SUNDHEDSPOLITIK VÆR MED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED"

Transkript

1 SUNDHEDSPOLITIK VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde

2 ! Fakta om Slagelse Kommune Der er borgere fordelt på følgende aldersgrupper: i alderen 0-17 år i alderen år i alderen 60+ år 1 1 Antallet af borgere pr. 1. januar Danmarks Statistik, BEF1A07: Folketal pr. 1. januar efter kommune/region, civilstand, alder og køn ( ). UDGIVET AF Sundhedsafdelingen i Slagelse Kommune i februar 2008 Koncept, tekst og layout: Cumuli Oplag: INDHOLD 3 Sunde rammer for et sundt liv 4 Sådan er sundhedspolitikken blevet til 5 Hvad er sundhed? 6 Sundhedstilstanden i Slagelse Kommune 8 Vision: Vi møder borgeren, hvor borgeren er 9 Sådan prioriterer Slagelse Kommune 10 Børn, unge og børnefamilier 12 Livsstilssygdomme 12 Ældre 14 Særlige målgrupper 16 Fysiske udendørsrammer 18 Sådan føres sundhedspolitikken ud i livet 20 Sundhedspolitik i fremtiden

3 SUNDE RAMMER FOR ET SUNDT LIV Her i kommunen står vi over for en række alvorlige udfordringer på sundhedsområdet: Vi har store overvægtsproblemer, et generelt lavt uddannelsesniveau og en stor gruppe borgere, som vurderer at deres helbred er dårligt. Mange borgere er desuden fysisk nedslidte. 2 diabetes, rygerlunger og hjerte-kar-sygdomme er i hastig fremmarch i hele verden. Faktisk vurderer WHO, at syv ud af ti sygehusindlæggelser i 2020 vil skyldes en forkert livsstil. Netop livsstil kan vi påvirke ved at arbejde målrettet med forebyggelse og sundhedsfremmende tilbud. Borgere i Slagelse Kommune kan derfor se frem til et kortere liv end borgere i de fleste andre kommuner i Danmark. Det er den barske, men sande virkelighed. Den virkelighed ønsker vi i Slagelse Kommune at ændre, og vores mål er ambitiøse: Vi vil øge middellevetiden i kommunen, give borgerne bedre livskvalitet og helbred og reducere social ulighed i sundhed. Slagelse Kommune har med kommunalreformen i 2007 fået nye opgaver og ansvarsområder inden for sundhedsarbejdet. For at møde udfordringerne og leve op til vores ansvar har vi udarbejdet denne sundhedspolitik, der formulerer vores overordnede mål og midler og sikrer, at hele kommunen arbejder systematisk og målrettet med sundhed. "VI VIL ØGE MIDDELLEVETIDEN OG GIVE BORGERNE BEDRE LIVSKVALITET OG GODT HELBRED" Det enkelte menneskes sundhed er naturligvis det enkelte menneskes ansvar, men ikke kun. Vi har også som kommune et stort ansvar for at skabe de rette rammer for et sundt liv for både ansatte og borgere i kommunen. Med den færdige sundhedspolitik i hånden har Slagelse Kommune taget det første skridt på vejen. Men ord alene gør det ikke, eller som en borger understregede det på sundhedskonferencen: Godt gjort er bedre end godt sagt. Sundhedspolitikken kommer til live i mødet med alle de, som udfører den - både borgere og medarbejdere: Fra barn til bedsteforælder, fra sundhedsplejerske til socialrådgiver og fra brolægger til borgmester. Sundhed angår os alle. Vær med! Slagelse Kommune prioriterer sundhed højt og skal som medlem af Sund By Netværket gå foran i sundhedsarbejdet. Og der er nok at tage fat på: Alkohol, cigaretter, for fed mad og for meget sofa betyder, at livsstilssygdomme som type Med venlig hilsen Pernille Frandsen Formand for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 3 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK I SLAGELSE KOMMUNE

4 SÅDAN ER SUNDHEDSPOLITIKKEN BLEVET TIL Fra 2007 er det kommunernes ansvar at skabe rammer for et sundt liv for borgerne, at forebygge sygdomme og at fremme sundhed i dagligdagen. 2 Med sundhedspolitikken ønsker Slagelse Kommune ikke kun at forebygge sygdomme, men også at arbejde aktivt med at skabe muligheder og rammer for, at borgerne kan leve et sundt og godt liv. SÆT FOKUS PÅ DET LEGENDE MENNESKE Borger på Sundhedskonferencen den 14. april 2007 FEM VIGTIGE INDSATSOMRÅDER Slagelse Kommune vil med sundhedspolitikken arbejde på at øge middellevetiden i kommunen, at øge antallet af år med god livskvalitet for borgerne og at reducere den sociale ulighed i sundhed. Derfor har Slagelse Kommune valgt at prioritere fem indsatsområder for årene 2008 til 2010: Børn, unge og deres familier, ældre, livsstilsfaktorer, særlige målgrupper og fysiske udendørsrammer. MANGE BIDRAG TIL SUNDHEDSPOLITIKKEN Sundhedspolitikken er blevet til på baggrund af en sundhedsprofil, der beskriver sundhedstilstanden hos borgerne i Slagelse Kommune og gennem dialog med de faglige miljøer i kommunen. Og ikke mindst har kommunens borgere på en sundhedskonference bidraget aktivt med debat, idéer og forslag til sundhedspolitikken. VISION OG MÅL Denne pjece beskriver Slagelse Kommunes vision og mål for sundhedsarbejdet fra 2008 til 2010 og ikke mindst de konkrete handlinger, der skal gøre vision til virkelighed. Sundhedspolitikken er godkendt på byrådsmødet den 26. november 2007 og kan læses i sin helhed på HVAD ER SUNDHED? Sundhed er andet og mere end ikke at være syg sundhed er også en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velbefindende. 3 Sundhed påvirkes af forskellige faktorer, der er indbyrdes afhængige - lige fra den arv den enkelte bærer med sig til livsstil, livsbetingelser og samfundsforhold. Nogle faktorer kan det enkelte menneske selv ændre på, mens andre kun kan ændres af fællesskabet og samfundet. 2 Sundhedsloven WHO 1998, Definition af sundhed.

5 Samfundsforhold: Socioøkonomi, kultur og miljø Hvad er sundhed? Faktorer som arv, livsstil, livsbetingelser og samfundsforhold er indbyrdes afhængige og påvirker alle den enkeltes sundhed. Frit efter WHO 1998, Definition af sundhed. Livsforhold: Uddannelse, arbejde, familie, socialt netværk, bolig fødevareudbud og sundhedsservice Livsstil: Kost, motion, tobak, alkohol,stoffer, stress og sex Alder, køn og arv 5 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK I SLAGELSE KOMMUNE

6 SUNDHEDSTILSTANDEN I SLAGELSE KOMMUNE Samfundet står over for en række alvorlige problemer, når det gælder befolkningens sundhed. Mange borgere spiser den forkerte kost, bevæger sig for lidt og ryger og drikker for meget med risiko for at udvikle de såkaldte livsstilssygdomme som blandt andet type 2 diabetes, hjerte-kar-sygdomme, kræft og lidelser i bevægeapparatet. Ligeledes koster ulykker i hjemmet, ved fritidsaktiviteter og i trafikken hvert år dyrt i liv, livskvalitet og økonomiske ressourcer. BUNDREKORD I MIDDELLEVETID Slagelse hører til blandt de 15 kommuner i landet med den laveste middellevetid : 75,5 år mod 77,2 år i gennemsnittet af danske kommuner 4 og skal desuden forholde sig til følgende udfordringer på sundhedsområdet. 5 UDDANNELSE OG SOCIALT NETVÆRK I Slagelse Kommune har flere borgere et lavt uddannelsesniveau: 23,3 % har mindre end 10 års uddannelse mod 14,9 % i resten af Danmark. Der er sammenhæng mellem uddannelsesniveau og sundhedsvaner som fx kost, motion, alkoholforbrug og rygning. Uddannelsesniveau er den faktor som næst efter rygning har størst indflydelse på sundhedstilstanden. Flere borgere i Slagelse Kommune har ikke et solidt netværk i kraft af venner og familie: 20,5 % er ofte uønsket alene mod 16,8 % i resten af Danmark. Mennesker med dårlige sociale relationer bliver lettere syge og dør hyppigere af deres sygdom. ALKOHOL OG TOBAK 31,3 % eller borgere i Slagelse Kommune ryger dagligt. Rygere lever i gennemsnit 7-10 år kortere end ikke rygere. Næsten 10 % eller borgere i Slagelse Kommune overskrider sundhedsstyrelsens anbefalinger om alkohol. 6 Mennesker som drikker for meget er mere syge og har en højere dødelighed end andre. MOTION OG OVERVÆGT eller 36 % af de voksne borgere i Slagelse Kommune er fysisk inaktive i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 7 Fysisk aktivitet har stor betydning for den fysiske og psykiske sundhed og mennesker som er fysisk inaktive lever i gennemsnit 5-6 år kortere. Flere borgere i Slagelse Kommune er svært overvægtige: 14,7 % mod 11,4 % i resten af Danmark. Overvægt har stor betydning for livskvalitet og for udviklingen af livsstilssygdomme som type 2 diabetes, kræft og hjerte-kar-sygdomme. DÅRLIGT HELBRED OG FYSISKE SKAVANKER Færre borgere i Slagelse Kommune vurderer, at deres eget helbred er virkelig godt eller godt: 68,1 % mod 79,3 % i resten af Danmark. Jo dårligere en person vurderer sit eget helbred, desto større er risikoen for sygelighed og død. I Slagelse Kommune er der flere borgere, som er fysisk nedslidte og plaget af skavanker: 48 % har inden for en 14 dages periode været plaget af smerter i nakke, skuldre, hænder og arme mod 32,8 % i resten af Danmark.

7 ! Sundhedstilstanden i Slagelse Kommune er dokumenteret i sundhedsprofilen Sundhed i Slagelse 2006 og er et væsentligt bidrag til sundhedspolitikken. Sundhedsprofilen kan læses i sin helhed på 4 Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Ugens tal for folkesundhed, uge Fakta er hentet fra sundhedsprofilen Sundhed i Slagelse 2006, SIF Sundhedsstyrelsen anbefaler, at mænd drikker max 21 genstande og kvinder max 14 genstande om ugen. 7 Sundhedsstyrelsen anbefaler minimum 30 minutters moderat fysisk aktivitet om dagen for voksne og minimum 60 minutter for børn. 7 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK I SLAGELSE KOMMUNE

8 VI MØDER BORGEREN, HVOR BORGEREN ER DET SKAL VÆRE NEMT AT VÆLGE DET SUNDE Borger på Sundhedskonferencen den 14. april 2007 Borgere i alle aldre i Slagelse Kommune er sunde og velfungerende, og der er særligt fokus på børn og børnefamilier i sundhedsindsatsen. Sundhed er integreret i alle kommunens enheder, og indsatsen er afspejlet i alle politikker. Vi møder borgeren, hvor borgeren er også rent fysisk i hverdagslivet, og vi baserer indsatsen på mangfoldighed og nærhed. Slagelse Kommune demonstrerer et højt fagligt niveau, hvor kommunens egne kompetencer suppleres gennem samarbejde med både private og andre offentlige partnere. Vi tænker nyt og går nye veje for at forbedre sundhedsindsatsen for kommunens borgere. FRA VISION TIL VIRKELIGHED For at gøre vision til virkelighed har Slagelse Kommune prioriteret fem indsatsområder, der alle konkretiseres i en række politiske mål. Målene skal nås gennem 29 indsatser, der gennemføres i løbet af 2008 til Indsatserne beskrives i overordnede træk på de følgende sider. I sundhedspolitikkens fulde version på er de enkelte aktiviteter nærmere beskrevet. VISION

9 Figuren viser de fem indsatsområder, Slagelse Kommune prioriterer fra Fysiske udendørs rammer Børn, unge og deres familier Særlige målgrupper SÅDAN PRIORITERER SLAGELSE KOMMUNE Ældre Livsstilsfaktorer 9 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK I SLAGELSE KOMMUNE

10 BØRN, UNGE OG DERES FAMILIER GODE VANER FRA STARTEN Slagelse Kommune vil arbejde for at skabe gode sundhedsvaner for børn, unge og børnefamilier, da sunde vaner skal skabes tidligt i livet. Indsatsen fokuserer især på overvægt, fysisk inaktivitet og dårlig hygiejne. Forældre og netværk har afgørende indflydelse på børns sundhed. Men også i børns dagligdag i vuggestuer, børnehaver, skoler og SFOer kan målrettede initiativer skabe sunde vaner. For at undgå massive sundhedsproblemer i fremtiden er det vigtigt, at indsatsen for at fremme sundhed og forebygge sygdom starter tidligt i livet og sker i et frugtbart samarbejde mellem forældre og samfund. Derfor er målet i alle aktiviteter at inddrage forældrene, således at de og institutionerne samarbejder om at gøre det sunde valg til det lette valg for børn og unge. Vokser børn op i sunde omgivelser, bliver sundhed en naturlig livsstil. DET VIL SLAGELSE KOMMUNE Andelen af overvægtige børn er reduceret med 5 % i Andelen af fysisk inaktive børn er reduceret med 5 % i Der er fokus på hygiejne i dagtilbud for børn og unge og på skoler og dermed også i børnenes hjem. BØRN SKAL STARTE DAGEN MED EN HALV TIMES AKTIVITET, SÅ DE ER KLAR TIL LÆRING! Borger på Sundhedskonferencen den 14. april 2007 OVERVÆGT OG INAKTIVITET BLANDT BØRN OG UNGE I DANMARK Problemer med forkert kost, for lidt motion og overvægt gælder ikke kun voksne, men breder sig også i højere grad til børn: Omkring 15 % af de 5-8 årige er overvægtige. Tallet stiger til ca. 20 % eller mere for de årige. Heraf er ca. 3 % svært overvægtige. Omkring 60 % af alle børn og unge er mindre aktive end de anbefalede 90 minutter om dagen.

11 Figuren viser indsatser rettet mod børn, unge og børnefamilier og hvilke enheder i kommunen, som er ansvarlige for indsatserne. Hygiejnekampagne i dagtilbud og skoler Kostpolitik: Fra papir til handling Forældreuddannelse i sundhed Kultur og fritid GODE VANER FRA STARTEN Børn og unge Kurser i vægttab på ungdomsskoler Idrætskarrusel: Fysisk aktivitet efter skoletid Projekt anti-mobning Fysisk aktivitet i dagtilbud og på skoler 11 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK I SLAGELSE KOMMUNE

12 FOREBYGGELSE AF LIVSSTILSSYGDOMME Slagelse Kommune vil forebygge livsstilssygdomme. De såkaldte livsstilssygdomme som type 2 diabetes, kræft, hjertekar-sygdomme, rygerlunger (KOL) og knogleskørhed hænger alle tæt sammen med en risikofyldt og usund livsstil. Derfor iværksætter Slagelse Kommune tiltag, der blandt andet sigter mod at nedbringe forbruget af alkohol og tobak, reducere antallet af overvægtige borgere, støtte borgerne i at dyrke mere motion og i at spise sundere kost. Indsatserne er målrettet borgere i alle aldre og alle miljøer. SOM GAMMEL HAR MAN BRUG FOR VARME OG TRYGGE HÆNDER SOM KAN VÆRE OM ÉN I HVERDAGEN Borger på Sundhedskonferencen den 14. april 2007 ÆLDRE Slagelse Kommune vil arbejde for at ældre mennesker kan bevare deres sundhed og livskvalitet. Der er behov for særligt fokus på ældre borgere i forbindelse med livsstilsfaktorer det gælder især kost, fysisk aktivitet, faldulykker og medicinering. DET VIL SLAGELSE KOMMUNE Antallet af borgere med en livsstilssygdom er reduceret fra 32,9 % til 32,4 % i Faldet svarer til 385 borgere. 10 % af borgere med en livsstilssygdom oplever, at generne fra deres sygdom er mindsket, fordi de har lært at mestre deres sygdomsforløb. Sundheden på de kommunale arbejdspladser er forbedret gennem udviklingen af modeller, der påvirker de ansattes trivsel og sygefravær. Faldulykker blandt ældre over 65 er i 2010 reduceret med 10 % i forhold til udgangspunktet.

13 Figuren viser indsatser rettet mod livsstilsfaktorer og ældre og hvilke enheder i kommunen, som er ansvarlige for indsatserne. kommunale arbejdsplads Model for den sunde Sundt udbud på butikshylderne Sundhedsprofiler for 10 uddannelsesinstitutioner Kostvejledning på recept for mennesker med kronisk sygdom Alkoholforbyggelse Patientuddannelse Social, Sundhed og Arbejdsmarked Forebyggelse af ældres faldulykker Rygestopkurser og sundhed Kampagne om uddannelse FOREBYG LIVSSTILS- SYGDOMME Motion på recept Kortlægning af uddannelsesvalg Service Kultur og fritid Arbejdsmiljø for plejepersonale Kostpolitik for ansatte i Slagelse Kommune Idrætstilbud til 45+ Kostpolitikker i haller og foreninger Udvidet APV på kommunens arbejdspladser Fokus på seksuel sundhed 13 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK I SLAGELSE KOMMUNE

14 SÆRLIGE MÅLGRUPPER SYGEDAGPENGE- MODTAGERE OG INDVANDRERE Slagelse Kommune vil have særligt fokus på at forebygge sygdomme og fremme sundhed for sygedagpengemodtagere og indvandrere. Erfaringer viser, at hvis sygedagpengemodtagere mødes af en indsats, der retter sig målrettet mod deres konkrete sundhedsproblemer, vender de hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet. VELVÆRE ER AT HAVE DET GODT MED SIG SELV OG SINE OMGIVELSER Borger på Sundhedskonferencen den 14. april 2007 Den generelle sundhedsindsats for indvandrere og efterkommere skal forbedres, da der er et stort behov for bedre forebyggelse og målrettet sundhedsfremme. DET VIL SLAGELSE KOMMUNE Den gennemsnitlige varighed af dagpengeperioden for målgruppen af sygedagpengemodtagere er reduceret med 15 % i Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeperioden er 8,5 uger 8. Målet er at igangsætte tilbud til indvandrere og efterkommere i målgruppen og opnå erfaring med en sundhedsfremmende indsats i udsatte miljøer.! Indvandrere og efterkommere er udsatte grupper, hvilket viser sig ved, at de er overrepræsenteret i matchgruppe tre og fire. 1,38 % af indvandrere og efterkommere i Slagelse Kommune er på kontanthjælp. Hvis det skulle svare til andelen af indvandrere og efterkommere i Slagelse Kommune, ville tallet kun være 0,35 %. 8 I perioden 2. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007, Jobcenter.

15 Figuren viser indsatser rettet mod særlige målgrupper og hvilken enhed i kommunen, som er ansvarlig for indsatserne. Social, Sundhed og Arbejdsmarked Sundhedstilbud til sygedagpengemodtagere SÆRLIGE MÅL- GRUPPER Sundhedstilbud til indvandrere og efterkommere 15 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK I SLAGELSE KOMMUNE

16 FYSISKE UDENDØRSRAMMER Slagelse Kommune ønsker at skabe bedre muligheder for, at borgerne kan være aktive i dagligdagen. Hvor lidt eller hvor meget det enkelte menneske bevæger sig i det daglige er i høj grad bestemt af de ydre rammer som fx trygge cykel- og gangstier, grønne områder til boldspil og pladser, der inviterer til leg. Gennem planlægning af de ydre rammer kan borgerne inspireres til et mere aktivt liv. MOTION TIL ALLE, KOM UD OG LEG AF STED MED JER! Borger på Sundhedskonferencen den 14. april 2007 DET VIL SLAGELSE KOMMUNE Mulighederne for fysisk aktivitet er kortlagt ud fra valgte parametre som omfanget af cykelstier, gang- og løbestier, tilgængelige aktivitetsområder og grønne områder i kommunen. Sundhed tænkes ind i alle planer og investeringsforslag i kommunen. Der skal bl.a. skabes mulighed for bevægelse i nærmiljøet, sikre transportveje, lege- og opholdsarealer og nem adgang til butikker, pasning, uddannelse og pleje.! Den sociale ulighed i befolkningens fysiske aktivitetsvaner opfordrer til tværfaglig indsats, forskning, uddannelse, og at fysisk aktivitet tænkes ind på alle hylder det vil kræve det lange, seje træk. Der er brug for at tænke og prioritere fysisk aktivitet ind i byplanlægningen, på arbejdspladserne, i bygninger, i institutioner, på skoler og i hele uddannelsessystemet. Hvis man ændrer strukturerne i dagliglivet, kan det blive mere tilgængeligt at leve sundt. Borgerne skal stimuleres og motiveres til at benytte kroppen som transportmiddel. 9 9 Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge, Motions- og Ernæringsrådet 2007.

17 Figuren viser indsatser rettet mod de fysiske udendørsrammer og hvilke enheder i kommunen, som er ansvarlige for indsatserne. Skabe og synliggøre muligheder for fysisk aktivitet Teknik og Miljø Økonomi, Plan, Erhverv og Udvikling FYSISKE UDENDØRS- RAMMER Krav om mulighed for bevægelse i de fysiske udendørsrammer 17 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK I SLAGELSE KOMMUNE

18 SÅDAN FØRES SUNDHEDSPOLITIKKEN UD I LIVET Sundhedspolitikkens succes er afhængig af et bredt samarbejde om at føre den ud i livet internt i kommunen, med samarbejdspartnere og interessenter og ikke mindst borgerne. POLITISK ANSVAR Byrådet har det overordnede ansvar for sundhedspolitikken og skal desuden fungere som dialogforum, der formidler og synliggør politikken og drøfter nye indsatsområder. Endelig er byrådet garant for sammenhængen i sundhedspolitikken og for, at sundhedsaspektet er indarbejdet i kommunens politikker inden udgangen af INTERN FORANKRING Sundhedsafdelingen fungerer som anker for det samlede sundhedsarbejde, hvorimod de enkelte enheder har ansvar for at igangsætte, udføre og evaluere de konkrete aktiviteter. I hver enhed udpeges kontaktpersoner til at indgå i et kontaktpersonforum, som er sundhedsafdelingens indgang til enheden. EKSTERNT SAMARBEJDE Slagelse Kommune vil samarbejde med foreninger, patientgrupper, uddannelses- og forskningsmiljøer, kommuner, Danske Regioner og ministerier for at give sundhedsarbejdet bredde og dybde. Samarbejdet skal sikre sammenhæng, og at sundhedsarbejdet er baseret på den eksisterende viden og kompetencer.

19 Figuren viser hvordan sundhedspolitiken relaterer sig til de interne og eksterne aktører, interessenter og samarbejdspartnere. Idrætsforeninger, patientforeninger og andre frivillige Uddannelses- og forskningsmiljøer Sund By Netværket Andre kommuner og venskabsbyer Økonomi, Plan, Erhverv og Udvikling Social, Sundhed og Arbejdsmarked Praktiserende læger, sygehuse og andre professionelle Kultur og Fritid SUNDHED Teknik og Miljø Ministerier, styrelser, Danske Regioner og KL Det private arbejdsmarked Børne og Unge Service Erhvervs- og Videncenter Handicapråd, Ældreråd og Integrationsråd Region Sjælland 19 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK I SLAGELSE KOMMUNE

20 cumuli.net SUNDHEDSPOLITIK I FREMTIDEN I starten af 2009 følger Slagelse Kommune op på de politiske mål i sundhedspolitikken - er de nået eller ej? Med udgangspunkt i erfaringerne fra sundhedsindsatsen fra 2008 til 2010 udarbejdes en ny politik i Den nye sundhedspolitik viser retningen for sundhedsindsatsen fra 2010 og frem. DYRK KÆRLIGHEDEN, VENSKABER, KULTUR OG HOBBYS Borger på Sundhedskonferencen den 14. april 2007 Mange af indsatserne i den nuværende sundhedspolitik skal netop afklare og kortlægge problemstillinger og udvikle og afprøve metoder i sundhedsarbejdet. Arbejdet med at skabe rammer for et sundt og godt liv for borgerne er dynamisk. Erfaringer og evalueringer vil have indflydelse på det videre arbejde med sundhedspolitik. Lige så vel som en ny sundhedsprofil for kommunen vil vise, om de valgte aktiviteter har haft den ønskede effekt, og hvilke mål Slagelse Kommune skal arbejde videre mod. Hvis sundhedsarbejdet skal have effekt, må initiativer og aktiviteter række ud over de to år, som er beskrevet i denne sundhedspolitik. KONTAKT Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte SLAGELSE KOMMUNE Sundhedsafdelingen Valbyvej 69 G 4200 Slagelse Telefon

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte BYRÅDET sundhedspolitik kost fysisk aktivitet socialt udsatte netværksdannelse og social kapital sundhed på arbejdspladsen Forord Det er en stor glæde at præsentere Sundhedspolitik for Odsherred Kommune.

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

Sundhedspolitik. for Slagelse Kommune 2008-2010

Sundhedspolitik. for Slagelse Kommune 2008-2010 Sundhedspolitik for Slagelse Kommune 2008-2010 Godkendt i Byrådet 26. november 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Definition af sundhed... 2 1.2 Sundhedspolitikkens opbygning... 2 2. Sundhed

Læs mere

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Hjørring blandt de sundeste kommuner i Danmark Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for en lang række opgaver på sundhedsområdet.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Det sunde liv i den sunde kommune

Det sunde liv i den sunde kommune sund FrederiksSUND Det sunde liv i den sunde kommune Frederikssund Kommune Januar 2008 Grafisk produktion: Prinfoparitas A/S Forord Frederikssund Kommune skal være en sund kommune at leve, bo og arbejde

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge sundhedsprofil for køge Indhold Et tjek på Køges sundhedstilstand............................ 3 De sunde nærmiljøer.......................................

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE Sundhedsvision og målsætninger 1 Indhold Forord...3 Overordnet vision:...5 Borgere i Bevægelse...5 Målsætning 1: Sundhed for Alle...6 Målsætning 2: Sundhed på arbejdspladser...7 Målsætning 3: Sundhed i

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 Forord Som følge af kommunalreformen og i forbindelse med at den nye Sundhedslov trådte i kraft, fik Nordfyns kommune den 1. januar 2007 ansvar for det forebyggende

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF)

Læs mere

Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014

Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 - Med hjertet i midten Byrådets Vision Ringsted, en kommune med sunde og fysisk aktive borgere 1 Indhold: 1. Indledning ved Ringsted

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Vi skal sætte ind nu Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Indledning Borgere med kronisk sygdom er en særlig udfordring på sundhedsområdet, og herunder udgør diabetes en stor og stigende

Læs mere

April 2012. Sundhedsstrategi 2012-2014. Endelig version, doknr. 117996-12

April 2012. Sundhedsstrategi 2012-2014. Endelig version, doknr. 117996-12 April 2012 Sundhedsstrategi 2012-2014 Endelig version, doknr. 117996-12 Indledning I Høje-Taastrup Kommune ønsker vi sunde, engagerede borgere med god livskvalitet. For at sikre, at alle arbejder i samme

Læs mere

Sundhedspolitik. Fredensborg Kommune. Sundhed og Forebyggelse. Sundhed og Forebyggelse

Sundhedspolitik. Fredensborg Kommune. Sundhed og Forebyggelse. Sundhed og Forebyggelse Sundhedspolitik Fredensborg Kommune Sundhed og Forebyggelse Sundhed og Forebyggelse Forord Forudsætningerne for et sundt liv skabes i samspil mellem det enkelte menneske og de små og store netværk i vores

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse sundhedsprofil for slagelse Indhold Fokus på sundheden i Slagelse..................... 3 Fakta om Slagelse................................ 4 Fakta om

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Forord Denne pjece er et sammendrag af nogle af de mange resultater fra Region Nordjyllands Sundhedsprofil 2013. Pjecen giver et kort indblik

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde sundhedsprofil for roskilde Indhold Sundhed i Roskilde............................... 3 Fakta om Roskilde............................... 4 Fakta om

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg sundhedsprofil for Kalundborg Indhold Et tjek på Kalundborgs sundhedstilstand..................... 3 Beskrivelse af Kalundborg.........................

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen 15 16 Kost Rygning Alkohol Motion Kapitel 1 Baggrund og formål Kapitel 1. Baggrund og formål 17 KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største undersøgelser af danskerne

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de Sundhedsfremme 1. Indledning Kommunen er en del af det samlede sundhedsvæsen og har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og dele af den patientrettede forebyggelse

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Om folkesundhed at være en sund by og prioritere sundhed

Om folkesundhed at være en sund by og prioritere sundhed Om folkesundhed at være en sund by og prioritere sundhed Oplæg ved Sund By Netværksdagene 2013 Sundheds- og Omsorgsborgmester, Ninna Thomsen, Københavns Kommune København og Healthy City Netværket København

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme i 2013. I denne rapport

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 17.00 i F 2 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Vi tilbringer alle en stor del af vores liv på arbejdsmarkedet. Derfor er det naturligt, at arbejdspladserne sætter sundhed på dagordenen,

Læs mere

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Oktober 2007 Jr. nr. 1.2007.31 AKA/TDU/FKJ De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Udarbejdet af Anne Kristine Aarestrup, Tina Drud Due og Finn Kamper-Jørgensen Kortlægningen blev udarbejdet

Læs mere

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik Sund Sammen Odense Kommunes Sundhedspolitik Forord Sundhed er mere end blot fraværet af sygdom. At være sund handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at den enkelte er i stand til at

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune

Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune Indledning Syddjurs Kommune ønsker en yderligere styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, derfor er denne Sundhedspolitiske Vision

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød Kommune. sundhedsprofil for solrød Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød Kommune. sundhedsprofil for solrød Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød sundhedsprofil for solrød Indhold Om borgernes sundhed..................................... 3 Fakta om Solrød................................. 4 Fakta

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Sorø Kommune. sundhedsprofil for Sorø Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Sorø Kommune. sundhedsprofil for Sorø Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Sorø sundhedsprofil for Sorø Indhold Om borgernes sundhed..................................... 3 Fakta om Sorø................................... 4 Fakta om

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Borgernes ønsker til Struer Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014

Borgernes ønsker til Struer Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Borgermøde i Asp d. 7. februar 2011 2011 Borgernes ønsker til Struer Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Ved borgermødet i Asp d. 7. februar 2011 fik borgerne mulighed for at fremsætte deres ønsker til

Læs mere

Forebyggelsesstrategi 2009-2015

Forebyggelsesstrategi 2009-2015 Forebyggelsesstrategi 2009-2015 Bilag 2 Indhold 1. Forord...2 2. Strategisk sundhedsfremme og forebyggelse...3 Patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse...3 Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse...4

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer

Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer Kapitel 7 Ophobning af KRAM-fa k t o rer Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer 65 Dagligrygere spiser generelt mere usundt og har oftere et problematisk alkoholforbrug end svarpersoner, der ikke ryger

Læs mere