SUNDHEDSPOLITIK VÆR MED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED"

Transkript

1 SUNDHEDSPOLITIK VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde

2 ! Fakta om Slagelse Kommune Der er borgere fordelt på følgende aldersgrupper: i alderen 0-17 år i alderen år i alderen 60+ år 1 1 Antallet af borgere pr. 1. januar Danmarks Statistik, BEF1A07: Folketal pr. 1. januar efter kommune/region, civilstand, alder og køn ( ). UDGIVET AF Sundhedsafdelingen i Slagelse Kommune i februar 2008 Koncept, tekst og layout: Cumuli Oplag: INDHOLD 3 Sunde rammer for et sundt liv 4 Sådan er sundhedspolitikken blevet til 5 Hvad er sundhed? 6 Sundhedstilstanden i Slagelse Kommune 8 Vision: Vi møder borgeren, hvor borgeren er 9 Sådan prioriterer Slagelse Kommune 10 Børn, unge og børnefamilier 12 Livsstilssygdomme 12 Ældre 14 Særlige målgrupper 16 Fysiske udendørsrammer 18 Sådan føres sundhedspolitikken ud i livet 20 Sundhedspolitik i fremtiden

3 SUNDE RAMMER FOR ET SUNDT LIV Her i kommunen står vi over for en række alvorlige udfordringer på sundhedsområdet: Vi har store overvægtsproblemer, et generelt lavt uddannelsesniveau og en stor gruppe borgere, som vurderer at deres helbred er dårligt. Mange borgere er desuden fysisk nedslidte. 2 diabetes, rygerlunger og hjerte-kar-sygdomme er i hastig fremmarch i hele verden. Faktisk vurderer WHO, at syv ud af ti sygehusindlæggelser i 2020 vil skyldes en forkert livsstil. Netop livsstil kan vi påvirke ved at arbejde målrettet med forebyggelse og sundhedsfremmende tilbud. Borgere i Slagelse Kommune kan derfor se frem til et kortere liv end borgere i de fleste andre kommuner i Danmark. Det er den barske, men sande virkelighed. Den virkelighed ønsker vi i Slagelse Kommune at ændre, og vores mål er ambitiøse: Vi vil øge middellevetiden i kommunen, give borgerne bedre livskvalitet og helbred og reducere social ulighed i sundhed. Slagelse Kommune har med kommunalreformen i 2007 fået nye opgaver og ansvarsområder inden for sundhedsarbejdet. For at møde udfordringerne og leve op til vores ansvar har vi udarbejdet denne sundhedspolitik, der formulerer vores overordnede mål og midler og sikrer, at hele kommunen arbejder systematisk og målrettet med sundhed. "VI VIL ØGE MIDDELLEVETIDEN OG GIVE BORGERNE BEDRE LIVSKVALITET OG GODT HELBRED" Det enkelte menneskes sundhed er naturligvis det enkelte menneskes ansvar, men ikke kun. Vi har også som kommune et stort ansvar for at skabe de rette rammer for et sundt liv for både ansatte og borgere i kommunen. Med den færdige sundhedspolitik i hånden har Slagelse Kommune taget det første skridt på vejen. Men ord alene gør det ikke, eller som en borger understregede det på sundhedskonferencen: Godt gjort er bedre end godt sagt. Sundhedspolitikken kommer til live i mødet med alle de, som udfører den - både borgere og medarbejdere: Fra barn til bedsteforælder, fra sundhedsplejerske til socialrådgiver og fra brolægger til borgmester. Sundhed angår os alle. Vær med! Slagelse Kommune prioriterer sundhed højt og skal som medlem af Sund By Netværket gå foran i sundhedsarbejdet. Og der er nok at tage fat på: Alkohol, cigaretter, for fed mad og for meget sofa betyder, at livsstilssygdomme som type Med venlig hilsen Pernille Frandsen Formand for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 3 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK I SLAGELSE KOMMUNE

4 SÅDAN ER SUNDHEDSPOLITIKKEN BLEVET TIL Fra 2007 er det kommunernes ansvar at skabe rammer for et sundt liv for borgerne, at forebygge sygdomme og at fremme sundhed i dagligdagen. 2 Med sundhedspolitikken ønsker Slagelse Kommune ikke kun at forebygge sygdomme, men også at arbejde aktivt med at skabe muligheder og rammer for, at borgerne kan leve et sundt og godt liv. SÆT FOKUS PÅ DET LEGENDE MENNESKE Borger på Sundhedskonferencen den 14. april 2007 FEM VIGTIGE INDSATSOMRÅDER Slagelse Kommune vil med sundhedspolitikken arbejde på at øge middellevetiden i kommunen, at øge antallet af år med god livskvalitet for borgerne og at reducere den sociale ulighed i sundhed. Derfor har Slagelse Kommune valgt at prioritere fem indsatsområder for årene 2008 til 2010: Børn, unge og deres familier, ældre, livsstilsfaktorer, særlige målgrupper og fysiske udendørsrammer. MANGE BIDRAG TIL SUNDHEDSPOLITIKKEN Sundhedspolitikken er blevet til på baggrund af en sundhedsprofil, der beskriver sundhedstilstanden hos borgerne i Slagelse Kommune og gennem dialog med de faglige miljøer i kommunen. Og ikke mindst har kommunens borgere på en sundhedskonference bidraget aktivt med debat, idéer og forslag til sundhedspolitikken. VISION OG MÅL Denne pjece beskriver Slagelse Kommunes vision og mål for sundhedsarbejdet fra 2008 til 2010 og ikke mindst de konkrete handlinger, der skal gøre vision til virkelighed. Sundhedspolitikken er godkendt på byrådsmødet den 26. november 2007 og kan læses i sin helhed på HVAD ER SUNDHED? Sundhed er andet og mere end ikke at være syg sundhed er også en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velbefindende. 3 Sundhed påvirkes af forskellige faktorer, der er indbyrdes afhængige - lige fra den arv den enkelte bærer med sig til livsstil, livsbetingelser og samfundsforhold. Nogle faktorer kan det enkelte menneske selv ændre på, mens andre kun kan ændres af fællesskabet og samfundet. 2 Sundhedsloven WHO 1998, Definition af sundhed.

5 Samfundsforhold: Socioøkonomi, kultur og miljø Hvad er sundhed? Faktorer som arv, livsstil, livsbetingelser og samfundsforhold er indbyrdes afhængige og påvirker alle den enkeltes sundhed. Frit efter WHO 1998, Definition af sundhed. Livsforhold: Uddannelse, arbejde, familie, socialt netværk, bolig fødevareudbud og sundhedsservice Livsstil: Kost, motion, tobak, alkohol,stoffer, stress og sex Alder, køn og arv 5 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK I SLAGELSE KOMMUNE

6 SUNDHEDSTILSTANDEN I SLAGELSE KOMMUNE Samfundet står over for en række alvorlige problemer, når det gælder befolkningens sundhed. Mange borgere spiser den forkerte kost, bevæger sig for lidt og ryger og drikker for meget med risiko for at udvikle de såkaldte livsstilssygdomme som blandt andet type 2 diabetes, hjerte-kar-sygdomme, kræft og lidelser i bevægeapparatet. Ligeledes koster ulykker i hjemmet, ved fritidsaktiviteter og i trafikken hvert år dyrt i liv, livskvalitet og økonomiske ressourcer. BUNDREKORD I MIDDELLEVETID Slagelse hører til blandt de 15 kommuner i landet med den laveste middellevetid : 75,5 år mod 77,2 år i gennemsnittet af danske kommuner 4 og skal desuden forholde sig til følgende udfordringer på sundhedsområdet. 5 UDDANNELSE OG SOCIALT NETVÆRK I Slagelse Kommune har flere borgere et lavt uddannelsesniveau: 23,3 % har mindre end 10 års uddannelse mod 14,9 % i resten af Danmark. Der er sammenhæng mellem uddannelsesniveau og sundhedsvaner som fx kost, motion, alkoholforbrug og rygning. Uddannelsesniveau er den faktor som næst efter rygning har størst indflydelse på sundhedstilstanden. Flere borgere i Slagelse Kommune har ikke et solidt netværk i kraft af venner og familie: 20,5 % er ofte uønsket alene mod 16,8 % i resten af Danmark. Mennesker med dårlige sociale relationer bliver lettere syge og dør hyppigere af deres sygdom. ALKOHOL OG TOBAK 31,3 % eller borgere i Slagelse Kommune ryger dagligt. Rygere lever i gennemsnit 7-10 år kortere end ikke rygere. Næsten 10 % eller borgere i Slagelse Kommune overskrider sundhedsstyrelsens anbefalinger om alkohol. 6 Mennesker som drikker for meget er mere syge og har en højere dødelighed end andre. MOTION OG OVERVÆGT eller 36 % af de voksne borgere i Slagelse Kommune er fysisk inaktive i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 7 Fysisk aktivitet har stor betydning for den fysiske og psykiske sundhed og mennesker som er fysisk inaktive lever i gennemsnit 5-6 år kortere. Flere borgere i Slagelse Kommune er svært overvægtige: 14,7 % mod 11,4 % i resten af Danmark. Overvægt har stor betydning for livskvalitet og for udviklingen af livsstilssygdomme som type 2 diabetes, kræft og hjerte-kar-sygdomme. DÅRLIGT HELBRED OG FYSISKE SKAVANKER Færre borgere i Slagelse Kommune vurderer, at deres eget helbred er virkelig godt eller godt: 68,1 % mod 79,3 % i resten af Danmark. Jo dårligere en person vurderer sit eget helbred, desto større er risikoen for sygelighed og død. I Slagelse Kommune er der flere borgere, som er fysisk nedslidte og plaget af skavanker: 48 % har inden for en 14 dages periode været plaget af smerter i nakke, skuldre, hænder og arme mod 32,8 % i resten af Danmark.

7 ! Sundhedstilstanden i Slagelse Kommune er dokumenteret i sundhedsprofilen Sundhed i Slagelse 2006 og er et væsentligt bidrag til sundhedspolitikken. Sundhedsprofilen kan læses i sin helhed på 4 Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Ugens tal for folkesundhed, uge Fakta er hentet fra sundhedsprofilen Sundhed i Slagelse 2006, SIF Sundhedsstyrelsen anbefaler, at mænd drikker max 21 genstande og kvinder max 14 genstande om ugen. 7 Sundhedsstyrelsen anbefaler minimum 30 minutters moderat fysisk aktivitet om dagen for voksne og minimum 60 minutter for børn. 7 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK I SLAGELSE KOMMUNE

8 VI MØDER BORGEREN, HVOR BORGEREN ER DET SKAL VÆRE NEMT AT VÆLGE DET SUNDE Borger på Sundhedskonferencen den 14. april 2007 Borgere i alle aldre i Slagelse Kommune er sunde og velfungerende, og der er særligt fokus på børn og børnefamilier i sundhedsindsatsen. Sundhed er integreret i alle kommunens enheder, og indsatsen er afspejlet i alle politikker. Vi møder borgeren, hvor borgeren er også rent fysisk i hverdagslivet, og vi baserer indsatsen på mangfoldighed og nærhed. Slagelse Kommune demonstrerer et højt fagligt niveau, hvor kommunens egne kompetencer suppleres gennem samarbejde med både private og andre offentlige partnere. Vi tænker nyt og går nye veje for at forbedre sundhedsindsatsen for kommunens borgere. FRA VISION TIL VIRKELIGHED For at gøre vision til virkelighed har Slagelse Kommune prioriteret fem indsatsområder, der alle konkretiseres i en række politiske mål. Målene skal nås gennem 29 indsatser, der gennemføres i løbet af 2008 til Indsatserne beskrives i overordnede træk på de følgende sider. I sundhedspolitikkens fulde version på er de enkelte aktiviteter nærmere beskrevet. VISION

9 Figuren viser de fem indsatsområder, Slagelse Kommune prioriterer fra Fysiske udendørs rammer Børn, unge og deres familier Særlige målgrupper SÅDAN PRIORITERER SLAGELSE KOMMUNE Ældre Livsstilsfaktorer 9 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK I SLAGELSE KOMMUNE

10 BØRN, UNGE OG DERES FAMILIER GODE VANER FRA STARTEN Slagelse Kommune vil arbejde for at skabe gode sundhedsvaner for børn, unge og børnefamilier, da sunde vaner skal skabes tidligt i livet. Indsatsen fokuserer især på overvægt, fysisk inaktivitet og dårlig hygiejne. Forældre og netværk har afgørende indflydelse på børns sundhed. Men også i børns dagligdag i vuggestuer, børnehaver, skoler og SFOer kan målrettede initiativer skabe sunde vaner. For at undgå massive sundhedsproblemer i fremtiden er det vigtigt, at indsatsen for at fremme sundhed og forebygge sygdom starter tidligt i livet og sker i et frugtbart samarbejde mellem forældre og samfund. Derfor er målet i alle aktiviteter at inddrage forældrene, således at de og institutionerne samarbejder om at gøre det sunde valg til det lette valg for børn og unge. Vokser børn op i sunde omgivelser, bliver sundhed en naturlig livsstil. DET VIL SLAGELSE KOMMUNE Andelen af overvægtige børn er reduceret med 5 % i Andelen af fysisk inaktive børn er reduceret med 5 % i Der er fokus på hygiejne i dagtilbud for børn og unge og på skoler og dermed også i børnenes hjem. BØRN SKAL STARTE DAGEN MED EN HALV TIMES AKTIVITET, SÅ DE ER KLAR TIL LÆRING! Borger på Sundhedskonferencen den 14. april 2007 OVERVÆGT OG INAKTIVITET BLANDT BØRN OG UNGE I DANMARK Problemer med forkert kost, for lidt motion og overvægt gælder ikke kun voksne, men breder sig også i højere grad til børn: Omkring 15 % af de 5-8 årige er overvægtige. Tallet stiger til ca. 20 % eller mere for de årige. Heraf er ca. 3 % svært overvægtige. Omkring 60 % af alle børn og unge er mindre aktive end de anbefalede 90 minutter om dagen.

11 Figuren viser indsatser rettet mod børn, unge og børnefamilier og hvilke enheder i kommunen, som er ansvarlige for indsatserne. Hygiejnekampagne i dagtilbud og skoler Kostpolitik: Fra papir til handling Forældreuddannelse i sundhed Kultur og fritid GODE VANER FRA STARTEN Børn og unge Kurser i vægttab på ungdomsskoler Idrætskarrusel: Fysisk aktivitet efter skoletid Projekt anti-mobning Fysisk aktivitet i dagtilbud og på skoler 11 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK I SLAGELSE KOMMUNE

12 FOREBYGGELSE AF LIVSSTILSSYGDOMME Slagelse Kommune vil forebygge livsstilssygdomme. De såkaldte livsstilssygdomme som type 2 diabetes, kræft, hjertekar-sygdomme, rygerlunger (KOL) og knogleskørhed hænger alle tæt sammen med en risikofyldt og usund livsstil. Derfor iværksætter Slagelse Kommune tiltag, der blandt andet sigter mod at nedbringe forbruget af alkohol og tobak, reducere antallet af overvægtige borgere, støtte borgerne i at dyrke mere motion og i at spise sundere kost. Indsatserne er målrettet borgere i alle aldre og alle miljøer. SOM GAMMEL HAR MAN BRUG FOR VARME OG TRYGGE HÆNDER SOM KAN VÆRE OM ÉN I HVERDAGEN Borger på Sundhedskonferencen den 14. april 2007 ÆLDRE Slagelse Kommune vil arbejde for at ældre mennesker kan bevare deres sundhed og livskvalitet. Der er behov for særligt fokus på ældre borgere i forbindelse med livsstilsfaktorer det gælder især kost, fysisk aktivitet, faldulykker og medicinering. DET VIL SLAGELSE KOMMUNE Antallet af borgere med en livsstilssygdom er reduceret fra 32,9 % til 32,4 % i Faldet svarer til 385 borgere. 10 % af borgere med en livsstilssygdom oplever, at generne fra deres sygdom er mindsket, fordi de har lært at mestre deres sygdomsforløb. Sundheden på de kommunale arbejdspladser er forbedret gennem udviklingen af modeller, der påvirker de ansattes trivsel og sygefravær. Faldulykker blandt ældre over 65 er i 2010 reduceret med 10 % i forhold til udgangspunktet.

13 Figuren viser indsatser rettet mod livsstilsfaktorer og ældre og hvilke enheder i kommunen, som er ansvarlige for indsatserne. kommunale arbejdsplads Model for den sunde Sundt udbud på butikshylderne Sundhedsprofiler for 10 uddannelsesinstitutioner Kostvejledning på recept for mennesker med kronisk sygdom Alkoholforbyggelse Patientuddannelse Social, Sundhed og Arbejdsmarked Forebyggelse af ældres faldulykker Rygestopkurser og sundhed Kampagne om uddannelse FOREBYG LIVSSTILS- SYGDOMME Motion på recept Kortlægning af uddannelsesvalg Service Kultur og fritid Arbejdsmiljø for plejepersonale Kostpolitik for ansatte i Slagelse Kommune Idrætstilbud til 45+ Kostpolitikker i haller og foreninger Udvidet APV på kommunens arbejdspladser Fokus på seksuel sundhed 13 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK I SLAGELSE KOMMUNE

14 SÆRLIGE MÅLGRUPPER SYGEDAGPENGE- MODTAGERE OG INDVANDRERE Slagelse Kommune vil have særligt fokus på at forebygge sygdomme og fremme sundhed for sygedagpengemodtagere og indvandrere. Erfaringer viser, at hvis sygedagpengemodtagere mødes af en indsats, der retter sig målrettet mod deres konkrete sundhedsproblemer, vender de hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet. VELVÆRE ER AT HAVE DET GODT MED SIG SELV OG SINE OMGIVELSER Borger på Sundhedskonferencen den 14. april 2007 Den generelle sundhedsindsats for indvandrere og efterkommere skal forbedres, da der er et stort behov for bedre forebyggelse og målrettet sundhedsfremme. DET VIL SLAGELSE KOMMUNE Den gennemsnitlige varighed af dagpengeperioden for målgruppen af sygedagpengemodtagere er reduceret med 15 % i Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeperioden er 8,5 uger 8. Målet er at igangsætte tilbud til indvandrere og efterkommere i målgruppen og opnå erfaring med en sundhedsfremmende indsats i udsatte miljøer.! Indvandrere og efterkommere er udsatte grupper, hvilket viser sig ved, at de er overrepræsenteret i matchgruppe tre og fire. 1,38 % af indvandrere og efterkommere i Slagelse Kommune er på kontanthjælp. Hvis det skulle svare til andelen af indvandrere og efterkommere i Slagelse Kommune, ville tallet kun være 0,35 %. 8 I perioden 2. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007, Jobcenter.

15 Figuren viser indsatser rettet mod særlige målgrupper og hvilken enhed i kommunen, som er ansvarlig for indsatserne. Social, Sundhed og Arbejdsmarked Sundhedstilbud til sygedagpengemodtagere SÆRLIGE MÅL- GRUPPER Sundhedstilbud til indvandrere og efterkommere 15 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK I SLAGELSE KOMMUNE

16 FYSISKE UDENDØRSRAMMER Slagelse Kommune ønsker at skabe bedre muligheder for, at borgerne kan være aktive i dagligdagen. Hvor lidt eller hvor meget det enkelte menneske bevæger sig i det daglige er i høj grad bestemt af de ydre rammer som fx trygge cykel- og gangstier, grønne områder til boldspil og pladser, der inviterer til leg. Gennem planlægning af de ydre rammer kan borgerne inspireres til et mere aktivt liv. MOTION TIL ALLE, KOM UD OG LEG AF STED MED JER! Borger på Sundhedskonferencen den 14. april 2007 DET VIL SLAGELSE KOMMUNE Mulighederne for fysisk aktivitet er kortlagt ud fra valgte parametre som omfanget af cykelstier, gang- og løbestier, tilgængelige aktivitetsområder og grønne områder i kommunen. Sundhed tænkes ind i alle planer og investeringsforslag i kommunen. Der skal bl.a. skabes mulighed for bevægelse i nærmiljøet, sikre transportveje, lege- og opholdsarealer og nem adgang til butikker, pasning, uddannelse og pleje.! Den sociale ulighed i befolkningens fysiske aktivitetsvaner opfordrer til tværfaglig indsats, forskning, uddannelse, og at fysisk aktivitet tænkes ind på alle hylder det vil kræve det lange, seje træk. Der er brug for at tænke og prioritere fysisk aktivitet ind i byplanlægningen, på arbejdspladserne, i bygninger, i institutioner, på skoler og i hele uddannelsessystemet. Hvis man ændrer strukturerne i dagliglivet, kan det blive mere tilgængeligt at leve sundt. Borgerne skal stimuleres og motiveres til at benytte kroppen som transportmiddel. 9 9 Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge, Motions- og Ernæringsrådet 2007.

17 Figuren viser indsatser rettet mod de fysiske udendørsrammer og hvilke enheder i kommunen, som er ansvarlige for indsatserne. Skabe og synliggøre muligheder for fysisk aktivitet Teknik og Miljø Økonomi, Plan, Erhverv og Udvikling FYSISKE UDENDØRS- RAMMER Krav om mulighed for bevægelse i de fysiske udendørsrammer 17 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK I SLAGELSE KOMMUNE

18 SÅDAN FØRES SUNDHEDSPOLITIKKEN UD I LIVET Sundhedspolitikkens succes er afhængig af et bredt samarbejde om at føre den ud i livet internt i kommunen, med samarbejdspartnere og interessenter og ikke mindst borgerne. POLITISK ANSVAR Byrådet har det overordnede ansvar for sundhedspolitikken og skal desuden fungere som dialogforum, der formidler og synliggør politikken og drøfter nye indsatsområder. Endelig er byrådet garant for sammenhængen i sundhedspolitikken og for, at sundhedsaspektet er indarbejdet i kommunens politikker inden udgangen af INTERN FORANKRING Sundhedsafdelingen fungerer som anker for det samlede sundhedsarbejde, hvorimod de enkelte enheder har ansvar for at igangsætte, udføre og evaluere de konkrete aktiviteter. I hver enhed udpeges kontaktpersoner til at indgå i et kontaktpersonforum, som er sundhedsafdelingens indgang til enheden. EKSTERNT SAMARBEJDE Slagelse Kommune vil samarbejde med foreninger, patientgrupper, uddannelses- og forskningsmiljøer, kommuner, Danske Regioner og ministerier for at give sundhedsarbejdet bredde og dybde. Samarbejdet skal sikre sammenhæng, og at sundhedsarbejdet er baseret på den eksisterende viden og kompetencer.

19 Figuren viser hvordan sundhedspolitiken relaterer sig til de interne og eksterne aktører, interessenter og samarbejdspartnere. Idrætsforeninger, patientforeninger og andre frivillige Uddannelses- og forskningsmiljøer Sund By Netværket Andre kommuner og venskabsbyer Økonomi, Plan, Erhverv og Udvikling Social, Sundhed og Arbejdsmarked Praktiserende læger, sygehuse og andre professionelle Kultur og Fritid SUNDHED Teknik og Miljø Ministerier, styrelser, Danske Regioner og KL Det private arbejdsmarked Børne og Unge Service Erhvervs- og Videncenter Handicapråd, Ældreråd og Integrationsråd Region Sjælland 19 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK I SLAGELSE KOMMUNE

20 cumuli.net SUNDHEDSPOLITIK I FREMTIDEN I starten af 2009 følger Slagelse Kommune op på de politiske mål i sundhedspolitikken - er de nået eller ej? Med udgangspunkt i erfaringerne fra sundhedsindsatsen fra 2008 til 2010 udarbejdes en ny politik i Den nye sundhedspolitik viser retningen for sundhedsindsatsen fra 2010 og frem. DYRK KÆRLIGHEDEN, VENSKABER, KULTUR OG HOBBYS Borger på Sundhedskonferencen den 14. april 2007 Mange af indsatserne i den nuværende sundhedspolitik skal netop afklare og kortlægge problemstillinger og udvikle og afprøve metoder i sundhedsarbejdet. Arbejdet med at skabe rammer for et sundt og godt liv for borgerne er dynamisk. Erfaringer og evalueringer vil have indflydelse på det videre arbejde med sundhedspolitik. Lige så vel som en ny sundhedsprofil for kommunen vil vise, om de valgte aktiviteter har haft den ønskede effekt, og hvilke mål Slagelse Kommune skal arbejde videre mod. Hvis sundhedsarbejdet skal have effekt, må initiativer og aktiviteter række ud over de to år, som er beskrevet i denne sundhedspolitik. KONTAKT Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte SLAGELSE KOMMUNE Sundhedsafdelingen Valbyvej 69 G 4200 Slagelse Telefon

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag

Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Det Nationale Forebyggelsesråd Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Udgivet af: Det Nationale Forebyggelsesråd Grafisk

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 2011 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Sundhedsstyrelsen 2012. Publikationen kan frit

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Den sunde by. Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning

Den sunde by. Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning Den sunde by Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning Finn Kamper-Jørgensen Mette Kjøller Mette Toftager Den sunde by

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Kolofon Titel: Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Copyright

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Forebyggelse er fremtiden

Forebyggelse er fremtiden Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse 2007 2011 Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

KRAM-undersøgelsen i tal og billeder

KRAM-undersøgelsen i tal og billeder KRAM-undersøgelsen i tal og billeder Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet KRAM-undersøgelsen i tal og billeder KRAM-undersøgelsen i tal og billeder Rapporten

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere