4 og skal desuden forholde sig til følgende udfordringer på sundhedsområdet. 5 UDDANNELSE OG SOCIALT NETVÆRK I Slagelse Kommune har flere borgere et lavt uddannelsesniveau: 23,3 % har mindre end 10 års uddannelse mod 14,9 % i resten af Danmark. Der er sammenhæng mellem uddannelsesniveau og sundhedsvaner som fx kost, motion, alkoholforbrug og rygning. Uddannelsesniveau er den faktor som næst efter rygning har størst indflydelse på sundhedstilstanden. Flere borgere i Slagelse Kommune har ikke et solidt netværk i kraft af venner og familie: 20,5 % er ofte uønsket alene mod 16,8 % i resten af Danmark. Mennesker med dårlige sociale relationer bliver lettere syge og dør hyppigere af deres sygdom. ALKOHOL OG TOBAK 31,3 % eller borgere i Slagelse Kommune ryger dagligt. Rygere lever i gennemsnit 7-10 år kortere end ikke rygere. Næsten 10 % eller borgere i Slagelse Kommune overskrider sundhedsstyrelsens anbefalinger om alkohol. 6 Mennesker som drikker for meget er mere syge og har en højere dødelighed end andre. MOTION OG OVERVÆGT eller 36 % af de voksne borgere i Slagelse Kommune er fysisk inaktive i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 7 Fysisk aktivitet har stor betydning for den fysiske og psykiske sundhed og mennesker som er fysisk inaktive lever i gennemsnit 5-6 år kortere. Flere borgere i Slagelse Kommune er svært overvægtige: 14,7 % mod 11,4 % i resten af Danmark. Overvægt har stor betydning for livskvalitet og for udviklingen af livsstilssygdomme som type 2 diabetes, kræft og hjerte-kar-sygdomme. DÅRLIGT HELBRED OG FYSISKE SKAVANKER Færre borgere i Slagelse Kommune vurderer, at deres eget helbred er virkelig godt eller godt: 68,1 % mod 79,3 % i resten af Danmark. Jo dårligere en person vurderer sit eget helbred, desto større er risikoen for sygelighed og død. I Slagelse Kommune er der flere borgere, som er fysisk nedslidte og plaget af skavanker: 48 % har inden for en 14 dages periode været plaget af smerter i nakke, skuldre, hænder og arme mod 32,8 % i resten af Danmark.

7 ! Sundhedstilstanden i Slagelse Kommune er dokumenteret i sundhedsprofilen Sundhed i Slagelse 2006 og er et væsentligt bidrag til sundhedspolitikken. Sundhedsprofilen kan læses i sin helhed på 4 Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Ugens tal for folkesundhed, uge Fakta er hentet fra sundhedsprofilen Sundhed i Slagelse 2006, SIF Sundhedsstyrelsen anbefaler, at mænd drikker max 21 genstande og kvinder max 14 genstande om ugen. 7 Sundhedsstyrelsen anbefaler minimum 30 minutters moderat fysisk aktivitet om dagen for voksne og minimum 60 minutter for børn. 7 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK I SLAGELSE KOMMUNE

8 VI MØDER BORGEREN, HVOR BORGEREN ER DET SKAL VÆRE NEMT AT VÆLGE DET SUNDE Borger på Sundhedskonferencen den 14. april 2007 Borgere i alle aldre i Slagelse Kommune er sunde og velfungerende, og der er særligt fokus på børn og børnefamilier i sundhedsindsatsen. Sundhed er integreret i alle kommunens enheder, og indsatsen er afspejlet i alle politikker. Vi møder borgeren, hvor borgeren er også rent fysisk i hverdagslivet, og vi baserer indsatsen på mangfoldighed og nærhed. Slagelse Kommune demonstrerer et højt fagligt niveau, hvor kommunens egne kompetencer suppleres gennem samarbejde med både private og andre offentlige partnere. Vi tænker nyt og går nye veje for at forbedre sundhedsindsatsen for kommunens borgere. FRA VISION TIL VIRKELIGHED For at gøre vision til virkelighed har Slagelse Kommune prioriteret fem indsatsområder, der alle konkretiseres i en række politiske mål. Målene skal nås gennem 29 indsatser, der gennemføres i løbet af 2008 til Indsatserne beskrives i overordnede træk på de følgende sider. I sundhedspolitikkens fulde version på er de enkelte aktiviteter nærmere beskrevet. VISION

9 Figuren viser de fem indsatsområder, Slagelse Kommune prioriterer fra Fysiske udendørs rammer Børn, unge og deres familier Særlige målgrupper SÅDAN PRIORITERER SLAGELSE KOMMUNE Ældre Livsstilsfaktorer 9 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK I SLAGELSE KOMMUNE

10 BØRN, UNGE OG DERES FAMILIER GODE VANER FRA STARTEN Slagelse Kommune vil arbejde for at skabe gode sundhedsvaner for børn, unge og børnefamilier, da sunde vaner skal skabes tidligt i livet. Indsatsen fokuserer især på overvægt, fysisk inaktivitet og dårlig hygiejne. Forældre og netværk har afgørende indflydelse på børns sundhed. Men også i børns dagligdag i vuggestuer, børnehaver, skoler og SFOer kan målrettede initiativer skabe sunde vaner. For at undgå massive sundhedsproblemer i fremtiden er det vigtigt, at indsatsen for at fremme sundhed og forebygge sygdom starter tidligt i livet og sker i et frugtbart samarbejde mellem forældre og samfund. Derfor er målet i alle aktiviteter at inddrage forældrene, således at de og institutionerne samarbejder om at gøre det sunde valg til det lette valg for børn og unge. Vokser børn op i sunde omgivelser, bliver sundhed en naturlig livsstil. DET VIL SLAGELSE KOMMUNE Andelen af overvægtige børn er reduceret med 5 % i Andelen af fysisk inaktive børn er reduceret med 5 % i Der er fokus på hygiejne i dagtilbud for børn og unge og på skoler og dermed også i børnenes hjem. BØRN SKAL STARTE DAGEN MED EN HALV TIMES AKTIVITET, SÅ DE ER KLAR TIL LÆRING! Borger på Sundhedskonferencen den 14. april 2007 OVERVÆGT OG INAKTIVITET BLANDT BØRN OG UNGE I DANMARK Problemer med forkert kost, for lidt motion og overvægt gælder ikke kun voksne, men breder sig også i højere grad til børn: Omkring 15 % af de 5-8 årige er overvægtige. Tallet stiger til ca. 20 % eller mere for de årige. Heraf er ca. 3 % svært overvægtige. Omkring 60 % af alle børn og unge er mindre aktive end de anbefalede 90 minutter om dagen.

11 Figuren viser indsatser rettet mod børn, unge og børnefamilier og hvilke enheder i kommunen, som er ansvarlige for indsatserne. Hygiejnekampagne i dagtilbud og skoler Kostpolitik: Fra papir til handling Forældreuddannelse i sundhed Kultur og fritid GODE VANER FRA STARTEN Børn og unge Kurser i vægttab på ungdomsskoler Idrætskarrusel: Fysisk aktivitet efter skoletid Projekt anti-mobning Fysisk aktivitet i dagtilbud og på skoler 11 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK I SLAGELSE KOMMUNE

12 FOREBYGGELSE AF LIVSSTILSSYGDOMME Slagelse Kommune vil forebygge livsstilssygdomme. De såkaldte livsstilssygdomme som type 2 diabetes, kræft, hjertekar-sygdomme, rygerlunger (KOL) og knogleskørhed hænger alle tæt sammen med en risikofyldt og usund livsstil. Derfor iværksætter Slagelse Kommune tiltag, der blandt andet sigter mod at nedbringe forbruget af alkohol og tobak, reducere antallet af overvægtige borgere, støtte borgerne i at dyrke mere motion og i at spise sundere kost. Indsatserne er målrettet borgere i alle aldre og alle miljøer. SOM GAMMEL HAR MAN BRUG FOR VARME OG TRYGGE HÆNDER SOM KAN VÆRE OM ÉN I HVERDAGEN Borger på Sundhedskonferencen den 14. april 2007 ÆLDRE Slagelse Kommune vil arbejde for at ældre mennesker kan bevare deres sundhed og livskvalitet. Der er behov for særligt fokus på ældre borgere i forbindelse med livsstilsfaktorer det gælder især kost, fysisk aktivitet, faldulykker og medicinering. DET VIL SLAGELSE KOMMUNE Antallet af borgere med en livsstilssygdom er reduceret fra 32,9 % til 32,4 % i Faldet svarer til 385 borgere. 10 % af borgere med en livsstilssygdom oplever, at generne fra deres sygdom er mindsket, fordi de har lært at mestre deres sygdomsforløb. Sundheden på de kommunale arbejdspladser er forbedret gennem udviklingen af modeller, der påvirker de ansattes trivsel og sygefravær. Faldulykker blandt ældre over 65 er i 2010 reduceret med 10 % i forhold til udgangspunktet.

13 Figuren viser indsatser rettet mod livsstilsfaktorer og ældre og hvilke enheder i kommunen, som er ansvarlige for indsatserne. kommunale arbejdsplads Model for den sunde Sundt udbud på butikshylderne Sundhedsprofiler for 10 uddannelsesinstitutioner Kostvejledning på recept for mennesker med kronisk sygdom Alkoholforbyggelse Patientuddannelse Social, Sundhed og Arbejdsmarked Forebyggelse af ældres faldulykker Rygestopkurser og sundhed Kampagne om uddannelse FOREBYG LIVSSTILS- SYGDOMME Motion på recept Kortlægning af uddannelsesvalg Service Kultur og fritid Arbejdsmiljø for plejepersonale Kostpolitik for ansatte i Slagelse Kommune Idrætstilbud til 45+ Kostpolitikker i haller og foreninger Udvidet APV på kommunens arbejdspladser Fokus på seksuel sundhed 13 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK I SLAGELSE KOMMUNE

14 SÆRLIGE MÅLGRUPPER SYGEDAGPENGE- MODTAGERE OG INDVANDRERE Slagelse Kommune vil have særligt fokus på at forebygge sygdomme og fremme sundhed for sygedagpengemodtagere og indvandrere. Erfaringer viser, at hvis sygedagpengemodtagere mødes af en indsats, der retter sig målrettet mod deres konkrete sundhedsproblemer, vender de hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet. VELVÆRE ER AT HAVE DET GODT MED SIG SELV OG SINE OMGIVELSER Borger på Sundhedskonferencen den 14. april 2007 Den generelle sundhedsindsats for indvandrere og efterkommere skal forbedres, da der er et stort behov for bedre forebyggelse og målrettet sundhedsfremme. DET VIL SLAGELSE KOMMUNE Den gennemsnitlige varighed af dagpengeperioden for målgruppen af sygedagpengemodtagere er reduceret med 15 % i Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeperioden er 8,5 uger 8. Målet er at igangsætte tilbud til indvandrere og efterkommere i målgruppen og opnå erfaring med en sundhedsfremmende indsats i udsatte miljøer.! Indvandrere og efterkommere er udsatte grupper, hvilket viser sig ved, at de er overrepræsenteret i matchgruppe tre og fire. 1,38 % af indvandrere og efterkommere i Slagelse Kommune er på kontanthjælp. Hvis det skulle svare til andelen af indvandrere og efterkommere i Slagelse Kommune, ville tallet kun være 0,35 %. 8 I perioden 2. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007, Jobcenter.

15 Figuren viser indsatser rettet mod særlige målgrupper og hvilken enhed i kommunen, som er ansvarlig for indsatserne. Social, Sundhed og Arbejdsmarked Sundhedstilbud til sygedagpengemodtagere SÆRLIGE MÅL- GRUPPER Sundhedstilbud til indvandrere og efterkommere 15 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK I SLAGELSE KOMMUNE

16 FYSISKE UDENDØRSRAMMER Slagelse Kommune ønsker at skabe bedre muligheder for, at borgerne kan være aktive i dagligdagen. Hvor lidt eller hvor meget det enkelte menneske bevæger sig i det daglige er i høj grad bestemt af de ydre rammer som fx trygge cykel- og gangstier, grønne områder til boldspil og pladser, der inviterer til leg. Gennem planlægning af de ydre rammer kan borgerne inspireres til et mere aktivt liv. MOTION TIL ALLE, KOM UD OG LEG AF STED MED JER! Borger på Sundhedskonferencen den 14. april 2007 DET VIL SLAGELSE KOMMUNE Mulighederne for fysisk aktivitet er kortlagt ud fra valgte parametre som omfanget af cykelstier, gang- og løbestier, tilgængelige aktivitetsområder og grønne områder i kommunen. Sundhed tænkes ind i alle planer og investeringsforslag i kommunen. Der skal bl.a. skabes mulighed for bevægelse i nærmiljøet, sikre transportveje, lege- og opholdsarealer og nem adgang til butikker, pasning, uddannelse og pleje.! Den sociale ulighed i befolkningens fysiske aktivitetsvaner opfordrer til tværfaglig indsats, forskning, uddannelse, og at fysisk aktivitet tænkes ind på alle hylder det vil kræve det lange, seje træk. Der er brug for at tænke og prioritere fysisk aktivitet ind i byplanlægningen, på arbejdspladserne, i bygninger, i institutioner, på skoler og i hele uddannelsessystemet. Hvis man ændrer strukturerne i dagliglivet, kan det blive mere tilgængeligt at leve sundt. Borgerne skal stimuleres og motiveres til at benytte kroppen som transportmiddel. 9 9 Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge, Motions- og Ernæringsrådet 2007.

17 Figuren viser indsatser rettet mod de fysiske udendørsrammer og hvilke enheder i kommunen, som er ansvarlige for indsatserne. Skabe og synliggøre muligheder for fysisk aktivitet Teknik og Miljø Økonomi, Plan, Erhverv og Udvikling FYSISKE UDENDØRS- RAMMER Krav om mulighed for bevægelse i de fysiske udendørsrammer 17 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK I SLAGELSE KOMMUNE

18 SÅDAN FØRES SUNDHEDSPOLITIKKEN UD I LIVET Sundhedspolitikkens succes er afhængig af et bredt samarbejde om at føre den ud i livet internt i kommunen, med samarbejdspartnere og interessenter og ikke mindst borgerne. POLITISK ANSVAR Byrådet har det overordnede ansvar for sundhedspolitikken og skal desuden fungere som dialogforum, der formidler og synliggør politikken og drøfter nye indsatsområder. Endelig er byrådet garant for sammenhængen i sundhedspolitikken og for, at sundhedsaspektet er indarbejdet i kommunens politikker inden udgangen af INTERN FORANKRING Sundhedsafdelingen fungerer som anker for det samlede sundhedsarbejde, hvorimod de enkelte enheder har ansvar for at igangsætte, udføre og evaluere de konkrete aktiviteter. I hver enhed udpeges kontaktpersoner til at indgå i et kontaktpersonforum, som er sundhedsafdelingens indgang til enheden. EKSTERNT SAMARBEJDE Slagelse Kommune vil samarbejde med foreninger, patientgrupper, uddannelses- og forskningsmiljøer, kommuner, Danske Regioner og ministerier for at give sundhedsarbejdet bredde og dybde. Samarbejdet skal sikre sammenhæng, og at sundhedsarbejdet er baseret på den eksisterende viden og kompetencer.

19 Figuren viser hvordan sundhedspolitiken relaterer sig til de interne og eksterne aktører, interessenter og samarbejdspartnere. Idrætsforeninger, patientforeninger og andre frivillige Uddannelses- og forskningsmiljøer Sund By Netværket Andre kommuner og venskabsbyer Økonomi, Plan, Erhverv og Udvikling Social, Sundhed og Arbejdsmarked Praktiserende læger, sygehuse og andre professionelle Kultur og Fritid SUNDHED Teknik og Miljø Ministerier, styrelser, Danske Regioner og KL Det private arbejdsmarked Børne og Unge Service Erhvervs- og Videncenter Handicapråd, Ældreråd og Integrationsråd Region Sjælland 19 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK I SLAGELSE KOMMUNE

20 cumuli.net SUNDHEDSPOLITIK I FREMTIDEN I starten af 2009 følger Slagelse Kommune op på de politiske mål i sundhedspolitikken - er de nået eller ej? Med udgangspunkt i erfaringerne fra sundhedsindsatsen fra 2008 til 2010 udarbejdes en ny politik i Den nye sundhedspolitik viser retningen for sundhedsindsatsen fra 2010 og frem. DYRK KÆRLIGHEDEN, VENSKABER, KULTUR OG HOBBYS Borger på Sundhedskonferencen den 14. april 2007 Mange af indsatserne i den nuværende sundhedspolitik skal netop afklare og kortlægge problemstillinger og udvikle og afprøve metoder i sundhedsarbejdet. Arbejdet med at skabe rammer for et sundt og godt liv for borgerne er dynamisk. Erfaringer og evalueringer vil have indflydelse på det videre arbejde med sundhedspolitik. Lige så vel som en ny sundhedsprofil for kommunen vil vise, om de valgte aktiviteter har haft den ønskede effekt, og hvilke mål Slagelse Kommune skal arbejde videre mod. Hvis sundhedsarbejdet skal have effekt, må initiativer og aktiviteter række ud over de to år, som er beskrevet i denne sundhedspolitik. KONTAKT Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte SLAGELSE KOMMUNE Sundhedsafdelingen Valbyvej 69 G 4200 Slagelse Telefon

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg sundhedsprofil for Kalundborg Indhold Et tjek på Kalundborgs sundhedstilstand..................... 3 Beskrivelse af Kalundborg.........................

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune

Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune Udkast Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 - Med hjertet i midten Byrådets Vision Ringsted, en kommune med sunde og fysisk aktive borgere 1 Sundhedspolitikken består - efter et kort

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhe Forord Rebild Kommune har fået en ny sundhedspolitik for 2014-2018: Sundhed i sammenhæng. Sundhedspolitikken

Læs mere

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen 15 16 Kost Rygning Alkohol Motion Kapitel 1 Baggrund og formål Kapitel 1. Baggrund og formål 17 KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største undersøgelser af danskerne

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen Sundhedspolitikken.. skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen styrker borgernes personlige

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

www.centerforfolkesundhed.dk

www.centerforfolkesundhed.dk www.centerforfolkesundhed.dk Hvordan har du det? 2010 SYDDJURS KOMMUNE www.centerforfolkesundhed.dk Disposition Om undersøgelsen Sundhedsadfærd Selvvurderet helbred og kronisk sygdom Sammenligninger på

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Sundhedspolitik. Albertslund Kommune

Sundhedspolitik. Albertslund Kommune Sundhedspolitik F O R A L B E R T S L U N D K O M M U N E E T S U N D T L I V F O R A L L E Albertslund Kommune Forord 3 Indhold Albertslund Kommunes Sundhedspolitik 4 Grundlaget 5 Sundhedspolitikken 6

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne

Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne er den første, dybdegående nationale undersøgelse af danskernes holdninger til sundhedsfremme og

Læs mere

Sådan står det til med sundheden i Jammerbugt Kommune 2010 JAMMERBUGT KOMMUNE

Sådan står det til med sundheden i Jammerbugt Kommune 2010 JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden i Jammerbugt Kommune 21 JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til MED SUNDHEDEN i jammerbugt Kommune 21 Udgivet marts 211 af: Jammerbugt Kommune i samarbejde med Region Nordjylland

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013

l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013 l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013 Forord Kommunerne står overfor stadig større udfordringer med at sikre borgerne velfærdsydelser inden for de givne rammer. I Fredensborg Kommune har vi

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik

Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik Indhold Anbefalinger for kost, rygning, alkohol og motion (KRAM)...1 Vision...2 Sundhedspolitikkens opbygning...2 Baggrund...2 Overordnede mål og principper...3 Beskrivelse

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Disposition for dette oplæg:

Disposition for dette oplæg: Muligheder for at aktivere de inaktive Præsenteret på Idræt, fysisk aktivitet og kommunal velfærd 2009 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Dias 1 Disposition for dette oplæg: 1. Indledende betragtninger om idræt,

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10 Sundhedspolitik Skive Kommune 2007-10 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning:...3 1.1 Skive Kommune har følgende definition af sundhed:...3 2. Sundhedstilstanden i Skive Kommune...4 2.1 Sundhedsprofilen

Læs mere

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06)

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) Præsenteret på Idræt, sundhed og sociale faktorer 2008 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Institut for Idræt, Københavns Universitet Institut for Idræt Dias

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed 2015 FAKTAARK Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed Hvorfor tema om unge mænds sundhed? Fordi unge mænd har en dødelighed der er over dobbelt så stor som unge kvinders. Hver gang der dør 100 kvinder

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Bilag 1: Fakta om diabetes

Bilag 1: Fakta om diabetes Bilag 1: Fakta om diabetes Den globale diabetesudfordring På verdensplan var der i 2013 ca. 382 mio. personer med diabetes (både type 1 og type 2). Omkring halvdelen af disse har sygdommen uden at vide

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

Sundhedspolitik 2007 2010

Sundhedspolitik 2007 2010 Sundhedspolitik 2007 2010 UDKAST Drøftet i Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2007 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den Udarbejdet af tværsektoriel arbejdsgruppe februar - juni 2007 Flemming Lassen, leder af

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn... ! Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...3 Langvarig sygdom og alder...3 Langvarig sygdom og erhvervsuddannelse...4

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Gentofte Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Gentofte Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har vi det i Kolding

Læs mere

Social ulighed i sundhed. Arbejdspladsens rolle. Helle Stuart. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk

Social ulighed i sundhed. Arbejdspladsens rolle. Helle Stuart. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Social ulighed i sundhed Arbejdspladsens rolle Helle Stuart www.kk.dk Hvad er social ulighed i sundhed? Mænd Kvinder Forventet restlevetid totalt Forventet restlevetid med mindre godt helbred Forventet

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2015-2018 Indhold Forord... 3 Sundhed er andet og mere end livsstil... 4 Principper: Måden vi arbejder med sundhed på... 5 Målsætninger: Det vi satser på... 6 1) Sundere valg

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere