PCB Strategi Faxe Kommune Porteføljeprofil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PCB Strategi Faxe Kommune Porteføljeprofil"

Transkript

1 Porteføljeprofil Projekt beskrivelse 1. Definitioner Materialeprøver De bygninger der foretages materialeprøver i er udvalgt ud fra risikoen for PCB og anvendelsen af bygningen. Hvis analyseresultaterne konstaterer PCB i materiale-prøverne bør der igangsættes luftprøver. Luftprøver Luftprøver udføres efter, at der er foretaget materialeprøver, og bliver kun foretaget i bygninger, hvor der i materialeprøverne er konstateret indhold af PCB. Hvis luftprøverne viser en sundhedsskadelig koncentration af PCB igangsættes ikke destruktive tiltag samt kontrolmålinger. Ikke destruktive tiltag Ikke destruktive tiltag dækker over tiltag hvorunder bygningen stadig kan anvendes. Erfaringen viser at PCB koncentrationer kan nedbringes ved bl.a. forsegling, forøget rengøring og ventilation. De ikke destruktive tiltag kombineres med luftprøver for at sikre at PCB koncentrationen falder som planlagt. Destruktive tiltag I visse tilfælde vurderes det, at ikke destruktive tiltag ikke er tilstrækkelige. I disse tilfælde udarbejdes der en konkret handlingsplan for den enkelte bygning indeholdende eventuel genhusning og destruktive afhjælpningstiltag. 2. Porteføljeoversigt I den udarbejdede porteføljeoversigt er alle s bygninger at finde i én af tre følgende kategorier: 1. Prøvetagning og afhjælpning 2. Observation 3. Ingen aktion Nedenfor er en eksplicitering af de 3 aktionskategoriers betydning. 1 Prøvetagning og afhjælpning Bygninger i denne kategori bør få foretaget materialeprøver, da risikoen for at der kan forekomme PCB er relativt højt. Bygninger udvælges til prøvetagning afhængig af anvendelsen sammenholdt med PCB risikoen. 2 Observation Der udtages ikke umiddelbart prøver i bygninger, der ligger i observationskategorien. Bygninger i observationskategorien indeholder PCB i en koncentration, der vurderes som ikke værende kritisk i forhold til bygningens nuværende anvendelse. Bygninger i observationskategorien er bygninger, hvor personbelastningen er begrænset. Det bør overvejes at udtage prøver i bygninger i observationskategorien, hvis der skal foretages ombygninger. Der skal udtages prøver i bygninger i observationskategorien, hvis personbelastningen øges i bygningen. 3 Ingen aktion Der udtages ikke umiddelbart prøver på bygninger i denne kategori. Bygninger i denne kategori vurderes at have minimal eller ingen risiko for PCB Side 1 af 16

2 Porteføljeprofil 3. Proces for prøvetagning Nedenstående principdiagram viser forløbet i forbindelse med prøvetagning og hvordan en bygning, der udtages prøver i, ender med at falde ned i aktionskategori 2 (Observation), 3 (Ingen aktion) eller 4 (Ikke destruktive tiltag). Hele processen forløber, som en iterativ proces, som kan løbe over en længere periode, alt efter hvor mange bygninger, der skal udtages materialeprøver i. Materialeprøver Luftprøver (Måling 1) Handlingsplan (Sundhedsstyrelsens anbefaling) Afhjælpning Koncentration PCB > 3000 Plan for afhjælpning (6 måneder) Koncentration PCB > 2000 Plan for afhjælpning (inden for 1 år) Ventilation & rengøring Destruktive tiltag PCB Koncentration PCB > 300 Plan for afhjælpning (inden for 2 år) Måling 2 (Indikator) Nye luftprøver Ingen Koncentration Måling 3 PCB PCB < 300 (Vished) 3. Ingen aktion 3. Ingen aktion 2. Observation 4. Ikke destruktive tiltag 3. Ingen aktion (Lav PCB risiko) (Lav PCB risiko) (Bygningen anmærkes til begrænset anvendelse) (Ventilation, rengøring & kontrol) (Lav PCB risiko) 1 Der udtages materialeprøver som giver svar på om der er PCB i bygningen eller ej. a. Hvis der findes PCB i bygningen igangsættes luftprøver. b. Hvis der ikke findes PCB i bygningen rykkes bygningen til aktionskategori 3. Ingen aktion. 2 Der udføres en række luftprøver og PCB koncentrationen afdækkes. a. Hvis koncentrationen er højere end 3000 ng PCB/m³ udarbejdes plan for afhjælpning således at PCB afhjælpning er igangsat inden for 6 måneder. b. Hvis koncentrationen er højere end 2000 ng PCB/m³ men lavere end 3000 ng PCB/m³ udarbejdes plan for afhjælpning således at PCB afhjælpning er igangsat inden for 1 år. c. Hvis koncentrationen er højere end 300 ng PCB/m³ men lavere end 2000 ng PCB/m³ udarbejdes plan for afhjælpning således at PCB afhjælpning er igangsat inden for 2 år. Side 2 af 16

3 Porteføljeprofil I Læsevejledning til Porteføljeprofil I Data: Porteføljeprofil I er baseret på information om bygningernes opførelsesår, evt. ombygningsår og hvilket materiale, der er anvendt i ydervægge. Informationer er udtrukket fra Bygnings- og boligregistreret (BBR). Graf I: Viser antallet af bygninger fordelt på følgende kategorier: Efter 1980: Bygget efter 1980 og udgår umiddelbart af risikogruppen. Lav risiko: 0-25 % risiko for PCB. Middel risiko: % risiko for PCB. Høj risiko: % risiko for PCB. Graf II: Viser samlede areal i m² fordelt på følgende kategorier: Efter 1980: Bygget efter 1980 og udgår umiddelbart af risikogruppen. Lav risiko: 0-25 % risiko for PCB. Middel risiko: % risiko for PCB. Høj risiko: % risiko for PCB. Profil I: Antal bygninger: Samme information som i graf I. Areal (1.000 m²): Samme information som i graf II. Materialeprøver (kr.)*: Viser prisen for materialeprøver af bygningerne i de respektive kategorier. Luftprøver (kr.)*: Viser prisen for luftprøver i bygningerne i de respektive kategorier. Datagrundlag Data (ydervægge) fordelt på perioder: Skemaet viser materialerne for bygningernes ydervægge fordelt på tre perioder. Det er kun bygninger fra perioden mellem 1950 og 1980, som har en betragtelig risiko for at indeholde PCB. Hvert materiale har en risikoprofil for PCB, som udvikler sig løbende i PCB perioden. Disse data danner grundlag for ALECTIAs risikobank SIDESKIFT Anvendelseskategori: På side 3-4 i profilen er bygningsporteføljen blevet fordelt på anvendelseskategorier. Dette danner grundlaget for at kunne fastsætte tolerancepolitikken for hver anvendelseskategori. Antal bygninger: Viser antallet af bygninger i den respektive kategori fordelt på risikogrupper Areal (1.000 m²): Viser arealet for den respektive kategori fordelt på risikogrupper. Materialeprøver (kr.): Viser prisen for materialeprøver af bygningerne i de respektive kategorier. Luftprøver (kr.): Viser prisen for luftprøver i bygningerne i de respektive kategorier. Side 3 af 16

4 Porteføljeprofil I Antal bygninger Areal (1.000 m²) Antal m² Risiko Risiko Profil I I alt Antal bygninger Areal (1.000 m²) Materialeprøver kr kr 0 kr kr kr Luftprøver kr kr 0 kr kr kr Datakvalitet - datamangel fordelt på risikokategorier I alt Opførselsår Oplysninger om ydervægge Datagrundlag - data fordelt på perioder Oplysninger om ydervægge Før '50 '50 til '80 Efter '80 I alt Mursten Letbeton Plader af fibercement, herunder asbest Bindingsværk Træbeklædning Betonelementer Metalplader Plader af fibercement PVC Glas Andet materiale Ikke oplyst I alt Side 4 af 16

5 Porteføljeprofil I Porteføljeprofil I fordelt på anvendelseskategorier Anvendelseskategori: Beboelse Hus (stuehus, parcelhus, rækkehus el.lign.) Datagrundlag I alt Antal bygninger Areal (1.000 m²) Materialeprøver kr kr 0 kr kr kr Luftprøver kr kr 0 kr kr kr Anvendelseskategori: Beboelse Lejlighed (etagebolig, kollegium og institutionel beboelse) Datagrundlag I alt Antal bygninger Areal (1.000 m²) Materialeprøver kr kr 0 kr kr kr 0 Luftprøver kr kr 0 kr kr kr 0 Anvendelseskategori: Fritid og Ferie (sommerhus, ferieformål, kolonihavehus el.lign.) Datagrundlag I alt Antal bygninger Areal (1.000 m²) Materialeprøver kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 Luftprøver kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 Anvendelseskategori: Erhverv Produktion (landbrug, industri, håndværk, forsyning el.lign.) Datagrundlag I alt Antal bygninger Areal (1.000 m²) Materialeprøver kr kr 0 kr kr 0 kr 0 Luftprøver kr kr 0 kr kr 0 kr 0 Anvendelseskategori: Erhverv Service (kontor, handel, lager, hotel, restaurant el.lign.) Datagrundlag I alt Antal bygninger Areal (1.000 m²) Materialeprøver kr kr 0 kr kr kr Luftprøver kr kr 0 kr kr kr Side 5 af 16

6 Porteføljeprofil I Porteføljeprofil I fordelt på anvendelseskategorier Anvendelseskategori: Kultur og Sport (biograf, teater, udstilling, idrætshal, klubhus el.lign.) Datagrundlag I alt Antal bygninger Areal (1.000 m²) Materialeprøver kr kr 0 kr kr kr Luftprøver kr kr 0 kr kr kr Anvendelseskategori: Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, universitet el.lign.) Datagrundlag I alt Antal bygninger Areal (1.000 m²) Materialeprøver kr kr 0 kr kr kr Luftprøver kr kr 0 kr kr kr Anvendelseskategori: Hospital og Døgninst. (hospital, klinikker, plejehjem, børnehjem el.lign.) Datagrundlag I alt Antal bygninger Areal (1.000 m²) Materialeprøver kr kr 0 kr kr kr 0 Luftprøver kr kr 0 kr kr kr 0 Anvendelseskategori: Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) Datagrundlag I alt Antal bygninger Areal (1.000 m²) Materialeprøver kr kr 0 kr kr kr Luftprøver kr kr 0 kr kr kr Anvendelseskategori: Transport og Andet (garageanlæg, carport, udhus el.lign.) Datagrundlag I alt Antal bygninger Areal (1.000 m²) Materialeprøver kr kr 0 kr 0 kr kr Luftprøver kr kr 0 kr 0 kr kr Side 6 af 16

7 Porteføljeprofil II Læsevejledning til Porteføljeprofil II Data: Porteføljeprofil II er baseret på tre typer informationer: - risikovurderingen for den enkelte bygning - information om bygningens anvendelsesformål - de fastsatte toleranceværdier, som er fastsat i PCB strategien. På baggrund af de ovenstående informationer kan bygningerne kategoriseres i nedenstående kategorier. Graf I: Viser antallet af bygninger fordelt på nedenstående kategorier. Graf II: Viser samlede areal i m² fordelt på nedenstående kategorier. 1. Prøveudtagning: Bygninger udvalgt til materiale- og luftprøver og hvis nødvendigt afhjælpning inden for den tidsramme, som er defineret i PCB strategien. 2. Observation: Bygninger med PCB niveau, der ikke er kritisk i forhold til den nuværende anvendelse. 3. Ingen aktion: Bygninger vurderet til at have minimal eller ingen risiko for PCB. Profil II: Antal bygninger: Samme information som i graf I. Areal (1.000 m²): Samme information som i graf II. Materialeprøver (kr.): Viser den samlede pris for materialeprøver for alle bygninger i kategori 1. Luftprøver (kr.): Viser den samlede pris for luftprøver for alle bygninger i kategori 1. Tolerance: Skemaet viser bygningsporteføljen fordelt på anvendelseskategorier med tilhørende toleranceværdi, som er fastsat i PCB strategien. For hver anvendelseskategori fremgår antallet af bygningerne fordelt på de forskellige aktionskategorier. Informationerne i skemaet vises grafisk på de efterfølgende sider SIDESKIFT Bygningsportefølje fordelt på anvendelses- og aktionskategorier: På side 9-10 viser bygningsporteføljen, hvor hver anvendelseskategori er fordelt på aktionskategorierne samt prisen for materiale- og luftprøver. Antal bygninger: Viser antallet af bygninger i den respektive anvendelseskategori fordelt på aktionskategorier Areal (1.000 m²): Viser arealet for den respektive anvendelseskategori fordelt på aktionskategorier Materialeprøver (kr.): Viser prisen for materialeprøver af bygningerne i aktionskategori 1. Luftprøver (kr.): Viser prisen for luftprøver i bygningerne i aktionskategori 1. Side 7 af 16 Dato:

8 Porteføljeprofil II Antal bygninger Areal (1.000 m²) Antal m² Prøvetagning Prøvetagning Observation Ingen aktion Observation Ingen aktion Profil II I alt Antal bygninger Areal (1.000 m²) Materialeprøver kr kr Luftprøver kr kr Tolerance Anvendelse Tolerance I alt Beboelse Hus (stuehus, parcelhus, rækkehus 25% el.lign.) Beboelse Lejlighed (etagebolig, kollegium 25% og institutionel beboelse) Fritid og Ferie (sommerhus, ferieformål, kolonihavehus 50% el.lign.) Erhverv Produktion (landbrug, industri, håndværk, 50% forsyning 11el.lign.) Erhverv Service (kontor, handel, lager, hotel, 25% restaurant el.lign.) Kultur og Sport (biograf, teater, udstilling, idrætshal, 75% klubhus 23 el.lign.) Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 25% universitet el.lign.) Hospital og Døgninst. (hospital, klinikker, plejehjem, 25% børnehjem 18 el.lign.) Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 10% Transport og Andet (garageanlæg, carport, 100% udhus el.lign.) I alt Side 8 af 16 Dato:

9 Porteføljeprofil II Porteføljeprofil II fordelt på anvendelses- og aktionskategorier Anvendelseskategori: Beboelse Hus (stuehus, parcelhus, rækkehus el.lign.) Antal bygninger Areal (1.000 m²) Materialeprøver kr kr Luftprøver kr kr Anvendelseskategori: Beboelse Lejlighed (etagebolig, kollegium og institutionel beboelse) Antal bygninger Areal (1.000 m²) Materialeprøver kr kr Luftprøver kr kr Anvendelseskategori: Fritid og Ferie (sommerhus, ferieformål, kolonihavehus el.lign.) Antal bygninger Areal (1.000 m²) Materialeprøver kr 0 kr Luftprøver kr 0 kr Anvendelseskategori: Erhverv Produktion (landbrug, industri, håndværk, forsyning el.lign.) Antal bygninger Areal (1.000 m²) Materialeprøver kr 0 kr Luftprøver kr 0 kr Anvendelseskategori: Erhverv Service (kontor, handel, lager, hotel, restaurant el.lign.) Antal bygninger Areal (1.000 m²) Materialeprøver kr kr Luftprøver kr kr Side 9 af 16 Dato:

10 Porteføljeprofil II Porteføljeprofil II fordelt på anvendelses- og aktionskategorier Anvendelseskategori: Kultur og Sport (biograf, teater, udstilling, idrætshal, klubhus el.lign.) Antal bygninger Areal (1.000 m²) Materialeprøver kr kr Luftprøver kr kr Anvendelseskategori: Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, universitet el.lign.) Antal bygninger Areal (1.000 m²) Materialeprøver kr kr Luftprøver kr kr Anvendelseskategori: Hospital og Døgninst. (hospital, klinikker, plejehjem, børnehjem el.lign.) Antal bygninger Areal (1.000 m²) Materialeprøver kr kr Luftprøver kr kr Anvendelseskategori: Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) Antal bygninger Areal (1.000 m²) Materialeprøver kr kr Luftprøver kr kr Anvendelseskategori: Transport og Andet (garageanlæg, carport, udhus el.lign.) Antal bygninger Areal (1.000 m²) Materialeprøver kr 0 kr Luftprøver kr 0 kr Side 10 af 16 Dato:

11 Ikke medtagne ejendomme Ejendomme som ikke medtages i dataanalyse Status Ejd. nr Ejer navn Byg. nr Kommune Ejd. beliggenhed Areal Opført Kommentar Faxe Industrivej 22 (4683) Solgt Side 11 af 16

12 Ejendomsliste Læsevejledning til Ejendomslisten Data: Ejendomslisten består af information og risikovurdering på bygningsniveau. Hver enkelt bygning, der er opgjort i BBR-registeret, har et unikt bygningsnummer. Ejendomsidentifikation Kunde ID: Ejendoms-/Bygningsnummer fra kunden. EJD_NR: Ejendomsnummer indhentet fra BBR-registret. EJER_NAVN: Ejers navn som det står opført i BBR-registret. BYG_NR: Bygningens unikke bygningsnummer som det står opført i BBR registret. KOMMUNE: Den kommune, hvori bygningen er opført. EJD_BELIGGENHED: Ejendommens adresse. Areal: Det største opførte areal af de i BBR registret opførte areal data (BYG_ARL_SAML, BYG_BOLIG_ARL_SAML, ERHV_ARL_SAML og BYG_BEBYG_ARL). NB! Grundet forskellig indtastningspraksis i BBR registreret anvendes det størst opførte areal i modellens beregninger da det antages at være bygningens samlede areal. Opført: Bygningensopførsels år som det står i BBR registret. Anvendelse: Gruppering af bygningens anvendelse baseret på det som det står i BBR registret. Risiko: Viser den aktuelle PCB risikovurdering baseret på data indeholdt i BBR-registret Aktion: Viser den et øjebliksbillede over aktioner, der skal tages. Side 12 af 16

13 Ejendomsliste Kunde ID Ejd. nr Ejer navn Byg. nr Kommune Ejd. beliggenhed Areal Opført BBR Anvendelse Risiko Aktion Byg. ID Faxe Birkevej 5 (4640) Beboelse Hus (stuehus, parcelhus, rækkehus 91% Test el.lign.) Byg. ID 264 Faxe kommune 1 Faxe Bråbyvej Kultur og Sport (biograf, teater, udstilling, 90% idrætshal, Test klubhus e Byg. ID 1582 Faxe kommune 5 Faxe Lysholm Skolevej 10 Lysholm skol Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 90% Test universitet el. Byg. ID Faxe Gl Strandvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 90% Test universitet el. Byg. ID Faxe kommune 1 Faxe Rådhusvej Kultur og Sport (biograf, teater, udstilling, 90% idrætshal, Test klubhus e Byg. ID Faxe Bækvej 14 Nordskovskolen Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 90% Test universitet el. Byg. ID Faxe Bækvej 14 Nordskovskolen Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 90% Test universitet el. Byg. ID 6533 Faxe kommune 1 Faxe Gartnerhaven Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 90% Test Byg. ID Faxe kommune 1 Faxe Gl Næstvedvej Beboelse Hus (stuehus, parcelhus, rækkehus 90% Test el.lign.) Byg. ID Faxe kommune 1 Faxe Rådhusvej Erhverv Service (kontor, handel, lager, hotel, 90% Test restaurant el.l Byg. ID Faxe Gl Strandvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 56% Test universitet el. Byg. ID 2689 Faxe kommune 2 Faxe Valmuevej Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 53% Test Byg. ID 6801 Faxe kommune 1 Faxe Hovedgaden Fritid og Ferie (sommerhus, ferieformål, kolonihavehus 52% Test el.lign Byg. ID 6801 Faxe kommune 2 Faxe Hovedgaden Fritid og Ferie (sommerhus, ferieformål, kolonihavehus 52% Test el.lign Byg. ID Faxe kommune 1 Faxe Granvej 16 (4683) Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 50% Test Byg. ID 2997 Faxe kommune 7 Faxe Terslev Skolevej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 50% Test universitet el. Byg. ID 8440 Faxe kommune 3 Faxe Skolegade 39 (4653) Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 50% Test universitet el. Byg. ID 7980 Faxe kommune 1 Faxe Præstøvej Hospital og Døgninst. (hospital, klinikker, 50% plejehjem, Test børnehje Byg. ID Faxe Dannebrogsvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 50% Test universitet el. Byg. ID Faxe Dannebrogsvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 50% Test universitet el. Byg. ID Faxe kommune 1 Faxe Møllevænget Hospital og Døgninst. (hospital, klinikker, 50% plejehjem, Test børnehje Byg. ID 824 Faxe kommune 1 Faxe Grøndalsvej 8 Moderejd Hospital og Døgninst. (hospital, klinikker, 50% plejehjem, Test børnehje Byg. ID Faxe Bavnestræde Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 50% Test universitet el. Byg. ID Faxe Bavnestræde Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 50% Test universitet el. Byg. ID 2689 Faxe kommune 1 Faxe Valmuevej Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 50% Test Byg. ID 5488 Faxe kommune 1 Faxe Møllevej 4 (4653) Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 50% Test Byg. ID Faxe Bregentvedvej Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 50% Test Byg. ID Faxe Bavnestræde Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 50% Test universitet el. Byg. ID 6750 Faxe kommune 1 Faxe Hovedgaden 39 Off. toiletter Erhverv Service (kontor, handel, lager, hotel, 50% Test restaurant el.l Byg. ID Faxe Dannebrogsvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 50% Test universitet el. Byg. ID 5204 Faxe kommune 1 Faxe Terslev Bygade 12 A - B To bolig Beboelse Hus (stuehus, parcelhus, rækkehus 50% Test el.lign.) Byg. ID 8178 Faxe kommune 1 Faxe Rosenkildevej Beboelse Lejlighed (etagebolig, kollegium 50% og Test institutionel be Byg. ID 2996 Faxe kommune 1 Faxe Terslev Skolevej 30 A-B Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 44% Test universitet el. Byg. ID Faxe kommune 1 Faxe Lindhardsvej Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 44% Test Byg. ID 599 Faxe kommune 2 Faxe Frederiksgade 9 Rådhuset Erhverv Service (kontor, handel, lager, hotel, 44% Test restaurant el.l Byg. ID Faxe Køgevej 2 (4640) Erhverv Service (kontor, handel, lager, hotel, 40% Test restaurant el.l Byg. ID 4075 Faxe kommune 1 Faxe Grøndalsvej Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 40% Test Byg. ID 4075 Faxe kommune 2 Faxe Grøndalsvej Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 40% Test Byg. ID 4289 Faxe kommune 2 Faxe Maglemosevej 9 Integreret inst Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 35% Test Byg. ID 2935 Faxe kommune 3 Faxe Terslev Bygade 14 A Moderejd Beboelse Lejlighed (etagebolig, kollegium 32% og Test institutionel be Byg. ID 1582 Faxe kommune 6 Faxe Lysholm Skolevej 10 Lysholm skol Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 30% Test universitet el. Byg. ID Faxe kommune 1 Faxe Øster Søvej Erhverv Service (kontor, handel, lager, hotel, 30% Test restaurant el.l Byg. ID 2689 Faxe kommune 3 Faxe Valmuevej Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 30% Test Byg. ID 4289 Faxe kommune 1 Faxe Maglemosevej 9 Integreret inst Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 30% Test Byg. ID Faxe kommune 2 Faxe Rosenkildevej Erhverv Service (kontor, handel, lager, hotel, 30% Test restaurant el.l Byg. ID Faxe Bråby Bygade 14 A Heldagsskole Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 30% Test universitet el. Byg. ID 3038 Faxe kommune 3 Faxe Sofiendalsvej 42A m.fl Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 26% Test universitet el. Byg. ID 9615 Faxe kommune 1 Faxe Vindbyholtvej 30 A Og 32 A Beboelse Hus (stuehus, parcelhus, rækkehus 26% Test el.lign.) Byg. ID Faxe kommune 1 Faxe Eskilstrupvej Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 16% Test Byg. ID Faxe Førslev Skolevej Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 16% Test Byg. ID 3038 Faxe kommune 5 Faxe Sofiendalsvej 42A m.fl Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 15% Test Byg. ID Faxe Gl Strandvej 11 A Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 13% Test Byg. ID 3245 Faxe kommune 3 Faxe Troelstrupvej 37 Integreret inst Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 13% Test Byg. ID 3245 Faxe kommune 1 Faxe Troelstrupvej 37 Integreret inst Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 13% Test Byg. ID Faxe Hovedgaden Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 13% Test Byg. ID Faxe Kærsvænget Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 13% Test Byg. ID Faxe Karisevej Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 13% Test Byg. ID Faxe kommune 7 Faxe Møllevangen Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 13% Test Byg. ID 2997 Faxe kommune 10 Faxe Terslev Skolevej Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 11% Test Byg. ID 2997 Faxe kommune 9 Faxe Terslev Skolevej Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 11% Test Byg. ID Faxe Bavnestræde Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 10% Test Byg. ID Faxe Bækvej Transport og Andet (garageanlæg, carport, 56% udhus Obsel.lign.) Byg. ID 3038 Faxe kommune 4 Faxe Sofiendalsvej 42A m.fl Kultur og Sport (biograf, teater, udstilling, 50% idrætshal, Obs klubhus e Byg. ID Faxe Dannebrogsvej Erhverv Produktion (landbrug, industri, håndværk, 50% Obs forsyning Byg. ID Faxe kommune 7 Faxe Eskilstrupvej Kultur og Sport (biograf, teater, udstilling, 50% idrætshal, Obs klubhus e Byg. ID Faxe kommune 1 Faxe Rosenkildevej Transport og Andet (garageanlæg, carport, 50% udhus Obsel.lign.) Byg. ID Faxe Dannebrogsvej Kultur og Sport (biograf, teater, udstilling, 40% idrætshal, Obs klubhus e Byg. ID 4301 Faxe kommune 1 Faxe Sofiendalsvej 42 C Kultur og Sport (biograf, teater, udstilling, 40% idrætshal, Obs klubhus e Byg. ID Faxe Bavnestræde Kultur og Sport (biograf, teater, udstilling, 36% idrætshal, Obs klubhus e Byg. ID Faxe Bavnestræde Kultur og Sport (biograf, teater, udstilling, 36% idrætshal, Obs klubhus e Byg. ID 256 Faxe kommune 2 Faxe Bråbyvej Fritid og Ferie (sommerhus, ferieformål, kolonihavehus 30% Obs el.lign Byg. ID 256 Faxe kommune 1 Faxe Bråbyvej Kultur og Sport (biograf, teater, udstilling, 20% idrætshal, Obs klubhus e Byg. ID 8440 Faxe kommune 4 Faxe Skolegade 39 (4653) Kultur og Sport (biograf, teater, udstilling, 20% idrætshal, Obs klubhus e Byg. ID Faxe Dannebrogsvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 20% Obs universitet el. Byg. ID 9084 Faxe kommune 1 Faxe Søndergade 6 B (4653) Erhverv Service (kontor, handel, lager, hotel, 20% Obs restaurant el.l Byg. ID 2626 Faxe kommune 3 Faxe Tingvej 7 Adm.bygning m.v Erhverv Service (kontor, handel, lager, hotel, 18% Obs restaurant el.l Byg. ID Faxe kommune 2 Faxe Eskilstrupvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 16% Obs universitet el. Byg. ID Faxe Førslev Skolevej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 16% Obs universitet el. Byg. ID 4290 Faxe kommune 1 Faxe Svalebækvej 3 Klubhus Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 16% Obs universitet el. Byg. ID 3038 Faxe kommune 1 Faxe Sofiendalsvej 42A m.fl Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 15% Obs universitet el. Byg. ID 3038 Faxe kommune 2 Faxe Sofiendalsvej 42A m.fl Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 15% Obs universitet el. Byg. ID 599 Faxe kommune 1 Faxe Frederiksgade 9 Rådhuset Erhverv Service (kontor, handel, lager, hotel, 13% Obs restaurant el.l Side 13 af 16

14 Ejendomsliste Kunde ID Ejd. nr Ejer navn Byg. nr Kommune Ejd. beliggenhed Areal Opført BBR Anvendelse Risiko Aktion Byg. ID 599 Faxe kommune 3 Faxe Frederiksgade 9 Rådhuset Kultur og Sport (biograf, teater, udstilling, 13% idrætshal, Obs klubhus e Byg. ID 3245 Faxe kommune 2 Faxe Troelstrupvej 37 Integreret inst Erhverv Produktion (landbrug, industri, håndværk, 13% Obs forsyning Byg. ID Faxe Frederiksgade 6A-B Kultur og Sport (biograf, teater, udstilling, 13% idrætshal, Obs klubhus e Byg. ID Faxe kommune 1 Faxe Kissendrupvej 18 B Beboelse Hus (stuehus, parcelhus, rækkehus 13% Obs el.lign.) Byg. ID Faxe Gl Strandvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 13% Obs universitet el. Byg. ID 1582 Faxe kommune 1 Faxe Lysholm Skolevej 10 Lysholm skol Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 13% Obs universitet el. Byg. ID 4201 Faxe kommune 1 Faxe Bregentvedvej Erhverv Produktion (landbrug, industri, håndværk, 13% Obs forsyning Byg. ID 2556 Faxe kommune 1 Faxe Sofiendalsvej Kultur og Sport (biograf, teater, udstilling, 13% idrætshal, Obs klubhus e Byg. ID 3208 Faxe kommune 1 Faxe Troelstrupvej Beboelse Lejlighed (etagebolig, kollegium 13% og Obs institutionel be Byg. ID 8443 Faxe kommune 1 Faxe Skolegade 42 (4653) Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 13% Obs universitet el. Byg. ID 9376 Faxe kommune 1 Faxe Tågerupvej 29 (4653) Kultur og Sport (biograf, teater, udstilling, 13% idrætshal, Obs klubhus e Byg. ID 2461 Faxe kommune 1 Faxe Skuderløsevej Transport og Andet (garageanlæg, carport, 13% udhus Obsel.lign.) Byg. ID 9918 Faxe kommune 1 Faxe Schjølervej Beboelse Hus (stuehus, parcelhus, rækkehus 13% Obs el.lign.) Byg. ID Faxe Hovedgaden Beboelse Hus (stuehus, parcelhus, rækkehus 13% Obs el.lign.) Byg. ID Faxe Hovedgaden Kultur og Sport (biograf, teater, udstilling, 13% idrætshal, Obs klubhus e Byg. ID Faxe Kærsvænget Erhverv Produktion (landbrug, industri, håndværk, 13% Obs forsyning Byg. ID Faxe Kongstedvej Hospital og Døgninst. (hospital, klinikker, 13% plejehjem, Obs børnehje Byg. ID Faxe Kærsvænget Beboelse Hus (stuehus, parcelhus, rækkehus 13% Obs el.lign.) Byg. ID Faxe Bregentvedvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 13% Obs universitet el. Byg. ID Faxe Kærsvænget Erhverv Produktion (landbrug, industri, håndværk, 13% Obs forsyning Byg. ID Faxe Bregentvedvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 13% Obs universitet el. Byg. ID Faxe Bregentvedvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 13% Obs universitet el. Byg. ID Faxe Bregentvedvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 13% Obs universitet el. Byg. ID Faxe Bregentvedvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 13% Obs universitet el. Byg. ID Faxe Bregentvedvej Beboelse Hus (stuehus, parcelhus, rækkehus 13% Obs el.lign.) Byg. ID 9615 Faxe kommune 2 Faxe Vindbyholtvej 30 A Og 32 A Beboelse Hus (stuehus, parcelhus, rækkehus 13% Obs el.lign.) Byg. ID 2935 Faxe kommune 1 Faxe Terslev Bygade 14 A Moderejd Beboelse Lejlighed (etagebolig, kollegium 13% og Obs institutionel be Byg. ID 687 Faxe kommune 1 Faxe Førslev Bygade 16A-E,Lokalcenter Erhverv Service (kontor, handel, lager, hotel, 13% Obs restaurant el.l Byg. ID Faxe Bråby Bygade 14 A Heldagsskole Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 13% Obs universitet el. Byg. ID Faxe Bråby Bygade 14 A Heldagsskole Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 13% Obs universitet el. Byg. ID 9617 Faxe kommune 1 Faxe Vindbyholtvej 30B-30C Kultur og Sport (biograf, teater, udstilling, 13% idrætshal, Obs klubhus e Byg. ID 9621 Faxe kommune 2 Faxe Vindbyholtvej 36 A-B Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 13% Obs universitet el. Byg. ID 9621 Faxe kommune 1 Faxe Vindbyholtvej 36 A-B Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 13% Obs universitet el. Byg. ID 9617 Faxe kommune 2 Faxe Vindbyholtvej 30B-30C Erhverv Service (kontor, handel, lager, hotel, 13% Obs restaurant el.l Byg. ID Faxe kommune 1 Faxe Møllevej 68 (4683) Hospital og Døgninst. (hospital, klinikker, 13% plejehjem, Obs børnehje Byg. ID 2626 Faxe kommune 1 Faxe Tingvej 7 Adm.bygning m.v Erhverv Service (kontor, handel, lager, hotel, 13% Obs restaurant el.l Byg. ID 598 Faxe kommune 1 Faxe Frederiksgade 8A m.fl. Moderejd Beboelse Lejlighed (etagebolig, kollegium 13% og Obs institutionel be Byg. ID Faxe kommune 2 Faxe Møllevej 68 (4683) Erhverv Produktion (landbrug, industri, håndværk, 13% Obs forsyning Byg. ID 7909 Faxe kommune 1 Faxe Præstøvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 12% Obs universitet el. Byg. ID Faxe Bavnestræde Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 12% Obs universitet el. Byg. ID Faxe Kirkevej 18A Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 11% Obs universitet el. Byg. ID Faxe Kirkevej 18A Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 11% Obs universitet el. Byg. ID Faxe Bavnestræde Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 11% Obs universitet el. Byg. ID 687 Faxe kommune 2 Faxe Førslev Bygade 16A-E,Lokalcenter Hospital og Døgninst. (hospital, klinikker, 11% plejehjem, Obs børnehje Byg. ID Faxe Kirkevej 18A Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 11% Obs universitet el. Byg. ID Faxe kommune 1 Faxe Frederiksmindevej Erhverv Service (kontor, handel, lager, hotel, 11% Obs restaurant el.l Byg. ID 2997 Faxe kommune 3 Faxe Terslev Skolevej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 11% Obs universitet el. Byg. ID 2997 Faxe kommune 5 Faxe Terslev Skolevej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 11% Obs universitet el. Byg. ID 2997 Faxe kommune 1 Faxe Terslev Skolevej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 11% Obs universitet el. Byg. ID 2997 Faxe kommune 2 Faxe Terslev Skolevej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 11% Obs universitet el. Byg. ID 2997 Faxe kommune 4 Faxe Terslev Skolevej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 11% Obs universitet el. Byg. ID Faxe Bavnestræde Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 10% Obs universitet el. Byg. ID Faxe Bavnestræde Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 10% Obs universitet el. Byg. ID Faxe Bavnestræde Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 10% Obs universitet el. Byg. ID 599 Faxe kommune 4 Faxe Frederiksgade 9 Rådhuset Erhverv Service (kontor, handel, lager, hotel, 10% Obs restaurant el.l Byg. ID 4301 Faxe kommune 2 Faxe Sofiendalsvej 42 C Kultur og Sport (biograf, teater, udstilling, 10% idrætshal, Obs klubhus e Byg. ID Faxe kommune 1 Faxe Gl Strandvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 10% Obs universitet el. Byg. ID 2767 Faxe kommune 5 Faxe Teestrup Bygade 7 A Dementcenter Hospital og Døgninst. (hospital, klinikker, 10% plejehjem, Obs børnehje Byg. ID 7617 Faxe kommune 2 Faxe Ny Strandvej 1 B Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 10% Obs Byg. ID 7617 Faxe kommune 3 Faxe Ny Strandvej 1 B Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 10% Obs Byg. ID 7617 Faxe kommune 1 Faxe Ny Strandvej 1 B Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 10% Obs Byg. ID 6801 Faxe kommune 3 Faxe Hovedgaden Beboelse Hus (stuehus, parcelhus, rækkehus 10% Obs el.lign.) Byg. ID 2626 Faxe kommune 2 Faxe Tingvej 7 Adm.bygning m.v Erhverv Service (kontor, handel, lager, hotel, 10% Obs restaurant el.l Byg. ID 598 Faxe kommune 5 Faxe Frederiksgade 8A m.fl. Moderejd Hospital og Døgninst. (hospital, klinikker, 10% plejehjem, Obs børnehje Byg. ID 1582 Faxe kommune 2 Faxe Lysholm Skolevej 10 Lysholm skol Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 10% Ingen universitet el. Byg. ID Faxe kommune 1 Faxe Præstøvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 10% Ingen universitet el. Byg. ID 7448 Faxe kommune 1 Faxe Lægårdsvej Transport og Andet (garageanlæg, carport, 10% udhus Ingen el.lign.) Byg. ID 2767 Faxe kommune 1 Faxe Teestrup Bygade 7 A Dementcenter Hospital og Døgninst. (hospital, klinikker, 10% plejehjem, Ingen børnehje Byg. ID 2944 Faxe kommune 1 Faxe Terslev Bygade 23 A Børnehave Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 9% Ingen Byg. ID Faxe kommune 3 Faxe Eskilstrupvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 9% Ingen universitet el. Byg. ID Faxe kommune 1 Faxe Møllevej 10 (4683) Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 9% Ingen universitet el. Byg. ID Faxe Bråby Bygade 14 A Heldagsskole Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 8% Ingen universitet el. Byg. ID Faxe Bregentvedvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 5% Ingen universitet el. Byg. ID Faxe Hovedgaden Hospital og Døgninst. (hospital, klinikker, plejehjem, 5% Ingen børnehje Byg. ID 8440 Faxe kommune 1 Faxe Skolegade 39 (4653) Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 3% Ingen universitet el. Byg. ID 8440 Faxe kommune 2 Faxe Skolegade 39 (4653) Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 3% Ingen universitet el. Byg. ID 3094 Faxe kommune 1 Faxe Tingvej 4 Ungdomsskole Beboelse Lejlighed (etagebolig, kollegium 1% og Ingen institutionel be Byg. ID 598 Faxe kommune 9 Faxe Frederiksgade 8A m.fl. Moderejd Beboelse Lejlighed (etagebolig, kollegium 0% og Ingen institutionel be Byg. ID 599 Faxe kommune 5 Faxe Frederiksgade 9 Rådhuset Erhverv Service (kontor, handel, lager, hotel, 0% Ingen restaurant el.l Byg. ID Faxe kommune 1 Faxe Postvej Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 0% Ingen Byg. ID 598 Faxe kommune 2 Faxe Frederiksgade 8A m.fl. Moderejd Beboelse Lejlighed (etagebolig, kollegium 0% og Ingen institutionel be Byg. ID 598 Faxe kommune 3 Faxe Frederiksgade 8A m.fl. Moderejd Beboelse Hus (stuehus, parcelhus, rækkehus 0% Ingen el.lign.) Side 14 af 16

15 Ejendomsliste Kunde ID Ejd. nr Ejer navn Byg. nr Kommune Ejd. beliggenhed Areal Opført BBR Anvendelse Risiko Aktion Byg. ID 3245 Faxe kommune 8 Faxe Troelstrupvej 37 Integreret inst Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 0% Ingen Byg. ID 3245 Faxe kommune 4 Faxe Troelstrupvej 37 Integreret inst Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 0% Ingen Byg. ID 598 Faxe kommune 6 Faxe Frederiksgade 8A m.fl. Moderejd Beboelse Hus (stuehus, parcelhus, rækkehus 0% Ingen el.lign.) Byg. ID Faxe Kirkevej 18A Kultur og Sport (biograf, teater, udstilling, idrætshal, 0% Ingenklubhus e Byg. ID Faxe kommune 1 Faxe Heeringvej Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 0% Ingen Byg. ID 7560 Faxe kommune 2 Faxe Nordhjemsvej Beboelse Hus (stuehus, parcelhus, rækkehus 0% Ingen el.lign.) Byg. ID 4357 Faxe kommune 2 Faxe Sverigesgade Erhverv Produktion (landbrug, industri, håndværk, 0% Ingenforsyning Byg. ID Faxe Kirkevej 18A Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 0% Ingen Byg. ID Faxe Industriparken Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 0% Ingen universitet el. Byg. ID Faxe Industriparken Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 0% Ingen universitet el. Byg. ID Faxe Industriparken Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 0% Ingen universitet el. Byg. ID 8440 Faxe kommune 5 Faxe Skolegade 39 (4653) Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 0% Ingen universitet el. Byg. ID 8443 Faxe kommune 2 Faxe Skolegade 42 (4653) Transport og Andet (garageanlæg, carport, 0% udhus Ingen el.lign.) Byg. ID 2555 Faxe kommune 1 Faxe Stadionvej 10 HFC fodboldbaner Kultur og Sport (biograf, teater, udstilling, idrætshal, 0% Ingenklubhus e Byg. ID Faxe kommune 12 Faxe Heeringvej Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 0% Ingen Byg. ID Faxe Dannebrogsvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 0% Ingen universitet el. Byg. ID 4301 Faxe kommune 3 Faxe Sofiendalsvej 42 C Erhverv Service (kontor, handel, lager, hotel, 0% Ingen restaurant el.l Byg. ID Faxe kommune 3 Faxe Rosenkildevej Transport og Andet (garageanlæg, carport, 0% udhus Ingen el.lign.) Byg. ID Faxe Bækvej Erhverv Produktion (landbrug, industri, håndværk, 0% Ingenforsyning Byg. ID 824 Faxe kommune 3 Faxe Grøndalsvej 8 Moderejd Beboelse Hus (stuehus, parcelhus, rækkehus 0% Ingen el.lign.) Byg. ID Faxe Dannebrogsvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 0% Ingen universitet el. Byg. ID 4357 Faxe kommune 3 Faxe Sverigesgade Erhverv Produktion (landbrug, industri, håndværk, 0% Ingenforsyning Byg. ID Faxe kommune 8 Faxe Eskilstrupvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 0% Ingen universitet el. Byg. ID Faxe kommune 9 Faxe Eskilstrupvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 0% Ingen universitet el. Byg. ID Faxe kommune 3 Faxe Gl Strandvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 0% Ingen universitet el. Byg. ID 256 Faxe kommune 3 Faxe Bråbyvej Fritid og Ferie (sommerhus, ferieformål, kolonihavehus 0% Ingen el.lign Byg. ID 3564 Faxe kommune 1 Faxe Skovbrynet 2 (4690) Fritid og Ferie (sommerhus, ferieformål, kolonihavehus 0% Ingen el.lign Byg. ID 4067 Faxe kommune 1 Faxe Jernbanegade Erhverv Service (kontor, handel, lager, hotel, 0% Ingen restaurant el.l Byg. ID Faxe Bækvej 14 Nordskovskolen Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 0% Ingen Byg. ID Faxe kommune 1 Faxe Kirketorvet Transport og Andet (garageanlæg, carport, 0% udhus Ingen el.lign.) Byg. ID Faxe Bavnestræde Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 0% Ingen universitet el. Byg. ID Faxe Bavnestræde Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 0% Ingen universitet el. Byg. ID 6533 Faxe kommune 9 Faxe Gartnerhaven Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 0% Ingen Byg. ID Faxe Jernbanegade Kultur og Sport (biograf, teater, udstilling, idrætshal, 0% Ingenklubhus e Byg. ID Faxe Drosselvej 1 (4683) Erhverv Service (kontor, handel, lager, hotel, 0% Ingen restaurant el.l Byg. ID Faxe Bregentvedvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 0% Ingen universitet el. Byg. ID Faxe kommune 2 Faxe Rådhusvej Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 0% Ingen Byg. ID 6801 Faxe kommune 6 Faxe Hovedgaden Fritid og Ferie (sommerhus, ferieformål, kolonihavehus 0% Ingen el.lign Byg. ID 6801 Faxe kommune 5 Faxe Hovedgaden Fritid og Ferie (sommerhus, ferieformål, kolonihavehus 0% Ingen el.lign Byg. ID 687 Faxe kommune 5 Faxe Førslev Bygade 16A-E,Lokalcenter Beboelse Hus (stuehus, parcelhus, rækkehus 0% Ingen el.lign.) Byg. ID 4289 Faxe kommune 4 Faxe Maglemosevej 9 Integreret inst Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 0% Ingen Byg. ID 2935 Faxe kommune 7 Faxe Terslev Bygade 14 A Moderejd Beboelse Hus (stuehus, parcelhus, rækkehus 0% Ingen el.lign.) Byg. ID 687 Faxe kommune 4 Faxe Førslev Bygade 16A-E,Lokalcenter Beboelse Hus (stuehus, parcelhus, rækkehus 0% Ingen el.lign.) Byg. ID Faxe kommune 4 Faxe Gl Strandvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 0% Ingen universitet el. Byg. ID Faxe kommune 5 Faxe Gl Strandvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 0% Ingen universitet el. Byg. ID Faxe kommune 1 Faxe Rådhusvej Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 0% Ingen Byg. ID 6801 Faxe kommune 4 Faxe Hovedgaden Fritid og Ferie (sommerhus, ferieformål, kolonihavehus 0% Ingen el.lign Byg. ID 5426 Faxe kommune 1 Faxe Stadionvej Beboelse Lejlighed (etagebolig, kollegium 0% og Ingen institutionel be Byg. ID Faxe kommune 1 Faxe Lindevej 23 (4683) Beboelse Hus (stuehus, parcelhus, rækkehus 0% Ingen el.lign.) Byg. ID Faxe kommune 1 Faxe Lindhardsvej Hospital og Døgninst. (hospital, klinikker, plejehjem, 0% Ingen børnehje Byg. ID 214 Faxe kommune 1 Faxe Grøndalsvej 29 A - 31 L Hospital og Døgninst. (hospital, klinikker, plejehjem, 0% Ingen børnehje Byg. ID 264 Faxe kommune 2 Faxe Bråbyvej Kultur og Sport (biograf, teater, udstilling, idrætshal, 0% Ingenklubhus e Byg. ID Faxe kommune 11 Faxe Eskilstrupvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 0% Ingen universitet el. Byg. ID Faxe kommune 10 Faxe Eskilstrupvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 0% Ingen universitet el. Byg. ID Faxe kommune 1 Faxe Ny Strandvej 3 A Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 0% Ingen Byg. ID Faxe Bækvej 14 Nordskovskolen Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 0% Ingen universitet el. Byg. ID Faxe Bækvej Erhverv Service (kontor, handel, lager, hotel, 0% Ingen restaurant el.l Byg. ID Nærgenbrugsstationen 1 Faxe Præstøvej 105 A Erhverv Service (kontor, handel, lager, hotel, 0% Ingen restaurant el.l Byg. ID Faxe Bækvej Transport og Andet (garageanlæg, carport, 0% udhus Ingen el.lign.) Byg. ID Faxe kommune 8 Faxe Gl Strandvej Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 0% Ingen universitet el. Byg. ID Faxe Industrivej 22 (4683) Erhverv Service (kontor, handel, lager, hotel, 0% Ingen restaurant el.l Byg. ID Faxe kommune 1 Faxe Industrivej 2 (4683) Erhverv Service (kontor, handel, lager, hotel, 0% Ingen restaurant el.l Byg. ID Faxe kommune 1 Faxe Møllevangen Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 0% Ingen Byg. ID Faxe kommune 6 Faxe Møllevangen Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 0% Ingen Byg. ID Faxe kommune 1 Faxe Thujavej Beboelse Hus (stuehus, parcelhus, rækkehus 0% Ingen el.lign.) Byg. ID 214 Faxe kommune 2 Faxe Grøndalsvej 29 A - 31 L Hospital og Døgninst. (hospital, klinikker, plejehjem, 0% Ingen børnehje Byg. ID Faxe Industriparken Erhverv Service (kontor, handel, lager, hotel, 0% Ingen restaurant el.l Byg. ID 5187 Faxe kommune 2 Faxe Grøndalsvej 25A m.fl., Ældrebol Hospital og Døgninst. (hospital, klinikker, plejehjem, 0% Ingen børnehje Byg. ID 5187 Faxe kommune 1 Faxe Grøndalsvej 25A m.fl., Ældrebol Hospital og Døgninst. (hospital, klinikker, plejehjem, 0% Ingen børnehje Byg. ID Faxe Bækvej 14 Nordskovskolen Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 0% Ingen universitet el. Byg. ID Faxe kommune 3 Faxe Rådhusvej Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 0% Ingen Byg. ID 8440 Faxe kommune 6 Faxe Skolegade 39 (4653) Kultur og Sport (biograf, teater, udstilling, idrætshal, 0% Ingenklubhus e Byg. ID 3038 Faxe kommune 9 Faxe Sofiendalsvej 42A m.fl Kultur og Sport (biograf, teater, udstilling, idrætshal, 0% Ingenklubhus e Byg. ID Faxe kommune 1 Faxe Søndermarken Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 0% Ingen Byg. ID 5187 Faxe kommune 3 Faxe Grøndalsvej 25A m.fl., Ældrebol Hospital og Døgninst. (hospital, klinikker, plejehjem, 0% Ingen børnehje Byg. ID Faxe Industriparken Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 0% Ingen universitet el. Byg. ID Faxe kommune 4 Faxe Rosenkildevej Transport og Andet (garageanlæg, carport, 0% udhus Ingen el.lign.) Byg. ID Faxe kommune 1 Faxe Kærsangervej Erhverv Produktion (landbrug, industri, håndværk, 0% Ingenforsyning Byg. ID Faxe Havnevej 1 B Transport og Andet (garageanlæg, carport, 0% udhus Ingen el.lign.) Byg. ID Faxe Industriparken Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 0% Ingen universitet el. Byg. ID 4357 Faxe kommune 4 Faxe Sverigesgade Erhverv Service (kontor, handel, lager, hotel, 0% Ingen restaurant el.l Byg. ID 3245 Faxe kommune 10 Faxe Troelstrupvej 37 Integreret inst Erhverv Produktion (landbrug, industri, håndværk, 0% Ingenforsyning Side 15 af 16

16 Ejendomsliste Kunde ID Ejd. nr Ejer navn Byg. nr Kommune Ejd. beliggenhed Areal Opført BBR Anvendelse Risiko Aktion Byg. ID Faxe Bavnestræde Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 0% Ingen universitet el. Byg. ID Faxe kommune 11 Faxe Møllevangen Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 0% Ingen Byg. ID Faxe kommune 5 Faxe Rosenkildevej Transport og Andet (garageanlæg, carport, 0% udhus Ingen el.lign.) Byg. ID Faxe kommune 2 Faxe Thujavej Beboelse Hus (stuehus, parcelhus, rækkehus 0% Ingen el.lign.) Byg. ID Faxe kommune 2 Faxe Hertelsvej Hospital og Døgninst. (hospital, klinikker, plejehjem, 0% Ingen børnehje Byg. ID Faxe kommune 3 Faxe Thujavej Hospital og Døgninst. (hospital, klinikker, plejehjem, 0% Ingen børnehje Byg. ID Faxe Lindeparken Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 0% Ingen Byg. ID Faxe kommune 8 Faxe Møllevangen Daginstitution (børnehave, vuggestue el.lign.) 0% Ingen Byg. ID Faxe Bregentvedvej Fritid og Ferie (sommerhus, ferieformål, kolonihavehus 0% Ingen el.lign Byg. ID 3038 Faxe kommune 7 Faxe Sofiendalsvej 42A m.fl Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 0% Ingen universitet el. Byg. ID 2996 Faxe kommune 3 Faxe Terslev Skolevej 30 A-B Fritid og Ferie (sommerhus, ferieformål, kolonihavehus 0% Ingen el.lign Byg. ID Faxe Bækvej 14 Nordskovskolen Undervisning og Forskning (skole, gymnasium, 0% Ingen universitet el. Side 16 af 16

Institutionsoversigt oplistet efter katgori og adresse

Institutionsoversigt oplistet efter katgori og adresse Institutionsoversigt oplistet efter katgori og adresse Dato: 22.08.2013 Udgave 4,0 kategori Inst.navn Adresse postnr Bemærkninger 1 Bavneskolen + SFO Bavnestræde 36 4690 1 SFOdin Bavneskolen Bavnestræde

Læs mere

» PCB screening af Kalundborg kommunes ejendomsportefølje. » Porteføljeprofil I & II

» PCB screening af Kalundborg kommunes ejendomsportefølje. » Porteføljeprofil I & II Rapport» 2014-09-26 PCB screening af Kalundborg kommunes ejendomsportefølje ALECTIA Tlf. 88 191 000 Einar Krog, +45 2925 5230, eikr@alectia.com» PCB screening af Kalundborg kommunes ejendomsportefølje»

Læs mere

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

Nye anvendelseskoder for enheder

Nye anvendelseskoder for enheder Nye anvendelseskoder for enheder Nuværende koder (Under udfasning) Kort beskrivelse (Under udfasning) Nye koder Kort beskrivelse Enheder til helårsbeboelse 110 Stuehus til landbrugsejendom 110 Stuehus

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Kortbilag B Transmissionsledning Bilag C Berørte ejendomme (adresseliste) Holmstrupvej 1 Holmstrupvej 10 Holmstrupvej 11 Holmstrupvej 12 Holmstrupvej 13 Holmstrupvej

Læs mere

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre Bilag 1 Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Afløbsforhold Vandforsyning Grundens afløbsforhold registreres medmindre afløbsforholdene for de bygninger,

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor April 2004 BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x Fortsat stor byggeaktivitet. x Godt 710.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1.

Læs mere

PCB i indeklimaet - erfaringer med at reducere PCB indholdet i luften v/gorm Krogsdal og Jesper Jørgensen. 8. november 2011

PCB i indeklimaet - erfaringer med at reducere PCB indholdet i luften v/gorm Krogsdal og Jesper Jørgensen. 8. november 2011 PCB i indeklimaet - erfaringer med at reducere PCB indholdet i luften v/gorm Krogsdal og Jesper Jørgensen 8. november 2011 Program Kort intro om PCB Regeringens handlingsplan Identifikation af bygninger

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Byggevirksomheden i Århus Kommune, 2004 Antallet af fuldførte boliger i 2004 udgjorde 1.800 boliger, hvilket er et fald på 183 i forhold til

Læs mere

Alle nedenstående opgørelser er foretaget for et fremtidigt scenarie i år 2110, hvor havvandsspejlet forventes at være steget med 0,9 meter.

Alle nedenstående opgørelser er foretaget for et fremtidigt scenarie i år 2110, hvor havvandsspejlet forventes at være steget med 0,9 meter. Sagsnr. 01.02.05-P16-1-15 Cpr. Nr. Dato 15-11-2016 Navn Sagsbehandler Berørte boliger og borgere Stordige - Klimatilpasning Alle nedenstående opgørelser er foretaget for et fremtidigt scenarie i år 2110,

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Bilag B Berørte ejendomme (adresseliste) Agervænget 1 Agervænget 2 Agervænget 3 Agervænget 5 Banevej 1 Birkevænget 1 Birkevænget 2 Birkevænget 3 Birkevænget 4

Læs mere

Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse

Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse Kan imødekommes efter lovgivning og retningslinjer: Adresse 1 Lindersvoldvej 10,? Forbedring-/nedrivnings- Beløb Tilskud i % Tilskud i kr. udgifter Nedrivning

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 1338 af 28/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-2191 Senere

Læs mere

Energirenoveringsbehov Birgitte Dela Stang

Energirenoveringsbehov Birgitte Dela Stang Energirenoveringsbehov Birgitte Dela Stang Energirenoveringsbehov Hvorfor skal vi energirenovere? Hvornår skal vi energirenovere? Forventet behov for renoveringsindsats Hvem er beslutningstageren? Hvordan

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 74 af 22/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2841650 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

- Velkommen til den nye folkeskole

- Velkommen til den nye folkeskole - Velkommen til den nye folkeskole Velkommen - til den nye skole I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at Faxe Kommunes elever vil møde en ny og forandret skole, når de møder

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø 1. måleserie 2014 Projektnr.: 103118-0008-P003 Udarbejdet af: Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

BBR-meddelelse (Udskrift af udvalgte oplysninger fra bygnings- og boligregistret) Matrikelnummer

BBR-meddelelse (Udskrift af udvalgte oplysninger fra bygnings- og boligregistret) Matrikelnummer , SYDDJURS (706) Ejer (I henhold til kommunens oplysninger) Syddjurs kommune: Hovedgaden 77 8410 Rønde Ejerlav Ugelbølle By, Mørke Oplysninger fra bygnings- og boligregisteret Udskriftsdato 15-12-2010

Læs mere

0BBranchesorteringsdata 11B. Resume

0BBranchesorteringsdata 11B. Resume 11B 0BBranchesorteringsdata Resume Dokumentet indeholder data som er udtrukket fra Ejendom og Miljødatabasen d. 29/10-14, og indeholder alle registrerede virksomheder i Faxe Kommune. Data fra Ejendom-

Læs mere

Gyldig fra 15. december 2013. Samlet køreplan for Movia S

Gyldig fra 15. december 2013. Samlet køreplan for Movia S Gyldig fra 15. december 2013 Samlet køreplan for Movia S 2013 246 Borup St. Kulerup Nr. Dalby Kirke Bjæverskov (Lidemarksvej) Vemmedrup Ejby (Egernets Kvarter) Assendrupvej Lille Skensved (Ved Banen) Jersie

Læs mere

Til Hvidovre Kommune. Dokumenttype PCB-kortlægning af Hvidovre Kommunes bygningsportefølje. Dato August 2011 HVIDOVRE KOMMUNE PCB-KORTLÆGNING

Til Hvidovre Kommune. Dokumenttype PCB-kortlægning af Hvidovre Kommunes bygningsportefølje. Dato August 2011 HVIDOVRE KOMMUNE PCB-KORTLÆGNING Til Hvidovre Kommune Dokumenttype PCB-kortlægning af Hvidovre Kommunes bygningsportefølje Dato August 0 HVIDOVRE KOMMUNE PCB-KORTLÆGNING PCB-KORTLÆGNING Revision 3 Dato 0-08- Udarbejdet af Lisbeth Odsbjerg

Læs mere

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster Publication date: 2007 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Udarbejdet af: Byfornyelse Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd DOMUS arkitekter For: Landsbyggefonden BILAGSOVERSIGT BILAG 1 Tabeludtrækket

Læs mere

Bilag 2.2: Risikomatricer

Bilag 2.2: Risikomatricer Bilag.: Risikomatricer Marts 0 . Privat beboelse. Etagebyggeri. Kollegier, klublejligheder og ungdomsboliger 3. Villaer og rækkehuse 4. Kolonihavehuse + carporte + udhus 5. Sommerhus 6. Stråtækte bygninger

Læs mere

1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej

1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej 1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej F1 - Nye enkeltrettede stier / cykelbaner (evt. fællesstier/ delte stier) Fortov på begge sider af Rådhusvej øst for Præstøvej

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110, 9530 Støvring Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN HØVEDSTENSVEJ 45, 2650 HVIDOVRE

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

Areal af indbygget. Areal af udestue el. lign. Areal ikke bolig/ erhverv

Areal af indbygget. Areal af udestue el. lign. Areal ikke bolig/ erhverv Greve kommune, Kappelevvej 27, 267 Greve : 253 Greve kommune Ejendomsnummer: 7717 Beliggenhed: Kappelevvej 27 Adresse: Kappelevvej 27 Postnummer: 267 Greve Vurderingskreds: 1 Benyttelse: Landbrug, bebygget,

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet 1 0 1574 78/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet 1 0 1574 78/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Syddjurs Kommune Team Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Fredericia Kommune Plan & Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale.

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale. Notat vedrørende den forebyggende myndighedsdel. Nedenstående notat er udarbejdet med baggrund i de ønskede kvalitets krav til model 2. EKSEMPEL Samarbejdsaftale mellem beredskabet og de 6 kommuners byggesagsafdelinger.

Læs mere

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Aabenraa Kommune Teknik og Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aabenraa Kommune Teknik og Miljø Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: ALBERTSLUND KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ALBERTSLUND KOMMUNE By Miljø og Beskæftigelse, 2620 Albertslund Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Bilag 2012. Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Bilag 2012. Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Bilag 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 02 Generelt 02 Energimærkningsskala 08 Brændsel 17 BILAG GENERELT BBR anvendelseskoder Anvendelseskoder

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ SKOVLØKKEN 4, TEJN, 3770 ALLINGE Modtager:

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice Ramsherred 5, 5700 Svendborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær Langeland kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482

Læs mere

Vejledning til nøgletalsberegner på det kommunale ejendomsadministrationsområde

Vejledning til nøgletalsberegner på det kommunale ejendomsadministrationsområde Vejledning til nøgletalsberegner på det kommunale ejendomsadministrationsområde Introduktion Formålet med nøgletalsberegneren Formålet med nøgletalsberegneren på det kommunale ejendomsadministrationsområde

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø Juli 2011 Udarbejdet af: Jesper Jørgensen kemiingeniør, MEM Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til BBR, eller hvis

Læs mere

PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013

PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013 PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013 Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Polychloreret biphenyl

Læs mere

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Screeningsrapport juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS TØNDER KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender TØNDER KOMMUNE Wegners Plads 2, 6270 Tønder Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 550 21320 29-09-2016

Læs mere

Glostrup Kommune. Side 1

Glostrup Kommune. Side 1 Glostrup Kommune Side 1 Sag: 2001/00899 Arkivkode: 02.00.01 9hgG - Edithsvej 13, skødeoplysninger om ej godkendt overdækket terrasse, udhus og drivhus Undernr.: P19 Delarkiv: Sagsdato: 02072001 Sagsansv:

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager:

Læs mere

Bilag 2.2: Risikomatricer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016

Bilag 2.2: Risikomatricer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016 Bilag.: Risikomatricer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 06 Anvendelse af risikomatricen Der udarbejdes en risikomatrice for hver risikokategori, hvor de udvalgte scenarier

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen TORVET 3, 8500 GRENAA Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C, 8260 VIBY

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk for, at byggeriet er lovligt i henhold til

Læs mere

PCB-luftundersøgelser og supplerende materialeundersøgelser på skoler mv. i Vesthimmerlands Kommune

PCB-luftundersøgelser og supplerende materialeundersøgelser på skoler mv. i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Att.: Jens Chr. Olesen og Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 29. oktober 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1321529_368538_ffm10_014.doc PCB-luftundersøgelser og supplerende

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE PCB-INDEKLIMAMÅLINGER I KOM- MUNENS BYGNINGSPORTEFØLJE (KATEGORI 1 & STIKPRØVER AF KATEGORI 2) Til Hvidovre Kommune

HVIDOVRE KOMMUNE PCB-INDEKLIMAMÅLINGER I KOM- MUNENS BYGNINGSPORTEFØLJE (KATEGORI 1 & STIKPRØVER AF KATEGORI 2) Til Hvidovre Kommune Til Hvidovre Kommune Dokumenttype Oplæg til kortlægning af PCB Dato August 2011 HVIDOVRE KOMMUNE PCB-INDEKLIMAMÅLINGER I KOM- MUNENS BYGNINGSPORTEFØLJE (KATEGORI 1 & STIKPRØVER AF KATEGORI 2) (KATEGORI

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen Centerparken 1, 7330 Brande Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN RÅDHUS ALLE 7, 2860 SØBORG Modtager:

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Faxe kommune Center for Teknik & Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Faxe kommune Center for Teknik & Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Faxe kommune Center for Teknik & Miljø -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Faxe kommune Center for Teknik & Miljø Frederiksgade 9, 4690 Haslev Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde HØRSHOLM KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HØRSHOLM KOMMUNE ÅDALSPARKVEJ 2, 2970 HØRSHOLM Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 223 14054

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR.

AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR. AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Tanken er afblændet. Tanken er afblændet

Tanken er afblændet. Tanken er afblændet FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Registrering af kommunale bygninger til foreningsvirksomhed i Klemensker

Registrering af kommunale bygninger til foreningsvirksomhed i Klemensker Indhold Kommunale bygninger i Klemensker, oversigtskort ----------------2 kommunale bygninger i Klemensker, liste --------------------------3 Klemensker Skole, oversigt over bygninger-------------------------4

Læs mere

Energibesparende tiltag i eksisterende bygninger. Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, Energi og Miljø Aalborg Universitet

Energibesparende tiltag i eksisterende bygninger. Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, Energi og Miljø Aalborg Universitet Energibesparende tiltag i eksisterende bygninger Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, Energi og Miljø Aalborg Universitet Indhold To undersøgelser af potentialet for energibesparelser i eksisterende

Læs mere

BBR-meddelelse. Der er verserende byggesager på ejendommen. Ejer: Privat andelsboligforening

BBR-meddelelse. Der er verserende byggesager på ejendommen. Ejer: Privat andelsboligforening Ejer (I henhold til kommunens oplysninger) Andelsboligforeningen Fælleden: V/Henrik Larsen Bispehøjen 102 4300 Holbæk Ejerlav Holbæk Markjorder Oplysninger fra bygnings- og boligregisteret Der er verserende

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5, 2. sal, 5700 Svendborg Modtager:

Læs mere

Syddjurs Kommune. Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken Skanderborg. Birkevej 21, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B

Syddjurs Kommune. Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken Skanderborg. Birkevej 21, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken 41 8660 Skanderborg E-mail: niels.bogelund@antalis.com Telefon 21417525 Indsendt: 23-08-2016 09:41 Ansøgningsnr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Side 1. Langebyende 21

Side 1. Langebyende 21 Langebyende 21 Generelle oplysninger Beliggenhed Langebyende 21 Ejendomsnummer 15872 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold Den

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Side 1. Mundbergs Alle 1. Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1. Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0

Side 1. Mundbergs Alle 1. Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1. Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0 Mundbergs Alle 1 Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1 Ejendomsnummer 96622 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Læs mere

Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

Det skønnes, at der ved en centralisering i de beskrevne opgaver vil kunne opnås besparelser allerede i 2012 på følgende områder:

Det skønnes, at der ved en centralisering i de beskrevne opgaver vil kunne opnås besparelser allerede i 2012 på følgende områder: Arbejdsnotat til budget 2012-beregningen for Center for Ejendomme Til budget 2012-forhandlingerne blev TMU-R-04 udarbejdet. Reduktionsforslaget blev uden ændringer en del af det vedtagne budget, som blev

Læs mere

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) -Medd-Data Ejendommens beliggenhed: Kommunenr./Ejendomsnr.: Aale Bygade 34A (Vejkode: ), 716 Tørring 766/17246 Oplysninger om grunde Adresse: Aale Bygade 34A (vejkode: 6), 716 Tørring Ejerforhold: Privatpersoner

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Sønderborg Kommune Afdeling Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Sønderborg Kommune Afdeling Byg Rådhustorvet 10,, 6400 Sønderborg Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 BBR oplysninger BBR nummer: 190 9231 1 Kommune: Furesø Adresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 9231 Antal etager: 1 Bebygget areal: 285

Læs mere

BBR-Ejermeddelelse. Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger. BBR-Ejermeddelelse

BBR-Ejermeddelelse. Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger. BBR-Ejermeddelelse Ejer: Jens Ole Andersen (100%) (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Ejendomsværdi Grundværdi Købesum (skødedato) 7.350.000 (01-10-2014) 747.300 (01-10-2014) 2.200.000 (06-04-1990)

Læs mere

Vil du være med til at udvikle Rønnede?

Vil du være med til at udvikle Rønnede? Rønnede? Mandag d. 24. oktober 2016, kl. 18.30-21.30 Møllevangskolen Lokale 117, Gl. Storrum I, Afsnit G Eskilstrupvej 3, Kongsted, 4683 Rønnede Dialogmødet er en del af projektet På Forkant, hvor borgerne

Læs mere

Afdeling Leder/TR Pladser Arbejdsopgaver Midtskolen Pastinakken, Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev P-nr.: 1014492158

Afdeling Leder/TR Pladser Arbejdsopgaver Midtskolen Pastinakken, Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev P-nr.: 1014492158 Afdeling Leder/TR Pladser Arbejdsopgaver Midtskolen Pastinakken, Sofiendalsvej 42, P-nr.: 1014492158 Kenneth Svenné Olsen 1 Klargøring af SFO lokaler/aktiviteter, vedligeholdelse af SFO lokaler, praktisk

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er et fritliggende sommerhus opført i 1969. Ejendommen benyttes til privat beboelse.

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er et fritliggende sommerhus opført i 1969. Ejendommen benyttes til privat beboelse. SIDE 1 AF 5 Adresse: Møllevænget 5 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-006934-001 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Etage: ST, Side/Dør: TV 5 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Etage: ST, Side/Dør: TV 5 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Odense Kommune Digitalisering og Geodata -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Odense Kommune Digitalisering og Geodata Nørregade 36, Postboks 730, 5100 Odense

Læs mere

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup Modtager:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Miljøgodkendelser I servicemålsaftalen er der fastsat servicemål for to sagstyper: Bilag 1-virksomheder Bilag 2 virksomheder Der er to ansøgningstyper

Læs mere