Transportabel elektrisk brystpumpe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transportabel elektrisk brystpumpe"

Transkript

1 Transportabel elektrisk brystpumpe Brugsanvisning Besøg vores ammeguide til nye mødre og fædre pigeon.eu/ba 4-4 Nihonbashi Hisamatsu-cho, Chuo-ku, Tokyo JAPAN

2 Tillykke med din beslutning om at give dit barn den bedst mulige start på livet ved at amme barnet. De mange helbredsmæssige fordele for både dig og barnet er veldokumenterede. Selvom modermælk altid er det bedste, er det ikke altid let at give dit barn modermælk, når du ikke kan være hjemme. Det kræver en særlig indsats, og du bør være stolt af dine bestræbelser for at give barnet den perfekte næring, så det kan vokse og udvikle sig bedst muligt. Vores transportable elektriske brystpumpe er udviklet til at være hurtig og nem at bruge for mødre, der er nødt til at pumpe uden for hjemmet, og som sætter pris på det praktiske ved at have en transportabel pumpe. Læs disse betjeningsinstruktioner, før du bruger pumpen, for at sikre dig, at du anvender pumpen korrekt. Opbevar instruktionerne på et sikkert sted, når du har læst dem. Batterier medfølger ikke med produktet. Hav to AA-alkalibatterier klar for at bruge brystpumpen med batterier. Brystpumpens dele Produktegenskaber Denne brystpumpe er specielt designet med henblik på ammende mødres behov. Denne brystpumpe: (1) passer perfekt på brystet, (2) stimulerer nænsomt og (3) giver dig fuldstændig kontrol med sugning og hastighed. Brystpumpen har to tilstande, Stimuleringstilstand og Pumpetilstand. Det er let at skifte mellem de to tilstande ved at trykke på kontroldrejeknappen. Stimuleringstilstand Denne tilstand stimulerer brystet for at muliggøre jævn pumpning. Du kan skabe et nænsomt sugetryk ved at indstille drejeknappen til SM. Sugetryk Tid Pumpetilstand Vælg det ønskede sugetryk blandt seks niveauer. Sugetryk Drejeknap Tid Stor Comfort ProperFit TM tragt Stor tragt Motor Blød hætte Hoveddel Almindelig Comfort ProperFit TM tragt Almindelig tragt Silikoneventil * Der medfølger en ekstra silikoneventil. Flaske Flaskeholder Netadapter Hætte Sut (størrelse SS) Skruering Forseglingsskive Fakta om modermælk Modermælk kommer fra moderens blod. Modermælk fremstilles af moderens blod. Det kan være svært at tro, at det røde blod kan blive til den hvide modermælk. Hvordan sker dette? Modermælk indeholder ikke nogen af de røde blodlegemer, der gør blodet rødt. De celler, der producerer modermælk, er omgivet af et stort antal blodkar. Når blodkarrene kommer i kontakt med cellerne, overføres der næringsmidler fra blodet til cellerne, og der dannes modermælk. Modermælk er en meget vigtig gave fra moderen til barnet. Prøv at opretholde en regelmæssig livsstil, så du kan give dit barn den bedst mulige modermælk. Hvad forårsager udskillelse af modermælk? Modermælk afsondres som resultat af prolaktinaktivitet. Prolaktin er et mælkefrembringende hormon, der udskilles fra den forreste hypofyse. Prolaktinaktivitet undertrykkes af store mængder østrogen og luteiniserende hormon, der udskilles fra moderkagen under graviditeten. Når moderkagen udstødes efter fødslen, stopper undertrykkelsen, der produceres modermælk, og afsondring fremmes. Desuden stimulerer amning af barnet (peristaltisk bevægelse) brystet og frigiver hormonet oxytocin, så der afsondres modermælk (afsondring af modermælk). Jo oftere barnet ammer, desto lettere er det at afsondre modermælk. 2 3

3 Forholdsregler ved brug Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske produkter, især når der er børn til stede, skal der altid træffes grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, såsom nedenstående: LÆS DETTE, FØR DU BRUGER PUMPEN Følgende symboler angiver forkert håndtering, der kan medføre personskade eller beskadigelse af pumpen. Advarsel Angiver forkert håndtering, der kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald. Angiver forkert håndtering, der kan medføre personskade eller tingskade. Følgende symboler angiver vigtige instruktioner, der skal overholdes. Instruktion Angiver fremgangsmåder, der skal følges. Forbudt Angiver forbudte handlinger. Fare: Sådan reduceres risikoen for at få stød: Tag altid produktet ud af stikkontakten med det samme efter brug. Brug ikke produktet, mens du er i bad. Placer eller opbevar ikke produktet på steder, hvor det kan falde ned eller blive trukket ned i et badekar eller en håndvask. Undlad at placere eller tabe pumpen i vand eller andre væsker. Saml ikke et elektrisk produkt op, der er faldet i vandet. Tag stikket ud af stikkontakten med det samme. Advarsel: Sådan reduceres risikoen for forbrændinger, elektrisk stød, brand eller personskade: Vær yderst opmærksom, når produktet benyttes i nærheden af børn eller handicappede. Sørg for ikke at beskadige netadapteren. (Undlad at ridse eller ændre den, placere den i nærheden af en radiator, bøje den kraftigt, vride og trække den, placere tunge genstande oven på den eller bundte den.) Dette kan medføre brand, elektrisk stød eller funktionsfejl. Efterlad aldrig produktet uden opsyn, når det er tilsluttet. Brug kun produktet til det tiltænkte formål som beskrevet i denne manual. Anvend ikke tilbehør, der ikke anbefales af producenten. Brug aldrig en anden netadapter end den medfølgende. Dette kan medføre brand, elektrisk stød eller fejl i produktet. Undlad at betjene produktet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det har været tabt eller er beskadiget, eller hvis det tabes i vand. Hold ledningen borte fra varme overflader. Brug ikke produktet, når du er træt eller søvnig. Aftør grundigt, hvis der er støv på netadapterens tilslutningsstik. Hvis du ikke gør dette, kan det medføre brand. Undlad at tabe eller indsætte genstande i åbninger eller slanger. Undlad at ændre eller skille netadapteren eller motoren ad. Hvis du gør dette, kan det medføre brand på grund af elektrisk stød eller snavs. Undlad at bruge produktet, hvis det er i stykker, eller dele mangler. Undlad at indsætte eller fjerne netadapterens tilslutningsstik med våde hænder. Undlad også at håndtere batterier med våde hænder. Dette kan medføre elektrisk stød. Undgå brug udendørs med netadapteren eller betjening på steder, hvor der anvendes sprayprodukter, eller hvor der tilføres ilt. Lad ikke små børn eller kæledyr lege med pumpeenheden, netadapteren osv. 4 Denne brystpumpe er kun beregnet til brug af en enkelt bruger. Undlad at udsætte pumpen for kraftige stød, som for eksempel at tabe eller kaste med den. Dette kan medføre fejlfunktion eller beskadigelse. Brug ikke for meget eller til længerevarende sugning. Dette kan medføre smerte i brystvorten. Pump ikke mere end 160 ml væske ud i flasken. Den udpumpede modermælk kan løbe over. Ophør med at bruge brystpumpen, hvis dine brystvorter bliver ømme. Fortsat brug kan forværre symptomerne. Undgå aftørring med fortynder, rensebenzin eller alkohol. Dette vil medføre deformering og beskadigelse. Før du bruger pumpen, skal du sikre dig, at der ikke er skader som f.eks. ridser, revner, sprækker eller deformeringer. Undlad at bruge rensemidler, der indeholder slibemidler. Dette vil ridse produktet. Vask hænderne før pumpningen. Lad ikke produktet ligge i nærheden af åben ild. Dette vil medføre deformering og beskadigelse. Vask og steriliser før brugen. Fejlfunktion? Motoren fungerer ikke Er der tændt for den? Er netadapteren sluttet korrekt til motoren og stikkontakten? Er batterierne indsat med positive og negative poler i den rigtige retning? Er batterierne afladede? Der er ingen sugeeffekt Er Comfort ProperFitTM-tragten sat godt fast på tragten? * Du føler muligvis ikke tilstrækkelig sugeeffekt, hvis der er mellemrum mellem tragten og Comfort ProperFitTMtragten. Er spidsen af silikoneventilen i stykker? * Der er ingen sugeeffekt, hvis silikoneventilen er i stykker eller ridset. Udskift den med reservesilikoneventilen. Der er muligvis ikke tilstrækkelig sugeeffekt, hvis batterierne er gamle. Udskift de gamle batterier med nye. Er hver del samlet korrekt? Er den bløde hætte placeret inden i hoveddelen? Er tragten sat godt fast i hoveddelen? Vender den bløde hætte indersiden udad? Retning af den bløde hætte Korrekt retning Set diagonalt oppefra Tværsnit * Hvis du ikke kan indsætte den korrekt, skal du kontrollere formen af den bløde hætte og forsøge at indsætte den igen. 5 Ingen rille på indersiden Indersiden udad Rille på indersiden

4 Sådan samles brystpumpen Adskil pumpen, og rengør og steriliser delene, før du bruger pumpen for første gang. Vask hænderne, før du samler pumpen. Denne pumpe kan skilles ad i mindre dele. Lad ikke børn putte delene i munden, og tab ikke delene under samlingen. Håndter ikke dele af silikonegummi hårdt. Dette medfører revner eller ridser. Saml altid pumpen i den rigtige rækkefølge. Juster -symbolet på motoren med -symbolet på hoveddelen, og drej motoren mod højre for at låse den fast. Brug af pumpen med en netadapter Sæt netadapterstikket fast i stikket på motoren, og sæt derefter netadapteren i stikkontakten. * Netadapteren bliver muligvis varm under brug. Dette er ikke et problem. * Tag altid netadapteren ud af stikkontakten, når den ikke er i brug. * Træk ikke i netadapterens ledning. Drej fl asken for at sætte den fast på Monter Comfort ProperFit TM tragten på fl angen. Brug af pumpen med batterier Fjern batteridækslet fra siden af motoren. Indsæt to AA-alkalinebatterier med + og i de rigtige retninger, og sæt batteridækslet på igen. * Tag batterierne ud, hvis du ikke bruger produktet i længere tid. * Udskift begge batterier samtidig. * Brug ikke produktet med en blanding af nye og gamle batterier. * Brug alkalinebatterier for at sikre et jævnt sugetryk. Hold i basen af silikoneventilen, og monter den på Sæt den bløde hætte på Monter tragten på Skub den helt ind. Tryk fl asken ned i fl askeholderen. 6 7

5 Sådan bruges brystpumpen Anvend ikke et kraftigt tryk fra starten. Dette kan medføre smerte i brystvorten. Hvis du ikke kan suge modermælk ud, må du ikke forsætte med at pumpe. Dette kan medføre smerte i brystvorten. Hvis du fjerner tragten fra brystet, mens kontakten er slået til, kan det medføre smerter i brystvorten. Sluk altid ved kontakten, før du fjerner tragten. Hold op med at pumpe, hvis du føler smerte eller ubehag. Sørg for ikke at vælte en fl aske med modermælk, da indholdet kan løbe ud. Stimuleringstilstand Denne tilstand stimulerer brystet nænsomt med en langsom rytme. Stimuleringstilstand begynder, når du drejer drejekontakten til SM, ét klik med uret fra stillingen OFF. Kontroller, at brystvorten/papillen bevæger sig, og at der er sugeeffekt. Når der begynder at pumpes modermælk ud (eller efter 1 til 2 minutter), skal du dreje drejeknappen for at skifte til Pumpetilstand. Vask hænderne før brug. Vask og steriliser brystpumpen først, og saml den derefter korrekt. Sæt dig i en stol, og slap af, inden du begynder at pumpe. Drej drejekontakten hele vejen mod uret for at sætte den i stillingen OFF. Pumpetilstand Du kan indstille sugetrykket til seks niveauer for Pumpetilstand, fra Niveau 1 til Niveau 6. (1: Ænsom 6: Kraftig) Kontroller hvert enkelt sugeniveau, før du drejer til det næste niveau. Drej ikke for hurtigt på drejeknappen. En pludselig kraftig sugning kan medføre smerter i brystvorten. Det er vigtigt at pumpe komfortabelt med de indstillinger, der føles rigtige for dig. Sluk på kontakten, når du er færdig med at pumpe. Fjern forsigtigt tragten fra brystet, når du er sikker på, at sugningen er ophørt. Centrer tragten over brystvorten/papillen, og tryk den mod brystet. Forsegl den omhyggeligt, så der ikke slipper luft ind. Du kan sørge for god forsegling ved at støtte brystet nedefra med den anden hånd. * Hvis brystvorten ikke kan være i Comfort ProperFit TM fl ange uden at gnide imod, skal du muligvis bruge den store fl ange. Om brystpumpen Denne brystpumpe er beregnet til at pumpe modermælk, når du vil opbevare det og give det til dit barn på et senere tidspunkt, eller hvis du har problemer med brystvorterne og ikke kan amme din baby direkte. Ved korrekt brug af pumpen kan du nyde at give din baby modermælk. Hver mor pumper modermælk på sin egen måde. Vi anbefaler, at du prøver dig frem for at fi nde de indstillinger, der er mest behagelige for dig. Opbevaring af udpumpet modermælk Din modermælk er fuld af næringsmidler. Hvis du vil holde den frisk til senere brug, skal du sætte en forseglingsskive i skrueringen, skrue skrueringen stramt på sutteflasken og stille flasken i køleskabet. Angående opbevaring af modermælk bør du følge disse anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Undlad at opvarme modermælk i mikrobølgeovnen, da meget af næringsværdien vil gå tabt. Efterlad ikke modermælk ved stuetemperatur. Undlad at fryse modermælk igen, efter at det er tøet op. Undlad at kombinere friskpumpet modermælk med gemt mælk. 8 9

6 Sådan skilles pumpen ad Vedligeholdelse af pumpen Fjern fl asken. Skil altid delene ad, før de vaskes og steriliseres. Motoren og netadapteren må ikke steriliseres. Fjern Comfort ProperFit TM tragten fra tragten. Fjern den bløde hætte fra Tag tragten ud af Fjern motoren fra Træk forsigtigt i silikoneventilen, og fjern den. Motor Undlad at aftørre motoren med et vådt håndklæde eller at vaske den i vand. Hvis den er beskidt, skal du komme rensemiddel på en klud og aftørre motoren. Andre dele Vask og steriliser pumpen, før den bruges for første gang. Lad pumpen ligge i lunkent vand, og vask den med et rensemiddel som f.eks. Pigeon Liquid Cleanser efter brugen. Sørg for at skylle den grundigt efter vask. Steriliser delene efter vask. Sørg for, at de små dele ikke bliver væk, når du vasker pumpedelene. Brug en blød svamp til vasken. Håndter ikke dele af silikonegummi hårdt. Dette medfører revner eller ridser. Undgå rengøring med skurepulver, poleremidler eller hårde børster. Dette vil ridse overfl aden. Vedligeholdelse af den medfølgende sut For at beskytte udluftningsventilen er der tilført et hvidt fødevaretilsætningsstof i pulverform. Vask den grundigt, før den bruges Hul i sutten for første gang. Brug begge hænder til at rengøre udluftningsventilen, udluftningen og Udluftning hullet i sutten ved at gnide forsigtigt. Hvis du gnider eller trækker for Udluftningsventil hårdt, kan ventilen revne og forårsage lækage. Spidsen af sutten er meget skrøbelig. Skub forsigtigt med fi ngeren mod spidsen af sutten, mens den vaskes med en rengøringsbørste. [Sterilisering ved kogning] Placer de grundigt rengjorte dele i en stor gryde fyldt med vand. Bring vandet til kogning. Steriliseringen tager 5 minutter, efter at vandet er bragt til kogning. Hvis der ikke er nok vand, kan delene berøre siderne af gryden og blive deformerede. Undgå at koge for kraftigt. Dette kan hurtigt beskadige produktet. [Dampsterilisering] Brug en dampsterilisator beregnet til sutter og suttefl asker. Venligst følg vejledningen, der fulgte med sterilisatoren. [Kemisk sterilisering] Brug et desinfi ceringsmiddel, der er specielt beregnet til suttefl asker og sutter. Læs og følg de instruktioner, der følger med desinfi ceringsmidlet. Trykfarven på fl asken kan falme ved kemisk sterilisering. [Sterilisering i mikrobølgeovn] Sørg for at benytte beholdere, der er specielt udviklet til sterilisering i mikrobølgeovn. Delene må ikke placeres direkte i mikrobølgeovnen ved sterilisering. * Følg de instruktioner for sterilisering, der fulgte med produktet. * Følg de instruktioner, der fulgte med mikrobølgeovnen. Tag fl askeholderen ud af fl asken. Silikoneventilen kan ikke skabe sugeeffekt, hvis den er revnet. Undlad at fjerne silikoneventilen ved at tage fat i spidsen. Dette kan beskadige ventilen, rive eller ridse den

7 Om den medfølgende sutteflaske og sut Denne sut må kun anvendes sammen med Pigeon Peristaltic PLUS -sutteflasken. Bemærk: Hvis dit barn vænner sig til en bestemt sut, vil han eller hun muligvis protestere mod en anden. Skift derfor mellem to eller fl ere sutter, og udskift dem cirka hver anden måned. Udskift sutterne, hvis de bliver slidt, uanset hvor ofte de har været anvendt. Advarsel Af hensyn til dit barns sikkerhed og sundhed Anvend altid dette produkt under voksent opsyn. Anvend aldrig sutterne som narresut. Kontinuerlig og længerevarende sugning af væsker medfører skader på tænderne. Kontroller altid madens temperatur før madning. Opbevar alle komponenter, der ikke anvendes, utilgængeligt for børn. Inspicer dem, hver gang de skal bruges, og træk sutten i alle retninger. Sutterne kan blive slidt på grund af bid. Vær særlig opmærksom, hvis barnet er ved at få tænder. Bortskaf sutter ved de første tegn på beskadigelse eller svækkelse. Rengør før brug. Lad ikke en sut ligge i direkte sollys eller på varme steder, og lad dem ikke ligge i desinfi ceringsmiddel ( steriliseringsopløsning ) længere end anbefalet, da det kan svække sutten. Opbevar i en tør, tildækket beholder, når den ikke er i brug. Følg nedenstående advarsler omhyggeligt. Hvis du ikke gør dette, kan det medføre forbrændinger. Flasken kan blive varm ved tilberedning af modermælkserstatning. Pas på du ikke brænder dig. Tilbered ikke modermælkserstatning i nærheden af barnet, da der er risiko for forbrændinger. Sørg for at kontrollere temperaturen af mælk eller andre væsker, før du mader barnet. Flasken kan være varm efter kogning eller sterilisering i mikrobølgeovn. Pas på, du ikke brænder dig. Hvis du ryster den stående fl aske ved tilberedning af modermælkserstatning, kan varm væske løbe ud og forårsage forbrændinger. Håndter fl asken forsigtigt. Undlad at montere hætten og ryste fl asken. Hvis hætten er monteret, kan høje temperaturer få trykket i fl asken til at stige, hvilket kan medføre, at den varme væske lækker eller sprøjter ud. Suttefl asker er beregnet til at made dit barn med mælk eller andre drikkevarer. Brug dem ikke til andre formål. Skalaen på suttefl asken kan benyttes som vejledning ved tilberedning af modermælkserstatning. Brug et målebæger eller en måleske, hvis du har brug for større nøjagtighed. Modermælkserstatning Se på pakken med mælkepulver for at få oplysninger om tilberedning af modermælkserstatning. Madning Mad dit barn med modermælkserstatningen, når den er afkølet omtrent til legemstemperatur. Kun en omsorgsperson bør made barnet. Hvis du strammer skrueringen for hårdt, kan sutten klappe sammen. Brug modermælkserstatningen, så snart den er tilberedt. Smid modermælkserstatning væk, hvis du ikke bruger den inden for 2 timer fra tilberedningen. Samling af sutten og skrueringen *Indsæt sutten i skrueringen ovenfra og ned. Garanti Garanti på Pigeon transportabel elektrisk brystpumpe Tak, fordi du har købt dette Pigeon-produkt. Vi håber, du bliver glad for det. * Med denne garanti indestår Pigeon for, at produktet er frit for fejl i materialer og arbejde i en periode på 1 (ét) år fra købsdagen og første brug. Reparationer og ombytninger under garantien leveres til dig gratis. * Hvis garantiperioden stadig gælder, skal du have dokumentation for købsdokumenterne, for eksempel faktura eller kvittering. Kontakt nærmeste Pigeon-kontor eller leverandør for at arrangere reparationen. * Garantien gælder ikke for produkter, der anvendes i forbindelse med forretning, handel eller profession. Garantien dækker ikke problemer, der skyldes eksternt forårsagede skader, anvendelse uden for produktets specifi kationer, fejl, der skyldes ikke-professionelle eller ikke-godkendte reparationer, eller brug af tilbehør og netadaptere, der ikke er fremstillet af Pigeon. GARANTIEN UDGØR EN EKSTRA FORDEL UD OVER DINE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER OG FORRINGER IKKE PÅ NOGEN MÅDE DISSE RETTIGHEDER. Kvalitetsindikation Delnavn Materiale Varmeresistens Steriliseringsmetode Hoveddel / Tragt / Flaskeholder / Hætte / Skruering Polypropylen 120 C Flaske Polypropylen 110 C Comfort ProperFit TM tragt / Blød hætte / Silikoneventil / Sut / Silikonegummi 120 C Forseglingsskive Motor Netadapter Motor Netadapter Nominerede specifikationer Strøm: DC 3,3 V (netadapter eller to AA-alkalibatterier) Dimensioner: 95 mm (højde) x 62 mm (bredde) x 58 mm (dybde) Vægt: Cirka 160 g (uden batterier) Indgang: AC V 50/60 Hz Udgang: 3,3 VDC 1,0 A Kogning, Damp, Mikrobølgeovn, Kemisk Træk forsigtigt udluftningsventilen på suttefl angen bagfra, og kontroller, om udluftningsventilen åbnes. Hold godt fast i skjoldet. Placer det over skrueringen. Tryk fast nedad. Tryk med fi ngeren for at sikre dig, at udluftningsventilen åbnes

8

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Flaskeernæring til børn

Flaskeernæring til børn Flaskeernæring til børn Information til forældre Juliane Marie Centret Rigshospitalet At skulle give sit barn modermælkserstatning på sutteflaske er for nogle det oplagte valg, for andre er det en nødvendighed,

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Information til patienten Flaskeernæring til børn

Information til patienten Flaskeernæring til børn Information til patienten Flaskeernæring til børn Børneafdelingen Hospitalsenheden Vest Flaskeernæring At skulle give sit barn modermælkserstatning på sutteflaske er for nogle det oplagte valg, for andre

Læs mere

Information til patienten Flaskeernæring til børn

Information til patienten Flaskeernæring til børn Information til patienten Flaskeernæring til børn Børneafdelingen Hospitalsenheden Vest Flaskeernæring At skulle give sit barn udmalket modermælk, og/eller modermælkserstatning på sutteflaske er for nogle

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF334 SCF332 1 SCF334, SCF332 DANSK 14 14 DANSK Introduktion Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips AVENT!

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brystpumpe BS 300 Brugermanual

Brystpumpe BS 300 Brugermanual Brystpumpe BS 300 Brugermanual 1 Brugermanual Venligst læs og sæt dig ind i den følgende information. Gem brugermanualen til senere brug. 1. Sikkerhedsinformation FARE! Helbredsfare! Udpumpet brystmælk

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Til patienter og pårørende. Flaskeernæring. Forældreinformation. Vælg farve. Vælg billede. Neonatalafdelingen

Til patienter og pårørende. Flaskeernæring. Forældreinformation. Vælg farve. Vælg billede. Neonatalafdelingen Til patienter og pårørende Flaskeernæring Forældreinformation Vælg billede Vælg farve Neonatalafdelingen At give sit barn modermælkserstatning på flaske er for nogen det rigtige valg. For andre kan det

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Supplemental Nursing System. DA Brugsanvisning

Supplemental Nursing System. DA Brugsanvisning Supplemental Nursing System DA Brugsanvisning Tak fordi du har valgt SNS Ammesystem SNS er en madningsløsning, der gør det muligt for flere spædbørn at blive ammet og forblive motiveret for at blive ammet.

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY PlayStation Camera Instruktionsvejledning CUH-ZEY2 7028418 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn Information til forældre Modermælkserstatning Om flaskeernæring til spædbørn Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk/obstetrisk afdeling At give mad på flaske Hvorfor flaske? At skulle give sit barn modermælkserstatning

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Calma BPA. DA Brugsanvisning. free. Bisphenol-A

Calma BPA. DA Brugsanvisning. free. Bisphenol-A Calma DA Brugsanvisning BPA Bisphenol-A free Tillykke med din beslutning om at købe Calma. I næsten 50 år har Medela været banebrydende med sine innovative produkter, som fremmer børns sundhed gennem

Læs mere

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com HU-100 Brugervejledning Læs denne brugervejledning før brug. Gem den et let tilgængeligt sted. Design og udvikling kan ændres uden videre. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com Optom Copyright

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Information til patienten. Udmalkning. Hospitalsenheden Vest Obstetrisk afdeling Herning og Holstebro

Information til patienten. Udmalkning. Hospitalsenheden Vest Obstetrisk afdeling Herning og Holstebro Information til patienten Udmalkning Hospitalsenheden Vest Obstetrisk afdeling Herning og Holstebro Udmalkning - hvornår og hvor ofte? Hvis dit barn ikke har suttet, indenfor de første 6 timer efter fødslen,

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Flaskeernæring til børn

Flaskeernæring til børn Information til forældre Flaskeernæring til børn H.C. Andersen Børnehospital Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Amning eller sutteflaske At skulle give sit barn modermælkserstatning på sutteflaske er for

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Hygiejne ved flaskeernæring

Hygiejne ved flaskeernæring Hygiejne ved flaskeernæring Denne pjece indeholder generel information omkring hygiejne, når dit barn får mad på flaske. Dette gælder både udmalket modermælk og modermælkserstatning. For at undgå infektioner

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings * Disse advarsler om helbred og sikkerhed opdateres jævnligt for at sikre, at de er nøjagtige og fuldstændige. Du kan se den nyeste version på oculus.com/warnings.

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A E B F C G H I J K L D 2 DANSK 04-14 SUOMI 15-25 NORSK 26-36 SVENSKA 37-47 ITALIANO 48-58 PORTUGUÊS 59-69 NEDERLANDS 70-80 MAGYAR

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber

VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber 2012 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 051D2022-A-07/12 1 2 da Brugsanvisning Til hjemmebrug 1 VIGTIG INFORMATION Læs hele denne brugsanvisning.

Læs mere

Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre

Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre Regionshospitalet Randers 2 Flaskegivning er mere end mad! Pjecen er til dig, der både ammer og giver flaske og til dig, som kun giver flaske. Det er vigtigt,

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE BRUGSANVISNING Læs venligst denne brugsanvisning, inden isterningmaskinen tages i brug. Det anbefales at gemme brugsanvisningen til fremtidig reference. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere